JAARVERSLAG Sport Expertise Centrum I Rossinistraat 44 I 5344 AK Oss I Telefoon: (0412) I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Sport Expertise Centrum I Rossinistraat 44 I 5344 AK Oss I Telefoon: (0412) 631 039 I www.sportinoss.nl"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Sport Expertise Centrum I Rossinistraat 44 I 5344 AK Oss I Telefoon: (0412) I

2 Management summary Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Sport Expertise Centrum (SEC); de stichting die zich als doel heeft gesteld om zoveel mogelijk inwoners (van jong tot oud en van individu tot groep) te stimuleren tot een gezonde leefstijl: oftewel een combinatie van sport/beweging en gezonde voeding. Dit doet zij door de inzet van sportprofessionals die wekelijks invulling geven aan sportstimulering op onder andere scholen en binnen buurten, zogenaamde combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Waar het SEC in 2013 nog onderscheid maakte in drie pijlers, heeft de organisatie in 2014 nog nadrukkelijker vorm gekregen wat heeft geresulteerd in de totstandkoming van vier (op zichzelf staande) pijlers: Sport & Verenigingen, Sport & Onderwijs, Sport & Gezondheid en Sport & Consultancy. Per pijler is een consulent aangesteld die verantwoordelijk is voor de (strategische) ontwikkeling, vormgeving en naleving van het beleid binnen de betreffende pijler; de combinatiefunctionarissen geven daarbij invulling aan het beleid. Om nog nadrukkelijker een sparringpartner te kunnen vormen voor de directeur en het consulententeam hebben de bestuursleden in 2014 iedereen een specifiek aandachtsveld (een pijler) toebedeeld gekregen. Door middel van het uitwisselen van kennis en expertise kan zodoende een doorlopende verdiepings-/kwaliteitsslag binnen de pijlers en organisatie worden doorgevoerd. Ontwikkeling SEC 2014 in cijfers In dit jaarverslag zijn per pijler de behaalde resultaten, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin terug te vinden die betrekking hebben op Maar hoe verhouden zich deze resultaten nu tot de uitkomsten in de afgelopen jaren? Hieronder een korte samenvatting: 2 3

3 Management summary Management summary Toelichting (jul t/m dec) FTE 9,0 FTE 11,4 FTE (jul) 10,3 FTE (dec) Aantal uur sportstimulering per week (veelal gerelateerd aan FTE-inzet) 12,5 FTE 5,6 FTE (jul) 9,2 FTE (dec) 342 uur p/w 410 uur p/w 475 uur p/w 350 uur p/w Bereik (inwoners) Bereik (basis- en voortgezet onderwijs) Bereik (ondersteuning sportverenigingen) Financiering (inkomsten) Waarvan subsidie: Financiering (uitgaven) 47 scholen, waarvan 15 BO-scholen intensief 22 scholen 22 scholen 21 scholen 16 verenigingen 18 verenigingen 14 verenigingen 8 verenigingen (87%) (85%) (90%) (88%) Netto resultaat maakt het verschil De facts en figures uit het voorgaande overzicht liegen er niet om; in dit jaarverslag kunt u een gespecificeerde uitwerking van de behaalde resultaten van het SEC in 2014 terugvinden. Door een hernieuwde opzet is het vergelijk tussen de verschillende jaargangen wellicht moeilijk te maken, maar feit is dat er een groei tot stand is gebracht die aansluit bij de gestelde ambities van het Sport Expertise Centrum. De structurele samenwerking met onze partners binnen de pijlers (denk aan scholen, sportverenigingen en maatschappelijke partners) werpt duidelijk haar vruchten af. De verwachting is dat de rol en meerwaarde van bewegen in combinatie met gezondheid de komende jaren steeds belangrijker wordt waardoor de groei verder voortgezet wordt. Een vooralsnog moeilijk meetbare factor vormt de naams- en productbekendheid van het SEC. Gekeken naar de reacties vanuit de inwoners (deelnemers, partners enz.) en de toename van het bereik sinds 2011 lijkt ook dit te zijn toegenomen; echter een nadrukkelijkere verdieping binnen de facts en figures gedurende de komende jaren moet hier meer duidelijkheid in kunnen geven. Het afgelopen jaar zijn we efficiënter en effectiever met de (financiële) middelen om gegaan en hebben we bewuste keuzes gemaakt met het oog op de toekomst. Feit blijft dat de bijdrage/cofinanciering vanuit o.a. scholen, sportverenigingen en het bedrijfsleven cruciaal is voor de doorontwikkeling van het SEC. Zonder deze bijdrage kan het NIET meer. We signaleren dat sportverenigingen een grotere behoefte hebben aan bestuurlijke en organisatorisch ondersteuning en zodoende wellicht minder afhankelijk worden van vrijwilligers. Ook het basisonderwijs staat voor grote keuzes gekeken naar een lager budget in combinatie met grotere wensen vanuit o.a. leerlingen en ouders. Ook de (door)ontwikkeling tot Integrale Kindcentra staat bij veel stichtingen besturen hoog in het vaandel, maar vraagt de nodige afstemming en samenwerking. Sport en gezondheid vaart wel bij de landelijke bewustwording van een gezonde leefstijl; met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) bereiken we nu al een groot deel van de Osse kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar waardoor we ook tegemoet komen aan de doelstellingen uit het beschreven masterplan. Over de toekomst van het SEC zijn we optimistisch. De gemeente Oss (en omliggende regio) biedt volop uitdagingen. Denk daarbij aan vragen/kansen als: wat brengt de Talentencampus, kan Agrifood een positieve bijdrage leveren aan het creëren van gezonde voeding op scholen en bij sportverenigingen, zal het te ontwikkelen gezondheidscentrum de Ossenaar bewust(er) kunnen maken van een gezonde leefstijl? Kortom: er staat ons nog veel te gebeuren in 2015! 4 5

4 Voorwoord Voorwoord Na een roerig 2013 is het Sport Expertise Centrum (SEC) in 2014 sterk uit de startblokken gekomen. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe wij samen met onze nieuwe interim-directeur Marc Ghering en de medewerkers van het SEC een sterk kampioenschap hebben gespeeld. Het jaar 2014 hebben wij als bestuur ingezet om de organisatie verder te professionaliseren. Marc Ghering en zijn team zijn de uitdaging aangegaan om de continuïteit en de financiële basis sterker te maken door onder andere ook onze eigen expertise verder te ontwikkelen. Hieraan is vormgegeven door de organisatie rondom vier pijlers te bouwen: Sport & Verenigingen, Sport & Onderwijs, Sport & Gezondheid en Sport & Consultancy. In 2014 zijn weer veel resultaten bereikt. Het is teveel om allemaal op te noemen maar een aantal topprestaties van ons team wil ik graag onder uw aandacht brengen. Zo is de gemeente Oss in 2014 JOGG gemeente geworden. Met dit project zetten we in op een gezondere levensstijl van onze Osse jeugd. Er is onder de naam Expertmeeting ook dit jaar weer een succesvol sportcongres georganiseerd. De formule van het sportgala in de Lievekamp is ingeruild voor een financieel soberder maar uitbundiger gevierde kampioenshuldiging in de Groene Engel. In 2014 zijn wij ook ingestapt als partner binnen de ontwikkeling van de Talentencampus en het nieuwe Gezondheidscentrum. Het jaar is afgesloten met een tijdelijke verhuizing van het SEC naar de Rossinistraat in Oss. Hintum uit Oss versterkt het bestuur inmiddels en heeft als aandachtsveld Sport & Verenigingen. Willem-Jan Vrolijk komt het bestuur versterken met als aandachtsveld Sport & Consultancy. Hij heeft zijn sporen verdiend als (project) manager bij de afdeling Sport en Recreatie van de gemeente s-hertogenbosch. Jan Bannink neemt de pijler Sport & Gezondheid voor zijn rekening. In 2015 zullen wij de laatste bestuursvacature Sport & Onderwijs invullen waarmee, met ondergetekende als voorzitter, het bestuur uitgebreid wordt van drie naar vijf bestuursleden. Wat gaat 2015 brengen? Wel; als bestuur hebben we de lat weer wat hoger gelegd. We willen in 2015 meer inhoud, meer expertise, meer klanten en meer partners. We gaan groeien en versterken! Marc Ghering gaat er met zijn elftal weer een mooi toernooi van maken! Gerrit Hagoort (Bestuurs)voorzitter Sport Expertise Centrum Als bestuur zijn we de uitdaging ook aangegaan. Na het vertrek van ons gewaardeerde bestuurslid Bas van Vlijmen zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden om zo ook de bestuurlijke organisatie te versterken. Voormalig voetbalinternational Marc van 6 7

5 Inhoudsopgave 1. Interne organisatie...pagina 9 2. Sport en verenigingen...pagina Sport en onderwijs...pagina Sport en gezondheid...pagina Sport en consultancy...pagina Marketing en Communicatie...pagina Uitgelicht...pagina Financiën...pagina Interne organisatie 8 9

6 1. Interne organisatie Interne organisatie 1.1 Achtergrond Het Sport Expertise Centrum (SEC) vormt het informatiepunt over en voor sportstimulering (onderwijs en verenigingen), sportgezondheid en sportconsultancy in de regio Oss. Het SEC ondersteunt de sport in Oss. Daarnaast stimuleert de stichting inwoners (van jong tot oud; van individu tot groep) tot sport en bewegen. Dit doet zij door de inzet van sportprofessionals die wekelijks invulling geven aan sportstimulering op onder andere scholen en binnen buurten. Daarbij is besloten om ieder bestuurslid een speciaal aandachtsveld toe te kennen om zodoende gericht expertise te kunnen uitwisselen met de betreffende consulent. Voor de functie van bestuurslid met aandachtsveld Sport & Onderwijs bestaat een vacature welke in 2015 opgevuld wordt. 1.2 Pijlers Het stimuleren van sport en bewegen in de breedste zin van het woord; dat is het doel van het SEC! Het primaire werkgebied bestaat daarbij uit de gemeente Oss. Vanuit het SEC worden projecten uitgevoerd zoals Try Out Sports, buurtsport, naschoolse sport en ouder- en kindgym. Ook de ondersteuning van sportverenigingen en de organisatie van sportgerelateerde evenementen zoals de kampioenenhuldiging en expertmeeting behoren tot het takenpakket van het SEC. Kortweg kunnen alle activiteiten onder de volgende pijlers worden ondergebracht: Sport & Onderwijs Sport & Verenigingen Sport & Gezondheid Sport & Consultancy 1.3 Visie en missie Gezamenlijk streeft het SEC ondergenoemde visie en missie na: Sport is leuk, ontspannend, goed voor de ontwikkeling én gezond; Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van sport, actief en/of passief; Ambitie kan beter waargemaakt worden door professionele ondersteuning; SEC helpt bij bereiken van beweegdoelen voor individu en organisaties. Gerrit Hagoort Voorzitter Marc van Hinthum Aandachtsfunctionaris Sport en Verenigingen Jan Bannink Aandachtsfunctionaris Sport en Gezondheid Willem-Jan Vrolijk Aandachtsfunctionaris Sport en Consultancy 1.4 Bestuurlijke ondersteuning Zoals ook in het voorwoord is terug te lezen, heeft er in 2014 een bestuurswisseling plaatsgevonden. Bas van Vlijmen heeft het bestuur halverwege 2014 in goed overleg verlaten. Marc van Hintum en Willem-Jan Vrolijk zijn daarbij het bestuur, reeds bestaande uit bestuursleden van het eerste uur: Gerrit Hagoort en Jan Bannink, komen versterken

7 1. Interne organisatie Interne organisatie Overlegstructuren In een 6-wekelijkse cyclus vindt overleg plaats tussen de bestuurders en de (interim) directeur van de stichting, Marc Ghering. Het bestuur controleert de directeur en daarbij de bedrijfsprocessen welke als zodanig binnen de stichting plaatsvinden. Het voltallige bestuur inclusief haar directeur heeft in 2014 driemaal een formeel overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van de Gemeente Oss, te weten de wethouder Sport en de ambtenaar sportzaken. Laatstgenoemde en de directeur van de stichting voeren daarnaast periodiek (+/- 6-wekelijks) formeel overleg en incidenteel indien gewenst. Daarbij hebben gedurende het jaar ook diverse overleggen met de wethouders van Gezondheid en Onderwijs plaatsgevonden om onder meer de uitgezette koers van de betreffende pijlers te toetsen aan de gemeentelijke visie. 1.5 Ondersteuning derden Ten behoeve van de financiën en financiële vraagstukken laat het SEC zich bijstaan door een financieel deskundige vanuit het bedrijf Waalboss-accountants. Het personeel van het SEC is ondergebracht in een maatschap met Sportadviesbureau De Jong. Zij verzorgt de gehele personele administratie, verloning en afdracht in relatie tot het werkgeverschap. Via onderstaand organogram is de organisatiestructuur van het SEC weergegeven: Coördinator marketing en communicatie (Bedrijfsondersteuning) Stichtingsbestuur (Controle en advies) (Interim) directeur (Coördinatie) Coördinator financiën (Bedrijfsondersteuning) 1.6 Organisatiestructuur Binnen het SEC was in FTE werkzaam, welke op onderstaande wijze verdeeld is: Directeur en algemene ondersteuning (marketing/communicatie en financiën): 1,5 fte Sport en Onderwijs: 2 fte Sport en Verenigingen: 3 fte Sport en Gezondheid: 1,5 fte Sport en Consultancy: 1 fte Consulent S&O Sport en Onderwijs Combinatiefunctionarissen Sport en Onderwijs Consulent S&V Sport en Verenigingen Combinatiefunctionarissen Sport en Verenigingen Consulent S&G Sport en Gezondheid Combinatiefunctionarissen Sport en Gezondheid Consulent S&C Sport en Consultancy Combinatiefunctionarissen Sport en Consultancy 12 13

8 1. Interne organisatie Interne organisatie 1.7 Samenstelling team De volgende zestien personen maakten in 2014 onderdeel uit van het SEC-team: Marc Ghering Directeur Olga Megens Consulent S&C en coördinator financiën Michelle van Lent Consulent S&C Edith van den Hanenberg Consulent S&G Camiel van Hoogstraten Consulent S&V tot aug 2014 / Combinatiefunctionaris S&V vanaf aug 2014 Jan-Willem Spiering Consulent S&V vanaf aug 2014 Joyce van Orsouw Consulent S&O en Coördinator M&C tot aug 2014 / Consulent S&O en Combinatiefunctionaris S&V vanaf aug 2014) Ruud Loeffen Combinatiefunctionaris S&O Justin Hendriks Combinatiefunctionaris S&O en S&V Corina Sengers Combinatiefunctionaris S&O en S&V Evy van Roosmalen Combinatiefunctionaris S&O en S&G Michaël van Doren Combinatiefunctionaris S&O Robbert Knipping Combinatiefunctionaris S&O Wendy Nederkoorn Combinatiefunctionaris S&V Ingrid Verhoeven Combinatiefunctionaris S&V Suzanne Luys Combinatiefunctionaris S&V Het SEC beschikte daarbij in 2014 over een nuluren-pool bestaande uit een viertal personen die op basis van een nuluren-contract indien noodzakelijk ter vervanging van lessen/activiteiten werden ingezet 1.8 Stagiaires Binnen het SEC is in 2014 dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van diverse stagiaires. Als maatschappelijk betrokken stichting en opleidingsinstituut voor de sport heeft de inzet van deze stagiaires niet alleen effect op de personeelscapaciteit; het doel van het SEC is eveneens (passend bij de toekomstige talentencampus) om toekomstige werkers in de sport zo goed mogelijk voor te bereiden op hun mogelijke toekomstige werkomgeving. Het gaat daarbij met name om leerlingen van: - de VMBO-opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV van het Hooghuis Stadion Oss) die SEC-combinatie functionarissen ondersteund hebben binnen de pijlers Sport & Verenigingen en Sport & Onderwijs; - het MBO CIOS Rijnijssel College Arnhem die onder begeleiding van een sportdocent van het SEC veelal bij de verenigingsactiviteiten op woensdagmiddag zijn ingezet; - de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) die veelal tijdens gymlessen ondersteuning hebben geboden aan de combinatiefunctionarissen; - het ROC Sport en Bewegen Oss - de diverse middelbaar onderwijsscholen die in het kader van de maatschappelijke stage ondersteuning hebben geboden. Gedurende het jaar hebben er daarnaast nog een tiental leerlingen een snuffelstage bij het SEC gevolgd. Op kantoor is een derdejaars stagiaire van de opleiding Sport, Gezondheid en Management (HAN Nijmegen) aan de slag gegaan met o.a. het opstellen van een sponsorplan gekoppeld aan de kampioenenhuldiging

9 1. Interne organisatie Interne organisatie 1.9 Samenwerkingspartners Van direct (binnen de pijlers) betrokken partners, zoals het onderwijs, verenigingen en gezondheidspartners tot (wijk)partners als de gemeente Oss, Brabant Wonen, Stichting Vivaan, de GGD en kinderopvanglocaties; ook in 2014 is intensief geïnvesteerd in het onderhouden van contacten, maar vooral ook in de onderlinge afstemming. Het SEC is betrokken geweest bij verschillende vraagstukken die betrekking hebben op sport- en beweegparticipatie waarbij sport wordt ingezet als middel om andere sociaal-maatschappelijke doelen te bereiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan trajecten op het gebied van leefstijlontwikkeling en maatschappelijke trajecten, maar ook bijvoorbeeld binnen de (door)ontwikkeling van de Talentencampus Huisvesting Het SEC is per 1 december met haar kantoor verhuisd van de Linkensweg naar de Rossinistraat 44 te Oss. Na tweeëneenhalf jaar aan de Linkensweg gevestigd te zijn geweest, is mede vanwege verhuizing van hoofdbewoner/-huurder Fitland - besloten om daar eind november de deur voor het laatst achter zich dichttrekken. Met het betrekken van het pand aan de Rossinistraat (via ICT-partner Princen Group), is het SEC daarmee weer een stapje dichter bij de Talentencampus getreden wat nog steeds het uitgangspunt is om zodoende een optimale verbinding van partners als gemeente, onderwijs het bedrijfsleven en sportinstellingen te realiseren. De betrokkenheid beperkt zich daarbij niet enkel op de uitvoering, maar juist ook in de beleidsontwikkeling op zowel korte als lange termijn. SEC wordt daarbij als een betrouwbare partner beschouwd wat mede blijkt uit de regisseursrol die zij door omringende partners toebedeeld heeft gekregen/aangegrepen heeft binnen Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Met de verdere inbedding van de pijler Sport en Consultancy is ook het bedrijfsleven een voorname partner/doelgroep geworden. Het betreft daarbij niet zozeer enkel in de vorm van sponsoring, maar juist ook op het gebied van het creëren van duurzame samenwerkingsvormen. Al met al bestrijkt sport en bewegen een breed krachtenveld waarbinnen diverse (welzijns)instanties actief zijn op met name lokaal, maar zeker ook regionaal, provinciaal en landelijk niveau

10 2. Sport en verenigingen Combinatiefunctionaris SEC: De kinderen leren van de trainers en de CIOS / ROC / SDV trainer(s) leren op hun beurt weer van de combinatiefunctionaris SEC is een leeromgeving ten top! Binnen de pijler Sport & Verenigingen houdt het SEC zich bezig met de ondersteuning van sportverenigingen op het gebied van organisatie, beleidsontwikkeling, projectondersteuning en scholing. Met de inzet van professionals en specialisme wordt direct praktische ondersteuning geboden. Een combinatiefunctionaris kan bijvoorbeeld individueel ingezet worden bij een vereniging en zo projectmatig, samen met leden van de club, werken aan enkele probleemstellingen. Daarnaast is het mogelijk dat de sportprofessional wordt ingezet op een cluster van verenigingen die bijvoorbeeld binnen eenzelfde sporttak actief zijn, een vergelijkbaar probleem hebben, zich in eenzelfde gebied bevinden en/ of gezamenlijke doelen nastreven en hierbij verder gestimuleerd willen worden. 2. Sport en verenigingen In 2014 is het SEC de samenwerking met het Hooghuis Locatie Stadion en de afdeling Sport & Bewegen van ROC de Leijgraaf in Oss aangegaan op het gebied van stage en stagebegeleiding. De samenwerking tussen de drie partijen maakt het mogelijk dat leerlingen van De Leijgraaf en van het Hooghuis samen stagelopen bij Osse sportverenigingen

11 Medewerker sportopleiding: Jullie zijn een van de beste leerafdelingen die we hebben. Deelnemer cursus NOC*NSF: Leuk om op een andere manier naar je team te kijken. 2. Sport en verenigingen Ouder deelnemer Funkey-lessen: Woensdagavond vraagt hij al: Wanneer is de volgende keer? 2.1 Hockey MHC Oss (0,4 fte) Talentontwikkeling, o.a. - Selectietrainingen inclusief voorbereidingen - 80 jeugdleden Beleidsondersteuning en organisatie, o.a. - Plaatsing en indeling trainers binnen teams - Mede-vaststelling selectiecriteria trainers - Zoeken en aanstellen trainers voor alle jeugdteams (96 trainers) - Planning/vaststellen rooster trainingen en (oefen)wedstrijden (incl. veldindeling) - Ondersteuning vereniging m.b.t. jeugdbeleid, selectie en indelingen - Opstellen trainingsschema s en stof per (leeftijds) categorie/team - Coördinatie trainersopleidingen incl. begeleiding theorie en praktijk - Vraagbaak/makelaar m.b.t. contacten hockeybond - Meewerken aan het opstellen van het beleidsplan Ledenwerving, o.a. - Promotielessen funkey en hockey op scholen tijdens gymlessen en aan groepen van de naschoolse sport - Funkey-trainingen op de vereniging - Hockeyschool voor kinderen van 6-8 en 10 jaar en ouder - Try Out Sports voor geïnteresseerde kinderen uit groep 4 t/m 8 - Promotie d.m.v. deelname aan de Schoolsport Olympiade Kadervorming en opleiding, o.a. - Trainersbijeenkomsten en coachavonden - Begeleiding startende trainers - Begeleiding maatschappelijke stages - Opleiding van stagiaires van sportopleidingen - Opleiding trainers/coaches in samenwerking met de KNHB - Cursus NOC/NSF in samenwerking met de hockeybond; Trainen en coachen van 6-12 jarigen vooral op gebied van omgang, veiligheid en respect - Opleiding en instructie praktijkbegeleiders - Vraagbaak hockeyschool jongste jeugd kinderen van 4 t/m 18 jaar (136 kinderen zijn lid geworden) trainers/coaches - 20 leerlingen maatschappelijke stage - 41 stagiaires CIOS, ROC Sport & Bewegen en Het Hooghuis SDV 20 21

12 Combinatiefunctionaris Waterpolo: Het plan is om trainers beter op te leiden en de ontwikkeling van talenten te stimuleren. 2. Sport en verenigingen 2. Sport en verenigingen Leerling op school waar gastles volleybal werd verzorgd: Krijgen we vandaag ook weer van die moving apps of moving wraps? 2.2 Watersport OZ&PC Arethusa Jan-jul (0,4 fte) OZ&PC Arethusa Aug-dec (0,63 fte) OZ&PC Arethusa 2.3 Volleybal (5 verenigingen/organisaties) Jan-aug: 0,72 fte Sept-dec: 0,77 fte Ledenwerving, o.a. - Sportimpuls-activiteiten: 5x module van het Sterrenplan 7x module Ouders zwemmen mee! 3x Clinic met zwemtechnisch thema - Osse kilometerkampioenschappen - Twee modules Try Out Sports - Kennismakingslessen waterpolo - Spetterfestijn voor BSO Kadervorming en opleiding, o.a. - Trainersavonden voor waterpoloafdeling - Implementatie Meerjaren Opleidingsplan - Implementatie Veilig Sportklimaat Talentontwikkeling - Aanstelling talenttrainer voor Talentcentrum Oss voor 16,5 uur per wk m.i.v. aug 2014 t.b.v. aanbod uitgebreid trainingsaanbod talentvolle zwemmers uit regio (o.a. mental coaching, video-analyses, landtraining en paramedische begeleiding) - 38 deelnemers aan de modules (Nb. 17 deelnemers zijn lid geworden van Arethusa) - 58 ouders namen deel en 41 zijn lid geworden - 89 deelnemers - 30 deelnemers kinderen uit groep 6 (2 zijn doorgegaan) - 97 deelnemende kinderen - 3 keer met 10 trainer/coaches - 2 fases reeds geïmplementeerd - 10 jeugdtalenten uit regio Ledenwerving, o.a. School Moves Volley lessen op scholen, promotie op OssSport, volleybalclinics en smashbal op basisscholen Kadervorming en opleiding, o.a. Begeleiding/opleiding stagiaires sportopleidingen, Cursus Train de Trainer Talentontwikkeling, o.a. Trainingen voor talenten, mentale training, deelname talenten aan internationaal toernooi, extra wedstrijden talententeams, selectietrainingen Volleybal Brabant, deelname Beachdag, clubtrainingen, opzet technische meting jeugd, Beleidsondersteuning en organisatie, o.a. Opzet van ledenwervingsplan, start met concept samenwerkingsplan, ondersteuning vernieuwingscommissie, opzet sponsorplan, opzet technische jaarplanning, verzorgen PR, extra activiteiten zoals extra trainingsgroepen opzetten en deelname schoolsportgames deelnemers School Moves Volley deelnemers volleybalclinics en Smashbal in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar - 1 ROC stagiaire - 12 deelnemers - 35 talenten - 25 potentiële talenten - 36 beachvolleyballers - Diverse talenten trainen mee met Jeugd Oranje 22 23

13 2. Sport en verenigingen F-keeper bij Berghem Sport: Vorig jaar was ik Kenneth Vermeer nu ben ik Jasper Cillissen want ik ga echt niet bij Feyenoord keepen. Directeur SEC: SEC en FC Oss gaan hiermee samen op zoek naar verbinding met de Ossenaar. F-speler O.S.S. 20: Gisteren was de beste training ever! 2.4 Korfbal kv DOT Oss (0,1 fte) Ledenwerving, o.a. Ondersteuning bij korfbaltoernooi voor basisonderwijs en ledenwervingsactiviteit (als afsluitende opdracht van cursus clubleider) Kadervorming en opleiding, o.a. Realisatie draaiboek schoolkorfbaltoernooi, Beleidsplan ledenwerving met stappenplan - 70 kinderen tussen 4 en 10 jaar 2.5 Voetbal Jan-Jul (0,6 Fte): vv Ravenstein, Berghem Sport, FC Oss, vv Herpinia, sv TOP en sv Oss 20 Aug-dec (1 fte): vv Ravenstein, Berghem Sport, FC Oss, vv Herpinia, RKSV Margriet en sv O.S.S. 20 Het SEC heeft een investering gedaan van 0,2 fte in relatie tot de ontwikkelingen op de Talentencampus. Talentontwikkeling, o.a. Structurele woensdagmiddagtrainingen E/F-jeugdteams en voetbalclinics Beleidsondersteuning en organisatie, o.a. Start met opzet sponsorplan, technisch jeugdbeleidsplan schrijven, beleidsplan opstellen rondom Sportiviteit en Respect, adviseren over selectieprocedure, maatschappelijke projecten zoals Old Stars, FC Oss Street League en kidsclubactiviteiten 2.4 Tafeltennis tt OTTC (0,1 fte) kinderen van 6 t/m 18 jaar Ledenwerving, o.a. Voetbaltoernooi Schoolsport Olympiade, voetbalclinics basisonderwijs Kadervorming en opleiding, o.a. Begeleiding/opleiding stagiaires sportopleidingen, begeleiding maatschappelijke stages, workshops positief coachen, positive behaviour en ouders graag gezien, cursus Train de Trainer, Thema-avond Pupillenvoetbal i.s.m. voetbalbond en themamiddag sportiviteit en respect kinderen van 6 t/m 15 jaar trainers/coaches - 55 stagiaires CIOS, ROC Sport & Bewegen en Het Hooghuis SDV - 16 leerlingen MAS-stage ouders Talentontwikkeling, o.a. - Actieve promotie bij het basisonderwijs tijdens gymlessen en naschoolse sportlessen in de vorm van clinics en toernooien - Actieve promotie tijdens/door deelname aan de Schoolsport Olympiade voor het voortgezet onderwijs Beleidsondersteuning en organisatie, o.a. Opzet van ledenwervingsplan, opzet plan PR en communicatie, opstellen draaiboek Olympiade, extra activiteiten zoals interne toernooien basisschoolleerlingen leerlingen voortgezet onderwijs - 12 betrokken basisscholen - 7 betrokken scholen voortgezet onderwijs 24 25

14 3. Sport en onderwijs Huis voor beweging: Vroeg begonnen, is vroeg gewonnen! De combinatie Sport & Onderwijs is de meest succesvolle formule op het gebied van sportstimulering. De leerlingen zijn in grote omvang te bereiken en er is een goede opbouw te maken van een binnenschools sportaanbod naar een naschools aanbod en uiteindelijk een doorstroming naar de lokale sportverenigingen. Het SEC richt zich binnen de pijler Sport en Onderwijs vooral op het basisonderwijs. Maar, met de opkomst van de zogenaamde Integrale Kindcentra worden indirect ook partners als kinderopvang en buitenschoolse opvang betrokken. 3.1 Achtergrond Het Sport Expertise Centrum stelde ook in 2014 basisscholen, horizonscholen en (aankomende) Integrale Kindcentra in de gelegenheid om via de inhuur van een combinatiefunctionaris een kwaliteitsslag binnen het bewegingsonderwijs tot stand te brengen. Het ging daarbij echter niet alléén om het bewegingsonderwijs; ook de sportieve (voor- en naschoolse) opvang werd in het mogelijke aanbod meegenomen. Het SEC richtte zich daarbij aldus op een beweegaanbod (sport en spel) tussen uur en voor kinderen van 0-13 jaar: een perfecte aansluiting op ontwikkelingen zoals continue roosters en de wens om onderwijs, opvang en ontwikkeling onder één paraplu samen te brengen. 3. Sport en onderwijs 3.2 Aanleiding samenwerking De aanleiding tot samenwerking met het SEC binnen Sport & Onderwijs kon meerledig zijn. Zo waren er bijvoorbeeld scholen die graag een kwaliteitsslag binnen het bewegingsonderwijs wilden doorvoeren. Er waren locaties die door middel van sport/spel de aansluiting van jonge kinderen naar de basisschool wilden vergemakkelijken. Of men wilde bijvoorbeeld graag een verbinding leggen tussen binnen- en naschools sporten/bewegen. Wat de wensen ook waren; het SEC dacht ook in 2014 weer graag mee over de wijze waarop haar inzet het beste afgestemd kon worden op de vraag. 3.3 Opzet Hoe? De stichting SEC stelde basisscholen (in combinatie met bijvoorbeeld peuterspeelzalen en opvanglocaties) in de gelegenheid om via een aantrekkelijk tarief deskundig kader in te huren. Ondersteuning van groepsleerkrachten bij de gymlessen, volledige overname van de gymlessen, peutersport, ouder- en kindgym, buurtsport, naschoolse sport? Alles was aldus bespreekbaar! 26 27

15 Basisschool Nicolaas over samenwerking met SEC: Beslist geen spijt van onze keuze! 3. Sport en onderwijs 3. Sport en onderwijs Deelnemer ouder- en kindgym (3½ jaar): Kijk eens juf; ik kan al helemaal zelf de koplol maken. Het SEC koppelde de sportdocenten (zogenaamde combinatiefunctionarissen) in dagdelen aan een locatie. Een dagdeel (vaste ochtend/middag in de week) bestond daarbij uit vier uur. Om gericht een doel te kunnen verwezenlijken was inzet van de sportdocent daarbij enkel mogelijk voor minimaal één kalender-/schooljaar. Daarbij dienden de uren aaneengesloten verzorgd te kunnen worden. De afspraken werden uiteindelijk in de vorm van (meer)jarencontracten met de locaties afgesloten. 3.4 Resultaten/inzet In 2014 zijn er rondom 15 verschillende basisscholen in de gemeente Oss sportdocenten vanuit het SEC actief geweest. Onderstaand een overzicht van de resultaten waarbij onderscheid wordt gemaakt in de periode van januari tot juli (kerst zomer) en augustus tot december (zomer kerst), afhankelijk van de wijze waarop de contracten zijn afgesloten en de doorlooptijd. Januari juli 2014 (= 24 weken) Scholen: 1. De Blinkerd 2. Het Baken 3. De Bogaard 4. Montessorischool Elzeneind 5. Dalton in Balans 6. De Fonkeling Berghem 7. Kleine Wereld 8. Martinus van Beekschool 9. Mozaïek 10.Nicolaas 11.NHJ Poolster 12. t Ravelijn 13.IKC Regenboog i.c.m. Cruyff Court Uren per week: 2 uur 16 uur 6 uur 4 uur 2,66 uur 16 uur 1,33 uur 2 uur 8 uur 12 uur 4 uur 2 uur 8 uur Totaal 88 uur p/w Bereik Activiteit Scholen (zie boven) Contactmomenten per persoon Peutergym 3, 6, kinderen 12 kinderen 0,5 uur p/w 0,75 uur per 2 wk Gymlessen 1, 8 4, 6, 10 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, kinderen 450 kinderen 340 kinderen 0,75 uur per 2 wk 0,75 uur p/w 1 uur p/w 28 29

16 Oud-wethouder Sport Reina de Bruijn: Het is belangrijk dat jongeren veel bewegen. Met buurtsport breng je sporten dichtbij in de eigen omgeving. 3. Sport en onderwijs 3. Sport en onderwijs Projectleider stichting: Wij staan erg positief tegenover het aanbod van SEC binnen het onderwijs. Is het ook mogelijk om stichtingsbreed een samenwerking met jullie aan te gaan voor al onze scholen? Tussenschoolse sport 2, kinderen 1 uur p/w Naschoolse Sport 3, 6, kinderen 1 uur p/w onderbouw Naschoolse Sport 2, 3, 6, kinderen 1 uur p/w bovenbouw Buurtsport 3, 4, 11, 12, kinderen 2 uur p/w Ouder- en kindgym 13 5 kinderen en 5 ouders 0,75 uur p/w Bijscholing groepsleerkrachten onderbouw en begeleiders peuteropvang Ondersteuning bij organisatie sportdag Vakantie-activiteiten BSO (sport) Overigen (o.a. organisatie voetbaltoernooi en flashmob, begeleiding bij schoolsporttoernooi) Totaal 9 10 personen 3 uur kinderen 4 uur 1, 3, 4, 11, 12, kinderen 4 uur 10, kinderen 4 uur 2048 kinderen Augustus - december 2014 (= 16 schoolweken) Scholen: 1. Montessorischool Elzeneind 2. Dalton in Balans 3. De Fonkeling Berghem 4. Kleine Wereld 5. Korenaer 6. Nicolaas 7. De Nieuwe Link 8. NHJ Poolster 9. IKC Regenboog i.c.m. Cruyff Court Totaal Activiteit Scholen (zie boven) Uren per week: 4 uur 2,66 uur 32 uur 1,33 uur 4 uur 14 uur 8 uur 4 uur 8 uur 78 uur p/w Bereik Contactmomenten per persoon Peutergym 1 12 kinderen 1,00 uur p/w Peuter-/kleutersport 8 30 kinderen 0,75 uur p/wk Gymlessen 1, 2, 4, 8, 9 3, 5, 6, 7 Naschoolse Sport onderbouw 865 kinderen 175 kinderen 0,75 uur p/w 1,00 uur p/w 1, 8 27 kinderen 1,50 uur p/wk Naschoolse Sport bovenbouw 1, 8 22 kinderen 1,50 uur p/wk Buurtsport 3, 4, kinderen 1,00 uur p/w Ouder- en kindgym 1, 8 19 kinderen 1,25 uur p/wk 30 31

17 3. Sport en onderwijs 3. Sport en onderwijs Ondersteuning bij organisatie sportdag Totaal kinderen 1x 4 uur 1550 kinderen 32 33

18 I Ga voor meer inform Na de aanmelding o N4. Sport en gezondheid Een sportiever en Sinds Maart 2014 is de Gemeente Oss een zogenaamde JOGG G(Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente. Het regisseur schap hiervan is volledig weggezet bij het Sport Expertise Centrum. JOGG is de beweging waarbij iedereen in de gemeente Oss zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas om te zetten in een daling. Jongeren (0-19 jaar), ouders en hun omgeving staan centraal. Het is een lokale, intersectorale en duurzame aanpak waarin voldoende bewegen en gezonder eten de norm wordt. Oss Door middel van vele samenwerkingspartners in Oss op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven wordt er jaarlijks campagne gevoerd op drie verschillende thema s. Oss drinkt water, Oss beweegt gratis en Oss snoept gezond. 4. Sport en gezondheid De gemeente Oss is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor drie jaar met de landelijke organisatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

19 4. Sport en gezondheid 4. Sport en gezondheid Betreft Bereik Samenwerkingspartners Expertmeeting aftrap JOGG 150 pers. - Gemeente Oss - GGD HVB JOGG- week - Netwerkbijeenkomst OssSport! - Mini- symposium JOGG - Gezonde school bijeenkomst - Aftrap gezonde schoolkantine VO Oss drinkt water jaar jaar jaar Gezonde school - BO - VO 31 pers. 26 pers. 13 pers. ±200 pers pers pers. ± 3000 pers. 7 scholen 4 scholen - GGD HVB - Diëtiste - Fysiotherapeuten - Centrum jeugd en gezin - Onderwijs - Sligro - Gemeente Oss - Brabant wonen - Sportarts - Empaso - Sportief support - JOGG - GGD HVB - Consultatiebureaus - Onderwijs BO en VO - Centrum jeugd en gezin - Brabant water - GGD HVB - Sligro - Diëtiste Gezonde sportkantine 30 pers. - SV Ruwaard - RKSV Margriet - TOZ - Berghem Sport Betreft Bereik Samenwerkingspartners Onderzoek - 0-meting 0-4 jaar - 0-meting 4-12 jaar - 0- meting jaar Organisatiestructuur - Stuurgroep JOGG - Werkgroep preventie 86 pers. 279 pers. 345 pers. 6 pers. 11 pers. - GGD HVB - Consultatiebureaus - Onderwijs BO en VO - GGD HVB - Centrum jeugd en gezin - Gemeente Oss - Werkgroep ketenaanpak 6 pers. - Diëtiste - Fysiotherapeut - Huisarts 36 37

20 5. Sport en consultancy 5. Sport en consultancy Sport en bewegen staat centraal; ook in de pijler SportConsultancy. In deze pijler zijn de projecten onder gebracht die het SEC op de kaart zetten en vaak indirect als doel hebben om mensen aan het sporten/ bewegen te krijgen. De hoofddoelstelling van de pijler Sportconsultancy is dat de activiteiten en producten kostendekkend moeten zijn. 5.1 Kampioenenhuldiging Tijdens de Kampioenenhuldiging op donderdag 13 februari 2014 zijn alle sportkampioenen gehuldigd voor hun bijzondere sportprestaties. Ook zijn de sporttitels Sportman, sportvrouw, sporttalent, sportteam én de publiciteitsprijs van het jaar uitgereikt. De winnaars Sportman van het jaar: Rick van der Ven Sportvrouw van het jaar: Sanne Voets Sporttalent van het jaar: Frederique Janssen Sportteam van jaar: Aardexpress Publiciteitsprijs: Brabants Wielercafé. Kampioenenhuldiging in cijfers 500 bezoekers, de zaal was hiermee uitverkocht. 89 sportkampioenen 13 genomineerden voor de verdeling van vier sporttitels. (bij de talenten waren er 4 genomineerd Sponsorinkomsten van 3500,

21 5. Sport en consultancy 5. Sport en consultancy 5.2 Expertmeeting Op woensdag 23 april organiseerde het SEC een Expertmeeting Sport & Gezondheid. Op het programma stonden onder andere masterclasses Gezonde School en Gezonde Sportkantine verzorgd door respectievelijk topkok Pierre Wind en presentator/schrijver Wilfred Genee, Paul Rosenmöller verricht deze avond de officiële aftrap van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). Het bevorderen van een gezonde leefstijl in Oss is geen vraagstuk waarvoor je één persoon of één instantie verantwoordelijk kunt stellen. Om bij te dragen aan een gezonde leefstijl onder jongeren is iedereen nodig! Vraag die vanavond o.a. centraal stond, was dan ook: wat kunt u doen om een bijdrage te leveren aan een gezonde Osse jeugd? Denk dan bijvoorbeeld aan het inrichten van een gezonde schoolkantine of gezonde sportkantines. Expertmeeting in cijfers 3 workshops 150 bezoekers 5.3 Beachdag De Lithse Ham werd zondag 22 juni omgetoverd tot een groot sportcomplex. Diverse sportverenigingen en sportaanbieders presenteren zich via demonstraties en clinics aan het Osse publiek: OssSport in de zomer! Naast demonstraties en clinics worden er diverse toernooien en activiteiten georganiseerd, waaronder ook voor de allerkleinsten tussen 0-4 jaar. Organisatie van het zomerse evenement is in handen van het Sport Expertise Centrum (SEC). Daarbij werd samengewerkt met Trendy Speelgoed die allerlei buitenspelen/spelletjes presenteerde die kinderen gratis mochten proberen. Beachdag in cijfers 750 bezoekers 15 sportaanbieders 5.4 OssSport! Zaterdag 11 oktober stond het Osse Centrum volledig in het teken van sport en gezondheid. OssSport! is er op gericht om sportverenigingen een kans te bieden om zich aan de inwoners van de gemeente Oss te presenteren. Presentatie kan door middel van een promotiekraam, maar een sportaanbieder wordt ook in de gelegenheid gesteld om een spectaculaire demonstratie, clinic of presentatie neer te zetten! Ook op de Heuvel waren er tal van activiteiten, georganiseerd door het SEC. In de SEC-plaza gaf wethouder de Bruin rond het middaguur de aftrap van de JOGG-week. Waarna de politici hun eerste debat in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen voerden omtrent sport en gezondheid. Tot slot werd het sportinitiatief Bijzonder Sportief voor het eerst gepresenteerd aan het grote publiek. Paralympiërs Sanne Voets en Joep van Lankveld (ambassadeurs Bijzonder Sportief ) vertelden over hun sportieve ervaringen en hoe belangrijk sport in hun leven is. Dit werd allemaal omlijst door spetterende demonstraties van Osse sportverenigingen. OssSport in cijfers Bereik bij winkelend publiek 24 sportverenigingen en sportaanbieders 7 demonstraties door sportverenigingen op SEC Plaza Sponsorinkomsten van 2000,

22 5. Sport en consultancy 5. Sport en consultancy 5.5 Schoolsporttoernooien basisonderwijs Ook in 2014 organiseerde het SEC weer verschillende schoolsporttoernooien waarbij basisschoolleerlingen tijdens de schoolvakantie met elkaar de sportieve strijd aangingen in verschillende takken van sport én elkaar ontmoetten in een andere omgeving. De schoolsporttoernooien staan altijd garant voor veel plezier en enthousiasme. Doordat veel basisscholen daarbij vaak voorafgaand aan een bepaald toernooi de betreffende sport ook nog eens tijdens de gymlessen uitlichten, vormen de toernooien een mooie gelegenheid om samen met leerlingen toe te werken naar een gezamenlijke sportieve prestatie. Schoolsporttoernooien 2014 in cijfers Frequentie Bereik Tafeltennistoernooi 1 dag 40 kinderen SchoolsportGames 1 dag 260 kinderen (27 teams) SchoolverlatersSportdag 1 dag 450 kinderen (48 teams) Kerstzaalvoetbaltoernooi 2 dagen 550 kinderen (58 teams) 5.6 Interscolaire toernooien Voortgezet Onderwijs Jaarlijks worden er binnen de gemeente Oss vijf interscolaire toernooien georganiseerd waar alle tweedejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs (VO) aan deel kunnen nemen. (De veldloop vormt een uitzondering; hieraan mogen scholieren van alle leerjaren inclusief docenten deelnemen). Het SEC vervult een coördinerende rol binnen de organisatie van de interscolaire toernooien. De daadwerkelijke organisatie is namelijk in handen van leerlingen van het Mondriaan College of het Maaslandcollege die aldaar de sportrichting volgen. Als onderdeel van hun examen zijn zij, onder het toeziend en sturend oog van hun sportdocent én het SEC, verantwoordelijk voor het slagen van een interscolaire toernooi: van de samenstelling van de wedstrijdschema s en het zorgen voor voldoende kader tot het regelen van lunchpakketjes en materialen. 5.7 Schoolsport Olympiade De Schoolsport Olympiade is het jaarlijks terugkerend ééndaags sportevenement voor alle derdejaars leerlingen van de voortgezet onderwijsscholen binnen de gemeente Oss. De Schoolsport Olympiade staat volledig in het teken van kennismaking met sporten en het bevorderen van sociale contacten met/tussen (mede)leerlingen, sportdocenten en verenigingen. De sporten worden op locatie en in samenwerking met verschillende sportaanbieders en scholen mogelijk gemaakt. De algehele organisatie van de Schoolsport Olympiade is in handen van het Sport Expertise Centrum. Afgelopen schooljaar stond het sportevenement gepland op 7 mei 2014 Schoolsport Olympiade in cijfers 1719 leerlingen 9 wedstrijdsporten 27 clinics 17 sportaanbieders 5.8 Try Out Sports Bij Try Out Sports, de kennismakingscursussen schoolsport, worden basisschoolleerlingen in de gelegenheid gesteld om laagdrempelig kennis te maken met allerlei verschillende sporten. Door het volgen van minimaal vier proeflessen voor 10,00 bij een sportvereniging van hun voorkeur, kunnen ze er achter komen welke sport(vereniging) ze écht leuk vinden om er later misschien ook werkelijk mee door te gaan/lid te worden! Try Out Sports in cijfers 935 inschrijvingen 40 sportaanbieders 140 cursussen 42 43

23 5. Sport en consultancy 5. Sport en consultancy 5.9 Ouder- en Kindgym Bij ouder- en kindgym krijgen kinderen van 1½ t/m 3 jaar de kans om in tal van verschillende situaties te bewegen onder begeleiding van hun eigen vertrouwde (groot)ouder én een geschoolde docent. Het aanbod is divers: klimmen en klauteren, rollen en kruipen, springen en duikelen; je kunt het zo gek niet verzinnen. De kinderen ervaren wat het is om met andere kinderen te bewegen, maar zijn toch nog in de vertrouwde omgeving van mama, papa, opa of oma. Ouder- en Kindgym in cijfers Wekelijks 2 groepen 20 kinderen Bijzonder Sportief in cijfers Bijzonder Sportief is aangesloten bij vijf SEC evenementen Het (aangepaste) sportaanbod in de regio is in kaart gebracht; er zijn 43 opties binnen de regio Concreet komen er drie individuele vragen binnen waarvoor een passend sportaanbod wordt gevonden. Voor leerlingen van twee scholen uit het speciaal onderwijs is in samenwerking met twee reguliere sportverenigingen een kennismakingsmodule opgezet Er vinden diverse bijeenkomsten en overlegmomenten plaats met beleidsambtenaren en wethouders uit aangrenzende gemeenten om aan te sluiten bij regionaal sportloket Bijzonder Sportief. Men is geïnteresseerd in de resultaten maar tot een concrete aansluiting heeft dit in 2014 nog niet geleid Bijzonder Sportief Sporten en bewegen moet mogelijk zijn voor iedereen is een kerngedachte van het SEC. En dat betekent ook voor mensen met een beperking. Om meer mensen met een beperking te laten sporten en bewegen streeft het SEC een regionale samenwerking na waarin middels een structurele aanpak mensen met een beperking optimaal de kans krijgen om (meer) te gaan bewegen. Om dit te realiseren is in 2014 succesvol een co-subsidie aangevraagd bij de provincie Noord Brabant voor de oprichting van het regionale sportloket Bijzonder Sportief. Doel ervan was om door middel van het bundelen van interventies, middelen en menskracht in de regio zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van en deel te nemen aan sportactiviteiten bij reguliere sportverenigingen, dan wel speciaal opgezette sport- en beweegactiviteiten. De subsidie is in september 2014 toegekend, waarmee Bijzonder Sportief als programma binnen het SEC officieel een feit is geworden Citytrainer Doel van Citytrainer is om sportminded jongeren tussen 14 en 21 jaar te enthousiasmeren om op vrijwillige basis sportactiviteiten te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren. Om zover te komen volgen jongeren de cursus Ik train mijn stad. Ronden ze de cursus met succes af, dan zijn zij daarna officiële Citytrainers en kunnen ze met al hun creatieve en sportieve talenten aan de slag in hun wijk of vereniging. Met hun inzet kunnen de jongeren de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk waar ze wonen verbeteren. Citytrainer is in 2014 als extra keuzevak/module ingebed binnen de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid van Het Hooghuis Stadion. In totaal hebben 20 leerlingen de cursus met een positief resultaat afgerond. Citytrainer in cijfers Inbedding Citytrainer binnen de opleiding SDV 20 leerlingen opgeleid tot citytrainer 44 45

24 5. Sport en consultancy 5.12 Offertes en verzoeken Activiteit Inkomsten Sportmiddag Themalocatie Huis vol Talenten 240,00 Sportmiddag Themalocatie Landkaartje 120,00 Sportclinics opening Park Waterlaat 140,00 Sportdag Hooghuis Stadion 888,00 Clinic/toernooi voetbal Burendag 140,00 Vitaliteitsweek gemeente Oss 470,00 Opening Gymzaal Schadewijk 200,00 Gastlessen Hooghuis West 1.088,00 Schaatsactiviteiten Winterland 590,00 TOTAAL 3.876,00 6. Marketing en Communicatie 46 47

25 6. Marketing en Communicatie 6. Marketing en Communicatie Het Sport Expertise Centrum maakte in 2014 gebruik van verschillende communicatiemiddelen om de verschillende doelgroepen op de hoogte te brengen van/betrokken te houden bij haar activiteiten. Betreft Toelichting Bereik Website https://www.sportinoss.nl De website van het Sport Expertise Centrum bestaat uit een splashpagina (waarin specifiek naar max. 6 deelpagina s verwezen wordt) en vervolgpagina s (hoofditems, subitems en deeplinks) Bezoekers kunnen op meerdere manieren via de site informatie over het onderwerp van voorkeur achterhalen: - Via een direct link/url van een bepaalde activiteit; - Via de algemene zoekmachine gekoppeld aan de pagina s; - Er kan op doelgroep naar een activiteit worden gezocht; - Via het zoeken aan de hand van de betreffende pijler worden de diverse activiteiten uitgelicht. Naast informatiepagina s zijn op de webpagina ook onderstaande modules ingebouwd: - Agenda/activiteitenkalender - Nieuwsberichten - Fotoalbum unieke bezoekers bezoeken pagina s bekeken hits nieuwsberichten Betreft Toelichting Bereik - Twitter (verwijzing) - Digitale inschrijfmodule (incl. betalingsmodule) = NIEUW in 2014 Social media Twitter volgers volgend tweets in 2014 Facebook (link vanuit twitter) 90 likes Digitale nieuwsbrief 10 uitgaven in 2014, waarbij onderscheid is gemaakt in nieuwsbrieven per pijler (afgestemd op de betreffende doelgroep) én een algemene nieuwsbrief (SEC-breed) verzonden nieuwsbrieven Nieuwsberichten/publicaties in lokale kranten, wijkbladen, schoolbladen en magazines Overigen Onbekend Gebruikmaking huisstijlelementen (zoals logo) binnen o.a. algemeen publicatiemateriaal (posters, nieuwsberichten, relatiegeschenken, handboeken en bewegwijzering naar SEC) Gebruikmaking speciaal ontwikkeld SEC-promotiemateriaal bij uitvoering SEC-activiteiten: - Teamkleding (winterjassen, polo s, truien, shorts en trainingspakken) - Beachflags - Banners - Tafelvlaggetjes - SEC-pennen - SEC-bidons Gebruikmaking evenementenborden gemeente Oss Aansluiting bij campagne Datisoss (Cometen) 48 49

26 7. Uitgelicht 7. Uitgelicht Wanneer Activiteit Bereik 3 januari 2014 Schoolsporttoernooi tafeltennis: Ruim 40 kinderen nemen, 40 kinderen verspreid over twee categorieën (groep 5-6 en 7-8), individueel deel aan de activiteiten bij OTTC. 4 januari 2014 SEC winterspelen in binnenstad Oss tijdens Winterland Oss: Vele ouders en kinderen onderbreken het winkelen om lekker actief mee te doen met o.a. de skisimulator, de rodeo-eland, het ijsbergklimmen en het sleeën. 300 kinderen en ouders 28 januari 2014 Afronding van de cursus van patiënt naar sporter, deze keer niet in Oss maar in de gemeente Maasdonk. Acht trainers van zeven verschillende sportverenigingen zijn geschoold in het trainen van mensen met een chronisch beperking. 13 februari 2014 Kampioenenhuldiging 2014 in de Groene Engel in Oss, waarbij de winnaars van vier sportcategorieën, genomineerden én sportkampioenen van het jaar 2014 in het zonnetje zijn gezet. 1 maart 2014 De gemeente Oss gaat aan de slag met de JOGG-methode. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) vormt een landelijk erkende aanpak om overgewicht tegen te gaan bij kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar. Het Sport Expertise Centrum (SEC) vervult binnen het traject de rol van regisseur. Daarbij werkt zij samen met lokale partijen zoals scholen en sportverenigingen, maar ook met maatschappelijke partners en het lokale bedrijfsleven. 19 maart 2014 FC Oss Streat League in het Frans Heesen Stadion: een straatcompetitie tussen basisscholen uit Oss. 26 maart 2014 Cruyff Courts 6 vs 6 Kampioenentoernooi op het Cruyff Court FC Oss in Schadewijk, georganiseerd door SEC i.s.m. in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation. 8 deelnemers 500 aanwezigen x 100 kinderen 60 kinderen 50 51

27 7. Uitgelicht 7. Uitgelicht Wanneer Activiteit Bereik 3 april 2014 Brabant Water heeft zich als eerste uitvoerende partner binnen x de JOGG- aanpak in Oss aangesloten. Zij ondersteunt specifiek het project Oss drinkt water door middel van het beschikbaar stellen van flesjes water en een lespakket les je dorst. Daarnaast verzorgt zij de organisatie een mobiel watertappunt bij één van de bestaande evenementen van SEC. 19 t/m 26 april 2014 Nationale Sportweek, o.a. in gemeente Oss. Vanuit het SEC o.a. x aandacht voor: Expertmeeting Sport en Gezondheid, Schoolsport Games en de Koningsspelen. 23 april 2014 Eerste Expertmeeting Sport en Gezondheid in het gemeentehuis 150 deelnemers te Oss welke volledig in het teken stond van JOGG en een initiatief vormde van het SEC. Deelnemers konden zich aanmelden bij twee van de drie masterclasses/praktijktafels. Deze avond werd daarbij officieel het JOGG-convenant ondertekend waardoor de gemeente Oss zich officieel JOGG-gemeente mag noemen. 25 april 2014 Nationale Koningsspelen waaraan diverse Osse basisscholen 1500 kinderen deelnamen; regelmatig ondersteund door een professional vanuit het SEC. 30 april 2014 Schoolsport Games, waarbij leerlingen in vier sporttakken de sportieve strijd met elkaar aangingen: volleybal, voetbal, korfbal en hockey. Organisatie was in handen van SEC in samenwerking met de sportverenigingen Oss 20, kv DOT, MHC Oss en Volleybal Brabant/OVOCO/VOREO. 150 leerlingen 5 mei 2014 Binnen de gemeente Oss vragen zes scholen een ondersteuningsaanvraag voor de Gezonde School in. 6 scholen Wanneer Activiteit Bereik 7 mei 2014 Schoolsport Olympiade voor alle derdejaars leerlingen van het 1700 leerlingen VO in de gemeente Oss 12 mei 2014 Eerste JOGG-bijeenkomst voor sportverenigingen die interesse hebben in een gezonde sportkantine. 14 mei 2014 Aanvang cursus Citytrainer in samenwerking met Het Hooghuis Stadion. Deelnemers vanuit de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid volgen, gekoppeld aan het onderwijsprogramma de cursus Ik train mijn stad, waarbij zowel theorie als praktijk aan bod komen. Centrale thema s binnen de opleiding vormen: organiseren, plannen en evalueren. 27 mei 2014 Interscolair voetbaltoernooi bij v.v. Berghem Sport voor tweedejaars leerlingen van het VO in de gemeente Oss. 28 mei 2014 Eerste clean graffiti bij Mondriaan College in het kader van de Wizperactie van JOGG. Tijdens de Wizperactie gaat het SEC en het Wizper-team langs op alle VO-scholen in de middagpauze om het water drinken onder de aandacht te brengen middels Clean Graffiti en Wizpercards. Juni t/m november 2014 Bibliotheek Oss ondersteunt JOGG met promotieactie waterdrinken. 11 juni 2014 Schoolverlaterssportdag voor alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen uit de gemeente Oss 6 verenigingen 20 leerlingen 250 leerlingen 1000 leerlingen x 450 leerlingen 52 53

Management summary. Management summary

Management summary. Management summary JAARVERSLAG 2013 Management summary Management summary Ook in 2013 heeft het Sport Expertise Centrum (SEC) weer een actieve rol vervuld bij het stimuleren van een gezonde leefstijl onder de Osse inwoners.

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014

Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 Rapportage-overzicht inzet combinatiefuncties augustus 2013 - februari 2014 1 Verenigingsversterking CF Omschrijving Doelstelling Resultaten 1.1 s.v. B.S.M. Paul de Bree Duurzaam versterken van sportvereniging

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Samen met de Friese gemeenten, onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Sport en onderwijs Sportgezondheid Healthy Life Sport en verenigingen Uniek sporten Sportconsultancy Financiën

Inhoudsopgave. Voorwoord Sport en onderwijs Sportgezondheid Healthy Life Sport en verenigingen Uniek sporten Sportconsultancy Financiën Jaarverslag 2016 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Sport en onderwijs Sportgezondheid Healthy Life Sport en verenigingen Uniek sporten Sportconsultancy Financiën 5 6 8 10 12 14 15 18 3 4 Voorwoord Gerrit Hagoort

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar

Aanbod Middelburg in Beweging. schooljaar Aanbod Middelburg in Beweging schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten gemeente Middelburg pag. 3 1.1 doelstellingen Middelburg in Beweging 1.2 doelgroepen Hoofdstuk 2 Sportactiviteiten

Nadere informatie

Presentatie Sport Dienstverlening & Veiligheid. 26 November 2014

Presentatie Sport Dienstverlening & Veiligheid. 26 November 2014 Presentatie Sport Dienstverlening & Veiligheid 26 November 2014 Programma Voorstellen Historie SDV: Toekomst Uitstroom Rode draad Stage Kosten Vragen? Historie SDV Schooljaar 1998 1999 de voetbaltalentenschool

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

10-0407 EvK/AE. Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD Zeeland en SportZeeland

10-0407 EvK/AE. Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD Zeeland en SportZeeland 10-0407 EvK/AE Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD en Sport GEZONDHEIDSWINST TOT 0 JAAR ADVISERING Fysiotherapie Paauwenburg Pagina 2 Interventies preventie van

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vragenlijst themacertificaat Bewegen en sport Voortgezet onderwijs Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim gebruik van de mogelijkheid om een toelichting te geven zodat het voor de beoordelaar duidelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Juli 2015

Nieuwsflits Juli 2015 Nieuwsflits Sportstimulering Sportbedrijf Rheden Houdt u maandelijks op de hoogte van allerlei sportnieuws in de gemeente Rheden. Nieuwsflits Juli 2015 Beste Lezers, Het is alweer een jaar geleden dat

Nadere informatie

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen Middelburg in Beweging pag. 3 1.1 Sportkennismakingsactiviteiten

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013

(HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 (HOE) WERKT INTEGRAAL BELEID? Colette van den Heuvel 15 april 2013 Programma Opwarmertje Wat is integraal beleid? Waarom integraal beleid? Hoe werkt het? Een voorbeeld Activiteitengeld, waar haal je het

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken?

Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014. De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Congres Gezonde Brede school 1 oktober 2014 De vakleerkracht bewegingsonderwijs: Waar heb ik als bestuurder mee te maken? Even voorstellen Laurens van Tilburg: lid college van Bestuur van Stichting SchOOL,

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties

Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties Gemeente Nijmegen Combinatiefuncties de uitvoering Sport + onderwijs Doelstellingen Combinatiefuncties in Nijmegen: 1. Versterken van sportverenigingen. 2. Intensiveren van de samenwerking tussen sportverenigingen

Nadere informatie

RESULTATEN 2 JAAR JOGG

RESULTATEN 2 JAAR JOGG RESULTATEN 2 JAAR JOGG Met plezier naar een gezonde leefstijl! Een groot aantal partijen werkte de afgelopen jaren hard aan het stimuleren van een gezonde leefstijl voor de jeugd in s-hertogenbosch. Zij

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

20 15 Jaarverslag 2015

20 15 Jaarverslag 2015 20 15 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Management summary...pagina 4 Voorwoord...pagina 8 1. Interne organisatie...pagina 10 2. Sport en Verenigingen...pagina 18 3. Sport en Onderwijs...pagina 24 4. Sport

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015

Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Vergoedingen sportactiviteiten (basis)schoolleerlingen voor actieve sportverenigingen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding blz. 3 2. Doelgroep blz. 3 3. Doelstelling blz. 3 4. Omschrijving activiteiten

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam Menukaart sport Basisonderwijs Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam De vernieuwde aanpak in sport voor het basisonderwijs van Gemeente Werkendam. Sport, spel en plezier in bewegen! Beste docent,

Nadere informatie

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen.

Beleidsuitgangspunten. Schoolsporttoernooien en Evenementen. Beleidsuitgangspunten Schoolsporttoernooien en Evenementen. Doel. Het doel van dit document is om de beleidsuitgangspunten voor schoolsportactiviteiten vast te leggen om zo de deelname van scholen en leerlingen

Nadere informatie

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport

Ideaalplaatje. Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Ideaalplaatje Wijk beweegteam samengesteld uit onderwijs en sport Kracht: Vakleerkracht (niveau 5) neemt kennis mee en werkt vanuit onderwijs Sportwijkwerker (niveau 4)neemt kennis mee en werkt vanuit

Nadere informatie

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: een Gezonde Start Naam interventie- eigenaar: Het voedingscentrum, TNO & NISB Doelgroep: 0-4 jarigen Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015

Nieuwsbrief. Sportverenigingen. EDITIE 4 april 2014. In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries. Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 Nieuwsbrief Sportverenigingen EDITIE 4 april 2014 In deze editie: Aanpak overlast op sportpark Den Dries Sportaanbod primair onderwijs 2014-2015 SG Were Di zoekt samenwerking met sportverenigingen Veel

Nadere informatie

Gezonde make-over voor kantine Cambreur College

Gezonde make-over voor kantine Cambreur College In de nieuwsbrief Dongen Beweegt! vindt u informatie en achtergronden over sport en bewegen in de gemeente Dongen. De nieuwsbrief verschijnt 8 tot 10 keer per jaar. Gezonde make-over voor kantine Cambreur

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together.

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. MENUKAART SCHOLEN Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. Menukaart Sportstuif Leef! Aanbod Stichting Sportstuif project Leef! A. Het aanbieden

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris:

De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen school en vereniging Maatschappelijke ontwikkelingen worden kansen

Nadere informatie

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt.

De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Vignet Bewegen en sport, vo Vragenlijst Bewegen en sport De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen zijn opgenomen in de vier pijlers en zijn vetgedrukt. Handig om bij de hand te hebben: Vakwerkplan

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8

School & Voetbal. voetbal in het basisonderwijs. Voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 School & Voetbal voetbal in het basisonderwijs Voor de groepen Kinderen willen voetballes! Met School & Voetbal wil de KNVB jongens en meisjes van de basisschool op een speelse manier laten kennis Maken

Nadere informatie

jongeren op gezond gewicht In Weststellingwerf JOGG-toolkit Activiteiten promoten, zelf én met hulp van Jongeren Op Gezond Gewicht Weststellingwerf

jongeren op gezond gewicht In Weststellingwerf JOGG-toolkit Activiteiten promoten, zelf én met hulp van Jongeren Op Gezond Gewicht Weststellingwerf jongeren op gezond gewicht In Weststellingwerf JOGG-toolkit Activiteiten promoten, zelf én met hulp van Jongeren Op Gezond Gewicht Weststellingwerf Een uitgave van gemeente Weststellingwerf, 2016 Activiteiten

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt de jaarrapportage 2014 van de sport -, beweeg- en cultuuractiviteiten die door de combinatiefunctionarissen van Ecsplore in Schinnen

Nadere informatie

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL-

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL- HUN EIGEN TOP TE HALEN! L E E R H E T B E S T E U I T J E Z E L F T E H A L E N WE ZIEN DE NOODZAAK EN KANSEN OM ONZE JEUGD IN DE ACHTERHOEK VIA SPORT EEN BETER ONTWIKKELKLIMAAT TE BIEDEN. OP SCHOOL, IN

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS

Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Combinatiefuncties in Schinnen Eindrapportage 2014 IN CIJFERS Registratie Sport en Cultuur in gemeente Schinnen Periode: januari 2014 t/m december 2014 Totaal aantal activiteiten: 661 Totaal aantal : 15.620

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport

Basis Sport Project. Buurt, onderwijs. sport Buurt, onderwijs & sport Sport-Koepel Edam-Volendam, sportief het hele jaar! Sport-Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse scholen, sportverenigingen, sportieve Edammers en Volendammers en inwoners

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging?

Stappenplan voor de vereniging. Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? Stappenplan voor de vereniging Hoe wordt de tennisvereniging een Schoolactieve vereniging? 153 Stappenplan vereniging 154 Inleiding De KNLTB heeft al ruim 25 jaar een schooltennisproject waardoor veel

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Landelijke Buurtsportcoachdag zaterdag 13 juni De Meerwaarde Barneveld. Brengt gezond leven dichterbij

Landelijke Buurtsportcoachdag zaterdag 13 juni De Meerwaarde Barneveld. Brengt gezond leven dichterbij Landelijke Buurtsportcoachdag zaterdag 13 juni De Meerwaarde Barneveld Brengt gezond leven dichterbij Roland Rijshouwer welkom PROGRAMMA LANDELIJKE BUURTSPORTCOACHDAG 09.30 uur Presentatie genomineerden

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN

DE START. Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN PROJECTPLAN DE START Stuurgroep: 2 (3) directeuren, vakleerkracht gym / motorisch specialist + leerkracht EIGEN ONDERZOEK CONTACTEN LEGGEN Intern en extern ( vanaf 2013 ) PROJECTPLAN Extern belegd ( januari 2015 )

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid Aanknopingspunten met bestaand beleid Voorstellen Mera Oosterom Beleidsmedewerker actieprogramma Voeding en Beweging + interim projectleider Combinatiefuncties Inhoud De aanloop Uitgangspunten in Rotterdam

Nadere informatie

Beschrijving vacatures.

Beschrijving vacatures. Beschrijving vacatures. Allereerst wordt een schets gegeven van de positionering van de beweeg- en cultuurcoaches. De beweeg- en cultuurcoaches zijn werkzaam in twee werkvelden. Werkveld één: in- en ten

Nadere informatie

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT BLIKT TERUG FACTSHEET

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT BLIKT TERUG FACTSHEET JONGEREN OP GEZOND GEWICHT BLIKT TERUG FACTSHEET 2015-2017 Met Jongeren Op Gezond Gewicht streeft de gemeente Rheden naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken

Nadere informatie

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland 14393_brochure mission olympic_a4_v6.indd 1 02-09-11 17:02 Samen sporten met Mission Olympic Sporten is goed voor je gezondheid

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Gezonde resultaten op een rij

Gezonde resultaten op een rij Gezonde resultaten op een rij September 2015 Oktober 2016 Met plezier naar een gezonde leefstijl! Hattem is sinds 1 februari 2015 JOGG-gemeente. De aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht heeft tot doel

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met PH, ON en MHC gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond

Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond 2017-2019 Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond JOGG Landelijk JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een intersectorale aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg Raadsvergadering 27 oktober 2011 Agendanummer 11 Onderwerp: Combinatiefuncties Steenbergen, 20 september 2011 Aan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Bijlage Special Heroes

Bijlage Special Heroes Bijlage Special Heroes Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Special Heroes, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

3 Op 50% van de kinderopvangen en basisscholen wordt tijdens de pauze alleen water gedronken.

3 Op 50% van de kinderopvangen en basisscholen wordt tijdens de pauze alleen water gedronken. Bijlage : 0-meting 2015 en doelstellingen Jongeren Op Gezond Gewicht Arnhem 1 De stijgende lijn van jongeren van 2-19 jaar met overgewicht wordt omgezet tot minimaal een stagnering in april 2018 Input

Nadere informatie

Doelstellingen 31 maart 2016

Doelstellingen 31 maart 2016 Doelstellingen 31 maart 2016 O U T C O M E 1 De stijging van het aantal jongeren van 2-19 jaar met overgewicht omzetten in ten minste een stagnering in februari 2018 2 Het percentage jongeren van 4-12

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS Programma 19 november Cijfers en criteria Sportimpuls Praktijkvoorbeeld DKC Samen

Nadere informatie

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen

Sportaanbod Gelderland voor basisscholen Sportaanbod Gelderland voor basisscholen www.geldersesportfederatie.nl/sportaanbod Sportlessen en gezondheidsactiviteiten voor kinderen van alle basisscholen in Gelderland. De paardensportbond KNHS, Atletiekunie,

Nadere informatie

MENUKAART VERENIGINGEN

MENUKAART VERENIGINGEN MENUKAART VERENIGINGEN Do it Yourself Together Menukaart Leef! voor verenigingsondersteuning Aanbod project Leef! A. Organiseren van diverse activiteiten B. Bemiddelen als stagemakelaar C. Promotie D.

Nadere informatie

Stichting Ricardo van Rhijn Foundation 24 juni 2016 Leiden. Gegevens

Stichting Ricardo van Rhijn Foundation 24 juni 2016 Leiden. Gegevens Stichting Ricardo van Rhijn Foundation 24 juni 2016 Leiden Bestuursverslag 2015 Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Ricardo van Rhijn Foundation. Met dit verslag willen wij als bestuur van de

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

MENUKAART VERENIGINGEN

MENUKAART VERENIGINGEN MENUKAART VERENIGINGEN MENUKAART VERENIGINGEN Do it yourself together 2 INHOUDSOPGAVE TEAM 4 AANBOD STICHTING SPORTSTUIF PROJECT LEEF! 5 ORGANISEREN VAN DIVERSE ACTIVITEITEN 6 BEMIDDELEN ALS STAGEMAKELAAR

Nadere informatie

Jeroen Laurensen. Technisch Manager. MHC Fletiomare 2009-2014

Jeroen Laurensen. Technisch Manager. MHC Fletiomare 2009-2014 Jeroen Laurensen Technisch Manager MHC Fletiomare 2009-2014 Technisch Beleid maken Vanuit het clubbeleidsplan, welke keuzes maken wij vanuit de missie en visie? Selecties, Keuzes mbt Kader, procedures

Nadere informatie

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders

Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders Jaarverslag 2013 Voorwoord: Aandacht voor alle Berkellanders De afgelopen jaren heeft de gemeente als gevolg van minder financiële middelen zich op diverse terreinen terug getrokken. Privatisering van

Nadere informatie

Projectplan VMBO in Beweging VMBO in Beweging

Projectplan VMBO in Beweging VMBO in Beweging Projectplan VMBO in Beweging 2010 2013 VMBO in Beweging Initiatiefnemer : Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Projectnaam : VMBO in Beweging School : Sport en Beweegcoördinator : Telefoon : E-mail

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie