RONDE TAFEL ONDERZOEK EN INNOVERENDE TECHNOLOGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25.02.2008 RONDE TAFEL ONDERZOEK EN INNOVERENDE TECHNOLOGIE"

Transcriptie

1 Deelnemers RONDE TAFEL ONDERZOEK EN INNOVERENDE TECHNOLOGIE Carole Absil (Agoria), Jean-Marc Andral (IBA), Sonja Beken (Agence Fédérale Médicaments et des Produits de Santé), Pieter Blondeel (FOD Volksgezondheid, DG Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer), Marc Boogaerts (UZ Leuven), Dominique Bron (Institut J Bordet), Arsène Burny (Fonds de la Recherche Scientifique), Peter Carmeliet (UZ Leuven), Laurence De Leval (CHU Liège), Wilfried De Neve (UZ Gent), Ivo De Wever (Belgian Society of Surgical Oncology), Jean-Pol Detiffe (DNA Vision), Serge Goldman (Société belge de Médecine Nucléaire), Greet Haelterman (FOD Volksgezondheid, DG1 Dienst Acute, Chronische en Ouderenzorg), Benno Hinnekint (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek), Michel Huybrechts (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg), Carine Keppens (Pharma.be), Luc Kindt (Agoria), Marc Lemort (Institut J Bordet), Joost Louwagie (OncoMethylome Sciences sa), Marc Mareel (Stichting tegen Kanker), Françoise Meunier (EORTC), Luc Mortelmans (KULeuven), Paul Pardon (FOD Volksgezondheid, DG Basisgezondheidszorg & Crisisbeheer), Patrick Paulus (CHR La Citadelle, Liège), Dirk Ramaekers (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg), Françoise Renard (Registre National du Cancer), Emile Salamon (Cliniques Saint Elisabeth, Namur), Pierre Scaillet (Cliniques Universitaires St Luc), Luc Segers (OncoMethylome Sciences sa), Thérèse Snoy et d'oppuers (Députée Ecolo), Christos Sotiriou (Institut J Bordet), Jeanine- Anne Stiennon (Comité National de Bioéthique), Michel Symann (Fondation contre le cancer), Marc Tomas (pharma.be), Eric Van Cutsem (UZ Leuven), Herman Van Eeckhout (Pharma.be), Saskia Van Den Bogaert (FOD Volksgezondheid, DG1 Dienst Acute, Chronische en Ouderenzorg), Hedwig Verhaegen (Fondation contre le cancer), Geert Villeirs (Belgische Vereniging voor Radiologie) Behandelde thema s - Steun voor het academisch onderzoek: het obstakel van de numerus clausus, beschikbare budgetten voor de artsen-onderzoekers, statuut van de onderzoeker, braindrain, structurele financiering van het onderzoek, toegang van jonge onderzoekers tot de onderzoeksfondsen, behoefte aan data managers en technische assistenten, link tussen klinisch onderzoek en fundamenteel onderzoek. - Bijzondere elementen voor kankeronderzoek: internationale geloofwaardigheid van het Nationaal Kankerinstituut (met Wetenschappelijke Raad), nood aan een betere coördinatie van de activiteiten, tumortheken. - Toegang tot medische innovaties: steun aan het translationeel onderzoek, evidence based medicine, stimuleren van de bedrijven die in R&D investeren, rentabiliseren van het onderzoek, evaluatie van de nieuwe technologieën, meerwaarde van een centrum voor hadrontherapie inzake onderzoek. - Referentie- en onderzoekscentra: internationale dimensie inzake onderzoek (en de rol van een Nationaal Kankerinstituut in dit perspectief), opportuniteit van het concentreren van het onderzoek in de referentiecentra en hun specifieke opdrachten, beschikbaarheid van de onderzoeksresultaten, het Kankerregister als onderzoeksinstrument.

2 Meer algemeen: inventaris van de reeds bestaande structuren, betere coherentie, meer uitwisseling tussen de universiteiten, profiteren van het feit dat de atmosfeer in België gunstig is voor het klinisch onderzoek, onderzoek inzake preventie en opsporing. 1. ONDERSTEUNEN EN STIMULEREN ACADEMISCH ONDERZOEK Wat zijn de obstakels voor onderzoekers in België? Hoe kunnen deze obstakels opgeruimd worden? - Ten gevolge van de numerus clausus zijn er minder artsen beschikbaar voor research. Bovendien is er te weinig geld om de onderzoekers te betalen en moeten ze hun researchactiviteiten combineren met klinisch werk. - Er is nood aan een statuut van de onderzoeker en aan een correcte financiering. Er is een migratie naar het buitenland van veelbelovende jonge onderzoekers omdat dit in België ontbreekt. - Obstakels zijn: de versnippering in het academisch onderzoek en het gebrek aan uitwisseling tussen de universiteiten. In verband met een statuut voor de onderzoeker is een mogelijke denkpiste een 10-year track (een onderzoeksplan/mandaat dat over 10 jaar loopt). Na deze10 jaar zou dan een vaste aanstelling kunnen volgen in een universitair ziekenhuis. - De research van de mandaten die wegvallen, moet overgenomen worden. Hiervoor is een structurele oplossing en financiering nodig. - Obstakel: de budgetten voor onderzoek worden niet alleen door de federale overheid beheerd. Opmerking: de tijd van een onderzoeksmandaat wordt voor de helft in aanmerking genomen voor de erkenning als specialist. (voor specialisten in opleiding die een onderzoeksmandaat krijgen, wordt deze periode voor de helft in aanmerking genomen voor hun erkenning als specialist). - Het moet aantrekkelijker gemaakt worden om terug naar België te komen voor onderzoekers die in het kader van een project naar het buitenland vertrekken. Op die manier gaat een belangrijk potentieel aan onderzoekers verloren omdat het weinig aantrekkelijk is om naar België terug te keren (geen statuut, geen adequate honorering ). - Statuut: De mogelijkheid die nu bestaat met het Bijzonder Onderzoeksfonds is niet van toepassing voor jonge mensen, wel voor senioren die al iets bewezen hebben. - In verband met heelkunde: datamanagers zijn nodig voor objectief klinisch wetenschappelijk onderzoek. Eventueel met financiering vanuit het zorgprogramma oncologie. - Ook op niveau van overheid: tekort aan competente datamanagers. De gegevens zijn wel beschikbaar, maar kunnen niet op performante wijze verwerkt worden. - Infrastructuur voor gestabiliseerd onderzoek (op georganiseerde wijze, niet via tweejaarlijkse aanvragen) vraagt ook competent technisch personeel.

3 - Datamanagement mag niet alleen dienen voor volume-analyse. Kwalitatieve criteria zijn nog belangrijker. - Verschil tussen data uit klinisch onderzoek en fundamenteel onderzoek. 1. te weinig onderzoekers door numerus clausus; 2. te weinig budget voor onderzoek; 3. geen statuut voor de onderzoeker; 4. migratie naar buitenland vermijden; 5. versnippering academisch onderzoek; 6. nood aan datamanagers; 7. verschil tussen klinisch en fundamenteel onderzoek. 2. THEMA S OP GEBIED VAN KANKERONDERZOEK - Het bestuur van een eventueel op te richten Kankerinstituut moet bestaan uit internationaal erkende experts waarvan de geloofwaardigheid niet in twijfel kan getrokken worden. - Er is een groter budget nodig om kwaliteit te verkrijgen. Er moet veel geïnvesteerd worden vooraleer talent duidelijk wordt. - Een Kankerinstituut zou het voordeel hebben dat er coördinatie en gelijkvormigheid kan gebeuren. Het is bijvoorbeeld onzinnig om dure core facilities op te zetten in 3 verschillende locaties. - Biobanking is een belangrijk thema. Dit is een groot interuniversitair probleem. Het is meer dan alleen collectioneren van stalen. De gegevens moeten gecentraliseerd worden en gelinkt met klinische gegevens. Een nationale tumordatabank uitbouwen met steun van de federale overheid. 1. Nationaal Kankerinstituut: - bestuur: internationaal erkende experts; - coördinatie en gelijkschakeling. 2. Biobanking: - linken met klinische gegevens; - nationale databank. 3. TOEGANG TOT MEDISCHE INNOVATIES Hoe kan toegang voor de patiënt tot nieuwe ontwikkelingen op vlak van diagnostiek en behandeling verzekerd worden? Health Technology Assessment, PETscan, Evidence Based Medicine, snelle toegang tot nieuwe ontwikkelingen, - Research in diagnostiek beschikt niet over dezelfde ondersteuning (vanuit de industrie) als therapeutisch onderzoek. Er is wel bewustwording in de industrie aan het evolueren in verband met de integratie therapeutisch en diagnostisch onderzoek. - Er zijn nog te weinig fondsen voor diagnostisch onderzoek. Oppassen voor implementering van diagnostische technieken die nog niet gevalideerd zijn.

4 - EBM was in het verleden voornamelijk gefocust op therapie. Sinds de jaren 90 worden de diagnosemiddelen ook op deze manier bekeken. Dit is nodig omdat gemiste diagnoses en vals positieven schade berokkenen aan de patiënt. - De bedrijven die investeren in Onderzoek en Ontwikkeling moeten vanuit de overheid gestimuleerd worden. - Niet elke technologie moet in elk ziekenhuis aanwezig zijn. Kwaliteit houdt niet alleen aanwezigheid van technologie er is ook gekwalificeerd personeel nodig. - In de ontwikkeling van nieuwe technieken in de beeldvorming moet de tijd tussen het onderzoek en de terugbetaling verkorten. - In België is er een gunstig klimaat voor klinisch onderzoek, waardoor de patiënt (kosteloos gedurende de tijd van de studie) toegang kan krijgen tot nieuwe geneesmiddelen. Binnen het FAGG wordt oncologie tot een apart, prioritair thema gemaakt. - In het CTG gebeurt reeds HTA: gezondheidseconomische studies worden gebruikt bij de beoordeling van de terugbetaling van geneesmiddelen. Versnippering leidt tot vertraging van toegang tot innovatie. - De overheid is veeleisend wat betreft bewijzen die moeten voorgelegd worden vooraleer een bepaald geneesmiddel op de markt gebracht kan worden. Dit heeft een vertragend effect. Voordeel van de twijfel wordt gevraagd: onderzoek kan geïnitieerd worden met nadien aanvullende gegevens - Het beste criterium voor prijsbepaling is de toegevoegde waarde (op therapeutisch en gezondheidseconomisch vlak): Value for Money - Moving target: sommige geneesmiddelen bevestigen toegevoegde waarde en worden dus terecht terugbetaald, andere kunnen geen meerwaarde aantonen en werden dus onterecht aanvaard. Conditionele terugbetaling van technologieën wordt voorgesteld: in beperkte expertisecentra, waar dan op een bepaalde termijn - bijvoorbeeld 5 jaar - bewijskrachtige gegevens moeten voor verzameld worden. - Voor de radiotherapie is er een validatie van technieken en apparaten nodig (geen technologie implementeren zonder validatie). Bij hadrontherapie is het grootste probleem de hoge startinvestering. - De toepassing van technieken moet beter opgevolgd worden via registratie, waardoor ook evaluatie kan gebeuren. - Investering voor evaluatie van diagnostische technologie is nodig. - In verband met hadroncentrum: hier is een groot onderzoekspotentieel op gebied van radiobiologie, niet alleen het eventuele therapeutisch benefit moet in overweging genomen worden. - Het Kenniscentrum wenst expliciet te benadrukken dat het zich niet uitgesproken heeft tegen de installatie van een hadroncentrum in België. Het aspect onderzoek dient wel benadrukt te worden: het heeft wel een voordeel als onderzoekscentrum, zowel voor radiobiologie als voor het opbouwen van evidence. Er is op dit moment onvoldoende evidence beschikbaar om de investering via de ziekteverzekering te verantwoorden. De

5 bouw van een hadroncentrum (als onderzoekscentrum) moet gefinancierd worden door de industrie, niet door het RIZIV. De stelling dat er geen evidence is voor common cancers en dat daar dus geen indicaties zijn voor hadrontherapie is onjuist, evenals de stelling dat er alleen indicaties zijn voor bepaalde tumoren. De indicaties volgen vanuit het werkingsmechanisme. Er zijn grootschalige studies nodig op dit vlak en dit is alleen mogelijk indien een hadroncentrum beschikbaar is. De beslissing over hadron is voornamelijk een ethische-politieke beslissing. - Het aspect preventie mag niet uit het oog verloren worden. - Er moet een onderscheid komen in de programmering van apparatuur voor klinische en voor research doeleinden. De onderzoeksprogrammering moet gecentraliseerd worden, vb. centraliseren van de NMR s die voor onderzoek gebruikt worden. 1. Research in diagnostische technieken; 2. Technologie vereist gekwalificeerd personeel; 3. Value For Money: de toegevoegde waarde van een geneesmiddel bepaalt de prijs; 4. Conditionele terugbetaling; 5. Hadron: - hoge startinvestering; - onvoldoende evidence beschikbaar om investering via ziekteverzekering te verantwoorden; - belang als onderzoekscentrum voor radiobiologie; - belang als onderzoekscentrum voor therapie; - financiering via industrie als onderzoekscentrum? 6. Onderzoek op vlak van preventie. 4. Referentiecentra - Er is onvoldoende budget beschikbaar voor competitief onderzoek op internationaal niveau. Er is nood aan internationale samenwerking. Er is vanuit de farmaceutische sector weinig interesse voor translationeel onderzoek (biomarkers, welke therapie is geschikt voor welke patiënt en welke patiënt beantwoordt aan welke therapie en waarom?). - Er zijn nu reeds referentiecentra (expertisecentra) aanwezig: de universitaire centra. Een Nationaal Kankerinstituut zou de zaken kunnen coördineren, aanbevelingen formuleren en biobanking organiseren. Het bestuur hiervan zou moeten bestaan uit een vertegenwoordiging van de overheid en de verschillende stakeholders (de universitaire centra, ) en een wetenschappelijke raad met internationaal erkende experts. - De functie van de referentiecentra is onduidelijk. Welke opdrachten voor de referentiecentra? Een meer gestructureerd aanbod bieden door combinatie van een aantal onderdelen (onderzoek, zorg, ). - Het nut om alle types onderzoek samen te brengen in 1 referentiecentrum wordt in vraag gesteld. Het is beter bepaalde onderzoekscentra te subsidiëren die specifieke competenties hebben (zoals het Cedric Heylen instituut een referentiecentrum zou kunnen zijn voor oncopsychologie). Deze mogen dan apart blijven van de centra voor medisch fundamenteel en wetenschappelijk onderzoek.

6 - Voorstel: basiszorg op eerste plaats en gespecialiseerde centra waar ook onderzoek gedaan wordt(= referentiecentra) - Hoe kunnen de referentiecentra verankerd worden in de zorgprogramma s? - Een Nationaal Kankerinstituut kan opgericht worden voor wetenschappelijke doeleinden. Wat wil men? Ofwel kleine groepen stimuleren ofwel excellentie op internationaal niveau stimuleren en dan heeft een Kankerinstituut zijn plaats. - Er is nood aan netwerk van referentiecentra voor pediatrische oncologie. - Indien een bijkomende structuur geen meerwaarde brengt, moet men ze niet installeren. De doelstellingen bij de oprichting moeten duidelijk zijn. De verhouding tegenover de bestaande structuren moet duidelijk zijn. Er is nood aan een inventarisering van de bestaande structuren. - Een Kankerinstituut is nodig om te coördineren, te harmoniseren, te stimuleren en naar excellentie te streven. Deze coördinatie moet gebeuren boven universitair niveau. - Belang van structurele ondersteuning: veelbelovend potentieel uit buitenland zoekt dit. - Rol van internationaal onderzoek. - Federaal niveau en regio s goed op elkaar afstemmen. - Nationaal Kankerinstituut is nuttig vanuit strategisch oogpunt. De referentiecentra zijn de operationele vertaling. - Kwaliteitspromotie via guidelines en Kankerregistratie. Evaluatie is belangrijk maar moet onafhankelijk zijn (peer review). Auditing systeem voor kwaliteitscontrole. Onderzoek over de evaluatie van de resultaten (outcome research). - Bestaande initiatieven beter financieren en de kwaliteit transparant in kaart brengen. - Outcome research moet beschikbaar zijn voor alle onderzoeken, alle universiteiten - Accreditering kan ook rol van kankerinstituut zijn naar analogie van stamcelonderzoek in de hematologie. De coördinatie kan gebeuren door een Kwaliteitscel binnen het instituut. - Coördinatie van epidemiologisch onderzoek in het Kankerinstituut via het kankerregister en integratie met milieufactoren en regionale gegevens (vb. via samenwerking met WIV). - Inventariseren van bestaande structuren zodat elke overlapping kan vermeden worden. - In cauda venenum: hoe gaat de financiering gebeuren en hoeveel is er ter beschikking? Cofinanciering door de verschillende partners of centrale financiering federaal? 1. Budget voor competitief onderzoek op internationaal niveau; 2. Translationeel onderzoek leidt tot meer doelgerichte therapie; 3. Referentiecentra = universitaire centra? 4. Nationaal Kankerinstituut: voor coördinatie, aanbevelingen, biobanking, overkoepelende structuur;

7 5. Inventarisering van de bestaande structuren om overlapping te vermijden; 6. Nood aan referentiecentra voor pediatrische oncologie; 7. Outcome research voor kwaliteitsevaluatie. TAKE HOME MESSAGES 1. Statuut van de onderzoeker. 2. Financiering van onderzoek. 3. Honorering van onderzoeker. 4. Gegevens en linken van gegevens. 5. Biobanking. 6. Translationeel onderzoek (leidend tot besparing want doelgerichtere behandeling mogelijk). 7. Ondersteuning diagnostische research EBM ook op vlak van diagnostische technieken. 8. Beste criterium voor prijsbepaling nieuwe medicatie blijft toegevoegde waarde: Value For Money. 9. Conditionele terugbetaling van technologie. 10. Hadroncentrum: - hoge startinvestering; - onvoldoende evidence beschikbaar om investering te verantwoorden via de ziekteverzekering; - belang als onderzoekscentrum voor radiobiologie; - belang als onderzoekscentrum voor therapie; - 5. financiering via industrie als onderzoekscentrum? 11. Registratie. 12. Onderzoek op preventief vlak. 13.Onderscheid in programmering voor apparatuur met onderzoeksdoeleinden en klinische doeleinden. 14. Budgetnood voor internationale competitie. 15. Referentiecentra: geen consensus / universitaire centra? 16. Nationaal Kankerinstituut: voor coördinatie, aanbevelingen en biobanking. 17. Nood aan referentiecentra voor pediatrische oncologie. 18. Inventariseren van de bestaande structuren (om overlapping te vermijden). 19. Afstemming van federaal en gemeenschapsniveau. 20. Outcome research voor kwalitatieve evaluatie.

18.02.2008 RONDE TAFEL ZORG EN BEHANDELINGEN

18.02.2008 RONDE TAFEL ZORG EN BEHANDELINGEN 18.02.2008 RONDE TAFEL ZORG EN BEHANDELINGEN Deelnemers Vincent Baro (Fédération Wallonne des Soins Palliatifs), Sonja Beken (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), Yves Benoît

Nadere informatie

NATIONAAL KANKERPLAN

NATIONAAL KANKERPLAN 1 NATIONAAL KANKERPLAN 2008-2010 DR. S. VAN DEN BOGAERT FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DG ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN 2 32 INITIATIEVEN CONCRETE UITVOERING:

Nadere informatie

KCE Stichting KankerRegister

KCE Stichting KankerRegister Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Centre fédéral d expertise des soins de santé Belgian Health Care Knowledge Centre KCE Stichting KankerRegister Een efficiënte samenwerking rond kwaliteit

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

11.02.2008 RONDE TAFEL SCREENING EN VROEGTIJDIGE DIAGNOSE

11.02.2008 RONDE TAFEL SCREENING EN VROEGTIJDIGE DIAGNOSE Deelnemers 11.02.2008 RONDE TAFEL SCREENING EN VROEGTIJDIGE DIAGNOSE Filip Ameye (Belgian Association of Urology), Freddy Avni (Société Belge de Radiologie), Luc Bleyen (Consortium centra borstkankeropsporing

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie Belgische farmacijfers 2015 - in een Europese context INLEIDING In 2015 heeft België haar Europese toppositie als biofarmaceutische

Nadere informatie

Apotheker in de administratie

Apotheker in de administratie Apotheker in de administratie Bijkomend diploma niet noodzakelijk op federaal en Europees niveau Apothekers een belangrijke rol spelen in de diverse commissies betrokken bij registratie en terugbetaling

Nadere informatie

Hoe? Door samenwerking. De geneesmiddelenindustrie leeft niet in een ivoren toren, zij maakt volwaardig deel uit van ons gezondheidszorgsysteem

Hoe? Door samenwerking. De geneesmiddelenindustrie leeft niet in een ivoren toren, zij maakt volwaardig deel uit van ons gezondheidszorgsysteem Uitnodiging van de farmaceutische industrie tot de nieuwe federale regering : voor een lange termijn overeenkomst tussen de regering en de farmaceutische industrie De sector van de innoverende farmaceutische

Nadere informatie

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Matthias Claeys (Voorzitter) Joke Kuijk (Vice- Voorzitter) Jonas Brouwers (Secretaris) Miet Vandemaele (Beheer) Brussel 18/11/2015 Inhoud 1. Wie/Wat

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen OPROEP 2014 1 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in 2006 met een jaarlijks budget van 5.000.000 (3.000.000

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012

Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering. ri de ridder 26.11.2012 Impact van het kankerplan op het beleid van de ziekteverzekering ri de ridder 26.11.2012 begrotingsconclaaf 29/2/2008 regeerakkoord leterme 19/3/2008 een investering van 380 miljoen euro over periode 2008

Nadere informatie

REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING

REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING REGISTRE NATIONAL DES APPAREILS D IMAGERIE MÉDICALE LANDELIJK REGISTER VOOR APPARATEN MEDISCHE BEELDVORMING -1/10- CT-SCANNERS LES SCANNERS CT PET TOESTELLEN LES APPAREILS PET DE HYBRIDE TOESTELLEN: SPECT-CT,

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Rol van de kinesitherapeut D Hooghe Simon Axxon, Physical Therapy in Belgium CVS: Voorstel van proefproject Inleiding: 2009: KCE

Nadere informatie

Vlaamse Liga tegen Kanker. Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen

Vlaamse Liga tegen Kanker. Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen Vlaamse Liga tegen Kanker Klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen Samenvatting Onderzoeksrapport - juni 2012 1 COLOFON Tekst: Ward Rommel (ward.rommel@tegenkanker.be) Redactieraad: Hans Neefs, Cathy Rigolle,

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming

Visum voor de sponsoring van de permanente vorming Visum voor de sponsoring van de permanente vorming DEONTOLOGISCH GEZONDHEIDSPLATFORM Gemeenschappelijk deontologisch platform De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector en de industrie van geneesmiddelen

Nadere informatie

Rol van European Organisa4on for Research and Treatment of Cancer (EORTC)

Rol van European Organisa4on for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Overzicht Verschillende partners Klinische studies binnen de farmaceu4sche industrie Protocol bij klinische studies Goedkeuring klinische studies Regels bij klinische studies Rol van European Medicines

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

18.02.2008 RONDE TAFEL ONDERSTEUNING VAN DE PATIËNT EN ZIJN OMGEVING

18.02.2008 RONDE TAFEL ONDERSTEUNING VAN DE PATIËNT EN ZIJN OMGEVING 18.02.2008 RONDE TAFEL ONDERSTEUNING VAN DE PATIËNT EN ZIJN OMGEVING Deelnemers Frank Boeye (Werkgroep Hersentumoren vzw), Jacques Born (CHR de la Citadelle, Liège), Michiel Callens (Landsbond Christelijke

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Evidence based oncology

Evidence based oncology Evidence based oncology Dr. Yolande Avontroodt 15 september 2003 Progress presupposes tradition and its continuation. (Hegel) Voorkomen van Zuiver economische ongelijkheid in benadering gezondheid(szorg)

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg

STUDIEDAG. Evidence-based werken in de verslavingszorg STUDIEDAG Evidence-based werken in de verslavingszorg Brussel, dinsdag 27 maart 2007 Evidence-based werken in de verslavingszorg De laatste jaren wordt de term evidence-based steeds vaker in de mond genomen

Nadere informatie

Van Gasthuis tot Gasthuisberg

Van Gasthuis tot Gasthuisberg Van Gasthuis tot Gasthuisberg Van Gast naar Gastheer Jan Peers Van Gast naar Gastheer 1080 Oprichting gasthuis Sint Pieter Evolutie olv Gasthuiszusters naar hospitaal 1222 naar huidige site St Pieter 1426

Nadere informatie

A. Toegang tot informatie (via extranet)

A. Toegang tot informatie (via extranet) Het partneraanbod van pharma.be Wat kan pharma.be betekenen voor u? pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, vertegenwoordigt de belangen van de innovatieve (bio-) farmaceutische

Nadere informatie

Van Samenwerking tot Valorisatie in Translationeel Diabetes Onderzoek

Van Samenwerking tot Valorisatie in Translationeel Diabetes Onderzoek Centrum voor Medische Innovatie Van Samenwerking tot Valorisatie in Translationeel Diabetes Onderzoek Bart Keymeulen M.D. Ph.D. Hoofd Klinische Studies van Center for Beta Cell Therapy in Diabetes Senior

Nadere informatie

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019 Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Strategische visie: visie over langere termijn (5 jaar) keuze uit

Nadere informatie

Patiënten als partners:

Patiënten als partners: Patiënten als partners: Pleidooi voor verandering Alain Grijseels KPMG Advisory 12 oktober 2013 Inhoud 1. Landschap zorgverstrekking 2. Geldstromen 3. Kosten gezondheidszorg 4. Patiëntenparticipatie 5.

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

KCE CNE06822 Expert economische analyse 1/9

KCE CNE06822 Expert economische analyse 1/9 1. Functiebenaming: Expert economische analyse voor het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 2. Doel van de functie Het verzamelen en analyseren van wetenschappelijke informatie en gegevens in

Nadere informatie

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC

ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD. 24 juni 2004. Advies 88 24 juni 2004 1/7 ERC ADVIES 88 EUROPESE ONDERZOEKSRAAD 24 juni 2004 Advies 88 24 juni 2004 1/7 Inhoud SITUERING... 3 DEBAT... 4 ADVIES... 5 Advies 88 24 juni 2004 2/7 Advies bij de oprichting van de Europese Onderzoeksraad

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid Persbericht Oproep tot indienen van projecten voor de «Well Done MSD Health Literacy Awards», het initiatief dat Belgische projecten ter bevordering van de gezondheidswijsheid beloont www.welldoneawards.be

Nadere informatie

Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker

Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker Reglement Biomedische onderzoeksprojecten Kom op tegen Kanker 1. Doel Innoverend kankeronderzoek steunen dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten waarvoor geen

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor zorg in buitenland

Aanvraag toestemming voor zorg in buitenland Aanvraag toestemming voor zorg in buitenland Aan de verzekerden van de verplichte ziekteverzekering wordt binnen het Europese kader een belangrijke vrijheid gegarandeerd inzake keuze van zorgverlener,

Nadere informatie

BIOLOGISCHE GENEESMIDDELEN

BIOLOGISCHE GENEESMIDDELEN #GoforInnovation BIOLOGISCHE GENEESMIDDELEN DE THERAPIE VAN DE TOEKOMST Van primordiaal belang in België VEEL BELGISCHE PATIËNTEN WORDEN GEHOLPEN MET BIOLOGISCHE GENEESMIDDELEN In België is het gebruik

Nadere informatie

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess

Update Accute Intoxicaties Meet the Experts 3de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Update Acute Intoxicaties Meett the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicatiess Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent G Gesponsord door: Heymans Stichtingg Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Hyperthermie koortsopwekking tegen kanker

Hyperthermie koortsopwekking tegen kanker Hyperthermie koortsopwekking tegen kanker Hyperthermie is een behandeling waarbij de temperatuur in het gehele of een deel van het lichaam zodanig verhoogd wordt dat hierdoor waarden als bij koorts of

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

Het Witboek : reflectie over de aanpak van kanker in België. Jacques De Grève

Het Witboek : reflectie over de aanpak van kanker in België. Jacques De Grève Het Witboek : reflectie over de aanpak van kanker in België Jacques De Grève Het hoofd bieden aan de uitdagingen van morgen Voorafgaand: wetgeving op de zorgprogramma met MOCs Reeds verbetering Defecten

Nadere informatie

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014 Het project 1733 18/03/2014 2 Situering van het project Debatten rond oneigelijk gebruik van spoedgevallen, Huisartsen wachtdiensten steeds moeilijker te organiseren. Vooral Nacht en WE 3 Situering van

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Globalisering en gezondheidszorg

Globalisering en gezondheidszorg Globalisering en gezondheidszorg De invloed van Europa op de gezondheidszorgverzekering en de markt van de gezondheidszorg Rita Baeten, VWEC 19 november 2010 Overzicht presentatie Bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op?

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Ann Van den Bruel Senior Clinical Research Fellow Department of Primary Care Health Sciences University of Oxford Declaration Alma Ata 1978 Gezondheid

Nadere informatie

Raamwerk en aanpak Actualisatie MVG

Raamwerk en aanpak Actualisatie MVG Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Leefmilieu Bestuur Gezondheidszorgbeleid Dinsdag 17 september 2002 Raamwerk en aanpak Actualisatie MVG Prof. Dr. W. Sermeus Prof. Dr. L. Delesie K. Van den

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

HER2-status bepaling in borstcarcinoma met FISH: wetgeving, richtlijnen en resultaten van de provincie Limburg

HER2-status bepaling in borstcarcinoma met FISH: wetgeving, richtlijnen en resultaten van de provincie Limburg HER2-status bepaling in borstcarcinoma met FISH: wetgeving, richtlijnen en resultaten van de provincie Limburg Brigitte Maes Laboratorium voor Moleculaire Diagnostiek VJZ FISH voor HER2 gen amplificatie

Nadere informatie

Wat kan het ziekenfonds doen voor patiënten met een zeldzame ziekte? Chris Van Hul Intermutualistisch Agentschap 19/11/2015

Wat kan het ziekenfonds doen voor patiënten met een zeldzame ziekte? Chris Van Hul Intermutualistisch Agentschap 19/11/2015 Wat kan het ziekenfonds doen voor patiënten met een zeldzame ziekte? Chris Van Hul Intermutualistisch Agentschap 19/11/2015 Ziekenfondsen als polyvalente organisaties met velerlei opdrachten Verzekeraar

Nadere informatie

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg

ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN. Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg ZELDZAME ZIEKTEN & WEESGENEESMIDDELEN Een unieke uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg 2 ZELDZAAM, MAAR NIET UITZONDERLIJK Een ziekte is zeldzaam wanneer deze voorkomt bij niet meer dan 5 op 10.000

Nadere informatie

5.3.Thema Onderzoek. Schets van domein

5.3.Thema Onderzoek. Schets van domein 5.3.Thema Onderzoek Schets van domein Onderzoek ten aanzien van zeldzame ziekten omvat medisch wetenschappelijk onderzoek, zowel basaal ( laboratoriumonderzoek ) en preklinisch of klinisch onderzoek (bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen (Resultaten pre-campagne) 2013 OD Volksgezondheid en Surveillance J Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be/nsih/

Nadere informatie

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van een psychologische dienst. Een autonome dienst in het algemeen ziekenhuis. Ann Verhaert, AZ Sint Jan Brugge Erkende bedden

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 19 JULI 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van de nucleaire geneeskunde.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2016-2020 Afdeling V&VN Oncologie Document Strategisch beleidsplan 2016-2020 Datum April 2016 Auteur Emmy Harms / beleidsadviseur Medebetrokkenen Bestuur: Marlies Peters, Bert Fledderus,

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 2de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 13 september 2013 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 4 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 9 juni 2017 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag overleg inrichters specialisatie-opleiding ergonomie Datum: 22 mei 2013, 13u30-15u30 Plaats: Brussel, Erasmusgebouw HUB Verslag: Roeland Motmans X Heleen Vandromme KUL

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

KGZ- CNG03816 Expert Kennismanagement 1/6

KGZ- CNG03816 Expert Kennismanagement 1/6 1. Functiebenaming: Expert kennismanagement voor het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 2. Doel van de functie Het beheer van de informatie en de -informatiebronnen in de domeinen van het Federaal

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN

ADVIES VAN DE NRZV AANZET TOT EEN VERNIEUWDE MINIMALE REGISTRATIE IN DE GGZ-VOORZIENINGEN FOD VOLKSGEZONDHEID BRUSSEL 8 november 2012 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT- GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven

Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven KAG symposium, 19 april 2016 Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Nadere informatie

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker.

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker. VIEREN HERINNEREN HERINNEREN LEVENSLOOP Samen 24 uur in beweging tegen kanker. Bij kanker komt het erop aan de juiste keuzes te maken. Die keuzes zijn vitaal om te vermijden dat de ziekte in onze plaats

Nadere informatie

Commission Fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les Embryons in vitro (CFE)

Commission Fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les Embryons in vitro (CFE) Commission Fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les Embryons in vitro (CFE) 1 Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo s in vitro (FCE) Symposium FCE-CFE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Stichting Kankerregister s.o.n. ontvangen op 19/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Stichting Kankerregister s.o.n. ontvangen op 19/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 54/2011 van 12 oktober 2011 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende arts (huisartsen en specialisten)... 2 1.1. Eerste aanvraag... 2 2. Gevestigde huisartsen...

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014 Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie KAGB 28 september 2014 1 De Forensische Psychiatrie in België Unieke en baanbrekende start begin

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

Stand van zaken. Ondertussen ruim 27.000 familieleden met FH gevonden. Database met 65.000 individueen uit 5.000 stambomen

Stand van zaken. Ondertussen ruim 27.000 familieleden met FH gevonden. Database met 65.000 individueen uit 5.000 stambomen Van naar Start van de StOEH Ontwikkeld door de afdeling geneeskunde van het AMC 1994 Initiatiefnemers: Prof. dr. J.J.P Kastelein Dr. Ir. J.C. Defesche 1994-2001 700 1000 FH patienten / jaar April 2003

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Discussienamiddag Rathenau Instituut Utrecht, 15 juni 2012 Loopbaanperspectieven van onderzoekers in Nederland Karen Vandevelde Universiteit Gent & ECOOM Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen

Diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld. Maximum aantal en erkenningsnormen 27 APRIL 2005. - Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid BS 20/05/2005 inwerkingtreding: Diensten waarin een magnetische resonantie

Nadere informatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie

Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie Richtlijn Herstel na kanker: aanzet tot nazorginnovatie drs. Brigitte Gijsen, b.gijsen@iknl.nl adviseur productontwikkeling - programmaleider Herstel na kanker, IKNL Inhoud Oncologie: cijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts

Update Acute Intoxicaties Meet the Experts Update Acute Intoxicaties Meet the Experts 3 de Lage Landen Symposium Intoxicaties Vrijdag 26 juni 2015 Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent Gesponsord door: Heymans Stichting Organisatie onder auspiciën

Nadere informatie

Persbericht BAXTER RAPPORTEERT DE RESULTATEN VAN HET 1ste KWARTAAL Pagina 1

Persbericht BAXTER RAPPORTEERT DE RESULTATEN VAN HET 1ste KWARTAAL Pagina 1 Persbericht BAXTER RAPPORTEERT DE RESULTATEN VAN HET 1ste KWARTAAL Pagina 1 Baxter International Inc. One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015 VOOR ONMIDDELLIJKE VRIJGAVE Perscontact Vincent Vanwijnsberghe

Nadere informatie

Vroegtijdige interventies in de Belgische context: onderzoek en perspectieven

Vroegtijdige interventies in de Belgische context: onderzoek en perspectieven Vroegtijdige interventies in de Belgische context: onderzoek en perspectieven Herbert Roeyers Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen HGR-CSS Brussel, 20 juni 2014 Vroegtijdige interventie bij kinderen

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten

Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten Bijlage bij: Reactie Patiëntenfederatie NPCF op de VWS visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt, tegen aanvaardbare kosten Inleiding Patiëntenfederatie NPCF neemt met belangstelling

Nadere informatie

Knelpuntspecialismen in de tandheelkunde

Knelpuntspecialismen in de tandheelkunde Knelpuntspecialismen in de tandheelkunde Prof. Dominique Declerck KAGB, KU Leuven I. ORGANISATIE THK Drie erkende beroepstitels: - ALGEMEEN TANDARTS (AT): knelpuntberoep - Specialist in de PARODONTOLOGIE:

Nadere informatie