BINNENKRANT BIJLAGE ONS HEEM INHOUDSTAFEL. april-mei juni De Cultuurmarkt Vlaanderen: 29 augustus 2004 blz.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENKRANT BIJLAGE ONS HEEM INHOUDSTAFEL. april-mei juni 2004. De Cultuurmarkt Vlaanderen: 29 augustus 2004 blz.2"

Transcriptie

1 BINNENKRANT Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Gudstraat 13, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM april-mei juni 2004 INHOUDSTAFEL De Cultuurmarkt Vlaanderen: 29 augustus 2004 blz.2 Heemdag 2004, Zaterdag 25 september, CC Ter Dilft Bornem blz. 4 Uw vragen en ervaring zijn steeds nuttig en welkom! blz. 6 KVLV-afdelingen zoeken contact met heemkundige kringen blz. 8 Fons Dierickx, De nieuwe vzw-wet (II) blz. 10 De derde Nacht van de Geschiedenis, dinsdag 22 maart 2005 blz. 17 Lokale geschiedenis wereldwijd: Een internationale inventaris op internet blz. 19 Topstukkendecreet: industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed Misschien bezit u één van deze gezochte topstukken! blz. 21 Fons Dierickx, Beelden in de straat. Zij vertellen hun verhaal Kleine monumenten in Oost-Vlaanderen blz. 23 Heb je dat gezien? blz. 24 1

2 De Cultuurmarkt Vlaanderen: 29 augustus 2004 Voor de negende keer op rij maakt Antwerpen de laatste zondag van augustus plaats voor de cultuurmarkt. Deze éénmalige jaarlijkse markt is de laatste jaren uitgegroeid tot een heuse dwarsdoorsnede van alles wat leeft en beweegt in het Vlaamse cultuurleven. Het stadscentrum van Antwerpen wordt bezaaid met standjes, optredens, informatie en animatie. Nieuw voor de editie van 2004 is dat de erfgoedsector voltallig wordt uitgenodigd. Dit betekent dat de sector volkscultuur voor het eerst een volwaardige plaats wordt aangeboden. Wij grijpen deze buitenkans meteen aan om ook Heemkunde Vlaanderen vzw kenbaar te maken aan een nieuw publiek en om ons duidelijk te profileren als koepelvereniging voor de heemkunde in Vlaanderen. Om de herkenbaarheid van de sector volkscultuur te promoten en een verfrissende kijk te bieden vanuit verschillende werkingsterreinen, zullen we die dag ook samenwerken met andere verenigingen uit de sector. Deze samenwerking zal op verschillende manieren gebeuren. Ten eerste staan we met de hele sector op dezelfde locatie, namelijk de Lijnwaadmarkt. Dit charmante pleintje in de schaduw van de kathedraal is een uitstekende plaats om onze sector te promoten. Ten tweede werken we activiteiten en publiciteit uit rond hetzelfde thema: het hart. Het hart bezit in de volksculturele sector een brede waaier aan betekenissen: het hart als biologisch studieobject (interessant voor het wetenschappelijk erfgoed), het hart als icoon bij heiligen, op bidprentjes, beelden, enzovoort. Tenslotte ook het hart als gevoelsobject; volkscultuur gaat over zaken die ons nauw aan het hart liggen: zowel op materieel als op immaterieel vlak. Ten derde zullen we ons ook visueel verenigen: het is de bedoeling dat we onze standen en tenten met elkaar verbinden zodat we als collectief zichtbaar worden. Op deze manier laten we duidelijk de aanwezigheid van de sector voelen, maar behoudt ieder toch zijn eigenheid en is er ruimte voor individuele presentaties. Heemkunde Vlaanderen vzw wil dit jaar vooral de nadruk leggen op de gevoelswaarde die heemkundige en/of volkskundige objecten voor ons hebben. Zo maken we duidelijk dat volkscultuur een zaak is die éénieder van ons aangaat, zelfs zonder dat men zich hier van bewust is. In het verlengde van de antiek-en rommelmarkt die wekelijks op de lijnwaadmarkt gehouden wordt, willen wij een volkskundige ruilmarkt organiseren. De bedoeling is dat je een object dat jou om één of andere reden aan het hart 2

3 ligt of waarvan jij denkt dat het ook andere mensen aan het hart kan liggen, in te ruilen voor een gelijkaardig object. Uiteraard gaat het niet om dingen waar je zo gehecht aan bent dat je ze niet kan missen, maar wel om verhalen, foto s, objecten die je aan een mooi verhaal doen denken enzovoort. Je kan een mooi verhaal opschrijven en dit inruilen voor een verhaal van iemand anders. Of een voorwerp dat al lang op zolder ligt en waarvan je denkt dat andere mensen het waardevol vinden, omruilen voor één dat jij waardevol vindt. Je mag steeds bij jouw object de reden schrijven of vertellen waarom je het wil ruilen. We gaan ook enkele bekende Antwerpenaren (de markt wordt nu eenmaal in Antwerpen georganiseerd) contacteren en vragen om aan deze markt deel te nemen. Wat we van hen krijgen, wordt dus eveneens te ruil aangeboden. Met deze kleine ruilmarkt hopen we het belang van kleine voorwerpen, maar ook van verhalen en lokale geschiedenis duidelijk te maken. Het ruilen zelf wordt op deze manier symbolisch opgevat: de uitwisseling van ervaringen en herinneringen verrijkt het dagdagelijks leven én ons collectief geheugen! Bij deze lanceren wij een eerste oproep: Neem deel aan de ruilmarkt op de cultuurmarkt van Antwerpen. Neem één of enkele voorwerpen, neergeschreven verhalen, herinneringen, foto s mee naar de markt en ruil ze in voor een hartsobject van iemand anders. De cultuurmarkt Vlaanderen vindt plaats op 29 augustus in het centrum van Antwerpen. U vindt ons én de ruilmarkt terug op de Lijnwaadmarkt. De cultuurmarkt staat van elf uur s morgens tot zeven uur s avonds. Voor vragen en info: Contacteer Eline Van Hoye, educatief medewerker Heemkunde Vlaanderen vzw, tel: 03/ , 3

4 HEEMDAG 2004 Zaterdag 25 september CC Ter Dilft Bornem Van woordverklaring tot landschapsgeschiedenis, een (heemkundige) kijk op toponymie De geschiedenis van de plaatsnaam actueel bekeken Het wordt stilaan een traditie: de jaarlijkse heemdag van Heemkunde Vlaanderen vzw. Deze heemkundige studie-en ontmoetingsdag die elk jaar in een andere Vlaamse provincie wordt georganiseerd, staat ditmaal in het teken van de toponymie en vindt plaats in de provincie Antwerpen, te Bornem. Toponymie is de studie van plaatsnamen en alhoewel toponymie begint bij de bestudering van woorden, eindigt ze daar zeker niet. De manier waarop benamingen van plaatsen door de tijd heen evolueren, leert ons ook over de plaatsen die ze benoemen. Aan de hand van een tweetal lezingen door deskundigen krijgen de deelnemers boeiende informatie over dit dagthema. Omdat toponymie veel te maken heeft met landschapselementen, verlaten we in de namiddag even de studielokalen voor een verkennende busrondrit door Klein- Brabant, het land van Stille Waters. Aangezien de toponiem vaak in verband staat met materiële en immateriële relicten, zullen we aansluitend een bezoek brengen aan een heemkundig museum of site naar keuze. Dit geleid bezoek, met aandacht voor bijvoorbeeld de streekeigen ambachten, kan de aanzet zijn om een omvattend verhaal te vertellen over de landschapsgeschiedenis van de omgeving. Men kan kiezen uit één van de volgende bezoeken: -De Sint-Bernardusabdij te Bornem was oorspronkelijk een klooster van Engelse dominicanen, maar in 1833 vestigden zich hier de monniken van de Sint- Bernardusabdij van Hemiksem. In de kapittelzaal kan men de tentoonstelling Toponiemen in de provincie Antwerpen bezoeken die speciaal voor deze dag wordt uitgewerkt door Heemkunde Antwerpen. -Het Kasteel d Ursel te Hingene is een uniek voorbeeld van een 18 de -eeuwse adellijke zomerresidentie. De tentoonstelling De tuinen van Hingene in historisch perspectief, ingericht door de provincie Antwerpen, zal ook te bezichtigen zijn. -Het Scheepvaart- en visserijmuseum te Mariekerke toont de binnenscheepvaart en de visserij. Naast deze thema s schept men ook een beeld van het leven en de woonaccommodatie van de schippers en vindt men er talrijke op schaal nagemaakte scheepsmodellen. -Het Molenmuseum te Sint-Amands wil aantonen dat de molen in de loop der tijden een zeer centrale functie had. Ook de symboliek die rond de molen bestaat, krijgt een centrale rol toegewezen in dit museum. -Het Streekmuseum De Zilverreiger te Weert handelt over de ambachtelijke bedrijvigheden (o.a. mandenmakerij) van Klein-Brabant van weleer. 4

5 PROGRAMMA 09.30u Onthaal met koffie in het CC ter Dilft 10.00u -Welkomstwoord door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen vzw -Toelichting thema door Karel van den Bossche, voorzitter Heemkunde Antwerpen vzw 10.15u Lezing: Toponiemen: What s in a name? De perceptie van landschap en ruimte in namen door Dries Tys, postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen, verbonden aan de Vakgroep Kunstwetenschappen en Archeologie van de VUB 11.00u Muzikaal intermezzo: koperblazerkwintet Per Cupro 11.10u Lezing: Toponymie en Heemkunde door Ward Van Osta, voormalig docent aan de Karel de Grote-Hogeschool 11.55u Muzikaal intermezzo: koperblazerkwintet Per Cupro 12.30u Middagmaal in Feestzaal De Rietgaard 14.00u Een geleid bezoek te kiezen uit: 1. de Sint-Bernardusabdij te Bornem 2. het Kasteel van Hingene 3. het Scheepvaart- en visserijmuseum te Mariekerke 4. het Molenmuseum te Sint-Amands 5. het Streekmuseum De Zilverreiger te Weert Slotzitting in de schouwburg van het CC Ter Dilft met uitreiking van het Jozef Weyns-eremerk en het Joachim Beuckelaer-eremerk en aansluitend receptie Presentatie: Eva Van Hoye, coördinator Heemkunde Vlaanderen vzw Lunch Het middagmaal wordt geserveerd in Feestzaal De Rietgaard. Menu : - aperitief (kir, fruitsap of witte wijn) - gevuld zeebarbeeltje uit de oven met wortelpuree - varkenshaasje met gambozolasausje en panchettaspek - trio van gebak met koffie Twee glazen wijn en plat of bruisend water zijn inbegrepen. INSCHRIJVING U kan inschrijven voor de Heemdag 2004 door het inschrijvingsformulier op de website van Heemkunde Vlaanderen vzw in te vullen (www.heemkunde-vlaanderen.be) of te bellen naar Heemkunde Vlaanderen vzw (tel. 03/ ) en dit voor 15 juli 2004! De deelnemingsprijs voor deze dag, lunch inbegrepen, bedraagt 25 euro per persoon. Wie enkel deelneemt aan het voor- of namiddagprogramma betaalt 10 euro per persoon. Deelnemers dienen het juiste bedrag overmaken op rekeningnummer op naam van Heemkunde Vlaanderen vzw, met de vermelding van Heemdag 2004 en de naam van de deelnemer(s).uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de inschrijving én de betaling. 5

6 Uw vragen en ervaring zijn steeds nuttig en welkom! Ondersteuning gevraagd? Een heemkundige kring runnen is niet altijd evident. Er komen al eens zaken bij kijken waar men niet van op de hoogte is of die men niet goed weet aan te pakken. Niet iedere heemkundige kring hoeft het warm water uit te vinden. Vaak kan men bijvoorbeeld leren van andere heemkundige kringen. Voor allerlei vragen in verband met de werking van een heemkundige kring kan men nu terecht bij de consulent van Heemkunde Vlaanderen vzw, Daphné Maes. Zij heeft o.a. als taak gekregen de heemkundige kringen te ondersteunen. Aarzel dus niet om uw vragen tot haar te richten. In de mate van het mogelijke wordt er steeds een antwoord gezocht op uw vragen. De functie van consulent is nieuw binnen Heemkunde Vlaanderen vzw en zodoende moeten de noden van de heemkringen nog wat afgetast worden. Eenmaal die noden gekend zijn, zullen er systematisch zaken worden uitgewerkt of nagegaan waarop veel heemkundige kringen kunnen terugvallen. Het is dus belangrijk de consulent in te lichten over informatie die u als kring (in de toekomst) wenst te verkrijgen. U kan haar eveneens op de hoogte brengen van moeilijkheden bij het uitvoeren van bepaalde plannen of projecten. Rond de vragen die naar boven komen, zal er bij verschillende heemkundige kringen worden gezocht naar antwoorden en oplossingen. Op onze website zal vervolgens een rubriek worden gecreëerd, waar gesynthetiseerde antwoorden in verband met begeleiding, problemen en noden worden uitgeschreven. Bijkomende tips en opmerkingen op die antwoorden kunnen dan steeds aangebracht worden via een contactformulier. Zo kan men van elkanders ervaringen en kennis leren. Niet alle zaken zijn echter uit te leggen in een paar zinnen. Daarom kan men steeds beroep doen op de consulent om ter plaatse een bezoek af te leggen als er nood is aan ondersteuning. Plaatsbezoeken behoren dus ook tot de mogelijkheid! Voor vragen en noden kan men terecht bij: Daphné Maes, Consulent Heemkunde Vlaanderen vzw Kerkstraat s-gravenwezel tel.: 03/ (vragen naar Daphné Maes) fax: 03/ Koplopers gezocht! Leiders vormen leiders. Onlangs ging Heemkunde Vlaanderen vzw van start met het project Leiders vormen leiders. Dit project werd door ons ingediend bij de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw 1 in het kader van hun subsidieproject Koplopers gezocht. Leiderschap groeit in verenigingen. Heemkunde Vlaanderen vzw krijgt voor dit project ook begeleiding van de vzw Kwasimodo 2. Het project werd begin 2004 goedgekeurd en geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting. We wilden u alvast een voorproefje geven van de inhoud van dit project. Heemkunde Vlaanderen vzw vertegenwoordigt een zeer groot aantal ledenorganisaties. Allen met een raad van bestuur of een bestuursploeg en dus een voorzitter. De samenstelling van de raden en/of het bestuur is meestal identiek: zeer gemotiveerde deskundige mannelijke individuen. De deskundigheid ligt vooral op het gebied van hun interesse in de geschiedenis en de heemkunde. Uit het rapport Erfgoedverenigingen en Volkscultuur ontcijferd 3 blijkt dat 92 % van de bestuursleden mannen zijn en dat er in meer dan 50 % van de besturen geen of slechts één vrouw zetelt. In 39 % van de besturen zetelen er wel vrouwen, maar zij 1 Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) is het steunpunt voor de volksculturele sector in Vlaanderen. Het decreet volkscultuur dat op 14 oktober 1998 door het Vlaams parlement en op 27 oktober 1998 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd (Staatsblad 22/12/1998), ligt aan de basis van de oprichting van het VCV. 2 Kwasimodo is een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde vzw om, in samenwerking met de steunpunten uit het ruime sociaal-cultureel werk, de invoering van de integrale kwaliteitszorg te stimuleren en te begeleiden. 3 Jeroen WALTERUS, Erfgoedverenigingen en Volkscultuur ontcijferd. Rapport gebaseerd op de resultaten van het alpha-onderzoek, VCV, Brussel, maart 2003, p

7 zijn dan nog steeds in de minderheid. Meer dan 70% van de bestuursleden heeft een hogere of (post)universitaire opleiding genoten. Er is een wezenlijke kloof tussen de deskundigheid op gebied van specifieke kennis en de deskundigheid op gebied van leiderschap, tussen de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het bestuur en in de kringen en tussen beroepskracht (inhoudelijke deskundige) en beleidsvrijwilliger (inhoudelijke deskundige en leidinggevende), daar waar er gewerkt wordt met beroepskrachten. Heemkunde Vlaanderen vzw is ervan overtuigd dat het niet alleen interessant maar ook broodnodig zou zijn om de leiding te verdeskundigen en open te trekken naar vrouwen. In een eerste fase van het project Leiders vormen leiders zal worden nagegaan welke leiderschapskwaliteiten er aanwezig zijn bij heemkundige kringen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zal vooral worden gepolst naar good practices maar ook naar minder positieve zaken door gebrek aan gepast leiderschap. Waarom er zo weinig vrouwen een bestuursfunctie hebben in heemkundige kringen is een bijkomende onderzoeksvraag. Verder zal in dit onderzoek zeker gezocht worden naar mensen met professionele leiderservaringen, die deze niet actief benutten in de organisa ties. Aan de hand van interviews en een beperkte enquête zal een antwoord op deze vragen worden gezocht. Tussen mei en oktober 2004 zullen heemkundige kringen hiervoor gecontacteerd worden. Eind 2004 zullen de leiderschapservaringen kenbaar gemaakt worden op de website van Heemkunde Vlaanderen vzw en van het VCV in een leiderschapsbank. Geïnteresseerden kunnen hierop ook reageren en tevens hun ervaringen meedelen. In een tweede fase van dit project staat het uitwisselen van de aanwezige leiderschapskennis en ervaring centraal. Onder het motto Leiders vormen leiders leren leiders aldus van andere leiders en passen het geleerde aan hun eigen organisatie aan en geven dat opnieuw door. Dit zal op de eerste plaats gebeuren door middel van rondetafelgesprekken. De gegevens van de leiderschapsbank dienen als basis voor de discussies. Heemkunde Vlaanderen vzw hoopt via het delen van de bestaande ervaring en kennis de bestuurders van heemkundige kringen te verdeskundigen. Een bijkomende bedoeling is ook de leiding van plaatselijke kringen open te trekken naar vrouwen. Deze rondetafelgesprekken zullen plaatsvinden in het voorjaar van Contactpersoon voor dit project bij Heemkunde Vlaanderen vzw: Daphné Maes, consulent Heemkunde Vlaanderen vzw, tel: 03/ , 7

8 KVLV-afdelingen zoeken contact met heemkundige kringen Centrum Agrarische Geschiedenis, Leuven. Het Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (KVLV) gaat volgend jaar van start met het project De stamboom van mijn dorp. Heemkunde Vlaanderen vzw ondersteunt dit project ten volle. Net als bij een stamboom is er ook veel speurderswerk nodig om het zichtbare en het onzichtbare culturele erfgoed van het eigen dorp op te zoeken. Met dit project nodigt KVLV haar afdelingen uit om de straten, pleinen, mensen en verhalen van vroeger te ontdekken. KVLV wil de zorg van het cultureel erfgoed van het platteland mee ondersteunen en start daarom met een langlopend project hieromtrent. Het project kadert ook in het jaarthema van KVLV voor het werkjaar Vrouwenstreken. In dit jaarthema wordt stil gestaan bij de tegenstellingen die we in ons leven ervaren. De tegenstelling tussen het verleden en de toekomst gaat ons allen aan. Iemand zei ooit Wie geen verleden heeft, heeft geen toekomst. In het werkjaar worden twee fasen van dit project uitgewerkt. De KVLV-afdelingen worden aangespoord om de heemkundige kring van hun dorp te contacteren om deze beide fasen te bespreken. Als heemkundige kring zal u dus mogelijks gecontacteerd worden door de KVLVafdeling van uw dorp met de vraag om met hen samen te werken rond dit project. Heemkunde Vlaanderen vzw gaf KVLV de contactadressen van de plaatselijke heemkundige kringen door en beveelt deze toekomstige samenwerking ten zeerste aan. In een eerste fase worden alle KVLV-afdelingen uitgenodigd een wandeling in het dorp of in bepaalde wijken te organiseren, om een beeld te krijgen van wat cultureel erfgoed voorstelt en wat het belang ervan is. Men kan tijdens deze wandeling het accent leggen op verschillende aspecten. Samen met de gids van de heemkundige kring zullen de KVLV-afdelingen een keuze moeten maken. Volgende thema s worden voorgesteld: 1. Gebouwen anders bekijken Hoe oud zijn ze? In welke stijl zijn ze gebouwd? Waaraan kan je een stijl herkennen? Zijn ze waardevol? Hoe zijn ze gerestaureerd? Wat was en is hun functie? Wat is de omgeving van het gebouw? Waaruit bestaat het omringende landschap? 2. What s in a name? Wat is de betekenis van de naam van het dorp, van de straatnamen of van de namen van wijken? Wat is hun oorsprong? Is daar nog iets van terug te vinden? Hoe verschillen straten en wijken onderling? Heeft het dorp of een bepaalde wijk van het dorp een scheldnaam? Wat zijn en betekenen de namen van families, bekende families, uitgeweken en ingeweken families, vreemde families, enzovoort. 3. Vertel eens een verhaaltje. Wat zijn de bekende verhalen van het dorp, de spook- en griezelverhalen, de legendes van het dorpskapelletje, de dorpsgek, de folklore, de gebruiken, enzovoort. 4. Sterrenjacht Welke plaats of welk gebouw verdient een ster en is zeker de moeite waard om bezocht te worden? Wat kan als toeristische attractie gepromoot worden? Wat kan KVLV hier voor doen? 8

9 Na de wandeling wordt de groep uitgenodigd om materiaal rond het behandeld thema op te sporen en te verzamelen, bv. oude foto s en postkaarten van straten en pleinen, voorwerpen uit een bepaalde tijd, verhalen of liederen die werden verteld of gezongen, In een tweede fase kan het verzameld materiaal verwerkt worden: bv. oude foto s confronteren met nieuwe van dezelfde plek of hetzelfde gebouw, een reizend fotoalbum maken, een kleine tentoonstelling opzetten waarbij alle dorpsgenoten uitgenodigd worden, allerlei initiatieven om meer verhalen te verzamelen of op te sporen, een voorleesavond organiseren,. De KVLV-afdelingen kunnen met een volledig uitgewerkt initiatief een kleine sponsoring (125 of 250 euro) krijgen van KBC-Bank en Verzekeringen. Een jury van KVLV beoordeelt de ingezonden initiatieven, waaraan ook ruim aandacht zal worden besteed in de lokale afdelingen. Hier zal het zeker niet bij eindigen! Ook KVLV heeft ingezien dat het cultureel erfgoed in de lift zit en een interessante materie is met zeer grote maatschappelijke mogelijkheden. KVLV wil daarom de volgende jaren samenwerken met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw en met Heemkunde Vlaanderen vzw. Concrete plannen zullen tijdig meegedeeld worden. Li Gommeren Centrum Agrarische Geschiedenis, Leuven. 9

10 DE NIEUWE VZW-WET (II) In het vorige nummer van de Binnenkrant (maart 2004) werden de voornaamste wijzigingen ingevolge de nieuwe vzw-wet opgesomd. Tevens werd een model van statuten conform aan deze nieuwe wetgeving gepubliceerd. Wij willen nu even dieper ingaan op de verplichtingen met betrekking tot het financieel beleid van de vereniging, de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van de vzw s als gevolg van de nieuwe wetgeving. dossier gehouden voor iedere Belgische vzw die haar zetel heeft in het arrondissement. De jaarrekening, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 17, maakt integraal deel uit van dit dossier (samen met de stukken zoals vermeld in deel I van vorige Binnenkrant p ). Dit kadert in de wens naar meer transparantie. Zo kan eenieder kosteloos kennis nemen van de neergelegde stukken. 1. JAARREKENING EN BEGROTING Artikel 17 1 stipuleert dat ieder jaar en ten laatste binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering dient voor te leggen. Tevens bepaalt ditzelfde artikel dat de jaarrekening van het voorbije boekjaar dient opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Dit is in feite geen nieuwe verplichting. Ook in het verleden sprak de wet reeds over het jaarlijks opmaken van rekeningen en begroting voor een vzw. Nieuw is wel dat het niet langer volstaat om rekeningen op te maken, doch dat nu vereist is een jaarrekening op te maken, wat op zich veel uitgebreider is dan het opmaken van rekeningen. Door het begrip rekening te verruimen tot jaarrekening bepaalt de wetgever immers dat er heel wat meer informatie vereist is dan enkel een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van het jaar. In het verleden was de rekening namelijk meestal beperkt tot een staat van ontvangsten en uitgaven. In die zin volstond dan ook een gewone kasboekhouding onder welke vorm ook. Dit volstaat nu niet meer. De wetgever heeft een stramien uitgewerkt dat strikt dient te worden gevolgd. Wat de jaarlijkse begroting betreft, is in dit artikel geen enkele aanduiding te vinden omtrent de vorm en de inhoud van deze begroting. Ze dient enkel door de raad van bestuur te worden opgemaakt binnen de zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar en ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden voorgelegd. Met het oog op relevantie, duidelijkheid en vergelijkbaarheid van de informatie is het wel aan te raden dat de begroting op dezelfde wijze is opgemaakt als de staten waaruit de jaarrekening bestaat. Dit is enkel een advies, het staat elke vereniging vrij dit al dan niet op te volgen. Op de griffie van de rechtbank van koophandel wordt een 2. KLEINE EN GROTE VERENIGINGEN Op basis van de nieuwe wetgeving kan men de verenigingen onderverdelen in drie categorieën: kleine, grote en heel grote verenigingen. Kleine vzw s zijn deze die geen enkel of slechts één van de volgende drie criteria overschrijden: -een equivalent van vijf voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister (KB nr. 5 van 23 oktober 1978); -in totaal euro aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW); -een balanstotaal van euro. Zijn ten minste twee van de hierboven vermelde criteria bij de afsluiting van het boekjaar op de vzw van toepassing, dan wordt deze beschouwd als een grote vzw. In dit geval is de vereniging verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Zijn daarentegen geen twee van de hierboven vermelde criteria van toepassing bij de afsluiting van het boekjaar, dan mag de vereniging een vereenvoudigde boekhouding voeren. Deze moet evenwel tenminste betrekking hebben op de mutaties in contant geld of op de rekeningen en dient te worden gevoerd volgens een door de koning vastgelegd model. Deze boekhouding moet gevoerd worden ten laatste vanaf 1 januari 2005 (voor vzw s die vóór 1 januari 2004 rechtspersoonlijkheid verworven hebben). Gezien de meeste van onze verenigingen tot de categorie van de kleine vzw s behoren, zullen wij het in deze bijdrage dan ook uitsluitend hebben over de vereenvoudigde boekhouding. Niets belet evenwel dat een kleine vzw ook kiest voor een dubbele boekhouding. In dit geval moet dit wel gebeuren in minimum drie opeenvolgende jaren en volgens het model zoals van toepassing op de grote verenigingen. Wie meer informatie wenst met betrekking tot een grote of heel grote vzw, kan met zijn vragen steeds terecht op ons secretariaat. 10

11 3. DE VEREENVOUDIGDE BOEKHOUDING IN DE KLEINE VZW De boekhoudkundige verplichtingen voor kleine vzw s werden vastgesteld bij KB van 26 juni 2003 (Belgisch Staatsblad, 11 juli 2003, ed. 2). Dit KB stipuleert dat de verrichtingen die betrekking hebben op mutaties in contant geld of op rekeningen, zonder vertraging, getrouw en volledig en naar tijdsorde moeten worden ingeschreven in een ongesplitst dagboek. De boekhouding dient derhalve alle verrichtingen te omvatten voor zover deze betrekking hebben op geldmutaties, m.a.w. enkel de kasstromen (uiteraard ook de mutaties van de financiële rekeningen) dienen geregistreerd. Men kan derhalve ook spreken van een kasboekhouding. Het KB voorziet in een minimumschema. Dit impliceert dan ook dat elke vereniging volgens de aard en de omvang van haar activiteiten dit schema kan aanvullen en uitbreiden. Anderzijds kunnen dan ook rubrieken uit het minimale schema, die voor een vereniging irrelevant zijn, worden weggelaten. Volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen is een eerste en fundamentele vereiste dat de boekhouding moet overeenstemmen met de werkelijkheid van de vzw en dat de daarin opgenomen boekingen de gezamenlijke verrichtingen en feiten uitdrukken die in de boekhouding moeten worden opgenomen en overeenstemmen met de werkelijkheid van de verrichtingen die zij weergeven. Concreet zal er een dagboek met verantwoordingsstukken moeten bijgehouden worden. De aldus gevoerde boekhouding leidt tot een jaarlijkse staat van ontvangsten en uitgaven, die moet aangevuld worden met een jaarlijkse staat van het vermogen uitgaande van de volledige inventaris van de bezittingen, de rechten, de schulden en de verplichtingen van welke aard ook van de vereniging. Het KB van 26 juni 2003 werkt de voormelde principes uit, en voegt er drie bijlagen aan toe: Bijlage A : Een genormaliseerd minimaal model van dagboek. Bijlage B : Een genormaliseerd minimaal schema van de staat van ontvangsten en uitgaven. Bijlage C : Een schema van de bijlage: 1. samenvatting van de waarderingsregels; 2. aanpassing van de waarderingsregels; 3. bijkomende inlichtingen; 4. genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen; 5. belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven. Ter informatie volgt hierna de letterlijke tekst van het eerste boek van het KB van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van de kleine vzw s met de drie bijlagen. Koninklijk Besluit betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen (26 juni 2003) BOEK I : Regels betreffende de in artikel 17, 2, van de wet bedoelde vereenvoudigde boekhouding voor de verenigingen zonder winstoogmerk TITEL I : Algemene beginselen inzake het voeren van de boekhouding Hoofdstuk I : Boekhouding Afdeling I : Algemene regels Art. 1. De boekhouding moet aangepast zijn aan de aard en de omvang van de activiteiten van de vereniging. Art. 2. De verrichtingen die betrekking hebben op mutaties in contant geld of op rekeningen worden zonder vertraging, getrouw en volledig en naar tijdsorde ingeschreven in een ongesplitste dagboek volgens het minimaal model uit bijlage A bij dit besluit. Afdeling II : Het dagboek Art Het in artikel 2 bedoelde dagboek is genummerd en wordt geïdentificeerd door de naam van de vereniging. 2. Het dagboek wordt ondertekend voor het eerste gebruik en vervolgens ieder jaar door de perso(o)n(en) die de vereniging ten aanzien van derden vertegenwoordig(t)(en). 3. Het dagboek wordt bijgehouden naar tijdsorde, zonder witte vakken, noch weglatingen, opdat de materiële continuïteit, alsook de regelmatigheid en de onomkeerbaarheid van de boekingen gewaarborgd zouden zijn. Bij correctie moet de oorspronkelijke boeking leesbaar blijven. 4. Het originele dagboek moet gedurende tien jaar worden bewaard te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan. 11

12 Afdeling III : Verantwoordingsstukken Art. 4. Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen. De originele verantwoordingsstukken of een afschrift ervan wordt methodisch opgeborgen en tien jaar bewaard, in origineel of in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden, worden drie jaar bewaard. Art. 5. Ten minste eens per jaar worden, voorzichtig, oprecht en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen verricht om op de gekozen datum de inventaris op te maken van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, van de vereniging. Art. 6. De raad van bestuur van de vereniging bepaalt de regels die, rekening houdend met de kenmerken van de vereniging, ten grondslag liggen aan de waarderingen in de inventaris. Deze regels zijn samengevat in de toelichting. Deze samenvatting moet voldoende nauwkeurig zijn teneinde de toegepaste waarderingsmethodes te kunnen beoordelen. Art. 7. De in artikel 6 bedoelde waarderingsregels en de toepassing ervan moeten voor alle boekjaren dezelfde zijn. Zij worden evenwel aangepast ingeval zij niet langer de mogelijkheid bieden om voorzichtig, oprecht en te goeder trouw de in artikel 5 bedoelde verrichtingen uit te voeren. Deze aanpassingen worden vermeld en verantwoord in de toelichting. De inschatting van de invloed van deze aanpassingen wordt vermeld in de toelichting betreffende de rekeningen van het boekjaar waarin deze aanpassing voor het eerst werd ingevoerd. Art. 8. De waarderingen moeten beantwoorden aan de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. TITEL II : Jaarrekening Hoofdstuk I : Algemene beginselen Art. 9. De in artikelen 17, 1, en 26novies, 1, 5, van de wet bedoelde jaarrekening bevat de staat van ontvangsten en uitgaven alsook de toelichting. Deze stukken vormen een geheel. De jaarrekening wordt in euro geformuleerd, zonder decimalen. Art. 10. De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van deze titel. Art. 11. De jaarrekening wordt voorzichtig, oprecht, te goeder trouw en duidelijk opgemaakt. Ingeval de toepassing van de bepalingen van deze titel niet volstaat om te voldoen aan dit bepaalde, moeten in de toelichting bijkomende inlichtingen worden verschaft. Hoofdstuk II : Staat van de ontvangsten en uitgaven Art. 12. De staat van de ontvangsten en de uitgaven vloeit rechtstreeks voort uit het in artikel 2 bedoelde dagboek. De staat moet voor het afgesloten boekjaar stelselmatig de aard en het bedrag van de ontvangsten en de uitgaven van de vereniging vermelden. Enige compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden. De staat van ontvangsten en uitgaven moet overeenkomstig het minimaal schema in bijlage B van dit besluit worden opgemaakt. Hoofdstuk III : Toelichting Art. 13. De toelichting bevat de inlichtingen zoals bepaald in de artikelen 6, 7, 11 en 14, alsook een staat van het vermogen van de vereniging. Zij moet worden opgemaakt overeenkomstig het minimaal schema in bijlage C van dit besluit. Art. 14. De staat van het vermogen vloeit rechtstreeks voort uit de in artikel 5 bedoelde inventaris. De staat moet op de datum van de afsluiting van het boekjaar stelselmatig de aard en het bedrag van het geheel van de bezittingen en van de schulden van de vereniging vermelden. De onroerende goederen, de machines, de roerende goederen en het rollend materieel dat niet in volle eigendom is van de vereniging moeten evenwel enkel worden opgenomen in de staat van het vermogen indien zij significant zijn. Ingeval de raad van bestuur van oordeel is dat bepaalde bezittingen niet significant zijn, wordt zulks in de toelichting verantwoord. De moeilijk waardeerbare bezittingen worden pro memorie in de staat van het vermogen opgenomen en op gepaste wijze in de toelichting vermeld. De staat van het vermogen moet bovendien de rechten en de verplichtingen vermelden die een belangrijke invloed kunnen hebben op de financiële toestand van de vereniging. Ingeval deze rechten en verplichtingen niet in cijfers kunnen worden vertaald, worden zij enkel op passende wijze in de toelichting vermeld. 12

13 BIJLAGE A : GENORMALISEERD MINIMAAL MODEL VAN DAGBOEK 13

14 BIJLAGE B : GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN BIJLAGE C : SCHEMA VAN DE BIJLAGE 14

15 4. SLOTBEMERKINGEN 4.1.Verklaring van enkele begrippen Uitgaven: -Goederen en diensten : stemt overeen met de omschrijving Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen zoals we die aantreffen in het Minimaal Algemeen Rekeningenstelsel (MAR) voor ondernemingen. Het betreft derhalve alle uitgaven voor goederen of diensten die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van de vereniging. Die goederen en diensten worden aangekocht om terug door te verkopen. (Bv. kosten voor aankoop of aanmaak boeken, tijdschriften en/of jaarboeken, catalogi die rechtstreeks worden doorverkocht). -Bezoldigingen : onder deze rubriek vallen alle uitgaven met betrekking tot personeel, m.a.w. er dient sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst. Van zodra er een arbeidsovereenkomst voorhanden is, speelt het geen rol of de uitgave betrekking heeft op bestuurders, directiepersoneel, bedienden of arbeiders. Is er echter geen sprake van een arbeidsovereenkomst (bv. kostenvergoeding bestuurders, ) dan ressorteren de uitgaven in dit kader onder de rubriek Diensten en diverse goederen. Alle personeelsuitgaven vallen hieronder: bezoldigingen, rechtstreekse sociale voordelen, werkgeversbijdrage RSZ, premies voor bovenwettelijke verzekeringen, pensioenen, werkkledij, kosten interbedrijfsgeneeskundige dienst,... -Diensten en diverse goederen : alle uitgaven van de vereniging die niet onder de rubriek Goederen en diensten of Bezoldigingen vallen, moeten onder deze rubriek worden opgenomen. Dit zijn uitgaven die wel bijdragen tot de goede werking van de vereniging, maar die geen aanleiding geven tot verkoop. Het betreft hier o.a. alle uitgaven voor energie, huur, internet, telefoon, public relation, verzekeringen, secretariaat, vervoer, onderhoud en herstellingen,. maar ook de kosten voor de uitgave van het tijdschrift als de leden dit gratis verkrijgen en dus geen afzonderlijk abonnementsgeld betalen. -Andere uitgaven : hieronder worden opgenomen alle uitgaven die niet onder één van vorige rubrieken zijn onder te brengen. We denken hier o.a. aan: belastingen, SABAM, milieuheffingen, accijnzen, financiële kosten,.. de juridische betekenis van het woord lid te zijn (d.i. deel uitmaken van de algemene vergadering van de vereniging). -Schenkingen en legaten : gaan meestal uit van een privépersoon, zowel natuurlijk als rechtspersoon, ze zijn meestal ad hoc, zonder systematiek en om niet. -Subsidies : gaan eerder uit van een overheid, zijn gebaseerd op een overheidsreglementering, meestal systematisch en soms ook voorwaardelijk mits men voldoet aan bepaalde criteria. -Andere ontvangsten : alle ontvangsten die in geen van de drie voorgaande rubrieken thuishoren: inkomgelden activiteiten, ontvangen huurgelden, financiële opbrengsten, Nieuwe brochure inwerkingtreding Zowel voor kleine vzw s als voor grote vzw s is er een officiële brochure te verwachten, opgemaakt door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, de Nationale Bank van België en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, met de bedoeling de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen te vergemakkelijken. Uit welingelichte bron vernamen we dat deze onderrichtingen begin juli 2004 te verwachten zijn Controle door commissaris(sen) Grote en zeer grote vzw s moeten hun financiële toestand en hun jaarrekeningen onderwerpen aan de controle van één of meer commissarissen, door de algemene vergadering benoemd onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, indien zij aan volgende criteria voldoen: hetzij het equivalent van 100 voltijdse werknemers tewerkstellen, hetzij van de volgende drie criteria er minstens twee overschrijden: het equivalent van 50 voltijds tewerkgestelde werknemers, euro ontvangsten (andere dan uitzonderlijke, en exclusief BTW) en een balanstotaal van euro. Ontvangsten -Lidgelden : hier kunnen we niet terugvallen op het gemeen boekhoudrecht voor ondernemingen. Lidgelden zijn immers specifieke inkomsten voor een vereniging. Het lidgeld hier bedoeld is de bijdrage die iemand betaalt om deel uit te maken van de vereniging, zonder daarom in Neerlegging van de jaarrekeningen Kleine vzw s dienen hun jaarrekeningen neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van hun arrondissement. Grote vzw s, nl. zij die onderworpen zijn aan de dubbele boekhouding, moeten hun jaarrekeningen neerleggen bij de nationale Bank van België.

16 Wie meer informatie wenst of vragen heeft in verband met deze materie kan contact opnemen met ons secretariaat: Kerkstraat 17, 2970 s-gravenwezel, tel. 03/ , e- mail: In een volgende aflevering van onze Binnenkrant publiceren we een model van huishoudelijk reglement. Fons Dierickx Literatuur: -Dirk A.J. COECKELBERGH, Praktijkboek vzw s, Antwerpen, L. VERVLIET, De nieuwe wet op de vzw s, Brussel, PROCURA, Boekhouding voor kleine vzw s, Brussel, BIJLAGE : ADRESSEN VAN DE GRIFFIES VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL Antwerpen : Terninckstraat Antwerpen 03/ Brugge : Kazernevest Brugge 050/ Brussel : Tweede Britse Legerlaan Brussel 02/ Dendermonde : Noordlaan Dendermonde 052/ Gent : Oude Schaapmarkt Gent 09/ Hasselt : Maastrichterstraat Hasselt 011/ Ieper : Grote Markt Ieper 057/ Leuven : Vaartstraat Leuven 016/ Mechelen : Voochtstraat Mechelen 015/ Oostende : Canadaplein 8400 Oostende 059/ Oudenaarde : Bekstraat Oudenaarde 055/ Tongeren : Kielenstraat Tongeren 012/ Turnhout : Nieuwe Kaai Turnhout 014/ Veurne : Peter Benoitlaan Veurne 058/ Kortrijk : Hendrik Nolfstraat 10A 8500 Kortrijk 056/

17 De derde Nacht van de Geschiedenis Dinsdag 22 maart 2005 Organiseert u soms activiteiten rond historische onderwerpen? Jaarlijks organiseren archieven, geschied- en heemkundige kringen, musea, universiteiten en andere organisaties duizenden activiteiten rond historische onderwerpen: rondleidingen, films, lezingen, bezoeken, tentoonstellingen Alleen al bij het Davidsfonds zijn meer dan van de culturele initiatieven per jaar geschiedenisactiviteiten. Met die cijfers groeit de Nacht van de Geschiedenis uit tot een van de grootste culturele eendagsevenementen in Vlaanderen. U ziet een grote, gratis promotiecampagne rond die activiteit wel zitten? Dan is er goed nieuws voor u. Op dinsdag 22 maart 2005 is er de (derde) Nacht van de Geschiedenis. De Nacht van de Geschiedenis wil één keer per jaar op één avond alle krachten bundelen om het ruime publiek te laten kennismaken met het gevarieerde aanbod. Geschiedenis is niet saai, is de boodschap. Een sterke, wetenschappelijk verantwoorde inhoud wordt ook op een boeiende en verfrissende manier gepresenteerd. Debatten, nocturnes, evocaties, nocturnes met fakkellicht en muziek zorgen ervoor dat niet alleen de titel van deze avond prikkelend is. Initiatiefnemer Davidsfonds neemt uw activiteit rond geschiedenis gratis op in een nationale promotieactie met mooie kleurenfolders en affiches. Een goed uitgekiende perscampagne geeft het project grote ruchtbaarheid in de schrijvende pers, op radio en televisie. Aankondigingen in tijdschriften, op websites, nieuwsbrieven zorgen ervoor dat de Nacht van de Geschiedenis een opgemerkt evenement is bij duizenden mensen met belangstelling voor geschiedenis. Via mailings worden bibliotheken, culturele centra, musea, toeristische diensten, scholen, verenigingen geïnformeerd. Sprekende cijfers Op dinsdagavond 23 maart 2004 namen mensen deel aan de tweede Nacht van de Geschiedenis. Op meer dan 200 plaatsen in Vlaanderen waren er activiteiten rond geschiedenis: rondleidingen, lezingen, evocaties, tentoonstellingen, films Tijdens de eerste editie, in 2003, waren er deelnemers op 120 plaatsen in Vlaanderen. Hoe kan u (mee) de Nacht van de Geschiedenis organiseren? In overleg met de plaatselijke Davidsfonds afdeling plant u een zeer goede, originele, creatieve activiteit rond geschiedenis op de eerste dinsdag van de lente, 22 maart Samen met de plaatselijke Davidsfonds afdeling bepaalt u zelf het onderwerp, de plaats, de deelnemingsformule en prijs Organisatorisch en financieel is het plaatselijke niveau verantwoordelijk zoals voor alle andere eigen activiteiten. Heel wat mensen denken dat geschiedenisactiviteiten saai zijn. Probeer een inhoudelijk oerdegelijk programma met nieuwe of exclusieve informatie dan ook boeiend en eigentijds te presenteren. Speel in op het mysterieuze, soms zelfs ietwat griezelige karakter van de nacht. Stippel een wandeling uit (met fakkels?!) langs huizen, cafés, kerken, kerkhoven, rechtbanken, antiekwinkels of andere verrassende plaatsen. Laat goede gidsen en/of bekende inwoners op die locaties vertellen over historische gebeurtenissen. Werk samen met archieven en bibliotheken, musea (inhoudelijk), maar ook met plaatselijke muziek- of 17

18 toneelverenigingen die de geschiedenis bijna letterlijk weer tot leven brengen. Beeldmateriaal, een minstreel, historische klederdracht kunnen een dynamische sfeer scheppen bij meer klassieke lezingen, tentoonstellingen Vergeet ook de kinderen en de jongeren niet. Via de plaatselijke Davidsfonds afdeling bezorgt u het Nationaal Secretariaat van het Davidsfonds (Blijde- Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. 016/ , fax 016/ , van het Davidsfonds alle noodzakelijke informatie over uw activiteit voor de Nacht van de Geschiedenis vóór vrijdag 12 november Soort activiteit (rondleiding, film, lezing, bezoek, tentoonstelling, andere ) Juiste titel van de activiteit Voornaam en naam uitvoerder (indien van toepassing) Eventuele verdere toelichting Exacte benaming van de locatie waar de activiteit plaatsvindt (zaal, museum ) Straat en nummer van de locatie waar de activiteit plaatsvindt Postcode van de gemeente waar de activiteit plaatsvindt Naam van de gemeente waar de activiteit plaatsvindt Aanvangsuur Deelnemingsprijs Vooraf inschrijven noodzakelijk? (Eventueel uiterste inschrijvingsdatum?) Samen met de plaatselijke Davidsfonds afdeling zorgt u voor: een vlekkeloos georganiseerde, originele, exclusieve activiteit rond geschiedenis op dinsdagavond 22 maart 2005 bekendmaking in de gemeente via de plaatselijke promotiekanalen alle praktische informatie over de activiteit die vóór vrijdag 12 november 2004 naar het Davidsfonds wordt verstuurd. Het Nationaal Secretariaat van het Davidsfonds belooft u: gratis promotiebrochures en affiches (beschikbaar vanaf 15 januari 2005) aankondiging van de activiteiten in het kader van de Nacht van de Geschiedenis via Omtrent ( ex.), de nieuwsbrief Clio ( ex.), nationale persaandacht door de verspreiding van persberichten, mediasponsoring Jeroen Sleurs stafmedewerker Geschiedenis Davidsfonds vzw Blijde-Inkomststraat Leuven tel. 016/ fax 016/

19 Lokale geschiedenis wereldwijd: Een internationale inventaris op internet Het Noors Instituut voor lokale geschiedenis wil een voorstelling maken van de wijze waarop lokale geschiedenis overal ter wereld beleefd en beoefend wordt. Hun project heet: lokale geschiedenis wereldwijd: een internationale inventaris op internet (local history worldwide: an international internet inventory). In de lente van 2004 willen ze presentaties van de lokale geschiedenispraktijk van verschillende landen op een gezamenlijke website plaatsen. De overheersende taal zal Engels worden, alhoewel het de bedoeling is binnen afzienbare tijd de presentaties ook in andere wereldtalen te kunnen aanbieden. Zij zijn actief op zoek naar samenwerking met lokale geschiedkundige verenigingen overal ter wereld zodat ze informatie voor de presentaties kunnen verzamelen. Heemkunde Vlaanderen vzw werd in april gecontacteerd met de vraag haar medewerking aan dit project te verlenen. Concreet houdt dit in dat Heemkunde Vlaanderen vzw een schriftelijke voorstelling van de beoefening van de heemkunde in Vlaanderen maakt. Enerzijds belichten we aan de hand van onze vooropgestelde missie en van ons stappenplan de functie van Heemkunde Vlaanderen vzw als koepelorganisatie. Anderzijds willen we ook een realistisch beeld scheppen van de manier waarop heemkunde en lokale geschiedenis in Vlaanderen beoefend wordt. Frankrijk Waarom lokale geschiedenis een internationaal perspectief moet hebben: De eerste bedenking die rond deze vraag oprijst is of lokale geschiedenis wel een internationaal perspectief moet hebben? Is dit gewoon een trend waar we mee meelopen? Een idee dat ontsproten is uit de populaire discussies rond de modegevoelige term globalisering? Is lokale geschiedenis niet gewoon wat het woord zelf aanduidt: lokale geschiedenis; de geschiedenis van lokale gemeenschappen en fenomenen? Lokale Geschiedenis Wereldwijd gelooft van niet. Lokale geschiedenis zou een internationaal perspectief moeten aannemen. Misschien bezit lokale geschiedenis zelfs het beste vertrekpunt, binnen het vakgebied geschiedenis, om een internationaal perspectief aan te nemen. Het is immers het meest praktijkgerichte gebied. Er bestaat niet zoiets als een geïsoleerde gemeenschap Elke gemeenschap, hoe klein ook, wordt beïnvloed door anderen, ook door die gemeenschappen die ver uit elkaar gelegen zijn. Handel is bijvoorbeeld steeds een belangrijke vorm van contact geweest, of het nu tussen naburige dorpen was of tussen plaatsen die geografisch ver uit elkaar liggen. De zoektocht naar werkgelegenheid bijvoorbeeld, bracht mensen naar vreemde plaatsen. Sommigen kwamen nooit terug, zoals de emigranten naar Amerika. Anderen kwamen terug met verhalen over nieuwe mogelijkheden die op hun beurt nieuwe projecten genereerden. Cultuur werd steeds al doorgegeven van de ene gemeenschap aan de andere. Mengtalen werden geboren om de handel te vergemakkelijken en ideeën werden in de vorm van boeken en brieven over de grenzen heen gebracht. Culturen uit diverse gemeenschappen hebben elkaar sinds mensenheugenis beïnvloed. Vergelijken leert ons meer over onszelf Overal ter wereld zijn mensen bezig geweest met het vergaren van voedsel, onderdak en materiële zaken om aan hun levensstandaard te voldoen of om deze te verbeteren. Vergelijkingen van hoe deze uitdagingen zijn aangepakt in diverse lokale gemeenschappen, kan uitleggen waarom gemeenschappen gelijkaardig of onderling verschillend geëvolueerd zijn. Het vergelijken van onze lokale geschiedenis maakt ons ook meer bewust van wat we gemeen hebben en van wat uniek is voor één bepaalde gemeenschap en cultuur. Misschien ontstaan zo nieuwe 19

20 Hoe doet men dit? Hieronder zijn enkele ideeën waarrond gedacht kan worden aangaande lokale geschiedenis in een internationaal perspectief: Wie? Het makkelijkst is om samen te werken met een vereniging voor lokale geschiedenis met wie jouw lokale streek een formele vriendschappelijke band heeft. Als je een samenwerkingsproject wil opstarten, wordt dit meestal ondersteund door deze geïnstitutionaliseerde netwerken. In Vlaanderen kan je bijvoorbeeld steun en/of raad vragen aan Heemkunde Vlaanderen vzw, de provinciale koepels voor heemkunde, het VCV, enzovoort. Let er wel op dat je jezelf niet inperkt. Het belangrijkste is dat de samenwerking zowel voor jou als voor jouw partner interessant en nuttig blijft. Australië. studiegebieden. En voor diegenen die academisch gericht zijn, kunnen de vergelijkingen gebruikt worden om theorieën te testen of om meer algemene trends die op hun beurt nieuwe trends genereren, op te sporen. Lokale geschiedenis: het meest praktijkgerichte gebied voor internationale studies over geschiedenis Globale geschiedkundige analyses kunnen ontsierd worden door onvolledigheden door de noodzakelijke globalisering. Op het niveau van de lokale geschiedenis worden details duidelijker en hierdoor ook de onderlinge overeenkomsten en verschillen. In het verleden werden onderlinge contacten tussen dorpen en gemeenschappen in verschillende landen vooral onderhouden door individuele personen. Vandaag worden deze contacten geïnstitutionaliseerd. Dorpen, steden en streken hebben zich vaak verbroederd met een buitenlandse gemeenschappen. Deze relaties worden onderhouden door geïnstitutionaliseerde netwerken die steun voorzien voor diegenen die internationale mogelijkheden willen ontdekken. Dit opent vele mogelijkheden voor lokale geschiedenis met een internationale blik en Lokale geschiedenis Wereldwijd hoopt dit te vergemakkelijken en te stimuleren. Wat? - Onderzoek bronnen die zowel voor jouw als je partner van belang zijn. Misschien kan je hen bezoeken en vice versa. De bronnen kunnen bijvoorbeeld handelen over genealogie of over handel - Zoek een onderwerp en vergelijk: bijvoorbeeld de gevolgen van ontdekkingen in de geneeskunde, de gevolgen van de zwarte dood, de komst van de trein - Wissel ideeën uit omtrent de praktijk: bijvoorbeeld over het organiseren van lezingen, het opzetten van een tentoonstelling - Samenwerkingsprojecten tussen scholen. Dit kan bijvoorbeeld één van volgende dingen inhouden: wederzijdse bezoeken, presentaties voor elkaar maken Indien mogelijk kan dit gecombineerd worden met bijvoorbeeld taalen literatuurklassen. Heeft het dorp of de stad waar jouw kring gevestigd is, zulk een zustergemeenschap, tast dan de interessante mogelijkheden af die deze relatie met zich kan meebrengen. Als er in uw zustergemeenschap ook een heemkundige kring actief is, kan dit zowel voor deze kring als voor de eigen kring nieuwe impulsen geven. Een internationale samenwerking kan nieuwe contacten, studiegebieden, manifestaties, kennis, artikels en eventueel zelfs thematische tentoonstellingen voortbrengen. Wil u meer info en raad rond het opstarten van zo n project, kan u steeds bij ons terecht. 20

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD Boekhouding voor de kleine vzw Presentatie VCHHD Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de vzw s een verplichte boekhouding

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S ROLAND VAN HECKE Directeur VSDC vzw Erkend Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF Lid werkgroep vzw s in de Commissie

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR BOEKHOUDKUNDIGE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten leden:

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe?

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe? 7 oktober 2009 1 Inleiding Waarom? 2 Schema 3 Wetteksten 4 5 Boekhouding Verzekeringen 6 Nuttige adressenkristof en publicaties Muylaert Een VZW, moet dat dan? Waarom? Faculteits/hogeschoolkringen in vele

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Vzw meer info over de verplichtingen

Vzw meer info over de verplichtingen Vzw meer info over de verplichtingen Sinds de wijziging van de vzw-wet in 2002, lopen alle wettelijke verplichtingen voor een vzw over de Rechtbank van Koophandel. Bij de oprichting van een nieuwe vzw

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 Zonder winst geoogmerkt vzw-statuut en boekhouding Internationaal Comité, Hasselt, 25 april 2015 Kennismaking u en ik Programma 1 Programma van de sessies Feitelijke vereniging vzw Vzw-wet in vogelvlucht

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR INHOUDSTAFEL (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL II. COMMENTAAR Inleiding integrale veiligheid Hoofdstuk 1: De rol van de gemeentelijke overheid,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 VZWJR.DO.13001.book Page 3 Tuesday, March 5, 2013 7:37 AM INHOUDSTAFEL AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 1. Algemene principes 13 1.1. Rechtsbronnen 13 1.2. Het principe

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd.

KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS. Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN KWALITEITSCOMITE VAN DE GEGEVENS VAN DE KBO BEHANDELING VAN DUBBELS Deze procedure werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité goedgekeurd. Het werd tevens gewijzigd

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN AANBEVELINGEN INZAKE DE GELIJKWAARDIGHEID VAN BOEKHOUD- EN JAARREKENINGREGELS OPGELEGD DOOR SECTORALE REGELGEVINGEN MET DE GEMEENRECHTELIJKE BOEKHOUD- EN JAARREKENINGREGELS VOOR VZW S, IVZW S EN STICHTINGEN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie