Verkiezingsprogramma. Fractie Front [A] Fractie Front [S] Esplanade E209 [P] 5000 LE Tilburg [T] [E]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma. Fractie Front 2015-2016. [A] Fractie Front [S] Esplanade E209 [P] 5000 LE Tilburg [T] 013-46 68 780 [E] info@fractiefront."

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma Fractie Front [A] Fractie Front [S] Esplanade E209 [P] 5000 LE Tilburg [T] [E] 1

2 Voorwoord Beste student, Voor je ligt het verkiezingsprogramma van Fractie Front. In dit verkiezingsprogramma wordt uiteengezet wat de visie van Fractie Front is en welke zaken aangepakt dienen te worden volgens deze visie. Onze visie uit zich in drie pijlers, te weten de actieve student, internationalisering en communicatie. Fractie Front vindt dat op deze terreinen nog veel winst te boeken valt. Bovendien komt het punt campusgevoel terug in dit verkiezingsprogramma, waardoor nog meer gerealiseerd wordt dat de universiteit een omgeving wordt waar één ieder zich kan ontwikkelen en ontplooien. Going the Extra Mile is dan ook de visie van Fractie Front sinds haar oprichting. Je kan meer uit je studententijd halen waar je niet alleen vandaag de dag profijt van hebt, maar ook wanneer je je gaat oriënteren op de arbeidsmarkt. Dit verkiezingsprogramma sluit aan bij verschillende ontwikkelingen die zowel de universiteit als de studenten raken, te weten digitalisering, globalisering en de veranderende vraag van de arbeidsmarkt. Digitalisering biedt veel kansen voor de universiteit. De universiteit kan zich enerzijds flexibeler opstellen door video- en audiocolleges te realiseren en anderzijds hoorcolleges efficiënter inrichten door bijvoorbeeld kennisclips. Ook door verplichte colleges die enkel gericht zijn op kennisoverdracht te verbieden willen wij flexibiliteit creëren die ervoor zorgt dat er een universiteit ontstaat waarin jij je optimaal kunt ontplooien en ontwikkelen. Globalisering dwingt de universiteit zich internationaler op te stellen. De internationale uitwisseling van kennis, studenten en docenten wordt elk jaar groter. De Tilburgse student kent geen grenzen, maar komt overal vandaan en gaat overal naar toe. De universiteit biedt steeds meer de mogelijkheid om studenten zich te laten ontwikkelen tot wereldburgers. Zowel de internationale als de Nederlandse student dient betrokken te worden bij de universiteit, waarbij goede communicatie essentieel is. Studenten dienen op alle vlakken te weten wat hen staat te wachten, niet alleen wanneer zij deelnemen aan een exchange programma, maar ook de criteria voor een tentamen of paper moeten duidelijk zijn. Hoewel de Tilburgse student en daarmee Tilburg University geen grenzen kent, hopen wij wel dat jij je thuis voelt op de campus van Tilburg University. Fractie Front wil dit campusgevoel in het jaar nog meer versterken, door bijvoorbeeld meer horecagelegenheden te laten vestigen op onze universiteit. Daarnaast zoekt de arbeidsmarkt niet enkel meer studenten die theoretisch goed onderlegd zijn, maar ook affiniteit hebben met praktische vraagstukken. Met het leenstelsel op komst wordt het nog lastiger om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen tijdens je studententijd. Er zorg voor dragen dat iedereen op zijn of haar manier actief kan zijn wordt des te belangrijker. Door het advies dat wij hebben gekregen vanuit verschillende populaties van de universiteit en daarbuiten, zijn we ervan overtuigd dat er voor jou een realistisch en doordacht verkiezingsprogramma ligt. Wij danken dan ook de oud-leden van Fractie Front, de lijstduwers en de studenten die aanwezig waren tijdens de Algemene Studenten Vergadering en de International Meeting voor hun bijdrage. Voel jij je aangesproken door deze visie en standpunten? Ga dan samen met ons the Extra Mile en stem van 20 april tot en met 23 april 2015 op Fractie Front. Jouw stem telt, niet alleen van 20 tot en met 23 april, maar altijd! 2 Verkiezingsprogramma Fractie Front

3 Samenvatting De actieve student Word Actief beleid Fractie Front wil ook in het collegejaar blijven investeren in de goede banden met de stichting Word Actief Tilburg om zodoende alle studenten van Tilburg University bewust te laten worden welke activiteiten zij naast hun studie kunnen verrichten. Geen verplichte colleges De universiteit dient een flexibele houding aan te nemen om ervoor te zorgen dat studenten zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen, ook naast hun studie. Deze flexibiliteit kan gerealiseerd worden door het afschaffen van verplichte colleges waar enkel sprake is van kennisoverdracht. Investeren in digitalisering Een andere manier om de flexibiliteit van de universiteit te vergroten is door gebruik te maken van de kansen die digitalisering biedt voor de universiteit, zoals video- en audiocolleges. Bovendien biedt digitalisering de kans om kennisclips op te nemen waardoor hoorcolleges efficiënter kunnen verlopen. Samenwerking studie- en studentenverenigingen omtrent career services Zowel de studie- als studentenverenigingen als de universiteit organiseren interessante, carrièregerichte activiteiten. Fractie Front pleit voor een goede samenwerking hieromtrent om te voorkomen dat er in elkaars vaarwater geopereerd wordt. Investeren in de 21st century skills Werkgevers zoeken steeds meer studenten die niet enkel theoretisch onderlegd zijn, maar ook affiniteit hebben met praktische vraagstukken. Om het gat tussen de arbeidsmarkt en de universiteit te verkleinen pleit Front ervoor dat er veel geïnvesteerd wordt in de 21st century skills, ook wel soft skills genoemd, zowel in als naast het curriculum. Stages, exchange en minors zonder studievertraging Stages, exchange en minors bieden de ultieme mogelijkheid voor studenten om zich te onderscheiden. Fractie Front pleit er dan ook voor dat er een semester standaard wordt ingeruimd waar de student in staat wordt gesteld om deze activiteiten te ondernemen. Tegen verhoging Bindend Studie Advies Fractie Front is fundamenteel tegen het verhogen van de Bindend Studie Advies (BSA). Afgelopen collegejaar heeft onder andere Fractie Front er voor gezorgd dat een verhoging niet werd doorgevoerd. Ook aankomend collegejaar blijft Fractie Front de eventuele veranderingen omtrent het BSAz nauwlettend volgen. Studenten (meer) betrekken bij besluitvormingsprocessen Fractie Front vormt de brug tussen de universiteit en de studenten. Studenten dienen zich gehoord en gerepresenteerd te voelen in de universiteitsraad. Door verschillende evenementen te organiseren wil Fractie Front de mening van studenten peilen over diverse onderwerpen. Besturen, ook met leenstelsel Met het leenstelsel op komst worden studenten afgeschrikt om een fulltime of parttime bestuursjaar te gaan doen. Via het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) of het Landelijk Overleg Fracties (LOF) wil Fractie Front ervoor zorgen dat het mogelijk wordt dat studenten op één of andere wijze gecompenseerd Verkiezingsprogramma Fractie Front 3

4 worden wanneer zij studievertraging oplopen door een bestuursjaar. Meer werkplekken met ruimere openingstijden Op dit moment zijn er niet genoeg werkplekken tijdens de piekmomenten. Fractie Front gaat er zorg voor dragen dat er ook tijdens drukke periodes voldoende werkplekken zijn voor studenten. Onder andere in het nieuwe Onderwijs- en Zelfstudiecentrum dat gerealiseerd gaat worden. Cateringvoorziening in het weekend Na de eerste pilot met de verruimde openingstijden van de Mensa is er in maart een tweede pilot van start gegaan. Wanneer de pilot van toegevoegde waarde blijkt te zijn, gaat Fractie Front zich hardmaken voor dat de Mensa in het weekend open blijft gedurende het hele jaar. Betere aansluiting op de arbeidsmarkt, ook na je studie Fractie Front wil realiseren dat studenten als beloning voor hun afstuderen ten minste drie vouchers krijgen ter waarde van 18 ECTS om vakken te volgen aan Tilburg University plus een voucher voor een sollicitatietraining van het Student Career Center wanneer zij afgestudeerd zijn. Internationalisering Betere Engelse vaardigheid van de medewerkers van Tilburg University Communiceren met de student begint met taal. Als medewerkers niet vaardig genoeg zijn in het Engels kan dit tot verwarring leiden. Het is belangrijk dat iedere werknemer getoetst wordt op zijn of haar Engels en dat per functie wordt gekeken hoe vaardig iemand moet zijn. Aan de hand van het resultaat van deze toets moeten werknemers geadviseerd worden hun Engels te verbeteren. Duidelijke bewegwijzering in het Engels Internationale studenten komen aan Tilburg University een internationale studie volgen. Hiervoor worden ze geacht Engels te kunnen spreken en lezen en geen Nederlands. De huidige bewegwijzering is enkel in het Nederlands maar moet in de toekomst tweetalig zijn. Goede communicatie en huisvesting voor internationale studenten Het is lastig voor internationale studenten om een goede en betaalbare woning te vinden in Tilburg. De universiteit moet daarom duidelijke informatie verschaffen met betrekking tot woningen, verzekeringen, verenigingen en activiteiten. Een goede aanvulling op het huidige beleid is de applicatie Pathfinder, deze moet in de toekomst op de website van Tilburg University geïmplementeerd worden. Zolang Tilburg University niet internationaal genoeg is, wordt the International Office behouden The International Office ontwikkelt beleid om verdere internationalisering van Tilburg University te bevorderen en zorgt voor de uitwisseling van studenten tussen de universiteit en de rest van de wereld. The international office is van essentieel belang en moet daarom te alle tijden behouden worden. Exchange zonder studievertraging in het curriculum Een buitenland ervaring is een unieke kans om jezelf te kunnen ontplooien en is tegenwoordig een must op het CV voor potentiële werknemers. De drempel om hieraan deel te nemen moet daarvoor zo laag mogelijk worden gemaakt. Fractie Front ziet graag dat studenten hier vrij aan deel kunnen nemen zonder dat zij studievertraging oplopen. 4 Verkiezingsprogramma Fractie Front

5 Informatievoorziening voor Nederlandse exchange studenten verbeteren Studenten die graag aan exchange deel willen nemen kunnen zich hiervoor inlezen en oriënteren op de website van Tilburg University. Deze informatieverschaffing doet te kort. Betere en uniforme informatieverschaffing omtrent exchange locaties en de daar bijbehorende mogelijkheden en eisen zijn daarom essentieel. Medezeggenschap toegankelijk maken voor internationale studenten Internationale studenten kunnen vaak wel een medezeggenschapsfractie in, maar zij worden onvoldoende gefaciliteerd om ook daadwerkelijk goed te kunnen participeren. Voorbeelden hiervan zijn mails en vergaderstukken die enkel in het Nederlands verstuurd worden. Daarnaast komt het ook voor dat er delen van vergaderingen zijn waar geen tolk aanwezig is, waardoor internationale studenten niet mee kunnen doen. Communicatie Inschrijven tentamens Het moet voor studenten duidelijk zijn voor welk tentamen zij zich moeten inschrijven. Fractie Front wil daarom dat studenten zich in principe alleen kunnen inschrijven voor een tentamen als zij ook voor het vak geregistreerd staan. Het liefst ziet Front dat studenten automatisch worden ingeschreven voor het tentamen als zij zich inschrijven voor een vak. Beschikbaar van antwoordmodellen na het tentamen Fractie Front wil dat het antwoordmodel van een tentamen wordt gepubliceerd na afloop van het tentamen, in combinatie met het tentamen zelf. Op die manier worden studenten in staat gesteld hun antwoorden met de juiste antwoorden te vergelijken en kunnen ze meer leren van hun fouten. Daarnaast zal daardoor beter te begrijpen zijn waarom een bepaald cijfer is toegekend. Kwaliteit studieadvies verbeteren Fractie Front wil dat er een duidelijk overzicht komt dat informatie geeft over welke weg studenten moeten bewandelen als zij met een klacht of vraag zitten, zodat ze niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Daarnaast wil Front dat studenten na afloop van een gesprek met een studieadviseur een evaluatieformulier toegestuurd krijgen, zodat men er direct op kan reageren als blijkt dat er ruimte voor verbetering is. Kortere verkiezingen Fractie Front pleit er al enige jaren voor om de verkiezingen te verkorten. Vier dagen wordt door studenten vaak nog steeds als te lang ervaren. Daarom wil Front dit verder inperken. Daarnaast pleit Front voor een duidelijke informatieverstrekking vanuit Tilburg University omtrent de medezeggenschap, zodat studenten worden gemotiveerd om meer inhoudelijk te stemmen. Betere communicatie over wat te verwachten van een tentamen of paper Studenten hebben het recht om beter inzicht te krijgen in wat van hen verwacht wordt bij een tentamen of paper. Te vaak blijkt dat er bij studenten daarover onduidelijkheid heerst. Fractie Front pleit ervoor dat er voor ieder tentamen een voorbeeldtentamen op Blackboard gepubliceerd wordt. Daarnaast moeten duidelijke beoordelingscriteria op Blackboard worden geplaatst ter voorbereiding van een paper. Verkiezingsprogramma Fractie Front 5

6 Betere inhoudelijke feedback op becijfering Als student heb je het recht om te weten hoe je cijfer tot stand is gekomen. Het komt regelmatig voor dat studenten een cijfer krijgen zonder te weten waarop het gebaseerd is. Fractie Front zet zich daarom in voor duidelijke inhoudelijke feedback waarbij het initiatief bij de docent ligt. Kennisclips over gebruik van Blackboard en Comap Veel studenten hebben moeite met het gebruik van Blackboard en Comap aan het begin van hun studie. Door het gebruik van kennisclips wil Fractie Front ervoor zorgen dat er aan studenten duidelijkheid wordt geboden over deze pagina s. Betere communicatie over verbouwingen op de campus Als werkplekken of andere faciliteiten verplaatsen door het verbouwen of renoveren van gebouwen op de campus, vindt Fractie Front dat de student hiervan op de hoogte moet zijn. Daardoor blijft het voor de student duidelijk hij terecht kan om te studeren en voor vragen en afspraken. Toegankelijkheid van taalcursussen Fractie Front is van mening dat elke student de mogelijkheid moet krijgen om zich in te schrijven voor een taalcursus. Doordat de inschrijfdatum voor een cursus begin augustus ligt, is het erg lastig voor premasterstudenten om in het eerste semester een taalcursus te volgen. Daarnaast is Fractie Front van mening dat studenten die op exchange gaan, voorrang moeten krijgen bij de inschrijving van taalcursussen die betrekking hebben op de exchange. Betere communicatie omtrent wijzigingen in het curriculum en de Onderwijs- en Examenregeling Wijzigingen in het curriculum en de OER kunnen grote gevolgen hebben voor studenten en daarom moet hier een duidelijke communicatie over zijn. Dit gebeurt echter nog niet zoals Fractie Front het graag zou zien en daarom zet Fractie Front zich in voor meer transparantie omtrent wijzigingen in het curriculum en de OER. Campusgevoel Horeca op de campus Tilburg University onderscheidt zich door de mooie campus. Fractie Front wil het campusgevoel wat op onze universiteit heerst versterken. Dit moet bijvoorbeeld gebeuren door het opzetten van meer diverse horecagelegenheden. Buitenwerkplekken Om studenten de gelegenheid te geven om buiten te studeren wil Fractie Front buitenwerkplekken realiseren die voorzien zijn van een stopcontact. 6 Verkiezingsprogramma Fractie Front

7 De actieve student Fractie Front zet zich niet alleen in voor kwalitatief goed hoger onderwijs, maar ook voor de studenten die the extra mile gaan. Je studententijd is bij uitstek een periode waar zelfontplooiing centraal staat. Helaas zijn er veel ontwikkelingen gaande op zowel landelijk als universitair niveau die deze zelfontplooiing onnodig lastig maken. Denk hierbij aan de invoering van het leenstelsel en de intensivering van het onderwijs. Fractie Front is echter van mening dat de universiteit een flexibele houding moet aannemen om zelfontplooiing te stimuleren. Werkgevers zijn immers op zoek naar studenten die iets extra s te bieden hebben en zich onderscheiden van de massa. Word Actief beleid De stichting Word Actief Tilburg is een initiatief van TiGeAk, SOTS en Fractie Front en is verantwoordelijk voor een duidelijke bewustwordingscampagne over de voordelen van en de mogelijkheden tot actief worden naast je studie. De goede samenwerking tussen Word Actief Tilburg en Fractie Front zorgt voor bewustwording bij alle studenten over het belang van extra-curriculaire activiteiten en zelfontplooiing. Fractie Front steunt dan ook aankomend jaar de stichting Word Actief Tilburg. Geen verplichte colleges Fractie Front gelooft in de actieve student die intensief met de studie bezig is, maar ook de mogelijkheid heeft om zichzelf te ontwikkelen naast de studie. Daarom is Fractie Front tegen de verschoolsing van de universiteit en streeft ernaar om verplichte colleges waarbij het gaat om alleen kennisoverdracht af te schaffen. Meerdere studenten ervaren de verplichte colleges als vervelend. Er is door Fractie Front een initiatiefvoorstel ingediend over de regulering van verplichte colleges omdat wij van mening zijn dat de verantwoordelijkheid van het volgen van colleges bij de student zelf moet liggen. In wil Fractie Front ons dan ook hard maken voor geen verdere verplichtstelling van colleges zijn die puur gericht zijn op kennisoverdracht. Investeren in digitalisering BEREIKT Extra aandacht voor de actieve student ; WAT op opendagen Video- en audiocolleges Fractie Front ziet digitalisering als een positieve ontwikkeling die veel kansen biedt voor de student. Deze ontwikkeling dient dan ook vooral aangemoedigd en gestimuleerd te worden. Digitalisering biedt veel kansen om de flexibiliteit van de universiteit te vergroten door bijvoorbeeld colleges op te nemen. Financieel gezien is het helaas niet altijd mogelijk om van alle colleges video-opnames te maken, maar Fractie Front ziet wel mogelijkheden. Zo kunnen er standaard geluidsfragmenten van colleges worden gemaakt. Dit is op andere universiteiten al een succes gebleken en Fractie Front wil dit ook graag implementeren op Tilburg University. Om dit concreet te maken en om ervoor te zorgen dat dit daadwerkelijk geïmplementeerd wordt op Tilburg University, pleit Front ervoor dat er targets ingesteld worden om ook de voortgang hieromtrent in de gaten te houden. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat studenten flexibel kunnen studeren, waardoor zij in staat worden gesteld om nevenactiviteiten naast hun studie te verrichten. Alle studenten worden bovendien in staat gesteld om voor de tentamens de colleges dan wel terug te zien, dan wel te horen. Kennisclips Kennisclips zijn korte opnames waar complexe begrippen of theorieën kort worden uitgelegd. Deze kennisoverdracht biedt enerzijds verdieping in de literatuur, maar anderzijds is deze systematiek vaak te complex om in het hoorcollege uit een te zetten. Door kennisclips voorafgaand aan het college op Blackboard te plaatsen, worden studenten in staat gesteld beter voorbereid te zijn om het college Verkiezingsprogramma Fractie Front 7

8 waardoor dit beter te volgen is. Docenten kunnen op deze wijze hun hoorcollege inrichten op een manier die niet gericht is op kennisoverdracht, maar verdieping geeft in de theorie. Goede samenwerking met studie- en studentenverenigingen omtrent career services Zowel de studieverenigingen, studentenverenigingen als de universiteit organiseren carrière gerichte activiteiten. Het organiseren van deze activiteiten vindt Fractie Front erg belangrijk om de studenten klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Vandaag de dag komt het echter te vaak voor dat de universiteit en de studie- en studentenverenigingen in elkaars vaarwater komen. Dit vindt Front een kwalijke ontwikkeling, gezien het feit dat studie- en studentenverenigingen hun voortbestaan grotendeels te danken hebben aan hun activiteiten en de daarbij horende sponsoren. Fractie Front ziet graag dat er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de universiteit en de studie- en studentenverenigingen, waarbij de verenigingen als een serieuze onderhandelingspartner worden gezien. Wij zien mogelijkheden voor samenwerking in plaats van concurrentie. BEREIKT Gesprekken tussen de universiteit en studie/ studentenverenigingen over career services. Investeren in de 21st century skills Werkgevers zijn niet meer op zoek naar studenten die enkel theoretisch goed onderlegd zijn, maar zoeken met name studenten die ook affiniteit hebben met praktische vraagstukken en over de zogeheten 21st century skills beschikken. Denk hierbij aan presentatievaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en het doen van praktijkcases tijdens je studie. Fractie Front ziet hiervoor in de meeste studies nog veel ruimte voor verbetering. Het verschilt echter per opleiding of het waardevoller is om dit als een apart onderdeel te beschouwen in het curriculum of dit door het curriculum te laten vloeien. De keuze voor één van deze twee mogelijkheden ligt in onze optiek bij de faculteitsraad en de opleidingscommissies. Fractie Front waakt er echter voor dat dit daadwerkelijk effectief geïmplementeerd wordt. Stage, minor of exchange zonder studievertraging Studenten moeten zich uiteindelijk niet enkel profileren op de arbeidsmarkt, maar dienen zich al in een vroeg stadium voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Stages, exchanges en minors bieden de ultieme mogelijkheid voor studenten om zich te onderscheiden. Fractie Front vindt het erg belangrijk dat studenten die de extra mile willen gaan, worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Echter, onder andere met het leenstelsel, wordt het erg lastig gemaakt om één van deze unieke ervaringen op te doen. Werkgevers zoeken studenten die deze activiteiten verricht hebben, daarom zou Fractie Front graag zien dat het mogelijk is dat studenten deze kansen kunnen aangrijpen. Fractie Front is er dan ook voorstander van dat er een semester standaard wordt vrij geroosterd waar de student in staat wordt gesteld om een of meerdere van deze activiteiten te ondernemen. De kaders hiervoor zijn in het Onderwijsprofiel reeds gemaakt. Front waakt ervoor dat dit ook daadwerkelijk mogelijk wordt. Bovendien moet het mogelijk zijn dat minors niet alleen aan andere faculteiten gevolgd worden, maar ook aan andere universiteiten in Nederland. Ten slotte ziet Fractie Front graag meer extended masters aan Tilburg University. Dit zijn masters bestaande uit drie semesters. In het eerste semester worden de reguliere vakken gevolgd van de master. In de tweede en de derde semester volgt de student een stage of junior traineeship, waarin de student de helft van de tijd aan zijn of haar scriptie werkt en de andere helft van de tijd aan de werkzaamheden in het bedrijf. Tegen verhoging van Bindend Studie Advies Fractie Front is fundamenteel tegen het verhogen van het Bindend Studie Advies (BSA). Er was een plan om in de aankomende periode het BSA te verhogen naar 48 ECTS en om hierin bovendien een vak op te nemen dat sowieso behaald diende te worden, het zogenoemde struikelvak. Een struikelvak 8 Verkiezingsprogramma Fractie Front

9 is een vak binnen het eerste jaar dat je gehaald moet hebben, wil een student zijn of haar BSA halen. Afgelopen collegejaar heeft onder andere Fractie Front er voor gezorgd dat deze verhoging en het struikelvak niet werden doorgevoerd. Ook aankomend collegejaar blijft Fractie Front zich hard maken tegen mogelijke veranderingen van het BSA. Studenten (meer) betrekken bij besluitvormingsprocessen op de universiteit Fractie Front vormt de brug tussen de universiteit en de studenten. Bij de pijler communicatie wordt uiteengezet welke rol de universiteit speelt om studenten van voldoende informatie te voorzien. Ook Fractie Front speelt hier in sommige aspecten ook een belangrijke rol. Studenten dienen niet enkel beter geïnformeerd te worden, maar zij moeten zich ook gerepresenteerd en gehoord voelen in de universiteitsraad. Door verschillende evenementen te organiseren wil Fractie Front de mening van studenten peilen over diverse onderwerpen. Fractie Front wil via diverse (ludieke) wijzen de studenten ook informeren over relevante wijzigingen, waar de Pleekrant op dit moment een goed voorbeeld van is. BEREIKT Sharepoint zichtbaar op Blackboard Besturen, ook met leenstelsel Met het leenstelsel op komst worden studenten afgeschrikt om een fulltime of parttime bestuursjaar te doen. Deze landelijke ontwikkeling, waarin studenten sneller moeten afstuderen, vindt Fractie Front zeer kwalijk. Een bestuursjaar wordt alleen mogelijk voor mensen die dit ook financieel kunnen opbrengen. Het collegegeld, dat gewoon betaald dient te worden, wordt niet gedekt door de beursmaanden die je ontvangt tijdens een bestuursjaar. BEREIKT Duidelijke informatievoorziening omtrent het Sociaal leenstelsel door organiseren bijeenkomst voor alle studenten Via het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) of het Landelijk Overleg Fracties (LOF) wil Front ervoor zorgen dat het mogelijk wordt dat studenten op één of andere wijze gecompenseerd worden als zij studievertraging oplopen, zoals bij topsport reeds het geval is. Een mogelijkheid hiervoor is collegegeldvrij besturen, waarin de studenten nog steeds de mogelijkheid behouden om te lenen bij DUO. Meer werkplekken met ruimere openingstijden De universiteitsbibliotheek is reeds door onder andere Fractie Front een uur langer open. Vooral tijdens piekmomenten zijn er toch nog niet genoeg werkplekken beschikbaar op de universiteit of zijn deze werkplekken nog onbekend. Er zijn echter nog andere werkplekken beschikbaar in Tilburg, zoals de werkplekken in het Soul Café. Wij nemen dan graag de promotie van deze werkplekken op ons. Daarnaast pleit Fractie Front ervoor dat, wanneer het nieuwe Onderwijs- en Zelfstudiecentrum gerealiseerd wordt, daar zoveel mogelijk studiewerkplekken met computer beschikbaar komen naar behoeften van de student. Cateringvoorziening in het weekend De pilot met de verruimde openingstijden van de Mensa mede op initiatief van Fractie Front is dit collegejaar van start gegaan. In het weekend ging de Mensa van tot uur open. Deze pilot is positief ontvangen door de studenten en de cateraar van de Mensa; Sodexo. In maart is er een tweede pilot gestart. Verkiezingsprogramma Fractie Front BEREIKT Aandacht voor ruime openingstijden Universiteitsbibliotheek door organiseren Nacht van de UB + Computers alleen voor studenten van Tilburg University; controle in alle gebouwen met computerwerkplekken op university card BEREIKT Pilot opening Mensa in weekend 9

10 Wanneer dit daadwerkelijk van toegevoegde waarde blijkt te zijn, gaat Fractie Front zich hard maken om ervoor te zorgen dat de Mensa in het weekend open blijft gedurende het hele jaar. Bovendien dient ook het menu in het weekend online beschikbaar te zijn. Betere aansluiting op de arbeidsmarkt, ook na je studie De verantwoordelijkheid van de universiteit voor de studenten houdt volgens Front na het afstuderen van studenten niet op. Een te groot percentage studenten heeft een te lange tijd nodig om werk te vinden na het afstuderen. Het is essentieel om deze studenten toch in de kijker te spelen bij werkgevers. Fractie Front wil realiseren dat studenten als beloning voor hun afstuderen ten minste drie vouchers krijgen ter waarde van 18 ECTS om vakken te volgen aan Tilburg University wanneer zij afgestudeerd zijn en dat zij daarnaast ook een voucher krijgen voor een sollicitatietraining van het Student Career Center. Internationalisering In 2010 heeft de Universiteit van Tilburg besloten haar naam te veranderen in Tilburg University. Deze keuze is bewust gemaakt do de universiteit om zich internationaler te profileren. Internationale ervaring is erg belangrijk voor de huidige student en een exchange semester biedt de kans om deze ervaring op te doen. Het proces van internationalisering is al in gang gezet en er zijn een aantal specifieke punten die aangekaart zullen worden opdat Understanding Society in de toekomst niet alleen betrekking heeft op de Nederlandse samenleving. Betere Engelse vaardigheid van de medewerkers van Tilburg University Internationale studenten die aan Tilburg University komen studeren voegen het perspectief van een ander land toe aan het onderwijs. Dit stimuleert begrip tussen verschillende nationaliteiten onder de studenten. Echter kan een gebrekkig niveau Engels van een docent dit proces hinderen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat een goed linguïstisch niveau door iedere werknemer van de universiteit wordt behaald. Dit komt concreet terug in het initiatiefvoorstel van Fractie Front dat betrekking heeft op het niveau van Engelse op de universiteit. In dit voorstel komt naar voren dat iedere medewerker een niveautoets Engels moet doen. Er wordt een niet bindend advies meegegeven wanneer er niet aan het niveau wordt voldaan. Het gewenste niveau moet naar functie bepaald worden: een scriptiebegeleider moet vaardiger zijn in Engels dan een werkgroepdocent voor eerstejaarsvakken. Desalniettemin moet er sprake zijn van een minimum niveau van iedereen. Binnenkort wordt het taalbeleid van de universiteit herzien en dit is een essentiële verandering hierin. Duidelijke bewegwijzering in het Engels Internationale studenten komen in een vreemde stad terecht. Ze kennen nog weinig mensen en ze hebben in sommige gevallen nog geen woning. Ze kunnen zich daarnaast slecht wegwijs maken in de stad omdat veel in het Nederlands staat aangegeven. Op de universiteit is dit ook het geval en dit brengt onnodige verwarring met zich mee. Er moet daarom op de universiteit bewegwijzering komen die ook in het Engels is. Hetzelfde geldt voor de mededelingsschermen die op de gehele campus te vinden zijn: hierop worden veel activiteiten aangegeven maar dit gebeurt nog niet altijd in het Engels waardoor internationale studenten minder betrokken worden bij de universiteit. Goede communicatie en huisvesting voor internationale studenten De Tilburgse student heeft baat bij de perspectieven die een internationale student te bieden heeft. Het is daarom belangrijk dat onze exchange studenten goed ontvangen worden. Op dit moment zijn er nog te veel internationale studenten die gebruik maken van een slechte of dure accommodatie. Dit kan voorkomen worden door internationale studenten van tevoren in te lichten over de mogelijkheden die ze hebben. Een pakket met informatie over particuliere huisvesting, verzekering, activiteiten en 10 Verkiezingsprogramma Fractie Front

11 verenigingen is een goede toevoeging aan de huidige faciliteiten die de universiteit internationale studenten biedt om goed voorbereid naar Nederland te komen. Verder is er dit jaar veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een applicatie Pathfinder waarin al deze informatie beschikbaar is. Komend jaar moet deze applicatie actief in gebruik wordt genomen. Zolang Tilburg University niet internationaal genoeg is, wordt the International Office behouden The International Office ontwikkelt beleid om verdere internationalisering van Tilburg University te bevorderen en zorgt voor de uitwisseling van studenten tussen de universiteit en de rest van de wereld. The international office is van essentieel belang en moet daarom te allen tijden behouden worden. Het aantal Nederlandse studenten dat deel kan nemen aan een exchange programma in het buitenland, is afhankelijk van de exchange instroom van buitenlandse studenten. Het is daarom cruciaal dat buitenlandse studenten ondersteund worden om hier te kunnen studeren. Hoe beter dit gedaan wordt, hoe meer exchange instroom, wat indirect resulteert in meer exchange plaatsen voor Nederlandse studenten. Exchange zonder studievertraging in het curriculum Een buitenland ervaring is een unieke kans om jezelf te kunnen ontplooien en is tegenwoordig een must op het CV voor potentiële werknemers. De drempel om hieraan deel te nemen moet daarvoor zo laag mogelijk worden gemaakt. Wij zien graag dat studenten hier vrij aan deel kunnen nemen zonder dat zij studievertraging oplopen. Dit is tegenwoordig nog niet altijd het geval. Daardoor zijn studenten met studies waar dit nog niet mogelijk is eerder terughoudend over de deelname aan een exchangeprogramma. Dat is geen goede zaak en daar moet verandering in komen. Zo zou het ook mogelijk moeten kunnen zijn dat studenten hun thesis in het buitenland kunnen schrijven. Informatievoorziening voor Nederlandse exchange studenten verbeteren Studenten die graag aan exchange deel willen nemen kunnen zich hiervoor inlezen en oriënteren op de website van Tilburg University. Deze informatieverschaffing doet te kort. Vaak zijn er geen duidelijke cijfereisen bekend en is niet iedere studieadviseur overal van op te hoogte waardoor er soms misverstanden ontstaan. Betere en uniforme informatieverschaffing omtrent exchange locaties en de daar bijbehorende mogelijkheden en eisen zijn daarom essentieel. Dit zou te realiseren zijn door middel van een online tool waar studenten aan de hand van hun gemiddelde cijfers en voorkeurslanden een aantal exchange locaties te zien krijgen waaruit ze dan kunnen kiezen. Medezeggenschap toegankelijk maken voor internationale studenten We leven in een globaliserende wereld met een continue toename van het aantal internationale studenten op Tilburg University. Het is essentieel dat ook die internationale studenten de mogelijkheid wordt geboden dat ze deel kunnen nemen aan het medezeggenschapsproces. Dit komt ten goede aan het internationaliseren van de universiteit. Gelukkig kunnen internationale studenten vaak wel een medezeggenschapsfractie in, maar zij worden onvoldoende gefaciliteerd om ook daadwerkelijk goed te kunnen participeren. Voorbeelden hiervan zijn mails en vergaderstukken die enkel in het Nederlands verstuurd worden. Daarnaast komt het ook voor dat er delen van vergaderingen zijn waar geen tolk aanwezig is, waardoor internationale studenten niet mee kunnen doen. Verkiezingsprogramma Fractie Front 11

12 Communicatie Goede communicatie vanuit de universiteit en de faculteiten naar de studenten is belangrijk. Studenten moeten weten wat er is besloten tijdens de universiteitsraad en de faculteitsraden en wat deze besluiten voor hen betekenen. Daarnaast is het ook belangrijk dat studenten weten wat zij kunnen verwachten van een tentamen of paper. Door na een tentamen of paper duidelijk feedback te geven, weten studenten waarom een bepaald cijfer is gegeven en kunnen zij deze feedback meenemen is hun ontwikkeling. BEREIKT Inzicht en controle op tarieven instellingscollegegeld + Duidelijke informatievoorziening omtrent open access Inschrijven tentamens Veel studenten ondervinden problemen met het inschrijven voor tentamens en maken kosten doordat zij zich te laat inschrijven. Het is onoverzichtelijk voor welk tentamen de student zich moet inschrijven, omdat de student zich voor alle tentamens van de faculteit kan registreren. Hierbij worden snel fouten gemaakt waardoor studenten zich voor het verkeerde tentamen inschrijven en daardoor onnodige kosten maken. Fractie Front wil dat studenten in principe alleen nog in kunnen schrijven voor een tentamen als zij ook ingeschreven staan voor het vak, om onduidelijkheid te voorkomen. Nog liever zou Front zien dat studenten automatisch ingeschreven worden voor het tentamen als zij zich voor een vak inschrijven. Uiteraard moet er dan wel een mogelijkheid zijn om ook uit te schrijven voor het tentamen. Indien het automatisch inschrijven voor tentamens niet mogelijk is wil Front dat er een systeem komt waarbij de student een fly-over op het scherm krijgt ter herinnering dat de inschrijving dan het tentamen bijna sluit. Op die manier hoeven studenten geen onnodige kosten te maken doordat zij te laat zijn met het inschrijven voor het tentamen. Beschikbaar stellen van antwoordmodellen na het tentamen Fractie Front wil dat het antwoordmodel van een tentamen wordt gepubliceerd na de afloop van het tentamen. Studenten kunnen hierdoor meer leren van hun fouten omdat ze de mogelijkheid hebben hun antwoord met het juiste antwoord te vergelijken. Uiteraard dient de student dan toestemming te hebben om het tentamen na afloop mee te nemen of het tentamen moet op Blackboard gepubliceerd worden, zodat het vergelijken van antwoorden ook daadwerkelijk mogelijk is. De beschikbaarheid van een antwoordmodel zorgt voor meer controle bij het toekennen van cijfers, waardoor ook inzagen meer gestructureerd kunnen verlopen. Deze antwoordmodellen moeten echter niet bindend zijn, aangezien er ruimte moet zijn voor creativiteit en originaliteit in de antwoorden van de student. Fractie Front wil dat deze antwoordmodellen na afloop van het tentamen op Blackboard komen, zodat studenten alvast inzicht krijgen in hoe zij het tentamen gemaakt hebben. Dit is vooral erg waardevol als de herkansing vlak na de eerste kans is gepland. Kwaliteit studieadvies verbeteren Als studenten vragen hebben of problemen hebben met hun studie weten zij vaak niet waar zij terecht kunnen. Fractie Front wil dat dit verandert zodat studenten goed geïnformeerd zijn over de weg die zij moeten bewandelen als zij een bepaald probleem hebben. Fractie Front wil dat er een duidelijk overzicht komt dat ingaat op welke zaken de student aan moet kaarten bij de studentdesk, de studieadviseur, de examencommissie, de opleidingscommissie of de faculteitsraad. Zo weten studenten waar ze terecht kunnen met hun vraag en worden ze niet van het kastje naar de muur gestuurd. Een belangrijke factor in de informatievoorziening is de studieadviseur. Om te zorgen dat studenten 12 Verkiezingsprogramma Fractie Front

13 optimaal kunnen studeren is het van essentieel belang dat studenten tevreden zijn over hun studieadviseurs. Daarom wil Fractie Front dat studenten een online evaluatieformulier ontvangen nadat zij een gesprek met hun studieadviseur hebben gehad. Op die manier kan de kwaliteit van studieadviseurs gewaarborgd worden en kan er direct gereageerd worden als men constateert dat er ruimte voor verbetering is. Kortere verkiezingen Een universiteit kan niet goed functioneren zonder medezeggenschap van studenten. Het is essentieel dat studenten gehoord worden en dat dit gebeurt in elke vorm van de medezeggenschap: opleidingscommissies, faculteitsraden en de universiteitsraad. In de verkiezingsweek is het dus essentieel dat studenten hun vertegenwoordigers kiezen voor de rest van het jaar. De stem van de student telt, niet alleen tijdens de verkiezingen, maar gedurende het hele jaar. Hoe belangrijk het uitbrengen van de stem ook is, de week van de verkiezingen wordt door sommige studenten als hinderlijk ervaren. Dit komt omdat hen meerdere keren per dag de vraag gesteld wordt of ze al gestemd hebben. Fractie Front pleit er al enige jaren voor om de verkiezingen te verkorten. De verkiezingen duurden aanvankelijk zeven dagen, later vijf en nu vier. Vier dagen wordt nog steeds als te lang ervaren, daarom wil Fractie Front de verkiezingen verkorten. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door middel van verkiezingen van twee dagen of beperkte openingstijden van de stembus naar behoeften van de student. Studenten hebben dan uiteraard nog steeds de gelegenheid om te stemmen, maar de drukte rondom de verkiezingen zal dan afnemen. Daarnaast wil Fractie Front dat Tilburg University informatie verstrekt omtrent de medezeggenschap. Studenten kunnen dan beter het nut van de medezeggenschap begrijpen. Studenten worden dan meer aangespoord om inhoudelijk te stemmen. Betere communicatie over wat te verwachten van een tentamen of paper Studenten hebben het recht om beter inzicht te krijgen over wat van hen verwacht wordt bij een tentamen of paper. Te vaak blijkt dat studenten slechts enkele voorbeeldvragen krijgen, die in het laatste college gegeven worden. Hierdoor krijgen studenten onvoldoende inzicht in wat van hen verwacht wordt bij het tentamen of met een paper. Het inzicht dat studenten krijgen moet representatief zijn voor het tentamen of paper. Hierbij wil Fractie Front dat voor ieder tentamen een voorbeeld tentamen op Blackboard wordt geplaatst en bij ieder paper er vooraf beoordelingscriteria worden opgesteld en gepubliceerd. Door deze eisen te stellen kunnen studenten zich beter voorbereiden en weten zij ook wat er van hen verwacht wordt. Betere inhoudelijke feedback voor becijfering Als student heb je het recht om te weten hoe je cijfer tot stand is gekomen. Het komt te vaak voor dat studenten alleen een cijfer krijgen zonder duidelijk te weten waarop het gebaseerd is. Fractie Front zet zich daarom in voor duidelijke inhoudelijke feedback waarbij het initiatief bij de docent ligt. Studenten hoeven niet actief op zoek te gaan naar duidelijke feedback, maar moeten deze juist aangeboden krijgen door de docent. Wij pleiten ervoor dat er bij iedere vorm van tentaminering de student inzicht krijgt in de beoordelingscriteria. Studenten leren zo van de gemaakte fouten en kunnen hierdoor in het vervolg beter presteren. Betere communicatie omtrent wijzigingen in het curriculum en Onderwijs- en Examenregeling Een wijziging in het curriculum en in de Onderwijs- en Examenregeling heeft vaak grote gevolgen voor studenten. Er worden dan andere eisen gesteld aan studenten, die studenten mogelijk niet Verkiezingsprogramma Fractie Front 13

14 verwacht hadden. Het is in het belang van de universiteit om transparantie hierover te geven want onduidelijkheid over een opleiding kan studenten afschrikken. Maar het is vooral in het belang van de student om duidelijkheid over wijzigingen in het curriculum en de OER te krijgen. Fractie Front ziet dat dit helaas nog te weinig gebeurt en ziet dat studenten hierdoor soms zelfs voor een opleiding kiezen aan een andere universiteit. Fractie Front wil daarom dit probleem aanpakken door te werken aan een duidelijke communicatie omtrent wijzigingen in het curriculum en de OER. Fractie Front wil dat de universiteit dit niet alleen realiseert via de gebruikelijke fora zoals Blackboard maar ook via sociale media, informatiesessies en het creëren van aanspreekpunten voor studenten waar studenten met vragen terecht kunnen. Kennisclips over gebruik van Blackboard en Comap Aan het begin van een studie hebben veel studenten moeite met het gebruik van Blackboard en Comap. Deze pagina s zijn belangrijk voor studenten, bijvoorbeeld voor het inschrijven voor vakken en tentamens. Omdat op deze pagina s ook belangrijke mededelingen worden geplaatst is het dus van belang dat een BEREIKT Modules informatiezoeken zichtbaar op Blackboard student begrijpt hoe zij deze pagina s moet gebruiken. Fractie Front is daarom voor het gebruik van kennisclips. In deze kennisclips wordt een instructie gegeven over de standaardhandelingen, zoals het inschrijven voor vakken en tentamens. Goede communicatie over verbouwingen op de campus Tilburg University is aan het verbouwen en renoveren op de campus. Als hierdoor werkplekken of andere faciliteiten verplaatsen, moeten studenten hiervan op de hoogte zijn zodat duidelijk is waar zij terecht kunnen. Fractie Front vindt dat studenten tijdig te weten moeten krijgen wat er voor hen gaat veranderen op de campus. Toegankelijkheid van taalcursussen Tilburg University biedt veel premasters en masters aan in het Engels, zodat ook internationale studenten aan Tilburg University kunnen studeren. Daarnaast biedt de universiteit taalcursussen aan, zodat studenten zonder taalbarrières kunnen studeren. De inschrijfdatum van het eerste semester van deze cursussen is begin augustus. Verschillende groepen studenten, zoals premasterstudenten, hebben op deze datum nog geen toegang tot Blackboard. Daarnaast is het voor hen vaak nog onduidelijk waar zij zich kunnen inschrijven voor taalcursussen. Hierdoor is het erg lastig voor hen om in het eerste semester een taalcursus te volgen. Fractie Front is van mening dat elke student moet kunnen studeren zonder belemmeringen. Elke student zou daarom de mogelijkheid moeten hebben zich in te kunnen schrijven voor taalcursussen. Studenten die op exchange gaan, moeten de taal van het land beheersen. Bepaalde taalcursussen zijn erg snel vol bij het moment van inschrijven, waardoor het niet voor alle studenten mogelijk is om deze taalcursus te volgen. Fractie Front vindt daarom dat Tilburg University deze studenten voorrang moet bieden bij de inschrijving van taalcursussen die betrekking hebben op de exchange. Campusgevoel Tilburg University heeft een unieke campus die compact is. Deze campus moet uitnodigend zijn voor studenten, zodat studenten graag op de campus verblijven en zich thuis voelen. Fractie Front vindt dat Tilburg University haar campus uitnodigend moet maken voor studenten, omdat zij hier veel tijd doorbrengen. Door buitenwerkplekken en diverse horecagelegenheden te creëren, wordt de student 14 Verkiezingsprogramma Fractie Front

15 gemotiveerd te verblijven op de campus. Horeca op de campus Tilburg University onderscheidt zich door de mooie campus. Er zijn maar weinig universiteiten in Nederland met een campus zoals die van Tilburg University. Fractie Front wil het campusgevoel wat de studenten op Tilburg University hebben, versterken. Afgelopen jaar is er al een Starbucks geopend en Fractie Front ziet graag nog meer diverse horeca gelegenheden. Denk hieraan aan het openen van een ijssalon of een echte universiteitskroeg. Dit zou een prachtige toevoeging zijn aan onze campus. Op deze wijze wordt het interessanter voor studie- en studentenverenigingen om activiteiten te organiseren op de campus, aangezien zij hier goedkoop een borrel kunnen organiseren. De gebouwen én Grand Café Esplenade sluiten immers al vroegtijdig. Buitenwerkplekken Fractie Front vindt het belangrijk dat studenten zich thuis voelen op de campus en dat de Tilburgse student het hele jaar door van alle faciliteiten gebruik kan maken om optimaal te studeren. In de zomer zitten studenten liever niet binnen om te studeren. Daarom wil Fractie Front buitenwerkplekken met stopcontacten realiseren zodat studenten het hele jaar door op de campus kunnen studeren. Verkiezingsprogramma Fractie Front 15

16 Slotwoord In het komend academische jaar zal dit verkiezingsprogramma de leidraad zijn voor Fractie Front. Uiteraard blijven ook dit jaar de drie pijlers Actieve Student, Internationalisering en Communicatie van groot belang. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed aan het versterken van het campusgevoel op Tilburg University. Er wordt rekening gehouden met verschillende ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en veranderende vraag op de arbeidsmarkt, welke invloed hebben op zowel de universiteit als haar studenten. Fractie Front zal met een proactieve houding te werk gaan om komend academisch jaar wederom voor die Extra Mile te gaan. We zullen alles wat op ons pad komt met een enthousiaste, kritische en realistische blik benaderen om de belangen van de studenten van Tilburg University optimaal te behartigen. Mochten er naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma nog vragen zijn, is Fractie Front altijd bereid deze te beantwoorden. Wij zijn te vinden in Esplanade 209. Namens alle kandidaten van Fractie Front, Machiel, Fleur, Lisanne, Anne, Nikki, Ruben, Basten, Jan-Willem en Nikki 16 Verkiezingsprogramma Fractie Front

17 GOING THE EXTRA MILE Fractie Front University Council Esplanade Builing Room E209 T E I Verkiezingsprogramma Fractie Front 17

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Fractie Front 2016-2017 Going the Extra Mile! [A] Fractie Front [S] Esplanade 209 [P] 5000 LE Tilburg [T] 013-4668780 [E] info@fractiefront.nl ...Inhoudsopgave... Voorwoord Pg. 2 Kernpunten

Nadere informatie

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009

VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA Leidse Universitaire Verkiezingen 21 april t/m 7 mei 2009 Inleiding De SGL hecht grote waarde aan bondige en duidelijke taal. Een verkiezingsprogramma is vaak lang en uitgebreid

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

A C T I E V E S T U D E N T C O M M U N I C A T I E I N T E R N A T I O N A L I S E R I N G F R O N T V E R K I E Z I N G S P L A N

A C T I E V E S T U D E N T C O M M U N I C A T I E I N T E R N A T I O N A L I S E R I N G F R O N T V E R K I E Z I N G S P L A N A C T I E V E S T U D E N T C O M M U N I C A T I E I N T E R N A T I O N A L I S E R I N G F R O N T V E R K I E Z I N G S P L A N 2 0 1 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 0 Voorwoord... 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen. Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK

Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen. Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen Samenwerking Studenten Organisatie, Lijst Calimero en Lijst STERK 3 november 2016 Notitie Versterking Medezeggenschap en Verkiezingen 2 1. Introductie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Siam

Verkiezingsprogramma Siam Verkiezingsprogramma Siam Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van studentenfractie Siam, Studenten In Actieve Medezeggenschap / Saxum In Aquis Moventibus. Academisch jaar 2011-2012 is een

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2016

Verkiezingsprogramma 2016 Verkiezingsprogramma 2016 Universiteitsraad Meer ruimte voor zelfontplooiing Meer aandacht voor internationale studenten Voor een duurzame universiteit 1 Inhoudsopgave De partij 3 Pijlers 4 Standpunten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Fractie SAM 2013-2014

Verkiezingsprogramma. Fractie SAM 2013-2014 Verkiezingsprogramma Fractie SAM 2013-2014 April 2013 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Thema: Onderwijskwaliteit... 4 1.1 Koppeling arbeidsmarkt verbeteren...4 1.2 Kwaliteit doceren verhogen...4 1.3 Twee instroommomenten

Nadere informatie

Notitie: Automatische tentameninschrijving na vakinschrijving

Notitie: Automatische tentameninschrijving na vakinschrijving Notitie: Automatische tentameninschrijving na vakinschrijving Fractie Lijst Calimero 2012/2013 Berber Harkema Gabi Wals Koos Tervooren Milou Peters Problemen inschrijvingsprocedure. Momenteel zijn er tussen

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Yara. Muller. Lijsttrekker VERKIEZINGS MAGAZINE. Fractie SAM VERKIEZINGS PROGRAMMA

Yara. Muller. Lijsttrekker VERKIEZINGS MAGAZINE. Fractie SAM VERKIEZINGS PROGRAMMA 2016 2017 Yara Muller Lijsttrekker VERKIEZINGS MAGAZINE Fractie SAM VERKIEZINGS BEREIKTE ZAKEN kandidaten verkiezingsprogramma PROGRAMMA Wat is fractie sam? Fractie SAM behartigt in de Universiteitsraad

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Wouter Maas Kandidaat Universiteitsraadsverkiezing voor de Erasmus School of Law

Wouter Maas Kandidaat Universiteitsraadsverkiezing voor de Erasmus School of Law Ik ben Wouter Maas, 22 jaar oud en fiscalist in spé. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar van Fiscaal Recht en doe ik daarnaast Civiel Effect om mijn toekomst wat breder te trekken. Erasmus is op de goede

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij voor de Utrechtse Student

Verkiezingsprogramma Partij voor de Utrechtse Student 1 Verkiezingsprogramma 2017-2018 Partij voor de Utrechtse Student 2 Odz. Je bent pas écht student als je actief bent! Inhoudsopgave Voorwoord. Pagina 3 Onze speerpunten Pagina 5 Ontwikkeling van de student

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving college van bestuur o & s Behandeladvies Ter bespreking Aan UR cie O&O Datum 10 juni 2013 Memonummer memo UR O&O 20 JUNI 2013 Agendapunt 5 nr. 13/044 Onderwerp Beantwoording rondvraag Lijst Calimero tentameninschrijving

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years

Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen. Expansion of Tuition Free Board Years Uitbreiding Collegegeldvrijbesturen Expansion of Tuition Free Board Years SOG FRACTIE 2015-2016 Studenten Organisatie Groningen Alexander van t Hof Ynske van Zundert Jonah Thompson Anne van der Wolff Sybren

Nadere informatie

KIESWIJZER. De NWS KiesWijzer heeft als doel om haar leden beter te informeren op deze gebieden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

KIESWIJZER. De NWS KiesWijzer heeft als doel om haar leden beter te informeren op deze gebieden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. NWS KIESWIJZER TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017 NWS KIESWIJZER Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide, internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam appellant], appellant tegen de Examencommissie Master Political Sciences, verweerder

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Verkiezingsprogramma Lijst VUUR 2017-2018 Overzicht Speerpunten 4 Voorwoord 5 Waarom stemmen? 5 Waarom VUUR? 5 Kortom 5 Lijst VUUR 2017-2018 6 Onderwijskwaliteit 7 Kleinschalig interactief onderwijs 7

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014

Irene Eijkelenboom Vice Praeses der Landelijke Kamer van Verenigingen 2013-2014 Beste PKvV s, Sinds 2012 is het volgens de wet mogelijk voor onderwijsinstellingen om Collegegeldvrij Besturen aan te bieden aan studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen. De Landelijke Kamer

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst Calimero 2014-2015

Verkiezingsprogramma Lijst Calimero 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Onze visie op onderwijs in een notendop... 4 Kwaliteit van het onderwijs... 5 Studiekeuze en begeleiding... 6 Faciliteiten... 7 Internationalisering... 9 Flexibele omgang met

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE

STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE STUDENTEN EN NEVENACTIVITEITEN: (voorheen studentactivisme) DE VISIE VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE 1 2 Inleiding De waarde van door studenten verrichte nevenactiviteiten, aan de UT ook wel studentenactivisme

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t.

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t. UNIVERSITEITSRAAD UR: Behandeling op: Agendapunt: 1260 02-12-11 5 Onderwerp: Aard: Dienst: Datum: Paraaf: Voorstel invoering harde knip Instemming CS/S&P 9 november 2011 Aan: Van: Beleidscontext: Budgettair

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) over het academisch jaar 2012-2013. Het was vanaf het

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven

Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Parttime bestuursjaar bij Integrand Eindhoven Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? Voorzitter Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

Aan de slag! Notitie over de aansluiting op de arbeidsmarkt

Aan de slag! Notitie over de aansluiting op de arbeidsmarkt Aan de slag! Notitie over de aansluiting op de arbeidsmarkt Juni 2014 Aanleiding Het arbeidsmarktperspectief van de huidige generatie studenten is verre van positief. Dat blijkt uit het rapport De arbeidsmarkt

Nadere informatie

Het aanbieden van (goedkope) lunch/maaltijden, vooral in het weekend Een kiosk/kantine/lunchroom/cafetaria/mensa/broodjesbar Toegang tot magnetron(s)

Het aanbieden van (goedkope) lunch/maaltijden, vooral in het weekend Een kiosk/kantine/lunchroom/cafetaria/mensa/broodjesbar Toegang tot magnetron(s) Fractie Front Warandelaan 2 5037 AB Tilburg E: info@fractiefront.nl T: 013 466 8780 I: www.fractiefront.nl Aan: Universiteitsraad Van: Fractie Front Datum: 4 juli 2014 Betreft: Leefbare campus: ook in

Nadere informatie

Waarom fractie sam? dáárom sam stemmen - in het kort. Fractie SAM wil het volgende voor elkaar krijgen: het volledige programma vind je verderop!

Waarom fractie sam? dáárom sam stemmen - in het kort. Fractie SAM wil het volgende voor elkaar krijgen: het volledige programma vind je verderop! Waarom fractie sam? Fractie SAM behartigt in de Universiteitsraad de belangen van alle studenten binnen Tilburg University. Al meer dan 20 jaar zijn we jouw stem binnen de universiteit! Onderwijs. Studentenfaciliteiten.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht BELEIDSREGELS AANGAANDE TOELATING TOT ONDERWIJS BOVENOP NOMINALE STUDIELAST Deze beleidsregels zijn vastgesteld door de Opleidingsdirecteur op 11 mei 2009 ter uitvoering en implementatie van art. 25 OER-bachelor

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015/2016

Verkiezingsprogramma 2015/2016 Verkiezingsprogramma 2015/2016 Nathalie Niehof Tamar Slaterus Boris Kyuchoukov Nadine van Merode Sebastiaan van Wijk Michelle Hartmans Willeke Mulder Hanna Berretz Robert Strooper Inhoud Korte Introductie...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 Inhoud Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 1 MBO, HBO of universiteit 19 MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 20 Toelating 20 Locatie 21 HBO:

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, Heb je zelf eerder een superleuke TIK of TOP-week gehad? En zou je deze in 2014 graag zelf willen organiseren? Dit is je kans! We zoeken namelijk vanaf september 2013, 6 enthousiaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Parttime bestuursjaar bij Integrand

Parttime bestuursjaar bij Integrand Parttime bestuursjaar bij Integrand Integrand verbindt en stimuleert ambitie 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Wat is Integrand? 3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in? a. Voorzitter b. Vice voorzitter/hr-manager

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 1. Welkom & Introductie FPN/International Relations Office Ms. Merlijne van Overbruggen Head International Relations Office Ms. Ellen Blaauw International Relations

Nadere informatie

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Informatie 2016 www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Voorwoord Maart 2016, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto artikel

Nadere informatie

Communicatievisie 2014 More Than a Degree

Communicatievisie 2014 More Than a Degree Communicatievisie 2014 More Than a Degree Definitielijst SU: Student Union SUb: Student Union bestuur Student: Student aan de Universiteit Twente UT: Universiteit Twente TOM: Twents Onderwijs Model MTAD:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kandidaatsfractie 2015-2016

Verkiezingsprogramma Kandidaatsfractie 2015-2016 Verkiezingsprogramma Kandidaatsfractie 2015-2016 Stem SOG, voor de student die méér wil Beste student, beste leden van de SOG, De SOG kandidaatsfractie presenteert met trots haar verkiezingsprogramma voor

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 7 5 8 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de heer XXX, appellant tegen het College van Bestuur, verweerder 1. Ontstaan en loop

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie