UU ,7% HU ,5% Totaal ,0%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UU 29.750 4.668 15,7% HU 32.000 2.090 6,5% Totaal 61.750 6.791 11,0%"

Transcriptie

1 Bijlagen 1 Technische verantwoording Non-respons en weging Het reactiepercentage van de UU-studenten is veel hoger dan dat van de HU-studenten (zie onderstaande tabel). Het is niet duidelijk waarom er zo n groot verschil is, maar het feit dat HUstudenten hun instellingsmail veel minder bekijken en minder serieus nemen zou hierin mee kunnen spelen. Ook geven studenten van de Hogeschool Utrecht aan dat ze vaak lastig gevallen worden door enquêtes. Het animo is dus wellicht een stuk lager dan bij universitaire studenten. Respons per instelling op de StudentenMonitor 2007 Instelling Steekproefgrootte : Respons (absoluut) Respons (percentage) UU ,7% HU ,5% missing 33 Totaal ,0% Bron: Bos & de Bruijn, 2007 Omdat het reactiepercentage van studenten van de HU lager ligt dan dat van hun medestudenten van de UU is gekozen voor een weging. Op deze manier zijn beide groepen evenredig vertegenwoordigd in de analyses. Om tot een schatting van de gehele populatie te komen is gekozen voor een vermenigvuldiging van de respons zodat de steekproefgrootte benaderd wordt. Respondenten van de HU hebben hierbij een wegingsfactor van 15,31 gekregen en respondenten van de UU zijn met 6,37 vermenigvuldigd. Voor de UU-studenten is ook gelet op de verdeling van leeftijd en studierichting. Na het uitvoeren van een non-responsanalyse is een kruistabel aangemaakt met het verwachte en geobserveerde reacties per leeftijdsgroep en per faculteit. De CHI-kwadraat van beide kruistabellen geeft aan dat de respons significant verschilt van de werkelijke verdeling. Echter, omdat het aantal respondenten zo hoog is, kan de CHI-kwadraat zo betrouwbaar berekend worden dat ook weinig invloedrijke afwijkingen significant verworpen worden. Om de invloed van de verschillen te onderzoeken zijn een aantal analyses gedaan voor belangrijke variabelen met én zonder weging voor leeftijd en faculteit. De resultaten bleken door de weging weinig tot niet beïnvloed te worden. Daarom is er gekozen om het bestand niet te wegen voor leeftijd en faculteit. StudentenMonitor

2 Faculteit Ingeschrevenen 1 Percentage StudentenMonitor (obeserved) 2 Percentage 3 Expected 4 CHI 2 5 Faculteit Bètawetenschappen ,9% ,7% ,54 Faculteit Diergeneeskunde ,% 344 7,4% ,43 Faculteit Geesteswetenschappen ,1% ,7% ,23 Faculteit Geneeskunde ,3% ,4% 521 0,10 Faculteit Geowetenschappen ,0% 441 9,5% ,36 Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie ,8% ,0% ,86 Faculteit Sociale Wetenschappen ,5% ,1% 853 0,32 IVLOS 0,0% Roosevelt Academy 0,0% University College Utrecht 668 2,3% 50 1,1% ,70 Totaal ,0% ,0% ,54 6 df = 7 Toelichting: 1 Ingeschreven studenten naar faculteit in Observed values in de enquête. 3 Observed percentages. 4 Expected values op basis van percentages. 5 ((obs-exp)^2)/exp = Chi-waarde. 6 Som van de Chi-waarden. Kritieke CHI-waarde bij 7 vrijheidsgraden is 14,07. De verkregen CHI-waarde van 142,54 ligt buiten het kritieke gebied; er is een significant verschil tussen de observed en expected values. StudentenMonitor

3 2 Vragenlijst StudentenMonitor Van harte welkom bij de "StudentenMonitor 2007". Deze vragenlijst sluit aan bij onderzoek naar de woonmogelijkheden van jonge mensen in Utrecht en omgeving. Het uiteindelijke doel is aanbevelingen te doen om starters op de woningmarkt betere kansen te bieden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht, Stichting StudentenHuisvesting (SSH), Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Een belangrijk deel van de vragenlijst zal ook gebruikt worden om de woonsituatie en woonvoorkeuren van Utrechtse studenten in beeld te brengen. De enquête bestaat uit vijf delen. Het eerste deel gaat in op uw persoons- en huishoudenskenmerken. Hierna wordt er achtereenvolgens naar uw vorige, huidige en gewenste woonkenmerken gevraagd. Ter afsluiting volgen een aantal woonbeelden waarop u kunt reageren. Het invullen van de enquête zal niet langer dan 15 minuten duren. Uiteraard is uw anonimiteit gewaarborgd: alle gegevens worden uitsluitend voor het onderzoek gebruikt en worden niet verstrekt aan derden. Wilt u kans maken op de Dell laptop of één van de twee ipod Video s, dan dient u aan het eind van de vragenlijst uw adres op te geven. Dit adres zal alleen gebruikt worden om de prijswinnaars in te lichten. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over de enquête of het onderzoek kunt u zich richten tot één van de onderzoekers, bereikbaar via Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, Gijs Bos Eveline de Bruijn StudentenMonitor

4 A) Persoons- / huishoudenskenmerken Pers01) Wat is uw geslacht? Man Vrouw Pers02) Wat is uw geboortejaar? Pers03) Bij welke instelling staat u momenteel ingeschreven als student? Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht Pers03a) Op welke manier volgt u uw studie? Voltijd Deeltijd Duaal Alleen als bij pers03: Hogeschool Utrecht Pers03b) Aan welke faculteit bent u verbonden? Communicatie & Journalistiek Economie & Management Educatie Gezondheidszorg Natuur & Techniek Maatschappij & Recht Anders, * Indien u meerdere studies volgt: ga uit van de faculteit van uw hoofdopleiding. Alleen als bij pers03: Universiteit Utrecht Pers03c) Aan welke faculteit bent u verbonden? Bètawetenschappen Diergeneeskunde Geneeskunde Geesteswetenschappen Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie Geowetenschappen Sociale Wetenschappen Anders, * Indien u meerdere studies volgt: ga uit van de faculteit van uw hoofdopleiding. Pers03d) Waar volgt u de meeste colleges? Utrecht Uithof Utrecht binnenstad Elders in Utrecht Amersfoort Anders, Pers04) In welke jaar bent u begonnen met studeren in Utrecht? Pers05) Binnen hoeveel tijd denkt u uw studie afgerond te hebben? Minder dan een jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot 4 jaar 4 tot 5 jaar 5 jaar of langer

5 Pers06) Wat is uw hoogst behaalde opleiding? Geen Lagere school Mavo / vmbo Havo / vwo Mbo Hbo Universiteit Anders, Alleen als bij pers06: lagere school, mavo/vmbo, havo/vwo, hbo, universiteit Pers07) Waar heeft u deze gevolgd? Utrecht Elders in Nederland Buitenland Pers08) Wat is uw huidige huishoudenssamenstelling? Thuis bij ouders Alleenstaand (met of zonder huisgenoten) Alleenstaand met kind(eren) Samenwonend/gehuwd Samenwonend/gehuwd met kind(eren) Alleen als bij Pers8: thuis bij ouders, alleenstaand (met of zonder huisgenoten), alleenstaand met kind(eren) Pers08a) Verwacht u binnen twee jaar te gaan samenwonen met een partner? Ja Nee Pers09) Kunt u aangeven hoeveel direct besteedbaar inkomen u (globaal) per maand uit de volgende categorieën krijgt? (Netto) loon* Studiebeurs Lening Bijdrage van derden (bijv. ouders) Andere inkomsten * Netto loon is het bruto loon met aftrek van sociale heffingen en belastingen, dus het bedrag dat op uw bankrekening gestort wordt. B) Huidige woonsituatie HuiWoon01) Wat is uw postcode?.... * U kunt uw postcode alleen als volgt invoeren: 1234 AA (met spatie en hoofdletters, dus niet 1234AA of 1234 aa) HuiWoon02) Welke term beschrijft uw huidige woonsituatie het beste? Ouderlijk huis (ik heb nooit een kamer of zelfstandige woonruimte gehad) Ouderlijk huis (ik heb hiervoor al een kamer of zelfstandige woonruimte gehad) (kamer in een) Woning gekocht door ouders/familie Kamer(s) in een studentenhuis Zelfstandige huurwoning Zelfstandige koopwoning

6 Alleen als bij HuiWoon02: (Kamer in een) woning gekocht door ouders/familie of kamer(s) in een studentenhuis HuiWoon2a) In wat voor kamer woont u? Kamer bij een hospita Kamer van de SSH Utrecht Kamer van een andere Utrechtse woningcorporatie (Bo-ex, Portaal, Mitros, GroenrandWonen) Kamer van een woningcorporatie buiten Utrecht Kamer van een particuliere verhuurder Kamer in een studenten- of verenigingshuis van een particuliere verhuurder Kamer in een anti-kraak pand / sloopwoning Anders, Alleen als bij HuiWoon02: (Kamer in een) woning gekocht door ouders/familie of kamer(s) in een studentenhuis HuiWoon02b) Met hoeveel huisgenoten woont u inclusief uzelf? Alleen als bij HuiWoon02: zelfstandige koopwoning HuiWoon02c) In wat voor koopwoning woont u? Minder dan Meer dan Alleen als bij HuiWoon02: Zelfstandige koopwoning, zelfstandige huurwoning, kamer(s) in een studentenhuis of (Kamer in een) woning gekocht door ouders/familie. HuiWoon02ca) In welk jaar van uw studie bent u uit huis gegaan? Ik ben voor ik ging studeren uit huis gegaan Ik ben uit huis gegaan toen ik ging studeren In het 1 e jaar In het 2 e jaar In het 3 e jaar In het 4 e jaar In het 5 e jaar In het 6 e jaar Anders, Alleen als bij HuisWoon02ca: in het 1 e jaar, in het 2 e jaar, in het 3 e jaar, in het 4 e jaar, in het 5 e jaar, in het 6 e jaar HuiWoon02cb) Als u niet direct bij aanvang van uw studie uit huis bent gegaan, wat was daarvan de reden? Kamernood in Utrecht en omgeving Financiële situatie Geen noodzaak Anders, Alleen als bij HuiWoon02: (kamer in een) woning gekocht door ouders/familie, kamer(s) in een studentenhuis of zelfstandige huurwoning HuiWoon02d) Betaald u uw huur inclusief of exclusief gas, water en licht? Inclusief gas / water / licht Exclusief gas / water / licht Niet van toepassing (ik betaal geen huur) Ik weet het niet Alleen als bij HuiWoon02d: Ik weet het niet HuiWoon02da) Hoeveel betaalt u aan huur (afgerond in hele euro s)?

7 Alleen als bij HuiWoon02d: Inclusief gas, water licht HuiWoon02db) Hoeveel betaalt u aan huur, inclusief gas / water / licht (afgerond in hele euro s? Alleen als bij HuiWoon02d: Exclusief gas, water licht HuiWoon02dc) Hoeveel betaalt u aan huur, exclusief gas / water / licht (afgerond in hele euro s? Alleen als bij HuiWoon02: (kamer in een) woning gekocht door ouders/familie, kamer(s in een studentenhuis), zelfstandige huurwoning, zelfstandige koopwoning HuiWoon03) Uit hoeveel vertrekken bestaat uw woning of kamer? * Badkamer, keuken en eventuele gemeenschappelijke ruimtes in een studentenhuis buiten beschouwing laten. Alleen als bij HuiWoon02: (kamer in een) woning gekocht door ouders/familie, kamer(s in een studentenhuis), zelfstandige huurwoning, zelfstandige koopwoning HuiWoon04) Wat is de globale oppervlakte van uw woning (in m2)? * Badkamer, keuken en eventuele gemeenschappelijke ruimtes in een studentenhuis buiten beschouwing laten Alleen als bij HuiWoon02: zelfstandige huurwoning HuiWoon05) Ontvangt u huursubsidie? Ja Nee Alleen als bij HuiWoon2: (kamer in een) woning gekocht door ouders/familie, kamer(s in een studentenhuis), zelfstandige huurwoning, zelfstandige koopwoning HuiWoon06) Heeft u de beschikking over faciliteiten zoals een keuken, douche/toilet e.d. voor uzelf of moet u die delen met anderen? Vink hieronder aan wat voor uw woonsituatie van toepassing is. U mag meerdere antwoorden geven. Eigen keuken Eigen douche/toilet Eigen buitenruimte Gemeenschappelijke keuken Gemeenschappelijk(e) douche/toilet Gemeenschappelijke buitenruimte Geen van deze HuiWoon07) Wat is normaal gesproken de gemiddelde reistijd (in minuten) van uw woning naar de instelling waar u studeert? Alleen als bij HuiWoon02: (kamer in een) woning gekocht door ouders/familie, kamer(s in een studentenhuis), zelfstandige huurwoning, zelfstandige koopwoning, ouderlijk huis (ik heb hiervoor al een kamer of zelfstandige woonruimte gehad). HuiWoon08) Hoelang woont u in uw huidige woning? Minder dan 1 jaar Tussen de 1 en 2 jaar Tussen de 2 en 5 jaar Meer dan 5 jaar

8 HuiWoon09) De tevredenheid met uw woonsituatie wordt bepaald door een aantal aspecten. Kunt u voor elk van onderstaande aspecten aangeven in hoeverre u daar tevreden over bent? Druk dit uit in een rapportcijfer tussen de 1 en de 10, waarbij een 1 staat voor zeer slecht en een 10 voor zeer goed. Rapportcijfer n.v.t. 1 (zeer slechts) 10 (zeer goed), Algehele woonsituatie Locatie Kale huur Grootte Staat van onderhoud Verstandhouding met verhuurder Hoogte servicekosten Kwaliteit van keuken Kwaliteit van sanitair Kwaliteit van buitenruimte Hoogte van waarborgsom Hoogte van bemiddelingskosten Hygiëne Klachtenafhandeling C) Vorige woonsituatie Als bij HuiWoon08: Minder dan 1 jaar, Tussen de 1 en 2 jaar VoWoon02a) In wat voor soort woning woonde u hiervoor? Ouderlijk huis (kamer in) Woning gekocht door ouders/familie Kamer(s) in een studentenhuis Zelfstandige huurwoning Zelfstandige koopwoning Als bij VoWoon02a: kamer in een woning gekocht door ouders / familie, kamer(s) in een studentenhuis, zelfstandige huurwoning VoWoon02b) Betaalde u uw huur inclusief of exclusief gas, water en licht? Inclusief gas / water / licht Exclusief gas / water / licht Niet van toepassing (ik betaalde geen huur) Ik weet het niet Als bij VoWoon02b: ik weet het niet VoWoon02ba) Hoeveel betaalde u aan huur per maand (afgerond in hele euro s)? Als bij VoWoon02b: Inclusief gas / water / licht VoWoon02bb) Hoeveel betaalde u aan huur, inclusief gas / water / licht (afgerond in het euro s)? Als bij VoWoon02b: Exclusief gas / water / licht VoWoon02bc) Hoeveel betaalde u aan huur, exclusief gas / water / licht (afgerond in euro s)? Als bij VoWoon02a: zelfstandige koopwoning VoWoon02c) In wat voor koopwoning woonde u? Minder dan Meer dan

9 VoWoon02d) Waar stond uw vorige woning? In de stad Utrecht In de regio Utrecht * Elders * Het gaat hier om de gemeenten rond de stad Utrecht zoals Zeist, Houten, Nieuwegein, Leidsche Rijn, De Meern, Maarssen, De Bilt & Bilthoven. Alleen als VoWoon02a: ( kamer in een) woning gekocht door ouders / familie, kamer(s) in een studentenhuis, zelfstandige huurwoning, zelfstandige koopwoning VoWoon04) Hoe bent u aan uw huidige woonruimte gekomen? Via een advertentie in de krant Via een advertentie in het U-blad/Trajectum Via een briefje/advertentie in supermarkt/universiteit/café etc Via de SSH Via een ander kamerbemiddelingsbureau Via WoningNet Via een makelaar Via internet Via familie/vrienden/studiegenoten Via een studentenvereniging Anders, Alleen als bij VoWoo0n4: via internet VoWoon04a) Via welke internetsite bent u aan uw kamer gekomen? Anders, Alleen als bij VoWoon02a:( kamer in een) woning gekocht door ouders / familie, kamer(s) in een studentenhuis, zelfstandige huurwoning, zelfstandige koopwoning VoWoon05) Hoe lang heeft u gezocht voordat u uw huidige woonruimte had gevonden? Ik heb niet hoeven zoeken Korter dan 1 maand 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden Tussen 6 maanden en 1 jaar Tussen 1 en 2 jaar Langer dan 2 jaar D) Gewenste woonsituatie Wens01) Bent u nu op zoek, of denkt u binnen twee jaar op zoek te gaan naar een (andere) kamer of woning? Ja, ik ben actief op zoek Ja, maar ik ben nu niet actief op zoek Nee Ik weet het niet

10 Alleen als bij Wens01: ja, ik ben actief op zoek, ja, maar ik ben nu niet actief op zoek Wens01a) Waar zoekt u een woning? In de stad Utrecht In de regio Utrecht* Zowel in de stad als de regio Utrecht * Buiten Utrecht Ik weet het niet * Het gaat hier om de gemeenten rond de stad Utrecht zoals Zeist, Houten, Nieuwegein, Leidsche Rijn, De Meern, Maarssen, De Bilt & Bilthoven. Alleen als bij Wens01a buiten Utrecht Wens01c) Waarom wilt u niet in Utrecht wonen? Ik wil niet in een grote stad wonen Ik wil in de buurt van familie en vrienden wonen Ik wil gaan samenwonen met een partner buiten Utrecht Ik heb werk buiten Utrecht Ik wil een opleiding gaan volgen buiten Utrecht Woningen in Utrecht zijn te duur Ik vind Utrecht geen leuke stad Anders, namelijk Alleen als bij Wen0s1a: in de stad Utrecht, in de regio Utrecht*, zowel in de stad als de regio Utrecht, ik weet het niet Wens01d) In wat voor woning bent u dan voornamelijk geïnteresseerd? Onzelfstandige woning (kamer) Zelfstandige woning (huur en koop) Alleen als bij Wens01d: zelfstandige woning (huur en koop) Wens01e) In wat voor zelfstandige woning bent u voornamelijk geïnteresseerd? Huur, minder dan 500 per maand (exclusief gas / water / licht) Huur, meer dan 500 per maand (exclusief gas / water / licht) Koop, minder dan Koop, meer dan Alleen als bij Wens01e: Koop, minder dan , Koop, meer dan Wens01f) Denkt u dat u kunt rekenen op financiële steun van derden (bijvoorbeeld uw ouders) bij het kopen van een woning? Ja Nee Ik weet het niet Alleen als bij Wens01: ja, ik ben actief op zoek, ja, maar ik ben nu niet actief op zoek Wens02) Waarom wilt u binnen de komende twee jaar verhuizen? Meerdere antwoorden mogelijk. Ik wil groter wonen Ik wil op een andere locatie wonen Ik wil een zelfstandige woonruimte Ik wil uit huis/wil niet meer bij mijn ouders/familie wonen Ik wil goedkoper wonen Ik wil gaan samenwonen Vanwege toekomstige baan/stage Ik wil minder reistijd Ik moet mijn huis uit Anders,

11 Wens03) Staat u op dit moment ingeschreven als woningzoekende voor een kamer of woning in Utrecht? Meerdere antwoorden mogelijk. Ja, bij de SSH Utrecht Ja, bij WoningNet (huur) Ja, bij WoningNet (koop) Ja, bij een particulier bemiddelingsbureau (huur) Ja, bij een makelaar (koop) Ja, bij een andere instelling Ik sta niet ingeschreven als woningzoekende Alleen als bij Wens03: ja, bij de SSH, ja, bij WoningNet (huur), ja, bij WoningNet (koop), ja, bij een particulier bemiddelingsbureau (huur), ja, bij een makelaar (koop), ja, bij een andere instelling Wens04) Hoe lang staat u al ingeschreven bij die instantie(s)? Geef dit aan in maanden. Aantal maanden SSH Woningnet (huur) Woningnet (koop) Particulier bemiddelingsbureau (huur) Makelaar (koop) Andere instelling Alleen als bij Wens03: ja, bij de SSH, ja, bij WoningNet (huur), ja, bij WoningNet (koop), ja, bij een particulier bemiddelingsbureau (huur), ja, bij een makelaar (koop), ja, bij een andere instelling Wens05) Denkt u binnen uw resterende studietijd via deze instantie(s) woonruimte te vinden? Ja Misschien Nee Niet van toepassing / ik wil pas na afronding van mijn studie nieuwe woonruimte Ik weet het niet Wens06) Hieronder staan een aantal aspecten die te maken hebben met uw gewenste woonruimte. Rangschik ze: zet het voor u belangrijkste aspect bovenaan en het minst belangrijke aspect onderaan. Hoogte van de woonlasten Woonoppervlakte Aantal kamers Zelfstandig beschikken over faciliteiten als keuken of douche/toilet Staat van onderhoud Locatie van de woonruimte in de stad Utrecht belang Wens07) Wat is voor u de maximaal acceptabele reistijd in minuten om van uw woning naar de instelling waar u studeert te komen? Alleen als bij wens01: Ja, ik ben actief op zoek, ja, maar ik ben nu niet actief op zoek of ik weet het niet. Wens08) Wat is de minimale woonoppervlakte die u nog acceptabel vindt voor een volgende kamer of woning? Dit is exclusief gemeenschappelijke ruimten, zoals keuken en douche/toilet. Kleiner dan 10 m² Tussen 11 m² en 20 m² Tussen 21 m² en 30 m² Tussen 31 m² en 40 m² Tussen 41 m² en 50 m² Groter dan 51 m²

12 Alleen als bij wens01: Ja, ik ben actief op zoek, ja, maar ik ben nu niet actief op zoek of ik weet het niet. Wens09) Wat zijn de maximale woonlasten (kale huur / hypotheeklasten plus gas / water / licht) per maand die u zou kunnen en willen betalen? Wens10) Wanneer u hier klikt ziet u een kaart van Utrecht met daarin de verschillende wijken. Kunt u aangeven naar welke wijk uw voorkeur uitgaat om in te wonen? Zet die wijk op de eerste plaats. Zet vervolgens ook de andere op volgorde van uw voorkeur. 1 Binnenstad 2 West (Lombok, Majellapark, Schepenbuurt, Oog in Al, enz.) 3 Noordwest (Zuilen, Daalsebuurt, Ondiep, Pijlsweerd, enz) 4 Overvecht 5 Noordoost (Vogelenbuurt, Wittevrouwen, Tuinwijk e.o., Tuindorp, Voordorp, Zeeheldenbuurt, enz.) 6 Oost (Abstede, Sterrenwijk, Oudwijk, Rijnsweerd, De Uithof, Wilhelminapark e.o., Rubenslaan e.o. enz.) 7 Zuid (Bokkenbuurt, Lunetten, Hoograven, Tolsteeg) 8 Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk, Kanaleneiland, Transwijk) 9 Leidsche Rijn 10 Vleuten-De Meern Voorkeur Wens11) In onderstaand schema staan een aantal uitspraken over woonruimte voor studenten. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het eens bent met de uitspraak. U kunt elke keer kiezen uit: helemaal mee oneens, mee oneens, mee eens en helemaal mee eens. Als u geen mening hebt kunt u dat ook aangeven. helemaal mee Neutraal mee eens helemaal mee oneens oneens mee eens Stacaravans of portocabins kunnen prima dienst doen als studentenhuisvesting De informatieverstrekking over studentenhuisvesting in Utrecht is erg duidelijk Panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden kunnen prima dienst doen als tijdelijke studentenhuisvesting Het kamer-/woningtekort in Utrecht zal mij doen besluiten om een ergens anders in Nederland woonruimte te gaan zoeken Ik vind de kamernood in Utrecht de afgelopen jaren minder geworden Ik wil best op De Uithof wonen omdat het voorzieningenniveau daar voldoende is Vanwege de nabijheid van mijn onderwijsinstelling wil ik graag op De Uithof wonen Wonen op de Uithof is saai De Uithof ligt te ver van de stad, daarom wil ik er niet wonen

13 E) gegevens 01) Wilt u meedingen naar de laptop of één van de twee ipod video s? Ja Nee 02) Bent u bereid mee te werken aan verder onderzoek in de vorm van een interview? Ja Nee 03) Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van de StudentenMonitor? Ja Nee 04) adres, noodzakelijk indien u (één van de) voorafgaande vragen met ja hebt beantwoord: * Het adres zal uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden ======================================================== Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een sturen naar Met hartelijke groet, Gijs Bos Eveline de Bruijn Privacyverklaring: Uw anonimiteit in deze enquëte is gewaarborgd: alle gegevens worden uitsluitend voor het onderzoek gebruikt en worden niet verstrekt aan derden. Ingevulde adressen worden uitsluitend gebruikt om prijswinnaars op de hoogte te brengen, eventueel respondenten aan te schrijven voor vervolgonderzoek en om onderzoeksresultaten te communiceren.

14 3 Woonbeelden Kamers 1 IBB 7 Livingstonelaan Locatie Ina Boudier Bakkerlaan Kanaleneiland Oppervlakte 14 m 2 18 m 2 Prijs (inclusief) 200 per maand 265 per maand 2 Cambridgelaan 8 Burg. de Withstraat Locatie Uithof De Bilt Oppervlakte 18 m 2 20 m 2 Prijs (inclusief) 200 per maand 270 per maand 3 Van Lieflandlaan 9 Jaap Edendreef Locatie Tuindorp West Overvecht Oppervlakte 14 m 2 20 m 2 Prijs (inclusief) 220 per maand 300 per maand 4 Warande 10 Sumatrastraat Locatie Warande (Zeist) Lombok Oppervlakte 15 m 2 12 m 2 Prijs (inclusief) 240 per maand 300 per maand 5 Amsterdamsestraatweg 11 Voorstraat Locatie Zuilen Centrum Oppervlakte 11 m 2 17 m 2 Prijs (inclusief) 240 per maand 390 per maand 6 Zevenwouden Locatie Lunetten Oppervlakte 16 m 2 Prijs (inclusief) 250 per maand

15 StudentenMonitor

16 Huurwoningen 1 MAX 1 7 Salomedreef Locatie Europalaan Overvecht Zuid Aantal kamers 1 3 Oppervlakte 28 m 2 80 m 2 Prijs (exclusief) 300 per maand 670 per maand 2 2 De Bisschoppen 1 8 Springweg Locatie De Uithof Museumkwartier Aantal kamers 1 2 Oppervlakte 30 m 2 40 m 2 Prijs (exclusief) 350 per maand 770 per maand 3 Briljantlaan 9 Anna Paulownalaan Locatie Hoograven Noord Zeist Aantal kamers 2 3 Oppervlakte 40 m 2 72 m 2 Prijs (exclusief) 550 per maand 490 per maand 4 Lodewijk Napoleonplantsoen 10 MAX 2 Locatie Utrecht Oost Europalaan Aantal kamers 2 2 Oppervlakte 49 m 2 44 m 2 Prijs (exclusief) 650 per maand 425 per maand 5 Houtrakgracht 11 De Bisschoppen 2 Locatie Leidsche Rijn De Uithof Aantal kamers 3 2 Oppervlakte 100 m 2 41 m 2 Prijs (exclusief) 650 per maand 450 per maand 6 Briljantlaan Locatie Hoograven noord Aantal kamers 2 Oppervlakte 40 m 2 Prijs (exclusief) 550 per maand StudentenMonitor

17 Vragen bij woonbeelden Bij kamers: Zou u deze kamer accepteren als deze werd aangeboden? A Ja B Ja, maar liever onder bepaalde voorwaarden C Nee (Bij antwoord B) Noem de belangrijkste voorwaarde waaronder u de kamer liever zou accepteren. Goedkoper Groter woonoppervlak Andere locatie in de stad Utrecht Dichter bij het centrum van Utrecht Dichter bij mijn onderwijsinstelling Geen SSH-complex (alleen voor kamers SSH-complex) Anders, namelijk (Bij antwoord C) Noem de belangrijkste reden waarom u de kamer niet accepteert. Te klein Te duur Verkeerde locatie ten opzichte van het centrum van Utrecht Verkeerde locatie ten opzichte van mijn onderwijsinstelling Ik wil niet in deze wijk wonen Ik wil niet in een SSH-complex wonen (alleen voor kamers SSH-complex) Anders, namelijk Bij huurwoningen: Zou u de woning accepteren als deze werd aangeboden? A Ja B Ja, maar liever onder bepaalde voorwaarden C Nee (Bij antwoord B) Noem de belangrijkste voorwaarde waaronder u de woning misschien wel zou accepteren. Lagere woonlasten Groter woonoppervlak Meer kamers Andere locatie in de stad Utrecht Als het een koopwoning is Als het wooncomplex kleinschaliger is Anders, namelijk (Bij antwoord C) Noem de belangrijkste reden waarom u de woning niet accepteert. Te klein Te duur Te weinig kamers Verkeerde locatie in de stad Utrecht Het is een huurwoning Ik wil niet in een dergelijk grootschalig complex wonen Anders, namelijk

18

1. Enquête StudentenMonitor Enquête Kansen voor Starters Begeleidende StudentenMonitor Hogeschool Utrecht...

1. Enquête StudentenMonitor Enquête Kansen voor Starters Begeleidende   StudentenMonitor Hogeschool Utrecht... Bijlagen 104 Inhoudsopgave 1. Enquête StudentenMonitor... 106 2. Enquête Kansen voor Starters... 116 3. Begeleidende e-mail: StudentenMonitor Hogeschool Utrecht... 122 4. Begeleidende e-mail: StudentenMonitor

Nadere informatie

StudentenMonitor 2007 Monitor onzelfstandige woonruimte Utrecht

StudentenMonitor 2007 Monitor onzelfstandige woonruimte Utrecht Monitor onzelfstandige woonruimte Utrecht In opdracht van: Gemeente Utrecht SSH Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht Met medewerking van: prof. dr. Pieter Hooimeijer Utrecht, september 2007

Nadere informatie

StudentenMonitor 2007 Monitor onzelfstandige woonruimte Utrecht

StudentenMonitor 2007 Monitor onzelfstandige woonruimte Utrecht Monitor onzelfstandige woonruimte Utrecht In opdracht van: Gemeente Utrecht SSH Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht Met medewerking van: prof. dr. Pieter Hooimeijer Utrecht, september 2007

Nadere informatie

4.1 Levensloop. 4.1.1 Leeftijd. 4.1.2 Opleidingsniveau

4.1 Levensloop. 4.1.1 Leeftijd. 4.1.2 Opleidingsniveau 4. Studenten 1 Studenten vormen een bijzondere groep binnen het onderzoek omdat de specifieke vraag van deze relatief homogene groep een belangrijk onderdeel is van de onderkant van de Utrechtse woningmarkt.

Nadere informatie

5.1 Levensloop. 5.1.1 Leeftijd. 5.1.2 Opleidingsniveau

5.1 Levensloop. 5.1.1 Leeftijd. 5.1.2 Opleidingsniveau 5. WoningNet Studenten zijn niet de enige groep die actief is aan de onderkant van de Utrechtse woningmarkt. Een ander deel van de doelgroep bestaat uit alle mensen die via een inschrijving bij WoningNet

Nadere informatie

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011

Rapport. StudentenWoonMonitor. Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Rapport StudentenWoonMonitor Utrecht 2011 Een onderzoek naar het profiel en de woonwensen van studenten in Utrecht Utrecht, juni 2011 Dit onderzoek werd uitgevoerd

Nadere informatie

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ)

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) Overgewicht Tabel 1 Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 BASISONDERWIJS groep 2 12% 10% 9% 9% groep 7 16% 17% 15%

Nadere informatie

2.1 Onderzoeksgroep en populatie

2.1 Onderzoeksgroep en populatie 2. Methodiek 2.1 Onderzoeksgroep en populatie Dit onderzoek is gericht op de onderkant van de woningmarkt in Utrecht. Dat het om de onderkant gaat, geeft een drietal zaken aan die van belang zijn voor

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle

StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle StudentenMonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, juli 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van SSH Deze rapportage

Nadere informatie

Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Nathan Rozema Leeuwarden Studiestad (1) Laagland advies i.o.v. Ministerie van VROM, april 2010 Doelstelling Leeuwarden om in top 3 HBO-steden te komen Met het oog daarop

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Utrecht en hoogopgeleiden

Utrecht en hoogopgeleiden Utrecht en hoogopgeleiden Binding van studenten hoger onderwijs aan de stad Utrecht notitie van de afdeling Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Interne Bedrijven

Nadere informatie

6. Alumni Universiteit Utrecht

6. Alumni Universiteit Utrecht 6. Alumni Universiteit Utrecht De laatste groep die is aangeschreven voor onderzoek zijn degenen die de afgelopen vijf jaar (vanaf 2002) zijn afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Deze groep heeft

Nadere informatie

Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010

Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Rapport Studentenmonitor Leeuwarden 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar hbo-studenten in Leeuwarden Utrecht, januari 2011 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk Referendum Europese Grondwet Uitslag per wijk en subwijk Ja-kamp wint nipt in Utrecht De voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag voor Europa hebben in Utrecht met een kleine meerderheid gewonnen. In

Nadere informatie

3. Beschrijving van de woningmarkt

3. Beschrijving van de woningmarkt 3. Beschrijving van de woningmarkt In de stad Utrecht is het voor veel studenten moeilijk om een geschikte kamer te bemachtigen. Dit is één van de kenmerken van de woningmarkt waarin Utrecht verschilt

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

StudentenMonitor Sittard 2011

StudentenMonitor Sittard 2011 StudentenMonitor Sittard 2011 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar MBO- en HBO-studenten in Sittard - Onderzoeksrapport Utrecht, 19 december 2011 M.M. Hootsen, MSc Drs. N. Rozema Dit onderzoek

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen. Resultaten over 2013 en 2014

Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen. Resultaten over 2013 en 2014 Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen Resultaten over 2013 en 2014 Inleiding De jeugdgezondheidszorg (JGZ) Utrecht heeft jaarlijks ongeveer 80.000 contacten met kinderen en jongeren

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Appendix I: Uitwerkingen en tabellen Inhoudsopgave Hoofdstuk 4.1: De verwachtingen vooraf Hoofdstuk 4.2: De algemene tevredenheid

Appendix I: Uitwerkingen en tabellen Inhoudsopgave Hoofdstuk 4.1: De verwachtingen vooraf Hoofdstuk 4.2: De algemene tevredenheid Appendix I: Uitwerkingen en tabellen Inhoudsopgave Hoofdstuk 4.1: De verwachtingen vooraf Deelvraag 1: Wat waren de motieven om te gaan wonen in MAX? Hypothese A1: De bewoners zijn tevreden over de variabelen

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Nr. Bestemmingstekst 1 QBUZZ 3 Sorry, Geen Dienst 4 Bus vol 5 Extra bus 13 Busstation 15 Buurtbus 16 Extra bus 17 Belbus 18 Extra QLiner 19 Buiten

Nr. Bestemmingstekst 1 QBUZZ 3 Sorry, Geen Dienst 4 Bus vol 5 Extra bus 13 Busstation 15 Buurtbus 16 Extra bus 17 Belbus 18 Extra QLiner 19 Buiten Nr. Bestemmingstekst 1 QBUZZ 3 Sorry, Geen Dienst 4 Bus vol 5 Extra bus 13 Busstation 15 Buurtbus 16 Extra bus 17 Belbus 18 Extra QLiner 19 Buiten Dienst 20 Instructierit 21 Naar Garage 36 Gereserveerd

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Rapport. Studentenmonitor. Zwolle 2010

Rapport. Studentenmonitor. Zwolle 2010 Rapport Studentenmonitor Zwolle 2010 Rapport Studentenmonitor Zwolle 2010 Een huisvestings- en woonwensenonderzoek naar mbo- en hbo-studenten in Zwolle Utrecht, september 2010 G.D. Bos, MSc Dit onderzoek

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

2 124 Ik woon op dit moment bij mijn ouders/verzorgers 244 Ik woon op mezelf (alleen, op kamers, met partner, met gezin Ik woon in een woonzorggroep (met begeleiding) * Wat is je leeftijd?

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300

Studentenwoonwensen Leiden. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Studentenwoonwensen Leiden 2015 Maarten Vijncke & René van Hulle September 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in dit rapport is met de

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

SOESTDUINEN/DE BIRKT Soest SOESTERBERG Soesterberg POSTCODE 3440 Woerden

SOESTDUINEN/DE BIRKT Soest SOESTERBERG Soesterberg POSTCODE 3440 Woerden Wijken Pascalstraat 5 7903 BJ Hoogeveen tel. (0528) 26 28 50 fax. (0528) 26 63 94 email info@uwverspreider.nl WijkID Naam Plaats Netto Bruto 37610100 COLENSO/SOESTDYK NOORD Soest 1.817 2.530 37620100 'T

Nadere informatie

Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten.

Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Verhuizen bij sloop Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Inleiding Huizen en buurten verslijten. Daarom worden woningen gerenoveerd, en soms zelfs

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten..

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten.. AANVRAAGFORMULIER WOONRUIMTE SHWJ SHWJ Voorwaarden inschrijving: Leeftijd 18 t/m 27 jaar 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden; zie toelichting. niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden,

Nadere informatie

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek

Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Vragenlijst Dichterbij lezersonderzoek Rabobank A. Introductievragen Welkom op deze website van Rabobank . Hier willen wij u graag een aantal vragen stellen over ons

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN. Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy

JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN. Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy JE BENT STUDENT EN JE WILT WAT IN EINDHOVEN Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, Fontys Hogescholen en Design Academy Houten, 26 oktober 2006 Colofon In opdracht van: Vestide Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

ABCOUDE ABCOUDE NIGTEVECHT NIGTEVECHT BAAMBRUGGE BAAMBRUGGE DE HOEF DE HOEF AMSTELHOEK AMSTELHOEK

ABCOUDE ABCOUDE NIGTEVECHT NIGTEVECHT BAAMBRUGGE BAAMBRUGGE DE HOEF DE HOEF AMSTELHOEK AMSTELHOEK Wijken Pascalstraat 5 793 BJ Hoogeveen tel. (528) 26 28 5 fax. (528) 26 63 94 email info@uwverspreider.nl WijkID Naam Plaats 13911 ABCOUDE ABCOUDE 1.997 2.379 Totaal: 1.997 2.379 13931 NIGTEVECHT NIGTEVECHT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Wonen Aar en Amstel. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wat is uw leeftijd?...2 2 In welke kern woont u?...3 3 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?...4 4 Woont u in een huur of koopwoning?...5 5 Wat voor soort

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Studentenwoonwensen. Maastricht. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk NH Delft

Studentenwoonwensen. Maastricht. Maarten Vijncke & René van Hulle. ABF Research Verwersdijk NH Delft Studentenwoonwensen Maastricht 2015 Maarten Vijncke & René van Hulle September 2015 ABF Research Verwersdijk 8 2611 NH Delft 015-27 99 300 Copyright ABF Research 2015 De informatie in dit rapport is met

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Waar en hoe wonen de Groninger studenten in 2020

Waar en hoe wonen de Groninger studenten in 2020 Waar en hoe wonen de Groninger studenten in 2020 kenniscafé 12 mei 2011 Studeren in Groningen Onderzoek studentenhuisvesting 2009 Gemeentebeleid Groningen is de jongste stad van NL: de helft van de inwoners

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15

Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 Huurwoningen uit de hele regio! 106140105 WoningNet A5 folder uitleg website 06-03.indd 1 06/03/14 11:15 SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Studentenwoonwensen Den Haag. Onderzoek naar de woonwensen van studenten in Den Haag

Studentenwoonwensen Den Haag. Onderzoek naar de woonwensen van studenten in Den Haag Studentenwoonwensen Den Haag 2015 Onderzoek naar de woonwensen van studenten in Den Haag Uitgevoerd in opdracht van DUWO Studentenhuisvesting en gemeente Den Haag Maarten Vijncke & René van Hulle 10 maart

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht

Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht Utrecht, 9 februari 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Aanleiding. Inleiding

Aanleiding. Inleiding Aanleiding De beweegreden van ons onderzoek is de huidige kritiek op de Vinex - wijk, geuit door verschillende betrokken organisaties binnen het bouwproces. Ons doel is hierbij het in kaart brengen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Thuiszorg. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw beroep?...2 2 Van welke bond bent u lid?...3 3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding (deze opleiding heeft u met goed gevolg afgelegd)?...4 4 Hoe lang bent

Nadere informatie

Heidelberglaan 11 Postbus 85042 3508 AA Utrecht T. (030) 25 25 725 E. info@sshxl.nl I: www.sshxl.nl ING banknr. 3614600

Heidelberglaan 11 Postbus 85042 3508 AA Utrecht T. (030) 25 25 725 E. info@sshxl.nl I: www.sshxl.nl ING banknr. 3614600 Heidelberglaan 11 Postbus 85042 3508 AA Utrecht T. (030) 25 25 725 E. info@sshxl.nl I: www.sshxl.nl ING banknr. 3614600 nderwerp: brief campuscontract Behandeld door: Afdeling Wonen

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

201 2 5 Pla Pl n a ma m t a i t g i On O d n e d r e ho r ud

201 2 5 Pla Pl n a ma m t a i t g i On O d n e d r e ho r ud 2015 Planmatig Onderhoud Op de volgende pagina s vindt u het overzicht van het onderhoud voor 2015. Staat uw woning er niet bij? Dan is er voor dit jaar geen onderhoud aan uw woning gepland. Van tevoren

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Sleutels gezocht in Leiden. De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2009

Sleutels gezocht in Leiden. De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2009 Sleutels gezocht in Leiden De stand van zaken in studentenhuisvesting anno 2009 Sleutels gezocht in Leiden Uitgevoerd in opdracht van SLS Wonen, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden A. Gjaltema, M.

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie