Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek"

Transcriptie

1 Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 1 juni 2015 Versie 0.8

2

3 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte en Water Versie 0.8 Auteur TNO Geologische Dienst Nederland

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel en doelgroep uitgiftehandboek Samenhang met andere documentatie Leeswijzer Versiehistorie Contactinformatie Uitgifte van gegevens Twee manieren van uitgifte DINOloket of de uitgiftewebservice Uitgifte via de webservice Opvragen van geotechnisch sondeeronderzoek via de webservice Het formuleren van een verzoek Een verzoek tot levering van de kengegevens van geotechnische sondeeronderzoeken De berichten Het verzoek tot levering Toegang geweigerd Bericht van afwijzing Bericht van levering Een verzoek tot levering van de gegevens van een geotechnisch sondeeronderzoek De berichten Het verzoek tot levering Toegang geweigerd Bericht van afwijzing Bericht van levering Opvragen van geotechnisch sondeeronderzoek via het DINOloket Specificatie van de berichtgegevens bij uitgifte via de webservice Inleiding Attributen en entiteiten Pagina 4 van 29

5 1 Inleiding 1.1 Doel en doelgroep uitgiftehandboek In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten. Een van de registratieobjecten is geotechnisch sondeeronderzoek. Het uitgiftehandboek richt zich op de partijen die geotechnisch sondeeronderzoek van de BRO willen opvragen en beschrijft hoe het proces van gegevensuitgifte globaal verloopt. Het doel is de afnemers van gegevens, de data-afnemers, in algemeen begrijpelijke bewoordingen inzicht te geven in de stappen die in dit proces worden doorlopen, in de begrippenwereld die wordt gehanteerd, in de vormen van controle en in de berichten die tussen de afnemer en de registerbeheerder worden uitgewisseld. 1.2 Samenhang met andere documentatie Voor ieder registratieobject in de BRO worden de volgende beschrijvende documenten opgesteld: een catalogus, de handboeken voor inname en uitgifte; de koppelvlakbeschrijvingen voor inname en uitgifte. In de catalogus staan de definities van alle entiteiten en attributen van het registratieobject beschreven. Tevens zijn hierin een beschrijving van de kardinaliteit (het aantal keer dat de entiteit of het attribuut voorkomt), regels voor het gebruik en de waardes die toegestaan zijn voor de attributen te vinden. Tot slot wordt de samenhang tussen de entiteiten beschreven. De catalogus beschrijft dus de inhoud van de BRO en vormt de basis voor de andere beschrijvende documenten. Een handboek voor inname of uitgifte beschrijft het proces dat bij inname of uitgifte van gegevens wordt doorlopen. Alle registratieobjecten kunnen aangeboden worden via webservices, bepaalde registratieobjecten kunnen ook aangeboden worden via het innameloket. Bij uitgifte is het anders en kan de afnemer voor alle objecten kiezen tussen webservices of DINOloket. In een handboek worden ook de gegevens gedefinieerd die betrekking hebben op het proces van inname of uitgifte. Om te Pagina 5 van 29

6 zien wat er aangeleverd moet worden of wat er uitgeleverd kan worden, heeft men de catalogus nodig. De koppelvlakbeschrijvingen zijn geschreven voor softwareontwikkelaars en zijn bedoeld voor de partijen die de webservices gaan gebruiken. Op basis van de twee vorige typen documenten staat hierin beschreven hoe het registratieobject en de processen van inname of uitgifte worden vertaald naar het technische koppelvlak dat is gerealiseerd door middel van webservices. De koppelvlakbeschrijving gaat dus in op de technische kant van de overdracht van gegevens. Voor geotechnisch sondeeronderzoek is er nog een bijzonder document, de handreiking voor conversie. In die handreiking wordt inzichtelijk gemaakt hoe de informatie uit het GEF-CPT formaat naar IMBRO-XML moet worden omgezet. Het GEF formaat is de thans in het werkveld gebruikte standaard voor uitwisseling, en IMBRO-XML is het formaat dat de BRO vraagt. Deze documenten hangen samen zoals hieronder afgebeeld. Dataleveranciers Data-afnemers Handreiking conversie GEF-CPT Report naar IMBRO-XML Gegevensdefinitie registratieobject Catalogus voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Beschrijving transacties Innamehandboek voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Uitgiftehandboek voor BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek Beschrijving technische realisatie Koppelvlakbeschrijving CPT Innamewebservice Koppelvlakbeschrijving CPT Uitgiftewebservice Figuur 1: Samenhang tussen documentatie Pagina 6 van 29

7 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft het doel en de doelgroep, de samenhang met andere documenten en de versiehistorie van dit uitgiftehandboek. Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de uitgifte van geotechnisch sondeeronderzoek. Hierbij wordt ingegaan op de keuzen die een data-afnemer moet maken als hij gegevens wil opvragen. Hoofdstuk 3 legt uit hoe het opvragen van gegevens via de webservice verloopt. Het hoofdstuk vertelt welke gegevens een data-afnemer moet meesturen met zijn verzoek en welke gegevens hij terug kan verwachten als antwoord. Hoofdstuk 4 legt globaal uit hoe het opvragen via DINOloket verloopt. Hoofdstuk 5 geeft een specificatie van de gegevens die nodig zijn om de uitgifte via de webservice goed te laten verlopen. 1.4 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving juni 2015 Versie t.b.v. ketentest uitgiftewebservice 1.5 Contactinformatie Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u via contact opnemen met de servicedesk van de Basisregistratie ondergrond (BRO). Pagina 7 van 29

8 2 Uitgifte van gegevens 2.1 Twee manieren van uitgifte Iedereen mag gegevens opvragen uit de registratie ondergrond en men heeft daarbij de keuze uit twee mogelijkheden, via DINOloket of via een uitgiftewebservice. De verschillen tussen de twee zijn groot en wat de gebruiker kiest hangt af van de technische mogelijkheden waarover hij beschikt en van zijn informatiebehoefte. DINOloket is een website die toegang geeft tot de gegevens van alle registratieobjecten in de BRO. De gebruiker van het loket wordt stapsgewijze door het proces van uitgifte geleid. Hij kan op de website bepalen in welke objecten hij geïnteresseerd is, de belangrijkste gegevens daarvan bekijken en uiteindelijk besluiten van welke objecten hij gegevens wil opvragen. De opgevraagde gegevens worden hem vervolgens per toegestuurd. DINOloket is een laagdrempelige manier om gegevens uit de registratie ondergrond te krijgen. Een gebruiker die het loket gebruikt om gegevens te krijgen, een data-afnemer, hoeft bij het indienen van zijn aanvraag alleen zijn contactgegevens op te geven. De data-afnemer die gebruik maakt van de webservice moet zelf over een systeem beschikken dat geschikt is gemaakt voor het aanroepen van de webservice. Via de webservice worden de gegevens onmiddellijk geleverd. De data-afnemer die gebruik wil maken van de webservice moet zich eerst bij de BRO laten registreren om het gebruiksrecht te verkrijgen. De enige eis die daarbij wordt gesteld is dat de organisatie waar de dataafnemer werkt beschikt over een PKI-overheidscertificaat. 2.2 DINOloket of de uitgiftewebservice Uitgifte van gegevens is niet veel meer dan het verwerken van een verzoek tot de levering van bepaalde gegevens. Uitgifte lijkt daarmee een simpel proces maar, zoals gezegd, maakt het verschil of het DINOloket of de uitgiftewebservice wordt gebruikt. De verschillen beginnen al met de inhoud van het verzoek. Pagina 8 van 29

9 Voordat een gebruiker van DINOloket een verzoek tot levering van gegevens kan indienen moet hij een aantal keuzen maken. De website leidt de gebruiker stapsgewijze naar het indienen van het verzoek, en het is de gebruiker zelf die bepaalt wat hij allemaal uit de BRO geleverd wil krijgen 1. Wil hij bijvoorbeeld gegevens hebben van alle grondwatermonitoringsputten en alle boor- en sondeeronderzoek in een bepaald gebied, dan kan hij dat allemaal tegelijk opvragen. Is hij in eerste instantie alleen geïnteresseerd in sondeeronderzoek, dan kan hij zich daartoe beperken. Het loket kan de belangrijkste gegevens van de objecten waarin de gebruiker geïnteresseerd is laten zien, en biedt ook het allerlei filtermogelijkheden om selecties te maken. Met dat soort functionaliteit kan de gebruiker desgewenst ook een heel gerichte keuze maken. Kortom, het scala aan keuzen dat DINOloket biedt is groot en dat betekent dat er een grote verscheidenheid aan verzoeken mogelijk is. De website zelf is zo gebouwd dat men eigenlijk geen fouten kan maken bij het invoeren van keuzen zodat er bij het verwerken van het verzoek niet veel controles meer nodig zijn. Opvragen van gegevens via de uitgiftewebservice kent minder vrijheidsgraden. Allereerst is er voor ieder type registratieobject een aparte webservice. Wil men gegevens van meer dan een type hebben, dan moet men verschillende webservices gebruiken. Een ander verschil is dat men de gegevens altijd in het IMBRO-XML formaat krijgt. Een derde verschil is dat het verzoek dat via de webservice wordt ingediend elementair is. De gebruiker kan of alle gegevens van een enkel registratieobject opvragen of een beperkte selectie van gegevens van een aantal registratieobjecten tegelijk. De reden die daarachter ligt is dat een webservice alleen in algemene gebruikerswensen voorziet. De meer specifieke wensen moeten afgehandeld worden door het systeem dat de data-afnemer gebruikt om de service aan te roepen. Dat systeem moet toegesneden zijn op de eisen die het bedrijfsproces van de data-afnemer stelt en de functionaliteit bieden die als aanvulling op de webservice gewenst is. Een laatste verschil is dat het proces van uitgifte bij het gebruik van de webservice strikt geformaliseerd is. De webservice 1 Gebruikt men het loket dan kan men naast gegevens uit de BRO ook gegevens uit het DINO-systeem opvragen, maar op dat aspect gaat dit handboek niet verder in. Pagina 9 van 29

10 verzorgt de communicatie tussen twee softwaresystemen en om te borgen dat de verwerking van een verzoek automatisch kan verlopen zijn er allerlei controles ingebouwd. 2.3 Uitgifte via de webservice Het proces van uitgifte via de webservice verdient nadere aandacht omdat het een generiek karakter heeft en voor alle registratieobjecten op gelijke wijze verloopt. Uitgifte van gegevens via de webservice is een proces dat onmiddellijk verloopt en slechts enkele stappen kent. Het eerste houdt in dat tussen het moment waarop een verzoek wordt ingediend en de levering van de gegevens vrijwel geen tijd verloopt. Dat het voor alle registratieobjecten op gelijke wijze verloopt, betekent dat uitgifte een vast patroon volgt. Het systeem van de data-afnemer doet een verzoek tot levering van gegevens, het systeem van de BRO beoordeelt het verzoek, het haalt de gegevens op en levert ze uit. Dat wil zeggen wanneer alles goed verloopt. Zit er een per ongeluk een fout in, dan wordt het verzoek door het systeem afgewezen. In alle gevallen krijgt het systeem van de data-afnemer een antwoord terug van de basisregistratie ondergrond. Data-afnemer Basisregistratie Ondergrond (BRO) Verzoek Systeem van de data-afnemer Antwoord op het verzoek Systeem van de BRO Figuur 2: Interactie tussen systeem van de data-afnemer en systeem van de BRO Een verzoek tot levering van gegevens is zoals gezegd elementair omdat het aansluit bij een standaard informatiebehoefte. De aanname is dat de gebruiker aanvankelijk niet precies weet welke objecten hij wil hebben en dat hij daarom eerst op zoek gaat naar de objecten die aan bepaalde criteria voldoen. Weet de gebruiker eenmaal welke objecten aan zijn criteria voldoen, dan kan hij alle gegevens per object opvragen. Vanuit dit perspectief ondersteunt de basisregistratie ondergrond de volgende typen verzoeken. Pagina 10 van 29

11 1. Een verzoek tot levering van de kengegevens van een aantal registratieobjecten. De data-afnemer geeft in zijn verzoek de eisen mee waaraan de registratieobjecten die hij zoekt moeten voldoen. In antwoord daarop krijgt hij van ieder van de objecten die aan de eisen voldoet de gegevens geleverd die het object karakteriseren. 2. Een verzoek tot levering van de gegevens van een bepaald registratieobject. De data-afnemer geeft in zijn verzoek het BRO-ID van het registratieobject dat hij wil hebben mee. In antwoord daarop krijgt hij alle gegevens van het object geleverd. Voor bepaalde typen registratieobject is er geen nuancering van dit type verzoek nodig. Dat zijn de objecten waarvan na registratie geen nieuwe gegevens meer aangeleverd worden. Geotechnisch sondeeronderzoek is daar een voorbeeld van. Andere typen registratieobject vertegenwoordigen een object waarvan de eigenschappen in de werkelijkheid kunnen veranderen. Die veranderingen worden geregistreerd en zo bouwt het object in de registratie ondergrond een geschiedenis op. De grondwatermonitoringsput is een voorbeeld daarvan. Voor registratieobjecten met een geschiedenis, zijn er twee varianten van dit type verzoek: 2.1 Een verzoek tot levering van de actuele gegevens van een bepaald registratieobject. Als antwoord krijgt de data-afnemer alleen de gegevens die de actuele toestand beschrijven. 2.2 Een verzoek tot levering van de actuele en historische gegevens van een bepaald registratieobject. Als antwoord krijgt de dataafnemer alle gegevens van het object. Pagina 11 van 29

12 3 Opvragen van geotechnisch sondeeronderzoek via de webservice 3.1 Het formuleren van een verzoek Opvragen van geotechnisch sondeeronderzoek via de webservice verloopt geheel automatisch, maar het systeem van de data-afnemer moet wel een aantal dingen weten om de gegevens te kunnen opvragen. Om te beginnen moet het systeem weten welke BRO-webservice moet worden aangeroepen. Het gaat daarbij om het adres waar de uitgiftewebservice op het internet te vinden is. In het geval van geotechnisch sondeeronderzoek is het adres: https://www.broservices.nl/wus/oscpt-v0.8. Het laatste stukje in het adres (-v0.8) geeft het versienummer van de uitgiftewebservice aan. Het nummer verandert met het in gebruik nemen van een nieuwe versie 2. Vervolgens moet het systeem weten wat voor type verzoek de data-afnemer wil indienen. Als de data-afnemer zijn keuze heeft gemaakt, weet het systeem welke functie van de service het moet gebruiken. De data-afnemer heeft de keuze uit twee typen verzoek. Geotechnisch sondeeronderzoek heeft namelijk een eenmalig karakter. Nadat het is afgerond worden alle gegevens in een keer geregistreerd in de BRO. Het registratieobject kunt dus geen verschil tussen actuele en historische gegevens. Heeft de data-afnemer een globaal idee van wat hij wil hebben en wil hij dus eerst op zoek naar de geotechnische sondeeronderzoeken die aan bepaalde eisen voldoen, dan zal hij kiezen voor een verzoek tot de levering van de kengegevens van geotechnische sondeeronderzoeken. Weet hij al precies welk geotechnisch sondeeronderzoek hij wil hebben, dan vraagt hij om de levering van de gegevens van dat sondeeronderzoek. Voor beide typen verzoeken moet de data-afnemer aangeven op welke kenmerken hij de levering wil baseren. Om de verwerking van een verzoek tot levering goed te laten verlopen moet de data-afnemer ook een eigen identificatie aan het verzoek meegeven. 2 De versie die in de ketentest wordt gebruikt (0.8) is nog niet de versie die in productie zal worden genomen, maar de directe voorloper daarvan. Pagina 12 van 29

13 Wanneer de data-afnemer zijn keuzen aan het eigen systeem kenbaar heeft gemaakt kan het verzoek worden ingediend en begint de basisregistratie ondergrond met de verwerking. In de volgende paragrafen wordt de verwerking in meer detail beschreven en worden de inhoud van de berichten die worden uitgewisseld toegelicht. 3.2 Een verzoek tot levering van de kengegevens van geotechnische sondeeronderzoeken De verwerking van een verzoek tot levering van de kengegevens verloopt volgens een vaste opeenvolging van stappen. Dit is waar het in het kort op neerkomt: 1. De data-afnemer stuurt vanuit zijn systeem een verzoek tot levering van de kengegevens van geotechnische sondeeronderzoeken. Daarbij geeft hij de kenmerken mee waarop de levering moet worden gebaseerd. 2. Het systeem van de BRO voert een toegangscontrole uit. O Wanneer toegang wordt geweigerd, ontvangt (het systeem van) de data-afnemer daarvan een melding. 3. Wanneer toegang tot het systeem van de BRO is verkregen, begint de controle van het verzoek en wordt vastgesteld of het verzoek technisch en inhoudelijk aan de gestelde eisen voldoet. O Wanneer de controle fouten oplevert, wordt het verzoek afgewezen en ontvangt (het systeem van) de data-afnemer daarvan bericht. 4. Wanneer het verzoek correct is verzamelt het systeem van de BRO de kengegevens van de sondeeronderzoeken die aan de meegegeven kenmerken voldoen. O Wanneer de verzameling gegevens te groot is, wijst het BRO-systeem het verzoek tot levering alsnog af en ontvangt (het systeem van) de data-afnemer daarvan bericht. 5. Wanneer de verzameling onder het gestelde maximum ligt stuurt het BRO-systeem de data-afnemer als antwoord de opgevraagde gegevens. Het verzoek van de data-afnemer en het antwoord dat de BRO daarop geeft worden berichten genoemd. De stappen en de bijbehorende berichten worden in het onderstaande plaatje uitgebeeld. Pagina 13 van 29

14 Systeem van de data-afnemer Systeem van de BRO Stap 1: Doen van een verzoek tot levering Data-afnemer! Toegang geweigerd Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Verzoek tot levering Stap 3: Controleren verzoek Bericht van afwijzing Stap 4: Verzamelen gegevens Bericht van levering Verwerking Figuur 3: Verwerking van een verzoek tot levering van kengegevens 3.3 De berichten Het verzoek tot levering Verzoek tot levering uw transactiekenmerk kenmerken Het belangrijkste onderdeel van het verzoek tot levering van de kengegevens van geotechnische sondeeronderzoeken is het geheel aan kenmerken waarop de levering moet worden gebaseerd. Door het meegeven van kenmerken kan de dataafnemer de zoekvraag preciseren naar plaats, tijd, kwaliteit en aard van het onderzoek. De kenmerken die de data-afnemer kan kiezen, worden in hoofdstuk 5 gespecificeerd. Het is een selectie van de gegevens van geotechnisch sondeeronderzoek, zoals opgenomen in de catalogus, met daarbij aangegeven hoe de waarde moet worden gespecificeerd. De dataleverancier kan één kenmerk meegegeven of kenmerken combineren. Naast de kenmerken, moet de data-afnemer het verzoek een eigen identificatie meegeven en dat wordt uw transactiekenmerk genoemd. Het transactiekenmerk is nodig in de communicatie, Pagina 14 van 29

15 bijvoorbeeld als er iets mis is gegaan en de data-afnemer daarover contact zoekt met de servicedesk Toegang geweigerd! Toegang geweigerd Als bij het uitvoeren van de toegangscontrole blijkt dat de toegang moet worden geweigerd, ontvangt (het systeem van) de data-afnemer daarvan melding. De toegangscontrole bestaat uit twee stappen: Het systeem van de BRO controleert of de data-afnemer daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Hiervoor gebruikt de data-afnemer een soort van digitaal paspoort, het PKI-overheidscertificaat. Het systeem van de BRO controleert of de data-afnemer al het recht heeft gekregen voor het gebruik van de uitgiftewebservice voor geotechnisch sondeeronderzoek Bericht van afwijzing Bericht van afwijzing uw transactiekenmerk foutmelding tijdstip van afwijzing Het bericht van afwijzing bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste is de reden van afwijzing, de foutmelding. Het bericht van afwijzing bevat verder het tijdstip van afwijzing en een verwijzing naar het verzoek. In de verwerking van een verzoek tot levering van kengegevens zijn twee controles ingebouwd die na elkaar worden uitgevoerd. Een bericht van afwijzing kan (1) worden gestuurd als de BRO tegen fouten aanloopt in het verzoek zelf of (2) als blijkt dat de levering het toegestane maximum overschrijdt. Pagina 15 van 29

16 Stap 3: Controleren verzoek Stap 4: Verzamelen gegevens Bericht van afwijzing Figuur 4: Twee controles die kunnen leiden tot een bericht van afwijzing De eerste controle, de controle die de BRO op het verzoek zelf uitvoert, dekt twee aspecten. Er wordt een technische controle uitgevoerd, en vervolgens vindt een inhoudelijke controle plaats van de gegevens die de data-leverancier mee heeft gegeven. Foutmeldingen die op technische fouten betrekking hebben zijn alleen bedoeld voor programmeurs en worden uitgebreid behandeld in de koppelvlakbeschrijving. Fouten in de gegevens die de data-afnemer heeft meegegeven kunnen juist ook voor hem van belang zijn. In zo n foutmelding wordt van iedere fout opgenomen - bij welk gegeven de fout is geconstateerd - wat eventueel de waarde van het gegeven is - wat de fout is Een bericht van afwijzing dat gestuurd wordt als de gegevens al verzameld zijn, de tweede controle, heeft een heel ander karakter. Het aantal objecten waarvan kengegevens worden geleverd is beperkt tot De foutmelding geeft in dit geval alleen aan dat het maximum van 2000 is overschreden. Het verzoek wordt niet verder verwerkt, en de data-afnemen wordt gevraagd een aangepast verzoek in de dienen Bericht van levering Bericht van levering uw transactiekenmerk aantal objecten tijdstip van uitgifte De kengegevens van de geotechnische sondeeronderzoeken Het bericht van levering bestaat ook weer uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste zijn de gegevens die zijn opgevraagd. Pagina 16 van 29

17 Het bericht van levering bevat verder een verwijzing naar het verzoek tot levering, een vermelding van het aantal objecten waarvan kengegevens geleverd zijn, en het tijdstip waarop de gegevens zijn uitgegeven. De kengegevens die standaard worden uitgegevens zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de catalogus. Entiteit Geotechnisch sondeeronderzoek Registratiegeschiedenis Gestandaardiseerde locatie Aangeleverde locatie Aangeleverde verticale positie Traject Sondeonderzoek Conuspenetratietest Attribuut BRO-ID rapportagedatum bronhouder sondeernorm kwaliteitsregime kader inwinning tijdstip registratie object in onderzoek locatie referentiestelsel locatie referentiestelsel verschuiving lokaal verticaal referentiepunt verticaal referentievlak voorgeboord tot einddiepte dissipatietest uitgevoerd kwaliteitsklasse starttijd meten Er is een uitzondering op de standaardlijst en dat is wanneer een object door de registerbeheerder uit registratie is genomen. Dat geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer er een object ten onrechte is opgenomen in de registratie en de registerbeheerder na onderzoek en in overleg met de bronhouder heeft moeten besluiten het object uit registratie te nemen. In dat uitzonderlijke geval ontvangt de data-afnemer enkel de volgende gegevens over het betreffende registratieobject: Entiteit Geotechnisch sondeeronderzoek Registratiegeschiedenis Attribuut BRO-ID uit registratie genomen tijdstip uit registratie genomen Pagina 17 van 29

18 Tot slot kan het voorkomen dat er geen enkel registratieobject bestaat dat aan de kenmerken voldoet die zijn meegegeven. Dan ontvangt de data-afnemer wel een bericht van levering, maar zal aantal objecten nul bedragen en het blok met kengegevens van geotechnische sondeeronderzoeken leeg zijn. 3.4 Een verzoek tot levering van de gegevens van een geotechnisch sondeeronderzoek De verwerking van een verzoek tot levering van de gegevens van een geotechnisch sondeeronderzoek verloopt iets anders dan dat van een verzoek tot levering van kengegevens. Systeem van de data-afnemer Systeem van de BRO Stap 1: Doen van een verzoek tot levering Data-afnemer! Toegang geweigerd Stap 2: Uitvoeren toegangscontrole Verzoek tot levering Bericht van afwijzing Stap 3: Controleren verzoek Bericht van levering Stap 4: Verzamelen gegevens Verwerking Figuur 5: Verwerking van een verzoek tot levering van de gegevens van een geotechnisch sondeeronderzoek Het verschil is dat er na stap 4 geen controle op volume hoeft te worden uitgevoerd, aangezien er maar van één geotechnisch sondeeronderzoek gegevens worden opgevraagd. De berichten die worden uitgewisseld zijn eigenlijk alleen qua inhoud anders. Een bijzonderheid is dat dat bronhouders en data-leveranciers in dit geval iets meer gegevens geleverd krijgen dan andere afnemers. Pagina 18 van 29

19 3.5 De berichten Het verzoek tot levering Verzoek tot levering uw transactiekenmerk BRO-ID Het verzoek tot levering van de gegevens van een geotechnisch sondeeronderzoek bestaat uit slechts twee gegevens. Het transactiekenmerk en het BRO-ID van het geotechnisch sondeeronderzoek dat de data-afnemer wil krijgen Toegang geweigerd De toegangscontrole is voor alle typen verzoeken hetzelfde en de melding die het systeem van de data-afnemer krijgt na weigering van de toegang is dus ook altijd hetzelfde Bericht van afwijzing Een bericht van afwijzing wordt bij dit type verzoek alleen gestuurd als de BRO tegen fouten aanloopt in het verzoek zelf. De technische controle is voor alle typen verzoeken hetzelfde, en het kenmerkende verschil zit in de inhoudelijke controle en die betreft alleen het transactiekenmerk en het BRO-ID. De controle is eenvoudig: de twee gegevens moeten aan de specificaties (zie hoofdstuk 5) voldoen Bericht van levering Bericht van levering uw transactiekenmerk tijdstip van uitgifte De gegevens van het geotechnisch sondeeronderzoek Het bericht van levering bestaat ook bij dit type verzoek uit drie elementen. Het belangrijkste element wordt gevormd door de gegevens van het geotechnisch sondeeronderzoek dat opgevraagd is. De andere twee elementen zijn het tijdstip waarop de gegevens zijn uitgegeven en een verwijzing naar het verzoek tot levering. Pagina 19 van 29

20 Welke gegevens er precies worden uitgegeven hangt in de eerste plaats af van de vraag of de data-afnemer ook de bronhouder of de dataleverancier van het betreffende geotechnisch sondeeronderzoek is. De bronhouder en de dataleverancier krijgen alle gegevens van het registratieobject geleverd. Dat geldt zelfs in het uitzonderlijke geval dat het registratieobject door de registerbeheerder uit registratie is genomen. De andere data-afnemers krijgen niet alle gegevens. Wat zij krijgen hangt af van de vraag of een object uit registratie is genomen. Normaliter krijgen deze gewone data-afnemers alle gegevens van het geotechnisch sondeeronderzoek geleverd op vijf na. De vijf gegevens die ze niet geleverd krijgen zijn: Entiteit Geotechnisch sondeeronderzoek Aangeleverde locatie Aangeleverde verticale positie Attribuut uitvoerder object-id bronhouder dataleverancier uitvoerder locatiebepaling uitvoerder verticale plaatsbepaling In het uitzonderlijke geval dat het registratieobject uit registratie is genomen, krijgen de gewone data-afnemers alleen de volgende gegevens: Entiteit Geotechnisch sondeeronderzoek Registratiegeschiedenis Attribuut BRO-ID uit registratie genomen tijdstip uit registratie genomen Tot slot kan het voorkomen dat de data-afnemer een BRO-ID heeft opgegeven dat niet bestaat. In dat geval ontvangt hij een bericht van levering waarin het element met gegevens van het geotechnisch sondeeronderzoek leeg is. Pagina 20 van 29

21 4 Opvragen van geotechnisch sondeeronderzoek via het DINOloket Dit hoofdstuk is in deze versie van het uitgiftehandboek niet uitgewerkt. Pagina 21 van 29

22 5 Specificatie van de berichtgegevens bij uitgifte via de webservice 5.1 Inleiding Bij uitgifte via de webservice horen verschillende typen berichten. De opbouw van de berichten is besproken in hoofdstuk 3 en de elementen die daarin zijn genoemd worden in dit hoofdstuk gespecificeerd. Uitzondering daarop zijn de twee elementen die de gegevens omvatten die opgevraagd worden en die de essentie vormen van een bericht van levering. 5.2 Attributen en entiteiten 1. Naam attribuut uw transactiekenmerk Een kenmerk dat de data-afnemer meegeeft om het verzoek tot levering te identificeren. Tekst Maximale lengte Naam entiteit kenmerken De eigenschappen waaraan de gegevens die de data-afnemer geleverd wil krijgen moeten voldoen. Regels Een verzoek tot levering van de kengegevens van geotechnische sondeeronderzoeken omvat één of meer kenmerken; het enige kenmerk dat niet gebruikt kan worden is het BRO-ID. Een verzoek tot levering van de gegevens van een geotechnisch sondeeronderzoek kent één kenmerk: het BRO-ID. Toelichting De waarden die door de data-afnemer worden ingevuld voor de kenmerken moeten voldoen aan de gegevensdefinitie die in de catalogus staat. De gegevens die worden uitgegeven voldoen aan alle meegegeven kenmerken. Naam kenmerk Kardinaliteit 1-1 BRO-ID De identificatie van een object dat in de registratie ondergrond is opgenomen. Registratieobjectcode Pagina 22 van 29

23 Type Opbouw Code CPTNNNNNNNNNNNN Regels Het BRO-ID wordt alleen gebruikt in een verzoek tot levering van de gegevens van een geotechnisch sondeeronderzoek. Naam kenmerk Kardinaliteit 0-1 Type kwaliteitsregime De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen. Kwaliteitsregime Codelijst Naam kenmerk Kardinaliteit 0-1 Type Opbouw bronhouder De identificatie die het bestuursorgaan dat bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond als onderneming in het Handelsregister heeft. KvK-nummer Code NNNNNNNN Naam kenmerk Waardebereik starttijd meten conuspenetratietest De datum en het tijdstip waarop de conuspenetratietest is gestart. Voor de starttijd meten conuspenetratietest kan een van en een tot waarde worden meegegeven. Kardinaliteit starttijd meten conuspenetratietest van : 0-1 starttijd meten conuspenetratietest tot : 0-1 IMBRO/A DatumTijd OnvolledigeDatum Regels Indien alleen van wordt opgegeven (en niet tot ), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven vanaf starttijd meten conuspenetratietest van en later. Indien alleen tot wordt opgegeven (en niet van ), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven tot en met starttijd meten conuspenetratietest tot. Indien tot eerder in de tijd ligt dan van, dan wordt het verzoek tot levering afgewezen. Pagina 23 van 29

24 Naam kenmerk Waardebereik tijdstip registratie object De datum en het tijdstip waarop er voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen. Voor het tijdstip registratie object kan een van en een tot waarde worden meegegeven. Kardinaliteit Tijdstip registratie object van : 0-1 Tijdstip registratie object tot : 0-1 DatumTijd Regels Indien alleen van wordt opgegeven (en niet tot ), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven vanaf tijdstip registratie object van en later. Indien alleen tot wordt opgegeven (en niet van ), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven tot en met tijdstip registratie object tot. Indien tot eerder in de tijd ligt dan van, dan wordt het verzoek tot levering afgewezen. Naam kenmerk Waardebereik tijdstip laatste correctie De datum en het tijdstip waarop de laatste verbetering in de gegevens van het object is doorgevoerd. Voor het tijdstip laatste correctie kan een van en een tot waarde worden meegegeven. Kardinaliteit Tijdstip laatste correctie van : 0-1 Tijdstip laatste correctie tot : 0-1 DatumTijd Regels Indien alleen van wordt opgegeven (en niet tot ), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven vanaf tijdstip laatste correctie van en later. Indien alleen tot wordt opgegeven (en niet van ), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven tot en met tijdstip laatste correctie tot. Indien tot eerder in de tijd ligt dan van, dan wordt het verzoek tot levering afgewezen. Naam kenmerk Waardebereik einddiepte De diepte waarop het sondeonderzoek is beëindigd. Kardinaliteit einddiepte van : 0-1 einddiepte tot : 0-1 Voor de einddiepte kan een van en een tot waarde worden meegegeven. Pagina 24 van 29

25 Maximale lengte 3.3 Eenheid Rationaal getal m (meter) Regels Indien alleen van wordt opgegeven (en niet tot ), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven vanaf einddiepte van en hoger. Indien alleen tot wordt opgegeven (en niet van), dan worden de geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven tot en met einddiepte tot. Indien tot hoger ligt dan van, dan wordt het verzoek tot levering afgewezen. Toelichting De waarden van de einddiepte van de geotechnisch sondeeronderzoek in de BRO liggen tussen de 0 en 200 meter. Naam kenmerk Kardinaliteit 0-1 Type sondeernorm De norm die omschrijft volgens welke afspraken, specificaties en/of criteria het geotechnisch sondeeronderzoek is uitgevoerd. Sondeernorm Codelijst Naam kenmerk Kardinaliteit Type Regels kwaliteitsklasse De klasse binnen de sondeernorm volgens welke het geotechnisch sondeeronderzoek is uitgevoerd. 0-N (N is gelijk aan het aantal kwaliteitsklassen) Kwaliteitsklasse Codelijst Er kan geen kwaliteitsklasse worden opgegeven als de sondeernorm niet is ingevuld. De volgende norm - klasse combinaties zijn toegestaan: 5140 klasse 1, 2, 3, klasse 1, 2, 3, klasse 5, 6, nvt Voor IMBRO/A-gegevens geldt als aanvullende regel dat de kwaliteitsklasse de waarde onbekend kan hebben, wanneer de sondeernorm ongelijk is aan NEN Naam kenmerk dissipatietest uitgevoerd De aanduiding die aangeeft of er een of meer Pagina 25 van 29

26 Kardinaliteit 0-1 Type dissipatietesten zijn uitgevoerd in het sondeonderzoek. IndicatieJaNee Codelijst Naam kenmerk Kardinaliteit 0-1 Type in onderzoek De aanduiding die aangeeft of het object door de registerbeheerder in onderzoek is genomen. IndicatieJaNee Codelijst Naam kenmerk Bepaalde parameters De 25 parameters die in een conuspenetratietest bemeten kunnen worden met de aanduiding of de waarde in het onderzoek is vastgesteld. Kardinaliteit sondeertrajectlengte: 0-1 diepte: 0-1 verlopen tijd: 0-1 conusweerstand: 0-1 gecorrigeerde conusweerstand: 0-1 netto conusweerstand: 0-1 magnetische veldsterkte x: 0-1 magnetische veldsterkte y: 0-1 magnetische veldsterkte z: 0-1 totale magnetische veldsterkte: 0-1 elektrische geleidbaarheid: 0-1 helling oost-west: 0-1 helling noord-zuid: 0-1 helling x: 0-1 helling y: 0-1 hellingresultante: 0-1 magnetische inclinatie: 0-1 magnetische declinatie: 0-1 plaatselijke wrijving: 0-1 porienratio: 0-1 temperatuur: 0-1 waterspanning u1: 0-1 waterspanning u2: 0-1 waterspanning u3: 0-1 wrijvingsgetal: 0-1 Type Toelichting IndicatieJaNee (voor iedere opgegeven <parameter naam>) Codelijst Indien <parameter naam> is opgegeven worden alle geotechnisch sondeeronderzoeken uitgegeven waar de waarde van <parameter naam> = ja. Pagina 26 van 29

27 Naam kenmerk gebied Kardinaliteit 0-1 Getalswaarde 2.9 Eenheid Een deel van het aardoppervlak, gedefinieerd als een vierhoek. Op te geven bounding box: Coördinatenpaar links boven: Coördinatenpaar voor ETRS89 (φ,λ) Coördinatenpaar rechts onder: Coördinatenpaar voor ETRS89 (φ,λ) (graden, decimaal) Regels Er kan geen gebied worden opgegeven als de locatie is opgegeven. De coördinatenparen bevinden zich in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone. Beide coördinatenparen moeten gevuld zijn. Het referentiestelsel van het gebied is ETRS89. Geeft alle geotechnisch sondeeronderzoeken binnen het opgegeven bounding box. Uitgifte vindt plaats op basis van de gestandaardiseerde positie. Naam kenmerk locatie Kardinaliteit 0-1 Een deel op het aardoppervlak, gedefinieerd als een cirkel. Op te geven punt met straal: Coördinatenpaar: Coördinatenpaar voor ETRS89 (φ,λ) Φ: Getalswaarde2.9 ( graden, decimaal) Λ: Getalswaarde2.9 ( graden, decimaal) Straal: Getalswaarde2.9 ( graden, decimaal) Regels Er kan geen locatie worden opgegeven als het gebied is opgegeven. Het coördinatenpaar bevindt zich in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone. Het referentiestelsel van de locatie is ETRS89. Indien de straal leeg is, wordt de exacte locatie uitgegeven. Geeft alle geotechnisch sondeeronderzoeken binnen de opgegeven straal rondom het coördinatenpaar Uitgifte vindt plaats op basis van de gestandaardiseerde positie. 3. Naam entiteit foutmelding De verzameling van foutomschrijvingen die onderdeel zijn van een bericht. Pagina 27 van 29

28 Toelichting Een Foutmelding op inhoud is een foutmelding n.a.v. een controle op aangeleverde berichtgegevens. Indien een fout gevonden wordt na controle op aangeleverde berichtgegevens wordt verder gegaan met controleren. Foutmelding op inhoud bevat 1 of meer foutomschrijvingen. Een foutmelding op verzoek is een foutmelding n.a.v. een technische controle op protocol en schema. De Foutmelding op verzoek bevat 1 foutomschrijving. Een Foutmelding op volume is een foutmelding n.a.v. een controle op volume. Indien een fout gevonden wordt na controle op volume wordt verdere controle gestopt. De Foutmelding op volume bevat 1 foutomschrijving. Een foutmelding wordt bij afwijzing van een verzoek tot levering door de BRO gegenereerd. De foutmelding wordt in het bericht van afwijzing meegegeven. Naam attribuut foutomschrijving De tekst die de gevonden fout omschrijft. Tekst Maximale lengte 200 Toelichting De foutomschrijving is een onderdeel van de foutmelding. 4. Naam attribuut tijdstip van afwijzing De datum en het tijdstip waarop een verzoek tot levering door de BRO is afgewezen. DatumTijd Regels Het tijdstip van afwijzing wordt in het bericht van afwijzing meegegeven. Toelichting Het tijdstip van afwijzing wordt door de BRO toegekend. 5. Naam attribuut aantal objecten Het aantal verzamelde objecten uit de Registratie Ondergrond die voldoen aan de opgegeven kenmerken. Pagina 28 van 29

29 Maximale lengte 4 Natuurlijk getal Regel Het aantal objecten wordt in het bericht van levering dat als antwoord op een verzoek tot levering van kengegevens wordt verstuurd meegegeven. Het maximum aantal objecten is Naam attribuut tijdstip van uitgifte De datum en het tijdstip waarop de gegevens door de BRO zijn uitgegeven. DatumTijd Regels Het tijdstip van uitgifte wordt in het bericht van levering meegegeven. Toelichting Het tijdstip van uitgifte wordt door de BRO toegekend. Pagina 29 van 29

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon M.R.H.E.

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Grondwatermonitoringput Datum Augustus 2015 Versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact Programmabureau

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Basisregistratie Ondergrond (BRO) Uitgiftehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 29 maart 2016 Versie 0.92 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 30 november 2015 Versie November 2015 BRO-Handreiking conversie Van GEF-CPT

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum: 28 mei 2015 Versie: 1.0 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Grondwatermonitoringput Datum augustus 2015 Versie 0.6 BRO-Catalogus Grondwatermonitoringput, versie 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Catalogus Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 27 juni 2017 Versie 1.0 Pagina 2 van 112 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving Basisregistratie Ondergrond (BRO) Koppelvlakbeschrijving GMW Innamewebservice Datum 19 augustus 2015 Status 0.6 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Algemeen contact

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Basisregistratie Ondergrond (BRO) Een handreiking voor conversie Van GEF-CPT Report naar IMBRO-XML, het formaat voor de BRO Datum 12 nuari 2017 Versie Januari 2017 Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond 1 2 Basisregistratie Ondergrond Eén landelijke database met de gegevens over bodem en ondergrond Bij wet geregeld dat de database er moet zijn, hoe die gevuld wordt, hoe die

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices. Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor aansluiten op webservices Datum 13 januari 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Doelgroep... 5 Leeswijzer... 5 Zelfstandig aan de slag...

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek. Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Basisregistratie Ondergrond (BRO) Handleiding voor innameloket Geotechnisch Sondeeronderzoek Datum 4 juli 2017 Status Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Zelfstandig

Nadere informatie

13: Inloop Pauze Afsluiting

13: Inloop Pauze Afsluiting Agenda 13:00-13.15 Inloop 1. Welkom (huishoudelijke mededelingen) Wilfred Visser 2. Voorstelronde 3. Wat is beschikbaar (documentatie en hoe te lezen) 4. Rollen en rechten 5. Installeren SoapUI 6. JRE

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Deelcatalogus GEOTECHNISCHE SONDERINGEN Extra vermelding

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 2-7-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO 2-7-2013 2 2-7-2013 3 Gebruik van de ondergrond 2-7-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt de informatievoorziening

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

BRO GMW Ketentest vragen

BRO GMW Ketentest vragen Vragenlijst ketentest GMW Aan: deelnemers ketentest GMW Onderwerp: Vragenlijst voor eindevaluatie BRO GMW ketentest Van: Wilfred en Erik Ingevuld door KWR Met vriendelijke groet, Wilfred Visser en Erik

Nadere informatie

Functionele en technische meldingen

Functionele en technische meldingen 0.1 Foutmeldingen BAG Bevragen Functionele en technische meldingen Datum 28 januari 2013 Versie 0.1 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus

Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene catalogus Gegevenscatalogus Basisregistratie Ondergrond (BRO) Algemene Catalogus Datum 30 augustus 2012 Status Concept Colofon Bestuurskern

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 0.1 BGT Controleservice Gebruikershandleiding Datum 6 maart 2014 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Eisen aan de levering...4 3 Uit te voeren controles...5 4 Uitvoering Controle...6 4.1 Controleren

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG

Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Gebruikershandleiding Digimelding voor bronhouders BAG Versie 1.0 Datum 11 mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom Terugmelden?... 3 1.2 Gerede Twijfel... 3 1.3 Digimelding voor afnemers...

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten

Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Beheervoorziening BSN - Overzicht functionaliteiten Versie 2.9 Datum 10 maart 200 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 1.1 Definities 3 1.2 Referenties 3 2 Functionaliteit BV BSN 2.1 Globale use case beschrijving

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond, BRO

Basisregistratie Ondergrond, BRO 21-6-2013 1 Basisregistratie Ondergrond, BRO Ruud Mutsaers Geologische Dienst Nederland - TNO Slappe Bodem 21-6-2013 2 21-6-2013 3 Gebruik van de ondergrond 21-6-2013 4 Wat betekent de BRO Overheid regelt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 21 oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie 1.1 26 augustus 2013

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1

Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0. Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Impactanalyse Samenwerkende Catalogi 4.0 Wat zijn de wijzigingen met de komst van SC 4.0 ten opzichte van SC 2.1 Versie 1.0 Datum 19 april 2012 Colofon Projectnaam Samenwerkende Catalogi 4.0 Versienummer

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

BAG Beheerauditrapportage

BAG Beheerauditrapportage 0.1 Toelichting Beheerauditrapportage BAG Beheerauditrapportage Datum 26 augustus 2014 Versie 2.0 DefinitiefMateriebeleid PPB-LVGeo- en Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

KUC071 Uitgifte reisdocument

KUC071 Uitgifte reisdocument KUC071 Uitgifte reisdocument Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 18-11-2010 0.0.1 Intiële versie M. Schnetz 23-11-2010 0.0.2 Opmerkingen E. Lopes Cardozo

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 21: Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 21: Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 21: Registreren opgewaardeerd SoFi-nummer Versie 3.4 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1 Hoofdscenario... 4 1.1 Initiatie... 4 1.1.1 Ontvang

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017

Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Mededeling Start BRO-systeem Grondwatermonitoringput per 4 juli 2017 Wat betekent dat voor u? I N L E I D I N G Vooruitlopend op de Algemene Maatregel van Bestuur, die is gekoppeld aan de Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl

Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Instructie Terugmelden in Verbeterdekaart.nl Kadaster (TMS) SVB-BGT (MMS) 1 Inleiding Terugmelden op de BGT: nu via Verbeter de kaart! Sinds 16 juni 2016 is de nieuwe BGT terugmeldapplicatie Verbeter de

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst

Martijn Klomp Kadaster. Martijn Odijk IenM. Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Martijn Klomp Kadaster Martijn Odijk IenM Workshop BAG 2.0 GGB-regiobijeenkomst Wet AMvB Wet BAG (1 e en 2 e Kamer 7/2/2017) Besluit BAG Regeling Regeling BAG Catalogus BAG (Informatiemodel) (bijlage bij

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT VAN WET NAAR CONTRACT

CONTRACTMANAGEMENT VAN WET NAAR CONTRACT Rosalie van Oostrom Projectteam BRO - CONTRACTMANAGEMENT VAN WET NAAR CONTRACT 1 Vier plichten 2 Wet Bro legt taken en bevoegdheden op aan de bronhouder Bronhouders (=bestuursorgaan) Contract met taakopdracht

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Technische Handleiding. ideal

Technische Handleiding. ideal Technische Handleiding ideal Technische Handleiding 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Betaal.aspx... 3 1.1 Met bank keuze... 4 1.2 Zonder bank keuze... 8 1.3 Werkwijze... 8 2. GetURL(2)... 9 2.1 Werkwijze... 10

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6

HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis

BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 december 2013 1 BRO & Coördinaten Referentiestelsels Rico Tönis 2 Nederlandse Ondergrondgegevens TNO, Geologische Dienst Nederland = beheerder Nederlandse ondergrondgegevens Diverse gegevens zoals: Gesteentemonsters

Nadere informatie

AFO 495 - Beheer rekeningen

AFO 495 - Beheer rekeningen AFO 495 - Beheer rekeningen 495.1 Inleiding 495.1.1 Algemeen Het aanmaken en versturen van rekeningen is een relatief complex proces dat verloopt in meerdere stappen en waarbij diverse AFO s betrokken

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 33: Stellen Bulkvraag

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 33: Stellen Bulkvraag Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 33: Stellen Bulkvraag Versie 0.5 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1 Hoofdscenario... 4 1.1 Initiatie... 4 1.1.1 Ontvang bericht Stellen

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer

BRO Architectuur. Versienummer 0.8. Datum 27 februari 2013 Status Concept. Disclaimer BRO Architectuur Versienummer 0.8 Datum 27 februari 2013 Status Concept Disclaimer Dit document betreft een concept versie van de BRO Architectuur en is als zodanig aan verandering onderhevig. Alle onderdelen

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Ontwerp.

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

WELKOM. Tussenevaluatie ketentest Grondwatermonitoringput GeoFort, 18 januari 2017

WELKOM. Tussenevaluatie ketentest Grondwatermonitoringput GeoFort, 18 januari 2017 WELKOM Tussenevaluatie ketentest Grondwatermonitoringput GeoFort, 18 januari 2017 PROGRAMMA 11:45-12:30 Ontvangst met een broodje 12:30-12:35 Opening Ria Volkers ketenmanager programmabureau BRO, ministerie

Nadere informatie

Inzenden en ontvangen aangifte

Inzenden en ontvangen aangifte UPA Inzenden en ontvangen aangifte Specificaties koppelvlak Versie 1.0 Inhoud 1 Doel document... 2 2 Aanlevering bestanden... 2 2.1 Webservices... 2 2.2 FTP... 4 2.3 Secure cloud... 4 3 Aanlevering MDV/PLO...

Nadere informatie

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven:

1.1 Controles DNB voert verschillende controles uit wanneer een rapportage in het DLR is ingediend. Deze zijn in onderstaand schema aangegeven: Onderwerp: CRD-IV Alert XBRL Special Februari 2016 Divisie Statistiek Afdeling Bancaire Toezichtstatistieken In deze editie van de CRD-IV Alert XBRL Special gaan we verder in op het verwerkingsproces van

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10

Koppelvlak BAG Koppelvlak BAG. Documentversie: 1.01 Datum: Versie van standaard: 3.10 Koppelvlak BAG Documentversie: 1.01 Datum: 18-02-2016 Versie van standaard: 3.10 Status: In gebruik 1 Versiehistorie Versie Datum Auteur(s) Opmerkingen/veranderingen - 06-07-2014 Originele versie van de

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten

Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Versie 0.61 Geonovum - KOOP Datum 12 januari 2017 Colofon Documentnaam Toepassingsprofiel Berichtenmodel Omgevingsdocumenten Projectnaam Standaard

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Europeesche Verzekeringen IM/ICT Utrecht, 06 juli 2017 Versie 1.1 Historie van wijzigingen Versie Status Datum Door Omschrijving 1 Definitief 26

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2014-2

Excellerend Kwartaaltip 2014-2 Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 Bank: NL72 ABNA 0536825491 KVK: 24389967 Onjuiste invoer! Wanneer je werkt met een Excelbestand waarbij

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding BAG Terugmelden

Handleiding BAG Terugmelden Verspreiding Gebruikers BAG Terugmelden historie Datum Opmerking 2 van 10 Inhoudsopgave 1... Inleiding...3 2... Inloggen in Mijn Kadaster...4 2.1... BAG Terugmelden activeren...4 3... Gebruik van het TerugMeldSysteem

Nadere informatie