Sint-Ludgardisschool Heidedreef Schilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint-Ludgardisschool Heidedreef 82 2970 Schilde 03 353 71 19 info@sint-ludgardis.be"

Transcriptie

1 Verwelkoming Beste ouders, Van harte welkom in onze openluchtschool. Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in onze school stelt. Ons schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs zodat uw kind zich hier goed zal voelen. In ons opvoedingsproject zal u kunnen lezen dat u een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs mag verwachten. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Beste kinderen, Van harte welkom op onze school! We hopen dat jullie een leerrijke en fijne schooltijd zullen beleven in onze school. Alle meesters en juffen zullen hiervoor hun uiterste best doen. Indien jullie problemen of vragen hebben, kunnen jullie steeds bij hen of bij de directie terecht. We wensen jullie een heel fijn schooljaar! Directieteam Eddy Smedts Gwenda De Wachter 1

2 Historiek van de openluchtscho(o)l(en) De Sint-Ludgardisscholen zijn ontstaan uit een initiatief van een groep ouders die in 1910 voor hun kinderen in het toen nog Franstalige Belpaire-Instituut, onderwijs in de moedertaal verlangden. Dankzij het begrip van mevr. Elisabeth Belpaire, die een deel van de gebouwen van haar instituut ter beschikking stelde, kon reeds in 1911 gestart worden met enkele Nederlandstalige klassen in de Sanderusstraat. In 1919 werd de Sint-Ludgardisschool zelfstandig en uitgebreid met een internaat, een kleuterschool en een middelbare afdeling. Het aantal leerlingen groeide vlug en in 1928 nam de school haar intrek in het huis Grisar aan de Maarschalk Gérardstraat waar nieuwe klaslokalen werden opengesteld dankzij de vrijgevigheid van de Vlaamse mecenas Lieven Gevaert. In 1936 werd de eerste openluchtschool opgericht in Koningshof. De toenmalige directrice van SL Antwerpen, mevr. De Schutter, stelde haar villa ter beschikking voor de internen van Antwerpen. In de huidige eetzaal werden chambretten gemaakt om de leerlingen in de vakantieperioden te huisvesten. Dokter Fierens van Antwerpen die deel uitmaakte van de I.M. opperde de idee om niet te wachten tot kinderen TBC hadden maar om gezonde kinderen te laten genieten van onderwijs in openlucht. Hij had in Zwitserland in de bergen openluchtklassen gezien en paste het concept aan om in onze streken een soortgelijk onderwijs op te richten. Volgens dokter Fierens zijn er in een openluchtschool niet de helft van de afwezigheden wegens ziekte, in vergelijking met een andere school. Uit het initiatief van deze twee personen is de eerste openluchtschool ontstaan. Mevr. Claessens van Brasschaat, de erevoorzitster van K.V.O., bracht elke dag haar zoon naar de openluchtschool van Koningshof. Zij begon onderhandelingen om in Brasschaat ook een openluchtschool te stichten. Deze school kwam er in Onze school kwam er na een initiatief van mevr. Dijnen. In 1963 sloot onze bestaande parochiale school aan bij de groep openluchtscholen. Ook hier werd er dus gezorgd dat de kinderen in een gezonde omgeving, één met de natuur, in een rustige sfeer onderwijs konden en kunnen genieten. In een openluchtschool staat één wand van de klas steeds open. Maar tevens moet aan de leerlingen geleerd worden open te staan voor al wat er in de wereld gebeurt. Ze moeten leren zorg dragen voor deze wereld. Door heel het concept van openheid en vrijheid, het bezig zijn met de natuur, wordt aan de leerlingen een grote levensblijheid meegegeven. Deze levensblijheid is het fundament om te leren positief omgaan met de problemen van het leven. 2

3 Inhoud 1. Onze school 1.1 De scholengroep Scholengemeenschap 1.2 Algemeen opvoedingsproject 1.3 Samen school maken Inrichtende macht De schoolraad Het Oudercomité SLOC Centrum voor leerlingbegeleiding CLB Medisch schooltoezicht CLB begeleiding Het schoolteam Zorgteam Werkgroepen Veiligheid - Veiligheidscoördinatie De Leerlingenraad Klassenraad Secretariaat 2. Reglementaire bepalingen 2.1 Inschrijven van leerlingen 2.2 Omgaan met leerlingengegevens 2.3 Aanwezigheden 2.4 Afwezigheden en ziekten 2.5 Te laat komen 2.6 Contacten ouders school 2.7 Schoolverandering 2.8 Onderwijs aan huis 2.9 Getuigschriften basisonderwijs 2.10 Het uniform 2.11 Schoolrekening 2.12 Extra muros 2.13 Reclame en sponsorbeleid 2.14 Zittenblijven en het vormen van leerlingengroepen 3. Houding en gedrag buiten de school 3.1 Leefregels van de kinderen 3.2 Orde en tuchtmaatregelen 3.3 Pestcode 4. Ongevallen en schoolverzekering 5. Milieubeleid 6. Echtscheiding 7. Onze visie 8. Akkoordverklaring ouders 9. Samenstelling schoolraad 10. Organogram van de school 11. Plattegrond van de school 12. Jaarthema 3

4 1. Onze school 1.1 De Scholengroep - Scholengemeenschap Onze school behoort tot de groep van het Katholiek Vlaams Onderwijs (K.V.O.), welke volgende scholen omvat: Antwerpen Sint-Ludgardisschool Sint-Ludgardis Belpaire Brasschaat Sint-Michielscollege Openluchtschool Sint-Ludgardis Merksem Sint-Ludgardisschool Schilde Openluchtschool Sint-Ludgardis Schoten Sint-Michielscollege Openluchtschool Sint-Ludgardis Kindsheid Jesu Malle Maris Stella Instituut 1.2 Algemeen opvoedingsproject De K.V.O.-scholen hebben een traditie van kwaliteitsonderwijs en van katholieke en Vlaamse opvoeding. Zij willen centra zijn van degelijke intellectuele, sociale en religieuze vorming. Daardoor zijn zij ook een vruchtbare voedingsbodem voor een schoonmenselijke levenswijze. De K.V.O.-scholen zijn centra van intellectuele en algemeen menselijke vorming. De K.V.O.-scholen bieden de mogelijkheid tot optimale ontplooiing van de hele mens vanuit de christelijke levensvisie. Zij helpen de leerlingen groeien in kennis, inzicht, wetenschap en levenservaring. Zij willen de leerlingen bewust maken van hun rol in het sociale, culturele, economische en politieke leven. De wereld heeft nood aan persoonlijkheden die, zelfstandig en met grote gemeenschapszin, verantwoordelijkheid op zich nemen in de samenleving. De K.V.O.-scholen vormen de leerlingen tot maatschappijkritische en waardegevoelige volwassenen, die zich niet neerleggen bij oppervlakkigheid, sociaal onrecht, welvaartsegoïsme, consumptiedwang en milieubederf. 4

5 Deze vorming legt de klemtoon op dienstbaarheid, voornaamheid, evenwichtige relatiebekwaamheid en respectvolle affectiviteit. De K.V.O.-scholen beschouwen psychische en fysische weerbaarheid als waardevol, maar zij vragen ook gevoelige aandacht voor het kwetsbare in elke mens. De K.V.O.-scholen in Vlaanderen, Europa en de wereld Belangrijke doelstellingen van de K.V.O.- scholen zijn de kennis van de historische en culturele identiteit en de sociaal- economische werkelijkheid van Vlaanderen, én het verzorgd gebruik van de eigen taal. Zij besteden ook veel aandacht aan de studie van andere talen en culturen, en aan culturele uitwisseling. Zij maken de jongeren bewust van hun gemeenschappelijke taak voor de uitbouw van het verenigde Europa, dat in solidariteit met de andere continenten groeit naar een betere wereld. De K.V.O.-scholen: scholen met een religieuze en evangelische boodschap Mensen van alle tijden en van overal ter wereld stellen vragen die henzelf en hun leefwereld overstijgen. De K.V.O.-scholen geven op deze vragen het antwoord van het christendom, dat de wereld al twintig eeuwen verrijkt met Jezus' boodschap over God, de mens, de wereld en het leven. Zij brengen onomwonden God ter sprake en zien in de Bijbel, het Evangelie en de levende Kerk inspiratiebronnen voor een betere samenleving en een persoonlijke geloofsgroei. Die bronnen bieden waarden aan als liefde en waarachtigheid, rechtvaardigheid, vrede, vergeving en solidariteit. Deze waarden bevruchten het schoolgebeuren van elke dag. In de lessen en in de omgang met elkaar, maar ook in gebedsmomenten en vieringen, in missionaire bewogenheid en in acties als Welzijnszorg en Broederlijk Delen krijgen ze concrete vorm. De K.VO.-scholen nodigen alle betrokkenen uit tot een eerlijke beleving van die waarden. Wederzijds respect en verdraagzaamheid voor de verscheidenheid in geloofsmotivering en christelijk getuigenis zijn voor de schoolgemeenschap een bron van verrijking. Kinderen uit niet-christelijke gezinnen zijn in de K.V.O.-scholen welkom, als zij het christelijk karakter van de school eerbiedigen. Alle mensen worden broeders en zusters; in de K.V.O.- scholen dié droom met jongeren te kunnen realiseren, is ons streven en onze hoop. 5

6 1.3 Samen school maken Inrichtende macht Het Katholieke Vlaams Onderwijs (K.V.O.) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De inrichtende Macht van de v.z.w. Openluchtschool Sint-Ludgardis Schilde: Voorzitter : Mevr. De Groof - Verbergt Leden: Mevr. Van Lint - Calcoen, Mevr. Nédée Hellraeth, Dhr. Achtergaele, Dhr. Boeckx, Mevr. Miriam Van Erkel Mevr. De Meyer-Stroobants Directieteam Dhr. Smedts - Mevr. De Wachter Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij beroep op de pedagogische begeleidingsdienst van het vrij katholiek onderwijs De schoolraad In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de opvoeding en de opleiding van de leerlingen. Samenstelling van de schoolraad van de Sint Ludgardis Openluchtschool vindt u in de bijlage onder punt Het oudercomité SLOC Vanaf het schooljaar werd het Sint-Ludgardis Oudercomité opgericht. Dit comité stelt zich tot doel de betrokkenheid van de ouders bij de school via meerdere initiatieven te optimaliseren. Een vertegenwoordiging uit het SLOC zetelt in de schoolraad. 6

7 1.3.4 Centrum voor leerlingbegeleiding CLB Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Een begeleiding kan pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt de school het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders ( voor leerlingen jonger dan 12 jaar). In principe kan de begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt: * bij spijbelgedrag * bij sommige medische onderzoeken en inentingen. Door uw kind in onze school in te schrijven kies je sowieso voor het CLB waarmee de school een beleidsplan heeft afgesloten. Onze school heeft een beleidsplan afgesloten met het CLB Antwerpen Voor en Noorderkempen Het CLB heeft een rol in het voorkomen van besmettelijke ziekten. Er bestaat hierover een decreet en een uitvoeringsbesluit. Sommige besmettelijke ziekten moeten verplicht aangegeven worden aan de gezondheidsinspectie. Dit gebeurt via huisarts of CLB. Samen wordt dan besproken welke maatregelen er moeten genomen worden om de omgeving te beschermen en verspreiding van de ziekte te voorkomen. Administratieve zetel: CLB Antwerpen Voor- en Noorderkempen De Zwaan Brasschaat tel.: 03 / fax: 03 / De CLB - medewerkers van onze school kan U bereiken op hun vestigingsplaats: CLB Antwerpen Voor- en Noorderkempen Kerkhofstraat Wijnegem tel.: 03 / fax: 03 / Medisch schooltoezicht Onze school wordt begeleid door de medische equipe van dr. Deleeck An. Adres: C.L.B. Kerkhofstraat Wijnegem Bijzondere consulten: Kleuterschool: 7

8 - Volledig onderzoek in de 2 de kleuterklas - Deelonderzoek voor gehoor en zicht enkel op vraag van de kleuterleidster Lagere School: - Volledig onderzoek in het 5de leerjaar Deelonderzoeken: 1 ste leerjaar : zicht en op vraag van de leerkracht gehoor 3 de leerjaar: gehoor, zicht, lengte en gewicht andere leerjaren: gehoor en zicht op vraag van de leerkracht Vaccinaties: Inentingen gebeuren in het 1 ste en 5 de leerjaar. Veiligheid en hygiëne: Bij vaststelling van luizen gelden volgende afspraken: een brief wordt meegegeven in de betrokken klassen, bij hardnekkig weerkeren: persoonlijk onderzoek door de schoolarts met verwijsbrief voor de ouders. Het is een plicht van de ouders hun kinderen thuis op luizen en neten te controleren en adequate maatregelen te nemen. Voor kinderen, die na verschillende waarschuwingen nog niet luizenvrij zijn, kan de school een doktersattest eisen, alvorens opnieuw in de school te worden toegelaten. Op regelmatige tijdstippen is er een controle door ons kriebelteam. Adviezen i.v.m. gezond leefmilieu op school: hygiëne, veiligheid, voeding, sport Beschikbaarheid voor school en ouders voor een informatief gesprek. Samenwerking met C.L.B. - centrum. De schoolarts is ook de CLB - arts. Samenwerking met behandelende artsen en andere hulpverleners CLB begeleiding CLB medewerkers die de school begeleiden: Basisschool: Ils Vermeulen: Psycho-pedagogisch werker Kleuterschool: Griet Stuyck: Psycho-pedagogisch werker Heel de school Hugo De Laet: Maatschappelijk werker An Deleeck: Verantwoordelijke arts Iris Ceulemans: Paramedisch medewerker De begeleiding waarvoor een CLB instaat, vertoont een aantal typische kenmerken: * de leerling staat centraal * de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline * de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB personeel tegenover scholen en andere instellingen 8

9 * de werking van het CLB is vraag gestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerkrachten en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen * het centrum begeleidt prioritair en intensief leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en leefsituatie * er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school, het buitengewoon onderwijs, het technisch, kunst-, beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen, het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidende jaar * de dienstverlening is gratis. Op vraag van leerlingen, ouders of school werkt het CLB samen aan vragen en zorgen rond: 1 Leren en studeren Als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is. 2 Preventieve gezondheidszorg Opvolgen van groei, ontwikkeling en vaccinaties, bevorderen van een gezonde levensstijl, beschermingsmaatregelen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen op school. 3 Schoolloopbaan Ouders en leerlingen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden. Wij zijn er als kiezen moeilijk wordt. 4 Psychologische en sociaal welbevinden Als kinderen zich echt niet goed voelen, als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis. Wij helpen door Info, overleg, aanvullend onderzoek en gerichte doorverwijzing waar nodig. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal Het onderwijs moet bijdragen tot de algehele ontplooiing van onze kinderen. Ook het CLB wil deze ontplooiing begeleiden en legt hier de nadruk op ondersteuning en verbetering van het natuurlijk opvoedingsmilieu: school en gezin. Zij trachten dit te doen via: 9

10 - gesprekken - onderzoeken - contacten met de school - het geven van informatie - eventuele verwijzing naar andere hulpverleners en diensten. Het CLB centrum beweert niet dat zij het beter weten of dat zij ALTIJD een antwoord of oplossing kunnen geven. Wat u zeker bij het CLB zal vinden is: - luisterbereidheid - een streven naar objectiviteit - een werking die in de eerste plaats gericht is op het welzijn van uw kind. Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidende CLB. Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens m.b.t. de leerling. Het CLB is verplicht leerlingen en ouders te informeren over de eventuele overdracht van het multidisciplinair CLB - dossier in geval van schoolverandering. In geval van schoolverandering in de loop van het schooljaar gebeurt de overdracht na afloop van een wachttijd van 30 dagen, die begint te lopen vanaf 1 september van het nieuwe schooljaar. De betrokken ouders kunnen door middel van een aangetekend schrijven bij de directeur van het CLB ofwel afzien van de wachttijd om de overdracht te bespoedigen, ofwel binnen de 10 dagen na inschrijving in een nieuwe school verzet aantekenen tegen deze overdracht. In geval van verzet zal het CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden naar het nieuwe CLB, met name de medische gegevens en de gegevens m.b.t. de leerplichtcontrole, samen met een kopie van het verzet. Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werden aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact Het schoolteam Het organogram van de school vindt u in de bijlage onder punt 11.2 De leerkracht, titularis of kleuterleidster is in eerste plaats de zorgende juf of meester van de kinderen van eigen klas. Hij of zij waakt over het welbevinden van de kinderen en geeft impulsen tot leerbereidheid op maat van elk kind. Het leeraanbod is gericht naar de eindtermen Het zorgteam Naast de leerkracht en in samenwerking met haar of hem en de directie beschikt de school over een goed uitgebouwd zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en de zorgbegeleiding. De zorgcoördinator coördineert de zorg in onze school. Haar taak situeert zich op drie niveaus: coördinatie van zorginitiatieven op schoolniveau, ondersteunen van de leerkrachten, begeleiden van leerlingen. Haar taak dient gerealiseerd in een zo goed 10

11 mogelijke samenwerking met directie, zorgteam, leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB en externen. Er wordt hulp geboden aan normaal begaafde kinderen met leermoeilijkheden of met leerachterstand en leerlingen met een leervoorsprong. De opvang en ondersteuning van onze zorg kinderen wordt verder ondersteund door de zorgjuf. Wanneer een kind al langere tijd leerproblemen heeft, komen we tegemoet met enkele aanpassingen die het leerproces van het kind aangenamer kunnen maken. Deze maatregelen (STICORDI) worden tijdens het multidisciplinair overleg opgesteld en met de ouders besproken. Op regelmatige tijdstippen wordt dit met de ouders geëvalueerd. De eindverantwoordelijke voor de zorg in de klas blijft de klastitularis. In overleg met de directie wordt een groeipad voor de werking van het zorgteam uitgestippeld Werkgroepen In onze school functioneren verschillende werkgroepen o.a. - Pastoraal - Welbevinden - Milieu - Kernteam - Vakgebonden werkgroepen - Cultuur Veiligheid - Veiligheidscoördinatie Het comité van veiligheid, preventie en bescherming op het werk bestaat uit de veiligheidscoördinator, een kleuterleidster, een gymleerkracht, de directie, een afgevaardigde uit de inrichtende macht en de preventiearts De leerlingenraad Sedert het schooljaar fungeert de leerlingenraad. Jaarlijks worden uit de klassen 4 A,B,C 5 A,B,C 6A,B,C één vertegenwoordig(st)er afgevaardigd. De leerlingenraad komt maandelijks samen Klassenraad De klassenraad volgt kleuters en leerlingen regelmatig op en bespreekt hun resultaten. Bij belangrijke beslissingen worden de ouders betrokken. In de klassenraad zetelen de directie, de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep, de zorgcoördinator en de vertegenwoordiger van het CLB Secretariaat Schooladministratie uniformverkoop 11

12 2. Reglementaire bepalingen 2.1 Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont ( het trouwboekje, SIS-kaart, het geboortebewijs, de reispas ) Inschrijvingsperiode: - Voorrang broer/zus: De voorrangsperiode voor inschrijving van broer en zus van reeds ingeschreven leerlingen vangt aan op de eerste schooldag van februari. - Algemene inschrijvingsperiode:de algemene inschrijvingsperiode start op de eerste schooldag van maart. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind in geen enkele andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in het lager onderwijs verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van de klassenraad (=leerkrachten van de betrokken leerling + directie + zorgcoördinator) en C.L.B. De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Weigeren van leerlingen: - Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. - Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat ze dit meedelen. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen vanaf de inschrijving bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorg. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na deze beslissing kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Omwille van materiële en pedagogische omstandigheden wordt de maximumcapaciteit per leeftijd in onze school vastgelegd op 75 leerlingen. 12

13 Uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien: - Een leerling moet zittenblijven of bij een beslissing over vervroegde overgang naar een volgend leerjaar. - Er meerdere kinderen van één gezin worden ingeschreven waarbij één of meerdere kinderen binnen de maximumcapaciteit vallen en één of meerdere kinderen buiten de maximumcapaciteit. Hierbij zal echter altijd rekening worden gehouden met een maximum van 78 leerlingen per leeftijdsgroep. 2.2 Omgaan met leerlingengegevens Gegevens aan de school verstrekt vallen onder de wet van de privacy. Wij houden eraan mee te delen dat wij alleen die gegevens gebruiken welke noodzakelijk zijn voor het normaal functioneren binnen de school. De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling. Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen deze gegevens ook inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd (schoolkrant,website,...), tenzij de betrokken ouders vooraf schriftelijk hun toestemming weigeren. Dit geldt ook voor de klaslijsten met naam, adres en telefoonnummer die bij het begin van het schooljaar in de klassen verdeeld worden. 13

14 2.3 Aanwezigheden Schooluren: van 8.30 u tot u van u tot u en vrijdag tot u Woensdag van 8.30 u tot u De kinderen moeten dus ten laatste om 8.25 u in de school zijn. Er is toezicht vanaf 8.00 u. Onder geen enkele voorwaarde blijven de kinderen spelen en wachten aan de schoolpoort voor of na de schooluren. Kinderen die eerder worden gebracht of later worden afgehaald blijven in de voor- of nabewaking. De school is niet meer verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen na het verloop van de rijen. Ouders die naar de school komen om vergeten materialen na te brengen, bezorgen die op het secretariaat, niet in de klas. Na de schooluren worden geen kinderen of ouders toegelaten in de klassen. Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen hun boterhammen opeten en zijn ze verplicht de drank van de school te nuttigen: choco, melk, soep, thee of water. De kinderen verlaten de school bij het einde van de voormiddag of namiddag enkel met de begeleidende rijen tot aan de afhaalpunten. Kleuters, zonder broer of zus in de lagere school, worden op het einde van een schooldag onder het afdak bij de eigen klasjuf afgehaald. Nabewaking tot u ( vrijdag tot u ). Onder geen enkele voorwaarde kunnen de kinderen later dan 17.45u op school blijven. De school is niet verantwoordelijk voor het organiseren van de voor en naschoolse opvang na dat uur. Ouders die de kinderen niet tijdig kunnen ophalen dienen de gepaste kinderopvang zelf te voorzien. Het NOS (naschoolse kinderopvang) biedt een aantal activiteiten aan. Het is niet verplicht om deel te nemen aan deze activiteiten. Alle activiteiten vinden plaats op het schoolterrein. De kosten voor deze activiteiten dienen aan de VZW NOS betaald te worden. Bij toezicht door de vrijwilligers/pwa-werknemers wordt van de kinderen hetzelfde respect en gehoorzaamheid verwacht als tegenover de leerkrachten. 14

15 2.4 Afwezigheden en ziekten Ziekte Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bv. een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een consultatie bij de dokter noodzakelijk is ( o.a. astma, migraine,..) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. U kan ook via mail de school op de hoogte brengen van afwezigheden: Afwezigheid van rechtswege -het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; -het bijwonen van een familieraad; -de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; ( bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank) -het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzonder jeugdzorg en de jeugdbescherming; ( bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum) -de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; ( staking van het openbaar vervoer, overstroming, ) -feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking. -afwezigheid wegens deelname aan een time-outproject, mits toestemming van de directie is een gewettigde afwezigheid. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document. 15

16 2.4.4 Afwezigheid mits toestemming van de directeur Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: - voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen. - actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bij de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar) per schooljaar hiervoor afwezig zijn. - in echt uitzonderlijke omstandigheden of afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen (al dan niet gespreid) per schooljaar. Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijk bewijs ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. (zie briefjes in schoolagenda) Opgelet: Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan ( vroeger vertrek of latere terugkeer) Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse ( bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn. Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de 16

17 schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden Revalidatie, therapie of begeleiding tijdens de lesuren. Indien leerplichtige kinderen een vorm van begeleiding, behandeling of therapie dienen te volgen tijdens de lesuren, vragen de ouders daarvoor schriftelijk de toestemming aan de schooldirecteur. De begeleider of instantie die de revalidatiehandelingen tijdens de lesuren verstrekt gaat met de inrichtende macht van de school een contractuele verbintenis aan. Over de plaats van de revalidatie, duur, tijdstip, evaluatie, aansprakelijkheid e.d. neemt u inlichtingen bij de schooldirectie Kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek (zie bovenvermelde afspraken). Vanaf gelden er nieuwe toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar: - of het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. - of voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands peilt, nodig om het lager onderwijs aan te vatten. - of beschikken over een bewijs dat de leerling het voorgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een (Nederlandstalige) onderwijsinstelling in Nederland. 2.5 Te laat komen Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders dienen er op toe te zien dat hun kind tijdig vertrekt. Begin en einde van de lessen en activiteiten worden aangeduid door een belsignaal. De leerlingen en kleuters begeven zich onmiddellijk naar hun rij. Onder leiding van een leerkracht of leidster gebeurt het binnenkomen en het verlaten van de lokalen. Voor en na de lessen en activiteiten mogen de leerlingen en kleuters niet in hun lokalen en gangen meer aanwezig zijn. 17

18 2.6 Contacten ouders school In de loop van het schooljaar worden oudercontacten georganiseerd. Bij het begin van het schooljaar ontvangen de leerkrachten de ouders van de kinderen van de eigen klas op een informatieavond. Na het eerste en het derde rapport worden de ouders uitgenodigd voor een individueel oudercontact om de vorderingen van de kinderen met de klastitularis te bespreken. De juiste data worden op de nieuwsbrieven vermeld. Alle nieuwsbrieven en brieven die met de leerlingen worden meegegeven kan u ook altijd op de schoolwebsite terugvinden. (www.sint-ludgardis.be) Vijf keer per jaar krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee naar huis, waardoor U op de hoogte wordt gehouden van de leervorderingen en de attitudes. Behalve het rapport is de schoolagenda een belangrijk contactmiddel tussen school en ouders. Gelieve de agenda steeds goed te controleren en volgens de klasafspraak te handtekenen. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de huistaken en lessen die in de agenda worden genoteerd, nauwgezet en plichtsbewust maken en leren. (groeiproces zie infoboekje begin schooljaar) Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijk toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met de leerkracht tijdens de lesuren. Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij/zij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander uur te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders. Ouders die de leerkracht wensen te spreken maken doorvoor een afspraak via de agenda. 2.7 Schoolverandering De regelgeving inzake schoolverandering in de loop van het schooljaar is sterk vereenvoudigd. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Elke schoolverandering in de loop van het schooljaar moet door de directie van de nieuwe school schriftelijk gemeld worden aan de directie van de oorspronkelijke school. De oude school geeft aan de nieuwe school door hoeveel halve dagen, problematische afwezigheden, de betrokken leerling in het betrokken schooljaar reeds heeft gehad. 18

19 2.8 Onderwijs aan huis Een leerplichtig kind uit de lagere school heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: - de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval - de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuis-school (vergezeld van een medisch attest) - de afstand tussen de school en de verblijfplaats van het kind bedraagt ten hoogste 10 km. 2.9 Getuigschriften basisonderwijs De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate die doelen uit het leerplan die het bereiken van eindtermen beogen, hebben bereikt. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom er geen getuigschrift wordt toegekend. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift: De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Ouders kunnen na toelichting ook een kopie krijgen. Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet een getuigschrift basisonderwijs krijgt. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar De gegevens uit het leerlingvolgsysteem Het verslag van de leerkracht die tijdens de het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. 19

20 De klassenraad bestaat uit: Leerkrachten zesde leerjaar CLB medewerkster Zorgcoördinator Directie (voorzitter) De voorzitter en andere leden ondertekenen het schriftelijk verslag. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. Indien aan de leerling het getuigschrift basisonderwijs niet wordt toegekend, kunnen de ouders uiterlijk op de derde werkdag na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, hun bezwaren kenbaar maken tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur. Van dit onderhoud wordt een verslag gemaakt dat de betrokkenen tekenen voor kennisgeving. Indien de ouders ofwel schriftelijk, ofwel aangetekend uiterlijk binnen de twee werkdagen na het onderhoud, aan de directeur meedelen dat zij hun bezwaren handhaven, kan de directeur de klassenraad onmiddellijk opnieuw samenroepen en wordt de betwiste beslissing opnieuw overwogen. De daarna genomen beslissing van de klassenraad wordt door het schoolbestuur gemotiveerd aan de ouders meegedeeld. Hiertegen kan door de ouders opnieuw beroep worden ingesteld bij de daartoe door het schoolbestuur aangestelde beroepscommissie. Deze onderzoekt de klacht en geeft na beraadslaging een gemotiveerd advies aan het schoolbestuur en de ouders. Ook hiertegen kunnen de ouders weer beroep aantekenen en de zaak aanhangig maken bij de Raad van State. 20

21 2.10 Het uniform De leerlingen moeten elke dag het uniform dragen. (vetgedrukte stukken kunnen in de school aangekocht worden op dinsdag van 8.00u 10.00u en donderdag van 14.00u u. Uiteraard kan u ook een bestelling via uw kind meegegeven.) De overige stukken dienen aangekocht te worden in uniformwinkels. Meisjes : - overgooier (donkerblauw model van de school heel het jaar door te dragen) - Een zomerkleedje in dezelfde stof als de blouse is niet verplicht maar wel aanbevolen. - tricot vestje met knoopjes 39,00 Jongens: - donkerblauwe bermuda broek, uniformmodel - tricot pull met V-hals 37,00 Voor allen : - uniformbloesje, lange of korte mouw : wit en blauw gestreept - sous pull wit en blauw gestreept 16,00 - joggingvest : winterperiode enkel model van de school 30,00 - joggingbroek : winterperiode enkel model van de school 20,00 - donkerblauwe fleece met logo van de school 25,00 - bodywarmer (uniform ) 58,00 - regenkledij : K-Way (donkerblauw effen model) - effen donkerblauwe, witte of grijze sjaal, handschoenen en muts (geen pet en geen hoofdsjaaltjes) - Laarzen, schoenen en sandalen : effen donkerblauw, zwart of bruin. Tijdens de zomer mogen witte sandalen. - kousen : effen donkerblauwe, grijze, of witte. De leerlingen dragen altijd kousen. - schort : kleuters blauw en wit geruit kieltje - gymnastiekpak vanaf het eerste leerjaar 22,00 (uniform) + witte turnpantoffels zonder veters - Zwembroek (geen lange short) voor jongens en sportief zwempak uit één stuk voor de meisjes. - haarlinten : effen donkerblauw, wit of grijs - GEEN sieraden, horloges, GSM of multimedia-apparatuur (niet verzekerd) - Alle fietsers zijn verplicht om tussen de herfstvakantie en paasvakantie een fluo-hesje te dragen tijdens de verplaatsing van en naar de school. N.B. deze stukken moeten allemaal getekend zijn met de volledige naam. 21

22 2.11 Schoolrekening Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te beperken, is er sinds schooljaar ( ) duidelijk bepaald welke materialen de scholen zelf moeten aankopen. Het gaat o.a. over schrijfgerei, leerboeken, schriften, passer Andere zaken zoals, boekentas, uniform.. moet u zelf aankopen voor uw kind. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven. Persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de gebruiker. Het kan gaan om uitgaven voor: - gebruik van refter en drank - nabewaking - abonnementen voor tijdschriften - klasfoto s We organiseren ook heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en komen daarom niet op de lijst van gratis te voorzien voor. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken scholen vanaf het schooljaar met een dubbele maximumfactuur. 1. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen, vallen hieronder (bijv. verplicht schoolabonnement op een tijdschrift). Geïndexeerde bedragen (januari 2012) Twee-en driejarigen 45 Vierjarigen 45 Vijfjarigen 45 Lagere school 85 sportdag cultuur uitstappen 1 ste kleuterklas gratis de kleuterklas gratis de kleuterklas gratis zwemmen sportdag cultuur uitstappen Lagere school Dit zijn richtprijzen en kunnen jaarlijks aangepast worden. Rekening houdende met de verplichte maximumfactuur overschrijden we dit bedrag nooit. Deze bijdragen zijn onvoldoende om dit alles te realiseren. Met de goedkeuring van het schoolbestuur kan dit bedrag met 15% verhoogd worden en wordt dit dan betaald met eigen schoolmiddelen. 2. De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de 22

23 schooluren (bijv. zeeklas, bosklas ). De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen komen heel weinig voor) en voor een kind uit de lagere school 405 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Zo kan elk kind normaal gezien mee op meerdaagse uitstap. De variabele prijzen zullen aan de ouders via info-bijlagen op regelmatige tijdstippen worden meegedeeld. Alle extra muros activiteiten worden slechts na overleg georganiseerd. De hieraan gekoppelde financiële bijdrage van de ouders wordt zo beperkt gehouden en eveneens via de schoolrekening verrekend. Het schoolbestuur kan, na advies van de directeur en in samenspraak met de ouders een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdrage toestaan: - Vermindering van betaling - Spreiding van betaling - Uitstel van betaling - Kwijtschelding van betaling 3. facultatieve uitgaven Prijzen per trimester: Aantal dagen per week middagverblijf nabewaking 1 dag 15 euro (drank+ toezicht) 20 euro 2 dagen 20 euro (drank + toezicht 30 euro 3 dagen 25 euro (drank + toezicht) 40 euro 4 dagen 30 euro (drank + toezicht) 55 euro sporadisch 2 euro (onmiddellijk te betalen) (onmiddellijk te betalen) 3 of 2* euro *enkel indien u voldoet aan volgende voorwaarden: Uw kind wordt afgehaald voor 16.30u ( vrijdag voor 15.45u ) Er wordt onmiddellijk betaald 2.12 Extra muros kleuterschool Met uitzondering van kleine wandelingen in de buurt van de school worden uitstappen en sportactiviteiten buiten de schoolmuren op voorhand aan de ouders (schriftelijk) meegedeeld. In de kleuterschool worden geen meerdaagse extra - murosactiviteiten gepland. lagere school Met uitzondering van kleine wandelingen in de buurt van de school worden uitstappen en sportactiviteiten buiten de schoolmuren op voorhand aan de ouders (schriftelijk) meegedeeld. In de lagere school zijn er 2 meerdaagse extra - murosactiviteiten : de bosklassen in het zesde leerjaar ( 135), de zeeklassen ( 110) in het vierde leerjaar Voor deelname aan een extra - muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat ALLE leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de 23

24 ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dit vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. De kinderen die geen toestemming van hun ouders krijgen om aan de extra-murosactiviteit deel te nemen, zijn verplicht aanwezig in de school tijdens de periode waarin de extra-muros doorgaat Reclame en sponsorbeleid kleuter en lagere school Buiten de reclame in het advertentieboekje van het schoolfeest wordt er in de school geen reclame gevoerd Zittenblijven en het vormen van leerlingengroepen Het is een klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt, na een niveaubepaling door de CLB-adviseur en/of de zorgcoördinator. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). De directeur bepaalt, in overleg met het zorgteam, in welke leerlingengroep (klas) een leerling wordt opgenomen. Dit gebeurt met de nodige zorg. Bij de groepsindeling houden we rekening met de volgende criteria: Gelijkwaardige klasgroepen qua schoolse leerresultaten Een evenwicht tussen jongens en meisjes in de drie klassen Gelijkwaardige klasgroepen qua aantal Elke nieuwe klasgroep wordt gevormd door samenvoeging van een aantal kinderen uit alle klassen van het vorige jaar. Hiervoor worden op regelmatige tijdstippen sociogrammen afgenomen gebaseerd op sport en spel. De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Dit advies wordt in overleg met de klastitularis of de directie en de ouders besproken. Een advies tot zittenblijven wordt ernstig overdacht. 3. Houding en gedrag binnen en buiten de school Vanuit ons opvoedingsproject en onze schoolcultuur roepen we de leerlingen op tot weerbaarheid en tot een verantwoorde en voorname levensstijl. Het ligt dus voor de hand dat we van onze leerlingen verwachten dat ze verloedering en nonchalance op alle gebied afwijzen en dat ze dat ook tonen in hun uniform, in hun houding en hun manier van omgaan met mensen en dingen. 24

25 Wij rekenen erop dat leerlingen verslavend gedrag in de ruimste zin van het woord (overmatig TV-kijken, onbeheerst snoepen, veel frisdrank verbruiken en diens meer) afwijzen. Dat ze zich daartegen bewust en beslist afkeren, is een basiseis van onze scholengemeenschap. Daarom voeren wij ook een preventiebeleid. Het is nodig dat u de volgende regels in dit algemeen kader plaatst. De kinderen brengen geen snoep mee naar school. Tijdens de pauze in de voormiddag mogen de leerlingen een stuk fruit, een boterham of een droge koek eten. Bij verjaardagen mag getrakteerd worden maar niet met snoep en liefst met fruit. Verjaardagsfeestjes vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Uitnodigingen gebeuren dan ook niet langs de klas of langs de school. De leerlingen gebruiken een degelijke gesloten boekentas (geen rugzak). Het schoolgerief is degelijk. Bij het eindrapport bezorgt de leerkracht u een lijst van schoolbenodigdheden voor het volgende schooljaar. Een uniform wil zekere uniformiteit creëren en tegelijk typische, herkenbare schoolkledij zijn. 3.1 Leefregel van de kinderen In overleg met de werkgroep welbevinden en de leerlingenraad werd de basisgedachte in de volgende leefregels vastgelegd: Voor groot en klein zullen we aardig zijn. Ik zorg voor alle dingen rondom mij, zo maak ik iedereen blij. Ik doe overal wat mag, zo tover ik op ieders gezicht een lach. Basisgedachte: Elke leerling voelt zicht veilig. Vernederingen van welke aard dan ook worden niet getolereerd. Elke leerling wordt op gelijkwaardige en respectvolle wijze behandeld. Elke leerling wordt uitgedaagd zijn competenties te vergroten op een wijze die als aantrekkelijk en zinvol wordt ervaren. 3.2 Orde- en tuchtmaatregelen Het orde en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging - een strafwerk - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie 25

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Beste ouder, De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1. Inschrijven van leerlingen Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (SIS-kaart,

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste, Gelieve, in uw eigenbelang, deze bundel

Nadere informatie

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem

Schoolreglement. Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen. Markt Maldegem Schoolreglement Vrije Kleuterschool Zusters Maricolen Markt 15 9990 Maldegem tel. 050 / 72 98 87 kleuterschoolzustersmaricolen@scarlet.be website: www.kleuterschoolzustersmaricolen.tk Inhoud 1 Inschrijving

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN

II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN II. REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 1. Inschrijvingen van leerlingen Inschrijvingsperiode: schooljaar 2012 2013 Voorrang broer en zus vanaf 1 januari 2013 Algemene inschrijvingsperiode vanaf 1 februari 2012 Een

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Samen sterk. Kindsheid Jesu en (SG)KVO(BaO) - Samen sterk. Katholiek Vlaams Onderwijs. De scholengemeenschap SGKVOBaO

Samen sterk. Kindsheid Jesu en (SG)KVO(BaO) - Samen sterk. Katholiek Vlaams Onderwijs. De scholengemeenschap SGKVOBaO Onze schoolvisie 2 Inhoudsopgave Samen sterk... 4 Kindsheid Jesu en (SG)KVO(BaO) - Samen sterk... 4 Katholiek Vlaams Onderwijs... 4 De scholengemeenschap SGKVOBaO... 4 Ons opvoedingsproject... 5 De tradities

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind.

We willen kansen scheppen om uw kind evenwichtig te laten ontplooien. We houden rekening en hebben respect voor de eigen mogelijkheden van elk kind. 1. VERWELKOMING. NAAR DE OUDERS TOE Van harte welkom in onze school. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een

Nadere informatie

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders III Het reglement 1. Engagementsverklaring Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op

Nadere informatie

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement.

Om uw kind bij ons ingeschreven te laten, moet u als ouder akkoord gaan met het schoolreglement. 8 september 2016 Beste ouders, Het nieuwe schooljaar bracht terug enkele vernieuwingen met zich mee voor het schoolreglement. Alle nieuwigheden staan hieronder opgesomd met een korte verduidelijking erbij.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Intern reglement kleuters Bronstraat

Intern reglement kleuters Bronstraat Gemeenschapsonderwijs DE BRON Bronstraat 86a 1060 Sint-Gillis (Brussel) Tel 02 538 54 52 Fax 02 538 76 59 www.bsgodebron.com bs.sint-gillis@g-o.be Intern reglement kleuters Bronstraat 1. Aanwezigheid Om

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school.

Deel 2. Infobundel onderwijsregelgeving. De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op de website van de school. 13 14 2. Onderwijsregelgeving 2.1. Definities Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren

Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar. Voorzitter schoolbestuur: Jan Van Deuren Organogram van de school Bijlage 0 Sint-Jan Lagere School Paradijzen 16 2222 Wiekevorst Schoolbestuur: vzw Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar Markt 13 2590 Berlaar Voorzitter schoolbestuur:

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u op www.vvkbao.be of op de website van de school.

Nadere informatie

Het schoolreglement: De okkernoot

Het schoolreglement: De okkernoot Het schoolreglement: De okkernoot 1. De uurregeling en voor en naschoolse opvang maandag dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag 12.05 uur middagpauze middagpauze middagpauze middagpauze De directie en de leerkrachten

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving 1 2 1 DEFINITIES Schoolstructuur: - school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. - basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

Je kunt je kind inschrijven op onze school: Inschrijving 1.Hoe en wanneer Je kunt je kind inschrijven op onze school: op de opendeurdagen op de schooldagen tussen 9 uur en 12 uur op werkdagen van 1 tot 3 juli en vanaf 24 augustus tussen 9 uur en

Nadere informatie

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving Deel 2 Infobundel onderwijsregelgeving De actuele onderwijsregelgeving vindt u ook op www.vvkbao.be of op de website van de school. Deel 2: Infobundel onderwijsregelgeving Pagina 1 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur²:

Nadere informatie

Infobrochure bijlage. Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2

Infobrochure bijlage. Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2 2017-2018 bijlage Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2 Inhoud 1. Personeel... 3 2. Samenstelling van de klassen... 4 2.1 Kleuterschool... 4 Dit schooljaar werken we in de kleuterschool met twee leeftijdsgroepen:...

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

1 ENGAGEMENTSVERKLARING

1 ENGAGEMENTSVERKLARING Beste ouders, Ons schoolreglement bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de jaarlijkse info brochure met nuttige informatie over het lopende schooljaar en contactgegevens. Ze wordt elk jaar aangepast

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Het kleuterteam : Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Juf Griet Juf Fabienne Juf Tilly Muizenklas Bijtjesklas Vlinderklas 4-jarigen

Nadere informatie

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012

Schoolreglement Gemeenteraadsbesluit van juni 2012 SCHOOLREGLEMENT Gemeentelijke Sportbassischool juni 2012 Schoolreglement versie juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving - Schoolverandering...

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

1. Structuur van onze school

1. Structuur van onze school 1. Structuur van onze school 1.1. Naam en logo Onze school is erkend, krijgt subsidies van de overheid en behoort tot het vrije, katholieke net. Er wordt alleen lager onderwijs verschaft : d.w.z. van het

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4

A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 Deel 3 2 INHOUDSOPGAVE A. Inschrijvingen 3 Kleuterschool 3 Lagere school 4 Weigering van een inschrijving 4 B. Schoolverandering 5 C. Organisatie van de leerlingengroepen 6 D. Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be

contactpersoon van de school Psycho-pedagogisch consulent goedele.seys@vclbweimeersen.be CLB 1. De school werkt samen met het: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. : 056 60 23 93 Fax. : 056 61 42 84 Directie : Mevr. Catteeuw Griet www.vclbweimeersen.be

Nadere informatie

Grevenbroekstraat Hamont-Achel

Grevenbroekstraat Hamont-Achel Grevenbroekstraat 9 3930 Hamont-Achel 011 64 21 94 011 64 55 62 info@basisschoolachel.be www.basisschoolachel.be met algemene informatie opvoedingsproject schoolreglement regelgeving en afspraken SCHOOLBROCHURE

Nadere informatie

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE

MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE BASISSCHOLEN INTERNAAT KINDHEID JESU SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN SINT-MICHIELSCOLLEGE BRASSCHAAT SINT-LUDGARDISSCHOOL MERKSEM SINT-LUDGARDISSCHOOL ANTWERPEN MARIS STELLA INSTITUUT OOSTMALLE MARIS

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:

SCHOOLREGLEMENT. Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: SCHOOLREGLEMENT Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Dit schoolreglement en de afsprakennota, worden door de directeur voorafgaand aan de eerste inschrijving van de leerling en nadien bij elke wijziging

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax

CLB. Zetel : Directie : CLB-medewerkers. VCLB Weimeersen Zuiderlaan Waregem Tel Fax CLB Zetel : VCLB Weimeersen Zuiderlaan 42 8790 Waregem Tel. 056 60 23 93 Fax. 056 61 42 84 E-mail: info@vclbweimeersen.be Directie : Catteeuw Griet CLB-medewerkers De Craemer Betty Sociaal verpleegster

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder)

Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Bijlage G: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven

Schoolreglement juni 2012. Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden. Afspraken i.v.m. huiswerk, agenda's, rapporten en zittenblijven Schoolreglement juni 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1. Schoolstructuur 2 : Schoolorganisatie Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau en

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA

Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA Inhoud Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs Zwevegem... 1 SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENNOTA... 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem

Schoolreglement. GBS Wommelgem. Gemeente Wommelgem Schoolreglement GBS Wommelgem Gemeente Wommelgem september 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Procedure van inschrijving Schoolverandering... 4 Hoofdstuk 3 Richtlijnen

Nadere informatie

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016

Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 Infobrochure onderwijsregelgeving GVB De Bloesem 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool:

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong INFOBROCHURE Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81 089/56.04.82 Email

Nadere informatie

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Schooljaar: 2017-2018 versie juni 2017 Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject September 2004 1 Ons opvoedingsproject De onderscheiden scholen die behoren tot de v.z.w. Vrije Katholieke Scholen van Anderlecht ijveren voor een volwaardige, menselijke en christelijke ontplooiing van

Nadere informatie

Gemeenschappelijk deel KOM

Gemeenschappelijk deel KOM Deel 3 Gemeenschappelijk deel KOM Dit deel van de schoolbrochure met schoolreglement is een gemeenschappelijk deel voor de scholen van het Katholiek Onderwijs Mol (KOM) Tot het KOM. behoren 10 scholen:

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Schoolreglement. - Schoolreglement -

Schoolreglement. - Schoolreglement - Schoolreglement 1 INHOUDSOPGAVE 1. Regelgeving Inschrijvingsbeleid 4 Schoolverandering 8 Onderwijs aan huis 8 Afwezigheden 9 Een jaar overdoen en het vormen van klasgroepen 15 Getuigschrift basisonderwijs

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016

Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 Deel 2 Infobrochure onderwijsregelgeving: 2015-2016 1 DEFINITIES 1 Schoolstructuur 2 : school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Wambeek Langestraat 4 1741 Wambeek Ternat 02/ 582 72 13 gbs_ternat@skynet.be www.gbsdekiem.be Een nieuw schooljaar een nieuwe school een spannend moment voor ouders, kinderen en leerkrachten. Beste ouders

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235 BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 1.2 Verzoekers - Moeder van een leerling 1.3 Betrokken school - School

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29

Gemeenteschool De Zonnevlier. Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT AFSPRAKENPLAN. Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Gemeenteschool De Zonnevlier Sint-Lievens-Houtem SCHOOLREGLEMENT en AFSPRAKENPLAN Gentsestraat 40 Uilebroek 29 Zonnegem Vlierzele 1 Schoolreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school.

Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere. Schoolreglement. Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. Gemeentelijke Basisschool Erpe Mere Schoolreglement Bewaar dit boekje, het bevat alle informatie die u wegwijs kan maken in onze school. www.gbserpemere.be Schatteneiland Molenveld 11, Burst tel. 053/62.79.99

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool Trapop

Schoolreglement basisschool Trapop Schoolreglement basisschool Trapop 2015-2016 AFWEZIGHEDEN Daar er voor de kleuters nog geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een geschreven bericht. Het is echter wenselijk

Nadere informatie

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86

Schoolreglement. Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 Schoolreglement september 2015 Gibo Driehoek Het Heiken 47 2930 Brasschaat tel +32 3 651 75 39 fax +32 3 651 98 86 directie-kleuter@gibodriehoek.be directie-lager@gibodriehoek.be www.gibodriehoek.be Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Schooljaar: 2016-2017 versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Buitengewoon onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015

Basis- onderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 Basisonderwijs Algemeen schoolreglement kleuterscholen 2014-2015 5187563 BAO_kleuter.indd 1 31/07/14 10:44 Colofon Editie september 2014 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie