informatie/activiteitengids najaar 2011 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie/activiteitengids najaar 2011 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten"

Transcriptie

1 informatie/activiteitengids najaar 2011 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten

2 inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Informatie 5 - Bewoners actief in de wijken 5 - Opbouwwerk 5 - Jongerenactiviteiten 6 - Vrijwilligerscentrale en Maatschappelijke stage 6 - Meedoen ook met een beperking 6 Informatie en praktische diensten 6 - Huisbezoek bij 75-plussers 6 - ouderenadviseur/ mantelzorgondersteuning 7 - preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM) 8 - Bezoekdienst voor mensen met dementie en langdurig zieken 8 - Ontmoetingsgroep De Huiskamer 8 - Alzheimer Café 9 - Hulp- en Klussendienst 9 - Tafeltje Dek Je 10 - Activiteitenbureau 10 Informatieve bijeenkomsten 12 - Hoe vind ik als mantelzorger balans? 12 - Migraine, echt een kopzorg 12 - workshop mindfulness voor mantelzorgers 12 - Samen uit, samen thuis 12 - BROEM Veilig Rijden 13 - Leeskring 13 - Film 13 - Filosofie 13 - Kunstgeschiedenis 13 - Rust Roest 13 - Koren 14 - Computercurssuen 14 - PC hulp aan huis 15 Sport en Bewegen 15 Ontmoeten 18 - inloopbijeenkomsten 18 - Hobby/creatief 18 - Kaarten en bordspelen 19 - Samen eten 20 Activiteiten Drie kernen 21 Regels voor deelname 22 Aanmeldingsformulier 23 Informatie andere organisaties 24 van Houten&co is een door kennis gedreven organisatie die bewoners uit Houten van alle leeftijden ondersteunt of in staat stelt onbelemmerd deel te nemen aan de samenleving. In het bijzonder richt van Houten&co zich op mensen die niet volwaardig of risico lopen niet deel te kunnen nemen aan de samenleving. 2 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011

3 voorwoord Geachte lezer, We zijn erg blij dat wij u (wederom) mogen begroeten als lezer van onze info- en activiteitengids. We brengen al jaren deze gids uit: vol informatie over wat van Houten&co voor u kan betekenen. Elk jaar zijn er nieuwe activiteiten en veranderingen in onze werkwijze. Zo ook dit jaar. Graag wijzen we u op enkele daarvan. In 2010 is de samenwerking met het Kursusprojekt Houten gestart. Beide organisaties bieden cursussen en activiteiten aan voor de inwoners van Houten. Met de samenwerking ontstaat er een totaalaanbod, dat gebracht wordt onder de naam Cursus&co. De organisaties blijven vooralsnog naast elkaar bestaan. Met ingang van 2012 zijn alle activiteiten te vinden op een nieuwe website. Maar voor het zover is zijn we vooral op de achtergrond, onzichtbaar voor u, met elkaar aan de slag. Bij de gids is een losse flyer met het gezamenlijke aanbod te vinden. Samen kunnen we meer; en ieder heeft zijn kwaliteiten die door samenwerking beter benut kunnen worden voor onze klanten/deelnemers. Dit is onze drijfveer voor de samenwerking met Kursusprojekt Houten. Wat daarnaast goed uitkomt is dat we door samenwerking efficiënter kunnen gaan werken. Want ook dat willen we. Door meer gebruik te maken van slimme oplossingen kunnen we goedkoper werken en in tijden van bezuinigingen komt dat goed uit. Want ook van Houten&co zal het met minder geld moeten doen. Om te bereiken dat we, ondanks de bezuinigingen, wel de activiteiten kunnen blijven aanbieden hebben we enkele besluiten moeten nemen: de deelnemersbijdrage moet de kosten van de activiteit dekken. Dit betekent dat we van (veel) activiteiten de deelnemersbijdrage hebben moeten verhogen. Om ook kosten naar beneden te brengen kan er met ingang van het nieuwe seizoen alleen nog maar betaald worden met een automatische incasso. Het is niet meer mogelijk te betalen met een acceptgirokaart: dat scheelt heel veel tijd en geld. Gelukkig hebben we daarnaast de korting voor U-pas houders fors kunnen uitbreiden. We hopen dat wij u komend najaar weer van dienst te mogen zijn en u te ontmoeten bij een van onze vele activiteiten. Eddy Coutinho Willy Lageveen Directie van Houten&co Deze gids is speciaal bedoeld voor (potentiële) deelnemers van activiteiten van van Houten&co : ondernemend in welzijn. Informatie-/Activiteitengids najaar

4 Inleiding De brede welzijnsorganisatie van Houten&co werkt vraaggericht voor bewoners uit Houten met een welzijnsvraag. In het bijzonder richt van Houten&co zich op mensen in een kwetsbare positie. Ieder mens telt is een belangrijk motto voor van Houten&co en haar medewerkers. Voor elke bewoner in Houten wat wils. Het opbouwwerk ondersteunt de buurtbewoners in de wijken. In de verschillende door van Houten&co beheerde locaties zijn er activiteiten voor volwassenen en 55+ers. Ondersteunende activiteiten gericht op hulp, zoals ouderenadviseurs, mantelzorgondersteuning, Tafeltje Dek Je en de Klussendienst worden ook georganiseerd door van Houten&co. Door het jongerenwerk worden in de wijken Noord-Oost, Noord-West, Zuid-Oost en Zuid-West activiteiten voor tieners en jongeren in de leeftijd van jaar georganiseerd. De activiteiten vinden altijd plaats in samenwerking met de tieners zelf. In Jongerencentrum Enter vinden de activiteiten plaats voor de leeftijdsgroep jaar. Via de Vrijwilligerscentrale Houten, ook onderdeel van van Houten&co, worden mensen die graag vrijwilligerswerk doen gekoppeld aan organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. De makelaar maatschappelijke stages, ook wel bekend als Mas, bemiddelt jongeren van het College De Heemlanden, Houtens en het Wellant naar een stageplek bij maatschappelijke organisaties uit Houten. van Houten&co telt 40 medewerkers en ongeveer 340 vrijwilligers die zich inzetten voor de bewoners in Houten. Op kunt u meer informatie over de organisatie, de diensten en activiteiten die georganiseerd en ondersteund worden door van Houten&co en de verschillende werksoorten vinden. 4 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011

5 ALGEMENE INFORMATIE Bewoners actief in de wijken Van Houten&Co wil de betrokkenheid van bewoners bij de samenleving stimuleren. Zij wil mensen uitdagen zich in te zetten voor elkaar en voor hun wijk. Opbouwwerkers en sociaal cultureel werkers van van Houten&co zijn daarvoor op allerlei manieren, samen met bewoners jong en oud actief in de wijken en kernen van Houten. Zij ondersteunen bewoners met het vormgeven van hun ideeën, plannen en activiteiten. Hierna vindt u een aantal voorbeelden, meer info op Opbouwwerk De opbouwwerkers van van Houten&co werken in de wijken. Zij leggen en onderhouden contacten met wijkbewoners en organisaties en weten wat er speelt in de wijk. Het opbouwwerk speelt in op actuele zaken waar bewoners om ondersteuning vragen. De opbouwwerker verbindt, geeft advies, bemiddelt, ondersteunt en verwacht dat bewoners zelf actief meedenken en meedoen. Wanneer bewoners komen met een initiatief of signaal weet het opbouwwerk de juiste personen of instanties te vinden. Het opbouwwerk brengt bewoners en organisaties bij elkaar zodat zaken opgepakt kunnen worden. Vaak is verbinden genoeg, er kan ook ondersteuning geboden worden, faciliteiten zoals onderdak voor een bijeenkomst of in een aantal gevallen worden er op thema projecten opgezet. Voorbeelden hiervan zijn het interculturele vrouwen ontmoetingsproject De Verteltas in Houten Noord-Oost. In Zuid verzorgen bewoners een aantal keren per jaar een maaltijd in De Vuurtoren en er worden in de keuken van Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld allerlei kookworkshops gegeven door wijkbewoners. Er wordt samen gekookt en gegeten. Al deze activiteiten worden ondersteund door het opbouwwerk: - Opbouwwerker Lidwine Elshof, Houten Noord, wijkwerkplaats De Meerkoet, Meerkoetweide 39, tel Annekee Bosveld, Houten Zuid, wijkcentrum De Vuurtoren, Zijdemos 30, tel. Wijkwerkplaats De Meerkoet Een unieke plek waar bewoners uit Houten Noord- Oost elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten die ten goede komen aan de wijk. Opbouwwerker Lidwine Elshof en sociaal cultureel werker Luiz Mulder, ondersteunen bewoners bij het realiseren van hun initiatieven om de leefbaarheid en sociale contacten in de wijk te versterken. Zij zijn te vinden in Wijkwerkplaats De Meerkoet, Meerkoetweide 39, tel of en Informatie-/Activiteitengids najaar

6 informatie Jongerenactiviteiten De contactpersoon voor activiteiten voor jongeren en tieners in onze gemeente en in Jongerencentrum Enter is: Daphne van Dijk, of tel Vrijwilligerscentrale en Maatschappelijke stage Vrijwilligerscentrale Houten ondersteunt alle vormen van vrijwilligerswerk, is intermediair tussen vraag en aanbod en werkt voor iedereen. Dus niet gebonden aan leeftijd, opleiding etc. Wilt u uw talenten of vaardigheden inzetten? Dan denken wij graag met u mee. Meer informatie: Margreet Rijgersberg, coördinator Vrijwilligerscentrale, Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten, tel Website: Jongeren doen, via school, vrijwilligerswerk Bij van Houten&co vindt u ook het project maatschappelijke stage in Houten. Maatschappelijke stage is leren binnen en/of buiten de school. Voor meer informatie: Jessica de Lange, makelaar maatschappelijke stage, tel , of Meedoen ook met een beperking Meedoen aan activiteiten, mensen ontmoeten en een eigen plek vinden is niet altijd vanzelfsprekend. We hebben voor verschillende groepen (ouderen, mensen met een licht verstandelijke beperking, kwetsbare mensen) speciale aandacht en activiteiten.voor mensen met een licht verstandelijke beperking worden er diverse activiteiten georganiseerd, er zijn uitstapgroepen, een eetclub, zumba-lessen, discoavonden, sjoelmiddagen, vriendenkringen e.d. Er verschijnt elk half jaar een flyer met alle nieuwtjes en het activiteitenprogramma van Onbeperkt meedoen. Wil je de digitale nieuwsbrief toegestuurd krijgen? Stuur een naar De contactpersoon, Corrie Bransen, is telefonisch te bereiken in centrum, tel: Informatie en praktische diensten Huisbezoek bij 75-plussers: we komen bij u langs Bent u 75 jaar of ouder, dan kunt u zich via Preventief Huisbezoek 75+ laten informeren over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt denken aan onderwerpen op het gebied van wonen, vervoer, mobiliteit, financiën, zorg thuis, mantelzorg, sociale contacten en tijdsbesteding. Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden die er zijn en waar of hoe u deze kunt aanvragen. Wijk na wijk worden alle 75-plussers aangeschreven en geïnformeerd over de mogelijkheid van Preventief Huisbezoek 75+. Als men belangstelling heeft komt een vrijwillige medewerker op huisbezoek, maar als men wil kan het gesprek ook plaatsvinden op één van de locaties van van Houten & co. De medewerkers worden geschoold en begeleid door Siets Wunderink, coördinator Preventief Huisbezoek 75+. Vanaf september 2011 worden alle 75-plussers in Houten Noord-West aangeschreven, aangezien het om een grote wijk gaat kan het enige tijd duren voordat u een brief ontvangt. Wilt u eerder gebruik maken van Preventief Huisbezoek of woont u in een andere wijk dan kunt u voor een afspraak contact opnemen 6 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011

7 informatie met Siets Wunderink, Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten, tel , bereikbaar op van uur en op van uur. Ouderenadviseur/mantelzorgondersteuning Een ouderenadviseur is een onafhankelijke adviseur die u ondersteunt in het vinden van een passende oplossing bij vragen of problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Mensen vanaf 55 jaar en mantelzorgers van alle leeftijden, die belast zijn met zorg voor een ander, kunnen een beroep doen op de ouderenadviseurs. Wij luisteren en kunnen helpen met het verhelderen van uw vraag, geven informatie en advies, bemiddelen, verwijzen en bieden -indien wenselijk- psychosociale hulp waarbij uw vraag, probleem of moeilijke keuze het uitgangspunt is. Wat kunnen de ouderenadviseurs voor u betekenen? - Het kan zijn dat u vragen heeft over hoe u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen; zijn er aanpassingen in huis mogelijk en hoe krijgt u hulp in het huishouden? De ouderenadviseurs geven informatie en advies. - Als u, uw partner, of uw ouders steeds meer zorg nodig hebben, wat zijn dan de mogelijkheden? Hoe krijgt u de juiste zorg in huis, of u denkt aan verhuizen, maar hoe pakt u dit aan en wat is de juiste huisvesting voor u? - Als u voor een ander zorgt kan het zwaar zijn om deze zorg vol te houden. De ouderenadviseurs kunnen u in dit proces ondersteunen en geven informatie over respijtzorg. - De ouderenadviseurs denken ook met u mee als u zich eenzaam voelt, of uw partner heeft verloren. Wij kunnen een luisterend oor bieden en kunnen u helpen om een voor u passende dagbesteding te vinden. De gesprekken met de ouderenadviseurs kunnen zowel plaatsvinden op een locatie van van Houten&co als bij u thuis. De diensten zijn gratis en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Tineke Noordegraaf en Sanne Huiden zijn de ouderenadviseurs en zijn bereikbaar op t/m van uur in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten, tel , en op van uur in Centrum, Het Kant 199, 3995 GZ Houten, tel Informatie-/Activiteitengids najaar

8 informatie Ik zorg voor een ander bij wie kan IK terecht Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers (POM) Zorgen doe je vanuit verbondenheid. Het is vanzelfsprekend dat u de zorg voor uw ouder(s), partner, kind, broer, zus of vriend op u neemt. Dit kan nodig zijn door een (psychische) ziekte of een handicap. Niet alleen voor degene die zorg nodig heeft maar ook voor u, als jonge of volwassen mantelzorger, is er ondersteuning. Samen met de POM medewerker brengt u de knelpunten en uw ondersteuningswensen in kaart. In dit gesprek krijgt u inzicht in de werkelijke zwaarte van de zorg die u verleent. Onder andere komt aan de orde hoe u de druk van het mantelzorgen ervaart. Ook krijgt u informatie over het hulpmogelijkheden in Houten. Het gesprek is alleen met u en kan plaatsvinden bij u thuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de POM coördinator Monique van den Ende. Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten. Tel of Het POM project is een samenwerkingsproject tussen van Houten&co en handjehelpen Regio Utrecht. Bezoekdienst voor mensen met dementie en langdurig zieken De Bezoekdienst is er voor zelfstandig wonende mensen met dementie, langdurig zieken en hun mantelzorgers in Houten, Schalkwijk, t Goy en Tull en t Waal die behoefte hebben aan hulp en ondersteuning. Mantelzorgers zijn vaak 24 uur per dag in de weer om hun hulpbehoevende naaste te ondersteunen. Om de mantelzorger te ontlasten en om hulp te bieden daar waar geen mantelzorger is, komen vrijwilligers van de Bezoekdienst bij mensen met dementie en langdurig zieken thuis. Zij zorgen voor contact en gezelschap en samen kunnen zij bijvoorbeeld een activiteit ondernemen, een kopje koffie drinken, een goed gesprek voeren, een spelletje doen, foto s bekijken en een stuk wandelen of fietsen. De aanwezigheid van de vrijwilliger kan variëren van eenmaal per drie weken tot een maximum van twee dagdelen per week. Er zijn geen kosten verbonden aan de Bezoekdienst. De Bezoekdienst is een project dat van van Houten&co samen met het Rode Kruis afd. Houten en de Nederlandse Patiëntenvereniging afd. Houten heeft opgezet. Voor meer informatie en/of een aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinator Bezoekdienst Sanne Huiden, bereikbaar op t/m van uur in Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten, tel Ontmoetingsgroep De Huiskamer De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor zelfstandig wonende ouderen. Het doel van deze voorziening is het aanbieden van een zinvolle dagbesteding in groepsverband en een mogelijkheid om contacten te maken met leeftijdsgenoten. Activiteiten die u doet bij de huiskamer zijn divers. U kunt hierbij denken aan koffie drinken, (bewegings-)spellen doen, een thema-activiteit of creatief bezig zijn. Elke keer sluiten we met de gezamenlijke lunch af. De Huiskamer is bedoeld voor ouderen die niet meer zo gemakkelijk deel kunnen nemen aan andere activiteiten, omdat ze slecht ter been zijn, ze er tegenop zien om er heen te gaan of omdat deze activiteiten bijvoorbeeld te druk zijn. De huiskamer heeft vaste begeleiders en bestaat uit een vaste groep, zodat u de gelegenheid krijgt elkaar leren kennen. De eerste huiskamergroep is zo succesvol dat we binnenkort met een tweede huiskamergroep kunnen starten, en wel op. De bijeenkomsten vinden plaats in Centrum 8 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011

9 informatie. De Huiskamer heeft een belangrijke functie in het kader van de ondersteuning van mantelzorgers. Wilt u meer informatie over De Huiskamer? Dan komt de ouderenadviseur bij u langs. Samen bespreekt u of dit een goede activiteit voor u is en kunt u kennismaken met de groep en de begeleiders. Informatie: Corrie Bransen, coördinator van De Huiskamer, tel: of Het Alzheimer Café Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst bedoeld voor mensen die met dementie geconfronteerd worden of er in hun naaste omgeving mee te maken hebben. Het Alzheimer Café Houten wordt georganiseerd door Stichting Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, Stichting Zorgspectrum/Het Haltna Huis, ondersteund door van Houten&co In het najaar 2011 worden de volgende bijeenkomsten georganiseerd - 12 september 2011: Dementie verklaard oktober 2011: Dementie en de huisarts november 2011: Zorg thuis; er kan meer dan u denkt december 2011: Over geld gesproken. De bijeenkomsten zijn van uur in Woonzorgcentrum Het Haltna Huis, Het Kant 193, 3995 GZ Houten. Voor meer informatie: Hennie Vermeulen, Stichting Zorgspectrum, tel Hulp- en Klussendienst De Hulp- en Klussendienst is er voor 55-plussers, mantelzorgers en mensen met een beperking. Om hen te helpen met kleine klussen in en om huis, die net te klein zijn om er een bedrijf bij te halen. U kunt de Klussendienst bereiken op t/m van uur, tel De werkmeester en de vrijwilligers van de Hulp- en Klussendienst bieden hulp bij het verhelpen van praktische gebreken en onveilige situaties in en rondom de woning. De Hulp- en Klussendienst is niet bedoeld voor verhuizingen en kan niet ingezet worden bij werkzaamheden waarvoor een vergunning is vereist of waaraan grote risico s zijn verbonden zoals het werken aan gas- en elektrische installaties of leidingen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Enkele voorbeelden van mogelijke werkzaamheden zijn - Ophangen van lampen, schilderijen, boekenplanken; - Reparatie van een kapotte stekker of fitting; - Herstellen van een lekkende kraan; - Verwarming bijvullen/ontluchten; - Bevestigen van steunen in toilet en/of douche; - TV kanalen/video programmeren; - Klein tuinonderhoud; - Doen van boodschappen en - Vervoer en/of begeleiding naar huisarts of het ziekenhuis. In verband met gebruik van gereedschap en gemaakte organisatiekosten wordt een vergoeding voor het uitvoeren van de werkzaamheden gevraagd. Deze vergoeding wordt tijdens het eerste huisbezoek in overleg met de werkmeester afgesproken. De materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Het uurtarief bedraagt voor - gewone werkzaamheden 8,15 (u-pas 5,40) - straatwerk met sociale/medische reden 8,15 (u-pas 5,40) - tuinonderhoud 11,20 (u-pas 8,15). De Hulp- en Klussendienst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van woningstichting Viveste. Informatie-/Activiteitengids najaar

10 informatie Tafeltje Dek Je Indien uzelf niet meer, of tijdelijk niet meer, in staat bent voor uw warme maaltijd te zorgen, dan kunt u een beroep doen op de maaltijdvoorziening van Tafeltje Dek Je. Gezond en lekker eten zonder te koken? Dat kan met onze koelvers maaltijden. Wij bezorgen de maaltijden wekelijks bij u thuis. De voordelen op een rij: - u eet wanneer het u uitkomt - u bewaart de maaltijden in de koelkast - u verwarmt de maaltijden snel en gemakkelijk in de magnetron - beschikt u niet over een magnetron, dan kunt u via Tafeltje Dek Je een magnetron in bruikleen krijgen - volop keuze, ook als u een dieet volgt - keuze uit hoofdgerechten, soepen, nagerechten en salades - hoofdgerecht 4.35, soepen en nagerechten 0.75, een salade via de gemeente kunt u, afhankelijk van uw inkomen, een tegemoetkoming krijgen - u kunt als nieuwe gebruiker een introductiepakket aanvragen. Bij een bestelling van 5 maaltijden ontvangt u er 2 gratis Voor informatie en/of het aanvragen van de maal tijden kunt u contact opnemen met het meldpunt van Tafeltje Dek Je, centrum, tel Bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken. Activiteitenbureau Het aantal activiteiten groeit en de werkzaamheden rond activiteiten vinden verspreid in onze organisatie plaats. Om onze deelnemers aan de activiteiten, onze vrijwilligers en docenten beter van dienst te kunnen zijn de werkzaamheden rond activiteiten gebundeld in het Activiteitenbureau. We gaan nauw samenwerken met Stichting Kursusprojekt Houten (www.kursusprojekthouten.nl). Beide organisaties bieden cursussen en activiteiten aan voor de inwoners van Houten en met de samenwerking ontstaat er een totaalaanbod. Dit aanbod wordt gebracht onder de naam Cursus&Co. Fleur Esmeijer ( en Carla Titulaer ( zijn werkzaam in het Activiteitenbureau. Telefonisch zijn ze bereikbaar t/m van uur in wijkcentrum De Vuurtoren (tel. ). van Houten&co organiseert en ontwikkelt voor een brede doelgroep tal activiteiten. Een groot deel van de huidige activiteiten zijn op 55-plussers gericht, maar zijn ook geschikt voor jongere mensen, gewoon omdat het een plezierige activiteit is of een leuke groep mensen. 10 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011

11 informatie De 3kernen bus: Driekabus! Door een samenwerking van vele organisaties, (de scholen van Schalkwijk, Tull en t Waal, t Goy, de Zonnebloem en Belangengroep Schalkwijk en van Houten&co ) enthousiaste dorpsbewoners en een bijdrage van onder andere Leader + rijdt er in de kernen vanaf september 2008 een bijzondere bus. Geen bus die rijdt van halte naar halte, maar een bus voor aangepast groepsvervoer. Een bus die schoolkinderen kan vervoeren naar excursies en naschoolse opvang of ouderen brengt naar een dorpshuis voor een gezellige middag. De standplaats van de bus is vlakbij het station Castellum. Meer informatie over de bus en hoe deze te reserveren kan via tel.: (Miranda Meijdam). De bibliotheek komt bij u thuis! Wilt u ook graag de nieuwste boeken of tijdschriften lezen, luisterboeken horen of speelfilms zien op dvd, maar is de biblioteek niet of moeilijk bereikbaar voor u door ziekte of handicap? Bibliotheek Houten is in Houten, t Goy, Tull en t Waal en Schalkwijk de service: bibliotheek - aan huis gestart. Meer informatie: Bibliotheek Houten, Ans Severt, tel.: Reizen zonder beperking met de rolstoelbus Rolstoelers in Houten hebben hun vervoer in eigen hand De rolstoelbus in Houten is gerealiseerd op initiatief van de werkgroep Mobiliteit Gehandicapten Houten, onderdeel van van Houten&co in samenwerking met Wheels4all. Contactpersoon: Wil Veen, info: U-pas De U-pas is een gratis kortingspas voor mensen met een lager inkomen. Op vertoon van deze kaart kunnen U-pashouders korting krijgen op diverse activiteiten, zoals zwembad, bibliotheek, theater en zelfs voetbal (FC Utrecht). De U-pas is oorspronkelijk een kortingspas van de gemeente Utrecht. Inmiddels heeft Houten zich aangesloten bij de U-pas; Wanneer komt u in aanmerking voor een U-pas? Als uw inkomen op uw jaaropgave binnen de volgende grenzen ligt, komt u in aanmerking voor de U-pas. Onder 65 jaar Nieuwe grenzen Boven 65 jaar Nieuwe grenzen alleenstaanden alleenstaanden Alleenst. ouder Alleenst. ouder Samenwonend gehuwd Samenwonend gehuwd (Fiscaal) loon op jaaropgave U kunt ook telefonisch een formulier aanvragen bij het U-pasbureau, tel (op werkdagen 9-11 uur). Informatie-/Activiteitengids najaar

12 INFORMATIEF/CULTUREEL Om deelname aan de activiteiten te stroomlijnen is er een 5-strippenkaart beschikbaar. Deze kaart kunt u kopen in Centrum en is te gebruiken bij de volgende activiteiten in : Informatiebijeenkomsten, Filmmiddagen, Soosmiddagen op. Een 5-strippenkaart kost 7,00 (u-pas 5,00) Informatiebijeenkomsten Wilt u zeker zijn van een plaats, haal dan vooraf een toegangskaartje bij Centrum of reserveer telefonisch een kaartje via tel: Hoe vind ik als mantelzorger balans? Tijdens deze middag wordt ingegaan op de balans tussen inspanning en ontspanning: hoe ziet die balans er voor u uit? Wat zorgt bij u voor ontspanning en hoe kunt u hiervoor tijd vrijmaken. Door Astrid Wolters, trainer/coach Indigo Plaats: Centrum Datum/Tijd: 22 september, u. Kosten: 1,50 en met U-pas 1,00 Informatie: Centrum, tel Migraine, echt een kopzorg Naast een presentatie over verschillende vormen van hoofdpijn en hoe deze ontstaan, geeft de lezing nieuw inzicht in het gebied in de hersenen waarin migraine prikkels worden afgegeven. Daarnaast komt een hoofdpijnverpleegkundige aan het woord die uitleg geeft over het hoe en wat van de hoofdpijnpoli s in ons land. Plaats: Centrum Datum/Tijd: 20 oktober, u. Kosten: 1,50 en met U-pas 1,00 Informatie: Centrum, tel Workshop mindfulness voor mantelzorgers Ingegaan wordt op wat mindfulness is en wat het voor u als mantelzorger kan betekenen. U maakt kennis met een aantal oefeningen die kunnen bijdragen om meer in het nu te leven. Door Karin Medema, trainer/coach Indigo Plaats: Centrum Datum/Tijd: 3 november, u. Kosten: 1,50 en met U-pas 1,00 Informatie: Centrum, tel Samen uit, samen thuis Samen met anderen genieten van kunst en actuele tentoonstellingen in mooie musea. Indien mogelijk gecombineerd met een stadwandeling. Samen reizen per openbaar vervoer. Voorheen kon u deelnemen aan het samen uit, samen thuis aanbod in deze gids. Nu willen we samen met u het programma en de data vaststellen voor het komende seizoen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten op 15 september om uur uur in centrum. Het samen uit, samen thuis programma wordt daarna gepubliceerd. 12 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011

13 informatief BROEM Veilig Rijden Deze cursus is bedoeld om de rijvaardigheid van oudere verkeersdeelnemers te toetsen en op te frissen. Deelnemen aan het verkeer doet sterk een beroep op geestelijke en lichamelijke vaardigheden, zoals waarnemen, reactievermogen en concentratie. Deze worden met het toenemen van de leeftijd minder en in de meeste gevallen gecompenseerd door de rijervaring. Hoe is het met uw rijvaardigheid gesteld? U kunt dit te weten komen door deel te nemen aan de Veilig Rijden 50+ dag in Houten. De cursus bestaat uit drie onderdelen: een speciaal voor deze cursus opgeleide rijinstructeur neemt een praktijkproef af in uw eigen auto. Na deze korte autorit wordt de rit geëvalueerd. De instructeur wijst u op mogelijk ingeslopen patronen en geeft u persoonlijk advies en tips; u krijgt voorlichting en u maakt een toets over verkeersregels en -tekens; uw reactie, ogen en oren worden deskundig getest. Plaats: Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld Datum/Tijd: 11 oktober uur of uur Kosten: 15,00 (inclusief koffie/thee) ter plaatse te voldoen Informatie: Activiteitenbureau, tel. Extra: Deze cursus wordt uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Gemeente Houten, van Houten&co en gecertificeerde rij-instructeurs. Cursussen en bijeenkomsten educatief/cultureel Filosofie, film, kunstgeschiedenis, leeskring Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Leeskring u. 3,00 2,00 Mw. H. Elzinga Data 21/9, 19/10, 16/11, 21/12 Leeskring u. 3,00 2,00 Mw. E. Boon Data 14/9, 12/10. 9/11, 14/12 Leeskring u. 3,00 2,00 Activitieitenbureau Data 14/9, 26/10, 7/12 Filmmiddag u. 2,00 1, Data 15/9, 13/10, 17/11 en 15/12. Filosofie* De Vuurtoren 64,50 6 lessen 32,25 6 lessen Mw. I. Kohlenberg tussen 18 en 19 uur Data 4, 18 okt., 1, 15, 29 nov., 13 dec. Kunstgeschiedenis 1: Vergeten kunstenaars* 9.30 u. 75,00 10 lessen 37,50 10 lessen Mw. I. ten Wolde Data: 7, 14, 28 okt.,4, 11, 18, 25 nov., 2, 9, 16 dec. Kunstgeschiedenis 2: De 20ste eeuw* Rust Roest* u ,00 10 lessen 30,00 37,50 10 lessen 15,00 Mw. I. ten Wolde Activitieitenbureau Data: 7, 14, 28 okt.,4, 11, 18, 25 nov., 2, 9, 16 dec. Data:13, 10, 27 sept., 4, 11 okt. * Meer informatie zie ingesloten flyer Informatie-/Activiteitengids najaar

14 koren Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Zangkoor Animo u. De Grund 10,50 p.m. 5,25 p.m. Dhr. F. Holman elke v.a. 6 september Zangkoor Castellum Singers u 9,00 p.m. 4,50 p.m. Mw. A.v.d. Winden / Mw. J. Wijnstekers Data 23/30 aug., 6/13/27 sept., 4, 25 okt., 1/8/22/29 nov., 6/13 dec. Zangkoor De Zingende Vuurtoren u. De Vuurtoren 11,20 p.m. 5,60 p.m. Activiteitenbureau elke v.a. 31/8/2011 Computercursussen * De computerlessen zijn gericht op 50 plussers, maar ook geschikt voor mensen die jonger zijn en de computer nog moeten leren kennen. Een cursus bestaat 2 series van vijf lessen. In onderstaand schema worden de data van de eerste vijf lessen genoemd. De tweede serie van vijf lessen worden aansluitend gegeven. De cursussen worden het hele jaar aangeboden. Wilt u deelnemen aan een van onderstaande computercursussen dan kunt u zich aanmeldenvia het inschrijfformulier. Inloopmiddag: Op 2 september, van wordt een inloopmiddag georganiseerd waar u meer informatie over de cursussen krijgt en met een docent kunt kijken welke cursus bij u past. Cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling. De cursussen worden gegeven in, Hollandsspoor 37, Houten en er wordt gewerkt met basisboeken van Addo Stuur. In het najaar 2011 gaan we met onderstaande cursussen van start: Activiteit Fotobewerken (cursus 1) Internet Windows 7 (cursus 1) Internet Windows 7 (cursus 1) Internet XP (cursus 1) Kennismaken met de computer met XP (curus 1) Kennismaken met de computer met Vista (cursus 1) Kennismaken met de computer met Windows 7 (cursus 1) Opfriscursus Vista Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon u u u u u. 55,20 55,20 55,20 55,20 42,00 42,00 42,00 42,00 27,60 27,60 27,60 27,60 21,00 21,00 21,00 21, Informatie Kosten excl. boek. Data 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10. Kosten excl. boek. Data 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10. Kosten excl. boek. Data 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10. Kosten excl. boek. Data 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10. Kosten excl. boek. Data 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10. Kosten excl. boek. Data 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10. Kosten excl. boek. Data 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13,10. Data 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/ Informatie-/Activiteitengids najaar 2011 * Meer informatie zie ingesloten flyer

15 sport en bewegen PC-Hulp-aan-huis In vervolg op de computercursussen en de vragen die de cursisten na de cursus nog tegenkomen, kunt u van de service PC Hulp aan huis gebruik maken. De medewerkers PC-Hulp-aan-huis zijn vrijwilligers en komen bij u thuis voor een kleine bijdrage van 5,00 per hulpaanvraag(en). U koopt een strippenkaart voor een bedrag van 20,00. Deze bestaat uit 4 strippen van 1 uur. Deze kaart en meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van Van Houten&co, Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten, tel De kaart is niet persoonlijk. U kunt met meerdere personen van de kaart gebruik maken. Activiteiten SPORT EN BEWEGEN Ook zet van Houten&co zich in om het aantal sport- en bewegingsactiviteiten voor de diverse doelgroepen te vergroten. We doen dit in samenwerking met overige sportaanbieders in Houten en op initiatief van inwoners in Houten. Hierna ziet u een schema waarin alle wekelijkse doorlopende activiteiten zijn vermeld. Ook bij deze activiteiten kunt u komen kijken en als het u bevalt en er is ruimte, kunt u zich opgeven via de contactpersoon. De kosten worden per maand weergegeven of per aantal lessen, indien de activiteit op bepaalde data en niet het hele seizoen plaatsvindt. Doorlopende activiteiten die wekelijks plaatsvinden Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Badminton Bewegingsleer Cesar Bewegingsleer Cesar Bewegingsleer Cesar Bewegingsleer Cesar Biljarten (30 min) Bowls u u u u u. elke dag v/a u u. De Molenwiek 14,00 p.m. 7,00 p.m. Dhr. J. Luijckx Zaal Mw. C.J. Schoorl-Broersen 15,80 p.m. 7,90 p.m. Wolvenakker Zaal Mw. C.J. Schoorl-Broersen 15,80 p.m. 7,90 p.m. Wolvenakker ,80 p.m. 4,90 p.m. Activiteitenbureau 9,80 p.m. 4,90 p.m. Activiteitenbureau 0,50 - half uur Racket Dhr. C. Gaasbeek 11,00 p.m. 5,50 p.m. Centrum elke v.a. 23/8/2011 elke v.a. 15/8/2011 elke v.a. 15/8/2011 elke v.a. 2/9/2011 elke v.a. 2/9/2011 elke v.a. 2/9/2011 Informatie-/Activiteitengids najaar

16 sport en bewegen Activiteit Country Line Dance, gev.* Country Line Dance, gev.* Country Line Dance, ver gev.* Creatieve dans Gymnastiek Gymnastiek Gymnastiek Gymnastiek Gymnastiek Gymnastiek Koersbal Koersbal Koersbal Koersbal Rolstoeldansgroep I/II Scootmobieltochten Stijldansen, beginners* Dag Begintijd u u u u. Gymnastiek, conditie- Gymnastiek, conditie- Gymnastiek, bodyfit* Gymnastiek, bodyfit* Gymnastiek: Mannen in beweging* u u u u u u u u u u u u u u./ u u u. Stijldansen, gevorderden* u. Plaats Kosten U-pas Schoneveld 25,50 p.m. 12,75 p.m. De Grote Geer De Grote Geer 62,40 12 lessen 62,40 12 lessen 90,00 10 lessen 31,20 12 lessen 31,20 12 lessen 45,00 10 lessen Contactpersoon en telefoon Mw. J. Hendrikse Mw. J. Wijnstekers Mw. J. Wijnstekers Activiteitenbureau 10,50 p.m. 5,25 p.m. Activiteitenbureau De Grote Geer 10,50 p.m. 5,25 p.m. Mw. L. v/d Zwet tussen 19 en 20 uur De Grund 10,50 p.m. 5,25 p.m. Mw. M. Schouten ,50 p.m. 5,25 p.m. Mw. L. v/d Zwet tussen 19 en 20 uur De Vuurtoren 10,50 p.m. 5,25 p.m. Mw. M. Schouten Schalkwijk 10,50 p.m. Mw. C.A. Spruijt 5,25 p.m Sportzaal Mw. L. v/d Zwet 10,50 p.m. 5,25 p.m. Den Oord tussen 19 en 20 uur Sportzaal Mw. L. v/d Zwet 10,50 p.m. 5,25 p.m. Den Oord tussen 19 en 20 uur Sportzaal Mw. L. v/d Zwet 18,20p.m. 9,10 p.m. Den Oord tussen 19 en 20 uur Sportzaal Mw. L. v/d Zwet 18,20p.m. 9,10 p.m. Den Oord tussen 19 en 20 uur 10,50 p.m. 5,25 p.m. Activiteitenbureau De Grote Geer 7,75 p.m. 3,85 p.m. Mw.A.Erkelens-Cooke ,75 p.m. 3,85 p.m. Mw. J. Cornel Schalkwijk 7,75 p.m. 3,85 p.m. Dhr. J.A. Spaan Tull en t Waal 7,75 p.m. 3,85 p.m. Mw. J. Manten De Grund, vanaf Schoneveld Schoneveld 4,50 per les gratis 62,50 10 lessen 62,50 10 lessen 2,25 per les 31,25 10 lessen 31,25 10 lessen Mw. C. Westphal Mw. J. Cornel Mw. T. Hogenes Mw. T. Hogenes Informatie elke v.a. 2/9/ /9-7/ /9-7/ Data 9, 16, 23, 30 sept., 7, 14, 21, 28 okt. 4, 11 nov. elke v.a. 15/8/2011 elke v.a. 6/9/2011 elke v.a. 6/9/2011 elke v.a. 8/9/2011 elke v.a. 1/9/2011 elke v.a. 1/9/2011 elke v.a. 5/9/2011 elke v.a. 5/9/2011 elke v.a. 5/9/2011 elke v.a. 8/9/2011 elke v.a. 15/8/2011 elke v.a. 5/9/2011 elke v.a.7/9/2011 elke v.a. 15/8/2011 elke v.a.18/8/2011 Data 8/15/22/29 sept., 6/13/20 okt., 3/10/17/24 nov, 1/8/15 dec. van april tot oktober Data:13/27 okt., 3/10/17/24 nov., 1/8/15/22 dec. Data:13/27 okt., 3/10/17/24 nov., 1/8/15/22 dec. 16 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011 *Meer informatie zie ingesloten flyer

17 sport en bewegen Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Stijldansen, vrije dansvond T ai Chi Chuan* Tennis (tot 18/4) Tennis (tot 18/4) Wandelgroep I wandelgroep II wandelgroep III Werelddans* Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga u u u u uur uur uur u u u u u u u u. Schoneveld 5,00 3,00 Mw. T. Hogenes ,00 p.m. 7,50 p.m. Mw. J. Wijnstekers / Activiteitenbureau Racket najaar 60,00/ najaar 30,00/ Mw. T. van Boven Centrum voorjaar 75,00 voorjaar 37, tussen 19 en 20 uur Racket najaar 60,00/ najaar 30,00/ Mw. T. van Boven Centrum voorjaar 75,00 voorjaar 37, tussen 19 en 20 uur 10,00 5,00 Mw. I. Dirkzwager / per jaar per jaar E.Kemper ,00 5,00 Mw. H. Scheepers / per jaar per jaar T. Rossel ,00 5,00 Dhr. H. Vos / per jaar per jaar B. van Essenveld De Grote Geer 23,00 p.m. 11,50 p.m. Mw. L. Haak Den Oord 16,70 p.m. 8,35 p.m. Mw. A. de Kok, tussen 17 en u. Den Oord 16,70 p.m. 8,35 p.m. Mw. A. de Kok, tussen 17 en u. Wolvenakker 18,20 p.m. 9,10 p.m. Mw. A. de Kok, tussen 17 en u. Wolvenakker 18,20 p.m. 9,10 p.m. Mw. A. de Kok, tussen 17 en u. 16,70 p.m. 8,35 p.m. Activiteitenbureau t Goy 16,70 p.m. 8,35 p.m. Mw. C. van Doorn De Vuurtoren 16,70 p.m. 8,35 p.m. Activiteitenbureau Data: 16 sept., 21 okt., 18 nov., 16 dec. elke, v.a. 2/9/ sept. - 6 april sept. - 6 april 2012 maart t/m oktober maart t/m oktober hele jaar elke v.a. 8/9/2011 elke v.a. 5/9/2011 elke v.a. 5/9/2011 elke v.a. 8/9/2011 elke v.a. 8/9/2011 elke v.a. 15/8/2011 elke v.a. 15/8/2011 elke v.a.19/8/2011 Activiteiten op het gebied van bewegen aangeboden door andere organisaties Activiteit Dag Tijd Plaats Informatie Van Aqua naar beter Voor mensen met tijdelijke of structurele fysieke klachten Zwemactiviteiten u. Zwembad De Wetering / / u. Zwembad De Wetering Bowlen u. Bowlingcentrum Houten P. de Bree, Tafeltennis u u. HTTC, Kruisboog 12 Tennislessen u. LTV De Doordraaiers, Koedijk 3 De heer J. Klooster of *Meer informatie zie ingesloten flyer Informatie-/Activiteitengids najaar

18 ONTMOETEN ONTMOETEN Inloopbijeenkomsten In alle centra van van Houten&co staat de deur open voor iedereen. Gastvrije vrijwilligers staan u graag te woord. Iedereen is welkom om een praatje wil maken, een spelletje te doen, een krant of tijdschrift wil lezen. In bent u vrij om op een computer wat te internetten. En indien u nog niet zo thuis bent op de computer kunt u een afspraak maken met een handige vrijwilliger die u graag op weg helpt. Activiteit Dag Begintijd Bingo u. Bingo u. Soosmiddag: wenskaarten/handwerken Stuifes Inn zondag Hobby/creatief Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon 0,60 Mw. D. Hoogerdijk per kaart ,60 Mw. D. Hoogerdijk per kaart ,50 1, consumpties Informatie Data 20/9, 18/10, 15/11, 20/12 Data 29/9, 27/10, 24/11 5 strippenkaart: elke diverse activiteiten Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Breien: Houten breit door Creatieve middagen u. 2/4 e De Vuurtoren consumpties consumpties De Vuurtoren oneven weken v.a. 12/9/2011 Handwerken 1,50 1, elke Handwerken Kontaktclub Patchwork* Sieraden maken Tekenen/schilderen u u u u. 2,50 44,00 8 lessen 4,00 consumpties 22,00 8 lessen Mw. C.Bakker / Mw. R.Viegen Activitieitenbureau Mw. R. Koch elke v.a. 24/8/2011 Data:15/29 sept., 13/27 okt., 10/24 nov., 8/22 dec. Data: 5, 19 sept., 3, 31 okt., 14, 28 nov., 12 dec. elke 18 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011 * Meer informatie zie ingesloten flyer

19 ONTMOETEN Hobby/creatief Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Tekenen/schilderen Nieuwoord 12,50 p.m. 6,25 p.m. Dhr. G.v.d.Berg elke v.a. 2/9/2011 Tekenen/schilderen Schoneveld 108,00 12 lessen 54,00 12 lessen Aktiviteitenbureau Data 9/16/23/30 sept., 7/14/21/ 28 okt., 4/11/19/25 nov. Tekenen/schilderen De Vuurtoren 108,00 12 lessen 54,00 12 lessen Aktiviteitenbureau Data 6/13/20/ 27 sept., 4/11/25 okt., 1/8/15/22/29 nov. Tekenen/schilderen: open atelier consumpties elke KAARTEN EN BORDSPELEN Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Bridge 2,00 Dhr. S. Schuitema elke Bridge Kontaktclub De Grote Geer 2,50 Mw. C. Vijver elke v.a. 18/8/2011 Klaverjas Kontaktclub De Grote Geer 2,50 Mw. T. Veenendaal elke v.a. 17/8/2011 Klaverjas/spellenmiddag De Vuurtoren consumpties De Vuurtoren elke Klaverjassen u. Schalkwijk 2,60 Dhr. De Wit elke Klaverjassen e.a. spellen u. consumpties elke Klaverjassen/jokeren u. t Goy 3,00 Mw. J. Boot elke Klaverjassen: Groot Houten Bokaal Postzegelruilbeurs Rummyclub u u u. 2,50 consumpties 1,00 Dhr. C. van Buuren oktober 2011 Data15 sept., 20 okt., 17 nov., 15 dec. elke Schaken u. consumpties elke Soosmiddag: bridge/ klaverrjassen/spellen 1,50 1, strippenkaart: elke * Meer informatie zie ingesloten flyer Informatie-/Activiteitengids najaar

20 ONTMOETEN SAMEN ETEN Activiteit Dag Begintijd Plaats Kosten U-pas Contactpersoon en telefoon Informatie Dinerclub u. 7,65 5,65 Trudie Hogenes Data 13, 27 sept., 11, 25 okt., 8, 22 nov., 7, 20 dec. K(ook) voor jou* div.dagen u. Schoneveld 10,00/15,00 Dhr. B. Smits kookworkshops: 27/9, 27/10, 14/11, 29/11, 14/12 Vershofdiner ma/di/do/vr u. Haltna Huis 8,45 6,45 Het Haltna Huis Aanmelden voor uur op de betreffende dag Verspreiding Deze gids wordt huis-aan-huis bezorgd in Houten bij alle 65-plussers. In de drie kernen wordt de gids verspreid bij de 55-plussers. Alle andere inwoners van Houten, die graag een gids van van Houten&co willen ontvangen, is de gids in de gemeente Houten gratis af te halen bij Centrum (Het Kant 199), centrum (Hollandsspoor 37) en Wijkcentrum De Vuurtoren (Zijdemos 30), Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld (Zonnehout 36), GemeenteInGang (Onderdoor 23) en de bibliotheek (Onderdoor 158), Als u de gids niet gekregen heeft en hem graag thuis gestuurd wilt hebben is een telefoontje met dienstencentrum, tel voldoende. Aanmelden Voor alle activiteiten en cursussen in deze gids kunt u zich aanmelden door het inleveren van het aanmeldingsformulier in deze gids bij de contactpersoon of bij van Houten&co. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. 20 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011 * Meer informatie zie ingesloten flyer

21 ONTMOETEN ACTIVITEITEN DE DRIE KERNEN Ook de drie kernen, Tull en t Waal, Schalkwijk en t Goy hebben hun eigen werkgroep, die jaarlijks een programma samenstellen. Hierna vindt u de contactgegevens en de activiteiten die in het voorjaar worden georganiseerd. Werkgroep Senioren Schalkwijk Secretariaat: Adrie v. Emmerik, Lange Uitweg 59, 3999 WK Tull en t Waal Tel , Vrijdag 2 september Bustocht naar Waalwijk Vrijdag 28 oktober Bingo met nieuw bingo apparaat. Vrijdag 18 november Lezing over het Koningshuis. Voor inwoners drie kernen Dinsdag 6 december Sinterklaasfeest Verder: Elke uur Klaverjassen, rummycub en jokeren. Inl. Dhr. De Wit, tel Elke (v.a. 18/8) uur Gymnastiek inl. Mw. Spruijt, tel Elke (v.a. 15/8) uur Koersbal Inl. Dhr. Spaan, tel Werkgroep Welzijn Ouderen Tull en t Waal Secretariaat Marry Nieuwhoff, Waalseweg 7, 3999 NN Tul en t Waal Tel , 23 september 9.30 uur Excursie naar Het Militaire Luchtvaart Museum Soesterberg 28 oktober uur Knutselen met fiets(binnen) banden in het Gebouw 25 november uur Sinterklaasviering in het Gebouw 21 december uur Kerstviering in het Gebouw Verder: Elke (v.a. 15/8) uur Koersbal Werkgroep Welzijn Ouderen t Goy Secretaris Joke Boot, De Eng 17, t Goy, Tel Donderdag 29 september Co van Zuilen komt ons het een en ander over wilde planten in onze polder vertellen. Donderdag 6 oktober Bingo, er worden 4 rondes gespeeld. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Donderdag 20 oktober Iemand van de vereniging komt het een en ander over de ziekte van Lyme en teken vertellen. De Kleine Kernen worden uitgenodigd. Donderdag 27 oktober Kaartmiddag, klaverjassen en jokeren. De dames van Zij Actief komen overheerlijke wafels bakken. Donderdag 10 november De wijkagent vertelt het één en ander over senioren en veiligheid. Donderdag 1 december Sinterklaasmiddag. We krijgen bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. Donderdag 22 december Kerstmiddag: Kings Combo zingt kerstliederen. We besluiten met een kerstetentje. Verder: Bijna elke middag om uur soosmiddag. Elke middag tot uur: yoga in het dorphuis. Elke middag kaartmiddag klaverjassen en jokeren. Entree 3,-. Informatie-/Activiteitengids najaar

22 algemeen Regels voor deelname Het seizoen loopt van september t/m mei. De vakantiestop is voor de meeste activiteiten tijdens de maanden juni, juli en augustus. Op zon- en feestdagen vinden geen activiteiten plaats tenzij anders is aangegeven. De deelnemers aan de activiteiten betalen een deelnemersbijdrage.hiervoor gelden onderstaande regels: Deelnemers aan activiteiten verbinden zich tot bericht bij de start van de cursus. deelname voor de gehele cursus of seizoen of Als een bijeenkomst door onvoorziene het nog resterende gedeelte daarvan. Dit houdt omstandigheden niet door kan gaan, wordt deze in dat ongeacht incidentele afwezigheid elke bijeenkomst ingehaald aan het einde van de maand of periode de verschuldigde bijdrage cursus/of seizoen. Er wordt geen correctie van moet worden betaald. de deelnemersbijdrage gedurende het seizoen Voor cursussen geldt dat het gehele toegepast. cursusgeld vooraf wordt betaald. Deelname aan een cursus of activiteit geschiedt De deelnemersbijdrage kan alleen per op eigen risico. automatische incasso worden betaald. Indien er voor een bepaalde cursus onvoldoende Voor doorlopende (wekelijkse) activiteiten geldt aanmeldingen zijn, kan het Activiteitenbureau de regel, dat de kosten in gelijke termijnen, per Cursus&co besluiten de cursus te annuleren. kwartaal, worden geïncasseerd. De deelnemersbijdrage wordt in de tweede maand van het zo spoedig mogelijk bericht. Het deelnemersgeld Bij niet doorgaan van de cursus krijgt de cursist kwartaal van uw rekening afgeschreven (dus per wordt dan teruggestort. 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november). Activiteitenbureau Cursus&co behoudt zich Wilt u gebruikmaken van de korting van de het recht voor om wijzigingen aan te brengen U-pas, dan kunt u bij de aanmelding uw naam in het cursusprogramma. Wanneer een cursus en U-pasnummer opgeven. De korting wordt of cursusdeel door omstandigheden niet kan dan automatisch verwerkt. doorgaan, wordt het deelnemersgeld naar rato Annuleren of afzeggen van een cursus kan, terugbetaald. tegen 100% restitutie, mits: Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, - dit binnen 7 werkdagen na inschrijving geschiedt dient hij/zij dit per mail of telefonisch door te geven - dit niet na aanvang van de cursus is (als de aan Activiteitenbureau Cursus&co, tel. cursus/activiteit plaatsvindt binnen 7 dagen Tijdens de cursussen en activiteiten kunnen na inschrijving is geen restitutie mogelijk) foto s en video-opnamen gemaakt worden voor - daarnaast is het mogelijk om iemand anders publicitaire doeleinden, zoals folder, flyer, poster, deel te laten nemen aan de cursus/activiteit; website en persberichten. Mocht u hier bezwaar dit dient bij de afmelding te worden gemeld. tegen hebben, dan kunt u dat ter plekke aan de Opzeggen van deelname aan een doorlopende fotograaf kenbaar maken. activiteit wordt door de deelnemer doorgegeven Voor alle vragen kunt u terecht bij het aan het Activiteitenbureau Cursus&co, Activiteitenbureau Cursus&co, bereikbaar op tel en gaat in per het volgende kwartaal. t/m van uur in U bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten Wijkcentrum De Vuurtoren, Zijdemos 30, houden van de cursusdata. U ontvangt geen 3994 KE Houten (tel. ) 22 Informatie-/Activiteitengids najaar 2011

23 Algemeen Aanmeldingsformulier-/machtigingsformulier ONTMOETEN s.v.p. inleveren bij een van onze locaties of sturen naar Postbus 209, 3990 GA Houten Heer / mevrouw (voorletters) (naam) Adres: postcode/plaats: Telefoonnummer: adres: Geboortedatum: U-pas nummer : rekeningnummer: Geeft zich op voor de volgende activiteit of cursus: Datum: Handtekening: Alle deelnemersbijdragen worden via automatische incasso voldaan. Het aanmeldingsformulier dat nieuwe deelnemers van de activiteiten invullen is tevens een machtigingsformulier voor de automatische incasso De deelnemersbijdrage - voor cursussen wordt in een keer geïncasseerd. - de doorlopende activiteiten worden per kwartaal geïncasseerd. De deelnemersbijdrage wordt in de tweede maand van het kwartaal van uw rekening afgeschreven (dus per 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november). U machtigt, middels het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier, van Houten&co tot eenmalige incasso of een doorlopende automatische incasso van de verschuldigde periodieke bedragen van de door u gevolgde activiteit. Door ondertekening verklaart ondergetekende dat hij/zij bevoegd is de overeenkomst aan te gaan en door hem/haar vermelde gegevens op het formulier correct zijn. Opzeggen van deelname aan een doorlopende activiteit wordt door de deelnemer doorgegeven aan het Activiteitenbureau Cursus&co (tel. ) en gaat in per het volgende kwartaal. Informatie-/Activiteitengids najaar

informatiegids voor senioren 2012/2013 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten 030-7001500 Nieuw telefoonnummer

informatiegids voor senioren 2012/2013 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten 030-7001500 Nieuw telefoonnummer informatiegids voor senioren 2012/2013 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten Nieuw telefoonnummer 030-7001500 2 voorwoord Voor u ligt de informatiegids voor senioren in de gemeente Houten.

Nadere informatie

informatiegids 2010 / 2011 activiteitengids najaar 2010 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten

informatiegids 2010 / 2011 activiteitengids najaar 2010 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten informatiegids 2010 / 2011 activiteitengids najaar 2010 van Houten&co : dé welzijnsorganisatie van Houten informatiegids 2010 / 2011 sport en BeWegen informatief/cultureel ontmoeten algemeen inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

ONBEPERKT MEEDOEN! ACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING NAJAAR 2011

ONBEPERKT MEEDOEN! ACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING NAJAAR 2011 Heb je vragen over de activiteiten die in deze folder staan? Neem dan contact op met: 'van Houten&co' - Corrie Bransen, e-mail: c.bransen@vanhoutenenco.nl Centrum Markant, Het Kant 199, 3995 GZ, Houten,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen. Wijk en Buurt. Activiteiten en Ontmoeting. Vrijwilligerswerk. Mantelzorg

Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen. Wijk en Buurt. Activiteiten en Ontmoeting. Vrijwilligerswerk. Mantelzorg Wijk en Buurt Activiteiten en Ontmoeting Vrijwilligerswerk Mantelzorg Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen Advies en Ondersteuning Algemene informatie Servicediensten Even voorstellen Welzijn Stichtse

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016

Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016 Activiteiten voor senioren Ouder-Amstel september - oktober 2016 Activiteiten voor senioren In Ouder-Amstel is altijd wat te beleven, ook voor senioren. Coherente organiseert activiteiten voor senioren

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN

Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN Informatie Brede School PIRAMIDE EN TRIMARAN SCHOOLJAAR 2012 2013 Inhoud: Welkom Doelstellingen Algemene voorwaarden o.a. inschrijven. - algemeen - uitval van lessen - betaling - materialen - vervoer van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg.

NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. Voorheen... LEIDSCHENDAM-VOORBURG NIEUWSBRIEF OUDEREN De ouderenadviseurs zijn hét aanspreekpunt voor alle zelfstandig wonende ouderen in Leidschendam-Voorburg. 070-386 3113 BESTE LEZER, De seniorenkrant

Nadere informatie

Recreatief, creatief, sportief en workshops

Recreatief, creatief, sportief en workshops Recreatief, creatief, sportief en workshops t Binnenhuys De Meent 4 3833 EA Leusden U bent van harte welkom! t Binnenhuys: Dé plek voor recreatie, creativiteit, sport en workshops Voorwoord Midden in Leusden

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON

Maandagmorgen gymnastiek van 10.00 10.45 uur door de SWON Voorwoord Samen met de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet (SWON) en Het Venster worden er al jarenlang activiteiten georganiseerd in de recreatiezaal van de Brem, van Hallstraat 1. Het aantal mensen dat

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, spierversteviging en oefeningen op muziek. Wanneer Maandag 10.15-11.15 uur Spel en Sport Wat

Nadere informatie

Januari-februari 2015 Naschoolse Activiteiten

Januari-februari 2015 Naschoolse Activiteiten Januari-februari 2015 Naschoolse Activiteiten Voor alle basisschoolkinderen Wat zijn naschooolse activiteiten? Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen na schooltijd meedoen aan naschoolse activiteiten

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Vrijwilligers. in zorg en welzijn

Vrijwilligers. in zorg en welzijn Vrijwilligers in zorg en welzijn Inhoud Netwerk vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn (NVZW) 3 Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten (SWOH) en Stichting Enter 4 Stichting Gehandicaptenbelangen

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Bibliotheek aan huis

Bibliotheek aan huis Bibliotheek aan huis Gratis service voor leden van de Bibliotheek AanZet Leest u graag, maar kunt u vanwege fysieke redenen niet naar de bibliotheek komen? Dan kunt u gebruikmaken van de gratis ledenservice

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad Alzheimercafé 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1 Contact: Mevrouw M. de Leeuw Aquarelleren club Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Vrijdagmorgen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

ACTIVITEITENOVERZICHT SWOG 2006

ACTIVITEITENOVERZICHT SWOG 2006 ACTIVITEITENOVERZICHT SWOG 2006 Vestigingsadres: Venestraat 18 4931 BP Geertruidenberg Tel: 0162 520706 Fax: 0162 512842 Postadres: Postbus 87 4930 AB Geertruidenberg Bankrekeningnummer: ABNAMRO 42. 99.

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer 2013 NUMMER 1 Nieuwsbrief Augustus 2013 In dit nummer 1 LesOpMaat 1 Start nieuwe lesseizoen 1 Open Dagen 2 Facebook pagina 2 Nadere informatie en aanmelden 3 Cursusaanbod 4 Workshops najaar 2013 5 Workshops

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

- Waddinxveen - Programma Activiteiten voor senioren

- Waddinxveen - Programma Activiteiten voor senioren - Waddinxveen - Programma 2017 Activiteiten voor senioren De komende zomerperiode organiseert Palet Welzijn extra activiteiten voor senioren vanaf 55 jaar. De activiteiten worden gehouden in het Anne Frank

Nadere informatie

Activiteitenfolder januari 2016

Activiteitenfolder januari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder januari 2016 Namens iedereen van Ontmoetingscentrum Prinsenhof, wensen wij u een mooi en gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwe jaar goed te beginnen,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

september / oktober 2015 Naschoolse Activiteiten

september / oktober 2015 Naschoolse Activiteiten september / oktober 2015 Naschoolse Activiteiten Voor alle basisschoolkinderen Wat zijn naschoolse activiteiten? Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen na schooltijd meedoen aan naschoolse activiteiten

Nadere informatie

Inhoud. SWOZ Van harte welkom 2. Informatie, SWOZ Loket 3. advies en Ouderenadviseur 4. ondersteuning Seniorenwijzer 5. Maaltijden Samen ontbijten 6

Inhoud. SWOZ Van harte welkom 2. Informatie, SWOZ Loket 3. advies en Ouderenadviseur 4. ondersteuning Seniorenwijzer 5. Maaltijden Samen ontbijten 6 Inhoud SWOZ Van harte welkom 2 Informatie, SWOZ Loket 3 advies en Ouderenadviseur 4 ondersteuning Seniorenwijzer 5 Maaltijden Samen ontbijten 6 Seniorenrestaurants 6 Maaltijden aan huis 7 Alarmering Personenalarmering

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Jeanne d Arc is op zoek naar mensen die willen helpen: Vrijwilligers die meedenken in de programmacommissie. Eén keer per drie maand komt de commissie bij elkaar om

Nadere informatie

CURSUSAANBOD 2016 / 2017

CURSUSAANBOD 2016 / 2017 CURSUSAANBOD 2016 / 2017 Uitgave van: Stichting Dorpshuis Het Trefpunt Juni 2016 1 Contactpersonen: Trijntje van Altena-Boes Kerkbuurt 3 tel.: 601690 Margreet van Altena Kerkbuurt 107 tel.: 601911 Geertje

Nadere informatie

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij 2017-2018 4-7-2017 Naam cursus/activiteit Locatie Cursustijd Duur Periode Start Schijndel - beweging + 20% Dru yoga maakt gebruik van toegankelijke,

Nadere informatie

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij

Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij Cursus- en activiteitenoverzicht Welzijn De Meierij 2017-2018 26-6-2017 Naam cursus/activiteit Locatie Cursustijd Duur Periode Start Schijndel - beweging + 20% Dru yoga maakt gebruik van toegankelijke,

Nadere informatie

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd

Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo. Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd Maaltijdvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Baarlo Veel keuze en (desgewenst) thuis bezorgd 1 2 Inleiding De overgrote meerderheid van de ouderen, waaronder een groeiende groep kwetsbare ouderen

Nadere informatie

Wonen bij Koningin Wilhelmina

Wonen bij Koningin Wilhelmina Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Prima bereikbaar en winkelcentrum op loopafstand In de Apeldoornse wijk Anklaar ligt woonzorgcentrum, met royale parkeerruimte

Nadere informatie

Activiteiten overzicht

Activiteiten overzicht Activiteiten overzicht Breukelen, Kockengen, Nieuwer ter Aa najaar 2015 'Het Trefpunt' Beatrixstraat 9A 3621 ET Breukelen per 01 januari 2016 nieuwe locatie: 1 e etage t Heycop 2 3621 WD Breukelen tel:

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender Juni 2015 MAANDAG 1 JUNI 10.00-11.00 uur Leesclub Grootletterboeken te leen voor de leesliefhebbers 0,25 per boek oplossen van allerlei puzzels 14.45-16.00

Nadere informatie

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM

PLAATS: HET CLAVERHUIS, ELANDSGRACHT 70, 1016 XT AMSTERDAM Computercursus voor beginners: We beginnen met een informatie- en kennismakingsbijeenkomst, daarna zullen er 10 lessen volgen. In die 10 lessen leert u in ieder geval omgaan met de computer zodat u een

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt Transvaal Activiteiten- en ondersteuningsprogramma Elke facet telt Welkom Welkom Woont u in de buurt van WZH Transvaal en heeft u behoefte aan sociale contacten of een zinvolle invulling van uw dag? Dan

Nadere informatie

WIJKCENTRUM PANORAMA

WIJKCENTRUM PANORAMA WIJKCENTRUM PANORAMA Activiteiten 2017 In wijkcentrum Panorama kunt u terecht voor leuke, gezellige en leerzame activiteiten. Voor volwassenen, ouderen én kinderen. Voor alle activiteiten geldt: Aanmelden

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

Meer Bewegen Voor Ouderen

Meer Bewegen Voor Ouderen Kom ook in beweging en houdt uzelf fit Meer Bewegen Voor Ouderen In beweging blijven kan op allerlei manieren. In deze folder vindt u een overzicht van al onze activiteiten op dit gebied. Meer Bewegen

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen

Algemeen vrijwilliger Taken binnen het jongerencentrum zijn: - Bestuurstaken - DJ. - Poetsen s Jongerencentrum Fraiche is een organisatie in Vaals die zich bezig houdt met het organiseren van feesten en concerten voor jongeren. Naast het poppodium is er ook een café dat iedere donderdag- en vrijdagavond

Nadere informatie

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125!

Kom gezellig bij ons langs op zaterdag 29 november tussen 10.00 en 14.00 uur op de Bloemendaalseweg 125! December 2014 Kerstmarkt & Open Dag Op zaterdag 29 november houden wij een gezellige Kerstmarkt & Open Dag ineen! U bent van harte welkom op onze locatie in Bloemendaal tussen 10.00 en 14.00 uur om ons

Nadere informatie

Bewegen voor Senioren

Bewegen voor Senioren Bewegen voor Senioren Cursusinformatie ContourdeTwern actief in Heusden ContourdeTwern is actief in de gemeente Heusden op vele terreinen binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid. Uitgangspunt in het werk

Nadere informatie

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Dagverzorging Alerimus Wie komt er in aanmerking voor dagverzorging? Cliënten dienen geïndiceerd te zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Brede School Zuid Oost

Brede School Zuid Oost Brede School Zuid Oost Met de lente voor de deur een nieuwe activiteitenfolder! Verschillende organisaties bieden ook in de derde periode van het schooljaar 2012-2013 een divers activiteitenprogramma aan

Nadere informatie

Woonplaats. Geboortejaar. Geslacht Man Vrouw. Vraag 1 Bent u bekend met Zorggroep Ter Weel? Ja (ga verder met vraag 2) Nee (ga naar vraag 7)

Woonplaats. Geboortejaar. Geslacht Man Vrouw. Vraag 1 Bent u bekend met Zorggroep Ter Weel? Ja (ga verder met vraag 2) Nee (ga naar vraag 7) Woonplaats Geboortejaar Geslacht Man Vrouw Vraag 1 Bent u bekend met Zorggroep Ter Weel? Ja (ga verder met vraag 2) (ga naar vraag 7) Vraag 2 Hoe bent u bekend geraakt met Zorggroep Ter Weel? Ik kom in

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager.

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Van de 125 woningen hebben 46 mensen (36 adressen/formulieren) gereageerd en de enquête ingevuld. Hiervan

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

Wie is Anton Aktief?

Wie is Anton Aktief? KWARTAALPROGRAMMA JANUARI T/M MAART 2013 Wie is Anton Aktief? Betty van der Zande Hoofd Dagbesteding Mario Kok Noortje Lodiers Ronald Cornax Debby Vogel Ineke Cornax Marjolein van Tol Martin Pakvis Natasja

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RONDEDANS

ACTIVITEITEN RONDEDANS ACTIVITEITEN In de RONDEDANS Dienstencentrum Rondedans Julianastraat 74 2316 NZ Leiden Tel: 071-7074200 E-mail: g.zanda@radiuswelzijn.nl Dienstencentrum Rondedans Weekoverzicht vaste activiteiten Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie