Concept JAARVERSLAG 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept JAARVERSLAG 2014/2015"

Transcriptie

1 Concept JAARVERSLAG 2014/2015 Amsterdam, november

2 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kerngegevens Turnvereniging Wilskracht 4 - Bestuur - Aftreedschema - Lesgevers/assistenten - Lesaanbod Jaarverslag Bestuur 8 - Het bestuur - KNGU, Stichting Turnstad Amsterdam, Overige contacten - De afdelingen, De zaal, Materiaal - Webwinkel, Website en mededelingenbord, - De vrijwilligers, Meedoeweek, VOG, vertrouwenspersoon - Activiteiten Jaarverslag Technische Commissie 11 - Turnen - Ritmische gymnastiek Financieel jaarverslag 16 - Inkomsten en uitgaven 2014/ Begin- en eindsaldi Kas, bank, giro - Specificaties Materialen, Kleding, Debiteuren, Crediteuren - Begroting 2015/2016 2

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag 2014/2015 van Turnvereniging Wilskracht in Amsterdam. 1 Het afgelopen jaar is er weer met veel plezier lesgegeven, geturnd, geacrogymd, ritmisch gegymnastiekt, geklimdoekt en aan activiteiten en wedstrijden meegedaan. Het ledenaantal van de club is weer iets gestegen, daar zijn we blij mee, hoewel we ook merken dat voor sommige afdelingen de animo zo groot is, dat we onlangs weer een stop op de wachtlijsten hebben gezet. Lesgevers en assistenten blijven prioriteit en spil van de club. Sommige afdelingen beleefden een roerig jaar door lesgeverswissels. Momenteel lijkt de rust bij de meeste afdelingen weer teruggekeerd. In dit jaarverslag doen wij als bestuur verslag van waar wij/de vereniging mee bezig zijn/is geweest. In het hoofdstuk Kerngegevens (2) is onder andere vermeld welke bestuursleden de vereniging het afgelopen jaar hebben bestuurd, welke lesgevers en assistenten we hebben (gehad), wat voor lessen er zijn aangeboden en hoe het ledenaantal zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het bestuursverslag (3) geeft vervolgens een beeld van de onderwerpen waarmee het bestuur zich dit seizoen heeft beziggehouden. In het technisch verslag (4) leest u over de turn- en ritmische gymnastiek-technische zaken, zoals wedstrijden, rooster, lesgevers/assistenten, juryleden, materiaal, enz. Ten aanzien van de financiën (5) kunt u lezen dat we het afgelopen verenigingsjaar met een klein positief saldo afsluiten. Doordat het bondsgeld nog niet verrekend was, hebben we het afgelopen jaar toch geld tekort gehad. Toch blijft Het verlies wordt met name veroorzaakt door te lage inkomsten uit de lessen. In verband hiermee zal op de komende jaarvergadering een contributieverhoging worden voorgesteld van gemiddeld 5 op jaarbasis voor de meeste lessen, ingaande 1 maart Met dit jaarverslag hoopt het bestuur van Wilskracht een goed beeld te geven van het seizoen 2014/2015. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 november 2015 in Het Ladderhuis in het Westerpark zal dit jaarverslag mondeling worden toegelicht. Namens het bestuur, Heidi Lutgendorff, voorzitter 1 Het jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 oktober september 2015, met dien verstande dat de financiële verslaglegging de periode 1 september augustus 2015 betreft. 3

4 2. Kerngegevens Turnvereniging Wilskracht Bestuur (na ledenvergadering 2014) Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Commissaris Commissaris Commissaris : Heidi Lutgendorff : Aggie Augenbroe : Ineke Hupkes : Leonie Hoever : Leo Kruse : Amber Wood : Lies Kloosterhuis NB Binnen het bestuur zijn de verschillende taken/aandachtsvelden verdeeld en vastgelegd in een overzicht. Aftreedschema De criteria met betrekking tot het aftreden van bestuursleden zijn als volgt in de statuten en reglementen beschreven: Statuten: De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. Huishoudelijk reglement: Er wordt gestreefd naar een aftreden aan het begin van het vierde verenigingsjaar nadat een bestuurslid gekozen is. Ieder jaar treedt een functiedragend en een nietfunctiedragend bestuurslid af. Naam In het bestuur Functie Aftreeddatum Ineke Hupkes 1968 Penningmeester november 2018* Leonie Hoever 2005 Commissaris november 2017 Heidi Lutgendorff 2014 Voorzitter november 2018 Aggie Augenbroe 2009 Secretaris november 2015** treedt af Lies Kloosterhuis 2011 Commissaris november 2015 herkiesbaar* Amber Wood 2011 Commissaris november 2015 herkiesbaar* Leo Kruse 2013 Commissaris november 2017 * Ineke Hupkes heeft aangegeven dat zij voornemens is op de ledenvergadering in november 2016 af te treden. ** Het is nog niet bekend wie Aggie Augenbroe zal opvolgen; haar taken zijn tijdelijk over de resterende bestuursleden verdeeld. Lesgevers/assistenten Licentie Bij Wilskracht Nicole Brink L 3 tot 17/03/2017 sinds 9/2002 Leonie Hoever L 3 tot 01/10/2010 sinds 9/1995 Mara van Aartrijk L 3 tot 31/07/2018 sinds 7/2007 Isabeau Stamhuis L 3 (tot 2015) sinds 1/1999 Idaline Kastelijn (RG) C-licentie tot 14/04/2014 sinds 9/2008* Kim(berly) Hamersma L 3 (behaald in 2013) sinds 9/2008 Shamio Liem L 3 (geldig tot ) oud-lid Femke Bakker L 2 (behaald in 2013) oud-lid Manuela Bras in opl. L3 sinds 2014 Alexandre Vanerkine L 3 (geldig tot ) sinds 9/2013 4

5 Surya Carhillo in opl. L 3 sinds 3/2006 Sybren de Vries in opl. ROC S&B oud-lid Anne Oud L 2 sinds 9/2011 Saana Onuaillain - sinds 9/2005 Maud van Eck - sinds 4/2005 Cheyenne Olf L 1 (behaald in 2013) sinds 9/2008 Manissa Kibouh L 1 (behaald in 2013) sinds 1/2010 Elisa Binnerts - sinds Maria de Roever L 1 (behaald in 2013) sinds Jop Sutmuller L 1 (behaald in 2013) sinds Blen Kurabachew L 1 (behaald in 2013) sinds 9/2011 Myrthe Diekema L 1 (behaald in 2013) sinds 3/2011 Lena Ringers L 1 (behaald in 2013) sinds.. Maya Aitken L 1 (behaald in 2013) sinds.. Nina Kruse - sinds Milan Fernandes - sinds Floor Luiken (RG) - sinds 1/2004 Lisa de Vries (RG) - sinds 2/2007 Tayla Greyling (RG) sinds 9/2013 Mari Ann Kruus (RG) - sinds 9/2014 Mina Jordanov (RG) - sinds * combinatie-functionaris 5

6 Lesaanbod vanaf september 2014 MAANDAG Mema t/m 2008 Nicole Benedenzaal Wedstrijdgroep Basis 2006 t/m 2007 Leonie Benedenzaal Wedstrijdgroep 2 vanaf 2005 Isabeau/Mara Benedenzaal Springgroep vanaf 2002 Isabeau/Mara Benedenzaal DINSDAG Jodi t/m 2007 Sybren Benedenzaal Jodi t/m 2005 Sybren/Tom Benedenzaal Jodi t/m 1999 Tom Benedenzaal RG1 vanaf 2006 Floor/Mari Ann Bovenzaal RG t/m 2007 Floor/Mari Ann Bovenzaal DONDERDAG Medo t/m 2009 Surya (Manuela) Benedenzaal Medo t/m 2005 Surya (Manuela) Benedenzaal Medo t/m 2003 Manuela Benedenzaal Medo t/m 1998 Manuela Benedenzaal RG selectie Tot 2011 Floor/Mari Ann Bovenzaal RG selectie Tot 2011 Floor/Mari Ann Bovenzaal VRIJDAG Mevrij t/m 2009 Femke/Shamio Benedenzaal Mevrij t/m 2006 Femke/Shamio Benedenzaal Wedstrijdgroep 1 vanaf 2005 Isabeau/Mara Benedenzaal Wedstrijdgroep 2 vanaf 2005 Isabeau/Mara Benedenzaal Klimdoeken vanaf 2003 Shamio Benedenzaal ZATERDAG Kleuters t/m 2010 Surya Benedenzaal Kleuters t/m 2010 Surya Benedenzaal Meza t/m 2009 Leonie Benedenzaal Meza t/m 2006 Leonie Benedenzaal Extra trainen (incidenteel) Benedenzaal Acrogym 2008 t/m 1998 Alexandre Benedenzaal Het totaal aantal lesuren bedraagt per september uur. 6

7 Overzicht ledenaantallen Kleuters Kleuters Mema Mema 2/springgroep Medo Medo Medo Medo Mevrij Mevrij Meza Meza Jodi Jodi Jodi RG Kleuters RG RG RG selectie Dames/Heren Keepfit Klimdoek Acrogym 2 0 Totaal leden

8 3. Jaarverslag Bestuur Het bestuur Het bestuur van Wilskracht heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Daarnaast was er een extra vergadering ter voorbereiding van het Springfestijn. Na het afzwaaien van Rieke Hart als voorzitter in november 2014 was dit het eerste jaar onder aanvoering van de nieuwe voorzitter Heidi Lutgendorff. Er zijn geen tussentijdse wijzigingen geweest binnen het bestuur waarmee het bestuur wederom een solide basis vormde. De onderwerpen die het bestuur vooral bezig houden, blijven de verdere professionalisering van de club en de bijbehorende kosten, die een contributieverhoging tot gevolg zullen hebben. De club heeft een beleidsplan, dat via de website raadpleegbaar is. Jaarlijks neemt het bestuur de aanbevelingen door en bespreekt welke actie behoeven, zodat het beleidsplan een levend document blijft. Verder is het bestuur voornemens volgend jaar een tevredenheidsonderzoek uit te zetten binnen de club. KNGU Het afgelopen seizoen zijn de contacten met de KNGU beperkt gebleven. Er is een aantal rayonvergaderingen van de KNGU bijgewoond door een delegatie van het bestuur. Stichting Turnstad Amsterdam Wilskracht is aangesloten bij Stichting Turnstad Amsterdam (STA). Bij STA is een groot aantal turn-/rg-clubs uit Amsterdam aangesloten. Doel is o.a. om turnen bij de Gemeente Amsterdam te promoten, opdat combinatie-functionarissen voor turnen kunnen worden ingezet, geschikte accommodaties kunnen worden gerealiseerd en er een opleidingscentrum turnen i.s.m. de KNGU in Amsterdam kan worden gerealiseerd. De voorzitter woont de vergadering van STA bij. Overige contacten Er worden contacten onderhouden met Stadsdeel West over het turnaanbod in dit stadsdeel en de rol die Wilskracht hierin kan en wil spelen. Ook is met dit stadsdeel contact over de combinatie-functionaris Idaline Kastelijn evenals met de afdeling Sportservice van de Gemeente Amsterdam. De afdelingen Het totale aantal leden was per 1 oktober tegenover 260 leden op 1 oktober Een lichte daling ten opzichte van vorig jaar die te verklaren is gestopt doordat we gestopt zijn met een paar groepen. Vorig jaar is een aantal nieuwe disciplines toegevoegd aan het Wilskrachtaanbod: acrogymnastiek, klimdoek en springuur. Na een enthousiaste start van die uren blijft het lastig om de lessen vol te houden. De lessen acrogymnastiek en klimdoek worden extra onder de aandacht gebracht om nieuwe leden aan te trekken. Voor het springuur voor 12+ meiden was dat onvoldoende: in april is besloten met dit uur te stoppen. Voortdurend punt van aandacht is dat de lesuren ook echt vol zitten. Op alle uren zijn, naast de lesgever, voldoende assistenten aanwezig. Wilskracht kent een wachtlijst, met name voor de kleuters en ook voor de meisjes van 6 tot 8 jaar. We proberen binnen de lessen wat sneller meisjes door te schuiven of te bezien of we voor een aantal lessen de leeftijden kunnen aanpassen, zodat er meer meisjes kunnen gaan turnen. 8

9 Voor de kleuters geldt dat de twee uren op de zaterdagochtend vol bezet zijn. Voor deze uren is er altijd al een forse wachtlijst geweest waarvoor we regelmatig een wachtlijst-stop invoeren omdat de lijst te lang wordt. Een uitbreiding van de kleuteruren zou in dat opzicht wenselijk zijn maar is niet te realiseren vanwege de beperkte beschikbaarheid van een zaal in Marcanti én lesgevers. Bij de Ritmische Gymnastiek is Idaline de combinatiefunctionaris. Punt van zorg is dat de beschikbare uren naar beneden zijn bijgesteld, en na dit jaar geheel zullen stoppen. Door de jaren heen heeft Idaline zich ingespannen een goede opvolger te vinden en dat is uiteindelijk gelukt in de persoon van Mari Ann Kruus. Daarnaast is Tayla als lesgever bij de RG. Hiermee wordt aan de afbouw van de inzet van Idaline gewerkt. De RG-lessen worden steeds beter gevuld maar kunnen nog steeds nieuwe kinderen gebruiken. Daarom wordt er extra geflyerd. Dit jaar is er meer rust gekomen in de jongenslessen doordat Sybren het hele jaar les gegeven heeft aan de eerste 2 uur op dinsdag met Jop als vaste voorturner. Het 3 e jongensuur op dinsdag bleef wel een uitdaging. Van november t/m februari is er zelfs geen jodi3 les geweest vanwege het ontbreken van een lesgever. Wilskracht heeft zich ingespannen om alle kinderen warm door te verwijzen naar nabij gelegen turnclubs door vooraf contact te hebben met de turnclubs en de ouders uitgebreid te informeren over de mogelijkheden. Door de komst van Tom i.s.m. Sybren kon jodi3 vanaf maart weer van start gaan. Vrijwel alle jongens zijn teruggekeerd op het Wilskracht-honk waar we uiteraard erg blij mee zijn. Ondanks de individuele kwaliteiten van de lesgevers en de huidige goede bezetting blijft het een wankel evenwicht. Het bestuur kan hier weinig invloed op uitoefenen. Er zijn minder mannelijke lesgevers en daarnaast geven vrouwelijke lesgevers er de voorkeur aan om aan meisjes les te geven. Het bestuur blijft zich ervoor inzetten om lesgevers te vinden die zich voor langere tijd willen verbinden aan de jongenslessen bij Wilskracht. De zaal Wilskracht huurt de zalen van het Marcanticollege. Hoewel de zalen voldoen aan alle eisen en we over het algemeen zeer te spreken zijn over de accommodatie, zijn er nog wel eens defecten (kapotte verlichting, kapotte kranen). Wij melden dergelijke zaken altijd direct bij het Marcanticollege, maar hebben een spoedige reparatie niet zelf in de hand. Een veel voorkomend euvel, de kapotte bel, is nu wel opgelost. Marcanti heeft een nieuw belsysteem laten installeren. Frank, de vaste contactpersoon van het Marcanticollege voor Wilskracht heeft in de zomervakantie afscheid genomen van de school. Een nieuwe contactpersoon zal snel bekend worden gemaakt. De RG-lessen vinden in de bovenzaal plaats. Omdat de bovenzaal in verband met examens niet altijd beschikbaar is, moet er voor die lessen een aantal keer per jaar uitgeweken worden naar een andere zaal c.q. vervalt er een aantal lessen. Materiaal Van de opbrengst van de Grote Clubactie (bijna 2000,-) is een aantal nieuwe materialen gekocht: een wedstrijdspringplank, een schommel en pittenzakjes. Daarnaast is een bedrag van 500,- gereserveerd voor een wedstrijdvloer voor de ritmische gymnastiek. Het resterende bedrag zal de RG-groep zelf moeten inzamelen via acties. Website en mededelingenbord Wilskracht heeft een actuele website: met veel informatie over de vereniging inclusief foto s en filmpjes van lessen en wedstrijden. Er hangt een mededelingenbord bij de ingang van het trappenhuis voor alle reguliere mededelingen. Webwinkel 9

10 Wilskracht heeft een webwinkel waar turnkleding e.d. kan worden gekocht, maar ook het wedstrijdgeld kan worden betaald. Het is veiliger om financiële transacties buiten de lessen te houden en scheelt ook tijd voor de lesgevers. Meedoeweek Ter bevordering van de contacten met de ouders van leden en ter stimulering van het clubgevoel organiseer het bestuur de meedoeweek in oktober VOG, vertrouwenscontactpersoon Alle lesgevers hebben een Verklaring omtrent gedrag aangevraagd en gekregen c.q. zijn bezig met de aanvraag. Ida Stamhuis is vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging. Activiteiten Naast de wedstrijden die genoemd worden in het verslag van de Technische Commissie heeft Wilskracht het afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: Sint is langs geweest in december. Jong en oud heeft weer wat lekkers in de schoen gekregen. We hebben meegedaan aan De Grote Clubactie. De opbrengst was op een paar centen na 2.000,-. (2013: 824). In januari is traditiegetrouw het jaarlijks etentje om alle lesgevers, assistenten, juryleden en bestuursleden te bedanken voor hun inzet. Op 28 maart vond het RG Festival plaats. De Clubkampioenschappen waren dit jaar op 25 april. Sofie Goudriaan, Xaria Ricker en Finette Brinkman hebben een wisselbeker gewonnen. Het Springfestijn werd dit jaar voor de laatste keer door Wilskracht georganiseerd. FDO neemt dit naar het er nu naar uit ziet over. Op 30 mei is een Talentendag georganiseerd ten behoeve van de selectie voor de extra trainingen. Doel van de dag was om te kijken wie er voor het volgende jaar konden worden uitgenodigd voor de extra trainingsgroepen. Het was een leuke dag voor de kinderen en nuttig voor de trainers. Ook werden juryleden uitgenodigd om hun vaardigheden te oefenen. Dit seizoen is er geen kanopicknickdag georganiseerd omdat er teveel andere activiteiten plaats vonden. Er is een RG-dag georganiseerd op 13 juni. Dit jaar zijn er 17 Wilskrachtkinderen met de KNGU op Zomerkamp geweest. In 2015 wordt de meedoeweek in oktober georganiseerd. 10

11 4. Technisch verslag turnen Turnen Alle turnlessen voor jongens en meisjes hebben in het seizoen 2014/2015 met succes doorgang gevonden. Daarmee is het lesaanbod dit jaar stabiel gebleven. Er zijn geen lessen bijgekomen wel is er één groep gestopt. In april 2014 is helaas besloten om te stoppen met de springgroep. Er waren weinig leden (ca. tien) en lesgevers Mara en Isabeau waren niet meer genoeg gemotiveerd om het uur les te blijven geven. Zij waren veel bezig met wedstrijdturnen en dan is de omschakeling naar een springgroep, waarvoor de sociale contacten belangrijker zijn dat het turnen zelf, wel erg groot! De leden is aangeboden om aan te sluiten bij de turnles of klimdoekles, maar dit was niet voor iedereen geschikt. Helaas hebben we hiermee afscheid moeten nemen van een aantal oude, trouwe leden. De lessen acrogymnastiek zijn dit seizoen ook van start gegaan op zaterdag met lesgever Alexandre. Het gehele jaar door hebben circa tien kinderen veel geleerd op het gebied van acrobatiek. Ook hebben zij een demonstratie gegeven tijdens de clubkampioenschappen. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de groep vanaf september 2015 te stoppen wegens te weinig leden en het niet overhandigen van een VOG door de lesgever. Wederom is er door de wedstrijdgroep een aantal keer in de hal van Turnace getraind. Dit is een mooie gelegenheid om extra voor de wedstrijd te oefenen en de wedstrijdtoestellen uit te testen. Vanwege de lesgeverswissel zijn we begin van het turnjaar gestart met twee jongensgroepen. Later het jaar is het derde jongens uur weer gestart. Voor de jongens van Wilskracht met voldoende talent en inzet is het nog steeds mogelijk om extra te trainen bij Yossef Bouzdouden in Amsterdam Noord (in samenwerking met de clubs Vriendschap, Tonido en KDO). Lesgever Sybren heeft hierover contact met Yossef. Momenteel trainen er twee jongens van Wilskracht bij Yossef. Vanaf september 2015 wordt het ook voor meisjes van het niveau D3/D4 mogelijk om extra te trainen. Zij kunnen dit doen in een nieuw uur extra trainen op woensdag onder leiding van Shamio. Het uur is bedoelt om extra te oefenen voor de wedstrijden. Op dit niveau is het namelijk moeilijk om met een uur turnen per week de oefenstof onder de knie te krijgen. Meisjes vanaf 8 jaar die nog een niveau hoger turnen (D2 en keuzeoefenstof) kunnen nog steeds extra trainen op maandag en/of vrijdag bij Isabeau en Mara. Meisjes van 6 tot 8 jaar kunnen extra trainen in de basisgroep bij Leonie. Op deze manier hebben we een mooi aanbod voor alle turnsters die fanatiek met wedstrijdturnen aan de slag willen! Lesgevers Ook dit jaar hadden we weer een geweldig lesgeversteam, met veel gemotiveerde en deskundige lesgevers. Hieronder noem ik onze lesgevers en hun activiteiten. Manuela heeft het hele jaar met veel motivatie de vier meisjesgroepen op donderdag lesgegeven. Femke en Shamio gaven samen de vrijdaggroepen les. Vanaf september zullen we echter afscheid nemen van Femke. Zij heeft altijd met veel plezier geturnd, geassisteerd en lesgegeven bij Wilskracht, maar gaat zich nu verder richten op haar studie. Femke bedankt voor je jarenlange inzet. 11

12 De vrijdaggroepen zullen vanaf september 2015 worden overgenomen door Kim (eerste uur) en Anne (tweede uur). Twee oude bekenden die we even hebben moeten missen, maar vanaf september weer bij Wilskracht actief zullen zijn. Surya is dit jaar geslaagd voor haar niveau 3 opleiding, met hulp van praktijkbegeleider Shamio. Surya heeft de opleiding volgens de planning en met succes kunnen afronden. Zij heeft dit jaar al tijdelijk ingevallen bij twee meisjesgroep op donderdag, toen Manuela niet kon door haar nieuwe baan. Surya doet dit heel goed en zelfstandig. Zij gaat na de zomer naast de kleuters ook een meisjesgroep op zaterdag lesgeven, veel succes! Natuurlijk is Nicole onze stabiele factor op maandag. Zij geeft al jaren haar groep met veel toewijding les, dit is een groot compliment waard! Ook Leonie, Mara en Isabeau hebben het hele jaar hun groepen les kunnen geven, hierin waren geen wijzigingen. Mara is nog steeds het aanspreekpunt voor de lesgevers. Mara, bedankt hiervoor! Voormalig assistent Sybren is in september 2014 begonnen met het lesgeven van de jongensgroepen. In het begin van het jaar onder begeleiding van Kim en later zelfstandig. Helaas is lesgever Leon die in het vorige jaarverslag wordt genoemd nooit begonnen. Wel heeft Tom Mörtl (engelssprekend) een groot deel van het seizoen de jongens lesgeven samen met Sybren. Omdat het lesgeven van een grote groep jongens voor beide mannen nog nieuw was, is er het hele jaar door veel ondersteuning geweest door Mara en Ineke. Mara hielp bij de lesvoorbereiding en Ineke was regelmatig in de lessen aanwezig. Op deze manier hebben alle lessen doorgang kunnen vinden en wordt er gebouwd aan een stabiele basis voor de jongensgroepen. Sybren zal in september 2015 gaan starten met de opleiding assistent of lesgever bij de KNGU. Tom is in eind van het jaar weer gestopt met lesgeven vanwege een drukke en succesvolle carrière als acrobaat. In december 2014 en mei 2015 zijn er lesgeversbijeenkomsten geweest. Ook is er in juni door een deel van de trainers meegedaan aan een training Sportief Coachen van twee avonden. Assistenten Onze lesgevers hebben wederom veel hulp gehad van de assistenten. Per les zijn er 1 tot 3 assistenten, waardoor er ook meer kinderen aan de lessen kunnen deelnemen. Tevens streven wij er naar om de assistenten intern op te leiden, waardoor een deel in de toekomst ook kan gaan lesgeven. Dit lijkt heel goed te gaan, aangezien een groot deel van de huidige lesgevers ook intern is opgeleid! Assistenten Maud, Manissa, Cheyenne, Jop, Blen, Saana, Myrthe, Lena, Nina, Sybren, Maria en Maya zijn dit jaar blijven assisteren. Van Elisa hebben we halverwege het jaar afscheid genomen. Op haar plek op donderdag is Fleur (zusje van Femke) komen assisteren. Ook hebben we Melani mogen verwelkomen. Zij assisteert bij wijze van stage bij de oudste donderdaggroepen. Milan is halverwege het jaar uitgevallen vanwege een beenbreuk en is naderhand niet meer begonnen als assistent. Wel turnt hij zelf nog bij de oudste jongensgroep. Helaas zijn er dit jaar geen assistentenopleidingen in Amsterdam geweest. Er is wel een grote groep assistenten die hierin interesse heeft. Wij hopen dus dat zij volgend jaar kunnen beginnen aan de opleiding! Ook is er geen assistentendag georganiseerd, hoewel dit vorig jaar een nieuw en succesvol concept was. Het streven is om volgend jaar wel weer een assistentendag te organiseren om onze assistenten extra uitdaging en informatie te geven. De vraag is alleen nog wie deze dag zou kunnen organiseren. 12

13 Wedstrijden Er is weer aan veel wedstrijden meegedaan, wat begon met een kleine groep turnsters die heeft deelgenomen aan de Turnproeven en de Bronzen Balkwedstrijd. Voor het eerst hebben er dit jaar ook kinderen uit de recreatiegroepen meegedaan aan wedstrijden op hoger niveau (D3 en D2) in de Turnacehal. Het was een test of dit ook haalbaar is met een uurtje turnen per week. Het is dit jaar gelukt, maar bleek wel wat hoog gegrepen. We proberen om in het nieuwe jaar de lessen zo in te richten dat de hogere niveaus bij elkaar in de (recreatie) groep komen, zodat er beter aan de oefeningen kan worden gewerkt. Dit jaar waren er helaas erg veel afmeldingen op de wedstrijden. Dit is niet goed voor de club en willen we in het vervolg proberen te voorkomen door de ouders weer apart wedstrijdgeld te laten betalen en duidelijker te zijn over de eisen die worden gesteld bij inschrijving. Aan de D3 competitie hebben 12 meisjes meegedaan. Janet van den Bergh is daarvan knap doorgestroomd naar de regiofinale. Aan de D2 competitie hebben 13 meisjes meegedaan. Nina-Mari en Rosa-Jill zijn doorgestroomd naar de regiofinale. Dit is aanzienlijk minder dan de tien turnsters die vorig jaar van de wedstrijdgroep doorstroomde. Gek is dat niet, als je bedenkt dat zij allen een niveau omhoog zijn gegaan van D3 naar D2. We hadden dit jaar wel een grotere groep keuze-meisjes: zeven turnsters turnden keuzeoefenstof in de 6 e divisie. Vier van hen schopten het tot de regiofinale in Beverwijk: Manissa Kibouh, Myrthe Diekema, Cheyenne Olf en Rani Valies. Rani wist hierbij de 3 e plek te pakken, net als vorig jaar! Ook de meiden van niveau D2 die op de Amsterdamse Finale mochten turnen wisten prijzen in de wacht te slepen: Rowan Neve (3 e ), Finette Brinkman (2 e ) en Maria de Roever (2 e ). Bij de jongenscompetitie waren er tien deelnemers waarvan er vijf naar de finale doorstroomden. Helaas waren er niet in alle categorieën veel deelnemers, maar toch mogen we trots zijn dat al deze jongens een medaille wisten te behalen. Goud: Emile Ringers, Joey Spel, Ceasar Buschman Zilver: Leonardo Linnekamp Brons: Eelke Dembinski Dit jaar waren 33 deelnemers aan de recreatiewedstrijd voor de meisjes, 30 minder dan vorig jaar. Een reden hiervoor zou de lesgeverswissel op donderdag kunnen zijn, of het feit dat er meer meisjes in hogere niveaus worden ingeschreven. De deelnemers die meededen van Wilskracht hebben hun uiterste best gedaan. Zeventien van hen wisten door te stromen naar de finale. Hiervan hebben er maar liefst tien een medaille gewonnen in dit sterke deelnemersveld! Goud: Sofie Goudriaan, Milla Sikora, Nynke Bartels Zilver: Noa Lucia Pervan, Naomi van den Bergh, Nina Schussler Brons: Ricky Kapitein, Anna Rosa Plat, Alaia Nelson, Jasmina Uzunovic Een hoogtepunt ieder jaar weer zijn de clubkampioenschappen (voorheen onderlinge wedstrijden genaamd). Het was weer een geweldige dag met maar liefst 158 deelnemers. Dit jaar was er een nieuwe opzet waarbij er in iedere wedstrijd een wisselbeker kon worden gewonnen, in plaats van één op het eind van de dag zoals voorheen. Op deze manier kon de winnaar zijn beker meteen in ontvangst nemen, wel zo leuk! De wisselbekers zijn gegaan naar Xaria Ricker, Sofie Goudriaan en Finette Brinkman. Tussen de wedstrijden door werd er een demonstratie klimdoek en acrogym gegeven. Aan het eind van de wedstrijd mochten de turnsters en het publiek genieten van drie vloeroefeningen op muziek. 13

14 Aan het eind van het wedstrijdseizoen organiseerde Wilskracht het springfestijn, en wel voor de laatste keer. Bestuur en lesgevers hebben besloten dat het volgend jaar tijd is voor wat nieuws, om de motivatie en inspiratie op peil te houden. Een andere clubs (FDO) heeft echter aangegeven dit zo jammer te vinden dat zij de organisatie misschien wel op zich zullen nemen! Bij dit laatste springfestijn was Wilskracht goed vertegenwoordigd met acht groepen, waarvan één jongensgroep. Juryleden Dit jaar mogen we ons één jurylid rijker rekenen met Shamio die de cursus TD1 heeft afgerond en zich een goed jurylid heeft bewezen. Daarnaast heeft Isabeau zich ontwikkeld tot TD2 jurylid. Dit was een pittige cursus die zij goed heeft afgerond! Ook TD1 juryleden Patricia, Marloeke, Petra, Mara en Leo zijn ingezet op de wedstrijden. Patricia heeft aangegeven volgend jaar alleen nog als invaller ingezet te willen worden, omdat haar dochter Amaya Kandelaars is overgestapt naar Turnz om daar op een hoger niveau te kunnen turnen. Natuurlijk wensen we Patricia en Amaya heel veel succes bij Turnz! Voor Wilskracht blijft het belangrijk om juryleden te werven en op te leiden. Het aantal juryleden dat nodig is om alle wedstrijden te kunnen draaien is namelijk groot! Isabeau (hoofdjurylid) en Mara blijven zich hier dan ook voor inzetten. Ritmische gymnastiek (RG) Dit jaar was een onrustig RG-jaar. Onze combinatie-functionaris Idaline Kastelijn werd gedeeltelijk ziek en Tayla Greyling besloot te stoppen met lesgeven. Gelukkig heeft Mari-Ann Kruuz wel het hele seizoen de lessen kunnen geven en heeft Floor Luiken geassisteerd bij de recreatielessen. Helaas is Floor in september naar Amstelveen verhuisd en hebben we recent gehoord dat Mari-Ann - die inmiddels de taken van Idaline had overgenomen wegens een voetblessure en een baan terugkeert naar Letland. Dit betekent dat we op dit moment hard op zoek zijn naar een goede opvolging van Mari-Ann, als hoofdtrainster en verantwoordelijke voor de RG-afdeling. Inmiddels is duidelijk geworden dat Idaline niet meer bij Wilskracht terugkeert. Op deze plek willen wij Idaline bedanken voor haar enorme inzet voor de RG-afdeling. Zij heeft deze afdeling in 2008 opgezet, eerst als gewone lesgever en daarna als combinatie-functionaris. Zij heeft altijd enthousiast meegedraaid in onze vereniging en ervoor gezorgd dat veel meisjes met plezier aan RG deden. Veel dank, Idaline! Ook willen we Mari-Ann bedanken die in de loop van het afgelopen jaar de taken van Idaline heeft willen overnemen en zich ook enorm voor de RG-afdeling heeft ingezet. Het afgelopen seizoen zijn er drie afdelingen geweest, te weten RG1 voor meisjes van ca. 6 9 jaar (Floor), RG2 vanaf 10 jaar (Floor) en de selectieafdeling (Mari-Ann). RG1 heeft 1 uur training, RG 2 1,5 uur en de selectiegroep 4 uur. De lessen zijn in de bovenzaal van het Marcanticollege op dinsdag en de selectiegroep traint ook nog 2 uur op de donderdag. Door alle omstandigheden is er niet op volle kracht aan wedstrijden meegedaan. Ook vervielen de onderlinge wedstrijden. Wel is er een kerstdemo georganiseerd in december in Amsterdam-Noord samen met Ritmica. Verder hebben Wilskracht en Ritmica op 28 maart een regionale voorwedstrijd georganiseerd, waaraan uiteraard meisjes van Wilskracht deelnamen. Het organiseren van 14

15 deze wedstrijd was weer een hele klus, met muziek, techniek, jury, zaal, catering, vrijwilligers, enz. enz. Maar al met al (nadat de muziekinstallatie het deed) was het een afwisselende en leuke wedstrijd in een prachtige zaal. Op zaterdag 13 juni organiseerde Wilskracht een demo-event voor Wilskracht en Ritmica in het Marcanticollege. Dit was een leuk en ontspannen event. In het kader van promotie hebben we tijdens de avondvierdaagse op 4 juni geflyerd in het Westerpark, wat een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd. Op 19 oktober is er een demo gegeven tijdens de Sport & Fun-tour in de Blauw-Withal. De oudercommissie is periodiek bij elkaar geweest om te vergaderen over RGaangelegenheden, onder leiding van Rieke Hart. Nadat zij haar functie als voorzitter van Wilskracht had neergelegd is zij nog wel zeer actief betrokken gebleven bij de RG-afdeling van Wilskracht. We hebben afgesproken dat de taken rond de organisatie van RG op zeer korte termijn overgenomen zullen worden door Heidi. Rieke, heel veel dank voor alle inzet voor de RG van het afgelopen jaar! 15

16 5. Financieel jaarverslag Onderstaand zijn opgenomen het overzicht van inkomsten en uitgaven over de periode 1 september 2014 tot 1 september 2015, de kas- en bankstanden, de specificaties Materialen en Kleding, Debiteuren en Crediteuren, alsmede de begroting voor 2015/2016. Uit het overzicht van inkomsten en uitgaven 2014/2015 blijkt dat het jaar is afgesloten met een positief saldo van 1.796,58 (2013/2014 negatief ,28). Er was reeds een positief saldo van 1.399,20 begroot, maar daar zijn we toch bovenuitgekomen. De reden hiervoor is dat we nog niet het volledige bondsgeld voor dit verenigingsjaar hebben betaald. De rekening daarvoor kwam pas in september Het eigen vermogen is het afgelopen jaar met afgerond vermeerderd en bedraagt thans afgerond bijna Op zichzelf heeft Wilskracht nog altijd een gezonde vermogenspositie. Echter, in dit vermogen zijn de toestellen/materialen en de turnkleding inbegrepen. Qua liquiditeiten beschikte de vereniging op 1 september jl. over afgerond Met het oog op de nog te betalen bondsgelden, komt het er op neer dat we het afgelopen jaar geld te kort kwamen. Daarom stellen we de ledenvergadering voor per 1 maart 2016 (het eerstvolgende incasso moment) een contributieverhoging van ongeveer 5,00 per afdeling. Zoals u in de specificatie van de voorraad materialen kunt zien, is er een verschil op de balans in de kosten van kleding. Er is een tekort van 1.256,80. We denken dat er een doos met turnkleding zoek is geraakt of dat er bij het tellen iets over het hoofd is gezien. We gaan hiernaar op zoek en zullen de kleding nogmaals tellen. De begroting 2015/2016 vertoont een voordelig saldo van afgerond , mede op basis van de voorgenomen contributieverhoging. Zonder de contributieverhoging begroten we het voordelig saldo op Al met al kunnen we stellen dat we wel weer de positieve kant uit gaan, maar dat noodzaak blijft vinger aan de pols te houden op het gebied van de financiën. 16

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief! Ouderkerk aan de Amstel, 18 september 2015 Nieuwsbrief 1, seizoen 2015-2016 Beste ouders/verzorgers en overige leden, We zijn weer begonnen! In deze eerste nieuwsbrief vele onderwerpen, leuk en informatief!

Nadere informatie

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016!

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Woordje van de voorzitter Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik vraag in dit stukje graag uw aandacht voor de wedstrijden

Nadere informatie

Instroom informatie Tonido

Instroom informatie Tonido Tonido Beste trainer, turnster en ouders, Uw dochter is geselecteerd voor de wedstrijdgroep van Tonido. Dit document geeft u de informatie die u nodig heeft om het komende seizoen een goede start te maken.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE...1 2 INLEIDING...3 3 MISSIE DGC...3 4 DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 4.1 GYMNASTIEK...4 4.2 TURNEN...4 4.3 OVERIGE SPORT DGC...4 4.4 MOGELIJKE NIEUWE DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...5

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen 1 Voorwoord Wij heten u van harte welkom bij de afdeling gymnastiek van DIO- Ugchelen. U bent geïnteresseerd in gymnastiek en heeft misschien al een proefles

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2017

NIEUWSBRIEF JUNI 2017 Beste leden, Voor jullie ligt al weer de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2016-2017 waarin we altijd even achterom kijken en alweer vooruit blikken op het nieuwe seizoen. We hebben de laatste maanden

Nadere informatie

Olympia s Nieuwsflits

Olympia s Nieuwsflits Olympia s Nieuwsflits juli 2017 nummer 72 www.olympiakapelle.nl olympiakapelle@zeelandnet.nl ZOMERVAKANTIE De laatste lesweek is van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli 2017. Daarna mogen alle leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November 2015. Woordje van de voorzitter. www.vkwgym.nl

Nieuwsbrief. November 2015. Woordje van de voorzitter. www.vkwgym.nl Woordje van de voorzitter Zeven november zijn we begonnen met de Clubkampioenschappen in onze nieuwe zaal in de Groene Borg. Het was erg fijn dat we niet meer met materiaal naar de Börkerkoel hoefden te

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 november 2014

NIEUWSBRIEF 2 november 2014 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 december 2013

NIEUWSBRIEF 4 december 2013 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

Leidraad voor freerunning

Leidraad voor freerunning Leidraad voor freerunning versie februari 2015 Voorwoord Welkom bij Gymnastiekvereniging D.G.V!! Bij D.G.V. kun je naast freerunning recreatie turnen, selectie turnen, sportfit en kleutergymnastiek beoefenen.

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN!

3.GOUD, ZILVER EN BRONS OP DE OPEN TILBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN! NIEUWSBRIEF december 2016 Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. De leden die met ingang van het nieuwe kwartaal zijn uitgeschreven krijgen deze voor de laatste keer. Mocht uw zoon/dochter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Infoboekje. Wedstrijdgroep A- en B-selectie

Infoboekje. Wedstrijdgroep A- en B-selectie Infoboekje Wedstrijdgroep A- en B-selectie Inhoudsopgave: Hoofdstuk I Informatie voor A- en B-selectie: 1. Informatie A- en B-selectie.... 4 pag. Dit 1 document heeft als doel een aantal zaken voor u als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016

NIEUWSBRIEF 2 juni 2016 1 De meeste zaken kun je al in deze Nieuwsbrief vinden, maar de website (www.odigym.nl) proberen we helemaal up to date te houden met de actuele status van lessen en ander nieuws. Dus kijk maar snel daar

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Jaarrekening 2013 Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Inhoudsopgave Algemeen Financieel overzicht Resultaten rekening 2013 en balans Gedetailleerd overzicht van ontvangsten en uitgaven Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013 (conceptversie 22 juni 2013)

Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013 (conceptversie 22 juni 2013) Gymnastiekvereniging F.D.O Tel. 020-4080461 Secretariaat: Hamontstraat 18 e-mail: info@gvfdo.nl 1066 NA AMSTERDAM www.gvfdo.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2011

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2011 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2011 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2011 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF februari /maart 2016

NIEUWSBRIEF februari /maart 2016 NIEUWSBRIEF februari /maart 2016 1. LEDENVERGADERING Op onze jaarlijkse ledenvergadering hebben wij verantwoording over het afgelopen jaar afgelegd en onze plannen voor volgend jaar besproken. Helaas was

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS A : ALGEMENE BEPALINGEN. B : BESTUUR. C : GELDMIDDELEN. D : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER. E : VERENIGINGSKLEDING. F : ONDERAFDELINGEN - JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

Zaterdag 07 en zondag 08 december Sportcomplex T-kwadraat, Tilburg.

Zaterdag 07 en zondag 08 december Sportcomplex T-kwadraat, Tilburg. Zaterdag 07 en zondag 08 december 2013 Sportcomplex T-kwadraat, Tilburg www.tilburgsekampioenschappenturnen.nl Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Algemene wedstrijdbepalingen 4 Inschrijfbepalingen dames 5 Inschrijfbepalingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Februari 2016

Nieuwsbrief 2 Februari 2016 Nieuwsbrief 2 Februari 2016 Recreatieve Wedstrijden 2016 In 2016 organiseren wij één van de recreatieve gymnastiekcompetitie binnen het Rayon Noord. De competitie is bestemd voor jongens en meisjes die

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE DE LELEAART 2014-2015 A EN B SELECTIE EN JONG TALENT

INFORMATIE BOEKJE DE LELEAART 2014-2015 A EN B SELECTIE EN JONG TALENT INFORMATIE BOEKJE DE LELEAART 2014-2015 A EN B SELECTIE EN JONG TALENT 1: INDELING SELECTIEGROEPEN EN DIVISIES 2014-2015 De Leleaart biedt gymnastiek en turnen aan voor turnsters van verschillende leeftijden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2016

NIEUWSBRIEF januari 2016 NIEUWSBRIEF januari 2016 1. 2016 Allereerst willen wij alle leden en hun familie een sportief jaar toewensen. Let op, in deze nieuwsbrief staat bij punt 5 informatie over de lessen in en rondom de carnavalsweek.

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van activiteiten!

Nadere informatie

17 oktober 2016 nr. 29

17 oktober 2016 nr. 29 17 oktober 2016 nr. 29 We zijn na de zomervakantie goed gestart met alle lessen en in deze korte periode waren er al diverse activiteiten. U leest hierover in deze Nieuwsbrief, met hierin een terugblik

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012-2013

Financieel Jaarverslag 2012-2013 Financieel Jaarverslag 2012-2013 Conclusie Financieel gezien was het jaar 2012-2013 vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en

Nadere informatie

Wedstrijdinformatie. Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland. Clubteamfinale 2015

Wedstrijdinformatie. Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland. Clubteamfinale 2015 Wedstrijdinformatie Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland Clubteamfinale 2015 Wedstrijdinformatie Clubteamfinale Turnen Dames District Zuid Inhoud Inhoud... - 2 - Datum... - 2 - Locatie... - 2

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Omni-sportvereniging

Omni-sportvereniging Omni-sportvereniging LEIDRAAD VOOR DE SELECTIE RITMISCHE GYMNASTIEK Voorwoord Welkom bij de selectie ritmische gymnastiek van C.S.V. de Zilvermeeuw. Onze vereniging is een omnisportvereniging waarbij de

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar.

Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Vogelwaarde, januari 2014. Beste ouders/verzorgers en leden, Allereest de beste wensen voor 2014. Hopelijk wordt het voor jullie allemaal een goed, gezond en natuurlijk een sportief turnjaar. Even terugkijken

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2016

NIEUWSBRIEF oktober 2016 NIEUWSBRIEF oktober 2016 Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht uw zoon/dochter niet meer sporten dan bent u wellicht vergeten om hem/haar uit te schrijven. Neem dan s.v.p. zo spoedig

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF Leer een handstand van Mike Krabbenborg DE GESCHIEDENIS VAN RAP EN SNEL Rap en Snel is opgericht in 1928. Er zaten toen nog maar 35 jongens en heren bij de vereniging, geen meisjes

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2016

NIEUWSBRIEF augustus 2016 NIEUWSBRIEF augustus 2016 1.Begin van het nieuwe seizoen We zitten nog midden in de schoolvakanties maar we kijken toch al vooruit naar de start van het nieuwe sportseizoen. Vanaf het nieuwe seizoen gaan

Nadere informatie

OPGERICHT OP 20 AUGUSTUS GOEDGEKEURD

OPGERICHT OP 20 AUGUSTUS GOEDGEKEURD D.O.S. De Vogelweide Merellaan 5, 2872 AM Schoonhoven DOS nieuwsflitsen is een uitgave van DOSgymnastiekvereniging in Schoonhoven. Verschijnt 4x per jaar + extra uitgaven OPGERICHT OP 20 AUGUSTUS 1920

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 08 april 2015.

Verslag Algemene Ledenvergadering 08 april 2015. Verslag Algemene Ledenvergadering 08 april 2015. Aanwezig Bestuur: Vanuit leiding: Overig: Afmeldingen: Lies Bakker, Rïelle Hulstijn, Ans Teunissen, Jantine Hakken en Erica Kornegoor Betty Lassche, Wilma

Nadere informatie

Leidraad voor gymnastiek

Leidraad voor gymnastiek Leidraad voor gymnastiek Versie februari 2015 Voorwoord Welkom bij Gymnastiekvereniging D.G.V!! Bij D.G.V. kun je recreatie turnen/gymnastiek, selectie turnen, sportfit, kleutergymnastiek en freerunning

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE

TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE TECHNISCH BELEIDSPLAN SELECTIE GVN NIEUWLEUSEN SEIZOEN 2014-2015 Pagina 1 van 6 Technisch beleidsplan Turnselectie GVN Nieuwleusen. Inleiding De vereniging richt zich binnen de recreatiesport op het aanbieden

Nadere informatie

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen Jaarverslag 2015 leszwemmen Werkgroep Fred Kuipers heeft de werkgroep verlaten. We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Kitty Ungureanu. De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest: -Voorzitter:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER/DECEMBER 2015 Vanuit het bestuur: Kijkje in de keuken van het bestuur. De nieuwsbrief van november, dat betekend dat het jaar alweer bijna om is. De tijd vliegt voorbij. Wat hebben

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010

Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust. 30 juni 2010 Ouderbijeenkomst damesselectie De Halter en Turnlust 30 juni 2010 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Evaluatie seizoen 2009-2010 4. Financiële gegevens De Halter 5. Financiële gegevens Turnlust

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015

GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN. Begroting 2014 & 2015 GYMNASTIEKVERENIGING LEEUWARDEN Begroting 2014 & 2015 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 3 A. BEGROTING... 4 A.1. Inleiding... 4 A.2. Begroting op hoofdlijnen... 4 A.3. Kosten... 5 A.4. Opbrengsten... 7 Begroting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste leden, ouders/verzorgers. Alvast noteren: Dochter voor trainster Ilse. ALV op maandag 6 november 2017.

NIEUWSBRIEF. Beste leden, ouders/verzorgers. Alvast noteren: Dochter voor trainster Ilse. ALV op maandag 6 november 2017. NIEUWSBRIEF Seizoen 2017-2018, nummer 1, september 2017 Beste leden, ouders/verzorgers Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van turnseizoen 2017-2018. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

De Ribbenkast. Woordje vooraf. Clubblad nr. 28 Jaargang 14 November 2015

De Ribbenkast. Woordje vooraf. Clubblad nr. 28 Jaargang 14 November 2015 De Ribbenkast Clubblad nr. 28 Jaargang 14 November 2015 Woordje vooraf Geduld is een schone deugd zegt men. Dat denken ongetwijfeld al die kinderen die aftellen naar de komst van Sinterklaas. En dat denken

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

Reglement keur turnen

Reglement keur turnen Reglement keur turnen G.V. Turnlust Middenmeer is een vereniging waarbij de sporten kleutergym, recreatiegym, keur turnen, steps, streetdance en trampoline springen worden beoefend. Kinderen die op recreatief

Nadere informatie

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010.

Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement van het college van juryleden Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 25 maart 2010. Artikel 1 College

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2014

Nieuwsbrief januari 2014 Nieuwsbrief januari 2014 Namens alle leiding en het bestuur van Impala wensen wij iedereen een gezond en sportief 2014. Wij zijn het jaar begonnen met het Grote Gymfeest. Net als vorig jaar was het weer

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

t Shuttelke www.bcweert67.nl Mededelingen Badminton Club Weert 67 10de jaargang, nummer 11: Oktober 2012

t Shuttelke www.bcweert67.nl Mededelingen Badminton Club Weert 67 10de jaargang, nummer 11: Oktober 2012 Voor in de agenda: SL2 cursus op data: * 12 + 26 oktober * 9 + 30 november 12 oktober verrassingsactiviteit door de jeugdcommisie Algemene Leden Vergadering seizoen 2012-2013: 23 november om 19:00 uur

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Rest mij nu niets anders dan jullie nogmaals een sportief, gezond en vooral leuk 2015 toe te wensen.

Rest mij nu niets anders dan jullie nogmaals een sportief, gezond en vooral leuk 2015 toe te wensen. VAN DE REDACTIE NIEUWSBRIEF januari 2015 Allereerst wil ik u namens de Springbokken een gelukkig, gezond en sportief 2015 wensen! Het wordt, als het aan ons ligt in ieder geval, een sportief jaar. Er komen

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

TV ODIN Nieuwsbrief juni Beste allemaal,

TV ODIN Nieuwsbrief juni Beste allemaal, TV ODIN Nieuwsbrief juni 2017 Beste allemaal, Nog 2 weken gymles en dan start de vakantie. Van 1 juli tot 1 september is er geen les. Vergeet niet je overplaatsingsbrief in te leveren bij je leiding zodat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 2016 BESTE MENSEN,

NIEUWSBRIEF 2 2016 BESTE MENSEN, NIEUWSBRIEF 2 2016 BESTE MENSEN, 1: Algemeen: Versterking van ons team! Wij zijn blij u te kunnen melden dat ons team binnenkort versterkt gaat worden door Nienke Goedemans. Reden hiervan is de toenemende

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester

Algemeen bestuur. Voorzitter. Secretaresse. Penningmeester Algemeen bestuur Voorzitter - Bijwonen van de bestuursvergaderingen (ongeveer 7 keer per jaar). - Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiele gelegenheden. - Leiden van bestuurs- en algemene vergaderingen.

Nadere informatie

Swimming Club Zaventem vzw!

Swimming Club Zaventem vzw! Welkom in de zwemschool van Swimming Club Zaventem vzw! INFORMATIEBROCHURE 03/12/2015 www.scz.be 0 Inhoud 1. Welkom! 2 2. Hoe inschrijven? 2 3. De zwemuren 3 4. Hoe verloopt de eerste les? 3 5. Het zwemseizoen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER / OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER / OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER / OKTOBER 2015 Vanuit het bestuur: Als dit stukje wordt gelezen is de vakantie weer voorbij en gaat de school weer beginnen en zo ook de sportieve uurtjes bij Turnlust. Wij als bestuur

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Omni-sportvereniging

Omni-sportvereniging Omni-sportvereniging LEIDRAAD VOOR DE SELECTIE TURNEN Voorwoord Welkom bij de selectie van C.S.V. de Zilvermeeuw. Onze vereniging is een omnisportvereniging waarbij de sporten recreatie gymnastiek, selectie

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2018

NIEUWSBRIEF MAART 2018 Beste leden, De lente nadert en we maken ons op voor de finalewedstrijden van dit seizoen. Tot nu toe zijn er al vele medailles gewonnen en prachtige resultaten geboekt. Vanaf december jl. zitten de meeste

Nadere informatie

Huisregels Seizoen

Huisregels Seizoen Huisregels Seizoen 2015-2016 September 2015 Inleiding Sv IVO hanteert,mede op advies van de KNGU, huisregels. Deze creëren ook naar onze mening duidelijkheid omtrent wat wel en niet kan, wenselijk is,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Waarderingsgrondslagen H.3 Rekening van baten en lasten H.4 Balans H.5 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding in een gezellige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Christelijke Sportvereniging Deos

Christelijke Sportvereniging Deos Christelijke Sportvereniging Deos Door Eensgezindheid en Overtuiging Sterk Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave Profiel CSV Deos... 3 Sportieve prestaties... 4 Jongens... 4 Meisjes... 4 Bestuur... 5 Ledenverloop...

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie