Persbericht. Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht. Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen."

Transcriptie

1 Persbericht Solide prestaties in tweede kwartaal gedreven door Mobiel Datum KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen 2e kw e kw 2006 In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven 1e HJ e HJ Opbrengsten en overige baten waarvan opbrengsten Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen (nettoresultaat) ,21 0,22 Winst per aandeel (in EUR) 0,37 0, Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen (MVA en software) Vrije kasstroom Bedrijfsresultaat Afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen EBITDA Halfjaarcijfers geven aan dat we nog goed op koers liggen om aan de verwachtingen te voldoen - Opbrengsten en overige baten in eerste halfjaar 0,8% gedaald naar EUR 5,9 miljard, op koers om aan de verwachtingen te voldoen - EBITDA in eerste halfjaar 0,9% omlaag naar EUR 2,5 miljard, op koers om aan de verwachtingen te voldoen - In eerste halfjaar voor EUR 0,6 miljard geïnvesteerd, verwachtingen voor geheel 2007 liggen op EUR 1,6 1,8 miljard - Vrije kasstroom van EUR 1,2 miljard in eerste halfjaar, op koers om aan de verwachtingen te voldoen - Winst per aandeel bedraagt in eerste halfjaar EUR 0,37 Mobile International: aanhoudende winstgevende groei bij de drie bedrijfsonderdelen - Sterke prestaties E-Plus, EBITDA in eerste halfjaar 25% gestegen, EBITDA-marge bedraagt in tweede kwartaal bijna 40% - Solide resultaten bij BASE ondanks uitdagende marktomstandigheden - Verdere groei opbrengsten en EBITDA bij Mobile Wholesale NL Nederland: resultaten tonen veerkracht - Uitstekende prestatie mobiel, omzet uit dienstverlening +8% in eerste helft 2007, EBITDA bereikt in tweede kwartaal recordhoogte - Verdere opwaartse trend in segment Zakelijke Markt, gedreven door IP-diensten en managed services - Nettoverlies aan aansluitingen in segment Consumentenmarkt zwakt af, problemen 1 Nettokasstroom uit operationele activiteiten plus opbrengsten uit vastgoed minus investeringen. Voor meer informatie: Corporate Communicatie Investor Relations Mediavoorlichting Tel: (070) Tel: (070) Fax: (070) Fax: (070)

2 met VoIP onder controle - Versterking van positie in breedband en televisie All IP-strategie: op schema - Akkoord met aanbieders van ontbundelde toegang over migratie naar het All IPnetwerk - Sterke toename IP-diensten; deze vervangen de traditionele diensten - Reductie van het aantal fte s verloopt volgens schema Uitkering aan aandeelhouders op koers - Interim-dividend van EUR 0,18 per aandeel vastgesteld, stijging van 12,5% - In april uitgekeerd slotdividend over 2006 bedroeg EUR 0,34 per aandeel (EUR 645 miljoen) - Aandeleninkoopprogramma van EUR 1 miljard ligt op koers, tot op heden is 54% afgewikkeld Toelichting van Ad Scheepbouwer, CEO van KPN: Het doet mij genoegen te kunnen melden dat we een solide tweede kwartaal achter de rug hebben. De resultaten zijn overeenkomstig eerder uitgesproken verwachtingen. Vooral mobiel heeft het buitengewoon goed gedaan. Zowel in het buitenland als in Nederland. E-Plus was in Duitsland wederom de snelst groeiende operator en mobiel in Nederland kende een record groei. Samen met groei van nieuwe op internet gebaseerde diensten hebben deze ontwikkelingen gezorgd voor een compensatie van het verlies aan klanten in traditionele telefonie. Maar daar komt nu toch licht aan het eind van de tunnel. We hebben minder klanten verloren dan in het eerste kwartaal en met InternetPlusBellen kunnen we ook weer vooruit kijken. We zijn dan ook vol vertrouwen begonnen aan de tweede helft van het jaar. 2 van 42

3 KERNCIJFERS KPN-GROEP Aanhoudende winstgevende groei bij Mobile International, Nederland op koers 2e kw e kw 2006 In miljoenen euro 1e HJ e HJ Opbrengsten en overige baten Nederland Mobile International Overig Intercompany Bedrijfsresultaat Nederland Mobile International Overig EBITDA Nederland Mobile International Overig FINANCIEEL OVERZICHT KPN-GROEP 2E KWARTAAL 2007 Opbrengsten en overige baten KPN-groep zijn in het tweede kwartaal 1,1% gestegen De opbrengsten en overige baten van de KPN-groep zijn in het tweede kwartaal van 2007 met 1,1% ofwel EUR 33 miljoen gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van Deze toename kan gedeeltelijk worden verklaard uit de verkoop van vastgoed, hetgeen heeft geresulteerd in een boekwinst van EUR 55 miljoen. Gecorrigeerd voor deze eenmalige bate en overige baten zijn de opbrengsten van de KPN-groep in het tweede kwartaal met 0,4% ofwel EUR 11 miljoen gedaald als gevolg van de afname van de vaste activiteiten van KPN in Nederland, die echter gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de autonome groei van de activiteiten van Mobile International. Bedrijfsresultaat beïnvloed door VoIP-kosten en afschrijving van het Telfortnetwerk Het bedrijfsresultaat van KPN bedroeg in het tweede kwartaal EUR 649 miljoen, een afname van 3,1% (EUR 21 miljoen) vergeleken met het tweede kwartaal van Het bedrijfsresultaat van Mobile International is daarentegen met EUR 29 miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van de gestage groei bij E-Plus. Het bedrijfsresultaat in Nederland viel EUR 37 miljoen lager uit doordat het verlies van aansluitingen een negatieve invloed bleef uitoefenen op de traditionele vaste spraakdiensten. Het bedrijfsresultaat werd tevens beïnvloed door de extra kosten van EUR 20 miljoen die KPN moest maken voor InternetPlusBellen en de versnelde afschrijving op het 2Gradionetwerk en de licenties van Telfort (EUR 72 miljoen). Dit Telfort-netwerk werd in het tweede kwartaal van 2007 uitgeschakeld. EBITDA in tweede kwartaal op zelfde niveau als in voorgaande kwartalen In het tweede kwartaal is de EBITDA van de KPN-groep ten opzichte van vorig jaar met 0,5% (EUR 6 miljoen) afgenomen. In Nederland daalde de EBITDA met 2,3% of EUR 21 miljoen, aangezien de opbrengsten uit mobiele en internetdiensten de lagere 3 van 42

4 opbrengsten uit vaste spraakdiensten niet volledig konden compenseren. Bij Mobile International steeg de EBITDA met 7,4% door de aanhoudende winstgevende groei bij E-Plus, BASE en Mobile Wholesale NL. Hogere financieringslasten als gevolg van herfinanciering Lagere belastinglasten De nettofinancieringslasten zijn gestegen van EUR 119 miljoen in het tweede kwartaal van 2006 naar EUR 133 miljoen in het tweede kwartaal van 2007, een toename van 11,8%. De stijging van EUR 14 miljoen werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere rentevoet op KPN s obligatieleningen met een variabele rente (EUR 3 miljoen), het feit dat de in mei 2007 uitgegeven obligatielening heeft geleid tot een toename van de nettoschuld met EUR 0,3 miljard (EUR 2 miljoen) alsmede lagere financiële baten uit deposito s, leases en koersverschillen (EUR 6 miljoen). De belastinglast voor de groep is gedaald van EUR 123 miljoen in het tweede kwartaal van 2006 naar EUR 118 miljoen in het tweede kwartaal van 2007, aangezien het resultaat voor belastingen lager uitviel. De effectieve belastingdruk bedroeg in het tweede kwartaal van ,9%, tegenover 22,3% in het tweede kwartaal van In het tweede kwartaal van 2007 lag het nettoresultaat 7% (EUR 30 miljoen) lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Door de terugkoop van aandelen bleef de winst per aandeel in het tweede kwartaal van 2007 met EUR 0,21 vrijwel stabiel ten opzichte van de EUR 0,22 uit het tweede kwartaal van Solide vrije kasstroom van EUR 637 miljoen De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg EUR 0,9 miljard, een afname van EUR 0,1 miljard vergeleken met het tweede kwartaal van 2006, voornamelijk als gevolg van rentebetalingen van EUR 76 miljoen met betrekking tot gewijzigde swaps, een disagio van EUR 18 miljoen voor de nieuwe obligatielening en een extra betaling van EUR 37 miljoen inzake vennootschapsbelasting, deels goedgemaakt door lagere reguliere rentelasten. De EUR 0,1 miljard lagere kasstroom uit operationele activiteiten werd gedeeltelijk gecompenseerd door opbrengsten van EUR 82 miljoen uit de verkoop van vastgoed. De investeringen zijn in het tweede kwartaal van 2007 met EUR 52 miljoen (13,7%) afgenomen tot EUR 327 miljoen, aangezien de investeringen bij E-Plus en Wholesale & Operations relatief lager uitvielen. De vrije kasstroom bedroeg in het tweede kwartaal van 2007 in totaal EUR 637 miljoen. Terugvloeien kasmiddelen naar aandeelhouders van invloed op kaspositie Op 30 juni 2007 bedroeg KPN s kaspositie EUR 714 miljoen, wat EUR 211 miljoen lager is dan aan het eind van het eerste kwartaal van Deze afname werd met name veroorzaakt door een uitgaande kasstroom van ongeveer EUR 1,1 miljard voor de uitkering van dividend, de terugkoop van aandelen en de verwerving van de Nederlandse activiteiten van Tiscali. Deze uitgaande kasstroom kon niet geheel worden gecompenseerd door de nettokasstroom uit financiële activiteiten van EUR 0,3 miljard en de gegenereerde vrije kasstroom uit operationele activiteiten. Op 30 juni bedroegen de niet-gesaldeerde cash pools, die deel uitmaken van de kaspositie, EUR 436 miljoen. Dit is EUR 51 miljoen meer dan aan het eind van het eerste kwartaal van Nieuwe obligatielening zorgt voor verdere spreiding aflossingsprofiel Op 22 mei 2007 heeft KPN obligatieleningen uitgegeven bestaande uit een eurotranche van EUR 650 miljoen met een looptijd van 7 jaar en een couponrente van 4,75% en een GBP-tranche van GBP 250 miljoen met een looptijd van 12 jaar en een 4 van 42

5 couponrente van 6%. De GBP-tranche is omgezet naar EUR 367 miljoen met een vaste rente van 5,12%. Door de uitgifte van deze obligatieleningen heeft KPN zijn aflossingen voor 2010 met EUR 703 miljoen verlaagd en daarmee gezorgd voor een spreiding van het aflossingsprofiel. Nettoschuld/EBITDA-ratio2 van 1,9x Aan het eind van het tweede kwartaal van 2007 bedroeg de brutoschuld EUR 10,1 miljard, een toename van EUR 0,3 miljard vergeleken met het eind van het voorgaande kwartaal. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de op 29 mei uitgegeven nieuwe obligatieleningen (EUR 1,0 miljard), die gedeeltelijk worden gecompenseerd door een aflossing op de obligatielening die in 2010 afloopt (EUR 0,7 miljard). De nettoschuld aan het eind van het tweede kwartaal van 2007 (EUR 9,3 miljard) lag EUR 0,5 miljard hoger dan in het vorige kwartaal als gevolg van de met EUR 0,2 miljard afgenomen kaspositie en een toename van de brutoschuld met EUR 0,3 miljard. Dit resulteerde in een nettoschuld/ebitda-ratio van 1,9x (eerste kwartaal 2007: 1,8x). De credit-ratings van KPN zijn gelijk gebleven, namelijk BBB+ met negatieve vooruitzichten (Standard & Poor s) en Baa2 met stabiele vooruitzichten (Moody s). Interim-dividend van EUR 0,18; stijging van 12,5% KPN heeft vandaag voor 2007 een interim-dividend van EUR 0,18 vastgesteld; 12,5% meer dan vorig jaar. In het tweede kwartaal heeft KPN het slotdividend over 2006 uitgekeerd, in totaal EUR 645 miljoen ofwel EUR 0,34 per aandeel. Het totale dividend over 2006 bedraagt hiermee EUR 966 miljoen ofwel EUR 0,50 per aandeel. 54% van het aandeleninkoopprogramma van EUR 1,0 miljard afgewikkeld KPN is op 7 februari 2007 gestart met zijn aandeleninkoopprogramma van EUR 1 miljard, dat zal lopen tot het eind van het jaar. Tussen 7 februari en 30 juni 2007 heeft KPN 37,2 miljoen aandelen teruggekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 12,07 en voor een totaalbedrag van EUR 450 miljoen (waarvan EUR 439 miljoen in het tweede kwartaal is afgewikkeld). In juli 2007 heeft KPN 7,2 miljoen aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van EUR 87,3 miljoen. Op 27 juli 2007 was 54% van het aandeleninkoopprogramma van EUR 1,0 miljard afgewikkeld. KPN is begonnen met de intrekking van 42,8 miljoen aandelen, wat gelijk is aan circa 50% van het huidige aandeleninkoopprogramma. Na de intrekking van deze aandelen (2,2% van het totale aantal uitstaande aandelen) zal het aantal aandelen bedragen. 2 Gemiddelde voor 12 achtereenvolgende maanden exclusief boekwinsten en reorganisatiekosten, beide meer dan EUR 20 miljoen. 5 van 42

6 OPERATIONEEL OVERZICHT KPN-GROEP Reorganisatieplannen fte s liggen op schema De uitvoering van de reorganisatieplannen ten aanzien van de vermindering van het aantal fte s, die bij de strategiewijziging in maart 2005 werden aangekondigd, ligt op schema. Dit kwartaal heeft KPN het aantal fte s in Nederland met 369 gereduceerd, met inbegrip van de overname van Tiscali, terwijl het aantal fte's buiten de thuismarkt met 118 is toegenomen. Sinds 31 december 2004 is het personeelsbestand van KPN in Nederland met 21% ofwel fte s ingekrompen, exclusief daaropvolgende acquisities. Aan het eind van het tweede kwartaal had KPN in Nederland fte s en in totaal medewerkers ( fte s). Reorganisatiekosten In het tweede kwartaal van 2007 bedroegen de reorganisatiekosten EUR 5 miljoen tegenover EUR 0 miljoen in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Van deze EUR 5 miljoen had EUR 4 miljoen betrekking op KPN Nederland (tweede kwartaal 2006: een vrijval van EUR 2 miljoen) en EUR 1 miljoen op Overige activiteiten (tweede kwartaal 2006: EUR 2 miljoen). RESULTATEN VERSUS OUTLOOK Op koers om te voldoen aan de verwachtingen In het eerste halfjaar van 2007 zijn de opbrengsten en overige baten 0,8% gedaald, maar met een niveau van EUR 5,9 miljard komt dit overeen met 49% van de stabiele verwachtingen die KPN op 6 februari 2007 afgaf bij de presentatie van de jaarcijfers over De EBITDA is met 0,9% afgenomen naar EUR 2,5 miljard, waarmee 51% van de verwachte EUR 4,8 miljard is gerealiseerd. Met tot dusver EUR 0,6 miljard aan investeringen bevindt KPN zich in de lagere regionen van de verwachte EUR 1,6 1,8 miljard. De vrije kasstroom bedroeg in het eerste halfjaar EUR 1,2 miljard ofwel 60% (vrije kasstroom in het eerste halfjaar van EUR miljoen gedeeld door EUR 2,0 miljard) van de afgegeven verwachting van > EUR 2,0 miljard. Er moet worden opgemerkt dat KPN in de eerste helft van 2007 enige tegenwind ondervond als gevolg van de extra kosten die zijn gemaakt om de problemen met VoIP op te lossen. In de tweede helft van dit jaar zal dit aanzienlijk minder zijn. Daarnaast verwacht KPN meer vastgoed te verkopen. Tot nu toe heeft KPN in 2007 EUR 82 miljoen aan vastgoed verkocht met een effect van EUR 56 miljoen op de EBITDA. In de afgegeven verwachtingen bij de presentatie van de jaarcijfers voor 2006 is uitgegaan van een opbrengst van EUR miljoen met een effect op de EBITDA van EUR miljoen. Verwachtingen E-Plus Vandaag maakt KPN bekend dat de verwachting voor de 2 e helft van 2007 voor de groei van de omzet uit dienstverlening hoger zal uitkomen dan de groei in Q De EBITDA-marge zal tenminste 35% bedragen. Verwachtingen met betrekking tot De onderstaande verwachtingen, verstrekt op 6 februari 2007, zijn exclusief de eventuele bijdragen van de verwachte overname van ibasis en de overname van 6 van 42

7 gerapporteerde cijfers Tiscali, die op 19 juni 2007 is afgerond. Verder moet worden opgemerkt dat de verwachtingen met betrekking tot de vrije kasstroom de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed omvatten. Outlook 2007 bevestigd Verwachtingen Gerapporteerd in e HJ 2007 Outlook ) Opbrengsten en overige baten EUR ,8% Stabiel miljoen EBITDA 2) EUR ,9% Stabiel miljoen CAPEX EUR EUR 0,6 EUR 1,6 1,8 miljard miljoen miljard Vrije kasstroom ) EUR miljoen EUR 1,2 miljard > EUR 2,0 miljard Vrije kasstroom ) - - > EUR 2,0 miljard per jaar 1) Exclusief ibasis en Tiscali. 2) Gedefinieerd als het bedrijfsresultaat plus afschrijvingslasten en bijzondere waardeveranderingen. 3) Gedefinieerd als nettokasstroom uit operationele activiteiten minus investeringen plus opbrengsten uit vastgoed. Om alle twijfel uit te sluiten: voor 2007 wordt een stabiele EBITDA verwacht ondanks het feit dat KPN bij zijn gerapporteerde resultaten te maken krijgt met een materieel negatief effect van ongeveer EUR 100 miljoen voor project-, reorganisatie-, integratie- en implementatiekosten, exclusief boekwinsten. 7 van 42

8 KERNCIJFERS NEDERLAND 2e kw e kw 2006 In miljoenen euro 1e HJ e HJ Opbrengsten en overige baten Consumentenmarkt Zakelijke Markt Wholesale & Operations Overig (incl. intercompany-omzet) Bedrijfslasten Waarvan afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen Bedrijfsresultaat Consumentenmarkt Zakelijke Markt Wholesale & Operations Overig EBITDA Consumentenmarkt Zakelijke Markt Wholesale & Operations Overig -3 2 OVERZICHT NEDERLAND Groei Zakelijke Markt en mobiele activiteiten, verdere afname in Consumentenmarkt Lagere opbrengsten hoewel sterk presterende mobiele en internetactiviteiten de afname van traditionele spraakdiensten deels compenseren CONSUMENTENMARKT FINANCIEEL OVERZICHT De opbrengsten en overige baten in het segment Consumentenmarkt in Nederland zijn in het tweede kwartaal met 2,9% of EUR 31 miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar aangezien de groei van de mobiele en internetdiensten de afname van de traditionele spraakdiensten slechts gedeeltelijk konden compenseren. De opbrengsten uit de vaste spraakdiensten zijn in het tweede kwartaal van 2007 met EUR 102 miljoen gedaald als gevolg van het verlies van aansluitingen. Deze daling werd gedeeltelijk goedgemaakt door groei in alle overige segmenten: een toename van EUR 35 miljoen bij mobiele diensten, van EUR 36 miljoen bij internetdiensten en van EUR 8 miljoen bij televisie. De opbrengsten van Tiscali bedroegen vanaf de overnamedatum tot en met 30 juni circa EUR 2 miljoen. Het bedrijfsresultaat is ongeveer EUR 20 miljoen afgenomen vanwege de extra kosten die in het tweede kwartaal van 2007 zijn gemaakt om de operationele problemen met het VoIP-product InternetPlusBellen op te lossen. Stabiele EBITDA-marge ondanks VoIP-kosten De EBITDA van het segment Consumentenmarkt bleef stabiel op EUR 196 miljoen, ondanks de extra kosten voor VoIP. In combinatie met de lagere opbrengsten resulteerde dit in het tweede kwartaal van 2007 in een lichte toename (0,5 procentpunt) van de EBITDA-marge naar 19,0%. 8 van 42

9 Omzet uit dienstverlening bij mobiele activiteiten met 6,9% sterk gegroeid CONSUMENTENMARKT OPERATIONEEL OVERZICHT De omzet uit dienstverlening bij de mobiele activiteiten is met 6,9% gegroeid dankzij KPN s sterke merken Hi, KPN en Telfort alsmede door de uitbreiding van het aantal eigen distributiekanalen. Terwijl het totale aantal abonnees stabiel bleef op 5,9 miljoen, heeft de onafgebroken focus op postpaid ertoe geleid dat het aantal contractklanten vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar met 5 procentpunten is gestegen naar 41%. Hierdoor laten zowel het aantal belminuten als de ARPU in het mobiele consumentenmarktsegment een opwaartse trend zien, met een groei van respectievelijk 6,5% en 4,3% ten opzichte van vorig jaar. Ook de verdere afname van de wervingskosten droeg in sterke mate bij aan de hogere EBITDA. Deze kosten zijn ten opzichte van vorig jaar met 14% teruggebracht naar EUR 131. KPN marktleider op het gebied van VoIP, marktgroei afgezwakt In het tweede kwartaal bedroeg de nettoaanwas van het aantal VoIP-klanten , inclusief Tiscali, en het marktaandeel van KPN steeg met 1 procentpunt naar 38%, 18 procentpunten meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Hiermee handhaafde KPN zijn positie als marktleider op het gebied van VoIP. De groei op de VoIP-markt is afgezwakt, omdat KPN de orderintake in het eerste kwartaal met opzet had verlaagd teneinde uitgebreide maatregelen te kunnen nemen om de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid te herstellen. De problemen met VoIP zijn nu onder controle en de klanttevredenheid neemt toe. In het tweede kwartaal had KPN circa EUR 20 miljoen uitgetrokken om de operationele problemen met InternetPlusBellen op te lossen. Deze extra kosten zullen in het derde kwartaal afnemen en in het vierde kwartaal verwaarloosbaar zijn. Orderintake VoIP wordt na de zomer verhoogd Het is de bedoeling de orderintake geleidelijk te verhogen van à per week op dit moment tot à per week na de zomer. Er is nog geen ambitie om de intake op het niveau van het vierde kwartaal van 2006 te brengen. Minder verlies van aansluitingen door speciale aanbiedingen en terugwinning van VoIP- en WLR-klanten In het tweede kwartaal verloor KPN traditionele spraakaansluitingen, minder dan in het eerste kwartaal. Ondanks de lagere orderintake voor VoIPoplossingen in het tweede kwartaal had dit geen negatief effect op het verlies van het aantal PSTN/ISDN-aansluitingen of het nettoverlies aan aansluitingen. De afname van dit verlies kan worden toegeschreven aan de succesvolle aanbiedingen om traditionele spraakklanten te behouden en de afgezwakte VoIP-markt. Een deel van de verloren aansluitingen kon worden teruggewonnen via VoIP en wholesalehuurlijnen (Wholesale Line Rental WLR). WLR piekte in het tweede kwartaal met een nettoaanwas van KPN is van mening dat de groei van WLR slechts van tijdelijke aard is, aangezien het marktpotentieel beperkt is tot ongeveer klanten. Nettoverlies aansluitingen teruggebracht naar en zal zich in de toekomst stabiliseren Ondanks een lagere nettoaanwas voor VoIP bedroeg het nettoverlies aan aansluitingen in het tweede kwartaal slechts vergeleken met in het voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal van vorig jaar. KPN verwacht dat het nettoverlies aan aansluitingen zich vanaf het volgende kwartaal zal stabiliseren of verbeteren, aangezien KPN het nettoverlies wil tegengaan met de geleidelijke uitbreiding van VoIP 9 van 42

10 en met speciale aanbiedingen om traditionele spraakklanten te behouden. Breedbandaandeel 4% gegroeid na overname Tiscali Na de overname van Tiscali is KPN s aandeel in de retailmarkt voor breedbandverbindingen met 4 procentpunten gestegen naar bijna 45%. Exclusief Tiscali zou het marktaandeel van KPN relatief stabiel zijn gebleven op 41%, onder meer als gevolg van minder VoIP-aansluitingen in het tweede kwartaal van Door de multibrand-strategie op effectieve wijze in te zetten en de verkoopactiviteiten voor Direct ADSL ( kaal DSL ) te intensiveren zag KPN in juni een herstel optreden, dat naar verwachting zal aanhouden. De overname van Tiscali in Nederland werd op 19 juni afgerond. Daarmee is KPN s klantenbestand uitgebreid met klanten; ongeveer daarvan zijn retailklanten. Gecorrigeerd voor intercompany-effecten draagt Tiscali in 2007 ongeveer EUR 35 miljoen bij aan de opbrengsten en EUR 7 miljoen aan de EBITDA. In de voorgaande kwartalen is de ARPU voor breedbanddiensten stabiel gebleven. Dit is het effect van de hogere bandbreedtes die tegen hetzelfde maandtarief worden aangeboden en de hogere opbrengsten uit value-added services, zoals eredivisievoetbal. DVB-T zorgt voor sterkere groei televisie Het aantal televisieabonnementen is in het tweede kwartaal met een nettoaanwas van sterk gestegen naar abonnees, een toename van 47% vergeleken met het tweede kwartaal van KPN heeft deze groei voornamelijk via DVB-T weten te realiseren door meer en betere marketingactiviteiten te ontplooien en het bereik in Nederland uit te breiden. Aan het eind van het tweede kwartaal bedroeg KPN s marktaandeel in de digitale televisiemarkt 14% en in de totale televisiemarkt 5%. Nieuwe prijsstrategie televisie Televisie is een strategische pijler in het multiplay-aanbod van KPN. Het voordelige DVB-T (Digitenne) is het goedkope alternatief voor kabeltelevisie, terwijl Interactieve TV wordt gepositioneerd als een premiumproduct met extra mogelijkheden als videoon-demand en een groter zenderaanbod. Vanaf 1 augustus zal KPN een nieuwe prijsstrategie voor televisie introduceren op basis van triple play. Het basispakket van DVB-T zal EUR 6,95 gaan kosten, 50% minder dan kabeltelevisie, en dat van IP TV EUR 9,95, alleen beschikbaar in combinatie met DSL/VoIP. MobielThuis blijft groeien MobielThuis, KPN s eerste product dat vaste en mobiele telefonie combineert, blijkt een waardevolle aanvulling te zijn op het productenportfolio voor de consumentenmarkt en kon in het tweede kwartaal van 2007 ongeveer nieuwe abonnees noteren. Ook de introductie van twee nieuwe databundels voor Hi-klanten, waarmee goedkoop en gemakkelijk toegang tot internet kan worden verkregen, is door de Nederlandse consument goed ontvangen. Hogere opbrengsten aangezien verlies bij traditionele spraakdiensten ZAKELIJKE MARKT FINANCIEEL OVERZICHT De opbrengsten en overige baten van het segment Zakelijke Markt zijn in het tweede kwartaal 3,3% of EUR 27 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar, aangezien het verlies bij de traditionele vaste spraakdiensten wordt overtroffen door de groei van 10 van 42

11 wordt overtroffen door groei bij alle andere zakelijke diensten Toename EBITDA; opbrengstengroei blijft enigszins achter nieuwe (beheerde) IP-diensten. In het tweede kwartaal werd de afname van EUR 24 miljoen bij de vaste telefoniediensten gecompenseerd door toenames bij de overige onderdelen: EUR 16 miljoen bij mobiele diensten, EUR 5 miljoen bij netwerkdiensten, EUR 9 miljoen bij Application Services en EUR 23 miljoen bij grootzakelijke oplossingen (Corporate Solutions). De EBITDA is in het tweede kwartaal met 1,6% (EUR 3 miljoen) toegenomen ten opzichte van het vorig jaar naar EUR 190 miljoen. In combinatie met de hogere opbrengsten van het segment Zakelijke Markt in het tweede kwartaal, leidde dit tot een iets lagere EBITDA-marge van 22,5%. Het bedrijfsresultaat van EUR 162 miljoen bleef enigszins achter bij dat van het tweede kwartaal van 2006 (EUR 164 miljoen). Sterke groei omzet uit dienstverlening van 5,9% bij mobiele activiteiten ZAKELIJKE MARKT OPERATIONEEL OVERZICHT Het aantal zakelijke mobiele klanten is ten opzichte van vorig jaar met 14% gestegen naar 1,25 miljoen. Deze groei kan voor een deel worden toegeschreven aan de grotere vraag naar datakaarten en M2M-producten, hetgeen vergeleken met vorig jaar heeft geleid tot een toename van de omzet uit dienstverlening met 5,9% naar EUR 235 miljoen in het tweede kwartaal van Gestage groei datadiensten Het aandeel van KPN in de krimpende traditionele zakelijke markt voor vaste telefonie bleef stabiel op ruim 55%. Steeds meer traditionele spraakklanten stappen over op IPtelefoniediensten. In het zakelijke datasegment maakt inmiddels al een aanzienlijk deel van KPN s klanten gebruik van deze nieuwe diensten. Dit blijkt ook uit de aanhoudende daling van het aantal huurlijnen, die echter wordt gecompenseerd door een sterke groei van IP-diensten als IP-VPN, E-VPN en Zakelijk DSL, met groeipercentages van meer dan 40%. Daarnaast blijft KPN zich bezighouden met de upselling van IP-VPN- naar E-VPN- en M-VPN-diensten, die value-added services bevatten. Nieuwe grote contracten in het tweede kwartaal In het tweede kwartaal heeft KPN een aantal grote contracten afgesloten in diverse sectoren van de zakelijke markt. Deze strekken zich uit over het gehele productportfolio van KPN. Zo tekende KPN, in samenwerking met Centric, in april een contract met bouw- en techniekconcern TBI Bouw voor het verzorgen van een managed WAN, LAN, managed IP-telefonie, telefoniediensten, mobiele diensten en housing- en hostingdiensten. Overige contracten hadden met name betrekking op hosting, datamanagement en cybercenter opslag voor BCC (een retail organisatie) en callcenter diensten, SAP en website hosting voor de Nederlandse Spoorwegen. Vraag naar housingdiensten onderstreept door overeenkomst met Siennax In het tweede kwartaal hebben de housing- en hostingdiensten van KPN hun groei voortgezet. De vraag naar deze diensten wordt aangewakkerd door online-applicaties en de behoefte aan dataopslag bij grote bedrijven. De capaciteit van de housingdiensten is met meer dan 40% uitgebreid na het aangaan van een samenwerkingsverband met Siennax voor het delen van infrastructuur in CyberCenters. Door deze samenwerking is KPN opgeklommen in de waardeketen voor beheerde ICTdiensten. Stijgende vraag naar Op 14 mei introduceerde KPN twee nieuwe ICT-oplossingen voor het midden- en 11 van 42

12 online-applicaties kleinbedrijf: Harde Schijf Online en Internet Veiligheidspakket. Deze oplossingen maken deel uit van een serie online-oplossingen waarmee bedrijven eenvoudig en veilig toegang hebben tot hun gegevens en toepassingen. KPN lanceert ICT-diensten Op 1 september 2007 start KPN met een nieuw bedrijfsonderdeel: KPN ICT Services. Alle activiteiten en acquisities op het gebied van ICT-diensten worden hierin ondergebracht. Met de creatie van dit bedrijfsonderdeel speelt KPN in op de groeiende behoefte van de zakelijke markt aan geïntegreerde (online) ICT-oplossingen. KPN start met aanleg glasvezelnetwerk in Moerdijk In het tweede kwartaal is KPN gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk op het haven- en industrieterrein Moerdijk (Rotterdam). Zodra het netwerk operationeel is, zullen de bedrijven op het haven- en industrieterrein beschikken over een toekomstbestendig netwerk dat geschikt is voor online-applicaties die een hoge bandbreedte vereisen. In de nabije toekomst zal KPN via deze glasvezelnetwerken ook telefoniediensten aanbieden. Lagere opbrengsten, maar externe opbrengsten laten geleidelijk herstel zien EBITDA (-marge) positief beïnvloed door verkoop vastgoed WHOLESALE & OPERATIONS FINANCIEEL OVERZICHT De opbrengsten en overige baten van het segment Wholesale & Operations zijn in het tweede kwartaal van 2007 met 3,5% ofwel EUR 35 miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar, met name als gevolg van het aanhoudende verlies van aansluitingen in de segmenten Consumentenmarkt en Zakelijke Markt. In tegenstelling tot de interne opbrengsten laten de externe opbrengsten een geleidelijk herstel zien ten opzichte van het eerste kwartaal, aangezien de prijsdruk in de markten voor internationaal en transitverkeer is afgenomen en de verkeersvolumes weer een stijgende lijn vertonen. Ook de EBITDA is vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar gedaald, en wel met 3,0%. De EBITDA-marge steeg met 0,3 procentpunt. Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar met 3,0% (EUR 6 miljoen) gedaald naar EUR 192 miljoen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat dit inclusief het effect is van de boekwinst van EUR 55 miljoen op de verkoop van vastgoed en de versnelde afschrijving op het radionetwerk en de licenties van Telfort (in totaal EUR 72 miljoen) en de vrijval van de voorziening voor opruimverplichtingen voor het Telfort radio netwerk voor een bedrag van EUR 17 miljoen. Verkoop van zendmasten aan TDF afgerond WHOLESALE & OPERATIONS OPERATIONEEL OVERZICHT Na goedkeuring van de Nederlandse Mededingingsautoriteit hebben KPN en Télédiffusion de France (TDF) op 16 mei de verkoop van 24 zendmasten officieel bekrachtigd, hetgeen resulteerde in een verkoopopbrengst van EUR 75 miljoen en een boekwinst van EUR 51 miljoen die is verwerkt als een boekwinst op de verkoop van vastgoed. Overeenstemming bereikt over MDF-toegang in de toekomst Op 13 juli 2007 heeft KPN overeenstemming bereikt met DSL-aanbieders BBned, Orange en Tele2-Versatel over het toekomstige gebruik van MDF-locaties als onderdeel van de geplande uitrol van het nieuwe All IP-netwerk. Er zijn afspraken gemaakt over alternatieve toegangsmogelijkheden, waaronder wholesalebreedbandtoegang en toegang tot straatkasten op basis van SDF-access en het behoud van open selective 12 van 42

13 MDF-locaties. Integratie radionetwerk Telfort voltooid De integratie van het radionetwerk van Telfort werd aan het einde van het tweede kwartaal voltooid. In verband met de ontmanteling van het radionetwerk is aan het einde van het tweede kwartaal een voorziening van EUR 8 miljoen opgenomen. De integratie van de kernnetwerken zal in 2008 worden afgerond. KPN kiest voor selectieve aanleg glasvezel Nederlandse woningbouwcorporaties investeren steeds vaker in zogenoemde FttHprojecten (Fiber-to-the-Home) om zo de waarde van hun vastgoed te verhogen. Zij bezitten circa 25% van de woningen in Nederland. KPN neemt selectief deel aan deze FttH-projecten en alleen als ze rendabel zijn. Bij de samenwerking met deze woningbouwcorporaties investeert KPN doorgaans in de aanleg van glasvezel naar de straatkast, terwijl de partners het deel tot de huizen voor hun rekening nemen. KPN is sinds 2006 bezig met de aanleg van FttH in nieuwbouwwoningen en is een gezamenlijk project gestart in Enschede. Meer outsourcing van activiteiten Met ingang van 1 juni 2007 heeft Wholesale & Operations het beheer en onderhoud van een deel van zijn infrastructuur uitbesteed aan Ericsson. Hierdoor zijn circa 40 fte s overgegaan van KPN naar Ericsson. ibasis-transactie Voor de in juni 2006 aangekondigde ibasis-transactie gelden nog steeds de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden, inclusief wettelijke toestemming en toestemming van de aandeelhouders van ibasis. Op 27 april 2007 werd een wijziging bekendgemaakt op de definitieve overeenkomst tussen ibasis en KPN waarmee de afrondingsdatum van de transactie is verschoven van 30 april 2007 naar 31 oktober KPN verwacht dat de transactie aan het eind van het derde kwartaal van 2007 zal worden afgerond. 13 van 42

14 KERNCIJFERS MOBILE INTERNATIONAL 2e kw e kw 2006 In miljoenen euro 1e HJ e HJ Opbrengsten en overige baten E-Plus BASE Mobile Wholesale NL Overig (incl. intercompany-omzet) Omzet uit dienstverlening E-Plus BASE Mobile Wholesale NL Overig (incl. intercompany-omzet) Bedrijfslasten Waarvan afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen Bedrijfsresultaat E-Plus BASE Mobile Wholesale NL Overig EBITDA E-Plus BASE Mobile Wholesale NL Overig -3-2 OVERZICHT MOBILE INTERNATIONAL Aanhoudende winstgevende groei bij de drie bedrijfsonderdelen E-PLUS FINANCIEEL OVERZICHT Sterke prestaties E-Plus met 10% hogere EBITDA en EBITDA-marge van bijna 40% De opbrengsten en overige baten van E-Plus zijn in het tweede kwartaal van 2007 met 1,9% of EUR 14 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar dankzij de nieuwe merken van E-Plus. Tegelijkertijd zijn de bedrijfslasten 1,4% (EUR 9 miljoen) gedaald, met name door lagere salariskosten als gevolg van het met Lucent-Alcatel afgesloten outsourcingcontract en de lagere kosten voor klantenwerving. E-Plus is erin geslaagd de kosten voor werving en behoud van klanten in het tweede kwartaal verder terug te dringen naar EUR 76; een afname van 8,4 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor kwam het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal 22,8% (EUR 23 miljoen) hoger uit. De EBITDA bedroeg in het tweede kwartaal van 2007 EUR 293 miljoen, een toename van 9,7% of EUR 26 miljoen vergeleken met vorig jaar. De EBITDA-marge was bijna 40% (39,8%), hetgeen 2,8 procentpunten hoger is dan in het tweede kwartaal van 2006 (waarin de EBITDA positief werd beïnvloed door minder advertenties tijdens het WK Voetbal 2006 in Duitsland). 14 van 42

15 Verdere groei klantenbestand, voornamelijk dankzij nieuwe merken E-PLUS OPERATIONEEL OVERZICHT De toename van het aantal klanten was in het tweede kwartaal wederom toe te schrijven aan de nieuwe merken van E-Plus. Hierdoor kwam het totale klantenbestand in het eerste halfjaar uit op 13,6 miljoen klanten, een stijging van 14% vergeleken met het tweede kwartaal van De nieuwe merken nemen in totaal 5,9 miljoen klanten voor hun rekening, ofwel ruim 43% van het totale klantenbestand van E-Plus. Ondanks een verdere MTA-tariefverlaging die BNetzA per 23 november 2006 heeft opgelegd, waardoor het gemiddelde MTA-tarief van E-Plus met bijna 20% is gedaald, is de omzet uit dienstverlening in het tweede kwartaal met 2,5% gegroeid. Het marktaandeel in omzet uit dienstverlening is met bijna 1 procentpunt gestegen naar ongeveer 14%. De groei in omzet uit dienstverlening werd negatief beïnvloed door de MTA-verlaging (3,7%), het niet aan klanten doorgeven van de BTW-verhoging (2,4%) en het eerder genoemde WK voetbal (0,9%). Hierbij moet worden opgemerkt dat de Duitse markt volgens KPN met 3% is gekrompen als gevolg van de lagere gemiddelde tarieven en de MTA-tariefverlaging. Groei omzet uit dienstverlening houdt aan ondanks MTAtariefverlaging Vervanging vaste telefonie door mobiel biedt aanzienlijke kansen Samenwerkingovereenkomst met Versatel getekend Hoewel de Duitse markt momenteel krimpt qua omzet uit dienstverlening, blijft het een zeer aantrekkelijke markt, aangezien deze achterblijft bij andere Europese landen wat betreft de tarieven en het gebruik van mobiele telefonie. De mobiele diensten leveren in Duitsland 3,5 keer zoveel op als vaste diensten, tegenover een EUgemiddelde van 2,5 keer. Bovendien bedraagt het aantal klanten met alleen een mobiele telefoon in Duitsland slechts 5%, wat aanzienlijk minder is dan het gemiddelde van 20% in de rest van Europa. Op 31 mei heeft E-Plus een wholesaleovereenkomst getekend met Versatel voor samenwerking op het gebied van verkoop en distributie. De consumentenproducten van Versatel zullen in de toekomst ook in de E-Plus-winkels verkrijgbaar zijn, het zogeheten shop-in-shop -concept. Daarnaast zal Versatel zijn huidige vaste diensten bundelen met mobiele diensten, waarvoor het gebruik zal maken van het netwerk van E-Plus. Introductie van nieuwe tarieven en start van regionale marketing In het tweede kwartaal heeft E-Plus diverse nieuwe tarieven geïntroduceerd: BASE 5, de eerste alles omvattende mobiele flatfee voor EUR 90 per maand; YOUNI, dat in samenwerking met de nieuwe wederverkoper Elbkom wordt aangeboden aan studenten; en Zehnsation FREE en Time & More FREE als prepaidvarianten van de klassieke postpaidtarieven. Ook heeft E-Plus in aanvulling op de gebruikelijke landelijke marketingactiviteiten een succesvol begin gemaakt met regionale marketingcampagnes in acht Duitse steden. Solide resultaten bij BASE ondanks uitdagende marktomstandigheden BASE FINANCIEEL OVERZICHT De opbrengsten en overige baten van BASE zijn in het tweede kwartaal van 2007 stabiel gebleven op EUR 155 miljoen (tweede kwartaal 2006: EUR 156 miljoen) ondanks MTA-tariefverlagingen. De bedrijfslasten bedroegen EUR 118 miljoen, waarvan een 15 van 42

16 bedrag van EUR 28 miljoen betrekking had op afschrijvingen. Het bedrijfsresultaat is enigszins afgenomen, met EUR 3 miljoen naar EUR 37 miljoen. De EBITDA is in het tweede kwartaal van 2007 met EUR 7 miljoen (9,7%) gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar, hetgeen heeft geleid tot een EBITDAmarge van 41,9%, een toename van 2,4 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van Klantenbestand blijft groeien BASE OPERATIONEEL OVERZICHT In het tweede kwartaal van 2007 nam het aantal klanten van BASE met toe, voornamelijk door wholesalesamenwerkingsverbanden. Hiermee is het klantenbestand van BASE ten opzichte van vorig jaar met 23% gegroeid naar 2,6 miljoen klanten. Omzet uit dienstverlening stabiel, beïnvloed door MTA-tariefverlagingen Na jarenlange sterke groei van de omzet uit dienstverlening bleef deze omzet in het tweede kwartaal steken op EUR 151 miljoen, vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar (tweede kwartaal 2006: EUR 152 miljoen). Dit was het gevolg van twee MTAtariefverlagingen één op 1 november 2006 en één op 1 mei 2007 waardoor de terminating-tarieven van BASE circa 35% lager uitvallen. Dit verlaagde de groei van omzet uit dienstverlening met 6,6%. Aangezien deze verlagingen alle marktspelers troffen, is volgens KPN de omzet uit dienstverlening in België het afgelopen halfjaar met 6% gedaald. Desondanks is BASE erin geslaagd zijn marktaandeel qua omzet met 2 procentpunten te vergroten naar circa 16%. BASE breidt commerciële activiteiten uit Gezien de krimpende markt gemeten in omzet uit dienstverlening heeft BASE zijn commerciële activiteiten geïntensiveerd, onder meer door zijn positie in het wholesalesegment te versterken via het aangaan van samenwerkingsverbanden en door zijn wholesale- en distributieactiviteiten in het zuiden en oosten van België uit te breiden. In dit deel van het land is BASE traditioneel ondervertegenwoordigd en kan het nog marktaandeel winnen. Op het gebied van data maakt BASE gebruik van een challenger-strategie nadat landelijke dekking is bereikt met EDGE en zal het UMTS zo kosteneffectief mogelijk inzetten om te voldoen aan de licentievoorwaarde van een dekkingsgraad van 50% van de Belgische bevolking. Lancering van 450% rendement -campagne, Zoniq en JIM Mobile In het tweede kwartaal lanceerde BASE de landelijke 450% rendement -campagne voor het prepaidsegment. Ook introduceerde het bedrijf Zoniq, een product met lage internationale bel- en roamingtarieven gericht op expats en andere mensen met een zeer internationaal georiënteerd belgedrag. Ten slotte introduceerde BASE op 1 juni 2007 'Jim Mobile ter vervanging van het oude TMF-aanbod. Jim Mobile is bestemd voor jongeren en had aan het eind van het tweede kwartaal ruim abonnees. Verdere groei opbrengsten en EBITDA door wholesalesamenwerkingsverbanden MOBILE WHOLESALE NL FINANCIEEL OVERZICHT De opbrengsten en overige baten van Mobile Wholesale NL zijn in het tweede kwartaal van 2007 met 16,4% ofwel EUR 12 miljoen gestegen naar EUR 85 miljoen als gevolg van de sterke prestaties in het goedkopere en etnische segmenten. Het bedrijfsresultaat nam in het tweede kwartaal met EUR 9 miljoen toe naar EUR 27 miljoen, een stijging 16 van 42

17 van 50% ten opzichte van het tweede kwartaal van Dit is het gevolg van de sterk gestegen opbrengsten en een beperkte toename van de bedrijfslasten naar EUR 58 miljoen door lagere kosten voor toegang en klantenwerving. In het tweede kwartaal steeg de EBITDA van Mobile Wholesale NL met 34,6% (EUR 9 miljoen) naar EUR 35 miljoen. De EBITDA-marge bedroeg 41,2%, 5,6 procentpunten meer dan in het tweede kwartaal van 2006 aangezien de wervingskosten bleven dalen. 33% groter klantenbestand MOBILE WHOLESALE NL OPERATIONEEL OVERZICHT Mobile Wholesale NL zag zijn klantenbestand in het tweede kwartaal van 2007 met klanten, gelijkelijk verdeeld tussen postpaid en prepaid, uitgroeien naar in totaal 1,7 miljoen klanten, een toename van 33% vergeleken met vorig jaar. Introductie van Miles2Call in Nederland In mei werd in Nederland de nieuwe wholesalepartner Miles2Call geïntroduceerd, die zich richt op deelnemers aan het populaire Air Miles-programma. Omzet uit dienstverlening 15% gestegen De tarieven in de Nederlandse wholesalemarkt staan onder druk aangezien alle Nederlandse mobiele operators inmiddels zijn toegetreden tot deze markt en proberen zoveel mogelijk klanten te veroveren in dit aantrekkelijke en groeiende marktsegment. De omzet uit dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2007 met 15% gestegen ten opzichte van vorig jaar, onder meer door de verdere toename van 22,8% van het totale aantal belminuten. Introductie van Ortel in alle markten Onderzoek naar MVNOmogelijkheden buiten huidige footprint De mobiele wholesaleactiviteiten in de drie doelmarkten van KPN vallen sinds 1 januari 2007 onder één managementteam, waardoor KPN de verschillende platforms en partners optimaal kan inzetten. Zo heeft KPN verschillende wholesalepartners, waaronder Ortel, in zijn drie doelmarkten geïntroduceerd. Gezien het succes van het wholesale-bedrijfsmodel binnen de drie doelmarkten, onderzoekt KPN momenteel de mogelijkheden voor uitbreiding naar nieuwe West- Europese markten. Er worden onder meer besprekingen gevoerd over de lancering van een MVNO in Spanje. Ook kijkt KPN naar andere markten zoals Frankrijk en Polen. 17 van 42

18 KERNCIJFERS OVERIGE ACTIVITEITEN 2e kw e kw 2006 In miljoenen euro 1e HJ e HJ Opbrengsten en overige baten Bedrijfsresultaat EBITDA OVERZICHT OVERIGE ACTIVITEITEN Xantic niet meer inbegrepen Xantic niet meer in overige activiteiten inbegrepen De opbrengsten en overige baten uit overige activiteiten zijn nagenoeg nihil sinds de verkoop van Xantic in het eerste kwartaal De EBITDA van de overige activiteiten is in het tweede kwartaal 2007 ten opzichte van het tweede kwartaal 2006 met EUR 12 miljoen gedaald. Dit is met name een gevolg van de boekwinst op de verkoop van Xantic van EUR 3 miljoen en de vrijval van te betalen sociale verzekeringskosten in het tweede kwartaal De EBITDA van overig is ten opzichte van het eerste kwartaal 2007 met EUR 11 miljoen gedaald van EUR -7 miljoen naar EUR -18 miljoen in het tweede kwartaal van 2007 en dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een boekwinst op de verkoop van Xantic van EUR 4 miljoen in het eerste kwartaal van 2007 en hogere projectgerelateerde kosten in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 42

19 PRO FORMA: VOORMALIGE RAPPORTAGESTRUCTUUR Pro forma-toelichting ten behoeve van vergelijking met andere bedrijven KPN zal pro forma een aanvullende toelichting verstrekken op grond van de voormalige divisies Mobiel en Vast om vergelijkingen met andere bedrijven mogelijk te maken. Zie ook de Safe harbor op pagina 27 en Bijlage (I). Verdere groei E-Plus en BASE De totaalcijfers in de oude toelichting zijn dezelfde als in de toelichting op grond van de nieuwe structuur; er is alleen een verschil in segmentatiebasis. Er is geen verschil met de kerncijfers voor E-Plus en BASE op grond van de nieuwe structuur, aangezien de vast-mobiele integratie alleen gevolgen heeft voor de Nederlandse activiteiten. Voor meer informatie over de prestaties van E-Plus en BASE in het tweede kwartaal van 2007 wordt verwezen naar de onderdelen Kerncijfers Mobile International en Financieel en operationeel overzicht Mobile International. 2e kw e kw 2006 In miljoenen euro 1e HJ e HJ Opbrengsten en overige baten E-Plus & BASE KPN Mobile the Netherlands Vast (incl. Overig en intercompany-eliminaties) EBITDA E-Plus & BASE KPN Mobile the Netherlands Vast (incl. Overig en intercompany-eliminaties) Uitstekende prestaties KPN Mobile the Netherlands, omzet uit dienstverlening 6,3% gestegen, EBITDAmarge op recordhoogte van 41,8% Met nieuwe klanten (en in de afgelopen twaalf maanden) kwam het klantenbestand van KPN Mobile the Netherlands in het tweede kwartaal van 2007 uit op 8,9 miljoen klanten waarvan 46% postpaid, 3 procentpunten meer dan vorig jaar. Als gevolg van deze groei stegen de opbrengsten en overige baten in het tweede kwartaal van 2007 met 6,4% naar EUR 784 miljoen en viel de omzet uit dienstverlening 6,3% hoger uit. De EBITDA nam met 14% toe naar EUR 328 miljoen, hoofdzakelijk door relatief lagere kosten voor klantenwerving die ten opzichte van vorig jaar met 14% zijn gedaald naar EUR 165 en lagere indirecte kosten. Hierdoor kon de EBITDA-marge een recordhoogte van 41,8% bereiken. Minder sterke afname opbrengsten Vast (incl. Overig en intercompanyeliminaties) De opbrengsten en overige baten van de voormalige divisie Vast (inclusief Overig en intercompany-eliminaties) zijn met EUR 27 miljoen gedaald van EUR miljoen in het tweede kwartaal van 2006 naar EUR miljoen in het tweede kwartaal van Na eliminatie van de boekwinsten van EUR 55 miljoen op de verkoop van vastgoed in het tweede kwartaal 2007 (EUR 3 miljoen in het tweede kwartaal van 2006) bedroeg de afname van de opbrengsten in totaal EUR 79 miljoen, een substantiëel minder sterke afname vergeleken met voorgaande kwartalen. De afname wordt met name veroorzaakt door de daling bij de traditionele spraakdiensten (EUR 114 miljoen), die 19 van 42

20 rechtstreeks verband houdt met het nettoverlies aan aansluitingen. De daling wordt echter deels gecompenseerd door de toename van nieuwe IP-diensten (EUR 71 miljoen). 2e kw e kw 2007 Vast In miljoenen euro 2e kw e kw Opbrengsten en overige baten Vermeldenswaardige posten Opbrengsten en overige baten (excl vermeldenswaardige posten) -5,8% -7,0% - Verschil t.o.v. vorig jaar (in %) -7,9% -7,9% EBITDA Vermeldenswaardige posten EBITDA (excl. vermeldenswaardige posten) Verschil t.o.v. vorig jaar ,7% 43,5% EBITDA-marge (excl. vermeldenswaardige posten) 47,8% 47,6% EBITDA divisie Vast (inclusief Overig en intercompany-eliminaties) beïnvloed door All IP Exclusief de boekwinsten in 2006 en 2007 op de verkoop van vastgoed is de EBITDA van de divisie Vast in het tweede kwartaal van 2007 met EUR 117 miljoen gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van Deze afname kan worden verklaard uit de migratie van traditionele spraakdiensten naar nieuwe IP-diensten (EUR 69 miljoen), de extra kosten van ongeveer EUR 20 miljoen om de problemen met VoIP op te lossen en de extra kosten voor reorganisatie, integratie en All IP in het tweede kwartaal 2007 van EUR 30 miljoen (in het tweede kwartaal 2006 EUR 4 miljoen) alsmede een eenmalige teruggave van EUR 13 miljoen uit hoofde van energiebelasting. 3 Boekwinsten op de verkoop van vastgoed in 2007 en de verkoop van Xantic in 2006 en het eerste kwartaal van van 42

Persbericht. Mobile International en Nederland zorgen voor solide Q3 prestaties. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen

Persbericht. Mobile International en Nederland zorgen voor solide Q3 prestaties. KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen Persbericht Mobile International en Nederland zorgen voor solide Q3 prestaties Datum KERNCIJFERS KPN-GROEP Op koers om te voldoen aan de verwachtingen 3e 2007 3e 2006 In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven

Nadere informatie

In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven 1 e kw 2007 1 e kw 2006

In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven 1 e kw 2007 1 e kw 2006 Persbericht Sterke prestaties Mobile International gedreven door E-Plus Nederland op koers Datum KERNCIJFERS KPN-GROEP Sterke prestaties Mobile International, Nederland op koers Belangrijke opmerking voor

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

2006 In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven. Nettokasstroom uit operationele activiteiten plus opbrengsten uit vastgoed minus investeringen.

2006 In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven. Nettokasstroom uit operationele activiteiten plus opbrengsten uit vastgoed minus investeringen. Persbericht Voldaan aan verwachtingen voor geheel 2007, aandeelhoudersrendement EUR 2,0 miljard voor 2008 Datum KERNCIJFERS KPN 4 e kw 2007 4 e kw 2006 In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven Geheel

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014

Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014 Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014 KPN sluit transformatiejaar 2014 af met wederom kwartaal met goede voortgang. Sterke groei van het aantal klanten in Nederland in Kw4 2014 Goede toename vast-mobiele

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 15 april 2008 Safe harbor Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken omvatten onder meer, maar zijn

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Agendapunt 1 Opening en mededelingen. Ton Risseeuw, Voorzitter RvC

Agendapunt 1 Opening en mededelingen. Ton Risseeuw, Voorzitter RvC 0 Agendapunt 1 Opening en mededelingen Ton Risseeuw, Voorzitter RvC Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2009 Ad Scheepbouwer, CEO Carla Smits-Nusteling, CFO Agenda Financiële resultaten 2009 Operationele

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2016

Telecommonitor Q4 2016 Telecommonitor Q4 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Telecommonitor Q Openbare rapportage

Telecommonitor Q Openbare rapportage Telecommonitor Q3 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

Telecommonitor Q Openbare rapportage

Telecommonitor Q Openbare rapportage Telecommonitor Q2 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage

Telecommonitor Q1 2015. Openbare rapportage Telecommonitor Q1 2015 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten 29/07/2016 Solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in de thuismarkten 1, die aan de

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2015

Telecommonitor Q4 2015 Telecommonitor Q4 2015 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Telecommonitor Q3 2016

Telecommonitor Q3 2016 Telecommonitor Q3 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2014. Openbare rapportage

Telecommonitor Q4 2014. Openbare rapportage Telecommonitor Q4 2014 Openbare rapportage 1 Telecommonitor Openbare rapportage De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

Telecommonitor Q2 2016

Telecommonitor Q2 2016 Telecommonitor Q2 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Mobistar overtreft de initiële vooruitzichten: klantenbasis, omzet en EBITDA.

Mobistar overtreft de initiële vooruitzichten: klantenbasis, omzet en EBITDA. Mobistar overtreft de initiële vooruitzichten: klantenbasis, omzet en EBITDA. 24 juli 2008 Mobistar maakt vandaag haar cijfers voor het eerste semester van 2008 bekend. Ondanks de aanhoudende concurrentie

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2009 Mobistar

Resultaten derde kwartaal 2009 Mobistar Resultaten derde kwartaal 2009 Mobistar P.2 P.3 Inhoudstafel Persbericht 4 Beheerverslag 10 Kwartaalgegevens 16 P.4 Persbericht Embargo tot 23/10/2009 om 7.00u Gereglementeerde informatie Mobistar bevestigt

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) OPTION ZET STERKE 3 de KWARTAALCIJFERS NEER Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) Leuven, België 28 Oktober 2004 Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), de vernieuwer

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 7 april 2009 Agendapunt 1 Opening en mededelingen Ton Risseeuw, Voorzitter RvC Agendapunt 2 Verslag over het boekjaar 2008 Ad Scheepbouwer, CEO Marcel

Nadere informatie

1.000 Jaarlijks netwerken Investeringen (immateriële en materiële activa) - Vaste

1.000 Jaarlijks netwerken Investeringen (immateriële en materiële activa) - Vaste Telecommonitor Dit document beschrijft de vragenlijst van de Telecommonitor zoals in gebruik op 5 augustus 2015. De ACM selecteert de partijen die worden opgenomen in de uitvraag. Indien nodig geacht,

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

Telecommonitor Q1 2016

Telecommonitor Q1 2016 Telecommonitor Q1 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2010 Mobistar

Resultaten derde kwartaal 2010 Mobistar Resultaten derde kwartaal 2010 Mobistar P.2 P.3 Inhoudstafel Persbericht 4 Markante feiten van het derde kwartaal van 2010 11 Kwartaalgegevens 16 P.4 Persbericht Embargo tot 21oktober 2010 om 7.00u Gereglementeerde

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012

Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 23 augustus 2012 Persbericht Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2012 Verder investeren in winstgevende groei onder moeilijke marktomstandigheden Hoofdpunten - tweede kwartaal 2012 Omzet 7,7

Nadere informatie

ICT AUTOMATISERING N.V.

ICT AUTOMATISERING N.V. ICT AUTOMATISERING N.V. SOFTWARE DEVELOPMENT VERTICAL EXPERTISE HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS PROCESS AUTOMIZATION PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2011 Agenda Kerncijfers eerste helft 2011 Operationele gang

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven. Opbrengsten en overige baten 1

In miljoenen euro, tenzij anders aangegeven. Opbrengsten en overige baten 1 Persbericht Resultaten 1e kwartaal 2006 Record nettogroei E-Plus; opbrengsten uit nieuwe diensten divisie Vast naderen 20% Datum 9 mei 2006 Nummer 035p KERNCIJFERS KPN-GROEP Sterke kasstroom In miljoenen

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Hoogtepunten Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: 251 miljoen Resultaten

Nadere informatie

Disruptions & Innovatie bij KPN

Disruptions & Innovatie bij KPN Disruptions & Innovatie bij KPN Fokko Dijkstra manager SSC Billing & Collections 12 november 2015 KPN : winnaar of ICT milieu prijs 2015 Over mij Fokko Dijkstra 52 jaar 27 jaar ervaring bij KPN 12 management

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Resultaat TMG eerste kwartaal 2012

Resultaat TMG eerste kwartaal 2012 Amsterdam, 11 mei 2012 1 van 5 Resultaat TMG eerste kwartaal 2012 Ten opzichte van het eerste kwartaal 2011: Opbrengsten stijgen fractioneel naar 137,7 miljoen (eerste kwartaal 2011: 136,9 miljoen). Internetopbrengsten

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd.

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. Tijd voor n babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. 50 Telenet Jaarverslag 2012 Markt en activiteiten Telefonie Telefonie

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Terug naar Groei www.kpn.com

Terug naar Groei www.kpn.com Terug naar Groei Verkort Annual Report Jaarverslag 2008 2008 Het Verkort Jaarverslag 2008 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige Annual Report 2008 van KPN. Het Annual Report 2008 is het

Nadere informatie

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009 Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk 15 december 2009 Stap naar een duurzame samenleving Glasvezel evolutie Vandaag Televisie Het nieuwe werken Zorg op afstand Intelligent

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie