Docentenhandleiding. Cursusboek Windows 98 voor beginners. Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen ISBN ISBN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding. Cursusboek Windows 98 voor beginners. Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen ISBN 90 5905 103 3 ISBN 90 5905 123 8"

Transcriptie

1 Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen Cursusboek Windows 98 voor beginners ISBN ISBN

2 2 Inhoud docentenhandleiding 1. Algemeen 3 Voorkennis 3 Cursusopzet 3 2. Cursusmateriaal 4 Cursusboek 4 CD-rom 4 Website 5 3. Eindtermen 6 Eindtermen Basisvaardigheden Computer op KSE Eindtoets 8 5. Meer cursusmateriaal 8 6. Referenties 8 7. Introductie opzet cursus 9 Lesschema Uitwerking cursusbijeenkomsten per les 12 Les 1 13 Les 2 15 Les 3 17 Les 4 19 Les 5 21 Les 6 23 Les 7 25 Les 8 27 Les 9 29 Afsluiting cursus 31

3 3 1. Algemeen Voorkennis Voor dit cursusboek is geen voorkennis over de computer of software vereist. Cursisten dienen wel te beschikken over basiskennis van het Nederlands. De instructies en beschrijvingen van de handelingen zijn in eenvoudig Nederlands geschreven. Cursusopzet De cursusopzet bestaat uit negen bijeenkomsten. Voor de cursus wordt gebruik gemaakt van: Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen (inclusief bijbehorende cd-rom) Addo Stuur ISBN of Cursusboek Windows 98 voor beginners (inclusief bijbehorende cd-rom) Addo Stuur ISBN De inhoud van deze cursusboeken is identiek, met uitzondering van de woordenlijsten, het Engelstalige voorwoord en de paragraaf How to work with this book, die als extra aan het Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen zijn toegevoegd. Technische zaken zoals het op de juiste wijze geïnstalleerd zijn van o.a. Windows 98, de juiste bijbehorende software en een werkende internetverbinding zijn essentieel voor het geven van deze cursus. Precieze informatie over softwareversies en andere benodigdheden vindt u voorin het cursusboek (paragraaf Wat heeft u nodig?). Het installeren van de benodigde software en hardware valt buiten het bestek van deze handleiding. Het installeren van de cd-rom met oefenmateriaal, behorende bij het cursusboek, wordt beschreven in de Bijlage achterin het boek.

4 4 2. Cursusmateriaal Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusboek; een cd-rom met oefenmateriaal; een website met aanvullend materiaal; een docentenhandleiding. Cursusboek Informatie over opzet en methode van het cursusboek vindt u voorin het boek in de paragrafen Introductie Visual Steps en Hoe werkt u met dit boek. Woordenlijsten in Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen Specifiek ten behoeve van anderstaligen zijn achterin het Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen woordenlijsten per hoofdstuk en een alfabetische overzichtslijst van alle woorden afgedrukt. In de woordenlijsten zijn woorden opgenomen die specifiek zijn voor het werken met de computer en begrippen of woorden die direct met de computer of de software te maken hebben. Naast het Nederlandse woord is een Engelse vertaling gegeven. Daartussen is een blanco veld opgenomen. De woordenlijsten kunnen door cursisten aangevuld worden met een vertaling in hun eigen taal. Kies voor het aanvullen van deze woordenlijst een werkwijze die aansluit bij uw cursisten. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor zelfstandig laten aanvullen tijdens de cursusbijeenkomst en aan het einde van de bijeenkomst klassikaal doorspreken van de woordenlijst. Het kan echter ook wenselijk zijn om deze woordenlijst aan het begin van de bijeenkomst door te nemen en aan te vullen. Door gebruikers van dit cursusboek in een andere taal aangevulde (digitaal aangeleverde) woordenlijsten kunnen desgevraagd op de website bij dit boek (www.visualsteps.nl/computergebruik) aan andere gebruikers ter beschikking worden gesteld om te downloaden. Neemt u hiervoor contact op met de auteur van het cursusboek: Addo Stuur ( adres: De auteur wil met deze service een platform scheppen voor verspreiding van aanvullend materiaal bij het Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen. Doel is om docenten in staat te stellen het cursusboek voor een zo breed mogelijke doelgroep anderstaligen toegankelijk te maken. CD-rom Op de cd-rom die bij beide cursusboeken wordt geleverd, vindt u aanvullend materiaal, o.a. de oefenprogramma s Computertaal, Muistrainer en Toetsenbordtrainer en de map Voorbeeldbrieven. Achterin het boek staat een beschrijving van de installatie van deze cd-rom. Oefenprogramma Computertaal In het oefenprogramma Computertaal wordt een groot aantal computerwoorden en begrippen uit het cursusboek herhaald. Met dit programma kunnen cursisten tijdens en na afloop van de cursus de woorden en begrippen koppelen aan de juiste

5 5 afbeeldingen. Voor anderstalige cursisten is van belang dat de correcte uitspraak beluisterd kan worden. Achterin het boek staat een beschrijving van dit oefenprogramma. Oefenprogramma Muistrainer Met het oefenprogramma Muistrainer kunnen cursisten de vijf muishandelingen oefenen (aanwijzen, klikken, dubbelklikken, rechts klikken, slepen). Achterin het boek staat een beschrijving van dit oefenprogramma. Let op: het programma is geschikt voor gebruik met Internet Explorer versie 5.5 of hoger. Oefenprogramma Toetsenbordtrainer Met dit oefenprogramma oefent de cursist waar bepaalde bijzondere toetsen op het toetsenbord staan. Let op: dit programma is geen typecursus. Achterin het boek staat een beschrijving van dit oefenprogramma. Voorbeeldbrieven Op de cd-rom bij dit cursusboek vindt u een verzameling voorbeeldbrieven en enkele fotobestanden. In het boek wordt hier gebruik van gemaakt. De voorbeeldbrieven hebben de extensie txt. Daardoor kunnen de brieven zowel in WordPad als in Outlook Express worden ingevoegd. Deze map Voorbeeldbrieven moet in de map Mijn documenten op de vaste schijf van de computer worden geplaatst. Het kopiëren van deze map wordt beschreven in de Bijlage achterin het boek. Website Op de websites bij beide cursusboeken vindt u o.a. de docentenhandleiding (PDFbestand), aanvullend oefenmateriaal en Tips. Zie of Bepaalde handelingen in het boek worden geoefend met behulp van de speciale website

6 6 3. Eindtermen Bij het samenstellen van het Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen en het Cursusboek Windows 98 voor beginners is uitgegaan van de eindtermen niveau KSE2 (Kwalificatie Structuur Educatie) zoals opgesteld door CINOP (Centrum voor Innovatie van Opleidingen, Het cursusboek voldoet aan de gestelde eindtermen. De eindtermentekst van CINOP is hieronder integraal opgenomen. Een vinkje geeft aan welke onderwerpen in het cursusboek behandeld worden. Eindtermen Basisvaardigheden Computer op KSE 2 CINOP heeft in het kader van het BVE-net project digitaal rijbewijs een "vertaling" gemaakt van de kwalificatie-eisen van Europese ECDL. Deze eindtermen zijn geschikt voor gebruik vanaf niveau KSE2. De kandidaat beheerst de basisvaardigheden om met de computer te kunnen werken: een computer starten en afsluiten; werken met Windows werken met de muis CD en diskette plaatsen het toetsenbord gebruiken programma s starten en afsluiten werken met meer dan één programma tegelijk de elementen van een venster benoemen kennen van de betekenis van de begrippen hardware, software, programma en toepassing de helpfunctie gebruiken. De kandidaat beheerst de basisvaardigheden om te kunnen omgaan met minstens twee toepassingsprogramma s. Daarbij kan worden gekozen uit de volgende programma s; Tekstverwerkingsprogramma Database programma Spreadsheet programma Teken-/presentatieprogramma Voor elk van deze programma s gaat het alleen om basisvaardigheden. De meer geavanceerde vaardigheden zijn eindtermen bij de kernvaardigheden. Ad. 1. Basisvaardigheden tekstverwerking: Starten en afsluiten van de tekstverwerker Openen van bestaande documenten Nieuw document maken Typen van tekst en fouten verbeteren met del en backspace De cursor door de tekst bewegen Tekst selecteren, verplaatsen en bewerken

7 Bewaren en afdrukken Help functies gebruiken. Ad.2. Basisvaardigheden Database. Weten waar een database programma voor gebruikt kan worden Bestaande database starten Gegevens zoeken en selecteren op basis van gegeven criteria In een bestaande eenvoudige database gegevens invoeren, wijzigen en opslaan. Help functies gebruiken. Ad.3. Basisvaardigheden Spreadsheet. Weten waar een spreadsheet programma voor gebruikt kan worden Een spreadsheet bestand openen Gegevens invoeren (getallen, tekst, formules) Kolombreedte aanpassen en kolommen en rijen opmaken Basisfuncties (optellen, gemiddelde berekenen) gebruiken Spreadsheet bewaren en printen Help functies gebruiken. Ad. 4. Basisvaardigheden Teken-/Presentatieprogrammas. Een tekenprogramma starten en afsluiten Een tekening openen Met de muis wijzigingen in de tekening aanbrengen Vierkanten, cirkels, lijnen en tekst aanbrengen Een nieuwe tekening maken ( eenvoudige tekening naar een opdracht: teken een huis met een boom ernaast) Tekening bewaren en afdrukken Help functies gebruiken Toelichting CINOP N.B.: In de praktijk blijkt dat het gebruiken van een eenvoudig tekenpogramma als Paint zeer stimulerend werkt Het werkt volgens sommigen als een instapmodule die mensen uitdaagt om te gaan experimenteren. Dit onderdeel is van belang als vaardigheid, maar zeker ook in het perspectief van het vertrouwd raken en het durven experimenteren met computer-toepassingen. De kandidaat beheerst basisvaardigheden om het World Wide Web te gebruiken om informatie te zoeken Hij/zij kan de juiste stappen zetten om een aansluiting met Internet te krijgen (aanschaf juiste hard- en software, aansluiting bij een serviceprovider) De browser starten Met hyperlinks door het web surfen Handige knoppen van de browser gebruiken Bladwijzers (favorieten) gebruiken en toevoegen Adressen in de locatieregel op de juiste wijze intypen Help functies en handboeken gebruiken. De kandidaat kan gebruik maken van een programma Het programma starten De inhoud van zijn postbus bekijken Een meegezonden bestand bekijken Een postbericht beantwoorden 7

8 8 Een adresboek gebruiken Postberichten verzenden Een bestand meesturen met een postbericht. De kandidaat heeft kennis van en enige ervaring met verschillende vormen van computergebruik. Kantoortoepassingen (zoals hierboven) Procesbesturing Robotica spellen Educatieve programma s. (Toelichting Visual Steps: de programma s Computertaal, Muistrainer en Toetsenbordtrainer op de cd-rom bij het cursusboek.) 4. Eindtoets Ter afsluiting van de cursus zijn toetsen beschikbaar. De toetsen bestaan uit meerkeuzevragen over de inhoud van het cursusboek. De toetsen kunnen online gemaakt worden op Na afloop ziet de cursist direct het behaalde resultaat. De cursist ontvangt gratis per een computerbrevet met zijn/haar naam en het resultaat. Het computerbrevet kan worden geprint. 5. Meer cursusmateriaal De populaire boeken van Addo Stuur / Visual Steps zijn uitstekend geschikt voor gebruik als cursusmateriaal. Ook voor een groot deel van de anderstalige cursisten die het Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen hebben doorgewerkt en vertrouwd zijn geraakt met de visuele methode, zal de identieke aanpak in deze boeken goed te volgen zijn. Bij een aantal boeken zijn docentenhandleidingen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op 6. Referenties Inleiding Instructietheorie E. Warries en J.M. Pieters Swets en Zeitlinger b.v. Amsterdam/Lisse, 1992 Onderwijs en leerpsychologie J. Molter en A. Borg Intro Nijkerk, 1990

9 9 7. Introductie opzet cursus De cursushandleiding gaat uit van een schema per les dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. Iedere cursusbijeenkomst verloopt als volgt: A Inleiding B Instructie C Afsluiting 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen 1. De informatie (leerstof) aanbieden 2. De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Het schema wordt van begin tot eind stap voor stap doorlopen. De stappen B1 tot B4 worden steeds herhaald, dat wil zeggen dat de leerstof steeds in kleine delen wordt aangeboden (B1). Er zullen dus vele momenten zijn waarop de cursist hulp nodig kan hebben (B2). Daaruit volgt ook dat tijdens een cursusbijeenkomst cursisten meerdere handelingen aanleren die ze kunnen demonstreren (B3), waarop de cursusleider kan reageren met goedkeuring of eventueel noodzakelijke corrigerende opmerkingen (B4). Op de volgende pagina wordt dit schema aangevuld met extra informatie om de inhoud en het waarom van elke stap te verduidelijken. De uitwerking van de acht cursusbijeenkomsten wordt telkens binnen dit schema gegeven. Reserveer voor: de Inleiding 10-15% de Instructie 60-70% de Afsluiting 20-25% van de beschikbare tijd.

10 10 Lesschema A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les De cursusleider kan om stilte verzoeken, de deur dichtdoen, een aankondiging op het bord schrijven of op een andere manier de aandacht op zijn persoon en de komende les richten. 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Voor cursist en leraar is het van belang precies te weten wat de gewenste resultaten voor een les zijn. De werkhouding van de cursist tijdens de les is er van afhankelijk of bijv. de behandelende stof herkend moet worden, uit het hoofd geleerd moet worden, of toegepast moet kunnen worden. Alleen maar noemen van onderwerpen die behandeld gaan worden is onvoldoende. De docent moet dit in begrijpelijke termen doen. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen De docent moet in het begin van de les zorgen dat de nieuwe informatie aansluit op en voortbouwt op eerder verworven begrippen en regels. De betreffende kennis van de cursisten moet dan eerst opgehaald (geactiveerd) worden. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden De kern van het onderwijsleerproces is het aanbieden van de informatie door de docent of door het studieboek. 2. De cursisten helpen bij het leren De docent blijft tijdens het leerproces niet op zijn plaats maar is bezig de verrichtingen van de cursisten te observeren en waar nodig te ondersteunen. De toegepaste didactische opvatting wordt begeleid ontdekkend leren genoemd. Bij Waar nodig wijst de docent op de alfabetische woordenlijst per hoofdstuk en de overzichtslijst achterin het boek. De woordenlijsten kunnen door de cursist aangevuld worden met een vertaling in de eigen taal. Afhankelijk van de cursusdeelnemers kan dat klassikaal of individueel, tijdens of aan het einde van de les gebeuren.

11 11 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen Het gaat hier niet om het controleren of de cursisten hun huiswerk hebben gedaan, maar om een oefenmogelijkheid voor het uitvoeren van de gewenste (eind)handeling. Een gerichte vraag geeft de cursist de mogelijkheid om zichzelf en de docent te tonen dat hij of zij het weet of kan. 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties Het geven van informatie over de getoonde prestaties aan cursisten is informatief en versterkend. Terugkoppeling van informatie over de uitvoering van de handeling van de lerende gaat in vele gevallen vanzelf: het werkt of het werkt niet. Terugkoppeling moet in ieder geval informatie geven over de correctheid van het uitvoeren van de handelingen die tijdens het leren zichtbaar zijn. C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) De bedoeling van deze gebeurtenis is vast te stellen of de cursist het leerdoel heeft bereikt en of hij of zij met zekerheid de gewenste eindhandelingen kan uitvoeren. Voor dit doel zijn verschillende toetsingsvormen mogelijk: bijvoorbeeld een opdracht uitvoeren of een opgave maken. Ze hoeven niet allemaal op hetzelfde tijdstip te worden afgenomen. Uiteraard behoort de toets afgestemd te zijn op de gestelde leerdoelen. 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Deze laatste stap is gericht op het bevorderen van het beklijven op langere termijn. Daarom dienen deze aanwijzingen lesoverstijgend te zijn en gericht op het zichtbaar maken van cursusverbanden.

12 12 8. Uitwerking cursusbijeenkomsten per les Les 1 Hoofdstuk 1 Starten en stoppen met Windows Les 2 Hoofdstuk 2 Meer muisgebruik in Windows Les 3 Hoofdstuk 3 Werken met het toetsenbord Les 4 Hoofdstuk 4 Een briefje schrijven Les 5 Hoofdstuk 5 Tekst bewerken Les 6 Hoofdstuk 6 Starten met het World Wide Web Les 7 Hoofdstuk 7 Navigeren over internet Les 8 Hoofdstuk 8 , uw elektronische post Les 9 Hoofdstuk 9 Tekeningen en foto s Afsluiting cursus Op de volgende pagina s vindt u de uitwerking per les. De herhalingsoefeningen waar in deze handleiding bij het lesschema naar wordt verwezen, staan aan het einde van het desbetreffende hoofdstuk in het cursusboek. Aanvullend oefenmateriaal kunt u downloaden van of: Let op Om alle onderdelen waarnaar in dit cursusboek wordt verwezen, te kunnen gebruiken, moet de cd-rom die bij het boek geleverd is, geïnstalleerd zijn op de computer van de cursist. Daarnaast moet de map Voorbeeldbrieven op de cd-rom gekopieerd zijn naar de map Mijn documenten op de vaste schijf van de cursistencomputer. In de Bijlage achterin het cursusboek wordt het installeren en kopiëren beschreven. In het cursusboek worden bestanden geopend uit en opgeslagen in de map Mijn documenten. Als dat niet mogelijk is op de cursistencomputers, kan openen uit en opslaan in Mijn documenten vervangen worden door openen van en opslaan op diskette.

13 13 Les 1 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien U wilt werken met de computer. Misschien wilt u brieven typen of een computerspel spelen. Misschien wilt u internet bekijken of een e- mail versturen. Dan moet u eerst leren hoe de computer werkt. De computer wordt bestuurd door het programma Windows. Met Windows kunt u de computer opdrachten geven. U geeft een opdracht door te klikken met de computermuis. In dit hoofdstuk leert u werken met het programma Windows en de computermuis. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) starten en stoppen van Windows; aanwijzen en klikken met de computermuis; opdrachten geven; programma s starten en stoppen; een venster minimaliseren en maximaliseren; de taakbalk gebruiken. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Omdat dit de eerste bijeenkomst is, kunt u nog niet terugwijzen naar de vorige bijeenkomst. Neem klassikaal de paragraaf Hoe werkt u met dit boek door. Deze paragraaf vindt u in voorin het cursusboek. Wijs op de alfabetische woordenlijsten per hoofdstuk en op de overzichtslijst van alle woorden achterin het boek. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen.

14 14 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 1 2. De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefening maken: Oefening: Starten en stoppen 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Om de diverse functies van de computermuis te oefenen, staat op de bijbehorende cd-rom het oefenprogramma Muistrainer waarmee de cursist de vijf muishandelingen kan oefenen. De cd-rom moet op de computer geïnstalleerd worden (zie bijlage achterin cursusboek). Uitleg over dit oefenprogramma vindt u in Bijlage C Oefenen met de muis en het toetsenbord achterin het cursusboek. Bespreek de verschillende oefenvormen in het programma Muistrainer. Laat de cursisten als eerste de muishandelingen aanwijzen en klikken oefenen. Als voorbereiding op de volgende les kunnen ook de drie andere muishandelingen in het programma geoefend worden.

15 15 Les 2 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien De computermuis is een belangrijk onderdeel van de computer. Met de computermuis kunt u klikken op de opdrachten, vensterknoppen en pictogrammen. In de vensters van Windows ziet u verschillende knoppen zoals drukknoppen, aan- en uitknoppen en schuifbalken. De muis zelf heeft meestal twee knoppen. Die muisknoppen hebben verschillende functies. In dit hoofdstuk leert u meer functies van de muis gebruiken. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) slepen met de muis; werken met een schuifbalk; Windows Help gebruiken; tabbladen gebruiken; dubbelklikken met de muis; het beeld van een venster veranderen; rechts klikken met de muis. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: starten en stoppen van Windows; aanwijzen en klikken met de computermuis; opdrachten geven; programma s starten en stoppen; een venster minimaliseren en maximaliseren; de taakbalk gebruiken. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen.

16 16 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 2 2. De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefeningen maken: Oefening 1: Slepen met een venster Oefening 2: Dubbelklikken en slepen Oefening 3: Windows Help gebruiken Oefening 4 Links en rechts klikken. : 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Laat de cursisten alle muishandelingen oefenen met het oefenprogramma Muistrainer. Als voorbereiding op de volgende bijeenkomsten, kunt u cursisten laten oefenen met het programma Toetsenbordtrainer. Bespreek met de cursisten de uitleg over dit programma in Bijlage C. In dit programma leren cursisten verschillende bijzondere toetsen op het toetsenbord vinden.

17 17 Les 3 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Veel mensen typen hun teksten of brieven op de computer. Dit heet tekst verwerken. Daarvoor gebruikt u het toetsenbord. Windows heeft een eenvoudig programma voor tekstverwerking. Dat programma heet WordPad. In dit hoofdstuk leert u het toetsenbord gebruiken. U werkt met het programma WordPad. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) WordPad starten; typen met het toetsenbord; een typefoutje verbeteren; hoofdletters typen; een nieuwe regel maken; allerlei soorten tekens typen; de cursor verplaatsen; een nieuwe tekst beginnen; stoppen met WordPad. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: slepen met de muis; werken met een schuifbalk; Windows Help gebruiken; tabbladen gebruiken; dubbelklikken met de muis; het beeld van een venster veranderen; rechts klikken met de muis. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen.

18 18 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefeningen maken: Oefening 1: Het typen van een tekst Oefening 2: Corrigeren Oefening 3: Accenten en trema s Oefening 4: Speciale tekens 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Moedig de cursisten aan te blijven oefenen met de programma s Muistrainer en Toetsenbordtrainer. Op de cd-rom bij het boek staat het programma Computertaal. Het programma moet geïnstalleerd worden op de computer (zie Bijlage A achterin het cursusboek). De cursisten hebben in de eerste drie bijeenkomsten al kennisgemaakt met een aantal woorden en begrippen die in het oefenprogramma voorkomen. Laat cursisten het programma Computertaal verkennen. Uitleg over het programma vindt u in Bijlage B Oefenprogramma Computertaal van het cursusboek. Als eerste kunt u cursisten laten oefenen met het onderdeel De computer in beide oefenvormen. Daarin staan verschillende items die cursisten al kunnen herkennen.

19 19 Les 4 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Op de computer kunt u heel gemakkelijk tekst typen en veranderen tot de brief of de tekst foutloos is. U kunt ook een tekst opslaan en later weer openen om hem af te maken. In dit hoofdstuk gaat u een briefje schrijven. U gebruikt weer het programma WordPad. Als u goed met WordPad kunt werken, kunt u ook in andere programma s zoals MS Word of Outlook Express teksten en s typen. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) een briefje typen; de datum invullen; een brief opslaan; een brief openen; het afdrukvoorbeeld bekijken; de tekst afdrukken; wijzigingen opslaan. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort de leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: WordPad starten; typen met het toetsenbord; een typefoutje verbeteren; hoofdletters typen; een nieuwe regel maken; allerlei soorten tekens typen; de cursor verplaatsen; een nieuwe tekst beginnen; stoppen met WordPad. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen.

20 20 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefening maken: Oefening: Wijzigingen opslaan 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Moedig de cursisten aan de programma s Muistrainer en Toetsenbordtrainer te blijven oefenen. Laat cursisten oefenen met het oefenprogramma Computertaal.

21 21 Les 5 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Met de computer kunt u gemakkelijk een tekst bewerken of aanpassen. In bedrijven wordt dit gebruikt als een brief naar veel mensen verstuurd moet worden. Er wordt eerst één standaardbrief gemaakt. Vóór het afdrukken wordt boven iedere brief de juiste naam en het adres getypt. Zo krijgt iedereen een persoonlijke brief. In dit hoofdstuk leest u meer over het bewerken en aanpassen van tekst. U kunt bijvoorbeeld een woord of een hele regel selecteren en daarna verplaatsen. Of een stukje tekst kopiëren en op een andere plaats plakken. Dat doet u door te klikken en te slepen met de muis. U werkt weer met het programma WordPad. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) de cursor verplaatsen met de muis; een woord en een regel selecteren; een woord wissen; slepen met een woord en een regel; regels splitsen en weer aan elkaar plakken; een voorbeeldbrief openen. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering: een briefje typen; de datum invullen; een brief opslaan; een brief openen; het afdrukvoorbeeld bekijken; de tekst afdrukken; wijzigingen opslaan. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen.

22 22 B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefeningen maken: Oefening 1: Wissen, slepen en plakken Oefening 2: Regels verslepen Oefening 3: Kopiëren en plakken 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Moedig de cursisten aan te blijven oefenen met Muistrainer en Toetsenbordtrainer. Laat cursisten oefenen met het Oefenprogramma Computertaal.

23 23 Les 6 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Internet bestaat uit vele duizenden computers. Alle computers zijn met elkaar verbonden door kabels en satellietverbindingen. Samen vormen ze een World Wide Web. World Wide Web betekent wereldwijd web: een spinnenweb van computers. Een andere naam voor World Wide Web is internet. Op de internetcomputers staat informatie over allerlei onderwerpen. U kunt deze informatie met uw eigen computer openen en bekijken. U vindt die informatie op websites. Een website is een verzameling van webpagina s. Binnen een website kunt u van de ene webpagina naar de andere webpagina gaan door te klikken met de muis. U kunt op dezelfde manier van de ene website naar een andere website gaan. Er zijn miljoenen websites op internet. Het bekijken van websites op internet wordt surfen genoemd. U kunt een website bekijken met het programma Internet Explorer. Om te surfen op internet moet uw computer een verbinding maken met een internetcomputer. De internetcomputer staat bij een bedrijf: de internet-aanbieder (internet-provider). U moet wel een abonnement hebben bij zo n internet-aanbieder. U krijgt dan een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarna kunt u met uw computer een verbinding maken met internet. Als u verbinding heeft met internet, bent u online. In dit hoofdstuk werkt u met het programma Internet Explorer. U gaat eerst online. Daarna gaat u surfen over internet. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) starten van Internet Explorer; een verbinding maken met uw internet-aanbieder; een webadres gebruiken; vooruit en achteruit bladeren; de schuifbalk gebruiken; van het ene venster naar het andere venster gaan; letters groter of kleiner maken; stoppen met internet.

24 24 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van vorige bijeenkomst in herinnering: de cursor verplaatsen met de muis; een woord en een regel selecteren; een woord wissen; slepen met een woord en een regel; regels splitsen en weer aan elkaar plakken een voorbeeldbrief openen. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefeningen maken: Oefening 1: Surfen Oefening 2: Vensters Oefening 3: Webadres uitproberen 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Moedig cursisten aan te blijven oefenen met het oefenprogramma Computertaal.

25 25 Les 7 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien Op internet vindt u miljoenen websites. Een website bestaat uit vele webpagina s met informatie. Veel bedrijven en organisaties hebben een website. Een kleine website van enkele pagina s wordt homepage genoemd. Veel mensen maken hun eigen homepage, bijvoorbeeld over hun hobby. Het World Wide Web groeit dagelijks met duizenden websites en homepages. Misschien wilt u een interessante website terugvinden maar weet u het adres niet meer. In Internet Explorer heeft u verschillende mogelijkheden om zo n website te zoeken. In dit hoofdstuk leest u hoe dat werkt. U leert navigeren over internet. Navigeren betekent de weg vinden, terug naar de websites die u eerder heeft bekeken. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) de knop Geschiedenis gebruiken; een webadres bewaren in de map Favorieten; een favoriete website openen; de map Favorieten indelen; de adresbalk gebruiken; de internetverbinding tijdelijk verbreken; de pagina Start instellen; een website als pictogram op het Bureaublad zetten. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van vorige bijeenkomst in herinnering. starten van Internet Explorer; een verbinding maken met uw internet-aanbieder; een webadres gebruiken; vooruit en achteruit bladeren; de schuifbalk gebruiken; van het ene venster naar het andere venster gaan; letters groter of kleiner maken; stoppen met internet.

26 26 Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefeningen maken: Oefening 1: De Nederlandse Spoorwegen favoriet Oefening 2: Nieuwe favoriet 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Moedig de cursisten aan te blijven oefenen met het oefenprogramma Computertaal.

27 27 Les 8 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les B Instructie 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien is het Engelse woord voor elektronische post. is post die via internet verstuurd wordt. Om te kunnen en, heeft u een adres nodig. Een e- mailadres krijgt u van een internet-aanbieder. berichten kunt u sturen naar andere personen met een e- mailadres. Het maakt niet uit waar die persoon woont. U gebruikt het programma Outlook Express voor het typen, versturen en ontvangen van s. In dit hoofdstuk leert u werken met Outlook Express. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) starten en stoppen van Outlook Express; een bericht maken; verzenden en ontvangen; een lezen een bijlage versturen en openen; het adresboek gebruiken. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering. de knop Geschiedenis gebruiken; een webadres bewaren in de map Favorieten; een favoriete website openen; de map Favorieten indelen; de adresbalk gebruiken; de internetverbinding tijdelijk verbreken; de pagina Start instellen; een website als pictogram op het Bureaublad zetten. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen. 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk 8.

28 28 2. De cursisten helpen bij het leren 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefeningen maken: Oefening 1: verzenden Oefening 2: ontvangen Oefening 3: verwijderen Oefening 4: opslaan in de map Concepten Oefening 5: met bijlage verzenden Oefening 6: Adresboek gebruiken 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Moedig de cursisten aan te blijven oefenen met het oefenprogramma Computertaal.

29 29 Les 9 A Inleiding 1. Zorgen dat de cursisten aandacht hebben voor de les 2. Uitleggen wat de leerdoelen van deze les zijn Geef eerst onderstaande informatie. Schrijf de vet gedrukte woorden in grote letters op een plaats (bijvoorbeeld op een bord) waar iedereen ze goed kan zien In Windows zit het programma Paint waarmee u tekeningen kunt maken op de computer. Met Paint kunt u ook foto s openen en bewerken. U kunt bijvoorbeeld tekst aan een foto toevoegen. In dit hoofdstuk leert u werken met het programma Paint. In deze bijeenkomst leert u het volgende: (zet ook dit ergens goed leesbaar neer) het programma Paint starten en stoppen; tekenen door te slepen met de muis; vormen tekenen; vormen inkleuren; tekst in een tekening typen; een tekening opslaan; een tekening afdrukken; een foto openen; tekst in een foto typen en opmaken. 3. Noodzakelijke voorkennis in herinnering brengen Breng in het kort leerstof van de vorige bijeenkomst in herinnering. starten en stoppen van Outlook Express; een bericht maken; verzenden en ontvangen; een lezen; een bijlage versturen en openen; het adresboek gebruiken. Laat - indien gewenst - vooraf de woordenlijst van dit hoofdstuk aanvullen. B Instructie 1. De informatie (leerstof) aanbieden Boek: hoofdstuk De cursisten helpen bij het leren

30 30 3. Cursisten het gevraagde gedrag laten tonen 4. Terugkoppeling geven over de getoonde prestaties C Afsluiting 1. Het eindresultaat vaststellen van het leren (toetsing) Bespreek in het kort eventuele veel voorkomende problemen die zich tijdens B Instructie voordeden. Laat zo nodig de woordenlijst aanvullen. Laat de cursisten de volgende herhalingsoefeningen maken: Oefening 1: Het potlood Oefening 2: Vormen tekenen Oefening 3: Tekst op een foto 2. Herhaling en wijzen op toepassingen Keer terug naar de doelstellingen en lees ze nog eenmaal door. Moedig de cursisten aan de opgedane kennis en vaardigheden thuis te herhalen en toe te passen. Aanvullende lesstof: De Achtergrondinformatie en Tips aan het einde van het hoofdstuk. Zie ook de website voor info per les. Moedig de cursisten aan te blijven oefenen met het oefenprogramma Computertaal.

31 31 Afsluiting cursus Ter afsluiting van de cursus zijn toetsen beschikbaar. De toetsen bestaan uit meerkeuzevragen over de inhoud van het cursusboek. De toetsen kunnen online gemaakt worden op Na afloop ziet de cursist direct het behaalde resultaat. De cursist ontvangt gratis per een computerbrevet met zijn/haar naam en het resultaat. Het computerbrevet kan worden geprint. Zie de website bij het boek voor meer info over de toetsen.

Docentenhandleiding bij Foto s importeren naar de pc en een diavoorstelling maken

Docentenhandleiding bij Foto s importeren naar de pc en een diavoorstelling maken Docentenhandleiding bij Foto s importeren naar de pc en een diavoorstelling maken ISBN 978 90 5905 357 1 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1

Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1 Docentenhandleiding bij Windows Vista voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 035 8 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 7

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 7 Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 7 ISBN 978 90 5905 256 7 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows 7 voor senioren deel 1

Docentenhandleiding bij Windows 7 voor senioren deel 1 Docentenhandleiding bij Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Cursusboek Windows Vista voor beginners

Docentenhandleiding bij Cursusboek Windows Vista voor beginners Docentenhandleiding bij Cursusboek Windows Vista voor beginners ISBN 978 90 5905 145 4 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Introductie Visual Steps 10 Nieuwsbrief Wat heeft u nodig? Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Introductie Visual Steps... 10 Nieuwsbrief... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Voor docenten... 12 Hoe werkt u met dit boek?... 13 De volgorde van lezen... 14 Website... 14 Toets

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 8

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 8 Docentenhandleiding bij Basisboek Windows 8 ISBN 978 90 5905 298 7 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Handboek Paint Shop Pro X ISBN 90 5905 294 3

Docentenhandleiding bij Handboek Paint Shop Pro X ISBN 90 5905 294 3 Docentenhandleiding bij Handboek Paint Shop Pro X ISBN 90 5905 294 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Creatief met digitale foto s voor senioren

Docentenhandleiding bij Creatief met digitale foto s voor senioren Docentenhandleiding bij Creatief met digitale foto s voor senioren ISBN 978 90 5905 087 7 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor de beginnende senior computergebruiker

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor de beginnende senior computergebruiker Docentenhandleiding bij Windows 8 voor de beginnende senior computergebruiker ISBN 978 90 5905 248 2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij

Docentenhandleiding bij Docentenhandleiding bij ISBN 978 90 5905 095 2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe ziet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord...13 Introductie Wat heeft u nodig?...15 De volgorde van lezen...17 Hoe werkt u met dit boek?...18

Inhoudsopgave. Voorwoord...13 Introductie Wat heeft u nodig?...15 De volgorde van lezen...17 Hoe werkt u met dit boek?...18 Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie...14 Wat heeft u nodig?...15 De volgorde van lezen...17 Hoe werkt u met dit boek?...18 1. Starten en stoppen met Windows 21 Starten van Windows...22 Werken met

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Samsung Galaxy Tab voor senioren

Docentenhandleiding bij Samsung Galaxy Tab voor senioren Docentenhandleiding bij Samsung Galaxy Tab voor senioren ISBN 978 90 5905 109 6 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek? De schermafbeeldingen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek? De schermafbeeldingen... Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 1. Starten met Windows 7 13 1.1 Desktopcomputer of laptopcomputer...

Nadere informatie

2. Navigeren over internet ... 68 ... 69 ... 71 ... 72 ... 75 ... 76 ... 79 ... 83 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 97

2. Navigeren over internet ... 68 ... 69 ... 71 ... 72 ... 75 ... 76 ... 79 ... 83 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 97 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 De volgorde van lezen... 17 Website... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met Picasa voor senioren ISBN 978 90 5905 009 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 De schermafbeeldingen... 11 1. Starten met

Nadere informatie

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 Website... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. bij. Websites maken met WEB! Pro ISBN 90 5905 152 1

Docentenhandleiding. bij. Websites maken met WEB! Pro ISBN 90 5905 152 1 Docentenhandleiding bij Websites maken met WEB! Pro ISBN 90 5905 152 1 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen. Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen. Cursusboek Windows 98 voor beginners. bij ISBN 90 5905 123 8 ISBN 90 5905 103 3

Herhalingsoefeningen. Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen. Cursusboek Windows 98 voor beginners. bij ISBN 90 5905 123 8 ISBN 90 5905 103 3 bij Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen Cursusboek Windows 98 voor beginners ISBN 90 5905 103 3 ISBN 90 5905 123 8 2 Toelichting herhalingsoefeningen Per hoofdstuk wordt één herhalingsoefening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Introductie Wat heeft u nodig? Uw voorkennis De volgorde van lezen...17

Inhoudsopgave. Voorwoord Introductie Wat heeft u nodig? Uw voorkennis De volgorde van lezen...17 Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie...14 Wat heeft u nodig?...15 Uw voorkennis...16 De volgorde van lezen...17 Hoe werkt u met dit boek?...18 1. Starten met het World Wide Web 21 Starten van Windows...23

Nadere informatie

Toets Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen (Windows XP) Cursusboek Windows XP voor beginners

Toets Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen (Windows XP) Cursusboek Windows XP voor beginners Toets Cursusboek Computergebruik voor anderstaligen (Windows XP) Cursusboek Windows XP voor beginners Met deze Toets test u uw kennis over de programma s Windows, WordPad, Internet Explorer, Outlook Express

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2009 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave bij het boek Internet en e-mail voor senioren met Windows Vista

Inhoudsopgave. 2009 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave bij het boek Internet en e-mail voor senioren met Windows Vista Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 De volgorde van lezen... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

2. Meer muisgebruik in Windows ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3. Vaardigheid met het toetsenbord 107 ... ... ... ...

2. Meer muisgebruik in Windows ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3. Vaardigheid met het toetsenbord 107 ... ... ... ... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 Website... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 21 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

2.12 Oefeningen... 67 2.13 Achtergrondinformatie... 69 2.14 Tips... 70

2.12 Oefeningen... 67 2.13 Achtergrondinformatie... 69 2.14 Tips... 70 Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 14 Hoe werkt u met dit boek?... 15 De website bij het boek... 16 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor senioren deel 1

Docentenhandleiding bij Windows 8 voor senioren deel 1 Docentenhandleiding bij Windows 8 voor senioren deel 1 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met PhotoStudio voor senioren

Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met PhotoStudio voor senioren Docentenhandleiding bij Digitale fotobewerking met PhotoStudio voor senioren ISBN 978 90 5905 398 4 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 21 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

Vaardigheid met het toetsenbord

Vaardigheid met het toetsenbord Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw kennis... 11 Voor

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisgids MAGIX Video deluxe 15

Docentenhandleiding bij Basisgids MAGIX Video deluxe 15 Docentenhandleiding bij Basisgids MAGIX Video deluxe 15 ISBN 978 38 6786 828 0 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen...

Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... Inhoudsopgave Voorwoord...13 Nieuwsbrief...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 De volgorde van lezen...16 Hoe werkt u met dit boek?...17 Uw voorkennis...18 De website...19 1. Windows

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 13 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

2. Navigeren over internet

2. Navigeren over internet Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 De volgorde van lezen... 17 Website... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 21 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij ipad voor senioren

Docentenhandleiding bij ipad voor senioren Docentenhandleiding bij ipad voor senioren ISBN 978 90 5905 348 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek PowerPoint 2007 deel 1

Docentenhandleiding bij Basisboek PowerPoint 2007 deel 1 Docentenhandleiding bij Basisboek PowerPoint 2007 deel 1 ISBN 978 90 5905 225 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows Vista deel 2

Docentenhandleiding bij Basisboek Windows Vista deel 2 Docentenhandleiding bij Basisboek Windows Vista deel 2 ISBN 978 90 5905 195 9 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie

Nadere informatie

Les 1: Inleiding / Het lesboek / De Muis

Les 1: Inleiding / Het lesboek / De Muis Les 1: Inleiding / Het lesboek / De Muis 1.1 Inleidend: Wat is en kan een computer. B.v. Brieven, rekenen, Internet, e-mail, spelletjes 1.2 Hoe werkt dit lesboek 16 1.3 Desktop (computer) of laptop 20

Nadere informatie

Vragenlijst Computerbrevet voor senioren

Vragenlijst Computerbrevet voor senioren Vragenlijst Computerbrevet voor senioren Met deze toets test u uw kennis over Windows XP en de bijbehorende programma s WordPad, Paint, Internet Explorer en Outlook Express. In de toets worden ook vragen

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2007 voor gevorderden

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2007 voor gevorderden Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2007 voor gevorderden ISBN 978 90 5905 215 4 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in

Nadere informatie

3. Zoeken naar informatie ... 4. Surfen op internet met de app Internet Explorer 99... 5. Werken met e-mail 109 ...

3. Zoeken naar informatie ... 4. Surfen op internet met de app Internet Explorer 99... 5. Werken met e-mail 109 ... Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Word, Excel en PowerPoint voor senioren

Docentenhandleiding bij Word, Excel en PowerPoint voor senioren Docentenhandleiding bij Word, Excel en PowerPoint voor senioren ISBN 978 90 5905 107 2 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek OpenOffice.org

Docentenhandleiding bij Basisboek OpenOffice.org Docentenhandleiding bij Basisboek OpenOffice.org ISBN 978 90 5905 296 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. E-mailen met Outlook Express

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. E-mailen met Outlook Express Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal E-mailen met Outlook Express 2004-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

MS Internet Explorer

MS Internet Explorer MS Internet Explorer Module 0 MS Internet Explorer, versie 6 (NL) Nummer: 302 (20082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Achtergrondinformatie... 88 Tips... 91

Achtergrondinformatie... 88 Tips... 91 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... 16 Uw voorkennis... 17 Hoe werkt u met dit boek?... 18 De cd-rom en de website bij dit boek...

Nadere informatie

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen.

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen. Aanbod van computer oefenprogramma s KBO Prinsenbeek. 1. Basis Windows. Hierbij leert u de basisbeginselen van het besturingssysteem Windows. Na het volgen hiervan kunt u de computer op de juiste manier

Nadere informatie

Basiscursus PC-gebruik

Basiscursus PC-gebruik Basiscursus PC-gebruik WINDOWS 7, WORD 2010, IE8 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: augustus 2010 ISBN: 978 90 460 0616 0 9 7 8 9 0 4 6 0 0 6 1 6 0 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Uw voorkennis 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Een stapje verder met de computer

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Een stapje verder met de computer Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Een stapje verder met de computer 2004-2015 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2013 en 2010

Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2013 en 2010 Docentenhandleiding bij Basisboek Excel 2013 en 2010 ISBN 978 90 5905 159 1 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

ComputerWijs. Op weg naar pc en internet DOCENTENHANDLEIDING. Hannie van Osnabrugge Isabelle Klompenhouwer

ComputerWijs. Op weg naar pc en internet DOCENTENHANDLEIDING. Hannie van Osnabrugge Isabelle Klompenhouwer ComputerWijs Op weg naar pc en internet DOCENTENHANDLEIDING Hannie van Osnabrugge Isabelle Klompenhouwer Deze docentenhandleiding hoort bij ComputerWijs van Hannie van Osnabrugge en Isabelle Klompenhouwer

Nadere informatie

1. Surfen over het internet

1. Surfen over het internet 10 Starten met internet en e-mail met Windows Vista 1. Surfen over het internet Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn. Het World Wide Web is één van de leukste

Nadere informatie

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21

1. OpenOffice.org downloaden en installeren 13 1.1 Downloaden en installeren... 14 1.2 Achtergrondinformatie... 20 1.3 Tips... 21 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Voorkennis 9 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Voorkennis 9 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Voorkennis... 9 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Toets uw kennis... 10 Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website... 8 Toets uw kennis... 8 Voor docenten...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. en met Windows Live Hotmail

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal.  en met Windows Live Hotmail Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal E-mailen met Windows Live Hotmail 2008-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 15 De website bij het boek 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De website bij het boek... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 Uw voorkennis... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website bij het boek... 9 Toets uw kennis... 9 Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 8 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 9 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 8 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 9 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 8 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 Toets uw kennis... 11 Voor docenten...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Een stapje verder met de computer

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Een stapje verder met de computer Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Een stapje verder met de computer 2004-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding

Sneltoetsen. Inhoud. Inleiding Sneltoetsen Inhoud 1. Inleiding 2. Sneltoetsen in Windows 3. Sneltoetsen die in de meeste programma s kunnen worden gebruikt 4. Sneltoetsen bij het typen van tekst 5. Sneltoetsen Internet Explorer 6. Sneltoetsen

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Pinnacle Studio 11

Docentenhandleiding bij Basisboek Pinnacle Studio 11 Docentenhandleiding bij Basisboek Pinnacle Studio 11 ISBN 978 90 5905 135 5 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen

Nadere informatie

1. Mappen, documenten en bestanden

1. Mappen, documenten en bestanden 8 1. Mappen, documenten en bestanden In dit hoofdstuk leert u met mappen, documenten en bestanden omgaan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen. Dat kan een programma

Nadere informatie

Sneltoetsen. 1. Inleiding

Sneltoetsen. 1. Inleiding Sneltoetsen Inhoud 1. Inleiding 2. Sneltoetsen in Windows 3. Sneltoetsen die in de meeste programma s kunnen worden gebruikt 4. Sneltoetsen bij het typen van tekst 5. Sneltoetsen Internet Explorer 6. Sneltoetsen

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De cd-rom 13 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De cd-rom 13 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De cd-rom... 13 De website bij het boek... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 Uw voorkennis... 15

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2013 en 2010

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2013 en 2010 Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2013 en 2010 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld. In principe

Nadere informatie

1. E-mail, uw elektronische post

1. E-mail, uw elektronische post 9 1. E-mail, uw elektronische post Een van de meest gebruikte toepassingen van internet is elektronische post: de e-mail. Als u een abonnement heeft op internet, krijgt u vanzelf een zogenaamd e-mailadres.

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Rekenen met Excel

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Rekenen met Excel Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Rekenen met Excel 2005-2012 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

3. Gebruikersaccounts ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 4. Uw computer 107 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Gebruikersaccounts ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 4. Uw computer 107 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De schermafbeeldingen... 17 Website... 18 Toets

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Toets uw kennis... 8 Voor docenten... 8 Website...

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. Module 7

Europees Computer Rijbewijs. Module 7 Europees Computer Rijbewijs Module 7 met IE6 en Outlook 2003 (UK) Informatie en communicatie 2006 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: oktober 2006 ISBN-13: 978 90 460 0384 8 ISBN-10: 90

Nadere informatie

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer

3. Familiegegevens zoeken Rapporten in Aldfaer Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De schermafbeeldingen... 15 Website... 16 Toets

Nadere informatie

2. Panorama Maker 3. Funhouse 139

2. Panorama Maker 3. Funhouse 139 Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De website bij dit boek... 14 De cd-rom... 14 Uw voorkennis... 14 Hoe werkt u met dit boek?... 15

Nadere informatie

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer.

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer. :(%6,7(69(5.(11(1 Naam Nr Klas Datum :25/':,'(:(%::: Het World Wide Web is een gigantisch web van met elkaar verbonden pagina s. Een geheel van pagina s die bij elkaar horen, noemt men een website. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010

Inhoudsopgave. Deel 1 Word 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 10 Verschillende versies... 11 Uw voorkennis... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 De volgorde van lezen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Hoe werkt u met dit boek? 7 Website 7 Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Hoe werkt u met dit boek? 7 Website 7 Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website... 7 Voor docenten... 8 De schermafbeeldingen... 8 1. Starten

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2007

Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2007 Docentenhandleiding bij Basisboek Office 2007 ISBN 978 90 5905 155 3 2 1. Introductie De cursushandleiding gaat uit van een lessenschema dat bestaat uit negen punten. Deze punten zijn in drie groepen verdeeld.

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail 1 Webmail met Windows Live Hotmail Webmail is een handige mogelijkheid om waar ook ter wereld uw e-mail te kunnen ophalen en versturen. U heeft daarvoor een webmailadres nodig en een computer die verbonden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 De volgorde van lezen 7 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 De volgorde van lezen... 7 Uw voorkennis... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website... 9 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Internet Explorer. Module 0. Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company

Internet Explorer. Module 0. Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company Internet Explorer Module 0 Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Aanvullend bestand Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word

Aanvullend bestand Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word 1 Aanvullend bestand Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word In dit bestand lees je hoe je in Windows 10 de oefenbestanden op de harde schijf van de computer zet. Als je Windows 10 gebruikt

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Praktisch PC gebruik voor senioren Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 13 Leeswijzer bij dit boek 15 Deel 1 De computer: een eerste verkenning 17 Deel 2 Basisvaardigheden 75 Deel

Nadere informatie

8.13 Windows Hulp op afstand

8.13 Windows Hulp op afstand 1 8.13 Windows Hulp op afstand Misschien heeft u een probleem dat u zelf niet kunt oplossen, maar is één van uw (klein)kinderen of kennissen erg handig met computers. Dan kunt u natuurlijk telefonisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Hoe werkt u met dit boek?...16 Uw voorkennis...18 De startersgidsen gebruiken...19 De volgorde van lezen...20 De inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie