Samenwerkingsschool De Regenboog Graaf Florisstraat EL Everdingen T M. W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsschool De Regenboog Graaf Florisstraat 6 4121 EL Everdingen T. 0347 351252 M. regenboog@deregenboogeverdingen.nl W."

Transcriptie

1 Samenwerkingsschool De Regenboog Graaf Florisstraat EL Everdingen T M. W.

2 INHOUD Voorwoord 3 1. Informatie over de schoolorganisatie 1.1 Samenstelling van het team Samenstelling van de groepen en bezetting Schooltijden Rooster Gym 5 2. Waar kunt u terecht met uw vragen? 3. Waar kunt u terecht met uw klachten? Activiteitenkalender 7 t/m 17 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016 Februari 2016 Maart 2016 April 2016 Mei 2016 Juni 2016 Juli Namen en contactgegevens diverse schoolgeledingen 5.1 Schoolbestuur Medezeggenschapsraad Commissie Identiteit Ouderraad Namen en contactgegeven interne contacten Namen en contactgegevens externe contacten 19 Jaarkalender blz. 2 Samenwerkingsschool De Regenboog

3 Voorwoord Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de Jaarkalender van het schooljaar De kalender is onlosmakelijk verbonden met onze Schoolgids, welke vooral inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school geeft. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er een actuele schoolgids verschijnen. In deze Jaarkalender treft u allerlei praktische informatie aan. Voor de Jaarkalender geldt dat elk gezin er één krijgt. De Jaarkalender wordt tevens gepubliceerd op de website van de school: en krijgt u per mail toegestuurd. Aanvullingen voor in de Jaarkalender of eventuele wijzigingen, worden via het Spectrum aan u kenbaar gemaakt. Het Spectrum wordt iedere maand g d. Deze wordt ook op de schoolwebsite geplaatst. In het kader van de activiteiten moeten wij u eveneens melden dat de planning van de studiedagen nog onder voorbehoud is. Het is wellicht handig als u deze Jaarkalender een goed zichtbaar plaatsje geeft in uw huis. In de loop van het schooljaar zult u vast nog wel een aantal data of gegevens willen opzoeken. Wij wensen iedereen een plezierig en succesvol schooljaar toe. Laten we er met elkaar iets moois van maken! Everdingen, juli 2015 Namens het team De Regenboog, Bert Fredrikze Interim-directeur Jaarkalender blz. 3 Samenwerkingsschool De Regenboog

4 1. Informatie over de schoolorganisatie 1.1 Samenstelling team Interim Directeur Intern begeleider/ aanspreekpunt MT Bert Fredrikze Sandra Kosterman Groepsleerkrachten Onderwijsassistent Sandra Kosterman Lizanne Moreira Nelleke van Overdam Carola Woudenberg Linda Vink Carmen Roeleveld Carmen van Baaren 1.2 Samenstelling van de groepen en bezetting Werkdagen van de medewerkers Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1/2/3 Lizanne/ Lizanne/ Lizanne/ Rola Rola Nelleke Nelleke Nelleke Groep 4/5/6 Carmen R Carmen R Carmen R Carmen R Carmen R Groep 7/8 Linda Sandra Sandra Carola Carola IB/directietaken Sandra Sandra Sandra Sandra Onderwijs ass. + Rugzakken Carmen ( ) Carmen ( ) Carmen ( ) Carmen ( ) Directeur Groep 0/1/2/3 (15 l.l.) Groep 4/5/6 (24 l.l.) Groep 7/8 (11 l.l.) Eind verantwoordelijke per groep Lizanne/Nelleke Carmen R Carola Na het verlof van juf Lizanne zullen de werkdagen van Lizanne en Nelleke veranderen. Rola zal dan niet langer invallen. Jaarkalender blz. 4 Samenwerkingsschool De Regenboog

5 1.3 Schooltijden Groep 0,1,2, 3 en 4 s Morgens : van uur tot uur. s Middags : van uur tot uur. Woensdag : van uur tot uur. Vrijdagmiddag vrij. Groep 5 t/m 8 s Morgens : van uur tot uur. s Middags : van uur tot uur. Woensdag : van uur tot uur. 1.4 Rooster Gym Groep 0/1/2/3 Groep 4/5 Groep 6/7/8 : alle ochtenden : maandagmiddag en donderdagmiddag. : maandagmiddag en donderdagmiddag 2. Waar kunt u terecht met uw vragen? Vragen over het ontwikkelingsproces van uw kind kunt u stellen aan de leerkracht van uw kind. Ditzelfde geldt voor de meeste praktische schoolzaken waarover u iets wilt weten. U bent in principe iedere dag na schooltijd welkom. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken, dan weet u zeker dat de leerkracht tijd heeft. Storen onder schooltijd is niet mogelijk i.v.m. de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen. Indien u een vraag heeft of iets wilt voorleggen waarop de leerkracht van uw kind geen antwoord heeft of u er niet verder mee kan helpen, dan zijn er verschillende mogelijkheden die u kunt ondernemen: Vragen of zaken die te maken hebben met de zorg voor uw kind buiten de groep, bijv. over extra begeleiding voor uw kind, onderzoeken, contacten met schoolarts of logopedist, kunt u bespreken met de intern begeleider van onze school, Sandra Kosterman. Indien mogelijk zal zij uw vraag of datgene wat u wilt voorleggen met u afhandelen. In gevallen waarbij dit niet mogelijk is, zal zij u doorverwijzen naar de juiste persoon. Vragen specifiek voor de directeur. U benadert de directeur met uw vraag of datgene wat u wilt voorleggen op het moment dat deze in de school aanwezig is. Wilt u er zeker van zijn dat de directeur tijd voor u heeft: graag een afspraak maken. U mailt datgene wat u wilt vragen of voorleggen naar: De directeur bekijkt regelmatig alle mails die naar dit mailadres worden gestuurd en indien mogelijk krijgt u dezelfde dag dan nog antwoord. Ook kunt u via dit mailadres altijd een verzoek tot een afspraak met de directeur indienen. Jaarkalender blz. 5 Samenwerkingsschool De Regenboog

6 3. Waar kunt u terecht met uw klachten? Voor alle scholen van de stichting is een klachtenregeling van kracht die deel uitmaakt van de scholengemeenschap. De regeling is niet alleen voor het personeel maar ook voor ouders en leerlingen en vrijwilligers en dergelijke. De bedoeling van de regeling is ervoor te zorgen, dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld omdat dit voor alle partijen van groot belang is. Als er een probleem of een geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen betrokken. Soms lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De directeur is dan de eerst aangewezen persoon om te bemiddelen. Het kan echter zijn dat die bemiddeling geen oplossing biedt of diegene die met het probleem zit, de directeur er niet bij wil of durft te betrekken. In zo n geval kan hij of zij zich wenden tot onze interne contactpersoon Carola Woudenberg. Zij heeft zich hier speciaal voor beschikbaar gesteld en zal zo nodig na overleg doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon, die onder meer zal nagaan of hij of zij door bemiddeling het probleem of geschil kan oplossen. Deze vertrouwenspersoon is niet verbonden aan de school of aan de stichting. Via verwijzing door de contactpersoon, kan de bemiddeling ingeroepen worden. De vertrouwenspersoon kan, zo nodig, ook de weg wijzen naar hulpverleners (of voor aangifte) naar de politie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (behalve tegenover de politie, bestuur en klachten commissie). De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Een klager kan zo n klacht echter ook zelfstandig indienen. Een klacht bij de commissie moet schriftelijk worden ingediend. Bij de klachtencommissie worden klager en aangeklaagde gehoord. De commissie kan nadere inlichtingen inwinnen. Zij brengt een schriftelijk advies uit aan het bestuur, daarin geeft de commissie aan of zij de klacht gegrond vindt en wat voor maatregelen genomen zouden moeten worden. Het bestuur beslist daarop binnen vier weken of zij het advies volgt en/of er maatregelen worden genomen. Wij hebben een contract afgesloten met Arbo Vitale (arbodienst) voor de dienstverlening van de heer Peter de Groot als vertrouwenspersoon voor u. Hij is mobiel bereikbaar onder nummer Hij is per mail bereikbaar: Onze stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de VKO. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie VBS (Vereniging Bijzondere Scholen). Zie adres gegevens verder op in de jaarplanning. Verdere informatie over de klachtenregeling kunt u vinden in de nieuwe schoolgids. Jaarkalender blz. 6 Samenwerkingsschool De Regenboog

7 4. Activiteitenkalender Vakantierooster en vrije dagen schooljaar Vakanties Herfstvakantie ma. 19 Oktober t/m vr. 23 Oktober 2015 Kerstvakantie ma. 21 December t/m vr. 1 Januari 2016 Voorjaarsvakantie ma. 22 Februari t/m vr. 26 Februari 2016 Paasvakantie vr. 25 Maart t/m ma 28 Maart 2016 Koningsdag wo. 27 april 2016 Meivakantie ma. 25 april t/m vr. 6 Mei 2016 Hemelvaartsdag(en) do. 5 mei 2016 Tweede Pinksterdag ma. 16 Mei 2016 Zomervakantie ma. 11 Juli t/m vr. 19 Augustus 2016 Extra vrije middagen Vrije middag herfstvakantie vr. 16 okt Vrije middag kerstvakantie vr. 18 dec Vrije middag zomervakantie vr. 8 juli 2016 Vrije dagen i.v.m studiedagen team Studiedag Maandag 5 Oktober 2015 (onderwijsdag L&IJ) Studiedag Dinsdag 6 0ktober 2015 Studiedag Woensdag 7 Oktober 2015 (Paardenmarkt) Studiedag Donderdag 4 Februari 2016 Studiedag Vrijdag 19 Februari 2016 Studiedag Maandag 29 februari 2016 Studiedag Vrijdag 24 juni 2016 Studiedag Maandag 27 juni 2016 Jaarkalender blz. 7 Samenwerkingsschool De Regenboog

8 Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zon Kopy Spectrum September aanleveren e Schooldag Inloop van uur 31 Jaarkalender blz. 8 Samenwerkingsschool De Regenboog

9 SEPTEMBER 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zon Info avond: alg. info uur Ouderavond verg Kopy Spectrum Oktober aanleveren Kinderboeken week t/m 15 okt.! Jaarkalender blz. 9 Samenwerkingsschool De Regenboog

10 OKTOBER 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zon Kinderboeken week t/m 16 okt.! Dag v.d. leraren Studiedag L_IJ (alle leerlingen vrij) Studiedag Team (alle leerlingen vrij) Paardenmarkt (alle leerlingen vrij) Kinderboeken schrijver/ schrijfster op bezoek in gr 1/ uur Afsluiting KBW Kopy Spectrum aanleveren s middag alle l.l. vrij Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Kopy Spectrum November aanleveren Gr 7 naar Kunstuitleen in Vianen Jaarkalender blz. 10 Samenwerkingsschool De Regenboog

11 NOVEMBER 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Gr 456 Voorstelling De Dansers u Gymzaal Kopy Spectrum December aanleveren Rapportbriefjes mee Kunst cultuur Bezoek Gr 7/8 Bezoek in de klas Jaarkalender blz. 11 Samenwerkingsschool De Regenboog

12 DECEMBER 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Rapportbriefjes inleveren Rapport 1 Sinterklaasfeest uur Bureau Halt gr 7/ Rapport Gesprekken Groep 2 t/m Kopy Spectrum Kerstviering Kerstactiviteit aanleveren uur OR Vrije middag kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Jaarkalender blz. 12 Samenwerkingsschool De Regenboog

13 JANUARI 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Kerstvakantie uur Nieuwjaarswensen Kopy Spectrum Februari aanleveren Jaarkalender blz. 13 Samenwerkingsschool De Regenboog

14 FEBRUARI 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Studiedag team Leerlingen vrij Kopy Spectrum Maart aanleveren uur Open Podium Onderbouw Compensatie dag leerkrachten kinderen vrij Eindgesprekken Groep Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie 29 Studiedag team Leerlingen vrij Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie Krokusvakantie Jaarkalender blz. 14 Samenwerkingsschool De Regenboog

15 MAART 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon uur Open Podium Middenbouw Kopy Spectrum April aanleveren Rapportbriefjes mee Paasviering (incl. continurooster) Goede Vrijdag e Paasdag Rapportbriefjes inleveren Jaarkalender blz. 15 Samenwerkingsschool De Regenboog

16 APRIL 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Rapport 2 Gr 456 Kunst en Cultuur bezoek in de klas uurapport Rapport Gesprekken Groep 1 t/m 7 Schriftelijk verkeersexamen gr 7/ Schoolvoetbal Schoolvoetbal uur Open Podium Bovenbouw Schoolvoetbal Kopy Spectrum Mei Aanleveren Schoolvoetbal Gr 6 naar Kunstuitleen in Vianen Centrale Eindtoets groep 8 Centrale Eindtoets groep 8 Centrale Eindtoets groep 8 Koningsspelen (gr 5 t/m 8 continurooster) Koningsdag Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Jaarkalender blz. 16 Samenwerkingsschool De Regenboog

17 MEI 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon 1 Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag Meivakantie e Pinksterdag Schoolreis Gr. 1 t/m 6 Kopy Spectrum Juni aanleveren uur Open Podium Middenbouw Jaarkalender blz. 17 Samenwerkingsschool De Regenboog

18 JUNI 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Entreetoets gr.7 Entreetoets gr.7 Olympische dag groep 8 Entreetoets gr.7 Entreetoets gr.7 Entreetoets gr Kamp gr 7/8 Kamp gr 7/8 Kamp gr 7/ Kopy Spectrum Juli/Augustus Aanleveren Studiedag Leerlingen vrij Compensatie dag leerkrachten Leerlingen vrij Schoonmaak avond uur Meester- en juffendag Jaarkalender blz. 18 Samenwerkingsschool De Regenboog

19 JULI 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Afscheidsavond/ Rapporten Groep 8 Vrij! Groep 8 Vrij! Musical groep 8 mee gr. 1 t/m 8 IJsjesdag OR Vrije middag (alle leerlingen) zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Jaarkalender blz. 19 Samenwerkingsschool De Regenboog

20 5. Namen en contactgegevens diverse schoolgeledingen 5.1 Schoolbestuur stichting Lek en IJssel Directeur bestuurder Telefoon : Fax: adres: René van Harten Lorentzlaan MX IJsselstein 5.2 Medezeggenschapsraad Oudergeleding Personeelsgeleding E mail Mevr. (Carina) van Buren Dhr. (Dirk Jan) van Walsem Nelleke van Overdam Carola Woudenberg 5.3 Commissie Identiteit Voorzitter Secretaris Namens het team Mevr. (Petra) den Hertog Mevr. (Majorie) van Zanten Dhr. (Jan) van de Gun Dhr. (Marcel) Barzilay Dhr. (Jeroen) Jägers Mevr. (Elze) van Zanten Carola Woudenberg 5.4 Ouderraad Voorzitter Secretaris Penningmeester Namens het team E mail Mevr. (Kirsten) Huisman Mevr. (Ellen) Stuij Mevr. (Marieke) t Lam Vacature Mevr. (Sandra) Post Mevr. (Sonja) Weijmarshausen Mevr. (Mariska) Gleis Lizanne Moreira Bankrekeningnummer Ouderraad t.b.v. ouderbijdrage: Rabobank te Everdingen t.n.v. St. Samenwerkingsschool De Regenboog inzake Ouderraad op rekeningnummer: (als omschrijving altijd de naam van het kind en de groep waarin hij of zij zit vermelden). Jaarkalender blz. 20 Samenwerkingsschool De Regenboog

21 6. Namen en contactgegevens interne contacten Coördinator tussenschoolse opvang Luizenbrigade Mevr. A. Werndly Mevr. J. Swinkels Mevr. M. Witkamp Mevr. M. v.d. Berg Mevr. R. van Dorp Mevr. K. Huismans 7. Namen en contactgegevens externe contacten Bureau vertrouwensartsen Inspectie van het onderwijs Jeugdarts en - verpleegkundige Sociaal Team Vianen Contact voor De Regenboog F.C. Donderstraat JA Utrecht GGD Midden-Nederland Poststede HP Nieuwegein Voor opvoedkundige vragen: Mevrouw C. de Jonge Bereikbaar op di/wo en do (gratis) Klachtencommissie Als stichting zijn we aangesloten bij de Klachtencommissie van het VBS (Vereniging Bijzondere Scholen). Eventuele klachten kunnen via de externe vertrouwenspersonen bij de klachtencommissie ingediend worden. Logopedist Daphne Flaton (op maandag) Meldpunt vertrouwensinspecteurs Onderwijsvragen (gratis) Vertrouwenspersonen Extern Peter de Groot (Arbo Vitale) Mevr. L. Oudshoorn (jeugdarts GGD Midden Nederland) Jaarkalender blz. 21 Samenwerkingsschool De Regenboog

22 Interne en externe vertrouwenspersoon KLACHTENREGELING Een klacht kan gaan over een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van een beslissing door een ander die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen betrokkenen. Soms lukt dit niet of is het probleem/geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De bepalingen van de Wet op het Primair Onderwijs geven aan dat iedere school tenminste één contactpersoon heeft, waar u in eerste instantie uw klachten kunt bespreken, indien eerdere gesprekken met leerkracht en/of directeur niet naar uw tevredenheid zijn verlopen. In dat geval kunt u zich wenden tot onze interne vertrouwenspersoon, die de school heeft aangesteld: Carola Woudenberg. Zij heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld en kan direct worden aangesproken. De interne vertrouwenspersoon kan verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon als blijkt dat u er op schoolniveau niet goed uit komt met uw vraag, klacht of geschil. Wij hebben een contract afgesloten met Arbo Vitale (arbodienst) voor de dienstverlening van de heer Peter de Groot als externe vertrouwenspersoon voor u. Hij is mobiel bereikbaar onder nummer en per mail bereikbaar via Onze stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de VKO. Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie VBS (Vereniging Bijzondere Scholen) Postbus CN Den Haag. Voor een uitgebreidere tekst verwijzen wij u naar de Schoolgids en ons Schoolplan. Het Schoolplan is ter inzage op school aanwezig. Samenwerkingsverband Profi Pendi Profi Pendi is een overkoepelend orgaan dat de zorg coördineert die de individuele school overstijgt. Directies en IB/ers kunnen ook voor advies bij hen terecht. Ze verlenen ook ambulante hulp aan de scholen als er zorgvragen zijn rond kinderen. Profi Pendi beschikt over een website: Deze website informeert u uitgebreid over Passend Onderwijs en de eventuele stappen en procedures die gevolgd worden als er sprake is van zorg rondom een leerling. Hieronder staat het adres waar Profi Pendi te bereiken is voor een ieder die meer informatie zou willen of wanneer er vragen zijn die de school niet zou kunnen beantwoorden. Ook worden de contactpersonen vermeld. Profi Pendi Dukatenburg AB Nieuwegein Directeur Drs. B. van Burgsteden / Beleidsmedewerker onderwijs Mevr Loetie de Vries / Jaarkalender blz. 22 Samenwerkingsschool De Regenboog

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Oktober 2014 OKTOBER 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zon. 1 2 3 4 5 Goede Doelenpotje. Kinderboeken week t/m 16 okt.!

Oktober 2014 OKTOBER 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zon. 1 2 3 4 5 Goede Doelenpotje. Kinderboeken week t/m 16 okt.! Spectrum Nieuwsbrief van Samenwerkingsschool De Regenboog Graaf Florisstraat 6 4121EL Everdingen 0347351252 E-mail: regenboog@deregenboogeverdingen.nl www.deregenboogschooleverdingen.nl Oktober 2014 OKTOBER

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

December 2014 DECEMBER Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Sinterklaas Continue rooster voor gr 5678

December 2014 DECEMBER Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zat Zon Sinterklaas Continue rooster voor gr 5678 Spectrum Nieuwsbrief van Samenwerkingsschool De Regenboog Graaf Florisstraat 6 4121EL Everdingen 0347351252 E-mail: regenboog@deregenboogeverdingen.nl www.deregenboogschooleverdingen.nl December 2014 DECEMBER

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

Januari 2015 JANUARI 2015

Januari 2015 JANUARI 2015 Spectrum Nieuwsbrief van Samenwerkingsschool De Regenboog Graaf Florisstraat 6 4121EL Everdingen 0347351252 E-mail: regenboog@deregenboogeverdingen.nl www.deregenboogschooleverdingen.nl Januari 2015 JANUARI

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2016-2017 Schooljaar 2016-2017 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2016-2017.

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

St. Antoniusschool Jeugdlaan BE BEESD T: E:

St. Antoniusschool Jeugdlaan BE BEESD T: E: St. Antoniusschool Jeugdlaan BE BEESD T: 0 E: directie@antoniusschool-beesd.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week week 0 0 week 0 Eerste schooldag

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Jaarkalender 2015-2016

Jaarkalender 2015-2016 Jaarkalender 2015-2016 OBS t Hunnighouwersgat Midsland Zuid Midslandweg 19a 8891GH Midsland 0562-448568 Schooltijden Groep 1 tot en met 4 Maandag, dinsdag en donderdag van 8.25-11.45 en van 13.15-15.30

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015 van de

Schoolkalender 2014-2015 van de Schoolkalender 2014-2015 van de Augustus 2014 September 2014 Vr 1 Ma 1 Za 2 Di 2 Start Rots&Water groep 5 Zo 3 Wo 3 Ouderbedankochtend 8.30 uur Ma 4 Do 4 Di 5 Vr 5 Wo 6 Za 6 Do 7 Zo 7 Vr 8 Ma 8 Za 9 Di

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie

Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit. Informatiekalender

Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit. Informatiekalender Kindgericht Kleinschalig Kwaliteit Informatiekalender 2016-2017 Vakanties en schoolvieringen in 2015-2016 Studiedagen team Herfstvakantie 27 september middag, 6 december hele dag, 16 maart middag, 13 april

Nadere informatie

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl

Brede school De Achtbaan Meeslaan 23 4005 VP TIEL T: 0344 61 24 10 E: directie@achtbaanschool.nl www.achtbaanschool.nl Brede school De Achtbaan Meeslaan 00 VP TIEL T: 0 0 E: directie@achtbaanschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015/2016

JAARKALENDER 2015/2016 augustus 2015 za/zo 1/2 Zomervakantie ma 3 Zomervakantie di 4 Zomervakantie wo 5 Zomervakantie do 6 Zomervakantie vr 7 Zomervakantie za/zo 8/9 ma 10 Zomervakantie di 11 Zomervakantie wo 12 Zomervakantie

Nadere informatie

AUG 2016 MA DI WO DO VR ZA ZO

AUG 2016 MA DI WO DO VR ZA ZO AUG 2016 01 02 03 04 05 06 07 Beste ouders van Twickel, In deze jaarkalender vindt u de planning voor het volgend schooljaar. Alle activiteiten die eind schooljaar 2015-2016 bekend waren, zijn in deze

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 204-205 Kalender 204-205 In deze kalender vindt u de activiteiten van het schooljaar 204-205. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de nieuwsbrief en zijn bijgewerkt in de kalender

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek

Jaarplanning VSO Brouwerij Oosterbeek 2016-2017 Een Twitter account is aangemaakt om activiteiten, bijzonderheden en/of foto s (zonder herkenbaar de leerlingen erop) te plaatsen. Via onze website is het Twitter account te volgen. http://www.sgmbrouwerij.nl/contact/de+brouwerij%2c+locatie+oosterbeek/

Nadere informatie

Augustus 2015 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade. Deze week kennismakingsgesprekken

Augustus 2015 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG. Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade. Deze week kennismakingsgesprekken Augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Start nieuwe schooljaar Kriebelbrigade 31 Deze week kennismakingsgesprekken September 2015 1 2 3 4 5 6 Kamp

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2015-2016 Versie 2 vrijdag 18 september KLASSENVERDELING SCHOOLJAAR 2015-2016 Groep 1-2a Groep 1-2b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7a Groep 7b Groep 8 Ria Verdellen Yvonne Delis

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2016-2017 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 zondag 3 Juf Nienke 10 17 24 maandag 4 11 18 1 e schooldag 25 Luizencontrole dinsdag 5 12 19 26 woensdag 6 13 20 27 Startactiviteit donderdag 7 14 21 28 School

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO BIJLAGE Vlaanderenlaan 7 SCHOOLGIDS VSO 2016-2017 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@picto.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2016-2017 7 september 2016

Nadere informatie

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl

augustus 2015 ma di wo do vr za zo telefoon: 0575 570365 website: www.prclaus.nl e-mail: info@prclaus.nl augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Start van het 24 nieuwe schooljaar 25 26 27 28 29 30 Luizencontrole 31 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 OR vergadering 8 9 MR vergadering

Nadere informatie

Ouderkalender Brede School De Spaarndammerhout

Ouderkalender Brede School De Spaarndammerhout Ouderkalender 2016-2017 Brede School De Spaarndammerhout Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de ouderkalender 2016-2017 van Daltonschool De Spaarndammerhout. De ouderkalender is een aanvulling op

Nadere informatie

Jaarkalender periode augustus 2014 t/m januari 2015

Jaarkalender periode augustus 2014 t/m januari 2015 Jaarkalender periode augustus 2014 t/m januari 2015 Augustus September Oktober Vr 1 Zomervakantie Ma 1 Week van informatie verstrekking grp 1 /2 Wo 1 Fluxus Filmjuwelen grp 3 en 4 12:00-12:30 start Kinderboekenweek

Nadere informatie

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 Maand: september 2015 Zo. 30 Wk 36 / 1 Ma. 31 Eerste schooldag Nieuwsbrief 1 Di. 1 Wo. 2 Do. 3 Vr. 4 Za. 5 Zo. 6 Wk 37 / 2 Ma.7 Di. 8 Wo.9 Do. 10 Vr. 11 Za. 12 Waterexperience

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015

KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR 2014-2015 De Proostdijschool Vertrouwd Veilig, Verrassend Veelzijdig. Data schooljaar 2014-2015 Proostdijschool Beste kinderen, ouders en verzorgers, In deze kalender staan alle activiteiten

Nadere informatie

Jaarkalender De Ark Schooljaar

Jaarkalender De Ark Schooljaar Jaarkalender De Ark Schooljaar 2016-2017 Gymrooster Groep Dag/tijd Dag/tijd 1/2 Dinsdag Donderdag 3* Wo 12.30-13.15 uur Do 12.30-13.15 uur (2 e helft schooljaar) 4/5 Ma 12.30-13.15 uur Wo 10.45-11.30 uur

Nadere informatie

Activiteitenkalender voor ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016. OBS De Vlinder

Activiteitenkalender voor ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016. OBS De Vlinder OBS De Vlinder wil een ontmoetingsplaats zijn, waar het kind alleen en samen met anderen, in de sfeer van begrensde vrijheid, zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Activiteitenkalender voor ouders

Nadere informatie

kalender schooljaar

kalender schooljaar kalender schooljaar 204-20 Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 204-20. In de jaarkalender vindt u per maand de activiteiten, vakanties en

Nadere informatie

Augustus 2016 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Augustus 2016 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Augustus 2016 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Eerste Schooldag 30 31 week 1 weekinfo September 2016 1 Luizencontrole 2 3 4 week 1 5 Start veilige week 6 7 8

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Rotterdam 29 juni 2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Titus Brandsma schooljaar , kalender voor ouders

Titus Brandsma schooljaar , kalender voor ouders Titus Brandsma schooljaar 2016-2017, kalender voor ouders De groepen met de leerkrachten Gymrooster 2016-2017 Groep 1-2 Anneke Mevius Esther Houterman ma, di, wo, do vr Groep 1-2 di do 13.00 uur 8.30 uur

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 8

HUISWERK AGENDA GROEP 8 Dag Datum Augustus Maandag 1 Dinsdag 2 Woensdag 3 Donderdag 4 Vrijdag 5 Zaterdag 6 Zondag 7 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 Zaterdag 13 Zondag 14 Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

Jaarkalender Roald Dahlschool in Zwaag

Jaarkalender Roald Dahlschool in Zwaag Jaarkalender 2016 2017 Roald Dahlschool in Zwaag Roald Dahl school: (Post) Adres Meetketting 1 1689 XD Zwaag Telefoon: 0229-845002 E-mail: Website: Directeur: Stichting Penta info@roalddahlschool.nl www.roalddahlschool.nl

Nadere informatie

Openbare Daltonbasisschool De Plantage Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 info@obsdeplantage.nl www.obsdeplantage.

Openbare Daltonbasisschool De Plantage Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 info@obsdeplantage.nl www.obsdeplantage. Hoofdstuk 15 Namen en adressen 15.1 De gegevens van de school Naam: Openbare Daltonbasisschool De Plantage Adres: Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 E-mail: info@obsdeplantage.nl Website:

Nadere informatie

Kalender Veilig. Talent-ontwikkeling. Midden in de Maatschappij

Kalender Veilig. Talent-ontwikkeling. Midden in de Maatschappij Kalender 2015-2016 Talent-ontwikkeling Veilig Midden in de Maatschappij De Watermolen probeert wijzigingen tot een minimum te beperken. Mocht een wijziging noodzakelijk zijn, dan wordt dit in de nieuwsbrief

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2015-2016 Augustus 2015 September 2015 Za 1 Di 1 Zo 2 Wo 2 Ma 3 Do 3 Di 4 Vr 4 Nieuwsbrief mee Wo 5 Za 5 Do 6 Zo 6 Vr 7 Ma 7 Za 8 Di 8 Zo 9 Wo 9 Hoofdluiscontrole Ma 10 Do 10 Di 11 Vr 11

Nadere informatie

Openbare Daltonbasisschool De Plantage Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 info.plantage@oo-h.nl www.obsdeplantage.

Openbare Daltonbasisschool De Plantage Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 info.plantage@oo-h.nl www.obsdeplantage. Hoofdstuk 15 Namen en adressen 15.1 De gegevens van de school Naam: Openbare Daltonbasisschool De Plantage Adres: Plantagepolder 1, 3991 ZE Houten Telefoon: 030-2436894 E-mail: info.plantage@oo-h.nl Website:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Augustus Maximaschool leren doen, leren denken, leren leren! 22 1e werkweek team Teambijeenkomst. 29 Kinderen weer naar school!

Augustus Maximaschool leren doen, leren denken, leren leren! 22 1e werkweek team Teambijeenkomst. 29 Kinderen weer naar school! Augustus 2016 ma di wo do vr za zo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1e werkweek team 23 24 25 Teambijeenkomst 26 27 28 29 Kinderen weer naar school! 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nadere informatie

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de ons kenmerk: contactpersoon: Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de Regenboog en de Wingerd Terneuzen, 31 augustus 2015 betreft: Bijlage schoolgids 2015-2016 Beste ouders, verzorgers, Hierbij treft

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

JAARKALENDER

JAARKALENDER JAARKALENDER 2015 2016 Bleekveld 1, 1231 PR Loosdrecht 035 5821557 E-mail: info@swsdecatamaran.nl AUGUSTUS 2015 zaterdag 1 Zomervakantie zondag 2 Zomervakantie maandag 3 Zomervakantie dinsdag 4 Zomervakantie

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur.

De schooltijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdag van 08.30 uur tot 12.15 uur. Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2015 2016. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar vermeld, zodat u daar rekening mee kunt houden.

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL

JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL JAARKALENDER DE DROOMSPIEGEL ouders/ verzorgers 2015-2016 AUGUSTUS 2015 JAARKALENDER OUDERS 1 ZA Zomervakantie 2 ZO 3 MA juf Romy jarig 4 DI 5 WOE 6 DO 7 VRIJ 8 ZA 9 ZO Juf Marije jarig 10 MA 11 DI 12

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Rotterdam 1 juli 2014 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Schoolkalender van de

Schoolkalender van de Schoolkalender van de 6825JA Arnhem Iban: NL25INGB00662515196 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2017-2018. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties

Nadere informatie

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015 AUGUSTUS 2015 za 1 zomervakantie zo 2 zomervakantie ma 3 zomervakantie di 4 zomervakantie wo 5 zomervakantie do 6 zomervakantie vr 7 zomervakantie za 8 zomervakantie zo 9 zomervakantie ma 10 zomervakantie

Nadere informatie

Kalender Schooljaar 2015-2016 OBS Ekenrooi

Kalender Schooljaar 2015-2016 OBS Ekenrooi Kalender Schooljaar 2015-2016 OBS Ekenrooi Denken, Voelen, Bewegen en Creëren September Oktober November 31-08 Ma Start schooljaar 01 Do 01 Zo 01 Di Bekekenrooi 1 02 Vrij Koffie uurtje nieuwe ouders 02

Nadere informatie

augustus 2017 = nieuwsbrief ma di wo do vr za zo = hoofdluiscontrole wk 32 wk wk Eerste schooldag wk 35 Schooltijden

augustus 2017 = nieuwsbrief ma di wo do vr za zo = hoofdluiscontrole wk 32 wk wk Eerste schooldag wk 35 Schooltijden augustus 2017 = nieuwsbrief = hoofdluiscontrole 1 2 3 4 5 6 Schooltijden Basisonderwijs: Ma. t/m vrij: 8.45-15.00 uur Woensdag eindtijd 12.15 uur. Middag vrij. Voorschool: 7 wk 32 8 9 10 11 12 13 Ma. t/m

Nadere informatie

Natuurlijk zetten wij ons in voor een goed doel en doen de kinderen van de groep 7 en 8 mee aan de actie Jantje Beton.

Natuurlijk zetten wij ons in voor een goed doel en doen de kinderen van de groep 7 en 8 mee aan de actie Jantje Beton. Voorwoord Voor u ligt de informatie- en activiteitenkalender voor het schooljaar 2015/2016. U vindt in deze kalender informatie voor dit schooljaar. Per gezin ontvangt u één exemplaar. De informatie is

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland Jaarkalender 2014-2015 daltonbasisschool Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2014 2015. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

Welkom op de Prins Clausschool

Welkom op de Prins Clausschool schoolkalender 2016-2017 Welkom op de Prins Clausschool september 2016 35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 - into-gesprekken groep 3-8 2 3 4 36 5 - into-gesprekken groep 3-8

Nadere informatie

2015-2016. Jaarkalender schooljaar 2015-2016. Basisschool St. Albertus. Loosbroek. Versie augustus 2015

2015-2016. Jaarkalender schooljaar 2015-2016. Basisschool St. Albertus. Loosbroek. Versie augustus 2015 2015- Jaarkalender schooljaar 2015- Basisschool St. Albertus Loosbroek Versie augustus 2015 Augustus 8 9 3 4 5 6 Juf Peggy jarig 7 10 11 12 13 14 15 16 Juf Lieke jarig 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nadere informatie

Hangt u deze kalender op een goed zichtbare plaats op? We hopen dat u er gemak van heeft.

Hangt u deze kalender op een goed zichtbare plaats op? We hopen dat u er gemak van heeft. Beste ouder(s) en / of verzorgers(s), Hierbij de jaarkalender 2014 2015 van onze school de RK basisschool de Sprong, Daltononderwijs op de locatie Johan de Walestraat 1 (JdW) in de wijk Oud-Oost van Leeuwarden.

Nadere informatie

De Brouwerij, locatie Ede Horalaan 3A 6717 LX Ede Jaarplanning De Brouwerij, locatie Ede

De Brouwerij, locatie Ede Horalaan 3A 6717 LX Ede Jaarplanning De Brouwerij, locatie Ede 2014-2015 De Brouwerij, locatie Ede Horalaan 3A 6717 LX Ede 0318 645549 Klas Geel Klas Groen Klas Oranje Klas Rood Klas Blauw Klas Paars Gym Linda de Heij Eva de Ruijter Petra Zwart Anne-Marie Haeke Linda

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2013 2014 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2013-2014 A

Nadere informatie

Kalender schooljaar

Kalender schooljaar Kalender schooljaar 2016-2017 Augustus 2016 zondag 9 14 21 maandag 1 10 15 22 dinsdag 2 11 16 23 woensdag 3 Juf Nienke jarig 12 17 24 donderdag 4 13 18 25 vrijdag 5 12 19 26 zaterdag 6 13 20 27 September

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

Langstraat VH Dronten

Langstraat VH Dronten Langstraat 48 81 VH Dronten - 3943 hetzuiderlicht@codenz.nl www.zuiderlichtdronten.nl TEAM Directeur Evert Morren ma,di,do, (vr) Intern begeleider Sonja Mars di, 1/2 dag flexibel Groepsleerkracht 1a/2a

Nadere informatie

Augustus 2015 week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 31 1

Augustus 2015 week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 31 1 Augustus 2015 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag 2015/2016 35 24 25 26 27 28 28 30 Start HVO (bovenbouw) September 2015 36 31 1 2 3 4 5 6 Informatie

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Jaarkalender CBS De Hoeksteen, 2014-2015

Jaarkalender CBS De Hoeksteen, 2014-2015 Jaarkalender CBS De Hoeksteen, 2014-2015 Op deze kalender kunt u de (voor u direct belangrijke) activiteiten zien die op De Hoeksteen plaatsvinden dit jaar. U vindt er, naast de bekende activiteiten, wellicht

Nadere informatie

3 Zomervakantie. 31 Eerste schooldag vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar. Deze week luizencontrole. Augustus 2015

3 Zomervakantie. 31 Eerste schooldag vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar. Deze week luizencontrole. Augustus 2015 KALENDER 2015/2016 32 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 Deze maand heerlijk genieten van een 35 24 25 26 27 28 29 30 welverdiende vakantie. We zien jullie allemaal

Nadere informatie

Vrijdag 6 juni Vrijdag 20 juni Vrijdag 27 juni

Vrijdag 6 juni Vrijdag 20 juni Vrijdag 27 juni Kalender schooljaar 2013-2014 Proostdijschool Beste kinderen, ouders en verzorgers, In deze kalender staan alle activiteiten die nu bekend zijn voor het schooljaar 2013-2014. De kalender is te vinden op

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema)

Arie is iedere dinsdag en donderdag op de Piramide en buiten BAPOdagen om de andere week op woensdag ( zie schema) AUGUSTUS 2015 Za 1 Zomervakantie Zo 2 Zomervakantie Ma 3 Zomervakantie Di 4 Zomervakantie Wo 5 Zomervakantie Do 6 Zomervakantie Vr 7 Zomervakantie Za 8 Zomervakantie Zo 9 Zomervakantie Ma 10 Zomervakantie

Nadere informatie