BOUWEN VAN 44 APPARTEMENTEN & GARAGES/PARKEERPLAATSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWEN VAN 44 APPARTEMENTEN & GARAGES/PARKEERPLAATSEN"

Transcriptie

1 ² residentie LOTUS BOUWEN VAN 44 APPARTEMENTEN & GARAGES/PARKEERPLAATSEN Gelegen: Essex Scottischlaan 83 tem Middelkerke (Westende) Bestaande uit: Gelijkvloerse verdieping: 9 appartementen Eerste verdieping: 9 appartementen Tweede & derde verdieping: 2 x 10 appartementen Dakverdieping: 6 appartementen Bouwheer: Nv B&S Promotions Koninginnelaan Drongen 09/ fax 09/ Architect: Ir-Architect Pol JONCKHEERE Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE Verkoop: Immo l Atelier Thierry Moerman Distellaan WESTENDE

2 Architectuur en stabiliteit... 5 Uitvoeringsplannen DE RUWBOUW BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN Het afsluiten van de bouwplaats Diverse aansluitingen DE GRONDWERKEN - UITGRAVINGEN - GRONDOPRUIMING FUNDERINGEN Funderingen Vloerplaat op volle grond voor de gelijkvloerse verdieping en de ondergrondse garages Ondergrondse wanden RIOLERINGEN Algemene bepalingen Septische putten Regenwaterputten Doorvoeren DRAAGSTRUCTUUR EN GEVELS Metselwerken DRAGENDE en NIET DRAGENDE BINNENWANDEN NATUURSTEEN GEWAPEND BETON VLOERPLATEN BUITENSCHRIJNWERKEN PVC buitenschrijnwerk DAKAFWERKING Platte daken Hellende daken ISOLATIE Hydro-isolatie Thermische isolatie Akoestische isolatie LOOD-ZINK BINNENRIOOLNET TERRASSEN... 8 Terrassen boven buitenruimtes:... 8 Terrassen boven binnenruimtes: AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN INKOM WINDVANG APPARTEMENTEN TRAPPENHUIZEN Technische en gemeenschappelijke ruimten DE AFWERKING VAN HET GEBOUW PLEISTERWERKEN - CEMENTERING - SPUITPLAMUUR DE MUURBEKLEDING (FAIENCEN) VLOEREN EN VLOERBEKLEDING IN HET ALGEMEEN Tegelvloeren Plinten Venstertabletten + deurdorpels GLASWERKEN SCHRIJNWERK Buitenschrijnwerken Binnenschrijnwerken Sluitwerk KEUKEN DE SANITAIRE INSTALLATIE Afvoerleidingen Leidingen voor warm en koud water Warm water productie Koud water Sanitaire toestellen MEUBILAIR

3 3.9. ELEKTRICITEIT Algemeen: Gemeenschappelijke delen Appartementen MECHANISCHE VENTILATIE VIDEO EN PARLOFONIE TELEFOON RADIO en TV VERWARMING OP GAS DE LIFT BRANDBEVEILIGING SCHILDERWERKEN Binnenwerk OMGEVINGSWERKEN OPLEVERING ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PRINCIPE PLANNEN EN TEKENINGEN WIJZIGINGEN MATERIALEN TOEGANG TOT DE WERF UITVOERINGSVOORWAARDEN BOUWTAKSEN EN AANSLUITINGEN OP DE NUTSVOORZIENINGEN BETALING SALDO en OPLEVERING ZETTINGEN VAN HET GEBOUW GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ERELOON ARCHITECT

4 Algemene uitvoering ruwbouwwerken en afwerking van het gebouw 4

5 Architectuur en stabiliteit Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen en uitvoeringsdossier van Ir-Architect Pol Jonckheere uit Brugge en volgens de stabiliteitstudie, opgemaakt door het Studiebureel Jonckheere uit Brugge. De bouwheer en alle aannemers zullen de werken uitvoeren volgens de plannen van bovenvernoemde studie- of architectenbureel. Nochtans kunnen de architect en ingenieur wijzigingen of aanpassingen aanbrengen die nuttig of noodzakelijk zijn omwille van esthetiek, techniek of vereist zijn door de administratie en/of gemeentelijke verordeningen. Uitvoeringsplannen Na elke definitieve materiaalkeuze van de koper worden deze gegevens opgenomen in een definitief uitvoeringsdossier. Elke materiaalkeuze wordt door de koper ter goedkeuring ondertekend en is vanaf de ondertekening definitief. Opmerking: Indien een appartement in uitvoering komt vooraleer het wordt verkocht (standaarduitvoering), kunnen door de koper, mits een meerprijs, nog wijzigingen aangebracht worden. 1. DE RUWBOUW 1.1 BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN Het appartementsgebouw wordt opgetrokken in degelijke en duurzame materialen, functioneel ontworpen met esthetisch verantwoorde materialen, de welke zo weinig mogelijk onderhoud voor de toekomstige eigenaars vragen Het afsluiten van de bouwplaats De bouwheer zorgt - op zijn kosten - voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de stad Middelkerke. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende de ganse tijd van de onderneming. Publiciteit kan enkel worden toegelaten mits akkoord van de bouwheer. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer Diverse aansluitingen De voorlopige werfaansluitingen op water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwheer. De definitieve aansluiting en abonnement(en) op gas, water, elektriciteit, radio/t.v. distributie en telefoon vallen ten laste van de koper DE GRONDWERKEN - UITGRAVINGEN - GRONDOPRUIMING De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen en kelderwanden te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. In de aannemingssom zijn begrepen: - alle uitgravingen in het algemeen, - het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk, - het stutwerk, de beschoeiingen, enz... De funderingen zijn vlak en regelmatig. De diepte ervan wordt bepaald door de aard van de grond die de last van het gebouw moet kunnen dragen. De uitgravingen zijn loodrecht en behoorlijk gestut teneinde ongevallen te voorkomen. Het bodemonderzoek wordt toevertrouwd aan een bevoegd ingenieur die zich met de studie en de conceptie gelast FUNDERINGEN De nodige maatregelen worden getroffen om de funderingen in droge grond aan te zetten. 5

6 1.3.1 Funderingen De funderingsvoeten zijn uit te voeren in steenslagbeton, betonblokken of gewapend beton, volgens de opgave van de ingenieur welke de funderingsvorm, afmetingen en samenstelling zal bepalen Vloerplaat op volle grond voor de gelijkvloerse verdieping en de ondergrondse garages. Uitvoering en samenstelling bepaald door de ingenieur Ondergrondse wanden De kelderwanden en de wanden die de liftput omgeven worden voorzien in betonblokken of beton, beiden in het zicht, volgens de eisen van de ingenieur. Het binnenmetselwerk op de gelijkvloerse verdieping die zichtbaar blijft (voorzien in tellerlokalen en garages) wordt voorzien in betonblokken of in snelbouwsteen, waarvan minstens de horizontale voegen achter de hand zijn opgevoegd. Alle ondergrondse bouwwerken worden voorzien van een bescherming tegen indringend grondvocht. 1.4 RIOLERINGEN Algemene bepalingen Buitenriolering en riolering in volle grond wordt uitgevoerd met buizen in kunststof met Benor- garantie die rechtstreeks uitmonden in de stadsriool, conform de stedelijke verordeningen Septische putten De toepassing ervan wordt getoetst aan de eventuele stedelijke bouwverordening Regenwaterputten Regenwaterputten met buffersysteem of volgens de stedelijke bouwverordenig. Toezichtputten en onderhoudsputten zijn voorzien Doorvoeren. Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten worden de wachtleidingen (om de verschillende nutsleidingen binnen te brengen) tijdens de uitvoering van de funderingen aangebracht en waterdicht afgewerkt waar nodig DRAAGSTRUCTUUR EN GEVELS Metselwerken De buitenwanden en draagstructuren van de bovenbouw worden opgetrokken in beton of metselwerk. Teneinde een goede isolatie te verkrijgen worden de opgaande buitenmuren uitgevoerd op volgende wijze: - De buitenzijde wordt voorzien in parementsteen steen, achteraf op te voegen, volgens de gevelplannen, kleur en afwerking volgens de richtlijnen van de architect; - De spouw tussen de gevelsteen en de binnenmuur is voorzien van een aangepaste (volgens EPB berekening) en uiterst verzorgde isolatie, dewelke vastgehecht is aan de binnenmuur; - Het binnendeel der buitenmuur is opgetrokken in snelbouwblokken uit gebakken aarde; - De dragende wanden worden opgebouwd uit beton of metselwerk in snelbouwblokken of in volle blokken, naargelang de noodwendigheid en te bepalen door de ingenieur en/of architect; Kleur en structuur van de gevelmaterialen is te bepalen door de architect 1.6. DRAGENDE en NIET DRAGENDE BINNENWANDEN Dragende binnenwanden Alle muren die niet door de ingenieur als betonwand, betonbalk of betonkolom worden gedefinieerd worden uitgevoerd in traditioneel metselwerk met snelbouwstenen met een dikte van 14 en/of 19 cm, achteraf met gips gepleisterd. Er is geen pleisterwerk voorzien op alle kelderwanden en in gemeenschappelijke fietsenbergingen en vuilnisbergingen op de gelijkvloerse verdieping. Niet dragende binnenwanden De niet dragende binnenwanden op het gelijkvloers en op de verdiepingen worden uitgevoerd in gipsblokken. De wanden in gipsblokken worden, waar nodig, uitgevlakt. In de kelderverdieping worden de niet dragende wanden uitgevoerd in betonblokken, achter de hand op te voegen. 6

7 Opmerking: Alle privatieve pleisterwerk is niet opgeplamuurd en niet overal volledig vlak. De schilderwerken houden nadien nog professioneel voorbereidend plamuurwerk en -wrijfwerk in vooraleer met alle privatieve schilderwerken kan worden gestart NATUURSTEEN Eventuele natuursteenplaten voor de dorpels zijn afkomstig van één en dezelfde steengroeve voor het volledige gebouw. Kleur, structuur en herkomst te bepalen door de architect. Alle stenen worden met de grootste zorg afgewerkt en samengevoegd, zulks conform eventuele schetsen, profielen en tekeningen GEWAPEND BETON De betonstudie wordt toevertrouwd aan Studiebureel Jonckheere en gebeurt conform aan de Belgische Normen wat betreft stabiliteit, drukweerstand en overlast. De samenstelling van beton wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit. De hoofdwapening is in staal, volgens de plannen van de ingenieur. De coëfficiënten van overbelasting en spanning worden door de verantwoordelijke ingenieur bepaald. De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of trillen mochten veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, dit mits de toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Voorziene werken in beton: funderingsbalken, funderingsplaten, de buitenwanden van de kelder, de trapslede en de kolommen, wanden, balken en lintelen, volgens studie ingenieur VLOERPLATEN De vloerplaten worden uitgevoerd in volle gewapende betonplaten of predallen of (voorgespannen)gewelven volgens voorschriften van de ingenieur BUITENSCHRIJNWERKEN PVC buitenschrijnwerk Alle ramen van de appartementen worden uitgevoerd in PVC en worden afgewerkt volgens de kleurkeuze van de architect. Alle beglaasde elementen bestaan uit voldoende isolerende dubbele beglazing en dit volgens de berekeningen van de EPB verslaggever.. De ramen worden voorzien van afzonderlijk afsluitbare verluchtingsroosters en dit volgens aanduiding op de technische berekeningen van de EPB verslaggever. Kleur en afwerking te bepalen door de architect. De schuifrichting van de schuiframen en de draairichting van de opendraaiende ramen zijn niet wijzigbaar DAKAFWERKING Platte daken Meerlaagse geïsoleerde dakverdichting. Het dak vertoont een voldoende helling ter voorkoming van stilstaand water. De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma die de nodige waarborgen biedt. Een 10-jarige waarborg wordt verstrekt door de uitvoerder mits regelmatig onderhoud. Kleine plasvormingen op vlakke daken of terrassen is eigen aan platte daken en kan geen reden zijn tot het weigeren van de voorlopige oplevering. 7

8 Hellende daken Het daktimmerwerk wordt uitgevoerd in Europese Douglas Pine of Epicia. Pannen uit gebakken aarde volgens de voorschriften aangebracht op latwerk en menuiserite onderdakplaten en isolatie met voldoende dikte volgens de berekeningen van de EPB verslaggever. Soort en kleur van de pannen volgens de keuze van de architect ISOLATIE Hydro-isolatie Overal waar nodig zal een polyesterroofing of gelijkwaardige folie aangebracht worden om indringing van opstijgend vocht of spouwwater te vermijden Thermische isolatie Vloeren tussen de verdiepingen: het aanbrengen van een degelijke thermische isolatie - op de vloerplaat gelijkvloerse verdieping om de warmteverliezen naar de onderliggende kelder of grond op te vangen - boven de dakplaat of in de dakstructuur van de dakverdiepingen Spouwmuren De gevels worden geïsoleerd door de uitvoering van muren met aangepaste isolatie. Het glaswerk is voorzien in isolerende glaspartijen (K 1,1 W/m2K) volgens de berekeningen van de EPB verslaggever. Platte daken In de dakopbouw wordt isolatie met aangepaste diktes aangebracht volgens de berekeningen van de EPB verslaggever Akoestische isolatie De dek- of chapevloeren worden geplaatst volgens het principe van de 'vlottende deklaag'. Op de uitvullingslaag wordt een akoestische isolatie gelegd. Daarop wordt een afwerkingschape voorzien met dikte en afwerking in functie van de vloerbekleding LOOD-ZINK De zichtbare afvoerbuizen en goten voor het regenwater worden uitgevoerd in geprepatineerde quartz zink met aangepaste diameter. De aannemer zal lood van voldoende dikte aanbrengen om de dichtheid van de blootgestelde plaatsen te verzekeren BINNENRIOOLNET De binnenrioolbuizen van de sanitaire installatie zijn kunststofbuizen. De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een vlugge lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige ellebogen, verbindings- en verloopstukken. De studie ervan wordt opgemaakt door het studiebureel of een aangestelde gespecialiseerde firma TERRASSEN Terrassen boven buitenruimtes: Geprefabriceerde fijnkorrelige architectonische betonelementen. Vorm, kleur en structuur te bepalen door de architect. Terrassen boven binnenruimtes: De terrassen boven een binnenruimte hebben als basis een niet afgewerkte betonstructuur voorzien van de nodige dichtingslagen en zullen worden bedekt met hardhouten plankenvloer. Vorm, kleur en structuur te bepalen door de architect. Leuningen: Materiaal en kleur te bepalen door de architect. 8

9 2. AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN ( inkoms + trapzalen) De afwerking van de inkom wordt bepaald door de architect. 2.1 INKOM WINDVANG APPARTEMENTEN Deurensemble met elektrisch slot te bedienen van in het appartement via de videofoon, Deze inkomdeur bestaat uit een aluminium buiten en binnenkader en is beglaasd. Videofoon met ingebouwde belplaat + appartementnummering. Al dan niet zijn de brievenbussen in de inkomhall voorzien.( volgens de vereisten van de post) Vloerbekleding: natuursteen Palladio dark - patinato. Muren: schilderwerk. Plafond: schilderwerk. (indien noodzakelijk verlaagd plafond). 2.2 TRAPPENHUIZEN De bordessen tussen de deuren van de appartementen en voor de liftdeuren doorlopend onder de deuren van de trappenhuizen tot aan de trappen worden bekleed zoals in de inkom windvang appartementen. De (nood)trappen zelf worden uitgevoerd in gladde beton zonder plint. Trapleuning in geanodiseerd aluminium. Vorm te bepalen door architect 2.3 Technische en gemeenschappelijke ruimten Gemeenschappelijke lokalen voor tellers (water elektriciteit gas), fietsenberging en vuilnisberging. vloer: keramische bevloering op gelijkvloerse verdieping/gepolierde beton in kelder(s) muren : metselwerk uit grijze betonstenen of snelbouwstenen meegaand gevoegd en/of zichtbare bekistinggladde betonwanden plafond : zichtbare predallen, beton, gewelven of gewapend beton. deuren : Brandwerende schilderdeur. 3. DE AFWERKING VAN HET GEBOUW 3.1. PLEISTERWERKEN - CEMENTERING - SPUITPLAMUUR De muren en de plafonds worden zo vlak en zuiver mogelijk afgewerkt. De verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met hoekijzers tot plafondhoogte. Opmerking: Alle privatieve pleisterwerk is niet opgeplamuurd en niet overal volledig vlak. De schilderwerken houden nadien nog professioneel plamuurwerk en -wrijfwerk in vooraleer met alle privatieve schilderwerken kan worden gestart DE MUURBEKLEDING (FAIENCEN) De muurtegels zijn faiencetegels met verglaasd oppervlak. Standaard is er keuze uit een 2-tal muurtegels in formaat 20/20 en een 3-tal muurtegels in formaat 25/45 met een handelswaarde van 25,73 per m² (exclusief BTW). De voegen worden standaard uitgevoerd in witte kleur. Er is een vrije keuze van muurtegels waarbij afwijkende handelswaarden worden verrekend. Kleinere of grotere formaten worden verrekend aan een hogere plaatsingsprijs. Gekleurde voegen afwijkend van standaard wit worden verrekend met een meerprijs. Detaillering: Keuken: Badkamer: Zone tussen werktablet en bovenkasten Muurbetegeling tot plafondhoogte. Het bad wordt eveneens uitbekleed. Badzone of douche tot plafondhoogte. (verrekening hoeveelheden gebeurt ten opzichte van het basisplan bij aankoop) Er is geen muurbetegeling voorzien in het toilet. De afrekening van de muurbetegeling wordt samen verrekend met de vloerbekleding. Indien een lagere keuze wordt bekomen dan de totale standaard waarde van vloer en muurbetegeling wordt het verschil niet terugbetaald. 9

10 3.3. VLOEREN EN VLOERBEKLEDING IN HET ALGEMEEN Tegelvloeren De keuze(s) van de bevloering(en) kan uitsluitend gebeuren in de toonzalen van B&S Promotions te Drongen, Koninginnelaan Alle privatieve ruimtes binnen in het appartement: - standaard keramische vloertegel; - handelswaarde : 30,00 euro per m² (exclusief BTW); - standaardformaat tot 45/45 en vierkant; - standaard vloertegels zijn niet gerectificeerd; - De voegen worden standaard uitgevoerd in grijze kleur; Er is een vrije keuze van vloertegels waarbij afwijkende handelswaarden worden verrekend. Kleinere of grotere formaten worden verrekend aan een hogere plaatsingsprijs. Gekleurde voegen afwijkend van standaard grijs worden verrekend met een meerprijs. - kelders: gepolierde beton. Wanneer door de klant duurdere en/of grotere vloertegels, muurtegels, plinten, tabletten, enz gekozen worden, zal dit het onderwerp uitmaken van een prijsverrekening, gepaard gaande met een meerprijs voor de plaatsing. De verrekening wordt opgemaakt door B&S Promotions en wordt door de koper ondertekend ter goedkeuring. De aannemer en plaatser van vloertegels bepaalt eventuele posities van uitzettingsvoegen volgens de regels der kunst. Zelfs bij doorlopende vloertegels zijn uitzettingsvoegen noodzakelijk. De gekozen bevloeringen kunnen nooit verrekend worden aan een lagere totale handelswaarde dan de voorziene totale handelswaarde van de bevloeringen in het appartement. De afrekening van de muurbetegeling wordt samen verrekend met de vloerbekleding. Indien een lagere keuze wordt bekomen dan de standaard waarde wordt het verschil niet terugbetaald. Wanneer door de klant laminaatvloer of parket gekozen wordt in plaats van tegelvloer zal enkel de handelswaarde verrekend worden. Bij laminaatbevloering en parket wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de totale uitdrogingsperiode van de chape. (weersafhankelijk en onder verantwoordelijkheid van de plaatser van de laminaatbevloering of parketvloer.) De bevloering, laminaatparket of massief parket kan niet bij een andere aannemer besteld worden dan bij aannemer(s) aangesteld door de promotor Plinten. In de badkamers stuiten de faiencetegels onmiddellijk op de vloer. Bij keramiekvloeren zijn de plinttegels in keramiek en hebben een voorziene handelswaarde van 10,00 euro per lm (exclusief BTW) Venstertabletten + deurdorpels Tussendeurdorpel bij inkomdeur appartementen: In aangepast materiaal met de aansluitende bevloering van de gemene delen met een dikte van 2 cm. Tussendeurdorpels aan deurovergangen binnenin het appartement zullen uitgevoerd worden door middel van een alu- of messingprofiel, indien het een overgang betreft met verschillende vloertegels. De tussendeurdorpels binnen in het appartement worden verrekend. Venstertabletten bij ramen met schoot uit natuursteen van 2cm dik. (standaard 4 keuze mogelijkheden). De stalen liggen ter inzage in de toonzaal van de bevloeringen. Bij open keukens met standaard een laag muurtje tussen keuken en living wordt bovenop het lage muurtje tussen keuken en living, bij een open keuken type, wordt standaard een tablet voorzien uit natuursteen van 2cm dik. (standaard 4 keuze mogelijkheden). 10

11 3.4. GLASWERKEN Een gewone heldere dubbele beglazing wordt geplaatst in alle ramen van de appartementen. Warmtegeleidingscoëfficient van minstens 1.1 W/m²K, en overeenkomstig de berekeningen van de EPB verslaggever. Dikte in functie van de grootte van het chassis SCHRIJNWERK Buitenschrijnwerken Alle ramen van de appartementen worden uitgevoerd in PVC. Alle beglaasde gedeelten bestaan uit dubbele beglazing. De ramen worden voorzien van afzonderlijk afsluitbare verluchtingsroosters en dit volgens de berekeningen van de EPB verslaggever. Enkel de toegangsdeur (aluminium) en de sasdeur (hout - te schilderen) op de gelijkvloerse verdieping wijken hiervan af. Kleur en afwerking te bepalen door de architect Binnenschrijnwerken De inkomdeuren van de appartementen zijn brandwerende deuren. Deze deur is afgewerkt om te schilderen en heeft een RF 30' brandweerstand. Tevens is deze deur uitgerust met cilinderslot met meerdere puntsluitingen. De deur tussen de (nacht)hal en de living is een beglaasde schilderdeur. (type GV3) De binnendeuren zijn voor geplamuurd met deurkozijnen en omlijstingen in meranti of MDF. De deuren zijn voorzien van hang- en sluitwerk in aluminium of gelijkwaardig. Verlaagde plafonds/omkastingen in gipskartonplaat waar nodig voor de doorvoer van leidingen en mechanische afzuiging Sluitwerk De ingangsdeuren van elke appartementsblok op het gelijkvloers zijn voorzien van een elektrisch slot dat bediend wordt vanuit de appartementen. Verder zijn cilindersloten voorzien voor de inkomdeur van elk appartement, elke toegangsdeur naar de gemeenschappelijke hal op het gelijkvloers, welke met elkaar in combinatie staan. Van het geheel zal een sleutelplan gemaakt worden door een gespecialiseerde firma. Verder is een cilinderslot voorzien voor respectievelijk de garage en brievenbus, die geen deel uitmaken van de hierboven aangehaalde combinatie. Siertrekkers in inox zullen volgens aanduiding en keuze van de architect aangebracht worden aan de hoofdinkomdeuren op het gelijkvloers KEUKEN In de appartementen is een keuken voorzien met een particuliere handelswaarde van Euro 5.200,00 (exclusief BTW.)voor alle appartementen met uitzondering van de appartementen op de dakverdieping. De appartementen op de dakverdieping hebben een handelswaarde van 5.800,00 euro (exclusief BTW.) Bij de aangestelde keukenleverancier zal volgens de specifieke eisen van de koper een keuken uitgewerkt worden. De voorziene particuliere som zal in mindering gebracht worden van de totaalprijs van de gekozen keuken. De aanduidingen op de plannen of visualisaties zijn illustratief. Van de keuken zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden met tekeningen en technische documentatie van alle toestellen en apparaten. De toestellen zijn van eenzelfde merk. De keuken kan niet bij een andere keukenbouwer besteld worden DE SANITAIRE INSTALLATIE De installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van de waterverdelingsmaatschappij Afvoerleidingen Worden uitgevoerd in PE kunststofbuizen en hebben een aangepaste diameter. 11

12 Leidingen voor warm en koud water Worden uitgevoerd in VPE leidingen volgens het buis-in-buis systeem Warm water productie De warm waterproductie in de appartementen gebeurt door middel van de verwarmingsketel op gas. Het betreft een condenserende gaswandketel van het gesloten type. De rookgassen worden geëvacueerd via een CLV strang die voor zowel de rookgasafvoer als de verse lucht toevoer zorgt Koud water De waterbedeling gebeurt voor elk appartement met een individuele waterteller, alles volgens de voorschriften van de waterverdelingmaatschappij Sanitaire toestellen Bij VALCKE nv uit Eeklo wordt volgens de specifieke eisen van de koper de opstelling van de sanitaire toestellen uitgewerkt. De voorziene particuliere som zal in mindering gebracht worden van de totaalprijs van de gekozen sanitaire toestellen. De aanduidingen op de plannen en visualisaties zijn illustratief. Van de sanitaire toestellen zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden met tekeningen (en technische documentatie) van alle toestellen. In deze toonzaal is de standaardkeuze aanwezig en kan deze bezichtigd worden. De sanitaire toestellen kunnen niet bij een andere leverancier gekozen worden. De gekozen sanitaire toestellen kunnen nooit verrekend worden aan een lagere totale handelswaarde dan de voorziene totale handelswaarde van het appartement. Wanneer de kopers meer toestellen dan hier vermeld wensen te plaatsen voor al dan niet het voorziene bedrag, zal er een verrekening dienen te gebeuren voor bijkomende leidingen en plaatsing. De keuze van de koper wordt bij VALCKE nv op een uitvoeringsplan aangebracht en wordt na ondertekening definitief. Er wordt een dubbel dienstkraan als aansluitingspunt voor een eventuele wasmachine voorzien in de appartementen met een berging. Hierna vindt U een overzichtstabel van de voorziene sanitaire toestellen per appartement. App. nr. A B C D E F G H I Gelijkvloerse verdieping Eerste verdieping A B C D E F G H

13 Tweede verdieping A B C D E F G H Derde verdieping A B C D E F G H Vierde verdieping A B C D E F G H Volgende sanitaire toestellen komen voor in bovenstaande opsommingslijst: A. ligbad met eengreepsmengkraan met sproeier op houder; B. douchescherm; C. douchebak met eengreepsmengkraan en douchestang D. badkamermeubel, met 1 ingebouwde lavabo, spiegel en eengreepsmengkraan; E. badkamermeubel, met 2 ingebouwde lavabo s, spiegel en eengreepsmengkranen; F. hangtoilet voorzien van een spaartoets met binnenwerk van goede kwaliteit. G. papierhouder uit chroom in toilet;. H. 1handwasbakje in het toilet met bijhorende koudwaterkraan MEUBILAIR Badkamermeubel volgens standaardmodel sanitaire toestellen ELEKTRICITEIT Algemeen: Aard van de stroom 220/380 Volt - wisselstroom. De installatie is conform de voorschriften van de stroomverdelende maatschappij. Ze is volstrekt individueel en van het ingewerkte type. 13

14 De installatie voorziet verdeelkolommen voor de gemeenschappelijke delen, de appartementen, de liften. De hoofdschakelaar en het hoofdverdeelbord worden geplaatst in de nabijheid van de meterkast. Een individueel verdeelbord met automaten en differentieel schakelaars is aanwezig in elk appartement. De toebehoren zijn van een witte kleur. In de gemeenschappelijke delen wordt de bediening van de verlichting voorzien met een tijdsgebonden bewegingsmelder. De leidingen gaan vanaf de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen. De installatie is gekeurd door een erkend controle organisme. De installatie wordt opgeleverd zonder luchters, noch lampen. Is evenwel voorzien: de verlichtingsapparatuur in de gemeenschappelijke delen welke zal uitgevoerd worden naar ontwerp en opgave van de architect. Verder zijn er volgende voorzieningen: Gemeenschappelijke delen De installatie is in opbouw in de lokalen die niet gepleisterd worden. Dienstlokalen (tellers) / bergingen (fietsen en vuilnis) - 1 lichtpunt enkele richting; Liften - 1 afzonderlijke voeding voor lift; Keldergarage - lichtpunten bediend door infrarood bewegingsschakelaars; Hall en trapzalen - lichtpunten bediend door infrarood bewegingsschakelaars; - 1 bedieningsbord voor bel en videofonie samen; Appartementen living - 4 lichtpunten (zit - en eethoek) enkele richting. - 5 stopcontacten op plinthoogte en 1 stopcontact radio / tv + aansluitingsmogelijkheid distributie - 1 aansluitpuntmogelijkheid voor telefoon keuken - 1 lichtpunt aan plafond enkele richting - 1 lichtpunt boven aanrecht, enkele richting - 1 stopcontact voor koelkast - 1 aansluiting voor elektrische kookplaat - 1 stopcontact voor de dampkap - 2 dubbele stopcontacten op werkbladhoogte - 1 stopcontact voor oven - 1 stopcontact voor vaatwasmachine inkomhal - 2 lichtpunten, dubbele richting - 1 bel + videofooninstallatie - 1 stopcontact op plinthoogte W.C. - 1 lichtpunt, enkele richting slaapkamers - 1 centraal lichtpunt aan het plafond, dubbele richting - 3 stopcontacten Badkamer/douchekamer - 1 lichtpunt centraal + 1 licht boven de wastafels enkele richting 14

15 - 1 dubbelpolig stopcontact berging - 1 centraal lichtpunt enkele richting - 2 stopcontacten met aarding - 1 aansluitpunt voor de verwarmingsinstallatie Kelderberging / individuele garage - 1 centraal lichtpunt en 1 stopcontact MECHANISCHE VENTILATIE De verluchting van ingesloten toiletten, badkamers en bergingen wordt uitgevoerd met een mechanisch verluchtingsysteem. De keukens aan een buitenmuur gelegen bij middel van een afzuigkap met motor, doorheen de buitenmuur. Dampkappen in ingesloten keukenopstellingen worden via motorische dampkappen naar de respectievelijke afvoerkanalen geëvacueerd. Hou rekening met maximale debieten voor deze dampkappen. Deze maximale debieten worden berekend en opgegeven door de installateur ventilatie. De afmetingen van de verschillende verluchtingsbuizen worden berekend in functie van het nodige debiet. Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient deze van het type met ingebouwde condensator te zijn. Lokalen(berging, toilet, badkamer(s)) aansluitend aan een buitenzijde worden rechtstreeks naar buiten verlucht VIDEO EN PARLOFONIE Een volledige videofooninstallatie bedient alle appartementen. Te combineren met de beldrukknop welke zich bevindt aan de inkomdeur van het appartement. leder appartement heeft een drukknop die het elektrisch slot van de inkomdeur van de inkomhal in het gebouw aandrijft. Belinrichting : per appartement : 1 drukknop aan de videofoon in de inkomhal en 1 drukknop aan de inkomdeur van het appartement. De video- en parlofoon met drukknoppen en naambordjes wordt uitgewerkt in de inkomhal van het gebouw TELEFOON In ieder appartement wordt het buizennet voor de aansluiting op het telefoonnet (van BELGACOM of gelijkwaardig) in de living uitgevoerd RADIO en TV In ieder appartement wordt het buizennet om aan te sluiten op het radio- en TV-distriebutienet in de living uitgevoerd VERWARMING OP GAS De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van individuele centrale verwarming op gas voor de voeding van de radiatoren en de warmwaterbereiding. De temperatuurregeling gebeurt door middel van een programmeerbare klokthermostaat in de living. Er worden overal radiatoren voorzien met gewone kranen, behalve in de slaapkamer(s) en badkamer: thermostatische kranen. Er wordt een twee pijpsysteem toegepast met voedingsleidingen die uit de muur komen. In extreme gevallen (betonnen balk/kolom/wand) is het mogelijk dat voedingsleidingen onmogelijk uit de muur kunnen voorzien worden. Dan worden voedingsleidingen in de volledige ruimte identiek voorzien uit de vloer. De temperaturen van de centrale verwarming worden berekend volgens DIN De installatie garandeert bij een buitentemperatuur van 10 C volgende kamertemperaturen bij een gelijktijdige verwarming van alle ruimten: Living en keuken: 21 C Badkamer: 24 C Slaapkamers: 18 C 15

16 De CV combiketel (gesloten toestel) heeft een ingebouwde warmwatervoorziening en garandeert een warm water debiet van minstens 11 liter per minuut. Het betreft een condenserende ketel. De apparatuur zal van een gekend merk zijn en geplaatst worden door een gespecialiseerde firma. Teneinde de droogstook van het appartement en de chape geleidelijk en tijdig te laten geschieden gebeurt dit vóór de oplevering door de aannemer welke de verwarmingsinstallatie op een laag regime laat opwarmen. Hiertoe zal de koper tijdig (één maand vóór de voorlopige oplevering) zijn elektriciteit en gasmeter door een door hem gekozen energieleverancier laten openen teneinde deze droogstook te kunnen realiseren. De verbruikskosten voor deze droogstook zijn ten laste van de koper DE LIFT Elektro-mechanische personenlift. De lift bedient alle verdiepingen. Technische kenmerken - Nuttige last : minstens 320 kg - Aard van de bediening : automatische drukknoppen (blokkeringbesturing) - Liftdeuren Cabine : telescopische automatische schuifdeuren breedte 900mm - Versiering van de cabine : muurbekleding met spiegel en gestratifieerde panelen Telefoon: wachtleiding voor plaatsen van telefoon is voorzien. De lift is gekeurd vóór indienststelling door een erkend organisme BRANDBEVEILIGING Alle voorzieningen, in het bijzonder brandvrije deuren, haspels en poederblussers, worden geplaatst volgens de door de brandweer gestelde eisen. In de kelder, trapzone, overlopen, gemeenschappelijke ruimten en gangen is noodverlichting voorzien volgens de richtlijnen van de brandweer(norm) SCHILDERWERKEN Binnenwerk De bepleisterde delen van de gemeenschappelijke delen worden geschilderd. De inkomdeuren der appartementen zijn schilderdeuren, aan de buitenzijde geschilderd. De binnenzijde wordt afgewerkt door de koper. De liftdeur wordt eveneens afgelakt in een ralkleur. In de technische lokalen en garages wordt niets geschilderd. De kleur van de te gebruiken producten zal de architect bepalen aan de hand van een voorgelegde kleurenkaart van de verffabrikant. In de privé delen zijn géén schilderwerken voorzien. Alle voorzieningen voor de schilderwerken, waaronder ook plamuurwerk en schuurwerk aan bepleisterde wanden, verlaagde plafonds, enz. dienen door de koper voorzien te worden. Opmerking: Alle privatieve pleisterwerk, verlaagde plafonds, enz. is niet opgeplamuurd en niet overal volledig vlak. De schilderwerken houden nadien nog professioneel plamuurwerk en -wrijfwerk in vooraleer met alle privatieve schilderwerken kan worden gestart OMGEVINGSWERKEN De toegang tot de inkom, tot en met de buitenparkeerplaatsen en tot aan de inrit naar de perkeergarage zal aangelegd worden naar vorm, kleur en materiaal bepaald door de architect. Deze omgevingswerken worden uitgevoerd van zodra de toestand van de werf dit toelaat en in functie van de weersomstandigheden. Deze werken zijn totaal onafhankelijk van de contractueel overeengekomen uitvoeringstermijn voor de appartementen. Deze toegangswegen worden verhard. 16

17 3.19. OPLEVERING Verwijdering van puin en afval. 4. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 4.1. PRINCIPE De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform het lastenboek dat de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten: - De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte; - Het lastenboek dat de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft; - De notariële basisakte met het bijhorend reglement van de mede-eigendom; 4.2. PLANNEN EN TEKENINGEN De plannen die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken van de verkoopcontracten. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door de architect, gecontroleerd en goedgekeurd door B&S Promotions, en worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akten. Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De verschillen die er zouden zijn, in min of meer, al overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zullen aanzien worden als geoorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. De aanduiding van meubilering, uitrusting en/of toestellen op de plannen en visualisaties is enkel illustratief en ten titel van inlichting. De bouwheer en de architect hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, wettelijke of esthetische aard. De materiaalomschrijvingen opgenomen in het verkoopslastenboek hebben voorrang op de materialen die zijn vermeld op de plannen van de bouwaanvraag. De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het verkoopslastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen kunnen voortvloeien uit economische noodwendigheden (afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onverenigbare vertragingen in leveringen, enz.) of om reden van afwezigheid, faling of onvermogen van de leveranciers of onderaannemers. De secties van de kolommen en balken worden bepaald door de ingenieur stabiliteit, onder toezicht van de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige leidingen en kokers al of niet vermeld op de plannen WIJZIGINGEN De koper kan geen enkele wijziging aan de gemeenschappelijke delen vragen. Hij mag slechts wijzigingen vragen voor de privé-gedeelten die hij koopt. De wijzigingen die aan de onderhavige technische omschrijving of aan de binnenindeling van de appartementen, op aanvraag van de kopers, zouden worden aangebracht, zullen enkel en alleen de afwerking en de scheidingswanden in het appartement mogen betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, 17

18 de dragende muren, de gemeenschappelijke delen, de gevels en de dakbedekking. Alle wijzigingen dienen schriftelijk aangevraagd te worden, minstens één maand voorafgaandelijk de uitvoering van de betrokken werken. Voor elke structurele wijziging waarbij plannen dienen aangepast, op architecturaal en/of stabiliteitsvlak zal een administratief bedrag aangerekend worden van 375,00 euro, bovenop de kostprijs van de aan te brengen wijzigingen. Het staat de bouwheer steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te aanvaarden of te weigeren. De architect zal beslissen over de mogelijkheid van de uitvoering ervan, zij mogen in ieder geval geen vertraging voor de bouwwerken van de andere eigenaars meebrengen. De koper die wijzigingen verlangt aan te brengen, zal elke gevraagde wijziging, voorzien van zijn meerprijs ter goedkeuring ondertekenen. Elke wijziging en meerprijs is vanaf de ondertekening definitief. De wijzigingen, bijbestellingen of supplementen zijn contant betaalbaar minstens een maand voor de voorlopige oplevering. In verband met de opgenomen totaalwaarden dient gemeld dat, bij de keuze door de koper van een andere handelswaarde, het prijsverschil meer kan bedragen dan het verschil tussen de handelswaarden, dit ten gevolge van de kleine hoeveelheid, andere wijze van plaatsing of meer snijverlies bij grotere formaten. De koper alleen is verantwoordelijk voor de door hem gevraagde of aangebrachte veranderingen. Ingeval de koper wijzigingen aanbrengt in de indeling van het appartement, een keuze van materialen doet die sterk afwijkt van het voorziene of een verandering in de wijze van afwerken van het appartement beveelt, is de uitvoeringstermijn in de verkoopovereenkomst niet meer gegarandeerd. Tussenkomsten voor de koper en eventuele wijzigingen van de oorspronkelijke plannen, of decoratiewerken maken geen deel uit van deze overeenkomst. De kostprijs voor de veranderingen dient verhoogd te worden met de erelonen van de architect. Het is de koper verboden, vóór de oplevering van het aangekocht goed, zelf (of door derden) werken uit te voeren (of te laten uitvoeren). Geen enkel onderdeel mag kosteloos uit de overeenkomst gelicht worden. Indien materialen of werken uit de aanneming gelicht worden heeft de bouwheer het recht om een administratieve kost van 10% en een winstderving van 15%, zijnde in totaal 25% aan te rekenen op het verrekende bedrag en exclusief BTW. Alle ondernemingen of leveringen, geen uitgezonderd, dienen te geschieden door een door de verkoper aangeduide onderaannemer of leverancier, dit zowel voor de basisvoorzieningen als voor de eventuele meerwerken. Het is de koper van een appartement ten strengste verboden andere aannemers op de werf te brengen en aldaar werken te laten uitvoeren aan zijn appartement. Dit zou de verkoper ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de eigenaar-koper(s) voor wat betreft zijn werk MATERIALEN De bouwheer mag ten allen tijde materialen vermeld in dit lastenboek vervangen door andere gelijksoortige en gelijkwaardige materialen, doch op uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijs van deze materialen niet meer dan 15% lager zou zijn dan degenen die oorspronkelijk voorzien waren. Hiervoor zal de bouwheer zich eventueel dienen te rechtvaardigen. De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor (lichte) barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer, noch de architect ontwerp en/of uitvoering, noch de ingenieur of de aannemer verantwoordelijk kunnen worden gesteld. De bouwheer is ook niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers TOEGANG TOT DE WERF Het is de koper niet toegelaten de werf te betreden vóór de voorlopige oplevering van het desbetreffende pand. 18

19 De toegang tot de werf voor de koper of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen toegelaten worden mits voorafgaande aanvraag en de uitdrukkelijke toestemming van de bouwheer en dit dan uitsluitend in het gezelschap van de verkoper of zijn afgevaardigde. Dit in het kader van de veiligheid en discipline op de werf UITVOERINGSVOORWAARDEN Het privatief moet ter beschikking gesteld worden van de koper binnen de termijn bepaald in de verkoopovereenkomst. Met het ter beschikking stellen wordt bedoeld dat het verkocht privatief voldoende is afgewerkt om gebruikt te kunnen worden overeenkomstig zijn bestemming. De termijn hiervoor zal nochtans kunnen verlengd worden ingeval de vertraging te wijten is aan een feit dat onafhankelijk is van de wil van de bouwheer. Worden als dusdanig aanzien : staking, zelfs gedeeltelijke, heirkracht voortvloeiende uit oorlog, opstand, moeilijkheden met de verkeersdiensten, abnormale vertraging in de leveringen, gebrek aan arbeidskrachten, ongunstige weersomstandigheden, faillissement van één van de aannemers enzovoort. Deze opsomming is niet beperkend. De termijn zal eveneens verlengd worden met minimaal 20 werkdagen indien de koper veranderingen vraagt aan de bouwplannen betreffende zijn privé-gedeelte. Indien de koper laminaat of parket kiest ipv tegelvloeren wordt de termijn verlengd tot een voldoende droging van de chape is bekomen. Ten slotte, in geval de koper niet stipt betaalt, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met een zelfde aantal dagen als de vertraging in de betaling. De tijdelijke onderbreking brengt een verlenging mee van de termijn, verhoogd met de tijd die normaal nodig is om de werf opnieuw in werking te stellen. De dagen van weerverlet (regen, vorst, hevige wind, enz.) worden opgevraagd bij de confederatie bouw en het KMI en beïnvloeden(verlengen) de uitvoeringstermijn. De verlenging van termijn is in geen geval een reden tot vernietiging van de overeenkomst BOUWTAKSEN EN AANSLUITINGEN OP DE NUTSVOORZIENINGEN Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: - Gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers, kuisgerief; - Bouwtaksen en wegenistaksen; - De kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde; - De kosten van verbruik van water, elektriciteit en gas voor droogstook van privé-lokalen van de koper vóór de oplevering; - De kosten van verbruik van water, elektriciteit en gas indien deze tot doel hebben de toevoerleidingen en binneninstallaties af te testen; - Het schilder- en behangwerk van de privatieve delen; - De aansluitingen op de publieke nutsvoorzieningen (bvb water, gas en elektriciteit, TV, radio, telefoon),straatriolering (incl. pompputten); - De verlichtingstoestellen en alle zonneweringen van de privatieve delen; - De vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopsplannen zouden voorkomen zijn slechts figuratief en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze beschrijving; Niet inbegrepen in de verkoopprijs en door de koper te voorzien: De aanvraag om elektriciteit- en gasmeter door een door de koper gekozen energieleverancier te laten openen teneinde een droogstook te kunnen realiseren BETALING SALDO en OPLEVERING Vóór het overhandigen van de sleutels zal de koper het saldo van de koopprijs en aanverwante betaald hebben. 19

20 De bewoning of het in gebruik nemen van het appartement wordt aanzien als een stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering van de private delen. Wordt eveneens aanzien als ingebruikname: het ophalen van de sleutels, het ter plaatse brengen van meubels, het uitvoeren van dekoratie en inrichtingswerken, het laten uitvoeren door derden van werken van welke aard ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper ZETTINGEN VAN HET GEBOUW Krimp- en zettingsbarsten veroorzaakt door normale zetting van het gebouw zijn geen reden tot uitstellen van betaling en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, architect en verkoper. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. Herstellingen vallen steeds ten laste van de koper. Ook vallen krimp en/of zettingsbarsten buiten de waarborg en kan er geen vergoeding geeist worden ter herstelling en/of de gevolgen hieruit voortvloeiende GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN Bij sommige in het appartement geleverde toestellen en installaties worden gebruiksvoorschriften afgeleverd. Dit betreft: - Keukentoestellen - Verwarmingsketel - Thermostaat - De koper erkent deze ontvangen te hebben bij de voorlopige oplevering. Bij gebreke hieraan dient dit vermeld in het proces verbaal van voorlopige oplevering. De koper dient deze instructies grondig na te lezen en deze op te volgen. Indien ten gevolge van een ongeoorloofde of foute bediening of manipulatie er een gebrek ontstaat van welke aard dan ook, valt dit niet meer onder de verstrekte waarborgen ERELOON ARCHITECT Het ereloon van de architect is inbegrepen in de verkoopprijs. Dit ereloon behelst de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van degenen die betrekking hebben op alle versieringswerken of de prestaties die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel kunnen gevraagd worden door de koper. Opgemaakt te Westende, Elke partij verklaart één exemplaar ontvangen te hebben. Datum: Voor akkoord, de bouwheer, Voor akkoord, de koper, 20

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Residentie La Rosiaz

Residentie La Rosiaz Residentie La Rosiaz Lastenboek Koninklijke Baan 252, Koksijde Appartement XX Klantnummer XX Pagina2 Residentie La Rosiaz Bouwen van 13 appartementen 13 garages Gelegen: Koninklijke Baan 252 8670 Koksijde

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke KORTE TECHNISCH OMSCHRIJVING Van de residentie Simon Residentie Simon - BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke - VERKOOP: ERA @t home St. Denijsplaats 3 8940 GELUWE Tel. 056/516652 athome@era.be 1 De Residentie

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER Architect : Luc Vandewynkel BVBA Kleiputtendreef 21 B-8970 Poperinge Tel : 057/336192 Fax : 057/338037 Bouwheer : Noterdaeme-Morlion

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01 ARCHITECT: N.V. Architectenatelier Vyvey en partners Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort INGENIEUR STABILITEIT : C&S engineering Boudewijnlaan 48 8020 Oostkamp VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: Feys b.v.b.a. Professor Dewulfstraat

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort fase II 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort 2 fase is een nieuwbouwproject gelegen in de Dujardinstraat 20, en dus in het centrum

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Mercator Mercator Westende BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Mercator is een nieuwbouwproject gelegen op de hoek van de Flandrialaan en de Koning Ridderdijk te Westende.

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

Residentie George Grard

Residentie George Grard Residentie George Grard Lastenboek Leopold II Laan 147-149-151, 8860 Oostduinkerke George Grard George Grard, kunstenaar en goede vriend van Paul Delvaux, zag in 1901 het levenslicht bij een bescheiden

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK Casco Plus Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar met uitzondering van de werken

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort is een nieuwbouwproject gelegen in de De Smet de Naeyerlaan 83-87, en dus in het centrum van

Nadere informatie

Residentie DE VISSCHERIE

Residentie DE VISSCHERIE 20/09/2010 Residentie DE VISSCHERIE KAAI 43 ASTRIDLAAN 2-4 8620 NIEUWPOORT BESCHRIJVING DER WERKEN PROMOTORS ARCHITECT BVBA FRANCIS VERVISCH WYLEIN & PARTNERS CVBA Zandbeekstraat 21 Gulden Vlieslaan 65

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

TOP HOME BUILDING nv

TOP HOME BUILDING nv TOP HOME BUILDING nv LASTENBOEK WONINGBOUW 1 van 8 De woningen worden opgetrokken in duurzame materialen van de eerste kwaliteit en vrij van alle gebreken die de soliditeit en/of esthetische gaafheid van

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort Appartementsgebouw River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort - promotie : BVBA Belmont Ooststraat 103, 8434 Westende - Middelkerke - ingenieur-architect : P. Quaegebeur Duinhelmpad 7, 8670 Oostduinkerke

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 INHOUDSTAFEL: 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Keukens 8. Sanitaire

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE LASTENBOEK APPARTEMENTEN Dit omvat: _ Opmeting van het perceel door landmeetkundige _ Grondsondering _ Stabiliteitsstudie _ Staat van bevinding aanpalende gebouwen. _ ABR-polis door

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 1/10 Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 2/10 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse Residentie Landen Boog VerkoopsLastenboek Penthouse 1 Algemeen Dit project in hedendaagse architectuur bevindt zich op de hoek van de Raatshovenstraat en de Demeersmanstraat. Deze penthouse met 2 grote

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek 1/8 RESIDENTIE TERLINDEN Verkoopslastenboek 2/8 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

LASTENBOEK. residentie "MATISSE" KONINGINNELAAN D. TENIERSLAAN 8670 KOKSIJDE

LASTENBOEK. residentie MATISSE KONINGINNELAAN D. TENIERSLAAN 8670 KOKSIJDE LASTENBOEK residentie "MATISSE" KONINGINNELAAN D. TENIERSLAAN 8670 KOKSIJDE RESIDENTIE MATISSE lastenboek dd. 19/08/2008 blad 2/16 RESIDENTIE "MATISSE " LASTENBOEK APPARTEMENTEN LIGGING : Koninginnelaan

Nadere informatie

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief 1 0. Algemeen 0.1 Plannen De plannen van de loft welke aan de koper worden

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO VERKOOP LASTENBOEK Project: LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN Bouwheer : Vennekens Stefan Heivoort 21 bus 1 2491 OLMEN Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO Markt 37 2450 MEERHOUT 014 84 83 69 info-meerhout@sublimmo.be

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene en Technische Beschrijving

Algemene en Technische Beschrijving Woonerf Bloemendale Disgracht 8501 Kortrijk-Heule Bouwheer: Promotion Building Company NV Albert I laan 98 8620 Nieuwpoort Verkoopkantoor: ERA Becue Zwevegem, Otegemstraat 45 Kortrijk, Overleiestraat 79

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN NOG UIT TE VOEREN WERKEN EN TE PLAATSEN UITRUSTINGEN

BESCHRIJVING VAN NOG UIT TE VOEREN WERKEN EN TE PLAATSEN UITRUSTINGEN BESCHRIJVING VAN NOG UIT TE VOEREN WERKEN EN TE PLAATSEN UITRUSTINGEN 1.GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN EN UITRUSTINGEN 1.1. Inkomgedeelte De voordeur is uitgevoerd in gemoffelde aluminium met mat glas. Roestvrij

Nadere informatie

Lastenboek. BOUWEN van 10 appartementen. Oplintersesteenweg 196 Tienen. Architect: bureau 58 (willen.architect bvba) Boomsteeg 58 3520 Zonhoven

Lastenboek. BOUWEN van 10 appartementen. Oplintersesteenweg 196 Tienen. Architect: bureau 58 (willen.architect bvba) Boomsteeg 58 3520 Zonhoven Lastenboek BOUWEN van 10 appartementen Oplintersesteenweg 196 Tienen Architect: bureau 58 (willen.architect bvba) Boomsteeg 58 3520 Zonhoven Kessel Lo 10 oktober 2013 1 Hoofdstuk I: Algemeenheden: I.1

Nadere informatie

Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK. Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be

Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK. Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK BOUWPROMOTOR LINTOO PROJECTS bvba Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be ARCHITECT GC-ARCHITECTEN bvba Veldstraat 11 8760 Meulebeke tel. 051-48

Nadere informatie

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects.

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects. Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel 8 Appartementen Key Projects Nv 0475 71 17 10 www.key- projects.be info@key- projects.be Beschrijving verkoopslastenboek Algemeen. De appartementen

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE Ligging Bouwheer Architect Exclusieve Verkoop DUINPARKLAAN/KRUINWEG/DAHLIALAAN OOSTDUINKERKE T.V. DUINPARK Westerlaan 25 8790 Waregem WIELFAERT ARCHITECTEN Nokerseweg

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

Hoek Spanjestraat Jules Lagaelaan 8800 ROESELARE

Hoek Spanjestraat Jules Lagaelaan 8800 ROESELARE LASTENBOEK SPANJESTRAAT Hoek Spanjestraat Jules Lagaelaan 8800 ROESELARE VERKOOPSLASTENBOEK APPARTEMENTEN SPANJESTRAAT LIGGING: Hoek Spanjestraat Jules Lagaelaan 8800 ROESELARE GRONDEIGENAAR: AANNEMER:

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Hemiksem, Kleidaallaan 13 Hemiksem, Kleidaallaan 13 Ruime nieuwbouw woning met grote tuin. Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Kloosterstraat 72 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920

Nadere informatie

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD 1. ALGEMEEN Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen VerkoopsLastenboek Kraaibergstraat te Lummen 1 Algemene werken Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur.

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie