KRANT. Een blik terug en vooruit. mei-juni Activering. Sensibilisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KRANT. Een blik terug en vooruit. mei-juni 2008. Activering. Sensibilisatie"

Transcriptie

1 Een blik terug en vooruit Als voedselteamlid of producent is het niet altijd vanzelfsprekend om op de hoogte te blijven van wat de vzw Voedselteams nu eigenlijk allemaal doet. Jaarlijks moeten wij dat aan de subsidiërende overheid rapporteren via een voortgangsrapport en uiteraard wordt dit ook voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Om al onze leden te informeren gaan we vanaf nu een jaarlijkse krant uitgeven waarin je het verslag en ook een toelichting bij de cijfers terugvindt. Je houdt het eerste exemplaar op dit moment in je hand. Voedselteams is sinds 2005 gesubsidieerd als socio-culturele beweging. In het kader van deze subsidie hebben we een beleidsplan ingediend voor de periode Als socio-culturele beweging moet men op 3 terreinen actief zijn: activering, sensibilisatie en educatie. Ons beleidsplan is dan ook op deze drie pijlers gebaseerd en die zijn ook terug te vinden in de korte versie van onderstaand voortgangsrapport. De volledige versie is te bekomen via het secretariaat van Voedselteams vzw. Activering Er werd in 2007 hard gewerkt aan de webwinkel en ook flink geïnvesteerd (bijna ) Het langverwachte financiële luik waarmee de financieel verantwoordelijken op een gemakkelijker manier hun taak konden verrichten, werd gelanceerd. De verantwoordelijken van de teams en de producenten kregen de nodige ondersteuning bij hun overstap naar de webwinkel en er werden regelmatig nog verbeteringen aangebracht in de webwinkel. Eind 2007 werkten ongeveer 80% van alle voedselteams met de webwinkel. Voor 2008 investeren we in de webwinkel. Er wordt volop gewerkt aan een uitbreiding van het financieel luik en er wordt een administratief luik ontwikkeld waarmee de vzw alle gegevens uit de webwinkel kan beheren. Het is de bedoeling om tegen eind 2008 alle voedselteams te laten bestellen via de webwinkel. We blijven ook verder investeren in het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid. De ondersteuning van de vrijwilligers is een belangrijke taak voor de vzw. Dit gebeurt vooral telefonisch en per mail maar wordt ook geïntegreerd in bijvoorbeeld de regiovergaderingen. Voor 2008 blijven we hier uiteraard de nodige aandacht aan besteden en zal er specifiek werk gemaakt worden van ondersteuning van de groepsverantwoordelijken. Wij willen hen materiaal en methodieken aanreiken voor een degelijk onthaal voor nieuwe leden zodat ook nieuwe leden goed op de hoogte zijn van de visie van Voedselteams. KRANT mei-juni 2008 Om de voedselkilometers te beperken, en ook om de producenten te ontlasten, werd er in Oost-Vlaanderen een transportronde uitgewerkt. Op die manier slaagden we erin de voedselkilometers terug te dringen van km per jaar naar km per jaar. In fase drie van deze aanpak (2008 of 2009) zal het transport dalen tot km. Ook in Antwerpen worden gesprekken gevoerd om het transport efficiënter te laten gebeuren. Dit om een ruimer aanbod te kunnen aanbieden en om nieuwe producenten te kunnen betrekken. Heel wat Voedselteams houden een jaarlijkse evaluatievergadering. Vorig jaar werden 39 jaarvergaderingen bijgewoond door onze regioverantwoordelijken. Deze jaarvergaderingen zijn belangrijk voor de werking van de teams maar ook voor het contact met de producenten. Maar om het voor de producenten minder tijdsintensief te maken, blijven we zoeken naar andere mogelijkheden om meerdere teams en meerdere producenten bij elkaar te brengen. In Oost-Vlaanderen had er vorig jaar terug een bedrijfsbezoekdag plaats (zie foto blz. 5). Ruim 140 voedselteamers zakten af naar de drie betrokken bedrijven, om af te sluiten met een heerlijke BBQ. Ook werden er bij de start van nieuwe teams voor het eerst brunches georganiseerd voor de nieuwe teamleden en producenten maar ook voor de buurtbewoners. Wij blijven zoeken naar andere activiteiten die producenten en voedselteamleden met elkaar in contact brengt. T.o.v. van 2006 steeg het aantal voedselteamleden met ongeveer 15 %. We ontvingen ong. 500 informatievragen. De meeste van deze mensen konden doorgestuurd naar de bestaande teams. We realiseerden nieuw promotiemateriaal waaronder 3 nieuwe, in het oog springende stands waarmee we Voedselteams voorstellen tijdens beurzen en andere publieksevenementen. Heel wat teams hebben zelf ook acties ondernomen of deelgenomen aan lokale evenementen om nieuwe leden aan te trekken. Teams kunnen hiervoor allerlei materiaal bekomen bij de vzw, zoals een (mini-) stand, folders, affiches, persartikels, We organiseerden ook 17 informatieavonden die uiteindelijk leidden tot de opstart van 6 nieuwe voedselteams. Sensibilisatie Voedselteams vzw nam deel aan diverse debatten en studiedagen waar we het korte keten principe en de lokale duurzame productie en consumptie verdedigden. We organiseerden diverse filmavonden waaronder bijvoorbeeld in Leuven de film over Farmer John die gaat over Consumer shared Agriculture. We kregen die avond 260 deelnemers over de vloer. (vervolg op blz. 2) 1

2 (vervolg van blz. 1) Voedselteams volgt ook de campagne op in het kader van De Tijd loopt We zijn lid van het Netwerk Bewust Verbruiken, waar we samen met tal van andere organisaties campagnes of acties opzetten of opvolgen met als doel consumenten aan te zetten tot een duurzamer consumptiegedrag. In Leuven werkten we ook mee aan diverse projecten van de Katholieke Hogeschool en stonden we mee aan de wieg van duurzame Studentengroentetas. Voor 2008 willen we graag een eigen campagne of actie uitwerken. Wie creatieve ideeën heeft mag die gerust in onze oren fluisteren. We proberen ook om andere doelgroepen te bereiken. Naast de studenten hebben we ook pogingen ondernomen om rond gezonde voeding te werken met kansarmen maar de organisaties die deze mensen vertegenwoordigen zagen hier niet direct mogelijkheden. Verder zijn er voorstellen om afhaalpunten te organiseren voor het personeel van de universiteiten maar ook voor andere bedrijven. Er wordt nog volop gewerkt aan een totaal vernieuwde website die we nog voor de zomer wensen te lanceren. Via deze website willen we veel meer de teams zelf in de kijker stellen en we hopen dan ook op regelmatige bijdrages van jullie. Op die manier willen we tonen dat Voedselteams een beweging is van bewuste consumenten verspreid over heel Vlaanderen. Er komen ook wekelijks artikels op de site die te maken hebben met landbouw, voeding, projecten of acties, enz. We gaan onderzoeken of we een communicatiewerkgroep kunnen opstarten die dan ook zou reageren op artikels uit de pers of opiniestukken kan schrijven. Educatie We hebben een fiche uitgewerkt waarmee we al de producenten waar we mee samen werken gaan screenen op hun productiemethodes maar ook en vooral op de filosofie van het bedrijf. Bedoeling is dat we dan de ingevulde fiches ter beschikking stellen aan de voedselteamleden zodat men degelijk geïnformeerd is over de producenten waar we mee samenwerken. Onze voedselteamskrant zal maar éénmaal per jaar meer verschijnen in een papieren versie naar aanleiding van het jaarverslag en de cijfers. Via de website gaan we regelmatiger kunnen communiceren over onze werking op het terrein en ook, hopelijk, meer leden bereiken. Als beweging wordt men ook verondersteld zich te richten op het grote publiek. Dit doen we onder andere via de brunches, de filmavonden en debatten, diverse vormingsavonden in samenwerking met oa Velt en Vormingplus, acties gericht naar jongeren, enz. Het blijft echter een grote uitdaging om boeiende activiteiten te organiseren die de mensen naar buiten lokt. Wij streven er vooral naar om consumenten en producenten met elkaar in contact te brengen en ervoor te zorgen dat er een beter begrip komt van de situatie van de boeren, zowel hier bij ons als in het zuiden. Voedselteams vzw is niet enkel actief in België. Wij zijn actief in een internationaal netwerk Urgenci dat korte keteninitiatieven van over de hele wereld vertegenwoordigt en probeert internationale samenwerking ten voordele van kleinschalige, Lidgeld 2008 De Raad van Bestuur heeft beslist om vanaf april 2008 het lidgeld te verhogen van 7,50 per gezin per jaar naar 10. Dit vraagt wel enige toelichting. Vanaf het ontstaan van Voedselteams in 1996 is het lidgeld nooit aangepast. Het was oorspronkelijk 300 fr. en is met de komst van de euro omgerekend naar 7,50. Toen was Voedselteams wel nog geen onafhankelijke vzw en kon men nog rekenen op personeelsinzet van organisaties zoals Vredeseilanden en Vormingplus. Vanaf 2001 echter is Voedselteams een onafhankelijke vzw, met eigen personeel en met als consequentie dat er dus ook eigen middelen moesten gevonden worden. Gelukkig hebben we sinds 2005 een subsidie als socio-culturele beweging maar die volstaat lang niet om alle kosten te dragen. En, die kosten lopen jaar na jaar op, dat is onvermijdelijk. Maar ook de werking van Voedselteams is grondig gewijzigd vergeleken met de beginperiode. Teams die vroeger werden opgestart, kregen na de info-vergadering een voorbeeld van een bestelformulier (helemaal in het begin was dat zelfs een papieren versie) en moesten dan grotendeels hun werking zelf organiseren. Ondertussen is er een webwinkel waar toch al wel veel geld in werd geïnvesteerd, degelijke ondersteuning van de vrijwilligers en de teams, worden er activiteiten georganiseerd, is er promotiemateriaal ter beschikking, en heeft elke regio zijn eigen regioverantwoordelijke. Vandaar dat er dan ook werd beslist om het lidgeld een beetje op te trekken. Maar het lidgeld dient niet alleen ter compensatie van de diensten die we aanbieden. Als lid van Voedselteams geef je een duidelijk signaal dat je het belangrijk vindt dat er een vzw bestaat die opkomt voor de lokale en over het algemeen kleinschalige producenten. En hoe doe je dat het beste? Door er voor te zorgen dat die boeren hun duurzame producten kunnen verkopen aan een eerlijke prijs en hen op die manier een inkomen bezorgen. We lijden niet aan grootheidswaanzin en beseffen ook wel dat de omzet binnen Voedselteams in de meeste gevallen niet volstaat maar voor heel wat van onze producenten is het wel een heel belangrijk deel van hun omzet. Maar daarnaast moeten we als organisatie blijven zoeken naar andere manieren en modellen om nog meer consumenten aan te zetten tot een duurzame consumptie, om meer producenten aan te zetten tot een duurzame productie, om de overheid aan te zetten tot een beleid ter ondersteuning van de duurzame, familiale landbouw, om te blijven opkomen voor het recht op eerlijk en gezond voedsel dat niet ten koste gaat van de boeren, noch hier, noch in het Zuiden. En daarvoor rekenen we op jullie steun, niet alleen door het betalen van een lidgeld maar vooral door jullie deelname en door het mee uitdragen van het gedachtegoed van Voedselteams! 2 mei-juni 2008

3 duurzame landbouw te realiseren. Consumenten en boerenbedrijven uit de ganse wereld komen er tweejaarlijks samen om uit te wisselen over de verschillende initiatieven. In Urgenci is een comité opgericht dat de organisatie stuurt. Voedselteams vzw is in dit comité vertegenwoordigd. Onze bijdrage ligt in het mede promoten van ons model en het plaatsen van dit model in een Noord Zuid dimensie. Op politiek vlak proberen we druk uit te oefenen, meestal samen met andere organisaties, om de lokale, en dan vooral de kleinschalige, boeren te ondersteunen. Zo gaan we dit jaar nog een voorstel voorleggen aan het Kabinet van Minister Peeters ter ondersteuning van korte keteninitiatieven. Verder willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om jonge, startende boeren te helpen (zie ook verder in de krant). Naast alle werk op het terrein moet er uiteraard ook nog gewerkt worden aan het versterken van de organisatie zelf. De zoektocht naar de noodzakelijke extra middelen blijft duren. Het beleidsplan moet opgevolgd worden en jaarplannen en begrotingen en afrekeningen moet in orde zijn. Personeelszaken, boekhouding, vzw wetgeving, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering, het hoort er allemaal bij en kan niet verwaarloosd worden. Integendeel, wij streven naar een versterking van de Raad van Bestuur zodat er meer leden betrokken worden bij de verdere uitbouw van de vzw. De eerste ruime Algemene Vergadering heeft al plaatsgehad en het was hartverwarmend om de reacties uit de teams en van de toch ruim 30 aanwezigen te mogen ontvangen. Dit ruime draagvlak is nodig om de beweging uit te bouwen en om samen met alle betrokkenen, leden en producenten, de pistes uit te stippelen voor de verdere toekomst. Samen moeten we er voor zorgen dat er in de zeer nabije toekomst nog wel voldoende producenten overblijven die op een duurzame manier willen produceren voor de lokale markt. En dat deze producenten daar een voldoende groot inkomen mee kunnen verwerven om het vol te houden. De cijfers Hoeveel inkomsten heeft de vzw Voedselteams en wat doen we ermee? Afrekening 2007 KOSTEN begroot afrekening Diverse goederen en diensten , ,72 Personeelskosten , ,45 Afschrijvingen 2.145, ,08 Andere kosten 310,00 851,34 Over te dragen winst 0, ,03 Overboeking bestemde fondsen 626, ,03 TOTAAL KOSTEN , ,50 Wat betreft 2007 is er minder uitgegeven aan diverse goederen en diensten dan begroot. Enerzijds omdat we zuiniger zijn geweest (telefoon, kilometers,...) anderzijds omdat een project deels werd overgedragen naar Hierdoor bleef er op het einde van ,06 euro over. De helft daarvan gaat naar het sociaal fonds dat de vzw in staat moet stellen om het personeel nog 6 maanden uit te betalen mochten we plots zonder subsidies vallen. De andere helft wordt overgedragen naar het beginvermogen. Lidgelden betreffen zowel de lidgelden van de voedselteamleden als de 3% bijdrages van de producenten. Inkomsten 2007 INKOMSTEN Begroot Afrekening Lidgelden , ,54 Subsidies , ,50 Overige (o.a. VIA) 4.500, ,46 TOTAAL INKOMSTEN , ,50 Het bedrag van de ontvangen subsidies ligt lager dan begroot maar dat heeft eveneens te maken met het feit dat een project, wat betreft te ontvangen subsidies, deels werd overgeschreven naar De subsidie als socio-culturele beweging bedraagt jaarlijks (die dan wel nog geïndexeerd wordt). De overige middelen komen vooral uit fondsen van de Vlaamse Overheid (Vlaams Intersectoraal akkoord). Voor het eerst kregen we Sociale Maribel tewerkstelling toegewezen. Hiermee kunnen we een aantal extra werkuren toekennen die betaald worden vanuit het fonds. De investering in de webwinkel wordt beschouwd als immateriële vaste activa. De eindbalans in 2007 staat op ,43 waarvan 2370,09 wordt afgeschreven. Begroting 2008 KOSTEN 2007 Begroting 2007 Afrekening 2008 Begroting Diverse goederen en diensten , , ,00 Personeelskosten , , ,00 Afschrijvingen 2.145, , ,00 Andere kosten 310,00 851,34 310,00 Over te dragen winst 0, ,03 152,90 Overboeking bestemde fondsen 626, ,03 TOTAAL KOSTEN , , ,90 We zien geen al te grote verschuivingen in de begroting. Er wordt iets meer begroot voor de diensten en goederen gezien er nog kosten verwacht worden in het kader van een project maar daar staan ook extra middelen tegenover. De personeelskost stijgt enerzijds omwille van anciënniteit en indexeringen, anderzijds omwille van extra uren tewerkstelling via de Sociale Maribel. De kosten van die extra tewerkstelling worden grotendeels terugbetaald vanuit het fonds. Er wordt voor 2008 een investering voorzien in de webwinkel van dus stijgen ook de afschrijvingen. Inkomsten 2008 INKOMSTEN Begroot 2007 Afrekening 2007 Begroting 2008 Lidgelden , , ,00 Subsidies , , ,90 Overige (o.a. VIA) 4.500, , ,00 TOTAAL INKOMSTEN , , ,90 Ook hier geen grote verschuivingen. Wel worden de inkomsten via de lidgelden (3% bijdragen van de producenten en lidgelden van de leden) hoger ingeschat. We verwachten namelijk dat de omzet via Voedselteams verder zal stijgen door een toename van het aantal leden en de raad van Bestuur heeft ook beslist het lidgeld op te trekken tot 10 per gezin. (Lees hierover meer elders in de krant.) mei-juni

4 Algemene Vergadering van Voedselteams vzw op zaterdag 15 maart 2008 De Algemene Vergadering had als doel om zo veel mogelijk leden van Voedselteams, maar ook producenten, te laten meedenken over hoe we verder het korte keten principe gestalte kunnen geven. Vijftien teams of individuen bezorgden op voorhand hun opinies daarover. De dertig aanwezigen op de AV gingen aan het werk op basis van drie vragen over dilemma s: 1. Welke dilemma s kom ik als voedselteamlid of producent tegen binnen het korte keten principe? 2. Welke argumenten zie ik bij deze dilemma s? 3. Welke argumenten vind ik doorslaggevend voor Voedselteams? Vervolgens konden ze aanduiden welke voorstellen als het belangrijkst werden gezien. Op die manier werden er keuzes gemaakt, die de leidraad vormen voor enkele hervormingen binnen de organisatie, die een antwoord geven op weerkerende vragen over duurzame landbouw en de vertaling daarvan naar de keuze voor producenten en producten. Er was gekozen voor een duidelijke afbakening van het thema van de AV om zo over concrete keuzes te spreken. Andere thema s kwamen zo minder aan bod, en krijgen een plaats op volgende AV s. De stellingname Voedselteams werkt met duurzame landbouwers en producenten, die de ecologische, sociale, en economische omstandigheden van hun productie zodanig willen inrichten dat het harmonische en duurzaam samenleven van mens en dier versterkt worden. Produkten die een bio-label hebben, bieden een toegevoegde waarde. Maar de toekenning van bio-labels houdt geen rekening met alle factoren en is louter een beoordeling op technische vereisten tijdens de productie. Voedselteams wil meer argumenten in aanmerking nemen bij de keuze om met een producent te gaan samenwerken: de duurzame, globale afweging heeft prioriteit op de eerder (bio-)technische. Bio kan dus zeker, maar is geen must. Bio die veel kilometers heeft afgelegd, geniet geen voorkeur op produkten die met een duurzame visie zijn geproduceerd en bovendien uit eigen streek komen. Duurzame landbouwproducten hebben geen aparte erkenning of label, voor Voedselteams is het belangrijk net wel de keuze hiervoor te maken. De toepassing van een duurzame werkwijze door de producenten, wordt door Voedselteams vzw nagegaan via een bedrijfsdoorlichting. De resultaten daarvan zullen ter beschikking zijn voor de teams. Voedselteams moet bij uitstek waken over de korte ketenprincipes, dit werd zeer hoog ingeschat. Via een korte keten krijgen de producenten een beter deel van de verkoopprijzen, en kan er een band ontstaan met de mensen die ons voedsel verzorgen. De groentepakketten moeten gegarandeerd samengesteld zijn door lokale producenten met biologische en seizoensgroenten. Wanneer er in de winter uitzonderlijk hiervan wordt afgeweken, dan moet dit goed gecommuniceerd worden, inbegrepen informatie over het land en bedrijf van herkomst. Producenten die met lijsten van bij te bestellen groenten werken, houden zich ook aan de informatievereiste en maken de oorsprong van de aangeboden producten bekend. Vleesvervangers zijn zeker welkom binnen de teams, we willen ingaan op vragen en voorstellen om deze op te nemen in het aanbod. We maken daarbij een onderscheid tussen seitan en soja. Seitan is gemaakt van tarwegluten en wordt waar mogelijk opgenomen in het bestelaanbod. Voor vleesvervangers van soja wordt nog even afgewacht en zijn verder gesprekken nodig. Ondermeer om het te hebben over de oorsprong van de soja, productieproces,... Steeds meer teams breiden hun bestelaanbod uit met fairtrade producten uit een lokale wereldwinkel, een evolutie die toe te juichen is. We kiezen niet voor een samenwerking met de centrale diensten van Wereldwinkels voor de bevoorrading van de teams. Om het extra werk te beperken wordt doorgaans gewerkt met een selectie uit het aanbod van de Wereldwinkel met een twintigtal produkten. Lokaal fruit en exotisch (citrusvruchten en zachte soorten) fruit kunnen beiden aangeboden worden maar gescheiden van elkaar, dus niet in gemengde bakken. Het exotisch fruit komt bij voorkeur uit het Zuiden van Europa en via een rechtsreeks samenwerking met producenten uit het Zuiden. Dit moet verder onderzocht worden. Het engagement en de sociale dimensie zijn een fundament. Ook de regelmatige aankoop via Voedselteams is voor velen een duidelijk en afgebakend engagement. De teams en hun zelfstandige werking zijn mogelijk door de velen die een groter engagement op zich nemen, waarbij een goede spreiding van de taken de duurzaamste aanpak blijkt. Ook bovenlokaal dragen vrijwilligers mee de organisatie en werken ze aan de website, de boekhouding of nemen ze de beslissingen in het dagelijks bestuur en de raad van bestuur. 4 mei-juni 2008

5 De ondersteuning van Voedselteams is erop gericht om de belangrijke taken van bestel- en financiële verantwoordelijken verder te verlichten. De bestelmethode was een stap in dit proces, snellere verwerking en maandelijks bestellen van een groentepakket worden onderzocht. Weet wat je eet, blijft ons op het lijf geschreven. De nood aan informatie en communicatie werd breed gedeeld en toegespitst op: de verbetering van de omstandigheden waarin de producenten moeten werken, de manier waarop de productie gebeurt en de motivaties voor keuzes hierbij, absolute duidelijkheid over herkomst van grondstoffen en aangekochte groenten en veevoeders. Besluit De AV gaf een aanzet tot een aanpassing van het aanbod van voedsel via Voedselteams. Sommige besluiten zullen sneller in de praktijk geraken dan andere, maar deze AV zal aanleiding geven tot enkele concrete veranderingen in het voedselaanbod het komende jaar. Dat het mag smaken. Voedselteams kijkt verder Bio zit in de lift, het bio-assortiment verruimt,... Dit soort berichten halen regelmatig de pers. Het maakt ons in eerste plaats gelukkig dit te horen, want hoe dan ook, het betekent dat de consument gezonde voeding belangrijker begint te vinden. Maar toch! Steeds meer bio-producten moeten ingevoerd worden. Het aantal bio-bedrijven in België blijft maar hangen. 0,6 % van onze Vlaamse landbouw is biologisch. De vooropgestelde doelstelling: 10 % in 2010 (10 op 10 campagne) is al enkele jaren afgevoerd. Daarnaast krijgt Voedselteams soms te maken met een te kort aan producenten. Sociale werkplaatsen nemen hoe langer hoe meer het leeuwendeel van de omzet voor hun rekening. Dat sociale aspect kan een meerwaarde zijn, maar het levert ook conflicten op met de professionele landbouwers. Oneerlijke concurrentie? We moeten er in ieder geval voldoende attent voor blijven en in dialoog gaan. Met dit alles in het achterhoofd zijn we dan ook ingegaan op de uitnodiging van het kabinet Peeters (landbouw) om mee te zoeken naar oorzaken waarom er zo weinig gangbare boeren omschakelen. Deze gegevens moeten dan leiden naar maatregelen die boeren stimuleren de stap naar bio te zetten. Een studiedag over (bio-)bedrijfsovername, georganiseerd door Landwijzer (opleidingscentrum voor biologische landbouw), leek ons ook de moeite in het kader van deze problematiek. Wat zijn onze bevindingen? Overheid, Bioforum en landbouworganisaties zien het allemaal nogal grootschalig. Biologische landbouw binnen het gangbaar economisch model. Ik noem het denken op grootwarenhuisniveau. Willen we invoer afremmen, dan moeten we grote, éénvormige partijen kunnen aanbieden. Uiteraard is dit standpunt waardevol en realistisch. Het zou bio veel duidelijker op de kaart zetten en zo problemen als voedselkilometers, vooroordelen, gebrek aan onderzoek en onderwijs mee kunnen verhelpen. Maar dit is niet genoeg. Het hart van bio, zit bij de idealisten, de voortrekkers en die zijn veelal te vinden in de kleinschalige bedrijfjes, die niet alleen kiezen voor biologische productiemethoden maar ook op zoek zijn naar een alternatieve economie. Zonder dit hart is bio ten dode opgeschreven en onze geitenwollen-starters komen allen op een leeftijd dat ze aan stoppen beginnen denken. Vernieuwing binnen landbouw komt bijna altijd van buitenaf. Dit wil zeggen van nieuwe boeren, mensen die met veel idealisme in de landbouw stappen. Maar daar wringt dan een ander schoentje. Vandaag de dag een bedrijf overnemen is financieel quasi onmogelijk geworden, de bedragen liggen zo hoog. De (te) hoge grondprijzen zijn daar zeker mee oorzaak van. Dus laten we hier al maar eens een ballonnetje los. Open veld, Land in zicht, Gastvrije aarde,... dit zijn enkele projecten waar de consument verder gaat dan producten afnemen. Dit kan gaan van meewerken tot mee financieren van gronden en bedrijfsgebouwen. Een grondbank voor de biolandbouw: consumenten participeren in aankoop van gronden, die dan kunnen verpacht worden aan startende bio-boeren. Zit daar misschien wat in? In elk geval genoeg om mee op stap te gaan in deze zoektocht. Mark Pauwels (Regioverantwoordelijke Antwerpen en Limburg) mei-juni

6 Dialoog tussen boeren en sociale werkplaatsen Sociale werkplaatsen, psychiatrische zorgbedrijven en onze kleinschalige boeren, kunnen zij samen aan de slag? Onder de toenemende druk van de overheid op gesubsidieerde instellingen enerzijds en de druk die op onze kleinschalige producenten weegt door de globalisatie anderzijds, kenmerken beiden zich door hard werken om te leven of te overleven. Bovendien worden vaak vragen gesteld vanuit de commerciële bedrijven naar de sociale werkplaatsen en instellingen over de subsidie die zij krijgen en het effect op de producten op de commerciële markten. Het woord concurrentievervalsing durft al eens vallen. Daarop repliceren de instellingen dan terug met te wijzen op het feit dat ook reguliere bedrijven subsidies trekken... Voedselteams vzw werkt evenwel met beide type organisaties en dit om twee redenen. Ten eerste bieden beide soorten bedrijven een maatschappelijke meerwaarde. De enen meer op het vlak van de ondersteuning van mensen die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt, de anderen wegens hun uitgesproken goede kwaliteit en prijs. Ten tweede omdat beiden ook bedreigd worden in hun bestaan. Heel veel dialoog tussen beide groepen is er echter niet. Voedselteams vzw staat met het ene been bij onze boeren en met het andere bij sociale werkplaatsen en dit biedt de ideale uitgangspositie om de dialoog op gang te brengen. We gaan dit doen onder de vorm van een klein seminarie, waar ook voedselteamleden op uitgenodigd worden. Het doel is de eigenheid van iedere groep beter te leren kennen om te zien waar de gelijkenissen en verschillen liggen. Kunnen beiden een versterkende rol spelen tegenover elkaar of blijft men in een vacuüm waar er geen communicatie is? Eind juni komen we daarvoor samen en nodigen we eveneens de overheid uit om over dit probleem mee te denken. We hopen toch heel wat mensen bij elkaar te krijgen, ondanks dat iemand me onlangs zei dat er voor het klein seminarie niet veel kandidaten meer zijn, maar vermoedelijk ging het in dit geval over iets anders. Pat De Buck ( regioverantwoordelijke Oost- en West-Vlaanderen) Dit seminarie kadert in een project Integratiemodel dat werd ingediend bij Duurzame Ontwikkeling en wordt gesubsidieerd door de Nationale Loterij. Voedselteam Tervuren Een Voedselteam opstarten in Tervuren was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Er is vroeger al een team geweest en veel van de participanten van destijds stonden te springen om opnieuw van start te gaan. Ikzelf had in Schaarbeek lange tijd een bio-groentenabonnement bij Den Diepen Boomgaard, en maakte in Tervuren al gauw kennis met Griet Dereymaeker die zelf ook al klaar stond om opnieuw met een team te beginnen. Dat alles maakte dat ons voedselteam erg snel op de sporen stond. Op onze eerste vergadering op 10 december 2007 konden we iets meer dan 30 man verwelkomen. Daar hadden we wat reclame voor gemaakt met kleine foldertjes (we profiteerden van de voorstelling van Our Daily Bread die Actie organiseerde...), enkele affiches en een mailing naar oude klanten en enkele verenigingen. Een vertegenwoordiger van de vzw kwam ons heel wat uitleggen over het hoe en vooral het waarom van een voedselteam. De meeste van de aanwezigen zijn nu ook effectief aangesloten bij het team. De opdracht die iedereen toen meekreeg, was te zoeken naar een geschikte lever- en afhaalplaats. Dat leverde snel een hoop tips op, en ook het voorstel van de Montessorischool om hun tuinhuisje te gebruiken, de perfecte locatie! De school is bovendien zelf aangesloten en serveert bio! Onze tweede vergadering half maart noemden we al de Startvergadering. Daarop waren enkele leveranciers uitgenodigd die hun producten konden voorstellen: de Appelfabriek en Hagelands Hoevevlees. De slager van HHV vertelde met passie (en lang) over zijn producten, helaas vonden sommige genodigden hiermee dat al te veel aandacht uitging naar vleesconsumptie en haakten af. Het is een topic waarover nog discussie gevoerd moet worden, denk ik. De reden dat het vorige voedselteam in Tervuren stopte, was het gebrek aan vrijwilligers om zich met de financiën bezig te houden. Gelukkig is de financiële rompslomp sterk vereenvoudigd door het online-bestelsysteem van de vzw. Veel van de gegevens worden automatisch verwerkt. Toch vraagt dit aspect nog de meeste inspanning. Het is geen populair onderdeel van het vrijwilligerswerk, en een beurtrol lijkt aangewezen, als we tenminste voldoende kandidaten kunnen vinden. Het belangrijkste nadeel van dat online-bestelsysteem is wel dat je toegang tot internet moet hebben, als je dat niet hebt hang je van anderen af om je bestelling in te brengen, de betalingen in het oog te houden en op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. Internet-afhankelijkheid, da's misschien ook een discussie waard, niet? We zijn nu anderhalve maand aan de gang, het was wat zoeken naar de juiste manier van werken om de leveringen te laten gebeuren, de afhaalplaats open te houden met beurtrol, en nog andere praktische zaken, maar dankzij de zorgzame en praktisch ingestelde vrijwilligers verloopt alles op rolletjes. We hebben momenteel 24 klanten, en krijgen geregeld vragen van mensen die willen aansluiten. De mond-tot-mondreclame doet z'n werk. Marc Van Hummelen Griet Dereymaeker 6 mei-juni 2008

7 Worstelen met logistiek Het korter maken van de voedselketen, deze doelstelling lag aan de basis van Voedselteams. In de beginperiode reed elk boer rond om de verschillende depots te beleveren. Of werden er beurtrollen opgesteld onder de leden, om de producten op de bedrijven af te halen. Als je met dit systeem de kilometers gaat optellen, valt dat toch tegen. De goedendag die de boeren elkaar uitwisselden in de file, de ene op weg naar, de andere terugkomend van een depot, werkte inspirerend. Op verschillende momenten en plaatsen werd er nagedacht om dit efficiënter te maken. Er kwamen diverse samenwerkingsverbanden en de komst van de webwinkel heeft dit proces mee versneld. Momenteel zijn er in de meeste provincies systemen van gezamenlijk transport opgestart. Het figuurlijke leien dakje is het echter nog niet altijd. De positieve punten zijn duidelijk: minder kilometers, minder werk voor de meeste producenten en een ruimer aanbod voor de klant. Maar waar zitten de hindernissen? Korte keten, daar gaan we voor, maar sommige mensen ervaren de transporteur als een nieuwe schakel, die de keten weer langer maakt. Het is inderdaad wel veel complexer dan we aanvankelijk dachten. Wordt het transport door een onafhankelijk iemand uitgevoerd, dan dient die als transporteur 21% BTW aan te rekenen terwijl de boer onder de 6%-regeling valt. Worden de goederen eigendom van de transporteur en verkoopt hij die verder, dan is het een handelaar. Eigenlijk moet het bij wijze van spreken: In boeren handen blijven. De producenten moeten vennoten, leden, partners,... zijn. Maar het systeem moet ook efficiënt werken en minstens kostendekkend zijn. Hier heb je de figuurlijke slappe koord. Dat de band tussen de boer en de klant groter wordt als die zelf niet meer levert, vind ik persoonlijk onjuist. Wie komt de producent tegen als hij levert? Het leveren gebeurt normaal op een ander moment dan het afhalen. Nee, die band moet via andere kanalen opgebouwd worden. De klassieke nieuwsbrief blijft hier prima voor, maar er moet zeker verder gezocht worden naar manieren om de betrokkenheid te versterken. En zullen we het nog wat moeilijker maken? Limburg heeft momenteel het best draaiend logistiek systeem. Dat vertaalt zich in de groei, in geen enkele andere provincie stijgt het ledenaantal zo sterk. Voedselteams moet zich hier niet meer bezighouden met het distributieaspect, alles is netjes georganiseerd door Hartenboer. De nieuwe uitdaging is nu echter om het sensibiliserende werk, de achterliggende filosofie en doelstellingen van Voedselteams vzw actueel te houden. Makkelijk is dat echter niet en de lessen die we hier kunnen uit trekken is dat er bij nog op te starten of nieuwe systemen meer oog zijn voor de symbiose en overleg. Dit brengt mij tot het werkwoord: Samenwerken Een mooi begrip, maar ook erg onderschat. In landbouw was samenwerken vroeger noodzakelijk en normaal. Maar in onze moderne tijd zijn landbouwbedrijven meer en meer eilandjes geworden. De slinger van individualisme is, volgens mij, echter op zijn maximum uitgeweken. We zullen opnieuw moeten leren samenwerken, en dat het niet simpel is kan ik alleen maar staven met het feit dat ik vlot tien voorbeelden kan geven waar het samenwerken mis liep. Om aan drie positieve voorbeelden te komen moet ik echter diep nadenken. Alle (nieuw) begin is moeilijk. Nieuwe medewerker: Wim Merckx Hallo, Sinds het einde van 2007 werk ik bij Voedselteams voor de provincie Vlaams-Brabant, hoog tijd om me even in bredere kring voor te stellen. Mijn motieven om deze job aan te vatten zijn divers, enkele overwegingen maakten echter het verschil. Er is vooral de aantrekking van het project: door rechtstreeks in te grijpen in het landbouwproces via een samenwerking tussen producenten en de gezinnen, verlaten we de pure retoriek en nemen we het heft in eigen handen. Nu de noodzaak van een ander landbouwmodel steeds breder gedragen wordt, is dat de volgende logische stap. Een stap die alle Voedselteamleden en producenten al langer gezet hebben. De interesse voor een eerlijke relatie met onze voeding is vandaag zeer groot. De oven staat heet, tijd om broodjes te bakken. Voedselteams denkt daarom na over verschillende formules om deel te nemen aan de korte keten landbouw. Ondanks de interesse ervaren mensen vaak nog één of andere drempel. Daarom is het goed om varianten op de korte keten in de landbouw uit te werken. Een voorbeeld daarvan is de Groentetas voor studenten van Leuven. Een model dat we nu zullen introduceren bij hun Antwerpse collega studenten. Ingrijpen, innoveren, samenwerken, diverse motieven dus om dit werk graag te doen, Met de blik vooruit en de energietank gevuld, groet, Wim Merckx mei-juni

8 Groentetas: korte keten-project voor studenten Eind april heeft de provincie Antwerpen dit project, dat VZW Voedselteams had ingediend, goedgekeurd. Wat is onze bedoeling? Moet VZW Voedselteams zich enkel beperken tot het uitbouwen en beheren van het huidige model, of moeten we open staan voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen? Een vraag die ons al langer bezig hield. De Raad van bestuur gaf ons de opdracht om verder te kijken dan het model alleen. Vanuit die optiek zijn we dan ook met dit project begonnen. In Leuven is er onder impuls van onze ex-medewerkster Nikkie Melis, het huidige academiejaar reeds een proef gestart met groentetassen voor studenten. Voedselteams participeert in het project, maar heeft hier een bescheiden rol opgenomen. Duidelijk is wel dat er goede perspectieven zijn voor dit initiatief. Het zette ons aan het denken om een systeem uit te werken dat bruikbaar is voor verschillende Hogescholen en Universiteiten. Vandaar dit project. Wat zijn de doelen? Voor de studenten: De student eet gezond (biologisch) en gevarieerd. Samen koken wordt gestimuleerd door het aanbieden van een kotpakket. De student eet seizoens- en streekgebonden producten. Door de rechtstreekse band komt de student in aanraking met de hedendaagse landbouw, met zijn kansen en problemen. De student leert nieuwe groenten kennen en krijgt ook een aanbod van recepten hiervoor. Binnen het systeem kan geopteerd worden voor het opnemen van een beperkt engagement. Mee organiseren van bestellen, betalen of opnemen van depotbeurtrol,... De student betaalt een eerlijke prijs, dwz een prijs die het productieproces en de loonkost dekt. Door zijn deelname steunt de student landbouwers in hun evolutie naar duurzame productie. Voor de landbouwers: Deelname in het systeem verhoogt het aandeel van de rechtstreekse verkoop en is dus economisch interessant. Het is een stimulans om verder de ingeslagen weg van duurzaam produceren te gaan. Het nieuwe doelpubliek vormt een boeiende uitdaging. Zij leggen een basis voor de toekomst bij de jonge consumenten. Het project kan een positieve bijdrage hebben aan het imago van de landbouw. De uitdaging ligt vooral in het inspelen op de specifieke eigenheden van het hogeschoolleven. Werken met academiejaren, werken met een jaarlijks wisselende groep, kleine pakketten of kotpakketten, aangepast betalingssysteem,... We zijn ook benieuwd naar de reacties van de scholen. Zal er veel overredingskracht nodig zijn om ze mee achter het project te krijgen? Een boeiende uitdaging waarvoor we gedurende 1 jaar, 1 persoon, 1 dag (6,5 u) per week gefinancierd krijgen. Bedankt provinciebestuur. Gezocht: redactieploeg nieuwe website Voedselteams brengen boer en teamleden korter bij elkaar, en zal dat in de toekomst nog meer doen via een nieuwe website. Veel meer dan de vorige, zal deze site nieuws brengen over alles wat er in en rond de teams beweegt. Met ook nieuws over ontwikkelingen binnen de landbouw en vooral de korte keten aanpak, naast acties en achtergrond van de beweging voor een duurzame landbouw. Om dit waar te maken wil Voedselteams graag een redactieploeg samenstellen. Een ploeg van teamleden uit alle provincies, die af en toe graag een bericht, een artikel of interview plegen. De schrijvers en schrijfsters zullen ondersteund worden om tot kwalitatief sterke teksten te komen door samen te zoeken naar invalshoeken en aanpak. Ze zullen journalistieke do s en dont s aangereikt krijgen en daarnaast met een grote vrijheid kunnen werken. De teksten zullen door een eindredactie bewerkt worden waardoor ze kwalitatief kunnen verbeteren en de auteurs de kans krijgen om bij te leren. Ook fotografen en andere creatievelingen zijn gezocht. De redactieploeg zal zoveel mogelijk van thuis uit werken, voor de communicatie zal beroep gedaan worden op mail en andere middelen. Kandidaten moeten geen ervaring hebben, maar liefst wel een vlotte pen of omgang met de fotocamera en zin en tijd om af en toe iets aan te leveren. Heb je interesse? Vraag dan naar ons profiel voor de Voedselteams-website, via een mailtje naar met vermelding profiel website. Schrijf ze! Colofon De Voedselteamskrant is een uitgave van Voedselteams vzw, Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven; tel. en fax ; vredeseilanden.be. De krant verschijnt 5 maal per jaar en wordt toegestuurd aan alle leden van Voedselteams. Voor niet-leden kost de krant 5 per jaar. VoedselteamsKRANT Samenstelling: Hilde Delbecque Rit Van Hoof Eindredactie: Rit Van Hoof Lay-out: Alibee [Leuven] Verantwoordelijke uitgever: Hilde Delbecque Tiensesteenweg Korbeek-Lo 8 mei-juni 2008

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun Vers voedsel Als je tussenhandel kunt voorkomen, blijft er meer voor de boer over. Dat is een argument voor korte ketens. Die vormen ook een antwoord op de toenemende vraag naar vers en ambachtelijke

Nadere informatie

In een notendop. 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen. Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is

In een notendop. 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen. Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is 1 De Visie van het Netwerk Stadslandbouw Antwerpen In een notendop Het Netwerk stadslandbouw Antwerpen is Een netwerk van lokale boeren en andere betrokken partners Een aanspreekpunt voor Stadslandbouw

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Voedselteams en voedselstrategie

Voedselteams en voedselstrategie Voedselteams en voedselstrategie Voedselteams in cijfers Voedselteams is een vzw 3 VTE tewerkstelling 200.000 jaarbudget 120 lokale groepen 85 producenten doel Kleinschalige duurzame landbouw Lokale economie

Nadere informatie

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect.

Chocomelk. van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! www.oww.be. Handel, uit respect. Chocomelk van eerlijke handel, biologische landbouw en lokale boeren! > Handel, uit respect. We slaan de brug tussen boeren uit Noord & Zuid! www.oww.be > Kiezen Kiezen voor nóg meer duurzaamheid Oxfam

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van:

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van: FairTradeGemeente Een campagne van: FairTradeGemeente? Een TITEL die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel en lokale, duurzame productie en consumptie een warm hart toedragen

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Land in Zicht? De zoektocht naar grond & diverse initiatieven in Vlaanderen. Voedsel Anders Workshop: Toegang tot land, grond voor nieuwe boeren

Land in Zicht? De zoektocht naar grond & diverse initiatieven in Vlaanderen. Voedsel Anders Workshop: Toegang tot land, grond voor nieuwe boeren Land in Zicht? Benny Van de Velde benny@wervel.be De zoektocht naar grond & diverse initiatieven in Vlaanderen Voedsel Anders Workshop: Toegang tot land, grond voor nieuwe boeren 21 februari 2014 Schaars

Nadere informatie

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP STUDIO GLOBO Aan Tafel! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING

RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING RESULTATEN ENQUÊTE ZONDAGSOPENING INLEIDING Naar aanleiding van het toenemend aantal lokale stadsbesturen (o.a. Antwerpen, Kortrijk, Gent, Luik, ) dat zijn centrum wil laten erkennen als toeristische zone

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2007-2008. Voedselteams vzw

VOORTGANGSRAPPORT 2007-2008. Voedselteams vzw VOORTGANGSRAPPORT 2007-2008 Voedselteams 1 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde beoordelingselementen, p.3 2. Infofiche, p.11

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

QUICK-WIN-PROJECT: STARTERSMAP HOEVEVLEES STEUNPUNT HOEVEPRODUCTEN

QUICK-WIN-PROJECT: STARTERSMAP HOEVEVLEES STEUNPUNT HOEVEPRODUCTEN Positief: - methodiek (trechtergerichte methode is goed) - tijdsgebonden - goede begeleiding - met mensen uit verschillende organisaties samenzitten Negatief: - methodiek van werken met fiches nuttig?

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Inloggen. Klik op de bol Webwinkel en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Handleiding Klant

Inloggen. Klik op de bol Webwinkel en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Handleiding Klant Inloggen Zodra de BV van je team je als klant in de Webwinkel heeft ingegeven, krijg je als klant een gebruikersnaam en wachtwoord per mail toegestuurd. Hiermee kan je inloggen in de webwinkel via de homepagina

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten Advies Titel Advies : Advies A-kaart (versie 1.2.) Naam Adviesgroep : adviesgroep Cultuur Orc-A Datum : maart 2012 Na de uiteenzetting van het project rond de A-kaart door Frederik Bastiaensen (Manager

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

Groene Zorg in Vlaanderen

Groene Zorg in Vlaanderen Studiekring biolandbouw 15 Nov 2007 Groene Zorg in Vlaanderen Steunpunt Groene Zorg Katrien Goris Presentatie overzicht Wat is Groene Zorg in Vlaanderen Wettelijk kader Steunpunt Groene Zorg Groene Zorg

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument

Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Doeltreffend communiceren over jouw Open Monument Een antwoord op jouw communicatievragen Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen naar mijn Open Monumentendag komen? Hoe communiceer ik over mijn programma

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN?

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? Ellen Dessart Sodexo Belgium INHOUD o Wat is een duurzaam voedingsaanbod? o Hoe omschakelen van een gewoon naar een duurzaam

Nadere informatie

1 De verschillende actoren van de keten komen tot een betere samenwerking

1 De verschillende actoren van de keten komen tot een betere samenwerking Via dialoogmomenten, georganiseerd met relevante stakeholders, werden operationele doelstellingen vooropgesteld die in de loop van de vijf jaren zullen bijdragen tot het effectief verwezenlijken van de

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman PERSOONLIJKE GEGEVENS Daelman Bernard Pachthofstraat 149 9308 Gijzegem Gsm: 0494/673604 e-mail: daelman.b@telenet.be LOOPBAANDOELSTELLINGEN Een functie die mij toelaat om mee te werken aan een warme solidaire

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met

Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette. In samenwerking met Hoe BlueAssist een succesvolle sociale-netwerksitecampagne opzette In samenwerking met INHOUD Wat is BlueAssist Bekendmaken algemeen Campagne Basisplan Concept Concrete uitwerking / Drempels Resultaat

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

oeren produceren voor anonieme markten,

oeren produceren voor anonieme markten, Verbinding Multifunctionele bedrijven krijgen vaak nogal wat mensen over de vloer. Als klant, recreant, cliënt of vrijwilliger. Dat is een opvallend verschil met de rest van de landbouw. Daar komen juist

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 5

INHOUD. 1. Inleiding 5 2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. SWOT-Analyse De Recyclemanager 6 2.1 Algemene SWOT-Analyse 6 2.2 Kleding & Textiel SWOT-Analyse 9 2.3 Confrontatie 11 2.4 Verbeteringen 12 3. Voorstel Kleding Recycling Website

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN

HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN HANDLEIDING VOOR TREKKERSGROEPEN 2 Euro of meer, zoveel denkt een Belg te moeten betalen voor 1 kilogram bananen in de supermarkt. De realiteit toont echter iets anders. Je hoeft niet veel moeite te doen

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Inleiding Het spel Algemeen doel van het spel

Inleiding Het spel Algemeen doel van het spel Brochure Inleiding Boerenbusiness van grond tot mond, is ontwikkeld door jonge vrijwilligers van verschillende kinderboerderijen in Vlaanderen. Ze verdiepten zich in het thema Voedsel, ontwikkelden er

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Verslag Regio overleg 6 November 2014 Herentals (Spiegelfabriek)

Verslag Regio overleg 6 November 2014 Herentals (Spiegelfabriek) Verslag Regio overleg 6 November 2014 Herentals (Spiegelfabriek) Aanwezigen: Cindy Rieborn - Laakdal Bas Bruininkx - Laakdal Elke Tweepenninckx - Olen Nele Van Hecke Herentals Spiegelfabriek Katrijn Janssens

Nadere informatie

Studienamiddag: Duurzaamheid in de Grootkeuken

Studienamiddag: Duurzaamheid in de Grootkeuken Studienamiddag: Duurzaamheid in de Grootkeuken Impact consumptiegedrag Hefbomen naar verandering Aankoopbeleid van voedingssector verduurzamen Actieve gedragsverandering van BE consument Verduurzamen

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden?

Stappenplan. 1. Wat is het draagvlak? Hoe kan je het draagvlak verbreden? op school Scenario Stappenplan Het stappenplan is een handige leidraad als je van plan bent om Donderdag Veggiedag in te voeren op school. Je moet immers bij veel dingen stilstaan en het is belangrijk

Nadere informatie

Denk mee: lokaal, ecologisch en fair eten van de boer naar je bord

Denk mee: lokaal, ecologisch en fair eten van de boer naar je bord Denk mee: lokaal, ecologisch en fair eten van de boer naar je bord De zaak van de grond Groeiende beweging voor toegang tot grond voor bioboeren Publieke gronden voor lokale voedselstrategieen Wijnegem

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Som eens op welke kosten jullie allemaal zullen maken.

Som eens op welke kosten jullie allemaal zullen maken. De prijs De prijs van het product dat je verkoopt is een erg belangrijk marketinginstrument. De prijs geeft immers de waarde van iets weer. Als je op restaurant gaat en je bestelt een menu van 50,00 EUR,

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Het Hinkelspel cvba Kenmerken Opgericht in 1982 Multistakeholder coöperatie > 2 miljoen euro omzet in 2013 > 70 vennoten We blijven

Nadere informatie

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project?

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? [ SUBSIDIES SUBSIDIES Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? Sporcrea moet een begroting opmaken. Hoe doet ze dit? Inhoudstafel Algemeen Wat? Wanneer? Bij

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

BOEKBABY S: INSTAPVOORWAARDEN 2011

BOEKBABY S: INSTAPVOORWAARDEN 2011 BOEKBABY S: INSTAPVOORWAARDEN 2011 Wat is Boekbaby s? In 2005 startten Stichting Lezen en LOCUS met het project Boekbaby s (geïnspireerd op het Britse Bookstart). Boekbaby s wil ouders met hun jonge kinderen

Nadere informatie

Voedselcollectief Emmeloord

Voedselcollectief Emmeloord Voedselcollectief Emmeloord Boer en consument vinden elkaar De themagroep Voedsel van Stichting Pioniers van de Toekomst heeft de wens om een voedselcollectief te starten in Emmeloord. Een voedselcollectief

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

LOMMEL IN FEITEN LIMBURG TOERISME IN EEN NOTENDOP

LOMMEL IN FEITEN LIMBURG TOERISME IN EEN NOTENDOP LOMMEL IN FEITEN 34.000 INWONERS LIMBURG PROVINCIE TOERISME GEKEND VOOR IN EEN NOTENDOP Lommel is een natuurstad in de Limburgse Kempen, een streek bekend om haar groot aanbod en variatie in natuur. Bij

Nadere informatie