Stad en samenleving Project 5de Humane Wetenschappen C. Naert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad en samenleving Project 5de Humane Wetenschappen C. Naert"

Transcriptie

1 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert Inleiding Stad en samenleving Prject 5de Humane Wetenschappen C. Naert Een stad is een mzaïek van buurten, van wijken waar mensen wnen die behren tt dezelfde sciale klasse f dezelfde etnische afkmst hebben. segregatie: sciale differentiatie: residentiële differentiatie: Is dit k te herkennen in nze stad Krtrijk? Del van het prject - een nderzek naar de uitrusting van een wijk in Krtrijk - een nderzek naar sciale en residentiële differentiatie in Krtrijk - het meten van de leefbaarheid van een wijk - het bestuderen van samenlevingsprblemen in stadswijken Welke wijken He - Krtrijk is pgebuwd uit 29 wijken - selectie van enkele wijken - 3 f 4 leerlingen werken samen aan het nderzek van één wijk Het wijkennderzek gebeurt vlledig dr zelfstandig werk van de leerlingen, bijgestaan dr de begeleidende leerkrachten. Het nderzek wrdt stapsgewijs pgebuwd m z te leiden naar één eindresultaat p het einde van het schljaar. De meeste pdrachten wrden gemaakt via grepswerk. Het is van enrm belang dat de verschillende leden van de grep als één team kunnen nadenken en handelen. Leerlingen die nvldende meewerken, vrmen een hinder vr de grep en brengen het eindresultaat van de grep en vral van zichzelf in gevaar.

2 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert 2. De berdeling van het wijkennderzek zal gebeuren p basis van de resultaten van de ingediende werken en p basis van de individuele prestatie van elke leerling in de grep. Werken die niet p de afgesprken tijd binnen zijn, wrden niet meer gecrrigeerd! Het wijkennderzek zal gebeuren in klas, in de mediatheek f p het terrein zelf. Je wrdt telkens vraf verwittigd waar het prject zal drgaan. Bij veldwerk p het terrein: - blijft het schl- en verkeersreglement geldig! - ben je altijd in het bezit van je studentenpasje (plitiecntrle!) - gebeurt de verplaatsing met je fiets f brmfiets - is een GSM en digitaal fttestel handig (maar niet verplicht) Timing Semester 1: - begrenzing en situering van de te nderzeken wijk - eerste indrukken in PPT - ruimtegebruikkaart en ruimtelijke planning - verkeerssituatie en straatbeeld - pstellen enquête Semester 2: - afnemen enquête - demgrafisch nderzek - histrisch nderzek - cntact met wijkinspecteurs - verwerken enquête in PPT - pmaken einddssier wijkennderzek - vrstelling wijkennderzek vr een externe jury Map wijkennderzek Elke leerling buwt een individuele map wijkennderzek p en brengt deze altijd mee tijdens de twee prjecturen, zelfs bij veldwerk. In deze map bevinden zich alle nta s, pdrachten en resultaten in chrnlgische vlgrde. De map wijkennderzek wrdt k aangevuld met alle nuttige infrmatie die je ver de te nderzeken wijk terugvindt in de media (bvb. krantenknipsels). Dit betekent dat je vanaf het begin van het prject je k zveel mgelijk laat infrmeren via de media. Het is de bedeling dat je p het einde van dit schljaar je wijk z ged mgelijk kent, dit zal je truwens k vr een jury meten bewijzen! Veel succes en nu aan de slag!

3 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert 3. NAAM: KLAS: WIJKNAAM: 2. EERSTE VERKENNING VAN DE WIJK Wat je vraf met weten: - de grep blijft telkens samen, niemand gaat alleen p stap; - werk ged dr, de infrmatie die je nu verzamelt zal je de vlgende les meten gebruiken; - het verkeersreglement wrdt gerespecteerd; - alle leerlingen zijn terug aan de schlprt (ingang Diksmuidekaai) m u en melden zich bij één van de twee begeleidende leerkrachten; - de verkenning van de wijk gebeurt tijdens de lesuren, dit betekent dat het schlreglement van tepassing blijft; - ndnummer: (leerlingensecretariaat) f (secretariaat van de schl). Opdrachten: (alle nderstaande pdrachten wrden dr elk lid van de grep uitgeverd) 1. Baken zeer nauwkeurig met een rde pen je wijk af p het stratenplan van Krtrijk. Meestal is de grens van de wijk een straat, een sprlijn f de Leie. De bewning langs de straat aan de kant van de wijk behrt ng tt uw gebied. 2. Drkruis je wijk en zek daarin een wngebied. 2.1 Situeer de plaats waar je nu staat met cijfer 2 p de A4-kaart van je wijk. 2.2 Vul (elk lid van de grep apart) de nderstaande tabel in. Observatielijst leefkwaliteit tevredenheidsindex zeer tevreden helemaal niet tevreden pmerkingen Uitzicht van de gebuwen Netheid van de gebuwen Netheid van de straat Kwaliteit van de lucht (geurhinder) De rust (geluidshinder dr verkeer, bedrijven) Aanwezigheid van gren (bmenrij, plantsen, park) Aanwezigheid fietspad Aanwezigheid vetpad Glbale scre

4 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert Frmuleer hiernder in een tiental zinnen je eerste indruk ver de bezchte wnwijk. 2.4 Zu je hier zelf graag willen wnen? Waarm/waarm niet? 2.5 Leg je eerste indruk vast in maximaal 10 digitale ft s van bepaalde (zwel gede als slechte) aspecten van de bezchte wnwijk (maximaal 10 ft s vr de ganse grep). Deze ft s zal je de vlgende les gebruiken m deze wnwijk vr te stellen in klas. 3. PPT EERSTE VERKENNING VAN DE WIJK Maak een pwerpintpresentatie van je wijk aan de hand van de gegevens die je vrige week p het terrein hebt verzameld. Verplichte inhud: 1. de lkalisatie en begrenzing van de wijk in Krtrijk 2. de psitieve kanten van de wijk 3. de negatieve kanten van de wijk 4. de grepservaring bij het eerste bezek aan de wijk 5. een aantal beelden ter illustratie van jullie bevindingen De vrstelling zelf: 1. Jullie gebruiken maximaal 12 dia s. 2. Hud de vrstelling eenvudig en duidelijk. Zek dus niet te veel snufjes. 3. De vrstelling duurt ngeveer 15 minuten. 4. Ieder lid van de grep met het wrd veren.

5 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert 5. NAAM: WIJKNAAM: 4. CARTOGRAFISCH ONDERZOEK VAN DE WIJK Gebruik vr de nderstaande efeningen je stratenplan van Krtrijk. 1. Markeer in flurescerende stift p de kpie van je stratenplan de begrenzing. Nteer hiernder de precieze begrenzing van je wijk. Gebruik als begrenzing straatnamen, waterlpen,.. 2. Nteer aan de hand van straatnamen de rute die je met vlgen van nze schl (vanaf de Diksmuidekaai) tt de dichtste straat van uw wijk. Duid deze rute met een andere kleur aan p de kpie van het stratenplan. 3. Bereken de afstand die je met afleggen langs de weg van nze schl tt de dichtste straat van uw wijk. 4. Welke ruimtegebruikers kmen er vlgens deze kaart vr in uw wijk en waar situeer (straatnamen) je ze? Gebruik vr de nderstaande efeningen de tpgrafische kaarten van Krtrijk. 5. Situeer met vier blauwe stippen p de kpie van het stratenplan het meest nrdelijke, stelijke, zuidelijke en westelijke punt van uw wijk. Bereken aan de hand van de tpgrafische kaart de afstand in vgelvlucht van: - het meest nrdelijke naar het meest zuidelijke punt: - het meest westelijke naar het meest stelijke punt: 6. Wat is de hgteligging van uw wijk? 7. Beschrijf gedetailleerd aan de hand van de tpgrafische kaart het ruimtegebruik in uw wijk. Wat kmt er vr en waar situeer je dit?

6 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert Welke infrmatie haal je uit de tpgrafische kaart in verband met de bebuwing in uw wijk (verkaveling, aaneengeslten bebuwing, lintbebuwing, pen bebuwing, grte f kleine tuinen )? Gebruik vr de nderstaande efeningen het internet. Op heb je tegang tt een hele reeks ruimtelijke gegevens p verschillende schaalniveaus. Je kan eerst je gemeente selecteren, inzmen tt het gebied van je wijk en dan verschillende gelketten pvragen via de taakbalk bvenaan. Vrbeelden van gelketten: gewestplan, BPA, RUP, bdemkaart, rthft, bdemgebruik, bedrijventerreinen,. Het is ndig de pp-ups vr deze site te te laten! 9. Ga naar het gelket kleurenrth. Zm in tt je wijk. In de taakbalk kan je het beeld veranderen dr lagen aan f uit te zetten. Drkruis je wijk p de rthft. Welke extra inf kan je hier vinden i.v.m. het ruimtegebruik? 10. Ga naar het gelket gewestplan. De legende van het gewestplan is terug te vinden p de taakbalk. Wat leert het gewestplan ju ver de bestemming van de grnd in je wijk? 11. Ga naar het gelket stratenplan. Op de taakbalk linksbven klik je meten aan. Met de cursr ga je ver de begrenzing van je wijk (telkens klikken). Onderaan de kaart krijg je de ttale lengte van de begrenzing. Bij futen kan je de selectie verwijderen (taakbalk bven) en pnieuw prberen. Heveel bedraagt de ttale lengte van de begrenzing? Cntrleer hiermee k je antwrden p vragen 3 en 5.

7 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert 7. NAAM: KLAS: WIJKNAAM: 5. TWEEDE VERKENNING VAN DE WIJK HET MAKEN VAN EEN RUIMTEGEBRUIKKAART VAN DE WIJK Wat je vraf met weten: - de grep (eventueel in 2 gesplitst) blijft telkens samen, niemand gaat alleen p stap - werk ged dr, de infrmatie die je nu verzamelt zal je de vlgende lessen meten gebruiken - het verkeersreglement wrdt gerespecteerd - alle leerlingen zijn terug aan de schlprt (ingang Diksmuidekaai) m u en melden zich bij één van de twee begeleidende leerkrachten - de verkenning van de wijk gebeurt tijdens de lesuren, dit betekent dat het schlreglement hier van tepassing blijft - ndnummer: (leerlingensecretariaat) (secretariaat) Bij de eerste terreinverkenning hebben we nze eerste indrukken van het te nderzeken gebied gefrmuleerd. In de vrige les nderzchten we het ruimtegebruik in de wijk p basis van tpgrafische kaart, luchtft en kaarten van gisvlaanderen. Deze terreinverkenning heeft als del infrmatie te verzamelen ver het ruimtegebruik in de wijk, zdat we straks een gedetailleerde ruimtegebruikkaart kunnen tekenen. Opdrachten: (alle nderstaande pdrachten wrden dr elk lid van de grep uitgeverd, elk lid van de grep maakt k een eigen kaart) 1. Bij deze terreinverkenning splitsen we de grep in twee. Indien in een grep van 4 leerlingen er één iemand ziek is blijft de grep samen. Niemand gaat alleen p stap! Spreek eerst af wie welk deel van de wijk nderzekt. Spreek af he je de legende van de kladkaart zal pbuwen, welke kleuren gebruik je vr welk ruimtegebruik? 2. Drkruis het te nderzeken gebied. Duid p een kpie van het stratenplan met kleuren p de juiste plaats de verschillende ruimtegebruikers aan. Vergeet niet m een legende p te buwen. Mgelijke ruimtegebruikers: 1. landbuwgrnd (akker, weide, heve, ) 2. sprt- f vrijetijdsinfrastructuur 3. grenvrzieningen (bvb. park, ) 4. wegen- f sprwegnet met bijhrende ruimten 5. industrie/bedrijven 6. gebuwen vr dienstverlening (biblitheek, schl, ziekenhuis, ) 7. vr bewning maak je nderscheid tussen: a. lintbebuwing b. sciale wnwijk c. residentiële wnwijk (villawijk) d. aaneengeslten arbeiderswningen (gedkpere wningen) e. aaneengeslten eengezinswningen (grtere, duurdere wningen) Neem van elke ruimtegebruiker één f meerdere ft s.

8 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert HET MAKEN VAN EEN RUIMTEGEBRUIKKAART VAN DE WIJK Bij de tweede terreinverkenning hebben we z veel mgelijk infrmatie verzameld ver het ruimtegebruik van het te nderzeken gebied. Het resultaat daarvan was een kladversie van een ruimtegebruikkaart. Hier en daar was het terrein niet te karteren van p de penbare weg (bvb. dr lintbebuwing f aaneengeslten bebuwing). Opdracht: Teken een definitieve, verzrgde en gedetailleerde ruimtegebruikkaart p basis van je kladkaart van de wijkverkenning, het stratenplan van Krtrijk en de gegevens die je verzamelde p luchtft s en kaarten van gisvlaanderen. De ruimtegebruikkaart wrdt in Paint gemaakt. Als basiskaart gebruik je het stratenplan van je wijk, te vinden p Smartschl nder detailkaarten wijken. Knip p het stratenplan je wijk uit en vergrt deze. Vergeet niet m een verzrgde legende p te buwen. Eventueel kan je de legende p een apart blad pbuwen. De ruimtegebruikkaart wrdt vrzien van de nrdrichting en een precieze schaal. De ruimtegebruikkaart wrdt individueel dr elk grepslid gemaakt. Het heeft dus geen zin m kaarten van elkaar ver te nemen, kpies van elkaars werk wrden niet verbeterd! De ruimtegebruikkaart wrdt in uitgeprinte versie de eerste dinsdag na het herfstverlf aan C. Naert afgegeven. De digitale versie wrdt dr elke leerling p Smartschl geplaatst.

9 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert HET MAKEN VAN LEEFTIJDSHISTOGRAMMEN VAN DE WIJK Del: Bij de vlgende pdrachten gaan we - aan de hand van statistieken - de leeftijdspbuw van de bevlking in nze wijk nderzeken. Wrdt nze wijk bewnd dr jnge mensen f hebben we te maken met een udere bevlking? He is de verdeling mannen en vruwen in de wijk? Welke leeftijdsgrepen zijn het belangrijkst? Bevlkingshistgram: Zeer belangrijk is de leeftijdspbuw, die weergeeft uit welke leeftijdsgrepen de bevlking is pgebuwd en in welke grtteverhuding deze grepen tt elkaar staan. Grafisch kmt dit tt uitdrukking in de bevlkingspiramide, f beter het bevlkingshistgram (staafgrafiek) want niet altijd heeft de grafiek de vrm van een piramide. Op de verticale as wrden de leeftijdsklassen (per 5 jaar) afgezet, p de hrizntale as de abslute aantallen f prcenten (wij gebruiken prcenten). Links van de verticale as kmen de mannen, rechts de vruwen. Uit het histgram valt nmiddellijk de grtteverhuding van de leeftijdsgrepen af te lezen. Een vergelijking van het histgram met dit van andere wijken f met dit van gans Krtrijk kan leiden tt interessante vaststellingen. Werkwijze: Vr nderstaande pdrachten gaan we ns baseren p statistieken van het jaar De cijfers werden verzameld dr het Natinaal Instituut van de Statistiek (N.I.S.). De bestanden kan je terugvinden p het digitaal leerplatfrm. De bijgeleverde tekst Cdes van de bestanden van het N.I.S. geeft je een verzicht van de aanwezige infrmatie. Belangrijk is hier wel dat je de juiste cijfers gebruikt! Het leeftijdshistgram gaan we telkens tekenen per statistische sectr (3 histgrammen per wijk). We beperken ns tt de statistische sectren met het grtste aantal inwners. Dit zijn de vlgende: De Drie Hfsteden:.. Krtrijk Ost: Sint Denijsestraat:. Beheerstraat Rijselsestraat Patersmte:..

10 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert 10. Opdrachten: 1. Nteer hiernder het nummer en de naam van de statistische sectr die je nderzekt. Nummer statistische sectr: Naam statistische sectr: 2. Zek in de statistieken vr je statistische sectr het juiste aantal inwners in De ttale bevlking is de sm van het aantal Belgen en het aantal vreemdelingen. Ttale bevlking in 2002: aantal mannen: aantal vruwen: 3. Vul nderstaande tabel in vr je statistische sectr. MANNEN VROUWEN Leeftijdsgrepen Abslute aantallen % t..v. de ttale bevlking Leeftijdsgrepen Sm: Sm: Abslute aantallen % t..v. de ttale bevlking

11 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert Teken z nauwkeurig mgelijk het leeftijdshistgram van deze statistische sectr. Gebruik daarvr het millimeterpapier p de vlgende bladzijde. Teken eerst in ptld en daarna in pen. 5. Beantwrd de nderstaande vragen (antwrden p een apart cursusblad). a. He is de verhuding mannen en vruwen in deze statistische sectr? b. Geef de kenmerken van de leeftijdspbuw in deze statistische sectr. c. He belangrijk zijn het aantal vreemdelingen (= mensen met een andere natinaliteit dan de Belgische) in de ttale bevlking van de statistische sectr. Druk hun aantal in relatieve en abslute cijfers uit. (zie NIS-bestanden) d. Van welke natinaliteiten zijn de vreemdelingen die in deze statistische sectr wnen? e. Vergelijk dit leeftijdshistgram met de andere grafieken van je wijk. Welke verschillen stel je vast in leeftijdspbuw tussen deze statistische sectren? f. Vergelijk het histgram met dit van de ttale Krtrijkse bevlking. Welke verschillen zijn er hier?

12 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert HET OPSTELLEN VAN EEN ENQUETE 1 Elke grep maakt een enquête die aangepast is aan de situatie die zich in dat deel van de stad vrdet. 2. De enquête bevat vragen rnd vier verschillende nderwerpen, die we willen nderzeken. 3. De enquête met pgemaakt wrden m mndeling afgenmen te wrden dr de grep. 4. Op dinsdag 21 nvember met er m 12 uur dr elke grep een eerste versie p Smartschl geplaatst wrden nder de rubriek Samenwerken Enkele tips: 1. Raadpleeg eventueel ng eens even de PwerPint ver De Enquête 2. Stel je vragen klaar en duidelijk in een psitieve frmulering. 3. Stel vldende vragen ver elk nderwerp, maar k niet meer dan ndig. 4. Zrg ervr dat het niet te lang duurt m een respndent te ndervragen, anders haken ze af. 5. Zek naar een vrm van vraagstelling die vrij vlt verwerkt kan wrden. 6. Werk degelijk en efficiënt, verlies geen tijd want het pstellen van de enquête met vr de kerstexamens afgernd zijn. 7. Werk best in twee grepjes binnen elke wijk en geef de vragen die je pgesteld hebt even ter cntrle aan elkaar vr. Daardr zal er al nmiddellijk blijken welke vragen niet echt duidelijk zijn.

13 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert HISTORIEK VAN DE WIJK STADSARCHIEF EN BEWAARBIBLIOTHEEK Bij het einddssier verwachten we een krte histrische schets van de wijk. Het is niet de bedeling dat je een histrische studie maakt. Het is evenmin de bedeling dat je p de eindpresentatie p het stadhuis die hele geschiedenis naar vr brengt. Wel kan het leuk zijn m met een twee tt drie histrische kaartjes de evlutie van je wijk even naar vr te brengen in jullie presentatie. Wat wrdt er wel verwacht? Je met een krt verzicht kunnen geven van de ntstaansgeschiedenis van je wijk f zijn nderdelen. Is het een udere wijk? Zitten er verschillende ntstaansmmenten in? Wanneer zijn die verschillende delen ntstaan? Je met de naam van je wijk kunnen duiden. Waarm heeft de administratie die naam gegeven? Je met k de vrnaamste tpniemen uit je wijk kunnen duiden. Wat betekenen ze? Zek k een aantal histrische kaarten die verschillende mmentpnames van je wijk geven. Ze kunnen de evlutie in ruimtegebruik helpen verklaren. Een paar histrische ft s kunnen k interessant zijn m de evlutie in het uitzicht van je wijk te duiden. Het is echter niet de bedeling dat je een ftalbum maakt. Wees kieskeurig en selecteer en stel bij elke ft de vraag f hij een meerwaarde levert aan de tekst. Na ns bezek aan de bewaarbiblitheek en het stadsarchief met elke grep dan een tekst uitschrijven rnd de geschiedenis van zijn wijk en die digitaal pslaan p Smartschl. Maak hem ineens vlledig klaar zdat je hem achteraf alleen ng met inpassen in de lay-ut van jullie rapprt. Op Smartschl staan k luchtft s en histrische kaarten (Ferraris, 1775) die eveneens kunnen gebruikt wrden. We verwachten dat de tekst tegen 20 februari p Smartschl nder de rubriek samenwerken staat.

14 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert AFNAME VAN DE ENQUÊTE Enkele belangrijke pmerkingen vr je begint: - ndnummer tijdens de lessen: (leerlingensecretariaat) f (secretariaat) - Het afnemen van de enquête gebeurt telkens in grepjes van twee f drie leerlingen, niemand gaat alleen p stap! - Werk ged dr en werk precies. De infrmatie die je nu verzamelt, zal je binnen enkele weken meten verwerken. Het eindresultaat van je wijkennderzek zal in belangrijke mate afhangen van deze infrmatie. - Een blanc-enquête kan je altijd afhalen van Smartschl (nder dcumenten... enquête). Zrg telkens zelf vr vldende kpies vr je nderzek. - Stel bij elke ndervraging jezelf en je schl krt vr. Geef nit een enquête af m ze later p te halen, de inhud is nbetruwbaar als je zelf niet kan helpen. - Bij elke enquête hrt een adres. Hu dit ged bij (te nteren p de enquête, samen met je naam) want bij de verwerking van dit nderzek kunnen er binnen de wijk sms grte verschillen pduiken. Ondervraag de bewners p verschillende plaatsen van je wijk zdat je een beeld krijgt van eventuele ruimtelijke verschillen. - Zrg ervr dat je bij het afnemen van de enquête alle leeftijdsgrepen ndervraagt, dus niet alleen bejaarden maar k jngeren en jnge vlwassenen. Prbeer via de enquête k infrmatie te bekmen van allchtnen. - Het verkeersreglement wrdt gerespecteerd. - Alle leerlingen zijn terug aan de schlprt (ingang Diksmuidekaai) m u en melden zich bij één van de twee begeleidende leerkrachten. - Enkele lessen vr het Paasverlf wrden gebruikt vr de afname van de enquête. Dit betekent dat je k buiten de lessen (bvb. een zaterdagvr- f namiddag), in grepjes van twee f drie, je wijk zal meten bezeken m alle gegevens binnen te hebben ten laatste de eerste week na het Paasverlf. Spreek dus af zdat je niet alleen p stap met. - In ttaal met elke leerling 20 verschillende mensen enquêteren. Een grep van 4 leerlingen zal z in ttaal 80 enquêtes verkrijgen, een grep van 5 leerlingen 100 enquêtes. De eerste wensdag na het Paasverlf met elke leerling zijn 20 enquêtes afgeven aan de begeleidende leerkrachten. Vergeet k niet m tijdens het tweede semester infrmatie te verzamelen via andere brnnen (kranten). Alle inf hu je bij in je map wijkennderzek.

15 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert VERKENNING VAN DE WIJK MET WIJKINSPECTEURS Wat je vraf met weten: - alle leerlingen zijn terug aan de schlprt (ingang Diksmuidekaai) m u en melden zich bij C. Naert f L. Wante - de verkenning van de wijk gebeurt tijdens de lesuren, dit betekent dat het schlreglement hier van tepassing blijft - ndnummer: (secretariaat) (leerlingensecretariaat) - bij deze activiteit wrdt je bijgestaan dr een grep wijkinspecteurs die de te nderzeken wijk ged kennen, wees beleefd en vergeet niet m deze mensen te bedanken! Wij wrden verwacht m 10.05u p dinsdag 6 februari in de burelen van de directie wijkwerking in de St. Amandslaan. Prgramma: Van 10.10u tt ngeveer 10.40u gaan jullie aan de wijkinspecteurs de te nderzeken wijk vrstellen: de ligging van de wijk/straten, de pdrachten met alle resultaten die jullie reeds in de lp van dit schljaar verzameld hebben. Vergeet dus niet m je vlledige map en je stratenplan mee te brengen. Alle grepsleden nemen even het wrd! Daarna kunnen jullie vragen stellen aan de wijkinspecteurs. Spreek af wat je hen zal vragen. Deze mensen kennen uw wijk zeer ged, dit betekent dat dit een unieke gelegenheid is m infrmatie te verzamelen! Een dergelijke tweede kans kmt er niet meer! Na de vraagstelling gaan jullie samen met de wijkinspecteur(s) p verkenning in de wijk. Het is hierbij interessant m eventueel enkele digitale ft s te nemen. Elk grepslid neemt nta s van het gebeuren. Opdracht: Van deze activiteit maak je een verslag (in Wrd) met als thema de nieuwe infrmatie die je verzameld hebt. Elk grepslid werkt hierbij individueel. De verslagen wrden aan C. Naert afgegeven tegen ten laatste vrijdagavnd 9 februari. Dinsdag meebrengen: Een perfect uitgeruste fiets GSM, digitaal fttestel en studentenkaart map wijkennderzek en stratenplan schrijfgerief, schrijfplank, ntitiebekje, enkele kaartjes van de wijk (Smartschldcumenten)

16 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert EINDRESULTAAT WIJKENONDERZOEK Het einde van het prject Stad en samenleving is niet meer veraf. Dr enkele terreinverkenningen, verwerking van cartgrafische en demgrafische data, pzekingswerk in biblitheek f archief, cntacten met de wijkinspecteurs en vral dr het afnemen van enquêtes van buurtbewners kunnen we ns stilaan een duidelijk beeld vrmen van nze wijk. Tch meten die gegevens ng verwerkt wrden tt één geheel. Dit zal gebeuren dr middel van een dssier Eindresultaat wijkennderzek en een PPT-vrstelling in het stadhuis van Krtrijk. Eindresultaat wijkennderzek Elke grep stelt één verzrgd einddssier p met de resultaten van het wijkennderzek. Dit werk wrdt, samen met alle enquêtes van de wijk, aan de begeleidende leerkrachten afgegeven p dinsdag 23 mei. Af te geven p dinsdag 23 mei: alle enquêtes van de wijk twee einddssiers p papier en één digitaal (samen met PPT) p cdrm (geen CDRW!) Verplichte inhud van het dssier Eindresultaat wijkennderzek : Situering en begrenzing van de wijk; Histriek van de wijk (ntstaan, grei); De verschillende ruimtegebruikers; Demgrafische kenmerken van de wijk; Resultaten van de enquête: alle items (A. achtergrndkenmerken ndervraagde, B. uitzicht van de wijk, C. verkeersveiligheid.f. sciale relaties) van de definitieve enquête, maar nu met de resultaten erbij (abslute cijfers, relatieve cijfers, gemiddelden, afhankelijk van het srt vraag). Onder elk item kmt er een tekst waarin je de verwerkte infrmatie structureert. Hier kan je bijvrbeeld k wijzen p tegenstellingen binnen de wijk, p tegenstrijdige antwrden van buurtbewners etc Opgelet, het gaat hier wel m de antwrden van de buurtbewners, je eigen mening f indruk kan hier niet! Typische prblemen van deze wijk en nze (realistische) plssingen; De tekst van het einddssier wrdt geïllustreerd dr middel van eigen digitale ft s, kaartjes/luchtft s, Excelgrafieken, leeftijdshistgrammen etc. Raadpleeg daarvr de map dcumenten p Smartschl. Laat je tekst dr iemand anders lezen m eventuele spellingsfuten p te spren.

17 Prject «Stad en samenleving» - C. Naert 17. Pwerpintvrstelling Elke grep stelt de definitieve resultaten van het wijkennderzek vr p wensdag 24 mei in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Hier wrden de verzamelde en verwerkte gegevens gebruikt van het ganse schljaar. Tip: p Smartschl kan je heel wat materiaal (kaarten, luchtft s en teksten) terugvinden. Ok de site bevat waardevlle inf zals stratenplan, luchtft, ruimtegebruikplan, gewestplan, Eigen digitale ft s en leeftijdshistgrammen, Excelgrafieken kunnen je inf visualiseren. De vrstelling wrdt bijgewnd dr een externe jury. De bedeling is dat deze mensen dr de vrstelling een duidelijk beeld krijgen van wat er leeft in deze wijk, de gede en slechte kantjes van de wijk, gestaafd dr resultaten van je nderzek. Elk grepslid met tijdens de vrstelling aan bd kmen. Verzrg je taal, huding en kledij (gezicht naar het publiek, geen afleesstijl, geen handen in de zakken etc ). De qutatie van je werk zal grtendeels gebeuren p basis van de inhud, de PPT dient dus enkel ter ndersteuning van de inhud! Maak van je vrstelling geen plaatjeskijkenactiviteit. De vrstelling duurt 20 minuten (PiusX) f 25 minuten (de andere wijken). Daarna is er 10 minuten vrzien vr het beantwrden van de vragen van de juryleden. Verplichte inhud van de vrstelling: Situering en begrenzing van je wijk De verschillende ruimtegebruikers Demgrafische kenmerken van de bewners Mbiliteit en infrastructuur (uitrusting, tevredenheidsindex buurtbewners, prblemen?) Leefmilieu/Leefkwaliteit/Welzijn (kenmerken, prblemen?) Cultuur/Sprt/Vrije tijd/verenigingsleven (kenmerken, prblemen?) Beleving van de buurtbewners (tevredenheidsindex buurtbewners) Eigen vrstellen ter verbetering van de tekrten in de wijk Zrg dat je vraf met alle grepsleden samen de PPT enkele keren ingeefend hebt, de vrstelling in het stadhuis mag geen try-ut wrden! Km tijdens de vrstelling als één grep naar vren! Elk grepslid kent zijn tekst van buiten, aflezen van een blad f van het scherm is verbden. Het is wel tegelaten een spiekblaadje te gebruiken met enkele wrden. Deze pwerpintvrstelling wrdt p dinsdag 23 mei p cdrm aan de begeleidende leerkrachten afgegeven. Vergeet niet m de PPT zelf mee te brengen (p cdrm én USBstick) naar het stadhuis). C. Naert

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen.

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen. CHECKLIST IN NOOD Jij bent de centrale cntactpersn en staat in cntact met de permanentieverantwrdelijke van Rde Kruis-Vlaanderen. Juw vrnaamste taak is dan k INFORMEREN de ndige infrmatie verzamelen en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Van afvalrace tot kringloop

Van afvalrace tot kringloop Dag van de Aarde 1 ste graad Van afvalrace tt kringlp Delstellingen De leerlingen bedenken ideeën m zrg te dragen vr de Aarde: hergebruiken, recycleren, cnsuminderen. De leerlingen verruimen hun blik dr

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he vercnsumptie van kledij nefast is vr nze planeet. De

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar

Huiswerkgids. groep 5-6. Ranninkschool. Schooljaar Huiswerkgids grep 5-6 Ranninkschl Schljaar 2014-2015 Huiswerkgids grep 5-6 In deze gids is alle infrmatie ver huiswerk in grep 5-6 te vinden! Inhud: Hfdstuk 1 Hfdstuk 2 Hfdstuk 3 Waarm huiswerk? Huiswerk

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik. Werkvorm: groepswerk

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik. Werkvorm: groepswerk 1 Praktisch: Leeftijdsgrep: 3 de graad Grepsgrtte: klasgrep, pdelen in grepjes van 4 persnen Omgeving: klas Tijdsduur: 50 min. Materiaal: Pwerpints met ft s van Ghislain en Clémence uit Dgb Verhaal van

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog!

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog! Kijkwijzer Rute Namen Du: Neem deze kijkwijzer eerst ged dr p schl Als er ng vragen zijn, stel die dan ng! Deze kijkwijze neem je vervlgens mee als je p pad gaat De inhud van de kijkwijzer is de basis

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5

Leerkracht/ leden van de vakgroep: S. Veldeman, L. Verbaeten. Leervak: Wetenschappen informatica vorming Leerjaar: 5 Schljaar: 007-008 Leerkracht/ leden van de vakgrep: S. Veldeman, L. Verbaeten Leervak: Wetenschappen infrmatica vrming Leerjaar: 5 Aantal wekelijkse lestijden: Basisptie/Studierichting: Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT

STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT STUDIEVAARDIGHEID OP MAAT Muiswerk Studievaardigheid p maat richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr het studeren. Delgrepen Studievaardigheid p maat Muiswerk Studievaardigheid p

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Grondgebruik onder de loep!

Grondgebruik onder de loep! Hnger graad 3 Lesvrbereiding Grndgebruik nder de lep! Bij lesmateriaal, bij deze les p de site, vind je het ndige lesmateriaal vr deze les: Vrzie een drzichtige bkaal met zand in. Stp in de bkaal met 'grnd'

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal

Lesbeschrijving. Historische bronnen - beeldmateriaal Lesbeschrijving Histrische brnnen - beeldmateriaal Aan de hand van deze les ntdekken de leerlingen dat de Schelde niet alleen nu, maar k vreger al veelvuldig als nderwerp p ft s werd gezet en vrkwam p

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal

Kleerkastgriezels. Doelstellingen. Materiaal Hallween Kleerkastgriezels Delstellingen De kinderen ervaren dat één gebeurtenis sms meerdere rzaken en gevlgen kan hebben. De kinderen ntdekken he het leven van een kledingstuk er vaak uitziet. De kinderen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Onze eigen boontjes doppen in Kenia

Onze eigen boontjes doppen in Kenia Hnger graad 2 Lesvrbereiding Onze eigen bntjes dppen in Kenia Bij lesmateriaal, bij deze les p de site, vind je het ndige lesmateriaal vr deze les Print het werkblad 'Zek de 5 verschillen' vr elke leerling

Nadere informatie

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Zttegem, 23 mei 2013 MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Beste leerlingen Geachte uders Vraleer wij aan de zmervakantie te zijn, hebben nze leerlingen ng een zware peride van eindpreven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht!

Experimenteren. 1 Experimenteren met energie. Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Experimenteren Luister eerst naar de afspraken van je leerkracht! Je werkt de nderzekspdrachten uit in grep. Gebruik de fiche Werken in grep met drschuifsysteem. Opgepast! Je wrdt berdeeld dr je grepsleden.

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: De Horizon Aalst. Adresgegevens: Molendreef 57 9300 Aalst EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: De Hrizn Aalst Adresgegevens: Mlendreef 57 9300 Aalst 2) Dmein van expertise: Lgpedie, cmmunicatie: begeleiding, behandeling & diagnstiek 3) Beschrijving

Nadere informatie

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN

LOGO Fontys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN LOGO Fntys HS xxx DELIVERABLE 1-07 VRAGENLIJST KENNISMAKEN met Fntys Hgeschl XXX studiejaar 2009-2010 Vul de vragenlijst in en neem deze mee naar het gesprek met de dcent. 1. Persnlijke gegevens Vr- en

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1

Ace! Training E-learning module 'vragen stellen' Cursus communicatievaardigheden 1 Ace! Training E-learning mdule 'vragen stellen' Cursus cmmunicatievaardigheden 1 Gede vragen stellen Vragen stellen is een vrm van verbale cmmunicatie. Verbale cmmunicatie bestaat uit spreken en luisteren.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen.

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Verbanden 2 Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Delgrep Verbanden 2 Verbanden 2 is bedeld vr leerlingen in klas 1-4 van het vmb en in klas 1-3 van hav/vw.

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie