Rapport Werkgroep Toekomst Nederlands New Forest Pony Stamboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Werkgroep Toekomst Nederlands New Forest Pony Stamboek"

Transcriptie

1 Rapport Werkgroep Toekomst Nederlands New Forest Pony Stamboek september 2014

2 Inhoud 1. Verantwoording Aanleiding 1.2 Samenstelling 1.3 Proces 2. Samenvatting Inleiding 2.2 Voorstellen 3. Rapport Fokkerij Inleiding Registratie Exterieurkenmerken Keuren Keurcorps Selectie hengsten Part Bred Merrieselectie 3.2 Vereniging Inleiding Structuur Fokraad Functies Stamboekbureau Inzet overige leden 3.3 Communicatie Inleiding Website De Forester Programmaboekje Post/Mail Toelichting op beoordeling Openingstijden kantoor Public Relations (PR) Social Media 3.4 Evenementen Inleiding Merriekeuringen Hengstenkeuringen Sportdag 3.5 Promotie, afzet Inleiding Promotiecommissie Jeugdcommissie 4 Hoe nu verder 18 Bijlage 1 schema huidige structuur vereniging 19 Bijlage 2 schema voorstel structuur 20 2

3 1. Verantwoording 1.1 Aanleiding Het algemeen bestuur (AB) van het Ned. New Forest Pony Stamboek (NNFPS) heeft in augustus 2013 de vier regiobesturen gevraagd na te denken over de mogelijkheid één Centrale Merriekeuring (CMK) te houden en de regionale keuringen te laten vervallen. In de regio s West en Oost wilde men de discussie graag breder trekken en nadenken over de toekomst van het NNFPS. Dit mede gelet op afnemende aantallen pony s en dekkingen, zorg om ledenbetrokkenheid en financiën. 1.2 Samenstelling In de vergadering van het AB met regiobesturen en Fokraad op 18 november 2013 heeft het AB besloten tot instelling van de werkgroep toekomst NNFPS. In de daarop volgende periode is een werkgroep samengesteld uit twee leden per regio. De samenstelling van de werkgroep was als volgt: Ester Hoogeveen en Marion Krol Ab Hakkert en Gerard Vervoorn Eric van de Rakt en Hannes Brummer Bianca Hoekstra en Eddy Schoonhoven (voorzitter) (regio Noord) (regio Oost) (regio Zuid) (regio West) Mirjam de Wit (secretaris) 1.3 Proces De werkgroep heeft in de eerste vergadering de opdracht nader en als volgt gedefinieerd: Het formuleren van een gedragen toekomstvisie voor het NNFPS. De toekomstvisie zal verbeterpunten bevatten en de wijze waarop die ingevoerd kunnen worden. Deze opdracht is door het AB in de vergadering van 6 januari 2014 bekrachtigd. De werkgroep is bijeen geweest op de volgende data: 21 december 2013, 6 januari, 21 januari, 3 februari, 10 maart, 17 juni, 7 juli en 23 juli Daarnaast nog in kleinere, wisselende samenstellingen ter uitwerking van verschillende onderdelen. Op 14 maart 2014 organiseerde de werkgroep een bijeenkomst in Ermelo waarvoor alle leden van het New Forest Pony Stamboek waren uitgenodigd. Ruim 60 leden van het NNFPS waren aanwezig. In deze bijeenkomst is de analyse en gedachtenrichting van de werkgroep getoetst. De opmerkingen en bijdragen van deze avond zijn daar waar relevant in dit rapport verwerkt. 3

4 De werkgroep bestond ten tijde van de oplevering van dit rapport nog uit de volgende personen: Ab Hakkert en Gerard Vervoorn (regio Oost), Eric van de Rakt (regio Zuid), Bianca Hoekstra en Eddy Schoonhoven (voorzitter), (regio West) en Mirjam de Wit (secretaris). De werkgroep betreurt het tussentijds vertrek van Ester Hoogeveen, Marion Krol en Hannes Brummer, maar heeft zich de mening toegedaan dat de werkgroep haar werkzaamheden af kon maken. Dit omdat a) op hoofdlijnen er overeenstemming was, b) de discussiepunten/gevoeligheden in de gezamenlijke bijeenkomst werden/zijn besproken en c) dat Hannes Brummer bevestigd heeft achter de voorstellen van de werkgroep te staan. De werkgroep is Ester, Marion en Hannes dank verschuldigd voor hun onmisbare bijdrage aan dit rapport. 4

5 2. Samenvatting 2.1 Inleiding De Werkgroep heeft naar de onderdelen fokkerij, vereniging, evenementen, communicatie en promotie/afzet gekeken vanuit het perspectief van het lid van het NNFPS en de neutrale toeschouwer. Binnen de voorgestelde veranderingen is er een aantal fundamenteel te noemen en is er een aantal dat geen verder uitstel duldt. Het verdient aanbeveling om deze voorstellen als eerste in stemming te brengen om duidelijkheid over betrokkenheid bij de richting te krijgen. De werkgroep doet deze voorstellen ter verandering om de New Forest Pony en haar vereniging aan te passen aan een veranderende omgeving en niet om een schuldvraag centraal te stellen. 2.2 Voorstellen Fokkerij Voorstel tot het scherper definiëren van de keuringsstandaard Voorstel tot een nieuw juryplan Vereniging Voorstel tot het omvormen van de structuur van de vereniging naar een met een Ledenraadstructuur Evenementen Voorstel om te komen tot één centrale merriekeuring Communicatie Voorstel om per direct een nieuwe website te bouwen Promotie Voorstel om een promotiecommissie op te richten 5

6 3. Rapport 3.1 Fokkerij Inleiding Het NNFPS kent een moederstamboek in The New Forest Pony Breeding and Cattle Society (TNFPBCS) in het Verenigd Koninkrijk. TNFPBCS heeft een belangrijk stempel gedrukt op het NNFPS en zal dat blijven doen. Zo heeft jarenlang de kwestie rond het % Golden Wonder bloed gespeeld, waarbij er nu een definitieve oplossing gevonden lijkt te zijn. Gelet op de omvang van het NNFPS versus TNFPBCS, is het zaak voldoende eigen koers te varen binnen de kaders die het moederstamboek biedt. In de afgelopen jaren is er een variatie geweest in (voor)keuren van het New Forest Pony type. Dit heeft er toe geleid dat de verscheidenheid in New Forest pony s groter is geworden en dat minder duidelijk is geworden wat na te streven door de fokker. Door afnemende aanwas van de Nederlandse New Forest Pony stapel komt een aantal instrumenten om de fokkerij te monitoren in het gedrang. Te noemen zijn bijvoorbeeld: het geringer aantal nakomelingen per hengst en de moeilijkheid om een hengst daarop te beoordelen, de beperkte mogelijkheden de hengst te laten dekken en daarmee onvoldoende financiële stimulans om een hengst te behouden voor de dekdienst en de afname van competitie in rubrieken. De New Forest pony wordt gewaardeerd door zijn mogelijkheden in gebruik. Dat gebruik is in toenemende mate bepalend voor de mogelijkheden van de New Forest pony in Nederland. Fokkers die aansluiting bij dat gebruik zoeken, kiezen tegenwoordig niet meer alleen voor New Forest hengsten maar zoeken ook andere wegen. Successen van producten die daaruit voortkomen zouden ook door het New Forest Pony Stamboek geclaimd moeten worden Registratie De eenvoud in de registratie binnen de TNFPBCS in een Pure Bred en Part Bred New Forester, verdient navolging door het NNFPS. De werkgroep stelt voor in plaats van alle bestaande registers net zoals in het VK een Pure Bred en Part Bred register aan te gaan houden. Het stamboekregister gaat op in het Pure Bred register, alle andere registers gaan op in het Part Bred register. Het minimale % New Forest bloed voor registratie in het Part Bred register is in de algemene ledenvergadering van april 2014 bepaald. Alleen kruisingen buiten het stamboek met hengsten van stamboeken, die op een lijst staan genoemd leveren een registratie in het Part Bred register op. Alle andere kruisingen die niet aan de criteria van het Pure of Part Bred voldoen, worden geregistreerd in het X-register. 6

7 3.1.3 Exterieurkenmerken Zoals in de inleiding aangegeven, is het New Forest type in de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest. Of het een kwestie van voorkeur of keuren is laten we in het midden. De werkgroep stelt voor om opnieuw te benoemen welk type gewenst is voor nu en in de toekomst met behoud van New Forest kenmerken. Dit is niet een compleet andere pony, maar een benoeming van alle positieve eigenschappen van de afgelopen jaren die nodig zijn om in de toekomst met onze New Forest pony s mee te blijven doen. Deze omschrijving van het type kan niet los worden gezien van het keuren van New Forest pony s, maar daarover verderop meer. Bijgaand de aangescherpte profielschets van de New Forest Pony: Model: De New Forest pony staat duidelijk in het rechthoek model. De romprichting is horizontaal, met een opwaartse zelfhouding. Hals: De hals is ruim voldoende van lengte, goed bespierd, opwaarts gebouwd met een fijne keeluitsnijding en een lange nek. Schouder: De schouder is lang en voldoende schuin gelegen. Schoft: De schoft is voldoende hoog en lang doorlopend in de rug. Rug: De rug is ruim voldoende van lengte, goed bespierd en overgaand in een goed bespierde lendenpartij. Kruis: Het kruis is ruim voldoende van lengte en schuin gelegen. Het kruis dient niet te hellend of dakvormig te zijn. Achterhand: De achterhand is goed bespierd met een ver doorlopende broekspier. Beenstanden: De beenstanden zijn correct. Een lang gebogen achterbeen is niet wenselijk. Er is voldoende lengte in de koot i.v.m een krachtige afdruk. Stap: De stap is tactmatig, met voldoende ruimte. Draf: De draf is tactmatig, met een duidelijk zweefmoment vanuit een krachtig dragend achterbeen. Galop: De galop is krachtig en opwaarts gesprongen. 7

8 Karakter: De NF pony is een kinderrijpony, moet meewerkend en makkelijk te bewerken zijn en zich tevens evenwichtig gedragen. Echter ook voor de pony met iets meer scherpte ( pony die wat meer aandacht van de ruiter/amazone vraagt ) en duidelijk bovengemiddelde sportkwaliteiten moet er plaats zijn Keuren De exterieureisen kunnen niet los worden gezien van de beoordeling ervan. Het benoemen en stelselmatig en op uniforme wijze waarderen van pony s zal richting geven aan fokkers. Nadat de onderdelen van het exterieur benoemd zijn is het zaak om de prevalerende criteria te benoemen bij definitieve plaatsing. De werkgroep stelt bij de keuring de volgende prevalerende criteria voor: rechthoekmodel, front, beweging, correctheid Keurcorps Met de beperkte aantallen pony s die het NNFPS op jaarbasis te keuren heeft, is het noodzakelijk dat juryleden voldoende aantallen pony s te beoordelen krijgen om oog voor de pony te behouden. Het aantal juryleden dient dan ook beperkt te worden tot acht met een trainingsklasje van twee voor toekomstige invulling van functies en invalbeurten. Naast een gedegen voorbereiding op het keuringseizoen door middel van training, is een evaluatie van de resultaten zeker zo belangrijk. Criteria voor een jurylid zijn o.a.: oog voor een pony, ervaring met het gebruik van pony s in de sport, goede communicatieve vaardigheden, snelheid van werken en bereidheid op vergaderingen aanwezig te zijn. Er dient een duidelijke procedure te komen voor het opleiden van nieuwe juryleden Selectie hengsten Met teruglopend aantal dekkingen en jaarlijks een beperkt aantal merries per hengst heeft de hengstenhouderij een nieuwe fase bereikt. De regels en randvoorwaarden voor het houden van een hengst zijn gebaseerd op substantiële aantallen pony s. Een hengst aanhouden voor de dekdienst is daarom (bijna) niet meer interessant. En daarmee lijken we het kind met het badwater weg te gooien. Om het aanbod van hengsten voor het NNFPS op peil te houden en hen te behouden voor het NNFPS, stelt de werkgroep naast de voorstellen die in 2014 zijn doorgevoerd, nog de volgende aanpassingen voor in de hengstenselectie: Hengsten die voor het eerst op driejarige leeftijd worden goedgekeurd mogen na goedkeuring direct dekken zonder een deklimiet. Het spermaonderzoek wordt afgeschaft. Het geslachtsapparaat wordt op de hengstenkeuring onderzocht door de stamboekveterinair. (Motivatie: Er is geen eenduidigheid over de bevruchtingskwaliteiten bij de gehanteerde 8

9 TNB s. Het management van de hengst is in deze erg belangrijk. Daarnaast zijn de kosten hoog.) Niet goedgekeurde hengsten die in de sport lopen, mogen vrijwillig aan het verrichtingsonderzoek meedoen, maar komen alleen voor goedkeuring in aanmerking als zij aan de exterieureisen voldoen. Hengsten die internationaal zijn gestart met een voldoende score mogen op de hengstenkeuring worden aangeboden zonder het verrichtingsonderzoek te hoeven doen, maar komen alleen voor goedkeuring in aanmerking als zij aan de exterieureisen voldoen. In de ledenvergadering van april 2014 is het voorstel aangenomen de verrichtingsproef voor de voor de eerste maal goedgekeurde hengsten te verschuiven van drie naar vier jarige leeftijd. In het voorstel wordt melding gemaakt van een -uitgebreidere- proef. De werkgroep stelt voor de huidige proef te handhaven minus het vrijspringen. (Motivatie: Pony s die reeds onder het zadel springen, gaan anders door een lijntje springen, daarnaast zijn de hengsten voor het vrij springen al op de keuring getest. ) Hengsten hebben de verplichting om zich te tonen van 3- t/m 7-jarige leeftijd om voor goedkeuring in aanmerking te blijven komen. Hengsten van 8 jaar en ouder kunnen na aanmelding in een showprogramma worden gepresenteerd, aan de hand of onder het zadel en op de sprong. Uit de hengsten van 8 jaar en ouder met een lineaire score voor nakomelingen wordt de kampioen aangewezen Part Bred In de ledenvergadering van april 2014 is voor het X-register gestemd. In navolging van het moederstamboek stelt de werkgroep voor om een Pure Bred en een Part Bred register te gaan voeren. Het Pure Bred register staat voor de 100% New Forest Pony. Aan het Part Bred register wordt een enkele eis gesteld. Voor pony s die niet aan de eisen van het Pure of Part Bred register kunnen voldoen resteert het X-register. Het stamboekregister gaat op in het Pure Bred register, alle overige registers gaan op in het Part Bred register. Binnen het Part Bred Register bestaat de mogelijkheid om te kruisen met goedgekeurde hengsten van de volgende stamboeken: Welsh NRPS Duitse Rijpony Stamboeken Belgisch Rijpony Stamboek KWPN Connemara Dartmoor In het Part Bred register is het net als in het Pure Bred register mogelijk om premies te verdienen. Predikaten voor exterieur tellen niet mee (voor punten) voor de 100% New Forest Pony. De sportresultaten tellen wel mee. 9

10 De criteria waarop een Part Bred wordt beoordeeld zijn gelijk aan die van de New Forest pony, met dien verstande dat een lichter gebouwd, meer bloed vertonend type pony mogelijk is Merrieselectie In de ledenvergadering van april 2014 is voor het voorstel gestemd stermerries aan te wijzen als voorlopig kroon. De werkgroep stelt ter verduidelijking de volgende tekst voor: Een 1 e premie merrie heeft op de CMK de mogelijkheid om een 1 e premie merrie te blijven, tot stermerrie te worden aangewezen, of tot ster en voorlopig kroon merrie te worden aangewezen. Daarvoor hoeft zij geen veulen aan de voet te hebben. Het verdient aanbeveling om toe te werken naar een keuringsmodel waarbij tijdens de stamboekopname het vrijbewegen en vrijspringen wordt meegenomen in de beoordeling. In de afgelopen periode is met het vrijbewegen en vrijspringen ervaring opgedaan. De werkgroep stelt voor over te gaan tot definitieve invoering van beoordelen op vrijbewegen/vrijspringen op het moment dat tot uniformiteit in condities en één locatie kan worden overgegaan. Een positieve score voor vrijbewegen/vrijspringen levert een extra credit op voor het sterpredicaat. Merries met een veulen zijn uitgesloten van deelname aan het vrijspringen. 10

11 3.2 Vereniging Inleiding Het NNFPS ziet als vereniging de afgelopen jaren het aantal dekkingen en daarmee ook het aantal geregistreerde pony s verder afnemen. Dit heeft consequenties, niet alleen financieel maar ook ten aanzien van de daaraan gekoppelde fokkerijinstrumenten en competities. Ook het ledenaantal neemt af en het blijkt steeds moeilijker te zijn leden betrokken houden. Het vinden van nieuwe (goede) bestuursleden is dan ook niet eenvoudig. Dit is overigens geen ontwikkeling die alleen binnen het NNFPS speelt, maar bij veel verenigingen Structuur Huidige structuur De vereniging kent regio s, een algemeen bestuur en een fokraad. Regiovergaderingen kennen een zeer bescheiden opkomst met één tot enkele tientallen leden. Op deze regiovergadering wordt over voorstellen gestemd. De uitslag van de gehele vereniging wordt bekendgemaakt tijdens de algemene ledenvergadering. De jaarlijkse algemene ledenvergadering is veelal de optelsom van de vertegenwoordiging van leden uit deze regiovergaderingen. De besluitvorming is traag door het lange traject dat wordt afgelegd (oktober/november: overleg AB/regio/fokraad; november/december: bespreking in de regiovergadering, december aanleveren definitieve voorstellen door regio s, maart: regiovergadering stemmen over voorstellen, april: ALV vaststellen stemmen en implementatie). Dit is een traject van zes maanden. Daar komt bij dat invulling en uitleg van de voorstellen per regio kan verschillen en dit tot onzorgvuldigheid in de besluitvorming kan leiden. Zie voor de huidige structuur het schema in bijlage 1. Voorstel structuur Beschikbaarheid van bestuurders, vlottere besluitvorming en een grotere zorgvuldigheid in besluitvorming zijn belangrijke punten die er voor zorgen dat de werkgroep een andere structuur van de vereniging voorstelt, die beter aansluit bij de huidige ontwikkelingen. Zie voor het voorstel voor de structuur het schema in bijlage 2. In de nieuwe situatie is de ledenraad het orgaan waar de agenda van het New Forest Pony Stamboek wordt bepaald en over de richting en nieuwe functies wordt gestemd. De leden van de regio s stemmen niet meer over de voorstellen zelf, maar over de personen die de regio s vertegenwoordigen in de ledenraad, het algemeen bestuur en de fokraad. Tegelijkertijd wordt de rol van het ledenraadslid van een regio een belangrijke in het inventariseren van de wensen van de 11

12 regio s en in het uitleggen van de besluiten die in de ledenraad zijn genomen. Om voor die verbinding te zorgen neemt in ieder geval de voorzitter van de regio plaats in de ledenraad. Het tweede ledenraadslid kan door de regio worden gekozen. De grootste regio benoemt het jeugdlid; het jeugdlid hoeft niet uit deze regio afkomstig te zijn Fokraad De werkgroep stelt voor de fokraad op vergelijkbare wijze als de ledenraad te organiseren door elke regio een lid voor te laten dragen, al dan niet uit de betreffende regio. Daarnaast neemt de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie plaats in de fokraad en functioneert er een technisch voorzitter vanuit het algemeen bestuur. De fokraad bestaat uit ten hoogste 5 personen. Net als bij de ledenraad heeft elke regio dan een vertegenwoordiger in de fokraad die in de Regio de genomen besluiten uit kan leggen en vraagstukken bij leden kan inventariseren Functies Binnen het NNFPS worden de volgende functies onderscheiden: voorzitter, secretaris, penningmeester, AB-lid, fokraadlid, jurylid. Op dit moment is er onduidelijkheid over de functie van adviseur en over de taken van de juryleden. De werkgroep stelt voor om voor alle rollen/functies de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te omschrijven. Daarnaast stelt de werkgroep voor elke functie maximaal 3 x 3 jaar te vervullen. Eén persoon kan niet meerdere functies tegelijk binnen de vereniging vervullen, anders dan ook als technisch voorzitter optreden. Over het instellen van elke andere en/of nieuwe functie dient door de ledenraad te worden gestemd. Voordat een persoon in een functie kan worden verkozen dient hij/zij zich voor te stellen aan de leden Stamboekbureau Het stamboekbureau is een servicegericht onderdeel van het NNFPS, dat naar behoren functioneert. Met de eerder geschetste ontwikkelingen die zich ook bij andere stamboeken voordoen is het echter wenselijk om in contact te treden met deze stamboeken en de backoffice te gaan delen. Is het niet om op kosten te besparen, dan wel om de benodigde automatisering te kunnen financieren. De werkgroep stelt voor voor de korte termijn naar een tarief per handeling over te schakelen Inzet overige leden De betrokkenheid van leden lijkt makkelijker te verkrijgen wanneer zij gevraagd worden mee te denken over onderwerpen die hen direct aangaan. Leden kunnen prima ad hoc of semi permanent gevraagd worden mee te denken bij verschillende onderwerpen. Belangrijk hierbij is om periode, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te benoemen en niet te vergeten aan wie gerapporteerd wordt. Te denken valt bijvoorbeeld aan een groep Sportdag, Mennen, Evenementen etc. 12

13 3.3 Communicatie Inleiding Communicatie vindt plaats vanuit het NNFPS naar leden en de buitenwereld, van leden en de buitenwereld naar het NNFPS; tijdens evenementen, door officials, via De Forester, de website etc Website De potentie van de website en de daaraan gekoppelde sociale media wordt nog onvoldoende benut. De website is geschikt voor alle informatie, maar zeker voor de snelle informatie zoals uitslagen. Naast het uithangbord voor de vereniging, moeten functionaliteiten als een marktplaats, aanmelden voor evenementen etc. een (betere) plaats krijgen. Daarom stelt de werkgroep voor een nieuwe website te bouwen die beheers- en gebruiksvriendelijk is. Daarnaast is het belangrijk dat naast de centrale webmaster, elke regio een webmaster levert die vanuit de regio berichten aanvult. Een handleiding moet de redactie de nodige handvatten geven De Forester Het blad De Forester is een gewaardeerd blad en leent zich beter voor minder tijdsgebonden zaken als diepte-interviews, verenigingsnieuws en sfeerrapportages van onze belangrijkste evenementen. Daarmee kan de frequentie van verschijnen van De Forester omlaag. Dit zorgt tevens voor een aanzienlijke besparing in de kosten. In de leden bijeenkomst van 14 maart 2014 bleek er voldoende draagvlak bij leden te zijn om terug te gaan naar 2-3 uitgaven per jaar, mits de website verbeterd is Programmaboekje Het programmaboekje van de keuringen leent zich bij uitstek om te communiceren naar leden en potentiële geïnteresseerden in de New Forest pony. Verenigingsinformatie, lidmaatschap formulier, succesverhalen over New Forest pony s etc., verrijken het programmaboekje en dragen een boodschap uit Post/Mail Met het verminderen van het aantal nummers van De Forester kan er voor gekozen worden om op belangrijke momenten de leden per post te informeren of uit te nodigen. Een persoonlijk geadresseerde brief is nog altijd het best geopende bericht. 13

14 De werkgroep stelt voor voor de afhandeling van brieven of s gericht aan het Stamboek een protocol op te stellen. In dat protocol staan regels t.a.v een ontvangstbevestiging tot reageertijd naar betrokkene en de verantwoordelijken genoemd. Er moet actief worden gezocht naar adressen van leden. Indien nodig houden verantwoordelijken belrondes en spreken ze mensen aan op de keuringen. Uitgaande is standaard van logo New Forest voorzien. Dit alles omdat deze communicatievorm sneller en goedkoper is Toelichting op beoordeling De mondelinge toelichting op een rubriek tijdens de keuring is voor verbetering vatbaar. Niet alleen door de toelichting te beginnen met de positieve punten van de pony, maar ook om uit te leggen waarom de ene pony beter scoort dan de andere. Zoals reeds fokkerij aangegeven, is daar een aantal criteria voor opgesteld, waar de beoordelaar altijd op terug kan vallen wanneer hij/zij de plaatsing toelicht. Hier zal een protocol voor opgesteld moeten worden en juryleden worden getraind Openingstijden kantoor Het Stamboekkantoor is op de tijden dat zij open is goed bereikbaar en de afhandeling van de telefoontjes is adequaat. Maar doordat dit op bepaalde en halve dagen is, blijft het stamboekkantoor de meeste tijd niet bereikbaar. Daarom is het wenselijk een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) op de (vernieuwde) website te plaatsen. Dit scheelt ook in de handelingen van het kantoor op de dagen dat zij wel open zijn. Of, wanneer er per handeling wordt gerekend, kan het stamboekkantoor de hele week bereikbaar zijn Public Relations (PR) Voor de New Forest pony kan meer PR gemaakt worden door de verschillende media te voeden met persberichten over evenementen, prestaties van pony s etc. Hiervoor moet de vereniging een concept ontwikkelen dat er voor zorgt dat deze berichten gemakkelijk en kwalitatief goed bij de media terecht komen Social Media Sociale media als Twitter, Facebook etc. worden nog relatief weinig gebruikt, terwijl veel van de communicatie op betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd. In samenwerking met de webmasters moet de vereniging komen tot protocollen en een taakverdeling om deze media goed te gaan benutten. 14

15 3.4 Evenementen Inleiding De deelname aan evenementen loopt terug. En de verwachting is dat dit in de komende jaren niet zal veranderen gelet op de lagere dekaantallen in de afgelopen drie jaar. Dit geldt voor zowel de merriekeuringen als de hengstenkeuring. Tot op heden blijven de aanmeldingen voor de New Forest Sportdag op peil, ook daar moet rekening worden gehouden met minder deelnemers wanneer naar de ontwikkelingen op ponyconcoursen wordt gekeken Merriekeuringen Door minder aanmeldingen voor de keuringen neemt het aantal rubrieken waarbij er slechts één of enkele pony s in de ring zijn toe. Van competitie is dan geen sprake meer. Dit geldt op dit moment voor West en Zuid, waarop deze regio s besloten hebben de keuring te combineren. Ook in de regio s Noord en Oost zal het aanbod minder worden. De werkgroep bespeurt een verminderde bereidheid om een merrie klaar te maken voor de keuring omdat de kosten toe nemen en het selectietraject lang is. Hoe dichter de aansluiting bij het gebruiksdoel, hoe beter de deelname vaak is, zie de sportdag of de vrijspringwedstrijden. Om competitie in stand te houden stelt de werkgroep voor om toe te werken naar één selectiemoment (CMK) voor merries en daarmee kosten te besparen voor zowel fokker als stamboek. Een merrie hoeft dan slechts eenmaal in training te worden gezet voor de keuring. Op dit ene selectiemoment kan ook het vrijbewegen, vrijspringen worden opgenomen in het keuringstraject, omdat alle driejarige merries onder vergelijkbare condities kunnen worden beoordeeld. In verband met de zomervakanties van leden en betrokkenen, stelt de werkgroep voor om het keuringstraject enkele weken naar voren te halen (eind juni) of juist verder naar achteren te schuiven (begin september). De werkgroep stelt voor dat de regio s de stamboekopnames regionaal organiseren als er sprake is van één selectiemoment (CMK). Hiermee wordt het programma van de CMK ontlast, kunnen mensen in gesprek gaan met juryleden en adviezen krijgen over de training van de merrie naar de CMK toe. De stamboekopname kan prima gekoppeld worden aan activiteiten die met sport te maken hebben zoals vrijspringtraining of- wedstrijd, proeven rijden etc.. De werkgroep heeft de oproep van regio Noord om de regionale keuring in stand te houden gehoord en stelt voor dat regio Noord haar keuring voorafgaand aan de CMK organiseert, maar dat haar leden ook de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks in te schrijven voor de CMK. De rubriek veulens op de Centrale keuring is vaak onderhevig aan afmeldingen. Vanuit dierenwelzijns perspectief is de reis naar de CMK een hele onderneming voor een veulen. Een veulenkeuring in de regio is wellicht een mooi alternatief. De merrie/moeder kan hier echter geen predikaat krijgen. 15

16 De rubrieken voor één- en tweejarige merries zijn klein. Ook daar kan vanuit dierenwelzijn tegen aan worden gekeken. Een één- of tweejarige is volop in de groei en in plaats van in training te worden gezet is de wei wellicht de beste plek. Het laten vallen van deze rubrieken op de CMK is het overwegen waard Hengstenkeuringen Verwacht wordt dat het aantal hengsten dat wordt aangeboden ter goedkeuring voor de dekdienst de komende jaren minder zal worden. Daarom is inmiddels de keuze gemaakt om tot één Centrale Hengstenkeuring te komen waarop driejarige hengsten worden goedgekeurd, oudere hengsten geprimeerd en geplaatst. Daarmee wordt een dag selectiekosten bespaard. Om deze dag als een etalage in te kunnen blijven richten van het NNFPS stelt de werkgroep voor om de rubrieken nog verder aan te passen. De hengstenkeuring kent nog de volgende rubrieken: o o o o De rubriek 3 jarige, nog goed te keuren hengsten; De rubriek 4 en 5 jarige hengsten; De rubriek 6 jaar en oudere hengsten zonder lineaire score nakomelingen; De rubriek 8 tot en met 12 jarige hengsten met een lineaire score. (Hengsten uit deze rubriek die hebben voldaan aan de eis van een lineaire score nakomelingen komen in aanmerking voor het kampioenschap.) Hengsten van 8 jaar en ouder kunnen na aanmelding, ook in een showprogramma worden gepresenteerd, aan de hand of onder het zadel en op de sprong. (Hiermee wordt voorkomen dat er veel oudere hengsten in kleine rubrieken voorbij komen en er vaak afmeldingen moeten worden genoemd) Sportdag De NF sportdag is een prachtig evenement dat vooral behouden moet blijven. De werkgroep ziet graag weer de mogelijkheid op de sportdag om een pony in het stamboek op te laten nemen. Mensen die primair uit de sport komen zijn kunnen via de sportdag bij de fokkerij worden betrokken. Er zijn ook volwassenen die op New Forest Pony s rijden. Wellicht is het te overwegen om hen een mogelijkheid te bieden om te starten zonder startkaart. 16

17 3.5 Promotie, afzet Inleiding Onder de noemer van communicatie heeft de werkgroep al het een en ander over promotie geschreven. Over afzet echter nog niet zoveel. In de praktijk blijkt het lastig om op het gebied van afzet een evenement te organiseren zoals een veiling of een New Forest verkoopdag. Daarnaast werd tijdens de ledenbijeenkomst ook aangegeven dat leden hier niet direct een taak voor de vereniging zien weggelegd Promotiecommissie Er is een promotiecommissie die beperkt is in haar mogelijkheden en vaak afhankelijk is van besluitvorming elders binnen de vereniging. De werkgroep adviseert deze promotiecommissie een budget en de vrije hand te geven in het organiseren van aanwezigheid op evenementen en het ontwikkelen van promotiemateriaal. Uiteraard gekoppeld aan een verantwoording van de bestede gelden en een eigen evaluatie van de promotie opbrengsten. Daarmee houdt het bestuur een vinger aan de pols en kan goedkeuring worden verleend Jeugdcommissie De jeugd betrekken bij de New Forest pony is belangrijk. De werkgroep heeft al voorgesteld om aan de ledenraad een jeugdlid te koppelen. De jeugd is via media als Penny en internet te betrekken bij de New Forest pony door werkstukken te laten maken, aan prijsvragen mee te doen, webquests over paarden via internet te maken etc. Maar ook bijvoorbeeld door in de regio s voorrondes Presenteren kun je leren te organiseren, met kans op kwalificatie voor de finale tijdens de CMK. 17

18 4 Hoe nu verder Het gaat te ver om elk voorstel tot achter de komma uit te werken. Wel heeft de werkgroep over alle genoemde onderwerpen, haar voors en tegens gewikt en gewogen. Zij kan die meenemen in discussies die bij verdere invulling van het voorgestelde plaatsvinden. De leden van de werkgroep hebben zich dan ook beschikbaar gesteld om bij de invulling van deze veranderingen mee te werken. Besluitvorming over de eerste veranderingen moet binnen de huidige structuur van de vereniging plaatsvinden. Eerst zullen de meest fundamentele veranderingen in stemming moeten worden gebracht. Het is aan de regio s om dit te doen en het algemeen bestuur te verzoeken een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven om de veranderingen te bekrachtigen. Omdat voorstellen voor de een ingrijpender zullen zijn dan voor de ander is een goede begeleiding van deze voorstellen op zijn plaats. De werkgroep stelt voor om elke regio die een voorstel uit dit rapport ter stemming wil brengen te ondersteunen in haar definitieve formulering. Een vertegenwoordiging van de werkgroep zal op elke regiovergadering de voorstellen presenteren en toelichten, zodat elke regio op basis van dezelfde informatie haar keuze kan maken. De werkgroep stelt voor dat de regiobesturen zich in september over dit rapport buigen. Vervolgens dient elke regio in de eerste week van oktober te besluiten over de in te dienen voorstellen. Een of meer regiobesturen dienen het algemeen bestuur tijdig (let op de statutaire termijn van twee maanden) te verzoeken een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen, zodat deze voor de jaarwisseling wordt gehouden. 18

19 Bijlage 1 met schema huidige structuur van de vereniging NNFPS 19

20 Bijlage 2 met schema voorstel structuur van de vereniging NNFPS 20

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek KEURINGS- EN PREDICATENREGLEMENT Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Inhoudsopgave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Fokdoel Artikel 3 -Keuringen Algemeen Artikel 4 -Inschrijven en aanmelden voor keuringen

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek Artikel 1-Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen zijn onderdeel van het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN

UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN UITVOERINGSBEPALINGEN NRPS KEURINGEN Artikel 1. Algemeen 1. De Uitvoeringsbepalingen NRPS keuringen behoren bij het Keurings- en Predicatenreglement. 2. In de Uitvoeringsbepalingen worden voor de diverse

Nadere informatie

Fokprogramma Vereniging Barock Pinto Studbook

Fokprogramma Vereniging Barock Pinto Studbook Fokprogramma Vereniging Barock Pinto Studbook Fok programma BPS: Het fokprogramma beschrijft de strategie om het geformuleerde fokdoel te realiseren. Een fokprogramma bestaat uit de volgende componenten:

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

De New Forest pony. Blz 1

De New Forest pony. Blz 1 De New Forest pony Blz 1 Inhoudsopgave De new forest pony (voorkant) Blz 1 Inhoudsopgave Blz 2 Voorwoord Blz 3 De inleiding Blz 4 Geschiedenis Blz 5 Waar worden de new forest pony s voor gebruikt? Blz

Nadere informatie

Art. 1 Dit reglement neemt de terminologie over van de Statuten en de daarop rustende Reglementen van de Vereniging.

Art. 1 Dit reglement neemt de terminologie over van de Statuten en de daarop rustende Reglementen van de Vereniging. Keuringsreglement Inleidende bepalingen Art. 1 Dit reglement neemt de terminologie over van de Statuten en de daarop rustende Reglementen van de Vereniging. Art. 2 Dit reglement regelt de selectie en de

Nadere informatie

Keuringsreglement VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDS WELSH PONY EN COB STAMBOEK

Keuringsreglement VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDS WELSH PONY EN COB STAMBOEK Keuringsreglement VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDS WELSH PONY EN COB STAMBOEK Vastgesteld op 26 april 1996, bijgewerkt 17 juni 1996. Gepubliceerd in het Welsh Nieuws nr. 14 van juli 1996. Bijgewerkt: 1

Nadere informatie

Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed

Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed Het KWPN tuigpaard fokdoel en introductie nieuw bloed René van der Kuil (Coördinator TP KWPN) Intro KWPN tuigpaarden Fokdoel Introductie nieuw bloed

Nadere informatie

16 juni 2011. Nationale T.C.N. stamboekdag op Manege Groenewoude 10 juli 2011. adres: Ekris 38 te 3931 PX Woudenberg.

16 juni 2011. Nationale T.C.N. stamboekdag op Manege Groenewoude 10 juli 2011. adres: Ekris 38 te 3931 PX Woudenberg. 16 juni 2011 Geachte participanten, De jaarlijkse T.C.N. stamboekdag wordt voor de 2 e maal op de manege Groenewoude te Woudenberg van Hetty de Koning en Rob de Wijs gehouden. Dit jaar is het op zondag

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA REGIONALE KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2017 (o.v.b. aanname voorstel in ALV 2017)

VRAAGPROGRAMMA REGIONALE KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2017 (o.v.b. aanname voorstel in ALV 2017) VRAAGPROGRAMMA REGIONALE KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2017 (o.v.b. aanname voorstel in ALV 2017) Hierbij bieden wij U het vraagprogramma aan voor de Regionale Keuringen en Centrale Keuring in 2017. De

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES 1. SITUERING De fokkersvereniging Het Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. - B.W.P. stelt zich het fokken van een paard tot doel

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2014 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden. 2. Dit uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014

Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Verslag informatieavond Bonte Paarden Stamboek 14 maart 2014 Opening De voorzitter opent de avond en heet iedereen van harte welkom. Een maand geleden zijn de voorzitter en bestuursleden gekozen in een

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

Algemene informatie Provinciale keuringen

Algemene informatie Provinciale keuringen Algemene informatie Provinciale keuringen Belangrijke mededelingen Paarden en pony's mogen aan één provinciale keuring per jaar deelnemen. De tijdsindeling van elke keuring wordt op de NRPS-website bekend

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Artikel 1 Algemeen 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KNHS/KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2014

Nadere informatie

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES

REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES 1. SITUERING De fokkersvereniging Belgian Wamblood BWP stelt zich het fokken van een paard tot doel dat beantwoordt aan de

Nadere informatie

Algemene informatie Provinciale keuringen. Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats:

Algemene informatie Provinciale keuringen. Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: Algemene informatie Provinciale keuringen Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: * Veulenboek: Nakomelingen van goedgekeurde of door het NRPS erkende hengsten, mits er aan het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan NMPRS 2014-2019

Beleidsplan NMPRS 2014-2019 Beleidsplan NMPRS 2014-2019 Vastgesteld 23 november 2014 Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek De Mulderij 8b, 3831 NV Leusden 1. Inleiding Waarom een beleidsplan? Veel organisaties en stamboeken

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Resultaten: Enquête BWP

Resultaten: Enquête BWP 2014 Resultaten: Enquête BWP Resultaten enquête Demografie...2 Administratie en lidmaatschap...5 Communicatie... 10 Activiteiten... 14 Overzicht opmerkingen... 22 1 Resultaten enquête Demografie Gemiddelde

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

STAL HENDRIX / KWPN LIMBURG COMPETITIE 2011 VRAAGPROGRAMMA/REGLEMENT

STAL HENDRIX / KWPN LIMBURG COMPETITIE 2011 VRAAGPROGRAMMA/REGLEMENT STAL HENDRIX / KWPN LIMBURG VRAAGPROGRAMMA/REGLEMENT Deelname: Dit betreft een competitie voor 4 en 5 jarige springpaarden. Open voor paarden geboren in 2007 (4-jarigen) en paarden geboren in 2006 (5-jarigen)

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup.

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup. Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2016 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 2016 om de Pavo

Nadere informatie

Reglement Subli Competitie 2017

Reglement Subli Competitie 2017 Reglement Subli Competitie 2017 ALGEMEEN 1. De Subli Competitie is een competitie voor vier en vijfjarige dressuurpaarden en staat open voor paarden van alle stamboeken. 2. De Subli Competitie bestaat

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

12 APRIL Ledenvergadering KWPN-Limburg Noord

12 APRIL Ledenvergadering KWPN-Limburg Noord 12 APRIL 2011 Ledenvergadering KWPN-Limburg Noord 1 Agenda 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Notulen najaarsledenvergadering 22-11-2010. 4. Jaarverslag 2010. 5. Financieel Jaarverslag

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING "HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK"

REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING "HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK" artikel 1: Dit reglement bestaat uit: A. Stamboekreglement B. Keuringsreglement. A. STAMBOEKREGLEMENT: DOELSTELLING VAN DE VERENIGING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf Beoordelingsrapport Hengst: Yorick v.d. Giesenbos Cat. #: 1 Datum: 19 november Afstamming: Felle 422 x Stb. Jakob 302 x Ster pref. Jurjen 303 x Ster pref. Tsjalling 235 Stam 2 Verwantschaps%: 17.3 ( gemiddeld)

Nadere informatie

1) verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands

1) verwekt zijn door in Nederland ter dekking staande hengsten met een door het Nederlands Stamboekreglement Art. 1 Het Stamboekreglement regelt de registratie van Welsh Pony s, Cobs, Welsh part-bred pony s en Nederlandse Welsh Rijpony s. Dit reglement is gebaseerd op artikel 11 van de Statuten

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

De veterinaire inspectie geschiedt aan de hand van een standaardformulier waarbij de uitkomsten van de veterinaire inspectie kunnen worden vermeld.

De veterinaire inspectie geschiedt aan de hand van een standaardformulier waarbij de uitkomsten van de veterinaire inspectie kunnen worden vermeld. Veterinaire Jaarrapportage 2016 Evaluatie veterinaire inspecties stamboekopname merries. Evenals in vorige jaren zijn de merries die in aanmerking kwamen voor Stamboekopname voorafgaand aan de beoordeling

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup.

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge. dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup. Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge dressuurpaarden 2017 om de Pavo Cup Artikel 1 1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 2017 om de Pavo

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017

UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 secretariaat PFKB Litas 8, 4871 BM Etten-Leur Telefoon: 06 22 745 882 Email: secretariaat@pfkb.nl Website: www.pfkb.nl Bank nr. NL09 RABO 0102 3969 73 UITNODIGING SHOW- EN FOKDAG 13 AUGUSTUS 2017 Op zondag

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

STAMBOEKREGLEMENT VAN DE VERENIGING NEDERLANDS CONNEMARA PONY STAMBOEK (N.C.P.S.)

STAMBOEKREGLEMENT VAN DE VERENIGING NEDERLANDS CONNEMARA PONY STAMBOEK (N.C.P.S.) STAMBOEKREGLEMENT VAN DE VERENIGING NEDERLANDS CONNEMARA PONY STAMBOEK (N.C.P.S.) Art. 1. Dit reglement is opgesteld volgens de statuten en de daarop rustende reglementen van de vereniging. Art. 2. Dit

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2014 De afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN organiseert het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor 4-, en 5- jarige dressuurpaarden. Het HORSEFOOD DRESSUUR

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ *

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ * Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek Postbus 190 8430 AD Oosterwolde www.newforestpony.nl JUBILEUM EDITIE *25ste* NATIONALE NEW FOREST SPORTDAG Zaterdag 30 september 2017 Locatie: KNHS-CENTRUM,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2017

Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2017 Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2017 Artikel 1 Algemeen 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2017. 2. Dit uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

15 NOVEMBER Ledenvergadering KWPN-Limburg Zuid

15 NOVEMBER Ledenvergadering KWPN-Limburg Zuid 15 NOVEMBER 2010 Ledenvergadering KWPN-Limburg Zuid 1 1) Opening. Agenda 2) Mededelingen en ingekomen stukken. 3) Notulen voorjaarsledenvergadering 6 april 2010. 4) Begroting 2011. 5) Info Fokkerijraadslid.

Nadere informatie

Falabella Stamboek Europa INSCHRIJFFORMULIER

Falabella Stamboek Europa INSCHRIJFFORMULIER Falabella Stamboek Europa INSCHRIJFFORMULIER EUROPESE FALABELLA MERRIE, HENGSTEN-, VEULENKEURING OP 27 augustus 2017: inschrijving sluit op 1 Augustus 2017! Stamboekopname, conform rubrieken stamboekopname

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2015 RSV De Cavalieren uit Berkel-Enschot organiseert in samenwerking met de afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Hoofdstelnummer De hoofdstelnummers kunnen bij het secretariaat afgehaald te worden. Alleen dieren met hoofdstelnummers worden gekeurd.

Hoofdstelnummer De hoofdstelnummers kunnen bij het secretariaat afgehaald te worden. Alleen dieren met hoofdstelnummers worden gekeurd. Algemene informatie Provinciale keuringen Registratie en overschrijving vindt op de navolgende wijze plaats: * Veulenboek: Nakomelingen van goedgekeurde of door het NRPS erkende hengsten, mits er aan het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 31 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 juli 2017 tot wijziging van het Landsbesluit Nationale UNESCO Commissie Sint Maarten in verband

Nadere informatie

Verslag Voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen:

Verslag Voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen: Verslag Voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Datum: 6-april 2010. Aanvang: 20.00u. Locatie: Ruitersportcentrum Beek, Manegeweg 17, 6191PJ te Beek. 36 personen tekenen de presentielijst. 1.Opening. Notulen:

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

REGLEMENT EFO DRESSUURCOMPETITIE 2012

REGLEMENT EFO DRESSUURCOMPETITIE 2012 REGLEMENT EFO DRESSUURCOMPETITIE 2012 Deelname: Open voor 4, en 5-jarige paarden (geboren 2008 en 2007) ingeschreven bij het KWPN of een ander bij het WBFSH geregistreerd rijpaardenstamboek. Uitgesloten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Holthausen Frodo Prestatiedekhengst

Holthausen Frodo Prestatiedekhengst Stal Holthausen stelt ter dekking: Holthausen Frodo Prestatiedekhengst Holthausen Frodo II: voor topsport, schoonheid en een gouden karakter! Eerste goedgekeurde zoon van Orlando Tweede goedgekeurde zoon

Nadere informatie

Reglementen Beste Jeugdige Voorbrenger Jong NSPS, Nederlands Kampioenschap te Lunteren

Reglementen Beste Jeugdige Voorbrenger Jong NSPS, Nederlands Kampioenschap te Lunteren Reglementen Beste Jeugdige Voorbrenger Jong NSPS, Nederlands Kampioenschap te Lunteren Voorwoord In 2010 heeft Jong NSPS voor het eerst tijdens het Nationaal Kampioenschap in Lunteren de rubriek Beste

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ *

3 Mennen dressuur (1/2-span, 2 proeven): Impuls rubriek Klasse B - L - M - Z ZZ * Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek Postbus 190 8430 AD Oosterwolde www.new forestpony.nl 24e NATIONALE NEW FOREST SPORTDAG zaterdag 24 september 2016 KNHS-CENTRUM, ERMELO VRAAGPROGRAMMA De

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio NOORD-HOLLAND

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio NOORD-HOLLAND Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Regio NOORD-HOLLAND Regelingen en richtlijnen Selectie- en Kampioenschappen Regio Noord-Holland wedstrijdjaren 2016 en 2017 1 Algemeen Dit document beschrijft

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie