Inwendige geneeskunde D1 Maaseik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inwendige geneeskunde D1 Maaseik"

Transcriptie

1 Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat Maaseik Tel.: 089/ Campus Bree Rode Kruislaan Bree Tel.: 089/ INTRODUCTIEBROCHURE: Inwendige geneeskunde D1 Maaseik 089/

2 Hallo, Wij willen je van harte welkom heten op onze afdeling, inwendige geneeskunded1. De eerst volgende dagen en weken zullen nieuw en spannend voor je zijn, maar zeker ook heel leerrijk. Samen willen we deze periode vlot laten verlopen. Om je te helpen is er alvast deze brochure. Na een korte rondleiding op de afdeling zal er een introductiegesprek plaatsvinden met de hoofdverpleegkundige, peter/meter of stagementor. Om je hierop voor te bereiden is er alvast deze brochure. Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze afdeling. Het is een beknopte begeleiding die je steeds kan raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel de artsen, hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen je graag bij indien je hulp of uitleg nodig hebt. Je hoeft niet te leren van vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg, zo kunnen misverstanden en fouten voorkomen worden. We gunnen je de nodige tijd om je aan te passen. We staan ook altijd klaar om antwoorden en extra uitleg te geven. Aarzel dus nooit om hulp te vragen als je problemen ondervindt bij het uitvoeren van je taken. Wij wensen je veel succes en plezier in je werk! Vanwege ons team. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 2 Versie december 2008

3 INHOUD 1 Architectuur 6 2. Patiëntenpopulatie (deze tekst aanpassen aan huidige situatie, is die van de vroegere afdeling) 7 3. Specifiek verpleegtechnische interventies A-handelingen B-handelingen (wijziging t.e.m. KB 07/10/02 BS 07/11/02) Ademhalingsstelsel Bloedsomloopstelsel Spijsverteringsstelsel Urogenitaal stelsel Huid en zintuigen Metabolisme Medicamenteuze toedieningen Voedsel en vochttoediening Mobiliteit Hygiëne Fysische beveiliging Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose Assistentie bij medische handelingen C-handelingen Dagindeling Multidisciplinair team Verpleegkundigen 14 Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 3 Versie december 2008

4 5.2. logistiek assistenten Paramedisch personeel Medisch team Visie en missie Organisatie van de verpleegzorg Praktische afspraken algemeen Dienstlijst Verlofaanvraag Wensen Beletsignaal Maaltijden Logboek (kijken wat van toepassing is op deze afdeling) Preventie diefstal Teamvergaderingen Observatie en rapportage Begeleiding van de familie Praktische afspraken naar de nieuwe medewerker Algemeen Introductiebrochures (Algemene & afdelingsspecifieke) Algemene introductie op de eerste werkdag Infodag Afdelingsspecifiek Stappenplan voor introductie en inscholing op de dienst Vragenlijst 22 Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 4 Versie december 2008

5 9.4. Begeleiding door peter of meter Praktische afspraken naar de studenten Algemeen Introductiebrochures (Algemene & afdelingsspecifieke) Algemene introductie op de eerste stagedag Jobbeurs Afdelingsspecifiek Begeleidingsformulieren Beschrijving van het begeleidingsformulier Doel van begeleidingsformulieren Belevingsformulieren Beschrijving van het belevingsformulier Doel van het belevingsformulier Mentorschap Omschrijving mentor Taken van de mentor Profiel van een mentor Omschrijving stagebegeleider Verwachtingen Verwachtingen Algemene taken Stagegebonden verwachtingen voor elke student Specifieke verwachtingen Risicoanalyse/werkpostfiche 33 Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 5 Versie december 2008

6 1 Architectuur De afdeling inwendige geneeskunde D1 ligt op het eerste verdiep, hoofdgang. Onze dienst telt 28 bedden. Deze zijn als volgt verdeeld: - Acht éénpersoonskamers - Vijf tweepersoonskamers - Twee vierpersoonskamers worden gebruikt als medium care. Alle patiëntenkamers zijn voorzien van wasgelegenheid, televisie, koelkast en telefoon. De inrichting van de afdeling als volgt: centraal op de afdeling bevindt zich rechts de dienstplaats met hierin het bureel van de hoofdverpleegkundige, kasten en laden voor de nodige administratie. Links op de gang ligt de linnenkamer, de bergruimte, de spoelruimte, de badkamer, de toiletten, de dokterskamer en keuken. Er is geen wachtruimte, maar achteraan de gang is een plekje waar men even kan rusten. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 6 Versie december 2008

7 2. Patiëntenpopulatie Onze afdeling is een afdeling voor algemene inwendige D1 geneeskunde, met voornamelijk cardiologie en pneumologie. Andere specialismen komen wel nog af en toe voor. Op onze afdeling worden voornamelijk patiënten opgenomen voor observatie, die onderzoeken moeten ondergaan om de juiste diagnose te stellen. Er worden ook patiënten gehospitaliseerd voor de behandeling van acute en/of chronische geneeskundige pathologie. We beschikken ook over 2 bedden voor mediumcare. Op deze kamer worden patiënten opgenomen met een slechte algemene toestand of na een eerst acute fase na ontslag op IC, waarbij extra observatie en monitoring gewenst is. Er staan 2 vaste monitoren. De mediumcare-kamers liggen vlak langs de dienstplaats, zodat ze snel bereikbaar zijn. Andere risicopatiënten kunnen continu gemonitord worden via het telemetriesysteem. We hebben 6 telemetries. Volgende specialismen kan je hoofdzakelijk aantreffen op de afdeling: Cardiologie: pacemakerpatiënten, hartinfarcten, hypertensie, longoedeem, observatie voor angina pectoris, hartritmestoornissen, Pneumologie: carapatiënten, pneumonie, oncologie, Volgende specialismen tref je soms aan op de afdeling: Gastro-enterologie op D2 Endocrinologie op D2 Palliatieve zorgen op geriatrie Neurologie: CVA, verwardheid, epilepsie, migraine, ziekte van Parkinson, op D1, D2 en geriatrie. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 7 Versie december 2008

8 3. Specifiek verpleegtechnische interventies De verpleegtechnische interventies die vooral voorkomen op onze afdeling vind je in onderstaande lijst. De indeling is gebaseerd op de opsomming van de prestaties zoals vermeld in het KB van 18 juni 1990 en wijzigingen: Wat is verpleegkunde. Onder de uitoefening van de verpleegkunde wordt verstaan het vervullen van de volgende activiteiten: A-handelingen B-handelingen: er wordt een onderscheid gemaakt tussen technisch verpleegkundige prestaties waarvoor geen voorschrift van een arts nodig is (aangeduid met code B1) en de prestaties waarvoor wel een voorschrift van een arts vereist is (aangeduid met code ) C-handelingen zijn medisch toevertrouwde handelingen A-handelingen A A A A A A A Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak Het omschrijven van verpleegproblemen Het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling Het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie Het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt De handelingen van palliatieve zorg te verrichten Het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces 3.2. B-handelingen (wijziging t.e.m. KB 07/10/02 BS 07/11/02) De verpleegkundige zorgen omvatten de planning, de uitvoering en de evaluatie met inbegrip van de gezondheidsbegeleiding van de patiënt en van zijn omgeving. Uit een verpleegkundig dossier, dat enkel door beoefenaars van de verpleegkunde mag worden samengesteld en bijgehouden, moet blijken dat aan de voorschriften van dit artikel is voldaan. De procedures i.v.m. deze verpleegtechnische handelingen vind je terug in het procedureboek op de afdeling. Het is belangrijk dat je deze procedures ook zo toepast, bij de verzorging van de aan jouw toegewezen patiënten. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 8 Versie december 2008

9 Ademhalingsstelsel B1 Luchtwegenaspiratie en drainage Zuurstoftoediening Bloedsomloopstelsel Plaatsen van intraveneuze katheters in perifere venen Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies, eventueel met technische hulpmiddelen Spijsverteringsstelsel B1 Manuele verwijdering van faecalomen Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op lavementen Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op gastro-intestinale tubage en drainage Urogenitaal stelsel Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op blaassondage Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op blaasspoelingen en blaasinstillatie Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op drainage van de urinaire tractus Huid en zintuigen B1 B1 Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op wondverzorging Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op de verzorging van stomata, wonden met wieken en drains Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op het verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, cutane wieken en drains en cutane katheters Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op neusspoeling Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op het verwijderen van een epidurale katheter Metabolisme Het in evenwicht houden van de vochtbalans Medicamenteuze toedieningen Voorbereiding en toediening van medicatie via volgende toegangswegen: oraal met inbegrip van inhalatie, rectaal, vaginaal, subcutaan, intraveneus, intramusculair, via luchtweg, via gastro-intestinale katheter, oogindruppeling, oorindruppeling, via percutane weg Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts geplaatste epidurale katheter, met als doel een langdurige analgesie te verkrijgen bij de patiënt Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 9 Versie december 2008

10 Voedsel en vochttoediening B1 Enterale vocht- en voedseltoediening Parenterale voeding Mobiliteit B1 De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop Hygiëne B1 B1 Hygiënische zorgen bij patiënten met A.D.L.-dysfunctie Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling Fysische beveiliging B1 B1 B1 B1 Vervoer van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging, toezicht Maatregelen ter preventie van infecties Maatregelen ter preventie van decubitusletsels Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose B1 Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels Staalafname en collectie van secreties en excreties Bloedname door veneuze en capillaire punctie en langs aanwezige arteriële katheter Gebruik van apparaten voor observatie van de verschillende functiestelsels Voorbereiding van en assistentie bij invasieve ingrepen tot diagnosestelling De term assistentie veronderstelt dat de arts en verpleegkundige samen handelingen verrichten bij een patiënt, waarbij er direct visueel en verbaal contact tussen hen bestaat Assistentie bij medische handelingen B1 Voorbereiding van de patiënt op de anesthesie en de chirurgische ingreep Voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij medische ingrepen De term assistentie veronderstelt dat de arts en verpleegkundige samen handelingen verrichten bij een patiënt, waarbij er direct visueel en verbaal contact tussen hen bestaat C-handelingen C C C C Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels Voorbereiding en toediening van chemotherapeutische middelen Vervanging van de externe tracheacanule Het debrideren van decubituswonden Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 10 Versie december 2008

11 De toevertrouwde geneeskundige handelingen mogen enkel worden verricht door de gegradueerde verpleegkundigen en de gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundigen. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 11 Versie december 2008

12 4. Dagindeling Met dit overzicht willen we je een idee geven hoe het eraan toe gaat op onze afdeling. Deze dagindeling is natuurlijk alleen maar richtinggevend. Elke opname en acute of onvoorziene omstandigheden moeten flexibel ingepast kunnen worden in de dagplanning. 6u30 6u45 6u45 8u00: 8u00 8u30 8u30 9u00 8u30 9u00 Afdekken 9u00 11u00 11u00-11u30 11u30 12u30 12u30 13u30 13u30 14u30 14u30 17u00 Briefing nachtdienst vroege dienst Controle van de verpleegdossiers van de toegewezen patiënten. Controle en toedienen van de medicatie aan de toegewezen patiënten. Bloednames en prikken van de glycemiedagcurven. Controle parameters en debieten (vochtbalansen). Opdekken van ontbijt en eten geven indien nodig Briefing aan de hoofdverpleegkundige van de toegewezen patiënten + koffiepauze Totaalzorg bij toegewezen patiënten. Orde op de afdeling, opruim spoelruimte, linnenkamer. Invullen van de verpleegdossiers. Pauze door de verpleegkundigen op de afdeling. Studenten nemen hun pauze in de personeelsrefter, samen of ingedeeld in groepjes. Controle en toedienen van medicatie aan toegewezen patiënten. Prikken van glycemiedagcurven. Opdienen van het middagmaal en eten geven waar nodig. Uitdelen van koffie aan patiënten die dit wensen. Afruimen. Middagverzorging van toegewezen patiënten. Invullen van verpleegdossiers. Briefing van vroege dienst late dienst. Vullen keukenkar. Controle en toedienen van medicatie aan toegewezen patiënten. Opruimen en ontsmetten kamers van ontslagen patiënten. Uitpakken en opruimen van medicatie en medisch materiaal van de apotheek. Namiddagverzorging van toegewezen patiënten. Controle van de parameters u Prikken van glycemiedagcurven. Toedienen van medicatie aan toegewezen patiënten. Opdienen van avondmaal en eten geven waar nodig. Afdekken. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 12 Versie december 2008

13 18u 18u30 18u30 21u30 21u30 21u45 21u45 6u30 6u30-6u45 Mogelijkheid tot pauze. Invullen van verpleegdossiers. Orde en opruimen van spoelruimte, linnenkamer, keuken,. Toedienen van medicatie aan toegewezen patiënten. Avondverzorging bij toegewezen patienten en alles in orde brengen voor de nacht. Prikken van glycemiedagcurven. Briefing late dienst nachtdienst. Toezicht op patiënten. Parametercontrole waar nodig. Controle en toedienen van medicatie. Klaarzetten van medicatie van alle patiënten voor de volgende dag. Invullen van verpleegdossiers. Bestelling van de apotheek. Briefing nachtdienst vroege dienst. 6u45 8u00 Controle van de verpleegdossiers van de toegewezen patiënten. Controle en toedienen van de medicatie aan de toegewezen patiënten Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 13 Versie december 2008

14 5. Multidisciplinair team Om de zorg rond de patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zijn er een heleboel mensen betrokken bij de zorgverlening op onze afdeling. Met volgende personen zal je zeker dagelijks samenwerken Verpleegkundigen Mevr. Corinna Op t Eyndt heeft als hoofdverpleegkundige de leiding over ons team. Zij is overkoepelend hoofd van de dienst D1 op campus Maaseik. De samenstelling van ons team wisselt regelmatig, net zoals het aantal fulltime en parttime werkende verpleegkundigen. Er zijn mentoren op de afdeling voor de begeleiding van de studenten. Ook kan er beroep gedaan worden op verpleegkundigen werkzaam in de mobiele equipe logistiek assistenten Voor de ondersteuning van niet-verpleegkundige taken worden we bijgestaan door 1 logistiek assistenten. De logistieke assistente behoort tot het niet-gediplomeerd hulppersoneel van een verzorgingsinstelling. Zij is toegewezen aan onze afdeling, waar zij onder leiding en eindverantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige werkt. In het team neemt zij een eigen plaats in met een eigentakenpakket. De logistiek assistente krijgt een aantal specifieke niet-persoonsgebonden taken toegewezen, waarover ze zelf de volledige verantwoording draagt: o.a. orde, onderhoud en opruim van de verpleegafdeling, boodschappendienst,. Onze logistiek assistente verricht onder geen enkele voorwaarde zelfstandig, verpleegkundige of verzorgende taken. Zij wordt dus nooit rechtstreeks ingeschakeld bij de directe patiëntenzorg. Wel kunnen we beroep op haar doen om ons te helpen, vb. met het opzetten of draaien van patiënten. Om dit naar patiënten toe duidelijk te maken (logistiek assistenten worden nogal eens verward met verpleegkundigen) draagt zij een broekpak of schort in een andere kleur. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 14 Versie december 2008

15 5.3. Paramedisch personeel Hier worden de mensen voorgesteld die aan onze afdeling verbonden zijn. Psychologen Patiëntenbegeleiding Kinesisten Diëtisten Petra Van Rens An Peeten Carlo Schrooten Liliane Claes Nele Maesen Carolien Wojtasik Ann Truyen Anneleen Truyers Indien nodig kunnen we ook beroep doen op de ergotherapeuten en logopedisten. Zij zijn niet verbonden aan onze afdeling, maar wel oproepbaar Medisch team - Dr. E. Cox, pneumoloog, internist - Dr. K. Darquenne, pneumoloog - Dr. G. Jeurissen, cardioloog - Dr. A. van Wylick, cardioloog - Dr. J. Eyben, gastro-enteroloog - Dr. T. Geerts, geriater - Dr. F. Janssens, intenist - Dr. P. Marcq, endocrinoloog, diabetoloog - Dr. M. Vandereyd en Dr. Rädisch, neurologen - Dr. Delen, gastro-enteroloog Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 15 Versie december 2008

16 6. Visie en missie Elke patiënt is uniek als persoon. Wij trachten dat bij de uitvoering van de verpleegkundige zorgen zoveel mogelijk op een verantwoorde wijze te respecteren. De patiënt heeft hier recht op. Bij de patiënten die opgenomen worden voor inwendige ziekten zijn er vaak de gevoelens van angst en verdriet voor de uitslag van onderzoeken en de invloed ervan op hun leven. De aandacht voor de psychosociale gevolgen van de ziekenhuisopname mag dus zeker niet uit het oog verloren worden. De organisatie van de verpleegkundige zorgverlening is gericht op totaalzorg: elke verpleegkundige krijgt een aantal patiënten toegewezen en staat in voor zoveel mogelijk verpleegkundige zorgaspecten bij deze toegewezen patiënten, op de wijze die overeenstemt met de wettelijke bepalingen inzake verpleging. We willen het welzijn van de patiënt op de eerste plaats stellen door aandacht te hebben voor alle aspecten van de zieke mens, lichamelijk, sociaal, psychisch, relationeel en geestelijk, hierbij rekening houdend met de fase in het leven van de patiënt en omstandigheden waarin hij/zij verkeert. De patiëntenzorg is op afdelingsniveau een teamgebeuren waarvan de hoofdverpleegkundige de leiding heeft. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op en verleent zijn medewerking aan het opbouwen en het behoud van een goede werksfeer, een goede samenwerking en een goede communicatie die er op de eerste plaats op gericht is dat patiënten kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen en tevreden zijn over de verleende zorg en het verblijf in het algemeen. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 16 Versie december 2008

17 7. Organisatie van de verpleegzorg Zoals je reeds hoger kan lezen werken we met patiëntentoewijzing per shift. D.w.z. dat elke verpleegkundige dagelijks een aantal patiënten toegewezen krijgt waarvoor hij/zij tijdens de shift verantwoordelijk is. We moeten de totaalzorg rond de patiënt organiseren en coördineren. Dit wil echter niet zeggen dat we alles zelf moeten doen. We kunnen natuurlijk nog beroep doen op de anderen voor hulp, maar de eindverantwoordelijkheid over de uitgevoerde zorgen ligt bij ons zelf. We proberen de zorg op een systematische wijze te organiseren. De hoofdverpleegkundige stelt dagelijks het werkschema op, met de patiëntentoewijzing. Dit is vermeld in het dagboek, dat steeds ter inzage is in de dienstplaats. De briefing gebeurt ook per kant. De verantwoordelijke verpleegkundige brieft haar patiënten aan de verpleegkundige die van haar overneemt. De briefing dient beknopt, maar volledig en duidelijk te zijn. De verdere informatie moet terug te vinden zijn in het verpleegdossier. Dit is het meest belangrijke werkinstrument voor een goede verpleegkundige zorgverlening. Planning van de zorg, doelstellingen, interventies en evaluaties moeten duidelijk terug te vinden zijn in het verpleegdossier. Hulpmiddelen zijn zeker al de procedureboeken die je op de afdeling kan terugvinden. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 17 Versie december 2008

18 8. Praktische afspraken algemeen 8.1. Dienstlijst Verlofaanvraag De verlofaanvraag dient te gebeuren volgens de richtlijnen, zoals opgesteld in het arbeidsreglement Wensen Bij het opstellen van de dienstlijst probeert de hoofdverpleegkundige in de mate van het mogelijke rekening te houden met bepaalde wensen van de verpleegkundigen. Deze wensen kunnen worden opgeschreven in het wensenboekje + wenslijst. Als de dienstlijst klaar is, kan er ook steeds geruild worden, mits bepaalde afspraken gerespecteerd worden en mits goedkeuring van de hoofdverpleegkundige Beletsignaal Het is erg belangrijk om het beletsignaal aan te doen op de kamer waar je bezig bent. Dit is erg belangrijk voor de privacy van de patiënt, weet iedereen onmiddellijk iemand te vinden en je hoort de bellen van de andere kamers beter Maaltijden Bij een aantal,vooral zwaar zieke patiënten is de voeding een extra aandachtpunt. Het is heel belangrijk hieraan voldoende aandacht te schenken: Oplopende patiënten moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden om aan tafel te eten. Op zaal hebben de patiënten vaste plaatsen aan tafel om te eten. Dit om vergissingen te voorkomen (patiënt die dieet volgen). Bedlegerige patiënten: aandacht voor de houding in bed. Een half ineengedoken houding in niet bevorderlijk voor de eetlust en bemoeilijkt de zelfstandigheid van de patiënt. Zelfzorg i.v.m. voeding stimuleren: eventueel helpen met de voorbereiding = potjes openen, smeren van de boterhammen, koffie reeds inschenken, vlees snijden, Controle het dieet van de patiënten alvorens eten en drinken te brengen, diabetisch patiënten geen suiker geven! Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 18 Versie december 2008

19 Voor patiënten die hulp nodig hebben bij het eten, wordt voldoende tijd uitgetrokken. Je moet er zeker van zijn dat de patiënt ook voldoende gegeten heeft. Indien het moeilijk gaat, ook mogelijke alternatieven onderzoeken. Bij risicopatiënten op ondervoeding: steeds nagaan en rapporteren wat de patiënt eet en drinkt. Extra aandacht geven als patiënten nuchter moeten blijven voor een onderzoek. Dit duidelijk uitleggen aan de patiënten, de avond voordien Logboek Logboek: ligt in de dienstplaats aan de telefoon. Hierin worden veranderingen of nieuwe afspraken, nota s, wijzigingen inprocedures, maar ook persoonlijke mededelingen opgeschreven, zodat mensen die voor korte of langere tijd niet op dienst aanwezig waren, toch op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op de afdeling of algemeen in het ziekenhuis. Iedere verpleegkundige heeft de verantwoordelijkheid deze map door te lezen na iedere afwezigheid. Postvakje: In de dienstruimte is voor iedere verpleegkundige een postvakje voorzien. Hierin wordt de persoonlijke post gelegd, met eventueel nieuwe aandachtspunten. De bedoeling is dat men regelmatig in het postvakje kijkt, om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. Prikbord: Het prikbord vind je in de keuken. Hierop hangen beleidsnieuws, mededelingen, verslagen van vergaderingen, belangrijke mails, afwezigheid van dokters, Kast dienstplaats: aankondigingen voor bijscholingen hangen in de dienstplaats. Verder is er een open sfeer en doet de mond-tot-mond reclame goed haar werk Preventie diefstal Op de afdeling zelf beschikken we niet over afsluitbare kastjes om onze eigen spullen en tassen in op te bergen. In principe heeft iedereen er toegang tot. Daarom is het verstandig om waardevolle voorwerpen of veel geld thuis te laten of eventueel in de kleedkastjes achter slot te laten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 19 Versie december 2008

20 8.6. Teamvergaderingen 3/4 maal per jaar wordt er een teamvergadering gehouden, waarop de belangrijkste veranderingen of nieuwe aandachtspunten besproken worden. Iedereen mag hieraan zijn steentje bijdragen. Er wordt van je verwacht om hierbij aanwezig te zijn Observatie en rapportage - Rapporteer mondeling en schriftelijk afwijkende waarden, bijvoorbeeld vitale functies, patiënten die zich onwel voelen, e.a., steeds aan de hoofdverpleegkundige of arts melden. - Dagelijks stoelgangcontrole. - Indien nodig nagaan en noteren wat de patiënt eet en drinkt. - Zelfzorg stimuleren. - Aandacht besteden aan pijn. - Inkijken van het medisch dossier van de patiënt kan, mits overleg Begeleiding van de familie - Als de familie iets komt vragen in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt, verwijs je deze persoon/personen door naar de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke verpleegkundige. - Diagnoses worden enkel door de behandelende geneesheer meegedeeld aan de patiënt. - Vriendelijk en beleefd omgaan met familie en patiënt, ook al zijn patiënten soms minder respectvol. Toch zoveel mogelijk je geduld bewaren. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 20 Versie december 2008

21 9. Praktische afspraken naar de nieuwe medewerker 9.1. Algemeen Introductiebrochures (Algemene & afdelingsspecifieke) ZMK Algemene brochure Deze staat op de site van school en/of op onze website De nieuwe medewerker leest deze, alvorens te starten. Hierin vindt men algemene info over ZMK, zoals historiek, organigram, visie, overleg- en beleidsstructuren, overzicht van de verschillende ziekenhuisfuncties en aangeboden medische zorg. Daarnaast is er ook aandacht voor praktische info over de eerste stagedag, kleedkamers, parkeren, toegang tot het ziekenhuis, Afdelingsspecifieke brochure Is deze brochure, staan specifieke info over de afdeling zelf. Staat op onze website De nieuwe medewerker leest deze, samen met de algemene brochure alvorens te starten Algemene introductie op de eerste werkdag Op de eerste werkdag krijgt elke nieuwe medewerker een algemene introductie doorheen het ziekenhuis. Afhankelijk van de werkplaats zal dit in campus Bree of campus Maaseik zijn of op beide campussen. Deze introductie wordt gegeven door de referentieverpleegkundige binnen het ziekenhuis. Zij zal op voorhand contact opnemen met de afdeling en de nieuwe medewerker om afspraken te maken rond deze introductie. Deze introductie omvat enkele algemene afspraken, een rondleiding doorheen het ziekenhuis, de begeleiding naar de afdeling en er wordt verder gezorgd voor de praktische zaken zoals kledij, kleedkastje, toegangsbadge, Infodag Tweemaal per jaar wordt er in het ziekenhuis een infodag gegeven voor alle nieuwe medewerkers binnen het ZMK die het afgelopen jaar dan nieuw zijn begonnen. Tijdens de infodag wordt er uitleg gegeven over de visie en werking van ZMK. Daarnaast komen ook een aantal diensten hun werking kort voorstellen. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 21 Versie december 2008

22 9.2. Afdelingsspecifiek Stappenplan voor introductie en inscholing op de dienst De referentieverpleegkundige begeleiding overhandigt dit stappenplan bij de introductie. Het stappenplan bevat een reeks van onderwerpen i.v.m. kennis en vaardigheden, nodig om op de dienst te kunnen fungeren en die geacht worden gekend te zijn per bepaalde periode. Tijdens deze periode is er regelmatig overleg tussen het diensthoofd en de nieuwkomer, om te bespreken waar hij/zij staat, om bij te sturen indien nodig en eventueel bijkomende vormingsbehoefte op te sporen. De nieuwe medewerkers zijn ook zelf verantwoordelijk voor de opleiding. Ze weten wat binnen een bepaalde termijn van hen verwacht wordt, zodat ze ook zelf op zoek kunnen gaan naar bijkomende info. Evaluatie kan gebeuren op aantoonbare feiten. Er kunnen eveneens afspraken gemaakt worden tussen diensthoofd en nieuwkomer i.v.m. verwachtingen en dergelijke. De functieomschrijving en de afspraken i.v.m. de functionering- en evaluatiegesprekken worden nu ook meegedeeld Vragenlijst Wanneer een nieuwe medewerker 1 maand in dienst is ontvangt deze van de referentieverpleegkundige een vragenlijst m.b.t. de algemene introductie in het ziekenhuis, op de afdeling, het stappenplan en het peter/meterschap. Deze vragenlijst is verplicht in te vullen en wordt na twee weken terug verwacht bij de referentieverpleegkundige. Deze gegevens worden verwerkt in een databank. Het doel van deze vragenlijst is feedback krijgen omtrent de introductie om zo een betere werking te organiseren naar de toekomst toe. Deze vragenlijst is niet anoniem, maar de gegevens worden met alle respect behandeld Begeleiding door peter of meter Op de diensten verwacht men van nieuwe medewerkers dat ze zo snel mogelijk goed kunnen meewerken in het team. Een nieuwkomer kan echter niet zomaar een ingewerkte en ervaren collega vervangen. Een snelle aanpassing en integratie in het ziekenhuis en op de verschillende diensten is mede afhankelijk van een goed georganiseerde opvang. Wanneer het takenpakket systematisch en snel wordt duidelijk gemaakt, heeft dit een positieve invloed op de motivatie en het prestatieniveau. Er moet dus veel aandacht be- Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 22 Versie december 2008

23 steed worden aan goede opvang en begeleiding van nieuwe medewerkers om hen op relatief korte termijn optimaal te laten functioneren en gemotiveerd te houden. Peter/meterschap is een onderdeel van deze georganiseerde opvang. Elke nieuwe medewerker krijgt een peter of meter toegewezen. Nieuwe collega s kunnen bij hen terecht met hun vragen, problemen, opmerkingen, onzekerheden, in de eerste periode op de nieuwe dienst. Deze periode wordt bepaald per dienst, afhankelijk van de behoefte. Het zou ideaal zijn als iedere nieuwkomer gedurende enkele dagen dubbel ingepland zou kunnen staan met een ervaren medewerker, maar in de praktijk is dit niet altijd haalbaar. We streven er echter naar dat nieuwkomers toch minstens de eerste werkdag gekoppeld worden aan hun peter/meter. Het peter/meterschap moet een meerwaarde betekenen voor de dienst, de nieuwe medewerker en de peters/meters zelf. Doel peter/meterschap: De nieuwe medewerkers helpen om zaken sneller of vroeger te leren, of zaken aan te leren die ze anders niet zouden geleerd hebben. Bevorderen van kwaliteit door de opgebouwde kennis, expertise en ervaring die reeds op de diensten aanwezig is, beter te benutten en door te geven. De nieuwe medewerkers een vertrouwd gevoel geven, hen coachen en zo snellere integratie bevorderen. Voordeel peter/meterschap: Peters/meters kennen de struikelblokken, de valstrikken, de trucjes of de knepen van het vak en zijn dus geschikt om de nieuwe medewerkers met raad en daad bij te staan, steun te verlenen en te luisteren naar de problemen waarmee ze te maken krijgen. Ze fungeren als rolmodel voor de beginnende medewerkers en moeten daarom het eigen functioneren steeds in vraag stellen en bijblijven. Ze dragen mee de verantwoordelijkheid over de nieuwe medewerkers. Ervaringsuitwisseling op basis van een gelijkwaardige relatie: nieuwe medewerkers kunnen steeds een beroep op hen doen voor advies en informatie. Peters/meters geven geen beoordeling over de nieuwe collega s. Taken van de peters/meters: Ze begeleiden de medewerkers in de dagelijkse praktijk op een ondersteunende, stimulerende en motiverende wijze. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 23 Versie december 2008

24 Ze coachen de nieuwe collega s: stimuleren, motiveren, aanwijzingen en raad geven. Ze zijn vraagbaak voor de nieuwe collega s als die vragen hebben over, praktische zaken, algemene dingen tot complexe (verpleeg)situaties. Ze vertonen een voorbeeldgedrag. Ze doen voorstellen aan de diensthoofden voor maatregelen zodat de nieuwe medewerkers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Ze hebben gesprekken met de nieuwe medewerkers gedurende de inwerkperiode, voor een continue opvolging en inventarisatie van de kennis/stappenplan. Profiel peters/meters: Iemand die ervaren is: zelf min. 1 jaar ervaring op de dienst (met uitzondering van een aantal medisch-technische diensten waar meer ervaring vereist is) Op vrijwillige basis Geduldig Communicatieve en sociale vaardigheden Spontaan en vlot Objectief Inzicht in eigen handelen Theoretisch en praktisch sterk Bereid om nieuwe medewerkers te begeleiden Begaan met nieuwe collega s: iemand die openstaat voor de behoeften van nieuwkomers en deze ook aanvoelt Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 24 Versie december 2008

25 10. Praktische afspraken naar de studenten Algemeen Introductiebrochures (Algemene & afdelingsspecifieke) ZMK Algemene brochure Deze staat op de site van school en/of op onze website Student leest deze, alvorens te starten op stage. Hierin vindt men algemene info over ZMK, zoals historiek, organigram, visie, overleg- en beleidsstructuren, overzicht van de verschillende ziekenhuisfuncties en aangeboden medische zorg. Daarnaast is er ook aandacht voor praktische info over de eerste stagedag, kleedkamers, parkeren, toegang tot het ziekenhuis, Afdelingsspecifieke brochure Is deze brochure, staan specifieke info over de stageafdeling zelf. Staat op de site van school en/of op onze website Student leest deze, samen met de algemene brochure alvorens te starten op stage Algemene introductie op de eerste stagedag Op de eerste stagedag krijgen alle studenten een algemene introductie doorheen het ziekenhuis. Afhankelijk van de stageplaats zal dit in campus Bree of campus Maaseik zijn of op beide campussen. Deze introductie wordt gegeven op een maandag vast uur, door de referentieverpleegkundige binnen het ziekenhuis. De introductie omvat algemene afspraken, noteren van studentgegevens, controle doelstellingen/medische geschiktheidattesten, kleedkamertoewijzing, toegang studenten, een rondleiding doorheen het ziekenhuis en de begeleiding naar de stageafdeling. Neem geen grote rugzak/tas mee, omdat onze kastjes (kleedruimte) en kasten (afdeling) maar klein zijn Jobbeurs Eenmaal per jaar organiseert ZMK rond januari/februari een jobbeurs voor alle laatstejaars studenten verpleegkunde/vroedkunde. Bij deze willen we alle laatstejaars studenten uitnodigen op onze jaarlijkse Job- Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 25 Versie december 2008

26 beurs, graag op voorhand inschrijven bij onze referentieverpleegkundige begeleiding Afdelingsspecifiek Is deze brochure. Staat op de site van school en/of op onze website Student leest deze, samen met de algemene brochure alvorens te starten op stage. Voor de introductie op de stageafdeling, kan de mentor/vk gebruik maken van een checklist. Dit is een leidraad. Op de 1 ste (of 2 de ) stageafdeling krijgt de student een rondleiding door de mentor/vk van de afdeling. Hoofd en afdeling krijgen op voorhand de stageplanning g d. De lijst wordt op de afdeling gemaakt Begeleidingsformulieren Beschrijving van het begeleidingsformulier Vanaf september 2008 werken alle Limburgse scholen en instellingen met nieuwe begeleidingsformulieren, namelijk met competenties. We spreken niet meer van kennis/inzicht, attituden en vaardigheden. Vanaf de eerste tot de laatste stagedag heeft de student dit formulier bij zich. De student krijgt dit formulier vanuit de school. Dit formulier wordt gebruikt en ingevuld door alle mentoren, verpleegkundigen, hoofdverpleegkundige, stagebegeleiders en studenten. Competenties (6 items) Beroepsspecifieke attitudes Communicatie Lid van het multidisciplinair team Kwaliteit bewaker Coördinator/teamverantwoordelijke Klinische beoordelaar en zorgverlener Elk van deze 6 items zijn opgesplitst in deelcompetenties. Deze deelcompetenties worden door het beschrijven van gedragsindicatoren specifiek verduidelijkt. Persoonlijke leerdoelen Deze zijn opgemaakt door student in functie van de stage Deze leerdoelen worden door stagebegeleider, mentor en student overlopen en eventueel bijgestuurd Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 26 Versie december 2008

27 Voldoende of onvoldoende Geen D tot A codes meer Enkel voldoende = V of onvoldoend O Feedback Feedback pagina s voor mentor, vk, hoofdvk, student, Feedback mbt doelstellingen, competentie en 8 basisprincipes. Feedbackgever altijd zijn/haar naam (geen paraaf) noteren. Tussentijdse bespreking Tussentijdse evaluatie tussen stagebegeleider en student & Eventueel in aanwezigheid met mentor/vk Eindbespreking eindevaluatie tussen stagebegeleider en student & eventueel in aanwezigheid met mentor/vk Doel van begeleidingsformulieren Het systematisch geven van feedback (concrete feiten). Het registreren van de gegeven feedback. Aan de student en de begeleiders een overzicht te bieden van de gemaakte progressie of regressie. Aan de student de kans te bieden om zichzelf tijdig bij te sturen. Verantwoordelijkheid van de student om zijn leerproces mee te sturen en anderzijds op de opdracht van de begeleidende stagementor/verpleegkundige/stagebegeleider om de student systematisch te informeren over zijn geplande leerdoelen en de evoluties die hierbij gemaakt worden Belevingsformulieren Beschrijving van het belevingsformulier Is een A4 formulier met 27 belevingsvragen. Wordt ook wel eens het bolletjesformulier genoemd, omdat studenten de vragen met een zwart/blauw bolletjes beantwoorden. Is anoniem, enkel naam school, afdeling 1-2-3ej en semesterperiode staan vermeld op dit formulier. Dit formulier krijgt de student op haar eerste stagedag van de referentieverpleegkundige begeleiding studenten. Student vult op haar eind van haar stage, vòòr de eindevaluatie dit formulier in en geeft dit af aan de stagebegeleider. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 27 Versie december 2008

28 De stagebegeleider neemt dit ingevuld formulier (in gesloten enveloppe) mee naar school en wordt naar KHLim Rob Trippas verzonden. Deze scant en verwerkt alle formulieren van Limburg en geeft de resultaten 1/jaar door aan de referentieverpleegkundige. Dit formulier niet kopiëren, kreuken, nieten en perforeren. In studentklapper op de afdeling zitten reserve belevingsformulieren Doel van het belevingsformulier Dit formulier is een meetinstrument. Student geeft zijn beleving van stage weer in dit formulier. De student beoordeeld de stageplaats op 27 items. Is het enigste meetinstrument van de stageplaats. Afdelingen krijgen persoonlijk feedback van deze resultaten. Resultaten van deze bevraging worden besproken op de jaarlijkse evaluatievergadering mei/juni. Daarom willen we u vragen om deze belevingsformulieren in te vullen, ook wij hebben nood aan feedback Mentorschap Omschrijving mentor Een mentor is een verpleegkundige die zich arrangeert om studenten te willen begeleiden. Zij probeert studenten te begeleiden, coachen en bijsturen. Zij probeert samen met haar team, studenten verpleegkundige competenties aan te leren Taken van de mentor Ze vervangen niet de stagebegeleiding. Ze zijn schakelfiguren tussen studenten en team enerzijds en studenten en stagebegeleiding anderzijds. Ze doen de introductie op de eerste stagedag. Ze maken op vaste tijdstippen tijd vrij voor overleg- en feedbackmomenten. Ze coachen de studenten: stimuleren, informeren, ondersteunen, motiveren, aanwijzingen, raad en feedback geven. Ze bewaken het leerproces, binnen de vooropgestelde doelstellingen. Ze hebben een bemiddelende functie tussen studenten en het team. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 28 Versie december 2008

29 Ze hebben een vertrouwensfunctie, peilen naar de stagebeleving en stellen problemen en emoties bespreekbaar. Ze vertonen een voorbeeldgedrag. Ze bieden leermomenten aan. Ze bewaken de integratie van de studenten op de dienst in het kader van hun leerproces, zonder hen te beschouwen als extra werkkrachten. Ze stimuleren de collega s in het geven van reflectie en feedback, zowel mondeling als schriftelijk, t.a.v. mentoren en t.a.v. studenten. Ze plegen overleg met de stagebegeleiding van de scholen en zijn de onmiddellijke contactpersonen. Ze adviseren de diensthoofden bij de patiëntentoewijzing aan de studenten, rekening houdend met de doelstellingen van elke student. Ze doen voorstellen aan de diensthoofden voor maatregelen zodat de studenten zo snel mogelijk optimaal worden begeleid Profiel van een mentor Iemand die ervaren is: zelf min. 1 jaar ervaring op de dienst (met uitzondering van een aantal medisch-technische diensten waar meer ervaring vereist is) Op vrijwillige basis Geduldig Communicatieve en sociale vaardigheden Spontaan en vlot Objectief Bereid en geïnteresseerd om studenten te begeleiden Heeft de mentorenopleiding gevolgd Inzicht in eigen handelen Theoretisch en praktisch sterk Begaan met studenten: iemand die openstaat voor de behoeften van de studenten en deze ook aanvoelt Willen up-to-date blijven: volgen nieuwe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied Omschrijving stagebegeleider Stagebegeleider is de begeleider vanuit school. Zij/hij geven tussen- en eindevaluaties van studenten op stages. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 29 Versie december 2008

30 Zij maken een verschil tussen leer- en praktijkbegeleiding. Leerbegeleiding door scholen (A1+A2). Stagebegeleiding door scholen (A2) en instellingen. Gediplomeerde verpleegopleiding = 4de graad = A2 Bachelor verpleegopleiding = hogeschool = A Verwachtingen Verwachtingen Als student werk je steeds onder toezicht van een verpleegkundige. Als student heb je dezelfde diensturen als de verpleegkundigen, deze staan in de dienstlijst genoteerd onder de volgende codes: V: 6u30 tot 14u36, L: 13u39 tot 21u45, N: 21u30 tot 6u45 In functie van de drukte kunnen deze uren aangepast worden. Koffiepauze (10min gunst)/middagpauze (30min verplicht) mogen op de afdeling of in de refter genomen worden. Respect voor patiënt, familie, artsen, verpleegkundigen, medewerkers. Hanteren van het beroepsgeheim. Vraag hulp indien nodig. Verzorgd en vriendelijk voorkomen. Stiptheid. Correct taalgebruik. Basiskennis van inwendige D1 via de introductiebrochure. Laat waardevolle voorwerpen in je kleedkastje, sluit af met eigen hangslot. Op je 1 ste stagedag: doelstellingen met verwachtingen, begeleidingsformulier, kopie gezondheidsverklaring, beroepskledij, hangslotje en toegangsbadge meebrengen. Niet in orde = niet starten = terug naar school. Op je laatste stagedag je belevingsformulier invullen en afgeven aan je stagebegeleider & je kleedkastje leegmaken Algemene taken Verzorgingskarren en kasten aanvullen. Linnenkamer opruimen en karretjes met proper linnen klaarzetten. Serumstaanders afwassen. Onderhoud bedden en zetels. Etenskar halen in de keuken. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 30 Versie december 2008

31 Stagegebonden verwachtingen voor elke student Na een korte inwerkperiode inzicht krijgen in de werking van de dienst. Eigen leerproces in handen nemen. Stage begeleidingsformulier spontaan aanbieden. Feedback vragen op rustige momenten. Open communicatie student - verpleegkundigen. Open vraagstelling: hoe, wat, waar, waarom, wanneer,...? Overleg steeds met de verantwoordelijke verpleegkundige. Leer correct omgaan met het verpleegdossier. Actieve inbreng tijdens een briefing. Studenten nemen geen telefoon op. Maak gebruik van het beletsignaal bij betreden van de kamer. Uitdelen van maaltijden gebeurt steeds in overleg met de verpleging. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 31 Versie december 2008

32 Specifieke verwachtingen Kijkstage (dag achter de schermen) Eens proeven van het verpleegkundig beroep. Met een verpleegkundige meelopen. Verpleegkundige technieken observeren en meebeleven. Geen verpleegkundige technieken uitvoeren. Proberen inzicht verwerven in de verschillende pathologieën en disciplines. Eerste jaarsstudenten Technieken van het eerste jaar correct en vlot kunnen uitvoeren. Aangeleerde technieken van het eerste jaar kennen en leren integreren in de praktijk. Basistechnieken kennen en leren integreren in de praktijk. Inzicht verwerven in de verschillende pathologieën en disciplines. Verantwoordelijk zijn voor één patiënt (chirurgie, ). Het verpleegdossier met hulp correct kunnen invullen. Gericht observeren, gericht rapporteren en dit zowel mondeling als schriftelijk. Tweede jaarsstudenten Technieken van het eerste jaar correct en vlot kunnen uitvoeren. Aangeleerde technieken van het tweede jaar kennen en leren integreren in de praktijk. Inzicht verwerven in de verschillende pathologieën en disciplines. Verantwoordelijk zijn voor één patiëntengroep (chirurgie, ). Het verpleegdossier met hulp correct kunnen invullen. Gericht observeren, gericht rapporteren en dit zowel mondeling als schriftelijk. Derde jaarsstudenten Technieken van het eerste en tweede jaar correct en vlot kunnen uitvoeren. Aangeleerde technieken van het derde jaar kennen en leren integreren in de praktijk. Inzicht verwerven in de verschillende pathologieën en disciplines. De verantwoordelijkheid voor een patiëntengroep (volledige zorg, briefing en doktersronde) combineren met de organisatie van andere zorgen. Het verpleegdossier zelfstandig kunnen invullen met aandacht voor planning, uitvoering en evaluatie van de zorg. Gericht observeren, gericht rapporteren en dit zowel mondeling als schriftelijk. Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 32 Versie december 2008

33 11. Risicoanalyse/werkpostfiche R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verpleegkundigen in uitvoering van het KB van betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs Het ziekenhuis neemt maatregelen zodat alle risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen kunnen worden genomen. Hieronder vindt u de mogelijke risico s waarmee u tijdens het werk op de afdeling kan geconfronteerd worden. Draag zorg voor u eigen veiligheid maar ook voor deze van uw collega s en meldt mogelijke gevaren op de werkvloer. Indien u vragen hebt kan u zich richten tot de hoofdverpleegkundige of tot de preventieadviseur. Aard van het gevaar Infecties door biologische agentia o.a. TBC HIV / AIDS Hepatitis A-B-C Andere besmettelijke ziekten Gevaarlijke producten o.a. ontsmetting/ reinigingsproducten Cytostatica Gassen / inhalatie-anesthetica Brandgevaarlijke producten Carcinogene agentia Schadelijk/irriterend/giftig Collectieve bescherming Contact beperken Contact beperken Bronafzuiging Open vuur vermijden Contact beperken Contact beperken Persoonlijke bescherming Voorlichting, instructies Medisch toezicht inenting Handschoenen, masker, schorten, handhygiëne Handschoenen, maskers, schort Interne procedures en richtlijnen Instructies, procedures, richtlijnen op etiket Codex,titel V, hfdst III: biologische agentia - Codex, titel V, hfdst II, art 15 - ARAB, art 124 1, 1 en bijlage: beroepsziekte TBC-test, hepatitis B,... Naalden/scherpen voorwerpen: prikaccidenten Naaldcontainer Handschoenen Procedures. Instructies wat te doen bij ongeval Instructies prikaccident Opvolging door ziekenhuishygiëne (risico besmetting o.a. HIV) en dienst preventie Hepatitis B Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 33 Versie december 2008

34 Tillen van zware lasten Tiltechniek en gebruik maken van tilhulp-middelen (stalen verpleegster, hoog-laag bed) Aanleren technieken, Volgen van training. KB en bescherming jongeren/stagiairs Ioniserende stralen Röntgenstralen (X-stralen) Radioactief materiaal (isotopen α, β, γ) Niet-ioniserende stralen Magnetisch stralen NMR Gebruik maken van bestaande beschermingsmateriaal, afstand Aangepaste bescherming (loodschorten, handschoenen,...). Dosimeter Naleven interne procedures Opleiding Afstand Naleven interne procedure Opleiding Laserstralen Beschermingsbril Naleven interne procedure Codex, titel IV, hfdst VII, afd V: ioniserende stralen ARAB, art 124, 1, 1 en bijlage: beroepsziekte Vallen op begane grond / stoten / struikelen/uitglijden, hindernissen Effen, slipvrije vloer, Defecten melden Orde en netheid Aangepast schoeisel (bij voorkeur gesloten aan de hiel en antislipzool) Elektriciteit Defecten melden Water en elektriciteit!!!!! Instructies gebruik elektrische toestellen en materiaal Ziekenhuisafval Risicohoudend Niet-risicohoudend Gevaarlijk afval Risico voor ongeboren kind (zwangerschapsbescherming) Afgesloten containers. Duidelijke scheiding van afval Aanpassing werkpost, werkorganisatie en werkinhoud Handschoenen Handhygiëne Onmiddellijke verwijdering in afdelingen of bij werkzaamheden met infectierisico s en ioniserende stralen. Interne procedures Tbc-test en hepatitis B De student moet onmiddellijk de onderwijsinstelling op de hoogte brengen van zwangerschap Codex titel VIII, hfdst 1, art. 9 Agressie / geweld Contactpersoon binnen de Vertrouwenspersoon Informatie, training, begeleiding instelleng (vb bewaking) Omgaan met lijden/dood/rouw Organisatie van het werk Vertrouwenspersoon Informatie, begeleiding Nachtarbeid Organisatie van het werk Toezicht begeleider Interne procedures KB nacht en ploegenarbeid KB en be- Introductiebrochure nieuwe medewerkers & studenten 34 Versie december 2008

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GB20) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Studenten - Stagiairs

Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (Liaisonpsychologie EPSOMA) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Studenten Stagiairs nieuwe medewerkers R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Verzorgende/Zorgkundige in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: Risicoanalyse/werkpostfiche GEN EESKUN DE (nieuwe medewerkers & studenten)

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: Risicoanalyse/werkpostfiche GEN EESKUN DE (nieuwe medewerkers & studenten) R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Geneeskunde in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs

Z.O.L. Ziekenhuis Oost-Limburg Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E (GD25) in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH RISICOFACTOREN WERKPOSTFICHE Verpleegkundige In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht va stagairs

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde D2 Maaseik

Inwendige geneeskunde D2 Maaseik Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: Inwendige geneeskunde D2

Nadere informatie

Geriatrie Maaseik 089/509 251 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.

Geriatrie Maaseik 089/509 251 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel. Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: 089/509 251 Hallo, Wij willen

Nadere informatie

WAT IS VERPLEEGKUNDE?

WAT IS VERPLEEGKUNDE? WAT IS VERPLEEGKUNDE? Aangepaste versie 9 juni 2007 A handelingen: Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus, zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak Het omschrijven

Nadere informatie

Psychogeriatrie Bree 089/509 674 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik. Campus Bree

Psychogeriatrie Bree 089/509 674 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik. Campus Bree Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: 089/509 674 Hallo, Wij willen

Nadere informatie

NLRC (revalidatiecentrum) Bree

NLRC (revalidatiecentrum) Bree Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: NLRC (revalidatiecentrum)

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Wij willen je van harte welkom heten op onze afdeling, heelkunde (C) Maaseik.

Wij willen je van harte welkom heten op onze afdeling, heelkunde (C) Maaseik. Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: 089/509 282 Hallo, Wij willen

Nadere informatie

Medische beeldvorming Maaseik

Medische beeldvorming Maaseik Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: 089/509 201 Introductiebrochure

Nadere informatie

18 juni 1990 (B.S. 26/07/90)

18 juni 1990 (B.S. 26/07/90) 18 juni 1990 (B.S. 26/07/90) Officieuze coördinatie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [administratie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centraal magazijnier] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [drukkerij] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Tandarstassistent - dienst MKA] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Logistiek intern transport] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - elektricien] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [pastorale dienst, psycholoog, diëtiek]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [pastorale dienst, psycholoog, diëtiek] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [pastorale dienst, psycholoog, diëtiek] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

DAGHOSPITAAL BREE INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.

DAGHOSPITAAL BREE INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel. Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: DAGHOSPITAAL BREE Hallo,

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - loodgieter]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - loodgieter] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technische dienst - loodgieter] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Studenten klapper. Ziekenhuis Maas en Kempen. Afspraken & verwachtingen studenten ergotherapie. Versie: oktober 2009

Studenten klapper. Ziekenhuis Maas en Kempen. Afspraken & verwachtingen studenten ergotherapie. Versie: oktober 2009 Versie: oktober 2009 Ziekenhuis Maas en Kempen Studenten klapper Afspraken & verwachtingen studenten ergotherapie Referentieverpleegkundige begeleiding studenten Campus Bree en Maaseik Ziekenhuis Maas

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Spoedgevallen Maaseik

Spoedgevallen Maaseik Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: Hallo, Wij willen je van

Nadere informatie

De verpleegkundige werkt onder het gezag van de hoofdverpleegkundige van Het Pand aan wie hij/zij rapporteert.

De verpleegkundige werkt onder het gezag van de hoofdverpleegkundige van Het Pand aan wie hij/zij rapporteert. 1/5 3.1.2.4.2 Verpleegkundige van Het Pand A. OPDRACHT De verpleegkundige zal aan het leven van de oudere in het Pand een meerwaarde geven door zorg en aandacht te besteden aan het leven en het wonen,

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

Hieronder vindt u de mogelijke risico s waarmee u tijdens de stage op de afdeling kan geconfronteerd worden.

Hieronder vindt u de mogelijke risico s waarmee u tijdens de stage op de afdeling kan geconfronteerd worden. RISICOFACTOREN en PREVENTIEMAATREGELEN In uitvoering van het K.B. van 03-05-1999 betreffende de van jongeren op het werk en de omzendbrief van 12-01-2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiaires

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Ref. GVV/SDS/85/22468 Knokke-Heist,...

Ref. GVV/SDS/85/22468 Knokke-Heist,... Ref. GVV/SDS/85/22468 Knokke-Heist,... Aan de school/ het uitzendbureau Aan de stagiair/ de uitzendkracht Aan de verantwoordelijke AZ ZENO (stagebegeleider) Betreft: Infobrief werkpostfiche stagiair/ uitzendkracht

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Week Verpleegkunde Procedures. Marc Van Bouwelen JAG

Week Verpleegkunde Procedures. Marc Van Bouwelen JAG Week Verpleegkunde 2017 Procedures Marc Van Bouwelen JAG NVKVV 2017 Procedures stabiele juridische constructie NVKVV 2017 1967 Ex Wet Uitoefening Geneeskunst - K.B. nr. 78 Gecoördineerde wet van 10 mei

Nadere informatie

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs

In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van de stagiairs Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-3900 Overpelt Tel. + 32 11 826 000 Fax + 32 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be info@mznl.be WERKPOSTFICHE VOOR STAGIARES In uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne D4 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne D4 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Interne D4 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 10-07-2017 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

Geriatrie Bree 089/509 828 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.

Geriatrie Bree 089/509 828 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel. Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: 089/509 828 Hallo, Wij willen

Nadere informatie

Typefunctie : medische zorg

Typefunctie : medische zorg Typefunctie : medische zorg Omschrijving : personen tewerkgesteld in verzorgingsinstellingen : verpleger, gediplomeerd verpleger, algemeen verpleegkundige, gespecialiseerd verpleger (instrumentist, psychiatrisch,

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centrale sterilisatie]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centrale sterilisatie] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [centrale sterilisatie] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.

De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. De afdeling Heelkunde 2 De hospitalisatie-afdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over de afdeling Heelkunde 2 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Maaseik

Intensieve Zorgen Maaseik Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: Intensieve Zorgen Maaseik

Nadere informatie

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Welkom op afdeling LCO van campus Sint- Barbara. Een opname

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde C2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde C2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [keuken]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [keuken] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [keuken] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [studiecentrum cardio]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [studiecentrum cardio] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [studiecentrum cardio] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 22-06-2016 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [ziekenhuisapotheker]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [ziekenhuisapotheker] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [ziekenhuisapotheker] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Informatiebrochure ontwikkeld door Tom Schiepers en Elisabeth Schroeder in het kader van de bachelorproef, opleiding Professionele Bachelor in de Verpleegkunde, aan

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Heelkunde C Bree 089/ INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat Maaseik Tel.

Heelkunde C Bree 089/ INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat Maaseik Tel. Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: 089/509 889 Hallo, Wij willen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technoloog medische beeldvorming]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technoloog medische beeldvorming] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [technoloog medische beeldvorming] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Centrale linnenbedeling]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Centrale linnenbedeling] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [Centrale linnenbedeling] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE.

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE. Studentenbrochure VE Palliatieve Asse Hier komt titel van persbericht Pagina 1 OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE 02 300 63 93 Verwelkoming Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten. logistiek assistent ziekenhuisbreed

Onthaalbrochure studenten. logistiek assistent ziekenhuisbreed Onthaalbrochure studenten logistiek assistent ziekenhuisbreed Inhoud 1. WELKOM... 3 2. PRAKTISCHE AFSPRAKEN... 4 3. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 3.1. Diensturen... 4 3.2. Dagindeling... 5 3.3. Begeleiding...

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Pediatrie E Bree 089/509 847 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.

Pediatrie E Bree 089/509 847 INTRODUCTIEBROCHURE: Ziekenhuis Maas en Kempen vzw. Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel. Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: 089/509 847 Hallo, Wij willen

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis

Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis Het niet-chirurgisch dagziekenhuis als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het niet-chirurgisch dagziekenhuis 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.3

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Chronische revalidatie dienst Sp IIInhoudsopgave Inleiding 4 Wat is chronische revalidatie 5 De opname 6 Multidisiplinair team 7 Dagindeling 9 Ontslag

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [afvalverwerking]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [afvalverwerking] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [afvalverwerking] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor preventiemaatregelen

Nadere informatie

Welkom op de dienst Inwendige geneeskunde. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Inwendige geneeskunde. Patiënteninformatie Welkom op de dienst Inwendige geneeskunde Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Brochure verpleegeenheid Inwendige geneeskunde 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling inwendige geneeskunde

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek assistent

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax

Introductiebrochure studenten. Kraamafdeling / verloskamer. Pastoor Paquaylaan Heusden-Zolder - Tel Fax Introductiebrochure studenten Kraamafdeling / verloskamer Pastoor Paquaylaan 129-3550 Heusden-Zolder - Tel. 011 57 91 11 - Fax 011 57 94 00 VOORWOORD Welkom op onze Kraamafdeling en de verloskamer. Met

Nadere informatie

WONDZORG. Aansprakelijkheid bij het ontstaan van een decubituswonde. Jan Vande Moortel

WONDZORG. Aansprakelijkheid bij het ontstaan van een decubituswonde. Jan Vande Moortel WONDZORG Aansprakelijkheid bij het ontstaan van een decubituswonde Jan Vande Moortel AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn We leven in een rechtsstaat

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2

Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2 Introductiebrochure studenten: Inwendige ziekten 2 Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 1.4 Multidisciplinair overleg 2.

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [keuken bestuurder trekker]

R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [keuken bestuurder trekker] R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E [keuken bestuurder trekker] Het ZOL neemt maatregelen zodat risico s tot een minimum worden herleid. Toch blijven er restrisico s bestaan waarvoor

Nadere informatie

Medische beeldvorming Bree

Medische beeldvorming Bree Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: Hallo, Wij willen je van

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Wondzorg en wetgeving

Wondzorg en wetgeving AXIOMA S Wondzorg en wetgeving 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn Jan Vande Moortel advocaat en lector BEROEPSUITOEFENING BESCHERMING VAN TITEL - BESCHERMING

Nadere informatie

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER 05-09-2017 CHARTER Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra Met steun van: CHARTER 05-09-2017 Inhoudstafel: Stagementorschap Fase 1: basisvoorwaarden

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

DAGHOSPITAAL Maaseik

DAGHOSPITAAL Maaseik Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Campus Maaseik Mgr. Koningsstraat 10 3680 Maaseik Tel.: 089/509 200 Campus Bree Rode Kruislaan 40 3960 Bree Tel.: 089/509 800 INTRODUCTIEBROCHURE: DAGHOSPITAAL Maaseik Hallo,

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme

Nadere informatie