TUSSEN DE RAILS HET WEL EN WEE VAN ONZE KERK VAN SANDERBOUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TUSSEN DE RAILS HET WEL EN WEE VAN ONZE KERK VAN SANDERBOUT"

Transcriptie

1 50e jaargang februari 2013 No. 594 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking met de in Sanderbout - Sittard gevestigde verenigingen en organisaties. Bestuur/redactie: W. Coumans, H. Cuypers, J. Coumans en T. Jongen. Secretariaat: Ericastraat 42, 6134 VX Sittard. Tel.: / Bankrelatie: Rabobank Sittard-Geleen rek.no Druk: Drukkerij Bakker te Merkelbeek. HET WEL EN WEE VAN ONZE KERK VAN SANDERBOUT Bij deze wordt U aangereikt de financiële cijfers over het afgelopen jaar Het is een verslag waaruit de al jaren durende teloorgang weer eens wordt weergegeven. Een groot tekort van ,00 en dat wordt nu weer door het solidariteitsfonds van het Bisdom Roermond bijgepast. Want onze H. Gemmakerk en parochie heeft zelf geen geldmiddelen meer. De financiële situatie is zodanig dat de onlangs opgerichte kleine kerkcommissie ook geen mogelijkheden meer ziet om zelfs de kleine kapel open te houden. Nu de Gemeente heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van ons aanbod om tegen gebruikerskosten de grote kerkruimte voor sociale doeleinden van de wijk Sanderbout te benutten, is de kans verkeken om het kerkgebouw in zijn geheel of deels open te houden. De vertegenwoordiger van het Bisdom maakte het kerkbestuur en de commissie duidelijk dat dit laatste keer is dat het Bisdom bijpast: we kunnen helaas ook niet meer! We putten namelijk geld uit een fonds van alle parochies van Limburg die ons al heel wat jaren die steun hebben kunnen geven. Dan komt toch eens het moment: het herstel is er wel of niet of we gaan over tot sluiting. En als de kerk gesloten is en niet meer voor de eredienst wordt gebruikt, dan begint de ontmanteling en worden alle baten en lasten verrekend en worden de laatste schulden afgehandeld. Daarna is het afwachten wat met het onroerend goed gaat gebeuren. Het is een trieste weg die wij als parochie Sanderbout moeten ondergaan: we komen er niet langs. De onderstaande cijfers laten u het boekjaar 2012 zien en als u daarbij voegt de teneur van de financiële overzichten van de laatste 10 jaar, dan begrijpt u dat het zo niet verder kan.

2 Monuta Wauben Uitvaartzorg en -verzekering Ons nieuw uitvaartcentrum Henri Weltersstraat 17 Baandert-Sittard Tel C1000 Huirne Café d n Hook Veestraat VJ Sittard Tel.: Mob.: Bremstraat 16 Sittard Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8:00 tot 20:00

3 FINANCIEEL OVERZICHT H. GEMMAPAROCHIE - SANDERBOUT 2012 INKOMSTEN BEDRAG UITGAVEN BEDRAG Gezinsbijdragen 417 Collectes 1509 Misintenties 315 Collectes bij begrafenissen 677 Afrekening bij erediensten (geen Gezinsbijdragen) 960 Offerblokken kaarsen 465 Huur pastorie en kelder 9845 Subsidie Gemeente Sittard-Geleen TOTAAL INKOMSTEN Bijdragen Bisdom: %-nota en 1413 Solidariteitsfonds Onderhoud kerk 3733 Gas/water/licht kerk 6100 Vaste lasten parochie 5821 Liturgie/kaarsen/hosties 1583 Assistentiekosten Verzekeringen/Gem. Belastingen 3056 Administratiekosten 1333 Koor TOTAAL UITGAVEN TEKORT PAROCHIE Deze cijfers maken ons duidelijk dat we als kerkbestuur met de rug tegen de muur staan. Met al onze vrijwilligers en goedwillende mensen kunnen we deze ondergang niet tegen houden. We zijn dankbaar dat we het nog zo vele jaren hebben kunnen uithouden. Begonnen onze voorouders in de 50- jaren van de vorige eeuw met de bouw van deze prachtige H. Gemmakerk - die daarmee beeldbepalend werd in de skyline van Sittard - nu staat onze kerk verloren tussen de alsmaar meer lege plekken in de woonwijk Sanderbout. De oudere generaties van Sanderbout laten ons een prachtig monument achter. En wij die achterblijven? Hoe gaan we daar mee om? Gemeenschap en Gemeente moeten daar een antwoord op geven. Het kerkbestuur zal binnenkort aan de Bisschop verzoeken het Kerkgebouw van de H. Gemma aan de eredienst te onttrekken. We schatten in dat de sluiting van de Kerk rond 1 juli a.s. zal liggen. Dan is het afwachten wat Gemeente en/of gemeenschap met dit onroerend goed zouden willen en kunnen doen. Als kerkbestuur staan we open voor het behouden van het gebouw ten behoeve van sociale doeleinden voor de gemeenschap of een andere waardige bestemming voor dit monument. Ik kan U niets anders zeggen dan deze sombere berichten. Ze zijn pijnlijk voor al die betrokkenen van Sanderbout en omgeving, en zeker voor hen die de laatste jaren alles in het werk hebben gesteld om de Kerk draaiende te houden. Ik mag hen van harte danken: leden en oud-leden van het kerkbestuur, collega s priesters, oud-zangkoorleden, leden van comité ophalen kerkbijdragen, onderhoudsploeg, de oud-kosters en de huidige koster Willy Buchheim, en zeker onze huidige penningmeesteres Mevr. Rosie Bons. Ik vraag U: blijf het nog volhouden in de laatste komende maanden zodat we met zijn allen waardig en met opgeheven hoofd de zo prachtige periode H. Gemma-Sanderbout mogen afsluiten. Moge God ons zegenen voor de nieuwe weg die we moeten gaan inslaan. H. Gemma - bid voor ons!! Deken Wilbert van Rens waarnemend-pastoor Sanderbout.

4 Crerarstraat 9 Sittard Kantoor Privé/fax Veestraat 2a Sittard Werkplaats Mobiel A.B. Zorgverlening Voor al uw zorg Veestraat VG Sittard KvK Functie via PGB Particulier zorgverlener Huishoudelijke ondersteuning Persoonlijke verzorging Begeleiding Terminale zorg Avond- en nachtzorg

5 Telefoon van Deken W. v. Rens is b.g.g Gironummer t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Gemma Sittard ZATERDAG 23 FEBRUARI UUR Zaterdag 2 maart uur Pastoor Kruydenberg, overleden ouders Arts-Krekels, overleden ouders Jan v.d. Plas en Kathe v.d.plas-evers ZATERDAG 9 MAART UUR ZATERDAG 16 MAART UUR OVERLEDEN Mevrouw Janssen-Vankan, Leliestraat 54, 83 jaar Martin v.d.velden, Anjelierstraat 22, 75 jaar Voor het opgeven van diensten en H. Missen kunt U terecht bij: Mevr. Bons Stationsplein 16-8, tel of in de brievenbus van de pastorie. Koster Dhr. W. Bucheim Korenbloemstraat 10A, telefoon Contactadres met betrekking H. Doopsels: diaken B. ter Haar telefoon Het kerkbestuur. MUZIEKCORPS ST. BARBARA C arnaval Ook dit jaar heeft Muziekcorps St. Barbara zich weer in de mooie blauwe pakken gepresenteerd in de 2 carnavalsoptochten in Sittard. Een speciaal woord van dank is zeker op zijn plaats voor de mensen die er weer voor gezorgd hebben dat we zo mooi verkleed en geschminkt voor de dag zijn gekomen. Trots zijn we erop hoe we ons weer als Muziekcorps tijdens de Carnaval gepresenteerd hebben. De bekende klanken van ons corps hebben we weer kunnen laten horen tijdens de optochten. Dit jaar hebben wij ook de eer gehad om voor aanvang van de Kinderoptocht de stadsprins te mogen begeleiden vanuit zijn Prinselijk paleis naar de startplaats van de optocht. Na de mooie woorden van de prins en een kleine versnapering zijn we samen met de stadsprins door de straten van onze mooie stad getrokken. Solist enc onc ours Zaterdag 26 januari heeft ons lid, Joyce Vaassen deelgenomen aan het Artamuse solistenconcours. In de 5de divisie heeft zij met het nummer Orion een prachtig resultaat behaald, waarbij ze met 82 punten een 1ste prijs heeft afgedwongen. Ook het juryrapport was alleen maar lovend en het laagste punt wat ze heeft gescoord was een 7,5. Een resultaat om trots op te zijn en ook Muziekcorps St. Barbara is erg trots op haar eigen lid. Joyce, van harte gefeliciteerd met je behaalde resultaat. Programma Op zondag 10 maart zal Muziekcorps St. Barbara wederom deelnemen aan het opluisteren van het krombroodrapen. Gedurende deze opluistering zal ons corps deelnemen aan de stoet die over de markt in Sittard richting de Kollenberg zal gaan. Op zondag 17 maart zal Muziekcorps St. Barbara voor het eerst te vinden zijn in de carnavalsstoet in Kotem, België. De afgelopen jaren namen we deel aan de halfvastenstoet in Maasmechelen, maar als U ons dit jaar ons wilt bewonderen over de grens nodigen wij U uit om naar de optocht in Kotem te komen kijken. Tevens zullen wij verder gaan met de voorbereiding richting het voorjaar waar wij ons weer gaan presenteren op verschillende podia. Daarover zal in de volgende editie meer informatie volgen, maar we hopen op voorhand dat wij U tijdens een van deze optredens te mogen begroeten. Voor ons verdere programma en informatie over ons kunt u ons bezoeken op onze website Muzikale groeten, Muziekcorps St. Barbara KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 9 MAART 2013 VERSCHIJNINGSDATUM 22 MAART 2013 OPHALEN OUD-PAPIER 23 FEBRUARI 2013

6 Sjlagers van ons eigen Sjlagerfestival waren aanwezig en zongen voor onze senioren. Het werd een geweldige avond en we wensen prinses Annie I een geweldig mooi seizoen toe. KAVO VROUWENBOND NIEUWS Beste leden, Ons programma voor de maand maart is als volgt. Kienavond Op dinsdag 12 maart is er weer kienen georganiseerd door de Kavo-vrouwenbond in de Barbarazaal. De zaal gaat open om uur. Aanvang uur. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-leden. Mannen zijn natuurlijk ook van harte welkom. We hopen op een goede opkomst, want onze vereniging kan ook uw steun goed gebruiken. 5 maart Jaarvergadering Op dinsdag 5 maart hebben we onze jaarvergadering. We beginnen met het jaarverslag onder het genot van een kop koffie/thee met een heerlijk stuk vlaai. Daarna beginnen we met gratis kienen voor badgoed. De zaal gaat open om aanvang om We hopen u allen te mogen verwelkomen op deze avond. Paasavond brunch Op dinsdag 2 april willen we onze leden aan paasavond brunch aanbieden. Met heerlijke hapjes en dergelijke gezellig bij elkaar zijn. Deze avond is voor onze leden gratis tevens kunt u ook max. 1 introducé meenemen. Hier vragen we een klein bedrag van 5,00 voor. De zaal gaat open om Aanvang om U kunt zich opgeven tot 12 maart dit kan bij mevr. Annelies Halmans, Veestraat 51. Tevens hebben we ook weer onze bekende loterij met vele mooie prijzen. We hopen u allen te begroeten op deze avond. Alle zieken wensen we van harte beterschap en sterkte toe, en alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag. CV DE KOELKÖP Het bestuur : Afscheid van Prins Melvin I en uitroeping van prins Simon I tijdens een geweldige installatiezitting met optredens van o.a. Dieter Koblenz, onze eigen Sjnubbelkes en Angelina. Nog een verrassing: ex-prins Melvin I treedt toe tot de raad van elf. Cv de Koelköp, de carnavalsvereniging groeit en bloeit! : Zonnebloembal Afscheid genomen van prinses Mia met een prachtig afscheidwoord! Ook prinses Mia bedankt voor dit mooie seizoen! De nieuwe prinses van de Zonnebloem uitgeroepen: Annie I Quicks. Na een super optreden van zangeres Louisa en later samen met een van de alpenzusjes het duo die Spatzel vormend werd het een drukke boel. Alle : Nieuw Prinsenbal voor onze nieuwe prins Simon I. Simon I werd verrast met een geweldige act van leden en dames van de raad van elf. Met 6 zwart-witte pakken aan elkaar genaaid werd een perfecte countrydans opgevoerd. Prins Simon I werd gefeliciteerd door vele inwoners en groepen uit Sittard-Zuid. Tijdens de jaarlijkse collecte werd een mooi bedrag voor de organisatie voor allerlei evenementen gecollecteerd. Sanderbout: bedankt voor uw steun! : uitroeping Prinsenpaar Blauwe Elf, v.v. Sanderbout. In een geweldig drukke kantine werd door de Blauwe Elf de oude Prins en prins geplukt en een nieuwe Prins en Prinses voor seizoen 2013 uitgeroepen. Cv de Koelköp feliciteert prins Dionne en prinses Silvana en we maken samen seizoen 2013 tot een succes : Auw-wieverbal Zeer veel auw-wiever en één auwe vent zorgden voor een geweldig bal. De rollator-polonaise was super en één volledige draai, op een fluitje van ex-prins Melvin I, werd de nieuwe norm voor onze polonaises in het koelkopperiek! Om 0:00 uur werden de maskers afgezet en de prijzen uitgereikt. Proficiat voor de prijswinnaars en bedankt dat zo veel verkleedde mensen aanwezig waren. Een tip voor Harie voor volgend jaar: Dansen met schoenen die 2 maten te klein zijn is best pijnlijk. De Barbarazaal ging tijdens dit bal flink uit het dak! : Bal vanaf 13:00 uur voor onze ouderen in de Augustinessenhof. Onze senioren werden verrast met de aanwezigheid van vele verenigingen en optredens van duo Tadaa, de Sjnubbelkes en Kelly van der Lump. Jammer dat één artiest niet kwam opdagen, maar met de muziek van DJ Wullum werd de middag een geweldig succes en was het een volle bak in de Augustinessenhof. Cv de Koelköp bedankt partners in welzijn voor de samenwerking en de sponsoren electro Verheessen en timmerfabriek Kurvers die deze optredens mede mogelijk maakten : Kinderbal in onze Tempel café d n Hook. Helaas waren er te weinig kinderen om van een succes te spreken. Cv de Koelköp gaat nadenken over een andere formule voor dit kinderbal. De kinderen die wel aanwezig waren vermaakten zich geweldig en gingen natuurlijk met alle prijzen naar huis. Cv de Koelköp bedankt ook de grote kenjer Vic en Roger, jullie waren bijna niet herkenbaar : Bezoek kinderen aan het Prinselijk Paleis. De kinderen van de Ukkepuk vertrokken in optocht vanaf de kromstraat naar het prinselijke paleis in de Landweringstraat. Daar stond prins Simon I en Maril samen te wachten en werden vele liedjes gezongen. Na afloop werden de kinderen getrakteerd op een flinke zak snoep en frisdrank. Cv de Koelköp dankt de juffen van de Ukkepuk voor dit mooi(st)e evenement voor een prins. De kinderen van de Augustinusschool werden voor de optocht aan school opgehaald en prins Simon I ontving hun vóór zijn Tempel café d n Hook. Het koelkopperiek werd gezongen en een mooie cadeau werd overhandigd. Ook hier werden de kinderen verrast met een flinke zak

7 snoep en frisdrank. Vervolgens werd Sanderbout verrast met een prachtige optocht via de Veestraat, Ericastraat, Bloemenweg en Irisstraat waarna het feest doorging in de Barbarazaal. Nieuwe schoolprinses Sherina I werd uitgeroepen en juffrouw Marie-Louise werd uitgeroepen tot prinses voor áltijd. Jordy en Finn, zangeres Kelly van der Lump, de ouderraad, de jeugdraad van cv de Kroankelaere, een geweldig optreden van de dansmariekes van cv de Kroankelaere en het team van de Augustinusschool maakten het feest compleet. Ook hier dankt cv de Koelköp de sponsoren die medewerking van de genoemde artiesten mogelijk maakten. C1000 Huirne, Formido en Friture Ben en Catrien bedankt voor jullie bijdragen! : Receptie voor prins Simon I en de jubilarissen Vic Lans, Peter Boudewijn en Ger Geilen. Samen met de fanfare werd prins Simon I opgehaald en met muziek begeleid tot in de Barbarazaal. Muziekkorps St. Barbara verraste prins Simon I met een serenade en dit was de start voor een mooie receptie.helaas was Peter Boudewijn door ziekte afwezig maar ondanks dit gemis werd de receptie een geweldig succes. Aansluitend was het bal, werd Eric Dreuning de medaille van cv de Koelköp als nieuw lid omgehangen en werd doorgefeest tot in de kleine uurtjes. Alweer een avond om niet meer te vergeten. En toen was het carnaval. Bij het schrijven van dit artikel is de afloop nog niet bekend. Maar gezien de samenwerking met alle verenigingen en de vele carnavalsvierders in Sanderbout is de verwachting dat de carnavalsdagen weer veel te snel voorbij zijn. De optocht is nu nog een verrassing maar in het volgende nummer van Sittard tussen de rails zullen we weer e.e.a. samenvatten. Vastelaovend in het Koelkopperiek is geweldig. Alaaf prins Simon I, Alaaf koelköp en koelköpkes en Alaaf cv de Koelköp! ZONNEBLOEM SANDERBOUT Het zonnebloembal was weer een geweldig festijn voor onze ouderen. Prinses Annie een heel mooi seizoen toegewenst! De zonnebloem bedankt cv de Koelköp en alle sjlagers voor hun medewerking. Koffiemiddag 27 februari wordt weer vanaf 13:30 uur een koffiemiddag georganiseerd in cafe d n Hook. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers wordt weer gekaart en gaan we weer andere spelletjes doen. Tegen een kleine vergoeding van 2,00 is iedereen van harte welkom. Ook hier geldt: Lid of geen lid, iedereen is welkom! Vrijwilligers van de Zonnebloem Sanderbout. WIJKPLATFORM WIJKPLATFORM SANDERBOUT Het was me een jaartje wel 2012: een jaar van inleveren, en niet alleen financien ook van zaken die de leefbaarheid in onze wijk negatief beinvloeden. 1. Eerst werd een goed functionerend werker, vertrouwd door vele ouderen, wegbezuinigd. 20 uur ondersteuning werden 3 uur. 2. Kindante zag niets in een nieuwe brede school in samenwerking met een brede maatschappelijke voor ziening voor Ophoven en Sanderbout, Sittard Zuid. Weg vertrouwen, weg samenwerking. 3.Zo Wonen ziet af van afspraken in Bewonersplan Sanderbout, de verwachten eengezinswoningen in Achtbunder met een sociale huurgrens van ongeveer 550 euro komen er niet alle nieuw te bouwen woningen zijn bestemd voor ouderen vanaf 65 jaar waar een huur grens van ongeveer 650 euro telt. Met daarnaast wat koopwoningen. 4. Het nieuwe bewonershuis komt er, maar alleen Zo Wonen Medewerkers bepalen wat er gebeurd, bewo ners hebben er niets te vertellen, dus geen bewoners huis zoals afgesproken in het Bewonersplan Bewoners en afgevaardigden van Achtbunder streden ruim 1 jaar om inspraak te hebben te hebben, over hun eigen woon en leefsituatie. Na goede contacten met de raadsfracties herstelt de Stuurgroep het vertrouwen en zijn we weer aanspreek partner. 6. Kindante kiest voor behoud scholen in Ophoven ten kosten van de enige basisschool Sanderbout. De demonstraties opgezet door boze moeders van de basisschool Augustinus verlopen goed, maar we wachten af wat de plaatselijke politici voor onze wijk nog kunnen betekenen? 7. Het Bisdom heeft duidelijk gemaakt dat ze het gebouw Gemma kerk niet meer langer te kunnen en willen financieren, dus gaat de kerk dicht. 8.Door de sloop wordt de sociale samenhang van de wijk totaal verstoort, het verenigingsleven lijdt hieronder. Met Thienbunder erbij hebben wij een verlies van ruim 300 woningen met verschillende bewoning. Vang dit maar eens op, zie de basisschool als voorbeeld. Wij als vrijwilligers van het Platform Sanderbout willen hiermee duidelijk maken dat vrijwilligerswerk vaak ondankbaar werk is, maar we geven niet op,we gaan door. We blijven vertrouwen in alle mensen die in de Stuurgroep zitten,en ook menige raadsfractie,s hebben ons serieus genomen, juist het gevraagde vertrouwen voor onze praktijkdeskundigheid hebben we nog steeds niet van Zo Wonen medewerkers gekregen. We staan aan het begin van een nieuw jaar Het heeft weinig of soms geen zin om goede voornemens te hebben of te realiseren, als je afhankelijk bent van anderen. Daarom is het verstandig om voor je zelf zaken duidelijk te krijgen. Zaken waarvoor je als buurtvrijwilliger staat en wil blijven staan. Participatie staat voor samenwerking. Juist hier kom je met je goede voornemens in de knoop. Je hebt samenwerkingspartners nodig om iets voor jouw, onze wijk gedaan te krijgen. Als deze derden steeds maar weer vanuit hun ivoren toren en hun theoretische deskundigheid vertrekken, zonder de praktijkdeskundige doelgroep - de bewoners vanaf de start mee te nemen, loop je als bewoner altijd achterstand op. Dit veroorzaakt dan weer wrijving bij de derden, omdat ze niet of nauwelijks een gezamelijk plan met bewoners kunnen,en of willen ontwikkelen. Bovenstaande is de praktijk de werkelijkheid,en vindt nog steeds plaats. Ook nu nog in Gelukkig zijn er nog politici die deze praktijksituatie herkennen en niet te beroerd zijn bewoners in hun situatie te bezoeken in hun wijk. Hierdoor komen ze tot een eerlijker en beter onderbouwd standpunt komen, samen met de bewoners. Pas dan is er sprake van participatie, samenwerken. De vrijwilliger mag in de wijk niet verloren gaan. Ook in de wijk Sanderbout niet. De vrijwilliger is het cement dat ons bij elkaar houdt en ons sterker maakt.

8 Veestraat 28, 6134 VJ Sittard, Nu ook Schockwave therapie en Echografie (voor spieren en gewrichten)!!! Heeft u een van onderstaande klachten: Hielspoor, chronische schouderklachten, tennis- of golferselleboog, achillespeesblessures, chronische slijmbeursontsteking of pijn rond de knieschijf. Dan is Shockwave therapie wellicht de oplossing voor u! Verschijningsschema 2013 Hieronder treft u een overzicht aan van de verschijningsdata van Sittard Tussen de Rails voor de periode januari tot en met december U wordt verzocht om kopij en/of een advertentie tijdig (voor de vermelde datum) aan te leveren. Kopij bij voorkeur aanleveren per Indien u foto s aanlevert per dan graag in jpeg-formaat en met een resolutie van tenminste 300 dpi. Advertenties kunt u inleveren tegen gelijktijdige betaling op Ericastraat 42. Kopij inleveren voor Verschijningsdatum 9 maart maart april april mei mei juni juni juni juli augustus augustus september september oktober oktober november november december december 2013

9 Doe dus mee in je comité, club of vereniging. Maar vergeet daarbij niet dat we gezamelijk onze wijk vormen. Durf verder te kijken dan je directe vriendenkring. Durf gezamelijk op te komen voor onze wijk SANDERBOUT. NIEUWS VAN DE VERSEERDERS Stichting de Verseerders was natuurlijk present op de receptie van prins Simon I en de jubilarissen van cv de Koelköp. De toegangsborden, de WOKO in de Augustinessenhof en de Barbarazaal zijn versierd en na de carnaval ook weer ontdaan van de versieringen. Wij hopen dat deze versieringen hebben bijdragen aan de gezelligheid in ons koelkopperiek. Viert U een 40, 50 of 60 jarig jubileumfeest? Laat het ons weten, dan bekijken we samen wat we voor U kunnen betekenen. PRINSENPAAR Met vriendelijke groet Math, Ben, Peter, Mark en Ralph Stichting de Verseerders In een bomvolle kantine van onze vereniging, werd op vrijdag 1 februari afscheid genomen van het prinsenpaar Prins Glenn en Prinses Jill. Zij maakten plaats voor Prins Dyon (Suijkerbuijk en Prinses Silvana (Loi). De Blauwe 11 hadden weer gezorgd voor een geweldige avond, de sfeer zat er goed in. Na vele dankwoorden aan het afgetreden Prinsenpaar Glenn en Jill, die het voortreffelijk hebben gedaan, werd het nieuwe Prinsenpaar Dyon en Silvana met veel applaus uit geroepen. C.V. De Koelköp met Prins Simon I was ook een van de vele gasten, en de avond verliep in een en al gezelligheid. Wij hopen dat ons Prinsenpaar Prins Dyon en Prinses Silvana samen met De Blauwe 11, en onze vereniging een geweldige Vastelaovend mogen hebben, en tijdens de optocht maandag een onvergetelijke dag beleven, ALAAF. VANUIT DE SPITS VOETBAL Momenteel werken de weergoden niet echt mee, in de voorbereidingen van de 2e competitiehelft voor onze elftallen. Wij hopen dat als in begin maart de competitie aanvangt er toch sprake zal zijn dat onze spelers en elftallen goed voorbereidt zullen zijn. Wat betreft ons jubileumfeest in mei a.s. kunnen wij u het volgende voorlopige programma mededelen: Vrijdag 24 mei Reünieavond van oud- en huidige leden en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, aanvang uur, muziek door DJ Huub. Dit vindt plaats in een feesttent op onze accommodatie Zaterdag 25 mei Spellenmiddag voor de kinderen Sittard Zuid op een van de velden van onze accommodatie, aanvang uur tot uur, gratis deelname. Ieder kind ontvangt na afloop een gratis traktatie. Deelname kan alleen via inschrijving per formulier welke op de basisscholen te verkrijgen zijn. Om uur vindt er in de feesttent een dansavond plaats met de bekende coverband Andercovver. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, en de entree bedraagt 5,-. Zondag 26 mei * Verenigingsreceptie in feesttent van uur tot uur * Vanaf uur de Dag van Sanderbout met deelname van verenigingen uit Sanderbout zoals Muziekcorps St. Barbara, DJ, plaatselijke artiesten, en verenigingen zoals hockey Scoop, Unitas, Sporstichting, Fortuna-Sittard, enz. Deze middag zal duren tot uur * Om uur zal er een jubileumwedstrijd gespeeld worden van Sanderbout I tegen Fortuna-Sittard. * Na afloop van deze wedstrijd is er een nazit en afsluiting feestelijkheden. Dit is in grote lijnen het programma van ons 75 jarig bestaan. Voor verdere info zie onze website: Voor verdere info feestelijkheden zullen wij u de komende maanden berichten via dit blad. Country Avond De Between The Rail Dancers organiseren op zaterdag 23 maart een country cd-avond. Deze vindt plaats in de Barbarazaal (Irisstraat 7a Sanderbout) van tot uur. De entree bedraagt 3 euro. Disc-jockey is Hannie.

10

TUSSEN DE RAILS MUZIEKCORPS ST. BARBARA. 50e jaargang april 2013 No. 596

TUSSEN DE RAILS MUZIEKCORPS ST. BARBARA. 50e jaargang april 2013 No. 596 50e jaargang april 2013 No. 596 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

TUSSEN DE RAILS. Muziekcorps St. Barbara behaalt 1 e prijs tijdens bondsconcours te Roermond

TUSSEN DE RAILS. Muziekcorps St. Barbara behaalt 1 e prijs tijdens bondsconcours te Roermond 53 e jaargang november 2015 No. 627 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Feestweekendprogramma V.V. Sanderbout t.g.v. het 75 jarig bestaan

Feestweekendprogramma V.V. Sanderbout t.g.v. het 75 jarig bestaan 50e jaargang mei 2013 No. 597 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

DANKWOORD 50 JAAR SITTARD TUSSEN DE RAILS

DANKWOORD 50 JAAR SITTARD TUSSEN DE RAILS 51 e jaargang september 2013 No. 601 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Lemborgher. Carnaval op de Lemborgh. Jeugdprins Marco d n Eesjte. Jaargang 20 31 januari 2012

Lemborgher. Carnaval op de Lemborgh. Jeugdprins Marco d n Eesjte. Jaargang 20 31 januari 2012 Lemborgher Jaargang 20 31 januari 2012 Jeugdprins Marco d n Eesjte Op 15 januari is Marco Lebens uit groep 8 uitgeroepen als jeugdprins van VV De Doale. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar Marco

Nadere informatie

TUSSEN DE RAILS DE VERSEERDERS JAARLIJKSE BIJDRAGE WIJKBLAD IN DE HERHALING

TUSSEN DE RAILS DE VERSEERDERS JAARLIJKSE BIJDRAGE WIJKBLAD IN DE HERHALING 49e jaargang juni 2012 No. 586 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

VOETBAL VANUIT DE SPITS

VOETBAL VANUIT DE SPITS 52 e jaargang april 2015 No. 620 Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking met de in

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Mescher Mail Maart 2014

Mescher Mail Maart 2014 Mescher Mail Maart 2014 Beste ouders/verzorgers In deze Mescher Mail doen wij verslag van diverse activiteiten in de maand maart en kijken we vooruit naar de volgende maanden. En weer mogen we een vierjarige

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM SANDERBOUT

DE ZONNEBLOEM SANDERBOUT 48e jaargang augustus 2011 No. 576 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Wijkplatform Sanderbout

Wijkplatform Sanderbout 49e jaargang augustus 2012 No. 588 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 INFOOTJE NR. 12 Schooljaar 2014-2015 Maandag 02 maart 2015 Agenda Donderdag 5 maart Inleveren strookje oudergesprekken Maandag 9 maart OR-vergadering Woensdag 11 maart Alle leerlingen vrij Vrijdag 13 maart

Nadere informatie

CV D n Bok Swolgen

CV D n Bok Swolgen ZWOLLIGSE REVUE 2013: Op 25, 26 en 27 januari a.s. is het weer tijd voor de Zwolligse Revue. In de Bokkenstal gaat het dak eraf. Dit jaar zullen er naast bekende artiesten zoals C&A, Die Zwei en De Volle

Nadere informatie

Muziekcorps St. Barbara

Muziekcorps St. Barbara 48e jaargang juni 2011 No. 574 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze DE STROOM JAARGANG 3 NUMMER 16 7 JANUARI 2016 Inhoud: De allerbeste wensen voor 2016! Hulpouders bedankt! Voorbereiding Vormsel Vakantierooster 2016-2017 Agenda en bijlagen Informatieblaadje Basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

SEINPOST. opgericht 25-09-1958 JEUGDPRINSENPAAR 2016 PRONKZITTINGEN 2016. jeugdprinsenpaar bekendgemaakt.

SEINPOST. opgericht 25-09-1958 JEUGDPRINSENPAAR 2016 PRONKZITTINGEN 2016. jeugdprinsenpaar bekendgemaakt. opgericht 25-09-1958 JEUGDPRINSENPAAR 2016 Tijdens de gezellige eerste Pronkzitting is ons nieuwe jeugdprinsenpaar bekendgemaakt. Sam Maassen en Anne de Beijer, beiden geboren Dwarsliggers, zullen de komende

Nadere informatie

Even voorstellen... Wij hopen u allen op 5 april en 17 mei t e mogen begroeten in de kerk in Limbrichterveld!!!

Even voorstellen... Wij hopen u allen op 5 april en 17 mei t e mogen begroeten in de kerk in Limbrichterveld!!! 51 e jaargang maart 2014 No. 607 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Summerparty 2015 GARAGE VERKOOP ST. MAARTENCOMITE

Summerparty 2015 GARAGE VERKOOP ST. MAARTENCOMITE 52 e jaargang juni 2015 No. 622 Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking met de in

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Agenda:

In deze nieuwsbrief: Agenda: In deze nieuwsbrief: Agenda: - 5 februari carnavalsviering, school is om 12.00 uur uit. - 8-12 februari carnavalsvakantie - Kosten schoolreisje - Carnaval - Wij Eindhoven - Juf Jill - Vanuit Little Jungle

Nadere informatie

TUSSEN DE RAILS 50 JAAR WIJKBLAD SITTARD TUSSEN DE RAILS. 50 e jaargang augustus 2013 No. 600

TUSSEN DE RAILS 50 JAAR WIJKBLAD SITTARD TUSSEN DE RAILS. 50 e jaargang augustus 2013 No. 600 50 e jaargang augustus 2013 No. 600 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Mescher Mail. Januari en februari Beste ouders/verzorgers. Nieuws. Peter Otermans

Mescher Mail. Januari en februari Beste ouders/verzorgers. Nieuws. Peter Otermans Mescher Mail Januari en februari 2015 Beste ouders/verzorgers Het nieuwe jaar startte met het welkom heten van onze nieuwe directeur, Peter Otermans. Hij zal zich in deze Mescher Mail nog eens persoonlijk

Nadere informatie

KWAKKELKRAANT. - februari 2015 - Verkiezing van het Sterrebos drietal. Beste Sterrebos Tullepetaonen, ALAAF!

KWAKKELKRAANT. - februari 2015 - Verkiezing van het Sterrebos drietal. Beste Sterrebos Tullepetaonen, ALAAF! - februari 2015 - DEZE KRANT IS EEN UITGAVE VAN DE AFDELING VRIJE TIJD EN EVENEMENTEN S&L ZORG. CONTACTPERSOON: JOOP VERKERK, TEL. 06 41 72 40 28. OPLAGE 200 STUKS Beste Sterrebos Tullepetaonen, Kend t

Nadere informatie

TUSSEN DE RAILS. Uitnodiging jaarlijkse dansavond van Stichting de Verseerders

TUSSEN DE RAILS. Uitnodiging jaarlijkse dansavond van Stichting de Verseerders 49e jaargang oktober 2011 No. 578 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

6 FEBRUARI Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari

6 FEBRUARI Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 6 FEBRUARI Di. 2 febr. Rapportgesprekken Gr. 1 t/m 7 Do. 4 febr. Medezeggenschapsraadvergadering 19.30 u. Vr. 5 febr. Carnavalsviering Gr. 1 t/m 8 Ma. 8 febr. Studiedag team, alle kinderen vrij! Di. 9

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 38. Weekbrief

Paulus-Weekbrief 38. Weekbrief Paulus-Weekbrief 38 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2016-2017 Week 28 Weekbrief 14-07-2017

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Sinterklaas en zijn Pieten in Sanderbout 2013. Beste kinderen en ouders van Sanderbout en omgeving,

Sinterklaas en zijn Pieten in Sanderbout 2013. Beste kinderen en ouders van Sanderbout en omgeving, 51 e jaargang oktober 2013 No. 602 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede November 2015

Activiteiten programma De Meerstede November 2015 Dinsdag 3 november Mozaïek. Vanmiddag creatief bezig zijn samen met de vrijwilligers. Locatie 1 e etage creatief-centrum Kosten extern consumptie / 1,00 materiaal Locatie: 1 e etage creatief-centrum Zaal

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK

Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK Sponsormogelijkheden VOETBAL VERENIGING KWADIJK 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Sponsormogelijkheden... 3 Subhoofdsponsorschap... 3 Bordsponsor... 4 Club van honderd... 5 Logo op de website... 6 Een team

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

V a n d e d i r e c t i e.

V a n d e d i r e c t i e. V a n d e d i r e c t i e. Hoy allemaal, Carnaval is in aantocht en dit weekend breekt het feest los. Op pagina 2 van deze nieuwsbrief lezen jullie precies hoe het carnaval op school georganiseerd wordt

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

Richard. Groenendijk. Mariska. van Kolck. Ben. Cramer L.A. The Voices. 14 december 2015 Spoorwegmuseum Utrecht

Richard. Groenendijk. Mariska. van Kolck. Ben. Cramer L.A. The Voices. 14 december 2015 Spoorwegmuseum Utrecht Richard Groenendijk Mariska van Kolck Ben Cramer L.A. The Voices 14 december 2015 Spoorwegmuseum Utrecht Het Lach voor een Dag Gala In 2015 wordt het eerste Lach voor een dag Gala gehouden in Het Spoorwegmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

OR jaarverslag 2012/2013

OR jaarverslag 2012/2013 OR jaarverslag 2012/2013 Beste Ouders/verzorgers, Dit verslag wordt doorgesproken op de aankomende jaarvergadering. Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kunt u die melden op de jaarvergadering

Nadere informatie

Prikbord Jaargang 30 Nr.2 03-09-2015

Prikbord Jaargang 30 Nr.2 03-09-2015 Prikbord Jaargang 30 Nr.2 03-09-2015 Tel: 0172-538237 Noodnummer: 06-36565365 Agenda maandag 7 september Juf Marijke jarig; 19.30 uur informatieavond groep 1-2 dinsdag 8 september logopediste aanwezig

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016 Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2016 1 ANIMATIEPROGRAMMA RECREATIE INFO 2016 Beste gasten, Van harte welkom op camping/jachthaven de Maasterp! Het seizoensboekje met het

Nadere informatie

Troubadourtje CARNAVAL. Prins- en Prinsesverkiezing. Agenda:

Troubadourtje CARNAVAL. Prins- en Prinsesverkiezing. Agenda: Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2015-2016 Datum: 29-01-2016 Inhoud: Carnaval Prins en Prinsesverkiezing Ouderbijdrage St. Leergeld EU-fruit groep 3 groep 6

Nadere informatie

Lied van de maand. Regel van de week. 30 juni nr. 8 BEDANKT!

Lied van de maand. Regel van de week. 30 juni nr. 8 BEDANKT! 30 juni 2017 nr. 8 BEDANKT! Over één week is het zomervakantie. Achter ons ligt een schooljaar waarin weer veel gebeurd is. De inzet van de leerlingen en collega s was groot. Met passie, aandacht, zorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paasberg

Nieuwsbrief Paasberg Nieuwsbrief Paasberg Van de woonzorgmanager Beste bewoner/relatie, U ontvangt hierbij onze digitale nieuwsbrief. NR. 6 (04-04-16) Gastvrijheidszorg met Sterren. Dinsdag 29 maart hebben we bezoek gekregen

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 13 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 5 Directiepraatje Beste ouders, verzorgers, Schilderwerk: Het

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Infobulletin. Maart Dank je wel, Ouderraad Voor u allen veel plezier toegewenst tijdens het Carnaval en een fijne Voorjaarsvakantie

Infobulletin. Maart Dank je wel, Ouderraad Voor u allen veel plezier toegewenst tijdens het Carnaval en een fijne Voorjaarsvakantie Infobulletin Maart 2014 Dank je wel, Ouderraad Voor u allen veel plezier toegewenst tijdens het Carnaval en een fijne Voorjaarsvakantie Kalender voor de maand maart Maandag 24 februari t/m dinsdag 4 maart:

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs.

Bruiloft juffrouw Fieny en Frans. We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Lemborgher Jaargang 21 Nummer 13 15 mei 2014 Bruiloft juffrouw Fieny en Frans We willen samen verder gaan, Ons bundelen tot iets krachtigs. Het mooiste wat er is, de liefde, zoiets prachtigs. Vrijdag 16

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade

Doelstellingen. Locatie. Alle activiteiten starten op bij Aan de Linde. Het adres is: Klompenstraat 1 6265 NE Eckelrade Activiteiten programma Wonen en Jong volwassenen 2016 Op vraag van onze bewoners, Talenten die individuele begeleidingen krijgen en de Talenten die een dagbesteding volgens bij Talent hebben wij een activiteitenprogramma

Nadere informatie

ZONDAG 7 DECEMBER KERSTMARKT IN DE BARBARAZAAL

ZONDAG 7 DECEMBER KERSTMARKT IN DE BARBARAZAAL 52 e jaargang november 2014 No. 615 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

t Dreeske december 2014 Activiteiten

t Dreeske december 2014 Activiteiten Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Ernst nicolledelissen@gmail.com t Dreeske december 2014 Activiteiten Opluisteren Heilige Mis 25 december 2014 Opluisteren carnavalsmis/tore

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 13. Vrijdag 11 november 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ . Schooljaar Beste ouders,

NIEUWSBRIEF 13. Vrijdag 11 november 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ  . Schooljaar Beste ouders, Schooljaar 2016-2017 NIEUWSBRIEF 13 Vrijdag 11 november 2016 INHOUD Beste ouders, Directie Sinterklaas o Roet en gekleurde Pieten o Algemene informatie o Surprise o Informatie voor hulpouders Bibliotheek

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2014 2015 29 juni 2015 Pagina 1: Eindlfeest/afscheid

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Nummer 6 december Van de directie

Nummer 6 december Van de directie Nummer 6 december 2016 Van de directie Kopje Koffie? Op donderdag 15 december kunt u om 08:45 uur een kopje koffie/thee drinken samen met andere ouders en de directeur van school. Actuele zaken worden

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Wijkplatform Sanderbout

Wijkplatform Sanderbout 49e jaargang juli 2012 No. 587 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 17-02-2016 Nummer 11 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Jaarlijkse bijdrage wijkblad

Jaarlijkse bijdrage wijkblad 49e jaargang mei 2012 No. 585 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

De negende editie van de nieuwsbrief

De negende editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 19-12-2014 www.olivijn.almere-speciaal.nl De negende editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 22 dec t/m 4 jan kerstvakantie 5 jan roostervrije dag,

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 24 februari jaargang 31 nr.6

Nieuwsbrief. 24 februari jaargang 31 nr.6 Nieuwsbrief 24 februari jaargang 31 nr.6 Carnaval Vandaag, 24 februari vierden we met de hele school carnaval. Het feest startte zoals ieder jaar met de bekendmaking van de prins en prinses, de Raad van

Nadere informatie

jaargang 22 december 2016 nummer 5

jaargang 22 december 2016 nummer 5 jaargang 22 december 2016 nummer 5 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

Muziekcorps St. Barbara

Muziekcorps St. Barbara 49e jaargang maart 2012 No. 583 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Zaterdag 15 december uur uur Baan open voor vrij publiek.

Zaterdag 15 december uur uur Baan open voor vrij publiek. Zaterdag 15 december 2012 13.00 uur 14.30 uur Baan gesloten voor vrij publiek. 13.00 uur 13.15 uur Officiële opening Woordje door de Burgermeester 13.15 uur 13.30 uur Opening IJsfeest Son & Breugel Opening

Nadere informatie

DATUM: 13 maart 2017

DATUM: 13 maart 2017 Om de maandag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8. Voorwoord KALENDER INHOUD. Juli 2017

Nieuwsbrief nr. 8. Voorwoord KALENDER INHOUD. Juli 2017 Nieuwsbrief nr. 8 Juli 2017 KALENDER Voorwoord 1 5 juli Rapport mee 6 en 10 juli Eindgesprekken 8 juli Oud papier 12 juli Afscheidsavond groep 8 13 juli Afscheidsochtend groep 8 14 juli Afsluiting schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Afscheidsfeest meester Zeilstra,

Afscheidsfeest meester Zeilstra, Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 18 februari 2015 nr. 70 Agenda Afscheidsfeest meester Zeilstra, We hebben met elkaar een fijn feest gevierd om formeel afscheid te nemen van meester Zeilstra. Formeel, want

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Agenda Nieuws van directie

Agenda Nieuws van directie Agenda 15 december Ouderraad vergadering 17 december Kerstviering 18 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 4 januari Rondleiding voor nieuwe ouders 9.00-10.00

Nadere informatie

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@gmail.com. t Dreeske. April 2014.

Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@gmail.com. t Dreeske. April 2014. Idee? Evita Huskens peronevita@hotmail.com Kom ermee! Nicolle Delissen nicolledelissen@gmail.com t Dreeske April 2014 Activiteiten Koningsdag Schutterij Melick bondsschuttersfeest Schutterij Koningsvogelschieten

Nadere informatie

Lampionnenoptocht Wateringse Veld

Lampionnenoptocht Wateringse Veld rk basisschool De Fontein Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag tel. 070 3965050 fax 070 3964577 e-mail: info@fontein.nl http://www.fontein.nl Jaargang 18, nummer 14, 12 december 2014 Lampionnenoptocht

Nadere informatie

Jaargang 68 september2016

Jaargang 68 september2016 Jaargang 68 september2016 Voorzitter: 06-16889012 Jo Paffen 045-5743084 voorzitter@ssovh.nl Secretariaat: Schaesbergerweg 157 6415 AG Heerlen secretaris@ssovh.nl Penningmeester: Jo Ampts 06-47252779 penningmeester@ssovh.nl

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2015

Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2015 Camping Jachthaven De Maasterp Animatieprogramma Voor het Seizoen 2015 1 ANIMATIEPROGRAMMA RECREATIE INFO 2015 Beste gasten, Van harte welkom op camping/jachthaven de Maasterp! Het seizoensboekje met het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie