Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE GROEPEN 3 EN 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE GROEPEN 3 EN 4"

Transcriptie

1 Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE GROEPEN 3 EN 4 SCHOOLJAAR 2014/2015

2 Informatiebrochure onderbouw (groep 3 en 4) 2014/2015 Voor u ligt het jaaroverzicht van de groepen 3 en 4. In dit overzicht staat per vakgebied in grote lijnen aangegeven wat er dit schooljaar zoal aan bod komt. Taalontwikkeling Groep 3 werkt met de methode VEILIG LEREN LEZEN. Vanaf dit schooljaar met de nieuwe Kim-versie De kinderen leren systematisch technisch lezen en later ook spellen. In de startfase ligt het accent op het leren lezen van de letters en het ontsleutelen van klankzuivere woorden. Dus woorden die je schrijft zoals je ze hoort. m-e-s, r-oo-s, k-oe-k, j-a-s. Belangrijk is het daarom dat de niet-lezers de letters leren op klank (en niet volgens het alfabet). Een kind kan het woord jas- niet gemakkelijk lezen als het van u geleerd heeft JEE-AA-ESS. Wij leren ze de letters op klank (ju-ah-ss), doet u dat ook? In de daarop volgende fase leren kinderen complexere woorden te lezen en te spellen, en gebruik te maken van een steeds breder arsenaal van woordidentificatietechnieken. Bovendien leren ze steeds meer aandacht te geven aan het begrijpend lezen en het schrijven van tekst (zinnen). Als u wilt volgen welke woorden de kinderen leren dan kunt u kijken op Hier leest u wat de kinderen op school leren. U vindt hier ook spelletjes die u met ze kunt doen en die helpen bij lezen en spellen. Vanaf groep 4 werken wij met de methodes: Taal in Beeld, Spelling in Beeld en Lezen in Beeld. De opbouw van de methodes is hetzelfde, hierdoor kunnen de leerlingen makkelijk hun weg vinden. Deze methodes bieden ook een breed scala aan differentiatiemogelijkheden en zijn daardoor ook goed te integreren in het zelfstandig werken op onze school. Taal in Beeld omvat lessen in woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Spelling in Beeld behandelt de spelling van gewone woorden en in hogere groepen de werkwoordspelling. Lezen in Beeld is een aparte methode voor begrijpend lezen. Bij de lees- en taalmethodes maken wij ook gebruik van de computer. Hier kunnen de kinderen zelfstandig oefenen in eigen tempo. Vanaf schooljaar gebruiken we vanaf groep 4 ook Woordenschat op de computer. Boekbespreking/spreekbeurt Eén keer per jaar moeten de kinderen van zowel groep 3 als 4 thuis een boekbespreking voorbereiden. Het is de bedoeling dat uw kind een mondeling verslag geeft van een zelf gekozen boek op eigen leesniveau: titel, schrijver, korte inhoud, plaatjes laten zien en een stukje voorlezen (geen prenten- of stripboek). De kinderen mogen bij hun presentatie gebruik maken van het smartboard. Afspraken hierover kunt u met de leerkracht maken. De leerlingen van groep 4 houden één keer per jaar ook een spreekbeurt van ongeveer een kwartier over een zelf gekozen onderwerp. Leerlingen van groep 3 die het willen mogen ook een spreekbeurt houden. Voorbeelden van spreekbeurten van kinderen van De Witte Olifant zijn te vinden op You Tube. =plcp 2

3 Technisch lezen. Bij het technisch leesonderwijs vragen wij hulp van ouders en/of van tutoren (leerlingen uit de bovenbouw). Het ene kind leest eerder dan het andere kind dus er bestaan soms grote niveauverschillen in groep 3 en 4. Wij zetten geen rem op het leren lezen dus een kind dat sneller kan, mag ook op hoger niveau lezen. Kinderen lezen op hun eigen niveau AVI-boeken. In groep 4 oefenen de kinderen hun leesvaardigheid (technisch en begrijpend) ook elke dag bij het zelfstandig maken van de lessen van de taalmethodes. Het niveau waarop de kinderen lezen wordt in alle groepen op vaste momenten getoetst. In groep 3 in elk geval na elke kern van de methode en daarnaast via ons leerlingvolgsysteem van Cito. Alle toetsen staan in de toetskalender van de school. Schrijven Methode: PENNENSTREKEN. In groep 3 starten we dit jaar met de nieuwste versie, waarbij o.a. het Smartboard een grotere rol krijgt. Bij deze methode komen de woorden die aangeleerd worden bij Veilig Leren Lezen direct aan de orde in het schrijfschrift. Ons doel is om de kinderen duidelijk leesbaar en vlot te leren schrijven. In groep 3 wordt er vrijwel elke dag geschreven, afwisselend letters en cijfers. De letters worden eerst los aangeleerd en later in het jaar worden de letters met elkaar verbonden. In groep 4 wordt ook regelmatig geoefend met schrijven via de methode. In deze groep worden de hoofdletters aangeleerd. Wanneer de hoofdletters gebruikt moeten worden, wordt in de taallesjes geleerd. Omdat het gebruik van hoofdletters voor veel leerlingen best moeilijk is, is hier het gehele schooljaar aandacht voor. In groep 3 en 4 schrijven de leerlingen o.a. met potlood, een enkele keer met balpen en/of vulpen. Er wordt veel aandacht besteed aan de schrijfhouding van de kinderen (zitten ze goed, is de afstand tot het werk goed etc.) Rekenen Methode: REKENRIJK. Met deze rekenmethode heeft onze school nu 3 jaar ervaring. Er zijn steeds 10 lessen per blok. Hiervan zijn 4 lessen leerkrachtgebonden (de leerkracht geeft een les). De overige 6 lessen moeten de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig maken. Uiteraard wordt er hulp gegeven als ze iets niet begrijpen. Na elk blok worden de kinderen getoetst. Als ze de stof goed beheersen krijgen ze de week na de toets moeilijkere rekenopdrachten (Meer). Als ze bepaalde stof niet goed gemaakt hebben dan krijgen ze in de week na de toets de gelegenheid om die sommen te oefenen, waar nodig met hulp (Weer). Kinderen die vlot door de stof gaan krijgen uitdagende lesstof (verrijkings-/verdiepingsmateriaal). Zij kunnen hierbij gebruik maken van een Routeboekje. Dit noemen we compacten. In het Routeboekje kunnen de kinderen zelf lezen welke sommen ze wel/niet moeten maken en met welke lesjes ze wel/niet mee moeten doen met de klas. In groep 3 leren we de kinderen de structuur van de getallen (waar schrijven we de tienen en waar de enen). Ze leren optellen en aftrekken onder 20. Oefent u ook af en toe met ze? De kinderen leren sprongen van 2, 5 en 10. Bij de sprongen van 10 gaan we tot 100. Naast kale sommetjes, oefenen we met verhaalsommen. Ook maken de kinderen kennis met de klok, maten, gewichten en ze leren rekenen met geld. Het is fijn als u ze ook thuis helpt met de klok en met het begrijpen van onze muntstukken. In groep 4 leren de kinderen optellen en aftrekken tot 100. Daarnaast gaan ze oefenen met keersommen en leren ze alle tafels (op rij). Ook bij het oefenen van tafels kunnen we hulp van thuis goed gebruiken (kort en vaak oefenen). In groep 4 gaan we verder met het vlot aanleren (memoriseren) van sommetjes onder de 10 en onder 20. Thuis kunt u uw kind in spelvorm sommen laten oefenen op de website 3

4 Zelfstandig werken Zelfstandig werken houdt in dat kinderen, alleen of samen, gedurende enige tijd zonder de hulp van de leerkracht werken. Ieder kind krijgt aan het begin van de week een weektaak. In de weektaak worden o.a. individuele verwerkingsopdrachten opgenomen. De weektaak moet af, maar is wel afgestemd op de mogelijkheden van ieder kind (en soms ook op de interesse). Kinderen houden zelf bij wat ze af hebben. Een aantal keer per week gaan leerlingen tijdens de inloop s morgens zelfstandig aan het werk. Mocht dat s morgens niet mogelijk zijn dan gebeurt dat op een ander moment. Sociaal emotionele training Methode: KANJERTRAINING. Op onze school vinden wij, naast het pedagogisch klimaat, de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen van groot belang. De kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. De Kanjertraining in de onderbouw bestaat uit 12 lessen van ± 45 minuten. Wereldoriëntatie Wij gebruiken de methode Natuniek. Geleerd wordt via thema s over natuur en techniek. De lessen worden op een interactieve manier aangeboden door middel van proefjes en filmpjes op het Smartboard. We stellen het op prijs als kinderen spullen meenemen die passen bij het thema. Verkeer De groepen 1 t/m 8 werken met de methode Wijzer Door t Verkeer. De thema s zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen, hun rol in het verkeer en de activiteiten die daarbij horen. Na groep 2 wordt de theorie behandeld in negen thema s die tot en met groep 7 elk jaar aan bod komen. Handvaardigheid en tekenen, drama en expressie Methode: MOET JE DOEN. Dit is een compleet pakket van methoden voor bovengenoemde expressievakken, bestemd voor de groepen 1 t/m 8. Voor de lessen beeldende vorming kunnen wij gebruik maken van het BEVO-lokaal. Muziek Voor ons muziekonderwijs zijn we vorig jaar gestart in groep 3 en 4 met de methode ZingZo! Dit jaar gaat ook groep 5 meedoen met deze methode. De groepen 3 t/m 5 krijgen 1x per 14 dagen les van een muziekdocent van de Amsterdamse Muziekschool. De eigen leerkracht geeft in de week dat de muziekdocent niet komt een muziekles. Bewegingsonderwijs (Bewo) Groep 3 en 4 krijgen 1 keer per week gym van een vakleerkracht. Ook krijgen deze groepen volgens een rooster spelles van de eigen leerkracht. De kinderen uit groep 4 nemen deel aan het schoolzwemmen. Er wordt gestart met de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben. Later in het schooljaar gaan ook de kinderen die wel een diploma hebben mee naar zwemles. Voor de zwemmers vervangt de zwemles voor een groot deel de tijd die beschikbaar is voor bewegingsonderwijs. Op de gymdagen moet uw kind een tas bij zich hebben met (schone) gymkleding en gymschoenen. Gelieve gymschoenen met witte zolen. Voor kinderen uit groep 3 bij voorkeur gymschoenen met klittenband. Sieraden moeten af tijdens de gymles en lange haren vastgebonden. ICT Elke groep heeft de beschikking over minimaal twee PC s, die op het schoolnetwerk zijn aangesloten en waarop kinderen kunnen werken met educatieve programma s op het gebied van rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie. Het doel is om kinderen zelfstandig met de computer om te leren gaan en als ondersteuning bij en verwerking van de lessen. Door het gebruik van de computer in ons onderwijs willen we ons onderwijs gevarieerder, aantrekkelijker en effectiever maken. 4

5 We vinden het op school erg belangrijk dat kinderen veilig kunnen internetten. Daarom hebben we via QL-ICT een abonnement op een zogenaamd contentfilter. Deze filter blokkeert ongewenste sites. Toch kan het voorkomen dat kinderen per ongeluk op websites komen die niet gewenst zijn. Daarom maken we afspraken met de kinderen over het gebruik van Internet. Smartboard is vanaf schooljaar in onze school geïnstalleerd. Activiteiten, excursies en schoolreis Sport en spelletjesdag: Deze dag wordt eens per jaar georganiseerd. Dit jaar is dat voor de groepen 3 t/m 5 op woensdag 24 september in de speeltuin Wittenburg. Onze vakdocent wordt geholpen door studenten van de ALO maar ook hulp van ouders is gewenst! Het thema sluit aan op het thema van de Kinderboekenweek en dat is dit jaar Feest. Uw kind mag verkleed komen Artis: We hebben een abonnement voor bezoeken aan de dierentuin. Vaak maken we ook gebruik van de mogelijkheid om lessen te volgen. Openbare Bibliotheek Amsterdam: De groepen brengen een bezoek aan de bibliotheek in de hoop dat zoveel mogelijk kinderen lid worden en regelmatig de bieb zullen bezoeken om grappige, spannende en leerzame boeken te lenen. De bieb is gratis voor uw kind en het De Pintohuis is weer open! Museum: Elk jaar proberen we met de groepen een bezoek te brengen naar één van de vele musea in Amsterdam. De groepen 4 gaan in elk geval naar de Hermitage en voor de groepen 3 is al een boeking gedaan bij het Joods Historisch Museum. Schoolproject: Elk jaar heeft onze school een schoolproject. In was dat Cultureel Erfgoed en zijn we o.a. met de hele school in de rondvaartboot gestapt (400 jaar Grachtengordel). In schooljaar hebben we ons projectgeld uitgegeven aan Beroepskunstenaars in de klas. Voor komend schooljaar zijn we nog aan het denken. Waarschijnlijk wordt het een project in de muzieksfeer. Schoolreis:De groepen 3 en 4 en 5 gaan 1 dag op schoolreisje. Vorig jaar waren we naar Julianatoren in Apeldoorn en dat was een groot succes. Kinderboekenweek: Hieraan doet de hele school mee. Het thema is dit jaar Feest. Toneel:Kinderen krijgen bij ons gelegenheid tot het opvoeren van een toneelstuk. U kunt hierbij denken aan toneelochtenden, een toneelstukje opvoeren in de klas tijdens een juffendag, e.d. Soms vragen we ook ouders om te komen kijken. Als het in het programma past wordt een bezoek gebracht aan een voorstelling (in het verleden in het Compagnietheater). Feesten Sinterklaas: Ieder jaar is er een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Zij brengen voor de groepen 1 t/m 4 een cadeautje mee. Hieraan vooraf is er een Pietenmiddag. Alle groepen krijgen een klassencadeau. Vanaf groep 5 maken trekken de kinderen lootjes en maken zij bij hun cadeau een surprise + gedicht. Kerst: Het traditionele kerstdiner vindt in de eigen groep plaats op de donderdag voor de kerstvakantie. U kunt zelf dan naar de Kerstborrel die door de ouders georganiseerd wordt. Voorjaarsontbijt: Van 8.30 tot 9.30 uur ontbijten we met elkaar in de klas. Elk kind maakt daarbij een ontbijt klaar voor een ander kind en brengt dit mee in een leuk versierde doos. Verjaardag leerkrachten: Elke leerkracht vult deze dag op eigen wijze in. Schoolfeest Er wordt jaarlijks een schoolfeest georganiseerd. Dit wordt vooral gedaan door ouders maar ook leerkrachten zetten zich hiervoor in. Vorig schooljaar was de vorm iets anders en hebben de ouders het schoolfeest grotendeels voor hun rekening genomen. Een gigantisch feest waarbij meer dan 1000 pannenkoeken werden gebakken! Dit jaar staat het schoolfeest gepland op vrijdag 29 mei

6 Toetsen en leerlingvolgsysteem Behalve de methodegebonden toetsen wordt uw kind ook op andere manieren gevolgd. We gebruiken op onze school een methode onafhankelijke toets op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen. Vanaf groep 2 kunnen we de vorderingen van de leerlingen bijhouden met het CITO leerlingvolgsysteem Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen, gaan we de methode Zien! gebruiken. De leerkrachten worden hierin nog geschoold. Zorgstructuur De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken; dit zijn gesprekken tussen de Intern Begeleider (IB-er) en de leerkracht. Indien nodig zullen individuele leerlingen extra begeleiding krijgen. De leerkracht neemt dan uiteraard contact met u op en bespreekt ook wat u eventueel thuis kunt doen. De afgelopen jaren zijn wij als team geschoold in het maken van groepsplannen. In een groepsplan wordt de groep voor een bepaald vakgebied verdeeld in drie niveaugroepen. Het onderwijs wordt ingericht zodat we in de behoeften van elke niveaugroep kunnen voorzien. Zo krijgen sommige kinderen verlengde of herhaalde instructie terwijl andere kinderen over verrijkingsmateriaal kunnen beschikken. Na een bepaalde periode worden de leerlingen geëvalueerd volgens de doelen die aan hun niveaugroep gekoppeld zijn. Dit maakt het geven van efficiënt en adaptief onderwijs een stuk inzichtelijker. Rapporten Er zijn drie rapportage momenten. In november vindt een mondelinge rapportage plaats over uw kind, in februari zowel mondeling als schriftelijk evenals in juni/juli. Wanneer u zich zorgen maakt over de vorderingen van uw kind kunt u zelf een afspraak maken met de leerkracht. Huiswerk Regelmatig zullen we aan de kinderen vragen of ze in het kader van een les of project spullen mee naar school willen nemen. In groep 4 is het erg fijn als uw kind thuis ondersteuning krijgt bij het oefenen van de tafels en van dicteewoorden. Eén keer per jaar vragen we of uw kind in groep 3 een boekbespreking en in groep 4 een boekbespreking en een spreekbeurt thuis wil voorbereiden. Het is uitdrukkelijk niet de gewoonte om kinderen huiswerk mee te geven. Ze werken al de hele dag op school en moeten kunnen spelen en ontspannen! Het kan echter zo zijn dat het werk structureel niet af is en de indruk bestaat dat dit komt door een niet effectieve werkhouding. We vinden het, in het kader van de zelfstandigheidtraining en het verantwoordelijk zijn voor eigen werk, wel van belang dat uw kind de werkhouding tracht te verbeteren. De leerkracht zal dan proberen om hiervoor in samenspraak met uw kind een oplossing te vinden. Mochten leerkracht en kind hier samen niet uitkomen of als ze dat beiden wenselijk vinden dan wordt er contact met u opgenomen en wordt de optie van huiswerk besproken. Ook als uw kind langere tijd ziek is, kan hierover contact met u opgenomen worden. Schoolregels Het is belangrijk dat we precies om half negen met ons volle programma kunnen beginnen. De eerste bel gaat om uur, hét moment om afscheid te nemen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen ruim op tijd zijn. Dan kunnen ze even acclimatiseren. Volgens een vast schema wordt er buiten gespeeld o.a. in De Waag. De groep 3 en 4 staan gepland tussen 9.45 en uur. De leerlingen krijgen gelegenheid om het eventuele drinken van thuis (zonder prik) en het eten te nuttigen. Ons doel is dat alle kinderen het normaal vinden om tijdens de kleine pauze fruit of groente te eten! Koeken e.d. mogen niet gegeten worden. Tot slot is er de regel dat er na uur geen ouders en/of kinderen in de klas aanwezig zijn. Uw kind komt om uur, samen met de leerkracht, naar buiten. Als u het werk van uw kind wilt inzien dan bent u elke ochtend welkom in de klas van tot Op woensdag is er tot uur school. Traktaties Als de kinderen bij hun verjaardag mogen uitdelen dan volgt onze school de richtlijnen van het Voedingscentrum. Het advies van het Voedingscentrum is niet om snoep te verbieden maar om het klein te houden. 6

7 Hulpouders We streven er naar dat elke groep twee klassenouders heeft. Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel de leerkracht, als de ouders bij allerlei activiteiten. Tevens coördineert de klassenouder de hulp die nodig is om activiteiten goed te laten verlopen. Om de kinderen regelmatig op luizen te controleren heeft elke groep twee luizenouders. Vindt u het leuk om te lezen met de kinderen? Geef u dan op bij de leerkracht. U wordt dan leesouder. Wij hopen dat u door deze brochure inzicht hebt gekregen in het onderwijs van uw kind op OBS De Witte Olifant. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de groepsleerkracht. Groep 3A Marjolein te Sla, Groep 3B Edith Dunharden Groep 4A Goletta Jansen en Chantal Koeman, Groep 4/5B Kim Dekker en Chantal Koeman 7

Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE BOVENBOUW GROEPEN 5 T/M 8

Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE BOVENBOUW GROEPEN 5 T/M 8 Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE BOVENBOUW GROEPEN 5 T/M 8 S c h o o l j a a r 2013-2014 Informatiebrochure bovenbouw (groepen 5 t/m 8) 2013 / 2014 Voor u ligt de informatiebrochure

Nadere informatie

Informatie over groep 3 en 4

Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 Schooljaar 2015-2016 Wij stellen ons voor Mijn naam is Marie-José Kostense, leerkracht van groep 3/4. Naast de rol van leerkracht vervul ik de rol van taal-leescoördinator

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE ONDERBOUW GROEPEN 1/2

Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE ONDERBOUW GROEPEN 1/2 Openbare Basisschool De Witte Olifant INFORMATIEBROCHURE ONDERBOUW GROEPEN 1/2 SCHOOLJAAR 2013-2014 Informatiebrochure onderbouw (groep 1 en 2) 2012/2013 Voor u ligt de informatiebrochure van de groepen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4!

Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4! Welkom op de informatieavond van groep 3 en 4! De onderwerpen van vanavond De vakgebieden Rooster, pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Spullen meenemen Bedtijd en gewenning Verzuim Rapporten en 15-minuten

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Agenda: Informatie over de vakken van groep 3 Koffie en thee drinken, korte pauze

Nadere informatie

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes Informatie groep 4 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Ter bevordering van het lezen werken we met de methode Estafette. Met behulp van deze methode krijgen kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Betreft: informatiebrief begin schooljaar Aan: de ouder(s)/verzorger(s) met leerlingen in groep 4. Boskoop, 28 augustus 2016

Betreft: informatiebrief begin schooljaar Aan: de ouder(s)/verzorger(s) met leerlingen in groep 4. Boskoop, 28 augustus 2016 OBS De Populier Populierenhof 10 2771 DG Boskoop 0172 214254 www.obsdepopulier.nl..nl Betreft: informatiebrief begin schooljaar 2017-2018 Aan: de ouder(s)/verzorger(s) met leerlingen in groep 4 Boskoop,

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie

Groep 4. Aan: ouders/verzorgers van groep 4 Datum: augustus 2015

Groep 4. Aan: ouders/verzorgers van groep 4 Datum: augustus 2015 Aan: ouders/verzorgers van groep 4 Datum: augustus 2015 Beste ouders/verzorgers, Onze opzet van de start van het schooljaar is gewijzigd. De informatieavond voor ouders is vervangen door een meer persoonlijke

Nadere informatie

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Informatiefolder Groep 3/4 Schooljaar 2015-2016 1 Informatie schooljaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Voor u ligt de informatiefolder van de groep, waarin uw kind dit schooljaar zit. In deze informatiefolder

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

groep 3 de kikkers basisschool Prins Constantijn

groep 3 de kikkers basisschool Prins Constantijn Informatieavond groep 3 de kikkers 2015-2016 basisschool Prins Constantijn Foto klas Foto klas Foto klas 2013-2014 Voorstellen Ingrid Zelle werkt op de maandag en dinsdag. Carla Potters werkt op woensdag

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 3-4

Groepsgids. Groep 3-4 Groepsgids Groep 3-4 Wie werk en er in de groepen 3/4: i.heitink@dezonnepoort.nl Tamara van de Berg t.vandenberg@dezonnepoort.nl De Schatgravers maandag dinsdag (gymdag) woensdag donderdag vrijdag / Olaf

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Voorstellen Renske Staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Vanaf januari 2015 gaat zij met zwangerschapsverlof. Er zal vanaf

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen.

OBS Stellegors schooljaar 2015/2016. Informatie groep 6. 1. De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. OBS Stellegors schooljaar 2015/2016 Informatie groep 6 1. De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen. Ter bevordering van het lezen werken we met de methode Estafette.

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie avond GROEP 3

Informatie avond GROEP 3 Informatie avond GROEP 3 Maandag 7 september 2015 WELKOM! Inhoud informatie avond Voorstellen Groep 3. Twee groepen drie Manier van werken in groep 3 Meerhanden in de klas Vakgebieden Aandachtspuntjes

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2016-2017 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar 2014-2015. Cluster 5

Informatieavond schooljaar 2014-2015. Cluster 5 Informatieavond schooljaar 2014-2015 Cluster 5 Zoek de fout Tess heeft vorig jaar een huis gekocht. Tess heeft overwogen om in het buitenland te gaan wonen. Ze heeft in de horeca gewerkt. Tess heeft psychologie

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 5-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 5 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Wat doen we allemaal in groep 3?

Wat doen we allemaal in groep 3? Wat doen we allemaal in groep 3? Maandag en dinsdag: Juf Andrea Woensdag, donderdag en vrijdag: Juf Marije (In verband met het muziekproject zullen gedurende een aantal weken de maandagochtend door juf

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5/

Informatieboekje groep 5/ Informatieboekje groep 5/6 2017-2018 Aanvang school Voor alle kinderen van de school hebben we een inloop om 8.20u en om 12.50u. Ook ouders mogen dan gerust eventjes mee de klas in om wat werkjes te bekijken.

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2015-2016 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5.

Informatie groep 5. Ook is er elke week een les uit Blits, een methode voor studievaardigheden. Dit krijgen de kinderen voor het eerst in groep 5. Informatie groep 5 Taal en spelling We werken op school met de compleet vernieuwde methode: Taal Actief. Taal Actief heeft een basisprogramma van 32 weken per jaar, verdeeld in acht thema s van vier weken.

Nadere informatie

Informatie groep 4 schooljaar

Informatie groep 4 schooljaar Informatie groep 4 schooljaar 2016-2017 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen Voor het technisch lezen gebruiken wij de methode Timboektoe. De leerlingen hebben drie momenten in de week

Nadere informatie

Informatie boekje groep 5

Informatie boekje groep 5 Informatie boekje groep 5 Groepsinformatie groep 5 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 5 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 4 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Welkom in groep 3/4 bij juf Gabrielle en juf Hanny

Welkom in groep 3/4 bij juf Gabrielle en juf Hanny Welkom in groep 3/4 bij juf Gabrielle en juf Hanny Inhoud van de avond Voorstellen leerkrachten groep 3/4 Algemeen gedeelte groep 3/4 Vakgebieden groep 3/4 Wie werkt wanneer? maandag dinsdag woensdag

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3a. Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 3! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Zo gaat dat in de. Populier

Zo gaat dat in de. Populier Zo gaat dat in de. Populier schooljaar 2017-2018 In dit boekje vindt u allerlei informatie over de bovenbouw. Praktische punten en een toelichting op hoe we in de bovenbouw werken. Veel leesplezier! Toelichting

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Informatie. groep 5/6

Informatie. groep 5/6 Informatie groep 5/6 2017-2018 Informatie groep 7/8. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft,

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen

Informatie groep 4. 1.De verschillende vakken en methodes. Technisch lezen: Estafette en vrij lezen 1.De verschillende vakken en methodes Technisch lezen: Estafette en vrij lezen Informatie groep 4 Het lezen wordt twee maal per jaar op tempo getoetst door een CITO toets (DMT), waarbij de leerling in

Nadere informatie