Inventaris van het archief van L.J.M. Beel [levensjaren ] en enige familieleden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van L.J.M. Beel [levensjaren 1902-1977] en enige familieleden, 1900-1997"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van L.J.M. Beel [levensjaren ] en enige familieleden, Auteur: J.A.A. Bervoets, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Beel 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...9 Afgescheiden archiefmateriaal...9 Publicaties... 9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 I DOSSIERS INZAKE NEDERLANDS-INDIë EN INDONESIë Staatkundige Hervormingen...11 a Algemeen...11 b Buitenlandse aspecten Algemene parlementaire documenten Bestuur...14 a Nederlandse organen...14 b Economie en financiën...15 c Religie en cultuur...16 d Militaire Kwesties Regionale zaken...19 a Federaties en federale gebieden...19 b Federaties en onderlinge samenwerking...20 c Republik: Inwendige situatie...21 d Republik: onderhandelingen...22 II CORRESPONDENTIE III STUKKEN, AFKOMSTIG UIT DE COLLECTIE BOON...25 IV DIVERSEN V FOTO-ALBUMS VI KRANTENKNIPSELS VII VERZAMELDE BROCHURES...30 VIII VOORMALIG VERZEGELD ARCHIEF...31 A Algemeen...31 B Indische Aangelegenheden...31 C Nederlandse aangelegenheden...33 IX AANVULLING X AANVULLING Nederland Bestuur...36 a Nederlandse organen Algemeen Bijzonder...36 a Binnenland...36 b Buitenland...37

4 4 Beel c Nederland en de bezetting Het nog bezette deel van Nederland Het bevrijde deel van Nederland...37 Indonesië Staatkundige hervormingen...38 a Algemeen...38 b Buitenlandse aspecten Algemene parlementaire documenten Bestuur...39 a Nederlandse organen...39 b Economie en financiën...40 c Religie...40 d Militaire kwesties Regionale zaken...41 a Federaties en onderlinge samenwerking...41 b Republik: inwendige situatie...41 c Republik: onderhangelingen Overige zaken...42 XI AANVULLING 1997 en I Theodoor Antoon Louis Beel ( )...44 Anna Maria Aldegonda Beel-Rutten ( )...44 II Sibilla Catharina Bertha Beel ( )...44 III Catharina Th.M.L. Beel ( )...45 IV Lodevicus Joseph Maria Beel ( )...45 V Maria A. Beel (1906-??)...45 VI Bertha E.Th. Beel ( )...45 VII Theodoor Dirk Beel (1906-??)...45 IV Lodevicus Joseph Maria Beel ( )...45 Stukken betreffende zijn persoonlijk leven...45 H.G.M.J. Beel-van der Meulen...47 Stukken betreffende de ambtelijke loopbaan...47 Hoogleraar...47 Politicus...47 Vice-president van de Raad van State...49 Documentatie Foto's Krantenknipsels Overige documentatie Grootformaten Objecten...53 XII AANVULLING XIIA Stukken afkomstig van L.J.M. Beel...55 XIIA.1 Vóór 5 mei XIIA.2 Na 5 mei 1945, als minister van Binnenlandse Zaken en minister-president...55 XIIA.3 Als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Nederlandsch-Indië...56 XIIB Stukken, opgemaakt of verzameld door L.J. Giebels...56

5 Beel 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Collectie 254 L.J.M. Beel Periode: Archiefbloknummer: C22026 Omvang: 7,20 meter; 446 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Waarschijnlijk zijn een aantal stukken in het Engels. Soort archiefmateriaal: Het archief bevat onder andere krantenknipsels, foto's, video- en geluidsbanden. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: L.J.M. Beel [levensjaren, ] en enige familieleden, Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van dr. L.J.M. Beel ( ) bevat privéstukken (inclusief foto's) over zijn kinder- en studententijd, informatie over de laatste fase van de bezetting en het herstel van het Nederlandse bestuur, dossiers over Nederlands-Indië en Indonesië (staatkundige hervormingen, bestuur, regionale zaken, aangelegenheden van kerkelijke aard en brochures over Nederlands-Indië en Indonesië uit de periode ) en stukken over zijn werkzaamheden als vice-president van de Raad van State. Er is correspondentie met ondermeer mr. M. van der Goes van Naters, mr. E.N. Kleffens, dr. H.J. van Mook, dr. L. Neher, dr. C.P.M. Romme, W.L. Sassen, mr. M.P.L. Steenberghe en jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborg Stachouwer, de zogenoemde formatiedagboeken, stukken en krantenknipsels over kabinetsformaties ( ), fotoalbums van reizen van Beel naar Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen, videobanden en cassettebanden met interviews met Beel.

6 6 Beel Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A). Betreft stukken jonger dan 50 jaar en de aanvulling uit 1992 (nrs ). Overige beperkingen zijn vervallen. Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 254 L.J.M. Beel, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Beel, , inv.nr....

7 Beel 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Dr. L.J.M. Beel ( ) was een van de meest prominente katholieke naoorlogse politici van Nederland. Beel was minister van Binnenlandse Zaken (februari 1945-september 1947 en december 1951-juli 1956), Minister-President (juli 1946-augustus 1948 en december 1958-mei 1959)), Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon te Batavia (oktober 1948-mei 1949), vice-president van de Raad van State (augustus 1959-juli 1972), betrokken bij kabinetsformaties en delicate politieke kwesties zoals de affaire Greet Hofmans. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De hier voorlopig beschreven stukken werden in 1974 en 1975 door dr. L.J.M. Beel aan het Algemeen Rijksarchief geschonken. Buiten de overdracht vielen archivalia betreffende zijn vicepresidentschap van de Raad van State die aan de archiefbeheerder van dat college werden geschonken, zijn correspondentie met de koningin en diverse andere personen tijdens zijn (in-)formateurschap, die aan de directeur van het Kabinet der Koningin werden overgedragen en de stukken betreffende het Koninklijk Huis die aan de directeur van het Koninklijk Huisarchief werden geschonken. Bij de overdracht bevonden zich bestanddelen in verzegelde dozen en enveloppen. Als beperkende bepaling gold, dat de zegels niet voor zijn dood en in ieder geval niet vóór 1 januari 1985 verbroken mochten worden. Voor raadpleging van de rest van het bestand is schriftelijke toestemming van de Rijksarchivaris van de Tweede Afdeling vereist. Aangezien Beel op 11 februari 1977 overleed, zijn de verzegelde bestanddelen tot 1985 gesloten. Het niet-verzegelde bestand bestaat uit een aantal door Beel geordende dossiers inzake zijn bemoeienis met de onafhankelijkheidswording van Indonesië, enige foto-albums, brochures en (gedeeltelijk gesloten) enveloppen met kranteknipsels. De dossiers werden in 1975 aangevuld met archivalia, die Beel aan prof. dr. N.M. Boon had uitgeleend ter voorbereiding van een bronnenpublikatie over de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de jaren De op de lijst gevolgde indeling geschiedde overeenkomstig een rubricering van Beel zelf. De buiten de dossiers gehouden stukken zijn achter het beschreven gedeelte op de lijst opgenomen. Het is de bedoeling, dat de afgebroken beschrijvingsarbeid zal worden voortgezet na 1 januari 1985, wanneer ook de verzegelde bestanddelen kunnen worden beschreven. De onderzoeker zal derhalve rekening moeten houden met wijzigingen in de nummering. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven.

8 8 Beel Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De Aanvulling 1997 en 2009 is in 2009 beschreven door Dick Kaajan.

9 Beel 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Raad van State Kabinet der Koningin Koninklijk Huisarchief Publicaties PUBLICATIES Lambert Giebels,Beel, van vazal tot onderkoning, Biografie , Den Haag SDU 1995.

10

11 Beel 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I DOSSIERS INZAKE NEDERLANDS-INDIë EN INDONESIë 1 Staatkundige Hervormingen a Algemeen I DOSSIERS INZAKE NEDERLANDS-INDIË EN INDONESIË 1 STAATKUNDIGE HERVORMINGEN A ALGEMEEN 1 Stukken betreffende de conferenties te Malino en te Pangkalpinang. juni oktober 1946 Hierbij Aantekeningen uit een onderhoud met jhr. A.T. Baud die ook handelen over de toestand op Java/Sumatra. 31 augustus Nota van de Verbonden Politieke Partijen te Batavia aan de minister-president en de minister van Overzeese Gebiedsdelen inzake de regeringspolitiek in Indonesië. Met bijlagen. 21 mei Nota van N.N. inzake de mogelijke indeling van Java, Madoera en Sumatra in deelstaten. Stencil. Z.d. 1 stuk 4 Stukken betreffende de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wet Bestuursregeling Indonesië in Overgangstijd. augustus-november 1948 Hierin ook een nota door N.N. inzake het standpunt van de Nederlands-Indische regering ten aanzien van het wetsontwerp B 10 en de houding van die regering ten opzichte van Den Haag. 5 Stukken betreffende de bespreking van het Wetsontwerp Bestuursregeling Indonesië in Overgangstijd op de Bijeenkomst Federaal Overleg te Bandoeng. juli 1948-september Stukken betreffende de inrichting van de Federale Interim Regering in Indonesië en de benoeming van de leden daarvan. mei 1947-oktober Nota van N.N. inzake de mogelijkheid van een federatie van deelstaten waartoe ook de Republiek na de souvereiniteitsoverdracht zou toetreden, opgesteld op verzoek van minister van O.G. Sassen. december stuk 8 Nota van N.N. inzake de wenselijkheid van de instelling van een Voorlopig Federaal Vertegenwoordigend lichaam. Stencil. november-december stuk 9 Nota van N.N. voor de Bandoengconferentie inzake de verhouding van het Staatshoofd van de Verenigde Staten van Indonesië tot de ministers en de Volksvertegenwoordiging. Met bijlagen. Stencils.

12 12 Beel Voorlopige Staatsregeling van de Verenigde Staten van Indonesië en Ontwerp- Overgangsregeling tot de totstandkoming daarvan. Stencil. april stukken 11 Stukken betreffende de Nederlands-Indonesische Unie en haar organen. februari-april Stukken betreffende de totstandkoming van het Hoge Commissariaat voor Indonesië in Nederland. Kopieën (stencil). 24 mei 1947 en Z.d. 2 stukken 13 Stukken betreffende het houden van de Rijksconferentie over Indonesië (Ronde Tafel Conferentie). oktober 1945-april 1949 Vergelijk inventarisnummer 120. b Buitenlandse aspecten B BUITENLANDSE ASPECTEN 14 Stukken betreffende het zelfstandig onderhouden van buitenlandse betrekkingen door de Republiek en de opname van Indonesiërs in de Nederlandse buitenlandse dienst. juli 1947-december Nota van N.N. voor Beel inzake de status van ex-vijandelijke landbouwondernemingen in Indonesië en de deelneming van dat land aan internationale economische organisaties en overeenkomsten. september stuk 16 Nota van N.N. inzake de regeling van de oorlogsschulden van Nederlands-Indië aan Australië. 7 september stuk 17 Stukken betreffende de ontwikkeling van het communisme in Malaya en op Java en Sumatra. juli-december Nota's inzake de ontwikkeling in communistisch China en in Indo-China. september 1948 en Z.d. 2 stukken 19 Stukken betreffende de illegale handelsbetrekkingen tussen de Republiek en de Verenigde Staten. april 1947-maart Stukken betreffende de bemiddeling van het Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Diensten, H. Merle Cochran, bij de onderhandelingen met de Republiek (Oral Note). Doorslagen en kopieën. juli 1948-(november) Nota door N.N. inzake het Amerikaanse aanbod tot bemiddeling of het verlenen van goede diensten in de Indonesische kwestie.

13 Beel juli stuk 22 Stukken betreffende de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Republikeinse delegaties onder voorzitterschap van Sir Archibald Clark Kerr. Kopieën (stencils). maart Stukken betreffende de betrekkingen tussen de Republiek en Australië. mei-december Stukken betreffende de houding van andere Aziatische landen ten aanzien van de Indonesische kwestie. november 1947-maart Stukken betreffende de houding van de Sowjet Unie en Tsjechoslowakije ten aanzien van de Republiek. januari-september Nota van N.N. inzake het Nederlandse standpunt na de eerste politiële actie, te verdedigen in de Veiligheidsraad van den Veren. Naties. augustus stuk 27 Stukken betreffende de Commissie van Goede Diensten van de V.N. december 1947-november Stukken betreffende de UNCI. februari Algemene parlementaire documenten 2 stukken 2 ALGEMENE PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN 29 Tekst van de Regeringsverklaring inzake de eerste politiële actie van 12 augustus augustus stuk 30 Voorlopig verslag van de Commissie van Rapporteurs van de Tweede Kamer inzake een voorstel tot Grondwetswijziging, zitting , stuk 189, 190 nr. 6. Proef uitsluitend bestemd voor de commissieleden. april stuk 31 Aantekeningen van Beel en briefwisseling inzake de personeelsbezetting van de staf van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVK). 4 september-2 december Brieven en nota's van mr. Th. H. Bot, gouvernementssecretaris, aan Beel inzake de Indonesische kwestie. 17 september mei Films van de reis van de ministers Beel en Jonkman naar Indonesië mei stukken

14 14 Beel Bestuur a Nederlandse organen 3 BESTUUR A NEDERLANDSE ORGANEN 34 Stukken betreffende de Commissie-Generaal voor Ned.-Indië. september-oktober Stukken betreffende de begroting voor 1949 van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen met de Republiek en de decleratie van onkosten over augustus/september december Koninklijk Besluit inzake de benoeming van Gedelegeerden van het Opperbestuur naast de Lt. G.G. in Indonesië. Afschrift 5 maart 1948 nr maart stuk 37 Stukken betreffende het Republikeinse standpunt ten aanzien van de bevoegdheden van de HVV. volgens het ontwerp Bestuusregeling Indonesië in Overgangstijd. Stencil. november stukken Vergelijk inventarisnummer Nota van mr. K.L.J. Enthoven (?) inzake de wenselijkheid Indonesiërs te benoemen op hoge departementele posten. 18 november stuk 39 Nota van N.N. inzake het verschaffen van inlichtingen aan de HVK betreffende de algemene toestand in Indonesië en in Zuid-Oost-Azië. Concept. 29 november stuk 40 Stukken betreffende de vorming en vestiging van het Bureau Verre Oosten (Dirvo) van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Djakarta. Kopieën. januari Nota van mr. K.L.J. Enthoven inzake de corruptie onder de Nederlands-Indische ambtenaren. Met bijlagen. 9 maart Stukken betreffende de rechtspositie van het Nederlands-Indische overheidspersoneel bij de overgang naar de nieuwe staatkundige structuur. Stencils. augustus-september Stukken betreffende de financiering van de pensioenen van Nederlands-Indische ambtenaren. juli-september Stukken betreffende de bezorgdheid van de Nederlands-Indische Bond van Ex- Gemobiliseerden en Geïnterneerden en de Ind. Ned. Partij omtrent de positie van de Indische Nederlanders in verband met de vorming van de Verenigde Staten v. Indonesië.

15 Beel 15 juli 1946-augustus Brieven van de voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlands-Indië, mr. W.G.F. Jongejan, aan Beel inzake de rehabilitatie-uitkering aan oorlogsslachtoffers. Met bijlagen. oktober Kranteknipsels betreffende de toestand in Indonesië en het ontslag van Lt.-G.G. van Mook. 17 september-3 november Kaarten van Java en Madoera, Sumatra, Borneo en Celebes b Economie en financiën B ECONOMIE EN FINANCIËN 48 Stukken betreffende de kritieke financiële toestand van Nederlands-Indië en de schuldverhouding tot Nederland. april-mei Stukken betreffende de Javasche Bank en de positie daarvan in de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië. april 1947-maart Stukken betreffende de te voeren belastingpolitiek in Indonesië. september Ontwerp van een overeenkomst op financieël en economisch gebied tussen Nederland en de Verenigde Staten van Indonesië. Met bijlagen. Stencil. juni Nota van N.N. inzake de politieke en economische situatie in de Buitengewesten. Stencil. Z.d. (mei 1947) 1 stuk 53 Stukken van het departement van Economische Zaken te Batavia betreffende de voedselpositie en goederenvoorziening van Nederlands-Indië. Stencils. maart-april Nota's betreffende de waarborgen voor rechts- en bedrijfszekerheid in Indonesië. november-december Stukken betreffende het Coördinatiecollege Nederland-Indonesië inzake handelspolitieke en economische samenwerking. Stencils. april-september Brieven van dr. H.M. Hirschfeld aan Beel inzake het Marshallplan en een bezoek aan dr. A. Valentine aan Indonesië. Met bijlagen. oktober Stukken betreffende gesprekken van minister-president Beel met vertegenwoordigers van de Nederlandse Koloniale Petroleum Maatschappij en de

16 16 Beel Standard Oil Company inzake de aardolie-industrie in Indonesië. april-mei Stukken betreffende het herstel van het verkeer te land, ter zee en in de lucht in Indonesië. mei 1947-november Brief van het Bestuur van de Algemene Middenstandsbond in Nederlands-Indië aan de ministers Beel en Jonkman inzake de positie van de middenstand in Indonesië. Met bijlage. 22 mei stukken c Religie en cultuur C RELIGIE EN CULTUUR 60 "Het politieke gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia. Overzicht der ontwikkelingen sedert den oorlog met Japan". Uitgave van de Regeerings Voorlichtings Dienst te Batavia. 2 delen. augustus Lijsten van in Indonesië verschijnende periodieken. augustus 1948 en Z.d. 2 delen 62 Memorandum van H.H.J. van de Pol, president-directeur van het bureau der stichting A.N.P. voor de Nederlandse regering, de departementen van Buitenlandse Zaken en Overzeese Gebiedsdelen en de directeur-generaal van de PTT inzake de nationale taak en technische middelen van ANP en Aneta bij de nieuwsuitwisseling tussen Oost- en West-Indië en Nederland. Stencil. 8 juli stuk 63 Nota's van H. Hermans en J. Ozinga (hoofd van de Regerings Voorlichtingsdienst) voor Beel inzake de organisatie van de voorlichting binnen het Koninkrijk. november Stukken betreffende de voorlichting over de situatie in Indonesië en hun taak daarin aan de Nederlandse troepen. Gedrukt, stencil. april-mei stukken 65 Stukken betreffende de onder de Indonesische bevolking levende heilsverwachting met betrekking tot de aangekondigde datum van de soevereiniteitsoverdracht 1 januari januari stukken 66 "The truth about Indonesia". Uitgave van het ministerie van Voorlichting van de Republiek. In het Maleis, Engels en enige Aziatische talen. januari deeltje 67 Pamfletten houdende Republikeinse propaganda, verspreid op Nederlands gebied in Indonesië. Met bijlagen. mei Brief van Luit.-generaal S.H. Spoor aan Beel inzake het optreden van een Nederlandse ambtenaar op de 1 mei-bijeenkomst te Batavia, de voorlichting in de

17 Beel 17 USA, een artikel in een Indonesisch blad te Batavia betreffende de Nederlandse positie en de situatie op Madoera. Met bijlagen. 22 mei Naamlijst van bestuur en leden van de Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten. 1 april stuk 70 Rapport van mr. K.L.J. Enthoven inzake de berichtgeving en activiteiten van de agent van het Russische persbureau Tass, Georgi Afrin. Met bijlagen. 15 maart Stukken betreffende de Nederlandse voorlichting over de Indonesische kwestie in de USA en publieke opinie aldaar. mei 1946-december Stukken betreffende de vrijheid van godsdienst en de gelijkgerechtigdheid der godsdiensten in Indonesië. september 1948-augustus Briefwisseling betreffende het verstrekken van een deviezenvergunning aan de boekhandel Glorieux in Indonesië, die overgenomen wordt door de katholieke uitgeverij De Koepel te Nijmegen. november-december Brief van J.J. ten Berge s.j., missionaris van Midden-Java, inzake de gevare die zijn inziens Indië bedreigen: vrijmetselaars in de regering, de politiek Van Mook c.s., bedreiging van het bijzonder onderwijs. Met bijlagen. augustus Brief van B.J. Boddeke, hoofd van de afdeling Algemene Zaken van het Centraal Missie Bureau te Batavia, inzake de financiële scheiding van kerk en staat. Met aantekeningen van Beel. 19 november Nota van N.N. inzake de vraag of de Kerken de Indonesische mannen mogen aanbevelen deel te nemen aan de strijd tot bevrijding van Indië en herstel van de band met Nederland. Opgesteld in stuk 77 Nota van N.N. inzake de toestand in het Apostolisch Vicariaat van Pontianak (Borneo). 11 april stuk 78 Nota's van mr. J.R.H. van Schaik en N.N. inzake de taak en staatkundige organisatie van de Katholieken in Indonesië. Met begeleidbrief. september-december stukken 79 Nota van J. Smit inzake de situatie in Indonesië en het standpunt in te nemen door de KVP bij de onderhandelingen met de Republiek. Z.d. 1 stuk 80 Nota van het departement van Overzeese Gebiedsdelen inzake de plaats va de

18 18 Beel Islam in Indonesië. Met begeleidbrief. september stukken 81 Nota's van A. van Velsen, hoofd van de afdeling Cultureel Contact van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, inzake de culturele samenwerking met Indonesië. Met bijlage. 27 augustus-25 oktober Verslag van de verrichtingen van de Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Met begeleidbrief. september stukken d Militaire Kwesties D MILITAIRE KWESTIES 83 Vragenlijst voor de legerleiding betreffende de situatie in Indonesië. Doorslag. Z.d. 1 stuk 84 Verslag van de vergadering van de Raad voor Oorlogvoering op 19 juni 1946 te Den Haag. Stencil. 19 juni stuk 85 Nota van Lt.-Kol. jhr. mr. P.Th. Six voor de minister-president inzake de uitrusting en uitzending van Nederlandse troepen naar Indonesië. 25 juli stuk 86 Memorandum van Lt.-gen. S.H. Spoor inzake de Nederlandse troepensterkte op Java en Sumatra. Met begeleidbrief. Stencil. mei stukken 87 Nota van de minister van Oorlog, Fiévez, aan de leden van de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk inzake het doel van de uitzending van Nederlandse troepen naar Indonesië en het in verband daarmee te voeren beleid. Met bijlage. Stencil, druk. april stukken 88 Stukken betreffende de positie van Katholiek Thuisfront (katholieke organisatie voor de verzorging en vrijetijdsbesteding van de Nederlandse militairen in Indonesië) in het Comité Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN). september-november Stukken betreffende de stemming in Nederland tegen de uitzending van troepen naar Indonesië: Radiorede van minister Jonkman, aantekening van N.N. voor dr. M.J. Prinsen, secretaris-generaal van het departement van Binnnenlandse Zaken, telegram van de Nederlandse bond van militairen "de vredestichters". juli-september Anecdotische aantekening door N.N. betreffende de invloed van het vertrek van de Engelse troepen op de militaire situatie in Indonesië. Doorslag. 11 juli stuk 91 Brief van de president van Oost-Indonesië, Soekawati, aan de Lt.-G.G. inzake de

19 Beel 19 organisatie van de Koninklijke Marine te Makassar. Afschrift. 2/23 september stuk 92 Stukken betreffende de op te richten Unie-Marine-Staf van de Nederlandsch- Indonesische Unie. Z.d. 3 stukken 93 Stukken betreffende de onderhandelingen met de Republiek over militaire samenwerking. juli 1947-december Nota van de legercommandant Lt.-gen. S.H. Spoor voor de Lt.-G.G. inzake de vestiging van militaire bases van Nederland in Indonesië. Afschrift. 5 september stuk 95 Rapporten Verre Oosten van de Marine Intelligentie Dienst betreffende de situatie in Indonesië in de periode april 1947 en juni Stencils. Met bijlagen: situatie-kaarten van het gebied rond Batavia-Bandoeng, Soerabaja, Medan en Padang in april april 1947-juni Stukken betreffende de situatie te Modjokerto. maart-mei Nota's van kol. P. Scholten (territoriaal - tevens troepencommandant Noord- Sumatra), T. Elink Schuurman en Lt.-gen. S.H. Spoor inzake de situatie op Sumatra. mei 1947-november Stukken betreffende de besprekingen over het cease fire tussen Nederland en de Republiek onder auspiciën van de Commissie van Goede Diensten. december Rapporten en documenten van de Centrale Militaire Inlichtingendienst betreffende de toestand op Java en Sumatra. Stencils. mei Regionale zaken a Federaties en federale gebieden 4 REGIONALE ZAKEN A FEDERATIES EN FEDERALE GEBIEDEN 100 Overzichten betreffende de toestand op Java. Stencils. april-oktober stukken 101 Stukken betreffende de politieke ontwikkeling van de deelstaat Pasoendan (West- Java). april 1947-december 1948 Op de omslag stond ten onrechte Pasoendan (Oost-Java). 102 Nota van N.N. inzake de "Republikeinse protesten tegen oprichting van de negara's Madoera op West-Java en de Voorlopige Federale Regering". 25 maart stuk Bedoeld is kennelijk "Madoera en Oost-Java".

20 20 Beel Brief van de t.w. Recomba voor Oost-Java Ch.O. van der Plas aan de Lt.-G.G. dr. H.J. van Mook inzake de verkiezingen voor de regentschapsraden aldaar. Afschrift. Met begeleidbrief. september-oktober stukken 104 Kranteknipsel uit de Nieuwe Courant (Soerabaja) inzake de oprichting van een politiek vereniging op Madoera (Persatoean Kebang-Saän Madoera). 19 mei stuk 105 Stukken betreffende de algemene toestand en de politieke ontwikkeling op Sumatra. december 1947-november Stukken betreffende de toestand ter Sumatra's Oostkust. november 1947-april Stukken betreffende de staatkundige ontwikkeling van de staat Oost-Indonesië. december 1946-november Stukken betreffende de begroting van de deelstaat Oost-Indonesië voor het jaar september-oktober Stukken betreffende de toestand op Bali, Lombok en Timor. augustus 1946-juni Stukken betreffende de ontwikkeling op Borneo in het algemeen en in de verschillende delen daarvan. Stencils. augustus 1947-mei stukken 111 Stukken betreffende de politieke ontwikkeling van de deelstaat West-Borneo (Kalimantan Barat). Met bijlage: Kaart van de voorlopige staatkundige ordening van Indonesië. mei 1947-november Stukken betreffende Nieuw-Guinea. juni 1946-eind 1948? b Federaties en onderlinge samenwerking 1 pak B FEDERATIES EN ONDERLINGE SAMENWERKING 113 Aantekening betreffende een nota van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen inzake het Komité Indonesia Sarikat (Comité Verenigd Indonesië) dat zich ten doel stelde de totstandkoming van een voorlopige federale regering te bevorderen. 5 december stuk De nota zelf ontbreekt! 114 Stukken betreffende de Bijeenkomst voor Federaal Overleg. 28 november 1948-april band en 1 stuk 115 Brief van mr. Th.H. Bot (gouvernementssecretaris?) aan Beel inzake het standpunt van de Staatshoofdenconferentie te Bandoeng ten aanzien van de inrichting van de

21 Beel 21 Federale Interim Regering. 29 juli stuk 116 Stukken gebruikt/verspreid op de Federale Conferentie te Bandoeng. Stencils. juli-september Prae-advies inzake Financiële en Economische Aangelegenheden van de Financiëel- Economische Commissie van Voorbereiding der Federale Conferentie te Bandoeng. Stencil. Met begeleidbrief. augustus-september stukken 118 Stukken betreffende de besprekingen gehouden op de Staatshoofdenconferentie te Bandoeng (juli 1948) en in de Bijeenkomst voor Federaal Overleg inzake vervroegde soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië. juli 1948-februari Tekst van de radiorede uitgesproken door de minister-president van Oost- Indonesië, Ide Anak Agoeng Gede Agoeng, voor radio Makassar op 22 februari Met bijlagen: commentaren. februari Correspondentie betreffende de samenstelling van delegaties voor de Ronde Tafel Conferentie. maart 1949 en Z.d. 2 stukken Vergelijk inventarisnummer 13. c Republik: Inwendige situatie C REPUBLIK: INWENDIGE SITUATIE 121 Nota's inzake de situatie binnen de Republiek. Met begeleidbrief. april stukken 122 Nota van Regeerings Voorlichtings-Dienst inzake de situatie op Java en Sumatra, met name in de door Nederland bezette gebieden. Stencil. 3 juli stuk 123 Nota's inzake het communisme in Indonesië. Met bijlagen. mei 1947-september Nota van N.N. inzake de politieke partijen in de Republiek. Z.d. 1 pak 1 stuk 125 Nota door N.N. inzake de economische toestand in Republikeins gebied, met name in de residentie Kediri. Met begeleidbrief. Afschriften. augustus-september stukken 126 Nota's door mr. K.L.J. Enthoven (?) en N.N. inzake de politiek van de Republiek ten aanzien van de deelstaten stukken 127 Nota's van kapt. inf. KNIL M.A. Kroon (hoofd Nefis B.K. Medan) en dr. J.J. van de Velde (regeringsadviseur voor politieke zaken op Sumatra) inzake de toestand in het niet door Nederland bezette gebied van Sumatra's Oostkust. Met bijlagen.

22 22 Beel december Overzichten van de toestand op Sumatra. Stencil. juli stukken 129 Nota van mr. J.E. Ysebaert voor de minister-president inzake de verhouding tussen het Nederlands en het Republikeinse bestuur te Batavia. Met bijlagen. mei stukken d Republik: onderhandelingen D REPUBLIK: ONDERHANDELINGEN 130 Nota van M.M. van Poll voor Beel houdende advies over het hernieuwde contact met de Republiek. Met bijlagen. november stukken 131 Stukken betreffende de besprekingen tussen Nederlands-Indische en Republikeinse delegaties in maart Stencils. maart Stukken betreffende de onderhandelingen op de Hoge Veluwe tussen vertegenwoordigers van de regeringen van Nederland, Nederlands-Indië en de Republiek. Stencils april Stukken betreffende de politieke situatie in Indonesië en de stand der onderhandelingen met de Republiek. juni-juli Brief van dr. T.S.G. Moelia, lid van het Eerste Kabinet Sjahrir, aan prof. dr. ir. W. Schermerhorn inzake de toestand in Indonesië. Afschrift. 2 april stuk 135 Uittreksel uit een brief van mr. C.C.J. Maassen, wnd. gouverneur van Soerabaja, aan dr. J.W. Meyer Ranneft inzake de onderhandelingen met Sjahrir. 20 juni stuk 136 Tekst van een telexbericht inzake een toespraak van Soekarno waarin hij mededelingen deed aangaande zijn activiteiten tijdens de Japanse bezetting. 7 oktober 1946? 1 stuk 137 Stukken betreffende de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Republikeinse delegaties in mei mei Ontwerp-instructie voor de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen met de Republiek aan boord van de U.S. "Renville". Met bijlage. (december 1947-januari 1948) 2 stukken 139 Tekst van de overeenkomsten ondertekend door de Nederlandse en Republikeinse delegaties aan boord van de U.S. "Renville" op 17 januari Stencils. 17 januari 1948

23 Beel Tekst van de ontwerp-overall agreement tussen Nederland en de Republiek op grond van de Renville-overeenkomst. Z.d. (1948) 1 stuk 141 Ontwerp "oral note" als antwoord vam Nederlandse zijde op het voorstel van het Amerikaanse lid van de CGD, Cochran. Met bijlagen. september Gedeelte van het rapport van minister van Buitenlandse Zaken, D.U. Stikker, inzake zijn reis naar Indonesië van 28 oktober-7 december 1948 om de mogelijkheden te onderzoeken voor de hervatting van de onderhandelingen met de Republiek. Met bijlagen. oktober-december pak 143 Stukken betreffende de regeling van het rechtsherstel in Indonesië in het kader van de onderhandelingen met de Republiek. april 1947-september Memo van N.N. inzake de stand van zaken bij de onderhandelingen met de Republiek over openstelling van landcorridors voor het verkeer. Stencil. Z.d. 1 stuk 145 Stukken betreffende het Nederlandse standpunt bij de financieel-economische onderhandelingen met de Republiek. december Brief van mr. Ch.W.A. Abbenhuis, algemeen hoofd van het Tijdelijk Bestuur op Java, aan Beel inzake de teruggave der ondernemingen in de Republiek. Met bijlagen. april-mei 1947

24 24 Beel II CORRESPONDENTIE II CORRESPONDENTIE 147 Ingekomen brieven van M.M. van Poll (begeleidende een afschrift van een brief aan J.A. Jonkman), R.M.M. Verhoeven, en P. Willekens over aangelegenheden van kerkelijke aard in Nederlands-Indië. april 1947-december 1948

25 Beel 25 III STUKKEN, AFKOMSTIG UIT DE COLLECTIE BOON III STUKKEN, AFKOMSTIG UIT DE COLLECTIE BOON 148 Brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dr. M.J. Prinsen, aan minister mr. J.A. Jonkman inzake de ontwerpovereenkomst van Linggadjati. Afschrift. 25 november 1946 en Z.d. 1 stuk 149 Memorandum betreffende de uitvoering der overeenkomst van Linggadjati, door M.M. van Poll ter hand gesteld aan de Indonesische delegatie ter vergadering van 16 april Kopie. Z.d. 1 stuk 150 Memorandum van de minister van Financiën, P. Lieftinck, aan de ministerpresident en de ministers van Buitenlandse Zaken, Overzeese Gebiedsdelen, Sociale Zaken en Economische Zaken betreffende de overeenkomst van Linggadjati. Met begeleidbrief. Kopieën. 21 april 1947 en Z.d. 2 stukken 151 Stukken betreffende bijeenkomsten van de Lt.-G.G., de C.G. en de ministers Beel en Jonkman met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven. Kopieën. 29 april-16 mei 1947 en Z.d. 2 stukken 152 Aantekeningen van overste, jhr. mr. P. Six, inzake gesprekken door hem gevoerd tijdens een reis naar Indonesië. Met commentaar van N.N. Kopieën mei 1947 en Z.d. 2 stukken 153 Nota van de adviseurs dr. M. Hirschfeld en mr. Albarda voor de minister-president en de minister van O.G. inzake de uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati. Met samenvatting. Kopieën. 18 mei 1947 en Z.d. 2 stukken 154 Telegram van Jonkman aan Van Mook, volgnummer C.G. 71, inzake een verzoek aan Groot-Brittannië om druk uit te oefenen op de Republiek. Kopie. 2 juni 1947 en Z.d. 1 stuk 155 Anoniem bericht uit Batavia inzake de situatie in de verhouding tot de Republiek. Afschrift. 17 juni 1947 en Z.d. 1 stuk 156 Tekst van een telegram van N.N. aan N.N. inzake de ontwikkeling in de verhouding tot de Republiek. Kopie. 16 juli 1947 en Z.d. 1 stuk 157 Vraagpunten voor bespreking in de ministersraad. Kopie. september 1947 en Z.d. 1 stuk 158 "Kort verslag van de bespreking met mr. Amir Sjarifoeddin op 14 december 1947", door L. Neher. Kopie. Z.d. 1 stuk 159 Overzicht van de ontwikkelingen in de verhouding tot de Republiek van april tot

26 26 Beel begin augustus 1947 (het stopzetten van de eerste politiële actie) door viceadmiraal A.S. Pinke. Kopie. Z.d. 1 stuk 160 Stukken betreffende de katholieke en protestantse godsdienstige verzorging van de Nederlandse militairen in Indonesië en inzake de vervanging van de hoofdaalmoezenier en zijn plaatsvervanger aldaar. Kopieën. 12 november februari 1948 en Z.d. 161 Advies van M.J.M. van Poll over de samenstelling van de organen der Nederlands- Indonesische Unie. Met begeleidbrief van prof. mr. C.P.M. Romme. Kopieën. 23 febr en Z.d. 2 stukken

27 Beel 27 IV DIVERSEN IV DIVERSEN 162 Diverse stukken, bestemd voor nadere inventarisatie.

28 28 Beel V FOTO-ALBUMS V FOTO-ALBUMS 163 Album houdende foto's van zijn officieël optreden in Nederland, met tafel deel 164 Album, houdende foto's van zijn eerste officiële reis naar Nederlands-Indië, met tafel. mei deel 165 Album, houdende foto's van zijn tweede officiële reis naar Nederlands-Indië en van tevoren plaats gevonden hebbende ontmoetingen met delegaties uit Nederlands- Indië in Nederland, met tafel. september 1947-januari deel Ingekomen foto-albums van Nederlands-Indische instanties delen 166 Foto's van de ondertekening van de Linggadjati overeenkomst (?) en van een van zijn reizen naar Nederlands-Indië Foto's van de verwoesting van Balikpapan (Borneo) door de Japanners en van de wederopbouw, Foto's van het eiland Sumatra onder de federale regering, houdende "Herinneringen aan de Sumatra-conferentie'. maart 1949 De teksten zijn in het Maleis Foto's gemaakt tijdens een reis naar Suriname en de Nederlandse Antillen delen en 169 Album, houdende eigengemaakte kleurenfoto's. 170 Bijlagen bij inventarisnummer 169: negatieven, folders en ingekomen foto's van het Algemeen Nederlands Persbureau., 1 omslag 171 Ingekomen foto-album met officiële persfoto's van zijn bezoek aan Curacao. 172 Ingekomen foto-album met officiële persfoto's van zijn bezoek aan Aruba. 173 Album, houdende foto's van zijn bezoek aan de kruiser "Admiraal de Ruyter" tijdens een vlootschouw in Rotterdam bij het bezoek van de president van Mexico. april deel 174 Album met foto's, hem aangeboden door de directeur van de Stichting Planbureau Suriname bij gelegenheid van de bezichtiging van dit bureau. 25 februari deel

29 Beel 29 VI KRANTENKNIPSELS VI KRANTENKNIPSELS Krantenknipsels betreffende kabinetsformaties. 10 pakken Deze kranteknipsels zitten gedeeltelijk geplakt in delen in gesloten, deels verzegelde enveloppen Kabinetsformatie, Deel Deel Kabinetsformatie, Deel 1 177A Deel Deel Kabinetsformatie, Deel Deel Kabinetsformaties Kabinetsformatie Kabinetsformatie Kabinetsformatie (1966) 185 "Persoonlijk archief", kranteknipsels over diverse aangelegenheden pak Deze kranteknipsels bevinden zich in een gesloten enveloppe Karikaturen deel en deel 187

30 30 Beel VII VERZAMELDE BROCHURES VII VERZAMELDE BROCHURES Ter documentatie verzamelde brochures over Nederlands-Indië en Indonesië pakken Deze brochures moeten worden vergeleken met hetgeen zich bevindt in de collectie Meyer Ranneft of in het reeds aan de handbibliotheek aanwezige bestand. Een groot gedeelte is voor vernietiging vatbaar. 188 Deel Deel Deel 3

31 Beel 31 VIII VOORMALIG VERZEGELD ARCHIEF A Algemeen VIII VOORMALIG VERZEGELD ARCHIEF Deze stukken bleven tot 1 januari 1985 onbeschreven, omdat zij waren verzegeld. A ALGEMEEN Briefwisseling 191 Briefwisseling van minister-president Beel, met "ambtgenoten" Met inhoudsopgave van de geadresseerden. 192 Briefwisseling met jhr. mr. M. van der Goes van Naters, fractieleider van de Partij van de Arbeid Briefwisseling met mr. E.N. van Kleffens Briefwisseling met dr. H.J. van Mook Briefwisseling met dr. L. Neher B Indische Aangelegenheden Briefwisseling met dr. C.P.M. Romme, Briefwisseling met W.L. Sassen Briefwisseling met mr. M.P.L. Steenberghe Briefwisseling met jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborg Stachouwer Briefwisseling met jhr. mr. H.L.F.H. van Vredenburgh B INDISCHE AANGELEGENHEDEN Stukken betreffende Nederlandsch-Indië vóór het optreden van Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Tekst van de radiorede van koningin Wilhelmina inzake het toekomstige koloniale beleid van Nederland, met correspondentie over een perscommentaar door dr. H.J. van Mook in de Verenigde Staten "Wettelijke regelingen betreffende het staatsbestel van Nederlandsch Indië, ". Gedrukt regeringspublicatie. maart Ingekomen circulaires van H.J. van Mook en J. Schmutzer over het beleid van het kabinet-gerbrandy ten aanzien van Nederlandsch- Indië. Gestencild. februari-april Verslag van een reis naar Nederlandsch-Indië door H.A. Logemann, minister van Koloniën, met verslagen van vergaderingen van de ministerraad inzake Nederlandsch-Indië en concepten van beleidsplanne. oktober-december Samenvatting van een bespreking van leden van de Nederlandse ministerraad bij de Nederlandse ambassadeur in Londen op 22 juni Stukken betreffende officiële reizen van Beel naar Indonesië Briefwisseling met diverse personen Stukken betreffende Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon.

32 32 Beel "Dagboek Stikker", houdende persoonlijke aantekeningen van zijn verrichtingen ter voorbereiding van de conferentie van Kalioerang, met bijlagen. 1-8 november "Dagboek", houdende aantekeningen van gehouden besprekingen, gevoerde correspondentie en telefoongesprekken, 1948/ november 1948-januari februari-mei "Bouwstoffen tot het dagboek": telegrafische correspondentie, Telegrammen van W.J. Sassen aan Beel. november 1948-februari Telegrammen van H.J. van Maarseveen aan Beel. maart-mei 1949 met doublures van telegrammen van Sassen. 214 Uitgaande telegrammen van Beel Korte verslagen van diverse bijeenkomsten. november-december "Losse stukken". 1948/ Kranteartikelen en kranteknipsels Foto-album van Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Handelingen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de begroting van het ministerie van Koloniën vóór 1948 en Handelingen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de begroting van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen vóór Album met menu's en tafelschikkingen van officiële diners Circulaire, houdende een ontwerpplan van de Verenigde Staten van Indonesië, met kanttekeningen van daartoe geraadpleegde personen. januari Briefwisseling, gebruikt voor een onderzoek naar de Celebes-affaire in februari Stukken betreffende Indonesische aangelegenheden na het aftreden van Beel als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. 223 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van generaal S.H. Spoor Briefwisseling met J.H. van Roijen over diens weerlegging van ingezonden stukken van luitenant-kolonel Koenders over mogelijke meningsverschillen tussen Van Roijen en Spoor inzake de ontruiming van Jogjakarta in januari-maart Verslag van gesprekken met mevrouw L. van Beuningen-Fentener van Vlissingen over de toestand in Indonesië en met ir. A. Philips over diens onderhoud met president Sukarno, met briefwisseling. april-mei "Persoonlijke aantekeningen van de oud-gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea, dr. J. van Baal, over de censuurkwestie en het optreden der regering", houdende een verweer op het

33 Beel 33 C Nederlandse aangelegenheden censuurrapport-nieuw-guinea. 28 januari Stukken betreffende een gesprek met koningin Juliana over het regeringsbeleid ten aanzien van Nieuw-Guinea, met geleidebrief. 22 februari Stukken betreffende door Beel afgelegde verklaringen naar aanleiding van een voorbereiding van bronnenpublicaties over de voorgeschiedenis van de souveriniteitsoverdracht van Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende de publiciteit inzake het Indonesiëbeleid naar aanleiding van een rapportage van de V.A.R.A. over militaire excessen in Nederlandsch-Indië, de publicatie van het dagboek van Schermerhorn en het begin van de bronnenpublicatie inzake de Nederlands-Indonesische betrekkingen Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020 C NEDERLANDSE AANGELEGENHEDEN 230 Ontwerpen van wetten betreffende het herstel van het Nederlands gezag na het einde van de oorlog, met begeleidende nota. 11 maart Stukken betreffende een adres van een groep vooraanstaande Eindhovenaren houdende een advies aan koningin Wilhelmina in Londen ten aanzien van het te voeren regeringsbeleid in de bevrijde gebieden. november Aantekeningen van Beel, gemaakt tijdens een conferentie van koningin Wilhelmina met enkele uit Nederland overgekomen adviseurs over het te voeren sociaaleconomische beleid in bevrijd Nederland. januari Exemplaren van Oost-Brabant, houdende berichten van de kabinetscrisis in Londen. februari Verslag van een bespreking van Beel met de interprovinciale raad van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers inzake het zuiveringsbeleid. Z.j. 235 "De kabinetsformatie van 1946", samenvattend overzicht van dr. H. Hermans uit dagboekaantekeningen van Beel. Z.j.

34 34 Beel IX AANVULLING 1992 IX AANVULLING 1992 Deze stukken werden door Beel aan de directeur van het Kabinet van de Koningin overgedragen. In 1992 droeg de directeur van het Kabinet van de Koningin op zijn beurt deze stukken over aan de rijksarchivaris van de Tweede Afdeling onder voorwaarde dat tot 1 januari 2018 voor raadpleging de toestemming van de rijksarchivaris vereist is. 236 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1946: dagboek, met enkele afzonderlijke dossiers, voorzien van een inhoudsopgave. 18 mei-1 juli 1946 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende zijn poging tot kabinetsformatie van 1948: dagboek, met enkele afzonderlijke dossiers. juli 1948 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1952: dagboek met enkele afzonderlijke dossiers, voorzien van een inhoudsopgave. 26 juni-2 september 1952 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende de kabinetscrisis van mei-12 juni 1955 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende de formatie van het interim-kabinet Beel december 1958 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende zijn werkzaamheden als informateur tijdens de kabinetsformatie van Dossiers met inhoudsopgave. maart-april 1959 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende zijn werkzaamheden als informateur tijdens de kabinetsformatie van Dagboek, met enkele afzonderlijke dossiers, voorzien van een inhoudsopgave. 28 juni-5 juli 1963 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende werkzaamheden als informateur tijdens de kabinetsformatie van februari-maart 1965 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende werkzaamheden als informateur voor een overgangskabinet na de "nacht van Schmelzer" november 1966 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende adviezen tijdens de kabinetsformatie van februari-maart 1967 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

35 Beel Stukken betreffende adviezen tijdens de kabinetsformatie van januari-juni 1971 Openbaarheid beperkt tot 1 januari Stukken betreffende adviezen na de kabinetscrisis van 1972 en tijdens de kabinetsformatie van Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

36 36 Beel X AANVULLING 1996 Nederland 1 Bestuur a Nederlandse organen 1 Algemeen X AANVULLING 1996 NEDERLAND 1 BESTUUR A NEDERLANDSE ORGANEN 1 Algemeen 248 Notulen van de Ministerraad april 17-juni Vergaderstukken bij de hierboven genoemde notulen Met inhoudsopgave op de inhoud van de stukken. 2 Bijzonder a Binnenland 2 Bijzonder a Binnenland 250 Stukken betreffende regelingen inzake het hervatten van de werkzaamheden door de Raad van State en de provinciale en gemeentelijke organen [1945] 4 stukken 251 Stukken betreffende ontwerp-koninklijke Besluiten inzake de verdere uitgifte van biljetten aan toonder en de verlaging van het bedrag aan opcenten, geheven op tabaksaccijns stukken 252 Ontwerp-besluiten inzake het zuiveringsbeleid, de bezettingsmaatregelen en de rechterlijke organisatie Stukken betreffende de aanstelling van nieuwe ambtenaren uit Nederland onder een gewijzigde regeling Stukken betreffende de organisatie van de departementen. [1945] 255 Rapport van het Bureau Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse zaken betreffende een voorontwerp van wet op bedrijfschappen; met bijlage stukken 256 Stukken betreffende de vorming van het Departement van Economische Zaken in het kader van de kabinetsformatie van dr. L.J.M. Beel

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971)

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, (1971) Nummer archiefinventaris: 2.20.37.02 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indische Portland Cement Maatschappij, 1910-1961 (1971) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ],

Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.17 Inventaris van het archief van mr. A.F.X.E.J. Vos de Wael [levensjaren 1899-1981], 1945-1947 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indonesische Unie te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Nederlands- Indonesische Unie te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.05.62 Inventaris van het archief van de Nederlands- Indonesische Unie te ''s-gravenhage, 1950-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Nummer archiefinventaris: 2.06.059.22 Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1995

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908)

Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren ], (1802) (1908) Nummer archiefinventaris: 2.21.063.01 Inventaris van het archief van jhr. mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff [levensjaren 1827-1902], (1802) 1842-1898 (1908) Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 1937

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.02 Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978

Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.30 Inventaris van het archief van W.H. van Helsdingen [levensjaren 1888-1985], 1923-1978 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967)

Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren ], (1967) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.36 Inventaris van het archief van F.H.A. Sabron [levensjaren 1849-1916], 1908-1916 (1967) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Nummer archiefinventaris: 2.04.40.05 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot het instellen van een Onderzoek naar de Bezoldiging van Burgemeesters en Gemeenteambtenaren Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971

Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.27 Inventaris van het archief van de Nederlands- Marokkaanse Kamer van Koophandel te Casablanca, 1956-1971 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956

Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956 Nummer archiefinventaris: 2.10.16 Inventaris van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen: Serie H, 1951-1956 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920],

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.20 Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], 1949-1988 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.A. Vorstman, assistent-resident van Singkawang (West-Borneo),

Inventaris van het archief van J.A. Vorstman, assistent-resident van Singkawang (West-Borneo), Nummer archiefinventaris: 2.21.205.85 Inventaris van het archief van J.A. Vorstman, assistent-resident van Singkawang (West-Borneo), 1939-1951 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. J. Zwart [geboren 1912],

Inventaris van het archief van dr. J. Zwart [geboren 1912], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.77 Inventaris van het archief van dr. J. Zwart [geboren 1912], 1945-1947 Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949)

Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.20.38.01 Inventaris van het archief van de Vereniging Max Havelaar Fonds, 1911-1936 (1949) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.11 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Winnipeg, (1937) 1946-1955 Auteur: G.J. Lasee Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir A.G.A. van Eelde [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir A.G.A. van Eelde [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.21 Inventaris van het archief van ir A.G.A. van Eelde [levensjaren 1862-1950], 1884-1931 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief, Den Haag 1982 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05

Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.05 Inventaris van het archief van het Pensioenfonds der Centrale Organisaties van de Suikerindustrie (PPCO), en de Stichting ter Afwikkeling van de Zaken van Pensioenfonds

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983

Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983 Nummer archiefinventaris: 2.21.205.06 Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946

Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Nummer archiefinventaris: 2.08.29 Inventaris van het archief van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, 1914-1946 Auteur: SSA-AvF Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie