BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten Gliclazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt Gliclazide Mylan 80 mg tabletten gebruikt? 2. Wanneer mag u Gliclazide Mylan 80 mg tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u Gliclazide Mylan 80 mg tabletten? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Gliclazide Mylan 80 mg tabletten? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT GLICLAZIDE MYLAN 80 MG TABLETTEN GEBRUIKT? De naam van uw geneesmiddel is Gliclazide Mylan 80 mg tabletten. Gliclazide Mylan tabletten bevatten het geneesmiddel gliclazide. Dat behoort tot een groep geneesmiddelen die sulfonylureumderivaten worden genoemd. Gliclazide controleert de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed. Gliclazide Mylan tabletten wordt gebruikt bij het soort diabetes dat type 2-diabetes heet. In dat geval is er geen insuline nodig, maar volstaan een dieet en lichaamsbeweging alleen niet om het suikergehalte in het bloed te verlagen. Mensen hebben gewoonlijk een behandeling voor suikerziekte nodig voor de rest van hun leven. 2. WANNEER MAG U GLICLAZIDE MYLAN 80 MG TABLETTEN NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? Wanneer mag u Gliclazide Mylan tabletten niet gebruiken? U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. U bent allergisch voor sulfonylureumderivaten, sulfonamiden of andere soortgelijke geneesmiddelen. U hebt vroeger sulfonylureumderivaten gebruikt, maar die werken niet meer bij u. U hebt type 1-diabetes (dan hebt u insuline nodig om uw suikerziekte te controleren). U hebt een zeer hoog bloedsuikergehalte, dat levensbedreigend is ( diabetische ketoacidose ). U moet een operatie ondergaan, u hebt recentelijk een ernstig ongeval gehad of u bent zeer gestrest. U hebt een ernstige infectie. U hebt een ernstig lever- of nierprobleem. De patiënt is bewusteloos of in coma (diabetische coma). De patiënt is een kind. Neem Gliclazide Mylan tabletten niet in als één van de bovenvermelde punten op u van toepassing is. Als u niet zeker bent, moet u met uw arts of apotheker spreken voor u Gliclazide Mylan tabletten inneemt. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gliclazide Mylan tabletten? Ga voor inname van uw geneesmiddel met uw arts of apotheker na of: u een speciaal dieet volgt of gaat volgen zoals een caloriearm dieet. Zie Waarop moet u letten met eten en drinken? voor meer informatie u veel lichaamsbeweging neemt u een onbehandeld schildklierprobleem hebt u matige lever- of nierproblemen hebt. U moet dan meer worden gemonitord. bejaard, ziek of zeer mager bent. U moet dan meer worden gemonitord. Als u niet zeker weet of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, moet u met uw arts of apotheker spreken voor inname van Gliclazide Mylan tabletten. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Gliclazide Mylan tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, waaronder plantaardige geneesmiddelen. Dat is zo omdat Gliclazide Mylan tabletten een invloed kan hebben op de wijze waarop sommige andere geneesmiddelen werken. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen een invloed hebben op de werking van Gliclazide Mylan tabletten. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Gliclazide Mylan tabletten verhogen. Dat kan een laag bloedsuikergehalte veroorzaken. Die geneesmiddelen zijn:

2 andere antidiabetica zoals insuline, acarbose, biguanides of andere sulfonylureumderivaten geneesmiddelen om het bloed te verdunnen zoals coumarines geneesmiddelen om het urinezuurgehalte te verlagen zoals allopurinol geneesmiddelen om de cholesterol te verlagen ( fibraten ) geneesmiddelen tegen depressie, monoamino-oxidaseremmers (MAO-remmers) genaamd geneesmiddelen voor hartproblemen zoals bètablokkers sommige geneesmiddelen voor hoge bloeddruk ( ACE-remmers ) sommige geneesmiddelen voor bacteriële en schimmelinfecties zoals miconazol, ketoconazol en chlooramfenicol antibacteriële middelen, sulfonamiden genaamd een geneesmiddel tegen kanker, cyclofosfamide genaamd cafeïne, dat in sommige geneesmiddelen tegen migraine, koffie, thee en sommige bruisende dranken zit theofylline, gebruikt bij astma Ontstekingsremmers zoals aspirine of phenylbutazone anabole steroïden mannelijke geslachtshormonen Als u niet zeker weet of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, moet u met uw arts of apotheker spreken voor inname van Gliclazide Mylan tabletten. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Gliclazide Mylan tabletten verminderen. Ze kunnen uw bloedsuikergehalte verhogen. Die geneesmiddelen zijn: geneesmiddelen die de bloeddruk verhogen in ernstige toestanden van lage bloeddruk, zoals diazoxide sommige geneesmiddelen tegen epilepsie zoals fenytoïne of barbituraten corticosteroïden of corticotropine vrouwelijke geslachtshormonen orale anticonceptiva schildklierhormonen waterafdrijvende tabletten ( diuretica ) fenothiazine gebruikt voor psychische problemen rifampicine gebruikt bij tuberculose (TB). Cimetidine en ranitidine kunnen uw bloedsuikergehalte verhogen of verlagen. Als u niet zeker weet of een van de bovenvermelde punten op u van toepassing is, moet u met uw arts of apotheker spreken voor inname van Gliclazide Mylan tabletten. Waarop moet u letten met eten en drinken? Sla geen maaltijden over en start geen speciaal dieet tijdens inname van Gliclazide Mylan tabletten. Dat is zo omdat als u minder eet dan normaal, uw bloedsuiker te laag kan worden. Spreek met uw arts of diëtiste als u niet zeker bent. Neem het geneesmiddel 30 minuten voor de maaltijden in (zie Hoe neemt u Gliclazide Mylan 80 mg tabletten in in rubriek 3). Spreek met uw arts over alcohol drinken samen met dit geneesmiddel. Dat is zo omdat alcohol een invloed kan hebben op de controle van uw suikerziekte. Zwangerschap en borstvoeding Neem Gliclazide Mylan tabletten niet in als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het zou kunnen dat u zich minder alert voelt bij inname van Gliclazide Mylan tabletten. Als dat het geval is, mag u niet rijden en geen toestellen of machines gebruiken. Die kans is groter als uw suikerziekte niet goed onder controle is. Zorg ervoor dat uw bloedsuiker niet te laag is voor u gaat rijden. Stoffen in Gliclazide Mylan tabletten waarmee u rekening moet houden Gliclazide Mylan tabletten bevat lactose. Als uw arts u heeft gezegd dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen of verteren, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. 3. HOE NEEMT U GLICLAZIDE MYLAN 80 MG TABLETTEN IN? Gebruik Gliclazide Mylan tabletten altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inname van dit geneesmiddel Neem dit geneesmiddel in door de mond. Neem het geneesmiddel in 30 minuten voor een maaltijd. Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water. De tabletten niet pletten of kauwen. Hoeveel innemen?

3 De arts zal beslissen hoeveel u van dit geneesmiddel moet innemen. De startdosering is gewoonlijk een halve tot één tablet per dag voor het ontbijt. De dosering kan om de 7 tot 14 dagen worden verhoogd tot uw bloedsuikergehalte onder controle is. De gebruikelijke dosering is één tot twee tabletten per dag. Die dosering wordt gewoonlijk verdeeld over twee giften: - één 30 minuten voor het ontbijt en - één 30 minuten voor het avondmaal. De maximumdosering is 4 tabletten per dag. Uw arts zal u advies geven over wanneer u bloed- of urinetests moet ondergaan om uw bloedsuikergehalte te meten. Oudere patiënten of patiënten met lever- of nierproblemen Uw arts zal u misschien een lagere dosering voorschrijven. Gebruik bij kinderen Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend aan kinderen. Neem Gliclazide Mylan tabletten niet in als u insulineafhankelijke (type 1-)diabetes hebt. Heeft u te veel van Gliclazide Mylan tabletten ingenomen? Als u te veel van dit geneesmiddel inneemt, moet u met uw arts spreken of meteen naar een ziekenhuis gaan. De tekenen van inname van een te grote hoeveelheid zijn de symptomen van een laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie). Die omvatten zweten, bleekheid, koud aanvoelen, rillingen, een snelle hartslag, tijdelijke gezichts- en spraakmoeilijkheden. Die symptomen kunnen worden verholpen door suiker of zoete drank in te nemen. U moet altijd minstens 1-2 klontjes suiker bij u hebben. U kunt ook een suikerhoudende drank gebruiken in plaats van suiker zoals limonade, maar geen light limonade. Wanneer u te veel van Gliclazide Mylan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, of het Antigifcentrum (070/ ) Bent u vergeten Gliclazide Mylan tabletten in te nemen? Als u vergeet een dosis in te nemen, moet u die innemen zodra u het zich herinnert. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u stopt met het innemen van Gliclazide Mylan tabletten Zet de inname van Gliclazide Mylan tabletten niet stop zonder er met uw arts over te spreken. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals elk geneesmiddel kan Gliclazide Mylan tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: Bijwerkingen die vaak optreden (bij minder dan 1 op de 10 mensen): laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie). Tekenen daarvan zijn zweten, bleekheid, koud aanvoelen, rillingen, een snelle hartslag, tijdelijke gezichts- en spraakmoeilijkheden. Als dat gebeurt, moet u contact opnemen met uw arts of meteen naar een ziekenhuis gaan. misselijkheid, braken, maagpijn, diarree of verstopping. Die bijwerkingen kunnen worden verminderd als u het geneesmiddel 30 minuten voor de maaltijden inneemt. Bijwerkingen die zelden optreden (bij minder dan 1 op de mensen): duizeligheid hoofdpijn huiduitslag of rood worden van de huid veranderingen van de werking van uw lever met inbegrip van hepatitis. Mogelijke tekenen daarvan zijn een gele verkleuring van de huid of de ogen laag aantal rode bloedcellen (anemie). Mogelijke tekenen zijn vermoeidheid of duizeligheid laag aantal witte bloedcellen (leukopenie, agranulocytose). Mogelijke tekenen zijn hoge temperatuur (koorts) of meer infecties krijgen dan normaal laag aantal plaatjes in het bloed (trombopenie). Mogelijke tekenen zijn gemakkelijker blauwe plekken krijgen of bloeden. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U GLICLAZIDE MYLAN 80 MG TABLETTEN? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25 C.

4 Gebruik Gliclazide Mylan tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Welke stoffen zitten er in Gliclazide Mylan tabletten? De werkzame stof in dit middel is gliclazide. Elke tablet bevat 80 mg gliclazide. De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose PH101, povidon K30, natriumzetmeelglycolaat type A, magnesiumstearaat. Hoe ziet Gliclazide Mylan tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Gliclazide Mylan 80 mg tabletten zijn witte, cirkelvormige, geperste tabletten met schuine randen en een breukstreep aan één kant. Ze zijn te verkrijgen in dozen met 28, 30, 60, 100, 120, 180 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart Fabrikant L. Molteni&C. dei D. lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Località Granatieri, I Scandicci, Firenze, Italië Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen Gliclazide Mylan 80 mg tabletten: BE Afleveringswijze Geneesmiddel op medisch voorschrift Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: UK AT BE GR IE Gliclazide Mylan of Gliclazide 80 mg tablets Gliclazide Mylan Tabletten Gliclazide Mylan 80 mg tabletten Gliclazide / Molteni 80 mg δισκια Gliclazide Mylan 80 mg tablets Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2010.

5 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR Gliclazide Mylan 80 mg comprimés Gliclazide Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres. Si l un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice : 1. Qu est-ce que Gliclazide Mylan 80 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Gliclazide Mylan 80 mg comprimés 3. Comment prendre Gliclazide Mylan 80 mg comprimés 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver Gliclazide Mylan 80 mg comprimés 6. Informations supplémentaires 1. QU EST-CE QUE GLICLAZIDE MYLAN 80 MG COMPRIMES ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE Le nom de votre médicament est Gliclazide Mylan 80 mg comprimés. Gliclazide Mylan comprimés contient un médicament appelé gliclazide. Celui-ci fait partie d un groupe de médicaments appelés «sulfonylurées». Il agit en contrôlant le taux de sucre (glucose) dans le sang. Gliclazide Mylan comprimés s utilise pour traiter la forme de diabète dite «de type 2». C est-à-dire lorsque l insuline n est pas nécessaire mais que le régime et l exercice physique ne suffisent pas à eux seuls à faire diminuer la quantité de sucre dans le sang. Habituellement, les personnes concernées ont besoin d un traitement contre le diabète pendant tout le reste de leur vie. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GLICLAZIDE MYLAN 80 MG COMPRIMES Ne prenez jamais Gliclazide Mylan comprimés : si vous êtes allergique (hypersensible) au gliclazide ou à l un des autres composants contenus dans Gliclazide Mylan comprimés (dont la liste figure à la rubrique 6) si vous êtes allergique aux sulfonylurées, aux sulfamides ou à d autres médicaments similaires si vous avez utilisé dans le passé des sulfonylurées mais celles-ci ont cessé d être efficaces dans votre cas si vous souffrez de «diabète de type 1» (c est-à-dire que vous avez besoin d injections d insuline pour contrôler votre diabète) si votre glycémie est très élevée, ce qui peut représenter une menace pour le pronostic vitale (acidocétose diabétique) si vous devez subir une intervention chirurgicale, si vous avez eu récemment un accident grave ou si vous été particulièrement stressé si vous souffrez d une infection grave si vous souffrez d un grave problème hépatique ou rénal si le patient est inconscient ou dans le coma (coma diabétique) si le patient est un enfant. Ne prenez jamais Gliclazide Mylan comprimés si l une de ces restrictions s applique à vous. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Gliclazide Mylan comprimés. Faites attention avec Gliclazide Mylan comprimés Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament : si vous suivez ou envisagez de suivre un régime particulier, par exemple un régime basses calories. Voir «Aliments et boissons» pour plus d informations si vous faites beaucoup d exercice physique si vous souffrez d un problème thyroïdien non traité si vous souffrez de problèmes hépatiques ou rénaux modérés. Vous aurez besoin d un suivi plus attentif. si vous êtes âgé, malade ou très maigre. Vous aurez besoin d un suivi plus attentif. Si vous ignorez si l une de ces restrictions s applique à vous, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Gliclazide Mylan comprimés.

6 Prise d autres médicaments Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance ou un produit phytopharmaceutique, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. En effet, Gliclazide Mylan comprimés est susceptible d affecter la manière dont agissent certains autres médicaments. Certains autres médicaments sont également susceptibles d affecter la manière dont agit Gliclazide Mylan comprimés. Certains médicaments peuvent augmenter les effets de Gliclazide Mylan comprimés. Cela peut provoquer une hypoglycémie. Ces médicaments sont notamment : autres médicaments contre le diabète, notamment insuline, acarbose, biguanides ou autres sulfonylurées médicaments utilisés pour fluidifier le sang, par exemple coumarines médicaments utilisés pour réduire le taux d acide urique, par exemple allopurinol médicaments utilisés pour abaisser le taux de cholestérol (fibrates) médicaments contre la dépression désignés sous le nom d inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) médicaments contre les problèmes cardiaques, notamment bêta-bloquants certains médicaments contre l hypertension (IEC) certains médicaments contre les infections fongiques et bactériennes, par exemple le miconazole, le kétoconazole ou le chloramphénicol médicaments anti-bactériens désignés sous le nom de sulfamides un médicament contre le cancer du nom de cyclophosphamide caféine, que l on trouve dans certains médicaments contre la migraine, ainsi que dans le café, le thé ou certaines boissons gazeuses théophylline, un médicament utilisé contre l asthme médicaments anti-inflammatoires tels que l aspirine ou la phénylbutazone stéroïdes anabolisants hormones sexuelles masculines Si vous ignorez si l une de ces restrictions s applique à vous, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Gliclazide Mylan comprimés. Certains médicaments peuvent diminuer les effets de Gliclazide Mylan comprimés. Cela peut aboutir à une augmentation de la glycémie. Ces médicaments sont notamment : médicaments destinés à augmenter la tension artérielle en cas de grave hypotension, par exemple diazoxide certains médicaments contre l épilepsie, notamment la phénytoïne ou les barbituriques corticostéroïdes ou corticotrope hormones sexuelles féminines contraceptifs oraux hormones thyroïdiennes diurétiques phénothiazine, un médicament utilisé pour traiter certains problèmes mentaux rifampicine, un médicament utilisé pour traiter la tuberculose. La cimétidine et la ranitidine sont susceptibles d augmenter ou d abaisser la glycémie. Si vous ignorez si l une de ces restrictions s applique à vous, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Gliclazide Mylan comprimés. Aliments et boissons Ne sautez pas de repas ou ne commencez pas à suivre un régime particulier au cours de votre traitement par Gliclazide Mylan comprimés. En effet, si vous consommez moins de nourriture que d habitude, votre glycémie risque de devenir trop basse. En cas de doute, parlez-en avec votre médecin ou votre diététicien. Prenez votre médicament 30 minutes avant un repas (voir «Comment prendre ce médicament» à la rubrique 3). Discutez avec votre médecin de la consommation d alcool en même temps que ce médicament. En effet, l alcool peut affecter le contrôle de votre diabète. Grossesse et allaitement Ne prenez jamais Gliclazide Mylan comprimés si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines Il est possible que vous ayez l impression d être moins vigilant lorsque vous prenez Gliclazide Mylan comprimés. Dans cette éventualité, abstenez-vous de conduire ou d utiliser des outils ou des machines. Cela risque davantage de se produire si votre diabète est insuffisamment contrôlé. Assurez-vous que votre glycémie n est pas trop basse avant de prendre le volant. Informations importantes concernant certains composants de Gliclazide Mylan comprimés Gliclazide Mylan comprimés contient du lactose. Si votre médecin vous a dit que vous ne supportez pas ou ne digérez pas certains sucres (si vous souffrez d une intolérance à certains sucres), demandez-lui conseil avant de prendre ce médicament.

7 3. COMMENT PRENDRE GLICLAZIDE MYLAN 80 MG COMPRIMES Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Comment prendre ce médicament Ce médicament est à prendre par la bouche. Prendre le médicament 30 minutes avant un repas. Avaler les comprimés entiers avec un verre d eau. Ne pas écraser ni croquer les comprimés. Quelle dose prendre Le médecin déterminera la dose de ce médicament que vous devez prendre. La dose de départ est habituellement d un demi à un comprimé par jour, à prendre avant le petit-déjeuner. Cette dose peut être augmentée tous les 7 à 14 jours jusqu à ce que votre glycémie soit sous contrôle. La dose habituelle est de un à deux comprimés par jour. Cette dose est habituellement répartie en deux prises : - 30 minutes avant le petit-déjeuner et - 30 minutes avant le repas du soir. La dose maximale est de 4 comprimés par jour. Votre médecin vous indiquera quand vous devez subir des analyses de sang ou d urine pour mesurer votre glycémie. Patients âgés ou patients souffrant de problèmes hépatiques ou rénaux Votre médecin vous prescrira éventuellement une dose plus faible. Utilisation chez les enfants Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants. Ne prenez jamais Gliclazide Mylan comprimés si vous êtes atteint de diabète insulinodépendant (diabète de type 1). Si vous avez pris plus de Gliclazide Mylan comprimés que vous n auriez dû Si vous avez pris trop de ce médicament, contactez immédiatement votre médecin ou rendez-vous à l hôpital le plus proche. Les signes associés à un surdosage sont des symptômes d hypoglycémie. Ces symptômes sont notamment sueurs, pâleur, sensation de froid, frissons, accélération de la pulsation cardiaque, problèmes temporaires de vue ou d élocution. Il est possible d atténuer ces symptômes en prenant du sucre ou une boisson sucrée. Vous devez avoir en permanence sur vous au moins 1 ou 2 morceaux de sucre. Vous pouvez également emporter une boisson sucrée au lieu de sucre. Ceci inclut les limonades, mais pas les limonades «light» (sans sucre). Si vous oubliez de prendre Gliclazide Mylan comprimés Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. S il est presque l heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous arrêtez de prendre Gliclazide Mylan comprimés Ne cessez pas de prendre Gliclazide Mylan comprimés sans en avoir discuté avec votre médecin. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, Gliclazide Mylan comprimés peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables suivants sont susceptibles de se manifester avec ce médicament : Effets indésirables fréquents (affectant moins de 1 personne sur 10) : hypoglycémie. Les symptômes sont notamment sueurs, pâleur, sensation de froid, frissons, accélération de la pulsation cardiaque, problèmes temporaires de vue ou d élocution. En pareil cas, contactez immédiatement votre médecin ou rendez-vous à l hôpital le plus proche nausées, vomissements, maux d estomac, diarrhée ou constipation. Il est possible d atténuer ces effets indésirables en prenant ce médicament 30 minutes avant un repas. Effets indésirables rares (affectant moins de 1 personne sur 1 000) : étourdissements maux de tête éruption cutanée ou rougeur de la peau altération de la fonction hépatique, y compris hépatite. Les symptômes sont notamment une coloration jaune de la peau ou des yeux diminution du nombre de globules rouges (anémie). Les symptômes sont notamment une sensation de fatigue ou des étourdissements

8 diminution du nombre de globules blancs (leucopénie, agranulocytose). Les symptômes sont notamment une élévation de la température corporelle (fièvre) ou une tendance accrue aux infections diminution du nombre de plaquettes dans le sang (thrombocytopénie). Les symptômes sont notamment une tendance accrue aux hématomes ou aux saignements. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER GLICLAZIDE MYLAN 80 MG COMPRIMES Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 25 C. Ne pas utiliser Gliclazide Mylan comprimés après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Gliclazide Mylan comprimés La substance active est le gliclazide. Chaque comprimé contient 80 mg de gliclazide. Les autres composants sont: lactose monohydraté, cellulose microcristalline PH101, povidone K30, glycolate d amidon sodique de type A, stéarate de magnésium. Qu est-ce que Gliclazide Mylan comprimés et contenu de l emballage extérieur Gliclazide Mylan 80mg comprimés se présente sous la forme de comprimés blancs, circulaires à bords plats biseautés et dotés d une barre de cassure sur une face. Ce médicament est conditionné en boîtes de 28, 30, 60, 100, 120, 180 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées Titulaire de l Autorisation de mise sur le marché et fabricant Titulaire de l Autorisation de mise sur le marché Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, B-1560 Hoeilaart Fabricant L. Molteni&C. dei D. lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada Statale 67, Località Granatieri, I Scandicci, Firenze, Italie Numéro de l Autorisation de mise sur le Marché Gliclazide Mylan 80 mg comprimés: BE Mode de délivrance Médicament soumis à prescription médicale Ce médicament est autorisé dans les États membres de l Espace Economique Européen sous les noms suivants: UK AT BE GR IE Gliclazide Mylan of Gliclazide 80 mg tablets Gliclazide Mylan Tabletten Gliclazide Mylan 80 mg tabletten Gliclazide / Molteni 80 mg δισκια Gliclazide Mylan 80 mg tablets La dernière date à laquelle cette notice a été revue est 11/2010.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten Gliclazide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten Gliclazide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Gliclazide Mylan 80 mg tabletten Gliclazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

GLIBENCLAMIDE 5 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 27 september 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1

GLIBENCLAMIDE 5 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 27 september 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glibenclamide 5 PCH, 5 mg Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

Tolbutamide 500 mg, tablets RVG BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Tolbutamide Apotex 500 mg, tabletten

Tolbutamide 500 mg, tablets RVG BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Tolbutamide Apotex 500 mg, tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Tolbutamide Apotex 500 mg, tabletten Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glurenorm 30 mg tabletten. Gliquidone

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glurenorm 30 mg tabletten. Gliquidone BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glurenorm 30 mg tabletten Gliquidone Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Paracetamol Sandoz 500 mg tabletten Paracetamol Sandoz 1 g tabletten. Paracetamol 1.3.1.3 Bijsluiter Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 500 mg tabletten 1 g tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Betahistine Mylan 24 mg tabletten. betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Betahistine Mylan 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Versie 5.1 a MSP+MKT -032011 072013 012014-082014 Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN

CHOLECALCIFEROL MYLAN 800 IE, TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Cholecalciferol Mylan 800 IE, tabletten cholecalciferol (vitamine D 3 ) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1 BIJSLUITER November 2013 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt LACTEOL 170 mg, capsule Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER. TOLBUTAMIDE 250 mg tablet

BIJSLUITER. TOLBUTAMIDE 250 mg tablet BIJSLUITER TOLBUTAMIDE 250 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet BIJSLUITER HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Pag. 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Omacor 1000 mg zachte capsules Ethylesters van Omega-3-vetzuren 90 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten BIJSLUITER CLOZAPINE 6,25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Finasteride Mylan 5 mg filmomhulde tabletten finasteride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Finasteride Mylan 5 mg filmomhulde tabletten finasteride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Finasteride Mylan 5 mg filmomhulde tabletten finasteride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. GLIBENCLAMIDE APOTEX 5 mg tabletten. Glibenclamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. GLIBENCLAMIDE APOTEX 5 mg tabletten. Glibenclamide Version 2015-10 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT GLIBENCLAMIDE APOTEX 5 mg tabletten Glibenclamide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Betaserc 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride

Betaserc 24 mg tabletten betahistinedihydrochloride 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker tabletten betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten. Calciumacamprosaat

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten. Calciumacamprosaat Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Campral 333 mg maagsapresistente omhulde tabletten Calciumacamprosaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten BIJSLUITER LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER. MELATONINE 1 mg, 3 mg en 5 mg tablet

BIJSLUITER. MELATONINE 1 mg, 3 mg en 5 mg tablet BIJSLUITER MELATONINE 1 mg, 3 mg en 5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt.

Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PROPYLTHIOURACILE 50 mg, tabletten Propylthiouracile Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Sucralfaat 1 gram PCH, granulaat in sachets Sucralfaat

Sucralfaat 1 gram PCH, granulaat in sachets Sucralfaat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sucralfaat 1 gram PCH, Sucralfaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Entecavir Sandoz 0,5 mg, filmomhulde tabletten Entecavir Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

27 mai 2014. VSM Belgium bvba Rodizen, PIL-NL 1(5) Bijsluiter: informatie voor de Patiënt

27 mai 2014. VSM Belgium bvba Rodizen, PIL-NL 1(5) Bijsluiter: informatie voor de Patiënt 1(5) Bijsluiter: informatie voor de Patiënt 2(5) Rodizen, filmomhulde tabletten Gedroogde Rhodiola rosea wortelextract (1.5 5 : 1) (WS 1375). Extractiemiddel: 60% ethanol (g/g) Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Barnidipine hydrochloride 10 mg, capsules met gereguleerde afgifte 9,3 mg Barnidipine hydrochloride 20 mg, capsules met gereguleerde afgifte 18,6 mg barnidipine

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Macrogol + electrolytes Sandoz, poeder voor drank, zakje Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v4 1.3.1.3 Bijsluiter Mei 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. METOPROLOLTARTRAAT 12,5 mg en 25 mg tabletten

BIJSLUITER. METOPROLOLTARTRAAT 12,5 mg en 25 mg tabletten BIJSLUITER METOPROLOLTARTRAAT 12,5 mg en 25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Carbimazol Teva 5 mg, tabletten carbimazol

Carbimazol Teva 5 mg, tabletten carbimazol 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Carbimazol Teva 5 mg, carbimazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 1.3.1 : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Betahistine.2HCl Disphar 8, tabletten 8 mg Betahistine.2HCl Disphar 16, tabletten16 mg Betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder

Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder : informatie voor de gebruiker Senokot 7,5 mg tabletten Sennoside B uit Cassia senna L., vrucht, poeder / Cassia angustifolia Vahl., vrucht, poeder Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Package leaflet / 1 van 5

Package leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten. calcium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Calci-Chew 500 mg kauwtabletten. calcium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Calci-Chew 500 mg kauwtabletten calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u Calci-Chew gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Pioglitazon Sanovel 45 mg tabletten Pioglitazon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. VITAMINE K 1 mg, 5 mg en 10 mg tablet

BIJSLUITER. VITAMINE K 1 mg, 5 mg en 10 mg tablet BIJSLUITER VITAMINE K 1 mg, 5 mg en 10 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten

GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GAVISCON AARDBEI 250 MG kauwtabletten Natriumalginaat + natriumbicarbonaat + calciumcarbonaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen.

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Waarvoor wordt

Nadere informatie

BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten RENNIE MINT ZONDER SUIKER 680 mg / 80 mg, kauwtabletten RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten Calciumcarbonaat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Momaja 1000mg zachte capsules Omega-3-vetzuren ethylesters 90 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ELDEPRYL 5 mg tabletten ELDEPRYL 10 mg tabletten selegiline hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie