Schoolgids / 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016 / 1"

Transcriptie

1 Schoolgids / 1

2 2 Voorwoord ontwikkelingsgericht basisonderwijs De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo n uur toe aan de zorg van de school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook zorgvuldig. Scholen verschillen niet alleen qua manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op hoe kinderen leren. In deze schoolgids willen we u graag een beeld van onze school geven. Wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken. Enkele hoofdpunten: De principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO); Passend onderwijs; De resultaten van ons onderwijs; De verbeterpunten van de school; Inzet tablets in de groep. De schoolgids wordt jaarlijks op de site gepubliceerd. Nieuwe ouders kunnen ook een papieren versie aanvragen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Voorts is de schoolgids voorgelegd aan de onderwijsinspectie. We leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en behaalde resultaten. Voor nieuwe en huidige ouders leggen we uit wat zij mogen verwachten als hun kind leerling van onze school wordt/is. Ook in schooljaar bruist de Bolster. Het team is ambitieus en dat kunt u zien aan onze ontwikkelplannen waarbij ik denk aan o.a. het invoeren van Engels in de groepen 5 tot en met 8, het invoeren van het continurooster in januari 2016, het uitbreiden van tablets (Snappet) naar groep 5, het invoeren van een muziekmethode en het invoeren van een integraal kwaliteitssysteem. We hopen dat u onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Uiteraard bent u altijd welkom voor een toelichting of een bezoek aan onze school. Cor Diepstraten (directeur)

3 3 Inhoud ontwikkelingsgericht basisonderwijs Voorwoord...2 Het Bolsterlied De Bolster De richting en identiteit Het team Het schoolbestuur Schooltijden Marge-uren De 7 stelregels van ons OGO onderwijs op onze school De kwaliteit van ons onderwijs Regels en protocollen De school als leergemeenschap De groepen Informatie over de groepen Organisatie voor zorgleerlingen met specifieke behoeften Wie werken er in onze school? De activiteiten voor de kinderen in de diverse groepen Groep Groep Groep 5 t/m De hulp op school Externe hulp op school Jeugdzorg in het algemeen Het belang van de betrokkenheid van de ouders De oudervereniging De medezeggenschap De klachtenprocedure Tevredenheidsonderzoek De ontwikkelingen op school Onderwijsresultaten...49 Colofon Tekstredaktie: Directie De Bolster Grafische vormgeving: Studio XJ6 Logo-ontwerp De Bolster 2013: Ilona van Oerle 8.1 De leerplichtwet De verlofregeling Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Het afmelden van leerlingen De vakantietijden Aanmelding en toelating van leerlingen Schorsen en/of verwijderen van leerlingen Rijksinspectie Leerplichtambtenaar Externe Vertrouwenspersoon Regionale klachtencommissie Kindermishandeling Stichting Nuwelijn Kbs De Bolster Bestuur van de School Stichting Nuwelijn Raad van Toezicht Namen interne instanties...63

4 4 Schoollied ontwikkelingsgericht basisonderwijs Het Bolsterlied In het centrum van ons dorp Tussen Schakel, bieb en kerk Ligt voor ons n tweede thuis t is de BOLSTER, warm en sterk. Refrein: Ja, wij willen BOLSTER elke dag Leren met een lach, Gewoon omdat het mag, B.S. Bolster is voor allemaal, Honderdduizend maal, Super ideaal! Onze ouders en het team Zijn voor ons een steun onderweg Naar de toekomst onze droom Samen willen wij..wel naar school. Refrein: Ja, wij willen BOLSTER elke dag Leren met een lach, Gewoon omdat het mag, B.S. Bolster is voor allemaal, Honderdduizend maal, Super ideaal! Wij zijn trots op rood en groen, t zijn de kleuren die t m doen! Niemand kan ons nog verslaan... B.S. Bolsters, er tegenaan!!!! Refrein: Ja, wij willen BOLSTER elke dag Leren met een lach, Gewoon omdat het mag, B.S. Bolster is voor allemaal, Honderdduizend maal, Super ideaal! Refrein: Ja, wij willen BOLSTER elke dag Leren met een lach, Gewoon omdat het mag, B.S. Bolster is voor allemaal, Honderdduizend maal, Super ideaal! (melodie: yellow submarine)

5

6 6 Hoofdstuk 1 De School ontwikkelingsgericht basisonderwijs Katholieke basisschool De Bolster ligt in het centrum van Gilze - gemeente Gilze en Rijen - tussen de parochiekerk en het activiteiten centrum De Schakel. Ook de bibliotheek is daarin gehuisvest. In het hoofdgebouw aan de Kerkstraat zijn 15 groepen gehuisvest. De school is d.m.v. een brug verbonden met De Schakel. Daar beschikt de school nog over enkele werkruimtes. De koppeling vereenvoudigt ook het gebruik van alle faciliteiten die De Schakel biedt. 1.1 De Bolster De school beschikt tevens over een aula, door een scheidingswand gekoppeld aan een podium, en een handvaardigheidslokaal. De kleuterlokalen zijn gegroepeerd om een kleuterhal. Een speelzaal completeert het geheel. De naam De Bolster is gekozen om zijn symbolische betekenis: zowel de school als de ouders willen de mogelijkheden van het kind ontdekken. Dat gaat niet zomaar, daar moet men zich voor inzetten. Pas als men de bolster afpelt, ontdekt men de mooie, glanzende vrucht. Bovendien beschermt de bolster de vrucht. Wij willen het kind een vertrouwde, veilige omgeving bieden waar het zich in alle rust kan ontwikkelen. 1.2 De richting en identiteit In Nederland kennen we naast het openbaar onderwijs het bijzonder onderwijs. Bijzonder moet u dan niet zien in de betekenis van uniek, maar de naam heeft alles te maken met de identiteit van de school. De Bolster behoort tot de scholen van bijzonder onderwijs en heeft de katholieke identiteit. De identiteit komt duidelijk naar voren in de levensbeschouwelijke vorming. Met alle scholen van Nuwelijn, de stichting waartoe onze school behoort, is hier het afgelopen jaar veel aandacht aan besteed. Dit heeft geresulteerd in een canon over geloofsopvoeding op school. De canon kan gezien worden als een raamwerk, waarbij elke school verder invulling kan

7 7 geven aan de verschillende items. Wat dit voor onze school betekent, vindt u in het hoofdstuk: school als ontwikkelingsgericht katholieke gemeenschap. basisonderwijs 1.3 Het team Op onze school zijn 25 leraren werkzaam, een leraarondersteuner, twee Ib-ers, drie vakleerkrachten gym, en een directeur. Het team wordt ondersteund door conciërges en een administratieve kracht. Namen van de teamleden en bereikbaarheid: Managementteam: Directeur: Cor Diepstraten Teamleider onderbouw: Peggy Kerremans-Roelen Teamleider bovenbouw: Carmen de Kuijer Intern begeleider groep 1 t/m 3: Nathalie Daelman Intern begeleider 4 t/m 8: Carmen de Kuijer OGO-coach onderbouw: Luc Bul - OGO-coach bovenbouw: Femke Zeegers Het schoolteam en de groepsindeling: Groep 1-2A Trees Hoogesteger (aanwezig ma-di-wo-do-vr.vm) Anoek Haarbosch-Hendrickx (vervangt BAPO-dagen van Trees op ma of do) Groep 1-2B Luc Bul (aanwezig ma-di-wo-do-vr.vm) Groep 1-2C Marloes Olieslagers- Cornelissen (aanwezig: ma-di) Maria Habraken-Kusters (aanwezig wo-do-vr.vm) Groep 1-2D Wendy van Loenen (aanwezig ma-di-wo-do-vr) Groep 3A Suzanne Corstens (aanw. ma-di en wo om de week) Diny Sillekens-van Loon (aanwezig wo om de week, do en vr.vm) Groep 3-4 Nathalie Daelman (aanw. ma-di-wo en do om de week) Anoek Haarbosch-Hendrickx (aanwezig do om de week en vr) Groep 4A Peggy Kerremans-Roelen (aanwezig ma en di) Peter de Graauw (aanw. wo-do en vr) Groep 5A Nicolle de Groot (aanwezig ma-di-wo-do-vr) Groep 5B Ilona Antonissenvan Oerle (aanw. ma-di-wo en do) Marco van der Bruggen (aanw. vr) Groep 6A Marco van der Bruggen (aanwezig ma en di) Femke Zeegers (aanw. wo-do en vr) Groep 6B Mieke Prenger (aanwezig ma-di en wo om de week) Elke Lommers-van de Groes (aanwezig wo om de week, do-vr) Groep 7A Nicole van Gorkom (aanw. ma-di-wo-do en vr om de wk) Wendy van Loenen (aanwezig vr om de week) Groep 7B Daniëlle Kloosterziel (aanwezig ma-di-wo-do-vr) Groep 8A Mike van Oosten (aanwezig ma-di-wo-do-vr) Groep 8B Tamara van Gerven- Lodders (aanwezig ma-di) Franca Wouters-Verwegen (aanwezig wo-do-vr) Remedial Teaching: Daniëlle Gerrits-Faes (aanwezig ma.vm-di-wo.vm) Ondersteuning leerlingen en team: Jan van den Broek (aanwezig ma-di-wo-do.vm) Twee vakdocenten lichamelijke opvoeding: Tamara van Gerven-Lodders Emmeline de Bont Conciërge: Henri van den Heuvel (aanwezig ma-di-wo-do) Vrijwilliger: Jos Pijpers (aanwezig vr) Hulpconciërge vanuit Amarant: Jan van Gorp Administratief medewerkster: Anja de Vet-van Gool (aanwezig alle ochtenden met uitzondering van vrijdag) Vrijwilligers: Elly Ensing op di Lisette Laarhoven op ma en wo

8 8 1.4 Het schoolbestuur Bevoegd gezag: Onze school hoort bij de Stichting Nuwelijn. Deze ontwikkelingsgericht stichting beheert basisonderwijs 6 katholieke basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen. De andere scholen zijn: KBS Sint Jozef, KBS De Drie Musketiers, KBS De Brakken, KBS Burgemeester van Mierlo en KBS St. Anna. Per is Stichting Katholiek Onderwijs Nuwelijn gaan werken met het bestuurlijk model Raad van Toezicht - College van Bestuur. Per die datum is er ook een bestuurlijke samenwerking gerealiseerd met het peuterspeelzaalwerk van Stichting Peuterspeelzalen Muzerij. Door deze acties was het wenselijk ook de naam van de stichting aan te passen: vanaf die datum is het daarom Stichting Nuwelijn. Bestuurlijk model Stichting Nuwelijn werkt volgens het bestuurlijk model Raad van Toezicht - College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit één persoon, de voorzitter. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in- en extern, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en voert overleg met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Het College van Bestuur wordt daarbij ondersteund door een beleidsmedewerker en een casemanager. Voor de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van de diensten van een administratiekantoor OSG te Breda. De personele vervangingen worden bij Stichting Nuwelijn geregeld via een centrale Vervangerspool. Voor alle verwerkingen in deze pool is een externe coördinator aangetrokken. Het bestuur en de beleidsmedewerkers werken vanuit het Nuwelijnkantoor. Postadres: Postbus 152, 5120 AD Rijen Bezoekadres: Past. Gillisstraat 145A, 5121 CD Rijen Tel.: Mobiel: Website: Bezetting: Dhr. G. (Gerard) Miltenburg Voorzitter College van Bestuur Mevr. I. (Irma) Grunwald Beleidsmedewerkster Mevr. A. (Annemieke) van Eijk Casemanager Mevr. L. (Linda) van Gerven Coördinator Vervangerspool De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn bestaat uit zes personen. De dagelijkse verantwoordelijkheid is in handen van het College van Bestuur. De kaders van beleid zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van dit beleid. Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een reglement opgesteld. Postadres: Postbus 152, 5120 AD Rijen. Bezoekadres: Pastoor van Gillisstraat 145A, 5121 CD Rijen. Tel: Website: Raad van Toezicht Mevr. N. (Nanette) Raaijmakers (voorzitter) Dhr. J. (Jos) Besselink Mevr. W. (Willemijn) Puyn Dhr. E. (Eugene) Houthooft Mevr. T. (Tineke) van Dommelen 1.5 Schooltijden Het is niet de bedoeling, dat u uw kind te vroeg naar school stuurt. Vanaf een kwartier voor schooltijd is er toezicht op het schoolplein. Vijf minuten voor aanvang van de lestijd gaan de schooldeuren open. Alle kinderen moeten bij aanvang van de lestijd in hun lokaal zijn. Bij slecht weer mogen de kinderen meteen naar het eigen klaslokaal. De groepsleerkracht is dan aanwezig om toezicht te houden. Groepen 1 t/m 4: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: s-morgens uur s-middags uur woensdag uur De groepen 1-2 en 3 zijn op vrijdagmiddag vrij. De groepen 1-2 zijn hele vrijdagen vrij op: 04-09; 18-09; 02-10; 16-10; 13-11; en in 2015 en op 15-01; 19-02; 29-02; 04-03; 18-03; 01-04; 15-04; 20-05; 03-06; 17-06; en in Groepen 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: s morgens uur s middags uur woensdag uur Na 1 januari 2016: De nieuwe schooltijden worden: Maandag: uur Dinsdag: uur

9 9 Woensdag: uur alle groepen Donderdag: uur ontwikkelingsgericht basisonderwijs Vrijdag: uur onderbouw 1-3 (kleuters 19 x hele dag vrij) uur bovenbouw Marge-uren Wettelijk is bepaald dat leerlingen in acht jaar basisschool klokuren onderwijs moeten krijgen. Na aftrek van vakanties en studiedagen bedraagt het aantal lesuren in het schooljaar op onze school: Groepen 1-2: 849,25 uur Groepen 3: 915,45 uur Groepen 4-8: uur Totaal wordt in schooljaar ,25 uur les gegeven. Het minimum in 8 jaar onderwijs is uur. De gymtijden: In de sporthal: Woensdagochtend (les Tamara) Groep 6b (Femke) Groep 6a (Mieke/Elke) Groep 7a (Nicole) Groep 7b (Daniëlle K.) Woensdagochtend (spel leerkracht) Groep 8a (Mike) Groep 8b (Franca) Groep 5b (Ilona) Groep 5a (Nicolle) Vrijdagmiddag (spel Emmeline) Groep 6b (Femke) Groep 6a (Elke) Groep 7b (Daniëlle K.) Vanaf 1 januari komt er een aangepast gymrooster. Dat wordt nog gepubliceerd. In de gymzaal van De Schakel: Dinsdagmiddag (spel leerkracht): Groep 3a (Suzanne) Groep 3-4 (Nathalie) Groep 4a (Peggy) Woensdagochtend (les Emmeline): Groep 1-2 (zie speelrooster) Groep 3a (Diny/Suzanne) Groep 3-4 (Nathalie) Groep 4a (Peter) Donderdagochtend (spel leerkracht): Groep 1-2a (Trees) Groep 1-2b (Luc) Groep 1-2c (Maria) Groep 1-2d (Wendy) Vrijdagochtend (les Emmeline): Groep 8a (Mike) Groep 5a (Nicolle) Groep 5b (Marco) Groep 8b (Franca) Vrijdagmiddag (spel leerkracht): Groep 7a (Nicole) Schoolvakanties: Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Meivakantie: t/m Zomervakantie: t/m Vrije dagen: Goede Vrijdag: Tweede Paasdag: Hemelvaart en vrijdag erna: en Tweede Pinksterdag: Studiedag Nuwelijn: Maandag 19 oktober 2015

10

11 11 Hoofdstuk 2 Waar basisschool De Bolster voor staat ontwikkelingsgericht basisonderwijs Scholen verschillen onderling niet alleen wat betreft indeling van gebouw, manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op wat en hoe kinderen er leren. Wij werken volgens de principes van het Ontwikkelings Gericht Onderwijs, ofwel OGO! Dat wil zeggen, dat we inspelen op de mogelijkheden waarover kinderen al beschikken en deze systematisch uitbreiden. We doen dit aan de hand van thema s die 6 tot 8 weken duren. 2.1 De 7 stelregels van ons OGO onderwijs op onze school: 1. We zorgen dat de kinderen betrokken zijn door betekenisvol onderwijs; 2. We leren over de wereld die dicht bij de kinderen staat; 3. We leren in een veilige omgeving: een goede sfeer; duidelijkheid en structuur; een open en eerlijke houding; 4. We gaan samen ontdekkend en onderzoekend leren; 5. We stimuleren, coachen en sturen de kinderen, zodat ze de zone van naaste ontwikkeling bereiken (In de Vygotskiaanse theorie - Vygotski was een psycoloog - wordt hiermee een activiteit bedoeld die zich tussen twee niveaus bevindt. Dus tussen het niveau van de actuele ontwikkeling dit is het niveau waarbij het kind een activiteit al zelfstandig, op eigen kracht, kan volbrengen en van de naaste of nabije ontwikkeling ligt dit is het niveau waarbij het kind bij de activiteit ondersteuning krijgt. Het gebied daartussen is een zone van naaste ontwikkeling, een activiteit die uitdagingen en kansen biedt om een kind verder te brengen); 6. We leren doelgericht en gestructureerd; 7. Ieder kind mag zijn eigenheid laten zien en krijgt de ruimte om deze te ontwikkelen. Dat betekent dat het onderwijs zinvol is voor het kind en voor de leerkracht. Kinderen zijn daardoor nieuwsgierig, blijven vragen stellen en kunnen niet stoppen met werken. Het gekozen thema wordt hun eigendom. Samen met de kinderen scheppen we een rijke, uitdagende leeromgeving, gekoppeld aan hun belevingswereld. Kinderen kunnen zich in vrijheid bewegen binnen duidelijke grenzen. Ze voelen zichzelf geaccepteerd en hebben respect voor elkaar. Wat jezelf ontdekt, vergeet je nooit meer! Saamhorigheid door elkaar te helpen, te bevragen en te motiveren. Daarom: goed observeren; open naar het kind kijken; minder dirigeren en meer begeleiden; het kind op zijn/haar eigen niveau uitdagen. De leerkracht bepaalt de doelen; de weg er naar toe is eigen aan het kind. Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief. Een goede structuur in het leerstofaanbod. Een thema is niet alleen leuk; je moet (vooral) iets leren. Ieder kind heeft op zijn eigen

12 12 niveau inbreng in de groep. Ieder kind ontdekt de grenzen van zijn kennen en kunnen. Ontwikkeling ontwikkelingsgericht in de breedste basisonderwijs zin: intellectueel, sociaal en creatief. Hierbij ligt in de kleuterperiode het accent nog op spelen en bewegen. (zie H 3.5) Vanaf groep 3 zal geleidelijk de instructie een grotere rol gaan spelen. Een korte instructie, waarna kinderen zelf in eigen tempo en naar eigen vermogen aan de slag gaan. Leerlingen voor wie deze instructie onvoldoende is, krijgen in kleine groepjes extra uitleg. Leerlingen die de leerstof gemakkelijk verwerken, krijgen extra stof. Voor ieder geldt, dat het werk voldoende uitdaging moet bieden waardoor kinderen gemotiveerd blijven. Methodes spelen hierbij vanaf groep 3 een ondersteunende rol. Methodes met differentiatie in tempo en niveau. Methodes op het gebied van lezen, taal, rekenen etc. die: Kennis bijbrengen gebaseerd op: inzicht; het zelf bedenken van oplossingen; het creatief omgaan met werkwijzen. Vaardigheden ontwikkelen, zoals: zelfstandig werken; samenwerken / communiceren; informatie verwerken en overdragen. Naarmate we meer met thema s werken, zullen de methodes vnl. als bronnenboek gebruikt worden, d.w.z. we ontlenen daaraan de doelen, de structuur en de lesideeën, maar passen vorm en inhoud aan aan de thema s. Dat geldt nu voor de methodes wereldoriëntatie en taal, uitgezonderd spelling en begrijpend lezen. Op deze manier ontwikkelen we vaardigheden, die in onze snel ontwikkelende maatschappij even belangrijk zijn als het bijbrengen van kennis. In de afstemming van het onderwijs op het kind is een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene zaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke ervaringen met uw kind thuis.

13 De kwaliteit van ons onderwijs Werkend vanuit onze OGO visie willen we ervoor zorgen dat De ontwikkelingsgericht Bolster een kwalitatief basisonderwijs goede school is. Op velerlei gebieden zijn we bezig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog peil komt en blijft. Op schoolniveau worden er minimale doelen gesteld voor de basisvaardigheden. Verder wordt er bekeken wat de speerpunten voor een jaargroep zijn. Op basis van deze gegevens wordt het groepsbeeld en groepsplan opgesteld. Ouders worden op de hoogte gebracht van de individuele handelingsplannen en veelal zijn de handelingsplannen samen met de ouders gemaakt. Tweemaal per jaar analyseren we met het hele team de resultaten van de school en bekijken we waar we het accent op moeten leggen, schoolbreed. Op dit moment ligt het accent op taal, spelling en woordenschat. Deze thema s komen daarom in werkgroepen en in studiemomenten terug. De kwaliteit wordt ook in de groep in de gaten gehouden. Leerkrachten evalueren hun lessen, al dan niet met de kinderen. Maar ook de doelstellingen van de groep worden tussentijds onder de loep genomen en besproken als daar aanleiding toe is. De aandacht voor de leerlingen wordt geëvalueerd met de intern begeleider (IB-er). Per jaar zijn er een aantal momenten dat de IB-er in de groep komt en daarna met de leerkracht alle leerlingen die aandacht of zorg behoeven doorneemt. Voor de kinderen waar een handelingsplan voor geschreven is, is er elke 6 tot 8 weken een evaluatie van de doelstellingen. De deskundigheidsbevordering van medewerkers krijgt vorm binnen de gesprekkencyclus. Er zijn minimaal twee maal per jaar gesprekken met de directie (of de teamleider/coach) over de persoonlijke ontwikkeling en het functioneren van medewerkers. 2.3 Regels en protocollen De school werkt constant aan het opstellen van regels en richtlijnen om de omgang met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen. De school kent schoolregels, procedures en protocollen. Er zijn o.a. procedures vastgelegd over de zorg aan leerlingen en het overgaan of blijven zitten. Er is een protocol voor het luizenprobleem en een pestprotocol. Al deze protocollen zijn op school op te vragen (het pestprotocol is ook te vinden op de site van de school). 2.4 De school als leergemeenschap. Onze school gaat uit van de doelstellingen van het onderwijs volgens de Wet op het Primair Onderwijs. Daarnaast zijn ook de doelstellingen van het onderwijs uit het schoolplan uitgangspunt bij het aanleren van basisvaardigheden en het onderwijzen van wereldoriënterende vakken en expressievakken. Uiteraard worden alle ontwikkelingen in het onderwijs nauwlettend gevolgd. De wettelijk verplichte opdrachten, de zgn. kerndoelen realiseren we door moderne methoden en bronnen te gebruiken die aan deze kerndoelen voldoen. Onze school werkt met een jaarklassensysteem. Hierbinnen wordt rekening gehouden met onderlinge verschillen in aanleg en tempo van de kinderen. We spreken hier over het aanbieden van de leerstof per jaargroep. Hoewel we zittenblijven proberen te voorkomen, kan het toch gebeuren dat bepaalde kinderen een aangepast programma krijgen aangeboden of aansluiten bij een andere jaargroep. We spreken dan het liefst van verlengde school/ leertijd. Dit komt vooral voor in de onder- en middenbouw. Uiteraard gebeurt zoiets altijd in samenspraak met de ouders. Naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (het overdragen van kennis en zelfstandig kritisch en creatief denken bevorderen) staat ook de sociaal emotionele ontwikkeling, creativiteitsontwikkeling, sociale redzaamheid en het ontwikkelen van normen en waarden van onze kinderen hoog in het vaandel. We denken daarbij aan: sociaal emotionele ontwikkeling; creativiteitsontwikkeling; sociale redzaamheid; ontwikkelen van normen en waarden. We proberen zoveel mogelijk individuele aandacht aan de kinderen te geven. De school als katholieke gemeenschap. Bij de opvoeding van kinderen krijgt men vroeg of laat te maken met zaken rond geloof en kerk, want dit terrein is ook een onderdeel van ons leven en onze samenleving. Als ouders voor een katholieke school kiezen, mogen zij verwachten dat de school uitgaat van de christelijke normen en waarden. Bij het katholiek onderwijs gaat het om leven in de geest

14 14 van het evangelie. Omdat dit in deze tijd niet altijd even gemakkelijk is om over te dragen aan kinderen, hebben we basisonderwijs met alle scho- ontwikkelingsgericht len van de stichting hier een aantal studiemomenten aan gewijd. Deze hebben geresulteerd in een canon, een soort raamwerk waarbinnen de school aangeeft hoe zij met het katholieke geloof om gaan en dit uit zullen dragen. In de canon staat voor onze school: Leerkrachten onderschrijven de uitgangspunten van de canon en handelen hiernaar; In alle groepen worden er Bijbelverhalen verteld aan de kinderen. Dit is voor ons een uiting van de katholieke identiteit en een vorm van cultuur- en kennisoverdracht; Wij staan open voor momenten van bezinning aan de hand van een overweging; Kinderen komen regelmatig in aanraking met vieringen. Zeker Kerst en Pasen zijn voor ons aanleiding om uitgebreid stil te staan bij het leven van Jezus en hier in een viering met de hele school aandacht aan te schenken; We besteden aandacht aan het vak godsdienst. We laten kinderen kennis maken met thema s uit de methode Trefwoord en volgen daarmee de kalender van Christelijke feesten. We staan open voor andere religies en besteden aandacht aan de wereldgodsdiensten. Kinderen ontmoeten immers dagelijks mensen die anders zijn. Misschien voor de kinderen van onze school minder vanzelfsprekend, maar daarom is het van groot belang hen te leren dat elk mens recht heeft om trouw te zijn aan zijn of haar eigen traditie. Kinderen moeten leren omgaan met deze andere culturen omdat we er van overtuigd zijn dat verdraagzaamheid de voorwaarde is tot vrede; We hebben een open houding naar de kerk en de parochie. We blijven met elkaar in gesprek en ondersteunen elkaar waar het kan.

15 15 Hoofdstuk 3 De organisatie van het onderwijs ontwikkelingsgericht basisonderwijs 3.1. De groepen De leerlingen op onze school zijn verdeeld over: De kleutergroepen: de groepen 1 en 2. Hierin zitten de kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud bij elkaar (ook wel jongste, middelste en oudste kleuters genoemd). Deze groepen zijn gecombineerd om de sociale ontwikkeling te bevorderen. De jaargroepen 3 t/m 8. Kinderen vanaf 6 à 7 jaar t/m 12 jaar. De kinderen zitten met leeftijdgenoten in de groep en werken volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Bij uitzondering krijgen kinderen leerstof uit andere leerjaren aangeboden, als hun ontwikkeling daarom vraagt. 3.2 Informatie over de groepen Aan het begin van ieder schooljaar, dit jaar op maandag 14 september, organiseren we een informatieavond voor de ouders van de leerlingen in de verschillende groepen. Op deze avond ontvangt u informatie die voor dat jaar van wezenlijk belang is: werkvormen, materialen, afspraken. De leerlingen zullen tijdens deze avond de ouders op een OGO manier rondleiden. Uiteraard is de leraar aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is over de inhoud van de jaargroep schriftelijke informatie beschikbaar. 3.3 Organisatie voor zorgleerlingen met specifiekebehoeften. De leerlingenzorg neemt op onze school een belangrijke plaats in. Een Interne Begeleider (IB-er) houdt zicht op de ontwikkeling van kinderen, die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er een Remedial Teacher (RT-er), die de extra lessen verzorgt aan kinderen buiten de groep. Ook de leraarondersteuner ondersteunt leerlingen die extra zorg nodig hebben (dit kunnen ook meerbegaafde leerlingen zijn). Hoe deze extra leerlingenzorg is georganiseerd, kunt u lezen in hoofdstuk Wie werken er in onze school? a. Het team en het ondersteunend personeel. Het team bestaat uit een managementteam, (een directeur, twee teamleiders, waarvan de teamleider van de bovenbouw tevens IBer is), de vaste groepsleerkrachten, de remedial teacher, de gymleerkrachten en een leraarondersteuner. Daarnaast zijn er: 2 personen voor het conciërgewerk; een hulpconciërge vanuit de Stichting Amarant, die de conciërges assisteert; een administratief medewerkster. Duobanen? We proberen de groepsindeling zo samen te stellen, dat de kinderen te maken krijgen met maximaal 2

16 16 vaste groepsleerkrachten. Als er twee vaste leerkrachten voor een groep staan, is er sprake van een ontwikkelingsgericht duobaan. Samen basisonderwijs zijn zij verantwoordelijk voor de groep. Daarvoor wordt een goede taakverdeling opgesteld. Jaarlijks ontvangt u een overzicht van onze teamleden en eventueel de groep die zij begeleiden. Vervanging? Ook onze school heeft te maken met vervanging i.v.m. bijzondere omstandigheden zoals verlof, ziekte etc. In dat geval doen we zoveel mogelijk een beroep op vaste vervangers/vervangsters, en in tweede instantie op een kracht van buitenaf. De eerste dag wordt nooit een groep naar huis gestuurd. Mocht voor de daarop volgende dagen geen aanvaardbare oplossing worden gevonden, dan zal de betreffende groep een briefje mee naar huis krijgen, waarin wordt aangegeven dat deze kinderen de volgende dag geen les kunnen krijgen en dus ook niet op school worden verwacht. Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep thuis moeten blijven. Tot heden is het nog nooit voorgekomen dat een groep thuis moest blijven!!! Het protocol vervanging bij ziekte kunt u op school inzien. Scholing van leerkrachten. Jaarlijks wordt er een plan opgesteld voor na- en bijscholing. Hierin staat vermeld of teamleden individueel en/of als groep extra scholing krijgen en met welk doel. Dit na- en bijscholingsplan ligt ter inzage bij de directie aan het begin van ieder schooljaar. Stagiaires. Onze school biedt leerlingen/ studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid tot het lopen van stage. Meestal betreft het studenten,die later zelf leerkracht, onderwijs of klassenassistent willen worden. De (eind)verantwoording ligt altijd bij de vaste groepsleerkracht. 3.5 De activiteiten voor de kinderen in de diverse groepen. Groep a Groep 1-2 Groep 1 t/m 2 werkt vanuit de visie van het ontwikkelings-gerichtonderwijs. Dit betekent dat we inspelen op de mogelijkheden waarover de kinderen al beschikken en deze systematisch uitbreiden. We werken in thema s van ongeveer zes weken. Deze thema s moeten betekenisvol zijn en de betrokkenheid van de kinderen stimuleren. Binnen het thema zorgen we voor een uitdagende leeromgeving. We gaan uit van een aantal doelgerichte activiteiten lettend op de ontwikkelings-perspectieven van de kinderen spelactiviteiten; gespreksactiviteiten; lees/schrijfactiviteiten; reken/wiskunde activiteiten; constructieve activiteiten; expressieactiviteiten. We werken daarvoor in themahoeken. In deze hoeken is de spelactiviteit de leidende activiteit. De kleuters worden uitgedaagd hun spel te ontwikkelen aan de hand van een onderwerp dat gedurende enkele weken wordt uitgediept. De leerkrachten zijn hierin begeleidend en sturend bezig en lokken behoeften en vaardigheden uit. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden in een kleine kringactiviteit begeleid. Meestal beginnen we de dag met taal- of rekenactiviteiten in de kring, zoals: voorlezen kring/leergesprek vertellen taalspelletjes versjes rekenspelletjes drama prentenboek

17 17 Tijdens de speel/werktijd komen de kernactiviteiten aan bod. Hierbij hanteren de leerkracht en de ontwikkelingsgericht kinderen het planbord. basisonderwijs Het planbord maakt voor leerkracht en kinderen zichtbaar dat: 1. er begeleide activiteiten zijn: het kind is bezig met een zelfgekozen activiteit en de leerkracht begeleidt, helpt of stimuleert het kind. 2. er geleide activiteiten zijn: de leerkracht bepaalt wat het kind gaat doen en geeft daarbij uitleg. 3. er vrije activiteiten zijn. De rol van de leerkracht is vierledig: 1. Observeren: De leerkracht schept d.m.v. observaties een ontwikkelingsbeeld van ieder kind. Door het volgen van dit beeld, kunnen we de zone van naaste ontwikkeling aanspreken, ofwel: we kunnen een geschikte vervolgactiviteit plannen. Alle observaties worden vastgelegd in een logboek. 2. Begeleiden: Meestal wordt de begeleiding vooraf gepland in het logboek. Bij het begeleiden zijn de volgende doelen van belang: een veilige omgeving scheppen voor de kinderen waarin ze emotioneel vrij zijn en hun zelfvertrouwen toeneemt; initiatieven vanuit kinderen stimuleren; kinderen motiveren; kinderen nieuwe impulsen geven door ze in te voeren in de zone van naaste ontwikkeling. Dit doen we door mee te spelen, mee te denken, te evalueren en reflecteren met de kinderen. 3. Registreren: We registreren alle belangrijke ontwikkelingen van een kind in het groepsbeeld. De registratie komt voort uit observaties en het logboek. 4. Brede persoonsontwikkeling: We investeren veel in het emotioneel vrij zijn van kinderen, het verkrijgen van zelfvertrouwen en het nieuwsgierig zijn. Deze factoren zijn essentieel voor een goede verdere ontwikkeling van een kind. Daarom creëren we een veilige, rijke leeromgeving. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de lichamelijke ontwikkeling. 1. Buiten op de speelplaats: buitenspel is meestal vrij spel, zoals spelen met karren, banden, touwen en ander buitenmateriaal. Bij mooi weer spelen we ook in de zandbak. 2. In de speelzaal en gymzaal van De Schakel komen aan bod: vrij spel met klautermateriaal; de spelles; spelen met klein gymmateriaal, zoals: ballen, hoepels e.d. De hele week door vinden er ook allerlei expressieactiviteiten plaats: dramatische expressie; dans - poppenkast; muziekexpressie. Overgang naar groep 3: In groep 2 wordt met de ouders besproken of hun kind toe is aan groep 3. Soms zien we een kind liever een jaar langer in groep 2, dan dat het jarenlang de school op de tenen moet doorlopen. Incidenteel stromen kinderen uit groep 1 door naar groep 3.

18 18 Groep 3-4 ontwikkelingsgericht basisonderwijs 3.7 Groep 3-4 In groep 3 en 4 ontwikkelt uw kind zich van een spelend kind naar een lerend kind. Er wordt nu meer aandacht besteed aan het leren van lezen, rekenen, schrijven en taal. Dat vraagt steeds meer luistervaardigheid, concentratie en taakgerichtheid. De ideeën van het ontwikkelingsgericht onderwijs zetten we voort. We spelen in op de leergierigheid van de kinderen door het aanbieden van uitdagende activiteiten en werkvormen, die de betrokkenheid vergroten. Groep 3 In groep 3 wordt het hele schooljaar door voortdurend gewerkt vanuit een thema. Hieraan worden vooral de taal-, spelling- en leeslessen gekoppeld. In de middag wordt er gewerkt met een planbord. Hierbij komen allerlei activiteiten aan bod, die betrekking hebben op het thema en waaruit de kinderen eigen keuzes kunnen maken o.a. op het gebied van taal, rekenen, spelling, schrijven en creativiteit. Taal Bij taal werken we ontwikkelingsgericht. Wat betekent dat? De structureerwoorden (basiswoorden) worden aangeboden vanuit een thema d.m.v. in de klas zichtbaar gemaakte voorbeelden. (soep? soep maken!) De kinderen vertellen over hun eigen ervaringen en delen hun kennis. Samen wordt op een flapover een verhaal gemaakt, waarna ze hun eigen verhaal gaan maken op eigen niveau. Deze worden gepresenteerd en opgehangen, of er wordt een klassenboek van gemaakt. Na enige tijd komen enkele werken in een trotsmap. Als de structureerwoorden aangeboden zijn, wordt er in de tweede helft van het schooljaar op dezelfde manier gewerkt aan de doelen van geschreven taal (b.v. een boodschappenlijstje of de opzet van een brief) zinsbouw, uitbreiding van de woordenschat en begrijpend lezen. Lezen Iedere ochtend starten de kinderen met lezen. Ieder kind kan op zijn eigen niveau en tempo aan de slag. Er kan gelezen worden uit leesboeken, strips, prentenboeken, de krant, zelfgemaakte leesboeken en informatieve boeken. De leerkracht heeft dan de handen vrij om kinderen extra te begeleiden.

19 19 Drie maal per week start de ochtend met een leescircuit. Dan wordt er een half uur tijd besteed ontwikkelingsgericht aan leesspelletjes, basisonderwijs leeswerkjes op de computer en werken in werkboekjes. Dit gebeurt in kleine groepjes in een rouleersysteem, waarbij hulp van ouders wordt ingeschakeld. Ook is er dan tijd voor extra begeleiding. In de loop van het schooljaar wordt steeds meer ingespeeld op het technisch lezen. Groep 4 Taal Aansluitend op groep 3 worden de doelen van taal in groep 4 ook aangeboden vanuit een thema. Denken-delen-uitwisselen komen regelmatig aan bod, waarbij de kinderen vertellen over hun eigen ervaringen en hun kennis delen met elkaar. Na een korte introductie gaan de kinderen zelfstandig, in tweetallen of in groepjes aan de slag. Ze maken o.a. zinnen, schrijven verhalen en brieven en overleggen daarbij. De zinnen en verhalen worden voorgelezen, opgehangen of gebundeld tot een klassenboek. Technisch lezen In groep 4 wordt iedere dag een half uur gelezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van AVI-boeken, bibliotheekboeken, strips, zelfgemaakte boeken en informatieve boeken. De kinderen lezen zelfstandig, terwijl de leerkracht aandacht besteedt aan technisch zwakkere lezers. Kinderen die in aanmerking komen voor extra begeleidingkrijgen intensief 3 keer per week een half uur Estafettelezen. Dan worden teksten gelezen, leesproblemen behandeld en opdrachten gemaakt, ook op de computer. Iedere dag een half uur lezen boeken kiezen op eigen niveau... en vervolgens zelfstandig lezen... Groep 3 en 4 Spelling In groep 3 richten we ons vooral op het spellen van klankzuivere woorden. In groep 4 gebruiken we de methode Spelling op maat, waarbij verschillende spellings-categorieën aan bod komen. Schrijven De methode Novoscript integreert motoriek en schrijven, waarbij naar een goede balans gezocht wordt tussen de psycho-motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van een persoonlijk handschrift. De afstemming tussen kind, leerkracht en taak is optimaal, met veel aandacht voor individuele verschillen en mogelijkheden om te differentiëren. In groep 3 wordt aandacht besteed aan het aanleren van beweging, richting en vorm van letters en cijfers. In groep 4 worden de verbindingen van de letters aangeleerd. Rekenen We werken met de vernieuwde methode Pluspunt, waarbij sprake is van een interactief rekenproces. De kinderen krijgen de gelegenheid om op eigen wijze met de rekenproblematiek om te gaan.een belangrijk uitgangspunt is de bespreking van rekenactiviteiten in een grote of kleine groep kinderen. Hierbij heeft elk kind zijn inbreng. Het is zeer waardevol om via gezamenlijke inzet de wegen tot een oplossing te vinden. In groep 3 krijgen de kinderen de bewerkingen t/m 20 (erbij, eraf en splitsen) en de getallen t/m 100. Getalbegrip is belangrijk. In groep 4 krijgen de kinderen de bewerkingen t/m 100 (erbij en eraf), de tafels van 2, 5 en 10 en klokkijken: hele en halve uren en kwartieren. Snappet Vorig schooljaar hadden de leerlingen uit de groepen 4 de primeur om te gaan werken met Snappet (tablets) voor rekenen en spelling. Daar alle gebruikers positief zijn over het gebruik en van de voordelen voor de leerlingen is besloten om dit jaar ook groep 5 met Snappet te laten werken. Wereldoriëntatie We werken met thema s, die dicht bij de leefwereld van het kind staan met als doel: betrokkenheid vergroten; leren betekenisvol maken; zelfstandigheid vergroten; sociale ontwikkeling bevorderen; eigen keuzes leren maken; eigen tempo en ontwikkeling. Het sluit aan bij de manier van werken in de groepen 1-2. Uitzendingen van schooltelevisie bieden hierbij een sterke visuele ondersteuning. Groep Groep 5 t/m 8 Ook in deze groepen wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Alle groepen werken in blokken van 6 tot 8 weken aan thema s, waarbij de leerdoelen van taal en wereld-

20 20 oriëntatie het uitgangspunt zijn. De nadruk ligt niet op weetjes en ontwikkelingsgericht trucjes, maar op het basisonderwijs inoefenen van vaardigheden om informatie te verwerven, te bewerken en te presenteren. Het zelf uitvoeren van onderzoeken neemt een steedsgrotere plaats in. Dit jaar wordt een begin gemaakt met het gebruik van trotsmappen: werkresultaten van kinderen worden opgeslagen en geëvalueerd met de kinderen. Lezen. 1. Technisch lezen In groep 5,6,7 en 8 werken kinderen, die in aanmerking komen voor extra begeleiding, met Estafettelezen. Dan worden teksten gelezen, leesproblemen behandeld en opdrachten gemaakt, ook op de computer. De overige kinderen lezen zelfstandig in leesplezier bevorderende lectuur op eigen niveau. Ook hanteren wij hierbij het tutorlezen. vaardigheden, studietechnieken, die kunnen worden toegepast bij andere vakken, bijv. het maken van een werkstuk of de voorbereiding van een spreekbeurt. Bij leesbeleving staat het genieten van teksten, die je zelf hebt gekozen, centraal. Het is de ervaring van belevend (emotioneel) opgaan in een tekst. Voor je plezier lezen! Een aantal activiteiten sluiten hierbij aan: voordrachtslezen, boekbespreking, bibliotheekbezoek en de kinderboekenweek. Taal Wij gebruiken de methode Taalleesland als bronnenboek bij het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat betekent dat de leerdoelen van de methode, gekoppeld aan landelijke referentieniveaus, uitgangspunt zijn bij het opzetten van de thema s. Met ingang van schooljaar werken we tevens vanuit de kerndoelen opgesteld door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Per taalaspect is een verdeling gemaakt voor de diverse jaargroepen. Een aantal doelen wordt per leerjaar gespecificeerd op kaarten waarop de criteria staan waaraan het werk moet voldoen. Aan de volgende taalaspecten wordt systematisch aandacht geschonken: Luisteren en spreken: luisteren naar instructie, informatie, betoog of verhalen. In spreekstijl en samenhang afstemmen op de luisteraar / doelgroep. Leesbegrip en leesstrategieën: teksten kunnen lezen, begrijpen, samenvatten, interpreteren en evalueren. Schrijven: als schrijver wil je een doelgroep, een lezer, bereiken. Kinderen leren een schrijfplan te ontwikkelen, correct te formuleren en tekst aan te passen. Taalbeschouwing: aandacht 2. Leesbegrip en leesbeleving Beiden vormen een onderdeel van zowel Taalleesland (zie Taal) als Nieuwsbegrip XL. Leesbegrip is het begrijpen van de informatie die een tekst je geeft. Om wat voor soort tekst gaat het en met welk doel wordt die gelezen? Hoe is de tekst opgebouwd? Wat is de bedoeling van de schrijver? Hoe onderscheid je hoofd- van bijzaken? Hoe maak je een samenvatting? Kun je doen wat er staat uitgelegd? Zo verwerft het kind zich een aantal

21 21 voor: woordvorming, zinsbouw, interpunctie, woordenschat, woordsoorten e.d. Spelling: het toepassen van spellingsstrategieën. ontwikkelingsgericht basisonderwijs Engels: Vanaf dit schooljaar starten we met Engels in groep 5 en 6 met de methode Take it Easy. Take it Easy is een digibordmethode Engels voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs. Het is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. Zelfstandig werken Zelf aan de slag na een korte instructie is het streven bij alle vakken. Daarnaast geeft het hanteren van een takenkaart kinderen de gelegenheid zelf keuzes te maken. Daarom zijn er zowel verplichte opdrachten als keuze-opdrachten. Schrijven In groep 5 worden de hoofdletters geïntroduceerd en ligt de nadruk op een vlotte, soepele schrijfbeweging. In groep 6 t/m 8 staat het verfijnen van de schrijfbewegingen en het ontwikkelen van een functioneel persoonlijk handschrift voorop. Rekenen We gebruiken evenals in groep 3-4 de vernieuwde rekenmethode Pluspunt. Organisatie We onderscheiden 2 soorten lessen: in de leerkrachtgebonden les is sprake van een interactief rekenproces: kinderen activeren door te vragen naar verschillende oplossingen, door ideeën uit te wisselen, door opdrachten te bedenken. in de les zelfstandig werken zijn kinderen zonder directe begeleiding van de leerkracht aan het werk. Differentiatie Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen hanteren we de volgende differentiatievormen: naar tempo: extra werk of alleen de basisstof; naar inhoud: op basis van toetsresultaten krijgen kinderen herhalingsstof of verdiepingsstof (verrijkingsstof); methodisch: kinderen kiezen, afhankelijk van hun niveau, verschillende oplossingswijzen. Zo werken ze met of zonder concreet materiaal, modellen en/of schema s. De instructie is hierop aangepast: individueel, in kleine groepjes b.v aan de instructietafel of d.m.v. korte klassikale instructie. Toetsing Op verschillende manieren wordt nagegaan of kinderen de aangeboden stof beheersen. Hierbij gaat het niet alleen om het goede antwoord, maar ook om de gekozen oplossingsstrategie. Dit gebeurt door middel van toetsen en observaties. een diagnostische toets controleert of de basisstof beheerst wordt. Afhankelijk daarvan wordt herhaling of verdieping aangeboden; een beoordelingstoets gaat na of de leerstof ook op langere termijn wordt beheerst. Wereldoriëntatie De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie worden geïntegreerd in de thema s. Vanaf groep 5 worden de ervaringen uit de directe leefwereld van de kinderen uitgebreid met meer algemene begrippen. Kinderen komen achtereenvolgens in aanraking met plaatselijke, regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen en verschijnselen. Daarbij groeit hun inzicht in alle as-

22 22 De lijnen door de school t.a.v. enkele vakgebieden ontwikkelingsgericht basisonderwijs pecten van het menselijk bestaan: economisch, politiek, sociaal en cultureel. Door het leren hanteren van moderne communicatiemiddelen (krant, televisie, internet) verbreden de kinderen hun ervaringen en leren ze omgaan met actualiteiten. Engels (in de groepen 7 en 8) Vanaf dit schooljaar starten we Engels met de methode Groove.me in de groepen 7 en 8. Groove.me is een revolutionaire digibord lesmethode Engels voor onze groepen 7 en 8. Het is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. De expressievakken Onder expressievakken verstaan we op onze school de vakken tekenen, muziek, dramatische vorming, handvaardigheid en textiele werkvormen. Voor elk van deze vakgebieden werken we op onze school volgens methoden met een aantal vastliggende onderwerpen en technieken. Natuurlijk proberen we in de loop van het jaar aan te sluiten bij de seizoenen, feesten en actuele thema s. De organisatie van de expressievakken in groep 3 t/m 8: Incidenteel wordt een extra leerkracht ingezet naast de groepsleerkracht, zodat de leerlingen twee keer een uur per week in kleinere groepen kunnen worden ingedeeld voor het onderwijs in tekenen, handvaardigheid en dramatische vorming. Door een roulatiesysteem komen alle vakken voor alle leerlingen evenveel aan bod; Per week krijgen de groepen 3 t/m 8 een half uur muziekles van een groepsleerkracht. Lichamelijke opvoeding; groep 3 t/m 8 De gymlessen worden wat betreft de spellessen gegeven door de eigen groepsleerkracht. Een groepsleerkracht met speciale vakbekwaamheid lichamelijke opvoeding verzorgt voor enkele collega s de meer gymtechnische lessen. Daarnaast heeft de Gemeente Gilze en Rijen in het kader van Sport en Bewegen een combinatieleerkracht benoemd d.w.z. dat zij naast het geven van gymlessen op school ook sportverenigingen begeleidt en introduceert tijdens de lessen. Elke week zijn er twee lessen lichamelijke opvoeding, afwisselend een spelles of een oefenles (technische les). De lessen worden gegeven in de sporthal; enkele groepen maken gebruik van de gymzaal bij de school. De kinderen lopen o.l.v. de leerkracht naar de sporthal. De gymtijden kunt u lezen op pagina 9. Als kinderen niet aan de gymlessen kunnen deelnemen, melden ouders dit bij de leerkracht; Voor het deelnemen aan de gymlessen is aangepaste kleding vereist: een gympakje of

23 23 ontwikkelingsgericht basisonderwijs een korte broek en een shirtje. Gymschoenen zijn verplicht. Deze mogen geen zwarte zolen hebben; Het lopen naar de sporthal en terug gebeurt onder schooltijd. Om uur en uur gaan de leerlingen vanaf de sporthal rechtstreeks naar huis. Vanaf 1 januari 2016 gaan de leerlingen i.v.m. het continurooster om vanaf de sporthal rechtstreeks naar huis. De katechese Naast de levensbeschouwelijke vorming, die ieder moment van de dag kan plaatsvinden, zijn er in ons lesprogramma ook katecheselessen. Aan de hand van de methode Trefwoord wordt jaarlijks gewerkt met enkele projecten. Twee daarvan zijn gekoppeld aan Kerstmis en Pasen. In groep 3 t/m 8 wordt middels kalenderprojecten meerdere malen per week een aandachtsmoment gecreeerd. Persoonlijke ervaringen worden verbreed met die van anderen en gemeten aan de woorden van het evangelie. Aan de orde komen o.a.: levenservaringen van het kind; verwondering over de schepping; Jezus van Nazareth; bijbelverhalen gerelateerd aan het heden; de verhouding arm en rijk; vrede; toekomst; leven na de dood. Aanvullende activiteiten: 1. Onze school kent dagopeningen in de vorm van een gebed, lied, gedicht of bijbeltekst. 2. Jaarlijks zijn er kerst- en paasvieringen. 3. In groep 4 werkt de school met een project over de Eucharistieviering. Een aantal kinderen bereidt zich hiermee voor op de Eerste Heilige Communie in samenwerking met ouders en parochie. 4. In groep 8 wordt door school, gastouders en parochie gewerkt aan een project rond het sacrament van het Vormsel. Slechts de toekomstige Vormelingen volgen deze lessen. Verkeer Wij willen de kinderen leren om op de juiste manier deel te nemen aan het verkeer, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan een goede verkeersmentaliteit. De methode Wijzer door het Verkeer combineert theoretische en praktische verkeerslessen. In groep 7 wordt deelgenomen aan het landelijk ver-

Schoolgids 2014-2015 / 1

Schoolgids 2014-2015 / 1 Schoolgids 2014-2015 / 1 2 Voorwoord ontwikkelingsgericht basisonderwijs De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo n 8.000 uur

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Voorwoord. Groep 5b Ilona van Oerle (ma di - vrij.) i.v.oerle@debolstergilze.nl Peter de Graauw ( woe do) p.d.graauw@debolstergilze.

Voorwoord. Groep 5b Ilona van Oerle (ma di - vrij.) i.v.oerle@debolstergilze.nl Peter de Graauw ( woe do) p.d.graauw@debolstergilze. Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders van de leerlingen van de groepen 5. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken, die in dit schooljaar aan bod komen. Op deze manier proberen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 3

Informatieboekje Groep 3 Informatieboekje Groep 3 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor de ouders van de kinderen van de leerlingen van groep 3. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken die in dit schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Voorwoord. Leerkrachten Groep 6a Marco v.d. Bruggen (ma-di) m.vd.bruggen@debolstergilze.nl Femke Zeegers (woe-do-vr) f.zeegers@debolstergilze.

Voorwoord. Leerkrachten Groep 6a Marco v.d. Bruggen (ma-di) m.vd.bruggen@debolstergilze.nl Femke Zeegers (woe-do-vr) f.zeegers@debolstergilze. Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders van de leerlingen van de groepen 6. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken, die in dit schooljaar aan bod komen. Op deze manier proberen

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 3

Informatieboekje Groep 3 Informatieboekje Groep 3 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor de ouders van de kinderen van de leerlingen van groep 3. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken die in dit schooljaar

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep

Ofwel... Wat doen we de hele week en wie staat er voor de groep Informatieavond groep 4 Hoe, wat, wanneer en wat er verder zo besproken kan worden... Programma Welkom Hoe zit de organisatie van de week in elkaar? Leerstof van dit schooljaar in vogelvlucht Pedagogisch

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED DEELSCHOOLWERKPLAN; SCHRIJVEN INHOUDSOPGAVE; 5.3.2.0. omschrijving vakgebied 5.3.2.1. visie op schrijven 5.3.2.2. bijdrage van het leergebied aan de integrale doelen 5.3.2.3. beginsituatie 5.3.2.4. globale

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Voorwoord. Leerkrachten Groep 6a

Voorwoord. Leerkrachten Groep 6a Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders van de leerlingen van de groepen 6. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken, die in dit schooljaar aan bod komen. Op deze manier proberen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Even voorstellen maandag,donderdag en vrijdag: Anita dinsdag en woensdag: Marjon maandag-, dinsdag- en woensdagochtend: Lorenzo donderdag: Pabo-stagiaire Nelianne

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Voorwoord. Groep 7b Danielle Kloosterziel (ma t/m vr) d.kloosterziel@debolstergilze.nl

Voorwoord. Groep 7b Danielle Kloosterziel (ma t/m vr) d.kloosterziel@debolstergilze.nl Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor de ouders van de leerlingen van groep 7. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken, die in dit schooljaar aan bod komen. Op deze manier proberen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders van de leerlingen van de groepen 4. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken, die in dit schooljaar aan bod komen.

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN.

Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN. Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN. Groep 4 Wereld in getallen rekenen (snappet) Deze methode gaat uit van het dagelijks leven. Schema s en tekeningen worden hierbij gebruikt om de problematiek inzichtelijk

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. Informatieblad groepen 5 Gang van zaken Zelfstandigheid: In groep 5 leren de kinderen zelf hun werk te verdelen over de week.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 8

Informatieboekje Groep 8 16 Informatieboekje Groep 8 2 15 Pauze De kinderen mogen drinken en fruit meenemen. Dit graag in bekers en bakjes (voorzien van naam) en ook niet teveel meegeven. Verjaardagen De verjaardagen van de kinderen

Nadere informatie

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5.

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5. Informatie groep 5 Taal en spelling We werken op school met de compleet vernieuwde methode: Taal Actief. Taal Actief heeft een basisprogramma van 32 weken per jaar, verdeeld in acht thema s van vier weken.

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b Schooljaar 2012/2013 Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b krijgt momenteel les van één juf, Linda Velgersdijk. Meester Ed Meerburg en meester

Nadere informatie

Leerkrachten Groep 4/5 Groep 5a

Leerkrachten Groep 4/5 Groep 5a Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders van de leerlingen van de groepen 5. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken, die in dit schooljaar aan bod komen. Op deze manier proberen

Nadere informatie

Voorwoord. Leerkrachten

Voorwoord. Leerkrachten Voorwoord Dit informatieboekje is bedoeld voor ouders van de leerlingen van de groepen 4. U vindt hierin informatie over alle belangrijke zaken, die in dit schooljaar aan bod komen. Op deze manier proberen

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2?

Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Wat maakt mijn kind allemaal mee in groep 1-2? Informatieavond 1 september 2016 2 Het werken in de groepen 1 en 2 Dagindeling o Binnenkomst: Bij binnenkomst om 08.20 uur kijken de kinderen naar de dagritmekaarten.

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie