vgknieuws Nr. 10 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vgknieuws Nr. 10 april 2010"

Transcriptie

1 vgknieuws Nr. 10 april 2010 Ik zet mijn masker af Voor U zet ik mijn masker af met U speel ik geen spel U mag me zien zoals ik ben bang maakt het me wel Voor U zet ik mijn masker af en weet dat U dan ziet dat ik gewoon heel kwetsbaar ben dat ik lach om mijn verdriet Voor U zet ik mijn masker af ik heb geen muren meer omdat U eens heel kwetsbaar was leg ik mijn wapens neer Voor U zet ik mijn masker af aan U geef ik mij bloot U bent mijn ziel en zaligheid Uw liefde maakt slechts groot want niemand mag het weten hoe kwetsbaar en hoe klein hoe bang... om raad verlegen ik af en toe kan zijn mijn sterkte en mijn zwakte U krijgt ze allebei ik wil ze aan U geven U doet iets goeds in mij Geen leugen geen bescherming meer in U ben ik echt vrij dwars door mijn dikke masker heen kijkt U en houdt van mij! 1

2 Niet schamen, maar strijden Bovenstaand gedicht geeft beeldend weer hoe een mens tegenover God staat. Waar een mens in de wereld allerlei maskers kan ophouden, vallen deze voor onze Heer af. Hij ziet ons en kent ons zoals we echt zijn. Leest u maar na in de overbekende Psalm 139. Gelukkig maar. Het is best eng dat we onze eigen gebouwde zekerheden voor hem moet laten varen, maar wat een troost dat er één Iemand is die ons ècht kent. Sterker nog, Die ons ook wil kennen. In de Here Jezus heeft God duidelijk laten zien dat Hij naar ons omziet, welke maskers we ook hebben. Soms komen we van die maskers niet af, ook niet als we kind van God zijn (geworden). Maar bij Hem mogen we wel onszelf zijn. Dat mag ons sterken, ja dat mag zelfs blijdschap geven. En daarin kunnen we als mensen ook elkaar vinden, met name in de gemeente. Want we weten van elkaar dat er een worsteling in een leven kan zijn. Ieder heeft een kruis te dragen. En juist omdat God ons in de spiegel laat kijken, kunnen we er ook voor een ander zijn, er voor elkaar zijn. Dat maakt ons samen sterk, als christenen. In voor- en tegenspoed. Dan kan Gods Geest werken en mogen we steeds weer stappen zetten op de weg die Hij ons wijst, persoonlijk en als gemeente. Daar mag een krachtig getuigenis van uitgaan. Zo mogen we trachten te voldoen aan de opdracht die Jezus ons gaf in het zendingsbevel, Gaat heen, maakt al de volken tot mijn discipelen... Laten we dan ook sterk durven te staan in ons geloof, Hij geeft immers kracht door Zijn Geest. En lieve mensen, dat sterk staan is meer en meer nodig tegenwoordig. Want ook de vijand laat zijn masker steeds vaker vallen. Leest u de kranten er maar op na en volg het (politieke) nieuws maar goed. Heel sluipend worden het geloof en met name het christelijk geloof uit het publieke domein verdrongen. En tegenwoordig al niet sluipend meer (maskers vallen af), het komt steeds meer openlijk naar buiten. Christelijke organisaties die geen subsidies meer krijgen alleen omdat ze christelijk zijn! Christelijke scholen die niet meer mogen eisen dat hun leerkrachten belijdend christen zijn! U bent christen? Heel fijn, moet u zelf weten, als wij er maar geen last van hebben. U bent een christelijke partij? Goed, daar is ruimte voor, maar u moet wel voldoen aan de algemene norm naar wat de meerderheid vindt. Mensen, wees waakzaam. Meer en meer zal van ons worden gevraagd dat we als christenen kleur moeten bekennen en daadwerkelijk een strijd aan zullen moeten gaan. Maar ook daar weet God van. In Zijn woord bemoedigt hij ons door de woorden van Paulus: Rom 1 vers 16 en 17: Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven 2 Tim 1 vers 11-14: En ík ben daartoe aangesteld als verkondiger, apostel en leraar. Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag. Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd De Heilige Geest is ons toevertrouwd. Daaruit mogen en kunnen we leven. Daardoor kunnen en mogen we voluit christen zijn en gemeente zijn. Zo ook (in) onze eigen kerken. Ik las de kerkbladen van onze kerken de afgelopen tijd en daarin worden vele activiteiten vermeld die vanuit de kerk naar buiten gaan. Evangelisatieacties, samen met andere kerken dingen organiseren, een open dag voor het hele dorp ; wij schamen ons het Evangelie niet! 2

3 Iemand die zich daar ook niet voor schaamde was Br. Oosterhof. Hij mocht de gaven die Hij van de Heer had gekregen volop in onze kerken gebruiken de laatste jaren. Op 5 februari mocht hij thuiskomen bij Zijn Heer en Heiland. Wij zullen hem zeer missen, maar we zijn God dankbaar voor deze broeder. In dit vgknieuws staat een In Memoriam en nog èèn van zijn schrijfsels die hij voor twee kerkbladen schreef. De meditatie in dit vgknieuws komt dit keer van Ds. Sytsma van Oeveren die een prachtige bijdrage in het kerkblad plaatste over het Heilig Avondmaal, over het gedenken. Uiteraard is het kort verslag van de laatste synodezitting opgenomen, evenals het laatste nieuws rondom de Zendtijd voor de Kerken. Nieuw is een recensie van een boek dat zeer de moeite waard is. Ook kunt u de laatste ontwikkelingen lezen van het zendingsproject in Bangui, Centraal- Afrika en eindigt het vgknieuws met de nieuwsberichten van de website. Verder is de opmaak wat aangepast, om het geheel overzichtelijker te maken en is een inhoudsopgave toegevoegd. Een vgknieuws gevuld met bijdragen over allerlei verschillende soorten onderwerpen, die als gemene deler hebben dat het uit Naam van onze Here Jezus wordt gedaan. Hij is onze Koning! Niemand anders regeert dan Hij. Laat die wetenschap ons sterk maken en houden. B. Postma Scriba vgkn Inhoudsopgave Woord vooraf Pagina Opening Gedicht Ik zet mijn masker af 1 Inleiding Niet schamen, maar strijden 2 Inhoudsopgave 3 Ter overdenking Uit de kerkbladen vgkn Meditatie gedenken vanuit het Heilig Avondmaal 4 In Memoriam Br. Oosterhof 5 Bijdrage Waar zet Jezus een uitroepteken? 6 Boornbergum-Kortehemmen 6 Drachtster-Compagnie 8 Garderen 10 Harkema 11 Noordwijk 12 Noordwolde 14 Synode Kort verslag 16 Persbericht 18 Zendtijd voor Kerken 19 Zending Bangui Nieuwsbrief FaTEB 20 Verslag Fam. van den Toren 22 Visitatiebezoek FaTEB te Bangui 23 Recensie De Nederlandse Geloofsbelijdenis 25 3

4 Nieuws van de vgkn Nieuwsberichten van de website 26 Colofon 27 Meditatie Heilig Avondmaal: zondag 21 maart. Neemt, eet, gedenkt en gelooft... "Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. " Luc. 22'.19 Over dit gedenken las ik het volgende: "Wanneer ik oudere mensen uit de gemeente bezoek, merk ik dat vaak op de belangrijkste plaats in de huiskamer een foto hangt. Als de persoon weduwe of weduwnaar is, is het meestal een foto van de overledene. De foto hangt daar, op een centraal punt, om hun herinnering levend te houden. Zo'n foto wordt gekoesterd. Hij wordt schoongemaakt en het lijstje wordt gepoetst. Als er brand uit zou breken, zou die foto het eerste zijn wat de eigenaar zou meenemen. Het is maar een foto, en dat weet de eigenaar ook wel, maar voor hem of haar is het veel meer dan een simpel plaatje. Die foto vertegenwoordigt vele gelukkige momenten uit het verleden, vakanties aan zee, momenten met de kinderen, rustige uren in de avond met elkaar, Het is een kostbaar gedenkteken voor een bijzondere liefde, een herinnering die onsterfelijk is. ln bijna elke kerk staat een tafel. Soms een met veel ornamenten en versierselen, soms een hele simpele. Op gezette tijden verzamelen de gelovigen zich eromheen om te 'gedenken' met brood en wijn. Doe dit tot mijn gedachtenis". zei Jezus. Om te gedenken, om de herinnering levend te houden. We gebruiken de maaltijd van de Here niet om Hem te herdenken: het is geen ceremonie voor een overleden persoon" We doen het om Jezus in gedachten te brengen, om ons te herinneren wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat is precies wat het woord 'gedachtenis' aangeeft. Evenals de oude foto is het Avondmaal meer dan een gewone herinnering. Het brengt in ons bewustzijn de vreugde en de zegen uit het verleden terug. Het maakt een deel van het verleden actueel. Het brengt wat lang geleden aan het kruis gebeurde, in het centrum van ons leven nu" Het is, denk ik, mogelijk om aan het Avondmaal deel te nemen zonder echt te gedenken. Als dat gebeurt, heeft het zijn diepe betekenis verloren. Het avondmaal is namelijk bedoeld om ons iets in herinnering te brengen, niet op een passieve manier, maar actief. Net als de foto in de huiskamer is het Avondmaal bedoeld om ons voortdurend te herinneren aan het goede dat we door Jezus ontvangen. Het is een aansporing tot dankbaarheid. Jezus heeft het Avondmaal ingesteld tijdens de joodse paasmaaltijd. Dat is geen toeval. Bij het Pascha dachten de joden terug aan de tijd dat hun voorvaderen uit de slavernij werden geleid. Ze dachten terug aan die gebeurtenis alsof ze haar zelf meemaakten: 'U leidde ons uit het land van de slavernij.' Het Pascha brengt het verleden naar het heden en maakt het tot een deel van het levend geloof. Dat is precies wat het Avondmaal voor christenen betekent. We kijken niet naar het brood en de wijn, maar we nemen ze tot ons. Ze worden letterlijk een deel van ons. Als we op deze actieve, deelnemende manier gedenken, zijn we bij Jezus, bij het gerechtshof, bij het kruis. En we verheugen ons in zijn opstanding. Met al Gods mensen, op aarde en in de hemel, nemen we een gebeurtenis uit het verleden en maken die tot een deel van onszelf in het heden. Dat is de diepe betekenis van dat woord 'gedachtenis'. Gedenken maakt het verleden tot realiteit, vergeten wist het uit." 4

5 (uit: David Winter, veertig dagen veertig woorden, ark boeken, 1996) In Memoriam Egbert Oosterhof 21 juni februari 2010 Op 5 februari riep de HERE God Zijn kind Egbert Oosterhof naar Huis. Zo kwam er een einde aan een aards leven waarin de dienst aan de Here altijd een grote plaats innam. Egbert Oosterhof wist als klein kind al wat hij later wilde worden: dominee! Zijn liefde voor de HERE was heel groot en hij was diep dankbaar dat hij, klein en zondig mensje, gedoopt was en zo deel mocht hebben aan het verbond van de HERE met de Zijnen. De HERE stond daarom in zijn leven op de eerste plaats. Br Oosterhof deed niets liever dan getuigen van zijn Heer en Heiland Jezus Christus en ook anderen de weg naar Hem wijzen. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Lukas 15 : 20 Mijn man, onze vader en opa is nu bij de Here, Die hij zijn hele leven heeft willen dienen. Egbert Oosterhof Steenwijk, 21 juni 1934 Wilhelminaoord, 5 februari 2010 Schumerstraat EN Wilhelminaoord Wij zijn 53 jaar gelukkig getrouwd geweest. A. Oosterhof - Groen Wim Oosterhof Janny Oosterhof - Beekelaar Arianne en Donny Tanja De teraardebestelling heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. Na de vorming van de PKN werden hij en zijn vrouw lid van de voortgezette Gereformeerde Kerk van Noordwolde. Daar vonden zij samen een warme gemeenschap waar zij zich thuis voelden. Ook hier werd zijn gave om het Woord te verkondigen opgemerkt. Daarom vroeg de kerkenraad in 2007 preekconsent voor Br Oosterhof aan. Hij preekte vele malen in alle kerken van de vgkn en kreeg met veel mensen binnen de kerken een band. Dat bleek ook tijdens zijn ziekte en rond zijn sterven. In de nazomer van 2009 werd Br Egbert Oosterhof ziek. De artsen konden niets meer voor hem doen; hij werd uit het ziekenhuis ontslagen om thuis te sterven. Maar hij was nog niet klaar; hij had nog zoveel dat hij aan de mensen wilde vertellen! Het was een groot wonder, een Godsgeschenk, dat hij nog één keer mocht voorgaan, in de eigen vertrouwde omgeving van de kerk van Noordwolde. Met ontroering volgden velen ook via het internet deze dienst, over de kleine dingen die het doen. Graag had hij daarna nog weer gepreekt; er lagen nog diverse nieuwe preken en ideeën klaar. Hiervoor schoten zijn krachten te kort. Maar wie hem aan zijn ziekbed bezocht mocht nog lange tijd genieten van zijn verrassende en rake verwoording van de bijbelse boodschap. Het was voor Br Oosterhof een worsteling met de HERE om zijn geliefde werk los te laten. Ook het afscheid van zijn geliefde vrouw viel hem zwaar; zij waren zo heel lang en zo hecht verbonden! Toen zijn krachten afnamen vond Br Egbert Oosterhof vrede; hij begon steeds meer naar het heengaan naar zijn hemelse Vader uit te zien. Hij koos als tekst voor de dankdienst voor zijn leven, die op 9 februari gehouden werd, Lucas 15:20 En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Wij bidden Zuster Oosterhof en haar geliefden toe dat de hemelse Vader ook hen wil omringen met Zijn liefde. Smilde, februari 2010 Ds A.van Harten-Tip 5

6 Br. Oosterhof mocht graag een bijdrage schrijven voor de kerkbladen van Noordwolde en Noordwijk. Ook in het vgknieuws werd de afgelopen edities één hiervan opgenomen. En er is een aantal dat nog niet in het vgknieuws heeft gestaan. Mede ter nagedachtenis aan hem, ook in dit vgknieuws een bijdrage van Br. Oosterhof over Jezus spreken. WAAR ZET JEZUS EEN UITROEPTEKEN? Op school hebben we altijd geleerd, dat je een uitroepteken moet zetten áchter een zin. Dan vraag je speciale aandacht voor wat er staat. Wist u en weet jij, dat Jezus dat leesteken meestal aan het begin van een zin plaatst? Hij zegt heel vaak, vóór Hij met de eigenlijke zin begint: En zie! Dat betekent zoveel als: Let op!.aandacht! Daar begint Hij dus mee. Dat mag Hij ook doen, want wat Hij zegt, is altijd de moeite waard om er naar te luisteren. Dit staat bij vóórbaat al vast en hoeft niet pas achteraf te blijken. Je moet er gewoon bij het lezen van de Bijbel van uit gaan Jezus spreekt, dus. Let op!.oren wijd open! Harten wijd open! Zijn spreken is met gezag, ontdekten de mensen in Zijn tijd. Iedereen kwam er van onder de indruk, maar niet iedereen liet zich er door gezeggen. En op dat laatste komt het toch aan. We moeten Jezus woorden horen en.bewaren! Dan kun je niet vrijblijvend in de Bijbel lezen. Je ziet immers op elke bladzijde zo n groot uitroepteken staan! U en jij merkt wel, dit vraagt een bepaalde mentaliteit: je-bij-voorbaat-al-gewonnen-geven Jezelf open stellen tegenover de Here Jezus. Een stuk eigen wijsheid afleren! Dan zie je aan het begin van Jezus woorden Zijn uitroepteken staan, en dan zet je er zelf in gedachten ook een achter. Ons uitroepteken is maar één kort woord: Amen. Ik heb het begrepen, Here Jezus! E. Oosterhof Uit de kerkbladen.. Wat gebeurt er in de vgkn-kerken zoal, naast de normale zaken, wat doen ze in de gemeente, waar houden ze zich mee bezig en wat leeft er in de diverse plaatselijke gemeenten? Een greep uit de plaatselijke kerkbladen. BOORNBERGUM-KORTEHEMMEN In het Tsjerkenijs werd een oproep gedaan vorig jaar om te komen zingen. En wel voor een specifiek doel, om te zingen en te bidden in een speciale bijeenkomst tegen het occulte rondom Halloween e.d. In een later Tsjerkenijs werd verslag gedaan van de bijzondere avond. Over niet schamen voor ons geloof gesproken! Oproep aan Boornbergum de zingende gemeente! 6

7 Mensen die de afgelopen jaren de kerk de rug hebben toegekeerd, blijven toch in hen het verlangen houden om op zoek te gaan naar het bovennatuurlijke, naar God. Logisch, want zo heeft God hen immers geschapen. Velen keren terug naar de Germaanse goden die, voor het christendom Europa veroverde, aanbeden werden. Wicca is al jaren populair, vooral onder jonge mensen. Inmiddels weten we wel dat op Koninginnedag en tijdens de Walpurgisnacht op 31 Oktober Wicca s, satanische groeperingen en aanverwante zielen elkaar ontmoeten om de zonnewende te vieren, vloeken uit te spreken en rituelen te volvoeren, waarvan sommigen bizar en gruwelijk zijn. Wat is de motivatie van christenen die op Koninginnedag tijdens en tegen Walpurgisnacht bidden? Vaak zie je toch angst als motivatie om een soort antifront op te richten. Maar de bijbel leert ons dat een ongegronde vloek geen doel treft (Spreuken 26:2). Want Hij die in ons woont, is meerder en groter dan hij die in hen woont (1 Johannes 4:4). En als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn (Romeinen 8:31). In Jezus zijn wij geroepen om te regeren, ook nu al te midden van de diepste duisternis. Daarom willen wij tijdens de Walpurgisnacht naast het bidden voor alle mensen die zich in de handen van de tegenstander begeven of dreigen te begeven, veel zingen en God prijzen. De tegenstander is verslagen aan het Kruis! God is de Almachtige, prijs Hem, maak Hem groot de Here onze God de Rots, Zijn werken zijn volmaakt en al zijn wegen zijn recht. Aangezien de gemeente van Boornbergum bekend staat als de zingende gemeente, rekenen we op jullie allemaal! En gelukkig zijn we een gemeente van jong en oud! Dus om het voor iedereen toegankelijk te laten zijn; zullen we in onze muziek keuze daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Ook hebben we daarom de aanvangstijd iets naar voren gehaald in vergelijking met andere jaren. Graag zien we u en jou op 31 oktober a.s. vanaf in de Hof om samen als gemeente God te prijzen en groot te maken. We hebben een programma tot ongeveer uur (incl. na afloop soep en broodjes!) Janine Bosma p.s. Begeleiding bij het zingen, zingt wel erg lekker toch? Dus mocht iemand op gitaar of piano zich geroepen voelen om de zang te komen begeleiden dan stellen we dat zeer op prijs! Een prachtige avond! Op 31 oktober hielden we, dit jaar voor de 2 e keer, een gebedsnacht tijdens Halloween. En zoals wij in onze aankondiging al aangaven, lag het accent van de avond vooral op de Lofprijs aan onze Vader in de hemel. Daarom hebben we lekker veel gezongen! Dat we veel tijd doorbrachten voor lofprijzing o.a. door de liederen die we zongen, maakte op mij persoonlijk diepe indruk. We zongen als gemeente van Jezus Christus, jong en oud, om God alle Lof en Eer te brengen. Ik ervoer in de Lofprijzing hoe mijn relatie met God de Vader werd opgebouwd, hoe Hij in mijn hart diepe blijdschap en vrede bracht. En dat ik meer dan ooit mocht beseffen hoe Jezus de satan overwonnen heeft, toen hij stierf aan het kruis! We ervoeren allemaal hoe we in het prijzen van Zijn naam ons meer en meer verbonden voelden met God en met elkaar. Naast het zingen hielden we drie gebedsrondes, en iedereen die wilde, mocht dan een gebed uitspreken. Rond 11 uur sloten we de avond af met lekkere soep en broodjes. 7

8 Vader, ik moet belijden dat ik dit onderdeel van Lofprijzen en dankzegging zo vaak vergeet. Vaak wanneer ik bid, besteed ik even twee of drie zinnen aan Lofprijs en dankzegging maar dan volgt al snel mijn vragenlijst aan U voor die dag! Ook in de kerk vind ik het wel eens moeilijk om altijd alle woorden van de (Lof)liederen heel bewust te zingen. En voelt het soms al zo gewoon dat ik elke dag met u kan praten. Ik besef niet altijd wat het betekend toen U, Jezus, stierf om mij te redden. Dat ik alleen daarom, vrij tot de Vader mag komen en wanneer ik mijn zonden belijd, ze mij niet meer aangerekend kunnen worden omdat U ze voor mij droeg! Heer, heel intiem zongen we Lofliederen voor U en baden we met elkaar. Uw Geest liet ons weer opnieuw beseffen, wie U bent, de liefde die U voor ons heeft, en wat U in ons wilt bewerken door onze lofprijzingen aan U. Dank u wel! De liederen die we zongen waren o.a. 252 Wij zijn Hier bijeen in Jezus Naam. 239 Jezus wij verhogen u. 170 Groot is uw trouw o Heer 246 In bouw op u, mijn schild en mijn verlosser 184 Ik wandel in het licht met Jezus 188 'k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Lied 218 Samen in de naam van Jezus Lied 130 Juicht, want Jezus is Heer Lied 140 Kroon Hem met gouden kroon Lied 364 Heerlijk is uw naam Gezang 444 Grote God wij loven u. Lied 142 Majesteit, groot is uw Majesteit Lied 313 Heer, ik geef me aan u volkomen. Lied 30 Looft de Here, alle gij volken Lied 351 Machtig God, sterke Rots Lied 352 O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer Janine Bosma DRACHTSTER-COMPAGNIE De gemeente van Drachtster Compagnie vierde met een speciale dienst in december dat ze eigenaar zijn geworden van hun eigen gebouw. Helaas viel de open dag in het water/sneeuw, maar de gemeente liet zien waar(in) ze staat. Extra edities van het kerkblad De Kandelaar werden gedrukt en uitgedeeld met o.a. de volgende bijdrage. Beste lezer/lezeres. Deze kandelaar werd u vandaag aangereikt zodat u ook thuis nog eens kunt lezen wat er zoal gebeurt in het witte kerkje, maar ook hoe wij hier terecht zijn gekomen en wie wij zijn. Aanvankelijk maakt de kleine dorpsgemeenschap in de compagnie deel uit van de Hervormde kerk van Drachten. Daarnaast is een deel van het dorp gericht op Rottevalle en een ander deel op Ureterp. Steeds meer komt er de vraag naar en de roep om een eigen gebouwtje in Drachtster Compagnie waar de jongelingen vereniging bijeen kan komen, de catechisaties en zondagsschool gegeven kunnen worden en kerkdiensten gehouden kunnen worden. Dit evangelisatiegebouwtje, Eben Haezer, komt er in Maar vanuit de classis houdt men de stichting van een eigen kerk in Kompenije tegen. In april 1906 gaat de kerkenraad akkoord met de stichting van een zelfstandige gemeente, maar zo vindt een deel van de gemeente dan zal het kerkgebouw verplaatst moeten worden. Na wat tegenwerking 8

9 van omliggende gemeentes die niet willen dat de compagnie als zelfstandige gemeente verder gaat, en strubbelingen in de gemeente zelf over de locatie van het kerkgebouw, zet men toch door en wordt op 13 febr de Gereformeerde Kerk te Drachtster compagnie geïnstitueerd en wordt in 1909 de eerste predikant, ds. Dijkstra, bevestigd. Tijdens zijn ambtsbediening vindt het bouwen en in gebruik nemen van een nieuw kerkgebouw plaats ( in 1912). Na hem volgden er velen te weten: ds. Beukema, ds. Van der Vegt; ds. Schippers; ds. Van Dijk; ds. Van Eerden; ds. Nieuwsma; ds. De Heer; ds. Torenbeek; ds. Ritsema; ds. en da. De Jong; ds. De Kok; ds. Röben. Als in 2001 de gefedereerde classis Drachten een feit is, wijst het Landelijk Dienstencentrum de plaatselijk gereformeerde kerken erop dat zij haar leden moeten voorlichten over de voorgenomen vereniging van Gereformeerde kerken, Ned. Herv. Kerk en Evangelisch Lutherse Kerk. In de loop van de tijd wordt duidelijk dat er binnen de gemeente velen zijn die zorgen en problemen hebben; verontrust zijn over het belijdende karakter van de komende plurale verenigde kerk, over het verlies van de plaatselijke zelfstandigheid, het kerkmodel en de onduidelijkheid over de financiële consequenties. Als in dec landelijk het definitieve besluit tot vereniging van de drie genoemde kerken in de Protestantse Kerk in Nederland een feit wordt, besluit de kerkenraad van Drachtster Compagnie en ook dat deel van de gemeente dat zeer bezwaard is, ter wille van de eenheid binnen de gemeente, voorlopig toe te treden tot de PKN, maar dan in de vorm van een bezinningsperiode van twee jaar, waarna in 2006 de definitieve beslissing zal vallen. In april 2006 vindt opnieuw een stemming plaats waarbij 40% van de belijdende leden aangeeft niet mee te kunnen gaan. Een groep van 57 belijdende en 23 doopleden kiest ervoor om bij elkaar te blijven en om zich als zelfstandige gemeente aan te sluiten bij de rn2004 ontstane voortgezette Gereformeerde Kerk: dit zijn die gereformeerde kerken die besloten hebben zelfstandig te blijven en niet met de fusie mee te gaan (Landelijk zijn er tot nu toe 7 vgk) De gemeente hoopt het kerkje "Jezus leeft" te kunnen kopen en ondertussen mag men gebruik maken van het witte kerkje in Boelenslaan, dat toebehoort aan de Herv. Gemeente van Surhuisterveen. Op 7 mei 2006 vindt de instituering plaats van de Voortgezet Geref. Kerk van Drachtster Compagnie. De koop van Jezus leeft" gaat door loting niet door wat in eerste instantie als heel teleurstellend wordt ervaren. maar daardoor zijn er wel de financiële middelen om een deeltijd-predikant te beroepen en op 14 januari 2007 wordt ds. M.J.M. Sijtsma- van Oeveren te Kampen bevestigd. Als in de zomer van2009 de kerk van Surhuisterveen aangeeft het kerkgebouw te willen verkopen, krijgt onze gemeente als eerste het recht van koop. Heel dankbaar en blij zijn we als in november 2009, ondanks het feit dat we maar zo klein zijn, de financiën rond komen en wij 'het witte kerkje' in Boelenslaan het onze kunnen noemen. En hier proberen wij samen als gemeente en als gemeenschap enthousiast, en begeesterd kerk van Jezus Christus te zl1n, waarbij het Woord van God onze leidraad wil zijn. We bidden dat God Zelf ai onze activiteiten, de kerkdiensten, de catechisaties, de bijbelkring, de gespreksgroepen, de mannen- en vrouwenvereniging, de gebedskring, het kinder- en jeugdwerk mag zegen en zodat wij onder Zijn hand mogen groeien en bloeien en vrucht dragen tot eer van Zijn grote Naam. Zoals u uit bovenstaand historisch overzicht hebt kunnen opmaken proberen wij een levende gemeente te zijn en dat blijkt ook uit de activiteiten die er zijn, waarbij wij u, als lezer en inwoner van Boelenslaan en omgeving ook van harte uitnodigen om hieraan deel te nemen. -Zondag om 10 uur (tenzij anders vermeld in kerkblad of regionale bladen) vindt de eredienst plaats, waarbij er tijdens de dienst voor de kinderen kindemevendienst wordt gehouden. 9

10 Waar een bijbels verhaal op hun niveau wordt verteld en iets wordt gemaakt of gedaan. -1x in de twee weken op de woensdagavond is er club ( in de zaal van de kerk), de andere week catechisatie nu nog I groep van jaar). -1x in de maand op vrijdagavond is er bijbelkring bij een van de deelnemers thuis. -1x in de maand op woensdagmiddag is er mannen/vrouwenvereniging van in de zaal van de kerk. -1x in de maand is er op woensdagavond vanaf uur gebedskring (bij fam Zandbergen in Dr Compagnie) -1x in de maand op zondagavond is er gesprekskring. GARDEREN In het Gemeentenieuws werd verslag gedaan van de gemeenteavond. Nu zijn dat vaak bijdragen die heel gericht zijn op de eigen gemeente en buitenstaanders niet zoveel zeggen. Deze bijdrage gaf echter heel mooi weer hoe de sfeer was en met elkaar gesproken is, dat het een plekje in het vgknieuws verdient. Bijzonder is de uitleg aan de gemeente hoe een kerkenraadsvergadering nu eigenlijk gaat en hoe daar in een open sfeer over werd verteld. Hopelijk proeft u die sfeer ook op de gemeenteavond(en) van uw eigen gemeente. Impressie van een Gemeenteavond Aangezien het verslag van de Gemeenteavond van 25 november jl. officieel eerst door de kerkenraad moet worden goedgekeurd voor publicatie, ben ik zo vrij u een impressie te geven van deze avond, zodat die leden, die om wat voor reden niet aanwezig konden of wilden wezen, enig idee hebben van wat ze hebben gemist. De avond begon zoals gebruikelijk met zingen, lezen en gebed. Vervolgens werd de agenda afgewerkt met o.a. het doornemen van het verslag van de vorige Gemeentevergadering, gehouden op 22 april Hier waren enige vragen over, die naar behoren werden beantwoord. Het volgende punt op de agenda was de vraag: wat houdt de kerkenraad bezig en wat houdt u bezig? De voorzitter vertelde over de kerkenraadsvergaderingen van het afgelopen seizoen en in het bijzonder van die van 16 november Iedere ambtsdrager mocht daar vertellen, wat hij of zij belangrijk vond om op een vergadering te behandelen. Ze mochten maximaal tien minuten praten en er mocht geen discussie plaats vinden. Er kwamen 14 punten aan de orde van jeugdwerk tot geloofsopvoeding voor ouders en navelstaren aan toe. Veel van deze punten zullen op de kerkenraadsvergaderingen besproken worden. Verder bestond het kerkgebouw 50 jaar in oktober jl. Dit willen we gaan vieren, samen met de oplevering van de kerkzaal door commissie Ruimte+. Er is een feestcommissie gevormd, die een en ander in goede banen hoopt te leiden. Het feestje zal D.V. plaats vinden in januari, aangezien ook gasten uit Dobra, Roemenië zullen worden uitgenodigd. En toen was er koffie...pauze dus. Na de pauze begonnen we met de dialoog. Peter Klop verzorgde de inleiding: een dialoog is met elkaar spreken, in tegenstelling met een discussie, waarbij de één probeert het ongelijk van de ander te bewijzen. Bij deze vorm van dialoog ging men praten in groepjes van drie personen, heel klein en heel intiem. Eén van de drie mocht zijn verhaal vertellen over het onderwerp wie is Jezus voor jou?, de volgende persoon mocht vragen stellen ter verduidelijking van het gesprokene en nummer drie moest niets doen, zijn/haar mond houden, luisteren en kijken naar o.a. lichaamstaal. En na tien minuten rouleerde het. 10

11 Men ging op zoek om een groepje te vormen, bij voorkeur iemand die ze al een paar maanden niet hadden gesproken! Het moeilijkste bleek voor sommigen om niets te zeggen, om je mond te houden en niet in te breken in het gesprek. Op de vraag hoe vond u deze manier van praten met elkaar? waren velen enthousiast: heel goed, delen, in korte tijd een diepgaand gesprek, etcetera. Na de dialoog vond de rondvraag plaats, die varieerde van vragen over het verdwenen wandkleed via kakelhuis of gebedshuis tot een kerstboom in de kerkdiscussie. De vergadering werd besloten met gebed en het zingen van een lied. En rond 10 uur ging iedereen weer naar huis, terugkijkend op een geslaagde Gemeentevergadering. Uw razende reporter HAvG. HARKEMA In Harkema laat men ook aan de buitenwereld zien waar men voor staat als kerk en nodigt mensen uit via o.a. de laagdrempelige diensten. In De Wegwijzer werd uitleg gegeven van zo n dienst die men rond een bepaald thema houdt. In een volgende editie stond een kort gesprek tussen ene I.K. Ben te Druk en God geplaatst; om eens goed over na te denken. Laagdrempelige dienst op 24 januari om kwart voor twee in de vgkn kerk. Thema : zie hier Gods vinger. De tweede bijzondere dienst in de serie : "de gemeente als herberg" is georganiseerd in samenwerking met de evangelisatiecommissie. Zo'n 125 jaar geleden is ds. Warmolts in Harkema begonnen met het brengen van het evangelie onder de Harkemaster heidebewoners. Bijna iedereen woonde nog in een plaggenhut of een houten schuur, her en der verspreid. Zeer slechte woonomstandigheden, armoede, werkeloosheid en grote gezinnen. Ds. Warmolts trok zich het lot van deze bewoners aan. De boodschap bracht hij met eenvoudige voorbeelden, uit het leven gegrepen. Liederen werden gezongen onder de begeleiding van een trekharmonica. De bijeenkomsten waren in een houten kerkje, op de plaats waar in 1913 de stenen kerk is gebouwd. Boven de ingang van het kerkje was een glasplaat met daarop geschilderd " Zíet hier Gods vinger." Dít is ook het thema in deze bijzondere dienst. Marten Claus zal met enkele eenvoudige, praktische voorbeelden ook de Bijbelse boodschap uitleggen. Het is een boodschap voor héél Harkema. Het evangelisatiewerk waar ds. Warmolts mee is begonnen kan door heel de gemeente worden voortgezet. Het uitdragen van de blijde boodschap welke spreekt van licht in de donkere omstandigheden van het leven is een opdracht voor alle christenen tezamen. Oude, bekende liederen als: "Ik zie een poort wild open staan, waardoor het licht komt stromen," en er ruist langs de wolken" worden gezongen onder begeleiding van Gooi Douwes en Teake Spinder met hun trekharmonica's. ook de koperblazers zullen de gemeentezang begeleiden. Het belooft een heel bijzondere dienst te worden, en neem dan ook vrienden, kennissen, buren en bekenden mee. Na de dienst is er gelegenheid om even na te praten over de dienst onder het genot van een lekker bakkie koffie" thee of iets fris. Tijd voor God Promo team. Lieve Heer, Het spijt me dat U de zondag op zo n vreemde dag heeft gezet. ziet u, het zit zo: wij zouden veel beter en veel geregelder naar de kerk kunnen komen, als U een andere dag had gekozen. Nu is het juist de dag die volgt op een week van hard werken. Meestal zijn we dan 11

12 erg moe en willen graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist een zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan te knutselen aan de auto en de kinderen en ik hebben ook van alles te doen. 's Avonds gaan we vaak uit of we ontvangen bezoek. Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake. Kunt U ons dan kwalijk nemen, dat we de volgende dag wat uitslapen? Verder valt het ons op, dat het juist op zondag guur en koud weer is, of dat het regent- Is het een keerwel mooi weer, dan willen we er wel eens op uit naar de bossen of zo. Tenslotte zitten weer altijd in een stad en zoals ik al zei: op zaterdag komt er niet veel van. Ziet U, Here God, ik schrijf dit, omdat ik graag wil dat U het ook eens van ons standpunt beziet. Het is echt niet onze schuld of onwil, dat we 's zondags zo weinig in de kerk komen. We zouden het wel graag willen. We weten ook dat het moet en dat we het nodig hebben. We willen alleen maar zeggen, dat het werkelijk niet kan. We hopen dat U ons zult begrijpen.. Uw toegenegen I.K. Ben te Druk Antwoord van God Lief kind, Wat heb ik toch een zwaar kuis opgelegd door mijn dag precies op zondag te laten vallen en dan nota bene nog wel na een vrije zaterdag. Maar ik zal het uitleggen: De maandag is vanouds bedoeld als wasdag en op dinsdag wordt de was gestreken. 's Woensdags knoopjes aanzetten en kleine karweitjes doen en met de kinderen de vrije middag doorbrengen. Op donderdag krijgen de slaapkamers hun wekelijkse beurt en op vrijdag wordt de rest van het huis gedaan om jou bezoek in het weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan kun je op zaterdag uitslapen en de boodschappen doen en jouw man kan na zijn vijf werkdagen aan z'n auto knutselen. Ja, en nou die zondag hé? Op zondag mag jij bij mij op visite, want ik wil met jou dan even bijpraten. Weer of geen weer, zin of geen zin. Zes dagen kijk ik dag en nacht naar je. Ik doe geen oog dicht als je thuis bent, voor een stoplicht staat, in de supermarkt loopt. Altijd en overal ben ik bij jou. En nu wil Ik, dat jij op mijn dag bij Mij op bezoek komt en ook regelmatig bij Mij aan tafel komt. Dat is niet teveel gevraagd m'n kind. Daarom verwacht ik je, elke zondag! Je liefhebbende VADER NOORDWIJK En ook in Noordwijk schaamt men zich niet als kerk. Sterker nog, iedereen die in Noordwijk komt mag het weten. Bij de ingang van het dorp is een bord komen te hangen, zo was te lezen in de Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verscheen voor de 50 ste keer en uiteraard werd daarbij stilgestaan. En Noordwijk werkt ook aan de interkerkelijke contacten, zo blijkt uit de oprichting van een interkerkelijk platform. Welkomstbord Op zaterdag 12 september hebben de beide ouderlingen van onze gemeente een welkomsttekst opgehangen bij een van de ingangen van Noordwijk aan de Duinweg. Met dit bord op A2 formaat hopen wij de aandacht te trekken van Noordwijkers en gasten. Tevens hebben wij voor in,,het Trefpunt 2 nieuwe bordjes laten drukken op A2 formaat. Dit 12

13 is twee keer zo groot als de andere bordjes. Wij hopen dat mensen onze plaats van samenkomst zo beter kunnen vinden. Nummer 50 november 2009 Voorwoord Dag broeders en zusters, Het groot afgedrukte getal 50 zal u zeker niet ontgaan zijn. We zijn dan ook zeer verheugd dat dit de 50ste editie van onze nieuwsbrief is! Dat houdt in dat iets meer dan 4 jaar geleden de eerste nieuwsbrief verschenen is. In die jaren is de opzet van de nieuwsbrief hetzelfde gebleven, maar de opmaak is wel een paar keer aangepast. Wie de 50 passeert heeft Abraham gezien. Ds. Van Harten Tip heeft speciaal voor deze nieuwsbrief een meditatie over dit thema gemaakt. Ik hoop dat u deze nieuwsbrief weer met plezier zult lezen, en dat we in januari 2014 de honderdste editie van de nieuwsbrief mogen aanschouwen! Wie weet hoe onze gemeente er tegen die tijd uit zal zien. Laten we hopen dat de oplage tegen die tijd veel groter zal zijn en we die nieuwsbrief in ons eigen kerkgebouw kunnen drukken. Onze gemeente beschikt sinds kort over nieuwe opnameapparatuur om de kerkdiensten op te nemen. De nieuwe recorder maakt het nog gemakkelijker om de diensten op internet te plaatsen. De eerste test is succesvol verlopen, zodat de kerkdiensten in de toekomst ook zullen worden opgenomen met dit apparaatje. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over dit moderne en compacte apparaatje. De tweede bijbelstudie van ds. Maliepaard is weer smaakvol verlopen. Mocht u meer willen weten over de feesttijden des Heren en/of een avond geen zin hebben om zelf te koken, kom dan naar de volgende studie die eind november gegeven wordt. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij de andere activiteiten. Noordwijks Platform voor Levensbeschouwingen en Religies opgericht In Noordwijk is onlangs een platform voor levensbeschouwingen en religies opgericht. Doelstelling van het Platform is om in Noordwijk de onderlinge samenwerking, het respect en de solidariteit tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, maar ook tussen burgers in het algemeen te bevorderen. Het platform is ontstaan uit de Raad van Kerken die al jarenlang op landelijk en plaatselijk niveau werkte aan de verbetering van de samenwerking tussen de christelijke kerken en bij gezamenlijke acties als aanspreekpunt optrad. Door de nieuwe vorm ontstaat een bredere basis. Aan de oprichting van het platform is een lange voorbereiding vooraf gegaan. Bijeenkomsten waarin gesproken werd over de inhoud van het op te richten Platform en waarin men elkaar ook beter leerde kennen en waarbij het gevoel er samen de schouders onder te zetten steeds groter werd. Een periode die door de deelnemers als waardevol is ervaren. 13

14 De deelnemers aan het platform op het moment van de oprichting zijn: De Protestantse Gemeente Noordwijk De Katholieke Parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee Gereformeerde Kerk Noordwijk voortgezet Het Apostolisch Genootschap, Gemeenschap Noordwijk De deelnemers hebben afgesproken op te komen voor de belangen van elk van de leden en een meldpunt te willen zijn voor elkaar en voor de Gemeentelijke overheid. De deelnemers willen gezamenlijk naar buiten treden d.m.v. persberichten, publicaties en symposia, als uiting van protest tegen voorvallen, die naar de mening van het Platform blijk geven van levensbeschouwelijke en religieuze intoleranties of als uiting van instemming met activiteiten die het levenbeschouwelijk of religieus verstaan versterken. De leden van het platform staan open voor contacten met andere levensbeschouwelijke organisaties, die zich met het platform verwant weten, en mogelijk willen toetreden. Het Platform is op diverse manieren te bereiken: Postadres: Noordwijks Platform voor Levensbeschouwingen en Religies, Doelensteeg 1, 2201 HM Noordwijk Website: Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de voorzitter dhr. J. Verkade, tel NOORDWOLDE In Noordwolde is de kindernevendienst actief met projecten rondom de christelijke feestdagen en zij hebben een adoptiekind in het weeshuis Horeb in Brazilië. Elke maand doen zij ook verslag daarvan in De Trefbode. En tijdens Kerst gaat de kerk het dorp in via deelname aan de kerstmarkt, waarvan verslag werd gedaan hoe alles toch nog in orde kwam, nadat tijdens de voorbereiding toch even de twijfel toesloeg. Nieuws van de kindernevendienst Januari was voor ons als leiding van de kindernevendienst weer wat een rustiger maand. We hebben de verhalen gehoord uit de eerste vier hoofdstukken uit Lucas. We hebben ook weer wat gemaakt voor Carolaine. Vanaf 14 februari begint het paasproject alweer. Het thema is deze keer: God geeft ons vrijheid. De verhalen die we de kinderen vertellen komen uit Exodus. Dat is het boek van de uittocht. We lezen daarin hoe de Heer omziet naar zijn volk. Hij kan hun slavernij in Egypte niet verdragen. Daarom zoekt God een verlosser, een leider voor zijn volk. Hij bereidt hem voor op zijn taak. Er zijn tekenen en plagen nodig om de farao op de knieën te dwingen. Maar door een zware tijd van afwachten en twijfel, mag Israël op weg naar de vrijheid. In de lijdenstijd willen we met de projectverwerking bevrijding aan de kinderen laten zien. Bevrijding van slavernij en bevrijding van zonden. Zoals het volk verlost wordt uit slavernij, zo mogen wij verlossing door het kruis ontvangen. Het volk ondergaat het lijden door slavernij, omdat het niet anders kan. Jezus lijden is vrijwillig. Hij verdraagt het lijden met het doel ons te redden. Slavernij en zonde zijn niet hetzelfde, maar veroorzaken wel hetzelfde, ze houden je vast en zonder hulp kom je er niet van los. De uitkomst die we door Gods ingrijpen zien is wel dezelfde: verlossing en bevrijding. Vrijheid die we uit Gods hand mogen ontvangen. Dit 14

15 alles is samengebracht in één projectverwerking die de vorm heeft van een kruis. In de kindernevendienst van 24 januari jl. ging het over de Jezus in de synagoge van Nazaret. Op een werkblad voor de oudste kinderen stonden een aantal wetenswaardigheden over die synagoge. Misschien ook wel leuk om voor u even te lezen: Wist u dat De Joodse wet zei dat overal waar 10 getrouwde Joodse mannen waren een synagoge kon worden gebouwd? Joodse leraren zeiden dat niemand hoger mocht wonen dan een synagoge? Daarom een synagoge gebouwd werd op een hoge plek of dat een synagoge een hoog deel had, bijvoorbeeld een hoge koepel? Er in Jeruzalem wel 394 synagogen waren in de tijd dat Jezus leefde? Alleen de mannen via de hoofdingang binnen kwamen? De leiders van de synagoge altijd met hun gezicht in de richting van Jeruzalem stonden? In de synagoge een grote kast stond, met een gordijn ervoor, die de ark heette? In deze ark grote boekrollen lagen: de boeken van het Oude Testament? In de synagoge drie deuren waren die alle drie uitkeken op Jeruzalem? De Synagoge ook een school was waar jongens vanaf 5 of 6 jaar naartoe gingen om lange stukken uit hun hoofd te leren? Er waren vast nog wel een paar wist u datjes over de synagoge die u nog niet eerder had gehoord of op zijn minst wat waren weggezakt. De opdracht voor de kinderen hierna was om wist u datjes te maken over onze kerk. Ik noem ze u even: Wist u dat Wij bij ons in de kerk elke zondag weer ander predikanten hebben. We twee keer op een zondag naar de kerk kunnen. De liederen niet meer gezongen worden uit boekjes, maar heel modern vanaf de beamer. Carolaine ons adoptiekindje is waar we geregeld post naar toe sturen. Er elke zondag weer gezorgd wordt voor een prachtig bloemstuk, gemaakt door dames uit de kerk. Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar naar de kindernevendienst gaan. We in 2009 diverse keren te weinig krukken hadden om ieder kind te kunnen laten zitten. In de kindernevendienst ieder kind een eigen bakje heeft met stiften en potloden. Er ook bakjes zijn voor gastkinderen. Tot zover, deze wetenswaardigheden over onze kerk, vanuit kinderogen. In de maand februari worden de verhalen uit Exodus voorgelezen en Jildou en Gerrit en Diane verzorgen dan de kindernevendienst. Met vriendelijke groet, namens de kindernevendienst, Baudy Stoffelsma - Zoethout Decembermarkt 12 december 2009 Dirk Best De moed zakte me even in de schoenen, moeten we daar in dat hoekje onze beide kerken vertegenwoordigen? Het valt niet mee om de blijde boodschap op straat uit te delen. s Middags om uur stond ik op het Manauplein, om te zien waar we onze kraam moesten opbouwen. Deze stond namelijk helemaal aan de buitenkant van het plein naast de bakker. Deze plaats viel mij tegen, hoe moeten we nu onze lectuur op deze plaats uitdelen, niemand komt hier toch langs?! 15

16 Klaske, Jelly en Henny hadden ongeveer 100 tasjes gevuld met diverse lectuur. Zoals; de Eva, uitnodigingen Kerstzangdienst, knipsels en het Johannes Evangelie. Alie en Willem hadden zalmpaté gemaakt om dit op toast aan de mensen uit te delen. Onder het inladen van al dit materiaal, wat keurig klaarstond bij Klaske, vertelde ik haar dat de plaats van de kraam mij zo tegen viel. Klaske zei toen: Dirk je gaat gewoon beginnen, ik ga niet meer mee, maar ik zal thuis bidden voor deze actie. Zo gezegd en gedaan en terwijl we onze kraam opbouwden en aan het versieren waren werd er door diverse zusters van beide kerken gebeden voor deze avond. Natuurlijk altijd weer spannend, zo een straatactie, want je moet straks toch weer en publiek kleur bekennen. Hoe zal het dit keer gaan? Goedenavond bakker, we staan hier naast uw winkel, mogen we stroom gebruiken voor de lichtjes? Jazeker, kijk ik ga net de oliebollen kraam naar buiten zetten, van hier kunnen jullie de stroom gebruiken, dank u vriendelijk. Weggedrukt in een hoekje, dat viel tegen, maar dan gaat de bakker oliebolle bakken, naast onze kraam. Dit is gezellig en ruikt lekker. Het trekt mensen en al die mensen lopen langs onze weggedrukte kraam. Het gevolg; binnen anderhalf uur al onze gevulde tasjes en toast met zalmpaté uit mochten delen aan bekende en geïnteresseerde dorpsgenoten. Conclusie: de gebeden voor deze avond, al ons voorwerk en de oliebollenkraam werken uiteindelijk mee tot zegen aan onze opdracht. Zo gaan de dingen vaak, maar vooral zie je het zelf niet. Mijn vader Dirk sr. zei vaak tegen mij als ik het even niet zag: rustig doorgaan. Met zijn allen! Klaske, Jelly, Henny, Hendrik, Hilde, Riemer, Gerrit, Willem en Alie en allen die hiervoor gebeden hebben. KORT VERSLAG VAN DE SYNODE VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, op zaterdag 10 oktober 2009 te Harkema Namens de ontvangende kerk van Harkema opende Ds Heslinga de bijeenkomst. Hij heette de aanwezigen, onder wie vele gasten, hartelijk welkom. Hij las 1 Joh.4:1-6, over het beproeven van de geesten, en ging voor in gebed. Hierna volgde een powerpointpresentatie. Alle kerken bleken wettig vertegenwoordigd te zijn. Nadat Psalm 89:1,7 was gezongen droeg Ds Heslinga het voorzitterschap over aan Ds Bijleveld, de praeses van de synode. Het blijde nieuws dat de kerk van Drachtster Compagnie binnenkort het witte kerkje in Boelenslaan zal kopen werd met dankbaarheid en vreugde ontvangen. Na de rondblik door de kerken constateerde de praeses dat er sprake is van levende gemeentes, waar Christus en Zijn Woord centraal staan. Hierna liet hij Gezang 444 zingen. De kerk van Frieschepalen-Siegerswoude vroeg het ontslag per 1 november 2009 aan van Ds J.J.Douma-van der Molen; wegens haar gezinssamenstelling kan zij tijdelijk niet meer alle noodzakelijke werkzaamheden in haar gemeente verrichten. Voor zover het in haar mogelijkheid ligt wil Ds Douma-van der Molen de kerken blijven dienen. Daarom werd besloten dat zij predikant in volle rechten blijft, volgens Art. 14 van de kerkorde. Ds Heslinga van Harkema werd benoemd als consulent voor de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude. Wegens een te gering aantal aanmeldingen ging de landelijke familiedag in 2009 niet door. Het moderamen zal op basis van de reacties een voorstel voor een activiteit in 2011 maken. Er werd gevraagd om een regeling waarbij alle vgk-predikanten minstens eenmaal per jaar in alle kerken voorgaan. Wanneer de kerken dit willen zal deze regeling er komen. 16

17 Tijdens de lunch was er ruimschoots gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de boekentafel te bezoeken. De maaltijd werd besloten met dankgebed en het zingen van welk een vriend is onze Jezus. De quaestor deelde mee dat het financieel goed gaat met de kerken. Het quotum 2010 kon opnieuw worden vastgesteld op 10,- per ziel, waarvan 2,- voor de zending werd bestemd. Het collecterooster, waarvoor de diverse kerken doelen aandragen, werd gepresenteerd. Maandelijks wordt informatie verstrekt over het doel van die maand. Kerken die dit willen kunnen gratis flyers bestellen. De scriba, Br B.Postma, vertelde over het zendingsproject te Bangui. Er verschijnt met enige regelmaat een nieuwsbrief. Dr van den Toren was in het voorjaar van 2009 korte tijd in Bangui; het verslag van die reis is in het vgknieuws te lezen. Er is goed contact met de thuisfrontcommissie te Frieschepalen-Siegerswoude. De familie van den Toren is nu in Bangui. Ds Bijleveld en Br Postma hopen van 4 tot 12 november 2009 een visitatiebezoek aan de FATEB te brengen. Op 16 mei 2010 mogen de vgkn opnieuw een radiokerkdienst voor Zendtijd voor Kerken verzorgen. Deze dienst wordt D.V. opgenomen in de kerk van Noordwolde met Ds van Harten-Tip als voorganger. Op de diensten uit Frieschepalen en Boornbergum kwamen veel positieve reacties uit het land. Aangezien het politieke draagvlak voor het laten uitzenden van kerkdiensten kleiner wordt werd voorbede voor het werk van ZvK gevraagd. De actuarius deelde mee dat Dhr G.J.Kok te Groningen bezig is met de samenstelling van de brochure bewust zelfstandig, bewust afhankelijk, naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de GKN. Het wordt een lezenswaardig, informatief en rijk geïllustreerd boekwerkje. De commissie liturgische formulieren verwerkte de opmerkingen die op het conceptbelijdenisformulier kwamen. De praeses las het voorgestelde formulier voor. Er kwamen nog enkele voorstellen, onder andere toevoeging van tekstverwijzingen. De commissie zal deze voorstellen verwerken in de definitieve versie van het formulier. Hierna presenteerde Br Postma het concept-doopformulier. Er werd gekeken naar vele bestaande formulieren uit de gereformeerde gezindte. Reacties op het voorstel worden vóór 1 januari 2010 verwacht bij de commissie, die deze zal proberen te verwerken om op de volgende vergadering een herzien concept te presenteren. Hopelijk is de reactie op het formulier dezelfde als die van de commissie: wat zijn wij gezegend dat wij gedoopt zijn! Ds Maliepaard presenteerde Echt een paar, de brochure van de commissie samenwonen enz.. De vele opmerkingen op het vorige concept werden verwerkt en hielpen om er een dunner en meer aansprekend boekje van te maken. Door de illustraties werd het een fleurig geheel. Ds Maliepaard bood het eerste exemplaar aan de praeses aan. Deze dankte de commissie hartelijk voor alle inzet. De brochure is bedoeld voor alle gemeenteleden van 15 jaar en ouder. Zij krijgen het boekje gratis; andere belangstellenden kunnen het bij de actuarius aanschaffen voor 3,-. Br Postma stelde het negende nummer van het vgknieuws samen. Dit is ook digitaal beschikbaar via de site, De praeses dankte hem voor het werk. Er werd contact met de praeses gezocht vanuit de commissie die zich bezig houdt met de organisatie van een nationale synode, een landelijke vergadering van kerken die uit de reformatie afkomstig zijn. Voor deze synode is een manifest opgesteld dat medio oktober 2009 wordt gepresenteerd. De vraag was of hierop door vier à vijf personen uit de vgkn kan worden gereageerd. De praeses zal te zijner tijd hiervoor enkele leden benaderen. 17

18 Aan Ds Maliepaard en Br Nanninga werd gevraagd om een notitie naar aanleiding van Artikel 77 van de kerkorde, over de relatie met Israël, te maken. Wanneer daarvoor belangstelling is wordt er een boekje samengesteld waarin de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels zijn opgenomen, samen met de uitgeschreven tekstverwijzingen, een korte verklaring van de inhoud, een samenvatting en gespreksvragen. De volgende synodezitting zal D.V. zijn op zaterdag 17 april 2010, om uur, te Garderen. De synode van Noordwijk zal dan worden gesloten. De praeses ging voor in dankgebed en voorbede voor de zieken, Zendtijd voor Kerken, de kerken en het werk van de kerken. Hij dankte de kerk van Harkema voor de goede verzorging en de warme ontvangst. Hierna werd Gezang 303: 1,2 gezongen. De praeses dankte ook de belangstellenden voor hun aanwezigheid, wenste een ieder wel thuis en sloot de bijeenkomst. Persbericht (nav de synodezitting d.d. 10 oktober 2009 te Harkema) Jeugdig élan bij vijf-jarige vgkn Harkema, 10 oktober 2009 De kerken van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen op zaterdag 10 oktober 2009 in synode bijeen in de grootste kerk van dit kerkverband, de kerk van Harkema. Het jeugdwerk bleek in vrijwel alle kerken een grote plaats in te nemen. Voor de grote groep kinderen, tieners en jong volwassenen worden veel en zeer diverse activiteiten georganiseerd. Met het oog op hen is de brochure echt een paar samengesteld. Deze brochure is gebaseerd op het rapport huwelijk en samenwonen dat eerder door de kerken werd aangenomen. Ook werd een eigen concept-doopformulier gepresenteerd. De conclusie was: wat zijn wij gezegend dat wij gedoopt zijn! Het definitieve formulier voor het afleggen van de openbare belijdenis des geloofs wordt D.V. op de komende synodevergadering vastgesteld. De berichten over de financiën waren opnieuw rooskleurig. Het quotum staat al jaren op 10,- per ziel. Het werd opnieuw verdeeld over de diverse kerkelijke kerntaken. Het collecterooster voor 2010 werd vastgesteld aan de hand van door de diverse kerken aangedragen collectedoelen. Uit deze doelen blijkt grote betrokkenheid met de nood in de wereld en met de wereldwijde kerk. De financiële commissie heeft een handboek samengesteld met alle regelingen. De kerk van Drachtstercompagnie bracht het blijde nieuws dat zij het witte kerkje in Boelenslaan binnenkort haar eigendom mag noemen. Ds. Douma-van der Molen wordt per 1 november 2009 eervol ontheven van het ambtswerk in de kerk van Frieschepalen- Siegerswoude. Zij blijft predikant in volle rechten op basis van artikel 14 van de kerkorde. In november hopen de preses, ds. K.J. Bijleveld, en de scriba en tevens zendingsdeputaat, br. B. Postma, een visitatiebezoek te brengen aan de protestantse theologische faculteit van Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek. De kerken ondersteunen het werk van Dr. B van den Toren aan deze faculteit. De negende editie van het vgknieuws werd gepresenteerd. De periodiek is ook beschikbaar via de site, 18

19 Binnenkort hoopt de vgkn het boekje bewust zelfstandig, bewust afhankelijk, over vijf jaar vgkn, uit te geven. Dit boekje is geschreven door dhr. G.J. Kok te Groningen. Zo wordt er onverwachts toch stilgestaan bij het vijfjarig bestaan van de vgkn. Opnieuw kan worden teruggezien op een gezegende synodezitting, waar veel inhoudelijke gesprekken werden gevoerd. Het was een warme bijeenkomst, waarop de verbondenheid met de Here en elkaar beleefd werd. Zendtijd voor Kerken De eerstvolgende dienst uit onze kerken die via de radio wordt uitgezonden is op 16 mei vanuit de vgknoordwolde. Bijzonder is dat dit geen leendienst die we van de andere kerken in ZvK hebben gekregen, maar dit onze eerste eigen ingeroosterde dienst is. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het persbericht is inmiddels de deur uit, leest u maar waar de dienst over gaat en als u in de gelegenheid bent, luister op 16 mei a.s. om uur! Bergweg SE Hilversum Postbus AB Hilversum telefoon: fax: Wachten op de Koning thema ZvK-radiodienst april 2010 Persinformatie Zondag 16 mei 2010, uur, Radio 5 UITZENDING VOORTGEZETTE GEREFORMEERDE KERK NOORDWOLDE HILVERSUM/NOORDWOLDE Toen de Here Jezus naar de hemel ging bleven Zijn leerlingen naar de hemel kijken. Zou Hij terug komen? Wanneer zou dat dan zijn? En hoe? Op de zondag na hemelvaart is het thema van de dienst vanuit de voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde wachten op de Koning. Ds A.van Harten-Tip uit Smilde, lid van deze kerk, gaat voor in deze dienst, die op zondag 16 mei vanaf uur door Zendtijd voor Kerken wordt uitgezonden op radio 5. De Here Jezus is niet meer op aarde. Hij heeft beloofd dat Hij terug komt. Wat betekent dat voor het leven van Zijn volgelingen, ook vandaag? Afscheid nemen van iemand van wie je veel houdt kan heel moeilijk zijn. Maar christenen zitten niet bij de pakken neer. Ze mogen leven vanuit een blijde verwachting: hun Koning komt! In Johannes 14:1-14 vertelt Hij hier zelf over. Johannes de Vries begeleidt de samenzang op het orgel en wordt daarbij ondersteund door Sjoerd de Vries en Marian van der Honing op cornet. Ook de band van de gemeente, United in Christ, werkt mee aan de dienst. Het Bijbelgedeelte uit Johannes 14 wordt gelezen in de vertaling van De gemeente zingt uit het Liedboek voor de Kerken (LvdK), de Evangelische Liedbundel (EL) en de Opwekkingsbundel (Opw.). 19

20 Na afloop van de uitzending is er gelegenheid om met gemeenteleden uit Noordwolde en omstreken na te praten via telefoonnummer De tekst van de preek van de kerkdienst is te bestellen voor 1,10. Een cd van de uitzending kost 8,- en een cassettebandje 6,-. Neem voor een bestelling contact op met Zendtijd voor Kerken: mail naar of bel naar telefoonnummer Voor meer informatie, zie LITURGIE Orgelspel Welkom Samenzang: Psalm 68 vers 7 en 12 (LvdK) Votum en groet Samenzang: Klein Gloria Gebed om de verlichting met de Heilige Geest Samenzang: Gezang 280 (LvdK) Kindermoment en kinderlied: Lied 40 (Opw.) Bijbellezing: Johannes 14:1-14 (NBG 51) Samenzang: Gezang 460 vers 1 en 3 (LvdK) Verkondiging Samenzang; Lied 140 (EL) Samenzang: Lied 288 (Opw.) Dankgebed en voorbeden Mededeling over de collecten Samenzang: Gezang 434 vers 1, 2 en 5 (LvdK) Zegen Samenzang: Gezang 456 vers 3 (LvdK) Aansluitend aan de dienst vliegen de Wilde Ganzen (IKON) voor de afbouw van een kindertehuis in Surabaya, Indonesië. Bangui Ook van ons zendingsproject in Bangui is weer genoeg te melden. Allereerst de nieuwsbrief van de FaTEB van november 2009, waarin Dr. Nupanga vertelt over het begin van en vooruitblikt op het lopende studiejaar. Nieuwsbrief FaTEB november 2009 FATEB-Nieuwsbrief, november 2009 FACULTE DE THEOLOGIE EVANGELIQUE DE BANGUI (FATEB) B.P. 988, Bangui, République Centrafricaine Engelse website : 7 november 2009 Geliefde broeders en zusters in Christus! En de HERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Josadak, de hogepriester, en de geest van al het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de HERE der heerscharen, hun God. Haggaï 1:14 Het nieuwe academische jaar begon goed! 20

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Welkom en mededelingen Opwekking 25 Rechts Links Laat

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Thema: Deel je leven. Startdienst. 11 september 2016 om 9.30 uur -2- Welkom en mededelingen. Intochtlied 280: 1, 4, 5 en 6

Thema: Deel je leven. Startdienst. 11 september 2016 om 9.30 uur -2- Welkom en mededelingen. Intochtlied 280: 1, 4, 5 en 6 Startdienst 11 september 2016 om 9.30 uur Thema: Deel je leven -2- Welkom en mededelingen Intochtlied 280: 1, 4, 5 en 6 Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat, waar Gij ons met uw eng'len

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Eredienst 3 september uur Voorganger: ds. G. den Broeder

Eredienst 3 september uur Voorganger: ds. G. den Broeder Eredienst 3 september 16.30 uur Voorganger: ds. G. den Broeder Liturgie Votum / zegengroet Gezang 171 Gebed Exodus 30: 17-21 Gezang 158 Preek Opwekking 389 Avondmaal (formulier IV) Geloofsbel. Gezang 179b

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Kinderdienst: Je kan de boom in.

Kinderdienst: Je kan de boom in. Kinderdienst: Je kan de boom in. Zondag 16 februari 9:30 hebben we een kinderdienst, door en voor de kinderen van de kindernevendienst (maar natuurlijk ook voor grote mensen!). Deze ochtend vertellen we

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie