PARTNERZAKEN 9 Jaargang nr 1 februari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARTNERZAKEN 9 Jaargang 2004. nr 1 februari"

Transcriptie

1 PARTNERZAKEN 9 Jaargang nr 1 februari MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Colofon Contactadres: Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus EB Den Haag Tel: Bezoekadres: Ministerie van BuZa Bezuidenhoutseweg 67 Kamer 9C15 v.a. 5 maart 2004: 2C72 Redactieadres Partnerzaken: Zocherstraat EE Leiden Contactadres Foreign partners project: v Zuylen v Nijeveltstraat AH Wassenaar IN DIT NUMMER Voorwoord van de voorzitter 2 Van de penningmeester 2 Partners gedetacheerde ambtenaren 2 Verslag Haagse partners 2 Pensioenen 3 Office vacature 4 EUFASA 4 Het Bestuur 7 Bestuursleden stellen zich voor 7 Tot lering ende vermaak 8 Reacties op onze enquête 8 Foreign born partners 8 Aanspreekpunten voor partners op de posten 9 Netwerk wijk-contactpersonen 10 Taakomschrijving SPG-correspondenten en wijkcontactpersonen 10 Letter from Luanda 12 BESTUUR Wilma Dikkers Marja van Loopik Thérèse Groffen Mechtild van der Lugt Marion de Vos An English version of this newsletter will be sent by to all partners registered with our Foreign Partners Project. If you would like to receive an English version, but are not yet registered with the project, please send your name and personal address (or your BZ partner's address) to Marion de Vos: copied to:

2 Voorwoord van de voorzitter Om te beginnen wil ik de hoop uitspreken dat voor iedereen het jaar 2004 goed is begonnen. Voor velen van ons wordt het misschien een jaar van rust na een verhuizing of juist een jaar van spanning voor een volgende post. In het begin van dit jaar ook weer een nieuwe PartnerZaken vol belangrijke informatie voor partners. De afgelopen tijd hebben de activiteiten van de Stichting vooral in het teken gestaan van de pensioenontwikkelingen. Zoals iedereen ondertussen wel zal weten, is er in het nabestaandenpensioen een flinke verandering aangebracht. Allereerst is er de verandering van eind- naar middelloon en daarbovenop de halvering van het nabestaandenpensioen. Verder in deze PartnerZaken wordt dit allemaal nog eens uitgelegd via een artikel dat in het BZ-blad heeft gestaan. De Stichting heeft in samenwerking met het Family Office haar ongerustheid over deze verandering in het nabestaandenpensioen uitgesproken. Dit gebeurde op een georganiseerd overleg op het Departement op 16 december jl. en later nog eens op een vergadering van de VDBZ op 8 januari jl. We zullen deze ongerustheid blijven uiten, ook aan de departementsleiding. De eigen website van de Stichting begint vormen aan te nemen en de lancering hiervan zal hopelijk op 1 maart plaats kunnen vinden. In mei zal de jaarlijkse EUFASAvergadering plaatsvinden te Dublin. Namens de Stichting zullen Mechtild van der Lugt en Marja van Loopik deze vergadering bijwonen. Verderop in dit nummer leest u meer hierover. En dan is er in juni de huishoudelijke vergadering van de Stichting: maandag 28 juni om uur. Noteer deze dag alvast in de agenda; wij hopen weer op een goede opkomst! Als laatste: willen jullie bij overplaatsing jullie nieuwe adressen doorgeven aan de Stichting? Liefst per Alvast veel dank hiervoor, zo kunnen we als Stichting contact blijven houden!! Wilma Dikkers Voorzitter SPG Van de penningmeester In reactie op de bijgevoegde acceptgiro in PartnerZaken Nr. 7 heeft de Stichting vele bijdragen mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Wij hebben inmiddels evenwel ontdekt dat door een misverstand een groot aantal exemplaren van PartnerZaken zonder bijgevoegde acceptgiro is verzonden. Op de vrijgevigheid van diegenen die nog geen overmaking hebben gedaan doen wij daarom alsnog een dringend beroep. Giro nummer Ten name van: Stichting Partners en gezinsleden Bezuidenhoutseweg 67 / Kamer 09C AC Den Haag. Partners gedetacheerde ambtenaren Omdat de PartnerZaken uitsluitend wordt toegezonden aan partners van BZ-ambtenaren doet de Stichting een oproep aan alle correspondenten en op posten waar geen correspondent is aan de partners van de uitgezonden BZ-ambtenaren om de PartnerZaken ook te verspreiden onder de partners van niet-bz ambtenaren op de posten die hierin geïnteresseerd zijn. Zij kunnen zich trouwens ook opgeven via ons adres om via de elektronische versie van PartnerZaken te ontvangen. Verslag Haagse partners Terugkeerborrel 11 november Op 11 november 2003 organiseerde de Stichting Partners en Gezinsleden een borrel voor alle Haagse Partners inclusief Foreign Born Partners ten huize van Marion de Vos. Het bestuur kon deze avond nog eens op informele wijze vertellen over haar activiteiten. De aanwezigen vertelden van hun kant over hun 2

3 respectievelijke plaatsingen en wisselden ervaringen uit. Het is altijd zeer nuttig en boeiend andermans ervaringen te horen en elkaar beter te leren kennen. De avond eindigde zeer geanimeerd en gezellig. Pensioenen Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2004 betreffen de overgang van eindloon naar middelloon en een versobering nabestaandenpensioen. (In het kader van deze nieuwsbrief, die bestemd is voor de partners, zijn alleen die passages opgenomen die gaan over de problematiek rond de Algemene nabestaandenwet (Anw). U kunt de volledige versie van deze publicatie, inclusief de informatie over het middelloon, inzien op het intranet.) Onlangs is door de overheidswerkgevers en de bonden definitief een akkoord bereikt over wijzigingen in de pensioenregeling van het ABP. Dit Pensioenakkoord volgt op het Herstelplan dat ABP maakte in opdracht van de Pensioen- en Verzekeringskamer. De sociale partners (de samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel en het Verbond Sectorwerkgevers Overheid) hebben de premieverhoging die in het Herstelplan is voorgesteld, beperkt door de pensioenregeling te versoberen. Daarmee is de omzetting van de pensioenregeling voor Overheid en Onderwijs van een eindloon- naar een middelloonregeling per 1 januari 2004 een feit. Maar wat betekent dat nu? Waarom is eigenlijk voor deze verandering gekozen en worden we er nu slechter van of juist niet? Nabestaandenpensioen Momenteel bedraagt het nabestaandenpensioen 5/7 van het ouderdomspensioen. Bij een ouderdomspensioen van 70% bedraagt het nabestaandenpensioen 5/7 daarvan, dus 50%. Vanaf 2004 wordt de opbouw gehalveerd voor nabestaandenpensioen dat wordt toegekend als een deelnemer na zijn 65ste overlijdt. Gedachte hierbij is dat in toenemende mate beide partners in staat zijn zich een eigen pensioenvoorziening, ook voor overlijden, te verwerven. Deze beperking geldt alleen voor nabestaandenpensioen dat vanaf 1 januari 2004 wordt opgebouwd. Wat tot die datum wordt opgebouwd, blijft dus behouden. De verlaging van het nabestaandenpensioen verloopt hierdoor geleidelijk. De hoogte van het nabestaandenpensioen bij overlijden van de ambtenaar vóór de leeftijd van 65 jaar, blijft 5/7 van het ouderdomspensioen. Voorbeelden Een medewerker die op 1 januari pensioenjaren heeft opgebouwd en daarna nog 4 jaar opbouwt, 47,5% nabestaandenpensioen op ((36/40 X 70% X 5/7) + 4/40 X 70%X 5/14)). Een werknemer die op 1 januari 20 jaar heeft opgebouwd en daarna nog 20 jaar opbouwt, bouwt 37,5% op. Een werknemer die nog in dienst moet komen en 40 jaar opbouwt na 1 januari 2004, bouwt 25% op. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat u als deelnemer begin 2004 kunt kiezen om de opbouw van nabestaandenpensioen aan te vullen tot het huidige niveau van 5/7 deel van uw ouderdomspensioen. Hiervoor dient een collectieve kostendekkende premie te worden betaald; een premie dus ongeacht leeftijd of gezondheidsrisico s. Deze premie bedraagt naar verwachting 1,7% van de pensioengrondslag. Alle deelnemers kunnen eenmalig kiezen voor deze bijverzekering; nieuwe deelnemers kiezen bij indiensttreding. Na de keuze om aan te vullen, kunt u als deelnemer eenmalig stoppen. Voor BZ geldt dat partners van uitgezonden ambtenaren slechts beperkt in staat zijn een eigen pensioenvoorziening op te bouwen. HDPO onderzoekt daarom in hoeverre BZ uitgezonden ambtenaren en hun partners hiervoor een compensatie kan bieden. Hierover vindt spoedig overleg plaats met het Georganiseerd Overleg. (ABP Klantenservice: tel.: ) Naschrift: In het kader van de partnerproblematiek als zodanig is al enige tijd sprake van een aparte regeling voor een tegemoetkoming van het ministerie t.b.v. een aanvullende eigen oudedagvoorziening voor die partners, die de ambtenaar volgen bij de overplaatsing en die in die periode geen eigen inkomen hebben (en dus geen eigen pensioen kunnen opbouwen).zie hierover de laatste nieuwsbrief van HDPO Family Office, van januari Hoewel de uiteindelijke beslissing hierover nog op zich laat wachten en de onderbouwing van dit initiatief dezelfde uitgangspunten heeft, als in de alinea hierboven beschreven, kan toch niet gesproken worden van twee overlappende regelingen, omdat de laatste (oudedagverzekering) alleen voor deze partners geldt, terwijl een reparatieregeling Anw aan alle medewerkers ten goede zou komen, ook aan hen die in Den Haag blijven en aan alleenstaande ambtenaren. 1 1 BZ 22 ( ). Ook als pdf-bestand in te zien op intranet (pad: actueel / BZ-publicaties) ook via het internet. BZ- Partners kunnen desgewenst het wachtwoord opvragen bij 3

4 OPROEP Office vacature Sinds het vertrek van Barbara Jansing naar het Abidjan is het SPG-bureau onbemand. Het bestuur is dringend op zoek naar een opvolger (m/v). Heb je plus minus vier uur per week tijd beschikbaar en ben je enigszins bekend met de computer, meld je dan als vrijwilliger. Bel Marja van Loopik tel: Of mail: EUFASA BIJEENKOMST ACCESSION COUNTRIES, (Notulen november 2003) In vervolg op de EUFASA conferentie in Athene (mei 2004, zie verslag PZ 8 van oktober -red) vond in november j.l. een bijeenkomst plaats met de nieuwe toetredende landen. Gesproken werd vooral over de wenselijkheid en de mogelijkheden van een partnerbeleid en van een partnerorganisatie bij de respectievelijke Ministeries van BZ. Hieronder de notulen zoals opgetekend tijdens de bijeenkomst. Aanwezig: ACCESSION COUNTRIES: mrs. Sylvia de Boer (Bulgarije), mrs. Mihaela Buga (Roemenië), mrs. Agneszka Michalowska (Polen), mrs. Mariana Banyasz (Hongarije), mrs. Jacqueline Strickland (Malta), mrs. Lilian Pallum (Estland), mrs. Irena Usaite (Litouwen), mrs. Arzu Etensel Ilhem (Turkije), mrs. Darja Frlec (Slovenië), mrs. Maria Kanellou (Griekenland) rs. Jeannine de Hoop Scheffer (Nederland) SPG: Wilma Dikkers, Mechtild van der Lugt, Marion de Vos, Thérèse Groffen FO: Marisa Witte, Marcia ten Cate 1. Opening De voorzitter van de Stichting, Wilma Dikkers opent de bijeenkomst om Zij heet iedereen welkom in naam van de EUFASA, de organisatie waarin de onafhankelijke partnerorganisaties van de Ministeries van Buitenlandse Zaken van de EU zijn vertegenwoordigd. Tijdens de laatste EUFASA-Conferentie in mei in Athene is besloten om bijeenkomsten te organiseren in elk EU-land over het partnerbeleid teneinde de partners van de toetredende EU-landen te helpen om een eigen partnerbeleid op te starten en/of te ontwikkelen. Op de bijeenkomst van vandaag zullen verschillende presentaties gehouden worden over het partnerbeleid voor de door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgezonden medewerkers. 2. Welkomstwoord door mw. Jeannine de Hoop Scheffer Jeannine de Hoop Scheffer wenst iedereen welkom en beklemtoont het belang van een goed partnerbeleid voor uitgezonden medewerkers. Deze uitzending brengt voor de partners en de kinderen van de uitgezonden medewerkers specifieke problemen mee: een carrière voor de partner blijft heel moeilijk, en de opvoeding van de kinderen vergt veel aandacht. Partnerassociaties kunnen hierbij helpen en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken steunt het partnerbeleid door middel van het Family Office en de Stichting Partners en Gezinsleden. De EUFASA als internationale overkoepelende organisatie voor de partners- en familieassociaties van de EU-landen speelt hierbij een belangrijke rol. Het is dankzij de EUFASA dat deze bijeenkomst vandaag plaats vindt. 3. Family Office Waarom is partnerbeleid noodzakelijk? Zie punt Geschiedenis van de Stichting Partners en Gezinsleden (SPG) Wilma Dikkers schetst de geschiedenis van de SPG die is ontstaan uit een groepje echtgenoten van uitgezonden medewerkers. Deze informele bijeenkomsten resulteerden in de oprichting van de Werkgroep Gezinsleden. Via erkenning door BZ en toekenning van een kantoor op het departement groeit deze 4

5 werkgroep in de loop van de jaren uit tot een groep die voorziet in de informatiebehoefte van de partners en gezinsleden van de BZ-ambtenaren. De werkgroep verandert in een stichting met de naam Stichting Partners en Gezinsleden. Uiteindelijk besluit BZ om bij personeelszaken een Family Office (HDPO/LP/FO) op te richten, dat de belangrijkste taken van de Stichting als informatiegever op zich neemt. De Stichting is zeer verheugd dat de FO deze rol heeft overgenomen en geprofessionaliseerd. Het hoofddoel van de Stichting is en blijft de belangenbehartiging van de partners en gezinsleden. Deze taak dient bij uitstek vervuld te worden door de doelgroep zelf. Vooral als er een professionele service voor partners aanwezig is (FO) moet er voor de doelgroep een mogelijkheid bestaan deze op onafhankelijke wijze nauwkeurig te volgen. Om deze belangen te kunnen garanderen volgen wij een nieuwe koers: van werkgroep tot waakhond of vakbond. Hiervoor is contact opgenomen met de werkgroep Posten van de Ondernemingsraad. Voorts heeft de Stichting een tweemaandelijkse bijeenkomst met de FO om up-to-date te blijven over elkaars activiteiten en neemt de Stichting deel aan de jaarlijkse EUFASA Conferentie. Ten slotte vervult de Stichting een sociale rol voor de partners in Den Haag, en in het bijzonder de buitenlandse partners. Verschillende activiteiten worden voor deze doelgroep georganiseerd. Conclusie: van werkgroep wordt de Stichting een soort vakbond, een vertegenwoordiging van Partners binnen BZ. 5. EUFASA Presentatie door Mechtild van der Lugt, EUFASA-liaison van de Stichting. EUFASA staat voor European Union Foreign Affairs Spouses Association. Het is de overkoepelende organisatie op EU-niveau waarin de onafhankelijke partnerorganisaties van de Ministeries van Buitenlandse Zaken zijn vertegenwoordigd. De deelnemende partnerorganisaties zijn heel verschillend in organisatiegraad en financiering. Sommige worden door vrijwillige partners gerund, andere door betaalde professionele diplomaten. Ook een samenwerking tussen professionele ambtenaren en vrijwillige partners komt voor (Nederland). In 1985 kwam de EUFASA voor het eerst bij elkaar. Sindsdien vindt er elk jaar een bijeenkomst plaats in het land dat het voorzitterschap van de EU op dat ogenblik bekleedt. Het is op verzoek van de EUFASA dat deze bijeenkomst plaats vindt. In Athene is tijdens de laatste EUFASAvergadering besloten de toetredende landen te helpen met het oprichten en/of het uitwerken van partnerassociaties. Zodra de toetredende landen daadwerkelijk lid zijn van de EU zullen de partnerassociaties van de betreffende Ministeries van Buitenlandse Zaken benaderd worden om lid te worden van de EUFASA. Het contact tussen de verschillende partnerassociaties vindt plaats door middel van de jaarlijkse vergadering en door middel van de EUFASA-website Ook komen tijdens de COADM-vergadering (vergadering in Brussel tussen de EU ministeries van BZ die op protocollair en administratief niveau gehouden worden) onderwerpen aan bod die van belang kunnen zijn voor partners. De belangrijkste onderwerpen die nu aan bod komen zijn: werkmogelijkheden voor de partners, pensioenproblematiek, schoolproblematiek en kinderen met speciale problemen, echtscheiding, buitenlandse partners. Tenslotte is het van belang te beseffen dat een partnerassociatie bestaande uit alleen maar vrijwilligers in de 21 e eeuw problematisch is. Voor een goed werkende partnerassociatie is een goede communicatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken onontbeerlijk. De lijst van afgevaardigden van de toetredende landen tijdens de Conferentie over gezinsbeleid, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Praag op 8-10 oktober 2003, wordt rondgedeeld, zodat de partners weten wie hun aanspreekpunt op hun ministerie is. 6. Family Office (FO) Presentatie door Marisa Witte, afdelingshoofd van het FO. Het partnerbeleid van het Ministerie geldt voor alle overplaatsbare ambtenaren, dus zowel voor de diplomaten als voor de niet-diplomatieke staf. Ook geldt het partnerbeleid voor alle partners, of ze getrouwd zijn of niet, of ze van hetzelfde geslacht zijn of niet. In 1999 zijn de Databank werkgelegenheid voor partners en de informatieve taken van de Stichting naar het nieuwe Family Office gegaan. Het FO maakt deel uit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en valt onder Personeelszaken. Het FO heeft vier medewerkers. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is zich er van bewust dat een partnerbeleid noodzakelijk is. Het is bekend dat uitgezonden medewerkers beter functioneren als het thuisfront in orde is. Ook is de positie van de partner veranderd. Partners hebben meestal een opleiding op hetzelfde niveau als de uitgezonden partner, wensen een eigen inkomen te verkrijgen en zien de negatieve gevolgen van verhuizingen voor hun kinderen. Door het gezinsbeleid te steunen vergroot het Ministerie zijn aantrekkelijkheid als werkgever, kan het Ministerie problemen op tijd onderkennen en gaan de overplaatsingen gepaard met minder problemen. 5

6 Het FO werkt samen met de Stichting met betrekking tot het sociale netwerk in Den Haag, de belangenbehartiging van de partners, de EUFASA en de feedback voor brochures. Ook kan het FO de stichting gebruiken om de belangenbehartiging van de partners vanuit de achterban kracht bij te zetten. Als deel van de organisatie heeft de FO veel contacten met verschillende afdelingen, weet de FO wat er speelt, kent het FO de timing om onderwerpen te berde te brengen en kan zij er op toezien dat het partnerbeleid wordt uitgevoerd. Het takenpakket van de FO behelst de volgende onderwerpen: - het speciale partner-budget; studiefonds, ExpatPlus, pensioen reservering (in de ijskast), infodesk, bibliotheek - hulp bij het zoeken van werk door middel van bilaterale overeenkomsten, door de databank, trainingen - het bevorderen van MoU's 2 - taalcursussen, acculturatietrainingen, studies om het herintreden te bevorderen en studies voor persoonlijke ontwikkelingen. Het FO heeft in de 3 ½ jaar van haar bestaan bewerkt dat bij het selecteren van kandidaten voor een post het partnerbeleid automatisch meegeteld wordt, veel informatie op het gebied van de posten aanwezig is en extra faciliteiten voor partners door het Ministerie aangeboden worden. De problematiek over opvoedings- en leermoeilijkheden van uitgezonden kinderen is uitbesteed aan een welfare assistent. Marisa Witte besluit haar presentatie met het FO-streven (of droom) voor 2010: een gezamenlijk EU partnerbeleid, met een gezinsbeleid als integraal deel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bilaterale werkovereenkomsten door de EU afgesloten, gedeelde informatiecentra en een EU banen-database voor partners. 6. Vragen In de loop van de bijeenkomst kwamen de volgende vragen aan bod: Hoe kunnen wij lid worden van EUFASA? Zodra de toetredende landen daadwerkelijk lid zijn van de EU zal de verenigingen van partners van de desbetreffende landen gevraagd worden om toe te treden tot de EUFASA. Hoe wordt dit gefinancierd? Dit is verschillend van land tot land. Sommige landen vragen lidmaatschapsgeld voor de leden, andere landen worden financieel gesteund door het ministerie. In Nederland vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de leden en het Ministerie geeft ons een subsidie. Hoe word je lid van de vereniging voor partners? Dit is ook verschillend van land tot land. Sommige landen vragen alleen partners van uitgezonden diplomaten, andere landen maken geen verschil tussen diplomaten en administratieve medewerkers. Nederland maakt geen verschil tussen de diplomaten en anderen. Wat is het nut om zowel een Family Office te hebben als een partnerorganisatie? De partnerorganisatie is onafhankelijk en fungeert als een waakhond. Dit kwam tot uiting tijdens de evacuatie tijdens de Golf-oorlog. Kritiek op de gang van zaken rond de evacuatie kon de Stichting meedelen aan het Family Office dat daarop adequaat kon reageren. Nu is alles veel beter geregeld. De Stichting heeft het Family Office nodig voor de praktische uitvoering, en het Family Office heeft de Stichting nodig als klankbord. Het is een synergie. Wat zijn jullie sociale activiteiten? (SPG) Wij organiseren koffieochtenden voor partners in Den Haag, borrels, vooral gericht op de buitenlandse partners, en rondleidingen in Den Haag of omringende gemeenten. (De deelnemers aan deze bijeenkomst kunnen de informatie meenemen en doorgeven aan hun resp. Ministeries. Ook kunnen zij te allen tijde de stichting en het FO raadplegen. Deze bijeenkomst zal een vervolg krijgen na de toetreding en in het kader van de komende EUFASA conferentie te Dublin, zie hierna.) EUFASA Conferentie DUBLIN Dit jaar wordt de EUFASA conferentie gehouden in Dublin van 15 tot 18 mei a.s. Namens de Stichting zullen Mechtild van der Lugt en Marja van Loopik hieraan deelnemen. Op de agenda staan met name de volgende "topics" Accession Countries (Engeland voorzitter). Nederland zit in de werkgroep. Divorce (Duitsland voorzitter). Foreign Born Partners (Belgie voorzitter). Enquête is bijgevoegd, graag snel reageren!! Guidelines (Zweden voorzitter). Wordt weer aan gewerkt. NL zit in de werkgroep. Internet team (Ierland, Engeland, Webmaster). In de volgende Partnerzaken zult U een verslag hiervan vinden. 2 MoU: Memorandum of Understanding concerning Working permits for diplomatic spouses. 6

7 Het Bestuur Adressen van bestuursleden 2003: Wilma Dikkers (voorzitter) Singel HE Dordrecht Marja van Loopik-Detmers (penningmeester) Hart Nibbrigkade XZ Den Haag Thérèse Groffen (secretaris) Antonie Duyckstraat TP Den Haag Mechtild van der Lugt (EUFASA en Family Office) Riouwstraat HT Den Haag Marion de Vos (foreign born partners en partners Den Haag) van Zuylen van Nijeveltstraat AH Wassenaar Bestuursleden stellen zich voor Mechtild van der Lugt Ik leerde mijn man kennen kort voordat hij -in de zomer van naar het buitenland vertrok. Ik studeerde nog notariaat en hij was bezig aan zijn eerste plaatsing (op het ministerie), maar werd in September van dat jaar voor drie maanden uitgezonden naar de PV in New York ter versterking van de AVVN-delegatie. Ondertussen concentreerde ik me op belastingrecht. Kort daarna, begin 1982, vertrok Giovanni voor twee jaar naar Luanda: zijn eerste buitenpost. Om elkaar beter te leren kennen zocht ik hem in Angola drie keer voor ongeveer twee maanden op en hij kwam voor zijn halfjaarlijkse verloven meestal naar Nederland. Mijn reizen naar Angola vormden een heel avontuur want de reizen gingen via Oost Duitsland met de nodige opsluitingen en overstappen gepaard. En ook met de visa voor het land bleek altijd wat aan de hand. Ondertussen studeerde ik af, ging vervolgens drie maanden naar New York en begon vervolgens aan een notariële carrière in Arnhem. We hadden inmiddels wel besloten om te gaan trouwen en mijn notariële loopbaan was dan ook van korte duur. Onze eerste gezamenlijke post werd Bangkok, Thailand, waar ik o.a. een aantal maanden op de consulaire afdeling werkte. Verder genoot ik van de andere cultuur en de vele nieuwe ervaringen in Azië. Ik nam dus teken en schilderles. Onze oudste dochter werd er geboren. Vervolgens gingen we naar New York, waar al vrij snel onze zoon werd geboren. Ook daar stortte ik mijzelf op de andere cultuur en kunstuitingen en volgde ik cursussen aan de Art Students League. Na New York werd onze volgende post Sana a Jemen, weer een land met een boeiende, ons onbekende cultuur. Daarna werden we overgeplaatst naar Nederland waar we besloten in Reeuwijk te gaan wonen. Daar merkte ik hoe moeilijk het was om je na negen jaar weer thuis te voelen in Nederland, maar alles went. 7

8 Inmiddels was ons derde kind geboren. Toen zij bijna drie was, werden wij weer uitgezonden nu naar Kingston, Jamaica, de zoveelste interessante plaatsing, waar we het uitstekend naar onze zin hadden. Inmiddels zijn we sinds drie jaar (een lange verbouwing en twee verhuizingen) weer terug in Den Haag. Als ik zo terug kijk, heb ik van het afwisselende leven met zoveel verschillende ervaringen geen moment spijt gehad. Natuurlijk kost het af en toe behoorlijk wat inspanning, maar je krijgt er zoveel voor terug. Dat ik nooit een baan heb gehad heeft me nooit echt dwars gezeten. Er was altijd voldoende compensatie, er was voldoende vrijwilligerswerk te doen en er waren interessante cursussen te volgen. Ook heb ik het altijd belangrijk gevonden om er voor mijn kinderen en mijn man te zijn, en dat vind ik nog. Teruggekeerd vonden wij de Nederlanders bot en onbeleefd. Dat zij zelf aan beleefdheidsregels geen waarde willen hechten is tot daaraan toe, maar zij willen zich ook niet indenken dat andere mensen daar wel prijs op stellen. Het leven in andere culturen heeft ons geleerd problemen breder (ook vanuit andere visies) te bezien. Op het moment zit ik in het Stichtingsbestuur en houd ik mij bezig met EUFASA (de European Families and Spouses Association / Europees overlegorgaan van partners van overplaatsbare ambtenaren van ministeries van BZ). Daardoor zie ik wat er in ander Europese landen op partnergebied speelt en wat er wel of niet door de respectievelijke ministeries voor partners wordt georganiseerd. In Nederland is de positie van de partner gedurende de afgelopen twintig jaar aanzienlijk veranderd. De maatschappelijke structuur is nu ook totaal anders dan twintig jaar geleden. Begin tachtiger jaren was het nog heel gewoon om je eigen carrière op te zeggen om met je partner mee naar het buitenland te gaan. Nu verklaart men je bijna voor gek als je dat doet. De meeste jongere partners hebben een baan en willen deze niet opgeven als er geen financiële compensatie tegenover staat of als ze geen terugkeergarantie krijgen. Ook ons ministerie zal dit in de toekomst nog meer gaan merken aan de bereidheid van ambtenaren om uitgezonden te worden. Echter, ook de groep oudere partners vormt een groep die meer erkenning zou kunnen krijgen, oa wanneer zij terugkeren in een maatschappij die inmiddels van de partner eist dat zij werken. Vaak hebben zij hun carrière opgegeven om samen met de werkende partner door de wereld te trekken en hem of haar te ondersteunen, en de eventuele kinderen goed te begeleiden in een leven met een steeds wisselend scenario. Daarom is het niet fair dat partners van uitgezonden ambtenaren benadeeld worden door de nieuwe pensioenregels van de regering c.q. ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken. Daarom zal De Stichting samen met het Family Office en de VDBZ en andere vakbonden er alles aan doen om de partners in de onderhandelingen hierover zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Mechtild van der Lugt 2004 Tot lering ende vermaak Heeft U een leuke anekdote over hoe het mis kan gaan bij protocollaire zaken en etiquette in binnen- of buitenland? (Noem geen namen!) Stuur naar SPG. Reacties op onze enquête Onze enquêtevraag was: Is een training op sociale vaardigheid en protocol voor een partner voor uitzending noodzakelijk en zo ja, moet die door BZ verzorgd worden? Op deze vraag hebben we aardig wat response gekregen. Op één na, was de algemene mening dat het zeer nuttig en noodzakelijk was. Sommigen vonden dat het zelfs verplicht gesteld moest worden. Ideeën over de vorm waarin deze kennis overgedragen moet worden liepen uiteen van trainingen tot het opstellen van een handboek. Daarnaast wenste men meer landenspecifieke informatie in de vorm van bijv. een apart hoofdstuk in het Postrapport. Wij danken allen die gereageerd hebben voor hun bijdragen. We zullen in de komende maanden proberen hier meer concrete vorm aan te geven, c.q. actie te ondernemen. Verderop volgt een van de ingezonden brieven: Michelle decordova vanuit Luanda. Memories of the British diplomatic service "Going Abroad" course. FOREIGN BORN PARTNERS Read for you: 8

9 The Expat Toolkit 2003, Edition by Kluwer, Price: Euro 26,35 Order by post: Kluwer, Antwoordnummer 10156, 2400 Alphen a/d Rijn Order by Fax: You have come to work in the Netherlands. Are the Dutch anything like you? Do they have the same morals and values? You have also heard about the social security system. Does everyone truly get taken care of in this system? All these and many more questions are answered (in English of course). It is written by legal experts and a dual national who have a passion for this nation ( ca. 275 pages) Aanspreekpunten voor partners op de posten Als u bent/wordt overgeplaatst, wilt u ons dan laten weten aan wie u uw taak heeft overgedragen en zo mogelijk, of u op uw nieuwe post weer correspondente voor de Stichting wilt zijn. Indien uw post niet staat vermeld en u wilt graag meewerken, laat het ons even weten: mail Voor taakomschrijving: zie verder in dit nummer POSTEN CORRESPONDENTEN E- MAIL en/of HDPO contactpersonen Abidjan Barbara Jansing-Aebli Abu Dhabi Gea Christiaanse-Vos Accra Jolanda Van Der Goes Addis Abeba Ria Vermaas-van Duivenboden Amman Joan Mitchell-van der Vliet Asmara Astrid Schuringa Bangkok Engelien Mol Bogota Deborah Valentine Bratislava Odilia Stokvis-van Boetzelaar Canberra Sandra Nesvadba Caracas Joke de Haas Dar es Salaam Roline van Zeijst-Repelaer van Driel Hanoi Gill Arnold Jakarta HDPO CP: Yolanda Eysbach Kairo HDPO CP: Marc Horsten Kampala Judith Olij Khartoem Wieland Mulders La Paz Petra Richtering Blenken-Raaijen Lissabon Dorine Froger Ljubljana Lydia Henneman Luanda Michelle de Cordova Lusaka Sandra Moreel Vishnudett Madrid Godeke van Heemstra-Donner Manilla Caroline Hettinga Maputo Bertine Misten Muenchen Marion Brans Nairobi HDPO CP: Veroniek Kerssemakers New Delhi Rike Speelman New York Romelia Hamburger Oslo Diana Ader Ottawa Daria Valkenburg Paramaribo Andrea van Amerongen Parijs Elisabeth Vervloed Peking Anna van Oosterom Port of Spain M.E.S. Glaudemans Pretoria Helene Middeldorp Riga Sylvia Greevenbosch Riyadh Claire Van Den Akker-Starmans San Jose Brenda Goldberg Sana's Hanneke Rozema-Ronhaar Santiago de Chile Marian Nijenhuis Sarajevo Heleen van Rossem Singapore Sonja Meijers 9

10 Straatsburg Laurence Landman-de Postel Sydney Ineke Wagemakers-Borsch Taipei Beppie Nouwens Tel Aviv Mw. van Pelt Tunis Eleni Engels Valetta Elske Wilton Warschau Mireille Vrouenraets Washington HDPO CP: Kiekie Pabbruwe Wenen HDPO CP: Mieksje de Bont Netwerk wijk-contactpersonen Den Haag Archipelbuurt: Mechtild van der Lugt Tel: Belgisch Park: Ellen Milders Tel: Benoordenhout: LiLian Tan Tel: Bezuidenhout: Catherine Braakhuis Tel: Centrum : Inez Schouten Tel: Clingendael: Marja van Loopik Tel: Scheveningen Vivian Schaper Tel: Statenkwartier: Therese Groffen Tel: Vogelwijk: Martine Gajentaan Tel: Omstreken Dordrecht: Wilma Dikkers Tel: Leiden: Joosje Klompenhouwer Tel: / mob Rijswijk: Inge Brongers-v.d. Schoot Tel: Voorschoten: Gera Klijnsma Tel: Wassenaar: Hedy Krop Er zijn nog wijken en dorpen in de omgeving van Den Haag onbepartnerd. Als u zich wilt opgeven als wijkcontactpersoon, verwelkomen wij u graag in een niet veel tijd kostende, veel voldoening gevende en zeer gewaardeerde functie. of bel een van de bestuursleden om u aan te melden. Vergeet niet uw adres te vermelden. Dank aan alle vrijwilligers die zich reeds hebben opgegeven! Taakomschrijving SPG-correspondenten en wijkcontactpersonen CORRESPONDENTEN OP DE POST aanspreekpunt voor partners op de post opvang voor nieuwe partners op de post contact onderhouden tussen post en SPG distributie PartnerZaken (ook aan partners van gedetacheerde ambtenaren) schrijven van of zorgen voor kopij PartnerZaken WIJKCONTACTPERSONEN aanspreekpunt voor partners in uw buurt, wijk of dorp contactpersoon tussen SPG en partners in uw buurt naar behoefte met elkaar in contact brengen desgewenst (doen) organiseren van activiteiten voor partners in uw omgeving in voorkomende gevallen advies/ hulp aan geëvacueerde en onverwacht gerepatrieerde partners. 10

11 Bij overplaatsing zorgdragen voor goede overdracht U bent geheel vrij deze taken naar eigen inzicht in te vullen! 11

12 Letter from Luanda Dear SPG, You asked for opinions on whether the Ministry should organize courses on social protocol for partners going on overseas postings. I have no strong opinions on this topic (although I think any such course should be voluntary). But it brought back some memories. Some ten years ago, about to depart on my first overseas posting with the British Diplomatic Service, I attended a special Going Abroad course for first-time embassy staff (and any interested partners). The course was a standard element in pre-posting preparations at the time. I must confess I remember very little about the course content. In fact there are only two things I can remember - one rather useless, one very useful both of which I am happy to share with you. 1. One of the course handouts was a booklet on social protocol at post which included intriguing dinner table seating plan puzzles and solutions ( You are holding a dinner party in honour of the departing Counsellor of Embassy X, where the guests include the Ambassador of country Y and partner, and the single Ambassador of country Z who is also Dean of the diplomatic corps and whom you have partnered for the evening with a prominent local businesswoman where do you seat them at a rectangular table? ). I am afraid protocol was already a dying art even in those days, because we diplomats-to-be found this (seriously-intended) booklet hilariously funny. I never looked at it again, so my dinner table seating plan computation skills did not develop much beyond boygirl-boy-girl and not putting partners next to each other. I am sorry to report that I lost the booklet entirely at some point in my subsequent travels. I wonder if it is still issued? 2. A very senior Diplomatic Service officer was invited to lecture us on his experiences from a lifetime of foreign postings. He began his presentation by offering to tell us the single most important thing he had learned during his career about social protocol at post. You may imagine the expectation among the course participants. What could this vital piece of information possibly be? It was this: You need a lot of inexpensive glassware. DO NOT BUY EXPENSIVE GLASSES. I cannot emphasize this too strongly. Your guests will break your glasses. This is inevitable. A guest will break a glass almost every time you entertain. As a good host, you must then say it doesn t matter. If your glasses cost 30 pounds each, when you say it doesn t matter, you will probably be lying. Your guest may be able to tell, and may then feel uncomfortable. That makes you a bad host. But if your glasses only cost 1 pound each, you will say it doesn t matter convincingly, because you will be telling the truth. Your guest will feel at ease. Cheaper glasses will make you a better host. Needless to say, immediately after attending the Going Abroad course I bought a large collection of budget-price glassware. Over the years I have watched guests smash their way through box after box of these glasses. Thanks to that wise old colleague, as each glass has fallen to its destruction, I have been able to smile and say to the guilty guest with feeling really it doesn t matter. Cheers Michelle de Cordova - Luanda 12

PARTNERZAKEN 13 Jaargang 2005, nr. 1 APRIL

PARTNERZAKEN 13 Jaargang 2005, nr. 1 APRIL PARTNERZAKEN 13 Jaargang 2005, nr. 1 APRIL MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare ambtenaren

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

, /1 -/23+-0/.4/425, 524#,.4423. woensdag 27 oktober 10.30 uur. maandag 25 oktober, 20.00-22.00 uur. Alle partners zijn welkom! !

, /1 -/23+-0/.4/425, 524#,.4423. woensdag 27 oktober 10.30 uur. maandag 25 oktober, 20.00-22.00 uur. Alle partners zijn welkom! ! ! "# $%&' ( %)!" #!$ %&& '()%* + ',,-./ + 0*& %1' 2 /!. & 3#./3 # 2, - 4 *+,# $ )!" # $%& -. " / $% (( '() *+,-./+0+-0, /1 -/23+-0/.4/425, woensdag 27 oktober 10.30 uur 524#,.4423 maandag 25 oktober, 20.00-22.00

Nadere informatie

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014)

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) RSO NAC (Noord Amerika en Caribisch gebied) Washington Chicago C.G. Front office 2012 Mexico Front office 2012 Miami C.G.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

! "# $ % &#' (! $ )% & *+, $ & -. / ! " #$ %&'(! ) &* +,-$ % * '()*+,(-(*- /, ' 0 4 1, 3 3/ 4$ + * "/ /5 )$ &7($7 % & # 2

! # $ % &#' (! $ )% & *+, $ & -. / !  #$ %&'(! ) &* +,-$ % * '()*+,(-(*- /, ' 0 4 1, 3 3/ 4$ + * / /5 )$ &7($7 % & # 2 ""0! " #$ %&'(! ) &*! "# $ % &#' (! $ )% & *+, $ & -. / +,-$ % *.%! /, ' 0 %&!%!(( "#$ % & 1 # 2 '()*+,(-(*-.$/ 0 123 4 1, 3 -&,54$6 3/ 4$ + * "/ /5 )$ &7($7 1 %&! )) "5$ 8)'' 3 2* " 03,67 844 /, 0$ 9!"

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Enquête Open Joodse Huizen Den Haag 2013 Dit is een korte enquête over OJH Den Haag. Met het invullen ervan zou u ons zeer helpen.

Enquête Open Joodse Huizen Den Haag 2013 Dit is een korte enquête over OJH Den Haag. Met het invullen ervan zou u ons zeer helpen. Voorbeeld Enquête Evalueren Wanneer je gastenkaartjes of een gastenboek gebruikt tijdens OJH, waarbij je mensen vraagt om hun emailadres, kun je na afloop de bezoekers en deelnemers om hun mening vragen.

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia

The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia The Official Newsletter of Projects Abroad Bolivia www.projects-abroad.net May 2013 1 Hi all, Carmen Herbas Country Director Welcome to the May edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

PARTNERZAKEN 7. April 2003

PARTNERZAKEN 7. April 2003 PARTNERZAKEN 7 April 2003 MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare ambtenaren van het

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie