FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen"

Transcriptie

1 Boeken zonder publiciteit FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2003 Lijst der kredietgenieters (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

2

3 With English Summary and Abstracts FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2003 Lijst der kredietgenieters (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

4

5 AFKORTINGEN A.R.A. : B.I.R.A. : B.R. : C.E.G.E.S. : C.L.O.Gent: C.O.D.A. : E.R.M. : E.S.K.E. : F.N.R.S. F.P.Ms : F.U.C.A.M.: F.U.S.A.Gx: F.U.N.D.P. : F.U.S.L. : F.W.O. : I.A.P. : I.B.W. : I.I.K.W. : I.M.E.C. : I.N. : I.P.B. : I.R.M. : I.T.G. : K.B. : KADOC : K.B.I.N. : Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Bibliothèque Royale Albert Ier Centre d Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Ecole Royale Militaire Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth Fonds National de la Recherche Scientifique Faculté Polytechnique de Mons Faculté Universitaire Catholique de Mons Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Instituut voor het Archeologisch Patrimonium Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Interuniversitair Microelektronica Centrum v.z.w. Instituut voor Natuurbehoud Institu(u)t Pasteur van/du Brussel/Bruxelles Institut Royal Météorologique de Belgique Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen Koninklijke Bibliotheek Albert I Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen K.M.I. : K.M.K.G. : K.M.M.A. : K.M.S. : K.M.S.K.B. : K.S.B. : K.U.Brussel: : L.U.C. : M.R.A.C. : N.F.W.O. : N.P.B. : O.R.B. : U.A. (RUCA) : : S.C.K. : U.C.L. : U.A. (U.F.S.I.A.) : U.A. (U.I.A.) : U.L.B. : U.Lg : U.M.H. : V.I.B. V.I.T.O. : V.U.B. : W.I.V. : Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Koninklijke Militaire School Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Koninklijke Sterrenwacht van België Katholieke Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Leuven Limburgs Universitair Centrum Musée Royal de l'afrique Centrale Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Plantentuin van België Observatoire Royal de Belgique Universiteit Antwerpen (Universitair Centrum Antwerpen) Universiteit Gent Studiecentrum voor Kernenergie Mol Université Catholique de Louvain Universiteit Antwerpen (Universitaire Faculteiten St.-Ignatius Antwerpen) Universiteit Antwerpen (Universitaire Instelling Antwerpen) Université Libre de Bruxelles Université de Liège Université de Mons-Hainaut Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vrije Universiteit Brussel Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

6

7 I MANDAATHOUDERS VAN HET FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN VOOR HET ACADEMIEJAAR De titels van de in dit volume opgenomen onderzoek, zijn de door de auteurs opgegeven teksten.

8

9 I - 1 ASPIRANTEN in functie tijdens het academiejaar Promotie De Clercq, Kristof Lic. Economische Wetenschappen Lic. Wijsbegeerte Uitwerking van dialoog- en vraaglogica's op basis van recente niet-standaardlogica's, met toepassingen op episodes uit de wetenschapsgeschiedenis en op alledaagse redeneervormen. Elaboration of dialogue logics and erotetic logics based on recent non-standard logics, with applications to episodes from the history of science and to common sense reasoning. Promotie De Haes, Petra (Aspirant Kom op tegen Kanker) Arts Evaluatie van de moleculaire mechanismen die tussenkomen in het protectief effect van Vitamine D op UVB bestraalde keratinocyten. Evaluation of the molecular mechanisms involved in the protective effect of Vitamin D on UVB irradiated keratinocytes. 2. Elaut, Greetje Apotheker V.U.B. Geïsoleerde stellaatcellen en hepatocyten, en hun culturen als in vitro modellen voor farmaco-toxicologisch onderzoek van nieuwe antifibrogene geneesmiddelen. Isolated stellate cells and hepatocytes, and their cultures as in vitro models for the pharmacotoxicologic evaluation of new antifibrogenic drugs. 3. Goubert, Liesbet Lic. Psychologie Aandachtsafleiding en blootstelling bij patiënten met chronische rugpijn : een experimentele analyse. Distraction and exposure in patients with chronic back pain : an experimental analysis. 9

10 4. Huys, Isabelle (1) Apotheker Structuur-functie relatieonderzoek van recombinante toxines met betrekking tot gekloneerde receptoren en ionen kanalen. Structure-function relationship of recombinant toxines with respect ot cloned receptors and ion channels. 5. Joosten, Frank Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Collectiva in het Nederlands : een semantische, morfologische en syntactische analyse. Collective nouns in Dutch : a semantic, morphological and syntactic analysis. 6. Maryns, Katrijn Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Engelstalige narratieven van Afrikaanse kandidaat-vluchtelingen in de Belgische asielprocedure. Een studie in forensische taalkunde. English narratives by African applicants in the Belgian asylum procedure. A study in forensic linguistics. 7. Massant, Jan Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie V.U.B. Moleculaire fysiologie van extreem thermofielen : metabolische 'channeling' van een thermolabiele en potentieel toxische stof, carbamoylfosfaat. Molecular physiology of extreme thermophiles : metabolic channeling of a thermolabile and potentially toxic substrate, carbamoylphosphate. 8. Naessens, Mariann Lic. Geschiedenis G.A.S. Geschiedenis Verboden seks. De wijzigende houding van de stedelijke maatschappij tegenover seksuele deviantie in enkele grote en kleinere Vlaamse steden (ca.1300-ca.1550). Forbidden sex. The changing attitude of the urban society towards sexual deviation in some big and smaller Flemish towns (ca ca 1550). 9. Spithoven, Liesbeth Lic. Biologie V.U.B. De evolutie van akoestische signalen bij Ranidae op het Indische subcontinent. The evolution of acoustic signals in Ranidae om the Indian subcontinent. (1) Heeft afgezien van haar mandaat wegens persoonlijke redenen. 10

11 10. Van Canegem-Ardijns, Ingrid Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Artificial Intelligence Discontinue constructies in het Nederlands : voorzetselconstituenten in de tangconstructie. Discontinuous constructions in Dutch : prepositional constituents in brace constructions. 11. Vandekerckhove, Karen (1) Lic. Rechten Master Laws (USA) Aspecten van internationaal privaatrecht verbonden met doorbraak van aansprakelijkheid in vennootschapsgroepen. Aspects of conflicts of law related to piercing the corporate veil in groups of companies. 12. Van Gestel, Sofie (2) Dr. Psychologie U.A. (U.I.A.) Moleculair genetisch onderzoek van persoonlijkheidskenmerken in relatie tot complexe multifactoriële psychiatrische aandoeningen : bipolaire stoornis en majeure depressie. Molecular genetic analysis of personality in relation to complex multifactorial psychiatric disorders : bipolar disease and major depression. 13. Vanheusden, Veerle Apotheker Structuur-gebaseerde ontwikkeling van liganden voor thymidine kinasen en thymidine monofosfaat kinasen met medische relevantie. Structure-based design of ligands for thymidine kinases and thymidine monophosphate kinases of medical interest. 14. Van Nuffel, Nathalie Lic. Geografie G.A.S. Ruimtelijke Planning Regionale woningmarkten in Vlaanderen. Theoretische grondslagen, analyse en afbakening. Regional housing markets in Flanders. Theoretical foundations, analysis and delineation. 15. Van Rompaey, Karolien V.U.B. Lic. Scheikunde Synthese van gesubstitueerde 4-amino-1, 2, 4, 5-tetrahydro-2-benzazepine-3-onen als peptidomimetica. Synthesis of substituted 4-amino-1, 2, 4, 5-tetrahydro-2-benzazepine-3-ones as peptidomimetics. (1) Heeft afgezien van haar mandaat wegens persoonlijke redenen. (2) Idem. 11

12 16. Van Valckenborgh, Isabelle (Aspirant Kom op tegen Kanker) (1) Arts Studie van het oncogene karakter van de PLAG1 transcriptiefactor in vitro en in vivo en identificering en karakterisering van PLAG1 doelwit genen. In vitro and in vivo study of the oncogenic effect of the PLAG1 transcription- factor, identification and characterization of PLAG1 target genes. 17. Volny-Luraghi, Sonia (Antonia) U.A. (U.I.A.) D.E.U.G. Sciences Nature et Vie (F) M.Sc. Physics (GB) Onderzoek van de dynamiek van de cerebellaire schors met multi single unit registraties in verdoofde ratten. Dynamics of the cerebellar cortex investigated by multi single unit recordings in anesthetised rats. 18. Willems, An M.L.F. (Aspirant Kom op tegen Kanker) Lic. Biotechnologie T-cel activatie door CD3 x CD28 ligatie als een mogelijk adjuvants voor immunotherapie van metastasen. T-cell activation by CD3 x CD28 crosslinking as a possible adjuvans in immune therapy of metastatic cancer. Promotie Abts, Koenraad Lic. Sociologie G.G.S. Kwantitatieve Analyse in de Sociale Wetenschappen Antwerpen : burgers, grootstedelijke problematiek en lokale overheid. Antwerp : citizens, urban problems and local government. 2. Bervoets, An Arts U.A. (U.I.A.) Experimenteel en celbiologisch onderzoek naar het effect van lanthaan en strontium op osteoblastenfunctie en botmineralisatie. Experimental and cell biological assessment of the effects of lanthanum and strontium on osteoblast function and process of bone mineralization. (1) Heeft afgezien van haar mandaat wegens haar benoeming tot Assistent aan de Katholieke Universiteit Leuven. 12

13 3. Bolsens, Bruno Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. Fundamentele studie van vermogenelektronische schakelingen met beperkte storingsemissie in elektrische distributienetten. Fundamental study of power electronic circuits having a reduced disturbance emission in electrical suppley systems. 4. Borremans, Dana Lic. Natuurkunde Studie van verdwijnende schilsluitingen bij neutronrijke kernen met behulp van spin- en momentmetingen. Study of disappearing shell closures for neutron rich nuclei by the measurement of spins and moments. 5. Braem, Caroline Lic. Biochemie Moleculaire dissectie van de cellulaire signaaltransductiecascade die leidt tot activering van PLAG1 doelwitgenen. Molecular dissection of the cellular signal transduction cascade leading to activation of PLAG1 target genes. 6. Broothaers, Matsen Lic. Geologie Interferentie van vervorming en sedimentatie aan een tektonisch actieve bekkenrand : de oostelijke Jebilet (centraal Marokko). Interference of deformation and sedimentation at a tectonically active basin margin : the eastern Jebilet (central Morocco). 7. Buytaert, Wouter Bio-Ir. Milieutechnologie Karakterisering van de invloed van landgebruiksveranderingen op de hydrofysische en chemische eigenschappen van vulkanische bodems in de hoge Andesregio van zuidelijk Ecuador (Austro Ecuatoriano). Characterization of the influence of land use changes on the hydrophysical and chemical properties of the volcanic soils of the high Andes region of south Ecuador (Austro Ecuatoriano). 13

14 8. Celis, Karen Lic. Geschiedenis V.U.B. G.A.S. Vrouwenstudies Belangenbehartiging en vertegenwoordiging. De evolutie in het behartigen van vrouwenbelangen in de Belgische Kamer tijdens de 20ste eeuw. Representing women's interests and women's representation. The evolution in the representation of women's interests by the Belgian lower house during the 20th century. 9. Ceyssens, Tim Burg. Elektrotechnisch Ir. Spreker afhankelijke prosodiemodellen. Speaker dependent prosody models. 10. Cheyns, Jan Burg. Elektrotechnisch Ir. Burg. Natuurkundig Ir. Studie van optisch schakelen van pakketten voor een volgende generatie netwerken. Study of optical packet switching for next generation networks. 11. Clinckers, Ralph Apotheker V.U.B. In vivo farmacokinetische en farmacodynamische correlatiestudies van anti-epileptica. In vivo pharmacokinetic and pharmacodynamic correlation studies with anti- epileptic drugs. 12. Coffé, Hilde Lic. Sociologie V.U.B. De relatie tussen etnocentrisme enerzijds en levensbeschouwelijke en maatschappelijke betrokkenheid anderzijds: een trendonderzoek en een vergelijking tussen Wallonnië en Vlaanderen. The relation between ethnocentrism on the one hand and ideological and social involvement on the other hand: a repeated survey analysis and a comparison between Wallonia and Flanders. 13. Compernolle, Steven Lic. Scheikunde Elektronische en magnetische effekten in koolstof-allotropen. Electronic and magnetic effects in carbon-allotropes. 14

15 14. Cornelis, Chris Lic. Informatica Een grondige studie van vaagexpertsystemen. A thorough study of fuzzy expert systems. 15. Crama, Philippe Burg. Elektrotechnisch Ir. V.U.B. Identificeren van nietlineaire systemen. Identification of nonlinear systems. 16. Dams, Mieke Bio-Ir. Scheikunde Heterogenisatie van Heck en Suzuki katalysatoren. Heterogenization of Heck and Suzuki catalysts. 17. De Bie, Tijl Burg. Elektrotechnisch Ir. Mutuele informatie : principes, sterkten en toepassingen. Mutual information : principles, strengths and applications. 18. De Bolle, Leen (1) Apotheker Humaan herpesvirus type 6 : celtropisme, replicatie, immunologische implicaties en gevoeligheid voor antivirale middelen. Human herpesvirus 6 : cellular tropism, replication, immunological implications and sensitivity for antiviral compounds. 19. De Clercq, Katrien (2) Lic. Biotechnologie Onderzoek naar de fysiologische rol en moleculair actiemechanisme van caspase-14. Study of the physiological role and the molecular mechanism of action of caspase De Clercq, Wim Lic. Natuurkunde Niet-lineaire analyse van fysiologische signalen. Nonlinear analysis of physiological signals. (1) Heeft afgezien van haar mandaat wegens persoonlijke redenen. (2) Idem. 15

16 21. De Coster, Anuschka Lic. Geschiedenis De positie van allochtone docenten aan Italiaanse universiteiten in de Renaissance. Een vergelijkende studie tussen Bologna, Padua en Siena. The position of foreign teachers at Italian universities during the Renaissance. A comparative study between Bologna, Padua and Siena. 22. De Cuyper, Gretel Lic. Taal- en Letterkunde : Romaanse talen U.A. (U.I.A.) Lexicale argumentstructuur en lexicaal resultatief aspect. Een studie in Germaanse en Romaanse talen. Lexical argument structure and lexical resultative aspect. A study in Germanic and romance languages. 23. De Dijn, Annelien Lic. Geschiedenis M.A. Modern history (USA) Constitutie, geschiedenis en samenleving : een analyse van het constitutionele debat in Frankrijk, de Nederlanden, Pruisen en Groot-Britannië tijdens en na de Restauratieperiode ( ). Constitution, history and society : an analysis of the constitutional debate in France, the Netherlands, Prussia and Great Britain during and after the Restoration Period ( ). 24. De Gryze, Steven Bio-Ir. Milieutechnologie Het onderzoeken van de factoren bepalend voor bodem aggregatie dynamiek met betrekking tot de dynamiek van bodem organische stof fracties aan de hand van modelleertechnieken. Factors influencing soil structure dynamics as related to soil organic matter dynamics : a modeling approach. 25. Delanoye, Sofie Lic. Scheikunde U.A. (RUCA) Cryospectroscopisch onderzoek van eigenlijke en oneigenlijke C-H...O waterstof-bruggen : de Van der Waals complexen van dimethylether, aceton en oxiraan met diverse proton donors. Cryospectroscopic study of proper and improper C-H...O hydrogen bonds : the Van der Waals complexes of dimethyl ether, acetone and oxirane with diverse proton donors. 16

17 26. De Maeseneer, Yves Lic. Godsdienstwetenschappen G.G.S. Literatuurwetenschap Lic. Godgeleerdheid Esthetica, erotiek en narrativiteit. Hans Urs von Balthasars theologische esthetica kritisch onderzocht in het licht van de actuele context van esthetisering. Aesthetics, eroticism and narrativity. A critical approach to the theological aesthetics of Hans Urs von Balthasar in the light of the current context of aestheticization. 27. De Medts, Tom Lic. Wiskunde Studie van moufang veelhoeken. Het klassificatieprobleem van eindige vlagtransitieve veralgemeende veelhoeken. Investigation of Moufang polygons. The classification problem of finite flagtransitive generalized polygons. 28. De Messemaeker, Jo Burg. Materiaalkundig Ir. Synthese en mechanisch gedrag van ultrafijn gestructureerde metallische legeringen. Synthesis and mechanical properties of ultra fine structured metallic alloys. 29. De Meyer, Christy Lic. Scheikunde Studie van anorganische vaste stoffen met nieuwe thermo-mechanische eigenschappen. Study of inorganic solids exhibiting new thermo-mechanical properties. 30. De Mulder, Caroline Lic. Taal- en Letterkunde : Romaanse talen D.E.A. Histoire et Sémiologie du Texte et de l'image (F) Leconte de Lisle : van utopisch socialisme naar atopische gemeenplaatsen. Leconte de Lisle : from socialist utopia to atopical commonplaces. 31. Depestel, Liesbet Lic. Scheikunde Studie op submicron-schaal betreffende de elektrochemische vorming en de eigenschappen van halfgeleider/metaal-fasegrenzen. Submicroscale study of the electrochemical formation and properties of semiconductor/metal interfaces. 17

18 32. De Preester, Helena Lic. Wijsbegeerte D.E.A. Hist. éthique & Philos. des Sciences & Techn. biomédicales Intentionaliteit en belichaming-een analyse van de sensibele wortels van de intentionaliteit vanuit de fenomenologie en de dynamische-systeemtheorieën. Intentionality and embodiment-an analysis of the sensitive roots of intentionality from the viewpoint of phenomenology and dynamic systems theory. 33. De Preter, Katleen Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Identificatie van 11q tumorsuppressor-genen en bepaling van de rol van MYCN in een genetische subgroep van neuroblastoom zonder MYCN amplificatie en met 11q deletie. Identification of 11q tumorsuppressor genes and determination of the role of MYCN in a genetic subgroup of neuroblastoma without MYCN amplification and with 11q deletion. 34. De Taeye, Bart (1) Apotheker Productie en karakterisering van Plasminogeen Activator Inhibitor-1, van varken, rat en muis in P. pastoris en constructie van stabiele varianten. Production and characterisation of Plasminogen Activator inhibitor-1 from pig, rat and mouse in P. pastoris and construction of stable variants. 35. De Wilde, Michiel Burg. Ir. Computerwetenschappen Systematische verkenning van ontwerpruimte en toepassingsgebied van opto-elektronische inter-chip interconnecties. Systematic exploration of the design space and the application area of opto- electronic interchip interconnections. 36. D'Hondt, Ellie Lic. Natuurkunde V.U.B. G.G.S. Computer Science Studie van het probleem van 'decoherentie' in quantumcomputation in het kader van 'nietlokaliteit' en onderzoek van de Turing machine als klassieke limiet van de universele kwantumcomputer. Study of the problem of 'decoherence' in quantumcomputation within the frame- work of 'non-locality' and investigation of the Turing machine as classical limit of the universal quantumcomputer. (1) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens zijn benoeming tot Postdoctoraal Onderzoeker in de USA. 18

19 37. Divjak, Dagmar Lic. Oosteuropese Talen en Culturen Een constructivistisch-syntactische benadering van de verbale adjuncten (modificatoren) bij predicatoren in het Russisch met een lexicaal-semantische studie van enkele synoniemclusters. A constructivist-syntactic approach to verbal adjuncts (modifiers) of predicators in Russian with a lexical-semantic analysis of some synonym clusters. 38. Dobbelaere, Sabien Lic. Economische Wetenschappen G.G.S. Economics Efficiëntie en ongelijkheid in transitielanden. Impact van privatisering, BDI en de overheid op de groeikansen. Efficiency and inequality in transition economies. Impact of privatisation, FDI and the government on growth prospects. 39. Dooms, Ann Lic. Wiskunde V.U.B. De algebraïsche structuur van de eenhedengroep van orders. The algebraic structure of the unit group of orders. 40. Dullaers, Melissa Lic. Biomedische Wetenschappen V.U.B. FasL-getransduceerde dendritische cellen als therapie voor T cel-gemedieerde ziekten. FasL-transduced dendritic cells as a therapy for T cell mediated disorders. 41. Duthoy, Wim Arts Translationeel onderzoek over intensiteits-gemoduleerde arc therapy (IMAT) voor de bestraling van doelvolumes die concaaf rond een groot kritisch orgaan liggen. Translational research on intensity modulated arc therapy (IMAT) for radiation of target volumes, lying concavely around large critical organs. 42. Duyck, Wouter Lic. Psychologie Semantische en lexicale mediatie bij voorwaartse en achterwaartse vertaling : implicaties voor modellen van tweetaligheid. Semantic and lexical mediation in forward and backward translation : implications for Models of bilingualism. 19

20 43. Engelborghs, Sebastiaan U.A. (U.I.A.) Arts Neurochemische correlaten van gedragsstoornissen en psychologische tekens en symptomen bij dementie van het Alzheimer type en frontale kwab dementie. Neurochemical correlates of behavioral and psychological signs and symptoms of dementia of the Alzheimer type and frontal lobe dementia. 44. Frederix, Sofie Bio-Ir. Scheikunde Functionele eigenschappen in de broodbereiding van niet-waterextraheerbare arabinoxylanen uit tarwe-endospermweefsel. Functional properties in breadmaking of wheat endosperm water-unextractable arabinoxylans. 45. Gheerardyn, Jos Burg. Natuurkundig Ir. Superstring- en M-theorie in een (AdS) achtergrond. Superstring and M theory in a (AdS) background. 46. Groebbens, Adelbert Burg. Ir. Computerwetenschappen Ondersteuning van servicekwaliteit in het internet. Service quality support in the internet. 47. Haegeman, Bart Burg. Elektrotechnisch Ir. Lic. Natuurkunde Lokaliteit in kwantumspinsystemen. Locality in quantum spin systems. 48. Hardy, An Lic. Scheikunde L.U.C. Studie van nieuwe materialen te bekomen door de substitutie van Bi door La in bismuttitanaat. Investigation and synthesis of lanthanum-substituted bismuth titanate. 20

21 49. Hauttekeete, Laurence Lic. Communicatiewetenschappen Tabloidisering van de massamedia. Operationalisering van het concept tabloidisering, ontwikkeling van een methodologisch model en een toetsing aan de graad van tabloidisering van de Belgische dagbladpers. The tabloidisation of the mass media. Operationalisation of the concept of tabloidisation, development of a methodological model and its testing by application to the Belgian daily press. 50. Herman, Sofie Bio-Ir. Milieutechnologie Bepaling van macroscopische hydraulische bodemeigenschappen op basis van de structuur van het poriënnetwerk. Determination of macroscopic hydraulic soil properties based on the structure of the pore network. 51. Huybrechts, Jurgen Lic. Biologie Neuropeptide-releasing factoren bij het insect, Locusta migratoria. Neuropeptide-releasing factors in the insect, Locusta migratoria. 52. Isebaert, Björn Lic. Taal- en Letterkunde : Latijn en Grieks De paradeisos van Johannes Geometres : een literaire, taalkundige en ideologische herschrijving van de traditie. Tekstuitgave en cultuurhistorische situering. The paradeisos of John Geometres : a literary, linguistic and ideological rewriting of the tradition. Text edition and cultural-historical setting. 53. Janssen, Hilde Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Rol van NTF in normale cellulaire processen en in tumorvorming door TET-NTF-fusies. Function of NTF in normal cellular processes and in tumors caused by TET-NTF- fusions. 54. Janssens, Ewald Lic. Natuurkunde Elektronische structuur van vrije en gedeponeerde bimetallische clusters. Electronic structure of free and deposited bimetallic clusters. 21

22 55. Koelet, Suzana Lic. Sociologie V.U.B. Tijdsbesteding en gender : dilemma's in een maatschappij onder tijdsdruk. Time-use and gender : dilemmas in a society under timepressure. 56. Koerber, Paul Burg. Natuurkundig Ir. V.U.B. Dirichlet-branen, de open snaar effectieve actie en ijktheorieën. D-branes, the open superstring effective action and gauge theories. 57. Koppen, Jimmy Lic. Geschiedenis V.U.B. Satanisten, intriganten of vijanden van de staat? Vijandbeelden ten aanzien van de vrijmetselarij, Een vergelijkend onderzoek (België, Frankrijk en Duitsland). Satanists, intrigants or ennemies of the state? Hostile images towards freemasonry, (Belgium, France and Germany). 58. Lachaert, Pieter-Jan Kan. Kunstwetenschappen en Archeologie Lic. Geschiedenis Een retrogressieve studie van het landschap ten zuiden van Gent. Bijdrage tot de ecologische geschiedenis (middeleeuwen-heden). Test-regio : het Land van Rode. A retrogressive study of the landscape south of Ghent. Contribution to the environmental history of Flanders. Test-area : the Land van Rode. 59. Lagae, Elke Lic. Wijsbegeerte Voorbij de ethische plicht : supererogatie als theoretische verwoording en normatieve rechtvaardiging van de morele intuïtie en praktijk. Beyond the call of duty : supererogation as a theoretical expression and normative justification of the moral intuition and practice. 60. Leurs, Judith Apotheker U.A. (U.I.A.) Plasma procarboxypeptidase U : een nieuwe regulator van de fibrinolyse en mogelijke risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen. Plasma carboxypeptidase U : a novel regulator of fibrinolysis and potential risk factor for cardiovascular disease. 22

23 61. Loobuyck, Patrick Lic. Godsdienstwetenschappen Lic. Moraalwetenschappen Einde van de grote ethische verhalen.pleidooi voor een historisch-cultureel verklarings- en rechtvaardigingsmodel voor het ontstaan en functioneren van moraal en voor een humanisering van de ethiek wars van nihilisme en onverschilligheid. The end of the great ethical narratives. In search of a historic-cultural explanation and justification model for the origin and functioning of morality and of a humanisation of ethics averse to nihilism and indifference. 62. Maertens, Faye Lic. Scheikunde (Enantioselectieve) Synthese van gefusioneerde aza- en oxa-heteroringsystemen met angulaire arylgroep als conformationeel ingeperkte analoga van bioactieve diarylethyl- en diarylbutylamines. (Enantioselective) Synthesis of fused aza- and oxa-heterocyclic systems with angular aryl group as conformationally constrained analogues of bioactive diarylethyl- and diarylbutylamines. 63. Magnus, Ilse Lic. Taal- en Letterkunde : Romaanse talen De plaats en de volgorde van de zinsdelen in de (hoofd)zin : een vergelijkende studie van het Frans en het Nederlands. Place and order of the constituents in the (main)clause : a contrastive study of French and Dutch. 64. Malfait, Fransiska Arts Integratie van de klinische, ultrastructurele, biochemische en moleculair-genetische bevindingen in het Ehlers-Danlos Syndroom en aanverwante fenotypes. Integration of clinical, ultrastructural, biochemical and molecular-genetic findings in the Ehlers-Danlos Syndrome and related phenotypes. 65. Merckx, Thomas Lic. Biologie U.A. (U.I.A.) Evolutionaire veranderingen in morfologie en gedrag van een bosvlinder ten gevolge van habitatfragmentatie. Evolutionary changes of morphology and behaviour in a woodland butterfly due to habitat fragmentation. 23

24 66. Mesotten, Dieter Arts De rol van hepatocytaire groeihormoon- en insulinegevoeligheid in de regulatie van endotoxineverwerking en -gevoeligheid. The role of hepatic growth hormone and insulin responsiveness in the regulation of endotoxin processing and sensitivity. 67. Movahedi, Babak Arts V.U.B. Rol van ductale cellen in inflammatoire processen na bèta cel transplantatie. Role of ductal cells in inflammatory processes after beta cell transplantation. 68. Nelis, Daniël Lic. Scheikunde L.U.C. Studie van de sol-gelsynthese van nieuwe ferro-elektrische multimetaaloxiden : SrBi2Ta2O9 en afgeleide producten (SrBi2Ta2O9)1-x(Bi3TiNbO9)x en SrBi2(TaxNb1-x)2O9. Study of the sol-gel synthesis of new ferroelectric multimetal oxides : SrBi2Ta2O9 and derived products (SrBi2Ta2O9)1-x(Bi3TiNbO9)x and SrBi2(TaNb1-x)2O Neukermans, Sven Lic. Natuurkunde Laserspectroscopisch onderzoek van vrije binaire metaalclusters. Laser spectroscopic research of free binary metal clusters. 70. Neven, Gregory Burg. Ir. Computerwetenschappen Cryptografische protocols en hun bruikbaarheid in geavanceerde beveiligingsgevoelige applicaties. Cryptographic protocols and their uses in advanced security-sensitive applications. 71. Okkerse, Liesbet Lic. Toegepaste Economische Wetenschappen U.A. (U.F.S.I.A.) Een economisch onderzoek naar de gevolgen van legale en illegale migratie. Economic analysis of the consequences of legal and illegal migration. 24

25 72. Olivier, Christof Burg. Elektrotechnisch Ir. Karakterisering van de elektromagnetische straling in de buurt van antennes voor omroep en draadloze communicatie. Characterisation of the electromagnetic radiation in the neighbourhood of antennas for broadcast and wireless communication. 73. Ongena, Tom (1) Lic. Rechten U.A. (U.I.A.) Non bis in idem in het nationaal en internationaal strafrecht : is het individu in de global village voldoende beschermd tegen herhaalde vervolgingen wegens eenzelfde misdrijf? The non bis in idem-principle in national and international criminal law. Does the individual in the global village need a better protection against multiple prosecutions for the same crime? 74. Op de Beeck, Annelies Lic. Archeologie Kan. Oosterse Studies : Oude nabije Oosten Begrafenispraktijken in de periode van het late Oude Rijk tot het einde van het Middenrijk. Een functionele analyse van de uitrusting van het lichaam. Burial practices in the Period of the Late Old Kingdom until the end of the Middle Kingdom. A functional analysis of the equipment of the body. 75. Opsomer, Thomas Lic. Taal- en Letterkunde : Latijn en Grieks Een vergeten hoofdstuk in de Latijnse literatuurgeschiedenis. Prolegomena, bibliografisch repertorium en thematisch-stilistische studie van de Anthologia Latina. A forgotten chapter in Latin literature. Studies in style and themes of the anthologia latina, with prolegomena and a bibliographical companion. 76. Parmentier, Sofie Bio-Ir. Scheikunde 'In vitro' regeneratie van co-enzymen. 'In vitro' regeneration of coenzymes. (1) Eremandaat van tot

26 77. Pellens, Linda Burg. Scheikundig Ir. Studie van de relatie tussen de reologische eigenschappen en de veranderingen in microstructuur tijdens stroming in associatieve polymeren. Investigation of the relation etween the rheological behaviour and the changes in microstructure during flow in associating polymers. 78. Persoons, Philippe Arts Bijdrage tot de studie van de associatie en interacties tussen psychosociale dimensies en biologische en klinische aspecten van inflammatoire darmziekten. A contribution to the study of the association and interactions between psycho- social dimensions and biological and clinical aspects of inflammatory bowel disease. 79. Pouseele, Hannes Lic. Wiskunde (Co)homologietheorie voor virtueel nilpotente groepen, met bijzondere aandacht voor bijna- Bieberbachgroepen en de theorie van de affiene structuren. (Co)homology theorie for virtually nilpotent groupes, with special attention for almost- Bieberbach groups and the theory of affine structures. 80. Pruyt, Erik Handelsingenieur V.U.B. De ontwikkeling van een dynamische socio-economische beslissings- en controlemethodologie, door de integratie van simulatie, multicriteria analyse en andere technieken. Development of a socio-economical decision and control methodology, through the integration of simulation, multiple criteria analysis and other techniques. 81. Quaghebeur, Toon Bac. Wijsbegeerte (H.I.W.) Lic. Godgeleerdheid Lic. Geschiedenis De Leuvense theologen en hun rol in kerk en staat. Polemiek en politiek van 1617 tot Louvain's theologians and their role in church and state. Polemics and politics from 1617 till Quisquater, Michaël Ir. civ. Mathématiques appliquées Studie van cryptografische eigenschappen van Booleaanse functies en afbeeldingen. Analysis of cryptographic properties of Boolean functions and mappings. 26

27 83. Rademakers, Rosa Lic. Biochemie U.A. (U.I.A.) Identificatie van nieuwe genen verantwoordelijk voor preseniele dementie. Identification of novel genes for early-onset dementia. 84. Roelants, Kim Lic. Biologie V.U.B. De oorsprong en evolutie van de Archeobatrachia (primitieve kikkers) : een nieuwe interpretatie op basis van moleculaire data. The origin and evolution of Archeobatrachia (primitive frog lineages) : a new interpretation on the basis of molecular data. 85. Rymenants, Koen Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Literatuurwetenschap Het proza van Willem Elsschot. Een tekstuele en contextuele analyse. Willem Elsschot's prose : a textual and contextual analysis. 86. Schepens, Wim Lic. Scheikunde Ontwikkeling van spirocyclische vitamine D-analoga met potentiële dissociatie in biologische activiteit. Development of spirocyclic vitamin D analogues with potential dissociation in biological activity. 87. Smedts, Kristien Lic. Economische Wetenschappen G.G.S. Economics Analyse van de graad van Europese financiële integratie aan de hand van de arbitrage vrije markten theorie. Analysis of the degree of European financial integration in terms of the no- arbitrage theory. 88. Snoeijs, Tinne Lic. Biologie U.A. (U.I.A.) Het toetsen van de resource of allocation -hypothese bij kleine zangvogels. Testing the resource of allocation hypothesis in small passerines. 27

28 89. Steppe, Kathy Bio-Ir. Milieutechnologie Ontwerp en validatie van een mathematisch model voor de beschrijving van de dynamische waterstroming in het bodem-plant-atmosfeer continuüm. Design and validation of a mathematical model describing the dynamic flow of water in the soil-plant-atmosphere continuum. 90. Steyaert, Sophia Arts G.G.S. Ziekenhuishygiëne Onderzoek van de effecten van het Hepatitis B oppervlakte antigeen (HBsAg) op de werking van het immuunsysteem van mens en muis. Study of the effects of the Hepatitis B surface antigen (HBsAg) on the functioning of the immune system of man and mouse. 91. Steyvers, Maarten Lic. Motorische revalidatie en kinesitherapie Centrale mechanismen van kinesthetisch afferente informatie : effecten van proprioceptie op motorisch corticale exciteerbaarheid en hersenactivatiepatronen. Central mechanisms of kinesthetic afferences : effects of proprioception on motor cortical excitability and brain activation patterns. 92. Stoffels, Katinka Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Immunologische basis voor xenotolerantie na eilandjestransplantatie in diermodellen van type 1 diabetes. Immunological basis for xenotolerance after islet transplantation in animal models of type 1 diabetes. 93. Stoppie, Nele Tandarts G.A.S. Tandheelkunde G.G.S. Prothetische tandheelkunde De toepassing van hoge resolutie X-stralen Computer Tomografie bij botremodelling rond titanium implantaten en de relatie met de botkwaliteit. Een in vivo en in vitro onderzoek. The application of high-resolution X-Ray Computer Tomography to investigate the remodeling of bone around titanium implants and the relationship with bone quality. An in vivo and in vitro research. 28

29 94. Storkebaum, Erik Apotheker Rol van hypoxie en VEGF in normale en pathologische angiogenese en neurogenese : een studie in transgene muizen. Role of hypoxia and VEGF in normal and pathological angiogenesis and neurogenesis in transgenic mice. 95. Stove, Veronique Apotheker Lentivirale gentransfer van HIV genen naar T cel precursoren : studie van de pathogenese van thymusdepletie na HIV infectie. Lentiviral gene transfer of HIV genes to T-cell progenitors : study of the pathogenesis of thymic depletion following HIV infection. 96. Struyf, Jan Burg. Ir. Computerwetenschappen Data mining technieken gebaseerd op inductief logisch programmeren. Data mining techniques based on inductive logic programming. 97. Swinnen, Aagje Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen De vrouwelijke bildungsroman in de Nederlandse literatuur van 1880 tot heden. Het moeizame wordingsproces van vrouwelijke subjectiviteit. The female bildungsroman in Dutch literature from 1880 until the present. Female subjectivity and its laborious process of growth. 98. Taelman, Helena Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen U.A. (U.I.A.) De verwerving van fonotactische en prosodische kennis bij kinderen : een empiristisch, inductief alternatief voor de huidige nativistische, deductieve benadering. Children's acquisition of phonotactic and prosodic knowledge : an empiricist inductive alternative for current nativist, inductive approaches. 99. Torbeyns, Joke Lic. Pedagogische Wetenschappen Keuze en ontwikkeling van strategieën voor aanvankelijk rekenen en aanvankelijk spellen: een longitudinaal microgenetisch onderzoek, vertrekkend van de theorie van Siegler. The choice and the development of strategies for simple arithmetic and spelling:a longitudinal microgenetic study based on Siegler's theory. 29

30 100. Tournoy, Jos Arts Fysiologische studie van de presenilines en BACE, proteases betrokken in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer. Fysiological study of the presenilins and BACE, proteases involved in the pathogenesis of Alzheimer's disease Vanacker, Danny Lic. Biologie Ontwikkeling van een mixed evolutionary stable strategy -model ter verklaring van het mannelijk dimorfisme bij de Bult-dwergspin, Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). Development of a mixed evolutionary stable strategy -model for the male dimorphism in Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae) Van Campenhout, Karen U.A. (RUCA) Bio-Ir. Milieutechnologie De relatie tussen metaal-accumulatie, metaalbindende eiwitten en genexpressie in zoetwatervissen bij blootstelling aan zware metalen. The relationship between metal accumulation, metal-binding proteins and gene expression in freshwater fish during exposure to heavy metals Vandaele, Kurt Lic. Politieke Wetenschappen Oorzaken voor de evolutie en omvang van de Belgische syndicalisatiegraad, Causes of the development and size of the Belgian trade union density, Van Damme, Philip Arts Rol van chloride in de selectieve vulnerabiliteit van motorneuronen aan excitotoxiciteit. Role of chloride in the selective vulnerability of motor neurons to excitotoxicity Van de Meutter, Frank Lic. Biologie Predatie en dispersie : de invloed van lokale en regionale processen op de structuur van macro-invertebratengemeenschappen in ondiepe vijvers. Predation and dispersal : the impact of local and regional processes on the structure of macro-invertebrate communities in shallow ponds. 30

31 106. Vanderhaeghe, Floris Lic. Biologie Synecologische en syndynamische aspecten van venoevervegetaties in West-Europa. Synecological and syndynamic aspects of softwater shore vegetation of Western Europe Vanderperren, Wim Lic. Informatica V.U.B. Aspect georiënteerde specificatie voor adaptaties van componenten en component composities. Aspect oriented specification for adaptations of components and component compositions Vanderstraete, Tony Lic. Geografie Ontwikkeling van een monitoringsysteem voor koraalriffen in de Rode Zee gebaseerd op teledetectie. Development of a monitoringsystem for coral reefs in the Red Sea based on remote sensing Van de Sande, Tine Apotheker Cross-talk bij androgeen- en groeifactor-gemedieerde signaaltransductie in prostaatkankercellen. Cross-talk between androgen- and growth factor-mediated signal transduction in prostate cancer cells Van De Vijver, Koen Arts U.A. (U.I.A.) Functionele analyse van immunogene glycoconjugaten in de pathogenese van schistosomiasis. Functional analysis of immunogenic glycoconjugates in the pathogenesis of schistosomiasis Van de Weghe, Nico Lic. Geografie Ontwikkeling van een operationeel conceptueel gegevensmodel voor digitale ruimtelijktemporele geografische informatie en haar cartografische visualisatie, met toepassing op meerdere thema's en geografische informatiesystemen. Development of an operational conceptual datamodel for digital spatio-temporal geographical information and its cartographic visualization, with application to several themes and geographical information systems. 31

32 112. Van de Winckel, Ann Lic. Motorische revalidatie en kinesitherapie Somatosensorische discriminatietaken bij gezonde subjecten en CVA-patiënten : een studie met functionele MRI. Somatosensory discrimination tasks in healthy subjects and in stroke patients : a study with functional MRI Van Ginderachter, Maarten Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Lic. Geschiedenis Identificatie met de natie. Belgische arbeiders en het vaderland ( ). Identification with the nation. Belgian workers and the fatherland ( ) Van Hecke, Steven Lic. Wijsbegeerte Lic. Politieke Wetenschappen M.A. European Integration and Cooperation (GB) De uitdaging van het conservatisme voor de hedendaagse Europese christendemocratie The challenge of conservatism for contemporary European christian democracy 115. Van Heuckelom, Kris Dr. Oosteuropese Talen en Culturen De functionering van het lichtmotief in de poëzie van Czeslaw Milosz. Een structureelintertekstuele studie. The functioning of the light motif in the poetry of Czeslaw Milosz. A structural and intertextual study Van Itterbeeck, Jimmy Lic. Geologie Stratigrafische, sedimentologische en paleoecologische studie van enkele zoogdier- en dinosaurusvindplaatsen in het Krijt van Binnen-Mongolië(China), Zuid-oost Siberië(Rusland) en Transylvanië(Roemenië). Stratigraphical, sedimentological and paleoecological study of the Cretaceous mammal and dinosaur localities of Inner Mongolia (China), Southeast Siberia (Russia) and Transsylvania (Romania). 32

33 117. Van Kerkhove, Bart Lic. Toegepaste Economische Wetenschappen V.U.B. Lic. Wijsbegeerte De wiskundige praktijk : integratie van funderings- en antifunderingsopvattingen in de hedendaagse filosofie van de wiskunde. Mathematical practice : integration of foundationalist and anti-foundationalist views in contemporary philosophy of mathematics Vanlessen, Maarten Lic. Wiskunde Asymptotische analyse van orthogonale polynomen en dynamische systemen met behulp van Riemann-Hilbert problemen en het verband met universaliteit in random matrix modellen. Asymptotic analysis of polynomials and dynamical systems using Riemann-Hilbert problems and the connection with universality questions in random matrix ensembles Van Luchene, Steven Lic. Wijsbegeerte V.U.B. Het horizontale denken. Een reflectie op de structuren en de grenzen van het filosofische denken. Horizontal thinking. A reflection on the structures and limits of philosophical thinking Van Nieuwenhuyse, Inneke U.A. (U.F.S.I.A.) Handelsing. Beleidsinformatica Fundamentele wetmatigheden met betrekking tot de doorlooptijd bij productiegerichte netwerken. Fundamental relationships incorporating lead times for production networks Vanommeslaeghe, Kenno V.U.B. Lic. Scheikunde Ontwerp, theoretische studie en synthese van Histon Deacetylase (HDAC) inhibitoren. Design, theoretical study and synthesis of Histon Deacetylase (HDAC) inhibitors Vanraes, Evelyne Burg. Ir. Computerwetenschappen Multiresolutievoorstellingen van oppervlakken en drie dimensionale objecten. Multiresolution representations of surfaces and three dimensional objects. 33

34 123. Vanwalleghem, Tom Bio-Ir. Milieutechnologie Studie van ravijnontwikkeling onder bos in Midden-België. Study of gully development under forest in central Belgium Verdegem, Simon Lic. Taal- en Letterkunde : Latijn en Grieks Plutarchus' biografische strategie en ideologie. Een literaire studie van Themistocles, Aristides, Nicias, Alcibiades, Agis-Cleomenes en Aratus. Plutarch's biographical strategy and ideology. A literary study of themistocles, Aristides, Nicias, Alcibiades, Agis-Cleomenes and Aratus Verdickt, Liesbeth Bio-Ir. Milieutechnologie Simulatie en optimalisering van biologische afvalwaterzuiveringssystemen : identificatie en integratie van modellen met lage complexiteit voor eenheidsoperaties. Simulation and optimization of biological waste water treatment systems : identification and integration of low complexity models for unit operations Verhofstadt, Lesley Lic. Psychologie Het zich gesteund voelen door de partner : de rol van vroegere ervaringen, verwachtingen en specifieke interactiesequensen. Perceived social support in romantic relationships : the role of prior experiences, expectations, and relationship-specific supportive interactions Verleyen, Peter Lic. Biologie Proteomische analyse van de verpoppingsfactoren bij de grijze vleesvlieg, Neobellieria bullata en immunocytochemische studie van nieuwe peptiden bij Drosophila melanogaster. Proteomic analysis of the pupariation factors in the grey fleshfly, Neobellieria bullata en immunocytochemical localisation of novel peptides in Drosophila melanogaster Vermeulen, Wim Lic. Biochemie Structuur-functie relatie van het HP-36 headpiece subdomein in actinebindende eiwitten : een NMR studie. Structure-function relationship of the HP-36 headpiece subdomein in actin binding proteins : a NMR study. 34

35 129. Verschueren, Nikola Lic. Psychologie Visueel en verbaal deductief redeneren met causaliteit : ontwikkeling van de mentale modellen-theorie en onderzoek naar de visuele component in de mentale representatie. Visual and verbal deductive reasoning on causality : rethinking the mental model approach and investigating the visual component of the mental representation Verstraelen, Jan (1) Lic. Biotechnologie Analyse van celwandveranderingen in ouder wordende Saccharomyces cerevisiae cellen met behulp van lectines : studie van cellulaire verouderingsprocessen. Analysis of changes in cell wall in aging S. cerevisae cell with lectines : study of replicative senescence Vloeberghs, Katrien Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen U.A. (U.I.A.) Ontsluiting van de kinderkamer : dislocatie van het kindmotief in de actuele, westerse jeugdliteratuur. Opening up the nursery : dislocation of the child motif in today's western children's literature Weymans, Wim Lic. Geschiedenis Lic. Wijsbegeerte M.Phil. Political Thought and Intellectual History (GB) De staat als probleem. Hedendaagse Franse denkers (Lefort, Gauchet en Rosanvallon) over de verhouding tussen het politieke, het subject en de democratie. The state as a Problem. Contemporary French Thinkers (Lefort, Gauchet and Rosanvallon) on the relationship between the political, the subject and democracy Winne, Johan Lic. Scheikunde De polycyclisatie van epoxysqualeenanalogen met voorgevormde C-ring. The polycyclization of analogues of epoxysqualene with preformed C-ring Wouters, Michiel Burg. Natuurkundig Ir. U.A. (U.I.A.) Padintegraalbehandeling van interagerende veelfermion en veelbosonsystemen. Path integral approach to interacting many fermion and many boson systems. (1) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. 35

36 135. Wustenberghs, Tim Lic. Rechten U.A. (U.I.A.) G.G.S. Fiscaal Recht De vaste inrichting in het internationaal fiscaal recht. Begripsanalyse. De toewijzing van belastingbevoegdheid met betrekking tot ondernemingswinsten. Permanent establishment in a charging world. An eroded tax treaty principle. The allocation of taxing jurisdiction with respect to business profits Ysebaert, Walter Lic. Geschiedenis V.U.B. D.E.S. Histoire de Byzance et du Haut Moyen Age occidental Schriftelijke communicatie en de uitbouw van relatienetwerken in de twaalfde eeuw. De brievencollecties van Stefaan van Doornik als spiegel van het kerkelijk milieu in het Capetingisch koninkrijk. Written communication and networks of relations in the twelfth century. The letter collections of Stephen of Tournai as a mirror of ecclesiastical circles in the Capetian Kingdom. Promotie Adams, An Bio-Ir. Scheikunde Vorming van waardevolle Maillard aromaverbindingen door modelreacties en fermentatie. Formation of valuable Maillard aroma compounds by model reactions and fermentation. 2. Allard, Diane Lic. Biologie Sexuele selectie en reproductieve conflicten bij mieren (Hymenoptera, Formicidae). Sexual selection and reproductive conflicts in ants (Hymenoptera, Formicidae). 3. Ammann, Andreas Magister Artium (D) U.A. (U.I.A.) Het Middellandse Zeegebied als een linguïstisch areaal? Synchrone structuren en diachrone processen. The Mediterranean as a linguistic area? Synchronic structures and diachronic processes. 4. Antoons, Iris Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen V.U.B. Bimodale en bilinguale taalverwerving bij prelinguaal dove kinderen. Bimodal and bilingual language acquisition of prelingual deaf children. 36

37 5. Audenaert, Dominique Lic. Biochemie U.A. (U.I.A.) Moleculair genetische analyse van epilepsiesyndromen. Molecular genetic analysis of epilepsy syndromes. 6. Baeyens, Dieter Lic. Psychologie De relatie tussen aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en enuresis bij kinderen. The relationship between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and enuresis in children. 7. Bammens, Bert Arts Studie van de kinetiek van p-cresol en aanverwante uremische toxines bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie met behulp van stabiele isotopen. Study of the kinetics of p-cresol and related uremic toxins in patients with chronic renal failure using stable isotope techniques. 8. Benoy, Ina Apotheker U.A. (U.I.A.) G.G.S. Klinische Biologie Moleculaire detectie en kwantificering van micrometastatische ziekte bij borstkankerpatiënten: optimalisering van de methode, klinische relevantie en associatie met tumor angiogenese. Molecular detection and quantification of micrometastatic disease in breast cancer patients: optimisation of the method, clinical relevance and association with tumour angiogenesis. 9. Bernaerts, Katrien Lic. Scheikunde Ontwikkeling en gebruik van duo-initiatoren voor de bereiding van functionele polymeerarchitecturen en van oppervlak-gemodificeerd silica. Development and use of dual initiators for the preparation of functional polymer architectures and surface-modified silica. 10. Braeken, Kristien Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Functioneel genetische analyse van de Rhizobium etli 'quorum sensing' systemen in relatie tot de symbiose met zijn gastheerplant Phaseolus vulgaris. Functional genetic analysis of the Rhizobium etli 'quorum sensing' systems in relation to plant symbiosis. 37

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Leids Universitair Register Opleidingen

Leids Universitair Register Opleidingen Pagina 1 van 7 Leids Universitair Register Opleidingen 2004-2005 ECTS CROHO Datum eerste inschrijving Einde accreditatie Faculteit der Archeologie Faculty of Archaeology B Archeologie Bachelor of Arts

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2012-2013 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2013-2014 B Bestuurskunde BSc Public Administration Science

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN UITVOERINGSREGELING BESTUURLIJKE GREMIA OPLEIDINGEN 1 Algemeen Artikel 1.1: 1. Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 21 lid 2 van het faculteitsreglement. 2. Bij

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Braak, Bas ter Title: Carcinogenicity of insulin analogues Issue Date: 2015-06-18

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent

De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent De nieuwe artsopleiding aan de Universiteit Gent Prof. Jan De Maeseneer Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde Prof. Alain Verstraete P-lijn 3 bachelor Lynn Ryssaert Blok Gezondheid en Maatschappij

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION Illuminare Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) Bibliothèque nationale de France 16-18 november 2011 WOENSDAG 16 NOVEMBER 2011 17

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME 1 Monday, 15 February 2016 Graduate School of Communication Communicatiewetenschap 19:30-21:30 Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 Communication Science 19:00-21:30 Graduate School of

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven en Depressieve Symptomen van Mensen met Multiple Sclerose: De Modererende Invloed van Coping en Doelaanpassing

Kwaliteit van Leven en Depressieve Symptomen van Mensen met Multiple Sclerose: De Modererende Invloed van Coping en Doelaanpassing Kwaliteit van Leven en Depressieve Symptomen van Mensen met Multiple Sclerose: De Modererende Invloed van Coping en Doelaanpassing Quality of Life and Depressive Symptoms of People with Multiple Sclerosis:

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten (telling 01-02-2006). De Vlaamse universiteiten willen hiermee inzicht

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Master in gender en diversiteit

Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Master in gender en diversiteit Deze unieke interuniversitaire masteropleiding biedt een programma aan met inbreng van de vijf Vlaamse universiteiten: KU Leuven, UAntwerpen,

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Agenda 1. Historie 2. Strategie 3. Projecten 10/28/2013 2 Historie Spin off bedrijf van het Hubrecht

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N

Bachelor in de wijsbegeerte 180 ABA N wijsbegeerte Taal- en letterkunde 180 ABA N Katholieke Universiteit Brussel Bestaande opleiding Omgevormde opleiding: graad kwalificatie STP Soort Taal Wijsbegeerte en moraal Geschiedenis (kandidaat): afstudeerrichting Bachelor in de wijsbegeerte

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Leids universitair register opleidingen

Leids universitair register opleidingen Studiejaar Type CROHO-naam van de opleiding graad vertaling /Nederlands instructietaal studie Faculteit Campus Den Haag [Faculty Campus The Hague] 2011-2012 B Liberal Arts and Sciences: Global Challenges

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Predicting peptide interactions using protein building blocks

Predicting peptide interactions using protein building blocks Faculty of Science and Bio-engineering Sciences Department of Bio-engineering Sciences Predicting peptide interactions using protein building blocks Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie