NIEUWSBRIEF. september Een nieuwsbrief vol met belangrijke informatie ligt voor u. (werkstuk groep 7)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. september 2015. Een nieuwsbrief vol met belangrijke informatie ligt voor u. (werkstuk groep 7)"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF september 2015 Een nieuwsbrief vol met belangrijke informatie ligt voor u. (werkstuk groep ) Bij de Bijbelverhalen In den beginne schiep God de hemel en de aarde... Het zijn bekende woorden, waarmee de bijbel begint. Genesis 1 vertelt hoe God aan het begin van alles staat. Hij maakt verschil tussen licht en donker, tussen nat en droog, hij geeft leven aan bloemen en planten, aan dieren en mensen. En hij ziet dat het goed is. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Het boek Genesis vertelt ook, hoe God steeds opnieuw aan het scheppen is. Met Noach, zijn familie en alle dieren maakt God een nieuw begin. En dat zal niet de laatste keer zijn. In de bijbel wordt keer op keer verteld hoe God een nieuw begin maakt met mensen. Hij laat het er niet bij zitten als het niet goed is: hij blijft verschil maken tussen licht en donker, tussen geluk en ongeluk. Zo wordt duidelijk dat het verhaal van de schepping niet alleen een verhaal van lang geleden is. Het is ook een verhaal van vandaag. Met de kinderen lezen we tot de herfstvakantie twee series verhalen: drie weken uit Genesis en drie weken uit het evangelie van Mattheüs. Je zou kunnen zeggen: We lezen over het begin en we lezen over een nieuw begin. Mattheüs vertelt over Jezus, die liet zien hoe het eraan toe gaat in Gods nieuwe wereld. Jezus zorgt ervoor dat mensen een nieuw begin kunnen maken met hun leven. Wie in het donker zit of kopje-onder gaat, komt hij te hulp. Zo laat hij zien wie God is: een God die het verschil maakt. Voor de kinderen is de start van een schooljaar een nieuw begin. Natuurlijk niet helemaal nieuw, want alle goede herinneringen en leuke dingen van vorig jaar neem je mee. Maar wat voor de vakantie niet helemaal goed ging, waar je niet zo blij mee was dat laat je achter je. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! (werkstuk groep 7) Jaaropening Bedankt voor uw belangstelling! Wat fijn dat er zoveel ouders waren.

2 Zendingsgeld Wij sparen met elkaar voor Melody en haar familie. Beste mevrouw Hetebrij, CBS Het Baken Heel hartelijk dank voor uw steun aan Melody Chiunda uit Zimbabwe! Met uw bijdrage verbetert Plan de levensomstandigheden en toekomstkansen van Melody Chiunda, maar ook van de familie en de andere mensen in de omgeving van uw sponsorkind. Dankzij uw bijdrage kunnen we ons samen voor deze kinderen blijven inzetten. Klik op onderstaande link voor de resultaten over wat Plan heeft bereikt in 2014 in Zimbabwe Nogmaals bedankt voor uw sponsoring en betrokkenheid. Wij wensen u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Sasja Maas Manager Sponsorship Brief ouderbijdrage Alle kinderen ontvangen een brief met de vraag om een ouderbijdrage. Een aantal ouders heeft de bijdrage al overgemaakt. Bedankt! Lezen en spelling Alle kinderen krijgen vanaf groep 4 Nieuwsbegrip teksten mee naar huis. Het is belangrijk voor het leesbegrip en de woordenschat van uw kind om hier elke dag aandacht aan te besteden. Ook hebben de kinderen een inlogcode voor het oefenprogramma Bloon ontvangen. Ook hierbij geldt: elke dag 10 minuten oefenen. Leerkrachten kunnen zien welke leerlingen nog extra hulp nodig hebben. Herfstfair De oudercommissie is al erg druk bezig met de voorbereidingen voor een herfstfair. Binnenkort ontvangt u een mooie uitnodiging. De herfstfair wordt gehouden op donderdag 15 oktober. Nieuws uit: Groep 1 en 2 De scholen zijn weer begonnen en zo ook de kinderen in groep 1 en 2. Het was natuurlijk wel wennen na 6 weken weer in het ritme komen van alledag. Groep 1 wordt groep 2. De aanvangsgroep wordt groep 1. En waar is de oude groep 2 Elke maandag kunnen de kinderen geld meebrengen. De bibliotheek op school is weer open! Betalingen overblijf We merken dat het vaak lang duurt voordat alle betalingen betreffende de overblijf binnen zijn. We begrijpen heel goed dat de briefjes met de bedragen in tassen blijven zitten of vergeten worden door kinderen. Vanaf nu stuur ik alle ouders een mail met de boodschap dat de briefjes met bedragen zijn uitgedeeld. Wij hopen dat dit een goed geheugensteuntje is. Schooljaarkalender Het was niet mogelijk alle data in de jaarkalender te zetten. Een aantal data kunnen wij pas in de loop van het schooljaar plannen. In de nieuwsbrief vindt u af en toe nieuwe data. Deze kunt u natuurlijk mooi in deze kalender zetten. De website van de school wordt door Henk Twiest regelmatig bijgewerkt. Ook hier vindt u de actuele data. gebleven? Pompom (zie boven) vroeg zich ook al af waar de grote kleuters gebleven waren. Na een rondje door de school zagen we de kinderen in groep 3 zitten. En zo gingen we de hele school door om even te kijken waar alles ook nog maar was en waar alle meesters en juffen meestal zijn.

3 Dit onderdeel hoort bij het thema: Een nieuw schooljaar. Lisanne Schuur is vanaf deze week op de maandag tot en met woensdag verantwoordelijk voor de groepen 1 en 2. Langzamerhand heeft ze de afgelopen week de taken overgenomen. Tijdens de informatieavond hebt u ook kennis met haar kunnen maken. Het thema voor de komende periode is: Een kar vol boodschappen naar een idee van de methode Kleuterplein. We gaan ook op excursie naar de bakker en de klas verandert langzamerhand in een supermarkt. Letter: Regelmatig staat er een bepaalde letter centraal. Deze periode is dat de letter b. de kinderen mogen ook voorwerpen van huis meenemen die met deze letter beginnen. Op het white bord in de hal kunt u zien welke letter er steeds behandeld wordt Spelen: In principe gaan we met mooi/droog weer buitenspelen. Op de dinsdagmiddag mogen de kinderen eigen speelgoed meenemen afhankelijk van het weer wordt het binnen of buitenspeelgoed. Als we gaan gymmen wilt u er dan voor zorgen dat Uw kind sportschoenen bij zich heeft? Met vriendelijke groeten namens de kleutergroep: Willy Ritsema Groep 3 en 4 In groep 3 en 4 zijn we ook weer begonnen met SOEMO. (Sociaal Emotionele ontwikkeling). Iedere woensdag bespreken we een onderwerp. We hebben alweer 2 kaarten besproken: U-zeggen. Wanneer, waarom en tegen wie zeg je u. Zeggen dat je aan de beurt bent. Bijvoorbeeld als andere mensen voor hun beurt gaan. Wat zeg je dan en durf je dat. Het waren weer interessante en leerzame gesprekken. Vanaf nu zullen de kinderen waarover gesproken is met de ouders huiswerk meekrijgen op de maandag en dit moet de volgende maandag weer ingeleverd worden. Alle kinderen van groep 4 krijgen Nieuwsbegrip mee, het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind leest en bespreekt, de tekst wordt ook in de klas besproken. - In groep 3 zijn we op het moment weer bezig met het oefenen van het strikken van de veters, wanneer uw kind nog geen strik diploma heeft dan graag thuis oefenen. - Wanneer u uw kind iets te eten meegeeft voor in de pauze wilt u er dan op letten dat dit niet zo veel hoeft te zijn zodat ze tijd over houden om te spelen. Ina Velema en Anneke Dijkhuis Groep 5 We zijn al weer enkele weken aan de gang. Het is voor ons allemaal eerst even wennen. Aan de nieuwe klas, andere juf, ander plein. De kinderen van groep 7 en 8 moeten ook weer weten, dat de jongere kinderen ook mee mogen doen met een spel., bijv. voetbal. Dat heeft wat tijd nodig. Fijn dat er een flink aantal ouders op de informatieavond was. We hebben leuke gesprekken met elkaar gehad. Alle ouders, ook die er die avond niet waren, hebben van mij een informatiebrief gekregen. In deze brief staat veel belangrijke informatie. Deze maand zal ik in deze nieuwsbrief dus niet veel te vermelden hebben. In de vorige brief stonden al heel wat dingen op een rijtje. Sommige herhaal ik nu nog even. Rekenen: De komende weken komen de volgende onderdelen aan de orde: - De getallenlijn t/m 100 gebruiken. - Optellen en aftrekken op de getallenlijn t/m 100, optellen en aftrekken over het tiental heen. - Vermenigvuldigen en delen. De kinderen moeten de tafels van 1 t/m 5 en 10 feilloos kennen. Hierbij komen deze weken de tafel van 6, 8 en 9. De kinderen krijgen volgende week de tafel van 6 mee, om

4 thuis te maken en goed te oefenen, zodat ze hem kunnen dromen. Ze moeten een vermenigvuldiging bij een antwoord vinden, verband zien tussen deling en vermenigvuldiging. - Meten in meters en centimeters, 134 cm, 1m Oppervlakte van rechthoeken kunnen bepalen. - Meetkundige figuren zoals vierkant, driehoek, ruit, rechthoek en zeshoek onderzoeken. - Werken met geld: waarde van 1, 2, 5, 10 en 20 eurocent kennen en kunnen gebruiken, geld tellen, gepast kunnen betalen enz. - Klokkijken: heel/ half uur, kwartier, 5 minuten. De onderdelen van geld en klokkijken kunt u ook thuis heel goed met uw kind oefenen. Taal: Met taal werken we met thema s. Deze zijn gekozen uit de leef- en belevingswereld van de kinderen. De kinderen moeten de vier taalvaardigheden goed ontwikkelen: spreken, luisteren, schrijven en lezen. We beginnen elk thema met een introductie, waarbij allerlei woorden over het thema aan de orde komen( woordenschat). We werken met een woordweb, waarbij we structuur aan brengen in de woorden. Elk thema heeft 10 lessen, waarbij we werken aan spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing zoals bv. het alfabet en stellen. Elke 2 thema s worden afgesloten met een toets. Het eerste thema is: Bij ons thuis: keuken, kamer, gebruiksvoorwerpen, dubbelwoorden( 2 woorden die samen een nieuw woord vormen bv. boeken + kast= boekenkast), op alfabet zetten, overdrijvingen. Het tweede thema starten we deze week: Aan tafel. De lesjes gaan over fruit, groente, zoet, hartig, tussendoortjes. We gaan verder met alfabetiseren, ook op de tweede en derde letter. Het daarop volgende thema is: Hoe zie jij eruit. We gaan het over ons uiterlijk hebben, over kleding, we maken persoonsbeschrijvingen. Spelling: De komende weken komen aan de orde de volgende categoriewoorden: gevangen( herhaling, woorden met een stomme e vooraan) en toren( lange klank aan het eind van een klankgroep). Ook het zebra- woord: lange klank aan het eind van een woord, je schrijft er 1, behalve bij ee, dan schrijf je er 2 Het is de bedoeling dat deze woorden ook thuis geoefend worden in Bloon. Ook kunnen de kinderen deze woorden op school op de computer oefenen. Ook maken we deze week een begin met de methode Blits: begrijpend lezen, informatie verwerven en andere studievaardigheden, zoals kaartlezen, schema s, tabellen en grafieken. Dit alles is ook een voorbereiding op aardrijkskunde. Denkt u er nog even aan: elke woensdag kan het boek van de bieb geruild worden. Groep 6 Na de eerste weken begint de routine terug te komen. De lesstof van de vorige groep loopt door en zo gaan we van deelsommen ongemerkt over naar breuken. De kinderen hebben kennisgemaakt met de nieuwe vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Tijdens de informatieavond hebben enkelen ook een stukje gezien van de (oude) schooltv serie Steentijd. Altijd een prachtig onderwerp om de lessen mee te beginnen. Samen met groep 5 hebben we gesproken over Geheimen (leuk, eng, wanneer wel vertellen en aan wie) en over Beleefd (n.a.v. reacties van enkele kinderen tijden het overblijven). Onderwerpen uit de SOEMO map. Nog niet alle kinderen hebben een 23-rings map meegenomen. Die van het vorig jaar moet er toch ook nog zijn? Graag meegeven! Op de informatieavond werd gevraagd om toch Nieuwsbegrip mee te geven. Ik ga met het lesrooster puzzelen of ik er ruimte voor kan maken. Op dinsdag 8 september gaan we op excursie naar de sluizen bij Nieuwe Statenzijl. We gaan meteen om half 9 weg en na de excursie van 1 ½ uur kunnen we doorlopen naar de Kiekkaaste als het weer en het getij het toelaat. Dan zijn laarzen wel nodig! Wie kan helpen met het vervoer? Laat u het z.s.m. weten met het aantal kinderen dat u kunt vervoeren? Groep 7 De eerste twee weken zijn voorbij en de kinderen zijn weer gewend aan de dagelijkse regelmaat op school. Er zijn natuurlijk nieuwe dingen bij gekomen voor groep 7, zoals Engels en het wekelijkse huiswerk. De kinderen krijgen op donderdag hun huiswerkmapje mee met daarin een

5 rekenblad, een woordpakket en een actuele tekst van Nieuwsbegrip met de bijbehorende vragen. Het huiswerk moet dinsdag weer worden ingeleverd zodat ik het kan nakijken om het dan vervolgens donderdag te bespreken. Het nieuwe huiswerk komt ook weer in het mapje. Thuis kan dan het oude huiswerk er uitgehaald worden. Misschien kunt u bij Nieuwsbegrip helpen door de tekst nog eens samen met uw kind te lezen en te bespreken of door de vragen samen te maken. De tekst wordt in de klas ook besproken en we bekijken samen het bijbehorende filmpje. We zijn ook weer begonnen met bloon. Dit is een programma waarmee spelling geoefend kan worden. Iedere week wordt er een selectie klaargezet op De kinderen hebben zelf een inlogcode en kunnen dan oefenen en ik kan de vorderingen volgen en aangeven welke spellingsregels nog extra geoefend moeten worden. Het is belangrijk dat ze regelmatig oefenen zodat ze ook zelf zien hoe het gaat. De komende weken zullen bij rekenen tijdsverschillen en tijdzones aan bod komen, ook zullen we verder rekenen met breuken, gaan we onder elkaar vermenigvuldigen en omtrekken berekenen. Bij taal leren we woorden rond het thema voeding en soorten restaurants, het verschil tussen subjectief en objectief en het opzoeken van afkortingen en werkwoorden in het woordenboek. Bij begrijpend lezen leren we dat een schrijver een verre of onbekende wereld dichtbij kan halen in zijn verhalen. Ook komt het thema het weer aan bod met alle daarbij behorende woorden en uitdrukkingen. Bij spelling leren we de persoonsvorm in de verleden tijd spellen en oefenen we woorden met ch, -isch, en tie. Verder hebben we voor Engels geoefend met de namen voor allerlei familieleden, de kleuren en tellen en hoe we onszelf kunnen voorstellen. In de klas proberen we zoveel mogelijk te lezen of voor te lezen uit leuke boeken. Na ieder gelezen boek vullen de kinderen een boekverslag in waarin ze ook hun mening moeten geven over het boek. Lezen is heel belangrijk voor alle schoolvakken, maar lezen is ook gewoon leuk want je bent even in een andere wereld met belevenissen die je anders misschien niet gauw zult beleven. Zoals u merkt hebben we genoeg te doen en is er ook nog tijd om af en toe eens even lekker een stripverhaal te tekenen, op de computer te werken of een filmpje over de natuur te bekijken. Peggy Hoeksema Groep 8 De eerste weken zijn achter de rug van wat hun allerlaatste schooljaar zal worden. Nu lijkt het einde van de schoolperiode nog ver weg, maar mijn ervaring is dat kinderen het voor hun gevoel steeds sneller vinden gaan, 'is het nu al september?' Voor rekenen staan de komende weken breuken, procenten en decimalen op het programma. Het zal steeds meer in een verhaaltje gegoten worden en de getallen zullen alsmaar groter (en daardoor vaak abstracter) worden. Een grote winst is vaak als de kinderen zich aan wennen om van te voren te gaan schatten, zo kunnen ze beter hun eigen antwoorden controleren. Voor Taal/spelling beginnen we met het hoofdstuk: "Een vorkje prikken", woorden als: bistro, traiteur, toko en taveerne passeren de revue. Voor velen woorden waar ze nooit mee in aanraking zijn gekomen, maar waar ze wel de betekenis van moeten weten. Sommige kinderen houden in hun kladschrift een lijstje bij met moeilijke woorden waar ze telkens de betekenis achter zetten, in de hoop het zo niet te vergeten. Gelukkig komen de woorden veelal terug in de opdrachten en beklijft de betekenis daardoor ook beter. Voor Wereldoriëntatie staat al de eerste topografietoets ingepland (18 sept). De kinderen moeten verschillende Europese landen leren en de gebergten en rivieren die daar te vinden zijn. Van Schotland tot aan Griekenland en van de Schelde tot aan de Wolga. In de klas hangt de SOEMO-poster "Commentaar geven op anderen", een vaardigheid die in de les is behandeld a.h.v. praktijkvoorbeelden. Telkens moesten de kinderen aangeven welke reactie het best past bij welke ergernis. Het per ongeluk aanstoten vraagt vanzelfsprekend een andere reactie dan wanneer iemand constant bij je afkijkt. En iemand die voortdurend een puinhoop op zijn tafel heeft lokt andere gevoelens op dan wanneer iemand steeds jou het zicht ontneemt door zijn/haar gewip op de stoel. Ze hoeven gelukkig niet alles zelf op te lossen, ook als leerkracht kan ik hier van betekenis zijn. Oene de Vlugt Jarig in september 4 sept. Nick Niezen 7 sept. Dieke Kruizinga 12 sept. Marischa Spieard 13 sept. Aniek Dijkstra 15 sept. Niels Drenth 17 sept. Noah Prins 17 sept. Charlotte Hilverts 18 sept. Iris de Haas 21 sept. Ivar Brons 23 sept. Frouke Vermeulen 23 sept. Angelo Spierard 27 sept. Bo Muysson

6 Belangrijke data: Woensdag 2 september Donderdag 1 oktober Vrijdag 2 oktober vergadering oc, sc, mr ouderbijdrage koffieochtend Een hartelijke groet namens het team, Anna Hetebrij Uitnodiging aan alle inwoners van Westerlee en andere belangstellenden: Oranjeconcert Tuinhuis Landgoed Westerlee m.m.v. Stedelijk Harmonie Orkest Nieuw Leven donderdag 24 september uur Gratis toegang

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum:

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum: Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 2 Datum: 29-08-16 Algemeen Belangrijke data: 29 Augustus Techniekmiddag 05 September Luizencontrole gr. 5 t/m 8 06 September Informatie Avond voor alle

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Bijbelse geschiedenis Volgende week worden onderstaande verhalen in de groep verteld. Genesis 6:9-7:9 Genesis 7:10-8:5 Genesis 8:6-9:17 Noach bouwt

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Nummer: 3 Datum:

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar Nummer: 3 Datum: Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 3 Datum: 05-09-16 Algemeen Belangrijke data: 05 September Luizencontrole gr. 5 t/m 8 06 September Informatie Avond voor alle ouders 13 September Schoolreis

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012

Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Informatiebrief 1 groep 7 16 augustus 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2012/2013. In de nieuwsbrieven van dit jaar wil ik u op de hoogte houden van allerlei zaken in groep

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 4 okt no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 4 okt no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 4 okt. 2016 no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Onze jaarlijkse ontruimingsoefening verliep vorige week vlotjes. Binnen een paar minuten stond de hele

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016. Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum: 31-08-15

Nieuwsbrief cbs Sjaloom. Cursusjaar 2015-2016. Voor groot en klein zullen we eerlijk en aardig zijn. Nummer: 2 Datum: 31-08-15 Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 2 Datum: 31-08-15 Algemeen Belangrijke data: 07 September Start project Kunst (alle groepen) 08 September Informatie avond en jaarvergadering OC/MR

Nadere informatie

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond!

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond! 10 september 2015 Van de directie, Zoals u allemaal weet heeft juf Mirjam Doorn een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Afgelopen vrijdag mocht zij gelukkig weer naar huis. Ze moet het nog een poosje rustig

Nadere informatie

Weekbericht van maandag 25 januari 2016.

Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Weekbericht van maandag 25 januari 2016. Algemeen: *Woensdag is de open dag van alle scholen van de Primeniusstichting. Belangstellenden kunnen binnenlopen en de school bekijken. Het is niet de bedoeling

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Nieuwsbrief 2 16 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Infomorgens Vorige week gaf juf Joanne een informatiemorgen voor de ouders van groep

Nadere informatie

Datum: 11-09-2015 Nieuwsbrief: Nummer 2 Schooljaar: 2015-2016

Datum: 11-09-2015 Nieuwsbrief: Nummer 2 Schooljaar: 2015-2016 Datum: 11-09-2015 Nieuwsbrief: Nummer 2 Schooljaar: 2015-2016 Ouders en verzorgers Vreemdelingen, vluchtelingen, ze vormen tegenwoordig een bekend beeld op zowel het nieuws als in onze dagelijkse praktijk.

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Weekbericht van. Algemeen:

Weekbericht van. Algemeen: Weekbericht van Algemeen: Informatie avond nieuwe stijl: Op woensdagavond 5 oktober wordt de informatie avond voor de groepen 1 t/m 8 gehouden. U bent van 18.00 uur tot 19.30 uur van harte welkom om in

Nadere informatie

Terugblik. De lesstof

Terugblik. De lesstof Nieuwsbrief Groep 7 - Oktober 2013 Beste ouders, De herfstvakantie ligt alweer achter ons en voor ons ligt een drukke en gezellige periode. Via deze nieuwsbrief willen wij hierover nader informeren. Maar

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12 17 november 2014

Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Nieuwsbrief 12 17 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Het duurt nog even en dan is het weer kerst. Leerlingen uit hogere groepen namen in het

Nadere informatie

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5.

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Nieuws over groep 5 Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Vandaag heeft de moeder van Maeva foto s van alle groepen gemaakt. Deze komen op onze schoolsite te staan. Deze agenda en

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 4 Leerstofaanbod groep 4 Rekenen Rekenen Methode: RekenZeker De lessen zijn onderverdeeld in een aantal domeinen: getallen, bewerkingen (optellen, aftrekken en tafels en meten van tijd en geld. Optellen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 8 sept. 2015 no. 396 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 8 sept. 2015 no. 396 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 8 sept. 2015 no. 396 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - De ouderavond van afgelopen donderdag over seksuele vorming en de methode Wonderlijk gemaakt werd goed

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Nummer: 17e jaargang, nummer 1

Datum: 21 augustus 2015 Nummer: 17e jaargang, nummer 1 Datum: 21 augustus 2015 Nummer: 17e jaargang, nummer 1 Beste ouders/verzorgers, Weer vroeg opstaan en naar school gaan, dat is in het begin vaak weer even wennen, zowel voor de kinderen, de ouders als

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Informatiefolder Groep 3/4 Schooljaar 2015-2016 1 Informatie schooljaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Voor u ligt de informatiefolder van de groep, waarin uw kind dit schooljaar zit. In deze informatiefolder

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief 20 26 januari 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Vandaag staat juf Alrieke na haar verlof voor het eerst weer voor groep zes. We vinden

Nadere informatie

Brief van PLAN, van het kind dat we nu steunen:

Brief van PLAN, van het kind dat we nu steunen: NIEUWSBRIEF oktober 2015 Een nieuwsbrief vol met belangrijke informatie ligt voor u. Bij de Bijbelverhalen Je gaat ergens naar toe, maar je weet niet precies waarheen. Je weet ook niet hoe lang de reis

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 28 augustus 2015

Nieuwsbrief. 28 augustus 2015 Nieuwsbrief 28 augustus 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Maandag hebben alle leerlingen van PCBO Vroomshoop een vrije dag i.v.m. met de inspiratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 9 maart 2015

Nieuwsbrief 25 9 maart 2015 Nieuwsbrief 25 9 maart 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, De afgelopen week was de schoolfotograaf op school. U krijgt binnenkort een inlogcode voor

Nadere informatie

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014!

Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! Regel van de week Wij houden ons aan gemaakte afspraken. ALGEMEEN Een nieuw jaar! Het team van de Bolderik wenst alle leerlingen en hun families héél véél geluk, gezondheid en plezier in 2014! U bent van

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6A Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 6A! In deze brief willen we u graag iets meer vertellen over

Nadere informatie

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen

Nadere informatie

Wat doen de kleuters deze week?

Wat doen de kleuters deze week? maandag 18 januari tot vrijdag 22 januari Wat doen de kleuters deze week? Bij juf Nathalie in de instap- 1 e kleuterklas : Nu Juleske terug genezen is en zijn rode vlekjes allemaal weg zijn, is hij enorm

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 januari 2016

Nieuwsbrief. 22 januari 2016 Nieuwsbrief 22 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste Ouders, Als leerkrachten zijn we altijd bezig met onszelf bij te spijkeren door middel van studiedagen

Nadere informatie

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69

BRONNIEUWS. 26 september 2014. * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 BRONNIEUWS 26 september 2014 * zendingsgeld Het zendingsgeld is 42,69 *zending Elk jaar spaart onze school voor een aantal zendingsprojecten. Daarvan willen we u graag op de hoogte houden. Daarom zullen

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Voor u ligt alweer de eerste weekbrief van het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat u een heerlijke vakantie achter de rug hebt en de start van het schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 22 nov no. 420 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 22 nov no. 420 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 22 nov. 2016 no. 420 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Juf Johanne was afgelopen vrijdag voorlopig voor het laatst op school. Ze gaat nu met zwangerschapsverlof.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwsbrief Oktober 2015 Nieuwsbrief Oktober 2015 Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 7

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Woensdagavond is er een schoonmaakavond op de Wissel. Roosters zijn hiervoor al uitgedeeld. Lukt het niet om te komen dan graag onderling ruilen.

Woensdagavond is er een schoonmaakavond op de Wissel. Roosters zijn hiervoor al uitgedeeld. Lukt het niet om te komen dan graag onderling ruilen. Algemeen Uit de directiekamer Afgelopen woensdag was het dankdag. Wij hebben het afgelopen jaar weer meer dan genoeg ontvangen. En we zijn God dankbaar voor al het goede, zelfs in zorgelijke situaties

Nadere informatie

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen.

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen. 1 0 5 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. De informatieavond (middag) van vorige week donderdag is met groot enthousiasme ontvangen.

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Volgende week vrijdag ontvangt u alweer de laatste weekbrief van dit schooljaar. Wat vliegt de tijd. Daarin zal ook meegedeeld worden of woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 januari 2015

Nieuwsbrief 15 januari 2015 Belangrijke data: 19 januari: Vergadering oudervereniging. 26 januari: 10-minutengesprekken groep 1 en 2 11 februari: Voorleeswedstrijd in de Stenge te Heinkenszand 16 februari t/m 20 februari: voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 mei 2016

Nieuwsbrief 13 mei 2016 Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-571626 info@obszwanenest.nl http://www.obszwanenest.nl Kalender 16 mei: 2 e pinksterdag 17 mei: Schoolreis groep 1 t/m 7 23 t/m 25 mei: Groep 8 Kamp 26

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

6 10 juli 2015. Fijne vakantie

6 10 juli 2015. Fijne vakantie 6 10 juli 2015 Fijne vakantie Vandaag al weer het laatste Fundamoment van dit schooljaar. Het schooljaar is weer voorbij gevlogen. De kinderen hebben veel geleerd en hard gewerkt. Er zijn ook heel veel

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, Nieuwsbrief 22 april 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Voor de leerlingen van groep 8 was het de afgelopen week een spannende week. Ondanks het feit

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015

Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015 Nieuwsbrief Week 44 Vrijdag 30 oktober 2015 OBS Het Palet Dorpsweg 33 8051 XS Hattem Tel. 444 1924 www.hetpalethattem.nl Contact: brieven@hetpalethattem.nl Sociaal emotionele vaardigheden De aankomende

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2015-2016 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl ***nieuws van de directie*** Nieuwsbrief d.d. 11 september 2014 Activiteiten september/oktober: 11 september:

Nadere informatie

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens

Gedrag: Tot 10 tellen. Oudervertelgesprekken. Update leerlinggegevens Nieuwsbrief PCBS De Regenboog Nachtegaallaan 25 3181 SL Rozenburg Tel: 01818-212248 Perengaarde 1 3181 PV Rozenburg Tel: 0181-212485 www.pcbsderegenboog.vcodekring.nl info@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel:

Nieuwsbrief 4. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Nieuwsbrief 4 30 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week starten we met de Kinderboekenweek. Er staan de komende twee weken veel activiteiten

Nadere informatie

Bernardusschool. Agenda. Koningsspelen. Pasen. Nieuws uit de kleutergroepen. Groep 3. Weekbrief 1 t/m 8 april 2016

Bernardusschool. Agenda. Koningsspelen. Pasen. Nieuws uit de kleutergroepen. Groep 3. Weekbrief 1 t/m 8 april 2016 Weekbrief 1 t/m 8 april 2016 Bernardusschool Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude www.rkbernardusschool.nl T: 071 54 21 600 Agenda Koningsspelen Vrijdag 22 april vieren we met de andere Zoeterwoudse scholen

Nadere informatie

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 Alweer de eerste weekbrief van het schooljaar 2016-2017. Ook dit schooljaar zullen we u middels de weekbrief op de hoogte houden van wat er in

Nadere informatie

Herfstvakantie van 11 t/m 19 oktober

Herfstvakantie van 11 t/m 19 oktober O.B.S. Beukenlaan Beukenlaan 42 9674 CC WINSCHOTEN NIEUWSBRIEF T: 0597 414294 E: mail@obsbeukenlaan.nl I: www.obsbeukenlaan.nl 20e jaargang nr. 1 donderdag 28 augustus 2014 Agenda: Donderdag 28 augustus

Nadere informatie

Groep 1/2 Groep 1/2 heeft afgelopen periode gewerkt aan het thema dieren. Welke dieren leven in de dierentuin en welke op de kinderboerderij?

Groep 1/2 Groep 1/2 heeft afgelopen periode gewerkt aan het thema dieren. Welke dieren leven in de dierentuin en welke op de kinderboerderij? Het schooljaar is weer begonnen. Dit jaar zijn we gestart met groep 1 tot en met 5. Het was eerst voor iedereen even wennen, maar het gaat nu heel erg goed! Groep 1/2 Groep 1/2 heeft afgelopen periode

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 december 2015

Nieuwsbrief. 11 december 2015 Nieuwsbrief 11 december 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Nog één weekje en dan is het kerstvakantie. In school is het gezellig met kerstbomen en

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016

Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 Nr. 9 8 oktober 2015 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en

Nadere informatie

Taal/spelling Themaweek 7 is gaat volgende week van start. Voor groep 6 heet het thema boeken en voor groep 7 heet het thema Verzamelingen.

Taal/spelling Themaweek 7 is gaat volgende week van start. Voor groep 6 heet het thema boeken en voor groep 7 heet het thema Verzamelingen. Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Groepsnieuwsbrief groep 6-7 nummer 6, 11 april 2014 De zesde nieuwsbrief Taal/spelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief april 2014 Nieuwsbrief 28 14 april 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Donderdagmorgen 17 april vieren we met de kinderen het Paasfeest tijdens de maaltijd. In deze maaltijd

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4, 7 oktober 2015

Nieuwsbrief 4, 7 oktober 2015 Nieuwsbrief 4, 7 oktober 2015 Agenda 07 t/m 18 oktober Kinderboekenweek 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 04 november Studiedag leerlingen vrij 11 november Studiedag leerlingen vrij Gymles groep 1 en 2

Nadere informatie

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen.

Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b Schooljaar 2012/2013 Hartelijk welkom in groep 6. Fijn dat u naar de informatieavond bent gekomen. Groep 6b krijgt momenteel les van één juf, Linda Velgersdijk. Meester Ed Meerburg en meester

Nadere informatie

okt Geachte ouders,

okt Geachte ouders, okt. 2016 www.finnjol.nl Geachte ouders, Enkele mededelingen: 1. Team: Uit de sollicitatieprocedure voor groep 5/6 en 7/8 is helaas nog geen geschikte kandidaat naar voren gekomen. Wij zoeken samen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2 4 september 2015

Nieuwsbrief nr. 2 4 september 2015 Nieuwsbrief nr. 2 4 september 2015 Agenda 7 t/m 14 september Kledingcontainer op het plein Maandag 7 september Contactavond Woensdag 9 september Studiedag alle kinderen zijn vrij Dinsdag 15 september Zwemles

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

Nr.4 15 september 2016 schooljaar

Nr.4 15 september 2016 schooljaar Nr.4 15 september 2016 schooljaar 2016-2017 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie