01 nov uur Ouderen Contactmiddag Belgrom uur Koor Maranatha Kerk 02 nov uur Rock Solid Belgrom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "01 nov. 14.30 uur Ouderen Contactmiddag Belgrom 19.45 uur Koor Maranatha Kerk 02 nov. 19.45 uur Rock Solid Belgrom"

Transcriptie

1 1 KERKDIENSTEN TE HERVELD Elke zondag is er kindernevendienst 28 okt uur ds. T. Doornebal Viering Heilig Avondmaal Collecte Hervormingsdag 04 nov uur kand. M. Hazeleger, Arnhem na de dienst koffie/thee drinken Kerk in Actie Zending 07 nov uur ds. T. Doornebal Dankdag Gezamenlijke dienst met Slijk-Ewijk m.m.v. koor Nieuw Leven Kerkrentmeesters 11 nov uur ds. D. de Bree, Nieuwegein Kerk in Actie Diaconaat uur ds. T. Doornebal Zangdienst m.m.v. koor Maranatha 18 nov uur kerk. werker dhr. A. van Drie, Heteren Bloemenfonds 25 nov uur ds. T. Doornebal Laatste zondag kerkelijk jaar Kerkrentmeesters 02 dec uur ds. M. Roelofse, Heteren 1 e Advent na de dienst koffie/thee drinken Missionair werk (Kop van Zuid) AGENDA HERVELD 01 nov uur Ouderen Contactmiddag Belgrom uur Koor Maranatha Kerk 02 nov uur Rock Solid Belgrom 08 nov uur Jongerencatechese jaar Belgrom uur Jongerencatechese 16+ Belgrom 09 nov uur Rock Solid + Belgrom 12 nov uur Belijdeniscatechese Margrietstr nov uur Rock Solid en Rock Solid + Belgrom 13 nov uur Bijbelkring Tusculum 6 19 nov uur Belijdeniscatechese Kleefse Kamp nov uur Alzheimer Café Tertzio, Elst uur Jonge Vrouwengroep Belgrom?? 22 nov uur Jongerencatechese jaar Belgrom

2 uur Jongerencatechese 16+ Belgrom 23 nov uur Rock Solid Belgrom 24 nov uur Betuwe Challenge De Rank, Zetten 26 nov uur Belijdeniscatechese Bredestr.Z nov PVG beeldje speksteen Belgrom PVG beeldje speksteen Belgrom uur Koor Maranatha Kerk 30 nov uur Rock Solid + Belgrom Overdenking Ik weet: mijn Verlosser leeft en Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Job 19 : 25 Een aangrijpend appèl is het. Dat appèl dat Job op zijn vrienden doet. Heb medelijden, heb medelijden met mij, mijn vrienden, zo roept hij, want de hand van God heeft mij getroffen. Als je dat leest, dan krimp je ineen. Stel je voor dat niemand minder dan God zelf achter het leed zit dat je overkomt! Dan weet je toch niet meer waar je het zoeken moet? Nee, dan zit je klem en dan kun je geen kant op. En dan rest je niets anders dan een aangrijpend appèl op de mensen om je heen. Als God zich tegen mij gekeerd heeft, hebben jullie dan in ieder geval nog medelijden met mij! Keer je niet van mij af, maar buig je over mij heen en wees mij genadig!, zo smeekt Job. Maar de vrienden van Job kennen geen genade. Ze blijven maar op hem inpraten. En ze blijven maar zeggen dat achter zijn lijden schuld schuilgaat. Wanhopig roept Job daarom uit: waarom vervolgen jullie mij, zoals God, en worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Continue zitten zijn vrienden achter hem aan. En continue beschuldigen ze hem. Ze weten van geen ophouden. Wat dat betreft, lijken jullie wel roofdieren, zegt Job. Onophoudelijk storten jullie je op mij. Jullie woorden klagen mij aan. Ze knagen aan mij en laten me niet met rust. Toch breekt juist midden in die aanvechting het geloof door. Dwars tegen zichzelf en dwars tegen al die beschuldigende stemmen in belijdt Job: Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Letterlijk staat er zelfs: Ik weet dat mijn Losser leeft! En een losser is iemand die het opneemt voor een familielid dat met lege handen staat. Uit pure armoede heeft hij zijn land, zijn bezit of zelfs zichzelf moeten verkopen om te overleven. Maar dan

3 3 verschijnt de losser. Dan verschijnt die naaste bloedverwant. Hij weigert zich erbij neer te leggen. Integendeel: hij neemt je voor zijn rekening. En hij betaalt de prijs uit eigen zak. Hij koopt je vrij, zodat je niet langer het eigendom bent van alles wat je kwetst en klein houdt. Nee, je bent niet meer van een vreemde. Je bent zelfs niet meer van jezelf. Je bent van hem: van je losser die je voor zijn rekening neemt en je in de vrijheid stelt! Zo is God, zegt Job. Ja, hij zegt het dwars tegen zichzelf en tegen alle beschuldigende stemmen in. En toch - hij weet het zeker. Juist nu - nu hij zo aangevochten wordt, belijdt hij: Ik weet dat mijn Losser leeft. Vindt je het gek dat er ondanks alles dan een ongelofelijke hoop en verwachting in je groeit? Ja, het mag dan misschien waar zijn dat mijn huid is geschonden. En toch - toch zal ik juist in dit geschonden lichaam God aanschouwen, zegt Job, want God is een God die ten laatste over het stof opstaat. Hij legt zich er niet bij neer. Bij dat geschonden bestaan van ons. Maar Hij staat op. En Hij komt om het in Jezus Christus voor ons op te nemen. In Hem wordt God onze oudste Broer die het voor ons opneemt door ons uit eigen zak vrij te kopen. Vindt je het gek dat Job - en velen met hem - ernaar uitzien om deze God te ontmoeten? ds. T. Doornebal. ALGEMEEN NIEUWS Kindernevendienst: 28 okt. Marc. 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 04 nov. Marc. 10:46-52 Bartimeüs 11 nov. Marc. 11:11-26 De vijgeboom en de tempelreiniging 18 nov. Marc. 12:1-12 De pachters van de wijngaard 25 nov. Marc. 12:28-34/Opb 22:18-21 De wederkomst 02 dec. Ruth 1 Naomi in Moab Samenvoeging Herveld en Slijk-Ewijk Op 2 oktober heeft Slijk-Ewijk een gemeenteavond gehouden en op 3 oktober Herveld. Tijdens deze avonden is gesproken over het samenvoegingsproces tot nu toe en hoe nu verder. Ook is de mogelijkheid geboden om mondeling dan wel schriftelijk voor 9 oktober te reageren op zaken rondom de samenvoeging. Daarnaast konden alle gemeenteleden de samenvoegingsovereenkomst en de nieuwe

4 4 plaatselijke regeling inzien. De beide kerkenraden hebben geen (schriftelijke) reacties ontvangen en ook heeft niemand gebruik gemaakt van het inzagerecht. Het algemene beeld tijdens de gemeenteavonden was vooral positief en dat was erg prettig. U heeft in beide gemeenten aangegeven dat de kerkenraden verder kunnen gaan op de ingeslagen weg om per 1 januari 2013 als één gemeente verder te gaan. Graag willen wij u danken voor het gestelde vertrouwen in ons. Op 24 oktober komt de werkgroep opnieuw bijeen om de volgende stappen te ondernemen en zaken verder te regelen. Uiteraard houden wij u in de volgende Te Velde weer op de hoogte van het vervolg. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het dan even weten via Annet van Randwijk, scriba van de werkgroep. Dan kan via of telefonisch (0488) Collecte 4 november 2012 Kerk in Actie-Zending Bevrijdende woorden In Tamale, een stad in Noord-Ghana, staat het Presbyteriaanse Trainingscentrum voor kerkelijk werkers. Christenen uit omringende dorpen worden er opgeleid voor verschillende betaalde en vrijwillige functies in de kerk. Belangrijk werk, want de dorpskerken zijn nog jong en enthousiaste christenen zoeken naar de betekenis van het Evangelie. Behalve over geloofsoverdracht en kerk-zijn, gaan de trainingen van kerkelijk werkers over praktische zaken als hygiëne en gezondheid. Japser Maas Jasper Maas werkt als uitgezonden medewerker aan het Presbyteriaans Trainingscentrum. Het christendom heeft een grote impact op het leven van de mensen in Ghana, vertelt Jasper. Gelovigen zeggen dat ze meer vrijheid ervaren sinds ze christen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze het niet meer nodig vinden om uit angst te offeren aan goden van de traditionele religie. Het is bemoedigend om te zien hoe God werkt en mensen hun leven opbouwen. Steun dit werk! Het bevrijdende Evangelie klinkt overal. Steun het wereldwijde zen-

5 5 dingswerk van Kerk in Actie. Voor tien euro geeft u al een volledige trainingsdag aan het Presbyteriaanse Trainingscentrum! Collecte 11 november 2012 Kerk in Actie-Diaconaat Van schulden bevrijd Uit het armoedeonderzoek van Kerk in Actie blijkt dat plaatselijke diaconieën vooral hulp bieden aan huishoudens met een betalingsachterstand. Het gaat dan vooral om rekeningen voor woon- en zorgkosten die mensen niet tijdig kunnen betalen vanwege financiële problemen. Om deze groep mensen te helpen heeft Kerk in Actie, samen met andere kerkelijke en christelijke organisaties, het initiatief genomen tot het project SchuldHulpMaatje, waarbij goed opgeleide vrijwilligers mensen met schulden bijstaan. Niet met geld, maar met advies en morele ondersteuning. Zoals Corrie, die door een scheiding in financiële problemen kwam. Met hulp van schuldhulpmaatje Ilse bracht ze haar inkomsten en uitgaven op orde. Het project SchuldHulpMaatje wordt plaatselijk door diaconieën uitgevoerd en is op 45 plaatsen met ruim schuldhulpmaatjes opgestart. Uw steun Kerk in Actie draagt euro bij aan landelijke ondersteuning van het project SchuldHulpMaatje. Het is een van de diaconale activiteiten waarvoor Kerk in Actie zich, namens alle gemeenten in Nederland, inzet. Wij vragen uw steun om dit werk mogelijk te maken. Deze collecte voor het Diaconaat van Kerk in Actie is onder andere bestemd voor het project SchuldHulpMaatje. Collecte 2 december 2012 Help de nieuwe kerk op Kop van Zuid Ook op Kop van Zuid (Rotterdam-Zuid) is een pioniersplek in het leven geroepen. Met pioniersplekken wil de Protestantse Kerk eraan bijdragen dat de kerk voor mensen weer in de buurt is, als een plek van zingeving, en een plaats om elkaar te kunnen ontmoeten en om te zien naar elkaar. In Rotterdam is het doel om te komen tot een levensvatbare, interculturele christelijke gemeente, die zich vooral zal richten op young professionals met verschillende culturele achtergronden. Uw steun voor deze nieuwe gemeente is hard nodig.

6 6 HERVELD Bevestiging en intrede Anne-Wil Meeuwissen Begin september ontving ons gemeentelid Anne-Wil Meeuwissen een beroep van de Hervormde Gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk. Korte tijd later nam zij dit beroep aan. Op zondag 18 november a.s. wordt de bevestiging- en intrededienst gehouden. Deze dienst begint om uur in gemeenschapscentrum Haestinge, Sportlaan 2, 4695 BA Sint-Maartensdijk. Mocht u deze dienst graag willen bijwonen, dan kunt u zich tot 10 november opgeven bij de scriba van de Hervormde Gemeente Rehoboth via Vanaf deze plaats willen wij Anne-Wil van harte feliciteren en Gods zegen wensen met haar beroep. We wensen je samen met je familie en allen die om je heen staan een hele mooie dag en een goede dienst op 18 november a.s. We hopen dat je je snel thuis zult voelen in je nieuwe gemeente! Zondag 25 november: laatste zondag kerkelijk jaar Het is gebruikelijk dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gemeente de broeders en zusters gedenkt, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Naast het noemen van de naam van de overledene, zullen we ook een kaars ontsteken. De kaarsen worden op een sfeervolle tafel voor in de kerk gezet. Zo willen we tijdens de dienst een bijzondere plek creëren als stille herinnering aan de overleden dierbaren. De naaste familie van de overledenen ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor deze dienst. Uiteraard zijn ook vrienden en bekenden van harte welkom om met de gemeente onze dierbaren te herdenken. Naast het herdenken van de overleden broeders en zusters, worden deze zondag ook de namen genoemd van de kinderen die door hun doop aan onze gemeente zijn toegevoegd. De kerkdienst wordt gehouden op zondag 25 november om uur in de Protestantse Kerk in Herveld aan de Schoolstraat 3. De voorganger hoopt ds. Theo Doornebal te zijn. Ook u bent van harte uitgenodigd.

7 7 Foto s tijdens bijzondere diensten en plaatsing op website Wellicht is het u opgevallen dat er soms wél foto s van bepaalde diensten gemaakt zijn, maar dat u geen fotograaf heeft gezien tijdens de dienst. Als kerkenraad hebben we besloten dat in principe van alle diensten foto s gemaakt mogen worden. Het wordt alleen erg vervelend, wanneer meerdere mensen dat doen. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor video-opnamen en opnamen met mobiele telefoons etc. Dit verstoort de dienst, leidt af en dat willen we dus niet. Daarom is enige tijd geleden een fototeam opgezet onder leiding van Desiree Hendriksen. Wanneer tijdens een dienst foto s gemaakt worden, regelt zij dat. Deze worden gemaakt vanaf het balkon bij het orgel. Op deze wijze heeft niemand er last van. De gemaakte foto s zullen vervolgens ook op onze website geplaatst worden. Zo kan iedereen nog een keer nagenieten van een doopdienst of bijvoorbeeld de startdienst. Wanneer u het vervelend vindt dat foto s met u zelf geplaatst worden op de website, kunt u dat natuurlijk aangeven. Laat het via de scriba even weten, dan worden eventuele vervelende situaties voorkomen. ZANGDIENST In tegenstelling tot eerdere aankondiging wordt de zangdienst gehouden op zondag 11 november a.s. om uur in onze kerk. Voorganger hoopt te zijn ds. T. Doornebal, het orgel wordt bespeeld door Henk Kiestra en verder wordt medewerking verleend door koor Maranatha o.l.v. Annerie ter Maat. Het thema van de dienst draait om wijsheid. Nu Corrie Visser heeft aangegeven met de Bijz. Diensten Cie. te willen stoppen zijn wij op zoek naar versterking van onze groep. Lijkt het u/jou leuk zang- start- en kerstnachtdiensten mee voor te bereiden? Dan bent u/ ben jij de persoon die wij zoeken. Meld u aan bij één van ons. Moet u over bijzondere talenten beschikken? Nee niet echt... wel over een dosis enthousiasme, om er samen met ons en de voorganger van die dienst, iets moois van te maken tot eer van Hem die wij onze Vader mogen noemen. En natuurlijk bedanken wij

8 8 Corrie voor haar inbreng en alles wat ze voor ons heeft betekend. Namens Bijz. Diensten Cie. Truus Terwoert DOPEN De eerstvolgende doopdienst staat gepland voor 9 december a.s. Als u uw kind wilt laten dopen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de scriba of de predikant? Aanmelden voor dopen is mogelijk tot 31 oktober a.s. Adressen en telefoonnummers vindt u achterop Te Velde. Avond over geloofsopvoeding Steeds weer hebben we in de afgelopen tijd nagedacht over de vraag hoe je samen met de kinderen en de jongeren van de gemeente kunt leren leven met God en zijn gemeente. Één van de resultaten hiervan was de invoering van de doopvoorbereiding, waarbij we ons gedurende drie avonden voorbereiden op de doop. Toch is dat nog maar het begin. Met de doop begint immers de geloofsopvoeding. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe voedt je je kind(eren) op in het geloof? En hoe leer je ze met God en zijn gemeente te leven? Dat zijn nog niet zulke makkelijke vragen. En zeker niet in een tijd waarin geloven en leven met God en zijn gemeente alle vanzelfsprekendheid verloren heeft. Vandaar het idee om tweemaal per seizoen 1 á 2 avonden over geloofsopvoeding te organiseren. Sommigen van ons staan namelijk aan het begin en vragen zich af: hoe gaan we dat aanpakken? Anderen zitten er middenin en hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Weer anderen kijken erop terug en dragen wellicht goede en minder goede herinneringen met zich mee. Waarom, zo dachten wij, zouden we dan niet de mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar op weg te helpen, zodat je niet iedere keer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden? Wie weet hebben anderen de vragen waarmee je zit al eerder bij de hand gehad. Hoe zijn zij ermee omgegaan? En wat heeft hen dat gebracht? Wat heeft hen geholpen? Of wat zouden ze achteraf misschien anders doen? Over dergelijke vragen zouden wij graag met u van gedachten wisselen op de avonden over geloofsopvoeding. Gemeente-zijn betekent immers dat je er niet alleen voor staat. Ook niet als het om de geloofsopvoeding van je kinderen gaat.

9 9 Daarom nodigen we u van harte uit om met ons mee te denken. Of u nu aan het begin staat, er middenin zit of er inmiddels op terugkijkt: u bent van harte welkom, want alleen samen kom je verder! De eerste twee avonden over geloofsopvoeding staan daarom gepland voor 15 en 20 november a.s.. We willen met elkaar nadenken over de betekenis van de doop en de vraag hoe je de doop een plekje kunt geven in de leef- en belevingswereld van je kind. Op die manier willen we iedereen in de gelegenheid stellen om kennis te maken met wat er in de doopvoorbereiding aan de orde komt. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat het erg boeiend is om hier met elkaar over door te denken en te praten. Graag ontmoeten wij u daarom op de genoemde data om uur in de Belgrom. Wees meer dan welkom! OUDERENCONTACTMIDDAG De laatstgehouden contactmiddag was op 4 oktober. Door allerlei omstandigheden hadden nogal wat mensen afgezegd, zodat we met 18 personen gestart zijn. Voorzitter Chris Hendriks opende de bijeenkomst door een ieder welkom te heten. Als Bijbellezing had hij uit Matteüs 9 de verzen gekozen met als toelichting Zien met andere ogen uit een boekje van ds. Van der Veer. Daarna zongen we het lied: Heer, die mij ziet zoals ik ben. In de pauze was er zoals gebruikelijk koffie of thee en de traktatie was van Ans van Lonkhuyzen, vanwege haar verjaardag. In het tweede deel van deze middag werden er door ondergetekende dia s vertoond van het prachtige Noorwegen, wat gezien de reactie van een ieder zeker in de smaak is gevallen. Chris eindigde deze middag met dankgebed en we hebben nog het oude, maar mooie lied gezongen: Er ruist langs de wolken. Hierna wenste Chris ons wel thuis en tot weerziens op D.V. 1 november voor onze volgende bijeenkomst. Met vr. groet, Arend Crum PVG PROTESTANTSE VROUWEN GROEP Donderdag 27 september stond onze avond in het teken van omgaan met conflicten. Een zeer boeiende avond, je realiseert je niet altijd wat wordt verstaan onder conflicten. We denken dan meestal aan de grote dingen maar het

10 10 venijn zit hem vaak in de kleine ergernissen die uit kunnen groeien tot iets groots. Fijn om er op een bijbelse manier naar te kijken en over te praten. Donderdag 25 oktober zal gaan over oedeemtherapie. Gasten zijn zoals altijd van harte welkom. Hartelijke groeten, namens het bestuur, Betty Joerink MEDEDELINGEN DIACONIE In deze tijd van crisis en bezuinigingen, willen wij als diaconie via deze weg van ons laten horen. Zijn er gemeenteleden die hierdoor in moeilijkheden komen, schroom dan niet contact met ons op te nemen via , of spreek een van de diakenen aan. MEDEDELINGEN KERKRENTMEESTERS Telefoonnummer: In de jaargids 2013 is een verkeerd telefoonnummer van mij vermeld. Het juiste nummer is: Wilt u dit in uw exemplaar aanpassen? Met vriendelijke groet, Lia Stam-Sluimer financiële administratie COLLECTEN EN GIFTEN Kerkrentmeesters Diaconie Collecten september 488,82 466,94 Uitgang: 02/9 Tafelcoll. H.A. Rudolphst. 171,65 H.A. collecte Hoge Hof 22,54 194,19 09/9 Missionair werk 80,67 16/9 Vredeswerk 105,15 23/9 JOP 132,40 30/9 Kerkrentmeesters 94,20 Collecten Hoge Hof 14/9 16,80; 21/9 13,80; 28/9 14,15 44,75

11 11 Giften: via mw. Terwoert Bloemenfonds 20,00 via dhr. van Elst Bloemenfonds 10,00 via dhr. van Selm Bloemenfonds 20,00 via mw. Terwoert Restauratie 50,00 via ds. Doornebal Kerkrentmeesters 30,00 Busjes verjaardagsfonds 3 e kwartaal 654,45 BEZORGING TE VELDE Mw. H. Rijndertse uit Zetten wil mee gaan helpen met de bezorging in Zetten, in de plaats van mw. Huibers- Posthuma. We zijn hier natuurlijk heel blij mee, want zo kan ook dit stukje kerkenwerk weer doorgaan. Hartelijk dank.

Jaargids seizoen

Jaargids seizoen Jaargids seizoen 2015-2016 Deze gids wordt jaarlijks bij de start van het nieuwe seizoen in september uitgegeven. U vindt hier informatie over locaties, tijden, contactpersonen etc. van de diverse groepen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello waarin Reinier Cornelis en Maryse Elisabeth Breg, Emily Nina Hanna Caranfil, Sarah Dina en Thirza Simone Jansen van

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur Ontmoetingskerk Heerde Zondag Voleinding 26 november 2017 10.00 uur Voorganger: ds. Hanneke Diermanse Orgel: Theo van der Wal Koster: Anneke de Vries Beamist: Bart Heres Lector: Henriet Broeder OM TE BEGINNEN

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea Hervormde gemeente Bourtange Nieuwsbrief November / December 2015 Jaargang 2 nr. 6 Marktplein 2a 9945 PH Bourtange hervgembourtange@gmail.com Overdenking KIJK NAAR DE VOGELS Grassprieten groeien naar het

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

KERKDIENSTEN TE HERVELD

KERKDIENSTEN TE HERVELD 1 KERKDIENSTEN TE HERVELD Elke zondag is er kindernevendienst 29 april 10.00 uur ds. T. Doornebal Restauratie kerk 06 mei 10.00 uur ds. R. Werrie, Beusichem/Zoelmond na de dienst koffie/thee drinken Missionair

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Tamar door Marc Chagall (1960) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : Rita van

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

26 okt uur Rock Solid + Belgrom

26 okt uur Rock Solid + Belgrom 1 KERKDIENSTEN TE HERVELD Elke zondag is er kindernevendienst 30 sept. 10.00 uur ds. M. Roelofse, Heteren Kerkrentmeesters 07 okt. 10.00 uur ds. T. Doornebal na de dienst koffie/thee drinken Kerk en Israël

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Uw kerkelijke uitvaart Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Adres: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel Website: www.amstelkerk.net Voor de pastorale begeleiding

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking.

In de Bijbel kunnen we 140 keer het woord rust vinden (N.B.G. vertaling) Een paar van die gedeelten noem ik u ter overdenking. OVERDENKING Markus 6:31 En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout

DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds B. Bootsma; ouderling van dienst: Mw. R.Tj. Steinvoort-de Groot; diaken van dienst: Mevr. W. de Vlieger-Moll, organist Gert Boersma Derde

Nadere informatie

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10. Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.00 Om te beginnen Als de kerkenraad binnenkomt worden we stil Welkom

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Intrededienst. Ds. Annette U. Melzer. 8 januari 2017 Vloedschuurgemeente te Heteren. VOOR ARI Lieve Ari Wees niet bang

Intrededienst. Ds. Annette U. Melzer. 8 januari 2017 Vloedschuurgemeente te Heteren. VOOR ARI Lieve Ari Wees niet bang VOOR ARI Lieve Ari Wees niet bang De wereld is rond en dat istie al lang De mensen zijn goed De mensen zijn slecht Maar ze gaan allen dezelfde weg Hoe langer je leeft hoe korter het duurt Je komt uit het

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke zondag 3 december Dienst van intrede

Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke zondag 3 december Dienst van intrede Hartelijk welkom in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke zondag 3 december 2017 Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nicolette Vlaming Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie