ACTIVITEITENPLAN 2016 STICHTING AAN DE SLINGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENPLAN 2016 STICHTING AAN DE SLINGER"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENPLAN 2016 STICHTING AAN DE SLINGER

2

3 Stichting Aan de Slinger INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 De organisatie... 5 Conceptplannen Conceptplannen Theater Aan de Slinger Conceptplannen Cultuur Aan de Slinger Conceptplannen Educatie Aan de Slinger Conceptplannen Cursus Aan de Slinger

4 Activiteitenplan 2016 INLEIDING Het is mei 2015, we werken inmiddels met veel genoegen ruim twee jaar binnen de vernieuwde organisatie Aan de Slinger. Het is eigenlijk nu normaal geworden. Desondanks is de wederzijdse inspiratie van blijvende aard. In deze periode is er door iedereen, medewerkers en vrijwilligers, keihard gewerkt. Aan de Slinger werkt met drie grote aandachtsgebieden, die wij individueel maar met een gemeenschappelijke identiteit naar buiten brengen; theater, educatie en cultuur. Daarnaast bieden wij eigen cursussen, onder meer De bril van Shakespeare en niet te vergeten onze eigen Jeugdtheaterschool Aan de Slinger. Alle cursussen worden geheel door de deelnemers gefinancierd, ook de huur van de ruimtes, de overhead en uren van de medewerkers, zonder subsidiebijdragen. We zijn er van overtuigd dat we binnen de huidige economische context verantwoord bezig zijn. De gemeentelijke subsidie is en zal de basis blijven voor onze organisatie, zoals huisvestingkosten, vaste personeelskosten en organisatiekosten. Echter zijn we steeds beter in staat gelden van derden, fondsen en sponsoring te genereren. Alle projecten worden gefinancierd met particulier geld (Vrienden van het theater, cursusgelden), sponsoren en (particuliere) fondsen. In 2016 gaan we verder met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het toekomstige cultuurplein, de nieuwe bibliotheek in het bijzonder. Onze grootste wens, een tweede (kleine) theaterzaal, gaat tot een reële mogelijkheid behoren. Anno nu, zijn we druk doende met de voorbereidingen en zal op 30 juni in de gemeenteraad besloten worden of de bouw door kan gaan. Onze ideeën worden omarmd door College de Heemlanden. Op de tweede verdieping is het mogelijk om een theorielokaal om te bouwen tot een kleine theaterfilmzaal met 91 comfortabele stoelen. De hoogte is namelijk bijna 5 meter, wat minimaal nodig is. De nieuwe zaal zal beschikken over een inschuifbare tribune en een podium van 7 meter breed en 6 meter diep. Overdag gaat de zaal gebruikt worden als tweede dramalokaal, maar tevens als collegezaal door College de Heemlanden. Leerlingen van bovenbouw HAVO/VWO kunnen zo alvast wennen aan de collegevorm van les krijgen zoals op hogescholen en universiteiten. De zaal zal voor het theater geschikt zijn als vaste filmzaal, zodat elke avond film gedraaid kan worden. Ook zal de zaal geschikt zijn voor kleine theatervoorstellingen, congressen en allerlei vormen van presentaties. Aan de Slinger is voor vele activiteiten afhankelijk van verschillende inkomstenbronnen, particuliere fondsen, vrienden van het theater sponsoring en etc. Educatie en Cultuur Aan de Slinger zijn ten aanzien van de activiteiten geheel afhankelijk van inkomstenbronnen naast de gemeentelijk budgetsubsidie. Toch bevat conceptplan een veelvoud aan voornemens die we in het kader van de budgetovereenkomst zijn overeengekomen. Aan de Slinger doet er alles aan om alle voornemens te realiseren,. De afgelopen jaren is dit telkens gelukt dus we kijken met vertrouwen naar Wij zullen de gemeente de komende tijd regelmatig op de hoogte houden. Het activiteitenplan zoomt in op het jaar 2016 met als uitgangspunt het bedrijfsplan (oktober 2012). Eerst in grote lijnen, zowel inhoudelijke als financieel, gevolgd door de beoogde conceptplannen. 4

5 DE ORGANISATIE

6 Activiteitenplan 2016 MISSIE Aan de Slinger is hét centrum van cultuur, een cultuurconcentratie in het Houtense stadshart met nadruk op inspiratie, innovatie, presentatie, educatie en productie. De missie vertaalt zich in een visie met zes pijlers: 1. theater, podiumkunsten 2. educatie 3. cultuur 4. back office 5. gebouwenbeheer 6. (zakelijke) verhuur. 1. THEATER Professionele programmering, uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden van de grootste subsidieverlener de gemeente Houten, kan alleen succesvol zijn en blijven wanneer deze is ingebed in het maatschappelijk leven van de stad en de regio. Dit vereist een uitstekende kennis van bestaande klanten en potentiële klanten. Hiervoor is onderzoek nodig en samenwerking met iedereen die zich bezighoudt met actieve kunstbeoefening. De professionele programmering bepaalt een belangrijk deel van de identiteit van het theatergebouw en kan niet los worden gezien van het geheel. In het seizoen willen we nog meer jongeren van ons theateraanbod laten genieten. Indien een voorstelling niet uitverkocht is, kunnen zij op vertoon van hun ID-kaart vanaf een kwartier voor aanvang aan de kassa een kaartje voor een niet uitverkochte voorstelling kopen voor 10 Naast de lezingen die we organiseren op Landgoed Wickenburgh presenteren we op de laatste donderdag van de maand een voorstelling. Hiervoor zijn slechts 50 kaarten beschikbaar. Een grote groep klanten heeft bij het invullen van het tevredenheidsonderzoek positief gereageerd op de vraag of zij mee zouden willen doen met een meedenk panel. Uit de eerste panelbijeenkomsten die we hebben gehouden in 2015 bleek een grote klanttevredenheid en vele ideeën die we op basis van haalbaarheid gaan selecteren en uitvoeren. Ook in 2016 zullen we wederom bijna 80 voorstellingen van eigen bodem faciliteren en ondersteunen op het gebied van theatertechniek, promotie, productie en kaartverkoop. 2. EDUCATIE Kunst- en cultuureducatie manifesteert zich binnen alle pijlers van de organisatie. Het omvat de breedte, van het zelf actief bezig zijn met één van de kunstdisciplines, tot het presenteren op een podium. Van het informeren en het stimuleren van jeugd en jongeren, tot het initiëren van educatieve projecten in samenwerking met lokale partners en het onderwijs. Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan de zelfontplooiing van de inwoners van Houten en uit zich binnen de organisatie in twee hoofdstromen, namelijk: 6 1 Ontwikkeling en kennisoverdracht (tweede lijn) a eigen expertise onderhouden en ontwikkelen op het gebied van kunst- en cultuureducatie, met bijzondere aandacht voor digitale producten en diensten b continu ontwikkelen van nieuwe methodieken en diensten op het gebied van muziekonderwijs, kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitswaarborging, hierbij ligt het initiatief bij het HMC, onze samenwerkingspartner

7 Stichting Aan de Slinger c d aanbod van kunst actief ontsluiten en vraag en aanbod bij elkaar brengen aanspreekpunt zijn voor en samenwerken met het onderwijs (waaronder brede scholen), de culturele en maatschappelijke instellingen, gevestigde professionele docenten en organisaties en lokale amateurkunst- en vrijwilligersorganisaties. 2 initiëren en produceren (eerste lijn). In 2016 zal de grootste nadruk liggen op de activiteiten op het cultuurplein en het zijn van gangmaker voor de toekomstdiscussie Houten 2025 in het bijzonder de toekomst van stadscentrum. 3. CULTUUR Cultuur. Een naam die veel kan omvatten en dat is precies waar we naar gezocht hebben. De beoogde activiteiten zullen we kort reflecteren ten aanzien van het bedrijfsplan a Portal De site Uit in Houten is vernieuwd en er is een mobiele versie ontwikkeld, dit ter vervanging van de door de bezuinigingen verdwenen papieren uitladder. Voor het Trefpunt vullen wij de gehele cultuurpagina inclusief een uitgaansladder. Ook leveren we de input voor de kalender van Eigen Houtje en de provinciale uitgaanssite. We blijven zoeken naar verdere samenwerking met andere organisaties die vrijwel gelijke sites hebben of beogen. b Netwerken Aan de Slinger onderhoudt structurele contacten binnen en buiten Houten, in de cultuursector en in alle relevante andere sectoren, zoals welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport. Dat leidt tot kennisdelen, initiatieven, samenwerkingsvormen, cross-overs en allerhande inspiratie. c Bundeling en vertegenwoordiging In het bedrijfsplan wordt gefocust op het Cultuurplatform aangaande bundeling en vertegenwoordiging. Door de aandacht voor de fusie van Aan de Slinger en de aandacht voor de ontwikkelingen van het zogenaamde cultuurplein heeft het platform de afgelopen tijd verder geen initiatieven genomen. De coöperatie Houtense Helden zal de komende jaren tevens doelstellingen en de daaruit voortvloeiende activiteiten van het cultuurplatform, in overleg met het culturele veld overnemen. d Evenementen Zie de uitwerking in de conceptplannen. 4. BACK OFFICE Aan de Slinger werkt continu aan kostenbesparingen. Zo stappen we over naar een VOIP bellen en dito telefooncentrale. Voor het eerst hebben we de advertentieverkoop van de brochure succesvol zelf ter hand genomen. Gelukkig kunnen we constateren dat Aan de Slinger op veel gebieden zeer efficiënt met bijvoorbeeld kassasysteem, automatisering, inkoop en verzekeringen etc. omgaat en er voor ons op korte termijn geen verdere besparingen in zitten. Sinds 1 januari 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het HMC. De positieve effecten inhoudelijk zijn zichtbaar geworden in verschillende activiteiten zoals workshops en projecten specifiek voor ouderen. 7

8 Activiteitenplan GEBOUWENBEHEER In 2016 gaan we verder met energiebesparing. De eenvoudigste besparingen zijn inmiddels uitgevoerd. We gaan verder investeren in LED theaterspots en gaan nieuwe LED armaturen plaatsen in de foyer van het theater, in de gangen, kantoren en toiletten in het hele gebouw. De nieuwe theater- filmzaal wordt geheel voorzien van LED verlichting. 6. ZAKELIJKE VERHUUR De gevolgen van de vermindering van het aantal leerlingen van het HMC is voor ons goed merkbaar. Ook de crisis houdt helaas aan. Bedrijven bezuinigingen op congressen en bijeenkomsten buiten de deur. Het zal behoorlijk knokken worden om de inkomsten uit de verhuur op peil te houden. Wij blijven unique selling points communiceren naar onze potentiële huurders. 8

9 CONCEPTPLANNEN 2016

10 Jaarverslag Activiteitenplan CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: 1. Podiumkunsten 2. Jongeren 3. Jeugd 4. Muziek 5. Reuring rondom de voorstellingen 6. Film Aan de Slinger 1. PODIUMKUNSTEN In 2016 programmeren we 90 à 95 professionele voorstellingen. De eerste helft van het kalenderjaar staat al vast en is reeds verschenen in de brochure Het gaat om 42 voorstellingen, inclusief vijf kleinschalige voorstellingen op Landgoed Wickenburgh en de & Friendsconcerten. De meeste voorstellingen van Houtense gezelschappen staan in deze periode ook geprogrammeerd. 2. JONGEREN Theater Aan de Slinger stimuleert jongeren tot theaterbezoek. Vanaf september 2015 kunnen jongeren tussen jaar gebruik maken van het last minute aanbod: voor 10 euro een kaart kopen voor een niet uitverkochte voorstelling. Voor het eerst zijn er drie voorstellingen voor de jongeren tussen jaar geprogrammeerd. Met de Heemlanden wordt samengewerkt voor voorstellingen met een literaire basis, zoals Eline Vere, Spijt, Bomans, Snowden, Leo Vroman en Adriaan van Dis. In oktober gaat het dansproject voor het voortgezet onderwijs rondom de voorstelling de KISS Moves van start. Duur: Educatieve projecten rondom voorstellingen voor jongeren. Educatieve projecten spreiden zich uit over enkele weken, voorafgaand aan de voorstelling. Initiatief voor een educatief project van Aan de Slinger, gezelschap voert het project uit i.s.m. de school. jongeren tussen 12 en 23 jaar budget neutraal ongeveer 8 uur 10

11 Stichting Aan de Slinger 3. JEUGD Peutertheaterfestival In 2016 organiseert Theater Aan de Slinger voor de tweede maal het Peutertheaterfestival voor de allerkleinsten en hun (groot)ouders tussen 2-5 jaar. Twee voorstellingen en een theaterspeeltuin in de foyer van het theater. Vanwege de belangstelling zal dit een jaarlijks terugkerend festijn zijn. Lente-uitjes en herfststukjes voor kinderen van 3 12 jaar Samenwerkingsproject met de theaters in de regio: Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort voor kinderen. workshops rondom voorstelling Lente-Uitjes en Herfststukjes. Totaal ongeveer 6 à 7. het grootste deel van de organisatie wordt gedaan door de respectievelijke gezelschappen. Wij zetten e.e.a. in werking. Samenwerkingsverbanden met Houtense organisaties als BSO werken verbindend. Honoraria worden betaald van extern geld (dus niet van onze begroting). Bijzonderheden: is voor de medewerkers van Theater Aan de Slinger een tijdrovend project. Dansproject basisscholen In samenwerking met Educatie Aan de Slinger worden er dansprojecten georganiseerd rondom de voorstellingen Dikkie Dik 3+ en Ben niet bang MUZIEK Duur: workshops rondom voorstellingen omtrent kamermuziek, harp- en drumvoorstellingen: Ensemble Storytelling, Drums United, Circle Percussion en Remy van Kesteren (harp). een aantal uren voorafgaand aan het optreden Samenwerking tussen Aan de Slinger, het HMC en artiesten. Gezamenlijk wordt de inhoud van de workshops vastgesteld (alleen bij voldoende deelname vinden zij doorgang). 5. REURING RONDOM DE VOORSTELLINGEN Diners, high tea, inleidingen, workshops en muziek nog niet bekend. horeca, programmering en vrijwilligers Reuring iedereen activiteiten betalen zichzelf voorbereidingsuren, ongeveer 10 uur voor alle activiteiten tezamen. 6. FILM AAN DE SLINGER Elke dinsdagavond en regelmatig op maandagavond zijn in de theaterzaal recent uitgebrachte films (genre arthouse) te zien. In de herfst- en voorjaarsvakantie vertonen we kwalitatieve jeugdfilms. Het voor de regio unieke aanbod, de goede bereikbaarheid, geen reclame tussendoor en een vertrouwde en veilige entourage maken het voor bezoekers zeer aantrekkelijk. Bijzonder trots zijn we op de samenwerking met het IDFA. Ook brengen we op thema gepresenteerde filmdiners. In juni en juli organiseren we wederom de Buitenbioscoop. En mocht de verbouwing gaan lukken, dan beschikt Houten in 2016 over een heuse, art-house filmzaal, de hele week kwaliteitsfilms! 11

12 Activiteitenplan 2016 CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: 1. Cultuurmakelaar 2. Gluren bij de Buren 3. Loeren bij de Boeren 4. Uit in Houten en Trefpunt 5. Cultuurcafés 6. Kerst met Koren 7. Community arts 8. Loeren bij de Waterlinie 9. Cultuurnacht 1. CULTUURMAKELAAR Een belangrijke taak van een cultuurmakelaar is het doorlopend koppelen van partijen, bemiddelen en bruggen bouwen. Juist het aanjagen van nieuwe projecten, signaleren van ontwikkelingen en inspireren is een waardevolle taak van de cultuurmakelaar. Bij de cultuurmakelaar komt veel informatie terecht die waardevol kan zijn voor andere partijen. Hierbij valt te denken aan adressenbestanden, verslagen, persberichten, nieuws uit de regio, enz. Cultuur Aan de Slinger probeert deze informatie regelmatig up-to-date te houden en beschikbaar te stellen aan publiek en culturele (amateur)instellingen. Daarnaast worden formeel en informeel gesprekken met het culturele veld gevoerd. 2. GLUREN BIJ DE BUREN De tiende editie van Gluren bij de Buren! Verschillende huiskamers openen hun deuren voor publiek en bieden een podium aan muzikanten, dichters, dansers, beeldend kunstenaars en theatermakers. Hier gaan we een speciale editie van maken met nog meer woonkamer en (Houtens) talent. Duur: 2 oktober (amateur)kunstenaars, winkeliers Oude Dorp, inwoners van wijken in (rondom Oude Dorp) Houten. inwoners van Houten geschatte kosten ,- Cultuur Aan de Slinger 150 uur en stagiaire 50 uur LOEREN BIJ DE BOEREN Op 2 juli 2016 vindt de derde editie van het culturele festival Loeren bij de Boeren plaats. Duur: 2 juli Tijdens Loeren bij de Boeren genieten bezoekers van muziekoptredens, exposities, kinderactiviteiten en theatervoorstellingen bij de boer op het erf, in de stal of in de woonkamer van de boer. Cultuur Aan de Slinger laat Loeren bij de Boeren uitgroeien tot hét culturele festival van de Kromme Rijnstreek. Het succesvolle format wordt verder uitgebreid en contacten met de omliggende buurt gemeenten worden gezocht. boeren en inwoners uit t Goy, jonge theatermakers en muzikanten, culturele veld uit Houten, bedrijfsleven inwoners uit de Kromme Rijnstreek geschatte kosten ,- Cultuur Aan de Slinger 300 uur en stagiaire 50 uur.

13 Stichting Aan de Slinger 4. UIT IN HOUTEN EN TREFPUNT Webredactie en culturele pagina het Trefpunt. Duur: wekelijkse realisatie van de culturele pagina in het Trefpunt en bijhouden content van de website ,- Trefpunt, (amateur) veld kunst en cultuur, natuur & milieu organisaties, Expo Houten, stichting Uit in Oude Dorp, Theater en Film Aan de Slinger, Makeblijde. inwoners van Houten, uitgaanspubliek in en om Houten Cultuur Aan de Slinger 150 uur per jaar. Vrijwilliger: 240 uur per jaar 5. CULTUUR(KENNIS)CAFÉ het organiseren van netwerkbijeenkomsten t.b.v. ontmoeting en kennisbevordering voor het Duur: kunst en cultuurveld in Houten. Tijdens ieder cultuurkenniscafé staat een ander thema of onderwerp centraal. Vragen komen uit het cultureel veld, of Cultuur Aan de Slinger draagt de onderwerpen aan. In 2016 wordt het format voor deze cultuurkenniscafés in Houten verder ontwikkeld. 4 bijeenkomsten per jaar Theater Aan de Slinger, culturele organisaties uit Houten. cultuur minnend Houten kosten op jaarbasis 2.000,- Cultuur Aan de Slinger 114 uur. 6. KERST MET KOREN optredens van meer dan 20 koren uit Houten e.o. in het weekend voorafgaand aan Kerstmis Duur: 3 dagen Winkeliersvereniging Het Rond, Houtense koren inwoners van Houten en de provincie Utrecht geschatte kosten 4.000,-. De projectkosten worden in zijn geheel gedragen door de winkeliersvereniging van Het Rond. Cultuur Aan de Slinger 100 uur en Stagiaires/vrijwilligers 114 uur. 7. COMMUNITY ARTS Een nieuw Community arts project met bijzondere doelgroepen. Er wordt een prachtig hoorspel over Houten gemaakt. Duur: medio 2016 Haltnahuis, Shine, Omroep Houten inwoners van Houten geschatte kosten 3.000,-. Cultuur Aan de Slinger 150 uur en Stagiaires/vrijwilligers 114 uur. 8. LOEREN BIJ DE WATERLINIE Een cultureel evenement langs diverse locaties van de Hollandse Waterlinie. De afgelopen jaren zijn er diverse forten rondom Houten gerestaureerd en gerenoveerd. De Hollandse Waterlinie is opgedeeld in verschillende stukken, waarbij Houten onder de kop Linieland behoort. Deze forten zijn nog niet erg bekend in Houten en middels een cultureel project laten we Houten deze forten zien. Duur: voorjaar of najaar 2016 Stichting Liniebreed Ondernemen, gemeente Houten, lokale ondernemers, cultureel Houten. 13

14 Activiteitenplan Houten ,00 Cultuur Aan de Slinger 100 uur 9. CULTUURNACHT Dit jaar is het tiende jaar dat de Cultuurnacht georganiseerd wordt. Het Oude Dorp wordt Duur: 2 april 2016 door middel van kunst en cultuur verbonden aan het Slingergebied. Cultuur Aan de Slinger zal hierbij het programma ontwikkelen en organiseren. Theater Aan de Slinger stelt haar zaal beschikbaar om daar de discipline dans te kunnen programmeren. stichting Cultuurnacht Houten, dansscholen in Houten heel Houten 1.000,00 Cultuur Aan de Slinger 50 uur 14

15 15

16 Activiteitenplan 2016 CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: Projecten in het Primair Onderwijs 1. Zing, luister en maak muziek 2. Musicus in de klas (MIK) 3. Circusproject/ theaterproject 4. ZIK/ TIK 5. Loeren bij de Boeren 6. Dansproject PO buurtsportcoach Projecten in het Voortgezet Onderwijs 7. Programma met Houtens: theatertechnieklessen 8 Programma met College De Heemlanden: Gedichtendag, Kunstendag 9. Art4U 10. Dansproject VO buurtsportcoach Projecten voor de culturele sector 11. Workshopweekend theater 12. Dansende Woorden 13. Rondje Kunst 14. Muziektheatervoorstelling - kerst INLEIDING Educatie Aan de Slinger initieert en organiseert kunst- en cultuurprojecten voor het primair en voortgezet onderwijs en de culturele sector (amateurkunstenaars). Het project Zing, luister en maak muziek (verdiepingsprogramma) valt onder de overheidsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit( ). Schooljaar is het derde en laatste jaar van deze regeling. Het project Musicus in de klas is gekoppeld aan dit verdiepingsprogramma; vandaar dat Educatie Aan de Slinger dit project weer opneemt in haar plannen voor PROJECTEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ZING, LUISTER EN MAAK MUZIEK Zing, luister en maak muziek valt onder de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit ( ). Dit is het derde en laatste jaar van dit project, i.s.m. Kunst Centraal, waarin een interessant verdiepingsprogramma is ontwikkeld om het muziekonderwijs te versterken. Daarvoor is een leerlijn muziek uitgezet voor groep 4 tot en met 8. Leerlingen komen zo meerdere jaren op rij in aanraking met muziek in de klas. De leerkrachten doen tijdens trainingen inspiratie op en breiden hun eigen vaardigheden uit. Bij het project zijn professionele gastmusici betrokken. Zij geven gastlessen en worden hiervoor extra geschoold. Duur: (najaar ) voorjaar 2016 Kunst Centraal, deelnemende basisscholen, gastmusici. leerlingen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs (waarvan ,- uit budget Educatie Aan de Slinger) 100 uur.

17 Stichting Aan de Slinger 2. MUSICUS IN DE KLAS 2016 (MIK) Tijdens het muziekproject Musicus in de klas kunnen leerlingen verschillende muziekinstrumenten in de praktijk ervaren. Zowel instrumenten uit de klassieke als uit de lichte muziek. Zij herkennen de passie voor het instrument bij de musicus en leren wat er onder vakmanschap wordt verstaan. Elke groep krijgt vijfmaal bezoek van een musicus en zijn instrument. Het project wordt voor de derde maal opgenomen in het cultuurprogramma van Kunst Centraal waardoor 23 scholen deelnemen. Aan dit project wordt het verdiepingsprogramma Zing, luister en maak muziek gekoppeld waardoor een doorgaande lijn wordt gerealiseerd. Duur: januari t/m juni Houtens Muziek Collectief, Muziekschool Kromme Rijn Bunnik, KunstenHuis De Bilt/Zeist, deelnemende basisscholen. leerlingen van groep 5 en 6 van het primair onderwijs ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 115 uur. 3. CIRCUSPROJECT/ THEATERPROJECT Circus en drama zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat in dit project om Duur: najaar 2016 kennismaking met verschillende aspecten van het circus. Er is speciaal aandacht voor presentatie aan de hand van dramaopdrachten. Ontwikkeling van creativiteit, behendigheid en presentatie staan centraal. Circusschool Sambal en Jeugdtheaterschool Aan de Slinger primair onderwijs 8.075,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 100 uur 4. ZINGEN IN DE KLAS (ZIK)/ THEATER IN DE KLAS (TIK) Zingen in de klas is een project waardoor zingen (weer) wordt opgenomen in het curriculum van de basisschool. Het project is met name gericht op scholing van leerkrachten. De gastdocent komt in de klas en coacht op de werkvloer. Het project vindt alleen plaats als een heel schoolteam deelneemt. In de afgelopen drie jaar hebben vijf scholen aan dit project deelgenomen. Theater in de klas is een project voor leerkrachten van groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs om o.l.v. een vakdocent theater een impuls te geven aan het drama/ theateronderwijs op school. Naast lessen van de vakdocent vindt er scholing van de leerkrachten plaats, waardoor theater/drama ook na het project weer een vast onderdeel van het curriculum is. Dit project vindt alleen plaats als een school met vier groepen aan het project deelneemt. Duur: voorjaar of najaar vakdocent muziek/ Jeugdtheaterschool Aan de Slinger en een basisschool. leerlingen van het primair onderwijs hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 65 uur. 17

18 Activiteitenplan LOEREN BIJ DE BOEREN Bij het festival Loeren bij de Boeren (CAdS) organiseert Educatie Aan de Slinger een Duur: voorjaar educatieproject. Minimaal vier klassen van het primair onderwijs maken onder leiding van een kunstenaar kunst met natuurlijke materialen, op een aantal locaties van het festival. Cultuur Aan de Slinger, lokale kunstenaars en basisscholen ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 120 uur 6. DANSPROJECT PO Educatie Aan de Slinger organiseert in het kader van de regeling Buurtsportcoach Duur: najaar 2016 dansactiviteiten in het primair onderwijs. Er is een lesprogramma van 3 lessen rond het thema Sinterklaas. Ook wordt er aansluiting gezocht bij jeugddansvoorstellingen die in Theater Aan de Slinger worden geprogrammeerd. Voor de scholen worden gastlessen georganiseerd waardoor leerlingen kennismaken met thema s uit de voorstelling. De thema s worden toegespitst en uitgewerkt voor de doelgroep. basisscholen en dansscholen uit Houten. groep 3-4 (danslessen Sinterklaas), de doelgroepen voor de aansluiting bij de theaterprogrammering worden bepaald aan de hand van de dansvoorstellingen die in het theater geprogrammeerd worden ,- hierbij wordt budget van de regeling Buurtsportcoach ingezet. 130 uur. PROJECTEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 7. PROGRAMMA MET HOUTENS LESSEN THEATERTECHNIEK Educatie Aan de Slinger is op dit moment in gesprek met het Houtens voor de ontwikkeling van een lessenserie theatertechniek. In het schooljaar wordt een pilot van deze lessenserie uitgevoerd. Duur: (najaar ) voorjaar 2016 Houtens en technici Theater Aan de Slinger. 3e jaars VMBO leerlingen ,- EAdS investeert haar uren in de pilot. 30 uur 8. PROGRAMMA MET COLLEGE DE HEEMLANDEN: KUNSTENDAG EN GEDICHTENDAG Leerlingen maken actief kennis met kunst en cultuur in verschillende workshops. Duur: 1 dag Kunstendag, 1 dag Gedichtendag. Data worden door de school vastgelegd. College De Heemlanden, (podium)kunstenaars en musici Havo 4 (Kunstendag), Atheneum 3 (Gedichtendag) Project wordt in zijn geheel (incl. uren EAdS) vergoed door College De Heemlanden 55 uur. 18

19 Stichting Aan de Slinger 9. KUNST EN CULTUURPROGRAMMA DRIE MIDDELBARE SCHOLEN In samenwerking met de drie middelbare scholen wordt een uitdagend kunst- en cultuuraanbod onder schooltijd samengesteld. Elk schooljaar wordt hiervoor een andere invulling gekozen. Een gezamenlijke presentatie als afsluiting vormt een onderdeel van het project. Duur: najaar College de Heemlanden, Houtens, Wellant College VMBO, (podium)kunstenaars en musici. 1e en 2e jaars leerlingen van het voortgezet onderwijs ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet. 125 uur. 10. DANSPROJECT VO Educatie Aan de Slinger organiseert in het kader van de regeling Buurtsportcoach Duur: najaar dansactiviteiten in het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de dansvoorstelling die in Theater Aan de Slinger worden geprogrammeerd. College De Heemlanden, Houtens, Wellant College VMBO, dansgezelschappen of dansscholen. leerlingen uit het voortgezet onderwijs. zie budget Dansproject PO zie uren Dansproject PO PROJECTEN VOOR DE CULTURELE SECTOR 11. WORKSHOPWEEKEND THEATER Aan de Slinger wil graag haar expertise en contacten inzetten om amateurkunstenaars te ondersteunen in hun passie. Tijdens het Workshopweekend Theater verdiepen de deelnemers (uit diverse Houtense theatergezelschappen) zich in een speltechniek of spelvorm. Voor 2016 wordt weer een nieuw en uitdagend programma samengesteld. Duur: 2 dagen, voorjaar amateur theatergezelschappen, professionele theatermakers. leden van amateur theatergezelschappen in Houten en individuele amateurkunstenaars ,-. De harde kosten zijn kostendekkend uit de kaartverkoop. 25 uur. 12. DANSENDE WOORDEN IV Dansende Woorden is een dansproject van jonge dansers uit Houten en leerlingen van College De Heemlanden. De dansers laten zich inspireren door de gedichten die leerlingen van De Heemlanden hebben gemaakt. Dit resulteert in een choreografie die de dansers presenteren in het theater. Duur: januari t/m maart College De Heemlanden, Houtense dansscholen. leerlingen van College De Heemlanden, leerlingen van de dansscholen ,- hierbij wordt budget van de regeling Buurtsportcoach ingezet 100 uur. 19

20 Activiteitenplan RONDJE KUNST Amateurkunstenaars in de beeldende kunstdisciplines krijgen de mogelijkheid hun kunstwerken te exposeren in de etalages van Winkelcentrum Het Rond. Door samenwerking met de Kunstfietsdagen van Kunst om de Hoek wordt het project in een bredere context geplaatst. Voor 2016 wordt onderzocht of de samenwerking uitgebreid kan worden met Ars Peintura. Duur: 2 weken, juni/juli Belangenvereniging Het Rond, Kunst om de Hoek, Ars Peintura en amateurkunstenaars. amateurkunstenaars uit Houten ,- hierbij wordt budget van de Combinatiefunctionaris ingezet 30 uur. 14. MUZIEKTHEATERVOORSTELLING - KERST Na het succes van de voorstelling Hartje Houten organiseert Aan de Slinger opnieuw een multidisciplinaire amateurkunstproductie. 100 amateurkunstenaars, onder leiding van jonge professionals zullen een intensief educatie aprogramma doorlopen. Zij maken kennis met alle betrokken kunstdisciplines en zullen ook workshops in de diverse disciplines volgen. Tijdens gezamenlijke repetities met alle deelnemers komen alle disciplines bij elkaar en smelten samen tot één geheel. Duur: heel 2016 amateurverenigingen uit Houten en jonge professionele makers. amateurverenigingen uit Houten ,- Voor het dansprogramma wordt budget van de regeling Buurtsportcoach ingezet. Overige inkomsten: investering uren partners, fondsenwerving, kaartverkoop, sponsoring. 300 uur. Educatie Aan de Slinger houdt graag ruimte over om in te spelen op de actualiteit en om gedurende het jaar projecten te initiëren/ te organiseren. 20

21 21

22 Activiteitenplan 2016 CONCEPTPLANNEN 2016 IN HET KORT: 1. Jeugdtheaterschool 2. De bril van Shakespeare 3. Samenwerking met Cursus & Co 1. JEUGDTHEATERSCHOOL Na een succesvol jaar vol jeugdtheatercursussen biedt Jeugdtheaterschool Aan de Slinger in 2016 weer veel leuke cursussen aan! De cursussen vinden plaats op woensdag en vrijdag in Theater Aan de Slinger en variëren tussen de 14 en 35 lessen voor verschillende leeftijdsgroepen. Snuffelcursus Theater Theaterklas 1 Theaterklas 2 Theaterklas 3 Productieklas 5 t/m 7 jaar - 14 lessen 6 t/m 8 jaar - 35 lessen 9 t/m 11 jaar - 35 lessen 12 t/m 14 jaar - 35 lessen 15+ jaar - 35 lessen De Jeugdtheaterschool wordt geleid door Mayon van der Klei. Zij verzorgt het inhoudelijke programma en de lessen. Mayon is opgegroeid in Houten en afgestudeerd theaterdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Naast de lessen bij de JTS maakt, regisseert en speelt ze verschillende voorstellingen. Met veel plezier geeft ze de kinderen in Houten les. 2. DE BRIL VAN SHAKESPEARE Vijf prikkelende mini-colleges door dramaturg en theaterjournalist Emile Schra. De cursus vindt plaats op vijf vrijdagavonden. Er zijn bibliotheken vol over hem geschreven. Maar wie was hij nu ècht? Door zijn eigen ogen bekijkt u Shakespeare s wereld en wereldbeeld. Hoe kon hij uitgroeien tot de allergrootste? Waarom raken theater- en filmregisseurs nog steeds door zijn werk geïnspireerd? 30 oktober en 6, 13, 20 en 27 november uur, inclusief pauze 116,- inclusief koffie/thee en lesmateriaal 3. SAMENWERKING MET CURSUS & CO Cursus & Co is de verzamelnaam van de cursussen die door van Houten & Co worden georganiseerd. De samenwerking bestaat uit gezamenlijk promotie van elkaars relevante aanbod en gebruik maken van elkaars ruimten. 22

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad.

Via Vinex. culturele projectontwikkelaars. De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad. Via Vinex culturele projectontwikkelaars De Vrijstaat; een kinderkunstlocatie op de rand van de oude en nieuwe stad Beleidsplan 2015 Via Vinex Hoge Weide 3 3541 BC Utrecht www.devrijstaat.nl / www.viavinex.nl

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera. JAARVERSLAG 2014 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl INHOUDSOPGAVE DANKWOORD DANKWOORD 4 PRODUCTIES De Toverpiano 19 PUBLIEKSBEREIK

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION?

HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION? HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION? Tips om jongeren te interesseren voor cultuur Inleiding 4 INHOUD Stap 1: Kennismaken met jongeren 9 Stap 2: Pas je aanbod aan op hun vraag 23 Stap 3: Samenwerken 44 Stap 4:

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d i j c BULLETIN CULTUUR & SCHOOL JUNI 2000 12 13 13 11 14 15 10 16 9 b e h k 18 17 8 7 6 19 20 21 5 22 4 3 2 a f g l 1 CULTURELE DIVERSITEIT: IEDER ZIJN EIGEN VERHAAL? ZIE PAG. 4 4 COVERSTORY WAAR KOM

Nadere informatie

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs.

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs. Cultuur is leuk. Cultuur begint direct bij wat je bent. Cultuur is een ltuur is strijd. Cultuur is hefboom van vernieuwing. Cultuur maakt de htbaar. Hier en daar, toen en nu. Cultuur is dat wat bindt en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie