Inhoudsopgave. Inleiding Vitalisering Centrum Boxtel 3. BRO Toekomstvisie Centrum Boxtel 5. DTMP Expertview Centrum Boxtel 15. Majolée Boxtel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding Vitalisering Centrum Boxtel 3. BRO Toekomstvisie Centrum Boxtel 5. DTMP Expertview Centrum Boxtel 15. Majolée Boxtel 2020 20"

Transcriptie

1 op Boxtel

2 2 Inhoudsopgave Inleiding Vitalisering Centrum Boxtel 3 BRO Toekomstvisie Centrum Boxtel 5 DTMP Expertview Centrum Boxtel 15 Majolée Boxtel Seinpost Boxtel gaat kleur bekennen 28

3 3 Inleiding Vitalisering centrum Boxtel Achtergrond Het centrum van Boxtel heeft in toenemende mate te maken met leegstand. Nu is de invloed van de crisis in veel dorpen en steden voelbaar. Maar wellicht speelt in Boxtel een aantal factoren dat het probleem groter maakt, zoals oververtegenwoordiging van ketenbedrijven, overwegend traditioneel ondernemerschap en problemen met inrichting en parkeren. Inmiddels is Centrummanagement ingesteld dat tot taak heeft de kwaliteit van het centrum te bewaken en te optimaliseren. Zo kan het op een professionele wijze worden beheerd, ontwikkeld en gepromoot. En wordt er gewerkt aan een sterk, aantrekkelijk kerngebied, op economisch, recreatief en toeristisch gebied. Zowel Centrummanagement als de gemeente en de ondernemers hebben behoefte aan een visie van externe deskundigen op de toekomst van het centrum van Boxtel en de gewenste vitalisering. Probleemstelling en onderzoeksvragen Gemeente, ondernemers en centrummanagement willen graag samen optrekken bij het aanpakken van de verschillende problemen. Samen bepalen hoe we opnieuw vitaliteit in het centrum van Boxtel gaan brengen. Vragen die daarbij een rol spelen zijn: - Hoe om te gaan met de geografische spreiding van het winkelapparaat en de afbakening van het centrumgebied? - Is de branchesamenstelling nog aantrekkelijk, wat mist Boxtel voor een evenwichtig winkelapparaat en hoe dit te bereiken, is de vloeroppervlakte aan winkels te groot, hoe verhoudt dit zich tot de wijk en buurtcentra? - Is het ondernemerschap voldoende ontwikkeld, spelen de ondernemers voldoende in op nieuwe winkelformules en de combinatie met internet en hoe dit te bevorderen? - Hoe kunnen de condities voor ondernemers en winkeliers verbeterd worden (inrichting, haalbare huurniveaus, vestigingsfaciliteiten)? Deze vragen hebben we voorgelegd aan een aantal experts. Via hen willen we dat de knelpunten zichtbaar worden gemaakt, de ondernemers en de gemeente een spiegel wordt voorgehouden en concrete aanbevelingen worden gedaan.

4 Resultaten Er zijn vier bureaus/deskundigen geselecteerd aan wie we deze vraagstellingen hebben voorgelegd. Het resultaat is een aantal beknopte visies op de vitalisering van het centrum van Boxtel, rekening houdend met de probleemstelling zoals we deze hebben geformuleerd. Geen onderzoek maar echt een expertview gebaseerd op de kennis van Boxtel van de bureaus en de ervaringen die men met de aanpak van de problematiek heeft. Deze visies zijn gebundeld in deze notitie die aan de gemeente, de horeca- en ondernemingsvereniging en andere betrokken instanties wordt voorgelegd. Ze geven een goed beeld van de bedreigingen en kansen. 4 Een duidelijke boodschap komt uit alle visies naar voren: Het is vijf voor twaalf voor het centrum van Boxtel en een gezamenlijke aanpak is hard nodig. Op 21 januari is door het Centrummanagement een discussieavond gepland met alle ondernemers, de gemeente en andere betrokkenen. Aan de hand van een rondetafelgesprek geven de experts een toelichting op hun bevindingen en kunnen geïnteresseerden vragen stellen. Wij hopen dat dit visiedocument en de resultaten van de discussieavond de start vormen van een intensieve en gezamenlijke aanpak om het centrum van Boxtel nieuw elan te geven. Centrummanagement Boxtel

5 5 Toekomstvisie centrum Boxtel Stichting Centrummanagement Boxtel

6 6 Toekomstvisie centrum Boxtel Stichting Centrummanagement Boxtel Rapportnummer: 205X _1 Datum: 13 december 2013 Contactpersoon opdrachtgever: de heer L. Broos Projectteam BRO: Felix Wigman, Nadja Bressers Trefwoorden: centrum, visie, Boxtel, knelpunten, kwaliteiten, kansen, vitaliteit, toekomstbestendig Bron foto kaft: Hollandse Hoogte 8 Beknopte inhoud: Diverse partijen in het centrum van Boxtel hebben de behoefte aan een visie op de toekomst van het centrum van Boxtel. In voorliggende quick scan worden kernachtig de kwaliteiten en knelpunten van het centrum van Boxtel beschreven en wordt op basis hiervan een aantal eerste aanbevelingen gedaan. BRO Hoofdvestiging Postbus AA Boxtel Bosscheweg WV Boxtel T +31 (0) F +31 (0)

7 UITGANGSPOSITIE BOXTEL-CENTRUM 7 Korte kenschets Boxtel-Centrum Het centrum van Boxtel heeft in eerste instantie een belangrijke verzorgende functie voor de inwoners van Boxtel. Daarnaast vervult het centrum in zekere mate een toeristische functie vanwege de centrale ligging in het Groene Woud. Kenmerkend voor het centrum zijn de dorpssfeer, de Zwaanse Brug, de Markt, de Dommel en natuurlijk het detailhandels- en horeca-aanbod. Belangrijke trekkers in het centrum zijn o.a. de Hema, kledingzaak 3trend en de Xenos. Maar ook de sterk aanwezige horeca heeft een belangrijke functie in het centrum. De horecazaken zijn met name geconcentreerd aan de Markt, daarnaast zijn meerdere zaken verspreid in het centrum gevestigd zoals bijvoorbeeld Villa t Hof en t Zonneke aan de Dommel en het recent geopende Brownies & Downies in de Croonpassage. Enkele feiten op een rij 1 In Boxtel-centrum zijn 89 winkels gevestigd met een totaal winkelvloeroppervlak van ca m².....centra van plaatsen met een vergelijkbaar inwonertal hebben gemiddeld 98 winkels en m²..de gemiddelde schaalgrootte van de winkels in het centrum van Boxtel ligt dus hoger. Het centrum van Boxtel telt 16 leegstaande panden van in totaal ca m² wvo..dit komt overeen met leegstandspercentages van 15,2% op pandniveau en 8,9% naar m² wvo..in centra van plaatsen met een vergelijkbaar inwonertal is dit respectievelijk 11,6% en 7,5%.....de leegstand in het centrum van Boxtel is dus bovengemiddeld te noemen. Met 36 horeca vestigingen, 6 culturele voorzieningen en 4 voorzieningen ter ontspanning 2..heeft het centrum van Boxtel een bovengemiddeld leisure aanbod, ter vergelijking: in centra van plaatsen met een vergelijkbaar inwonertal zijn dit respectievelijk 23, 2 en 2 vestigingen. Kwaliteiten Dorpssfeer en menselijke maat. Voldoende kritische massa aan doelgericht en recreatief winkelaanbod om in de behoefte van inwoners van Boxtel te voorzien. Omvangrijk leisure aanbod, met vooral veel (kwalitatief sterke) horeca. Moderne schaalgrootte winkelpanden. Vernieuwing in het centrum (o.a. Croonpassage, herontwikkeling Villa t Hof). Knelpunten Langgerekte structuur waardoor circuit ontbreekt en geen eenduidig zwaartepunt. Ruimtelijk-functionele positie Croonpassage (zichtlijnen, routing, leegstand). Te weinig parkeergelegenheid, spreiding en herkenbaarheid parkeren, betaald! Uitstraling en beleving Markt (vooral blik). Verschillen in kwaliteit van gevels. Variatie in segmentatie winkelaanbod (nu veel discount en middle of the road). Relatief veel en verspreide leegstand. Signalen over hoog huurniveau winkelpanden. 1 Locatus Verkooppunt Verkenner, check datum: april Cultuur: o.a. galerie, museum, bibliotheek. Ontspanning: o.a. zonnebank, fitness, biljart 1

8 8 2

9 TRENDS IN KOOPGEDRAG & BOXTEL-CENTRUM 9 De situatie in Boxtel kan niet los gezien worden van de landelijke ontwikkelingen in de detailhandel. Op een aantal fronten heeft de afgelopen jaren een duidelijk trendbreuk plaats gevonden. Dat stelt ook Boxtel voor de vraag welke strategie gevolgd moet worden om het centrum haar positie te laten behouden. Landelijk spelen verschillende ontwikkelingen als de economische recessie, een laag consumentenvertrouwen en toenemende internetbestedingen, waardoor het functioneren van veel winkels en winkelgebieden onder druk is komen te staan. Hierin bestaan echter grote lokale verschillen, er zijn ook centrumgebieden met florerende omzetcijfers! Volgens onderzoek van de Rabobank kan de oorzaak hiervan grotendeels gevonden worden in het veranderende koopgedrag van de consument. De consument is bereid steeds verder te reizen om te winkelen. Met name de middelgrote winkelgebieden, waartoe Boxtel behoort, zagen hun omzet als gevolg van deze ontwikkeling behoorlijk afnemen. Ontwikkeling omzet en vloerproductiviteit ( ) Ontwikkeling omzet naar herkomst ( ) Bron: Rabobank Boxtel ligt tussen de drie steden Tilburg, Eindhoven en Den Bosch, met daartussen een aantal kleinere gemeenten (o.a. Vught, Haaren, Sint-Michielsgestel, Schijndel). Boxtel concurreert voor de regionale consumentenbestedingen in de detailhandel met de grotere omliggende steden. De afgelopen jaren heeft het veranderende koopgedrag ervoor gezorgd dat de consumenten uit de kleinere gemeenten minder op Boxtel georiënteerd zijn en juist sterker op Den Bosch. Ook de inwoners van Boxtel zelf zijn minder sterk op hun eigen gemeente georiënteerd. Aan de ontwikkeling van het verschuivende koopgedrag liggen diverse factoren ten grondslag. Nog steeds zijn aanbod en afstand belangrijke factoren, echter ook andere factoren gaan een steeds grotere rol spelen. Dit zijn bijvoorbeeld keuzemogelijkheden, prijsverschillen, reclame, service, bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en 3

10 sfeer en uitstraling. Aansluiten bij het bezoekdoel is daarbij van groot belang voor het succes van een winkelgebied. Kleine winkelgebieden waar boodschappen doen centraal staat, moeten inzetten op bereikbaarheid en gemak. Grote winkelgebieden, waar juist het recreatief winkelen centraal staat, scoren met sfeer en beleving. 10 De middelgrote winkelgebieden zoals Boxtel voorzien vaak in beide bezoekdoelen. De suboptimale bereikbaarheid van het centrum van Boxtel en de beperkte (gratis) parkeergelegenheden, maken dat het centrum het verliest van kleinere winkelgebieden die op gemak zijn ingesteld. Tegelijkertijd kan het centrum van Boxtel niet concurreren met de sfeer en beleving in het centrum van de grote steden. Onder meer deze factoren maken dat het centrum van Boxtel de gunst van de consument in toenemende mate verliest. Dit vraagt om heroriëntatie op profiel en strategie. Partijen in het centrum van Boxtel moeten inzien dat de urgentie voor heroriëntatie hoog is. Potentiele ondernemers zien de waarde van het centrum van Boxtel als vestigingslocatie niet (meer), waardoor zij zich in toenemende mate buiten het centrum vestigen. Een voorbeeld is het vernieuwende initiatief de Inloopkast dat zich in de Breukelsestraat gevestigd heeft. Een oorzaak hiervoor is naar verwachting het ontbreken van de balans tussen de huurwaardes en passantenaantallen in het centrum. Actie is noodzakelijk om marginalisering van het centrum te voorkomen. 4

11 NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIG BOXTEL-CENTRUM 11 Kwaliteitsverbetering en aanbodversterking zijn noodzakelijk om het centrum aantrekkelijk te houden en daarmee de concurrentiepositie te versterken. Bij niets doen zal de aantrekkingskracht van het centrum verder afnemen, waardoor de koopstromen verder zullen afkalven en de leegstand verder toeneemt. Het gaat hierbij niet om het uitbreiden van het aantal winkelmeters, juist het samenspel tussen retail, horeca, dienstverlening, cultuur en leisure is daarbij essentieel. De functies dienen ruimtelijk goed op elkaar aan te sluiten en herkenbaar te zijn voor de consument/gebruiker. Maar ook de samenwerking tussen de exploitanten van de voorzieningen en de vastgoedeigenaren is essentieel om de consument/gebruiker te bedienen. De vraag is welke ambities, structuur en strategie daarbij moet worden gehanteerd. Visie Boxtel-centrum De kracht van het centrum van Boxtel moet gezocht worden in het bieden van de mogelijkheid tot efficiënt recreatief winkelen. Wanneer de randvoorwaarden voor het doen van boodschappen en recreatief winkelen optimaal geïmplementeerd zijn in het centrum, kan het centrum van Boxtel zich als middelgroot winkelgebied onderscheiden van kleinere winkelgebieden en grotere steden. Het centrum kan meerwaarde bieden ten opzichte van de kleinere winkelgebieden doordat hier recreatief gewinkeld kan worden, met aandacht voor beleving en betekenis. Dit vraagt om onderscheidend vermogen door het aanbieden van voldoende kritische massa (keuze, variëteit), een bijzondere ambiance (het karakter, de identiteit) en de vermenging met andere publieksgerichte functies (horeca, leisure, dienstverlening, etc.). Tegelijkertijd kan met een compact, overzichtelijk winkelgebied, een goede bereikbaarheid en voldoende (gratis) parkeren meer gemak geboden worden dan de grote steden. Dit vereist een rigoureuze aanpak. Ruimtelijk-functioneel De aantrekkingskracht van het centrum van Boxtel dient versterkt te worden door concentratie van het aanbod. In de huidige situatie kent het centrum een langgerekte structuur, met een versnippering aan winkels en andere veelal publieksgerichte functies. Het centrum strekt zich in de huidige situatie uit over de Rechterstraat (vanaf Fellenoord), Kruisstraat, Markt inclusief de Croonpassage, Rozemarijnstraat en Stationsstraat (tot de Prins Bernhardstraat). Het is zaak om de kritische massa aan publieksgerichte functies in een deel van het centrum te verhogen om met een sterke clustering van het aanbod op deze locatie de aantrekkingskracht van het centrum als geheel te vergroten. In de huidige situa- 5

12 tie is het zwaartepunt van hett centrum moeilijk te definiëren. Gevoelsmatig bevindt het zich tussen de Blokker en de Pearle. In deze visiee wordt het aanbevolenn om het aantal publieksgerichte functies in dit deel, met aansluitend de Rozemarijnstraat, Kruisstraat, Markt en Croonpassage, te verdichten. Immers, zelfss in dit deel zijn veel leegstaande panden te vinden. Zo staan er meerderee in het oog springendee panden leeg aan de Markt,, aan de Kruisstraat en staan er zelfs een tweetal panden naast de Hema leeg. In navolgende afbeelding wordt met een stippellijn aangegevenn waar in eerste instantie sterk ingezet zou moeten worden op o concentratie van publieksge- richte functies. 12 Figuur: Primaire locatie voor concentratie van publieksgerichte functies (hoofdstructuur) Inzetten op dit deel van het centrum betekent overigens niet dat de rest van het centrum geen aandacht verdient. Ook de rest van het centrum verdient de nodige aandacht. Echter, waar het voorheen in goede banenn leiden vann de groei nog voor- naar op stond, is het nu de opgave om de veranderingen in koopgedrag te vertalen een compacte, toekomstbestendige structuur. Het gaat hierbij primair om het ver- voor sterken van de aangegeven hoofdstructuur, waarbij versterkenn vooral staat verplaatsingen en kwaliteitsversterking. Goed functionerende zaken die een aanvul- gevestigd zijn, dienen actief benaderd te worden om plaats tee nemen in de leeg- ling vormen op het huidige aanbod en nu elders in het h centrumm of in de gemeente staande panden. Ook kan gedacht worden aan het faciliteren f van (tijdelijke) initia- winkel tieven en nieuwe concepten c (bijv. pop-up, showroomm voor virtuele webshop, i.c.m. horeca etc.). Het is daarbij, gezien de relatief hoge huurwaardes, noodzakelijk in overleg te trede huur den met vastgoedeigenaren om daar oplossingen voor uit te werken (bijv. verlagen, flexibele huurcontracten, ingroeihuur of omzetafhankelijke huur). Ook de relatief nieuwe Croonpassage verdient een ruimtelijk-functionelee impuls. Het is zaak de panden aan de Markt te vullen en aantrekkelijkee zichtlijnenn vanaf de Markt en Rechterstraat te creëren om de consument te interesseren de Croonpassage te be- 6

13 zoeken. Om de hoofdstructuur ook ruimtelijk aantrekkelijker te maken is het van groot belang dat de Markt een impuls krijgt, waarbij het autovrij maken en de verweving van horeca en winkelen belangrijke speerpunten zijn. Met deze keuzes ontstaat een compact, herkenbaar, sfeervol winkelgebied. 13 In de rest van het centrum zal het autonome proces van verkleuring naar nietwinkelfuncties zich naar verwachting verder doorzetten. Met de duidelijke keuze om de hoofdstructuur te versterken, zal dit proces waarschijnlijk versnellen. Het begeleiden van dit proces, met oog voor consumenten-, aanbieders- en vastgoedbelangen is de opgave. Denk hierbij aan flexibiliteit in het bestemmingsplan en het bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimte en de panden. Naar verwachting ontstaat hier een gemengd gebied met wonen, werken, diensten en winkelen. Inrichting openbare ruimte, bereikbaarheid en parkeren Het is van groot belang dat de fysieke inrichting aansluit op de functionele invulling. De inrichting en het gebruik van de openbare ruimte zijn belangrijke aspecten om een beleving te bieden. Voor het gehele centrum en met name voor de hoofdstructuur geldt daarbij dat sfeerelementen van groot belang zijn (sfeerverlichting, bankjes, groen, hanging baskets etc.). Bereikbaarheid en parkeren zijn een onlosmakelijke voorwaarde voor het functioneren van een centrum, die toegespitst moeten worden op de doelgroep middels service en maatwerk. Nabij de hoofdstructuur dient ruimte gecreëerd te worden voor (bij voorkeur gratis) parkeergelegenheden. Tegelijkertijd dient de autobereikbaarheid van het gehele centrum verbeterd te worden, middels een logische routing en heldere bewegwijzering. Ook is het van groot belang dat de verbindingsroutes vanaf de bronpunten (o.a. station, parkeergelegenheden, Sint Lucas) naar het centrum voor voetgangers en fietsers aantrekkelijk en herkenbaar zijn. Ingrepen dienen vooral van ruimtelijke aard te zijn (o.a. verlichting, bewegwijzering). Op de volgende pagina staan een aantal eerste aanbevelingen opgesomd. 7

14 Aanbevelingen Durf de keuze te maken om in te zetten op een bepaald deel van het centrum. Zet in dit deel in op het verdichten van de publieksgerichte functies middels actieve acquisitie van met name verplaatsers en het faciliteren van sterke (nieuwe) concepten. Biedt ook door ruimtelijke ingrepen sfeer en beleving in het centrum. Maak de Markt autovrij en creëer verblijfskwaliteit (o.a. OR, evenementen, winkels, horeca, etc.). Laat de Croonpassage onderdeel worden van de routing (creëer interessante zichtlijnen vanaf de Markt en vanaf de Rechterstraat, zet in op het vestigen van trekkers op de koppen aan de Markt) Treed in overleg met de vastgoedsector (bijv. middels een taskforce) om invulling van leegstand te vergemakkelijken en een zwaartepunt te creëren. Zorg ervoor dat buiten de hoofdstructuur vestiging van andere functies dan detailhandel mogelijk is middels een flexibel bestemmingsplan. Optimaliseer de bereikbaarheid door een logische routing en bewegwijzering. Ontwikkel een nieuwe parkeerstructuur: herkenbare clusters met gratis parkeren op korte afstand van de hoofdstructuur. Zorg ervoor dat de routes vanaf bronpunten naar het centrum aantrekkelijk en herkenbaar zijn. 14 8

15 15 Expertview centrum Boxtel datum: projectnummer: Aanleiding Het centrum van Boxtel kampt, net als veel andere centra in Nederland, met toenemende leegstand. Om het centrum van Boxtel vitaal te maken en te houden is centrummanagement ingesteld. In een activiteitenplan zijn initiatieven en activiteiten opgenomen die worden uitgevoerd om het centrum aantrekkelijker te maken voor bezoekers, ondernemers en bewoners. Centrummanagement Boxtel, gemeente Boxtel en ondernemers in het centrum hebben daarnaast op dit moment behoefte aan een visie van externe deskundigen op de toekomst van het centrum van Boxtel en de gewenste vitalisering. In deze korte notitie geeft Droogh Trommelen en Partners haar visie op de knelpunten van en oplossingsrichtingen voor het centrum van Boxtel. Middelgrote centra staan onder druk Winkelmarkt is veranderd van groei- naar verdringingsmarkt De winkelmarkt in Nederland is sterk aan het veranderen. Waar tot voor kort sprake was van een steeds maar groeiend aanbod vindt in toenemende mate verdringing plaats. Dit geldt voor alle typen branches en voor alle typen winkellocaties. Eén van de oorzaken van de snel wijzigende winkelmarkt is de huidige economische recessie. Daarnaast zijn er echter een aantal structurele ontwikkelingen die ingrijpend zijn en elkaar onderling versterken (zie ook het rapport Dynamiek door Beleid 1 ), zoals overaanbod (aanbod is fors sneller gegroeid dan de vraag), schaalvergroting (omvang per winkel neemt toe, aandeel filiaalbedrijven neemt toe, grote centra worden groter ten koste van kleine winkelcentra), de opkomst van internet en vergrijzing van consument (ouderen besteden gemiddeld minder in winkels) en van ondernemers (babyboomgeneratie gaat met pensioen, veelal zonder opvolging). De groei van internet, de schaalvergroting en demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing) leiden in heel Nederland tot een structureel afnemende behoefte aan fysieke winkels. Formules met een groot oppervlak en/of veel vestigingen verdringen kleinschalige spelers. Naar verwachting zal het winkelaanbod hierdoor de komende jaren afnemen, met een toename van structurele leegstand tot gevolg. Deze leegstand ondermijnt het functioneren van alle typen winkellocaties: hoofdwinkelgebieden, buurt- en wijkcentra en perifere locaties. De leegstand is niet (langer) overal invulbaar met nieuwe winkels. Middelgrote centra hebben kwetsbare positie Het centrum van Boxtel (circa m² winkelvloeroppervlak (wvo) verspreid over circa 90 winkels, exclusief leegstand) is een middelgroot centrum. Het is juist dit soort centra dat een relatief kwetsbare positie heeft in de regionale winkelstructuur: 1 DTNP (2011), Dynamiek door Beleid, Hoe de overheid de winkelmarkt stimuleert (in opdracht van HBD en CBW-Mitex (tegenwoordig InRetail))

16 16 Door de opkomst van internet wijzigt het consumentengedrag. Het marktaandeel van internetaankopen in de totale detailhandelsbestedingen in Nederland bedraagt bijna 6% (2012). In de non-foodsector heeft internet inmiddels een marktaandeel van 11%, in bepaalde branches is dit nog groter (bijv. wit- en bruingoed: 45%, sport, spel, hobby en media 15%). Het marktaandeel van internet blijft de komende jaren naar verwachting verder groeien. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar fysieke winkelruimte. Met name winkellocaties die zich onvoldoende kunnen onderscheiden van internet zijn kwetsbaar. Grote hoofdcentra (binnensteden) hebben een sterke uitgangspositie door de combinatie van een groot modisch en overig niet-dagelijks winkelaanbod, een ruim horeca-aanbod en (vaak) een historische omgeving. Deze centra kunnen zich met sfeer en beleving blijven onderscheiden van internet. Middelgrote winkelcentra (zoals het centrum van Boxtel) merken een afname van de recreatieve winkelfunctie. Dit blijkt ook uit onderzoek op basis van miljoenen pintransacties, van de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van de Rabobank 2. Ook boodschappencentra blijven kansrijk, mits het aanbod compleet is en keuze biedt in de nabijheid van de consument (gemak). Toonaangevende winkelformules in niet-dagelijkse branches, zoals mode en warenhuis, spelen in op het wijzigende koopgedrag van consumenten door in hun vestigingsstrategie de focus te verleggen van expansie (meer vestigingen, ook in middelgrote centra) naar optimalisatie van vestigingen in grote binnensteden (vergroting oppervlak op A1 locatie) 3. Met grote winkels in de grootste centra spelen toonaangevende winkelketens in op de behoefte bij consumenten aan sfeer en beleving: winkelen als vrijetijdsbesteding. Kansen op vestiging van toonaangevende (mode)ketens in middelgrote centra nemen af. Hier vestigen zich juist budget/discountwinkels. Door het gewijzigde winkelgedrag zullen middelgrote centra zoals Boxtel meer dan voorheen invulling moeten geven aan de boodschappenfunctie van het centrum om op termijn als succesvol winkelgebied te kunnen blijven functioneren. Uit zeer recent onderzoek van DTNP 4 blijkt ook dat voor de helft van de bezoekers in middelgrote centra het doen van boodschappen of een gerichte aankoop het primaire bezoekdoel is. Naast een prettig verblijfsklimaat vraagt dit om een compacte opzet en een compleet boodschappenaanbod, met sterke supermarkten als basis. De problematiek in het centrum van Boxtel Knelpunten in het centrum van Boxtel zijn groot De gevolgen van de nieuwe winkelmarkt (zoals toenemende leegstand, verdwijnen van lokale en regionale ondernemers en afnemende bezoekersaantallen) zijn ook in het centrum van Boxtel goed zichtbaar. Met name de verdere groei van het marktaandeel van internet zal er toe leiden dat de positie van het centrum van Boxtel, net als van veel middelgrote centra in Nederland, verder onder druk zal komen te staan. Een nadere analyse van de huidige situatie 2 Rabobank (2013), Fun of functie, Verschuivingen in ruimtelijk koopgedrag 3 DTNP (2012), Persbericht : Recessie en internet: winkels focussen op grote centra en de factsheet Onderzoek vestigingsstrategie toonaangevende winkelformules (http://dtnp.nl/informatie/nieuws.html) 4 DTNP (2013), Persbericht : Supermarkten kurk voor middelgrote centra en de factsheet Onderzoek bezoekmotieven in middelgrote centra (http://dtnp.nl/informatie/nieuws.html) Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 2

17 17 leidt tot de conclusie dat in het centrum van Boxtel een aantal specifieke knelpunten aanwezig zijn, die ervoor zorgen dat de problematiek hier mogelijk nog sterker speelt. Winkelaanbod: weinig onderscheidend, trekkers ontbreken Op basis van gegevens van Locatus 5 kan geconcludeerd worden dat het winkelaanbod in het centrum van Boxtel met circa m² wvo van gemiddelde omvang is (± m² wvo gemiddeld in plaatsen met circa inwoners). Ook de branchesamenstelling en de filialiseringsgraad in het Boxtelse centrum wijken niet erg af van vergelijkbare centra. De leegstand in het centrum van Boxtel is iets groter dan gemiddeld (13% versus 11% gemiddeld). Een nadere kwalitatieve analyse van het winkelaanbod in het centrum van Boxtel levert echter een aantal belangrijke knelpunten op: De twee grootste publiekstrekkers (supermarkten Albert Heijn en Lidl) liggen buiten het centrum, er is geen directe (functionele) relatie tussen deze belangrijke aanbieders en het overige winkelaanbod. De omvang van de leegstand in het centrum van Boxtel (ruim m² wvo) is niet veel groter dan gemiddeld. Opvallend is dat de leegstaande panden zich verspreid over het hele centrumgebied bevinden. Een helder A1-gebied (met sterke winkelfunctie) ontbreekt. Het aanbod bestaat overwegend uit winkels in het midden- en lagere marktsegment. Mede hierdoor is het centrum van Boxtel weinig onderscheidend ten opzichte van andere (veelal grotere) centrumgebieden in de omgeving. De aantrekkingskracht van het Boxtelse centrum is dan ook beperkt. Bijkomend probleem in Boxtel is het feit dat relatief veel aanbod (met name supermarkten) buiten het centrum is gelegen. Naast het centrum zijn er in Boxtel nog twee winkelcentra voor dagelijkse boodschappen: wijkwinkelcentrum Oosterhof met Jumbo en Aldi als trekkers en buurtwinkelcentrum Selissen met Plus als belangrijkste aanbieder. Inwoners van Boxtel hebben daarmee veel keuzemogelijkheden bij het doen van de dagelijkse boodschappen. Het centrum maakt hier echter nauwelijks deel van uit. Ruimtelijke structuur en verblijfsklimaat: compact A1-gebied ontbreekt, inrichting onaantrekkelijk Naast een weinig onderscheidend winkelaanbod en het ontbreken van publiekstrekkers in het centrum, zijn ook de functioneel-ruimtelijke opzet en de uitstraling van het centrum van Boxtel belangrijke knelpunten: Winkelaanbod verspreid over een groot, langgerekt gebied, geen herkenbaar A1-gebied. Bijdrage Croonpassage aan winkelcircuit is beperkt. Grote loopafstanden (ca. 600 meter tussen Expert en Scapino) met grote onderbreking in winkelfront aan weerszijden van de Dommel. Onvoldoende parkeergelegenheid nabij de winkels (autobereikbaarheid is juist in dit type centra een belangrijke randvoorwaarde: inspelen op gemak). In smalle deel van de winkelstraat (ter hoogte van Hema) staat verblijfsklimaat onder druk door aanwezigheid van fietsers. Weinig sfeervolle inrichting (o.a. weinig groen). 5 Locatus Online (november 2013) Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 3

18 18 De functionele en ruimtelijke knelpunten zorgen ervoor dat het centrum van Boxtel voor veel consumenten te weinig onderscheidend en aantrekkelijk is. De concurrentiepositie van Boxtel in de regio is daardoor zwak. Aanbevelingen voor het centrum van Boxtel Conclusie: actief ingrijpen noodzakelijk Geconcludeerd kan worden dat de huidige aantrekkingskracht van het centrum van Boxtel beperkt is: grote publiekstrekkers ontbreken, het aanbod is weinig onderscheidend, het winkelgebied is niet compact, een herkenbaar hart ontbreekt, de parkeervoorzieningen zijn onvoldoende en het verblijfsklimaat is weinig aantrekkelijk. De trends in de detailhandel, met name de verdere groei van het marktaandeel van internet en afname van zelfstandige ondernemers, leiden in dit type centra tot een verdere afname van de behoefte aan winkels, met leegstand en verloedering als gevolg. Een aantal sterke punten biedt kansen voor de toekomst. Genoemd kunnen worden de aanwezigheid van de Dommel, de dorpse uitstraling met een aantal karakteristieke panden, een aantal goede winkels en horecagelegenheden en diverse actieve ondernemers. Echter, zonder actief ingrijpen zal de eerder geschetste neergaande spiraal niet worden gekeerd. Leegkomende winkelruimte wordt niet meer ingevuld met winkels. Gezocht zal moeten worden naar alternatieve invullingen. Keuzes in de ruimtelijke structuur zijn nodig om te komen tot een compact, vitaal centrum. Keuzes maken in detailhandelsbeleid Gelet op het sterke aanbod in de omgeving (grotere winkelcentra) kan het winkelaanbod in Boxtel hoofdzakelijk een functie vervullen voor inwoners uit Boxtel en directe omgeving. De (beperkte) potenties zijn in Boxtel verdeeld over relatief veel locaties. Naast het centrum zijn de twee winkelcentra in de wijken belangrijke aankoopplaatsen voor frequente aankopen voor inwoners van Boxtel. Om het centrum van Boxtel weer vitaal en sterk te maken, zijn keuzes in de detailhandelsstructuur op gemeentelijk niveau nodig. Een goede boodschappenfunctie in het centrum van Boxtel wordt steeds belangrijker. Versterking van het dagelijkse aanbod (supermarkten) in het centrum is dan ook aan te bevelen. Binnen centrum streven naar compact winkelgebied Potenties bundelen geldt niet alleen op de schaal van Boxtel als geheel, maar ook binnen het centrum. Een van de knelpunten is de grote spreiding van winkels over een langgerekt gebied. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt over de afbakening van het centrumgebied (streven naar meer compact winkelgebied) en over de functie van deelgebieden daarbinnen. In kansrijke delen zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om de winkelfunctie verder te versterken. In delen van het centrum, die (op termijn) minder geschikt zijn voor winkels is transformatie nodig. Hier zal gezocht moeten worden naar alternatieve invullingsmogelijkheden. Daarnaast is het van belang de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en het verblijfsklimaat (inrichting, sfeer) te verbeteren. Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 4

19 19 Gezamenlijke verantwoordelijkheid Een sterk centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, ondernemers en eigenaren. Deze partijen hebben elkaar nodig om samen te komen tot een aantrekkelijk centrum, waar consumenten graag naar toe komen en waar ondernemers kunnen investeren. Met de oprichting van Centrummanagement Boxtel is een belangrijke stap gezet om het centrum van Boxtel weer vitaal te maken. Ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren werken samen actief aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven in het centrum van Boxtel. Doel is een aantrekkelijk centrum voor bezoekers, ondernemers en bewoners. De activiteiten van het centrummanagement richten zich op bereikbaarheid en parkeren, PR en communicatie, evenementen, veiligheid, inrichting en beheer, en branchering en leegstand. Om ervoor te zorgen dat er een optimale afstemming van initiatieven en activiteiten plaatsvindt, en inzet en middelen zo effectief mogelijk en op de juiste locatie worden ingezet, is het aan te bevelen een breed gedragen visie op het centrum op te stellen. In een functioneel-ruimtelijke centrumvisie worden de kaders bepaald waarbinnen de acties en maatregelen van betrokken partijen worden uitgevoerd. Het gaat hierbij concreet om de afbakening van het centrumgebied, de omvang en samenstelling van het winkel-, horeca- en overig publieksgericht aanbod, de ruimtelijke structuur en routing in het centrum (inclusief ligging van trekkers), de bereikbaarheid en parkeersituatie en de inrichting van openbare ruimte en uitstraling van het centrumgebied. Plan van aanpak Om op korte termijn duidelijkheid over de toekomst van het centrum en de kansen voor de verschillende deelgebieden te kunnen bieden aan eigenaren, ondernemers en gemeente ziet het plan van aanpak er als volgt uit: 1. Opstellen centrumvisie: Uitvoering van de visie duurt circa 3 maanden. In deze visie wordt een onderbouwde keuze gemaakt welk deel van het centrum versterkt kan/moet worden met winkels, horeca e.d. en in welk deel transformatie moet plaats vinden naar andere functies en gebruikers. Het is belangrijk dat de visie wordt opgesteld in gezamenlijke opdracht van gemeente, ondernemers en eigenaren. Het onderzoeks-proces is gericht op het verkrijgen van draagvlak bij de stakeholders. 2. Opstellen detailhandelsstructuurvisie: De visie op het centrum kan gebruikt worden als basis voor de detailhandelsstructuurvisie voor de hele gemeente. 3. Acties en maatregelen opnemen in activiteitenprogramma centrummanagement: Op basis van de visie kunnen concrete acties en maatregelen voor het versterken van het centrum worden benoemd. Deze kunnen worden opgenomen in het activiteiten-programma van het centrummanagement. 4. Draagvlak voor verandering creëren bij eigenaren in het transformatiegebied: Hiervoor is een gedegen analyse nodig van gebruiksmogelijkheden van panden en van potentiële nieuwe gebruikers. Voor de zeer korte termijn is het van belang dat gestreefd wordt naar tijdelijke invulling van leegstaande panden. Daarbij kan gedacht worden aan etalageprojecten, beeldende kunstenaars, pop-up stores, starters, ambachten etc. Met deze tijdelijke invullingen kan de aanblik van het centrum worden verfraaid. Ook deze projecten kunnen in het activiteitenprogramma worden opgenomen. Droogh Trommelen en Partners (DTNP) 5

20 20 Boxtel 2020 Visie op een toekomstbestendig en vitaal centrum

21 21 Boxtel 2020 Visie op een toekomstbestendig en vitaal centrum 7 december 2013 ing. M.R. Majolée met bijdrage van Arne Zimmerman, ZB Retail in opdracht van Centrummanagement Boxtel Marc Majolée Keerkade 9 TEL KVK Visie op winkelvastgoed 3831 SN Leusden ING BTW NL B01

22 Inhoudsopgave 22 1 De vraagstukken voor Boxtel-centrum De retailwereld sinds 2008: Look, Listen, Learn! Visie op de gewenste vitalisering Voorwaarden voor succes... 5 i

23 1 De vraagstukken voor Boxtel-centrum De gemeente Boxtel heeft de ambitie om de detailhandel- en horecastructuur te optimaliseren (bron: Visie op detailhandel en horeca in Boxtel, November 2009 ). Is het vijf voor twaalf voor Boxtel? vormt de vertreksituatie voor het Centrummanagement. (bron: Plan van aanpak, oktober 2012). De werkelijkheid is dat anno 2013 de leegstand in het centrum van Boxtel toeneemt, over plannen voor goede parkeervoorzieningen nog geen besluit is genomen en de inrichting van het openbaar gebied te wensen over laat. 23 Zowel gemeente, centrummanagement als de ondernemersvereniging, beseffen nu dat het tijd is voor actie. Het vertrekpunt, afkomstig uit de hierboven genoemden plannen: Uitgangspunt is de bestaande structuur; dorpskenmerken zijn leidraad; gebiedsafbakening en doelgroepen ondernemers; Het Nieuwe Winkelen; Samenwerken. De vitaliteit van het centrum van Boxtel vraagt om keuzes maken. In onderstaande visie wordt krachtig ingegaan op wat nodig is voor een toekomstbestendig centrum en consumentgericht winkelen in Boxtel. Dit als antwoord op de vragen: 1. Hoe om te gaan met de geografische spreiding van het winkelapparaat en afbakening van het centrumgebied; 2. Is de branchesamenstelling (nog) aantrekkelijk, wat mist Boxtel en hoe dit te bereiken, wat is de schaalgrootte van de winkels, relatie met aanbod in de wijken; 3. Hoe staat het met het ondernemerschap, nieuwe winkelformules en internet; 4. Hoe kunnen de condities voor ondernemers en winkeliers verbeterd worden. Deze uitgangspunten en doelstellingen vormen de basis voor de visie op het centrum. 2 De retailwereld sinds 2008: Look, Listen, Learn! De huidige crisis in de detailhandel is vooral het gevolg van het (psychologisch) klimaat van de economie én van de economische omstandigheden: dalende huizenprijzen, bevriezing van pensioenen, dalende inkomens, stijgende werkloosheid, angst als gevolg van het verdwijnen van hypotheekrente-aftrek, bezuinigingen etc. Deze economische omstandigheden zijn ook structureel van aard: de welvaart zal de komende 30 jaar veel minder sterk toenemen als in het verleden (verwachting : 1% inkomensgroei per jaar). Dit heeft een enorm dempend effect op de uitbreidingsvraag naar producten en diensten, naar voorzieningen en dus ook naar vastgoedproducten zoals winkels. Consumentengedrag: boodschappen doen, winkelen, doelgericht en internet Nederlanders winkelen veel. Consumenten winkelen efficiënter. Veel waardering voor webshops Winkelgebieden: gemak, kwaliteit aanbod en parkeren bepalend Winkelgebieden: Profilering en onderscheidend vermogen Volledigheid en kwaliteit in relatie tot elkaar: value for money. Parkeertarieven staan in geen verhouding tot dat wat geboden wordt Loyaltyprogramma s dragen nog weinig bij aan het city lounge gevoel Internet: de groei neemt af, maar het is er, blijft en het belang neemt toe Het webshoppen groeit, marktaandeel is nog beperkt en nog niet winstgevend Winkelen via internet zal nog sterk veranderen de komende jaren Het gaat om gemak Cross channel heeft de toekomst

24 De landelijke trends vertaald in 5 doelen voor Boxtel: 1. De Boxtelse consument moet meer centraal staan en verleid worden. 2. De Boxtelse retailer moet veranderen van visser naar jager. 3. De Boxtelse winkelstraat, de basis schoon, heel, veilig, is (nog) niet op orde! 4. De Boxtelse winkelstructuur zal moeten aansluiten bij 3-deling consumentengedrag. 5. Het Boxtelse Nieuwe Winkelen kan de manier zijn om de online consument ook offline te bedienen; invoer stapsgewijs en bottum up, vanuit ondernemers Visie op de gewenste vitalisering Uit gesprekken met ondernemers komt het beeld naar voren dat de ontwikkeling van het centrum van Boxtel op het vlak van recreatief winkelen de afgelopen 10 jaar stilgestaan heeft. De visie op de aanpak van het centrum aan de hand van de 4 vraagpunten. I. Geografische spreiding centrumgebied De volgende uitspraken en wetenswaardigheden verklaren wellicht de huidige spreiding dan wel het balanceren op 2 gedachten van het winkelaanbod in het centrum: - veel mensen komen nooit in het centrum van Boxtel weten niet wat er gebeurt, - familiewinkels doen het goed in Boxtel, vooral in laag- en middensegment, - jarenlang heeft er een soap gespeeld rond komst C&A, gemiste kans voor Boxtel, - de Stationsstraat werd in vroeger tijden omgedoopt tot de P.C. Hooft van Boxtel. - goed parkeren is al 10 jaar onderwerp van studie, in Schijndel doen ze het gewoon. Het centrum kenmerkt zich door een langgerekt lint van winkels aan de Rechterstraat en de Stationsstraat. Met vooral aan de uiteinden (kop Rechterstraat en Stationsstraat) grote, diepe panden (oa Scapino, Tinks, Schoenenreus, Frans Theelen, Expert). En er staan ook een aantal grote panden leeg of er is sprake van een woning in de winkelas. De Breukelsestraat, Molenstraat, Kruisstraat en Rozenstraat zijn zijstraten waarin het aanbod beperkt blijft tot het begin en betreft vooral kleine, zelfstandigen. Enige positieve uitzondering vormt de Kruisstraat, die profiteert van zijn gunstige ligging tussen de Markt en het best bewinkelde deel van de winkelstraat, tussen Blokker en de HEMA/Pearle. De Kroonpassage is mooi van opzet, de invulling is matig en heeft (te) beperkte trekkracht. De horeca bevindt zich hoofdzakelijk aan de Markt. Daarnaast is er lunchroom t Zonnetje en er tegenover Villa t Hof. De bibliotheek bevindt zich achter de HEMA. Het parkeren concentreert zich in het midden op de Markt en het er achter gelegen gebied ( achter den Ouden ). Aan de noordzijde van het centrum vormt het Breukelseplein een belangrijk gratis bronpunt. De inrichting van het openbaar gebied (bestrating, straatmeubilair) toont gedateerd en de paaltjes geven aan waar het winkel- annex wandelgebied inclusief fietserszone (!) ophoudt en begint. Het gemeentehuis en de Markt, de bomen tussen Blokker en Zeeman en de Dommel met pas aangelegde aanlegstijger vormen de attractieve elementen. De leegstand weerspiegelt de economische crisis in het algemeen en de effecten daarvan op het winkelbestand: op A1-stand pal naast de HEMA is al jaren sprake van leegstand dan wel wisselende verhuur (laatst: Belcompany). Ketens tonen niet of nauwelijks interesse voor een vestiging in het huidige centrum van Boxtel en de huren dalen. Boxtel zal een keuze moeten maken! Of al haar energie inzetten op het aantrekkelijker maken van de huidige, lange winkelstraat via een bredere mix van voorzieningen (winkels, horeca, diensten, cultuur); Of er moet ingezet worden op concentratie van winkels en een rondje Boxtel. Beide mogelijkheden en noodzakelijke ingrepen zien er als volgt uit. 2

25 Scenario I: langgerekt 25 Huidig gebied van Rechterstraat t/m Stationsstraat (incl. Breukelsestraat) Markt parkeren (ondergronds of garage) Rabobanklocatie en/of nabijgelegen tuinen: parkeren - garage dan wel grondgebonden Kroonpassage: geen winkelfunctie meer, herontwikkeling tot gemeentehuis met gemeentelijke diensten/baliefuncties, bibliotheek, kinderopvang, gemeenschapshuis Herinrichting openbaar gebied tot wandelzone van kop Stationsstraat (ter hoogte van Rabobank) t/m Rechterstraat (ter hoogte van Blokker), fietsers te gast Trekkers (Action) terug naar centrum: Pand Theelen Pand Mooi/Belcompany+bibliotheek Pand Rabobank Scenario II: compact Winkelgebied (autovrij) korter; van halverwege Stationsstraat (ter hoogte van Jola-Toko) t/m Rechterstraat-Rozemarijnstraat (hoek Blokker) Rondje Rechterstraat-Kroonpassage-Markt- Rozemarijnstraat (incl. Kruisstraat) Parkeren den Ouden c.q. pastorietuin c.q. vijver gemeentehuis Parkeren achter Toko Herinrichting openbaar gebied: A1-wandelzone in genoemde compact gebied en daarbuiten (Stationsstraat-noord resp. Rechterstraat-zuid) auto-bereikbaar en andere bestrating. Trekkers (Action) terug naar centrum: Pand Theelen Pand Mooi/Belcompany+bibliotheek Pand den Ouden Voorkeursvariant: Scenario II. Dit biedt voor de toekomst de beste kansen op een compact, beloopbaar en attractief winkelgebied waarin ondernemingen willen investeren. 3

26 II. Branchering en profilering Het winkelaanbod van Boxtel is met m² (excl. leegstand) voor de ruim inwoners (gemeente ca ) ruim te noemen. Het winkelapparaat van Boxtel bestaat uit een centrum, wijkwinkelcentra Kapelweg, Oosterhof en Selissen) en grootschalig en verspreid aanbod in de periferie (bedrijventerrein, bebouwde kom). Het perifere aanbod is relatief omvangrijk: 37% van het aanbod tegenover 47% in het centrum! 26 De sterke en zwakke onderdelen van het winkelaanbod blijken best uit een vergelijking met het gemiddelde van de regioplaatsen* waarmee Boxtel direct moet concurreren: Dongen, Geldrop-Mierlo en Nuenen. Het sterke(re) Schijndel is door haar regiofunctie en veel grotere winkelaanbod (ca m²) niet meegenomen. Tabel Branchering winkelaanbod Boxtel regionaal* vergeleken onderbemeten Gemiddeld Overbemeten Ruim bemeten antiek & kunst levensmiddelen pers. verzorging warenhuis hobby juwelier & optiek kleding & mode media wonen sport & spel schoenen & lederwaren det. Overig plant & dier hh. & luxe-art. auto & fiets bruin & witgoed Dhz ZWAK STERK ZWAK Boxtel en dan vooral het centrum, blijkt ruim voorzien in het modisch aanbod (inclusief schoenen), huishoudelijk en luxe-aanbod en bruin & witgoed. Belangrijk hierbij is te beseffen dat een deel van dit aanbod waaronder Scapino, Marskramer (recent verhuisd naar Selissen) en EP (Selissen) niet direct tot het centrum horen. De belangrijkste keuze voor de toekomst op basis van bovenstaande analyse is 2-ledig: 1. Het aanbod in de wijkcentra zal nog meer dan nu zich primair moeten richten (en beperken) tot aanbod dat past bij dagelijks boodschappen doen; 2. Winkels als Action, Marskramer, EP en enkele zelfstandige aanbieders die veel bezoekers trekken, zijn potentiële verplaatsers die in de Boxtelse situatie goed in het centrum passen. III. Ondernemerschap via cross chanel en Het Nieuwe Winkelen Het Centrummanagement in Boxtel timmert aan de weg. De SWOT-analyse heeft zaken op een rij gezet die allen relevant zijn voor een attractief en toekomstbestendig Boxtel. Zaken als meer belevingswaarde, uniforme openingstijden, marketing en promotie, Het Nieuwe Winkelen, overleg leden OCB-niet-leden zijn alle relevant. Echter, de kern lijkt te ontbreken: Wat wil Boxtel zijn? Waar staat het voor? Sterk is dat Boxtel beschikt over een Ondernemersfonds en promotiebijdrage, actief centrummanagement, ondernemersvereniging met een nieuw en jong bestuur die de schouders er onder willen stellen. De evenementen (braderie, Beach volley, Sterkste Man, herfstfeest) zijn jaarlijks druk bezocht. De aanpak van de Dommel en aanlegsteiger biedt kansen voor toerisme en recreatie, evenals de historische as door het centrum. Echter, dit alles moet uitgedragen en gepromoot worden door alle ondernemers in het centrum. Inretail ( Retail 2020 ), HBD en Kamer van Koophandel promoten al sinds 2010 een omslag in denken en handelen bij ondernemers ( van visser naar jager en crosschanneling ). De ervaring met Veenendaal en Leeuwarden leert dat het invoeren van Het Nieuwe Winkelen niet van bovenaf moet opgelegd, maar stapsgewijs, van onderaf met en door de ondernemers moet gebeuren. Met een aantal enthousiaste ondernemers als trekkers : starten met een overkoepelende website waar een ieder bij aan kan takken. 4

27 IV. Condities: compact, compleet, comfortabel en bereikbaar In de visie van de gemeente en centrummanagement staat beleving en vermaak. Echter, Boxtel (b)lijkt daar nog niet klaar voor. Dit uit zich in visuele en organisatorische zaken: - matige uitstraling winkelgebied en openbare ruimte - geen uniforme openingstijden en gezamenlijke fysieke profilering - ontbreken goede spreiding parkeervoorzieningen direct aansluitend op KWG - ontbreken vastgoedpartijen in centrummanagement - leegstand (groeiend, verbloemde leegstand, winkels lang leeg en vooral grote panden) - ontbreken duidelijke visie op kracht en onderscheidend vermogen Boxtel. 27 De consument heeft in de regio veel te kiezen: Den Bosch, Eindhoven en Schijndel hebben hun zaken goed op orde. Zij bieden de belangrijkste basisvereisten (3 C s) die de consument aan een winkelgebied stelt: compact en overzichtelijk winkelgebied, compleet aanbod aan winkels, horeca en cultuur, logische geclusterd, gemak en comfort door parkeren als bronpunten op korte afstand van het winkelgebied met betalen achteraf en een attractieve inrichting van de openbare ruimte met sfeer, muziek, evenementen etc. 4 Voorwaarden voor succes De detailhandel in Nederland maakt met de komst van internetwinkelen de 4 e grote revolutie mee na achtereenvolgens invoering zelfbediening ( 60-70), PDV en meubelboulevards ( 80) en funshopping en verruiming openingstijden in de jaren 90. Van alle aankopen en omzet gaat in de non-food sector inmiddels 10% via webwinkels. In het Boxtelse centrumgebied uit dit zich niet alleen in toenemende leegstand, ook is een groot verschil in de wijze waarop ondernemers hierop inspelen. De ene helft van de profileren hun crosschannelbenadering, andere ondernemers denken dat de klant vanzelf hun winkel weet te vinden. Het verleiden van de consument die in de regio een legio aan attractieve winkelgebieden heeft, moet gezamenlijk en gericht op kwaliteit worden opgepakt. De top 3: 1. aanpak openbare ruimte (bestrating, meubilair, groen etc.) 2. afbakening compact(er) en autoluw winkelgebied met eigen bestrating en uniforme openingstijden, uithangborden, bereikbaarheid (effect spoorafsluiting!?) en parkeren 3. gezamenlijke website voor profilering en vindbaarheid door de consument. Ontwikkelaars Consument Overheden t Ondernemers Het centrumgebied van Boxtel heeft een kans, mits in het belang van de consument: 1. keuzes maken: wat doen we wel en wat vooral niet 2. samenwerken: gemeente, centrummanagement, ondernemers, vastgoedeigenaren en belangenorganisaties. 3. prioriteitstelling: eerst basis op orde (schoon, heel, veilig), goed bereikbaar en voldoende parkeren. 4. profilering: wat wil Boxtel zijn en uitdragen? Onderscheidt je waarin je sterk bent! 5. Het Nieuwe Winkelen: bottum up, met trekkers en leer van andere winkelgebieden! 5

28 Boxtel gaat kleur bekennen Inleiding Het centrum van Boxtel kampt met leegstand. Verschillende panden -verspreid over het centrum- staan leeg. Uit gesprekken met ondernemers en makelaars ontstaat het beeld dat het aanbod niet aansluit bij de vraag vanuit de markt. Sommige eigenaren beseffen nog niet voldoende dat het winkellandschap fundamenteel aan het veranderen is. De maatvoering van de beschikbare panden varieert van 70 tot ruim 650 vierkante meter. Panden zijn door de combinatie van ligging, omvang, uitstraling en gevraagde huurprijs niet langer courant. Voor een aantal ondernemers is dit aanleiding geweest om te verplaatsen naar de randen van het centrum, waardoor het centrum verder wordt uitgehold. Het centrum is te uitgestrekt. De volgende deelgebieden zijn te onderscheiden: Het gebied dat bestaat uit de Markt, de Kruisstraat, de Rechterstraat en De Croon is kansrijk als winkelgebied. Een belangrijk deel van de bekende formules is in dit deel te vinden. De consument kan vlakbij de winkels in dit gebied parkeren. De Breukelsestraat en de Stationsstraat (vanaf modehuis Frans Theelen) hebben op langere termijn onvoldoende perspectief voor detailhandel. Transformatie naar een straat waar woningen en diensten domineren ligt voor de hand. De Zwaansebrug is de schakel tussen het gebied ten oosten van de Dommel en het gebied ten westen daarvan. Deze schakelfunctie wordt nu niet goed ingevuld. De consument ervaart een afstand door de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte en de invulling van de plint. Het deel tussen de Prins Bernhardstraat en de Hoek Molenstraat is ingericht als voetgangersgebied. Qua invulling van de panden is het geen winkelgebied. De bezoeker vindt een mix van woningen, winkels, dienstverlening en her en der leegstaande panden. Het is niet aannemelijk dat dit gebied volledig met winkels gevuld zal worden. Een mix van functies, met een stevige vertegenwoordiging van winkels, ligt meer voor de hand. Interessant is de hoek Breukelsestraat Stationsstraat; de potentie als verblijfsgebied wordt nu nog onvoldoende benut. De Rechterstraat ten westen van de kruising met de Prins Bernhardstraat kent een mix aan functies. Een trekker in dit deel van het centrum is modehuis Frans Theelen (met daarachter parkeerplaatsen). Ook het oostelijke deel van de Rechterstraat (voorbij de kruising met de Markt) kenmerkt zich door een mix aan functies. De winkelfunctie staat hier gezien de leegstand duidelijk onder druk. Het tegengaan van leegstand is een belangrijk actiepunt voor het centrummanagement Boxtel. Zij wil daarbij graag samenwerken met de gemeente, ondernemers en eigenaren. Centrummanagement Boxtel heeft Seinpost uitgenodigd via een expertview een spiegel voor te houden en concrete aanbevelingen te doen voor de aanpak van de leegstand. Deze zijn hieronder opgenomen. De notitie is opgesteld in samenwerking met LOS Stadomland. 2. De nieuwe werkelijkheid De winkelmarkt verandert snel en structureel De sector verkeert sinds de crisis in zwaar weer, wat zich uit in dalende omzetten en toenemende leegstand. Er komen een aantal zaken samen die elkaar versterken: De bevolking vergrijst en ontgroent. In Boxtel blijft de bevolkingsomvang nagenoeg gelijk maar het aandeel 55-plus neemt toe van zo n 18% in 2013 naar ruim 36% in Dit heeft gevolgen voor de omzet: ouderen besteden minder bij de detailhandel dan jongeren en gezinnen met kinderen. De consument houdt zijn hand op de knip vanwege de crisis. Dit leidt tot omzetdalingen waarbij de totale non-food omzet inmiddels onder het niveau van 2000 is gezakt. Vooral de doe-het-zelf en woonbranche kampen met een forse afname, maar ook de omzetten bij kledingwinkels is de laatste jaren afgenomen. In de foodsector is de omzetgroei gestagneerd en nemen de volumes licht af. december 2013 pagina 1

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Van centrummanagement naar winkelmanagement

Van centrummanagement naar winkelmanagement Gemeente LIEDEKERKE Toelichting op 9 juni 2011 Waarom is dit onderzoek nodig? Gemeentelijk handelsapparaat zit in een negatieve tendens. Het gemeentebestuur wenst op basis van het RUP Kerngebied delen

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

Discussieavond Detailhandels- en horecavisie Boxtel Datum: Woensdag 8 oktober Tijdstip: uur Locatie: Classic Parc Boxtel

Discussieavond Detailhandels- en horecavisie Boxtel Datum: Woensdag 8 oktober Tijdstip: uur Locatie: Classic Parc Boxtel Discussieavond Detailhandels- en horecavisie Boxtel Datum: Woensdag 8 oktober Tijdstip: 19.30 22.00 uur Locatie: Classic Parc Boxtel Inleiding 150 Betrokken ondernemers, bewoners en geïnteresseerden verzamelde

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder Actualisering PDV/GDVbeleid FoodValley Raadsinformatiebijeenkosmt 23 november 2016 Guido Scheerder 2 Inhoud presentatie Doel actueel PDV / GDV beleid Projectaanpak Definities Actuele aanbodstructuur Vraag

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL Retail in beweging Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL 2016 Marc Majolée INRETAIL RETAILTRENDS Welkom in de nieuwe retailwereld! INRETAIL 2016 INRETAIL PROGNOSE ON-LINE KOPEN INRETAIL

Nadere informatie

Toekomst detailhandel Deventer

Toekomst detailhandel Deventer Toekomst detailhandel Deventer Binnenstadsavond 10 december Theo van Raaij, adviseur economie Gemeente Deventer Winnaars en verliezers Wanneer is de detailhandel kwetsbaar? Wanneer heeft de detailhandel

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014

Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert. Nadja Bressers 7 mei 2014 Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Weert Nadja Bressers 7 mei 2014 Opzet presentatie Vraagstelling Termen PDV en GDV Aanbodanalyse Trends en ontwikkelingen Perspectief en marktmogelijkheden Visie

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 32 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Winkelmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Consumenten besteden meer,

Nadere informatie

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit N I J V E R D A L Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit V O O R W O O R D I N H O U D 1. Kengetallen 2. Het onderscheidend vermogen van Nijverdal 3. Winkelstructuur en beleid 4. Het winkelaanbod:

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland

Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland datum: 25-9-2013 projectnummer: 1333.0813 Notitie beoordeling centrumplan Nieuw-Lekkerland Inleiding In het dorp Nieuw-Lekkerland (samen met Kinderdijk circa 9.500 inwoners) zijn twee winkelcentra, te

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO

Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO 1. Inleiding De provincie Noord-Brabant heeft in januari 2013 een symposium georganiseerd over de ontwikkelingen in de detailhandelssector.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Adviseurs voor ruimte en strategie

Adviseurs voor ruimte en strategie Adviseurs voor ruimte en strategie Gebiedsvisie en ontwerp Masterplan centrum Borne Binnenstadsvisie Purmerend Centrumplan Haaksbergen Haalbaar programma Leegstand Routing Centrumvisie Publiekstrekkers

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Programma. Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden. Grote verschil Nederland en België. Het aanbod in de periferie

Programma. Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden. Grote verschil Nederland en België. Het aanbod in de periferie Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden WinkellocatieMarkt Belgie 2014 Gent, 27 februari 2014 Henk J. Gianotten henk@garma.nl www.garma.nl Programma 1. Enkele belangrijke trends Demografie Economie

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Retail Management Center

Retail Management Center Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1 Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische

Nadere informatie

Detailhandel in Nederland

Detailhandel in Nederland Planbureau voor de Leefomgeving De wetenschap van het winkelen Randstad Koopstromonderzoek Haarlem, 8 februari 2017 www.pbl.nl Onderzoeksinstituut voor de Rijksoverheid Kennis voor beleid Milieu Natuur

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Vraagstimulerende maatregelen

Vraagstimulerende maatregelen Dynamica in de retail. Deze week is er een spraakmakend rapport uitgekomen dat de situatie in de winkelretail beschrijft. Het rapport van Dynamis komt tot de conclusie dat vraagsturing niet tot het gewenste

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen. Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen.  Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur De afdeling DAD/HBD Even voorstellen 1 www.hbd.nl Werkveld Adviseren en begeleiden van ondernemers- verenigingen bij ruimtelijke processen 9 adviseurs met eigen adviesrayon 2 www.hbd.nl Werkveld Herinrichting

Nadere informatie

!!! Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk! P/a!Griffie!Gemeente!Noordwijk! Postbus!298! 2200!AG!!Noordwijk!

!!! Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk! P/a!Griffie!Gemeente!Noordwijk! Postbus!298! 2200!AG!!Noordwijk! FractievoorzittersPolitiekePartijenNoordwijk P/aGriffieGemeenteNoordwijk Postbus298 2200AGNoordwijk Betreft:inputNOVcoalitievorming2014 Noordwijk,25maart2014 Geachtefractievoorzitter, Degemeenteraadsverkiezingenvan2014liggenachteru.Uwbesprekingenoverdetevormen

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

Programma. Marktoverview: retail, klant en beleving

Programma. Marktoverview: retail, klant en beleving Marktoverview: retail, klant en beleving WinkellocatieMarkt Nederland 2013 Henk J. Gianotten hgi@ziggo.nl www.garma.nl Utrecht, 26 september 2013 Programma 1. De dynamiek in een turbulente markt 2. Enkele

Nadere informatie

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Amsterdam, 2 april 2015 Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Op 1 april 2015 vond het werkatelier in de Leidse regio plaats onder begeleiding van Retail Management Center (RMC).

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad 1 Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad Samenvatting In de meeste steden, zoals ook in Montfoort, heeft het centrum van de stad vooral een functie voor boodschappen, horeca en wonen. Dit verandert

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode

Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Analyse marktruimte supermarkten Nistelrode Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Edam-Volendam mevrouw M. Wiffrie Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 985.1110

Nadere informatie

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Dordrecht, 28 augustus 2012 Reineke de Vries, accountmanagement en acquisitie Niek de Wit, beleidsadviseur economie Inhoud Huidige positie binnenstad Ontwikkelingen

Nadere informatie