Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 5, januari 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 5, januari 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag"

Transcriptie

1 Heen en Weer Jaargang 43, nummer 5, januari 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Redactie Hoofdredacteur: Vincent van Gerven Secretaresse: Joke Pulles Penningmeester: Hanneke Smit Tekstverwerkers: Teunie Biemond Lia van der Helm Eindredacteurs: Jan Scheepens Ben van de Ende De redactie stelt het op prijs als kopij wordt aangeleverd in Word, lettertype Lucida Sans Unicode 9. Aanleveren via Inleveradres kopij: Bernhardlaan 7, Kaag Kopij welke na de inleverdatum wordt ingeleverd zal niet worden opgenomen in de volgende editie De redactie van het Heen en Weer behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij niet te plaatsen, dan wel in te korten, e.e.a. in principe in overleg met betrokkene. Aanleveren kopij volgend Heen en Weer: uiterlijk op zondag 25 januari 2015 EVENEMENTENKALENDER 2014 Datum Evenement Plaats / tijd Nieuwjaarsreceptie Ontmoeting, 20:00 uur Voor Kaagfit, De Stal en de kerken: zie elders in dit Heen en Weer Iedere vrijdagavond, aanvang 20:00 uur, Klaverjassen in De Ontmoeting, Buitenkaag Zie ook evenementen op de site van Alle vrijwilligers, die samen het Heen en Weer voor u maken, wensen u veel geluk en gezondheid in 2015! 1

2 Inhoudsopgave Kaag kookt jachtschotel... 2 Van uw dorpsraad... 3 Stichting Promotie Kaag (SPK)... 4 Activiteiten in en rond De Stal op de Kaag... 6 PG De Kager (de elektrische)... 7 Kaagfit... 8 IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) , 100 jaren jong... 9 Nieuwjaarsreceptie...10 Advertentie...10 SCCK: De Ontmoeting...11 Algemene informatie...12 Kaag kookt jachtschotel Door: Lia van der Helm Vorige week scheen er een waterig zonnetje, de wind was wat dun en het was uitstekend weer voor een winterse wandeling bij Kootwijk. Samen met een vriend wilden we het Kootwijkerzand wel eens met eigen ogen zien. Het begin van de route konden we niet vinden en er ontstond een discussie aan welke kant van de weg achter het bos deze vlakte zou zijn. De mannen dachten links van de weg en ik dacht rechts. De macht van de meerderheid was doorslaggevend en terwijl ik nog wat tegensputterde, gingen we op weg. Na een kilometer of twee ontmoetten we een echtpaar met een wandelkaart en we mochten even kijken waar we ons bevonden. Nog maar 200 meter verder en dan zouden we er zijn! De heren liepen met dominante ruggen en triomfantelijke gezichten voor me uit en na drie keer slikken wist ik uit te brengen: Oké, mannen, jullie hebben gelijk! Kootwijkerzand is echt prachtig en terwijl we daar rondliepen en steeds kouder werden, verheugden we ons op de jachtschotel, die alleen nog even in de oven moest als we weer thuis zouden komen. boter 500 gram rundergehakt zout, peper, kaneel 2 laurierblaadjes 2 uien, gesnipperd 250 gr champignons, in plakjes 1 grote winterwortel, in plakjes 1 blikje tomatenpuree Voor de aardappelpuree: 800 gram aardappelen boter en melk 2 Braeburn appels Verwarm de oven voor op 200 C. Schil de aardappelen en kook ze in 20 minuten gaar. Smelt wat boter in een hapjespan en voeg de gesnipperde uien toe. Laat zachtjes even stoven. Halveer de winterwortel en snijd deze in dunne plakjes en doe deze bij de uien. Zet het vuur hoger en voeg het gehakt toe en bak deze onder omscheppen rul, tot je geen rood stukje meer ziet. Bak de in plakjes gesneden champignons 2 minuten mee. Roer de tomatenpuree er door en breng op smaak met zout, peper, snufje kaneel en 2 hele laurierblaadjes. Laat nog 5 minuten pruttelen. Giet de aardappelen af als ze gaar zijn en stamp ze tot een puree met wat boter en melk. Vet een ovenschotel in en schep het gehaktgroentemengsel in de ovenschaal. Verdeel de puree erover en strijk glad. De ongeschilde appels in plakjes snijden van 2 mm; alleen de pitjes even verwijderen. 2

3 Leg de plakjes appel dappansgewijs op de puree en zet 30 minuten in de oven. Van uw dorpsraad Door: Chris Miller, secretaris Een nieuw jaar - waarvoor uw dorpsraad u alle goeds wenst een nieuw geluid? Er komt veel op ons af, grote wijzigingen in allerlei voorzieningen waar wij, zelf of onze naasten, direct mee te maken krijgen. We moeten meer gaan participeren, meer zelf doen, een grotere zelfredzaamheid creëren. Dit vraagt een grotere betrokkenheid van ons allemaal bij het wel en wee van onze omgeving. Niet alleen in huis, maar vooral ook daarbuiten. Dat is een van de redenen voor het gemeentelijk project Kernen in hun kracht. Kernen in hun kracht is een project dat is/wordt opgezet door de gemeente Kaag & Braassem. Het heeft tot doel organisaties, verenigingen, inwoners en de gemeente bij elkaar te brengen, om te onderzoeken hoe we gezamenlijk de leefbaarheid van de kern in stand kunnen houden en versterken. De gemeente gaat daarvoor per dorpskern in gesprek over de veranderende rol van de overheid van zorgen voor, naar zorgen dat. Waarbij de vragen die in de kernen spelen centraal staan: Wat is er veranderd de afgelopen jaren? Welke ontwikkelingen worden verwacht? Waar vestigen we onze aandacht op? Op welke activiteiten? Wie kan wat doen? Zo kunnen onderlinge verbanden gelegd worden, waarbij verder gekeken wordt dan alleen het eigenbelang van bijvoorbeeld een vereniging. Met als eindresultaat dat de dorpskernen individueel en in samenwerking met andere kernen in behoeftes van de inwoners kunnen voorzien. Eerder dit jaar, in juni en juli, zijn er al gesprekken geweest tussen gespecialiseerde medewerkers van de gemeente, de dorpsraad en een aantal ondernemers en bewoners van Kaag en Buitenkaag. Dit heeft geresulteerd in een (korte) lijst met speerpunten, waarvan de deelnemers menen dat die van belang zijn. Zij hebben betrekking op het verbeteren van het toerisme, de leefbaarheid (zoals b.v. overmatig afval wat door toeristen wordt achtergelaten, parkeerproblematiek, snelheid van automobilisten), jongeren, sport en cultuur. Jammer is dat er zo weinig bewoners zijn die - laten blijken - zich betrokken te voelen bij de belangen van ons dubbeldorp. Veelal zijn het dezelfde personen die actief zijn en meedoen. En vaak zijn de thuisblijvers degenen met het meeste commentaar. Het bestuur wil zich, als vanouds, inzetten voor de belangen van alle bewoners en zich sterk maken voor een nog beter leefklimaat in Kaag en Buitenkaag. Zonder draagvlak onder en inzet van de bewoners lijkt het echter een kansarme missie. Wij roepen dan ook iedereen op om mee te doen, om onze omgeving nog beter leefbaar te maken, om na te denken over mogelijkheden en kansen en ECHT te participeren. Naast Kernen in hun Kracht is de dorpsraad nauw betrokken bij het project rond de gymzaal en De Ontmoeting in Buitenkaag. Een faciliteit waarvan ook wij vinden dat die beschikbaar moet blijven voor de leerlingen van de Willibrordusschool en de bewoners. Gelukkig vinden we een luisterend en welwillend oor bij de gemeente Haarlemmermeer en de projectgroep heeft er vertrouwen in dat B&W en de raad op redelijke termijn hun fiat aan de gepresenteerde plannen zullen geven. Ook zijn wij, d.m.v. het voorzitterschap van ondergetekende van het Kaagbaan Cluster Overleg, nauw betrokken bij de start en de taakinvulling van de OmgevingsRaad Schiphol (ORS). Binnen de ORS zullen alle partijen die betrokken zijn bij Schiphol (Luchthaven Schiphol, vliegmaatschappijen, gemeentelijke en provinciale overheden en de bewoners/belanghebbenden) een stem krijgen in de ontwikkelingen 3

4 rond onze luchthaven. Alle andere overlegorganen zoals de Alderstafel en de CROS zijn opgeheven en dus vervangen door één orgaan, de ORS. Dat is een goede ontwikkeling alleen al om het bekende van het kastje naar de muur -effect te neutraliseren. Van belang is om grensoverschrijdend tewerk te gaan. Het gaat niet alleen om de geluidoverlast die wij ondervinden. Als het bij ons minder wordt, wordt het voor anderen (onder de andere banen) meer. Het gaat ook om de mogelijke groei van Schiphol en de CO2-uitstoot door vliegtuigen en de gevaren van (ultra)fijnstof. Allemaal zaken die je niet los van elkaar kunt zien maar die een integrale aanpak vereisen. In het verleden heeft de dorpsraad zich sterk gemaakt voor de hangplek voor jongeren. Die is met medewerking van pastoor Kees van Lent gerealiseerd. Helaas werd er de laatste tijd steeds minder gebruik van gemaakt en heeft ook hier het vandalisme, gelukkig in nog beperkte vorm, zijn intrede gedaan. Recent is er een jerrycan met brandstof aangetroffen, de bekende druppel die de emmer deed overlopen, waarna besloten is het gebouwtje met bankpartij te verwijderen. Als het goed is, is dit reeds voor de Kerst gerealiseerd. Maar jammer is het wel. Nogmaals alle goeds voor Laten we er met zijn allen een héél mooi jaar van maken. Stichting Promotie Kaag (SPK) Internet: en Onder redactie van/door: Aad Onderwater Inleiding Als u suggesties hebt, en u denkt dat de SPK in dat verband iets (voor u) kan of zou moeten betekenen, ontvangen we die graag via bovengemelde adressen. Bij voorbaat dank daarvoor. Najaarsvergadering begunstigers op maandag 8 dec jl. Op 8 december kwamen we bijeen in De Schuur achter De Stal op de Kaag om 20:00 uur. De opkomst was kwalitatief goed, maar kwantitatief helaas enigszins beperkt. Er werden acht ondernemingen vertegenwoordigd, waarvan drie door bestuursleden. Ik memoreer enige onderwerpen die ter tafel kwamen. a. De plattegrondkasten hebben weliswaar enig onderhoud ondergaan, maar zijn zeker nog niet aan het eind van hun technische en economische levensduur. Reparatie was noodzakelijk omdat een ruit bij kabelwerkzaamheden voor KPN werd vernield (en op kosten van KPN vlot werd vervangen). Desgevraagd gaat het bestuur bekijken of de kosten voor het mogen ophangen van een advertentie omlaag kunnen. De stichting vergoedde al de vernieuwing van de bestaande advertenties, een actie waar overigens niet alle gegadigden gebruik van maakten. We gaan echter door met het verbeteren van de uitstraling, wat zou kunnen inhouden dat we advertenties die in een slechte staat verkeren, gaan verwijderen. De betreffende ondernemers krijgen nog een tweede kans. b. Financieel kunnen we nog steeds aan onze verplichtingen voldoen. De bijdrage die we leverden aan de stichting Kaag en Braassem Promotie toen zij op zich namen ook onze externe promotie en marketing te doen, kostte ons een aanzienlijk bedrag. De verlaging van de jaarlijkse begunstigerscontributie beperkte de financiële speelruimte nogmaals aanzienlijk en dit maal structureel. De vergadering opperde dan ook een voorstel de jaarlijkse contributie te verhogen. Gesuggereerd werd dit te bezien in combinatie met en ter compensatie van de verminderde inkomsten die de plattegrondborden gaan opleveren. c. De vergadering spreekt haar misnoegen uit over de manier waarop onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente Kaag en Braassem de plaatsing van de bruine aanwijsborden tot stand kwam. Ook het formaat van de borden wordt onaangepast 4

5 genoemd. Bovendien is een aantal handwijzers toebehorend aan Kaagse ondernemers door de uitvoerende firma verwijderd en niet bij de rechtmatige eigenaren bezorgd. Het Nederlandse woord daarvoor is ontvreemden. Een betreurenswaardige en niet te billijken handelwijze, waarbij de gemeente wat leiding en toezicht betreft, tekort is geschoten. d. Onze Joomla-website is van een versie die niet meer zal worden onderhouden door de provider. Doorgaan houdt bepaalde risico s in, die we niet willen lopen. We zijn al begonnen de verschillende mogelijkheden ter verbetering te bekijken. Tevens wordt bezien of opwaardering van Joomla naar de zogenoemde 3.0 situatie zou moeten/kunnen samenvallen met modernisering van de site en / of het geschikt maken voor meer mobiel gebruik. e. Een van de bestuursleden heeft een Facebookpagina voor de stichting geopend. Het plan is om alle ondernemers de functie van beheerder te geven zodat zij ook allen wetenswaardigheden kunnen plaatsen. f. De vertegenwoordiger van de Coöperatieve Jachthaven Kaagdorp deelt mee dat de jachthaven in 2015 vijftig jaar bestaat en daar niet alleen aandacht aan gaat besteden, maar ook de bewoners er bij wil gaan betrekken. In de volgende nummers van de Heen en Weer worden allen daarover ingelicht. g. Het Zilveren Fietsen Plan wordt voorlopig voortgezet. Blijkens ingewonnen informatie komen er in 2015 externe fondsen beschikbaar, waarop we net als bij de verwerving van de nu nog in gebruik zijnde Batavus fietsen, een beroep zullen doen. h. Onze WiFi installatie, opgebouwd door WiFi-Leiden met SPK-fondsen geeft dekking op de gewenste delen van het ons omringende water. De varende toerist kan daarvan gebruikmaken. Geopperd werd de dekking uit te breiden tot ons dubbeldorp. Ook bewoners zouden daar, net als enige jaren geleden, gebruik van kunnen maken. Daarvoor is het noodzakelijk dat ondernemers steunpunten gaan leveren. Deze steunpunten zijn voor een deel al aanwezig, maar vooral gericht op de eigen bezoekers. De vergadering betreurt het dat we nog niet de beschikking hebben over een glasvezelnet. Er zijn echter hoopvolle ontwikkelingen. Als individuele ondernemers hun behoefte ter zake kenbaar maken bij de glasvezelnetbeheerder kan daarvan een positieve invloed uitgaan. i. Onze webcam is weer in de lucht. Het bleek dat het vervangen van de servers door de provider meer voeten in de aarde had dan werd verwacht. Vakmanschap?, zeker geen Meesterschap. SPK-kerstboom Dit seizoen hebben we invulling kunnen geven aan ons voornemen om daarvoor een vlaggenmast van de V.O.F. Ponto te gebruiken, waarvoor uiteraard onze dank. We zijn zelf niet ontevreden en enigen uwer dachten er net zo over. SPK-Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 Allen zijn uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje, het nieuwe jaar in te luiden. Op 7 januari 2015 staat de deur van De Ontmoeting vanaf 20:00 uur open. Alle bewoners kregen een kleurrijke folder in de bus. Ik wens u nu en van deze plaats, mede namens de overige bestuurders en onze begunstigers een voorspoedig

6 Activiteiten in en rond De Stal op de Kaag Door: Ria Stolk, voorzitter programmaraad Julianalaan 13a, 2159 LB Kaag Met plezier kijken wij terug op de afgelopen december maand. De Stal zag er prachtig uit, en de bijeenkomsten in Advent werden goed bezocht. Velen hebben ook een kijkje genomen in de Polderzaal waar de kunstwerken uit het Liobaklooster te bewonderen waren. Heel blij werden we van de goede opkomst bij de Kerstsamenzang onder de hooiberg. Inmiddels een traditie die niet meer weg te denken is. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij weer een aantal programma s in de planning. Maar weet dat u natuurlijk altijd op de woensdagmorgen heel hartelijk welkom bent! De gastvrouwen/heren voorzien u graag van koffie of thee. Oude fresco s en mozaïeken Kijken naar kunst dat staat de 21 ste centraal. Samen met de aanwezigen kijkt pastor Rob Mascini, naar de oude fresco s en mozaïeken van Rome. Ze stammen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. In de catacomben werden rond het jaar 200 al Bijbelse taferelen op de wand geschilderd. Het prachtige kerstmozaïek in de Maria Maggiore stamt uit het jaar 450. Aan het einde van de morgen is het de bedoeling kennis te maken met het mozaïek in de San Clemente dat rond 1150 is gemaakt. Ze vertellen ons over Kerst en Pasen, over leven en dood, over de droom van een nieuwe aarde. Je kunt er op zien hoe mannen en vrouwen samen de gemeenschap leidden en vormden. Hoe ze keuzes maakten in het leven. Die ook vandaag nog steeds actueel zijn, Datum: woensdagmorgen 21 januari 2015 van uur. Begeleiding: Rob Mascini, (pastor, theoloog en gids in Rome) Stevig vasthouden gedichten over liefde Het woord liefde komt niet los van papier, / noch wordt het tastbaar uitgesproken. / Het is de angst om te verliezen, om te worden / verloren, verkeerd weggelegd, zoekgeraakt. / Daarom houd ik je zo stevig vast, als het moet / in gedachten, om je niet te verliezen. / Houd ook mij vast, voor ik oplos in het woord (Ted van Lieshout). Van 29 januari tot 5 februari is het Poëzieweek. Met zingen is de liefde begonnen is het motto ervan. Niemand beter dan een dichter kan de complexiteit van de liefde bezingen, van lange volzinnen tot puntige aforismen en tastend, zoals Ted van Lieshout. In De Stal op de Kaag lezen we met Rien Wattel in de Poëzieweek gedichten over liefde en wisselen uit wat we horen. Neem zelf ook een of jouw gedicht over (de) liefde mee! Datum: woensdag 4 februari 2015 van uur. Begeleiding: Rien Wattel, (PKN- predikant) Nieuwjaarswens Stalmeester Adriaan Tieleman en zijn assistent Bob Otto wensen u een goed en bezinnend 2015 toe, mede namens de vrijwilligers, medewerkers en bestuur van de Stal. Zij hopen u in het nieuwe jaar wederom te begroeten in de Stal. 6

7 PG De Kager (de elektrische) Door: Wim Patist Tot 1984 heeft de Kaager uitsluitend op windkracht het water uit onze polder gemalen. Als we dan eens een heel nat najaar hadden met weinig wind, stonden de sloten boordevol en de dammen soms onder water. Er was dan veel wind nodig om de vijzel van de molen op gang te krijgen en te houden. Het toenmalige waterschap 'De oude Veenen' besloot een elektrisch Polder Gemaal aan te leggen op de NO-punt van het eiland. Sinds 1683 heeft de Kaager het water uit onze polder gemalen, 301 jaar later mocht hij met pensioen, hoewel er een paar jaar geleden nog een grote renovatie is uitgevoerd. Molenaar Jan Verhaar laat hem steeds zoveel mogelijk draaien, ook zet hij hem in de 'vreugde' of in de 'rouw', naar gelang de omstandigheden. Na 30 jaar dienst moest het elektrisch gemaal gerenoveerd worden: lagers vernieuwd, vijzel nagekeken, een automatische kroosvanger geplaatst, oude damwand vervangen door een nieuwe en een nieuwe elektro motor om de vijzel opnieuw 30 jaar te kunnen laten draaien. Maar vooral: de ARBOwet schrijft voor dat bij storing een monteur in een beschermde omgeving staande zijn werk kan doen. Dat wil zeggen dat het op de dijk staande kastje, lxbxh ca x 0.75 x 1.00 m op de dijk, nu de afmeting van 2.75x 2.00 x 2.30/2.80 m kreeg. Helder dat bewoners van Balgershaven niet blij waren met dit gedrocht. Er is met het Hoogheemraadschap van Rijnland vele malen gesproken; het resultaat is zoals het is. Niet mooi, maar als het hout (Western Red cedar) gaat verweren valt het misschien wel mee. Begin november zijn de werkzaamheden begonnen. De poldersloot werd afgedamd en het oude gemaal gestript, alleen de houder van de vijzel en de uitlaat naar het boezemwater bleven intact. U heeft daar niets van gemerkt noch last van gehad, de bewoners ter plekke evenmin. Afgesproken was dat al het vervoer over het water zou plaats vinden. Aannemer Beentjes uit Akersloot heeft daarvoor een grote zolderschuit met vrijwel al het materiaal erop naar de Balgerij gevaren en aldaar aan spudpalen ruim 6 weken verankerd. Met rijplaten stak men de dijk over evenals de sloot achter de dijk en evenwijdig aan de sloot kwam men na ±100 m bij het gemaal. Met de eerste vracht daar naar toe kwamen twee zware dieselpompen aan, waarmee het polderpeil op de juiste hoogte gehouden moest worden, mocht er veel regen vallen en er te weinig wind voor de Kaager zou staan. Het was evenwel in november uitzonderlijk droog! Mede dankzij het droge weer is de uitvoering van het project voorspoedig verlopen. In december werd het veel natter en ontstond er een modderpoel in de bouwomgeving. Vrijdag 12 december werd de installatie beproefd en in orde bevonden. Begin 2015 moet de aannemer nog wat kleine klussen afmaken. En ù kunt blijven rekenen op 'droge voeten en schoon water', volgens de slogan van het HH van Rijnland. 7

8 Kaagfit Door: Marleen Metzlar Een nieuw jaar, met nieuwe kansen. Ook, en misschien wel vooral, voor de 55 plussers onder ons. Want als de plannen doorgaan, krijgen we er dit jaar een prachtige sportruimte bij naast de gymzaal, met fitness toestellen om de lichamelijke conditie op peil te houden! Lichamelijk bewegen is gezond. Niet alleen voor je lijf, maar ook voor je brein en je algehele gevoel van welbevinden. Conditie hadden de bridgers wel nodig de afgelopen kerstperiode met een kerstdrive van de maandagclub, de Kaagse Bridge Club, Kaagfit en als klap op de vuurpijl nog een Kaagse Donkere Dagen Drive! Allemaal feestelijke drives met heerlijke hapjes en drankjes. Kortom, gezelligheid. Gezellig was het ook in restaurant Kaagzicht, waar Ania en haar crew ons een 3-gangen-diner inclusief een glaasje wijn voorschotelde in plaats van een 2-gangen-diner. Karin Meeter droeg een gedicht voor en we hebben samen geproost op de komende feestdagen en het nieuwe jaar. Deze maand kunnen we op vrijdag 30 januari weer aanschuiven. De bijdrage voor het twee-gangenmenu is dit jaar vastgesteld op 12,50 inclusief een drankje. Op de vaste deelnemers wordt gerekend. Wie verhinderd is kan zich afmelden bij Joke en ook als U aan wilt haken graag contact opnemen met Joke van Stam. Joke heeft begin december haar heup gebroken. We wensen haar een spoedig herstel. Op zaterdagmiddag 31 januari is de bridgedrive in de Ontmoeting. Aanvang 13.00uur. De kosten zijn 3,50 per persoon en U kunt zich per paar opgeven bij Rob. De activiteiten voor januari op een rijtje: 6 januari soos in Abbenes van 14.00u tot 16.30u met kienen. 13 januari soos in de Ontmoeting aanvang 14.00u. 20 januari soos in Abbenes van 14.00u tot 16.30u spelmiddag 30 januari open tafel in restaurant Kaagzicht vanaf 17.30u. ontvangst, 18.00u aan tafel. 31 januari bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00u. Voor de open tafel kunt U zich opgeven bij Joke van Stam, tel Voor het bridgen bij Rob Enthoven of Voor de soos hoeft U zich niet aan te melden, iedereen is welkom vanaf 14.00u. 8

9 IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) , 100 jaren jong Internet: Door: Aad Onderwater, secretaris IJsvereniging Kagermeer (KGM) , 100 jaren jong De IJsvereniging Kagermeer heeft vrijdagavond, 12 dec jl., onder grote belangstelling haar honderdste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De vereniging werd opgericht in Naast een feestelijke traktatie van Restaurant Kaagzicht, ons clubhuis, waren er felicitaties van het Gewest Zuid- Holland van de KNSB, de Stichting Hollands Merendistrict en de zusterclubs uit de regio. Speciale aandacht was er voor Ton van Es, die al 50 jaar deel uitmaakt van het bestuur en niet aftredend is De eerste 45 jaar was de jubilaris penningmeester. De verenigingsvoorzitter Wim de Man stelde de ALV namens zijn bestuur voor, jubilaris Ton wegens zijn verdiensten voor de ijsclub te benoemen tot erelid. De ALV stemde unaniem in, waarna de voorzitter hem de bijbehorende medaille met inscriptie omhing. Door het gewest werd aan Ton een oorkonde overhandigd en het toepasselijke boek over Henk Angenent, (ook) een doordouwer. Niet lang daarna sloot de voorzitter de vergadering, en werd er een verloting gehouden die o.a. werd gesponsord door Slagerij Van der Meer, Kaasboerderij Van Ruiten en Bloemen en Planten Rogoflor. De aanwezigen bleven daarna nog geruime tijd, gezellig bijeen. Clubkampioenschappen Leiden - 13 december 2014 Het evenement vond plaats op zaterdagochtend 13 december van uur in de Schaatshal te Leiden. Het was dus voor velen vroeg dag. De deelnemers kwamen van STS(assenheim), Lisserbroek en onze Kagermeer. Iedere deelnemer startte twee keer in zijn/haar categorie. Na afloop was de prijsuitreiking in de kantine. Iedereen ging met een aandenken naar huis. Het was een leuk en sportief evenement, mede omdat er veel deelnemers en vrijwilligers waren en dat werd op prijs gesteld. De toegang was gratis. Dat er familieleden en vrienden waren mee gekomen om aan te moedigen, maakt alles nog gezelliger. De ouders en verzorgers die hielpen om de baan op te bouwen, te klokken of als commissaris de veiligheid in de bochten in de gaten te houden, worden daarvoor hartelijk bedankt. Dan nu de uitslagen die onze leden reden: Mini s Jongens: 1. Jolling Schut 200m 35,05 pr 400m 1:06,88 pr Mini s Meisjes 2. Lisanne Clemens 200m 30,58 pr 400m 1:01,71 pr 4. Gwen Duivenvoorden 200m 38,00 mv 400m 1:01,53 pr Welpen Meisjes 5. Arwen Schonk 400m 1:10,70 pr 600m 1:58,47 pr Pupillen Meisjes 2. Bowien van der Spek 400m 47,44 pr 800m 1:38,40 pr 3. Marije van der Spek 400m 48,86 pr 800m 1:44,22 pr Junioren C Jongens 1. Mathijs Alkemade 400m 43,58 pr 800m 1:36,06 Proficiat met de mooie prestaties en vooral met jullie persoonlijke records (pr). Corrin Duivenvoorden rijgt de overwinningen in de Masters M3 aaneen Corrin, inderdaad de vader van, heeft 29 dec jl. in Haarlem, bij de Masters M3 marathon de zesde overwinning op rij neergezet. Met een puntentotaal van 118,5 torent hij huizenhoog uit boven de nummer twee. Die heeft met een match minder gereden 58 punten. Ook bij de transpondersprints en de premies leidt Corrin eveneens met afstand. In de kwalificatie voor de Masters M2 Marathon, heeft hij hiermee erg goede zaken gedaan; wij feliciteren hem daarmee en hopen dat hij de klus gewoon af maakt. 9

10 De Koninklijke Vereniging DE FRIESCHE ELF STEDEN (vervolg) In de Algemene Leden Vergadering van dec 1997, ik was daar als lid met (blijvend) startrecht bij, heeft het bestuur voorgesteld van de vereniging er weer een te maken met leden die allen dezelfde startrechten genieten. Een motie van het lid Van Essen blokkeerde dat. De overgrote meerderheid was het oneens met het 11-stedenbestuur. Het bestuur moest dan ook zijn plan afblazen. In reactie op een voorstel van het lid Jan van Zanden, kwam het bestuur met een eigen voorstel. Het heeft voorgesteld het onderscheid tussen startrecht en kans af te schaffen. Wel wordt vastgehouden aan het huidige systeem van starttijden. Het grote verschil met de bestaande situatie is echter dat het bestuur na gedegen onderzoek, heeft vastgesteld dat het aantal deelnemers omhoog kan van 16- naar 24- duizend [de eis van 15 cm ijs blijft daarbij gehandhaafd]. De argumentatie kunt u vinden op De Koninklijke Vereniging denkt dat dit startbeleid alle leden die vóór 1 juni 2014 lid werden, een startmogelijkheid biedt. Later aangemelde leden komen op een reservelijst en mogen starten als er uitvallers zijn. Nog niet allen kunnen dit seizoen al juichen. Als komend seizoen de 16 de tocht er komt, zal deze nog op de huidige manier, en met deelnemers plaatsvinden. Elk nieuw leden- en startbeleid zal dus op zijn vroegst pas aanvangen in het seizoen Zaterdag 20 december jl. was ik weer in Leeuwarden. Je weet tenslotte maar nooit wie er allemaal naar zo n Algemene Ledenvergadering komen. Bij de stemming gingen alle armen op een paar na omhoog met het groene stembiljet, dus voor. Ik telde bij de vraag Wie is tegen? slechts drie rode stembiljetten. Voorstel aangenomen. Mijn stem was dus helemaal niet nodig. Maar we hebben wel met tussen de 400 en 500 leden geschiedenis geschreven, en zelfs onze starttijd zeker gesteld. Waar een treinreisje al niet goed voor kan zijn Alleen als er genoeg ijs komt: wordt vervolgd. Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Kaag-Buitenkaag / De Ontmoeting / Stichting Promotie Kaag Wij nodigen u van harte uit om met ons onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar in te luiden. Op 7 januari 2015 staat de deur van het dorpshuis De Ontmoeting vanaf uur open. Hoofdweg 2038 in Buitenkaag. Advertentie Per 1 maart 2015 hebben wij een vacature voor de functie van medewerk(st)er ontbijt en kameronderhoud voor 20 uur per week. Bent u een vroege vogel en vindt u het leuk om met mensen te werken, neem dan contact met ons op. Jaap en Marleen Metzlar Hotel Orion Julianalaan LB Kaag

11 De Ontmoeting stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag (SCCK) Door: Rob Enthoven, voorzitter SCCK: De Ontmoeting Door: Rob Enthoven, voorzitter Film Op zaterdag 31 januari om uur vertonen we de film 12 years a slave.gebaseerd op het verhaal van Solomon Northup. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) leeft in de 19 e eeuw, voorafgaand aan de Amerikaanse Burgeroorlog, als vrije zwarte man met zijn gezin in New York. Dan wordt Solomon ontvoerd en verkocht als slaaf in het zuiden van het land. Hij vecht niet alleen om te overleven, maar ook om zijn waardigheid te behouden. Als slaaf wordt hij geconfronteerd met de verschrikkelijke wreedheid van slaveneigenaar Edwin Epps (Michael Fassbender) en onverwachte vriendelijkheid. Na 12 jaar ontmoet hij de Canadees Samuel Bass (Brad Pitt) die zijn leven voorgoed verandert. Entreekosten incl. koffie en thee 3,00 Eten in Ontmoeting Voorafgaand aan de film op zaterdag 31 januari bestaat de mogelijkheid met elkaar te eten in de Ontmoeting. Wij gaan dan iets eten afkomstig van de 2 Wilgen. Op dit moment is nog niet bekend wat we gaan eten. Eén week voor 31 januari, mag u mij mailen/bellen om te horen wat we gaan eten. De kosten bedragen 12,50 p.p. Het eten begint om uur en sluit aan op KaagFit bridgemiddag die hieraan vooraf gaat. Niet bridgende personen of niet filmers zijn ook van harte welkom. Alle opties zijn mogelijk. Zelfs uw niet bridgende/filmende huisgeno(o)t(e) is welkom. Graag voor bridge en/of eten aanmelden per bij het kan natuurlijk ook telefonisch: Werkgroep Gymzaal Buitenkaag De afgelopen maanden is door de werkgroep gymzaal Buitenkaag intensief samengewerkt met het door de gemeente beschikbaar gestelde bureau ICS om een ondernemingsplan te schrijven. Op 28 november hebben wij de aanwezige 4 wethouders ons Ondernemingsplan gepresenteerd door middel van een 3D presentatie. De voorkeur van de werkgroep gymzaal gaat uit naar een uitbreiding van de gymzaal met laagbouw. Hierdoor wordt het o.a. mogelijk om cardio fitness te gaan geven in deze multifunctionele uitbreiding. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie laten wij onze ideeën op de beamer zien. Van binnen en van buiten zal de gymzaal een grote opknapbeurt krijgen. Het woord is nu aan het College en daarna aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. 11

12 Algemene informatie Politie/brandweer/ambulance- wanneer elke seconde telt Politie kantoornummer Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend Dagelijks: ma t/m do van 17:00 uur 08:00 uur Weekend: vr t/m ma van 17:00 uur tot 08:00 uur Duin- en Bollenstreek: Dokterspost: DDDB, Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS) Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA VOORHOUT Nieuw Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis Spaarnepoort 1, 2134 TM HOOFDDORP Kaag en Braassem Spoedpost Zuid Holland Noord, p.a Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP Apotheek Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar De Mensen Apotheek, Hoofdstraat 303a, Sassenheim Nieuw Vennep en Abbenes Apotheek de Kind, Dr.V.Haeringeplantsoen 10, NIEUW VENNEP Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen Ziekenhuis Leiden Diaconessenhuis, di vanaf 13:00 uur tot wo 13:00 uur LUMC, wo vanaf 13:00 uur tot di13:00 uur Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Overige nummers en informatie Dierenambulance (uitsluitend) Haarlemmermeer Noodopvang voor dieren (uitsluitend Haarlemmermeer) Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer Klachtennummer gemeente Kaag en Braassem Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer Taxibedrijven A-Tax de Vries BV Meertaxi OV taxi Leidse Regio Buurtbus 403 Opstappen Kaagzicht (richting Lisse) 07:45, 08:45, etc. Laatste bus 16:45 uur Opstappen pont (richting Oude Wetering) 08:02, 09:02 etc. Laatste bus 17:02 uur Connexion Lijn 164 op Maandag t/m vrijdag Van Buitenkaag, Kaagpont naar Hoofddorp Station Vertrek: 06:22, 07:32, 08:36 uur, vanaf 09:07 uur elk uur tot 19:07 uur van Buitenkaag, Kaagpont naar Sassenheim Vertrek: 06:50, 07:41, 08:41 uur, vanaf 09:24 uur elk uur tot 18:24 uur 12

Heen en Weer. Jaargang 45, nummer 05, januari 2017 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag

Heen en Weer. Jaargang 45, nummer 05, januari 2017 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Heen en Weer Jaargang 45, nummer 05, januari 2017 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Redactie Hoofdredacteur: Vincent van Gerven 544263 Secretaresse: Joke Pulles

Nadere informatie

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper.

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper. Receptuur t Streekfornuus voor ZorgAccent Het kerstmenu: *Lichtgebonden crèmesoep met tuinkruiden *Varkenshaasmedaillons met champignonsroomsaus *Gebakken aardappelen/aardappelpuree *Gemengde sla *Miniquiche

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Nummer 56 Januari/Februari

Nummer 56 Januari/Februari Nummer 56 Januari/Februari 2017 www.vsk-drenthe.nl postzegel Aan: Wijziging e-mail VSK krant: Facebook VSK Hoogeveen Wie van de leden kijkt weleens op Facebook? En vindt het mooi als er een pagina van

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Kip & zo. Index. Hete kip Kalkoenstoofschotel Kip in de hoed Kip met boursin Kip met perziken. Kipkerrie. Spitskoolschotel met satésaus

Kip & zo. Index. Hete kip Kalkoenstoofschotel Kip in de hoed Kip met boursin Kip met perziken. Kipkerrie. Spitskoolschotel met satésaus Kip & zo Index Hete kip Kalkoenstoofschotel Kip in de hoed Kip met boursin Kip met perziken Kipkerrie Spitskoolschotel met satésaus Perzische kipschotel Kip New Delhi Hete kip Breng de kipreepjes op samaak

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Jaargang 14 nummer 1 Maart 2016

Jaargang 14 nummer 1 Maart 2016 Jaargang 14 nummer 1 Maart 2016 Wesseling Logistics 2 Inhoud Bestuurspagina... 4 Sloep- en bordsponsoren... 5 Nieuwjaarswens roeivereniging Urk... 6 De Veerse Slag... 7 Afscheid Arien... 8 SloeproeienNL

Nadere informatie

Menu oktober 201 2. Sint Jacobsschelp met groene kruidensaus. **** Salade champignons. **** Auberginekaviaar met ricotta en coppa di Parma

Menu oktober 201 2. Sint Jacobsschelp met groene kruidensaus. **** Salade champignons. **** Auberginekaviaar met ricotta en coppa di Parma Menu oktober 201 2 Sint Jacobsschelp met groene kruidensaus Salade champignons Auberginekaviaar met ricotta en coppa di Parma Kwartels met rode biet en cantharellen Appelsoep met peren onder een bladerdeegdekseltje

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees zonder been 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 el. reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 tomaat, tomaten uit blik 1 paprika 1 dl. rode

Nadere informatie

Heerlijke ovenschotels met verse aardappels, die iedereen kan maken

Heerlijke ovenschotels met verse aardappels, die iedereen kan maken Heerlijke ovenschotels met verse aardappels, die iedereen kan maken Verse aardappels. Jullie smaken naar meer. 1 Makkelijke en Lekkere Aardappelschotels Met verse aardappels kun je enorm variëren. Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 8, april 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 8, april 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Heen en Weer Jaargang 43, nummer 8, april 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Redactie Hoofdredacteur: Vincent van Gerven 544263 Secretaresse: Joke Pulles

Nadere informatie

Adressen. Internet: www.dokmanfietsen.nl. Telefoon: 0345-513507 (Culemborg) 0347-769032 (Vianen) Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg.

Adressen. Internet: www.dokmanfietsen.nl. Telefoon: 0345-513507 (Culemborg) 0347-769032 (Vianen) Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg. Februari 2016 Adressen Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg Internetadres: Redactieadres: Email adres: www.wtcculemborg.nl Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg wtc@wtcculemborg.nl Voorzitter R.P. Groebbé Poppelenburgstraat

Nadere informatie

MENU JUNI 2015. Warme asperges in tomaten-basilicumvinaigrette. Aardappelsoufflé met gerookte paling. Asperges met kalfstong en morillesaus

MENU JUNI 2015. Warme asperges in tomaten-basilicumvinaigrette. Aardappelsoufflé met gerookte paling. Asperges met kalfstong en morillesaus Lid Cuisine Culinaire Nederland (CCN), Afd. Amsterdam MENU JUNI 2015 Warme asperges in tomaten-basilicumvinaigrette Aardappelsoufflé met gerookte paling Asperges met kalfstong en morillesaus Aardbeien

Nadere informatie

bospaddenstoelensoep

bospaddenstoelensoep bospaddenstoelensoep * VOORBEREIDEN (dag voor het kerstdiner): * Week de gedroogde paddenstoelen 15 minuten in water. * Snipper de ui en pers of snijd de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in kleine

Nadere informatie

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Weekmenu 1 Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Dinsdag Vlaamse stooflappen* Gekookte aardappelen Sperziebonen Magere vanillevla Woensdag Heldere groentesoep

Nadere informatie

Als u naar aanleiding van deze berichten vragen of opmerkingen hebt, bel of mail ons dan. We zullen u graag te woord staan.

Als u naar aanleiding van deze berichten vragen of opmerkingen hebt, bel of mail ons dan. We zullen u graag te woord staan. Geachte belangstellende, Allereerst bieden wij u bij het begin van dit nieuwe jaar onze beste wensen voor 2015 aan. Graag brengen wij u ook nu weer op de hoogte van het laatste nieuws over de activiteiten

Nadere informatie

Mevrouw de burgemeester, dames en heren,

Mevrouw de burgemeester, dames en heren, Toespraak van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, ter gelegenheid van de beëdiging van mevrouw Marina van der Velde-Menting als burgemeester van de gemeente Kaag en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

NL DOET bij Beweging 3.0

NL DOET bij Beweging 3.0 NL DOET bij Beweging 3.0 Op zaterdag 16 en 17 maart 2012 organiseerde het Oranje Fonds, samen met duizenden organisatie in het land, NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Wildgoulash. Ingrediënten. Voor 4 á 5 personen

Wildgoulash. Ingrediënten. Voor 4 á 5 personen Wildgoulash Ingrediënten Voor 4 á 5 personen 1 kilo wildgoulash vlees 2 gesneden uien verse knoflook 5 dl. wildfond peper en zout 100 gr roomboter 5 eetlepels bloem 2 rode en 2 groene paprika s glas rode

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

september 2014 nr. 2 2014-2015

september 2014 nr. 2 2014-2015 samenwijs september 2014 nr. 2 2014-2015 In de eerste Samenwijs van dit schooljaar heeft Fred Zelissen aangegeven dat het geven van complimenten dit schooljaar centraal staat. Het oudercomité wil hier

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Groninger Stamppot. Recepten

Groninger Stamppot. Recepten Groninger Stamppot Recepten Inhoudsopgave. Stampot Boerenkool met Spekjes (op zijn Gronings)...1 Stampot Gedroogde Bonen...2 Stampot Hete Bliksem (zoete appels)...3. Hutspot met Klapstuk...4. Stampot Koolrapen...5.

Nadere informatie

Roerei en komkommer ontbijt.

Roerei en komkommer ontbijt. Roerei en komkommer ontbijt. Roerei en komkommer. Roerei en komkommer. Lekker luchtig roerei met wat komkommerschijfjes. Als je hongerige huisgenoten hebt die weigeren koolhydraatarm te eten dan is dit,

Nadere informatie

Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch)

Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch) Vrolijk Pasen! Paasdagmenu 1 (voeg ontbijt en lunch samen voor een paasbrunch) Ontbijt: 1 bruine pistolet uit de oven met halvarine 1 keer halva jam of 2 plakjes rookvlees 1 glas verse sinaasappelsap 1gekookt

Nadere informatie

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout

Spaghetti. Ingredienten (voor 15 personen) 900 gram bloem 9 eieren 90 ml olijfolie Een snufje zout Mexicaanse wraps Ingredienten (Voor 15 personen): 15 kleine wraps 1 grote ui 500 gram gehakt 3 paprika s (van verschillende kleuren) 2 potten wrap sauce (mild) 1 * Blikje mais van 300 gram 2 potjes soure

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Deze fruitige carpaccio is ideaal als licht voorgerecht en ook makkelijk vegetarisch te maken door de kip niet toe te voegen. De sinaasappel en de

Deze fruitige carpaccio is ideaal als licht voorgerecht en ook makkelijk vegetarisch te maken door de kip niet toe te voegen. De sinaasappel en de Deze fruitige carpaccio is ideaal als licht voorgerecht en ook makkelijk vegetarisch te maken door de kip niet toe te voegen. De sinaasappel en de komkommer maakt het gerecht kleurrijk en met de garnering

Nadere informatie

Qlivino 5 november 2008

Qlivino 5 november 2008 Qlivino 5 november 2008 Menu Dublinse Garnalen (gefrituurde garnalen in een krokant korstje) Sheppards Pie (ovenshotel van pittig lamsgehakt en Ierse aardappelpuree) Ulster Peppered Pork (stoofpot van

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 6, februari 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 6, februari 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Heen en Weer Jaargang 43, nummer 6, februari 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Redactie Hoofdredacteur: Vincent van Gerven 544263 Secretaresse: Joke Pulles

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70

Scouting Frederik Hendrik. Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016. Jubileumjaar FH70 Scouting Frederik Hendrik Programmaboekje Welpen Januari t/m Juli 2016 Jubileumjaar FH70 Hoi allemaal! Het tweede deel van het scouting seizoen is weer begonnen. Dit programmaboekje is voor januari 2016

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken.

1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. Aardappelpuree : Ingrediënten 1 kg kruimige aardappels 150 ml melk 25 g boter nootmuskaat Aardappelpuree : Bereidingswijze 1. Je schilt een kg kruimige aardappels en deze snijd je in kleine stukken. 2.

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 10, juni 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 10, juni 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Heen en Weer Jaargang 43, nummer 10, juni 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Redactie Hoofdredacteur: Vincent van Gerven 544263 Secretaresse: Joke Pulles

Nadere informatie

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 7, maart 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag

Heen en Weer. Jaargang 43, nummer 7, maart 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Heen en Weer Jaargang 43, nummer 7, maart 2015 Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag Buitenkaag Redactie Hoofdredacteur: Vincent van Gerven 544263 Secretaresse: Joke Pulles

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

Basisschool de Regenboog

Basisschool de Regenboog Basisschool de Regenboog Nr 4 12-02-2015 In deze nieuwsbrief leest u de ervaringen van het overblijfrestaurant DE REGENBOOG. Verder foto s van het kinderpodium en nieuws over de Thee en Tentoonstelling.

Nadere informatie

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015 De zon schijnt, de lente is in aantocht, dus vandaar deze extra nieuwsbrief om jullie enthousiast te maken voor een nieuw jaar, vol leuke sportieve activiteiten binnen onze vereniging! LTC bruist!! LTC

Nadere informatie

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop

Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop Bruine bonen soep met Hollandse keukenstroop 1 liter kippenbouillon 1 ui 1 prei 150 gram spekblokjes 1 el tomatenpuree ½ kilo bruine bonen Bereidingswijze: Snijd de ui en prei fijn. Bak de ui en prei in

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien. Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart. Voorjaarsvakantie

Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien. Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart. Voorjaarsvakantie Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart Maandag 7 maart t/m 11 maart Voorjaarsvakantie Week van de Lentekriebels Welkom! Hoera! 5 maart wordt Maren Zuidema

Nadere informatie

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEKEN

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEKEN BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEKEN Wo 18-11 Do 19-11 Vr 20-11 Ma 23-11 Kinderraad MR vergadering Di 24-11 Wo 25-11 Knutselen kleuters Do 26-11 Vr 27-11 Ma 30-11 Di 1-12 HIEPERDEPIEP In de periode tot en met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF PARKHUUR

NIEUWSBRIEF PARKHUUR NIEUWSBRIEF 2-2013 Vrijdag 1 maart jl. heeft de ledenvergadering plaats gevonden. Het was goed om te zien dat er aardig wat leden aanwezig waren. In deze nieuwsbrief komen de belangrijkste punten en beslissingen

Nadere informatie

Het Theeblaadje Januari 2013

Het Theeblaadje Januari 2013 Het Theeblaadje Januari 2013 55+ ontmoetingscentrum Het Theehuis Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Ontmoetingscentrum Het Theehuis is in het bijzonder een centrum waar senioren

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Kerst zonder Herrie: recepten Lapland

Kerst zonder Herrie: recepten Lapland Kerst zonder Herrie: recepten Lapland De hoeveelheden zijn gebaseerd op een menu voor 6 personen Quenellen 400 gram witvis 2 eieren 400 gram room zout peper 2 uien 1 fles witte wijn 2 courgettes 500 gr

Nadere informatie

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Weekmenu 10 Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Dinsdag Ribkarbonade Prei met kaassaus* Gekookte aardappelen Banaan Woensdag Krab in artisjokbodem* Groente-rijstschotel

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

Stap Verder. Het is lente! Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer. Uitgave 6 - april 2014

Stap Verder. Het is lente! Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer. Uitgave 6 - april 2014 Uitgave 6 - april 2014 Stap Verder Nieuwsbrief voor en door cliënten van Pameijer Het is lente! > Veranderingen in de zorg > Het netwerk van Peter > Recept voor een lentestamppotje NIEUWSBRIEF STAP VERDER

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola

BGN Kerstmenu 2014. Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten. Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola BGN Kerstmenu 2014 Voorgerecht Geroosterde witlof met peer en hazelnoten Hoofdgerecht Varkenshaas met Ardennerham en rucola Bijgerecht Sperziebonen met tomaat Dessert Homemade bosvruchtenijs Met dank aan

Nadere informatie

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Camping Vossenberg Centrumweg 17 8162 PT Epe Tel: 0578-613800 info@campingvossenberg.nl www.campingvossenberg.nl SPORT EN SPEL SPROOKJES Iedere dag (m.u.v. zaterdag) leuke sporten

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Nummer 53 Januari/Februari

Nummer 53 Januari/Februari postzegel Nummer 53 Januari/Februari 2016 www.vsk-drenthe.nl vriendschapkring@hotmail.nl Aan: Een bericht aan alle leden en vrijwilligers: Willen jullie ons helpen met de doppen en deksels sparen voor

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden

Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek. 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer. Alle rechten voorbehouden Hester Sotera GezondLeven-challenge kookboek 2014, Hester Sotera Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur Welkom allemaal bij de Dorpsraad in d n Boogerd 1 1. Opening en welkom Gerry M. Dorrestein 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013 www.trec-raalte.nl Welkom bij de eerste editie van TREC Raalte! De locatie van deze wedstrijd is het terrein van manegebedrijf Stal t Reelaer in Raalte. Een mooie uitvalsbasis

Nadere informatie

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu:

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu: In dit boekje wil ik je graag laten zien hoe je een makkelijk weekmenu maakt doormiddel van gerechten te hergebruiken. Dat betekent dat je een gerecht maakt en daar een portie van apart houd voor een andere

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Bereidingstijd: 13 uur; Oventijd: 15 minuten

Bereidingstijd: 13 uur; Oventijd: 15 minuten Wildbouillon Ingrediënten voor 3 liter 1,5 kg vlees afval en beenderen van wild 100 gram dobbelsteentjes spek 1 stengels bleekselderij 1 klein blikje tomatenpuree 3 liter bruine fond (zie kookschool) 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Kerstvieringen We kijken terug op twee heel mooie kerstvieringen. Op woensdagavond in de school. Wat zag de zaal er prachtig uit en goed om te zien

Nadere informatie

Beste KOOK-OOK klant! Al het vlees en groenten uit de KOOK-OOK tas zijn biologisch. Maar wat is biologisch ook alweer precies?

Beste KOOK-OOK klant! Al het vlees en groenten uit de KOOK-OOK tas zijn biologisch. Maar wat is biologisch ook alweer precies? Beste KOOK-OOK klant! Al het vlees en groenten uit de KOOK-OOK tas zijn biologisch. Maar wat is biologisch ook alweer precies? Biologische voeding is onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd.

Nadere informatie

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep.

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep. Jaargang 33, nummer 12 Volgend Kolfje verschijnt op 26 maart 2015. Maandag 9 maart t/m donderdag 19 maart Kunstproject met afsluitend een tentoonstelling Vrijdag 27 maart Palmpasen, info volgt. Op 29 april

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

8/9 19:00 uur - 20:45 Ouderavond groep 5, Rots en Water. 15/9 19:30 uur Nieuwjaars borrel 16/9 Taakwerk met je kind 18/9 OR-vergadering

8/9 19:00 uur - 20:45 Ouderavond groep 5, Rots en Water. 15/9 19:30 uur Nieuwjaars borrel 16/9 Taakwerk met je kind 18/9 OR-vergadering 1 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. REDACTIE Rob van de Geer 0 1 rvdgeer@detandem.nl Op maandag tot 12:00 uur bereikbaar op school

Nadere informatie