ACTIVITEITENPLAN 2016 STICHTING AAN DE SLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2016 STICHTING AAN DE SLINGER"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2016 STICHTING AAN DE SLINGER

2

3 Stichting Aan de Slinger INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 De organisatie... 5 Conceptplannen Conceptplannen Theater Aan de Slinger Conceptplannen Cultuur Aan de Slinger Conceptplannen Educatie Aan de Slinger Conceptplannen Cursus Aan de Slinger

4 Activiteitenplan 2016 INLEIDING Het is mei 2015, we werken inmiddels met veel genoegen ruim twee jaar binnen de vernieuwde organisatie Aan de Slinger. Het is eigenlijk nu normaal geworden. Desondanks is de wederzijdse inspiratie van blijvende aard. In deze periode is er door iedereen, medewerkers en vrijwilligers, keihard gewerkt. Aan de Slinger werkt met drie grote aandachtsgebieden, die wij individueel maar met een gemeenschappelijke identiteit naar buiten brengen; theater, educatie en cultuur. Daarnaast bieden wij eigen cursussen, onder meer De bril van Shakespeare en niet te vergeten onze eigen Jeugdtheaterschool Aan de Slinger. Alle cursussen worden geheel door de deelnemers gefinancierd, ook de huur van de ruimtes, de overhead en uren van de medewerkers, zonder subsidiebijdragen. We zijn er van overtuigd dat we binnen de huidige economische context verantwoord bezig zijn. De gemeentelijke subsidie is en zal de basis blijven voor onze organisatie, zoals huisvestingkosten, vaste personeelskosten en organisatiekosten. Echter zijn we steeds beter in staat gelden van derden, fondsen en sponsoring te genereren. Alle projecten worden gefinancierd met particulier geld (Vrienden van het theater, cursusgelden), sponsoren en (particuliere) fondsen. In 2016 gaan we verder met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het toekomstige cultuurplein, de nieuwe bibliotheek in het bijzonder. Onze grootste wens, een tweede (kleine) theaterzaal, gaat tot een reële mogelijkheid behoren. Anno nu, zijn we druk doende met de voorbereidingen en zal op 30 juni in de gemeenteraad besloten worden of de bouw door kan gaan. Onze ideeën worden omarmd door College de Heemlanden. Op de tweede verdieping is het mogelijk om een theorielokaal om te bouwen tot een kleine theaterfilmzaal met 91 comfortabele stoelen. De hoogte is namelijk bijna 5 meter, wat minimaal nodig is. De nieuwe zaal zal beschikken over een inschuifbare tribune en een podium van 7 meter breed en 6 meter diep. Overdag gaat de zaal gebruikt worden als tweede dramalokaal, maar tevens als collegezaal door College de Heemlanden. Leerlingen van bovenbouw HAVO/VWO kunnen zo alvast wennen aan de collegevorm van les krijgen zoals op hogescholen en universiteiten. De zaal zal voor het theater geschikt zijn als vaste filmzaal, zodat elke avond film gedraaid kan worden. Ook zal de zaal geschikt zijn voor kleine theatervoorstellingen, congressen en allerlei vormen van presentaties. Aan de Slinger is voor vele activiteiten afhankelijk van verschillende inkomstenbronnen, particuliere fondsen, vrienden van het theater sponsoring en etc. Educatie en Cultuur Aan de Slinger zijn ten aanzien van de activiteiten geheel afhankelijk van inkomstenbronnen naast de gemeentelijk budgetsubsidie. Toch bevat conceptplan een veelvoud aan voornemens die we in het kader van de budgetovereenkomst zijn overeengekomen. Aan de Slinger doet er alles aan om alle voornemens te realiseren,. De afgelopen jaren is dit telkens gelukt dus we kijken met vertrouwen naar Wij zullen de gemeente de komende tijd regelmatig op de hoogte houden. Het activiteitenplan zoomt in op het jaar 2016 met als uitgangspunt het bedrijfsplan (oktober 2012). Eerst in grote lijnen, zowel inhoudelijke als financieel, gevolgd door de beoogde conceptplannen. 4

5 DE ORGANISATIE

6 Activiteitenplan 2016 MISSIE Aan de Slinger is hét centrum van cultuur, een cultuurconcentratie in het Houtense stadshart met nadruk op inspiratie, innovatie, presentatie, educatie en productie. De missie vertaalt zich in een visie met zes pijlers: 1. theater, podiumkunsten 2. educatie 3. cultuur 4. back office 5. gebouwenbeheer 6. (zakelijke) verhuur. 1. THEATER Professionele programmering, uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden van de grootste subsidieverlener de gemeente Houten, kan alleen succesvol zijn en blijven wanneer deze is ingebed in het maatschappelijk leven van de stad en de regio. Dit vereist een uitstekende kennis van bestaande klanten en potentiële klanten. Hiervoor is onderzoek nodig en samenwerking met iedereen die zich bezighoudt met actieve kunstbeoefening. De professionele programmering bepaalt een belangrijk deel van de identiteit van het theatergebouw en kan niet los worden gezien van het geheel. In het seizoen willen we nog meer jongeren van ons theateraanbod laten genieten. Indien een voorstelling niet uitverkocht is, kunnen zij op vertoon van hun ID-kaart vanaf een kwartier voor aanvang aan de kassa een kaartje voor een niet uitverkochte voorstelling kopen voor 10 Naast de lezingen die we organiseren op Landgoed Wickenburgh presenteren we op de laatste donderdag van de maand een voorstelling. Hiervoor zijn slechts 50 kaarten beschikbaar. Een grote groep klanten heeft bij het invullen van het tevredenheidsonderzoek positief gereageerd op de vraag of zij mee zouden willen doen met een meedenk panel. Uit de eerste panelbijeenkomsten die we hebben gehouden in 2015 bleek een grote klanttevredenheid en vele ideeën die we op basis van haalbaarheid gaan selecteren en uitvoeren. Ook in 2016 zullen we wederom bijna 80 voorstellingen van eigen bodem faciliteren en ondersteunen op het gebied van theatertechniek, promotie, productie en kaartverkoop. 2. EDUCATIE Kunst- en cultuureducatie manifesteert zich binnen alle pijlers van de organisatie. Het omvat de breedte, van het zelf actief bezig zijn met één van de kunstdisciplines, tot het presenteren op een podium. Van het informeren en het stimuleren van jeugd en jongeren, tot het initiëren van educatieve projecten in samenwerking met lokale partners en het onderwijs. Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan de zelfontplooiing van de inwoners van Houten en uit zich binnen de organisatie in twee hoofdstromen, namelijk: 6 1 Ontwikkeling en kennisoverdracht (tweede lijn) a eigen expertise onderhouden en ontwikkelen op het gebied van kunst- en cultuureducatie, met bijzondere aandacht voor digitale producten en diensten b continu ontwikkelen van nieuwe methodieken en diensten op het gebied van muziekonderwijs, kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitswaarborging, hierbij ligt het initiatief bij het HMC, onze samenwerkingspartner

7 Stichting Aan de Slinger c d aanbod van kunst actief ontsluiten en vraag en aanbod bij elkaar brengen aanspreekpunt zijn voor en samenwerken met het onderwijs (waaronder brede scholen), de culturele en maatschappelijke instellingen, gevestigde professionele docenten en organisaties en lokale amateurkunst- en vrijwilligersorganisaties. 2 initiëren en produceren (eerste lijn). In 2016 zal de grootste nadruk liggen op de activiteiten op het cultuurplein en het zijn van gangmaker voor de toekomstdiscussie Houten 2025 in het bijzonder de toekomst van stadscentrum. 3. CULTUUR Cultuur. Een naam die veel kan omvatten en dat is precies waar we naar gezocht hebben. De beoogde activiteiten zullen we kort reflecteren ten aanzien van het bedrijfsplan a Portal De site Uit in Houten is vernieuwd en er is een mobiele versie ontwikkeld, dit ter vervanging van de door de bezuinigingen verdwenen papieren uitladder. Voor het Trefpunt vullen wij de gehele cultuurpagina inclusief een uitgaansladder. Ook leveren we de input voor de kalender van Eigen Houtje en de provinciale uitgaanssite. We blijven zoeken naar verdere samenwerking met andere organisaties die vrijwel gelijke sites hebben of beogen. b Netwerken Aan de Slinger onderhoudt structurele contacten binnen en buiten Houten, in de cultuursector en in alle relevante andere sectoren, zoals welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport. Dat leidt tot kennisdelen, initiatieven, samenwerkingsvormen, cross-overs en allerhande inspiratie. c Bundeling en vertegenwoordiging In het bedrijfsplan wordt gefocust op het Cultuurplatform aangaande bundeling en vertegenwoordiging. Door de aandacht voor de fusie van Aan de Slinger en de aandacht voor de ontwikkelingen van het zogenaamde cultuurplein heeft het platform de afgelopen tijd verder geen initiatieven genomen. De coöperatie Houtense Helden zal de komende jaren tevens doelstellingen en de daaruit voortvloeiende activiteiten van het cultuurplatform, in overleg met het culturele veld overnemen. d Evenementen Zie de uitwerking in de conceptplannen. 4. BACK OFFICE Aan de Slinger werkt continu aan kostenbesparingen. Zo stappen we over naar een VOIP bellen en dito telefooncentrale. Voor het eerst hebben we de advertentieverkoop van de brochure succesvol zelf ter hand genomen. Gelukkig kunnen we constateren dat Aan de Slinger op veel gebieden zeer efficiënt met bijvoorbeeld kassasysteem, automatisering, inkoop en verzekeringen etc. omgaat en er voor ons op korte termijn geen verdere besparingen in zitten. Sinds 1 januari 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het HMC. De positieve effecten inhoudelijk zijn zichtbaar geworden in verschillende activiteiten zoals workshops en projecten specifiek voor ouderen. 7

8 Activiteitenplan GEBOUWENBEHEER In 2016 gaan we verder met energiebesparing. De eenvoudigste besparingen zijn inmiddels uitgevoerd. We gaan verder investeren in LED theaterspots en gaan nieuwe LED armaturen plaatsen in de foyer van het theater, in de gangen, kantoren en toiletten in het hele gebouw. De nieuwe theater- filmzaal wordt geheel voorzien van LED verlichting. 6. ZAKELIJKE VERHUUR De gevolgen van de vermindering van het aantal leerlingen van het HMC is voor ons goed merkbaar. Ook de crisis houdt helaas aan. Bedrijven bezuinigingen op congressen en bijeenkomsten buiten de deur. Het zal behoorlijk knokken worden om de inkomsten uit de verhuur op peil te houden. Wij blijven unique selling points communiceren naar onze potentiële huurders. 8

9 CONCEPTPLANNEN 2016

10 Jaarverslag Activiteitenplan CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: 1. Podiumkunsten 2. Jongeren 3. Jeugd 4. Muziek 5. Reuring rondom de voorstellingen 6. Film Aan de Slinger 1. PODIUMKUNSTEN In 2016 programmeren we 90 à 95 professionele voorstellingen. De eerste helft van het kalenderjaar staat al vast en is reeds verschenen in de brochure Het gaat om 42 voorstellingen, inclusief vijf kleinschalige voorstellingen op Landgoed Wickenburgh en de & Friendsconcerten. De meeste voorstellingen van Houtense gezelschappen staan in deze periode ook geprogrammeerd. 2. JONGEREN Theater Aan de Slinger stimuleert jongeren tot theaterbezoek. Vanaf september 2015 kunnen jongeren tussen jaar gebruik maken van het last minute aanbod: voor 10 euro een kaart kopen voor een niet uitverkochte voorstelling. Voor het eerst zijn er drie voorstellingen voor de jongeren tussen jaar geprogrammeerd. Met de Heemlanden wordt samengewerkt voor voorstellingen met een literaire basis, zoals Eline Vere, Spijt, Bomans, Snowden, Leo Vroman en Adriaan van Dis. In oktober gaat het dansproject voor het voortgezet onderwijs rondom de voorstelling de KISS Moves van start. Duur: Educatieve projecten rondom voorstellingen voor jongeren. Educatieve projecten spreiden zich uit over enkele weken, voorafgaand aan de voorstelling. Initiatief voor een educatief project van Aan de Slinger, gezelschap voert het project uit i.s.m. de school. jongeren tussen 12 en 23 jaar budget neutraal ongeveer 8 uur 10

11 Stichting Aan de Slinger 3. JEUGD Peutertheaterfestival In 2016 organiseert Theater Aan de Slinger voor de tweede maal het Peutertheaterfestival voor de allerkleinsten en hun (groot)ouders tussen 2-5 jaar. Twee voorstellingen en een theaterspeeltuin in de foyer van het theater. Vanwege de belangstelling zal dit een jaarlijks terugkerend festijn zijn. Lente-uitjes en herfststukjes voor kinderen van 3 12 jaar Samenwerkingsproject met de theaters in de regio: Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort voor kinderen. workshops rondom voorstelling Lente-Uitjes en Herfststukjes. Totaal ongeveer 6 à 7. het grootste deel van de organisatie wordt gedaan door de respectievelijke gezelschappen. Wij zetten e.e.a. in werking. Samenwerkingsverbanden met Houtense organisaties als BSO werken verbindend. Honoraria worden betaald van extern geld (dus niet van onze begroting). Bijzonderheden: is voor de medewerkers van Theater Aan de Slinger een tijdrovend project. Dansproject basisscholen In samenwerking met Educatie Aan de Slinger worden er dansprojecten georganiseerd rondom de voorstellingen Dikkie Dik 3+ en Ben niet bang MUZIEK Duur: workshops rondom voorstellingen omtrent kamermuziek, harp- en drumvoorstellingen: Ensemble Storytelling, Drums United, Circle Percussion en Remy van Kesteren (harp). een aantal uren voorafgaand aan het optreden Samenwerking tussen Aan de Slinger, het HMC en artiesten. Gezamenlijk wordt de inhoud van de workshops vastgesteld (alleen bij voldoende deelname vinden zij doorgang). 5. REURING RONDOM DE VOORSTELLINGEN Diners, high tea, inleidingen, workshops en muziek nog niet bekend. horeca, programmering en vrijwilligers Reuring iedereen activiteiten betalen zichzelf voorbereidingsuren, ongeveer 10 uur voor alle activiteiten tezamen. 6. FILM AAN DE SLINGER Elke dinsdagavond en regelmatig op maandagavond zijn in de theaterzaal recent uitgebrachte films (genre arthouse) te zien. In de herfst- en voorjaarsvakantie vertonen we kwalitatieve jeugdfilms. Het voor de regio unieke aanbod, de goede bereikbaarheid, geen reclame tussendoor en een vertrouwde en veilige entourage maken het voor bezoekers zeer aantrekkelijk. Bijzonder trots zijn we op de samenwerking met het IDFA. Ook brengen we op thema gepresenteerde filmdiners. In juni en juli organiseren we wederom de Buitenbioscoop. En mocht de verbouwing gaan lukken, dan beschikt Houten in 2016 over een heuse, art-house filmzaal, de hele week kwaliteitsfilms! 11

12 Activiteitenplan 2016 CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: 1. Cultuurmakelaar 2. Gluren bij de Buren 3. Loeren bij de Boeren 4. Uit in Houten en Trefpunt 5. Cultuurcafés 6. Kerst met Koren 7. Community arts 8. Loeren bij de Waterlinie 9. Cultuurnacht 1. CULTUURMAKELAAR Een belangrijke taak van een cultuurmakelaar is het doorlopend koppelen van partijen, bemiddelen en bruggen bouwen. Juist het aanjagen van nieuwe projecten, signaleren van ontwikkelingen en inspireren is een waardevolle taak van de cultuurmakelaar. Bij de cultuurmakelaar komt veel informatie terecht die waardevol kan zijn voor andere partijen. Hierbij valt te denken aan adressenbestanden, verslagen, persberichten, nieuws uit de regio, enz. Cultuur Aan de Slinger probeert deze informatie regelmatig up-to-date te houden en beschikbaar te stellen aan publiek en culturele (amateur)instellingen. Daarnaast worden formeel en informeel gesprekken met het culturele veld gevoerd. 2. GLUREN BIJ DE BUREN De tiende editie van Gluren bij de Buren! Verschillende huiskamers openen hun deuren voor publiek en bieden een podium aan muzikanten, dichters, dansers, beeldend kunstenaars en theatermakers. Hier gaan we een speciale editie van maken met nog meer woonkamer en (Houtens) talent. Duur: 2 oktober (amateur)kunstenaars, winkeliers Oude Dorp, inwoners van wijken in (rondom Oude Dorp) Houten. inwoners van Houten geschatte kosten ,- Cultuur Aan de Slinger 150 uur en stagiaire 50 uur LOEREN BIJ DE BOEREN Op 2 juli 2016 vindt de derde editie van het culturele festival Loeren bij de Boeren plaats. Duur: 2 juli Tijdens Loeren bij de Boeren genieten bezoekers van muziekoptredens, exposities, kinderactiviteiten en theatervoorstellingen bij de boer op het erf, in de stal of in de woonkamer van de boer. Cultuur Aan de Slinger laat Loeren bij de Boeren uitgroeien tot hét culturele festival van de Kromme Rijnstreek. Het succesvolle format wordt verder uitgebreid en contacten met de omliggende buurt gemeenten worden gezocht. boeren en inwoners uit t Goy, jonge theatermakers en muzikanten, culturele veld uit Houten, bedrijfsleven inwoners uit de Kromme Rijnstreek geschatte kosten ,- Cultuur Aan de Slinger 300 uur en stagiaire 50 uur.

13 Stichting Aan de Slinger 4. UIT IN HOUTEN EN TREFPUNT Webredactie en culturele pagina het Trefpunt. Duur: wekelijkse realisatie van de culturele pagina in het Trefpunt en bijhouden content van de website ,- Trefpunt, (amateur) veld kunst en cultuur, natuur & milieu organisaties, Expo Houten, stichting Uit in Oude Dorp, Theater en Film Aan de Slinger, Makeblijde. inwoners van Houten, uitgaanspubliek in en om Houten Cultuur Aan de Slinger 150 uur per jaar. Vrijwilliger: 240 uur per jaar 5. CULTUUR(KENNIS)CAFÉ het organiseren van netwerkbijeenkomsten t.b.v. ontmoeting en kennisbevordering voor het Duur: kunst en cultuurveld in Houten. Tijdens ieder cultuurkenniscafé staat een ander thema of onderwerp centraal. Vragen komen uit het cultureel veld, of Cultuur Aan de Slinger draagt de onderwerpen aan. In 2016 wordt het format voor deze cultuurkenniscafés in Houten verder ontwikkeld. 4 bijeenkomsten per jaar Theater Aan de Slinger, culturele organisaties uit Houten. cultuur minnend Houten kosten op jaarbasis 2.000,- Cultuur Aan de Slinger 114 uur. 6. KERST MET KOREN optredens van meer dan 20 koren uit Houten e.o. in het weekend voorafgaand aan Kerstmis Duur: 3 dagen Winkeliersvereniging Het Rond, Houtense koren inwoners van Houten en de provincie Utrecht geschatte kosten 4.000,-. De projectkosten worden in zijn geheel gedragen door de winkeliersvereniging van Het Rond. Cultuur Aan de Slinger 100 uur en Stagiaires/vrijwilligers 114 uur. 7. COMMUNITY ARTS Een nieuw Community arts project met bijzondere doelgroepen. Er wordt een prachtig hoorspel over Houten gemaakt. Duur: medio 2016 Haltnahuis, Shine, Omroep Houten inwoners van Houten geschatte kosten 3.000,-. Cultuur Aan de Slinger 150 uur en Stagiaires/vrijwilligers 114 uur. 8. LOEREN BIJ DE WATERLINIE Een cultureel evenement langs diverse locaties van de Hollandse Waterlinie. De afgelopen jaren zijn er diverse forten rondom Houten gerestaureerd en gerenoveerd. De Hollandse Waterlinie is opgedeeld in verschillende stukken, waarbij Houten onder de kop Linieland behoort. Deze forten zijn nog niet erg bekend in Houten en middels een cultureel project laten we Houten deze forten zien. Duur: voorjaar of najaar 2016 Stichting Liniebreed Ondernemen, gemeente Houten, lokale ondernemers, cultureel Houten. 13

14 Activiteitenplan Houten ,00 Cultuur Aan de Slinger 100 uur 9. CULTUURNACHT Dit jaar is het tiende jaar dat de Cultuurnacht georganiseerd wordt. Het Oude Dorp wordt Duur: 2 april 2016 door middel van kunst en cultuur verbonden aan het Slingergebied. Cultuur Aan de Slinger zal hierbij het programma ontwikkelen en organiseren. Theater Aan de Slinger stelt haar zaal beschikbaar om daar de discipline dans te kunnen programmeren. stichting Cultuurnacht Houten, dansscholen in Houten heel Houten 1.000,00 Cultuur Aan de Slinger 50 uur 14

15 15

16 Activiteitenplan 2016 CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: Projecten in het Primair Onderwijs 1. Zing, luister en maak muziek 2. Musicus in de klas (MIK) 3. Circusproject/ theaterproject 4. ZIK/ TIK 5. Loeren bij de Boeren 6. Dansproject PO buurtsportcoach Projecten in het Voortgezet Onderwijs 7. Programma met Houtens: theatertechnieklessen 8 Programma met College De Heemlanden: Gedichtendag, Kunstendag 9. Art4U 10. Dansproject VO buurtsportcoach Projecten voor de culturele sector 11. Workshopweekend theater 12. Dansende Woorden 13. Rondje Kunst 14. Muziektheatervoorstelling - kerst INLEIDING Educatie Aan de Slinger initieert en organiseert kunst- en cultuurprojecten voor het primair en voortgezet onderwijs en de culturele sector (amateurkunstenaars). Het project Zing, luister en maak muziek (verdiepingsprogramma) valt onder de overheidsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit( ). Schooljaar is het derde en laatste jaar van deze regeling. Het project Musicus in de klas is gekoppeld aan dit verdiepingsprogramma; vandaar dat Educatie Aan de Slinger dit project weer opneemt in haar plannen voor PROJECTEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ZING, LUISTER EN MAAK MUZIEK Zing, luister en maak muziek valt onder de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit ( ). Dit is het derde en laatste jaar van dit project, i.s.m. Kunst Centraal, waarin een interessant verdiepingsprogramma is ontwikkeld om het muziekonderwijs te versterken. Daarvoor is een leerlijn muziek uitgezet voor groep 4 tot en met 8. Leerlingen komen zo meerdere jaren op rij in aanraking met muziek in de klas. De leerkrachten doen tijdens trainingen inspiratie op en breiden hun eigen vaardigheden uit. Bij het project zijn professionele gastmusici betrokken. Zij geven gastlessen en worden hiervoor extra geschoold. Duur: (najaar ) voorjaar 2016 Kunst Centraal, deelnemende basisscholen, gastmusici. leerlingen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs (waarvan ,- uit budget Educatie Aan de Slinger) 100 uur.

17 Stichting Aan de Slinger 2. MUSICUS IN DE KLAS 2016 (MIK) Tijdens het muziekproject Musicus in de klas kunnen leerlingen verschillende muziekinstrumenten in de praktijk ervaren. Zowel instrumenten uit de klassieke als uit de lichte muziek. Zij herkennen de passie voor het instrument bij de musicus en leren wat er onder vakmanschap wordt verstaan. Elke groep krijgt vijfmaal bezoek van een musicus en zijn instrument. Het project wordt voor de derde maal opgenomen in het cultuurprogramma van Kunst Centraal waardoor 23 scholen deelnemen. Aan dit project wordt het verdiepingsprogramma Zing, luister en maak muziek gekoppeld waardoor een doorgaande lijn wordt gerealiseerd. Duur: januari t/m juni Houtens Muziek Collectief, Muziekschool Kromme Rijn Bunnik, KunstenHuis De Bilt/Zeist, deelnemende basisscholen. leerlingen van groep 5 en 6 van het primair onderwijs ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 115 uur. 3. CIRCUSPROJECT/ THEATERPROJECT Circus en drama zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat in dit project om Duur: najaar 2016 kennismaking met verschillende aspecten van het circus. Er is speciaal aandacht voor presentatie aan de hand van dramaopdrachten. Ontwikkeling van creativiteit, behendigheid en presentatie staan centraal. Circusschool Sambal en Jeugdtheaterschool Aan de Slinger primair onderwijs 8.075,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 100 uur 4. ZINGEN IN DE KLAS (ZIK)/ THEATER IN DE KLAS (TIK) Zingen in de klas is een project waardoor zingen (weer) wordt opgenomen in het curriculum van de basisschool. Het project is met name gericht op scholing van leerkrachten. De gastdocent komt in de klas en coacht op de werkvloer. Het project vindt alleen plaats als een heel schoolteam deelneemt. In de afgelopen drie jaar hebben vijf scholen aan dit project deelgenomen. Theater in de klas is een project voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs om o.l.v. een vakdocent theater een impuls te geven aan het drama/ theateronderwijs op school. Naast lessen van de vakdocent vindt er scholing van de leerkrachten plaats, waardoor theater/drama ook na het project weer een vast onderdeel van het curriculum is. Dit project vindt alleen plaats als een school met vier groepen aan het project deelneemt. Duur: voorjaar of najaar vakdocent muziek/ Jeugdtheaterschool Aan de Slinger en een basisschool. leerlingen van het primair onderwijs hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 65 uur. 17

18 Activiteitenplan LOEREN BIJ DE BOEREN Bij het festival Loeren bij de Boeren (CAdS) organiseert Educatie Aan de Slinger een Duur: voorjaar educatieproject. Minimaal vier klassen van het primair onderwijs maken onder leiding van een kunstenaar kunst met natuurlijke materialen, op een aantal locaties van het festival. Cultuur Aan de Slinger, lokale kunstenaars en basisscholen ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 120 uur 6. DANSPROJECT PO Educatie Aan de Slinger organiseert in het kader van de regeling Buurtsportcoach Duur: najaar 2016 dansactiviteiten in het primair onderwijs. Er is een lesprogramma van 3 lessen rond het thema Sinterklaas. Ook wordt er aansluiting gezocht bij jeugddansvoorstellingen die in Theater Aan de Slinger worden geprogrammeerd. Voor de scholen worden gastlessen georganiseerd waardoor leerlingen kennismaken met thema s uit de voorstelling. De thema s worden toegespitst en uitgewerkt voor de doelgroep. basisscholen en dansscholen uit Houten. groep 3-4 (danslessen Sinterklaas), de doelgroepen voor de aansluiting bij de theaterprogrammering worden bepaald aan de hand van de dansvoorstellingen die in het theater geprogrammeerd worden ,- hierbij wordt budget van de regeling Buurtsportcoach ingezet. 130 uur. PROJECTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 7. PROGRAMMA MET HOUTENS LESSEN THEATERTECHNIEK Educatie Aan de Slinger is op dit moment in gesprek met het Houtens voor de ontwikkeling van een lessenserie theatertechniek. In het schooljaar wordt een pilot van deze lessenserie uitgevoerd. Duur: (najaar ) voorjaar 2016 Houtens en technici Theater Aan de Slinger. 3e jaars VMBO leerlingen ,- EAdS investeert haar uren in de pilot. 30 uur 8. PROGRAMMA MET COLLEGE DE HEEMLANDEN: KUNSTENDAG EN GEDICHTENDAG Leerlingen maken actief kennis met kunst en cultuur in verschillende workshops. Duur: 1 dag Kunstendag, 1 dag Gedichtendag. Data worden door de school vastgelegd. College De Heemlanden, (podium)kunstenaars en musici Havo 4 (Kunstendag), Atheneum 3 (Gedichtendag) Project wordt in zijn geheel (incl. uren EAdS) vergoed door College De Heemlanden 55 uur. 18

19 Stichting Aan de Slinger 9. KUNST EN CULTUURPROGRAMMA DRIE MIDDELBARE SCHOLEN In samenwerking met de drie middelbare scholen wordt een uitdagend kunst- en cultuuraanbod onder schooltijd samengesteld. Elk schooljaar wordt hiervoor een andere invulling gekozen. Een gezamenlijke presentatie als afsluiting vormt een onderdeel van het project. Duur: najaar College de Heemlanden, Houtens, Wellant College VMBO, (podium)kunstenaars en musici. 1e en 2e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 125 uur. 10. DANSPROJECT VO Educatie Aan de Slinger organiseert in het kader van de regeling Buurtsportcoach Duur: najaar dansactiviteiten in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de dansvoorstelling die in Theater Aan de Slinger worden geprogrammeerd. College De Heemlanden, Houtens, Wellant College VMBO, dansgezelschappen of dansscholen. leerlingen uit het voortgezet onderwijs. zie budget Dansproject PO zie uren Dansproject PO PROJECTEN VOOR DE CULTURELE SECTOR 11. WORKSHOPWEEKEND THEATER Aan de Slinger wil graag haar expertise en contacten inzetten om amateurkunstenaars te ondersteunen in hun passie. Tijdens het Workshopweekend Theater verdiepen de deelnemers (uit diverse Houtense theatergezelschappen) zich in een speltechniek of spelvorm. Voor 2016 wordt weer een nieuw en uitdagend programma samengesteld. Duur: 2 dagen, voorjaar amateur theatergezelschappen, professionele theatermakers. leden van amateur theatergezelschappen in Houten en individuele amateurkunstenaars ,-. De harde kosten zijn kostendekkend uit de kaartverkoop. 25 uur. 12. DANSENDE WOORDEN IV Dansende Woorden is een dansproject van jonge dansers uit Houten en leerlingen van College De Heemlanden. De dansers laten zich inspireren door de gedichten die leerlingen van De Heemlanden hebben gemaakt. Dit resulteert in een choreografie die de dansers presenteren in het theater. Duur: januari t/m maart College De Heemlanden, Houtense dansscholen. leerlingen van College De Heemlanden, leerlingen van de dansscholen ,- hierbij wordt budget van de regeling Buurtsportcoach ingezet 100 uur. 19

20 Activiteitenplan RONDJE KUNST Amateurkunstenaars in de beeldende kunstdisciplines krijgen de mogelijkheid hun kunstwerken te exposeren in de etalages van Winkelcentrum Het Rond. Door samenwerking met de Kunstfietsdagen van Kunst om de Hoek wordt het project in een bredere context geplaatst. Voor 2016 wordt onderzocht of de samenwerking uitgebreid kan worden met Ars Peintura. Duur: 2 weken, juni/juli Belangenvereniging Het Rond, Kunst om de Hoek, Ars Peintura en amateurkunstenaars. amateurkunstenaars uit Houten ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet 30 uur. 14. MUZIEKTHEATERVOORSTELLING - KERST Na het succes van de voorstelling Hartje Houten organiseert Aan de Slinger opnieuw een multidisciplinaire amateurkunstproductie. 100 amateurkunstenaars, onder leiding van jonge professionals zullen een intensief educatie aprogramma doorlopen. Zij maken kennis met alle betrokken kunstdisciplines en zullen ook workshops in de diverse disciplines volgen. Tijdens gezamenlijke repetities met alle deelnemers komen alle disciplines bij elkaar en smelten samen tot één geheel. Duur: heel 2016 amateurverenigingen uit Houten en jonge professionele makers. amateurverenigingen uit Houten ,- Voor het dansprogramma wordt budget van de regeling Buurtsportcoach ingezet. Overige inkomsten: investering uren partners, fondsenwerving, kaartverkoop, sponsoring. 300 uur. Educatie Aan de Slinger houdt graag ruimte over om in te spelen op de actualiteit en om gedurende het jaar projecten te initiëren/ te organiseren. 20

21 21

22 Activiteitenplan 2016 CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: 1. Jeugdtheaterschool 2. De bril van Shakespeare 3. Samenwerking met Cursus & Co 1. JEUGDTHEATERSCHOOL Na een succesvol jaar vol jeugdtheatercursussen biedt Jeugdtheaterschool Aan de Slinger in 2016 weer veel leuke cursussen aan! De cursussen vinden plaats op woensdag en vrijdag in Theater Aan de Slinger en variëren tussen de 14 en 35 lessen voor verschillende leeftijdsgroepen. Snuffelcursus Theater Theaterklas 1 Theaterklas 2 Theaterklas 3 Productieklas 5 t/m 7 jaar - 14 lessen 6 t/m 8 jaar - 35 lessen 9 t/m 11 jaar - 35 lessen 12 t/m 14 jaar - 35 lessen 15+ jaar - 35 lessen De Jeugdtheaterschool wordt geleid door Mayon van der Klei. Zij verzorgt het inhoudelijke programma en de lessen. Mayon is opgegroeid in Houten en afgestudeerd theaterdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Naast de lessen bij de JTS maakt, regisseert en speelt ze verschillende voorstellingen. Met veel plezier geeft ze de kinderen in Houten les. 2. DE BRIL VAN SHAKESPEARE Vijf prikkelende mini-colleges door dramaturg en theaterjournalist Emile Schra. De cursus vindt plaats op vijf vrijdagavonden. Er zijn bibliotheken vol over hem geschreven. Maar wie was hij nu ècht? Door zijn eigen ogen bekijkt u Shakespeare s wereld en wereldbeeld. Hoe kon hij uitgroeien tot de allergrootste? Waarom raken theater- en filmregisseurs nog steeds door zijn werk geïnspireerd? 30 oktober en 6, 13, 20 en 27 november uur, inclusief pauze 116,- inclusief koffie/thee en lesmateriaal 3. SAMENWERKING MET CURSUS & CO Cursus & Co is de verzamelnaam van de cursussen die door van Houten & Co worden georganiseerd. De samenwerking bestaat uit gezamenlijk promotie van elkaars relevante aanbod en gebruik maken van elkaars ruimten. 22

ACTIVITEITENPLAN 2015 STICHTING AAN DE SLINGER

ACTIVITEITENPLAN 2015 STICHTING AAN DE SLINGER ACTIVITEITENPLAN 2015 STICHTING AAN DE SLINGER STICHTIN Stichting Aan de Slinger INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 De organisatie... 6 Conceptplannen 2015... 9 Conceptplannen Theater Aan de Slinger... 10 Conceptplannen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017 STICHTING AAN DE SLINGER

ACTIVITEITENPLAN 2017 STICHTING AAN DE SLINGER ACTIVITEITENPLAN 2017 STICHTING AAN DE SLINGER Stichting Aan de Slinger INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 De organisatie... 5 Conceptplannen Theater Aan de Slinger... 10 Conceptplannen Educatie Aan de Slinger...

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2018 STICHTING AAN DE SLINGER

ACTIVITEITENPLAN 2018 STICHTING AAN DE SLINGER ACTIVITEITENPLAN 2018 STICHTING AAN DE SLINGER B INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 De organisatie... 5 Conceptplannen 2018... 8 Conceptplannen Theater Aan de Slinger... 9 Conceptplannen Educatie Aan de Slinger...

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 IJMOND-NOORD IJmond Noord Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 Agenda Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 SeniorWeb en Bibliotheek IJmond Noord bieden u vanaf dit seizoen samen

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs

kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs kunstencentrum Muziekmenu in een leerlijn Aanbod muziek voor basisonderwijs Bezoekadres Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten Nederland Kantoor 0597 700 270 kunstencentrum@indeklinker.nl Openingstijden

Nadere informatie

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG INLEIDING Aanleiding voor de herijking van de Kunst- en Cultuur koers per 1-8-2014 Aanleiding voor het herschrijven van de visie op kunst- en cultuureducatie

Nadere informatie

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN Open Academie 2017 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed DE KETEN CENTRAAL Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs

Projectinformatie DROEVIGELUIDJE. Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs Projectinformatie DROEVIGELUIDJE Groep 1-2 Kleutervoorstelling Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Droevigeluidje waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 1. Inleiding Theater de Schalm is het oudste en tweede theater in de regio Eindhoven. In de rol van gemeenschapshuis groeide het theater vanaf het ontstaansjaar 1961 mee met de kernen

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie 2015 voor de Lindenberg. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie 2015 voor de Lindenberg Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De Lindenberg heeft subsidie aangevraagd voor het jaar

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING AAN DE SLINGER

JAARVERSLAG 2014 STICHTING AAN DE SLINGER JAARVERSLAG 2014 STICHTING AAN DE SLINGER Stichting Aan de Slinger INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Bestuursverslag... 5-6 Organisatie ultimo 2014... 7-8 Theater Aan de Slinger... 9-15 a) professionele programmering...

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg. primair onderwijs kunst- en cultuurmenu

Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg. primair onderwijs kunst- en cultuurmenu Fotograaf: Maarten van Haaff - Orkestproject Vredenburg primair onderwijs kunst- en cultuurmenu kunst en cultuur beleven Utrecht onderscheidt zich door topaanbod van kennis en cultuur. Goed cultuuronderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - Philharmonie zuidnederland zoekt 2 basisscholen uit Brabant die, in zeer nauwe samenwerking, willen werken aan een schoolbreed

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM HET ERASMUS KUNSTSTROOM VOOR CREATIEVE TYPES DOOR TE KIEZEN VOOR DE KUNSTSTROOM MAAK JE KENNIS MET DE CREATIEVE WERELD Voor toekomstige artiesten en kunstenaars,

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

WERKPLAN Open Academie 2016

WERKPLAN Open Academie 2016 WERKPLAN Open Academie 2016 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed Als wij niet meer geloven dat het kan Als wij er niet komen met een plan Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen

Nadere informatie

ROLLENSPEL: FORUM THEATER

ROLLENSPEL: FORUM THEATER METHODIEK 1. WAT Oplossingen voorstellen van op je debatstoel is één, ze uitvoeren in de praktijk is een ander paar mouwen. In het forum theater moet je je voorstellen niet alleen verbaal uiten en verdedigen,

Nadere informatie

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het De activiteitenfolder voor Zuid-Oost is er weer! Het nieuwe jaar is weer begonnen en we bieden ook nu weer te gekke activiteiten na schooltijd aan voor kinderen uit de wijk Zuid-Oost. Het aanbod is voor

Nadere informatie

Centrum voor muziek, dans en cultuureducatie

Centrum voor muziek, dans en cultuureducatie MT Cultuur- Educatie Instrumentaal- Vocaal Dans 75 docenten 3 docenten 4 consulenten 3000 lln 400 lln 36.000 lln (PO/SO) Cultuur- Educatie PO Projecten Kunstmenu 7000 15.000 Projecten ontwikkelen Introductie

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Gegevens stichting Poem Express Postadres Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Website www.poem-express.com Telefoonnummer + 31(0)10-476 73 81 E-mailadres post@poem-express.com

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN INTERVISIES Werkbijeenkomst pilotteams woensdag 25 mei 2016 De derde werkbijeenkomst van dit schooljaar werd in het Bieblab gehouden. De middag stond in het teken van kennismaken

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015

NIEUWSBRIEF 12 25 maart 2015 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN CONFERENTIES projectplan nieuwe scholen Op 11 maart zijn de icc-ers van de tweede tranche scholen onder leiding van Iris van der Kamp aan de slag gegaan met hun projectplan.

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

Tiener College

Tiener College Tiener College 2012-2013 Leren met kracht en passie Klaar voor de start Vanaf schooljaar 2012-2013 kun je kiezen voor het Tiener College in Gorinchem. We bieden een programmalijn voor leerlingen van 10-14

Nadere informatie

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO)

Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Kenniscentrum voor Muziek in het Onderwijs (KMVO) Voor u ligt de brochure met het aanbod van De Gooische Muziekschool voor muzieklessen in het primair onderwijs voor het seizoen 2015-2016. Voorlichting

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie

winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie winnaar KIP-prijs 2012 kwaliteit, innovatie en participatie Maastricht, oktober 2012 Beste theatermakers en -spelers, Voor jullie ligt een introductie van het vernieuwde festival Theater van het Vat editie

Nadere informatie

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best; Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2013, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 Wijks Atelier passie voor kunst Het Wijks Atelier is een kunstzinnig centrum voor de inwoners van Wijk bij Duurstede en omgeving, dat cursussen aanbiedt en diverse activiteiten ontwikkelt

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1 ICK ACADEMIE De ICK pijler Academie ziet dans als bron van kennis die een verrijking is voor de kunsten, de wetenschap en de samenleving. Startpunt van de projecten zijn artistieke vragen uit de directe

Nadere informatie