Leerlijnen BEWEGINGSONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlijnen BEWEGINGSONDERWIJS"

Transcriptie

1 Leerlijnen BEWEGINGSONDERWIJS Wat is de bedoeling van bewegingsonderwijs? In het bewegingsonderwijs leren de leerlingen om deel te nemen aan veel verschillende bewegingsactiviteiten. Door beter te worden in bewegen kunnen ze aan meer activiteiten deelnemen. De meeste bewegingsactiviteiten doe je samen met anderen. Daarom leren de leerlingen in de lessen bewegingsonderwijs de activiteiten met elkaar op gang te houden. In de bovenbouw leren de leerlingen ook waarom bewegen belangrijk is en wat een gezonde en actieve leefstijl inhoudt. Waarom is bewegingsonderwijs belangrijk? Bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen nu én later activiteiten kunnen doen in de vrije tijd. In deze wereld wordt dat steeds belangrijker, omdat er meer vrije tijd komt en sport en bewegen steeds belangrijker worden om zowel actief als passief aan deel te nemen. Daarom is er zowel een relatie naar de sport als naar de recreatie. In het bewegingsonderwijs is het mogelijk om talenten op bepaalde takken van sport te ontdekken en de leerlingen te helpen bij het kiezen van een passende sport. Bewegingsonderwijs draagt hiermee bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen. Door beter te bewegen voelen leerlingen zich competenter en voelen ze zich sterk. In de lessen wordt voortdurend een beroep gedaan op de attitude van de leerlingen. De waarden en normen komen expliciet en impliciet aan de orde, ze leren samenwerken en omgaan met winnen en verliezen en de daarbij horende teleurstelling. In verschillende bewegingsactiviteiten is de onderlinge saamhorigheid regelmatig een aandachtspunt tijdens de lessen. Eén gebied binnen het bewegingsonderwijs is expliciet van belang voor de veiligheid en overlevingskansen van leerlingen en dat is zwemmen. Door de toenemende hoeveelheid recreatieoorden en de grote hoeveelheid water in ons land is het van groot belang dat alle leerlingen leren zwemmen. Internationale onderzoeken hebben verbanden gelegd tussen bewegen en cognitieve ontwikkeling. Er lijkt een positief verband tussen bewegen en de leerprestaties daarna bij de cognitieve vakken. Het kunnen concentreren is in veel gevallen beter na een les bewegingsonderwijs. Steeds meer leerlingen hebben last van overgewicht en/of obesitas. Dat hangt niet alleen samen met eetpatronen (de voeding die mensen tot zich nemen), maar ook met de hoeveelheid en intensiteit van bewegen. Door leerlingen plezier bij te brengen in bewegingsactiviteiten (en het plezier ontstaat mede doordat leerlingen er beter in worden) gaan ze buiten schooltijd ook meer bewegen. Op die manier draagt bewegingsonderwijs bij aan het voorkomen en verminderen van overgewicht. Een actieve leefstijl levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van welvaartsziekten en op termijn het in de hand houden van de kosten voor gezondheidszorg. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

2 Naam van het vak Tot voor kort werd voor het vak vooral Lichamelijke Opvoeding als officiële gebruikt. Leerlingen noemen het meestal gymnastiek, maar officieel is dat maar een klein deel van het hele vakgebied. Omdat in dit vak de leerlingen onderwijs in bewegen krijgen gaat de voorkeur uit naar de naam bewegingsonderwijs. Hiermee wordt de kern van het vak precies weergegeven. In dit onderwijs zitten natuurlijk veel opvoedingsaspecten. Zwemmen Leren zwemmen is van groot belang voor de veiligheid van leerlingen. Om leerlingen te leren zwemmen is een periode nodig dat ze regelmatig achter elkaar oefenen. Het zwemmen is daarom gepland in groep 4 en in groep 5, voor beide groepen twaalf weken één keer per week. Dit vindt plaats naast de overige lessen bewegingsonderwijs. In de bovenbouw is het zwemmen een onderdeel van de lessen bewegingsonderwijs. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

3 Domein - SPEL Tik- en jagerbalspelen - tikspelen Overloopspelen (bijvoorbeeld 'Djoel', 1 lijn) Overloopspelen (bijvoorbeeld 'Djoel, 3 lijnen') - jagerbalspelen Jagerbal (1 jager) Jagerbal (2 jagers, 1 bal) Overloopjagerbal - trefbalspelen Afwerpspelen; trefbal 3 3 en 4 4 Afwerpspelen met achtervak --- groepjes maken omgaan met eenvoudige regels leiding geven --- partijen maken omgaan met regels fair play scheidsrechteren leiding geven coachen uit tikspelen begrijpen overlopen tikker uit tikken begrijpen en gebruiken afwerpen jagen honk branden uitmaken Samenhang SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

4 Domein - SPEL Stoeispelen - iets afpakken Iets afpakken - controle krijgen en bevrijden Elkaar controleren Stoeispelen met kantelen en controleren Bevrijden uit houdgreep --- groepjes maken omgaan met eenvoudige regels leiding geven --- partijen maken omgaan met regels fair play scheidsrechteren leiding geven coachen Stoeitaal begrijpen trekken duwen controleren stoppen pijn sociaal zelfverdediging Stoeitaal begrijpen en gebruiken houdgreep wurggreep Samenhang OJW - hygiëne OJW - hygiëne SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

5 Domein - SPEL Spel en sport - mikken Mikken tegen een doel (bijvoorbeeld bal tegen kegel) Mikken in een doel (bijvoorbeeld bal in hoepel) Schoppen/werpen tegen een mikdoel Schoppen/werpen tegen een kleiner mikdoel - jongleren Werpen en vangen met grote bal Werpen en vangen met kleine bal Werpen en vangen met kleine bal via de grond - voetbal Voetbal overspelen Voetbal dribbelen en drijven Voetbal lummelspel 3-2 en 4-3 Voetbal partijspel 4-4 en lijnvoetbal Voetbal dribbelen en kaatsen Overkoppen Voetbal balhooghouden Voetbal partijspel 6-6 en 8-8 Voetbal dribbelen en kaatsen Voetbal trucjes Voetbal partijspelen - basketbal Keeperspelen met gescheiden speelhelft Lummelspelen 3-3 en 4-4 Keeperspelen met meer doeltjes Lummelspelen 5-5 (tienbal) Partijspelen 5-5 (handbalvorm) Basketbal volleybal Lijnbal 2-2 en 4-4 met werpen Volleybal hooghouden individueel Bovenhands en onderarms volleybal terugspelen (1-1 en 2-2) Lijnbal 4-4 met bovenhands gooien op volleybaleigen manier en onderarms spelen Vingertechniek en onderarms overspelen over hoge lijn (1-1, 2-2, 3-3) Volleybal 4-4 met onderarmse en vingertechniek met drie keer overspelen en set-up - honkloopspelen (Eenvoudige) honkloopspelen; werpbal met 4 honken Honkloopspelen met brander (slagbal, cricket, bat & bal)) Honkloopspelen (slagbal of cricket, of peanutbal of softbal) --- groepjes maken omgaan met eenvoudige regels leiding geven --- partijen maken omgaan met regels fair play scheidsrechteren --- partijen maken omgaan met regels fair play scheidsrechteren SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

6 leiding geven coachen leiding geven coachen Sport- en speltaal begrijpen mikken terugspelen op gang houden dribbelen drijven lummelen aannemen er naar toe lopen (achter)lijn Sport- en speltaal begrijpen en gebruiken team afdekken vrijlopen samenspel passen/overspelen partijspel bovenhands onderarms serveren opslaan Sport- en speltaal begrijpen en gebruiken en toepassen goal scoren set-up pass slag wijd Samenhang Rekenen meten veldgrootte Rekenen/wiskunde meten en ruimte verdelen OJW balbaan berekenen, verticaal en horizontale lijnen OJW grasveld, zaad, snelheid, versnellen, vertragen Luikje MIKKEN De juf gaat vandaag 3 thema s behandelen in de les: - herhalen van werpen en vangen - herhalen van gericht rollen en stoppen - als nieuw thema: gericht slaan met een slagplank ( Moeilijkere vorm van mikken) Er wordt in 3 groepen gewerkt. De juf is meer aanwezig bij de groep die het nieuwe thema doet. Zij merkt dat één leerling de bal constant mist. Welke (mogelijke) aanwijzingen kan ze geven om bij het kind het slaan te verbeteren? - aanleren van de 'suikerschep'-slag (de onderhandse slag is de makkelijkste slag) - aan de hand van de analyse van wat er fout gaat aanwijzingen geven om het slaan te verbeteren. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

7 Domein - TURNEN Springen - steunspringen Wendsprongen Spreidsprong Hurksprong Spreidsprong over medeleerlingen Hurksprong m.b.v.medeleerlingen Radslag Spreidsprong Arabier - touwtje springen Individueel touwtje springen Touwtje springen met lang touw Begrijpen van taal uit springsituaties Bijvoorbeeld: afzetten steunen hulpverlenen hurken handen plaatsen slootje rad (geen rat) Begrijpen en gebruiken van taal uit springsituaties hulpverlenen serie landen de bal van je voet hielen Begrijpen, gebruiken en toepassen van taal uit springsituaties zweven arabier Samenhang Rekenen/wiskunde - meten OJW Zwaartekracht, menselijk lichaam Wiskunde meten OJW - lichaamszwaartepunt Luikje Lesbrief (activerende didactiek) In een lesbrief geeft de leraar minimale informatie over de spreidsprong. Veiligheid speelt een belangrijke rol, dus ook de techniek van het hulpverlenen. De leerlingen denken samen na, moeten de lesbrief begrijpen en samenwerken. De leerlingen gaan zelf aan de slag. De leraar kijkt of de leerlingen kunnen starten met de spreidsprong en helpt daarna waar nodig. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

8 Domein - TURNEN Balanceren - gaan over een balanceervlak Gaan over een lijn Gaan over een (verhoogd) balanceervlak Idem met hindernis of voorwerp in de hand Gaan over een schuin balanceervlak Gaan over verhoogd balanceervlak met trucjes Idem met tweetallen en elkaar passeren Gaan over een instabiel balanceervlak - acrogym Paardrijden Handstand Torentje bouwen Stoeltje Schouderzit Acrogym met combinaties Balanceertaal begrijpen balans evenwicht vlakken hindernissen stabiel / instabiel Balanceertaal begrijpen en gebruiken onderpersoon bovenpersoon Balanceertaal begrijpen en gebruiken en toepassen Samenhang OJW - weegschaal OJW vectoren / krachten Kunst en cultuur Marronacrobatiek vorm SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

9 Domein - Rollen - rollen voorover TURNEN Rollen voorover Handstanddoorrol Zweefrol Combinaties van verschillende rolvormen Salto voorover Zweefrol met hoge zweef Combinaties van verschillende rolvormen - rollen achterover Achterover schommelen Rollen achterover Salto achterover Samenhang uit 'Rollen' begrijpen klein maken voorover achterover kin borst afzetten schommelen uit 'Rollen' begrijpen en gebruiken doorrol combinaties uit 'Rollen' begrijpen en gebruiken en toepassen salto ondergreep bovengreep OJW krachten en rotaties Luikje Leerhulp Juffrouw Ingrid werkt vandaag met groep 2. Zij maakt drie groepen waarbij het eerste groepje touwtje gaat springen, het tweede groepje gaat mikken en het derde groepje gaat voorover rollen. De onderdelen touwtje springen en mikken hebben de kinderen al eerder gedaan, dus ze gaan zelfstandig aan het werk. Het onderdeel rollen komt vandaag voor het eerst aan de orde in deze klas. De juf gaat dus bij het derde groepje en geeft een voorbeeld. Daarna mogen alle kinderen bij de juf de rol voorover komen maken, waarna zij aanwijst bij welke mat de kinderen moeten gaan werken en waarop moet worden gelet. Eric en Sandra hebben moeite met rollen. Eric rolt schuin omdat hij zijn rechterarm van de mat haalt voordat de rol begint. De extra aanwijzing voor Eric is dat beide handen/vingers moeten 'drukken' op de mat. De leerkracht verleent hulp door de handen zo lang mogelijk op de mat te (helpen) houden. Sandra zet haar hoofd op de mat voordat de rol begint. De aanwijzing die zij krijgt is dat ze extra moet afzetten/afduwen met de voeten en ervoor moet zorgen dat de kin op de borst blijft gedurende de hele rol. De leerkracht verleent hulp door het hoofd te begeleiden met de hand. Gedurende de les mogen de Eric en Sandra aansluiten bij de andere groepen op de matten. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

10 Domein - Hardlopen - sprinten - duurloop - estafette ATLETIEK Sprinten (20 en 40m) Duurloop (400m) Sprinten (40 en 60m) Duurloop (600m) Shuttle-run Estafette met wisselzone Estafette met wisselzone en stokje (4x60m) Sprinten (80 en 100m) Conditieloop(testen) Estafette met wisselzone en stokje (4x100m) Hardlooptaal begrijpen uithoudingsvermogen snelheid starter Hardlooptaal begrijpen en gebruiken volhouden jury startcommando's Hardlooptaal begrijpen en gebruiken en toepassen grenzen opzoeken Samenhang OJW hartslag, uithoudingsvermogen OJW voeding, hartslag opnemen, klokken (tijd opnemen) OJW voeding, uithoudingsvermogen Rekenen/wiskunde - gemiddelde Luikje Estafette vormen De klas wordt verdeeld in twee of drie groepen. Op het fluitsignaal van de leraar start de achterste leerling van de groep met het lopen met een bal of een stokje in de hand. De leerlingen lopen steeds rechts van de groep naar voren, gaan om de voorste leerling en lopen links van de groep naar achteren, om de achterste leerling en geven de bal (of het stokje) aan de rechterkant van de groep aan de volgende loper. Daarna gaan zij weer op hun plaats staan. Wanneer de laatste loper (= voorste leerling) van de groep heeft gelopen en weer op zijn/haar plaats staat met de bal (of het stokje) omhoog, is de activiteit afgelopen. De groep die het eerst klaar is, is winnaar. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

11 Domein - Springen - verspringen ATLETIEK Slootje springen Verspringen uit stand Verspringen vanuit stand Verspringen met aanloop (springbak) Hink-stap-sprong - hoogspringen Hoogspringen Samenhang Rekenen/wiskunde afstand meten OJW - lichaamszwaartepunt SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

12 Domein - ATLETIEK Werpen - balwerpen 'Ver'werpen met kleine en gewone bal Samenhang 'Ver'werpen met 1 kg bal uit begrijpen en gebruiken ver werpen afstand meten 'Ver'werpen met 2 kg bal OJW oog-hand coördinatie vectoren SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

13 Domein - BEWEGEN en MUZIEK Bewegen op muziek - gaan in de maat Stappen en huppelen in de maat van muziek / een lied Huppelen en galopperen op muziek Figuurloop - dansvormen Traditionele dans Inzetten, veranderen en stoppen na 8 tellen Dansvormen Dansen ontwerpen Danstaal begrijpen in de maat lopen huppelen Danstaal begrijpen en gebruiken galop starten stoppen Danstaal begrijpen en gebruiken en toepassen Samenhang Kunst en cultuur traditionele dansen Muziek maten Rekenen/wiskunde - tellen Muziek - muziekstijlen Kunst en cultuur dansen in traditionele en moderne culturen Muziek muziekinterpretaties SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

14 Domein - ZWEMMEN Zwemmen - watergewenning - zwemslagen - springen en duiken - watertrappelen Watergewenning Uitdrijven Borstslag Springen Watertrappelen Rugslag Rugcrawl Andere borstslag Onder water zwemmen Duiken Estafette Conditie Zwemtaal begrijpen ademhalen / blazen armen, benen enz. uitdrijven / staan in en uit, boven en onder water afzetten zwembroek badpak douchen Zwemtaal begrijpen en gebruiken duiken Zwemtaal begrijpen, gebruiken en toepassen in verschillende situaties estafette soortelijk gewicht Samenhang OJW lucht in water soortelijk gewicht lichaam water weerstand en stuwing hygiëne Rekenen/wiskunde aantal baantjes OJW stuwing en weerstand hygiëne waterdruk OJW conditie / VO2 / longinhoud / verzuring / spierpijn hygiëne Opmerking Het zwemmen is verdeeld over alle drie de bouwen van de basisschool. Om de kinderen te leren zwemmen is een periode nodig dat ze regelmatig achter elkaar oefenen. Het zwemmen is daarom op de volgende wijze gepland: in groep 4 twaalf weken één keer per week, en in groep 5 twaalf weken één keer per week. Dit vindt plaats naast de overige lessen bewegingsonderwijs. In de bovenbouw is het zwemmen een onderdeel van de lessen bewegingsonderwijs. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

15 Domein - FITNESS Eenvoudige krachttraining - spierversterkende oefeningen Paard en ruiter Kruiwagen Push-ups Sit-ups Heffen en dragen Samenhang Luikje Begrippen bij deze activiteiten begrijpen. paard en ruiter kruiwagen Gezondheids- en fysieke taal begrijpen en gebruiken en toepassen bijvoorbeeld spierkracht spieren opdrukken OJW krachten, spierkracht en spiervorming, gezond tillen, voeding Rekenen/wiskunde tabellen, gemiddelden Leerlingen bereiden zelf voor (activerende didactiek) De leraar gaat vandaag met de leerlingen van groep 9 fysieke training (krachttraining) doen. Hij verdeelt de groep in kleine groepen en geeft elke groep de opdracht één of twee oefeningen voor een bepaalde spiergroep te bedenken. Daarbij mogen er materialen gebruikt worden. De groepen gaan overleggen en als iedereen zover is vertelt iedere groep welke oefening bedacht is. Er wordt voorgedaan op welke manier de oefening gedaan moet worden. De leraar stuurt hierbij om de oefening goed en veilig te laten uitvoeren en de hele klas gaat de oefeningen doen. Luikje Samenwerken De leerlingen moeten in een drietal van een streep naar een andere streep en weer terug gaan, waarbij één leerling door de anderen 'vervoerd' moet worden (de passagier). Bij het aankomen bij elke streep moet van passagier gewisseld worden. De leerlingen krijgen twee minuten om te overleggen hoe ze dit goed en veiligkunnen doen. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

16 Domein - FITNESS Conditietraining - aerobic - touwtje springen Aerobicvormen Touwtje springen kort en lang touw Gezondheids- en fysieke taal begrijpen en gebruiken en toepassen bijvoorbeeld aerobevermogen conditie herstellen Samenhang OJW voeding SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

17 School- en gebiedsgebondenkeuzes Het programma bewegingsonderwijs is met deze 13 leerlijnen voor ongeveer 90% gevuld. In de planning die voortvloeit uit de inhouden van deze leerlijnen zou een open ruimte moeten zijn voor andere activiteiten bijvoorbeeldin de gebieden waar veel water is zou ruimte moeten zijn voor watersportactiviteiten zoals roeien. De Fos'tenpré's zijn traditionele Surinaamse activiteiten die voor een groot deel binnen de hiervoor genoemde leerlijnen een plaats kunnen krijgen, maar niet allemaal. Deze kunnen binnen de open ruimte gepland worden. Binnen de open ruimte zou verder ook gedacht kunnen worden aan schoolsportdagen.handbal heeft in Suriname geen competitie en wordt weinig gedaan. Vandaar dat dit in de bovenbouw niet is opgenomen in het programma, maar in de open ruimte kandit wel worden gepland. In de middenbouw staan wel handbalvormen gepland, omdat ze als basis dienen voor verschillende activiteiten in de bovenbouw. Op dit moment is er een tekort van bevoegde en bekwame vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ruim 150 scholen van het huidige GLO hebben geen vakleerkracht waardoor heel veel leerlingen geen bewegingsonderwijs krijgen op een verantwoorde wijze. In de huidige situatie kan er niet van worden uitgegaan dat alle doelen in iedere bouw haalbaar zijn. Daar moet wel naar worden gestreefd zodat kinderen bekend raken met en enthousiast worden voor de bewegingscultuur en de sport. Het is wenselijk als ook de accommodaties en de beschikbare materialen aandacht krijgen. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

18 Planning van activiteiten In dit overzicht van de leerlijnen bewegingsonderwijs is gekeken of de genoemde doelen haalbaar zijn. Vooral de hoeveelheid lestijd is daarvoor van belang. Daarom is een verdeling gemaakt van de lestijd voor de verschillende leerlijnen en dit is omgerekend naar de beschikbare lestijd. De conclusie is dat dit programma mogelijk is. Het overzicht van de lestijd is: Domein Leerlijn Onderwijstijd per jaar (%) OB MB BB Spel Tik- en jagerbalspelen Stoeispelen Spel en sport Turnen Springen Balanceren Rollen Atletiek Hardlopen Springen Werpen Bewegen en Bewegen op muziek muziek Zwemmen Zwemmen -* -* 10 Fitness Eenvoudige krachttraining Conditietraining Open ruimte * Bij zwemmen staat er in de onderbouw en de middenbouw 0%, terwijl er wel vanuit wordt gegaan dat dat in groep 4 èn in groep 5 wordt gezwommen gedurende 12 weken. In deze periode vindt dat plaats naast de lessen bewegingsonderwijs. Zie ook de leerlijn zwemmen. Uitgaande van 32 effectieve lesweken per schooljaar maal twee lesuren (twee maal 40 minuten) per week is 100% 64 lesuren. Er zijn meer lesdelen per lesuur mogelijk. Gemiddeld per les gaan we uit van 3 lesdelen. 1% gaat in dat geval om 2 lesdelen. SLO Leerlijnen Bewegingsonderwijs

Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs

Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs BEWEGINGSONDERWIJS Karakteristiek Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name]

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name] Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet Door: M Lange Nutsschool Zorgvliet Dartijn en Hde aag [Company Name] Voorwoord: Niet zo lang geleden ontmoette ik een generatiegenote, een vrouw van deze tijd. Zo,

Nadere informatie

Gymrooster groep 3 Opgesteld voor 20 weken, dus twee keer in het jaar uitvoeren Elske Schudde CZ 09/10

Gymrooster groep 3 Opgesteld voor 20 weken, dus twee keer in het jaar uitvoeren Elske Schudde CZ 09/10 Gymrooster groep 3 Opgesteld voor 20 weken, dus twee keer in het jaar uitvoeren Elske Schudde CZ 09/10 Week 1 - Leerlijn: balanceren, bew thema: balanceren Balanceren op een bank, op een bank in het wandrek

Nadere informatie

leerlijnen Bewegingsonderwijs

leerlijnen Bewegingsonderwijs leerlijnen Voorwoord Mondomijn is een innovatieve, integrale samenwerking tussen Qliq primair onderwijs en Korein Kinderplein. Samen bieden we een eigentijdse vorm van onderwijs en kinderopvang. Ons uitgangspunt?

Nadere informatie

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen 1 OCHTEND BOVENBOUW Atletiek 1 Sprint 2 Balwerpen 3 Verspringen 4 Hoogspringen 5 Hordenloop 6 Speerwerpen 2 OCHTEND ONDERBOUW SPEL 1 Voetbal 4-4/ 2VELDJES 2 Lijnbal 4-4 / 2 VELDJES 3 Behendigheid 4 Reuzebal

Nadere informatie

werpen van een softbal vangen van een softbal slaan van een softbal spelen van het eindspel het kunnen klaarzetten en variëren van leersituaties

werpen van een softbal vangen van een softbal slaan van een softbal spelen van het eindspel het kunnen klaarzetten en variëren van leersituaties Vak: Lichamelijk Opvoeding Leerweg: GL 2011-201 Module In methode, hoofdstuk Allround LO Basisvorming Turnen van Tjalling van de Berg Bewegingsonderwijs Bekadidact 1 Softbal: werpen van een softbal vangen

Nadere informatie

Graag breng ik u op de hoogte van de (on)vermogens van Elise op het gebeid van spel en bewegen.

Graag breng ik u op de hoogte van de (on)vermogens van Elise op het gebeid van spel en bewegen. Gegevens afzender Plaats, datum Geachte docent LO, Elise... is een leerling van de... school. Elise een. (omschrijving van karakter: vrolijk, (weinig) energiek, afwachtend, initiatiefrijk, creatief, angstig,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Opleiding: VWO Vak: (BSM) Bewegen, Sport en Maatschappij Module 1 [periode 4] Bewegen en regelen: De kandidaat kan een hockey en een voetbal spel zelfstandig kunnen

Nadere informatie

Leerlijnen bewegingsonderwijs Bron: Basisdocument Bewegingsonderwijs, SLO in samenwerking met KVLO

Leerlijnen bewegingsonderwijs Bron: Basisdocument Bewegingsonderwijs, SLO in samenwerking met KVLO Leerlijnen bewegingsonderwijs Bron: Basisdocument Bewegingsonderwijs, SLO in samenwerking met KVLO 1) Leerlijn balanceren lopen over een beperkt stabiel vlak lopen over een beperkt labiel vlak verplaatsen

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Balanceren. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Balanceren. Toelichting en verantwoording TULE - BEWEGINGSONDERWIJS KERNDOEL 57 - BALANCEREN 12 TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Balanceren De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende

Nadere informatie

OVERZICHT PLANNING LICHAMELIJKE OPVOEDING

OVERZICHT PLANNING LICHAMELIJKE OPVOEDING OVERZICHT PLANNING LICHAMELIJKE OPVOEDING 1ste leerjaar BALVAARDIGHEDEN - Een bal op verschillende manieren gebruiken. - Een bal soepel werpen, botsen en vangen tegenover zichzelf. - Een bal gericht werpen

Nadere informatie

Inleiding. Kern A B A B A B A B A B A B A B. Groep 7 en 8 Les 1 Klassikale les. Kerndoel

Inleiding. Kern A B A B A B A B A B A B A B. Groep 7 en 8 Les 1 Klassikale les. Kerndoel Les 1 Klassikale les Inleiding Kern zoals werpen vangen en voortbewegen met de bal. De leerlingen kunnen in looppas een bal gooien en vangen. 10 minuten - Kleine bal/stressbal - Bank zoals werpen en vangen.

Nadere informatie

Bewegen en sport. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1. Bewegen en sport

Bewegen en sport. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1. Bewegen en sport Een actieve leefstijl is een wezenlijk bestanddeel van een gezonde leefstijl. Een actieve leefstijl draagt bij aan kwaliteit van leven of gezondheid in de breedste zin van het woord. De school kan op diverse

Nadere informatie

Volleybal binnen het basisonderwijs

Volleybal binnen het basisonderwijs Volleybal binnen het basisonderwijs Voorwoord Voor u ligt HET volleybalboek voor het basisonderwijs. Aan de hand van deze uitgeschreven oefenvormen en lessen kunt u als leerkracht stoere, uitdagende volleyballessen

Nadere informatie

Mozarthof school voor ZML Leerlijn Bewegingsonderwijs dd 15-07-2011 1/14

Mozarthof school voor ZML Leerlijn Bewegingsonderwijs dd 15-07-2011 1/14 Bewegingsonderwijs Kerndoel 1: De leerlingen nemen deel aan bewegingssituaties (kennen de benodigde bewegingsvaardigheden, basisvaardigheden met betrekking tot spel en nemen deel aan spel) 1.1. Balanceren

Nadere informatie

Methode Mini Volleyball

Methode Mini Volleyball Methode Mini Volleyball Mini 0 Oefenstof Mini 0 A. Algemene bewegingsscholing: Coördinatieoefeningen, huppelen, buik- en rugspieroefeningen, rollen, klimmen en klauteren. Allerlei spelletjes, waarin veel

Nadere informatie

Tik me dan als je kan!

Tik me dan als je kan! Tik me dan als je kan! Tikspelen lijken ingebakken in het spelgedrag van kinderen. Jonge kinderen vinden het plezierig om weg te lopen van mama of papa die achter hen aankomt en dat zet zich verder als

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Springen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Springen. Toelichting en verantwoording TULE - BEWEGINGSONDERWIJS KERNDOEL 57 - SPRINGEN 36 TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Springen De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur

Nadere informatie

Leskaarten muurkaatsen

Leskaarten muurkaatsen Leskaarten muurkaatsen Muurkaatsen Opbouw Spelvormen Muurkaatsen Kaatstennis Flyball Leskaarten muurkaatsen Najaar 2010 Vlot te doen Volop actie!! Maaike Osinga Inhoudsopgave Inleiding...3 Spelregels muurkaatsen

Nadere informatie

Nabootsen van houdingen Tweezijdigheid van het lichaam gebruiken Voorkeurshelft ontwikkelen Lichaamscontact en -houdingen, stoeispelen

Nabootsen van houdingen Tweezijdigheid van het lichaam gebruiken Voorkeurshelft ontwikkelen Lichaamscontact en -houdingen, stoeispelen 6 Leerlijn en evaluatiemomenten bewegingsopvoeding 6.1 Herent 6.1.1 Bewegingsopvoeding Kleuters Bewegingsvaardigheden: globaal Bewegingsvaardigheden: grootmotorisch Globaal: behendigheid, lenigheid Gaan,

Nadere informatie

Zelfregulering bij bewegingsonderwijs in het po

Zelfregulering bij bewegingsonderwijs in het po Zelfregulering bij bewegingsonderwijs in het po Zelfregulering houdt in: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met

Nadere informatie

Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders. Superhandig. boekje

Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders. Superhandig. boekje Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders Superhandig boekje 1 Inleiding SMASH! SMASH! is het nieuwe volleybalprogramma voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Met SMASH! brengen we

Nadere informatie

Inleiding. Kern. Groep 3 en 4 Les 1 Klassikale les. Kerndoel

Inleiding. Kern. Groep 3 en 4 Les 1 Klassikale les. Kerndoel Les 1 Klassikale les Inleiding Kern Materiaal als werpen, vangen, voortbewegen met een bal. De leerlingen kunnen een opstuitende bal vangen. 10 minuten - Lucht-/tennisbal - Zachte bal - Bank Materiaal

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Hardlopen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Hardlopen. Toelichting en verantwoording TULE - BEWEGINGSONDERWIJS KERNDOEL 57 - HARDLOPEN 42 TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Hardlopen De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur

Nadere informatie

De vernieuwde spelvormen

De vernieuwde spelvormen De vernieuwde spelvormen Clinic 1 onderbouw (U9-U11-U13) Seizoen 2017-2018 Inleiding In deze syllabus wordt er vooral aandacht besteed aan de vernieuwde spelvormen voor de Start2Volley-tornooien. Wat toelichting:

Nadere informatie

3 Super Oefeningen Voor Je Buik

3 Super Oefeningen Voor Je Buik 3 Super Oefeningen Voor Je Buik Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen. 3. Sluit

Nadere informatie

Leergebied: Bewegingsonderwijs Kerndoel: 1. De leerlingen leren deelnemen aan de bewegingsvormen: voortbewegen; balanceren; springen; klimmen en

Leergebied: Bewegingsonderwijs Kerndoel: 1. De leerlingen leren deelnemen aan de bewegingsvormen: voortbewegen; balanceren; springen; klimmen en Kerndoel: 1. De leerlingen leren deelnemen aan de bewegingsvormen: voortbewegen; balanceren; springen; klimmen en Specificaties: zwaaien. 1.1. ze leren voortbewegen en balanceren: gaan, rijden, glijden,

Nadere informatie

Bijlage 2: 3.2 onderzoek

Bijlage 2: 3.2 onderzoek Bijlage : 3. onderzoek Ik heb een onderzoek gedaan naar de fitheid van de kinderen van groep 7 en 8 van de Sint Lambertus school in Asten. Ik heb eerst een enquête afgenomen, en heb daarna testjes afgenomen

Nadere informatie

Lees en bekijk de activiteitkaarten bij de activiteiten. Hierop. staat de uitleg van de activiteit. met tekst en plaatjes.

Lees en bekijk de activiteitkaarten bij de activiteiten. Hierop. staat de uitleg van de activiteit. met tekst en plaatjes. LES 7: Sport 2 Activiteit Atletiek: lopen en verspringen. Materialen & tekening 1. 10 pionnen 5 touwtjes/1-meterstokken Stopwatch 2. 4 kleine matjes 3. Pion 4 kleine matjes Tape 1-meterstok. Activiteitkaarten

Nadere informatie

CMV Inhoudsopgave

CMV Inhoudsopgave CMV 8-10 Inhoudsopgave 10-bal niveau 2 2 Mooie balletjes opzetten (B) 3 Opslaan tegen de muur 4 CMV niveau 1 5 Estafette 6 Toetsen level 1 7 Uitleg CMV niveau 2 8 CMV niveau 2 9 Balparcours 10 Bovenhands

Nadere informatie

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen 1 OCHTEND BOVENBOUW Atletiek 1 Sprint 2 Balwerpen 3 Verspringen 4 Hoogspringen 5 Hordenloop 6 Speerwerpen 2 OCHTEND ONDERBOUW SPEL 1 Voetbal 4-4/ 2VELDJES 2 Lijnbal 4-4 / 2 VELDJES 3 Behendigheid 4 Fun

Nadere informatie

Pvo LAAT ZE MAAR LOPEN..MAAR WEL MET EEN PLAN

Pvo LAAT ZE MAAR LOPEN..MAAR WEL MET EEN PLAN Pvo LAAT ZE MAAR LOPEN..MAAR WEL MET EEN PLAN De start van het schooljaar betekent bij ons op school OSG de Meergronden in Almere dat we leerlingen de eerste weken op het veld veel aandacht besteden aan

Nadere informatie

TULE - Bewegingsonderwijs Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen van 2006

TULE - Bewegingsonderwijs Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen van 2006 TULE - Bewegingsonderwijs Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen van 2006 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling TULE - Bewegingsonderwijs Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen Inhoud

Nadere informatie

Maak de afstand kleiner. Maak de afstand groter. Te makkelijk? afstand in een rechte lijn zo snel

Maak de afstand kleiner. Maak de afstand groter. Te makkelijk? afstand in een rechte lijn zo snel Werkblad GROEP 1-2 LES 7: Sport 2 Activiteit Atletiekspelletjes Sprinten: zo snel mogelijk een afstand afleggen. Roeien: naar de overkant. Materialen & tekening Pionnen 2 skateboards Werkvorm Doel: leerlingen

Nadere informatie

CMV 6-7. Inhoudsopgave

CMV 6-7. Inhoudsopgave CMV 6-7 Inhoudsopgave 10-bal niveau 2 2 Mooie balletjes opzetten (B) 3 Gooien en vangen level 1 4 Estafette 6 Rollen en mikken 7 Stuiteren 8 Balparcours 10 Bovenhands mikken 11 Gooien en vangen level 2

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding: leerlijnen leerplandoelen en leerinhouden 1 ste 2 de 3 de graad

Lichamelijke opvoeding: leerlijnen leerplandoelen en leerinhouden 1 ste 2 de 3 de graad 1 2 3 4 5 6 ALGEMENE DOELENKADERS 1 ste 2 de 3 de graad: leerlijnen (resultaatsverplichting - *inspanningsverplichting) 1 e graad 2 e graad 3 e graad kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften,

Nadere informatie

OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL

OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL NIVEAU 1 VANGEN, GOOIEN EN BEWEGEN ACCENTEN: VEELZIJDIG ONTWIKKELEN. BASISVAARDIGHEDEN VOOR IEDERE BALSPORT. BALVAARDIGHEID EN COÖRDINATIE. OOG - HAND, BALBAAN HERKENNING

Nadere informatie

Gymlessen (onderbouw) Zomerspelen

Gymlessen (onderbouw) Zomerspelen Gymlessen (onderbouw) Zomerspelen Les 1: drie zomeroefeningen Inleiding: Roeien Kern: Drie zomeroefeningen Afsluiting: Reactiespel 10 minuten 25 minuten 10 minuten Olympische waarden: Bij de Olympische

Nadere informatie

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs.

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs. Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009 Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs Bewegingsonderwijs Karakteristiek: Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Over de kop gaan. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Over de kop gaan. Toelichting en verantwoording TULE - BEWEGINGSONDERWIJS KERNDOEL 57 - OVER DE KOP GAAN 30 TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Over de kop gaan De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de

Nadere informatie

Beweeg B Verbeter je resultaten!

Beweeg B Verbeter je resultaten! Beweeg B Verbeter je resultaten! Niet tevreden met je resultaten? Wil je de volgende keer betere resultaten halen? Leer dan hier een paar manieren om beter te worden in elke oefening, zodat je de volgende

Nadere informatie

PTA leerjaar 4. Basis & Kader 2014-2015

PTA leerjaar 4. Basis & Kader 2014-2015 PTA leerjaar 4 Basis & Kader biologie BASIS EN KADER 4.1 4.2 4.3 1 7 1 7 1 7 Voortgangswerk periode 1 *Voortplanting H 6 *Eten H 7 ** Voortplanting H 9 **Erfelijkheid H 10 Voortgangswerk periode 2 *Ademen

Nadere informatie

Studiedag Beleef het in beweging! 6 november 2013

Studiedag Beleef het in beweging! 6 november 2013 Studiedag Beleef het in beweging! 6 november 2013 Een voorstelronde: Vertel wie je bent & Geef aan wat je verwacht van deze workshop Programma Jullie meenemen in ons proces en zoektocht naar een hanteerbaar

Nadere informatie

7UDLQLQJYRRU*HUW-DQ. Datum : maandag 19 juli 2004 Doel : aëroob 0-1, techniek, snelheid. Vooraf : drinken (minimaal 1 glas!!!

7UDLQLQJYRRU*HUW-DQ. Datum : maandag 19 juli 2004 Doel : aëroob 0-1, techniek, snelheid. Vooraf : drinken (minimaal 1 glas!!! Datum : maandag 19 juli 2004 Doel : aëroob 0-1, techniek, snelheid - 200m andere slag - 200m eigen slag benen - 4x50m steigerung: rustig beginnen en aanzetten tot hoger tempo (ca. 90%) rust: ca. 20s na

Nadere informatie

PTA Lichamelijke opvoeding BBL/KBL/TL alle locaties cohort

PTA Lichamelijke opvoeding BBL/KBL/TL alle locaties cohort Inleiding Het vak lichamelijke opvoeding is ook in het derde en vierde leerar een verplicht vak. In leerar 3 wordt een cijfer van 1 t/m 10 gegeven en moet minimaal een 6,0 worden gehaald. In leerar 4 wordt

Nadere informatie

TALENTONTWIKKELING platform AV 9 juni 2017

TALENTONTWIKKELING platform AV 9 juni 2017 TALENTONTWIKKELING platform AV 9 juni 2017 TALENTONTWIKKELING wat moet het opleveren? (1) BETER HANDELEN betere spelers maken sneller en betere keuzes (BESLISGEDRAG) Betere teams stemmen het handelen beter

Nadere informatie

Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. De kinderen moeten de volgende dingen kunnen om naar het volgende groepje te gaan.

Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. De kinderen moeten de volgende dingen kunnen om naar het volgende groepje te gaan. Watervrij/buikdrijven Van niets naar geel. 1. Bellen blazen. 2. Zich in het water laten vallen zowel voorover als achterover en weer opstaan. 3. Iets oppakken van de bodem op circa 40 cm waarbij gezicht

Nadere informatie

Inleiding kinderspelen en -tochten

Inleiding kinderspelen en -tochten Leerobject Inleiding kinderspelen en -tochten Inleiding Patricia is druk bezig met het organiseren van activiteiten in een bungalowpark. Ze wil graag iets met sport, spel en bewegen doen. Dit kan natuurlijk

Nadere informatie

Fysiek. M O V : Fysiek. de SCOPE = volleybal foto's : FIVB copyright nevobo. Indicatie leeftijd. Fasen van het MOV. Prioriteit Kern. ABC's.

Fysiek. M O V : Fysiek. de SCOPE = volleybal foto's : FIVB copyright nevobo. Indicatie leeftijd. Fasen van het MOV. Prioriteit Kern. ABC's. Fasen van het MOV Indicatie leeftijd Fysiek fase 1 Basis beginselen Meisjes 7 < 12 jaar Jongens 7 < 13 jaar Prioriteit Kern 1 fase 2 Leren van de vaardigheden fase 3 Leren om te trainen Meisjes 12 < 14

Nadere informatie

Hoera, kleurtje blauw

Hoera, kleurtje blauw Hoera, kleurtje blauw Ik,... heb op. kleurtje blauw behaald en dat wil zeggen dat ik: in het water durf springen en even mijn gezicht onder water kan houden. even op de buik durf drijven met hulpmiddelen.

Nadere informatie

Inleiding. Kern. Groep 5 en 6 Les 1 Klassikale les. Kerndoel

Inleiding. Kern. Groep 5 en 6 Les 1 Klassikale les. Kerndoel Les 1 Klassikale les Inleiding Kern De leerlingen beheersen vaardigheden zoals werpen, vangen en voortbewegen met een bal. De leerlingen kunnen de volgende spelvormen uitvoeren: tik en afgooispelen. De

Nadere informatie

Beach Inhoudsopgave

Beach Inhoudsopgave Beach 17-21 Inhoudsopgave Parcours met lijnen 2 Serveer en verdedig (B) 3 Passen langs de lijnen 4 Stand and spike 6 King of the court (G) 9 Hoge ballen vangen 10 Serveer en verdedig (G) 11 4x4 (G) 17

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Mikken. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Mikken. Toelichting en verantwoording TULE - BEWEGINGSONDERWIJS KERNDOEL 57 - MIKKEN 48 TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Mikken De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur

Nadere informatie

bewegingsonderwijs Kennisbasis bewegingsonderwijs op de Pabo

bewegingsonderwijs Kennisbasis bewegingsonderwijs op de Pabo bewegingsonderwijs Belang van het vak Het bewegingsonderwijs aan de Pabo is exclusief gericht op de bevoegdheid voor groep 1 en 2, voorts op bewegen in brede context: bewegingsactiviteiten die op de basisschool

Nadere informatie

Table Stars @school groep 5/6

Table Stars @school groep 5/6 Table Stars @school groep 5/6 Tijd Activiteit Beschrijving 0-10 Uitleg oefeningen Een korte uitleg als voorbereiding op de oefeningen. Loop langs alle stations en leg per station uit wat te doen. Zorg

Nadere informatie

Maak er een spel van! Loopscholing hoeft niet saai te zijn!

Maak er een spel van! Loopscholing hoeft niet saai te zijn! Loopscholing Bij loopscholing concentreer je je niet op de totale beweging van het hardlopen, maar focus je je op de verschillende spiergroepen die voor die totale beweging verantwoordelijk zijn. Door

Nadere informatie

3 Super Oefeningen Voor Je Schoudergordel

3 Super Oefeningen Voor Je Schoudergordel 3 Super Oefeningen Voor Je Schoudergordel Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen.

Nadere informatie

Warming up. Lessen pupillen. Doel: - snelheid voetenwerk. - in tweetallen tikken op de plaats. Materiaal: - hoepels - pilonnen

Warming up. Lessen pupillen. Doel: - snelheid voetenwerk. - in tweetallen tikken op de plaats. Materiaal: - hoepels - pilonnen Warming up A B - snelheid voetenwerk bevorderen - in tweetallen tikken op de plaats - hoepels - pilonnen A. Opdracht loopvormen: De kinderen rennen op enige afstand van elkaar door de hoepels, in iedere

Nadere informatie

3 Super Oefeningen Voor Je Buik

3 Super Oefeningen Voor Je Buik 3 Super Oefeningen Voor Je Buik Vooraf 1. Lees eerst de algemene trainingsinstructies, deze vind je als bijlage bij dit schema. 2. Doe altijd een warming up van 10 minuten voordat je gaat trainen. 3. Sluit

Nadere informatie

Spel en oefenvormen voor hockey op school

Spel en oefenvormen voor hockey op school Spel en oefenvormen voor hockey op school Joeri Beunen Hockey is de ideale sport om op school aan te bieden. De leerlingen leren met anderen omgaan in groep, worden motorisch vaardiger en verwerven inzichten

Nadere informatie

Het grote voetbalavontuur

Het grote voetbalavontuur 5 Thema: voetbalvaardigheid Het grote voetbalavontuur Test je (voet)balvaardigheid in deze spelen met de bal Inhoud en uitgangspunten van de les Uitgangspunt: iedereen is goed in iets en daarom is voetbal

Nadere informatie

Introductie en kennismaking. Kleuters zijn gewoon kleine mensjes Kleuters mogen stuiteren. Orde, structuur en regelmaat

Introductie en kennismaking. Kleuters zijn gewoon kleine mensjes Kleuters mogen stuiteren. Orde, structuur en regelmaat Beter spelen en bewegen met kleuters De 9 criteria voor een goede les Mariska Beenhakker Theo de Groot Introductie en kennismaking Kleuters zijn gewoon kleine mensjes Kleuters mogen stuiteren Orde, structuur

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Tikspelen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Tikspelen. Toelichting en verantwoording TULE - BEWEGINGSONDERWIJS KERNDOEL 57 - TIKSPELEN 66 TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Tikspelen De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur

Nadere informatie

PTA Lichamelijke opvoeding BBL/KBL/TL alle locaties cohort

PTA Lichamelijke opvoeding BBL/KBL/TL alle locaties cohort Het vak lichamelijke opvoeding is ook in het derde en vierde leerar een verplicht vak. In leerar 3 wordt een cijfer van 1 t/m 10 gegeven en moet minimaal een 6,0 worden gehaald. In leerar 4 wordt er beoordeeld

Nadere informatie

Leerlijn Springen. Milou Boonen, sportconsulent gemeente Venlo Nick Fleuren, sportconsulent gemeente Horst aan de Maas

Leerlijn Springen. Milou Boonen, sportconsulent gemeente Venlo Nick Fleuren, sportconsulent gemeente Horst aan de Maas Leerlijn Springen Door: Milou Boonen, sportconsulent gemeente Venlo Nick Fleuren, sportconsulent gemeente Horst aan de Maas Studiedag bewegingsonderwijs 30 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vrije

Nadere informatie

Tussendoelen en leerlijnen Bewegingsonderwijs. Overzicht en registratie tussendoelen en leerlijnen Bewegingsonderwijs

Tussendoelen en leerlijnen Bewegingsonderwijs. Overzicht en registratie tussendoelen en leerlijnen Bewegingsonderwijs Tussendelen en leerlijnen Bewegingsnderwijs Overzicht en registratie tussendelen en leerlijnen Bewegingsnderwijs KERNDOEL 57 De leerlingen leren p een verantwrde manier deelnemen aan de mringende bewegingscultuur

Nadere informatie

MODULE VOLLEYBAL TWEEDE FASE

MODULE VOLLEYBAL TWEEDE FASE MODULE VOLLEYBAL TWEEDE FASE Deze module bestaat uit vier lessen volleybal, waarbij jullie zelf een gedeelte van de lessen verzorgen. De bedoeling is dat er groepjes van 8 leerlingen worden gemaakt. Elke

Nadere informatie

!!2015&06&22!! Betreft:!!intake!!3,!4!en!5!sportwetenschappen! Geachte!ouders!

!!2015&06&22!! Betreft:!!intake!!3,!4!en!5!sportwetenschappen! Geachte!ouders! 2015&06&22 Betreft:intake3,4en5sportwetenschappen Geachteouders Uwdochter/zoonheeftgeopteerdomvolgendschooljaarderichtingSportwetenschappenaante vatten.zij/hijheeftdezestudierichtingvorigjaarnietgevolgd.

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA TUSSENSEIZOEN (U14-U15-U16-U17)

VOORBEREIDINGSPROGRAMMA TUSSENSEIZOEN (U14-U15-U16-U17) VOORBEREIDINGSPROGRAMMA TUSSENSEIZOEN (U14-U15-U16-U17) Zorg naast voldoende rust, dat je lichaam af en toe een fysieke prikkel krijgt. Buiten het loopschema dat je hieronder kan terugvinden raden we aan

Nadere informatie

WATERGEWENNING. Succes!

WATERGEWENNING. Succes! WATERGEWENNING Wanneer kinderen leren zwemmen kan dit enkel maar wanneer zij voldoende gewend zijn aan water. Zij moeten wennen aan de biomechanische aspecten van het water. Zij ervaren druk, weerstand

Nadere informatie

Colofon. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Leskaarten. Vragen Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

Colofon. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Leskaarten. Vragen Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten. Inhoudsopgave Colofon Inhoudsopgave Vragen Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten. Inleiding 2 Opzet leskaarten Kerndoelen 3 Lesvormen 3 KNKB 4 Technische

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Jongleren. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs. Kerndoel 57 - Jongleren. Toelichting en verantwoording TULE - BEWEGINGSONDERWIJS KERNDOEL 57 - JONGLEREN 54 TULE inhouden & activiteiten Bewegingsonderwijs Kerndoel 57 - Jongleren De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur

Nadere informatie

Sport en Spel circuit 2015

Sport en Spel circuit 2015 Sport en Spel circuit 2015 Spel Groep A Ronde 1 (9.15-11.00) Groep B Ronde 2 (11.15-13.00) Groep C Ronde 3 (13.15-15.00) 1 Bedir Jan Bluijssen Camelot 2 Bedir Jan Bluijssen Camelot 3 De Brinck Marimba

Nadere informatie

Lessen 1 ste middelbaar

Lessen 1 ste middelbaar Lessen 1 ste middelbaar http://www.tourettesbenefit.com/art/art_v_050.gif Eindwerk basketbal Kim Weckx 5 Basketbal: Les 1 Lesonderwerp: kennismaking met basketbal DOELSTELLINGEN ACTIVITEITEN DIDACTISCHE

Nadere informatie

CMV Inhoudsopgave

CMV Inhoudsopgave CMV 11-12 Inhoudsopgave 10-bal niveau 2 2 Opslaan tegen de muur 3 Toetsen Level 1 4 CMV niveau 2 5 Estafette 6 Hoge ballen vangen 7 Uitleg CMV niveau 3 8 CMV niveau 3 9 Balparcours 10 Opslaan en vangen

Nadere informatie

werkblad Basisopstelling 2 Vak 1 Glijden en klimmen Vak 2 Rollen op verhoogd vlak 1 Vak 3 Doeljagerbal Materiaal

werkblad Basisopstelling 2 Vak 1 Glijden en klimmen Vak 2 Rollen op verhoogd vlak 1 Vak 3 Doeljagerbal Materiaal werkblad Basisopstelling opstelling in 3 vakken klimramen aan de korte kant Vak 1 Glijden en klimmen Vak Rollen op verhoogd vlak 1 Vak 3 Doeljagerbal Materiaal 3 Groot -3 klimramen 6 banken 6 matten 1

Nadere informatie

Polshoogclinic. Alex van Zutphen 24 jan 2016

Polshoogclinic. Alex van Zutphen 24 jan 2016 Polshoogclinic Alex van Zutphen 24 jan 2016 Voorstellen 2 Agenda 09:30 Ontvangst koffie thee stroopwafel 10:00 Presentatie theorie gedeelte deel 1 10:45 korte pauze met appeltaart 11:00 Deel 2 theorie

Nadere informatie

Ultimate frisbee. LO2 studiedag. Do 22 november Eric Swinkels

Ultimate frisbee. LO2 studiedag. Do 22 november Eric Swinkels Ultimate frisbee LO2 studiedag Do 22 november 2012 Eric Swinkels e.swinkels@slo.nl Programma Introductie 14.30 uur Mikken (discgolf) Samenspelen (discathlon) Ontwerp discgolf-parcours 14.45 uur Technieken

Nadere informatie

Lesbrief 5 VEILIG LEREN VALLEN VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS

Lesbrief 5 VEILIG LEREN VALLEN VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Lesbrief 5 VLLEN IS OOK EEN SPORT VEILIG LEREN VLLEN VOOR LEERLINGEN IN HET SISONDERWIJS In deze lesbrief: Een korte uitleg Naam onderdeel Pagina Onderdeel 1: Oefenen valtechnieken 3 Lesdoel: aanleren

Nadere informatie

VAK: LICHAMELIJKE OPVOEDING METHODE: Klik hier als u tekst wilt invoeren. KLAS: 4 CONTACTUREN PER WEEK: 2 x 50 minuten per week

VAK: LICHAMELIJKE OPVOEDING METHODE: Klik hier als u tekst wilt invoeren. KLAS: 4 CONTACTUREN PER WEEK: 2 x 50 minuten per week PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO CURSUSJAAR 2015-2016 NIVEAU KADER VAK: LICHAMELIJKE OPVOEDING METHODE: Klik hier als u tekst wilt invoeren. KLAS: 4 CONTACTUREN PER WEEK: 2 x 50 minuten per

Nadere informatie

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging De benadering Bij de benadering is het belangrijk dat er met zoveel mogelijk snelheid het keerpunt ingegaan wordt.

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs en sport (PO - vmbo)

Bewegingsonderwijs en sport (PO - vmbo) Bewegingsonderwijs en sport (PO - vmbo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw exameneenheden Sleutels 1. Bewegen verbeteren 57: De leerlingen leren op een verantwoorde

Nadere informatie

Om de bewegingsachterstand in te halen zijn er twee wegen.

Om de bewegingsachterstand in te halen zijn er twee wegen. Wat is Motorische Remedial Teaching? M.R.T. is samen met ouders en leerlingen d.m.v. het bewegen, werken aan achterstanden in de ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt van M.R.T. is dat je kijkt naar

Nadere informatie

oefening Dit doe je steeds 3 minuten, dan wisselen de spelers elkaar af.

oefening Dit doe je steeds 3 minuten, dan wisselen de spelers elkaar af. Niveau Warming-up 1 Techniek van het Focus: Plezier, spelen met de bal. Daarnaast is het belangrijk dat de spelers niet tegen elkaar aanlopen. (Omhoog/rond) kijken. Dit doe je steeds 3 minuten, dan wisselen

Nadere informatie

Laat ze lopen..maar wel met een plan. De start van het schooljaar betekent bij ons op school OSG de Meergronden in Almere

Laat ze lopen..maar wel met een plan. De start van het schooljaar betekent bij ons op school OSG de Meergronden in Almere P x VO Laat ze lopen..maar wel met een plan De start van het schooljaar betekent bij ons op school OSG de Meergronden in Almere dat we de eerste weken op het veld veel aandacht besteden aan duurlopen.

Nadere informatie

Blok 1 les 7 Groep 3,4

Blok 1 les 7 Groep 3,4 Blok 1 les 7 Groep 3,4 A B 1C 1D 1E Stoppen met bank (bewegen en muziek) 5 min.! Muziek 120-132 BPM. Of liedje 1! De kinderen huppelen op de maat van de muziek vrij door de zaal en kiezen hun eigen route.!

Nadere informatie

Een tekening kan je helpen de som op te lossen. Schrijf eerst de juiste getallen in de tekst hieronder en maak er dan een tekening bij.

Een tekening kan je helpen de som op te lossen. Schrijf eerst de juiste getallen in de tekst hieronder en maak er dan een tekening bij. Werkboeken uitdelen De juffen van de Willem Bosmanschool hebben voor rekenen nieuwe boeken besteld. Voor iedereen is er één leerboek. Omdat elke leerling in een ander tempo werkt, hebben ze verschillende

Nadere informatie

11. De Lessen: Zwemmen Zwemvaardigheid Accommodatie & materiaal Lestijd & groepsgrootte

11. De Lessen: Zwemmen Zwemvaardigheid Accommodatie & materiaal Lestijd & groepsgrootte 79 11. De Lessen: Zwemmen Deze lessencyclus is ontwikkeld naar de mogelijkheden en beperkingen van de groepen die actief waren in de proeftuinperiode en de beschikbare accommodatie binnen De Bossche Zwemvereniging.

Nadere informatie

Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal.

Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal. Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal. Alle leerlingen staan aan één helft van de gymzaal verspreid met allemaal een bal. De trainer staat

Nadere informatie

Olympische kleuterspelen

Olympische kleuterspelen Olympische kleuterspelen Aansluiten bij het project en/of de actualiteit Hoofddoelen: -De aandacht van de kleuters kunnen vestigen op het ervaren van vriendschap en plezier bij het samen bewegen en uiteindelijk

Nadere informatie

Sportkanjers in de gymles. Sportkanjers in de gymles. gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW

Sportkanjers in de gymles. Sportkanjers in de gymles. gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW Sportkanjers in de gymles Sportkanjers in de gymles gy m gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW Leskaarten Les 1: Ik doe aan sport! VERTEL HET VOLGENDE VERHAAL: Het eerste wat je doet

Nadere informatie

Welke kernactiviteiten worden getentamineerd en wat zijn de minimum eisen?

Welke kernactiviteiten worden getentamineerd en wat zijn de minimum eisen? Welke kernactiviteiten worden getentamineerd en wat zijn de minimum eisen? Onderstaande kernactiviteiten (overeenkomstig de beschrijvingen uit het Basisdocument bewegingsonderwijs) kunnen worden bevraagd.

Nadere informatie

Hoepels: experimenteren, rollen, springen over, stappen door, van de een in de andere hoepel

Hoepels: experimenteren, rollen, springen over, stappen door, van de een in de andere hoepel Jaarplanning bewegen met kleuters 2010 2011 Week Cluster in speellokaal Bewegen op muziek Klein materiaal Spel Buitenspel 34 Ballen: verschillende formaten: experimenteren, rollen, gooien en stuiten 35

Nadere informatie

Er worden binnen de vereniging zoals u weet een vijftal sporten aangeboden:

Er worden binnen de vereniging zoals u weet een vijftal sporten aangeboden: Beste leden, Let s Go gaat het nieuwe schooljaar weer van start! En dit nog steeds met dezelfde sporten! Er worden binnen de vereniging zoals u weet een vijftal sporten aangeboden: Volleybal; Judo; Tafeltennis;

Nadere informatie

Club: vv Sweel. Tijd: 60 min. Aantal spelers: 8. Organisatie (tekening en accenten):

Club: vv Sweel. Tijd: 60 min. Aantal spelers: 8. Organisatie (tekening en accenten): Dribbelen en kappen Club: vv Sweel Aantal spelers: 8 Tijd: 60 min Tijd: Activiteiten trainer en spelers: Didactische aanwijzingen, aandachtspunten of accenten: 5 min Warming-up 1: (standaard wedstrijd

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn Bewegen en sport (PO - vmbo)

Doorlopende leerlijn Bewegen en sport (PO - vmbo) Doorlopende leerlijn Bewegen en sport (PO - vmbo) De samengevatte vakinhoudelijke kerndoelen en eindtermen per perspectief of sleutel voor kwaliteit Sleutel PO Onderbouw VO Vmbo 1. Bewegen verbeteren Nr.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting Opleiding: HAVO Vak: (BSM) Bewegen, Sport en Maatschappij Module 1 Bewegen en regelen: De kandidaat kan een hockey,voetbal en een softbal spel zelfstandig kunnen opstarten,

Nadere informatie

Variatiemogelijkheden: - andere ballen - startpositie keerder/ retourneerder 2 meter achter de kaats

Variatiemogelijkheden: - andere ballen - startpositie keerder/ retourneerder 2 meter achter de kaats Warming up a. A - snelheid voetenwerk bevorderen - keren stuitende bal - met stuit retourneren B - hoepels - tennisbal/ lucht of stuiterbal/kaatsbal/ fantasiebal - pilonnen A. Opdracht loopvormen: Circuit

Nadere informatie