verbeteren? Spiraal van geweld Huid & seks Sexuoloog en dermataloog vertellen GOOI WEG die weegschaal! Spijsvertering Oktober borstkankermaand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verbeteren? Spiraal van geweld Huid & seks Sexuoloog en dermataloog vertellen GOOI WEG die weegschaal! Spijsvertering Oktober borstkankermaand"

Transcriptie

1 facbook.com/lijfngzondhid Bwgn Voding Psych Mdisch Zorg Uitrlijk oktobr 2015 Spiraal van gwld Huid & sks Sxuoloog n drmataloog vrtlln GOOI WEG di wgschaal! Spijsvrtring Oktobr borstkankrmaand vrbtrn?

2 2 VOORWOORD Oktobr PSYCHE Spiraal van gwld Oktobr is n drukk maand mt vl, misschin wl tvl, spcial dagn. En grpj uit d collcti, 2 oktobr is d dag van d glimlach, d 3 is d dag van d chmi, d 6 d rookmldrdag, dan hbbn w n idag, handnwasdag, stiltdag t ctra. Bij n aantal spcial dagn kun j vraagtkns zttn, maar r zijn r n aantal di bknd zijn. Oktobr is borstkankrmaand n dat is wl its om cht vn bij stil t staan. In d famili hb ik van dichtbij mgmaakt wat r allmaal god n fout kan gaan door bijvoorbld miscommunicati tussn spcialistn. Maar ook ho spcialistn bhulpzaam zijn bij ht natrajct n rconstrurn van d borst. Borstkankr trft d vrouw in haar vrouwzijn, haar zlfvrzkrdhid staat ondr druk, schaamt in d slaapkamr, rlatiproblmn, maar r wachtn soms ook zwar bslissingn, zoals ht wl dan nit prvntif latn vrwijdrn van bid borstn. Zoals bij all nar ziktn mot ook hir ht natrajct nit ondrschat wordn, ook al is ht mdisch problm opglost. Want ho krijg j ht volwaardig vrouw-, minnarsn modrgvol wr trug? In dz diti ondr andr tips inzak borstkankr. Vrdr n rcpt voor pastinaakfrit, n tst voor j gstlijk fithid, vlkkn op j huid n nog vl mr. Ht is ovrigns moglijk all rds uitggvn spcials in t zin op mt zr vl nuttig informati. Frits Raadshr Mld u aan! via d sit of tlfoon voor d info-avond op dinsdag 10 nov. van 19:00-20:30 uur. Comniusstraat 03, 1817 MS Alkmaar Tlfoon Kom naar d informatiavond cosmtisch chirurgi Voor idrn di mr wil wtn ovr cosmtisch chirurgisch ingrpn, zoals n ooglidcorrcti, wnkbrauwlift of faclilft. Z hbbn allbi n brord achtrgrond n zijn blij dat z lkaar tgnkomn. Hij bgrijpt haar volldig n zij wt ook prcis wat hij nodig hft dat komt god uit. Z gaan al snl samnwonn waarom zou j wachtn als j d juist gvondn hbt? In ht bgin is ht prachtig... altijd samn, nooit mr alln n wat wnt dat snl! Tot zijn vrindn bginnn t blln... w zin j nooit mr... bn j n mitj gwordn of zo? Hij sprkt mt z af, tgn haar zin. Waarom mag z nit m? Hft hij wat voor haar t vrbrgn soms? Hij hft nits t vrbrgn, maar zijn vrindn zijn ruw bolstrs... hij wil haar nit blootstlln aan hun grov praat. Z kan btr thuis blijvn. Zij huilt voor ht rst sinds hij haar knt n z is boos. D booshid blijft als d volgnd morgn blijkt dat hij ook fors gdronkn hft. Z makn ht wr god n vn is alls wr hrlijk... tot zijn vrindn blln n hij zich andrmaal laat vrlidn. Hij is ht nit gwnd om alls samn t don n wil r vn tussnuit. Wr komt r ruzi n makn z ht daarna god. Zij wordt stds ontvrdnr. Hij maakt mindr waar dan hij blooft, hij drinkt mr dan z dacht, hij lijkt nit mr zo vrlifd n z is zlf ook nit mr in d zvnd hml. D priodn dat ht god gaat durn stds kortr n d ruzis wordn hvigr. Vooral wannr hij gdronkn hft kijkt hij gvaarlijk uit zijn ogn. En ja... op n avond wannr hij uit d krog komt n zij al d hl avond alln op d bank hft gztn, gaat ht mis. Zij bgint tgn hm t schruwn n daar kan hij nit tgn... wi dnkt z wl dat z is, n dan krijgt z haar rst klap. Z valt op d grond. Stilt... n brouw! Bidn huiln, dit mag nooit Carolin Roodvots Gzins- n rlatithraput, sksuolog n individul psychothraput mr gburn. Di nacht vrijn z gpassionrd ht is btr dan ooit, zggn z tgn lkaar, maar z wtn wl btr. D krogntochtn gaan door, d vrwijtn van haar kant ook. Hij probrt zich in t houdn, soms lukt dat, maar vaak ook nit. Zij drigt wg t gaan, naar haar modr. Daar wordt hij bang van, dat mot z vooral nit zggn! Hij wt dat z ht zal don, zo ging ht in al zijn vorig rlatis ook. Hij wt dat hij ht hft vrpst, maar kan dat nog nit togvn. Hij blooft btrschap, zij blooft btrschap, maar ht lukt hn bidn nit uit dz gwldspiraal t stappn. Zij vrzorgt zich stds mindr; ooit was z n stuk, nu zit z tin kilo zwaardr mt vttig haar op d bank alln voor zich uit t starn. Alln haar modr is op d hoogt, di stunt haar om vol t houdn, misschin draait hij wl bij, maar hij draait nit bij. Z gaat naar d huisarts voor pilln z wt van andr krn dat di hlpn. D huisarts vraagt nit waarom z zo sombr is n dat komt haar god uit, z wil nit vrtlln dat ht wr nit god gaat. Z wil ook wl ns kunnn zggn dat z n luk rlati hft n indlijk glukkig is. Z raakt zwangr n zijn bidn dolblij. Nu zal alls andrs wordn, maar hlaas, hij volt zich bklmd, nog mr gvangn. Zij hft hm hardr nodig dan ooit. D control bij d vrodvrouw stlt z zo lang moglijk uit, z wt van haar blauw plkkn, vooral op haar bnn. Maar op n dag kan z r nit mr omhn. D vrodvrouw bgrijpt dirct wat r aan d hand is n rglt hulp. Hij komt aarzlnd m. Bang om op zijn dondr t krijgn, maar dat gburt nit. Z zijn nu tw jaar vrdr, ht gwld is al lang gstopt n z hbbn n wolk van n dochtr. Hij hft inmiddls wrk n zij kan vl btr alln zijn. Z komn nit zo vaak mr bij m, maar lk kr als z gwst zijn hb ik god zin. Soms is mijn wrk frustrrnd, vaak is ht prachtig. Z vrwachtn binnnkort n twd kind... ik hb r all vrtrouwn in. Carolin Roodvots

3 MEDISCH ZORG 7 tips voor dz maand, laat oktobr wr oktobr htn! Mindr borstkankr? Alln prvnti gaat hlpn oktobr Er zijn zovl god tips t dln mt vrouwn di graag prvntif willn wtn wat z gaat hlpn hun borstn gzond t houdn zodat z gn borstkankr ontwikkln. En daarm zggn w nit dat als j toch borstkankr krijgt j ht fout hbt gdaan. Mt zo vl moglijk nvoudig tips is ht moglijk d borstn gzond t houdn. Tip 1. Wachtn tot j 50 bnt n n uitnodiging krijgt voor ht bvolkingsondrzok is rdlijk laat voor prvntiv gzondhidszorg. Kijk naar n mthod di mt j mkijkt vanaf ongvr 25 jaar. Mammografi zal j daar nit m hlpn want bij n mammogram wordt alln gzocht naar tumorn (dat is dus nit prvntif want als z wat vindn dan zit d tumor r al) n voor jong vrouwn is mammografi ongschikt vanwg d dichthid van ht borstklirwfsl. Thrmografi is gschikt voor vrouwn vanaf 23 jaar. Thrmografi kijkt naar zakn als lymf, blodvatn, tmpraturn n patronn. En dz bldn brngn nit alln n klin stukj borst in bld maar n groot gbid van hals tot ondr d borstn n van oksl tot oksl. Zo krijgt d arts di dz bldn boordlt n duidlijk bld ovr d vrouw. Tip 2. Draag n bugl bh alln als j dat cht blangrijk vind. D bugl bh is r schuldig aan dat ht d stroom van lymf in d borstn blokkrt. Op dz manir is ht moilijk om afvalstoffn wg t nmn uit d borstn n kunnn borstn klachtn ontwikkln. D bugl bvind zich prcis op d plk van d blangrijkst lymf stroom. Do d bh s avonds n in ht wknd uit, n s nachts mot d bh natuurlijk hlmaal uit! Borstn motn wibln voor n gzond lymfstroom. Uit n ondrzok is gblkn dat bugl-bh s md schuldig zijn aan borstkankr. Tip 3. Draag gn mobil tlfoon in j bh, ht borstwfsl mag j nit constant op n laag pitj zttn alsof ht gaar gstoomd mot wordn. Ook d straling is slcht voor j kwtsbar borstwfsl. Tip 4. Zorg voor n normal lymf- n vochtbalans in d borstn n oksls. Dat btknt dat j gn dodorant mt aluminium mot gbruikn. Aluminium is giftig n stopt ht zwtn. Er zijn prima biologisch do s op d markt di ht vocht opnmn n j nit naar zwt ruikt. Tip 5. Massr ondr d douch j bid borstn, dat mag bst stvig zijn. Op di manir brng j lymf op gang n zorg j voor n afvor van afvalstoffn. Wrijf als laatst richting d oksl om cht af t vorn. Als j n thrmogram hbt latn makn wt j prcis ht risico nivau van j borstn n wat j kan don. Ht kan zijn dat j mt n laag nivau van zorg n ostopathisch borstmassag kan latn don. Dit om rvoor t zorgn dat d borstn btr doorblod wordn n afvalstoffn opgruimd. Tip 6. Borstn zijn d spigl van j gzondhid. Als j ontstkingn hbt zal j immuunsystm ht daar druk m hbbn. Los di zakn op. Zok n god thraput di j daar m kan hlpn. Tip 7. Start j dag mt droog borstln. Dit do j droog n nit ondr d douch. Strijk mt n zacht borstl langs ht hl borstgbid, d oksls, langs d slutlbndrn n ht borstbn. Op dz manir prikkl j d lymf om in bwging t komn. Dit is kort n zr ffctif. RECEPT Pastinaak-frit Voorbriding: 10 minutn Op vuur: 20 minutn J hbt nodig: 500 g pastinaak, gschild n in rpn gsndn kokosoli of gh Kltisch zzout n/of kruidn Briding: - Do n laag kokosoli in n hapjs van ca. 2 cm. - En vrhit dit totdat n puntj van n rp pastinaak bgint t sissn. - Bak in dln d pastinaak n houd vntul d pan schf n schp mt n lpl d ht oli ovr d pastinaak. - Zorg r voor dat d pastinaak cht blijft bakkn totdat hij goudbruin is. Francin van Brokhovn Mr tips n vragn ovr borstondrzok mt mdisch thrmografi vind j op D Gron Zustr. D gron zustr vrloot 5 borstgzondhidspakktjs tr waard van 35,-. Mt dit pakkt bn j in staat om j borstn in optimal conditi t houdn. Mdon? Stuur dan n mail naar: - Schp z uit d oli n laat z uitlkkn op kuknpapir n bstrooi mt wat kruidn n/of zout. - Srvr mt n salad n natuurlijk lkkr zlfgmaakt mayonais. Dit rcpt is uit ht niuw kookbok OERstrk Etn: Pur voding voor gluk n gzondhid van drs. Richard d Lth & Jolanda Dornbos.

4 4 UITERLIJK Huidvrzorging uit d Dod Z D Dod Z is d grootst natuurlijk SPA tr wrld! Ht zout watr n d moddr in dit watr bvattn maar lifst mr dan 35 vrschillnd, hilzam minraln, spoorlmntn n uitzondrlijk vodingsrijk algn. Dz 100% natuurlijk samnstlling hft tal van thraputisch n huidvrbtrnd ignschappn tn aanzin van ht hydratrn, vodn, rminralisrn n vitalisrn van d huid. D Dod Z al uwn gromd om d wldadig wrking Vrbazingwkknd ho n plk op aard, gnaamd d Dod Z, zovl vitalitit kan brngn! Ht watr krg waarschijnlijk d naam omdat r, door d hog concntrati van minraln, gn dirct zichtbar lvnd wzns in voorkomn (wl microscopisch). D Dod Z ligt op d Syrisch-Afrikaans bruk, in ht vrr vrldn bij n norm aardvrschuiving ontstaan. Zr oud aardlagn, rijk aan minraln kwamn tvoorschijn. Zo ontstondn zoutwatrbronnn di n dal n n mr van 70 km lang n 17 km brd vormdn, 400 mtr ondr d zspigl. Ecologisch vrantwoord Ht is nit togstaan voor idrn om minraln uit d Dod Z t haln. Voor ht Israëlisch gdlt mag alln ht staatsbdrijf Dad Sa Works minraln uit d Dod Z haln n dz vrspridn ondr cosmticafabrikantn. Dit gburt zo duurzaam n cologisch vrantwoord moglijk. En wondrbaarlijk dpot van minraln Ht Dod Zwatr bvat maar lifst 33% minraln, dit is d hoogst concntrati aan minraln op aard. D concntrati zout is zo hoog dat n mns r zondr moit in blijft drijvn. D Dod Z bvat n hog concntrati aan magnsium, calcium, kalium, broom, jodium n sulfatn in d natuurlijkst vorm. Dz minraln zijn ook voor onz huid blangrijk, z stimulrn d stofwissling van d huidclln n vrbtrn ht vrmogn van d huid om langr vocht vast t kunnn houdn. Door d molculair samnstlling van d minraln kunnn z in d huid doordringn n d clln vodn. Van d minraln di ht lichaam nodig hft om god t kunnn functionrn, komn d mst voor in d Dod Z, mt nam di minraln, di nodig zijn voor n gzond clmtabolism. Vrlichting bij o.a. czm, psoriasis n andr huidproblmn Ht zout van d Dod Z droogt d huid nit uit, ht tgndl is zlfs ht gval! D minraln afkomstig van d Dod Z trdn op als katalysator of glidr om d vitamins optimaal t latn functionrn n d nzymn t activrn. Dod Z minraln kunnn bij czm, psoriasis n andr huidproblmn vrlichting brngn. En (xtrm) vtt of n (xtrm) drog huid wordt volbaar én zichtbaar vrbtrd. SLAAPPROBLEMEN? Wij hbbn d bst matrassn n bdbodms in huis om u indlijk di wlvrdind ontspanning t gvn. SYNCHROLINE, ht bst n mst ondrstunnd lattnbodm slaapsystm tr wrld. Prfct in combinati mt onz collcti natuurlatxmatrassn. GELPUR, d mst innovativ matrassncollcti mt ht gvol dat u zwft dankzij ht spcial floatingfoam. Gschikt voor idr bdbodm Al 3 gnratis rlijk srvic, btrouwbaar advis n kwalitit Nu tijdlijk bij aankoop van n matras, GRATIS thatrkaart voor voorstlling naar kuz Rijksstraatwg Haarlm Tl Gratis parkrn voor d dur. Zondag n maandag gslotn. All gnomd prijzn hbbn n gldighidsduur tot tot dcmbr fbruari SE&O. Prijswijzigingn n druk- n n ztfoutn voorbhoudn.

5 5 VOEDING En hormonal disbalans zorgt voor n infficiënt stofwissling D oorzaak van ovrgwicht is nit alln n kwsti van caloriën Dat d n prsoon caloriën andrs vrwrkt dan d andr, dat mag duidlijk zijn. W knnn allmaal mnsn in onz omgving di klaarblijklijk alls kunnn tn wat z willn, zondr dat z zwaardr wordn. Toch is dit n klin mindrhid. 50% van d mannn n 55% van d vrouwn in Ndrland kampt mt ovrgwicht. Dit gaat vaak gpaard mt gzondhidsproblmn als diabts typ 2, hog bloddruk, hoog cholstrolghalt, maag- n darmklachtn, vrmoidhid n slaapproblmn. D oorzaak is bijna altijd n disbalans in d hormonn. Er zijn vl hormonn di n rol spln bij ovrgwicht, maar mt nam dz dri: ht groihormoon, insulin n srotonin. Wannr dz dri hormonn nit in balans zijn ontstaat n stofwisslingsproblm. Ht gvolg is dat vodsl nit wordt omgzt in nrgi, maar in vt. Daarbij wordt ht vrlangn naar ongzond vodsl juist grotr n kan mn in n ngativ spiraal blandn. Ht Cur4Lif programma corrigrt dz disbalans mt gzond uitgbalancrd voding als mdicijn. Op basis van n uitgbrid mdisch vragnlijst, blod- n urinondrzok stlt ht mdisch tam van Cur4Lif n prsoonlijk vodingsprogramma samn. D kracht zit in d hovlhdn n combinatis di wordn voorgschrvn. Wi ht programma corrct volgt kan n gwichtsvrlis vrwachtn van 5 tot 8 kilo pr maand, zondr hongrgvol. Tijdns ht hl trajct krijgt u ondrstuning door uw prsoonlijk coach n lrt u ho u daarna op gwicht kunt blijvn. U kunt n vrijblijvnd informatif consult aanvragn bij één van d vstigingn in Ndrland. In Haarlm is ht Cur4Lif cntrum gvstigd aan d Wilhlminastraat 9. Voor mr informati: Na 7 jaar ht Cur4Lif cntrum in Barclona glid t hbbn, opnt Mark Midma n niuw vstiging aan d Wilhlminastraat in Haarlm. Zlf worstld hij zijn hl lvn mt ovrgwicht grlatrd problmatik, totdat hij in 2006 zlf ht Cur4Lif programma volgd n zijn lvn voorgod vrandrd.,,ik hb daarvoor vl afslankmthodn gprobrd, van shaks tot caloriarm diëtn, ik stond zs kr pr wk op d loopband n nog lukt ht mij nit om n gzond gwicht t brikn n t bhoudn. Ik stond rvan vrstld ho gmakklijk ik afvil mt ht Cur4Lif programma n sinds di tijd kost ht mij rlatif winig moit om op gwicht t blijvn. Als gwichtsconsulnt n rvaringsdskundig, ondrstund door ht mdisch tam van Cur4Lif, bidt Mark nu ook dit unik programma aan in Haarlm. Mark Midma Cur4Lif Haarlm MEDISCH ZORG Computr kan dodlijk darmzikt ruikn Wtnschapprs zijn rin gslaagd n computr t ontwikkln di kan ruikn of n t vrog gborn kindj d dodlijk darmzikt Ncrotisrnd Entrocolitis (NEC) zal ontwikkln. D zognomd -nos kan uit d gur van d ontlasting di d baby s producrn voldond informati haln om t voorsplln of d zikt zich binnn nkl dagn zal manifstrn. Daarm hbbn artsn d moglijkhid om rdr in t grijpn, zodat d ovrlvingskansn voor d baby tonmn. D darmzikt NEC vormt nu nog n blangrijk doodsoorzaak bij t vrog gborn baby s. Doordat d darmn van kindjs di vrogtijdig (na n draagtijd kortr dan 28 wkn) wordn gborn zich nog nit volldig hbbn ontwikkld krijgt 1 op d 10 t makn mt d zikt. Van d baby s di z zikt krijgn strft 30%, d rst kampt in ht vrdr lvn mt allrli complicatis, zoals ontwikklingsstoornissn n afhanklijkhid van voding via d blodbaan. Ht problm is chtr altijd gwst dat NEC pas hrknd wrd als ht kindj al vrschillnd vrschijnsln van d zikt had n dus al rg zik was. D -nos maakt ht nu moglijk om blangrijk tijdwinst t bokn. Ht ondrzok dat tot d ontwikkling van d -nos lidd wrd uitgvord in ht VUmc, ht AMC n ht Máxima Mdisch Cntrum. In dz ziknhuizn wrd n grop van 128 couvuskindrn gobsrvrd. Tijdns d rst vir lvnswkn van d kindjs wrd d gur van d ontlasting ui d luirs mt bhulp van d -nos ganalysrd, daaruit blk dat d kindjs di latr NEC krgn al dri dagn rdr n duidlijk afwijknd gurprofil blkn t hbbn. En dag voordat artsn d diagnos NEC kondn stlln had d -nos dit in fital gdaan. D spcialistn in d dlnmnd ziknhuizn vrwachtn vl van dz niuw ondrzoksmthod, di rlatif godkoop is n bovndin nvoudig is uit t vorn.

6 Colofon oktobr Uitgvr: Colofon Spaarn Prs B.V. K.v.K Maandlijks als bijlag in ondrstaand huis aan huis vrsprid krantn: D Hmstdr, d Juttr, Uitgvr: d Hofgst, d Bvrwijkr, Spaarn d Hmskrks Prs B.V. Courant, K.v.K. d Castricummr n d Uitgstr Courant. Maandlijks als bijlag in ondrstaand huis Lijf & aan Gzondhid huis vrsprid vrschijnt krantn: in d volgnd plaatsn: D Hmstdr, Limmn, d Castricum, Juttr, Akrsloot, Uitgst, d Hofgst, Bvrwijk, d Bvrwijkr, Hmskrk, Wijk aan Z, Vlsn-Noord, d Hmskrks Vlsn-Zuid, Courant, IJmuidn, Drihuis, d Castricummr Santpoort-Noord, n Vlsrbrok, Santpoort-Zuid, d Uitgstr Courant. Hmstd, Bnnbrok. Intrnt: Lijf & Gzondhid vrschijnt in d volgnd plaatsn: Limmn, Castricum, Akrsloot, facbook.com/lijfngzondhid Uitgst, Bvrwijk, Hmskrk, Wijk aan Z, twittr.com/lijfgzondhid Vlsn-Noord, Vlsn-Zuid, IJmuidn, Drihuis, Santpoort-Noord, Vlsrbrok, Santpoort-Zuid, Hmstd, Bnnbrok. Advrtntis: Daniëll van Luwn, Intrnt: facbook.com/lijfngzondhid Rdacti: twittr.com/lijfgzondhid Bos Mdia Srvics Frits Advrtntis: Raadshr Daniëll van Luwn, Opmaak n ontwrp: Mirill Huibrts Rdacti: Dircti: Bos Mdia Srvics Frits Raadshr Tl Opmaak n ontwrp: Mirill Huibrts Kantoor: Zwg , 1971 HB IJmuidn Tl. Dircti: , Fax Frits Raadshr Vrspriding: Tl Vrspridnt B.V., Castricum Tl Kantoor: Zwg , 1971 HB IJmuidn Tl , Fax Druk: Janssn/Prs Rotatidruk Vrspriding: Vrspridnt B.V., Castricum Ovrnam/kopiërn Tl van advrtntis n/of tkstn uit dz uitgav is nit togstaan zondr schriftlijk tostmming van d uitgvr. Druk: Janssn/Prs Rotatidruk Ovrnam/kopiërn van advrtntis n/of tkstn uit dz uitgav is nit togstaan zondr schriftlijk tostmming van d uitgvr. Hét mst krachtig roz ooit! Hét mst krachtig Oktobr staat al jarn bknd als dé maand van d aandacht rondom d strijd tgn borstkankr. Op d bumpr van mijn auto zit ook al jarn roz ooit! n Pink Ribbon. Ht is n automagnt in d vorm van ht inmiddls bknd roz lintj, dat symbool staat voor d zo blangrijk, wrldwijd strijd tgn borstkankr. Oktobr staat al jarn bknd als dé maand van Soms d aandacht zit gluk rondom vrborgn d strijd in d tgn schoonhid borstkan- van kr. Op d natuur d bumpr of komt van ht mijn tot auto uiting zit ook in n al jarn mt aandacht n Pink Ribbon. handgschrvn Ht is n kaartj automagnt of oprcht in d complimnt, vorm van ht dat inmiddls j onvrwachts bknd krg roz lintj, van dat symbool imand van staat wi voor j ht d nooit zo blangrijk, had vrwacht. wrldwijd Dit alls strijd kan tgn j sprkwoordlijk borstkankr. vlugls gvn Soms zit gluk vrborgn in d schoonhid Hij van zit d r, natuur omdat of ik komt van zéér ht tot nabij uiting hb in rvarn n mt wat aandacht borst- handgschrvn én irstokkankr kaartj mt n of oprcht gzond lichaam complimnt, kunnn dat don! j onvrwachts Ht zijn mdognlo- krg van z imand zikts, van di wi gn j ht ondrschid nooit had vrwacht. makn tussn dik Dit alls of dun, kan arm j sprkwoordlijk of rijk, jong of oud, vlugls mooi of gvn hij zit r, omdat ik d Stichting di raan tn llijk. En grondslag ligt n all dappr vrouwn di ook daglijks Hij zit r, omdat vchtn ik tgn van zéér dz nabij sluipmoordna- hb rvarn rn, wat borst- n mr én irstokkankr dan warm hart mt todraag! n gzond Ht lichaam fll kunnn roz is r don! inmiddls Ht zijn vanaf mdognloz zikts, van di d gn sizonn, ondrschid waarbij makn zon, wind, tussn door d inwrking vorst dik of n dun, rgn arm gnadloos of rijk, jong of hun oud, wrk mooi ddn. of llijk. Dat drt En hij chtr zit r, omdat nit n ik maakt d Stichting ht symbool di raan ach- tn trop grondslag mijn ligt vrvorsmiddl n all dappr zkr vrouwn nit mindr di ook krachtig! daglijks vchtn tgn dz sluipmoordnarn, w n ovr mr wllnss dan warm pratn hart dnkn todraag! w vaak Als nit Ht fll mr roz aan is d r lttrlijk inmiddls btknis vanaf door rvan d inwrking wlzijn, van j d god sizonn, voln n waarbij nog blangrijkr: zon, wind, zoals fit vorst n n gzond rgn zijn. gnadloos W staan hun r nit wrk bij ddn. stil n Dat gaan drt r chtr klakkloos nit n van maakt uit, dat ht r symbool tlkns achtrop niuw mijn vrvorsmiddl morgn zal zijn. zkr Maar nit mindr voor i- wr n drn krachtig! gaat d zon stds wr opniuw schijnn Als w hlaas. ovr Gnit wllnss intns pratn van dnkn vandaag, w want vaak nimand nit mr hft aan d j lttrlijk immrs morgn btknis bloofd. rvan zoals Ndrland wlzijn, j krijgt god één voln op n d nog zvn blangrijkr: vrouwn In in fit haar n gzond lvn borstkankr. zijn. W staan En r donkr nit bij stil prio- n d gaan vol r angst, klakkloos onzkrhdn van uit, dat n r ht tlkns hlaas wr on- n niuw morgn zal zijn. Maar nit voor idrn gaat d zon stds wr opniuw schijnn hlaas. Gnit intns van vandaag, want nimand hft j immrs morgn bloofd. In Ndrland krijgt één op d zvn vrouwn in haar lvn borstkankr. En donkr priod vol angst, onzkrhdn n ht hlaas on- ontkoombaar ontbrkn van d factor wllnss. Dankzij ht vl gld dat is gstopt in niuw ondrzokn n bhandlingsmthodikn, btknt ht Mirna krijgn van van Donslaar d diagnos borstkankr glukkig al lang Cosmtica nit mr xprt dfiniti dat ht lvn voorbij is of binnnkort zal zijn. Ht ontkoombaar Amrikaans ontbrkn cosmticaconcrn van d factor Esté wllnss. Laudr Dankzij Companis ht vl bgon gld dat in oktobr is gstopt 1992 in niuw ondrzokn Evlyn Laudr, n bhandlingsmthodikn, schoondochtr van Esté btknt Laudr, ht krijgn koos ht van roz d lintj diagnos als hét borstkan- symbookr glukkig voor d al strijd lang tgn nit mr borstkankr pr dfiniti n start- dat t ht mt lvn ht voorbij vrspridn is of binnnkort rvan. In oktobr zal zijn mt Pink Ribbon. richtt zij Th Brast Cancr Rsarch Foundation Ht Amrikaans op. Dz bwging cosmticaconcrn organisrt Esté sinds- Laudidr Companis op intrnationaal bgon in nivau oktobr bwustwordings mt Pink campagns Ribbon. Evlyn n wrft Laudr, fondsn d schoondochtr tn bhov van voorlichting Esté Laudr, n koos ht ht bvordrn roz lintj van als ht hét zo symbool voor ondrzok strijd tgn naar borstkankr. n D start- Laudt mt Company ht vrspridn stlt ondr rvan. mr In idr oktobr jaar 1993 n dl richtt van zij d Th opbrngst Brast Cancr van spcial Rsarch Pink Foun- Ribbondation itms op. Dz binnn bwging hun mrknportfolio organisrt sinds- tn god din op aan intrnationaal d strijd tgn nivau borstkankr. bwustwordings- Ht campagns roz lintj n is wrft inmiddls fondsn wrldwijd tn bhov uitg- van groid voorlichting tot hét n symbool ht bvordrn voor bwustma- van ht zo bkingscampagnlangrijk ondrzok rondom naar borstkankr. D Ook Lau- in Ndrland Company wordt stlt sinds ondr 2003 mr mgdaan idr jaar n mt dz dl van intrnational d opbrngst bwging. van spcial Borstkankr Pink Rib- Vrniging bon- itms Ndrland binnn hun nam mrknportfolio hirvoor ht initia- tn tif god n aan richtt d strijd d Stichting tgn borstkankr. Pink Ribbon op. Samn Ht roz mt lintj KWF is Kankrbstrijding inmiddls wrldwijd hft uitg- dz stichting groid tot als hét voornaamst symbool voor dol d om bwustma- aandacht t vragn kingscampagns voor d strijd rondom tgn borstkankr. Ook in Ndrland wordt sinds 2003 mgdaan mt Inmiddls dz intrnational hb ik ook bwging. n niuw Borstkankr Pink Ribbon magnt Vrniging op Ndrland mijn autobumpr. nam hirvoor Ht fll ht roz initia- zal al tif rijdnd richtt ongtwijfld d Stichting wr Pink vrvagn, Ribbon maar op. Sa- d intns mn mt kracht KWF di Kankrbstrijding dit symbool uitstraalt, hft dz trotsrt stichting zlfs als d voornaamst mst zwar dol orkaan om n aandacht is voor mij t prsoonlijk vragn voor hét d mst strijd tgn krachtig borstkankr. roz blangrijk ooit! Mirna Inmiddls van hb Donslaar ik ook n niuw Pink Ribbon magnt op mijn autobumpr. Ht fll roz zal al rijdnd ongtwijfld wr vrvagn, maar d intns kracht di dit symbool uitstraalt, trotsrt zlfs d mst zwar orkaan n is voor mij prsoonlijk hét mst krachtig roz ooit! Mirna van Donslaar Mirna van Donslaar Cosmtica xprt

7 7 UITERLIJK Vlkkn op j huid van parfum, kan dat? Na n friss douch, op n warm zomravond dnk j aan di lkkr parfum gkrgn van... D spray is zo fijntjs dat j hl hals mtn bdkt wordt. Jammr gnog kan parfum in d zon vlkkn op d huid gvn, daarom advisr ik r juist in d zomr xtra voorzichtig m t zijn! Vra Hydndal Drmatoloog Ho zit ht ruit? D huid vrklurt naar lichtbruin n soms donkrrood. Ht patroon is vaak itsj grillig, of vlkkrig. Ht komt voor in d hals maar soms ook op plaatsn waar bijvoorbld bodycrm of bodylotion mt n gurtj gsmrd is. Wat is d oorzaak? Dz vrkluring wordt Brloqu drmatitis gnomd. Voor ht rst wrd dit bschrvn door Frund in Brloqu btknt siraad. Door n combinati van stoffn in ht parfum (of au d toiltt) n d zon ontstaat d vrkluring in d huid. In mrdr parfumsoortn zittn xtractn van citrusvruchtn. (dz ingrdintn wordn ovrigns ook gbruikt in aftrshav, au d cologn, zonnbrand, snlbruinnd lotion, zp, huishoudlijk schoonmaakmiddln n lucht-n toiltvrfrissrs). En bpaald grop stoffn in d citrusvruchtn maakt d huid gvoligr voor zonlicht, dat zijn d furocoumarins. Dz furocoumarins in d parfum zorgn dus ondr invlod van UV-straln voor n racti in d huid (n fototoxisch racti) n dan ontstaan r bruinrod vlkkn. Wat is d bhandling? Mstal gaat dz parfumpigmntati op dn duur vanzlf wr ovr. Toch zijn r ook mnsn waarbij d vlkkn zichtbaar blijvn. Ht wordt afgradn om ht pigmnt t bhandln mt lasr. In sommig gvalln kan n drmatoloog n blkcrm voorschrijvn, maar dat is nit altijd nvoudig in d praktijk. Wat kun j zlf raan don? - Kijk bij ht gbruik van n cosmtisch product n parfum op d vrpakking of dit furocoumarins bvat (mstal vrmld als xtractn van citrusvrucht). J kunt ht wl gbruikn maar blijf daarna wl zovl moglijk uit d zon n ga nit ondr d zonnbank. Hlaas staat nit op idr vrpakking van ht cosmtica product vrmld of r n lichtgvolig stof vrwrkt is. - En gbruik n hog bschrmingsfactor als j toch in d zon komt. Hoofdpijn? Wat blijkt, j hrsnn zlf zijn hartstikk gvolloos! D vroorzakr van hoofdpijn zijn mstal d hrsnvlizn. Di zijn namlijk wl xtrm gvolig. NEDERLANDSE VERENIGING VooR AcupuNctuuR A.W. Lhman d Lhnsfld acupuncturist Acupunctuur Castricum is n rsultaat gricht praktijk. Stds mr mnsn makn succsvol gbruik van acupunctuur. Arjan Lhman d Lhnsfld maakt naast acupunctuur ook gbruik van dryndling. Hirbij wrk j spcifik op zognaamd triggrpuntn. Dit zijn pijnpuntn in spirn di r voor zorgn dat d spir in zijn ghl t gspannn n pijnlijk is. Ondrstaand indicatis zijn Arjan's spcialisatis: Misslijkhid, zwangrschapsmisslijkhid Artros Frozn shouldr, Schoudrpijn Vrmoidhid Ovrgangsklachtn Dystrofi Nkpijn, nk/schoudrpijn Rughrniapijn, rugpijn, uitstralnd pijn naar ht bn Hoofdpijn, migrain Voorhoofdsholtontstking Tnnisllboog, tnnisarm, rsi Hooikoorts Nachtlijk urinvrlis, bdplassn, ovractiv blaas Myofascial pijn, triggrpuntn, spirklachtn Nuropathi na chmo Mr informati? Bl grust voor n afspraak. T: of , Burgmstr Borlstraat 5, 1901 BC Castricum Al 25 jaar! 8 kilo in 8 wkn Hmstd 3 novmbr uur Hillgom 4 novmbr uur IJmuidn 10 novmbr uur Haarlm 27 novmbr 9.00 uur Nog stds vrgod door o.a.: Hmstd n Hillgom Moniqu IJmuidn n Haarlm Alis

8 8 SANTPOORT Al bijna 500 jaar wordt r in Santpoort gmaln mt molnstnn, d laatst 20 jaar ook cologisch grann mt n EKO kurmrk. TARWE, SPELT, ROGGE, GERST, HAVER, MAIS, SOJA, MILO, LIJNZAAD, GEMALEN, GEBUILD, GEMENGD. Wüstlaan 83, Santpoort-Noord, Gopnd op do, vrij, zat van uur Mail & Winacti Dz maand mogn wij 3 Erst Hulp Van Schulpknnismakingspakkttn wggvn! Mt 6 hrlijk sappn: cranbrry, vlirbs, blauw bs, rod bit, granaatappl n tomaat. Alln 100% puur n biologisch. Elk variant mt zijn spcifik gzondhidsvoordln, dat is gzond gnitn! Mail j racti naar: ondr vrmlding van Erst Hulp Van Schulp O.a. vrkrijgbaar bij Mulman grontn, fruit n primurs in Bvrwijk. RKZ Kraamzorg, voor n zorgloz rst wk mt j kindj thuis Zwangr? J kunt kraamzorg rgln bij RKZ Kraamzorg, ht kraamcntrum van ht Rod Kruis Ziknhuis, óók als j thuis of in n andr ziknhuis bvalt. Waarom RKZ Kraamzorg? - Ons kantoor bvindt zich in op d afdling Vrouw Modr Kind, kort lijnn, snl grgld, zorg op maat - Prsoonlijk, profssionl én flxibl zorg - Gratis ondrstuning van onz lactatikundig bij borstvoding. Voor, tijdns én na d kraamtijd - Vl tvrdn klantn. Wij wordn boordld mt n 9,2! Vragn? Bl ons op of schrijf dirct in D moglijkhdn van nrgtisch thrapi Zowl lichamlijk als psychisch klachtn wordn vlal vroorzaakt door n vrstoring of blokkad in ht nrgivld (aura) dat zich rond ht lichaam uitstrkt. Door blokkads wg t nmn n daarm d balans t hrstlln kan ht zlfgnznd vrmogn van ons lichaam wordn gstimulrd. Mt bhulp van nrgtisch thrapi kunnn vl klachtn wordn vrlicht of vrholpn. Enthra Praktijk voor Natuurgnskundig Enrgtisch Thrapi Trmn als 'aura' n 'chakra' zijn alom bknd. Ovr natuurgnskundig nrgtisch bhandlingn bstaat bij vl mnsn chtr nog onduidlijkhid, trwijl uit statistisch ondrzok blijkt dat ngntig procnt van d mnsn di zijn bhandld aangft r baat bij t hbbn ghad. In landn als Duitsland, Zwitsrland, d Vrnigd Statn n England is dz thrapivorm zo god als ingburgrd n wordt door rgulir artsn nauw samngwrkt mt nrgtisch thraputn. In Ndrland zijn w op d god wg. Zo is r inmiddls n gaccrditrd virjarig HBO-opliding tot Natuurgnskundig Enrgtisch Thraput. Vooral mnsn di door n chronisch aandoning in n ognschijnlijk uitzichtloz situati zijn bland, hbbn vlal baat bij dz vorm van thrapi. Of ht nu hvig spirpijn (fibromyalgi), ht prikklbaar darmsyndroom (PDS) of n burn-out btrft, n bhandling door n nrgtisch thraput kan d kwalitit van lvn in bpaald situatis aanzinlijk vrbtrn. In sommig gvalln kan door samnwrking mt andr thraputn n/of artsn mooi rsultatn bhaald wordn. Brigitt Kraamwinkl n Erik Koning van praktijk Enthra in Santpoort- Noord makn ht vrij rglmatig m. Z lggn uit:,,lichaam, gst n zil vormn één ghl. Als r zich op één van dz gbidn n vrstoring of blokkad bvindt, is dz ook aanwzig in d andr gbidn. Voor d nrgtisch thraput zijn dz vrstoringn volbaar n/of zichtbaar in ht nrgivld, dat onz psychisch n lichamlijk procssn wrspiglt. Tijdns n bhandling analysrn z ht nrgivld van d cliënt n nmn z hirin blokkads wg of vogn nrgi to.,,zo kan n chakra tvl dicht staan of juist tvl opn. Dat corrigrn w door middl van onz handn, zowl mt als zondr aanraking. D handlingn spln zich af in ht gbid tot 80 cntimtr rond ht lichaam. Naast d bhandling splt thraputisch gsprksvoring ook n blangrijk rol binnn ht consult. D bhandlingn van n nrgtisch thraput wordn, afhanklijk van d polisvoorwaardn in d aanvullnd zorgvrzkring, ghl of gdltlijk vrgod. Uitgbrid informati is op t vindn.

9 9 VOEDING Natuurlijk samn kokn Irn Llivld (Auto) Kinsiologisch vodingsthraput UITNODIGING Ndrlandrs houdn van gzllighid n tn staat cntraal bij samnzijn. Tgnwoordig ontstaan r stds mr kookclubjs of andr manirn om samn t tn of t kokn. Supr luk n supr gzllig. Máár ht mot wl gzond zijn. Glukkig is gzond voding nu hlmaal in n zt di trnd zich ook door! Mnsn zin ondrhand wl in dat w gn kant-n-klaar-productn mr motn kopn. D zakjs n d pakjs kunnn w ook fijn in d suprmarkt latn liggn. Vrs - lifst biologisch - productn zijn ht ghim van n gzond grcht. In vl winkls vrschijnn suprfoods n zlfs ht tn van insctn dot zijn intrd. Boklancring Natuurlijk samn kokn Wij, ons tam van 18 prsonn, nodign jou uit voor d prsntati van ht unik bok dat door ons zlf is ontworpn. D lancring vindt plaats op n prachtig plk in Gouda. Ht wordt n fantastisch dag vol provrijn, lkkr drankn, lzingn n vl andr luk activititn n prsntjs. Alls is gratis. Er is glgnhid om d auturs t ontmotn, ons bok t bkijkn n aan t schaffn. Schrijf d datum in j agnda! BOEKLANCERING Natuurlijk samn kokn Zatrdag 14 novmbr van tot uur Inspiratihuis Pprstraat 20, 2801 RE Gouda W horn om ons hn dat j komlk, suikr n tarw btr kunt latn staan. Voor vl mnsn is dit wat moilijk t bgrijpn. Dat w zondr chmisch E-stoffn motn tn is bgrijplijk n zondr suikr ook nog wl. Maar waarom w tarw n mlk - wat al uwn op onz tafl staat - motn wglatn, is voor vln n raadsl. Toch zijn daar god rdnn voor n ook wij hbbn rvoor gkozn om in ons kookbok Natuurlijk samn kokn dz ingrdiëntn achtrwg t latn. In dit unik kookbok hbbn wij mt 18 mnsn samngwrkt. Er staan mr dan 170 rcptn in n ht bok hft d groott van n stoptgl. Dit prachtig n zr vlzijdig kookbok zal idrn aansprkn. Ht is n gwldig aanwinst voor zowl d bginnr als d spcialist op ht gbid van voding. Dz 18 mnsn schrvn idr n ign hoofdstuk. Zo vind j in ht bok rcptn voor ht ontbijt n lunch, voor vls n vis n voor vgtarisch maaltijdn. Daarnaast zijn r rcptn voor smoothis, voor zot n hartig gbak, voor grchtn mt insctn of ssntiël oli. Wannr j koolhydraatarm wilt tn of op zok bnt naar luk traktatis voor kindrn is dit bok ook n aanradr. Er staat zlfs in ho j n natuurlijk tandpasta kan makn. BEWEGEN Wk van d Ofnthrapi van 12 t/m 19 oktobr: Ervaar zlf wat ofnthrapi voor u kan btknn! Uit ondrzok blijkt stds vakr dat onz houding ongunstig is, w t winig bwgn én last hbbn van strss. Dit lidt tot allrli klachtn. Di kunnn voorkomn wordn als u tijdig naar d ofnthraput gaat. Maar wat dot di ofnthraput Csar n Mnsndick ignlijk? Maak knnis mt d spcialist op ht gbid van gzond houding, bwging, admhaling n ontspanning tijdns d Wk van d Ofnthrapi, van 12 t/m 19 oktobr a.s. Op ontdkt u wat d ofnthraput bij u in d buurt organisrt. Ervaar zo zlf wat ofnthrapi voor u kan btknn! U staat voor d klas, zit vl achtr d computr of brngt d hl dag pakktjs rond... Idrn hft zo zijn ign houding n manirn van bwgn, maar sommig gwoonts zijn nit god voor ht lichaam. Dan kunnn klachtn ontstaan aan bijvoorbld hoofd, nk, schoudrs n rug. Ook door bpaald aandoningn, bijvoorbld ruma, Parkinson of astma, kunt u lichamlijk problmn krijgn. Ofnthrapi Csar n Mnsndick is gricht op ht bhandln n voorkomn van klachtn di kunnn ontstaan door n onjuist houding, bwging, admhaling n onvoldond ontspanning, tijdns daglijks activititn. D ofnthraput maakt u bwust van uw ign moglijkhdn n coacht u bij ht gzond lrn omgaan mt uw lichaam. Ht dol van ofnthrapi is d klachtn t latn vrdwijnn, t vrmindrn n t voorkomn, binnn uw ign moglijkhdn. Wilt u gzond lrn omgaan mt uw lichaam? Kis dan voor ofnthrapi Csar n Mnsndick! Kijk op voor mr informati.

10 Oktobr kn k u l p r a a j t h n In dz tijd va an n sizon v w d vruchtn dn, schoffln i lang zaain, w rgn. rzo v l o v d f i l n rlijk h n n a a g W t! o m g t r a a j na Primurshop Bol Grontn- n Fruitspcialistn Haglingrwg 1, 2071 CA Santpoort-Noord Tlfoon Et u vitaal mt d lkkrst n gzondst grontn- n fruitproductn van Primurshop Bol. Altijd gvarird n lkkr vrs, zodat u al uw bnodigd vitamins, minraln n antioxidantn op d smaklijkst manir tot u krijgt voor n gzond n nrgivol lvn. a n a s a l a H f o D Plog Dz yogahouding D Plog of Halasana - is n cht klassikr. Ht is n fijn houding om s avonds t don omdat hij d kwalitit van j slaap vrbtrt. Daarnaast stimulrt d Plog d spijsvrtring n gft hij ruimt aan wrvlkolom n schoudrs wat j nrginivau tn god komt. J bridt dz houding voor door rst n paar rugrolln t don waarbij j j hoofd ook god optilt zodat j j nk strkt. Namasté Madlin Gaastra Shanti ruimt voor yoga & mditati RECEPT Sopj van aardappl, watrkrs, spinazi n gbakkn honingzwammn Ingrdiëntn: 200 gr aardappl 0,5 l watr of bouillon naar kuz 100 g watrkrs 100 g spinazi 150 g widchampignons 100 gram honingzwammn schutj room (vntul) zout n ppr naar smaak Wrkwijz: 1. Zt d gschild in stukkn gsndn aardappl op mt ht watr (of bouillon) mt wat zout. 2. Laat dz kokn tot btgaar. Dan vog j d watrkrs n spinazi to; laat dit vn mgarn. 3. Maal fijn mt n staafmixr; vntul kun j n schut room tovogn. Vog ppr n zout to naar smaak. 4. Bak d honingzwammn in botr voor 10 minutn n vog z bij d sop to. Dit sopj kun j afmakn mt wat gbakkn honingzwammn n champignons, watrkrs n stukjs ggaard aardappl.

11 Oogstmaand 19 spt. t/m 25 okt WINKELEN LEUKE DOE-DINGEN SPEELWEIDE-SPEELTUIN ETEN EN DRINKEN voor ht WORKSHOPS hl gzin POPPENTHEATER a t s r o F a Cas p p A n l o t s Paddn Al mr dan 12 jaar... Zijn w voor strk biologisch Al mr dan in12 jaarhrlijkst... gronts! vrs Kom langs d Zijnbiologisch w strk in biologisch gronts! gront n fruit Blomndaalswg GM Ovrvn T: Blomndaalswg GM Ovrvn T: Wij hbbn kuz uit 18 maaltijdn, divrs sopn n salads, lk dag vrs, van dagvrs productn, in ign kukn brid. Plantag 140 Bvrwijk Tl: Dz App is gmaakt om j in staat t stlln om 20 tbar paddnstoln uit d natuur t plukkn. Er zijn wl n aantal rgls di j in acht mot nmn. Zo is ht blangrijk dat j nit alln afgaat op d informati di in dz App is vrwrkt. Voor ht dtrminrn van paddnstoln is ht blangrijk om naast dz App nog n vldgids t raadplgn. Dubbl chck altijd j gplukt paddnstoln door middl van n andr god gids zodat j 100% zkr wt dat j d juist paddnstol t pakkn hbt. Bgin daarom ook altijd mt paddnstoln di gn giftig dubblgangrs hbbn. Dnk hirbij aan d volgnd paddnstoln: Eikhaas Zwavlzwam Bifstukzwam Judasoor Porclinzwam Ostrzwam Ekhoorntjsbrood Ruznzwam Etc. Mail & Winacti Uw ign KIEMOOGST in d vnstrbank! Wij vrlotn 5 x 3 zakjs Kimzadn D Bolstr is n vrdlaar n vrmrdraar van biologisch zadn voor grontn, blomn, kruidn, gronbmstrs n kimgrontn. En authntik bdrijf, bij wi duurzaamhid n prsoonlijk bnadring blangrijk zijn. Mr wtn, d catalogus 2016 aanvragn of aanmldn voor d maandlijks niuwsbrif? Kijk op of volg ons op Wij inspirrn u graag mt onz visi n dln graag onz knnis n rvaring ovr biologisch tuinirn. Do nu vast m n win één van d kimpakkttn. Mail naar

12 12 Nu ook in Uitgst! PATIENTEN KOMEN BIJ ONS MET ONDER ANDERE DE VOLGENDE KLACHTEN: RUGPIJN EN HERNIA NEKKLACHTEN EN WHIPLASH SCHOUDERKLACHTEN HOOFDPIJN EN MIGRAINE STRESSKLACHTEN SPORTBLESSURES ARTROSE/SLIJTAGE BEKKENINSTABILITEIT HUILBABY S TARIEVEN D kostn voor ht rst consult bdragn 60,-, (tijdns ht rst consult wordt r ook n InsightScan (zi wbsit voor mr informati) van d wrvlkolom gmaakt). D kostn voor n vrvolgconsult bdragn 40,-. Hliomar Sport Hliomar Sport Fit in Hliomar 12 wkn Sport Hliomar Sport Fit in Fit 12 in wkn 12 wkn Idrn voor ondrhoud naar d chiropractor Niuw in Uitgst: Chiropracti XL Van j burn mot j ht hbbn. In ht gval van Stvn Excll, Doctor of Chiropractic, is dat lttrlijk zo. Sinds hij tw maandn gldn d durn opnd van zijn chiropractipraktijk aan D Vrd 53 loopt ht storm. Allmaal door d mond-totmondrclam van zijn nighbours. Dr. Stvn Excll volgd zijn univrsitair opliding tot chiropractor in Amrika, waar hij vandaan komt. Hij wrkt in divrs landn n stdn n in 2011 bgon hij n ign praktijk in Amstrdam. D lifd bracht hm dit voorjaar naar Uitgst. Vrindin Roos komt hir uit d buurt n wild trug naar haar roots. Ht twtal vond n huis mt praktijkruimt aan D Vrd. Daar is Dr. Stvn nu ook vijf dagn pr wk t vindn. Wat vrklaart zijn succs? Dr. Stvn:,,Chiropracti gaat naar d oorzaak, nit ht symptoom. Ik bn opglid om subluxatis, znuwblokkads, op t sporn n t corrigrn. Dz blokkads kunnn ontstaan wannr mn last hft van fysik, motionl of chmisch strss. Door n subluxati kan d functi van ht znuwstlsl vrstoord wordn. Ht znuwstlsl bhrst all functis van ht lichaam. Als chiropractor is ht mijn dol om subluxatis op t lossn, zodat ht znuwstlsl wr optimaal kan functionrn. Er is sprak van n subluxati als één of mrdr wrvls uit d wrvlkolom vrschuivn n nit mr in d god stand staan. Omarmn Patiëntn di bij d chiropractor komn, hbbn last van allrhand klachtn, van nkpijn tot vrmoidhid n van mnstruatistoornissn tot duizlighid n oorsuizn. Aan d hand van n znuwstlslscan kijkt Dr. Stvn waar d subluxatis zich in d wrvlkolom bvindn. Vrvolgns corrigrt hij d dsbtrffnd wrvls, zo- dat d znuwn wr optimaal hun wrk kunnn don n ht lichaam zichzlf kan hrstlln. In Ndrland is chiropracti nog rdlijk onbknd.,,dat is gk als j j bdnkt dat chiropracti in Amrika al vl jarn d mst gkozn vorm van altrnativ gnswijzn is. Dr. Stvn hoopt ook dat mnsn in Ndrland chiropracti mr zulln omarmn. Nit alln bij pijn of klachtn maar juist ook pr- vntif.,,j bzokt ook d tandarts lk half jaar voor ondrhoudsburt. Dat do j om klachtn t voorkómn. Zo wrkt ht mt chiropracti ook. Chiropracti XL, Vrd 53, Uitgst. Tl: (0251) , -mail: Kijk voor opningstijdn, klachtn, vrgodingn n mr informati op Foto n tkst: Myrk van dr Dos. Spttrnd plzir in d hrfstvakanti! Ma-, Di-, Do-, n Vrijdag van uur Wonsdag van uur Entr: 3,95 (t/m 15 jaar)* Vanaf 16 jaar: 4,30 *Kindrn mt n gldig lspas van ht Sportfondsnbad GRATIS! Kuiknswg EP Bvrwijk U volt zich futloos of bnt n paar kilo t volt zich futloos of bnt n paar kilo t zwaar. Kortom: ht is d hoogst tijd om daar zwaar. Kortom: ht is d hoogst tijd om daar vrandring in t brngn. Hliomar Sport vrandring in t brngn. Hliomar Sport bidt u ht programma Fit in 12 wkn. Mt bidt ht programma Fit in 12 wkn. Mt U volt bhulp zich van futloos n vodingsadvisur, of bnt n paar kilo n lfstijl- bhulp van n vodingsadvisur, n lfstijlcoach, t coach, zwaar. Kortom: n trainr ht n is n d hoogst aangpast tijd om sportprogramma zit u binnn 12 wkn wr lkkr daar U volt vrandring n zich trainr futloos in t n brngn. of n bnt aangpast n Hliomar paar kilo sportprogramma bidt Kortom: u ht zit programma ht binnn t Sport zwaar. is d 12 hoogst Fit wkn in 12 tijd wr wkn. om lkkr daar Mt U in bhulp volt uw vl. zich van Samn futloos n mt vodingsadvisur, of bnt d profssionals n paar kilo stlt u vrandring in uw vl. Samn in t brngn. mt d profssionals Hliomar Sport stlt n zwaar. uw lfstijl-coach, doln Kortom: n wordt ht n is trainr d n hoogst n individul n tijd aangpast om daar sport-programma bidt uw doln u ht n programma wordt Fit in 12 wkn. Mt vrandring in t zit brngn. u binnn r n Hliomar 12 individul programma gmaakt. Sport wr lkkr bhulp programma in uw van vl. n gmaakt. Samn vodingsadvisur, mt d profssionals n lfstijlcoach, stlt bidt u ht programma Fit in 12 wkn. Mt u uw n doln trainr n wordt n n r aangpast n individul sportprogramma Niuwsgirig? programma bhulp Niuwsgirig? van gmaakt. n vodingsadvisur, n lfstijlcoach, n trainr n of n bl: aangpast sport zit u binnn 12 wkn wr lkkr Niuwsgirig? in vl. Samn mt of d bl: profssionals stlt 88 u programma zit u binnn 12 wkn wr lkkr uw doln n wordt of r bl: n 088 individul in uw vl. Samn mt d profssionals stlt u programma gmaakt. uw doln n wordt r n individul programma gmaakt. Niuwsgirig? of bl: Niuwsgirig? of bl: Hliomar Sport Hliomar Sport Rlwg 51, 1949 EC Wijk aan Z Hliomar Rlwg 51, 1949 Sport EC Wijk aan Z T Rlwg E 51, 1949 EC Wijk aan Z T E Hliomar Sport Rlwg 51, 1949 EC Wijk aan Z Hliomar Sport T Rlwg 51, 1949 EC Wijk aan Z E T E hliomar ondrwijs rvalidati wonn arbidsintgrati dagbstding sport hliomar hliomar ondrwijs ondrwijs rvalidati rvalidati wonn wonn arbidsintgrati arbidsintgrati dagbstding dagbstding sport sport MEDISCH ZORG Praktijk Wijckrborgh voor acupunctuur D bhandlingn zijn fficiënt n ffctif. Er zijn duidlijk valuati momntn n opn communicati naar d patiënt. Bhandlingn: Acupunctuur Dry ndling Koraans handacupunctuur Cardio acupunctuur Sport blssurs Jos van Hattum wrkt al 31 jaar als acupuncturist n is lid van NVA. T Ovrgangsklachtn Burn-out klachtn Strss grlatrd klachtn Chronisch pijnklachtn Migrain

13 UITERLIJK oktobr Huid & sks Jolin Spolstra GZ-psycholoog/sksuoloog NVVS In Ndrland hbbn ongvr 2 miljon mnsn last van n huidaandoning. Vln hirvan hbbn door hun huidproblmn ook last van sksul problmatik. Van d mnsn mt atopisch czm n psoriasis blijkt zlfs its mr dan d hlft sksul problmn t hbbn. En toch is r maar winig ovr t vindn, wannr j op ht intrnt zokt. D rdnn waarom mnsn mt n huidaandoning vakr aangvn last t hbbn van problmn op sksul gbid lopn uitn. In sommig gvalln is d oorzaak nduidig, bijvoorbld wannr mnsn n huidaandoning aan d gslachtsdln hbbn, zoals bij Lichn Sclrosus, vulvair vstibulitis of sommig SOA s ht gval is. In d mst gvalln is d oorzaak chtr its mindr duidlijk. Vl mnsn mt huidaandoningn gvn aan gvolns van schaamt n onzkrhid in sociaal contact t rvarn. Hirdoor stappn mnsn mindr makklijk op andrn af n wordt ht moilijkr om n niuw rlati aan t gaan. D rst dat of d rst kr mt imand vrijn kan vl spanning opropn, uit angst voor d racti van d andr op ht huidproblm. Ook blijkt vooral bij vrouwn ht lichaamsbld strk samn t hangn mt ht zlfbld. Oftwl, wat n vrouw van haar lichaam vindt, bpaalt in grot mat wat zij van zichzlf vindt als prsoon. Bij vrouwn is dz samnhang strkr dan bij mannn, omdat bij vrouwn door d uwn hn mr blang is ghcht aan n mooi uitrlijk. Wannr vrouwn zichzlf als mindr mooi bschouwn door n huidaandoning, kan n ngatif lichaamsbld ontstaan n ligt n ngatif zlfbld op d lor. Ons zlfbld is vrvolgns wr rg blangrijk voor n god skslvn. Immrs, wannr j onzkr bnt of jzlf ngatif boordlt, gf j jzlf lttrlijk n figuurlijk mindr makklijk bloot aan n andr. D huid is bovndin rg blangrijk voor d sksul blving, omdat ht d manir is om n andr aan t rakn n t voln. Wannr mnsn pijn n juk rvarn of wannr d huid brandrig aanvolt, kan aanraking n dus ook sks mindr prttig zijn. Voor partnrs kan ht ook lastig zijn. Zij kunnn bang zijn d andr aan t rakn op plkkn waar ht pijn dot of dnkn soms dat d huidaandoning bsmttlijk is. D moglijk bijwrking van d mdicati di mnsn mt n huidaandoning voorgschrvn krijgn, kunnn ook tot sksul problmn lidn. Zo kunnn sommig middln bij mannn voor n vrmindrd libido, impotnti n pijnlijk tstis zorgn. Bij vrouwn hbbn sommig middln als bijwrking pijnlijk borstn, drog slijmvlizn n vrandring van d vaginal afschiding. Partnrs kunnn hirdoor ook huivrig zijn om in aanraking t komn mt d mdicati di gbruikt wordt. Er zijn maar winig spcialistn op ht gbid van d huidaandoningn n sksualitit. Om dz rdn zokn drmatologn n sksuologn stds vakr d samnwrking op. Door samnwrking mt dr. Hydndal, drmatoloog in ht Spaarn Gasthuis, wordt r momntl mr aandacht bstd aan d gvolgn van d huidaandoning op ht sociaal functionrn n sksualitit. D ruimt om opn t kunnn pratn, rknning van ht problm n n god voorlichting kan bij vl mnsn al voor afnam van d klachtn zorgn. Wannr r mr hulp nodig is, kunnn mnsn doorvrwzn wordn naar d sksuoloog. Mov for Motion, praktijk voor psychothrapi in Blomndaal Bron: Kruijvr: Symposium Kribls Nijmgn. TvS (2008) 32, dr. Vra hydndal, drmatoloog aan ht Spaarn Gasthuis, Locati Noord MEDISCH ZORG Mooi gzicht bidt gn garantis voor gzondhid Wi n mooi gzicht hft is nt zo vaak zik als imand di mindr knap is. En mooi gzicht bidt dus gn nkl garanti voor n god gzondhid, zo blijkt uit n studi van d Brunl Univrsity. D ondrzokrs maaktn van jarign n 3D-scan van ht gzicht. All dlnmrs ddn al vanaf hun gboort m aan n langlopnd ondrzok naar hun gzondhid. Natuurlijk is ht allrrst d vraag wannr n gzicht mooi of mindr mooi kan wordn gnomd. Ovr ht algmn wordt chtr n symmtrisch gzicht als mooi btitld n lang wrd bovndin gdacht dat mnsn mt n symmtrisch gzicht ook in ht algmn gzondr warn. Dat laatst blijkt chtr n fabltj t zijn. Bknd infctiziktn, zoals d mazln, d bof, ontstokn amandln, grip n d zikt van Pfiffr, blijkn nt zo vaak voor t komn bij mnsn mt n symmtrisch gzicht als bij mnsn aan wi n wat mindr rglmatig gzicht is tobdld. Ook bij d mat waarin andr bknd aandoningn, zoals diarr, ovrgvn, koorts n oorpijn, voorkomn, wrdn gn vrschilln gconstatrd. D rsultatn van ht ondrzok wrdn gpublicrd in ht wtnschapplijk tijdschrift Procdings of th Royal Socity B.

14 14 PAARDENMELKPOEDERPOEDER IN CAPSULES Paardnmlk zorg voor: god darmwrking zuivring van d huid vrhoging vitalitit rglmatig stolgang ondrstuning afwrsystm God bot aanmaak Gunstig invlod op d gzondhid Bstl op d wbsit MEDISCH ZORG Paardnmlkrij Zwaagdijk NJ Zwaagdijk Voor n optimaal kunstgbit ga j naar n Tandprothticus Gdiplomrd tandprothtici makn n gbitsproths zlf in nauw ovrlg mt u, waardoor tandvorm, klur n ztting wordn afgstmd op uw wnsn. En niuw proths wordt voor 75% vrgod vanuit d basisvrzkring, indin d zorg wordt glvrd door n door d zorgvrzkring gcontractrd zorgvrlnr. Ook voor n niuw proths (of vrvangingsproths) op implantatn, ht zognaamd KLIKgbit, kunt u dirct bij ons trcht. ijmuiden F.W. van dr Lind Plantnwg BG IJmuidn HAARLEM Parklaan 88, 2011 KZ Haarlm HAARLEM ScHALKwijK Joost Bosma Strsmannlaan TK Haarlm-Schalkwijk Ook dinsdagavond gopnd! HEEMSKERK R. Lamris Nlli van Kolstraat BG Hmskrk s Avonds tot uur Wknd na tlfonisch afspraak HAARLEM Vivian Hndrix Rijksstraatwg DJ Haarlm BEvERwijK Grard Kool Alkmaarswg 79b 1947 DB Bvrwijk HAARLEM W.J.M. van Hooff Rustnburgrlaan AN Haarlm HEEMStEdE Molnwrfslaan TD Hmstd HiLLEgoM Wilhlminalaan 1a 2182 CA Hillgom WEEKEndrEparaTIEsErVIcE: HEEMSKERK R.M. Snijdr G. van Assndlftstraat 25b 1964 NJ Hmskrk Organisati van ndrlands Tandprothtici , Kan koffi drinkn oorsuizn voorkomn? Ht drinkn van n paar koppn koffi pr dag zou wl ns n probaat middl kunnn zijn om tinnitus, ofwl oorsuizn, t voorkomn. En Amrikaans ondrzok, dat gpublicrd wrd in ht Amrical Journal of Mdicin, wijst uit dat r n vrband bstaat tussn d hovlhid gconsumrd koffi n d mat waarin tinnitus voorkomt. Ht ondrzok wrd uitgvord door Brigham and Womn s Hospital. Tinnitus, ook wl fantoomgluid gnomd, is n aandoning van ht ghoor di zich knmrkt door ht horn van sis-, fluit-, brom- of piptonn in n of bid orn. Ht gluid wordt vooral waargnomn wannr r gn of winig omgvingsgluid is n kan zo luid zijn dat normaal horn onmoglijk is. D naam komt van ht Latijns tinnitus aurium, htgn grinkl in d orn btknt. Voor ht Amrikaans ondrzok wrdn gdurnd n priod van 18 jaar vrouwn van 30 tot 44 jaar gvolgd. Dz vrouwn haddn idr in 1991 nog gn last van tinnitus, gdurnd d priod ontwikkldn vrouwn tinnitus. Wat daarbij opvil was dat vrouwn di mindr dan 150 milligram cafïn pr dag binnn krgn (dat is vrglijkbaar mt ongvr andrhalf kopj koffi) 15% mr risico lipn op tinnitus dan vrouwn di daglijks 450 tot 599 milligram cafïn nuttigdn. In d mst gvalln ging ht daarbij om cafïn di afkomstig was uit koffi. Howl bknd is dat voding n lvnsstijl van invlod zijn op ht ontstaan van ghoorvrlis is nit uit ht ondrzok duidlijk gwordn wlk rlati r prcis is tussn d innam van cafïn n d ontwikkling van tinnitus. Al langr tijd was bknd dat koffi ht cntraal znuwstlsl stimulrt n uit rdr ondrzok was ook al duidlijk dat dz stof n dirct ffct hft op ht ghoor. Ovrigns is ht ook god moglijk dat nit d cafïn zlf, maar d antioxidantn in koffi dit positiv ffct vroorzakn. Evnmin kan uit ht ondrzok wordn afglid of n vrhoogd innam van koffi bstaand tinnitusklachtn kan vrmindrn.

15 15 VOEDING Gooi wg di wgschaal! Drs. Richard d Lth Autur n Doctorandus in d Gnskund D zomrvakanti loopt tn ind. Vl mnsn zijn wr gstart. Dus hoor j vl god voornmns. Di vakantikilo s motn r wr af. Mt angst stappn z op d wgschaal. Maar is d stand op d wgschaal wl zo intrssant? Gzond gwicht? D stand op d wgschaal zgt wat ovr j gwicht. Ht vrtlt j ho zwaar j bnt, nit ho vt j bnt. Ht zgt namlijk nits ovr d vrdling tussn spirwfsl, vtwfsl n d hovlhid vocht. TOFI: thin outsid, fat insid J hbt dus zwar, slank mnsn (gspird fitnssbul mt laag vtprcntag) n licht, dikk mnsn (slank, inactiv mnsn mt n hoog vtprcntag). Of in wtnschapplijk jargon: halthy obs vrsus skinny fat. Fysik spaarrkning Zi j spirmassa als n fysik spaarrkning om gzond n vitaal oud t wordn. Ho mr spirmassa j kwijtraakt door inactivitit, ho grotr d kans dat oudrdomsklachtn ontstaan. Zorg dus dat j daglijks bwgt om dz spaarrkning t bhoudn. Vrgt ht dit. En dit waarbij j n priod mindr t vrandrt nits aan vrkrd tgwoonts. Of aan t winig bwging. Na n tijdj t j wr htzlfd n kom j wr aan. En ga j wr op dit. Doorbrk dz cirkl. Buig hm af mt gzond gdrag. Lang trmijn En dit is n noodoplossing op d kort trmijn. Uitindlijk gaat ht om n gdragsvrandring op d lang trmijn. Schrap d tussndoortjs, t mr gront, bprk brood, aardappln n pasta, kis d winklmand in plaats van d wagn, d gwon trap in plaats van d roltrap n zorg voor vl ontspanning. Start klin. En droom groot. Gzond gdrag Gdrag is n afspigling van wat j dnkt n volt. J gdachtn n gvolns wordn zichtbaar als woordn n gdrag. Kijk dus ns rlijk naar j gdrag n d woordn di j uitsprkt. Hb j ngativ ovrtuigingn? Vind j jzlf waard om in t invstrn? Vrstrk j mindst. En gzond gwicht is vooral ht gvolg van gzond gdachtn n gvolns, n dus gdrag. Andrzijds hft j lfomgving ook invlod op j kuzs. En gzond lfomgving lokt gzond kuzs uit. Gzondhid komt dus voort uit n gzond binnn- (jzlf) n buitnomgving (lfomgving). Mr bwgn is vl ffctivr dan mindr tn om af t valln Voor d bhandling Vrstrk j binnnomgving W willn allmaal rknd wordn. En god zijn zoals j bnt. Ho is jouw zlfvrtrouwn? D lifd is zot. Sommig mnsn tn kunstmatig zot om hun gbrk aan zkrhid n vilighid t compnsrn. Z hbbn n ngatif gloof in zichzlf. W kunnn ook tn om onszlf t vrdovn, gn nit t hovn voln. Dit ffct duurt slchts tijdlijk. Tot d volgnd hap. Krijg zicht op wat jou motivrt. Wat j in acti zt, zowl positif als ngatif. Wrk aan jzlf. Vrstrk jzlf. Accptr jzlf in dit momnt. Vanuit gluk n zlfaccptati maak j gzond lfstijlkuzs, ook op vodingsgbid. Maak n plan Wil j wl j lfstijl vrbtrn maar hb j ht t druk? En dol zondr plan is n wns. Maak dus n plan. En ws trouw aan jzlf n dit plan. In mijn OERstrk-bstsllrs vind j all handvattn. En nu? Til j wgschaal daglijks 25x bovn j hoofd. Gbruik j spirn. Ga r mindr vaak op staan. Gbruik livr j glukswgschaal in jzlf als lidraad om aan jzlf t wrkn. Vl mnsn zijn zich nit bwust wat lfstijl voor j gzondhid kan don. D OERstrk Appvoor iphon n ipad gft j handvattn zodat j mr nrgi krijgt, afvalt, btr slaapt n lkkrdr in j vl zit. Voor mr informati kunt u kijkn op d sit Ht gzond kompas Gzondhid is gn indpunt. Ht is ht filtraat van d kuzs di j idr dag maakt. Of nit maakt. Imand mt ovrgwicht di mt n lfstijlplan idr dag zijn gzondhid vrstrkt is moglijk gzondr dan n slank prsoon di passif zijn dagn slijt. D n korst richting gzondhid n d andr richting klachtn. Zi gzondhid dus mr als n kompas. Op wlk kors zit jij? Na d bhandling Kalk/schimmlnagls D nig wrknd manir om van uw kalk/schimmlnagls af t komn op handn n votn is mt n lasrbhandling. Dit is n lasrbhandling mt minimal risico s n maximal lang trmijn rsultatn. vanaf 79,- voor 1 nagl Bl nu voor n vrijblijvnd consult:

16 16 MEDISCH ZORG Vitalititswinkl Zlf!Drihuis Alls om fit t blijvn n t wordn Sinds n half jaar is Drihuis n vitalititswinkl rijkr. D ZorgSpcialist, van huis uit n (thuis)zorgaanbidr, startt d winkl vanuit ht id om mnsn t hlpn om zo lang moglijk géén zorg nodig t hbbn. Bijzondr hè lacht dirctur Esthr Vink, ht past in d tijdsgst om nit af t wachtn totdat j zorg nodig hbt, maar om rdr aandacht t hbbn aan wat j zlf kan don om kwalitit van lvn t hbbn n t houdn. Esthr Vink Dirctur D ZorgSpcialist Sinds kort is r in d winkl n pinautomaat gplaatst. Vitalititscoach Marisa Ndrlof, di d winkl bmand, vrtlt ovr d vragn di z van pinnrs krijgt. Vl mnsn vragn zich bijvoorbld af vanaf wlk lftijd z mt activititn m kunnn don. Ik zg altijd dat mdon nit aan n lftijd gbondn is. In onz Tai Chi gropn zittn mnsn van 45 n r zijn ook dlnmrs di bijna tachtig zijn. Ht mooi is dat nit alln d ls luk is, maar ook ht contact rna. Evn n kop koffi, bijkltsn n idrn kan d dag wr aan. Ht wrkt gwoon aanstklijk. In Zlf!Drihuis is aan alls gdacht; productn - van trndy watrflssn tot slimm traptrdn n van vrdipnd bokn tot aromatisch oliën - wordn gcombinrd mt dinstn n activititn. Vink: Bij d ZorgSpcialist staat dskundighid bovnaan. Ook in Zlf!Drihuis staat vakkundighid bovnaan. D igntijds cursussn di w gvn, wordn glid door vakkrachtn. Wi bij ons n cursus Tai Chi volgt of mdot mt ht Fit-Walk programma mrkt dan ook rsultaat, n dat maakt nthousiast! Zlf!Drihuis bidt ook ondrstuning n coaching aan huis. Marisa gft n voorbld ho vitalititscoaching ruit zit. Aan d hand van n vitalititstst n n fittst makn w samn mt imand n plan. Vaak is ht n combinati van bwgn n voding. Ht mooi van onz aanpak is dat imand nit alln advizn krijgt, maar ook coaching n stun in d praktijk van alldag. En dat wrkt. Bij Zlf!Drihuis staat lk maand n thma cntraal waar activititn aan gkoppld wordn. Zo was d dag van d vot n groot succs. Esthr: w wrkn samn mt mnsn di zich ondrschidn in hun vak. Podothraput Ing Dijkstra van Podothrapi Knnmrland n Anja van Straln, van Innrbalanc combinrdn votscrning n schonadvis mt ontspannnd votmassags. In oktobr staat ht fitt brin cntraal. Op d wbsit staan d vrschillnd activititn vrmld. Vink: mntaal fit blijvn is voor idrn blangrijk; ho j dat aan mot pakkn kan lastig zijn. Ht luk is dat r nu n plk is waar j gwoon binnn kan lopn om j hir in t vrdipn. Zlf!Drihuis is 6 dagn pr wk gopnd van uur, op zatrdag van uur. Tlfoonnummr: LEKKER LOPEN... D Vitalititswinkl Cursusaanbod voor d vital snior Locati Zlf!Drihuis: Drihuizrkrkwg 48 in Drihuis Tai Chi 10 lssn 100,- Fit-Walk 10 lssn 50,- Ontspanning & Admhaling 6 lssn 75,- Workshop Mantlzorgr pr workshop 15,- Bwgn voor ht Brin 5 lssn 50,- Uitgbrid informati ovr ons cursusaanbod kunt u vindn op U kunt ook naar d winkl blln: WIJ ZIJN OFFICIEEL DEALER VAN: DUREA HASSIA GABOR BIRKENSTOCK BACKJOY SOLIDUS ROCKPORT VAN BOMMEL GIORGIO VAN LIER CAPRICE WALDLAUFER EN VELE ANDERE THINK WIJ LEVEREN SCHOENEN IN DIVERSEN BREEDTE MATEN, EN VELE ZIJN GESCHIKT VOOR LOSSE INLEGZOLEN. Lang Niuwstraat GG IJmuidn Tlfoon: Volg ons op

17 17 Mntaal vitaal zijn btknt dat j gstlijk in balans bnt. J staat ondr andr positif in ht lvn, rvaart winig strss n pakt j problmn aan. Ho staat ht mt jouw gstlijk conditi? Vol j on top of th world? Of knaagt r in j ondrbwust n gvol van nit lkkr in j vl zittn? In dit artikl n aantal vragn om t tstn ho ht mt j gstlijk fithid is gstld. PSYCHE Ho vitaal bn jij? Tst j gstlijk fithid in zs vragn Albrt Sonnvlt Eignaar Sonnvlt Oplidingn 1. Maak jij j dromn waar? Wtn wat j wilt in ht lvn n j dromn ralisrn, is ondrdl van mntaal vitaal zijn. Hb jij j doln hldr voor ogn? Of do j wat andrn vindn dat j mot don? Zok j ign dol. N, dat hoft hlmaal nit mslpnd of groots t zijn. Als ht maar its is waar j voldoning aan blft, wat j nrgi gft n j glukkig maakt. 2. Loop jij voor problmn wg? Ht lvn is nit alln gvuld mt nkl mooi, fijn n spannnd gburtnissn. Er zijn ook gnog mindr luk zakn di j pad kruisn. Ontslag, schiding, zikt n drglijk. Ho ga j daarm om? Loop j rvoor wg? Óf pak j wat blangrijk n urgnt is aan? Door r actif m aan d slag t gaan, wrk j aan n oplossing. Dat gft vaak n god gvol, maakt j strkr n mntaal vitaal. Ondrnm j nits? Laat j tgnslagn voortsuddrn? Dan is d kans groot dat ht als n lodn last op j gmod blijft drukkn mt vl strss als gvolg. 3. Pikr j ovr ht vrldn n/of hdn? Mntaal vitaal zijn btknt nit pikrn ovr wat is gwst of wat nog gaat komn. Do j dat? Dan zal j mrkn dat ht nit alln tijd kost, maar ook vl nrgi. Jammr toch? Want j pijnigt jzlf mt zakn waar j gn invlod op hbt. Laat wat is gwst achtr j n zi wat d tokomst brngt. Richt j aandacht op ht hir n nu. Sta stil bij wat r gburt. Gnit van d alldaags dingn. Vol, prof, ruik n luistr. Lf bwust n njoy! 4. Lf j gzond? Zijn gzond voding, daglijks sportn n rglmatig ontspannn normaal voor j? Of hb j nogal wat ongzond gwoonts in j lvn? T vl drinkn? Snackn? Onvoldond bwgn? Jzlf gn tijd gunnn om t ontspannn? En ho vol j j mntaal? Vitaal of rdr afgstompt n mo? Kom dan in acti. Vrandr j lfwijz. Et gzond n gvarird, drink daglijks zo n 2 litr watr, do mr aan lichaamsbwging n wissl wrk n rlaxn grgld af. J zult ontdkkn dat j j spodig btr volt. 5. Bstd j tijd n nrgi aan j vrindschappn? God social contactn dragn bij aan j mntaal vitaal voln. Want, bij j vrindn n famili kun j hlmaal jzlf zijn. Boos, lif, wodnd, uitglatn, ontspannn t ctra. Bovndin zulln cht vrindn j in god n slcht tijdn stunn. Ho sta jij rvoor? Hb j n trouw vrindnkring di j door dik n dun stunt? Waarop j kunt bouwn n vrtrouwn? Vooral don: invstrn in rlatis! 6. Bn j mindr mntaal vitaal omdat d balans tussn wrk n privé zok is? D juist balans vindn in j lvn is bst lastig. J namlijk vrvult vaak mrdr rolln. Oudr, partnr, kind, collga, wrknmr. Om al di balln vnrdig hoog t houdn, is n bhoorlijk klus. En dat nu n dan ht vnwicht vn zok is, is hlmaal nit vrmd. Bn j j daarvan bwust? Nm j rglmatig gas trug om bij t tankn? Door tijd vrij t makn om luk n ontspannnd activititn t ondrnmn? Mt j gzin, vrindn, famili of alln? Dan bn j rdr wr in balans n voorkom j ovrblasting door strss. En bn jij mntaal vitaal?

18 18 RECEPT Voor 4 prsonn Zwirgnocchi mt spinaziroomsaus n gkaramllisrd chrrytomaatjs Gnocchi is n traditionl Italiaans rcpt voor n soort pasta gmaakt van aardappl- of grisml (gnocchi alla romana). J kunt voor ggaard gnocchi tgnwoordig in bijna idr suprmarkt vindn, maar nog lukr is ht om gnocchi zlf t ma kn. Ht vraagt vn wat ofnwrk, dus trk r vooral wat tijd voor uit, maar als j nmaal d slag t pakkn hbt, zul j j hom-mad gnocchi vast n zkr rg waardrn. Voor n basis-gnocchi kun j d tovoging van chlorlla n zptrsli simpl wglatn, m aar dit bok ht nit voor nits Gront uit z, zlfs d gnocchi mot raan glovn. In dit rcpt wordt d gnocchi gsrvrd mt n romig spinazisaus n zothartig tomaatjs voor d xtra umami! Gnocchi: 750 g aardappls mt schil, gwassn mspunt zout 300 g pastaml (typo 00) 1,5 tl chlorlla 1,5 l prsil d la mr (zptrsli) fijn zzout n vrsgmaln zwart ppr Spinaziroomsaus: olijfoli 2 sjalotjs, gpld n fijngsnipprd 1 flink tn knoflook, gpld n fijnghakt 800 g vrs spinazi, gwassn n hl god drooggdpt 250 ml amandl-, soja-, rijst- of havrroom 2 l dlgistvlokkn 10 g vrs munt 15 g vrs basilicum fijn zzout n vrsgmalnzwart ppr Gkaramllisrd tomatn: olijfoli 500 g chrrytomatn, gwassn, ontkroond n ghalvrd 2 l balsamicoazijn Extra s: dlgistvlokkn prsil d la mr (zptrsli) Kijk voor d briding op Dit rcpt is afkomstig uit: Titl: Gront uit z Autur: Listt Krischr Prijs: 24,99 ISBN: Kosmos Uitgvrs Mail & Winacti Ht bok Gront uit z. Gront uit z van Listt Krischr, Stichting Noordzbordrij n Marcl Schuttlaar bvat rcptn n informati ovr zwir n algn. Ht is ht rst bok ovr zwir n d daglijks kukn, mt 50 hrlijk n vrrassnd rcptn. Bok winnn? Mail naar Halkad 27/31, IJmuidn-Havn Tl dagn pr wk gopnd ZIlTE GroEnTEn HEErlIJK & GEZond daglijks vrs in onz winkl Zkraal zit boordvol vitaminn! Door d uitgsprokn zilt smaak past dz zgrontn bij allrli visgrchtn. Ht wordt ook gbruikt in salads. Rkn op circa 100 Ð 150 gram pr prsoon. Voor al uw visspcialititn:

19 19 MEDISCH ZORG Frank Guttling Fysiothraput Shockwav thrapi: ook als oplossing voor langdurig psblssurs Ht ind van d zomr nadrt n d slipprs wordn wr vrruild voor d gwon schon. Ht dagn achtrn lopn op slipprs is vaak n oorzaak voor votzoolklachtn. Gzond votn zijn gbaat bij god schoisl, lifst bij n comfortabl votbd n stun rond d nkl. Slipprs hbbn dz ignschappn vlal nit. Ook n god afwikkling van d vot ontbrkt vaak. Na d zomr mldn zich dan ook vl mnsn bij d fysiothraput mt klachtn aan d hil. Dit wordn hilspoorklachtn gnomd. Bij Shockwavthrapi wordt hoog nrgtisch nrgi mt n pistool op d hilspoor gricht. D Shockwavbhandling vrgruist als ht war d vrkalking of vrbning. Dz bhandling vindt 1 x pr wk plaats gdurnd 4-8 wkn. Er ontstaat n gnzing/ontstkingsracti mt uitindlijk wfslrparati. Bij ruim 80% van d patiëntn mt chronisch hilspoorklachtn (langr dan 3 maandn) is d bhandling succsvol. D bhandling kan als pijnlijk rvarn wordn maar dz pijn is van kort duur (nkl minutn). D intnsitit wordt aangpast aan d pijngrns van d patiënt. Shockwav-thrapi wordt gcombinrd mt huiswrk waarin (rk)ofningn wordn gïnstrurd. Psband (Plaats van d pijn) Fysiothrapi Drihuis hft ruim 10 jaar rvaring mt Shockwavthrapi n bschikt ovr uitgbrid bhandlapparatuur. Daarnaast wrkn wij samn mt onz collga s van Car Worx, di ovr modrn choapparatuur bschikkn, waardoor d locati van d klacht xact kan wordn vastgstld. Tvns wordn mt d Shockwavmthod ook n tnnis - of golfllboog, achillsps, knips of schoudrklachtn vlal succsvol bhandld. Tl: Maar wat is n hilspoor prcis? Bij n hilspoor is r sprak van n vrkalking tr hoogt van d aanhchting van ht psblad ondr d vot. Uit ondrzok blijkt dat bij ongvr 75% van d volwassn n drglijk vrkalking wordt aangtroffn. Dit hoft chtr nit t lidn tot ht ontstaan van pijn. Vlal is dit ht gvolg van ovrblasting. Ht psblad wordt langdurig uitgrkt tijdns ht lopn of staan. Hirdoor rakn d vzls bij d aanhchting van ht hilbot gïrritrd. Er ontstaan minuscul schurtjs. Bij vrdr blasting kan d aanhchting zlfs ontstokn rakn. In dat gval sprkn w van n psbladontstking (Fasciitis Plantaris). Bij langdurig aanwzighid van d ontstking kan r ook vrkalking of vrbning van d aanhchting van ht psblad ontstaan. In dat gval sprkt mn van n hilspoor. D symptomn n klachtn di kunnn ontstaan bij hilspoor zijn: pijn ondr d hil of vot, pijn bij lang stilstaan, gspannn of stijv psplaat ondr d vot, hilpijn bij autorijdn. D oorzakn van hilspoor zijn o.a.: ovrblasting door sportn, slipprs n schonn zondr dmping, schokabsorpti n slcht zoln, lang op n plk staan, brg op wandln (psplaat op rk), ovrgwicht, lftijd (komt mr voor bij mnsn bovn d 45 jaar) n t kort kuitspir. Mail & Winacti Win n van d vijf Cottons Profabonnmntn Wil jij Cottons ns probrn? Cottons gft vijf profabonnmntn wg (t.w.v. maximaal 25 uro). J kunt kizn uit tampons, maandvrband, inlgkruisjs of n combinati. Bn j zwangr of nt modr? Cottons bidt sinds kort ook kraamvrband n zoogcomprssn, di j als j wilt ook aan j abonnmnt kunt tovogn. Mr info: M don? Mail j naam n adrsggvns naar cottonswomn.nl ondr vrmlding van Lijf & Gzondhid Stof tot nadnkn J haalt ht nit in j hoofd om chmicaliën tot j t nmn. Toch do j dat misschin wél als j tijdns j mnstruati synthtisch tampons, maandvrband of inlgkruisjs gbruikt. Stds mr vrouwn kizn daarom voor ht katon van ht Australisch Cottons. Daar trf j gn spoortj chmicaliën in aan. Maar bovnal hft katon n ultim absorptivrmogn, vntilrt ht uitstknd n volt ht zr prttig aan. En ook nit onblangrijk Cottons productn hbbn gn hoog prijskaartj. Cottons is vrkrijgbaar bij d mst drogistrijn n apothkn, divrs wbshops n all D.I.O. winkls (www.diodrogist.nl). Mr informati ovr Cottons?

20 20 MEDISCH ZORG Erdr dmnt door onvoldond vitamin D Dmnti is één van d blangrijkst bdrigingn voor onz gzondhid op hogr lftijd. Ovr d oorzaak rvan bstaan nog vl onduidlijkhdn n n gnsmiddl rtgn mot nog wordn uitgvondn. Toch komt langzaam maar zkr stds mr informati op tafl ovr d oorzakn van dmnti. Uit rcnt ondrzok van d Univrsity of Extr blijkt dat d hovlhid vitamin D n blangrijk rol splt bij ht ontwikkln van dmnti. Ht klinkt aannmlijk, want vitamin D is n stof di ons lichaam zlf kan aanmakn wannr onz uit aan voldond zonlicht wordt blootgstld. Vl sniorn lvn, naar mat d jarn vordrn, voor n groot dl binnn n motn dirct zonlicht dus vaak ontbrn. Voor ht ondrzok wrd n grop van gzond 65-plussrs gdurnd zs jaar gvolgd. Al dz mnsn kondn zich bij d start van ht ondrzok nog zlfstandig voortbwgn zondr hulpmiddln n haddn gn last van dmnti of van hart- n vaatziktn. In d loop van d zs jarn gingn 171 van dz mnsn dmntrn, daarvan krgn r 102 d zikt van Alzhimr. Wannr gkkn wordt naar d hovlhid vitamin D di dz mnsn binnn krgn, blijkt dat r n duidlijk rlati is tussn dz hovlhid n d mat waarin dmnti n rol splt. Sniorn mt winig vitamin D haddn 53% mr kans op ht ontwikkln van dmnti, bij n rnstig gbrk aan vitamin D lip dat prcntag zlfs op tot 125%. Ook wannr spcifik naar d zikt van Alzhimr, n bpaald vorm van dmnti, wordt gkkn, komn soortglijk cijfrs naar vorn. Mnsn mt n bprkt tkort aan vitamin D blkn 69% mr kans op Alzhimr t lopn n bij n rnstig tkort aan vitamin D lip dat risico op tot 122%. Aanvullnd studi mot uitwijzn of ht zinvol is om vitamin D supplmntn to t dinn aan sniorn om zo dmnti tgn t gaan. Ovrigns zit dz vitamin ook in voding, vooral in vtt vis, n mt wat lagr ghalts ook in vls n irn. Vitamin D wordt vrdr togvogd aan halvarin, margarin n bakn braadproductn. UITERLIJK Borstvrklining van cup D naar B D bslissing is gnomn! Mijn siliconn borstn gaan ruit! Ik ga trug van n (mooi) grot cup D naar n bschidn cup B. Jarn gldn dacht ik dat ik door grotr borstn vl vrouwlijkr n mooir zou zijn n lit ik n borstvrgroting don. D rst jarn was ik r rg blij m n vold ht god. Maar ht laatst andrhalf jaar hb ik mt rglmaat pijn aan mijn borstn. Ook hb ik al jarn vrmoidhidsklachtn di onvrklaarbaar zijn na allrli gdan ondrzokn. Ik bn inmiddls oudr gwordn n naast d vrvlnd klachtn di z brngn, hb ik z ook nit mr nodig om m mooi n vrouwlijk t voln. Ik bn god zoals ik bn n stds vakr bkruipt m n naar gvol dat r its in mijn lijf zit wat r gwoon nit thuis hoort. Na lang wikkn n wgn hb ik d afspraak gmaakt om z ruit t latn haln. Dit gburt ondr lokal vrdoving want ik hb vrdr gn vrklvingn. Ook hft d chirurg m vrzkrd dat ht r ntjs uit komt t zin zoals voor d borstvrgroting, omdat z achtr d grot borstspir liggn. Ik zi r wl n btj tgnop, zowl tgn d oprati als ho ht ruit zal komn t zin. Zal ht indrdaad wordn zoals ht was? Maar ondanks wat angst kis ik toch voor mzlf n mijn gzondhid! Ik hoop mt mijn vrhaal vrouwn t kunnn latn inzin dat j gzondhid bovn alls gaat n j ook gn siliconn nodig hbt om j vrouw t kunnn voln! Dat is ht mooi van oudr wordn, j wordt mildr n lrt jzlf t accptrn zoals j bnt. Mldpunt klachtn siliconn: https://sits.googl.com/sit/klachtnsiliconn/

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Verslag werkmiddag maart 2015

Verslag werkmiddag maart 2015 Niuwsbrif Tuinvrniging 't Pink april 2015 VOLOP LENTE Vrslag wrkmiddag maart 2015 in dit nummr PERMACULTUUR En artikl van Paul Fabr AANWIJZINGEN VOOR DE TUINKEURING Waar wordt op glt? 2 Zatrdag 14 maart

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Publieksrapportage van het onderzoek

Publieksrapportage van het onderzoek Publiksrapportag van ht ondrzok Paul Sikkma Kindrn n jongrn Positiv kracht Copyright Amstrdam, maart 2012 Qrius n Paul Sikkma, op all ggvns van n tkstn ovr Jongrn 2011, alsmd op all ovrig ondrdln van dz

Nadere informatie

VROUW & GEZONDHEID BEKEND & PSYCHOTISCH DENK EENS WAT VAKER AAN JEZELF EXTRA. Interview: Schrijfster Heleen van Royen over leven met een psychose.

VROUW & GEZONDHEID BEKEND & PSYCHOTISCH DENK EENS WAT VAKER AAN JEZELF EXTRA. Interview: Schrijfster Heleen van Royen over leven met een psychose. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET AD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Zomrklaar Exprt Arian Indn dlt haar ghim Vitamins Ho zorg j voor n vlzij dig voding? Hoofdpijn

Nadere informatie