Residentie George Grard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Residentie George Grard"

Transcriptie

1 Residentie George Grard Lastenboek Leopold II Laan , 8860 Oostduinkerke George Grard George Grard, kunstenaar en goede vriend van Paul Delvaux, zag in 1901 het levenslicht bij een bescheiden familie in Doornik. Als jonge knaap al kon hij zijn natuurlijk talent voor tekenen en zijn belangstelling voor kunst niet verbergen. Hij specialiseerde zich in beeldhouwen en verhuisde samen met zijn vrouw naar een vissershuis in de duinen. Sint- Idesbald, de plaats waar hij gefascineerd raakte door het aanwezige en uitzonderlijke licht, werd zijn eindbestemming. Grards voorkeur ging uit naar het vervaardigen van grote bronzen beelden van vrouwelijk naakt. De Zeemeermin een realisatie uit begin de jaren 50 van vorige eeuw is een typisch beeldhouwwerk van deze kunstenaar die meester was in het creëren van een harmonisch evenwicht tussen vorm en volume. De gemeente Koksijde kocht deze dame aan zodat u van haar rust en schoonheid kan genieten op het rondpunt van Wulpen. Hij overleed te Sint-Idesbald op 26 september 1984 en is begraven te Koksijde.

2 Residentie George Grard Bouwen van 23 appartementen 33 ondergrondse garages 04 ondergrondse parkeerplaatsen Gelegen: Leopold II laan Koksijde - Oostduinkerke Bestaande uit: Kelderverdieping: 4 staanplaatsen en 33 garages Gelijkvloerse en eerste verdieping: 8 appartementen Tweede verdieping: 5 appartementen Derde verdieping: 2 appartementen Bouwheer: IMMOBEL nv Regentschapsstraat 58 B Brussel B.T.W. BE Architect: 2.12 Architecten bvba Gentsestraat 15 B KORTRIJK Stabiliteit: STABEX bvba Dirk Martenslaan 21/2 B 8870 IZEGEM Technieken: KR Engeneering Hevelweg 2 B 9700 MELDEN Veiligheidscoördinatie en EPB verslaggever: PREVEBO bvba Albert I laan 68 B VEURNE Blad 2/20

3 INHOUDSOPGAVE INHOUD 1 DE RUWBOUW BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN Het afsluiten van de bouwplaats Diverse aansluitingen DE GRONDWERKEN UITGRAVINGEN GRONDOPRUIMING FUNDERINGEN Funderingen Vloerplaat op volle grond voor de gelijkvloerse verdieping en de garages Ondergrondse wanden RIOLERINGEN Algemene bepalingen Septische putten Regenwaterputten Doorvoeren DRAAGSTRUCTUUR EN GEVELS DRAGENDE EN NIET DRAGENDE BINNENWANDEN NATUURSTEEN GEWAPEND BETON VLOERPLATEN BUITENSCHRIJNWERKEN DAKAFWERKING ISOLATIE Hydro-isolatie Thermische isolatie Akoestische isolatie BINNENRIOOLNET TERRASSEN AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN INKOM APPARTEMENTEN TRAPPENHUIZEN TECHNISCHE EN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN DE AFWERKING VAN HET GEBOUW PLEISTERWERKEN - SPUITPLAMUUR DE MUURBEKLEDING (FAIENCEN) VLOEREN EN VLOERBEKLEDING IN HET ALGEMEEN Tegelvloeren Plinten Venstertabletten + deurdorpels GLASWERKEN SCHRIJNWERK Buitenschrijnwerken Sluitwerk LUCHTDICHTHEID KEUKEN DE SANITAIRE INSTALLATIE Afvoerleidingen Leidingen voor warm en koud water Warm water productie Koud water Sanitaire toestellen ELEKTRICITEIT Blad 3/20

4 3.9.1 Gemeenschappelijke delen Appartementen VENTILATIE VIDEO EN PARLOFONIE TELEFOON RADIO EN TV VERWARMING OP GAS DE LIFT BRANDBEVEILIGING SCHILDERWERKEN Binnenwerk OMGEVINGSWERKEN OPLEVERING ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PRINCIPE PLANNEN EN TEKENINGEN WIJZIGINGEN MATERIALEN TOEGANG TOT DE WERF UITVOERINGSVOORWAARDEN BOUWTAKSEN / AANSLUITINGEN OP NUTSVOORZIENINGEN / REINIGING APPARTEMENT ERELOON ARCHITECT Blad 4/20

5 Algemene uitvoering :Ruwbouwwerken en afwerking van het gebouw Architectuur en stabiliteit Het gebouw wordt opgericht volgens de architectuurplannen en uitvoeringsdossier van 2.12 Architecten' uit Kortrijk. De bouwheer en alle aannemers zullen de werken uitvoeren volgens de plannen van boven vernoemde architectenbureau. Nochtans kunnen de architect en ingenieur stabiliteit en technieken wijzigingen of aanpassingen aanbrengen die nuttig of noodzakelijk zijn omwille van esthetiek, techniek of vereist zijn door de administratie en/of gemeentelijke verordeningen. Uitvoeringsplannen Na elke definitieve materiaalkeuze van de koper worden deze gegevens opgenomen in een definitief uitvoeringsdossier. Dit uitvoeringsdossier wordt door de koper ter goedkeuring ondertekend en is vanaf de ondertekening definitief. Opmerking: Als een appartement in uitvoering komt vooraleer het wordt verkocht (standaarduitvoering), kunnen door de koper, enkel mits een meerprijs, nog wijzigingen aangebracht worden. Blad 5/20

6 1 De ruwbouw 1.1 Beschrijving van de werken, materialen en leveringen Het appartementsgebouw wordt opgetrokken in degelijke en duurzame materialen, functioneel ontworpen met esthetisch verantwoorde materialen Het afsluiten van de bouwplaats De bouwheer zorgt - op zijn kosten - voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van Koksijde en van Agentschap Wegen en Verkeer district Diksmuide. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende de ganse tijd van de onderneming. Publiciteit kan enkel worden toegelaten mits akkoord van de bouwheer. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer Diverse aansluitingen De voorlopige werfaansluitingen op water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwheer. De definitieve aansluiting en daarnaast nog de abonnement(en) op gas, water, elektriciteit, radio/t.v. distributie en telefoon vallen ten laste van de koper. 1.2 De grondwerken uitgravingen grondopruiming De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. In de aannemingssom zijn begrepen: Alle uitgravingen in het algemeen, Het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk, Het stutwerk, de beschoeiingen,enz. De funderingen zijn vlak en regelmatig. De diepte ervan wordt bepaald door de aard van de grond die de last van het gebouw moet kunnen dragen. De uitgravingen zijn loodrecht en behoorlijk gestut teneinde ongevallen te voorkomen. Het bodemonderzoek wordt toevertrouwd aan een bevoegd ingenieur die zich met de studie en de conceptie gelast. 1.3 Funderingen De nodige maatregelen worden getroffen om de funderingen in droge grond aan te zetten Funderingen De funderingsvoeten zijn uit te voeren in steenslagbeton, betonblokken of gewapend beton, volgens de opgave van de ingenieur welke de funderingsvorm, afmetingen en samenstelling zal bepalen Vloerplaat op volle grond voor de kelderverdieping. Uitvoering en samenstelling bepaald door de ingenieur Ondergrondse wanden De buitenwanden en alle constructieve elementen van de kelder worden voorzien in waterdichte beton, volgens de eisen van de ingenieur. Het binnen metselwerk in de volledige kelderverdieping wordt voorzien in betonblokken, achter de hand opgevoegd. Deze wanden worden niet verder afgewerkt. Blad 6/20

7 1.4 Rioleringen Algemene bepalingen Buitenriolering en riolering in volle grond wordt uitgevoerd met buizen in kunststof met Benor- garantie die rechtstreeks uitmonden in de stadsriool, conform de gemeentelijke/gewestelijke verordeningen Septische putten De toepassing ervan wordt getoetst aan de eventuele gemeentelijke bouwverordening Regenwaterputten Regenwaterputten (al of niet met buffersysteem) of volgens de gemeentelijke bouwverordening. Toezichtputten of onderhoudsputten zijn voorzien. Ook de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater is van toepassing Doorvoeren Volgens de voorschriften van de bevoegde diensten worden de wachtleidingen (om de verschillende nutsleidingen binnen te brengen) tijdens de uitvoering van de funderingen aangebracht en nadien waterdicht afgewerkt waar nodig. 1.5 Draagstructuur en gevels Metselwerken De buitenwanden en draagstructuren van de bovenbouw worden opgetrokken in beton of metselwerk. Teneinde een goede isolatie te verkrijgen worden de opgaande buitenmuren uitgevoerd op volgende wijze: - de buitenzijde wordt voorzien in geprefabriceerde betonelementen, al dan niet achteraf op te voegen, kleur en afwerking volgens de richtlijnen van de architect; - de buitenzijde van het middelste gedeelte van de residentie wordt voorzien in gelijmde parementsteen, in gecontroleerd wildverband, kleur en afwerking volgens de richtlijnen van de architect; - de spouw tussen de gevelsteen/geprefabriceerde betonelement en de binnenmuur is voorzien van een aangepaste en uiterst verzorgde isolatie, dewelke vastgehecht is aan de binnenmuur. Deze spouwisolatie bestaat uit harde isolatieplaten van voldoende dikte met een u-waarde kleiner of gelijk aan 0,25 W/m²K; - het binnenste deel van de buitenmuur is opgetrokken in bouwblokken uit silicaatsteen; - de dragende wanden worden opgebouwd uit beton of metselwerk in silicaatsteen of in (volle) betonblokken, naargelang de noodwendigheid en de bepalingen door de architect en ingenieur; - de voet van alle muren op het gelijkvloers wordt koudebrugvrij uitgevoerd; - kleur, aard en structuur van de gevelmaterialen is te bepalen door de architect. 1.6 Dragende en niet dragende binnenwanden Dragende binnenwanden Alle muren die niet door de ingenieur als betonwand, betonbalk of betonkolom worden gedefinieerd zullen worden uitgevoerd in metselwerk met silicaatsteen met een dikte van minstens 15cm, achteraf met gips gepleisterd. Niet dragende binnenwanden De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken met dikte 80mm. De wanden in gipsblokken worden, waar nodig, uitgevlakt. Opmerking: Alle traditionele pleisterwerk is niet overal volledig vlak. De schilderwerken houden nadien nog (professioneel) plamuurwerk en wrijfwerk in vooraleer met de schilderwerken kan worden gestart. Alvorens de schilderwerken te starten is het noodzakelijk de vochtigheidsgraad van het pleisterwerk te controleren. 1.7 Natuursteen Eventuele natuursteenplaten voor de dorpels zijn afkomstig van één en dezelfde steengroeve voor het volledige gebouw. Kleur, structuur en herkomst te bepalen door de architect. Alle stenen worden met de grootste zorg afgewerkt en samengevoegd, zulks conform eventuele schetsen, profielen en tekeningen. De architect bepaalt de raamopeningen waar dorpels uit natuursteen worden voorzien. Alle dorpels gelijk met de Blad 7/20

8 vloerpas worden koudebrugvrij uitgevoerd. 1.8 Gewapend beton De betonstudie wordt toevertrouwd aan bvba STABEX en gebeurt conform aan de Belgische Normen wat betreft stabiliteit, drukweerstand en overlast. De samenstelling van het beton wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit. De hoofdwapening is in staal, volgens de plannen van de ingenieur. De coëfficiënten van overbelasting en spanning worden door de verantwoordelijke ingenieur bepaald. De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of trillen mochten veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, dit mits de toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Voorziene werken in beton: de funderingsbalken, funderingsplaten, de trapslede en de kolommen, wanden, balken en lintelen, volgens studie ingenieur. 1.9 Vloerplaten De vloerplaten worden uitgevoerd in volle gewapende betonplaten, predallen of (voorgespannen) gewelven volgens voorschriften van de ingenieur Buitenschrijnwerken Alle ramen en deuren van het appartementen zijn vervaardigd uit hout. De kleur te bepalen door 2.12 Architecten. De voeg tussen het binnenspouwblad en het buitenspouwblad wordt wind- en waterdicht afgewerkt. Aan de binnenzijde worden de dagkanten bepleisterd. Alle ramen en beglaasde buitendeuren zijn voorzien van een dubbele super isolerende beglazing met een k-waarde van minstens 1.1 W/m2K. De algemene inrijpoort van de keldergarage is een sectionaalpoort, elektrisch te bedienen. Individuele garages zijn voorzien van een witte metalen kantelpoort. De draairichting/schuifrichting van de ramen is niet wijzigbaar en is overeenkomstig de aanduidingen op de geveltekeningen van de uitvoeringsplannen of richtlijnen van de fabrikant. Op alle buitendeuren zijn cilindersloten voorzien met veiligheidscilinder op basis van een centrale sleutelcombinatie. De appartementssleutel opent alle toegangsdeuren naar het appartement. Voor de fietsers is er aan de buitenzijde een codeklavier of sleutelcontact voorzien als bediening van de sectionaalpoort Dakafwerking Platte daken Meerlaagse geïsoleerde dakverdichting. Het dak vertoont een voldoende helling ter voorkoming van stilstaand water. De uitvoering gebeurt door een gespecialiseerde firma die de nodige waarborgen biedt. Een 10-jarige waarborg wordt verstrekt door de uitvoerder mits regelmatig onderhoud. Op het hellingsbeton wordt een dampscherm aangebracht met daarop voldoende drukvaste isolatie met een U- waarde kleiner dan of gelijk aan 0,25 W/m²K (dikte en materiaalkeuze in functie van de EPB berekening). Kleine plasvormingen op vlakke daken of terrassen zijn eigen aan platte daken en kunnen geen reden zijn tot het weigeren van de voorlopige oplevering. Soort en kleur van de gebruikte materialen voor de dakopbouw worden bepaald door 2.12 Architecten. Blad 8/20

9 1.12 Isolatie Hydro-isolatie Overal waar nodig zal een polyesterroofing of gelijkwaardige folie aangebracht worden om indringing van opstijgend vocht of spouwwater te vermijden Thermische isolatie Sinds 1 januari 2006 is de EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) regelgeving van kracht. Er zijn 3 soorten eisen: thermisch, energieprestatie en binnenklimaat. De eerste 2 beperken het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties. De binnenklimaateisen waarborgen een goede binnenluchtkwaliteit. De regelgeving wordt nauwgezet gevolgd en hiertoe wordt een onafhankelijke externe EPB-verslaggever aangesteld, die de te gebruiken materialen voorschrijft en de goede plaatsing ervan controleert. De EPB verslaggever bepaalt hoe en waar de isolatie dient geplaatst te worden. Hij bepaalt eveneens de ventilatiedebieten die moeten gehaald worden om te voldoen aan de norm NBN-051. Om oververhitting in bepaalde appartementen of ruimtes te vermijden zal hij ook de prestatie van het glas bepalen. Wij verbinden ons ertoe deze zaken indien nodig uit te voeren. Er wordt gestreefd naar een E-peil van minstens E50 Vloeren tussen de verdiepingen: Het aanbrengen van een degelijke thermische isolatie: - op de vloerplaat van elke verdieping is een naadloze vloerisolatie voorzien van voldoende dikte om de warmteverliezen naar de onderliggende verdieping op te vangen. - bovenop de dakplaat van de dakverdieping wordt voldoende drukvaste isolatie voorzien met een U-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,25 W/m²K. - bovenstaande diktes en materiaalkeuze in functie van de EPB berekening. Spouwmuren De gevels worden geïsoleerd door harde isolatieplaten van voldoende dikte met een U-waarde kleiner of gelijk aan 0,25 W/m². Bovenstaande dikte en materiaalkeuze in functie van de EPB berekening Akoestische isolatie De dekvloeren worden geplaatst volgens het principe van de 'vlottende deklaag'. Op de uitvullingslaag wordt een akoestische isolatie gelegd. Daarop wordt een afwerkingschape (dekvloer) gelegd met dikte en afwerking in functie van de vloerbekleding Binnenrioolnet De binnenrioolbuizen van de sanitaire installatie zijn kunststofbuizen uit PE. De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een adequate doorsnede teneinde een normale lozing van het afval- en huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige ellebogen, verbindings- en verloopstukken. De studie ervan wordt opgemaakt door een ingenieur technieken Terrassen Uitkragende terrassen: Geprefabriceerde architectonische betonelementen. Alle zijden zijn afgewerkt en krijgen geen bijkomende afwerking. Enkel de bovenzijde wordt afgewerkt met tropisch hardhout. Vorm, kleur en houtsoort te bepalen door 2.12 Architecten. Terrassen boven binnenruimtes worden afgewerkt in tropisch hardhout. Op de gelijkvloerse verdieping komt een terrasbetegeling bovenop de kelderuitbouw. Leuningen: volledig beglaasde terrasleuningen. Vorm te bepalen door 2.12 Architecten. Blad 9/20

10 2 Afwerking gemeenschappelijke delen ( inkoms + trapzalen) De afwerking van de inkom wordt bepaald door 2.12 Architecten. 2.1 Inkom appartementen Deurensemble met elektrisch slot te bedienen van in het appartement via de videofoon. Deze inkomdeur is een beglaasde deur. Videofoon met bijhorende belplaat welke door de syndicus wordt voorzien van de appartement nummering en de naam van de bewoner is in het inkomsas voorzien. Omwille van veiligheidsredenen kan de architect beslissen om dit geheel te verplaatsen naar het overdekte bordes net voor de inkomhal (buiten). De brievenbussen worden voorzien volgens de vereisten van de post. Ze worden door de syndicus voorzien van het huisnummer en een naamplaatje van de bewoner. Vloerbekleding: Palladio Dark gevlamd afmetingen naar keuze van 2.12 Architecten. Muren: schilderwerk Plafond: schilderwerk, verlaagd plafond (indien noodzakelijk). 2.2 Trappenhuizen De bordessen tussen de deuren van de appartementen en voor de liftdeuren tot aan de trappen worden bekleed met dezelfde vloerbekleding als de gemeenschappelijke inkomhall van de appartementen. De trappen met aangepaste plint worden uitbekleed in hetzelfde materiaal als de vloerbekleding van de inkomhall. De trappen tussen gelijkvloers en kelder worden niet uitbekleed. Trapleuning in metaal of aluminium. Vorm, kleur en materiaal te bepalen door 2.12 Architecten. 2.3 Technische en gemeenschappelijke ruimten Gemeenschappelijke lokalen voor tellers (water elektriciteit gas) - vloer: in kelderzone gepolierde beton - muren : metselwerk uit betonstenen meegaand gevoegd en/of zichtbaar bekiste betonwanden - plafond : zichtbaar. Het betreffen predallen, betongewelven of gewapende betonplaten - deuren : brandwerende schilderdeuren 3 De afwerking van het gebouw 3.1 Pleisterwerken spuitplamuur De dragende muren en de plafonds worden bepleisterd en zo vlak en zuiver mogelijk afgewerkt. De binnenzijde van ramen en buitendeuren wordt uitgepleisterd om bij te dragen aan de vereiste luchtdichtheid. De verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met hoekijzers tot plafondhoogte. Opmerking: - Alle pleisterwerk is niet opgeplamuurd en niet overal volledig vlak. De schilderwerken houden nadien nog professioneel plamuurwerk en -wrijfwerk in vooraleer met de schilderwerken in de privatieven kan worden gestart. - Normale krimp- en zettingsbarstjes tussen de verschillende plafondelementen en verschillende constructie materialen zijn inherent aan traditioneel bouwen en kunnen geen aanleiding geven tot enige eis tot vergoeding bij oplevering. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van de gebruikte materialen in het gebouw. Blad 10/20

11 3.2 De muurbekleding (faiencen) De muurtegels zijn faiencetegels met verglaasd oppervlak. De voegen worden standaard uitgevoerd in witte kleur. Er is een vrije keuze van faiencetegels met een handelswaarde van 40 per m² (BTW inclusief), in volgend formaat: 20/45. Kleinere of grotere formaten worden verrekend aan een hogere plaatsingsprijs. Afwijkende handelswaarden worden samen met de vloertegels verrekend maar kunnen nooit verrekend worden tot een lagere totale handelswaarde dan de voorziene totale handelswaarde van het appartement. (zie (*) bij tegelvloeren). Gekleurde voegen afwijkend van standaard wit worden verrekend met een meerprijs. Detaillering: Badkamer: muurbetegeling tot op deurhoogte. Douchezone/badzone tot plafondhoogte. (verrekening hoeveelheden gebeurt ten opzichte van het basisplan bij aankoop) Er is geen muurbetegeling voorzien in het toilet en in de keuken. 3.3 Vloeren en vloerbekleding in het algemeen Kwalitatieve en stijlvolle keramische vloertegels evenals gepaste wandbetegeling geven een onderhoudsvriendelijke en luxueuze afwerking aan het appartement Tegelvloeren De keuze(s) van de bevloering(en) kan uitsluitend gebeuren in de door de bouwheer aangeduide toonzaal Leefruimte (inclusief keuken) en slaapkamers in het appartement: - Houten meerlaags parket (dikte 14mm) handelswaarde: 60 euro per m2 (BTW inbegrepen) (type Pergo wood parquet unilin sjaelland) Alle overige privatieve ruimtes binnen in het appartement: - volle keramische vloertegel. handelswaarde : 35,00 euro per m² (BTW inbegrepen) standaardformaat 45/45 en vierkant. de voegen worden standaard uitgevoerd in grijze kleur De handelswaarde zoals hierboven vermeld is exclusief plaatsing. Wanneer door de klant duurdere en/of grotere vloertegels, muurtegels, plinten, tabletten, enz. gekozen worden, zal dit het onderwerp uitmaken van een prijsverrekening, gepaard gaande met een meerprijs voor de plaatsing. De verrekening wordt opgemaakt door een aangestelde door de bouwheer en wordt door de koper ondertekend ter goedkeuring. De aannemer en plaatser van vloertegels bepaalt eventuele posities van uitzettingsvoegen volgens de regels der kunst. Zelfs bij doorlopende vloertegels zijn uitzettingsvoegen noodzakelijk. Deze bevinden zich meestal in de deuropeningen. Hierdoor kunnen volle doorlopende tegels onderbroken worden. (*) De gekozen bevloeringen en muurtegels kunnen nooit verrekend worden aan een lagere totale handelswaarde dan de voorziene totale handelswaarde van het appartement. Wanneer de klant de bevloering niet laat uitvoeren en enkel de chape laat plaatsen wordt enkel de handelswaarde van de bevloering verrekend en dit volgens punt 4.3 van de algemene verkoopsvoorwaarden van dit lastenboek Plinten In de badkamers stuiten de faiencetegels onmiddellijk op de vloer. (geen vloerplint) Bij keramiekvloeren zijn de plinttegels in keramiek en aangepast met de gekozen vloertegel. Bij gebrek aan een Blad 11/20

12 aangepaste plint bij de gekozen vloertegel wordt een handelswaarde voorzien van 18,00 euro per lm (BTW inbegrepen). Bij parket wordt een MDF schilderplint voorzien tussendeurdorpels Tussendeurdorpel bij inkomdeur appartementen: in aangepast materiaal met de aansluitende bevloering van de gemene delen met een dikte van 2 cm. Tussendeurdorpels aan deurovergangen binnenin het appartement zullen uitgevoerd worden door middel van een alu- of messingprofiel, indien de overgang gepaard gaat met een andere vloertegel. De tussendeurdorpels binnen in het appartement worden verrekend. 3.4 Glaswerken Een heldere dubbele isolerende beglazing wordt geplaatst in alle ramen van de appartementen. Warmtegeleidingscoëfficient van 1.1 W/m²K. Dikte in functie van de grootte van het chassis. De soort beglazing kan variëren afhankelijk van de positie van het raam en de EPB berekening van het appartement. 3.5 Schrijnwerk Binnenschrijnwerken De inkomdeuren van de appartementen zijn brandwerende deuren. Deze deuren zijn afgewerkt om te schilderen en hebben een E I 30 brandweerstand. Tevens zijn deze deuren uitgerust met cilindersloten en 3- puntsluitingen. De deur tussen de hal en de living is een glazen scharnierdeur. De overige binnendeuren zijn voorgeplamuurd en voorzien van deurkozijnen en omlijstingen in meranti of MDF. De deuren zijn voorzien van hang- en sluitwerk in messing of gelijkwaardig. Verlaagde plafonds of omkastingen in gipskartonplaat waar nodig voor de doorvoer van leidingen en mechanische afzuiging. (vorm en posities te bepalen door 2.12 Architecten) Sluitwerk De ingangsdeur van elke appartementsblok op het gelijkvloers is voorzien van een elektrisch slot dat bediend wordt vanuit de appartementen. Verder zijn cilindersloten voorzien voor de inkomdeur van elk appartement, elke toegangsdeur naar de gemeenschappelijke hal op het gelijkvloers, welke met elkaar in combinatie staan. Van het geheel zal een sleutelplan gemaakt worden door een gespecialiseerde firma. Verder is een cilinderslot voorzien voor elke brievenbus, die eveneens deel uit zal maken van de hierboven aangehaalde combinatie. Deurtrekkers zullen volgens aanduiding en keuze van de architect aangebracht worden aan de hoofdinkomdeuren op het gelijkvloers. 3.6 Luchtdichtheid Er wordt uitermate veel aandacht besteed aan de luchtdichtheid van het appartement. Deze wordt gecreëerd door het pleisterwerk van het binnenspouwblad waarbij de leidingen voor de technieken zorgvuldig worden ingewerkt. Naden en doorboringen krijgen bijzondere aandacht. Blad 12/20

13 3.7 Keuken In de appartementen is een standaard Bulthaup keuken voorzien met een particuliere handelswaarde van ,00 euro (inclusief BTW.), verplicht te kiezen bij Bulthaup Brugge. Enkel in het appartement C 3.1 is een particuliere handelswaarde van ,00 euro (inclusief B.T.W.) voorzien. Bij Bulthaup keukens te Brugge zal volgens de specifieke eisen van de koper een keuken uitgewerkt worden. De voorziene particuliere handelswaarde zal in mindering gebracht worden van de totaalprijs van de gekozen keuken. De aanduidingen op de plannen of visualisaties zijn illustratief. Van de keuken zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden met tekeningen en technische documentatie van alle toestellen en apparaten. De toestellen zijn van eenzelfde merk. 3.8 De sanitaire installatie De installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van de waterverdelingsmaatschappij door een ingenieur technieken Afvoerleidingen Worden uitgevoerd in PE kunststofbuizen en hebben een aangepaste diameter Leidingen voor warm en koud water Worden uitgevoerd volgens het buis-in-buis systeem Warm water productie De warm waterproductie in de appartementen gebeurt door middel van een warmtepomp met ingebouwde voorraadboiler van minstens 150 liter Koud water De waterbedeling gebeurt voor elk appartement met een individuele waterteller, alles volgens de voorschriften van de waterverdelingmaatschappij Sanitaire toestellen In de door de bouwheer aangeduide toonzaal wordt volgens de specifieke eisen van de koper de opstelling van de sanitaire toestellen uitgewerkt. De aanduidingen op de plannen en visualisaties zijn illustratief. Van de sanitaire toestellen zal een afzonderlijk dossier samengesteld worden met tekeningen (en technische documentatie) van alle toestellen. In de toonzaal is de standaardkeuze aanwezig en kan deze bezichtigd worden. De sanitaire toestellen kunnen niet bij een andere leverancier gekozen worden. De gekozen sanitaire toestellen kunnen nooit verrekend worden aan een lagere totale handelswaarde dan de voorziene totale handelswaarde van het appartement. Wanneer de kopers meer toestellen dan hier vermeld wensen te plaatsen voor al dan niet het voorziene bedrag, zal er een verrekening dienen te gebeuren voor bijkomende leidingen en plaatsing. De keuze van de koper wordt op een uitvoeringsplan aangebracht en wordt na ondertekening definitief. Er wordt een dubbel dienstkraan als aansluitingspunt voor een eventuele wasmachine voorzien in de berging. Als sanitaire toestellen zijn voorzien: A. Hangtoilet met drukknopbediening B. 1 handwasbakje in elk wc met bijhorende koudwaterkraan. C. papierhouder en handdoekdrager uit chroom; D. 1 douchetub (grootte afhankelijk van afmetingen badkamer op bouwaanvraagplannen) met eengreepsmengkraan en sproeier op stang per badkamer; E. 1 bad (grootte afhankelijk van afmetingen badkamer op bouwaanvraagplannen) met eengreepsmengkraan en handdouche op houder; F. glaspaneel of standaarddouchedeur per douche; Blad 13/20

14 G. 1 badkamermeubel bestaande uit een werkblad met onderkast per badkamer; H. 1 ingebouwde lavabo met grote spiegel en eengreepsmengkraan; I. 2 ingebouwde lavabo s met grote spiegel en twee eengreepsmengkranen; Samenvatting van de sanitaire toestellen per appartement. A B C D E F G H I Gelijkvloers A A A B B C C C Eerste verdieping A A A B B C C C Tweede verdieping A A B C C Derde verdieping A C Elektriciteit Algemeen: Aard van de stroom 220/380 Volt - wisselstroom. De installatie is conform de voorschriften van de stroomverdelende maatschappij. Ze is volstrekt individueel en van het ingewerkte type. De studie wordt opgemaakt door een ingenieur technieken. De installatie voorziet verdeelkolommen voor de gemeenschappelijke delen, de appartementen, de liften. De hoofdschakelaar en het hoofdverdeelbord worden geplaatst in de nabijheid van de meterkast. Een individueel verdeelbord met automaten en differentieel schakelaars is aanwezig in elk appartement. De toebehoren zijn van een witte kleur. In de gemeenschappelijke delen wordt de bediening van de verlichting voorzien met een tijdsgebonden bewegingsmelder. De leidingen gaan vanaf de verdeelborden naar de verschillende lichtpunten en contactdozen. De installatie is gekeurd door een erkend controle organisme. De installatie wordt opgeleverd zonder verlichtingsarmaturen, noch lampen. Uitzondering: de verlichtingsarmaturen in de gemeenschappelijke delen en 1 buitenarmatuur per appartement op het terras (zijde living) worden voorzien naar keuze en opgave van de architect. Verder zijn er volgende voorzieningen: Gemeenschappelijke delen De installatie is in opbouw in de lokalen die niet gepleisterd worden. Blad 14/20

15 Dienstlokalen - 1 lichtpunt enkele richting + armatuur; Lift - 1 afzonderlijke voeding voor lift; Hall en trapzalen - Lichtpunten met armatuur bediend door bewegingsschakelaars; - 1 bedieningsbord voor bel en videofonie samen voorzien in het inkomsas; Inrit tot ondergrondse garage en rijzone in ondergrondse garage - lichtpunten + armaturen bediend door bewegingsschakelaar(s); Appartementen Living Keuken - 2 lichtpunten (zit - en eethoek) dubbele richting - 1 dubbele en drie enkele stopcontacten op plinthoogte - 1 aansluitpuntmogelijkheid radio / tv - 1 aansluitpuntmogelijkheid voor telefoon - 1 videofoon binnenpost - 1 aansluiting voor kamerthermostaat - 1 lichtpunt aan plafond enkele richting - 1 lichtpunt boven aanrecht enkele richting - 1 stopcontact voor koelkast - 1 aansluiting voor elektrische kookplaat - 1 stopcontact voor de dampkap - 2 dubbele stopcontacten op werkbladhoogte - 1 stopcontact voor oven - 1 stopcontact voor vaatwasmachine Inkomhal - 1 lichtpunt dubbele richting - 1 bel + videofooninstallatie - 1 stopcontact op plinthoogte W.C. - 1 lichtpunt, enkele richting Slaapkamer(s) - 1 centraal lichtpunt aan het plafond, dubbele richting - 1 dubbele en twee enkele stopcontacten - 1 utp aansluiting - 1 tv/radio aansluiting - 1 telefoonaansluiting in de hoofdslaapkamer Badkamer/douchekamer - 1 lichtpunt centraal + 1 lichtpunt boven de wastafel enkele richting - 1 dubbel dubbelpolig stopcontact Berging - 1 centraal lichtpunt enkele richting - 2 dubbele stopcontacten met aarding - 1 aansluitpunt voor de verwarmingsinstallatie - 1 aansluitpunt voor de ventilatie unit Het elektriciteitsplan wordt voorgelegd aan de koper die hiervan kan afwijken mits meerprijs. Een aangepaste prijsofferte zal hiervoor worden opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd. Blad 15/20

16 3.10 Ventilatie Elk appartement is aangesloten op een individueel balans ventilatiesysteem D, geplaatst volgens vigerende regels en code van goede praktijk. De motor is van het geluidsarme type, het buizennet wordt uitgevoerd in de benodigde diameters volgens een door de ingenieur technieken voorgelegde studie. Horizontale verbindingen worden uitgevoerd in flexibele buizen. Terugslagkleppen worden geplaatst waar nodig. De ventilatieventielen worden uitgevoerd in witte kunststof. De studie wordt opgemaakt door een ingenieur technieken. De installatie voorziet het appartement van een permanente toevoer van verse lucht en afvoer van de binnenlucht door middel van een balansventilatie met warmterecuperatie. Voor gebruik in de zomer is een 100% bypass voorzien. Indien door de koper een droogkast geplaatst wordt, dient deze van het type met ingebouwde condensator te zijn Video en parlofonie In elk appartement is er een videofoon voorzien, die toelaat toegangscontrole uit te voeren en de deur in de centrale inkomhall op het gelijkvloers te openen. Bovendien is de inkomdeur van het appartement ook voorzien van een gewone belknop. De videofoonunit op het gelijkvloers (door de syndicus voorzien van naambordjes) wordt uitgewerkt met de nodige belknoppen Telefoon In ieder appartement wordt het buizennet voor de aansluiting op het telefoonnet in living en hoofdslaapkamer uitgevoerd Radio en TV In ieder appartement bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het radio- en TV-distriebutienet in living en slaapkamer(s) Vloerverwarming en warmtepomp De verwarming zal uitgevoerd worden volgens het principe van een individuele warmtepomp lucht/water voor de voeding van de vloerverwarming en de warmwaterbereiding. De temperatuurregeling gebeurt door middel van een digitale kamerthermostaat in de living. Er wordt overal vloerverwarming voorzien. Het regime van het vloerverwarmingscircuit wordt standaard gewoon op constante temperatuur geregeld. De temperaturen van de vloerverwarming worden berekend volgens DIN De installatie garandeert bij een buitentemperatuur van 10 C volgende kamertemperaturen bij een gelijktijdige verwarming van alle ruimten: - Living en keuken: 21 C - Badkamer: 24 C - Slaapkamers: 18 C Vloerverwarming in combinatie met een lucht/water warmtepomp leent zich uitstekend omdat vloerverwarming een lage temperatuur afgiftesysteem is. De aanvoertemperatuur van het vloerverwarmingssysteem varieert tussen de 30 C en 40 C, wat het ideale werkingspunt is voor een lucht/water warmtepomp. De apparatuur zal van een gekend merk zijn en geplaatst worden door een gespecialiseerde firma. De studie wordt uitgevoerd door een ingenieur technieken. De appartementen A03.1 en C03.1 worden voorzien van een zonneboiler. Blad 16/20

17 3.15 De lift Elektromechanische personenlift. De lift bedient alle verdiepingen. De lift is van het merk KONE MonoSpace 500 Technische kenmerken: Nuttige last : 630 kg 8 personen Aard van de bediening : verdiepingsdrukknoppen met verklikkerlichtje Liftdeuren kooi : telescopische automatische schuifdeuren b=900mm Afwerking in de kooi: wandbekleding in inox en spiegel op halve hoogte Telefoon: telefoonverbinding is voorzien. De lift is gekeurd vóór de indienststelling door een erkend organisme Brandbeveiliging Alle voorzieningen, in het bijzonder brandvrije deuren, haspels en poederblussers, worden geplaatst volgens de door de brandweer gestelde eisen. In de gemeenschappelijke trapzone, overlopen en gangen is noodverlichting voorzien. In elk privatief appartement is één rookmelder voorzien Schilderwerken Binnenwerk De bepleisterde delen van de gemeenschappelijke delen worden geschilderd. De inkomdeuren der appartementen zijn schilderdeuren, aan de buitenzijde geschilderd. De binnenzijde wordt afgewerkt door de koper. De liftdeur wordt eveneens afgelakt in een ralkleur. In de technische lokalen en in de garage worden enkel de binnendeuren geschilderd. De kleur zal bepaald worden door de architect. In de privé delen zijn geen schilderwerken voorzien. Alle voorzieningen voor de schilderwerken, waaronder ook plamuurwerk en schuurwerk aan bepleisterde wanden, plafonds, verlaagde plafonds, enz. dienen door de koper voorzien te worden Omgevingswerken De toegang tot de inkom en de parkeerplaatsen zal aangelegd worden naar vorm, kleur en materiaal bepaald door de architect. Deze omgevingswerken worden uitgevoerd van zodra de toestand van de werf dit toelaat en in functie van de weersomstandigheden. Deze werken zijn totaal onafhankelijk van de contractueel overeengekomen uitvoeringstermijn voor de appartementen. De toegangswegen worden verhard Oplevering Verwijdering van puin en afval met inbegrip van een eerste opkuis. Blad 17/20

18 4 Algemene verkoopsvoorwaarden 4.1 Principe De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform het lastenboek dat de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten: De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte; Het lastenboek dat de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft; De notariële basisakte met het bijhorend reglement van de mede-eigendom. Het verkooplastenboek heeft voorrang op de plannen gehecht aan de basisakte. 4.2 Plannen en tekeningen De plannen die aan de kopers overhandigd worden dienen als basis voor het opmaken van de verkoopcontracten. Zij werden te goeder trouw opgemaakt door architect, gecontroleerd en goedgekeurd door NV Immobel, en worden als basis genomen voor de gegevens voortkomend in de notariële akten. Alle op de tekeningen of in de technische omschrijving genoemde maten zijn plus minus maten. De verschillen die er zouden zijn, in min of meer, al overtrof het verschil meer dan één/twintigste, zullen aanzien worden als geoorloofde afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. De aanduiding van meubilering, uitrusting en/of toestellen op de plannen en visualisaties is enkel illustratief en ten titel van inlichting. De bouwheer en de architect hebben elk het recht aan de plannen wijzigingen aan te brengen die zij nuttig of noodzakelijk zouden achten, hetzij om ze in overeenstemming te brengen met het gebruik van nieuwe materialen, hetzij om redenen van artistieke, technische, wettelijke of esthetische aard. De bouwheer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de keuze van de materialen voor zover deze wijzigingen geen nadeel berokkenen aan de in het verkooplastenboek voorziene kwaliteit. Dergelijke wijzigingen kunnen voortvloeien uit economische noodwendigheden (afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onverenigbare vertragingen in leveringen, enz.) of om reden van afwezigheid, faling of onvermogen van de leveranciers of onderaannemers. De secties van de kolommen en balken worden bepaald door de verantwoordelijke ingenieur stabiliteit in onderling overleg met de architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal beschouwd worden, evenals sommige noodzakelijke leidingen en kokers al of niet vermeld op de plannen. 4.3 Wijzigingen De koper kan geen enkele wijziging aan de gemeenschappelijke delen vragen. Hij mag slechts wijzigingen vragen voor de privé-gedeelten die hij koopt. De wijzigingen die aan de korte technische beschrijving of binnenindeling van de appartementen, op aanvraag van de kopers, zouden worden aangebracht, zullen enkel en alleen de afwerking en de scheidingswanden in het appartement mogen betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de dragende muren, de gemeenschappelijke delen, de gevels en de dakbedekking. De wijzigingen die door kopers zouden aangebracht worden aan de korte technische beschrijving op vraag van de kopers, zullen enkel de voltooiing van de privatieven mogen betreffen. De eerste wijziging van het plan gebeurt gratis, indien nog geen binnenwanden werden geplaatst en op voorwaarde dat de afwerking van het appartement nog niet in standaarduitvoering werd opgestart. Blad 18/20

19 Bijkomende wijzigingen zullen ereloonverrekeningen van de architect en eventueel ingenieur tot gevolg hebben, vermeerderd met een administratief bedrag van 325 euro. (exclusief BTW) Alle wijzigingen worden met de dossierbeheerder besproken, waarna een uitvoeringsplan wordt opgemaakt en ter ondertekening wordt opgestuurd. Pas na ontvangst van het voor akkoord ondertekende uitvoeringsplan wordt de wijziging definitief. Dit uitvoeringsplan moet in het bezit zijn van de dossierbeheerder minstens één maand voorafgaandelijk de uitvoering van de betrokken werken. Het staat de bouwheer steeds vrij de door de koper gevraagde wijzigingen te aanvaarden of te weigeren. De architect zal beslissen over de mogelijkheid van de uitvoering ervan, zij mogen in ieder geval geen vertraging voor de bouwwerken van de andere eigenaars meebrengen. De koper die wijzigingen verlangt aan te brengen, zal aan de aannemer of de leverancier die het werk onder zijn bevoegdheid heeft of voor levering van het materiaal gecontacteerd werd, schriftelijk opdracht geven de wijziging in werk of levering voor zijn rekening uit te voeren, aan een overeengekomen prijs of in regie. De wijzigingen, bijbestellingen of supplementen zijn contant betaalbaar minstens een maand voor de voorlopige oplevering. In verband met de opgenomen totaalwaarden dient gemeld dat, bij de keuze door de koper van een andere handelswaarde, het prijsverschil meer kan bedragen dan het verschil tussen de handelswaarden, dit ten gevolge van de kleine hoeveelheid, andere wijze van plaatsing of meer snijverlies bij grotere formaten. Ingeval de koper wijzigingen aanbrengt in de indeling van het appartement, een keuze van materialen doet die sterk afwijkt van het voorziene of een verandering in de wijze van afwerken van het appartement beveelt, is de uitvoeringstermijn in de verkoopovereenkomst niet meer gegarandeerd. Tussenkomsten voor de koper en eventuele wijzigingen van de oorspronkelijke plannen, of decoratiewerken maken geen deel uit van deze overeenkomst. De kostprijs voor de veranderingen dient verhoogd te worden met de erelonen van de architect. Het is de koper verboden, vóór de oplevering van het aangekocht goed, zelf (of door derden) werken uit te voeren (of te laten uitvoeren). Indien materialen of werken uit de aanneming gelicht worden heeft de bouwheer het recht om een administratieve kost van 10% en een winstderving van 15%, zijnde in totaal 25% aan te rekenen op het verrekende bedrag en exclusief BTW. 4.4 Materialen De bouwheer mag ten allen tijde materialen vermeld in dit lastenboek vervangen door andere gelijksoortige en gelijkwaardige materialen, doch op uitdrukkelijke voorwaarde dat de prijs van deze materialen niet meer dan 15% lager zou zijn dan degenen die oorspronkelijk voorzien waren. Hiervoor zal de bouwheer zich eventueel dienen te rechtvaardigen. De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer, noch de architect ontwerp en/of uitvoering, noch de ingenieur of de aannemer verantwoordelijk kunnen worden gesteld. De bouwheer is ook niet verantwoordelijk voor de schade teweeggebracht door te vroegtijdige schilder- en behangwerken door de kopers. 4.5 Toegang tot de werf Het is de koper niet toegelaten de werf te betreden vóór de voorlopige oplevering van het desbetreffende pand. De toegang tot de werf voor de koper of zijn afgevaardigde kan in uitzonderlijke gevallen toegelaten worden mits voorafgaande aanvraag en de uitdrukkelijke toestemming van de bouwheer en dit dan uitsluitend in het gezelschap Blad 19/20

20 van de verkoper of zijn afgevaardigde. Dit in het kader van de veiligheid en discipline op de werf. 4.6 Uitvoeringsvoorwaarden Het privatief moet ter beschikking gesteld worden van de koper binnen de termijn bepaald in de verkoopovereenkomst. Met het ter beschikking stellen wordt bedoeld dat het verkocht privatief voldoende is afgewerkt om gebruikt te kunnen worden overeenkomstig zijn bestemming. De termijn hiervoor zal nochtans kunnen verlengd worden ingeval de vertraging te wijten is aan een feit dat onafhankelijk is van de wil van de bouwheer. Worden als dusdanig aanzien : staking, zelfs gedeeltelijke, heirkracht voortvloeiende uit oorlog, opstand, moeilijkheden met de verkeersdiensten, abnormale vertraging in de leveringen, gebrek aan arbeidskrachten, ongunstige weersomstandigheden, faillissement van één van de aannemers enz. Deze opsomming is niet beperkend. De termijn zal eveneens verlengd worden met minimaal 20 werkdagen indien de koper veranderingen vraagt aan de bouwplannen betreffende zijn privé-gedeelte. Ten slotte, in geval de koper niet stipt betaalt, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met een zelfde aantal dagen als de vertraging in de betaling. De tijdelijke onderbreking brengt een verlenging mee van de termijn, verhoogd met de tijd die normaal nodig is om de werf opnieuw in werking te stellen. De dagen van weerverlet (regen, vorst, hevige wind, enz.) worden opgevraagd bij de confederatie bouw en het KMI en beïnvloeden(verlengen) de uitvoeringstermijn. De verlenging van termijn is in geen geval een reden tot vernietiging van de overeenkomst. 4.7 Bouwtaksen / aansluitingen op nutsvoorzieningen Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: - Gemeenschappelijk materieel zoals vuilniscontainers, kuisgerief; - De kosten van registratie op de grondfracties, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde en eventueel op de grondwaarde; - De kosten voor verwarming van privé-lokalen van de koper voor de oplevering indien deze verwarming als doel heeft het drogen van deze lokalen te bevorderen (gas en elektriciteit); - Het schilder- en behangwerk van de privatieve delen; - Abonnementen op distributie, telefoon, internet, water-, gas- en elektriciteitleverancier zijn niet inbegrepen en worden pas na de voorlopige oplevering van het privatief door de koper aangevraagd; - De aansluitingen op de publieke nutsvoorzieningen (bvb water, gas en elektriciteit, TV, radio, telefoon, HS cabine) en straatriolering (± à euro); - De verlichtingstoestellen en alle zonneweringen van de privatieve delen - De vaste of losse meubels alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopsplannen zouden voorkomen zijn slechts figuratief en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze beschrijving. 4.8 Ereloon architect Het ereloon van de architect is inbegrepen in de verkoopprijs. Dit ereloon behelst de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect met uitzondering van degenen die betrekking hebben op alle versieringswerken of de prestaties die voortvloeien uit een wijziging van de oorspronkelijke plannen, die eventueel kunnen gevraagd worden door de koper. 4.9 Garagetaks Bij het niet kopen van een gesloten garagebox verbindt de koper zich ertoe de taks, die de gemeente eventueel oplegt op het ontbreken van een garage bij een appartement, te betalen. Blad 20/20

21 4.10 Inbezitneming De koper mag de gekochte goederen niet in bezit nemen, noch geheel, noch gedeeltelijk of er enig gebruik van maken vooraleer de volledige koopprijs is betaald. De promotor is er niet toe gehouden het appartement en/of garage op te leveren en de sleutels te overhandigen vooraleer de koper de prijs betaald heeft, overeenkomstig de betalingsschaal. Elk uitstel, veroorzaakt door het niet betalen van de prijs, is uitsluitend ten laste van de koper. Opgemaakt te Brussel, Voor akkoord, Voor akkoord, de bouwheer, de koper, Blad 21/20

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Residentie La Rosiaz

Residentie La Rosiaz Residentie La Rosiaz Lastenboek Koninklijke Baan 252, Koksijde Appartement XX Klantnummer XX Pagina2 Residentie La Rosiaz Bouwen van 13 appartementen 13 garages Gelegen: Koninklijke Baan 252 8670 Koksijde

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke KORTE TECHNISCH OMSCHRIJVING Van de residentie Simon Residentie Simon - BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke - VERKOOP: ERA @t home St. Denijsplaats 3 8940 GELUWE Tel. 056/516652 athome@era.be 1 De Residentie

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER Architect : Luc Vandewynkel BVBA Kleiputtendreef 21 B-8970 Poperinge Tel : 057/336192 Fax : 057/338037 Bouwheer : Noterdaeme-Morlion

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01 ARCHITECT: N.V. Architectenatelier Vyvey en partners Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort INGENIEUR STABILITEIT : C&S engineering Boudewijnlaan 48 8020 Oostkamp VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: Feys b.v.b.a. Professor Dewulfstraat

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

BOUWEN VAN 44 APPARTEMENTEN & GARAGES/PARKEERPLAATSEN

BOUWEN VAN 44 APPARTEMENTEN & GARAGES/PARKEERPLAATSEN ² residentie LOTUS BOUWEN VAN 44 APPARTEMENTEN & GARAGES/PARKEERPLAATSEN Gelegen: Essex Scottischlaan 83 tem 101 8430 Middelkerke (Westende) Bestaande uit: Gelijkvloerse verdieping: 9 appartementen Eerste

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort fase II 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort 2 fase is een nieuwbouwproject gelegen in de Dujardinstraat 20, en dus in het centrum

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort is een nieuwbouwproject gelegen in de De Smet de Naeyerlaan 83-87, en dus in het centrum van

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse

Verelst & Gilen. Residentie Landen Boog. VerkoopsLastenboek Penthouse Residentie Landen Boog VerkoopsLastenboek Penthouse 1 Algemeen Dit project in hedendaagse architectuur bevindt zich op de hoek van de Raatshovenstraat en de Demeersmanstraat. Deze penthouse met 2 grote

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort

River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort Appartementsgebouw River Valley Oude Veurnevaartstraat Nieuwpoort - promotie : BVBA Belmont Ooststraat 103, 8434 Westende - Middelkerke - ingenieur-architect : P. Quaegebeur Duinhelmpad 7, 8670 Oostduinkerke

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Mercator Mercator Westende BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Mercator is een nieuwbouwproject gelegen op de hoek van de Flandrialaan en de Koning Ridderdijk te Westende.

Nadere informatie

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden

Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden Verkooplastenboek RESIDENTIE Sint-Truiden De residentie Sint-Truiden is een nieuwbouwresidentie bestaande uit vier nieuwbouw appartementen, per bouwlaag één appartement. De appartementen: - Zijn ontworpen

Nadere informatie

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen

VerkoopsLastenboek. Kraaibergstraat te Lummen VerkoopsLastenboek Kraaibergstraat te Lummen 1 Algemene werken Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur.

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen Grondwerken De grondwerken worden aangepast aan de aard van de bodemgesteldheid, overeenkomstig de stabiliteitsstudie van de aangestelde ingenieur. De werken

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 INHOUDSTAFEL: 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Keukens 8. Sanitaire

Nadere informatie

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK Casco Plus Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar met uitzondering van de werken

Nadere informatie

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects.

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects. Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel 8 Appartementen Key Projects Nv 0475 71 17 10 www.key- projects.be info@key- projects.be Beschrijving verkoopslastenboek Algemeen. De appartementen

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE

Den Anker. Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich INFORMATIEBROCHURE Den Anker Beschrijving handelspand CASCO. Gemeenteplein Molenstraat Kontich 016 65 90 90 0491 30 20 33 INFORMATIEBROCHURE 26/03/2013 De verstrekte informatie kan op elk moment wijzigen. 0491 30 20 33-1

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

Residentie DE VISSCHERIE

Residentie DE VISSCHERIE 20/09/2010 Residentie DE VISSCHERIE KAAI 43 ASTRIDLAAN 2-4 8620 NIEUWPOORT BESCHRIJVING DER WERKEN PROMOTORS ARCHITECT BVBA FRANCIS VERVISCH WYLEIN & PARTNERS CVBA Zandbeekstraat 21 Gulden Vlieslaan 65

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek 1/8 RESIDENTIE TERLINDEN Verkoopslastenboek 2/8 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

TOP HOME BUILDING nv

TOP HOME BUILDING nv TOP HOME BUILDING nv LASTENBOEK WONINGBOUW 1 van 8 De woningen worden opgetrokken in duurzame materialen van de eerste kwaliteit en vrij van alle gebreken die de soliditeit en/of esthetische gaafheid van

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE Ligging Bouwheer Architect Exclusieve Verkoop DUINPARKLAAN/KRUINWEG/DAHLIALAAN OOSTDUINKERKE T.V. DUINPARK Westerlaan 25 8790 Waregem WIELFAERT ARCHITECTEN Nokerseweg

Nadere informatie

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief 1 0. Algemeen 0.1 Plannen De plannen van de loft welke aan de koper worden

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE LASTENBOEK APPARTEMENTEN Dit omvat: _ Opmeting van het perceel door landmeetkundige _ Grondsondering _ Stabiliteitsstudie _ Staat van bevinding aanpalende gebouwen. _ ABR-polis door

Nadere informatie

Residentie POORTHOF 1 & 2

Residentie POORTHOF 1 & 2 Residentie POORTHOF 1 & 2 Lejeunelaan 17 19 te 8670 KOKSIJDE ARCHITEKT Roger LANGE COORDINATIE Albert Nazylaan 3 8670 KOKSIJDE T + F :058 / 51.35.61 BETONSTUDIE Luc Morlion Bruggestraat 20 877O Ingelmunster

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD 1. ALGEMEEN Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN Datum 20-11-2009 Betreft 0616 CBO Lokerenstraat Turnhout: 19 woongelegenheden Adres Lokerenstraat 147 tem 151 & Soldatenpad 1 tem 5, 2300 Turnhout ALGEMEEN -

Nadere informatie

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen 1 Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen Nieuwbouwproject Mol Sluis Tekening is een indicatie van uitzicht en niet bindend. Locatie project : Schoor 38 2490 Balen 2 ruime luxe appartementen

Nadere informatie

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 1/10 Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 2/10 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd.

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. Verkoopslastenboek Materialen Ruwbouw Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructieisvollediginbetonuitgevoerd.scheidingsmuur endraagmuren zijn in cellenbetonblokkenuitgevoerd.

Nadere informatie

Algemene en Technische Beschrijving

Algemene en Technische Beschrijving Woonerf Bloemendale Disgracht 8501 Kortrijk-Heule Bouwheer: Promotion Building Company NV Albert I laan 98 8620 Nieuwpoort Verkoopkantoor: ERA Becue Zwevegem, Otegemstraat 45 Kortrijk, Overleiestraat 79

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Woonklaar

Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Woonklaar Verkoopslastenboek Appartementen Sint-Truiden, Gorsemweg Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen en dit overeenkomstig de bepalingen van de bouwvergunning en/of bepaald

Nadere informatie

Xanthus. 6 appartementen te Xantenstraat 40, 2440 Geel

Xanthus. 6 appartementen te Xantenstraat 40, 2440 Geel Xanthus 6 appartementen te Xantenstraat 40, 2440 Geel 1 Inleiding Dit project omvat: - 6 appartementen - 6 private kelderruimtes - 5 carports - 1 autostaanplaats De appartementen beschikken over 1 of 2

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK. Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be

Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK. Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be Lauwe - Maaibeekstraat VERKOOPSLASTENBOEK BOUWPROMOTOR LINTOO PROJECTS bvba Sint- Janstraat 185 8700 Tielt 0471 78 32 69 info@lintoo.be ARCHITECT GC-ARCHITECTEN bvba Veldstraat 11 8760 Meulebeke tel. 051-48

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

Erkend BIV makelaar (nr. 503124)

Erkend BIV makelaar (nr. 503124) U Stijlvolle p. 1 Gedetailleerde beschrijving en kwaliteitsvol afgewerkte appartementen. Met 2 slaapkamers en kelderberging. Lift. Gelegen in hartje Tienen. Reeds 4 van de 5 verkocht. Tienen, Veldbornstraat

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroom leverende maatschappijen en de berekeningen conform AREI.

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroom leverende maatschappijen en de berekeningen conform AREI. 1 Schrijnwerk Binnendeuren De binnendeuren worden uitgevoerd met een omlijsting en tubespaanvulling klaar om te schilderen. De inkomdeuren van de appartementen zijn branddeuren en hebben een brandweerstand

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Appartementen 1 e verdieping Lorzestraat 17. Lorzestraat 19. 2480 Dessel. tel: 014/ 37.75.25

VERKOOPSLASTENBOEK. Appartementen 1 e verdieping Lorzestraat 17. Lorzestraat 19. 2480 Dessel. tel: 014/ 37.75.25 VERKOOPSLASTENBOEK Appartementen 1 e verdieping Lorzestraat 17 2480 Dessel Opdrachtgever: dhr. en mw. VANHOOF - MAES Lorzestraat 19 2480 Dessel tel: 014/ 37.75.25 Architect: JOHAN STUYTS Osseweg 4 2240

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Appartementen Kortenberg Stationstraat 86 Appartement 3 (eerste verdieping) Woonklaar

Verkoopslastenboek Appartementen Kortenberg Stationstraat 86 Appartement 3 (eerste verdieping) Woonklaar Verkoopslastenboek Appartementen Kortenberg Stationstraat 86 Appartement 3 (eerste verdieping) Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (Vandersanden, type Herning of

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie