Jaarverslag 2009 Stichting RHZ. Gezond groeien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Stichting RHZ. Gezond groeien"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Stichting RHZ Gezond groeien

2 De stichting RHZ groeit naar een eerstelijns bedrijf met solide basis en TOEKOMSTPERSPECTIEF.

3 Inleiding De stichting RHZ heeft in 2009 haar positie weten te verstevigen en evolueert van een organisatie in wording naar een volwassen bedrijf. De ketenproducten zijn verder geïmplementeerd; diabetes kent een solide en brede implementatie en COPD is groeiend. De praktijkondersteuners hebben hun plek gevonden binnen de huisartsenpraktijk, maar ook een plek gevonden binnen de RHZ organisatie. En de RHZ begint zich meer en meer te ontwikkelen op het gebied van ondersteunende diensten. Ook de fysiotherapeuten, verenigd via Fy'net sluiten aan bij de RHZ en vinden hun plek in de chronische zorgketen en hebben behoefte aan de facilitaire diensten die de RHZ ontwikkelt. Alle huisartsen en het merendeel van de fysiotherapeuten zijn zonder uitzondering aangesloten en ook dat mag als opmerkelijk gegeven waargenomen worden. Kortom, de stichting RHZ groeit naar een eerstelijns bedrijf met solide basis en toekomstperspectief. Deze groei geeft direct ook aan waar de actuele aandacht het meest naar uitgaat; de groei de baas blijven. Hoe kunnen we als organisatie groeien en tegelijk de individuele huisarts en praktijk niet uit het oog verliezen. De wereld om ons heen verandert snel, maar hoe snel kunnen we en willen we mee in deze veranderingen? Hoe blijft de RHZ een collectiviteit behouden waar alle huisartsen zich prettig bij voelen, waar men zich in herkent en waar men gehoord wordt? Ook intern vergt groei de aandacht; hoe consolideren we de bedrijfsprocessen en houden we de medewerkers in lijn met de ontwikkelingen? Vele uitdagingen liggen voor ons. Maar stilstaand water rot en een kabbelende beek houdt vers en fris water. Dit jaarverslag illustreert de ontwikkeling van stroompje naar beek. Op naar een frisse toekomst! Guy Schulpen Medisch Directeur Jaarverslag

4 Structuur De vereniging RHZ kent een driehoofdig bestuur dat tevens bestuur van de stichting Regionale HuisartsenZorg (RHZ) Heuvelland en van de stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland is. De dagelijkse leiding van de stichting RHZ wordt vorm gegeven door de directie, die werkt binnen de beleidskaders die zijn gesteld door het bestuur in engere zin en door de vereniging in bredere zin. Het organigram toont de verschillende bedrijfsonderdelen. In totaal werkten in medewerkers binnen de stichting RHZ (11,3 Fte). Het ziekteverzuim bedroeg 2,8% gemiddeld. Bestuur Dhr. J. van Rooij Dhr. P. van den Berg Dhr. C. Wijnands Stichting RHZ Dhr. G. Schulpen Dhr. C. van Uden Mw. J. Bindels Mw. J. Jennekens Mw. J. Roemgens Mw. S. Halbersma Mw. I. Bakker Stichting praktijkondersteuning Mw. W. Engering ZIO kwaliteit en scholing Mw. L. Hager Dhr. M. Bruijsten Mw. S. Martens voorzitter penningmeester / vice voorzitter bestuurslid medisch directeur manager bedrijfsvoering beleidsmedewerker secretaresse secretaresse administratief medewerker medewerker financiële administratie hoofd praktijkondersteuning kwaliteitscoördinator auditor auditor Jaarverslag

5 ZIO Onderzoek en Ontwikkeling Mw. A. Huizing Mw. M. Frederix Mw. I. Wijnands Mw. I. Duimel ZIO Facilitair Mw. G. Boskamp coördinator chronische zorg coördinator chronische zorg coördinator project (G)oud coördinator chronische zorg/onderzoeker coördinator Organigram RHZ Vereniging Huisartsen BAC OVS BAC ICT BAC Kwaliteit Bestuur BAC Samenwerking Bestuur BAC HAP Stichting RHZ Stafbureau Directie Deelnemersraad Cie DBC Diabetes Cie DBC COPD Cie DBC GGZ Cie DBC HVZ ZIO ZIO kwaliteit en scholing ZIO onderzoek en ontwikkeling ZIO Facilitair B.V. ZIO Vastgoed Beheer B.V. Praktijkondersteuning (stg Praktijkondersteuning) Jaarverslag

6 De RHZ is (mede) VERANTWOORDELIJK voor de werving, selectie, scholing en inzet van alle praktijkondersteuners in de regio. Jaarverslag

7 Praktijkondersteuning In 2009 is een belangrijk thema de positionering van de praktijkondersteuner geweest. Een klein deel van de praktijkondersteuners was in dienst van de RHZ en een groter deel was gedetacheerd vanuit het Groene Kruis Domicura. Om verschillende redenen is in 2009 het dienstverband van de praktijkondersteuners die gedetacheerd waren, omgezet in een dienstverband bij of de huisarts zelf of bij de stichting Praktijkondersteuning Maastricht en Heuvelland. Eind 2009 is deze omzetting afgerond. In totaal zijn er 52 praktijkondersteuners (29,5 Fte) werkzaam in de regio. Deze praktijkondersteuners worden binnen een collectief contract verantwoord naar de verzekeraar. De RHZ is (mede) verantwoordelijk voor de werving, selectie, scholing en inzet van alle praktijkondersteuners in de regio. Het gemiddelde verzuim bedroeg in ,8% (van de medewerkers in dienst van de stichting Praktijkondersteuners M&H). Dit is aan de hoge kant vanwege een aantal langdurig zieke medewerkers. De inzet van de praktijkondersteuner in de praktijk is voornamelijk gericht op het bieden van zorg voor chronische patiënten binnen de ketenzorg protocollen. De kwaliteit van het functioneren is in 2009 in kaart gebracht voor de hele keten door middel van audits. De terugkoppeling van deze audits zal in 2010 plaatsvinden. Jaarverslag

8 Chronische zorg Diabetes In totaal zijn in patiënten in zorg binnen de DBC DM2. Het aantal diabetespatiënten per module staat in Tabel 1. Bij 7,6% van de patiënten werd gebruik gemaakt van de E of de E-plus module (zie Tabel 2). Tabel 1. Het aantal diabetespatiënten per module in 2007, 2008 en 2009 Module Omschrijving Verwacht Aantal patiënten 2007 Aantal patiënten 2008 Aantal patiënten 2009 Module 1 Patiënt in het jaar van diagnosestelling 5% 9% 12% 18% Module 2 Controlepatiënt met orale medicatie en/of dieet 68% 66% 64% 61% Module 3 Patiënt in het jaar van instelling op insuline 7% 5% 5% 4% Module 4 Controlepatiënt met insuline 20% 15% 14% 15% Totaal Patiënten waarbij module indeling werd geregistreerd 100% 95% 95% 98% Tabel 2. Aantal diabetespatiënten in de E en E-plus module in 2007, 2008 en 2009 Module Omschrijving Aantal patiënten 2007 Aantal patiënten 2008 Aantal patiënten 2009 Module E Extra zorg nodig in verband met problemen 1% 4% 6% Module E-Plus Extra zorg nodig in verband met complexe problemen 0% 1% 2% Jaarverslag

9 De diabetespatiënten hebben in 2009 een gemiddelde BMI van 29,8 kg/m2. Dit gemiddelde is vergelijkbaar met de gemiddelde BMI in 2007 en Ook de gemiddelde bloeddruk is gelijk gebleven aan de vorige jaren (RR: 138 / 78 mmhg). De HbA1c waarde ligt lager dan de gemiddelde HbA1c waarden in 2007 en 2008, met een gemiddelde van 6,97%. Het gemiddelde LDL-cholesterol en de triglyceriden zijn lichtelijk gestegen in combinatie met een daling van het gemiddelde HDLcholesterol naar 1,12 mmol/l. Een overzicht van de patiëntkenmerken in 2007, 2008 en 2009 is weergegeven in tabel 3. Tabel 3. Patiëntkenmerken (gemiddelden) in 2007, 2008 en 2009 Kenmerken Leeftijd (jaar) 65,4 67,2 67,4 BMI (kg/m 2 ) 30 29,8 29,8 HbA1c (%) 7,07 7,16 6,97 Systolische bloeddruk (mmhg) Diastolische bloeddruk (mmhg) LDL-cholesterol (mmol/l) 2,70 2,53 2,61 HDL-cholesterol (mmol/l) 1,16 1,16 1,12 Triglyceriden (mmol/l) 1,66 1,79 2,09 Het aantal patiënten dat voldoet aan de optimale streefwaarden zoals gehanteerd in 2007, 2008 en 2009 staat beschreven in Tabel 4. Ook werd gekeken naar het aantal patiënten waarbij de zorginhoudelijke indicatoren werd geregistreerd. In totaal werd bij 98% van de diabetespatiënten de HbA1c waarde geregistreerd. Bij 99% van de diabetespatiënten de BMI en de systolische bloeddruk en bij 93% van de diabetespatiënten werd het LDL-cholesterol geregistreerd. Jaarverslag

10 Tabel 4. Aantal patiënten dat in 2007, 2008 en 2009 voldoet aan de optimale streefwaarden Bepaling Streefwaarde Aantal patiënten 2007 Aantal patiënten 2008 Aantal patiënten 2009 HbA1c jaar:<7,5% jaar:< 8,0% >70 jaar: < 8,5% 23% 30% 33% 71% 88% 93% 75% 89% 94% BMI 19 BMI < 27 kg/m 2 32% 32% 40% Systolische bloeddruk < 140 mmhg 140 mmhg 50% 50% 49% 51% 53% 47% LDL-cholesterol < 2,6 mmol/l 2,6 LDL 3,0 mmol/l >3,0 mmol/l 49% 21% 29% 54% 16% 30% 51% 16% 26% Jaarverslag

11 Speerpunten Hyperlipidemie en hypertensie 2. Fundusfotografie 3. Diëtetiek Leden van de werkgroep Inhoud en Kwaliteit DBC DM2 Dhr. dr. G.J.C. Schulpen, medisch directeur, stichting RHZ Mw. dr. A.R. Huizing, coördinator chronische zorg, stichting RHZ (per 1 oktober 2008) Mw. dr. I.G.P. Duimel-Peeters, onderzoeker / coördinator chronische zorg, stichting RHZ (tot 1 januari 2010) Dhr. drs. M.G.M. Wiertz, huisarts, Bunde Dhr. Prof. Dr. N. Schaper, internist - endocrinoloog, academisch ziekenhuis Maastricht Mw. B. Jöbses-Penders, hoofd diabetesverpleegkundigen, academisch ziekenhuis Maastricht Mw. W. Engering, hoofd praktijkondersteuning, stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Mw. P. Paulus, manager Voedingsvoorlichting en dieetadvisering, stichting GroenekruisDomicura Mw. drs. Lisette Ars, Beleidsadviseur Verplegen & Verzorgen, stichting GroeneKruisDomicura (tot 1 september 2009) Jaarverslag

12 COPD In totaal zijn in patiënten in zorg binnen de DBC COPD. Bij alle patiënten is de indeling in GOLD stadia bekend. Het aantal COPD patiënten per GOLD stadium staat in Tabel 1. Tabel 1. Het aantal COPD patiënten per GOLD stadium GOLD stadium Omschrijving Verwacht Aantal patiënten Licht 28% 233 (30%) 2 Matig 54% 450 (58%) 3 Ernstig 15% 95 (12%) 4 Zeer ernstig 3% 2 (0%) Totaal Patiënten waarbij GOLD indeling werd geregistreerd 100% 780 (100%) De COPD patiënten hebben in 2009 een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. In totaal is 56% man en 44% is vrouw. De COPD patiënten hebben een gemiddelde BMI van 26,7 kg/m 2. Een overzicht van de patiëntkenmerken in 2009 is weergegeven in tabel 2. Tabel 2. Patiëntkenmerken in 2009 (gemiddelden of verdeling) Kenmerken 2009 Leeftijd (jaar) Geslacht Man Vrouw BMI (kg/m 2 ) 64,9 434 (56%) 346 (44%) 26,7 Jaarverslag

13 In 2009 hebben 153 patiënten de ketenpoli COPD van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) bezocht. Op de ketenpoli COPD krijgen patiënten een eenmalig consult bij de longarts en de longverpleegkundige. Dit consult bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek. De patiënt gaat vervolgens met een advies van de longarts en de longverpleegkundige terug naar de huisartsenpraktijk. Tabel 3. De MRC Dyspnoe score van COPD patiënten in 2009 MRC Dyspnoe antwoordcategorieën Ik word alleen kortademig bij inspannende lichaamsbeweging Ik word kortademig als ik haast maak op een horizontale ondergrond of als ik een licht stijgende weg oploop Op grond van mijn kortademigheid loop ik op een horizontale ondergrond langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo op een horizontale ondergrond loop Als ik op een horizontale ondergrond loop moet ik na enkele minuten stoppen om op adem te komen of nadat ik ongeveer 100 meter heb afgelegd Ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of ik ben kortademig tijdens het aan- en uitkleden Aantal patiënten 295 (38%) 234 (30%) 111 (14%) 23 (3%) 9 (1%) Niet van toepassing 108 (14%) De longfunctie van de COPD patiënten werd aan de hand van spirometrie in kaart gebracht. Bij alle COPD patiënten werd een spirometrie onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek staan weergegeven in tabel 4. In het afgelopen jaar kregen 194 (25%) COPD patiënten te maken met exacerbaties. Jaarverslag

14 Tabel 4. De longfunctie van COPD patiënten in 2009 Longfunctie Gemiddelden FEV1 voorspeld (liter) 2,71 FEV1 pre-bd (liter) FEV1 post-bd (liter) 1,82 (67% van voorspeld) 1,92 (71% van voorspeld) De rookstatus werd bij alle patiënten geregistreerd. In 2009 rookten 315 (40%) COPD patiënten en werd bij 396 (51%) patiënten geregistreerd dat ze zijn gestopt met roken. Een kleine groep van 5 (1%) patiënten heeft een poging tot stoppen gedaan maar is hierin niet geslaagd (zie tabel 5). Tabel 5. De rookstatus van COPD patiënten in 2009 Rookstatus Aantal patiënten Ja 315 (40%) Nooit gerookt 64 (8%) Gestopt met roken 396 (51%) Poging tot stoppen gedaan 5 (1%) Jaarverslag

15 Speerpunten Protocol aanpassen aan de landelijke zorgstandaard 2. Inventariseren mogelijkheden voor zelfmanagement binnen de DBC COPD 3. Optimaliseren samenwerking betrokken zorgverleners 4. Registratie indicatoren in MediX optimaliseren Leden van de werkgroep Inhoud en Kwaliteit DBC COPD Mw. dr. I.G.P. Duimel-Peeters, onderzoeker / coördinator chronische zorg, stichting RHZ (tot 1 januari 2010) Mw. W. Engering, hoofd praktijkondersteuning, stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Mw. drs. M. Frederix, coördinator chronische zorg, stichting RHZ (vanaf 1 april 2010) Dhr. drs. B. Huijnen, huisarts, Maastricht Mw. drs. A. Nijholt, huisarts, Maastricht Mw. P. Paulus, manager Voedingsvoorlichting en dieetadvisering, stichting GroenekruisDomicura Dhr. R. van den Heuvel, praktijkondersteuner Gezondheidscentrum Heer Dhr. drs. J. van Rooij, huisarts, Maastricht Dhr. dr. G. Wesseling, longarts, academisch ziekenhuis Maastricht Dhr. JW. Wijermans, gespecialiseerd longverpleegkundige Jaarverslag

16 Zorg in Ontwikkeling Onder de naam Zorg In Ontwikkeling (ZIO) zette de stichting RHZ een aantal bedrijfsonderdelen in de markt die elk een specifiek ondersteuningsaanbod met zich mee brengt. Het onderscheiden van deze bedrijfsonderdelen moet de herkenbaarheid versterken en de verschillende bedrijfsdynamiek van elk ZIO onderdeel mogelijk maken. ZIO Kwaliteit en Scholing Vanuit deze afdeling zijn, in samenwerking met de bestuursadviescommissie (BAC) kwaliteit van de vereniging RHZ, de volgende producten gerealiseerd. Notitie kwaliteit is opgesteld. Voor alle medewerkers van de praktijk is scholing aangeboden. Voor huisartsen (HA), praktijkondersteuners (PO) en doktersassistenten (DA) binnen de gestelde doelen. Beleid RHZ ten aanzien van nascholingsplannen voor ha, po en da zijn in concept klaar en kunnen naar bestuur van de RHZ en vervolgens naar de leden ter goedkeuring. De WDH is gevisiteerd en heeft een positief oordeel gekregen en behoudt haar instellingsaccreditatie (IA-06) Er zijn 12 praktijken gestart met praktijkaccreditatie. Het project Interne Audit is opgezet en gestart met 2 projectmedewerkers. De verwachting is dat de audits eind februari 2010 zullen worden afgerond en vervolgplannen gemaakt kunnen worden. De rol van EKC/intercollegiale toetsing(fto) en RHZ is duidelijk gemaakt. Notitie gaat naar bestuur en leden. Samen met de Kring is de rol van PAM en EKC in onze regio duidelijk gemaakt en heeft de kwaliteitscommissie een officiële status gekregen. Samen met de WDH zijn de volgende scholingen gerealiseerd: Voorjaarscursus (6 accreditatiepunten), reanimatiecursus (3 accreditatiepunten), najaarswarffum ( 21 accreditatiepunten), carrousel gezamenlijk consulten (max 24 accreditatiepunten), scholing i.s.m. palliatief netwerk (5 accreditatiepunten), multidisciplinaire casuïstiekbespreking (2 accreditatiepunten) en het symposium hartveroverend (2 accreditatiepunten). Jaarverslag

17 ZIO Onderzoek en Ontwikkeling Voor het onderdeel Ontwikkeling zijn de volgende activiteiten verricht; Doorontwikkeling Diabetesprotocol op basis van het speerpuntenbeleid Doorontwikkeling COPD op basis van het speerpuntenbeleid Ontwikkeling ketenzorg Astma Ontwikkeling ketenzorg GGZ (met in het bijzonder een behandelprotocol ketenzorg voor angst en depressie) Ontwikkeling ketenzorg Vasculair Risico Management. Ontwikkeling (G)oud: een screenings- en behandelinstrument/protocol voor ouderen in een kwetsbare positie. Binnen ZIO Onderzoek en Ontwikkeling zijn de volgende activiteiten ontplooid op het gebied van onderzoek. Er werd geparticipeerd in de NPO promotiestudie naar de effecten van (G)oud. Hiermee verbonden is de participatie in de promotiestudie lerend netwerk ouderenzorg (NPO subsidie) en de promotie-studie PILL, naar polyfarmacie bij ouderen (NPO subsidie). De RHZ participeert in een Europese studie naar de effecten van diseasemanagement (EU subsidie). Ook participeert de RHZ in een promotie studie naar de effecten van een internetgebaseerde leefstijlinterventie bij COPD patiënten (ZONMW subsidie). Tenslotte werden de volgende publicaties in samenwerking met de RHZ tot stand gebracht. Publicaties 1. Duimel-Peeters IGP, Van Raak AJA, Bindels JAPM, Vrijhoef HJM. Het dbc-protocol in de praktijk: de mate van naleving ervan door de zorgverleners in de regio Maastricht/Heuvelland. EADVmagazine 2009:24(3): Duimel-Peeters IGP, Huizing AR, Schaper NC. Kwaliteitswaarborging van de zorg geleverd in de eerstelijns keten-dbc diabetes mellitus type II, regio Maastricht/Heuvelland. Geaccepteerd voor EADV-magazine in oktober Duimel-Peeters IGP. Zorg voor diabetes: dbc-ontwikkeling in de eerstelijnszorg. Physios 2009;2: Duimel-Peeters IGP, Van Raak AJA, Bindels JAPM, Vrijhoef HJM. Umsetzung eines Versorgungsprogramms für Typ 2-Diabetiker. Förderliche und hinderliche Faktoren. Pflegezeitschrift 2009;62(8): Thomas T van Sloten, Hans HCM Savelberg, Inge GP Duimel-Peeters, Kenneth Meijer, Coen DA Stehouwer, Nicolaas C Schaper. Diabetic comorbidities are important Jaarverslag

18 determinants of physical activity in persons with type 2 diabetes treated in primary care. Submitted Dec AN van Dijk - de Vries, IGP Duimel-Peeters, HJM Vrijhoef. Instrument to assess the needs of patients with type 2 diabetes for health promotion activities. Submitted december Van Dijk A, Duimel-Peeters IGP, Vrijhoef HJM. Samenwerking in de zorg voor COPD-patiënten: de ontwikkeling van een meetinstrument. Submitted Oktober Meer lucht voor de patiënt, niet concurreren maar met elkaar samenwerken. Interview met Roland Riemersma en Inge Duimel-Peeters. Huisarts in Praktijk 2009:20(7-8): Rianne LGAM Römers, HJM Vrijhoef, GJJ Bours, IGP Duimel-Peeters, JJE Hendriks. Ervaren kwaliteit van astma-zorg door ouders en kinderen met astma van 6-16 jaar. Een beschrijvende studie. Submitted Januari 2009 ZIO Facilitair Dit bedrijfsonderdeel is in 2009 opgericht met als doel te komen tot een brede facilitaire ondersteuning voor eerstelijnszorgverleners. ZIO facilitair is verantwoordelijk voor de organisatie van de scholingsprogramma's en ontwikkelde een aantal producten. IJking meetinstrumenten in de huisartsenpraktijk Narrowcasting Stikstof distributie Tevens werd de voorbereiding getroffen voor een aantal nieuwe facilitaire producten zoals P&O, centrale inkoop, telefonische bereikbaarheid en ValueRating (een instrument om de effectiviteit en efficiëntie van huisartsenpraktijk in beeld te brengen). ZIO Vastgoed beheer Dit bedrijfsonderdeel is tevens in 2009 opgericht. Het gebrek aan vierkante meters, aan praktijkruimte die toekomstbestendige ruimte biedt voor multidisciplinaire samenwerking is prangend. Op verzoek van de huisartsen van de RHZ regio ontwikkelde de RHZ is samenwerking met een externe partner (VZG Nederland) een model voor eerstelijns vastgoed ontwikkeling. Dit model werd in nauwe samenwerking met de gemeente Maastricht vorm gegeven. ZIO Vastgoed beheer startte in 2009 een aantal initiatieven voor de (ver)bouw van praktijken. Jaarverslag

19 De volgende kernthema's kunnen worden onderscheiden binnen ZIO Vastgoed beheer: Ontwikkelt samenwerkingsverbanden tussen huisartsen. Ontwikkelt samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en eerstelijns zorgverleners Ontwikkelt vastgoed in de eerste lijn Financiert vastgoed in de eerste lijn Beheert vastgoed in de eerste lijn Overige resultaten Participatie in de volgende activiteiten Zichtbare schakel: in samenwerking met het Groene Kruis Domicura is dit project verkregen bij ZONMW en richt zich op de achterstandswijken waar de huisarts in nauwe samenwerking met wijkverpleging en verzorging actief de kwaliteit van leven en zorg verbeterd. In samenwerking met de gemeente Maastricht te komen tot efficiënte, decentrale WMO indicatiestelling. Aanvraag ROBUUST. Stuurgroep ketenzorg artrose Stuurgroep diagnosticeren fibromyalgie patiënten Stuurgroep Regionale Toekomstverkenning plus i.s.m. GGD Werkgroep SOMO. Gemeente Maastricht. De RHZ geeft ondersteuning aan de volgende werkgroepen binnen de vereniging RHZ BAC (Bestuurs Advies Commissie) OVS BAC ICT BAC Samenwerking BAC Kwaliteit Jaarverslag

20 Jaarverslag

21 Jaarrekening 2009 Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten ketenzorg Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Uitbetaalde ketenzorg Personeelskosten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Nettoresultaat Jaarverslag

22 Het afgelopen jaar geeft het VERTROUWEN dat we GEZAMENLIJK de weg zullen vinden naar een verdere VERSTERKING van de eerste lijn. Jaarverslag

23 Slotwoord Al met al kan er worden geconcludeerd dat 2009 een bedrijvig jaar is geweest, waar met succes weer nieuwe stappen door de RHZ zijn gezet. Nieuwe stappen in een almaar veranderende wereld geeft soms ook onrust. Voor 2010 heeft de RHZ nadrukkelijk ruimte en tijd gemaakt om samen met de huisartsen in de regio stil te staan bij de afgelopen periode, vooruit te blikken op de komende periode en samen van gedachten te wisselen over de marsroute (en marstempo) voor de komende periode. Het afgelopen jaar geeft het vertrouwen dat we gezamenlijk de weg zullen vinden naar een verdere versterking van de eerste lijn. Jaarverslag

24 Wilhelminasingel BG Maastricht T

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2012 2014

Onderzoeksprogramma 2012 2014 Onderzoeksprogramma 2012 2014 Stichting RHZ Augustus 2012 Stichting ZIO Onderzoek en Ontwikkeling Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Inleiding De stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland (RHZ) is

Nadere informatie

Stap voor stap. Jaarverslag 2010

Stap voor stap. Jaarverslag 2010 Stap voor stap Jaarverslag 2010 Colofon Uitgave: Stichting Huisartsenzorg Heuvelland Redactie: Ingeborg Wijnands-Hoekstra, RHZ Heuvelland Vormgeving: R&R Communication Fotografie: Paul Röling Druk: Drukkerij

Nadere informatie

Stap voor stap. Jaarverslag 2010

Stap voor stap. Jaarverslag 2010 Stap voor stap Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Stap voor stap 5 Organisatie De stichting RHZ 6 Organigram RHZ 2010 7 Personeel en Organisatie (P&O) 8 Ontwikkelingen 8 Chronische zorg in cijfers

Nadere informatie

Eerstelijns ketenzorg Diabetes Mellitus type 2. Instructie voetonderzoek

Eerstelijns ketenzorg Diabetes Mellitus type 2. Instructie voetonderzoek Eerstelijns ketenzorg Diabetes Mellitus type 2 Instructie voetonderzoek 2014 ZIO (ZORG IN ONTWIKKELING) REGIO MAASTRICHT - HEUVELLAND VERSIE 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het vaststellen

Nadere informatie

Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012

Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012 Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012 Colofon Uitgave: Redactie: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg in Ontwikkeling Ingeborg Wijnands-Hoekstra en Anna Huizing, ZIO R&R Communication Paul Röling, Shutterstock

Nadere informatie

Op de toekomst voorbereid

Op de toekomst voorbereid Op de toekomst voorbereid Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Op de toekomst voorbereid 5 Zorg in ontwikkeling (ZIO) Organisatie Overzicht werknemers stichting RHZ 7 Organigram RHZ 2011 7 Personeel

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

De RTA COPD juni 2012. De RTA de achtergrond 6-7-2012. Uitgangspunt: de integrale gezondheidstoestand

De RTA COPD juni 2012. De RTA de achtergrond 6-7-2012. Uitgangspunt: de integrale gezondheidstoestand De RTA COPD juni 2012 Afspraken tussen huisartsen en longartsen in de regio Noord Brabant Noord Oost De RTA de achtergrond Gebaseerd op de LTA De oude RTA de versie uit 2006 De nieuwe zorgstandaard COPD

Nadere informatie

DUODAGEN NWU 24-25 november. Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje

DUODAGEN NWU 24-25 november. Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje DUODAGEN NWU 24-25 november Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje Ketenzorg COPD Inleiding Protocol Voorbereiding op DBC Voorbeeld opzet Pauze Spirometrie blazen Spirometrie beoordelen Inleiding Overheid

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH)

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Inhoud: 1. Inleiding 2. Implementatie 3. Resultaten 4. Evaluatie 5. Prioriteiten en aandachtspunten 2013 Bijlagen: A: Landelijke dataset diabetes B. Fundusfotografie

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD

Minutenschema zorgprogramma COPD Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op de model keten DBC voor COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni 2008. In dit model zijn aanpassingen aangebracht op basis van:

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Implementatie Ketenzorg Astma Informatiebrief voor huisarts en POH De evaluatie van de implementatie van Ketenzorg Astma, regio Maastricht-Heuvelland

Implementatie Ketenzorg Astma Informatiebrief voor huisarts en POH De evaluatie van de implementatie van Ketenzorg Astma, regio Maastricht-Heuvelland Implementatie Ketenzorg Astma Informatiebrief voor huisarts en POH De evaluatie van de implementatie van Ketenzorg Astma, regio Maastricht-Heuvelland Beste huisarts en POH, Zoals toegelicht tijdens de

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Bijlage 30: Bepalingenclusters COPD en roken

Bijlage 30: Bepalingenclusters COPD en roken Bijlage 30: Bepalingenclusters COPD en roken Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit en uit de

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM

Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Fysiotherapie en Voeding bij Astma en COPD NETWERK EERSTELIJNS DIETISTEN AMSTERDAM Anouck Hoenderkamp Fysiotherapie Amsterdam Oost 0646074824 www.ftao.nl LoRNa www.lornamsterdam.nl www.lornamsterdam.nl

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio

Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio Ketenzorg patiëntgericht ontwikkelen in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg 18 juni 2009 Vilans Barend Voskuilen; b.voskuilen@pantein.nl; 0610671792 - gezonde burgers in een vitale regio - - mensgerichte

Nadere informatie

De longarts in de COPD-keten in de regio Maastricht/Heuvelland. Prof. Dr. Geertjan Wesseling, longarts Maastricht UMC+ Utrecht, 24 januari 2013

De longarts in de COPD-keten in de regio Maastricht/Heuvelland. Prof. Dr. Geertjan Wesseling, longarts Maastricht UMC+ Utrecht, 24 januari 2013 De longarts in de COPD-keten in de regio Maastricht/Heuvelland Prof. Dr. Geertjan Wesseling, longarts Maastricht UMC+ Utrecht, 24 januari 2013 Disclosures Banden met: Astra Zeneca MSD Mundipharma Takeda

Nadere informatie

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Regiozorg Midden Holland in beeld Zorgprogramma Diabetes mellitus II Deelnemende huisartspraktijken 64 Totaal patiënten deelnemende praktijken 206.482 Patiënten

Nadere informatie

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt

SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni Scharnierconsult. Uitgangspunt SANDWICHSCHOLING COPD Goede COPD zorg: resultaat van goede samenwerking 28 juni 2012 Scharnierconsult, ziektelast en persoonlijk behandelplan Marion Teunissen en Rudy Bakker Werkgroep COPD Synchroon Scharnierconsult

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1 COPD Pas Zorg die draait om ú 1 Ik heb COPD In het geval dat ik onwel word: bel 112 bel voor mijn huisarts (0031) In het geval ik nog bij bewustzijn ben maar erg kortademig: Laat u mij mijn puff inhaleren

Nadere informatie

Diabeteszorg Maastricht MUMC+

Diabeteszorg Maastricht MUMC+ Diabeteszorg Maastricht NC Schaper, internist-endocrinoloog endocrinoloog MUMC+ Wereld obesitas epidemie De diabetes tsunami in 2025 Diabeteszorg Maastricht Diabeteszorg Maastricht ZIO 90 huisartsen 45

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Ik heb COPD In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts: Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen (0031) In het geval ik nog bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. eerstelijn blijft in beweging

JAARVERSLAG 2013. eerstelijn blijft in beweging JAARVERSLAG 2013 eerstelijn blijft in beweging 2 Colofon Uitgave: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg in Ontwikkeling R&R Communication Paul Röling Maastricht, juli 2014 2 VOORWOORD 4 ORGANISATIE 5 BLAUWE

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

COPD- en Astmacontroleboekje van:

COPD- en Astmacontroleboekje van: De Astma apotheken en COPD van Zorggroep Uw behandelplan Almere Inhoudsopgave Waarom dit boekje 1 Controleafspraak voor astma / COPD 4, 6, 8, 10 Doelen voor de controle de volgende keer 5, 7, 9, 11 Andere

Nadere informatie

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Thema s Achtergrondontwikkelingen: substitutie, ouderenzorg in

Nadere informatie

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht.

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Projectaanvraag Achterstandsfonds Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Korte omschrijving van het project (eventueel vervolgen op achterzijde)

Nadere informatie

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 Huisarts en Praktijkondersteuner : wie ondersteunt wie? Prof. dr Guy Rutten, UMC

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Feedback rapport per huisarts

Feedback rapport per huisarts ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory Feedback rapport per huisarts Dataverzameling

Nadere informatie

Zorgroep Kennemer lucht

Zorgroep Kennemer lucht Zorgroep Kennemer lucht Randvoorwaarden Knelpuntanalyse Epidemiologie Zorgstandaard Zorgprogramma Indicatoren Doelstellingen Huidige knelpunten toekomst Zorggroep Kennemer lucht HAPA HONK HZNK DM COPD-CVRM-GGZ

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht Factsheet Meet the Needs Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht ZIO, Zorg in Ontwikkeling Regio Maastricht-Heuvelland Maart 2013 Colofon: Onderzoeksteam

Nadere informatie

Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd

Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd Van ziektelast naar gezondheidswinst Ans Nicolasen, POH Robbert Behr, kaderhuisarts astma-copd 15-04-2015 Wie staat er centraal? Pad van een nieuwe COPD-patiënt Diagnostiek Scharnierconsult Intensieve

Nadere informatie

Voorwoord. Wij kijken met voldoening en tevredenheid terug op de positieve resultaten

Voorwoord. Wij kijken met voldoening en tevredenheid terug op de positieve resultaten Jaarbericht 2014 Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaarbericht 2014 van Meditta. Aan de hand van de organisatieonderdelen nemen wij u mee naar het afgelopen jaar, waarin wij weer een aantal

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma COPD over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie wordt gegenereerd vanuit

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD 1 INLEIDING Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

4.1 Stroomschema COPD-zorg bij lichte en matige ziektelast

4.1 Stroomschema COPD-zorg bij lichte en matige ziektelast 4. Spreekuur De inhoud van het COPD-spreekuur wordt beschreven aan de hand van: 4.1 stroomschema, zie bladzijde 2 Voorstel voor verdeling van taken, frequentie van de consulten en tijdsinvestering. Onderscheidt

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Houtens KIS. Margreet van Beek, huisarts, bestuurslid Stichting Houtense Huisartsen Marco Santing, senior project manager Protopics

Houtens KIS. Margreet van Beek, huisarts, bestuurslid Stichting Houtense Huisartsen Marco Santing, senior project manager Protopics Houtens KIS Margreet van Beek, huisarts, bestuurslid Stichting Houtense Huisartsen Marco Santing, senior project manager Protopics Zorgprogramma s Vijf eerstelijns medische centra Zes kerndisciplines:

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

Individueel zorgplan

Individueel zorgplan Individueel zorgplan Diazon Hafank Inhoudsopgave Individueel Zorgplan 3 Stap voor stap 5 stap 1: Gezondheid & behoeften 5 stap 2: Meetwaarden 6 stap 3: Uw doel & acties 8 stap 4: Evaluatie 10 Bereid het

Nadere informatie

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten 1 Inhoud Indicatorenrapport... 3 Doel en toelichting... 3 Beschrijving NHG Indicatoren Diabetes in KIS VitalHealth

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

van chaos naar eenheid

van chaos naar eenheid van chaos naar eenheid Alles is aanwezig, je moet het alleen op de juiste plek zetten Carel Bakx, huisarts Doesburg Mark van der Wel Henny Peelen Wat gaat er gebeuren? Waarom een nieuw Vasculair Risico

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP

DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP JAARBERICHT 2016 De huisarts vindt de tweede lijn op het juiste moment Allart Nugteren, voorzitter bestuur Pascal Versteegh, directeur De groeiende en complexer wordende

Nadere informatie

Astma en COPD-zorg in de eerste lijn

Astma en COPD-zorg in de eerste lijn Astma en COPD-zorg in de eerste lijn Maatschap Jouster huisartsen Mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Werkers in de Astma en COPD-zorg binnen de praktijk van de Jouster huisartsen en hun taken. 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Stichting Gezond Monnickendam. Protocol COPD Diseasemanagement HA/POH/PA

Stichting Gezond Monnickendam. Protocol COPD Diseasemanagement HA/POH/PA Stichting Gezond Monnickendam Protocol COPD Diseasemanagement HA/POH/PA Casefinding door HA (huisarts), PA (praktijkassistent) en apotheek Signalerende rol PA, bij: o langdurige of recidiverende luchtwegklachten

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD

Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Indicatoren Kwaliteit Huisartsenzorg bij patiënten met COPD Versie 2.1 3 oktober 2016 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de huisarts(praktijk) maakt het NHG

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Diagnostiek van COPD: van spirometrie tot ziektelastmeter. Hanneke de Jong Meriam van der Zon Guus van der Meijden

Diagnostiek van COPD: van spirometrie tot ziektelastmeter. Hanneke de Jong Meriam van der Zon Guus van der Meijden Diagnostiek van COPD: van spirometrie tot ziektelastmeter Hanneke de Jong Meriam van der Zon Guus van der Meijden Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ Code Omschrijving Inschrijftarieven 11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk 14,75 11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

Nadere informatie

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Oude situatie Referenties dateren uit de jaren 50-60 Groep mijnwerkers en staalarbeiders (ECCS) Vrouwen niet als referentie geïncludeerd (globaal

Nadere informatie

Indeling presentatie

Indeling presentatie Gho-Go COPD terugkomdag COPD ketenzorg 7 oktober 2014 Norbert IJkelenstam Kaderhuisarts astma/copd 1 Indeling presentatie Aandachtspunten vanuit spiegelinformatie 2014 De nieuwe NHG COPD standaard 2015

Nadere informatie

Een praktijkvoorbeeld

Een praktijkvoorbeeld Een praktijkvoorbeeld Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken 68 40 DBC 2 Zorgprogramma s Diabetes mellitus type II - 6.500 patiënten (95% in 1 e lijn) - 1.000 leefstijl - 5.000 orale medicatie - 500

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie mei 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.7 30 mei 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld egfr indicatoren

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Veneus plasma Normaal Glucose nuchter (mmol/l) < 6.1 Glucose niet nuchter (mmol/l) < 7.8 Impaired fasting glucose Glucose nuchter (mmol/l) 6.1 en < 7.0 (IFG) én (gestoord nuchter glucose) Glucose niet

Nadere informatie

Voorbeeld consultatieaanvraag: expertteam COPD/Astma

Voorbeeld consultatieaanvraag: expertteam COPD/Astma Voorbeeld consultatieaanvraag: expertteam COPD/Astma Veel praktijken weten het expertteam te vinden wanneer zij specialistische vragen hebben met betrekking tot de behandeling van een patiënt met Diabetes

Nadere informatie

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw KEUZEMODULE THERAPIETROUW Samenwerking van ZEL, ZELA, GSK & Novo Nordisk 1 PROGRAMMA 19.00 uur Opening en presentatie Keuzemodule Therapietrouw Bart Bakkers, apotheker 19.30 uur Verdieping kennis over

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

JAARBERICHT 2014. Nieuwe Zorg Debat 2014. ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving. www.ecttiel.nl

JAARBERICHT 2014. Nieuwe Zorg Debat 2014. ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving. www.ecttiel.nl JAARBERICHT 2014 ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving www.ecttiel.nl Nieuwe Zorg Debat 2014 Op maandag 22 september 2014 vond het Nieuwe Zorg Debat 2014 plaats in het Eerstelijns

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2006 Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 5 C. Samenwerking 6 D. Visie en doelstellingen 8 E. Resultaten 11 Bijlagen 19 Jaarverslag POH 2005 2 A Praktijkgegevens

Nadere informatie

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1 FAQ Ketenzorg GGZ versie 2013.1 Inhoud Algemeen... 3 Medix formulieren... 5 Medix overige... 7 Verzekering... 8 Contact... 9 Algemeen Hoe lang loopt een DBC-jaar? De ketenzorg GGZ start op het moment dat

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Handleiding Periodieke Controles

Handleiding Periodieke Controles Handleiding Periodieke Controles Zorg voor de patiënt met COPD, geboden door de praktijkondersteuner ten behoeve van het onderzoeksproject Monitoring bij COPD Versie september 2005 1. Achtergrond Dit protocol

Nadere informatie

benoemen en adequate behandeling instellen een exacerbatie-management-plan op maat de ernst van een exacerbatie COPD kunnen

benoemen en adequate behandeling instellen een exacerbatie-management-plan op maat de ernst van een exacerbatie COPD kunnen de ernst van een exacerbatie COPD kunnen benoemen en adequate behandeling instellen een exacerbatie-management-plan op maat kunnen maken met de COPD-patiënt wat wordt er verstaan onder een (acute) exacerbatie

Nadere informatie

LAN zorgstandaarden en NHG standaarden astma 2013 implementeren? Inkopen?

LAN zorgstandaarden en NHG standaarden astma 2013 implementeren? Inkopen? LAN zorgstandaarden en NHG standaarden astma 2013 implementeren? Inkopen? 24-1-2013 Jean Muris, huisarts, Kaderarts astma/copd Hoofd Huisartsopleiding Maastricht jean.muris@maastrichtuniversity.nl Astma

Nadere informatie