Research projects ( of 6686)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Research projects (1350-1400 of 6686)"

Transcriptie

1 Nov :21:29 Research projects ( of 6686) Search filter: Classifications: SOCIAL SCIENCES (S) De ontwikkeling van een professionaliseringstraject voor leraren lager onderwijs om onderzoeksgericht onderwijs binnen wereldoriëntatie en wiskunde toe te passen Abstract: In inquiry-basededucation zijn exploratie en onderzoek, een meer zelfstandige aanpak van nieuweproblemen, creativiteit en reflectie sleutelbegrippen. Ze zijn absoluut noodzakelijk voor de wetenschappelijke en algemene ontwikkeling van kinderen en om ze aan te zetten tot wetenschappelijke en technische studies, wat noodzakelijk is om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een toonaangevende en innovatieve regio. Bovendien stelt het verslag[2] van de Conferentie na de peiling Wereldoriëntatie domein natuur: Heel wat leraren zouden ook te weinig kansen geven om te experimenteren, om vragen te leren stellen bij fenomenen, om ervaringsgericht en aanschouwelijk te leren. Leraren die dat wel doen, zouden soms te weinig aandacht schenken aan wat men noemt verankeren van de waarneming of de ervaring. Het onderzoeksteam wil daarom een professionaliseringstraject ontwikkelen op maat van de leraar lager onderwijs, met specifieke aandacht voor de onderbouw, om onderzoeksgericht onderwijs (inquiry-basededucation) binnen wereldoriëntatie en wiskunde toe te passen. Het onderzoek stelt de volgende onderzoeksvraag centraal: Aan welke karakteristieken moet een professionaliseringstraject voor de leraar lager onderwijs voldoen zodat deze leraren binnen leergebied wereldoriëntatie en wiskunde de onderzoekende houding van kinderen blijvend kunnen stimuleren? Het traject zal ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met het werkveld volgens de principes van educational design research. Faculty of Teacher Training Department of Mathematics/Environmental Studies Lieveke Maeseele De Opbouw van Architectuurtheorie in Vlaanderen Abstract: De inzet van het doctoraatsproject is een beter begrip van de Belgischearchitectuurtheorie uit de tweede helft van de twintigste eeuw ( ). Als onderzoeksgebied wordt Vlaanderen aangeduid en met uitbreiding Louvain-la-Neuve en Brussel. Het onderzoek beperkt zich met andere woorden niet tot Nederlandstalig België. Interdisciplinariteit staat voorop. Tekstmateriaal uit de sociologie, fenomenologie of (kunst)geschiedenisgaan hand in hand met opiniestukken uit de architectuurkritiek. Dit project maakt deel uit van een tweeluik. Simultaan met de studie van het tekstuele oeuvre, wordt onderzoek verricht naar de architectuurtheorie alspedagogisch instrument en discipline. Een bijzondere aandacht gaat hierbij naar maquettes en divers didactisch materiaal. Het onderzoek naar het tekstuele oeuvre zal zich dan ook ontwikkelen in nauwe samenwerking enoverleg met de verantwoordelijke van deze projectlijn, Elke Couchez. Het doel van dit onderzoek is een beter inzicht te verwerven in het aan Architecture and Society Yves Schoonjans Hildegarde Heynen Rajesh Heynickx Lien Carton De overgang van familiale onder-nemingen (rechtsvergelijkend) Abstract: Abstract not yet available Faculty of Business Administration and Public Administration Department of Taxation and accountancy Katrien Van Boxstael Bertel De Groote De pedagogische taakverdeling tussen ouders en begeleiders in de kinderopvang Abstract: Abstract not yet available Faculty of Social Work and Welfare Studies Department of Social Work Department of Psychology and Educational Sciences Agnès Biltris Greet De Brauwere De plaats en rol van niet-volwassen brussen (broers en zussen van personen met een handicap) in de begeleiding van gezinnen met een kind met een handicap. Ontwikkelen van een ondersteuningsplan voor brussen ter versterking van het natuurlijk netwerk Abstract: Broers en zussen (brussen) van personen met een handicap nemen een steeds belangrijkere rol op in de ondersteuning van hun broer of zus. Door de verschuiving naar het ondersteuningsmodel in de zorg voor personen met een handicap wordt er meer belang gehecht aan het natuurlijk netwerk rond personen met een handicap. Brussen maken deel uit van dit netwerk. De vraag stelt zich dan ook op welke manier brussen kunnen worden voorbereid op en ondersteund in hun rol in dit natuurlijke netwerk.uit onderzoek blijkt dat als brussen reeds op jonge leeftijd de aangepaste ondersteuning krijgen, ze later hun relatie met hun broer of zus als meer positief beleven en ook meer gepaste zorg kunnen geven aan hun broer of zus.de hoofddoelstelling van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een ondersteuningsplan voor de begeleiding van brussen in gezinnen met een kind met een handicap. In het onderzoek worden 3 fasen onderscheiden die gedeeltelijk gelijktijdig verlopen en nauw samenhangen:-in fase 1 brengen we de beleving van brussen (n=20) tussen 4 en 21 jaar in kaart op zgn. 4 transitiemomenten. Dit zijn momenten

2 waarop brussen hun relatie met hun broer of zus als moeilijker ervaren. Als brussen tijdens deze transitiemomenten de gepaste ondersteuning krijgen, komt dit niet alleen de broer-zus relatie ten goede, maar betekent dit ook een ondersteuning voor het hele gezin.-in fase 2 willen we nagaan hoe de gezinsondersteuning momenteel vorm krijgt en welke plaats brussen hier innemen. Zowel het verhaal van de hulpverleners als van de ouders is hier belangrijk. Het ontwikkelen van een ondersteuningsplan reikt immers de hulpverleners een methodiek aan om brussen in de gezinsbegeleiding op te nemen. Daarnaast zal het ondersteuningsplan voor de brussen ook een ondersteuning voor de ouders en het hele gezin betekenen.-in fase 3 wordt een ondersteuningsplan ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd bij 4 brussen (case-studies). Methodologisch gebruiken we zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden:- kwalitatieve gegevens verkregen uit de interviews (fase 1 en fase 2) worden verwerkt volgens de grounded- theory benadering, met behulp van winmax98.- kwantitatieve gegevens uit fase 1 worden geanalyseerd met behulp van SPSS.- kwalitatieve gegevens uit fase 3 worden geanalyseerd via case-by-case vergelijkingen. Faculty of Social Work and Welfare Studies Department of Orthopedagogy-Special Education Tinneke Moyson Riet Steel Stijn Vandevelde Leen Poppe Depression Centre for Psychology of Learning and Ex Filip Raes Kris Martens Depression and interpersonal variables: a combined quantitative/qualitative study Abstract: This research-project aims to study the interpersonal component in depression in general and examines whether three subtypes of depression (dependent/self-critical/somatization) can be differentiated based on this interpersonal component. The research-project comprises a quantitative questionnaire-study in 500 clients of ambulant mental helath services and a qualitative interview-research in 45 of these respondents. Departement of Psycho-analysis and clinical consulting Paul Verhaeghe Depression in early adolescence: the relationship between emotion and cognitive control processes Abstract: In this study we suggest that executive control deficits could be an important underlying mechanism of the difficulties in information processing and the perturbed emotion regulation that characterizes MDD. Therefore it is the central goal of the current project to investigate cognitive processing of emotional material in depressed adolescents using different experimental paradigms targeting inhibition, updating, attentional control and shifting. Departement of Developmental, personality and social psychology Caroline Braet Sven Müller Depression with children in the primary school. Orthopedagogic aproach in the educational learning situation. Abstract: Depression with children in mostly provoked by their environment: family and school. It is therefore important that teachers are capable of detecting and managing depression. To that end, the Orthopedagogics departement of the Brussels Free university has developed an intervention. the past 2 years, it has the co-workers of De Richtern a public primary schoolfor special education in the province of limburg, to apply this orthopedagogic intervantion. The results are promising. It therefore seems obious to export this approach to other primary schools, for special as well as for common education. This phase research runs over 2 years. It intendsto evaluate the orthopedagogic approach of De Richter and to uncover possible pain-pints. In order to consequently remove them and correct the approach. Only then, this intervention can be generalised. Education FRANK DE FEVER Depressive realism and implicit self-esteem Abstract: Depressed people seem to be more objective than non-depressed people when they assess the extent to which they control key events of their environment. We will examine whether this depressive-realism effect is related to implicit self-esteem and implicit measures tapping into the association between the concepts "self" and "depressed". Departement of Experimental clinical and health psychology Jan De Houwer De professionele identiteit van de maatschappelijk assistent vanuit legitimatieperspectief Abstract: Onderzoek naar de professionele identiteit van maatschappelijk assistenten als reccurent en contexgebonden gegeven, vanuit legitimatieperspectief. Analyse van de prescriptieve visies omtrent professionele identiteit uit sociologie, agogiek, filosofie. Empirisch onderzoek naar de facto legitimaties van professionele identiteit aan de hand van casuïstiek in focusgroepen. Descriptieve analyse van deze 'practice wisdom'. Synthese van prescriptief buiten- en descriptief binnenperspectief.

3 Faculty of Social Work and Welfare Studies Department of Social Sciences Agnes Verbruggen De receptie van het Oost-Romeinse Recht door de Syntagma van Blastares. Division for Roman Law and Legal History Laurent Waelkens De Recursieve InternetArchitectuur als oplossing voor optimaal brongebruik, veiligheid en schaalbaarheid van sensornetwerken: RINAiSense. Informatics Section Christophe Huygens Daniel Hughes De rol van de taal in een multicultureel omgeving.(mini). The role of language in a multicultural environment. Abstract: What people see as 'their culture', is nothing but a dynamic resultant of historical and actual influences. This research project explores such a snapshot to gain better insight into the genesis of such a culture. The diversity of the concept of culture impels to a specific approach. As a cultural core value of the different communities that lie on the base of this genesis, this project opted for the language as a carrier and producer of culture. Starting from the reality of language use in Brussels, the main body of the project, this research also wants to explore the perceptions, possibilities and expectations of the inhabitants of Brussels towards a community based on people with a different linguistic and/or cultural background. It wants to mark the contours of a future 'Brussels model' that can set an example for a 'European model' dealing with a similar diversity. Germanic Languages Public Health Care FREDDY LOUCKX HUGO BAETENS BEARDSMORE De rol van investeringsbanken bij fusies en overnames in Europa: Welke invloed hebbenfinanciële adviseurs op overnameactiviteit en in welkemate dragen ze bij tot waardecreatievoor hun cliënten? Research Centre Finance, Leuven Nancy Huyghebaert De rol van online informatie voor prostaatkanker patiënten en hun partners Academic Center for General Practice Chantal Van Audenhove Karin Haustermans Hendrik Van Poppel Jessie Schrijvers De rol van sociale media in de impact van stijgende voedselprijzen op demonstraties en sociale onrust. Research Centre of Development Economics Johan Swinnen Joachim Vandercasteelen Description of the minimum police capacity required for the realization of the basic police care (in each police zone) Abstract: In this research, commissioned by the Ministry of the Interior, we studied: (1) which tasks and activities basic police care implies, (2)whichever stabile and relative unchanging objective environmental variables are influencing these tasks and activities and (3) what?s the minimum operational capacity arising from this exercise. Departement of Penal law and criminology Paul Ponsaers

4 Descriptive analysis of the thematic maps (demography) within the framework of the Neighbourhood Monitoring of the Brussels-Capital Region Abstract: Descriptive analysis of the thematic maps (demography) within the framework of the Neighbourhood Monitoring of the Brussels-Capital Region Social Research Jan VAN BAVEL PATRICK DEBOOSERE Descriptive and Predictive Analysis of Customer Churn Behavior Abstract: This project will analyze sequences of product purchases with the main objective to predict which customers are most likely to churn, i.e., end their purchasing relationship with the company. Alternative models will be formulated, and their predictive performence will be compared. Department of Marketing Dirk Van den Poel Design, analysis and reporting of research impact NFTE-training Abstract: The research institute 'VUB' and the 'NFTE- Network for Training Entrepreneurship' have entered into a service-agreement concerning the project' Opzet, analyse en rapportering van impactonderzoek NFTE-opleidingen'. The research results can be transferred to the company, there can be a reasonable return in case of commercialisation or there is another kind of agreement on intellectual property, as outlined in the concluded agreement. Experimental and Applied Psychology ROLAND PEPERMANS Joeri HOFMANS Design and analysis of garbage collection algorithms for flash-based solid state drives. Abstract: The main objective of this project is to design and to analyze the performance of garbage collection algorithms for flash-based solid state drives that make use of page-, block- or hybrid-mapped flash translation layers. The analysis will mainly focus on the impact of the garbage collection algorithm on the write performance and lifespan of the solid state drive, while different data models, data separation techniques and the use of the TRIM command will be considered. Modeling Of Systems and Internet Communication (MOSAIC) Benny Van Houdt Design and development of edifying teaching for the Master of Science in Educational Studies (taking into account parttime students). Abstract: The project aims at a further development and design of the master program in educational studies for students that require a maximum of fexibility. It aims at a translation of the new vision on education adopted bythe faculty which emphasizes the edifying function of education and training. Edifying moments refer to strong experiences and deep experiential processes which mostly require an intensive interaction implying physical presence and (collective) exposure. The aim is to design such edifying moments within the new master program. It will include an optimalisation by increasing efficiency and effectivity of the educational process in terms of learning outcomes and maximalising moments of and opportunities for edification. Education, Culture and Society Jan Elen Nikola Verschueren Jan Masschelein Geraldine Clarebout Design and development of tourism training in the Kazakh State University of World Languages, Alvaty, Kazakhstan. Abstract: After a need-analysis in the Kazakk tourism industry there will be the development of a tourism training existing of a 4 year graduate training and a 2 year post-graduate training. This will all happen within the framework of a 3-year TEMPUS-TACIS project. After these 3 years a sustained training should exist which is based on the new expertise and sources. Movement Agogics, Sports and Leisure Policy LIVIN BOLLAERT Design and Management of Metadata-based Multimedia Systems using Active Networks Abstract: In general, the purpose of this project is to perform fundamental research that will result in a new platform for the development of metadata-based multimedia applications by using active networks. A format for the use of metadata in this context will be developed. Moreover, it will be investigated to which extend object-oriented methodologies can be applied for the development of multimedia appli cations that rely on active networks. Therefore, interfaces will be defined, being descriptions of the functionality of the considered multimedia objects traversing the network. The temporal synchroniza tion between the actual multimedia data and the corresponding metadata will be investigated as well. For this purpose a data structure allowing for the efficient processing and management of the metadata will be developed. Concerning the research topics dealing with active networking, it is aimed to prove the inherent advantages of using active networks for multimedia applications. We will also investigate efficient encoding techniques for multimedia data, and more specifically video content, and examine how the coding can maximally

5 support the underlying network. As was stated above, the global approach (i.e., the combined optimization of the (meta)data (de)coding and the management of the used network) is a key concept within this project. This is the main reason why this project will be performed within the research groups of the promoters Jan Cornelis, Steven Dewitte en Peter Schelkens (, Department of Electronics and Information Processing, expertise: multimedia compression), Rik Van de Walle (, Department of Electronics and Information Systems; expertise: multimedia systems and applications), and Piet Demeester, Bart Dhoedt and Mario Pickavet (, Department of Information Technology; expertise: broadband networks). In order to be able to achieve the aforementioned goals several research aspects will be addressed. Electronics and Informatics ADRIAN MUNTEANU IOANNIS ANDREOPOULOS JOERI BARBARIEN STEVEN DEWITTE PETER SCHELKENS Fabio VERDICCHIO JAN CORNELIS Design and test of a planningsmethod for KCO processes Abstract: Development of a planning algorithm for administrative processes, taking into consideration uncerainty and variability. Departement of Industrial management Hendrik Van Landeghem Design and validation of models for short-term and long-term media mix investment optimization. Abstract: The project investigates the impact of advertising investments, media mix allocation and advertising share of voice on short-term advertising and brand effects, on consumer activation (gathering extra information, visiting websites and generating word-of-mouth), and on their impact on long-term brand effects. Marketing Patrick De Pelsmacker Peter Goos Nathalie Dens Design for supply chain management. Research Centre for Operations Managemen Robert Boute Maud Van den Broeke Design, implementation and evaluation of powerful learning environments. Abstract: Design, implementation and evaluation of powerful learning environments. Education of Dutch Didactica Jules Frans Daems Design, implementation and evaluation of powerful learning environments. Abstract: The major goal of the present project is to establish a forum where Belgian Scholars can work together with internationally established European researchers at the further elaboration and validation of the concepts of powerful learning environments by bringing together the recent achievements and the ongoing developments within the three following domains: instructional psychology, instructional design, and instructional technology. This will be realized mainly through the organization of workshops, each focused on a particular aspect of the above mentioned topic, as well as through exchanges of junior and senior researchers. DEPARTMENT OF GERMANIC LANGUAGES AND LITERATURE Didactica Jules Frans Daems Designing an adequate legal framework for protection and valorisation of cultural heritage as a pilot for an integrated spatial planning law. Abstract: / Faculty of Law, Campus Brussels Anne Draye Bert Demarsin Stijn Aerts

6 Designing Architecture in the Sixteenth-Century Low Countries. Architectural Drawing as Motor and Medium for a New Designing Practice. Abstract: The subject of the research programme is the design and design process of architecture in the Low Countries during the long 16th century ( ), with the architectural drawing and the architectural print as its main focus. The objective is gaining insight into the design of architecture by graphical means, while keeping in mind that in this period the Renaissance architecture is newly defined as an intellectual activity, not forgetting that the architectural drawing constitutes one of the mechanisms of interchange between architecture and the fine arts. Symptom of a new architectural practice, but also motive force2 of its development, the architectural drawing will be studied here as means of communication and as designing tool, not only on the construction site but also in the study and the drawing room. Architecture and Society Krista De Jonge Oliver Kik Designing a selfevaluation-instrument concerning a broad access to youth care Abstract: Accessbility is pivotal in Integrated Youth Care (Flanders, Belgium). The networks for direct access have an important role in realizing accessible care. The instrument for selfevaluation will be developed next to other initiatives concerning accessibility. The instrument wants to enable the display of different "practices of accessibility" and the reflection on the contribution of these practices to the accessibility of Integrated Youth Care. Departement of Social welfare studies Maria De Bie Designing enterprises for evolvability: an integrated approach based on fundamental engineering concepts. Abstract: Contemporary organizations are operating in a hypercompetitive environment, in which they are faced with challenges such as increasing complexity and increasing change in many or all of their aspects. Current methodologies for the development of information systems supporting these organizations are clearly unable to deal with these levels of changing complexity. Normalized Systems (NS) theory proposes a theoretical framework that explains why current modular structures in information systems are intrinsically limited in terms of evolvability, as well as how modular structures can be built without these limitations, thus exhibiting evolvable modularity. The strategic goal of this project is to develop a contribution to how evolvable modularity as a theoretical framework can support business processes and enterprise architectures and its supporting ICT systems. Management Information Systems (MIS) Herwig Mannaert Peter De Bruyn Designing Housing for our Future Selves Abstract: The ageing population challenges architects to design housing environments that address the needs and preferences of actual and future generations of elderly people. The material environment holds great potential toimprove the quality of life of people moving into old age. However, when designing housing environments for them, architects are faced with a lack of adequate design knowledge: how to take into account the diversityof elderly, their personal development, and growing old as a continuousprocess? At the same time, it is hypothesized that elderly people can offer a great deal of insight in what people generally feel in different settings. This especially holds for persons with dementia. Emotionally they react to their environment like others, yet as a result of their condition, the impact on their wellbeing is more apparent. Starting from this hypothesis, this doctoral research aims to gain a more articulate understanding of how the material environment affects the quality Department of Architecture Ann Heylighen Iris Van Steenwinkel Design methodologies and techniques for the construction of knowledge management environment. Abstract: The project coverss applied research on methodologies and techniques applicable to make knowledge that is available in a company under different formats, more accessible for the management, and other users. In particular we will investigate the methodologies that can be used for the design and implementation of a 'knowledge portal'. We have to design a "knowledge architecture' that supports access to knowledge contained in classical formats like document management systems, database schema's or workflow systems. the aim is to build a usable system of knowledge cartographie in which the retrieval of available knowledge becomes feasable for the user. Focus should go to differetn partial aspects like: - technical and ergonomical aspeceets of a knowledge portal - the application of intelligent agents for the implementation of user profiles in order the make retrieval more efficient - the connection with external information systems including e-commerce systems. - optimization of search engines - applicability of data mining - techniques of 'in text retrieval - the optimal usage of WEB-technology. to test the system we planned to use the university as a prototype for the setup of a knowledge environment. Management Informatics EDUARD VANDIJCK

7 Design of Blended Learning Environments for Vulnerable Adult Learners Instructional Psychology and Technology Jan Elen Stijn Van Laer Design of discrete choice experiments adapted to the respondent's cognitive process. Abstract: Discrete choice experiments (DCEs), which involve respondents choosing among alternatives presented in choice sets, are widely used to study preferences for attributes of products or services in various economic fields. To maximize the power of the statistical inference from data from DCEs, it is crucial to design the experiments optimally. Most research in this area focuses on optimizing the design of DCEs under the simplifying assumption that respondents make compensatory decisions. This means that unattractive levels of an attribute can be compensated for by attractive levels of another attribute. However, the assumption of compensatory decision-making often proves to be unrealistic. This research project studies three scenarios in which respondents depart from the compensatory decision rule when making choices: (i) the scenario where respondents ignore attributes in the decision making because there are too many, (ii) the scenario where respondents favor certain attributes because of their position in the description of the alternatives and (iii) the scenario where respondents favor certain alternatives because of their position in the choice set. Pro-actively accounting for respondents' cognitive processes when constructing optimal DCEs in these scenarios will result in more practical designs for DCEs, with applications in marketing, transportation, environmental and health economics. Engineering Management Guido Erreygers Peter Goos Roselinde Kessels Desire in Learning and Work. Abstract: This research project aims to enhance the transition of students from secondary to higher education and from higher education to the labour market. Assessing and monitoring learning competencies throughout the school career can be supportive in this regard. By means of mixed method research different instruments to assess and coach individual differences in learning and motivation are developed and validated. EduBROn Peter Van Petegem Vincent Donche Desistance and restorative justice: mechanisms for desisting from crimewithin restorative justice practices. Abstract: Although many studies have shown that participation in restorative justice programmes often reduces the likelihood of reoffending, it remains unclear why this is the case, for which groups and under which conditions. The general aim of this study is to gain insight in the mechanisms within restorative justice practices that can contribute to desistance fromcrime and thus reduce victimisation. Starting from the factors identified in the desistance literature in general, this study will develop a conceptual framework for analysing restorative justice and desistance, which will then be empirically tested in three European countries. Main research question: What impact does restorative justice have on desistance from crime?specific sub-questions are Which mechanisms within restorative justice practices produce positive subjective changes that help sustain abstinence from criminal offending?which mechanisms within restorative justice practices produce positive social changes that help susta Leuven Institute of Criminology Ivo Aertsen Desk Study on dept swaps Abstract: This project represents a formal service agreement between the parties Universiteit Antwerpen and UNESCO. UAntwerpen provides UNESCO research results on the "Desk Study on debt Swaps" under the conditions as stipulated in the present contract. Impact of Globalization Danny Cassimon De symbolische samenleving. Maatschappelijke gevolgen van de nieuwe zelf-controle. Abstract: Starting point of this project is the assertion that detraditionalising has not resulted in individualization, but should be regarded as a change in the mode of social control. The project wants to describe,on one hand, the emergence of a new approach of themselves. On the other hand, it wants to investigate the implications of the change in the mode of social control empirically. Tempus Omnia Revelat Sociology MARK ELCHARDUS Bram SPRUYT Kobe DE KEERE DIMOKRITOS KAVADIAS Detecting and Managing Suicidal Behavior at Emergency and Psychiatric Hospital Departments in Flanders: a randomized controlled study of the effects of a brief Educational Intervention.

8 Abstract: In a multicenter randomized controlled study, staff from psychiatric and emergency departments from general or regional hospitals throughout Flanders, will be invited to participate in the study to indicate the need of implementation of an educational poster and evaluation and triage guide. In particular, the effect of an educational poster and guide as a cost-effective way to improve knowledge, attitudes and clinical behavior with regard to suicide prevention, will be evaluated. Departement of Psychiatry and Medical Psychology Cornelis Van Heeringen Gwendolyn Portzky Determinanten van zorgtekorten bij zelfstandig thuiswonende ouderen Abstract: Abstract not yet available Faculty of Health Care Department of Nursing Nico De Witte Determinants and consequences of migration with special attention or the relation betwaaen illegal migration and organised crime Abstract: Migration raises several important social issues. Does worldwide liberalisation of international trade lead to decreasing migratry pressure? What effects has the economic integration of Central and Eastern Europe into the EU on East-West migration? Does migration lead to diminishing employment opportunities or wages for locals? What are the benefits of migration and for whom? How can the social choice for a stop in the migration be explained? What are the costs and benefits of such a policy? How can integration of immigrants be encouraged in a cost-effective way? In this research project a number of questions will be adressed. The goal of the project is to deepen the knowledge of the determinants and the consequences of migration and to strenghen policy making views. The cetral theme of the project is the study of the causes and cosequences of migration in general, but more specifically thedevelopment of a paradigm on the relation betwaan illegal migration and organised crime DEPARTMENT OF ECONOMICS Economics Mathew Tharakan Walter Nonneman Eddy Van de Voorde Determinants and consequences of tax avoidance in private firms. Abstract: The research project aims to investigate the determinants and consequences of tax avoidance in private, unlisted firms.tax avoiding practices have been largely explored in the context of listed firms, but little is known about these practicesin private firms. However, prior research already documents that private firms are more likely to avoid taxes incomparison to listed firms. A first research topic in this proposal focuses on the association between voluntary disclosurequality and tax reporting activities in private firms. It can be arguedthat firms being more transparent about thecomposition and evolution in their earnings avoid taxes to a lower extent. Second, the tax avoidance behaviour in familyand non family firms will be examined, as tax accounting practices might differ within different agency contexts. Third,potential costs and benefits of tax avoiding activities in private firms will be researched, and in particular whethercreditors take into account the firm's ex Faculty of Theology and Religious Studie Department of Accountancy and Taxation, Raf Orens Determinants and effects of social ethnic segregation in primary education Abstract: This research project aims to get a profound insight into the magnitude, causes and consequences of social ethnic segregation in Flemish primary education. Although this social ethnic segregation is considered a social problem, in Flanders there is hardly any research dealing with it. First this project aims to describe the prevalence of social ethnic segregation in Flanders. Second, it will examine the determinants of this social ethnic segregation. And finally it will explore the effects of this social ethnic segregation for pupilsand teachers. Departement of Sociology Mieke Van Houtte Determinants and effects of social ethnic segregation in primary education Abstract: This research project aims to get a profound insight into the magnitude, causes and consequences of social ethnic segregation in Flemish primary education. Although this social ethnic segregation is considered a social problem, in Flanders there is hardly any research dealing with it. First this project aims to describe the prevalence of social ethnic segregation. And finally it will explore the effects of this social ethnic segregation for pupils and teachers. Departement of Sociology Mieke Van Houtte Determinants and effects of social ethnic segregation in primary education. Abstract: This is a fundamental research project financed by the Research Foundation - Flanders (FWO). The project was subsidized after selection by the FWO-expert panel.

9 Educational management EduBROn Christiane Timmerman Paul Mahieu Determinants for the non-participation of women from the target group to the Flemish population study concerning breast cancer and the ways to influence the participation favorably. Abstract: Determinants for the non-participation of women from the target group to the Flemish population study concerning breast cancer and the ways to influence the participation favorably. Epidemiology and social medicine (ESOC) Guido Van Hal

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

MASTER SCRIPTIE GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE CEES KOSTER OPEN UNIVERSITEIT

MASTER SCRIPTIE GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE CEES KOSTER OPEN UNIVERSITEIT 2015 Relatie tussen Voorlichting en Gevoelens van Angst en Gepercipieerde Controle bij Mannen met Prostaatkanker: De Rol van Opleidingsniveau en Locus of Control MASTER SCRIPTIE GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht Study of the Influence of Altruism in the Association of Age and Resilience Maik P.W. de Vos Eerste begeleider: Tweede begeleider:

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind The moderating effect of the mother child relation on the

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning The Relationship between Appreciative Inquiry and Autonomous

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias in Students with Anxiety Janneke van den Heuvel Eerste begeleider: Tweede

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie