Inventaris van het archief van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, (1982)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, 1946-1970 (1982)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, (1982) Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Raad van Bestuur Zeevaart 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Ordening van het archief... 8 Verwant materiaal...9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A. AANWINST I. Circulaires...11 II. Agendas...13 III. Uitgaande brieven...14 B. AANWINST I. Jaarverslagen, circulaires, notulen en diversen...16 II. Dossier-archief...16 III. Varia...24 C. AANWINST

4

5 Raad van Bestuur Zeevaart 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Raad van Bestuur voor de Zeevaart Periode: merendeel Archiefbloknummer: I20613 Omvang: 27,00 meter; 350 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Raad van Bestuur voor de Zeevaart Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart over de jaren bevat naast notulen, agenda's en circulaires voornamelijk thematisch geordende dossiers inzake onderwerpen die de koopvaardij en rederij raken: met onder meer stukken afkomstig van de diverse (advies-)commissies, stukken inzake overleg tussen werkgevers en werknemersbonden, bemanningsvoorschriften, arbeidsvoorwaarden, opleidingen en internationale verdragen.

6 6 Raad van Bestuur Zeevaart Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Raad van Bestuur voor de Zeevaart, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Raad van Bestuur Zeevaart, , inv.nr....

7 Raad van Bestuur Zeevaart 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De Raad van Bestuur voor de Zeevaart werd in 1946 opgericht als overkoepelende werkgeversorganisatie voor de rederijen en de koopvaardij. In 1970 fuseerde hij met de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging en hield op te bestaan als zelfstandig orgaan. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Een groot deel van het archief werd niet in de overdracht van 1982 betrokken. Hieronder vallen veel gedeponeerde archieven van werkgeversverenigingen op het gebied van de koopvaardij. Al deze stukken dienen te worden geraadpleegd in het kantoor van de Redersvereniging, Postbus 23454, 3001 KL Rotterdam (bezoekadres: Van Vollenhovenstraat 3, Rotterdam). Van het archief van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart als zodanig zijn nog achtergebleven: 1. de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen; 2. de series vergaderstukken; 3. de ingekomen brieven, rubriekmatig op afzender geordend; 4. de stukken, betrekking hebbend op de International Shipping Federation en de International Labour Organization; 5. de enquêtedossiers, samengesteld door het bestuur van de raad; 6. de niet in de inventaris op te nemen stukken betreffende: a. pensioenuitkeringen; b. uitkeringen en betalingen van studiebeurzen. Daarnaast zijn nog de volgende archieven achtergebleven: 1. de Bond van Werkgevers in de Kustvaart; 2. de Bond van Werkgevers in de Algemene Vrachtvaart; 3. de Koopvaardijstichting Al deze stukken blijven bewaard, omdat ze nog voor de administratie nodig worden geacht, of omdat de Redersvereniging als zodanig niet over deze stukken mag beschikken. De hier onder A. beschreven stukken werden in 1982 door de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. In 1986 werd het archief aangevuld met het dossier- (onder B. beschreven) archief met stukken over de jaren Dit geldt ook voor de bonden die zich bij de Raad van Bestuur voor de Zeevaart hebben aangesloten. In 1993 volgde als aanvulling op het archief een serie notulen van vergaderingen van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart. Dit archief wordt hiermee geacht volledig door de redersvereniging te zijn overgedragen.

8 8 Raad van Bestuur Zeevaart Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De dossiers beslaan zowel de periode van het zelfstandig bestuur van de Raad van Bestuur tot 1970 als de periode daarna. Ze moeten dus worden uitgesplitst en de stukken over de periode na 1970 moeten als een deel van het archief van de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging worden beschreven.

9 Raad van Bestuur Zeevaart 9 Verwant materiaal Verwant materiaal

10

11 Raad van Bestuur Zeevaart 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. AANWINST 1982 I. Circulaires A. AANWINST 1982 I. CIRCULAIRES "Rondschrijfbrieven" van het bestuur januari-september oktober 1955-januari januari-mei juni-december januari-april mei-16 augustus augustus-31 december januari-23 april april-12 juni juli-21 november december januari maart-27 juli juli-31 december januari-10 mei mei-18 augustus augustus-22 december januari-25 maart april-29 mei juni-7 juli juli-5 september september-4 november november-4 december december januari-6 maart maart-4 april april-10 mei mei-19 juni juni-17 juli juli-15 oktober oktober-21 november november-31 december januari-14 maart maart-24 mei mei-26 juli juli-18 oktober 1963.

12 12 Raad van Bestuur Zeevaart oktober-31 december januari-21 februari februari-17 april april-4 juni juni-19 augustus augustus-27 oktober oktober-13 november november-30 december januari-16 februari februari-5 april april-13 mei mei-18 juni juni-29 juli juli-21 september september-31 december januari-24 februari februari-8 maart maart april-2 mei mei mei-29 juni juni-20 september september-13 oktober november-30 december januari-7 februari februari-2 maart maart maart-6 april april april-25 mei mei-14 juni juni-6 juli juli-28 augustus augustus-12 oktober oktober-10 november november-22 december januari januari-8 februari februari-5 maart maart maart-1 april april april-3 mei mei mei-13 juni juni-8 juli juli-7 augustus augustus-12 september september-10 oktober 1968.

13 Raad van Bestuur Zeevaart 13 II. Agendas oktober november november-31 december januari januari-14 februari februari maart-16 april april-16 mei mei-11 juni juni-1 juli juli juli-11 september september-3 oktober oktober oktober-28 november november-23 december januari februari februari-11 maart maart-1 april april april-25 mei mei-11 juni juni-1 juli juli augustus-14 september september oktober-5 november november-1 december december II. AGENDAS Agenda's januari-augustus oktober 1954-april mei-september oktober-december januari-april mei-december

14 14 Raad van Bestuur Zeevaart III. Uitgaande brieven III. UITGAANDE BRIEVEN "Kopieboeken": doorslagen van uitgaande brieven van het bestuur januari-september oktober 1951-december januari-augustus september-december januari-15 mei mei-31 oktober november-december januari-april mei-juni juli-14 oktober oktober-31 december januari-mei juni-september oktober-december januari-mei juni-15 september september-13 november december januari-25 maart maart-31 augustus september-december januari-juni juli-december Alfabetisch geordend A-K. 161 L-T. 162 U-Z Alfabetisch geordend A-I. 163 K-L. 164 M-S. 165 T-Z Alfabetisch geordend A-C. De letters T-Z over 1963 en A-C over 1964 zitten in dezelfde omslag. 166 Commissie Loonstructuur Koopvaardij.

15 Raad van Bestuur Zeevaart "Comité"-L. 168 M-Z Alfabetisch geordend A-C(ommissie "P.O."). 170 Commissie Loonstructuur Koopvaardij. 171 Commissie Rederij-P. 172 Q-Z Alfabetisch geordend A-C.K.V. 174 C.S.V.W.-Commissie Loonstructuur Koopvaardij. 175 Commissie Pachterspersoneel-I. 176 K-R. 177 S-Z Alfabetisch geordend A-Commissie Aanpassing. 179 Commissie Bemanningsvoorschrift. Commissie Loonstructuur Koopvaardij. 180 Commissie Opleiding-F. 181 G-P. 182 Q-R. 183 S-Z Alfabetisch geordend A-B. 185 C-E. 186 F-I. 187 K-O. 188 P-U. 189 V-Z Alfabetisch geordend A-E. 191 F-I. 192 K-R. 193 S-Z Alfabetisch geordend A-C. 195 D-H. 196 I-R. 197 S-Z.

16 16 Raad van Bestuur Zeevaart B. AANWINST 1986 I. Jaarverslagen, circulaires, notulen en diversen B. AANWINST 1986 I. JAARVERSLAGEN, CIRCULAIRES, NOTULEN EN DIVERSEN 198 Jaarverslagen. Gedrukt Ingebonden circulaires Stukken betreffende de onthulling van het monument voor de Koopvaardij in Rotterdam Ziekenfondstabellen met loonstaten van reders A-B. 202 C-F. 203 Correspondentie met het Paritair Overlegorgaan C.A.O Verslagen van "diverse besprekingen", met index Correspondentie met het Directoraat-Generaal van Scheepvaart Notulen van zittingen van de Raad Jaarverslagen, met stukken betreffende de samenstelling , II. Dossier-archief II. DOSSIER-ARCHIEF 210 X Contributie Diverse dossiers X Samenstelling organen/raden/commissies X Algemeen overlegorgaan Koopvaardij X.049.2: Sociale commissie aanpassing dienstreglementen X.049.2: Commissie Bemanningsvoorschriften

17 Raad van Bestuur Zeevaart Diverse dossiers X.049.2: Redactiecommissie reglementswijzigingen X.049.2: Subcommissie C.P.O. "Voeding" Diverse dossiers X.049.2: Contactcommissie sociale voorzieningen X.049.2: Adviescommissie loonvoorwaarden koopvaardij X.049.2: Commissie Winst-regelingen, gratificaties en tantièmes Diverse dossiers X.049.2: Commissie permanent Overleg X.049.2: Arbeidstijdregeling zeedienst. (Commissie Wachtbezetting machinekamers) X : Werkgroep standards of training and watchkeeping X : Werkgroep standards of training and watchkeeping X.049.2:331: Commissie wachtbezetting machinekamers Diverse dossiers X.049.2:331: Commissie wachtbezetting machinekamers X.049.2: Commissie Arbeidstijdverkorting X.049.2: Commissie Automatisering en rationalisering scheepsarbeid Diverse dossiers X.043: Werkgeversoverlegorgaan X.049.2: Computercommissie X.049.2: Commissie automatisering en rationalisering scheepsarbeid X.0492.: Commissie pachterspersoneel X.049.2: Onderhandelingscommissie met de Werknemersorganisaties. 1964, Diverse dossiers X.049.2:354:371.27: Centrale regelingscommissie voor de eindexamens aan de Hogere Zeevaartschool X.049.2:372.22:387. Werkgroep lager nautisch onderwijs X.049.2:373.6: Commissie Opleiding en personeelsvoorziening zeevaart X.049.2:373.6: Commissie Opleiding en personeelsvoorziening zeevaart X.049.2:387: Commissie Zeevaartonderwijs Diverse dossiers X.049.2:331:152. Commissie permanent overleg X.053.(496.1). Vergadering "Jong Turken" Diverse dossiers X.053. Sociale Raad X.053: Notulen van onderhandelingsvergaderingen inzake werkclassificatie

18 18 Raad van Bestuur Zeevaart Diverse dossiers X.053: Notulen van onderhandelingen van werkgevers en werknemersbonden X.053:387:06. Notulen van vergaderingen van de 4 Bonden in de Koopvaardij Diverse dossiers X.053: Notulen van bonden van werkgevers in de Koopvaardij X Voorlichting arbeidstijdenregeling X Lezingen Diverse dossiers X.061.6: Voorlichting arbeidszaken kleinbedrijf X.076. Studiereizen X.078. Feestelijkheden : /3. Stagiaires : Onderhandelingen wijziging mantelcontract C.A.O Diverse dossiers Individuele arbeidsovereenkomst /3-07(100). Monsteren buiten Nederland of binnen de scheepsplaats Loon en arbeidsvoorwaarden Maatschappij Zeeland Diverse dossiers :061.5: /5. C.A.O. Smith-Lloyd N.V. over speciale vrachtschepen. (Supply vaart) : C.A.O. Supply vaart en sleepvaart : 387. BW. Overeenkomsten van de Haven- en stationsdienst n.v. bureau Wijsmuller Diverse dossiers : 387. BW. Overeenkomsten van de Haven- en stationsdienst n.v. bureau Wijsmuller : Collectieve arbeidsovereenkomst radio-officieren Diverse dossiers : Collectieve arbeidsovereenkomst radio-officieren : Collectieve arbeidsovereenkomst radio-officieren Collectieve arbeidsovereenkomst radio-officieren op booreilanden Niet in de reglementen A en B genoemde rangen Diverse dossiers Anciënniteitsverhoging officieren Ontslag Diverse dossiers Ontslag Ontslag Halcyon Lijn Ontslag zeevaartpersoneel Holland-Amerika-Lijn Ontslag zeevaartpersoneel Oranje Lijn : Ontslag wegens dringende reden Diverse dossiers (71):387. Canadese bemanningsvoorschriften op Koopvaardijschepen :387. Bemanningsvoorschriften Koopvaardij, :387. Wijzigingen dienstreglementen bij de Koopvaardij. C.A.O Diverse dossiers :387. Wijziging dienstreglementen C.A.O. Grote vaart

19 Raad van Bestuur Zeevaart : Uiterlijke verzorging officieren ter Koopvaardij : Disciplinaire maatregelen Diverse dossiers Uitspraken van de Raad van Beroep, alfabetisch op plaats geordend /331.8/9. Voorlichting loon- en arbeidsvoorwaarden A-Z. Gage kapiteins Diverse dossiers 331.2:387(492). Gage personeel Nederlandse Koopvaardij (079.5). Enquête loonsom Zeevarend personeel (87). Buitenlandse gages en arbeidsvoorwaarden (87). Buitenlandse gages en arbeidsvoorwaarden Diverse dossiers (87). Buitenlandse gages en arbeidsvoorwaarden :387(492) Gage schepelingen (loonvoorwaard3n) Diverse dossiers doorbetalen loon bij ziekte en ongeval : (5-012). Oorlogspremie; toeslag gage oorlogspremie : (5-012). Oorlogspremie; toeslag gage oorlogspremie. Toeslag gage oorlogspremie midden en verre oosten Diverse dossiers Compensatie huurbijslag Koudetoeslag Lijndienstpremie Algemene Kinderbijslagwet Diverse dossiers Bijzondere uitkering Fooienstelsel: Loonpolitiek en loonsverhoging Loonpolitiek en loonsverhoging april Loonpolitiek en loonsverhoging mei Loonpolitiek en loonsverhoging Loonpolitiek en loonsverhoging Diverse dossiers Loonpolitiek en loonsverhoging :656.61(094.5). Wet Arbeidsvoorziening in de Zeevaart Werkgelegenheid in de Koopvaardij Commissie contacten bedrijfsleven Arbeidstijd algemeen.

20 20 Raad van Bestuur Zeevaart Controle Arbeid- en rusttijden Scheepvaart Diverse dossiers Controle Arbeid- en rusttijden Scheepvaart Controle Arbeid- en rusttijden Scheepvaart Commissie van advies arbeids- en rusttijden scheepvaart Diverse dossiers Controle Arbeid- en rusttijden Scheepvaart Arbeidstijdregeling jeugdige werknemers Arbeidstijdregeling (Zeedienst) Diverse dossiers Arbeidstijdregeling (Zeedienst), alfabetisch Arbeidstijdregeling haven (Stille wacht) Arbeidstijd zon- en feestdag Diverse dossiers Arbeids- en rusttijdregeling supply vaart Overuren en overwerk Diverse dossiers Overuren van werknemers Ontwerp vakantiewet Diverse dossiers Verlof en vakantie Diverse dossiers Verlof en vakantie : Vakantie wet Walvisvaart Studieverlof Koopvaardijbescherming, scheepsbeveiliging Koopvaardijbescherming, scheepsbeveiliging Diverse dossiers (26). Vervoer en verzorging van zeevarenden Keuring schepelingen Diverse dossiers Keuring schepelingen Verstrekking van dienstkleding, beddegoed en uitrusting Voedingsgeld Reglement Reisduurtoeslag Diverse dossiers Leefbaarheid aan boord, vrijetijdsbesteding Opleiding tot scheepsgezel

21 Raad van Bestuur Zeevaart Diverse dossiers Opleiding tot scheepsgezel Diverse dossiers : Koopvaardijbeveiligingscursus :627. Radarcursus :647. Opleiding tot scheepskok Diverse dossiers :647. Opleiding tot scheepskok Applicatiecursussen inzake bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee voor gezagvoerders en stuurlieden Diverse dossiers Schepelingenarbeid, functie-integratie Functie-integratie Koopvaardijpersoneel Commissie opleiding en examens volmatroos :X.?43. Overlegstructuur met de vakbonden Samenwerking C.N.V. en V.N.K.O Onderhandelingen met werknemersverenigingen Onderhandelingen met werknemersverenigingen mei Onderhandelingen met werknemersverenigingen juni Onderhandelingen met werknemersverenigingen Onderhandelingen met werknemersverenigingen Onderhandelingen met werknemersverenigingen Diverse dossiers Onderhandelingen met werknemersverenigingen Onderhandelingen met werknemersverenigingen Overwerkclassificatie Diverse dossiers Onderhandelingen met werknemersverenigingen Onderhandelingen met werknemersbonden in de zeesleepvaart Onderhandelingen met werknemersverenigingen Reglement voor de zeesleepvaart Onderhandelingen met werknemersverenigingen Onderhandelingen met werknemersbonden in de walvisvaart

22 22 Raad van Bestuur Zeevaart Diverse dossiers Onderhandelingen met werknemersverenigingen X.043: : Paritair overlegorgaan C.A.O Diverse dossiers : Vakbond en bedrijvenwerk (.87) Scheepvaartstakingen in diverse landen Diverse dossiers (.87) Scheepvaartstakingen in diverse landen /67. Geld en kapitaalmarkt, beurswezen Belastingen algemeen Diverse dossiers Wetsontwerp inkomstenbelasting Fusie Verbond van Nederlandse Werkgevers en Centraal Sociaal Werkgevers Verbond Ondernemingsraden Ondernemingsraden Diverse dossiers Ondernemingsraden :387. Stimulering industriële activiteiten in de Zeevaart Internationale technische hulp : Internationale conferentie tot vaststelling van een nieuw uitwateringsverdrag Diverse dossiers :337. Deserteurs op de Nederlandse Koopvaardij Commissie Zeerecht (042). Conferentie "Milieu en industrie" Scheepvaartpolitiek/vervoer Scheepvaartpolitiek/vervoer Diverse dossiers (492):718(421). Nederlands militair ereveld te Londen Militaire dienstplicht Diverse dossiers Militaire dienstplicht Repatriëring (26). Zeemolest-risico fonds Molestregeling Sociale verzekeringen algemeen Diverse dossiers Sociale verzekeringen algemeen Sociale verzekeringen algemeen: 075. Commissie voor sociale verzekeringen Diverse dossiers

23 Raad van Bestuur Zeevaart Sociale verzekeringen algemeen: 075. Commissie voor sociale verzekeringen Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Ziekteverzekering Diverse dossiers Uitkering bij overlijden Algemene Ouderdomswet Invaliditeitswet Werkloosheidsverzekering Statistiek der Werkloosheidsverzekering Studiebeurzen Diverse dossiers (085). Advertentie studiebeurzen :373.6:387. Zakboek zeevaartonderwijs :387. Commissie voor opleiding van zeevarenden in internaten ( ). Gemeentelijke hogere zeevaartschool en visserijschool Scheveningen ( ). Gemeentelijke hogere Zeevaartschool te Utrecht (applicatiecursus meet- en regeltechniek) Diverse dossiers (492.91) OBS. Outward Bound School te Renesse (492.91)R. Vereniging "De Ruyterschool" te Vlissingen ( ). Outward Bound School Ulvenhout / Parttime vakonderwijs aan diverse scholen Algemeen Bestuur Diverse dossiers 373.6/ Parttime vakonderwijs aan diverse scholen Partiële leerplichtingen Cursus werktuigkundige Diverse dossiers : (083.8). Enquête Werktuigkundigen en stuurliedenbestand : (910). Opleiding van Indonesische leerling- en stuurlieden en werktuigkundigen :061.2 ( ). Vereniging voor middelbaar nijverheidsonderwijs te Amsterdam (492.72)A. Noorderkweekschool voor de zeevaart "Abel Tasman" te Delfzijl : Rijkscommissie Stuurlieden Opleiding Diverse dossiers 373.8: Rijkscommissie Stuurlieden Opleiding. opleiding Koopvaardij-officieren : Opleiding stuurmansmaat bij de Holland/Amerika-Lijn Cursus opleiding radio-telegrafist Diverse dossiers 377.3: Opleiding scheepsgezellen :387 Middelbare en hogere zeevaartopleidingen (083.86). Bestand zeevarend personeel Bemanning op zeeschepen

24 24 Raad van Bestuur Zeevaart Diverse dossiers (100). Zeelieden van vreemde nationaliteit (100). Zeelieden van vreemde nationaliteit. (46). Spaanse schepelingen (100). Zeelieden van vreemde nationaliteit. (5:492). Aziatische schepelingen Diverse dossiers (100). Zeelieden van vreemde nationaliteit (100). Zeelieden van vreemde nationaliteit.. Vlagmisbruik aziatische schepelingen / Sociale problematiek der Nederlandse Koopvaardij. (Rapport Ooijevaar) Diverse dossiers / Sociale problematiek der Nederlandse Koopvaardij. (Rapport Ooijevaar) /614 Wereldgezondheidsorganisatie Diverse dossiers 613/614 Wereldgezondheidsorganisatie /68. Medische diensten aan boord van schepen Diverse dossiers 613/68. Medische diensten aan boord van schepen (492). Nationaal Comité voor Navigatie (26)013. Olieverontreiniging zeewater/scheepsbeveiliging Diverse dossiers Scheepsmetingsvoorschriften Tarieven telegrammen telefoon en radioverkeer :6.04. Nationale Commissie tot voorkoming van ongevallen van zeevarenden (083.8):387. Gids voor verzending van luchtpostvervoer door zeevarenden Diverse dossiers :387. Analyse/prognose/planning personeelsbestand Nederlandse koopvaardij /9(nov.): Internationale sportiviteit voor zeelieden Los aangetroffen en ongenummerde dossiers Correspondentie van het dagelijks bestuur Kaartenbak, houdende index op de dossiers. III. Varia III. VARIA Archiefstukken van de Werkgroep Werkclassificatie zeesleepvaart Rapporten van de Werkclassificatiecommissie Ledenbestand van bonden van werkgevers

25 Raad van Bestuur Zeevaart Bestand van officieren van reders Archiefstukken van bestuursleden van de Koopvaardijstichting. 1946, genummerd Notulen - Overzicht administratiekosten en uitkeringen - Statistische opgave van zeelieden - Correspondentie Kaartsystemen op circulaires Eerste gedeelte 318 Tweede gedeelte

26 26 Raad van Bestuur Zeevaart C. AANWINST C. AANWINST Notulen van vergaderingen notulen nr. 1 jan 1946-apr notulen nr. 2 mei feb notulen nr feb jan notulen nr jan-sep notulen nr. 5 okt 1950-mrt notulen nr. 6 apr-sep notulen nr. 7 okt 1952-sep notulen nr. 8 niet aangetroffen 326 notulen nr. 9 jul 1954-mrt notulen nr. 10 apr-jul notulen nr. 11 jul-nov notulen nr. 12 nov 1955-jan notulen nr. 13 feb-apr notulen nr. 14 mei-sep notulen nr. 15 sep 1956-mrt notulen nr. 16 mrt-nov notulen nr. 17 dec mrt notulen nr mrt-mei notulen nr. 19 jul-okt notulen nr. 20 nov 1958-mei notulen nr mei-dec notulen nr. 22 jan-nov notulen nr. 23 dec 1960-jun nov 1954-feb jul 1969-mrt Stukken betreffende vergaderingen met de Centrale Zeevaartbond ter Koopvaardij en Visserij C.K.V Ingekomen jaarverslagen van de Vijf Bonden en de bonden afzonderlijk Ingekomen afschriften van beschikkingen van het College van Rijksbemiddelaars inzake de koopvaardij en de zeevaart Verzameling van collectieve arbeidsovereenkomsten Stukken betreffende de Geschillencommissie koopvaardij Statuten van de vijf bonden, het Bedrijfsfonds voor de Koopvaardij, de Raad van Bestuur voor de Zeevaart en kleinere bonden.

27 Raad van Bestuur Zeevaart Enkele bijzondere beschikkingen, reglementen, C.A.O.'s en circulaires Stukken betreffende het Waarborgfonds Koopvaardijstichting

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945)

Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) Nummer archiefinventaris: 2.19.054.07 Inventaris van het archief van het Contactbureau Indische Vaart, (1945) 1949-1959 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.19 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGBJ), 1931-1986 Auteur: J.A.A. Bervoets, J.J.C.M. Strik Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961

Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961 Nummer archiefinventaris: 3.12.16 Inventaris van het archief van het Museum voor Volkenkunde te Leiden, 1843-1961 Archief bevindt zich tijdelijk in het Nationaal Museum van Wereldculturen te Leiden t.b.v.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Nummer archiefinventaris: 2.06.059.22 Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1995

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.03 Inventaris van het archief van de Holland-Bombay Handelsmaatschappij te Amsterdam, 1838-1940 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening,

Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.84 Inventaris van het archief van het Algemeen Orgaan Voedselvoorziening, 1949-1980 Auteur: SSA-AGV Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca

Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca Nummer archiefinventaris: 3.19.08 Inventaris van het archief van het Huis Binckhorst bij Voorburg, ca. 1400-1928 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie