Voorafgaande opmerkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorafgaande opmerkingen"

Transcriptie

1 Voorafgaande opmerkingen Deze lijst (geüpdated tot 10/09/2015) betreft de officieuze geconsolideerde nederlandstalige lijst van de en voor diervoeding (inclusief hun gebruiksvoorwaarden) die, in toepassing van de verordening (EG) nr. 1831/2003, momenteel in de Europese Unie zijn toegelaten. Dit document vormt bijgevolg slechts een documentatiehulpmiddel. Eventuele fouten of vergetelheden in deze lijst vallen buiten de verantwoordelijkheid van de FOD. Vanuit wettelijk oogpunt zijn enkel de diverse EU verordeningen/richtlijnen tot toelating van deze en geldig. Enkele belangrijke aandachtspunten bij deze lijst : I. In deze lijst zijn alle momenteel toegelaten en opgenomen, met uitzondering van de en behorend tot de volgende functionele groepen én waarvan de herevaluatieprocedure overeenkomstig artikel 10 2 van verordening 1831/2003 nog niet werd afgerond : 1. Aromatische en eetlustopwekkende stoffen Alle natuurlijke producten en dienovereenkomstige synthetische producten (cat. 2b) 2. Inkuilen (cat. 1k) 3. Vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking, andere dan vitamine A en D (cat. 3a) De geldende Europese positieve lijst voor deze n is terug te vinden in het EU Register zoals dit is gepubliceerd op de website van DG SANCO (E.C.): II. III. De lijst van en waarvoor er, overeenkomstig artikel 10, 2, van verordening 1831/2003, geen geldig herevaluatiedossier werd ingediend vóór 8 november 2010 is terug te vinden in annex II EU Register. De vergunning voor deze en zal worden ingetrokken door de Europese Commissie. Hierbij kunnen er overgangstermijnen worden vastgesteld voor het opgebruiken van bestaande stock s. De en waarvoor de vergunning intussen werd ingetrokken of vervangen door een nieuwe vergunning (na herevaluatie) werden niet meer opgenomen in deze lijst. Meer info aangaande deze en (o.a. overgangsbepalingen bestaande stock s) is terug te vinden in het EU Register (website DG SANCO). Volgorde functionele groepen : verduidelijking De verschillende functionele groepen in de lijst zijn vermeld in de volgorde zoals voorzien in bijlage I bij verordening (EG) nr. 1831/2003 (beginnend met 1a. Technologische additieven: conserveermiddelen en eindigend met 5. Coccidiostatica en histomonostatica) Er zijn echter nog een aantal oude additieven die momenteel nog niet werden ondergebracht in een of meerdere functionele groepen overeenkomstig verordening (EG) nr. 1831/2003 (overgangsfase in afwachting van hun herevaluatie). De desbetreffende additieven vindt je terug in een van de volgende groepen die op het einde van de lijst zijn vermeld : - Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulanten - Micro-organismen - Enzymen - Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen - Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Carotenoïden en xanthofylen - Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Andere kleurstoffen 10/09/2015 Pagina 1 van 414

2 - Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Andere kleurstoffen IV. Voor wat betreft de nummers van voetnoten die vermeld worden in de lijst : de integrale tekst van deze voetnoten is te vinden in de verordening(en) tot vergunning betreffende additief. De nummers van deze verordening(en) worden in de lijst na elk additief vermeld. Enkel de voetnoten die betrekking hebben op de gebruiksvoorwaarden van een additief werden integraal gekopieerd in de lijst. Pagina p004 p014 / / / / p022 p024 p028 p030 p036 / p091 p093 p096 p101 p103 p112 p143 p179 p178 p194 p275 / p305 p320 p342 p345 p354 p399 p407 p411 Categorieën 1. a) 1. b) 1. c) 1. d) 1. e) 1. f) 1. g) 1. h) 1. i) 1. j) 1. k) 1. l) 1. m) 2. a) i) 2. a) ii) 2. a) iii) 2. b) 3. a) 3. b) 3. c) 3. d) 4. a) 4. b) 4. c) 4. d) 5. X 1. X 2. X 3. X 4. X 5. X 6. Technologische en : Conserveermiddelen Technologische en : Antioxidanten Technologische en : Emulgatoren Technologische en : Stabilisatoren Technologische en : Verdikkingsmiddelen Technologische en : Geleermiddelen Technologische en : Bindmiddelen Technologische en : Stoffen ter bestrijding van radionucleïde contaminatie Technologische en : Antiklontermiddelen Technologische en : Zuurteregelaars Technologische en : Inkuilen Technologische en : Denatureermiddelen Technologische en : Stoffen ter vermindering van de verontreiniging van diervoeders met mycotoxinen Sensoriële en : Kleurstoffen - Stoffen die aan een diervoeder kleur geven of daaraan kleur teruggeven Sensoriële en : Kleurstoffen - Stoffen die bij toediening aan dieren aan een levensmiddel kleur geven Sensoriële en : Kleurstoffen - Stoffen die een gunstig effect hebben op de kleur van siervissen of -vogels Sensoriële en : Aromatische stoffen Nutritionele en : Vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking Nutritionele en : Verbindingen van sporenelementen Nutritionele en : Aminozuren, de zouten en de analogen daarvan Nutritionele en : Ureum en zijn derivaten Zoötechnische en : Verteringsbevorderaars Zoötechnische en : Darmflorastabilisatoren Zoötechnische en : Stoffen met een gunstig effect op het milieu Zoötechnische en : Andere zoötechnische en Coccidiostatica Histomonostatica Bindmiddelen, antiklontermiddelen en coagulanten Micro-organismen Enzymen Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Carotenoïden en xanthofylen Kleurstoffen met inbegrip van pigmenten - Andere kleurstoffen 10/09/2015 Pagina 2 van 414

3 10/09/2015 Pagina 3 van 414

4 1. a) Technologische en : Conser veer middelen 1a237a 333/2012 / Kalium- Samenstelling Alle diformiaat Kaliumdiformiaat: 50 ± 5 % Water: 50 ± 5 %. Kaliumdiformiaat CAS-nr C2H3O4K Geproduceerd door chemische synthese Analysemethode (1) Bepaling van kalium in het voor diervoeding: EN ISO 6869: atoomabsorptiespectrometrie (AAS) of EN 15510: atomaire- emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES). Bepaling van totaal gehalte aan formiaat in het voor diervoeding: EN 15909: reversed phase HPLC-UV. Voor de bepaling totaal gehalte aan formiaat in voormengsels en voedermiddelen: ion-exclusie-hogeprestatievloeistofchromatografie met uv- of brekingsindexdetectie (HPLC-UV/RI) of ionchromatografie met geleidbaarheidsdetectie (IC-ECD). / / / 1. Alleen toegestaan in rauwe vis en bijproducten van vis voor gebruik als diervoeding, met een maximumgehalte van mg kaliumdiformiaat als werkzame stof per kg rauwe vis. 2. Bij gebruik in diervoeding voor varkens mag het mengsel van verschillende bronnen van kaliumdiformiaat het toegestane maximumgehalte in volledig diervoeder van mg per kg volledig diervoeder voor gespeende biggen en mg per kg volledig diervoeder voor zeugen en mestvarkens niet overschrijden. 3. In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld: Het gelijktijdige gebruik van andere organische zuren in de maximaal toegestane doses is gecontra-indiceerd. 4. Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 11/05/ /09/2015 Pagina 4 van 414

5 1a297 / Fumaarzuur Samenstelling Pluimvee en Fumaarzuur 99,5 % varkens Vast 1078/2013 1a338 Fumaarzuur C4H4O4 CAS-nr.: Analysemethoden (1) Voor de bepaling van fumaarzuur in het en voor diervoeding: infraroodabsorptie spectrofotometrie en titratie met natriumhydroxide (Food Chemical Codex 7). Voor het vaststellen van fumaarzuur (als totaal fumaarzuur) in voormengsels en diervoeding: Ionexclusie- hogeprestatie-vloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie (HPLC-UV). Jonge dieren die gevoerd zijn met melkvervangers Andere / Orthofosforzu Samenstelling Alle ur Preparaat van orthofosforzuur (67 %-85,7 %) m/m (oplossing in water) Werkzame stof Orthofosforzuur H3PO4 CAS-nr.: Vluchtig zuur: 10 mg/kg (uitgedrukt als azijnzuur) Chloriden: 200 mg/kg (uitgedrukt als chloor) Sulfaten: mg/kg (uitgedrukt als CaSO 4) / / Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering. / / mg fumaarzuur per kg melkvervanger Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering. / / / Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering. / / / 1. Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming, handschoenen en beschermende kleding tijdens hantering. 2. Het gehalte aan fosfor moet op het etiket voormengsel worden aangegeven 21/11/2023 / 21/11/2023 / 21/11/ /11/2023 / 1055/2013 Analysemethode (1) Voor de bepaling van orthofosforzuur in het voor diervoeding: titratie met natriumhydroxide (Jecfa- monografie phosphoric acid (2)) 10/09/2015 Pagina 5 van 414

6 1a /2013 / Preparaat van Samenstelling Varkens natriumbenzoa Preparaat van: Pluimvee at, natriumbenzoaat: 140 g/kg Runderen propionzuur propionzuur: 370 g/kg Schapen en natriumpropionaat: 110 g/kg Geiten natriumpropio Water: 380 g/kg Konijnen naat fen Natriumbenzoaat (C7H5O2Na) 99 % na twee uur drogen bij 105 C Propionzuur (C3H6O2) 99,5 % Natriumpropionaat (C3H5O2Na) 99 % na vier uur drogen bij 105 C Paarden Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: - bepaling van benzoaat: reversed- phase chromatografie met UV-detectie (HPLC-UV) - totale hoeveelheid propionaat: ion- exclusiehogeprestatie- vloeistofchromatografie met brekingsindex (HPLC-RI) - totale hoeveelheid natrium: atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 6869) / / Gelijktijdig gebruik met andere bronnen van de werkzame stoffen mag niet hoger zijn dan het toegestane maximumgehalte. 2. Minimumgehalte: - granen met een vochtgehalte 15 % (geen maïskorrels): mg/kg graan, - maïskorrels met een vochtgehalte 15 %: mg/kg maïskorrels, - volledige diervoeders met een vochtgehalte 12 %: mg/kg volledig diervoeder. 3. Maximumgehalte in alle granen: mg/kg van alle granen. 4. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. 14/03/2023 / 10/09/2015 Pagina 6 van 414

7 1j514ii / Natriumwaters tofsulfaat Samenstelling Natriumwaterstofsulfaat: 95,2 % Alle andere dieren dan katten en Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Geproduceerd door chemische synthese nertsen Analysemethode (1) Bepaling van natriumwaterstofsulfaat in en voor diervoeding: titrimetrische methode gebaseerd op de bepaling totaalgehalte oplosbaar zuur in natriumwaterstofsulfaat tegen een standaardnatriumhydroxideoplossing. / / In de gebruiksaanwijzing voor het en het voormengsel moeten de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit worden vermeld. 2.Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 3.De totale inhoud van natriumwaterstofsulfaat mag de voor de betrokken soort vastgestelde maximaal toelaatbare niveaus in het volledige diervoeder niet overschrijden. Katten / / In de gebruiksaanwijzing voor het en het voormengsel moeten de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit worden vermeld. 2.Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 3.De totale inhoud van natriumwaterstofsulfaat mag de voor de betrokken soort vastgestelde maximaal toelaatbare niveaus in het volledige diervoeder niet overschrijden. 10/09/ /09/2025 / 10/09/2015 Pagina 7 van 414

8 Nertsen / / In de gebruiksaanwijzing voor het en het voormengsel moeten de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit worden vermeld. 10/09/ Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 3.De totale inhoud van natriumwaterstofsulfaat mag de voor de betrokken soort vastgestelde maximaal toelaatbare niveaus in het volledige diervoeder niet overschrijden. 2015/1416 E 200 / Sorbinezuur C6H8O2 Alle of -ën / / / Alle diervoeders 2004/C50/01 E /C50/01 / Natriumsorbaa t C6H7O2Na Alle of -ën / / / Alle diervoeders E 202 / Kaliumsorbaat C6H7O2K Alle of -ën / / / Alle diervoeders 2004/C50/01 E /C50/01 / Calciumsorbaa t C12H14O4Ca Alle of -ën / / / Alle diervoeders E /C50/01 / Ethyl-4- C9H10O3 Huisdieren / / / Alle diervoeders hydroxybenzo aat 10/09/2015 Pagina 8 van 414

9 E /C50/01 E /C50/01 E /C50/01 E /C50/01 E /C50/01 E /C50/01 / Ethylnatrium- 4- hydroxybenzo aat C9H9O3Na Huisdieren / / / Alle diervoeders / Propyl-4- C10H12O3 Huisdieren / / / Alle diervoeders hydroxybenzo aat / Propylnatrium -4- hydroxybenzo aat C10H11O3Na Huisdieren / / / Alle diervoeders / Methyl-4- C8H8O3 Huisdieren / / / Alle diervoeders hydroxybenzo aat / Methylnatrium -4- hydroxybenzo aat C8H7O3Na Huisdieren / / / Alle diervoeders / Natriumbisulfi et NaHSO3 Honden / / Afzonderlijk of samen met E 223: 500 uitgedrukt als SO2 Katten / / Afzonderlijk of samen met E 223: 500 uitgedrukt als SO2 Alle diervoeders, met uitzondering van niet-verwerkt vlees en niet-verwerkte vis Alle diervoeders, met uitzondering van niet-verwerkt vlees en niet-verwerkte vis 10/09/2015 Pagina 9 van 414

10 E /C50/01 / Natriummetab isulfiet Na2S2O5 Honden / / Afzonderlijk of samen met E 222: 500 uitgedrukt als SO2 Katten / / Afzonderlijk of samen met E 222: 500 uitgedrukt als SO2 Alle diervoeders, met uitzondering van niet-verwerkt vlees en niet-verwerkte vis Alle diervoeders, met uitzondering van niet-verwerkt vlees en niet-verwerkte vis E 236 / Mierenzuur CH2O2 Alle of -ën 2004/C50/01 / / / De gebruiksaanwijzing dient volgende aanwijzing te bevatten: Het gebruik van mierenzuur, hetzij afzonderlijk, hetzij in mengsels met andere zuren waarin zijn gehalte meer dan 50 gewichtsprocent bedraagt, is niet toegelaten voor de aërobe zuurconservering van niet-verwerkte granen met een vochtgehalte van meer dan 15 % E 237 / Natriumformia CHO2Na Alle / / / Alle diervoeders at of -ën 2004/C50/01 E 238 / Calciumformia C2H2O4Ca Alle / / / Alle diervoeders at of -ën 2004/C50/01 E 240 / Formaldehyde CH2O Varkens 6 maanden / / Alleen in ondermelk: maximumgehalte: 600 mg/kg 2004/C50/01 E 250 / Natriumnitriet NaNO2 Honden / / 100 Diervoeders met een vochtgehalte van meer dan 20 % 2004/C50/01 Katten / / 100 Diervoeders met een vochtgehalte van meer dan 20 % 10/09/2015 Pagina 10 van 414

11 E 260 / Azijnzuur C2H4O2 Alle of -ën 2004/C50/01 E 261 / Kaliumacetaat C2H3O2K Alle of -ën 2004/C50/01 / / / Alle diervoeders / / / Alle diervoeders E 262 / Natriumdiacet C4H7O4Na Alle / / / Alle diervoeders aat of -ën 2004/C50/01 E 263 / Calciumacetaa C4H6O4Ca Alle / / / Alle diervoeders t of -ën 2004/C50/01 E 270 / Melkzuur C3H6O3 Alle of -ën 2004/C50/01 E 280 / Propionzuur C3H6O2 Alle of -ën 2004/C50/01 / / / Alle diervoeders / / / Alle diervoeders E 281 / Natriumpropio C3H5O2Na Alle / / / Alle diervoeders naat of -ën 2004/C50/01 E 282 / Calciumpropio C6H10O4Ca Alle / / / Alle diervoeders naat of -ën 2004/C50/01 E 283 / Kaliumpropio C3H5O2K Alle / / / Alle diervoeders naat of -ën 2004/C50/01 E 284 / Ammoniumpr C3H9O2N Alle / / / Alle diervoeders opionaat of -ën 10/09/2015 Pagina 11 van 414

12 2004/C50/01 E /C50/01 / Methylpropion zuur C4H8O2 Herkauwers, bij het begin van het herkauwen / / E 295 / Ammoniumfor CH5O2N Alle / / / Alle diervoeders miaat of -ën 2004/C50/01 E 296 / DL-appelzuur C4H6O5 Alle of -ën 2004/C50/01 E 297 / Fumaarzuur C4H4O4 Alle of -ën 2004/C50/01 E 325 / Natriumlactaat C3H5O3Na Alle of -ën 2004/C50/01 E 326 / Kaliumlactaat C3H5O3K Alle of -ën 2004/C50/01 / / / Alle diervoeders / / / Alle diervoeders / / / Alle diervoeders / / / Alle diervoeders E 327 / Calciumlactaat C6H10O6Ca Alle of -ën / / / Alle diervoeders 2004/C50/01 E 330 / Citroenzuur C6H8O7 Alle of -ën 2004/C50/01 / / / Alle diervoeders E 331 / Natriumcitrate / Alle / / / Alle diervoeders n of -ën 2004/C50/01 10/09/2015 Pagina 12 van 414

13 E 332 / Kaliumcitraten / Alle of -ën 2004/C50/01 / / / Alle diervoeders E 333 / Calciumcitrate / Alle / / / Alle diervoeders n of -ën 2004/C50/01 E 334 / L- C4H6O6 Alle / / / Alle diervoeders Wijnsteenzuur of -ën 2004/C50/01 E /C50/01 E /C50/01 E /C50/01 / Natrium-Ltartraten / Alle / / / Alle diervoeders of -ën / Kalium-Ltartraten / Alle / / / Alle diervoeders of -ën / Kaliumnatriu C4H4O6KNa.4H2O Alle / / / Alle diervoeders m-l-tartraat of -ën E 507 / Zoutzuur HCl Alle of -ën 2004/C50/01 E 513 / Zwavelzuur H2SO4 Alle of -ën 2004/C50/01 / / / Alleen voor kuilvoeder / / / Alleen voor kuilvoeder 10/09/2015 Pagina 13 van 414

14 1. b) Technologische en : Antioxidanten 1b /1061 / Natriumascorb Samenstelling Alle aat Natriumascorbaat. Natrium-L-ascorbaat C6H7O6Na CAS-nr.: Natrium-L-ascorbaat, vaste vorm, geproduceerd door chemische synthese. Zuiverheidscriteria: min. 99 %. Analysemethoden (1) Voor de bepaling van natrium-l-ascorbaat in het voor diervoeding: titrimetrie monografie 01/2011:1791 van de Europese Farmacopee. Voor de kwantificering totaal aan natrium in het voor diervoeding: atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 6869:2000), of atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). Voor de kwantificering van natrium-l-ascorbaat in voormengsels en voedermiddelen: titrimetrie. / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden en voor het gebruik van de voormengsels de opslagvoorwaarden aangeven. 2. Voor de veiligheid: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en - handschoenen worden gedragen. 23/07/2025 / 10/09/2015 Pagina 14 van 414

15 1b /1061 1b /1061 / Calciumascorb Samenstelling Alle aat Calciumascorbaat. Calcium-L-(+)-ascorbaat-dihydraat C12H14O12Ca 2H2O CAS-nr.: Calcium-L-(+)-ascorbaat-dihydraat, vaste vorm, geproduceerd door chemische synthese. Zuiverheidscriteria: min. 99 %. Analysemethoden (1) Voor de bepaling van calcium-l-ascorbaat in het voor diervoeding: titrimetrie monografie 01/2008:1182 van de Europese Farmacopee. Voor de kwantificering totaal aan calcium in het voor diervoeding: atoomabsorptiespectrometrie, AAS (EN ISO 6869:2000), of atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, ICP-AES (EN 15510:2007). Voor de kwantificering van calcium-l-ascorbaat in voormengsels en voedermiddelen: titrimetrie. / Ascorbylpalmi Samenstelling Alle taat Ascorbylpalmitaat. L-ascorbyl-6-palmitaat C22H38O7 CAS-nr.: L-ascorbyl-6-palmitaat, vaste vorm, geproduceerd door chemische synthese. Zuiverheidscriteria: min. 98 %. Analysemethode (1) Voor de bepaling van L-ascorbyl-6-palmitaat in het voor diervoeding: titrimetrie monografie 01/2008:0807 van de Europese Farmacopee. / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden en voor het gebruik van de voormengsels de opslagvoorwaarden aangeven. 2. Voor de veiligheid: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en handschoenen worden gedragen. / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden en voor het gebruik van de voormengsels de opslagvoorwaarden aangeven. 2. Voor de veiligheid: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en - handschoenen worden gedragen. 23/07/ /07/2025 / 10/09/2015 Pagina 15 van 414

16 1b306(i) 2015/1152 / Tocoferolextra Samenstelling Alle cten van Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol. plantaardige oliën Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol: C29H50O2 C28H48O2 C28H48O2 C27H46O2 CAS-nr.: Tocoferolextracten van natuurlijke oorsprong, in de vorm van vloeibare olie, geproduceerd door extractie uit plantaardige oliën. Zuiverheidscriteria: in totaal min. 30 % tocoferolen. Analysemethode (1) Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in het voor diervoeding: gaschromatografie in combinatie met vlamionisatiedetectie, GC/FID (AOAC ). Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in voormengsels en diervoeding: hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie met ultravioletdetectie of fluorescentiedetectie, HPLC/UV of FLD (Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie(2), bijlage IV, methode B). / / / 1. Tocoferolextracten van plantaardige oliën mogen in de handel worden gebracht en als een bestaande uit een preparaat worden gebruikt. 2. In de aanwijzingen voor het gebruik de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden en voor het gebruik van de voormengsels de opslagvoorwaarden aangeven. 4/08/ /09/2015 Pagina 16 van 414

17 1b306(ii) 2015/1152 / Tocoferolrijke Samenstelling Alle extracten van Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol. plantaardige oliën (rijk aan deltatocoferol) Chemische formule: Alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol: C29H50O2 C28H48O2 C28H48O2 C27H46O2 CAS-nr.: Tocoferolrijke extracten van natuurlijke oorsprong (rijk aan delta-tocoferol), in de vorm van vloeibare olie, geproduceerd door extractie uit plantaardige oliën. Zuiverheidscriteria: in totaal min. 80 % tocoferolen met min. 70 % delta-tocoferol. Analysemethoden (1) Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in het voor diervoeding: gaschromatografie in combinatie met vlamionisatiedetectie, GC/FID (AOAC ). Voor de bepaling van tocoferolen (in de vorm van alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol) in voormengsels en diervoeding: hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie met ultravioletdetectie of fluorescentiedetectie, HPLC/UV of FLD (Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, methode B). / / / 1.Tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën (rijk aan delta- tocoferol) mogen in de handel worden gebracht en als een bestaande uit een preparaat worden gebruikt. 2. In de aanwijzingen voor het gebruik de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden en voor het gebruik van de voormengsels de opslagvoorwaarden aangeven. 4/08/2025 / 10/09/2015 Pagina 17 van 414

18 1b307 / Alfa-tocoferol Samenstelling Alle Alfa-tocoferol 2015/1152 All-rac-α-tocoferol C29H50O2 CAS-nr.: Alfa-tocoferol, in de vorm van vloeibare olie, geproduceerd door chemische synthese. Zuiverheidscriteria: min. 96 %. Analysemethoden (1) Voor de bepaling van all-rac-α-tocoferol in het voor diervoeding: gaschromatografie in combinatie met vlamionisatiedetectie, GC/FID (Ph. Eur /2011:0692); deze omvat ook verschillende identificatietesten. Voor de bepaling van all-rac-α-tocoferol in voormengsels en diervoeding: hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie met ultraviolet- of fluorescentiedetectie, HPLC/UV of FLD (Verordening (EG) nr. 152/2009, bijlage IV, methode B). en ën 3a300 / Ascorbinezuur Samenstelling Alle Ascorbinezuur. L-ascorbinezuur C6H8O6 CAS-nr.: L-ascorbinezuur, vaste vorm, geproduceerd door chemische synthese. Zuiverheidscriteria: min 99 %. Analysemethoden (1) Voor de bepaling van L-ascorbinezuur in het voor diervoeding: titrimetrie monografie 01/2011:0253 van de Europese Farmacopee. Voor de kwantificering van L-ascorbinezuur in voormengsels en voedermiddelen: titrimetrie. / / / 1. Alfa-tocoferol mag in de handel worden gebracht en als een bestaande uit een preparaat worden gebruikt. 2. In de aanwijzingen voor het gebruik de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden en voor het gebruik van de voormengsels de opslagvoorwaarden aangeven. / / / 1. Ascorbinezuur mag in de handel worden gebracht en als een bestaande uit een preparaat worden gebruikt. 2. In de aanwijzingen voor het gebruik de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden en voor het gebruik van de voormengsels de opslagvoorwaarden aangeven. 3. Voor de veiligheid: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen. 4/08/2025 / 23/07/2025 / 2015/1061 E 300 / L- C6H8O6 Alle / / / Alle diervoeders Ascorbinezuur of -ën 2004/C50/01 10/09/2015 Pagina 18 van 414

19 E /C50/01 E 302 / Calcium L- C12H14O12Ca 2H2O Alle / / / Alle diervoeders ascorbaat of -ën 2004/C50/01 E 304 / Natrium-Lascorbaat C6H7O6Na Alle / / / Alle diervoeders of -ën / 6-Palmityl-Lascorbinezuur C22H38O7 Alle / / / Alle diervoeders of -ën 2004/C50/01 E /C50/01 E 307 / Sterk tocoferolhoude nde extracten van natuurlijke oorsprong / Alle of -ën / / / Alle diervoeders / Synthetisch C29H50O2 Alle / / / Alle diervoeders alfatocoferol of -ën 2004/C50/01 E 310 / Propylgallaat C10H12O5 Alle of -ën / / 100: afzonderlijk of samen met E 311 of E 312 Alle diervoeders 2004/C50/01 E 311 / Octylgallaat C15H22O5 Alle of -ën / / 100: afzonderlijk of samen met E 311 of E 312 Alle diervoeders 2004/C50/01 E /C50/01 / Dodecylgallaat C19H30O5 Alle of -ën / / 100: afzonderlijk of samen met E 311 of E 312 Alle diervoeders 10/09/2015 Pagina 19 van 414

20 E /C50/01 E 321 / Butylhydroxya nisool (BHA) C11H16O2 Alle of - ën, met uitzondering van honden / Butylhydroxyt olueen (BHT) C15H24O Alle of - ën, met uitzondering van honden / / 150: afzonderlijk of samen met E 321 en/of E 324 Honden / / 150: afzonderlijk of samen met E 321 / / 150: afzonderlijk of samen met E 320 en/of E 324 Honden / / 150: afzonderlijk of samen met E 320 Alle diervoeders Ethoxyquine mag met BHA en/of BHT worden gemengd op voorwaarde dat 1 kg volledig diervoeder niet meer dan 150 mg mengsel bevat Alle diervoeders Ethoxyquine mag met BHA en/of BHT worden gemengd op voorwaarde dat 1 kg volledig diervoeder niet meer dan 150 mg mengsel bevat 2004/C50/01 E 324 / Ethoxyquine C14H19ON Alle of - ën, met uitzondering van honden 2004/C50/01 / / 150: afzonderlijk of samen met E 320 en/of E 321 Alle diervoeders Honden / / 100 Ethoxyquine mag met BHA en/of BHT worden gemengd op voorwaarde dat 1 kg volledig diervoeder niet meer dan 150 mg mengsel bevat 10/09/2015 Pagina 20 van 414

21 10/09/2015 Pagina 21 van 414

22 1. g) Technologische en : Bindmiddelen 1g /2013 / Clinoptiloliet Samenstelling Alle van Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong sedimentaire 80 % (poedervorm). oorsprong Clinoptiloliet (gehydrateerd sodiumcalciumaluminosilicaat) van sedimentaire oorsprong 80 % en kleimineralen 20 % (zonder vezels of kwarts). CAS-nummer: Analysemethode (1) Voor de determinering van clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong in en voor diervoeding: röntgendiffractie (XRD). 1m558i / Bentoniet Samenstelling Alle Bentoniet: 50 % smectiet 1060/2013 Bentoniet: 50 % smectiet Analysemethoden (1) Voor de bepaling in en voor diervoeding: röntgendiffractie (XRD) / / Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. 2. De totale hoeveelheid clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong van alle bronnen mag niet meer bedragen dan mg. / / In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld: - Gelijktijdig oraal gebruik met macroliden moet worden vermeden. ; - voor pluimvee: Gelijktijdig oraal gebruik met robenidine moet worden vermeden.. 2. Voor pluimvee: gelijktijdig gebruik met coccidiostatica andere dan robenidine is gecontra-indiceerd bij een bentonietgehalte van meer dan mg/kg volledig diervoeder. 3. Het totale bentonietgehalte mag het toegestane maximumgehalte in het volledige diervoeder van mg/kg volledig diervoeder niet overschrijden. 4. Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering. 30/07/2023 / 19/11/ /09/2015 Pagina 22 van 414

23 10/09/2015 Pagina 23 van 414

24 1. h) Technologische en : Stoffen ter bestr ijding van r adionucleïde contaminatie 10/09/2015 Pagina 24 van 414

25 1.1 / IJzer(III)ammo NH4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)] Herkauwers niumhexacyan (huisdieren en oferraat(ii) wilde dieren) Kalveren voordat ze beginnen te herkauwen Lammeren voordat ze beginnen te herkauwen / In de gebruiksaanwijzing vermelden: Alleen voor beperkte geografische gebieden in geval van besmetting met radionucliden. De hoeveelheid ijzer(iii) ammoniumhexacyanoferraat (II) in het dagrantsoen moet tussen 10 en 150 mg per 10 kg lichaamsgewicht bedragen. / In de gebruiksaanwijzing vermelden: Alleen voor beperkte geografische gebieden in geval van besmetting met radionucliden. De hoeveelheid ijzer(iii) ammoniumhexacyanoferraat(ii) in het dagrantsoen moet tussen 10 en 150 mg per 10 kg lichaamsgewicht bedragen. / In de gebruiksaanwijzing vermelden: Alleen voor beperkte geografische gebieden in geval van besmetting met radionucliden. De hoeveelheid ijzer(iii) ammoniumhexacyanoferraat(ii) in het dagrantsoen moet tussen 10 en 150 mg per 10 kg lichaamsgewicht bedragen. 10/09/2015 Pagina 25 van 414

26 Geitenlammeren voordat ze beginnen te herkauwen Varkens (huisdieren en wilde dieren) / In de gebruiksaanwijzing vermelden: Alleen voor beperkte geografische gebieden in geval van besmetting met radionucliden. De hoeveelheid ijzer(iii) ammoniumhexacyanoferraat(ii) in het dagrantsoen moet tussen 10 en 150 mg per 10 kg lichaamsgewicht bedragen. / In de gebruiksaanwijzing vermelden: Alleen voor beperkte geografische gebieden in geval van besmetting met radionucliden. De hoeveelheid ijzer(iii) ammoniumhexacyanoferraat(ii) in het dagrantsoen moet tussen 10 en 150 mg per 10 kg lichaamsgewicht bedragen. 2004/C50/01 10/09/2015 Pagina 26 van 414

27 1m558i / Bentoniet Samenstelling Alle Bentoniet: 50 % smectiet 1060/2013 Bentoniet: 50 % smectiet Analysemethoden (1) Voor de bepaling in en voor diervoeding: röntgendiffractie (XRD) / / / 1. In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld: - Gelijktijdig oraal gebruik met macroliden moet worden vermeden. ; - voor pluimvee: Gelijktijdig oraal gebruik met robenidine moet worden vermeden.. 2. Voor pluimvee: gelijktijdig gebruik met coccidiostatica andere dan robenidine is gecontra-indiceerd bij een bentonietgehalte van meer dan mg/kg volledig diervoeder. 3. Het mengsel van verschillende bronnen van bentoniet mag het toegestane maximumgehalte in het volledige diervoeder van mg/kg volledig diervoeder niet overschrijden. 4. Het mag worden gebruikt wanneer diervoeders zijn besmet met radioactief cesium om dit in dieren en dierlijke producten te beperken. 5. Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering. 19/11/2023 / 10/09/2015 Pagina 27 van 414

28 1. i) Technologische en : Antiklonter middelen 1g /2013 / Clinoptiloliet Samenstelling Alle van Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong 80 % sedimentaire (poedervorm). oorsprong Clinoptiloliet (gehydrateerd sodiumcalciumaluminosilicaat) van sedimentaire oorsprong 80 % en kleimineralen 20 % (zonder vezels of kwarts). CAS-nummer: Analysemethode (1) Voor de determinering van clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong in en voor diervoeding: röntgendiffractie (XRD). 1m558i / Bentoniet Samenstelling Alle Bentoniet: 50 % smectiet 1060/2013 Bentoniet: 50 % smectiet Analysemethoden (1) Voor de bepaling in en voor diervoeding: röntgendiffractie (XRD) / / Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. 2. De totale hoeveelheid clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong van alle bronnen mag niet meer bedragen dan mg. / / In de gebruiksaanwijzing moet worden vermeld: - Gelijktijdig oraal gebruik met macroliden moet worden vermeden. ; - voor pluimvee: Gelijktijdig oraal gebruik met robenidine moet worden vermeden.. 2. Voor pluimvee: gelijktijdig gebruik met coccidiostatica andere dan robenidine is gecontra-indiceerd bij een bentonietgehalte van meer dan mg/kg volledig diervoeder. 3. Het totale bentonietgehalte mag het toegestane maximumgehalte in het volledige diervoeder van mg/kg volledig diervoeder niet overschrijden. 4. Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering. 30/07/2023 / 19/11/2023 / 10/09/2015 Pagina 28 van 414

29 10/09/2015 Pagina 29 van 414

30 1. j) Technologische en : Zuur ter egelaar s 10/09/2015 Pagina 30 van 414

31 1j514ii / Natriumwaters tofsulfaat Samenstelling Natriumwaterstofsulfaat: 95,2 % Gezelschapsdi eren en andere niet- voedselproduc Natriumwaterstofsulfaat CAS-nr erende dieren NaHSO4 met Na 19,15 % uitzondering SO4 80,01 % van katten en Geproduceerd door chemische synthese nertsen Analysemethode (1) Bepaling van natriumwaterstofsulfaat in en voor diervoeding: titrimetrische methode gebaseerd op de bepaling totaalgehalte oplosbaar zuur in natriumwaterstofsulfaat tegen een standaardnatriumhydroxideoplossing / / In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit vermelden. 2.Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 3.Het totaalgehalte van natriumwaterstofsulfaat mag niet meer bedragen dan het voor elke betrokken soort vastgestelde maximumgehalte in het volledige diervoeder. Katten / / In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit vermelden. 8/03/2022 / 8/03/ Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 3.Het totaalgehalte van natriumwaterstofsulfaat mag niet meer bedragen dan het voor elke betrokken soort vastgestelde maximumgehalte in het volledige diervoeder. 10/09/2015 Pagina 31 van 414

32 Nertsen / / In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit vermelden. 8/03/2022 / Alle andere dieren dan katten, nertsen, gezelschapsdie ren en andere nietvoedselproduc erende dieren 2.Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 3.Het totaalgehalte van natriumwaterstofsulfaat mag niet meer bedragen dan het voor elke betrokken soort vastgestelde maximumgehalte in het volledige diervoeder. / / In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit vermelden. 2.Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming en handschoenen tijdens hantering. 3.Het totaalgehalte van natriumwaterstofsulfaat mag niet meer bedragen dan het voor elke betrokken soort vastgestelde maximumgehalte in het volledige diervoeder. 10/09/ / / / /09/2015 Pagina 32 van 414

33 1j /2013 / Natriumhydro Samenstelling Katten, xide Natriumhydroxide 50 % g/g (opgelost in water). Natriumhydroxide 98,0 % totaal alkali (berekend als NaOH) NaOH CAS-nr.: Geproduceerd door chemische synthese. Analysemethode (1) Bepaling van natriumhydroxide in voederadditieven: Titrimetrie FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications, Monograph No 1 (2006) sodium hydroxide. honden en siervissen / / / 1. Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, oogbescherming, handschoenen en beschermende kleding tijdens hantering. 296 / DL- en L- / Honden / / / / Appelzuur Katten / / / / 2004/C50/01 2. Voor het gebruik: de uiteindelijke totale natriumconcentratie mag de algehele elektrolytenbalans niet in het gedrang brengen. E 210 / Benzoëzuur C7H6O2 Mestvarkens / In de gebruiksaanwijzing vermelden: 757/2007 Aanvullende dierenvoeders die benzoëzuur bevatten, mogen niet als zodanig aan mestvarkens worden vervoederd. Voor de veiligheid van de gebruiker moeten maatregelen worden genomen om de vorming van inadembaar stof van dit zo veel mogelijk te beperken. Er is een veiligheidsinformatieblad 14/03/2023 / E 340(i) / Kaliumdiwater / Honden / / / / stoforthofosfaa t Katten / / / / 2004/C50/01 E 340(ii) / Dikaliumwater / Honden / / / / stoforthofosfaa t Katten / / / / 2004/C50/01 10/09/2015 Pagina 33 van 414

34 E 340(iii) / Trikaliumorth / Honden / / / / ofosfaat Katten / / / / 2004/C50/01 E 342 (i) / Ammoniumdi / Honden / / / / waterstofortho fosfaat Katten / / / / 2004/C50/01 E 342 (ii) / Diammonium / Honden / / / / waterstofortho fosfaat Katten / / / / 2004/C50/01 E 350(i) 2004/C50/01 E 450a (i) / Natriummalaat / Honden / / / / (zout van DL- of L- appelzuur) Katten / / / / / Dinatriumdiw / Honden / / / / aterstofdifosfa at Katten / / / / 2004/C50/01 E 450a(iv) / Tetrakaliumdif / Honden / / / / osfaat Katten / / / / 2004/C50/01 E 450b(ii) / Pentakaliumtri / Honden / / / / fosfaat Katten / / / / 2004/C50/01 E 500(iii) / Natriumsesqui / Honden / / / / carbonaat Katten / / / / 2004/C50/01 E 501 (ii) / Kaliumwaterst / Honden / / / / ofcarbonaat Katten / / / / 2004/C50/01 10/09/2015 Pagina 34 van 414

35 E 503 (i) / Ammoniumcar / Honden / / / / bonaat Katten / / / / 2004/C50/01 E 503(ii) / Ammoniumwa / Honden / / / / terstofcarbona at Katten / / / / 2004/C50/01 E 507 / Zoutzuur / Honden / / / / 2004/C50/01 Katten / / / / E 510 / Ammoniumchl / Honden / / / / oride Katten / / / / 2004/C50/01 E 513 / Zwavelzuur / Honden / / / / 2004/C50/01 Katten / / / / E 525 / Kaliumhydrox / Honden / / / / ide Katten / / / / 2004/C50/01 E 526 / Calciumhydro / Honden / / / / xide Katten / / / / 2004/C50/01 E 529 / Calciumoxide / Honden / / / / 2004/C50/01 Katten / / / / 10/09/2015 Pagina 35 van 414

36 1. k) Technologische en : Inkuilen * voor de micro-organismen : CFU/kg vers materiaal 1k1009 / Pediococcus Samenstelling Alle pentosaceus Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM DSM met ten minste 1 10^11 CFU/g Levensvatbare cellen van Pediococcus pentosaceus DSM Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786) Identificatie: pulsed-field- gelelektroforese (PFGE) / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik en het voormengsel opslagcondities aangeven. 2. Minimumgehalte indien niet gecombineerd met andere micro- organismen als inkuiltoevoegings-middel: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal in gemakkelijk en middelmatig moeilijk in te kuilen materiaal (Gemakkelijk in te kuilen voedergewassen: > 3 % oplosbare koolhydraten in het verse materiaal. Middelmatig moeilijk in te kuilen voedergewassen: 1,5-3,0 % oplosbare koolhydraten in het verse materiaal. Zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie (PB L 133 van , blz. 1)). 20/02/ Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. 84/ /09/2015 Pagina 36 van 414

37 1k /2014 / Pediococcus Samenstelling Alle pentosaceus Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM DSM met ten minste 1 10^11 CFU/g Levensvatbare cellen van Pediococcus pentosaceus DSM Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786) Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik en het voormengsel opslagcondities aangeven. 2. Minimumgehalte indien niet gecombineerd met andere micro- organismen als inkuiltoevoegings-middel: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal in gemakkelijk en middelmatig moeilijk in te kuilen materiaal (Gemakkelijk in te kuilen voedergewassen: > 3 % oplosbare koolhydraten in het verse materiaal. Middelmatig moeilijk in te kuilen voedergewassen: 1,5-3,0 % oplosbare koolhydraten in het verse materiaal. Zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie (PB L 133 van , blz. 1)) 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. 10/09/2015 Pagina 37 van 414

38 1k1011 / Pediococcus Samenstelling Alle pentosaceus Preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM DSM met ten minste 1 10^11 CFU/g Levensvatbare cellen van Pediococcus pentosaceus DSM Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15786) Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik en het voormengsel opslagcondities aangeven. 2. Minimumgehalte indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als inkuiltoevoegings-middel: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal in gemakkelijk en middelmatig moeilijk in te kuilen materiaal (Gemakkelijk in te kuilen voedergewassen: > 3 % oplosbare koolhydraten in het verse materiaal. Middelmatig moeilijk in te kuilen voedergewassen: 1,5-3,0 % oplosbare koolhydraten in het verse materiaal. Zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie (PB L 133 van , blz. 1)). 20/02/ Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. 84/ /09/2015 Pagina 38 van 414

39 1k /2014 / Enterococcus Samenstelling Alle faecium Preparaat van Enterococcus faecium NCIMB NCIMB met minimaal: 1 10^10 CFU/g. Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium NCIMB Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van gal- esculineazideagar (EN 15788) Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik en het voormengsel opslagcondities aangeven. 2. Minimumgehalte indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als inkuil: 1 10 ^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. 15/04/2024 / 1k20602 / Enterococcus Samenstelling Alle faecium DSM Preparaat van Enterococcus faecium DSM met minimaal: 1 10^11 CFU/g. Levensvatbare cellen van Enterococcus faecium DSM Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van galesculineazideagar (EN 15788) Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE) / / / 1. In de aanwijzingen voor het gebruik en het voormengsel opslagcondities aangeven. 2. Minimumgehalte indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als inkuil: 1 10 ^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings- en oogbescherming en handschoenen. / 302/ /09/2015 Pagina 39 van 414

40 1k2071 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Preparaat van Lactobacillus plantarum (DSM (DSM 21762) 21762) met ten minste 5 10^11 CFU/g Lactobacillus plantarum (DSM 21762) Analysemethode (1) Telling: gietplaatmethode: EN Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). / 1 10^8 / 1. In de gebruiksaan-wijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. De minimumdosis mag worden aangepast bij gebruik in combinatie met andere microorganismen als voor kuilvoer. 21/09/2021 / 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 868/2011 1k20710 / Lactobacillus Samenstelling Alle brevis (DSM Bereiding van Lactobacillus brevis (DSM 12835) 12835) met ten minste 5 10^^11 CFU/g Lactobacillus brevis (DSM 12835) Analysemethode (1) Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsedfield gelelektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal. 26/12/2021 / 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen 1263/ /09/2015 Pagina 40 van 414

41 1k20711 / Lactobacillus Samenstelling Alle rhamnosus Bereiding van Lactobacillus rhamnosus (NCIMB (NCIMB 30121) met ten minste ) 10^11 CFU/g Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) Analysemethode (1) Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsedfield gelelektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal. 26/12/2021 / 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 1263/2011 1k20713 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Bereiding van Lactobacillus plantarum NCIMB (NCIMB met ten minste ) 10^10 CFU/g Lactobacillus plantarum NCIMB Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gel elektroforese (PFGE) / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^9 CFU/kg vers materiaal. 19/11/2022 / 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 841/ /09/2015 Pagina 41 van 414

42 1k20714 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Bereiding van Lactobacillus plantarum NCIMB (NCIMB met ten minste ) 10^10 CFU/g Lactobacillus plantarum NCIMB Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gel elektroforese (PFGE) / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^9 CFU/kg vers materiaal. 19/11/2022 / 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 841/2012 1k20715 / Lactobacillus Samenstelling Alle brevis (DSMZ Bereiding van Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) 21982) met ten minste 8 10^10 CFU/g Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gel-elektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal. 9/10/2022 / 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 838/ /09/2015 Pagina 42 van 414

43 1k20716 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM (DSM 23375) 23375) met ten minste 2 10^10 CFU/g Lactobacillus plantarum (DSM 23375) Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 4/12/2022 / 1065/2012 1k20717 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Bereiding van Lactobacillus plantarum (CNCM (CNCM I- I-3235) met ten minste ) 10^10 CFU/g Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235) Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 2 10^7 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 4/12/2022 / 1065/ /09/2015 Pagina 43 van 414

44 1k20718 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM (DSM 19457) 19457) met ten minste 1 10^10 CFU/g Lactobacillus plantarum (DSM 19457) Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 5 10^7 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 4/12/2022 / 1065/2012 1k20719 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM (DSM 16565) 16565) met ten minste 5 10^10 CFU/g Lactobacillus plantarum (DSM 16565) Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 4/12/2022 / 1065/ /09/2015 Pagina 44 van 414

45 1k2072 / Lactobacillus Samenstelling Alle buchneri Preparaat van Lactobacillus buchneri (DSM (DSM 22963) 22963) met ten minste 5 10^11 CFU/g Lactobacillus buchneri (DSM 22963) Analysemethode (1) Telling: gietplaatmethode: EN Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). / 1 10^8 / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. De minimumdosis mag worden aangepast bij gebruik in combinatie met andere microorganismen als voor kuilvoer. 21/09/2021 / 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 868/2011 1k20720 / Lactobacillus Samenstelling Alle plantarum Bereiding van Lactobacillus plantarum (DSM (DSM 16568) 16568) met ten minste 5 10^10 CFU/g Lactobacillus plantarum (DSM 16568) Analysemethode (1) Kwantificering in het voor diervoeding: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MRS-agar (EN 15787) Identificatie in het voor diervoeding: pulsed-field gelelektroforese (PFGE). / / / 1. In de gebruiksaanwijzing voor het en het opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als voor kuilvoer: 1 10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen. 4/12/2022 / 1065/ /09/2015 Pagina 45 van 414

Voorafgaande opmerkingen

Voorafgaande opmerkingen Voorafgaande opmerkingen Deze lijst (geüpdated tot 18/07/2016) betreft de officieuze geconsolideerde nederlandstalige lijst van de en voor diervoeding (inclusief hun gebruiksvoorwaarden) die, in toepassing

Nadere informatie

Voorafgaande opmerkingen

Voorafgaande opmerkingen Voorafgaande opmerkingen Deze lijst (geüpdated tot 1/12/2016 ) betreft de officieuze geconsolideerde nederlandstalige lijst van de en voor diervoeding (inclusief hun gebruiksvoorwaarden) die, in toepassing

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 174/8 NL 3.7.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1061 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 2015 tot verlening van een vergunning voor ascorbinezuur, natriumascorbylfosfaat, natriumcalciumascorbylfosfaat, natriumascorbaat,

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 6.5.2015 NL L 115/25 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/724 VAN DE COMMISSIE van 5 mei 2015 tot verlening van een vergunning voor retinylacetaat, retinylpalmitaat en retinylpropionaat als en voor diervoeding

Nadere informatie

L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004

L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004 L 243/10 Publicatieblad van de Europese Unie 15.7.2004 VERORDENING (EG) Nr. 1288/2004 VAN DE COMMISSIE van 14 juli 2004 tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33

Publicatieblad van de Europese Unie L 289/33 NL 31.10.2013 Publicatieblad de Europese Unie L 289/33 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1060/2013 VAN DE COMMISSIE 29 oktober 2013 tot verlening een vergunning voor bentoniet als toevoegingsmiddel voor

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) NL 6.12.2011 Publicatieblad Europese Unie L 322/3 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1263/2011 VAN DE COMMISSIE 5 cember 2011 tot verlening een vergunning voor Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 147/8 NL 12.6.2015 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/897 VAN DE COMMISSIE 11 juni 2015 tot verlening een vergunning voor thiaminehydrochloride en thiaminemononitraat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3 NL 7.1.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 2/3 VERORDENING (EU) Nr. 5/2014 VAN DE COMMISSIE van 6 januari 2014 tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG van de Commissie tot vaststelling van de lijst

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 14.10.2014 NL L 296/19 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1076/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 oktober 2014 tot verlening van een vergunning voor een preparaat met het rookaroma-extract 2b0001 als toevoegingsmidl

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 23.10.2014 NL L 304/81 VERORDENING (EU) Nr. 1123/2014 VAN DE COMMISSIE van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 11.12.2015 NL L 326/49 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2307 VAN DE COMMISSIE van 10 december 2015 tot verlening van een vergunning voor menadion-natriumwaterstofsulfiet en menadionnicotinamidewaterstofsulfiet

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN NL 23.5.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 136/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 469/2013 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2013 betreffende de verlening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.7.2016 NL L 182/7 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1095 VAN DE COMMISSIE 6 juli 2016 tot verlening een vergunning voor zinkacetaat-dihydraat, watervrij zinkchloride, zinkoxide, zinksulfaat-heptahydraat,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 269/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 269/3 17.8.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 269/3 VERORDENING (EG) Nr. 1453/2004 VAN DE COMMISSIE van 16 augustus 2004 tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen

Nadere informatie

FAQ ADDITIEVEN (JUNI 2016)

FAQ ADDITIEVEN (JUNI 2016) FAQ ADDITIEVEN (JUNI 2016) 1. Welke procedure moet gevolgd worden om een vergunning te verkrijgen voor een nieuw additief of voor een nieuwe toepassing van een additief? 2. Hoe moet een additief of voormengsel

Nadere informatie

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1

TRA 3355 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [3355] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 55 Kritische voedermiddelen - VERPAKKING EN ETIKETTERING (INCLUSIEF HANDELSNORMEN) [55] v C: conform

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... TRA 25 Kritische voedermiddelen: Inspectie etikettering en verpakking [25] v C : conform

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.1.2017 NL L 13/167 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/59 VAN DE COMMISSIE van 14 december 2016 betreffende vergunningen voor 1,1-dimethoxy-2-fenylethaan, fenethylformiaat, fenethyloctanoaat, fenethylisobutyraat,

Nadere informatie

17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5

17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5 17.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 219/5 VERORDENING (EU) Nr. 744/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 augustus 2012 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 66/4 NL UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/429 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2017 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Aspergillus aculeatinus

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17677/12 DENLEG 121 SAN 329 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 7 december 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 8.6.2017 L 145/13 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/962 VAN DE COMMISSIE van 7 juni 2017 tot intrekking van de vergunning voor ethoxyquine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2005R1811 NL 10.11.2014 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1811/2005 VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

L 172/14 Publicatieblad van de Europese Unie

L 172/14 Publicatieblad van de Europese Unie NL L 172/14 Publicatieblad de Europese Unie 25.6.2013 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 601/2013 VAN DE COMMISSIE 24 juni 2013 tot verlening een vergunning voor kobalt(ii)acetaat-tetrahydraat, kobalt(ii)carbonaat,

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/01/2012

Gearchiveerd op 09/01/2012 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... TRA 220 Mengvoeders - Inspectie etikettering en verpakking [220] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven. Soep, vleesextract en bouillon

Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven. Soep, vleesextract en bouillon Warenwetregeling gebruik levensmiddelenadditieven in soep, vleesextract en bouillon VWS 5 januari 1996/nr. DGVgz/VVP/L 952909 De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel

Nadere informatie

HONDENVOEDING DROOG Puppy brokjes Small / Medium breed

HONDENVOEDING DROOG Puppy brokjes Small / Medium breed Puppy brokjes Small / Medium breed 401000 Chicken S&M puppy 2 kg 3 19.99 401001 Chicken S&M puppy 7.5 kg 1 54.99 Samenstelling / Ingrediënten: Kip 67% (gedroogd kippen vlees), kippen paté 8%, aardappelzetmeel

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 7.2.2015 L 31/11 VERORDENING (EU) 2015/186 VAN DE COMMISSIE van 6 februari 2015 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 137/9

Publicatieblad van de Europese Unie L 137/9 25.5.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 137/9 VERORDENING (EG) Nr. 780/2006 VAN DE COMMISSIE van 24 mei 2006 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 22.8.2017 NL L 216/1 II (Niet-wetgevingshanlingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1490 VAN DE COMMISSIE van 21 augustus 2017 tot verlening van een vergunning voor mangaan(ii)chlori-tetrahydraat,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 4 oktober 2012 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 15.1.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 11/75 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 tot vaststelling van richtsnoeren voor het onderscheid tussen voedermiddelen, toevoegingsmiddelen,

Nadere informatie

Kwaliteit middelen en dosering

Kwaliteit middelen en dosering Kwaliteit middelen en dosering Aanmaken product Meng de inhoud van het sachet in 0,5 liter water (kamertemperatuur) Verdun tot 2 liter water Dosering opgelost product via Ultra Low Volume: 10-50 ml/behandelde

Nadere informatie

Inkuilmanagement. dé specialist voor land- en tuinbouw

Inkuilmanagement. dé specialist voor land- en tuinbouw Inkuilen 2 e snede Inkuilmanagement Inkuilmanagement t.b.v. het voorkomen van broei en het verbeteren van de rantsoenefficiëntie. Ruwvoer is droog broei Ruwvoer heeft minder eiwit en meer suiker meer broei

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 1.12.2015 L 314/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN (EU) 2015/2203 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2015 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten

Nadere informatie

AT-10. Beheersing Salmonella. Ver BT-12 v0.12

AT-10. Beheersing Salmonella. Ver BT-12 v0.12 AT-10 Ver 1.2 Beheersing Salmonella 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring Reden van revisie Draagwijdte van de revisie Uiterste datum van toepassing 0.0 03/07/2008 Vereenvoudiging

Nadere informatie

www. Sanatan Dharm. Net

www. Sanatan Dharm. Net www. Sanatan Dharm.net Inleiding 2 Vegetarische 3 Niet-vegetarische 4 Twijfelgevallen 5 Additieven afkomstig van eieren 6 Inleiding Deze brochure geeft u een overzicht van additieven die door de Europese

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 29.6.2017 L 166/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1145 VAN DE COMMISSIE van 8 juni 2017 betreffende het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Toverkaas pesto Italiano (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 16:41:41

Toverkaas pesto Italiano (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 16:41:41 Toverkaas pesto Italiano (Oliva) Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 13022017, 16:41:41 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep Bekend

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (13.12) (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 7 december 2012 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D021997/02. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 september 2012 (10.09) (OR. en) 13486/12 DE LEG 81 AGRI 555 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2012 aan: de heer Uwe CORSEPIUS, secretaris-generaal

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 29.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 277/2012 VAN DE COMMISSIE van 28 maart 2012 tot wijziging van de bijlagen I en II

Nadere informatie

2008R0889 NL 10.04.2011 004.001 95

2008R0889 NL 10.04.2011 004.001 95 2008R0889 NL 10.04.2011 004.001 95 BIJLAGE VIII M1 Bepaalde producten en stoffen voor gebruik bij de vervaarding verwerkte biologische, gist en gistproducten als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder a),

Nadere informatie

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30 Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 08072014, 14:10:30 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees

Nadere informatie

Premium DOG- & CAT Food

Premium DOG- & CAT Food food Natural food Natural food l Natural food Natural food Natura Premium DOG- & CAT Food Premium DOG- & CAT Food NATURAL FOOD www.basto.nl food Natural food Natural food l Natural food Natural food Natura

Nadere informatie

Speciaal voor actieve stadshonden URBAN LIFE LIFESTYLE HEALTH NUTRITION. Gezondheidsvoeding voor iedere levensstijl LIFESTYLE HEALTH NUTRITION

Speciaal voor actieve stadshonden URBAN LIFE LIFESTYLE HEALTH NUTRITION. Gezondheidsvoeding voor iedere levensstijl LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Speciaal voor actieve stadshonden URBAN LIFE LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Gezondheidsvoeding voor iedere levensstijl LIFESTYLE HEALTH NUTRITION 2 Is mijn hond een echte stadshond? Mijn hond gaat met me mee:

Nadere informatie

Tapenade Oude kaas (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 16:04:13

Tapenade Oude kaas (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 16:04:13 Tapenade Oude kaas (Oliva) Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 14032017, 16:04:13 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep Bekend oneigenlijk

Nadere informatie

BIJLAGE A. MILIEUCRITERIA A1. MATERIALEN

BIJLAGE A. MILIEUCRITERIA A1. MATERIALEN bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 302 van 12/11/98 BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 2 oktober 1998 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire

Nadere informatie

Van Hove FINE FOOD BROKER. Netto gewicht SPR

Van Hove FINE FOOD BROKER. Netto gewicht SPR Productnaam: Maple siroop quart 946ml Leverancier: R. Van Hove NV Productomschrijving: ahornsiroop Artikelnummer Bruto Netto Uitgelekt Barcode (EAN) SPR1314 051214200328 Intrastatcode: Land van oorsprong:

Nadere informatie

RICHTLIJN 2008/38/EG VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2008 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel

RICHTLIJN 2008/38/EG VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2008 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel 2008L0038 NL 12.11.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2008/38/EG VAN DE COMMISSIE van 5 maart

Nadere informatie

ORAL BAR VOOR DE HOND

ORAL BAR VOOR DE HOND ORAL BAR VOOR DE HOND Voor honden tot 10kg Voor honden vanaf 10kg Speciale structuur, vorm en grootte afgestemd op het gebit van kleine honden. Speciale structuur, vorm en grootte afgestemd op het gebit

Nadere informatie

Catfood. Product-informatie. een product van. goed voor dieren

Catfood. Product-informatie. een product van. goed voor dieren Catfood Product-informatie 2013 een product van goed voor dieren Algemeen Wij van Natural Health willen ons onderscheiden op de markt door de keuze van speciale grondstoffen. Consumenten kiezen het voer

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3662/1/03 REV 1 DENLEG 5 CODEC 1140

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3662/1/03 REV 1 DENLEG 5 CODEC 1140 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 22 december 2003 (OR. en) 2002/0274(COD) LEX 472 PE-CONS 3662/1/03 REV 1 DEEG 5 CODEC 1140 RICHTLIJN 2003/114/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel

2. Vleeshandel, vleesvervoer, vleesbereiding en vishandel Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Detailhandel in De detailhandel in levensmiddelen levensmiddelen overeenkomstig

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

RICHTLIJN 2008/38/EG VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2008 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel

RICHTLIJN 2008/38/EG VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2008 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel 2008L0038 NL 13.12.2010 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2008/38/EG VAN DE COMMISSIE van 5 maart

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

Eindproductspecificatie CARRE CONFITUREN 22 g / stuk (diepvries)

Eindproductspecificatie CARRE CONFITUREN 22 g / stuk (diepvries) 1 ) ALGEMENE PRODUCTGEGEVENS PRODUCTNAAM : Carré confituren 22 g / stuk (diepvries) PRODUCTOMSCHRIJVING : vierkant gebakje bestaande uit bodem en een raster van bladerdeeg en gevuld met abrikozenconfituur

Nadere informatie

Pesto Italiano (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:15:45

Pesto Italiano (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:15:45 Pesto Italiano (Oliva) Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 12012017, 15:15:45 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep Bekend oneigenlijk

Nadere informatie

Dogscare. Buys Ballotstraat 18 4462 AP Goes 0113-213455 info@dogscare.nl K.v.K. 22060497

Dogscare. Buys Ballotstraat 18 4462 AP Goes 0113-213455 info@dogscare.nl K.v.K. 22060497 Dogscare Buys Ballotstraat 18 4462 AP Goes 0113-213455 info@dogscare.nl K.v.K. 22060497 D a t a s h e e t DOG LOVERS GOLD Ingrediënten: Alle geselecteerde ingrediënten van de allerhoogste kwaliteit zijn.

Nadere informatie

# Olijven baby konings knoflook 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 11:36:37

# Olijven baby konings knoflook 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 11:36:37 # Olijven baby konings knoflook 150 (Oliva) Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 15032017, 11:36:37 Specificatie Algemeen Productnaam Olijven baby konings

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Dienst Pesticiden en Meststoffen Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding (DG4) Goedkeuring van een basisstof voor

Nadere informatie

Produktspecificatie. Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE

Produktspecificatie. Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE Artikelbenaming 1090374-001 KEURSLAGERS TOMATENSAUS FINESSE Handelsbenaming kruidensaus Ingrediënten (in afnemende volgorde) water, tomaten, sacharose, gemodificeerd maïszetmeel: geacetyleerd dizetmeeladipaat

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

VERORDENINGEN. L 154/12 Publicatieblad van de Europese Unie

VERORDENINGEN. L 154/12 Publicatieblad van de Europese Unie L 154/12 Publicatieblad van de Europese Unie 15.6.2012 VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 505/2012 VN DE COMMISSIE van 14 juni 2012 houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Wat zit er in uw eten (Uittreksel)

Wat zit er in uw eten (Uittreksel) Wat zit er in uw eten (Uittreksel) Pag. 1/13 Wat zit er in uw eten (Uittreksel) http://www.bouillonmagazine.nl/estoffen.php http://www.bol.com/nl/../wat-zit-er-in-uw-eten/.. Overzicht lijst Legenda Groen

Nadere informatie

Vleeswaren: leidt het verbod op nitriet tot toename problemen thermofielen?

Vleeswaren: leidt het verbod op nitriet tot toename problemen thermofielen? Vleeswaren: leidt het verbod op nitriet tot toename problemen thermofielen? De impact van wetgeving op het additievengebruik bij vleesbereidingen en vleesproducten. Ing. Henk Rietveld Ir. Cees van Elst

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2013 (OR. en) 13128/13 DENLEG 98. BEGELEIDENDE NOTA de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2013

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2013 (OR. en) 13128/13 DENLEG 98. BEGELEIDENDE NOTA de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2013 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2013 (OR. en) 13128/13 DENLEG 98 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 22 augustus 2013 aan: Nr. Comdoc.: D027808/03 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 25 september 2008 (OR. en) 2007/0102 (COD) PE-CONS 3667/08 AGRILEG 137 CODEC 989 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector

Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Omzendbrief betreffende de registratie, de toelating en de erkenningen van inrichtingen uit de diervoedersector Huidige versie 1 Kenmerk PCCB/S1/637117

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum januari 2017 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document D038011/03 - Bijlage 1.

Hierbij gaat voor de delegaties document D038011/03 - Bijlage 1. Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) 7159/15 ADD 1 DEEG 36 AGRI 120 SAN 69 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 11 maart 2015 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 138/5

Publicatieblad van de Europese Unie L 138/5 1.6.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 138/5 VERORDENING (EG) Nr. 833/2005 VAN DE COMMISSIE van 31 mei 2005 tot verlening van een permanente vergunning voor toevoegingsmiddelen in diervoeding (Voor

Nadere informatie

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016

Titel Feedban Nummer DV-01 Datum juli 2016 Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Contactpersoon T 088 223 33 33 F 088 223 33 34 info@nvwa.nl Titel Feedban Nummer DV-01 Om de verspreiding van BSE en soortgelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8768 10 juni 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 juni 2010, nr. 127994, houdende

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

# Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:10:01

# Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:10:01 # Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 14042017, 15:10:01 Relevante wetgeving Specificatie Algemeen Productnaam Olijven

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP 1.1 Identificatie van het preparaat: 200 ml 1.2 Identificatie van de vennootschap/onderneming:

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Bio, goed voor de natuur, goed voor ons

Bio, goed voor de natuur, goed voor ons Bio, goed voor de natuur, goed voor ons Certisys BE-BIO-01 VOOR GEVOGELTE ACTI KUIKEN [438000000] Volledig voeder voor kuikens in de vorm van meel, geproduceerd volgens Acti Kuiken bestaat uit 100% plantaardige

Nadere informatie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie Vitaminen Definitie Vitaminen zijn essentiële organische voedingsstoffen, die in tegenstelling tot andere voedingsstoffen (koolhydraten, vetten, eiwitten) geen energie of bouwstoffen leveren, maar die

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CNSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CNSLEG: 2003R1334 02/12/2003 Aantal bladzijden: 7 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

ASSORTIMENT MINI TAFELBROODJES, 60 g

ASSORTIMENT MINI TAFELBROODJES, 60 g Product informatie Artikelnummer Verkoopsomschrijving 22021 ASSORTIMENT MINITAFELBROODJES voorgebakken en diepgevroren. Deeg: 100% Ingrediëntenlijst 1. Witte minipiccolo: bloem: TARWE, ROGGE, TARWEmout;

Nadere informatie

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41 Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 10022015, 10:39:41 Specificatie Algemeen Productnaam Toverkaas prei Artikelnummer Doelgroep Voor iedereen

Nadere informatie

C.V.I. 2.12 Additieven en kleurstoffen

C.V.I. 2.12 Additieven en kleurstoffen 2 HULPSTOFFEN 2.12 ADDITIEVEN EN KLEURSTOFFEN Auteurs : Ing. J.A.M. Verhoeven Ing. P. D. Eusman Ing. T.J. Verkleij Foodfocus Vaessen Schoemaker TNO Kwaliteit van Leven Boxtel Deventer Zeist maart 2005

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Veiligheidsinformatieblad voor producten volgens de EG-richtlijn 91/155 EEG Datum: Januari 2004 Blad 7/1 KB TERRAS-NET Conc. 1) Identificatie van het product en van het bedrijf.

Nadere informatie

Product specificatie. SANADUR /BOT/1,25kg Algemene informatie. 2. Gebruik/dosering. 3. Sensorische gegevens. 4.

Product specificatie. SANADUR /BOT/1,25kg Algemene informatie. 2. Gebruik/dosering. 3. Sensorische gegevens. 4. 1. Algemene informatie Artikelnummer: Productbenaming: Additief Productbeschrijving: Sanadur 2. Gebruik/dosering Aanbevolen dosering: 10 g/kg 3. Sensorische gegevens Smaak: Geur: Kleur: Textuur: zoet zoetig

Nadere informatie

1 Regionaliteit. Nieuwe wetgeving bio veevoeder van kracht

1 Regionaliteit. Nieuwe wetgeving bio veevoeder van kracht Nieuwe wetgeving bio veevoeder van kracht 1/ Sinds 18 juni is de nieuwe wetgeving rond biologisch veevoeder van kracht. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste verschillen met de vroegere

Nadere informatie

Ondersteuning van de nieren bij kat en hond

Ondersteuning van de nieren bij kat en hond Ondersteuning van de nieren bij kat en hond Veterinary Diet DE NIEREN BIJ KAT EN HOND Nieraandoeningen komen relatief vaak voor bij katten en honden. Hoewel ook jonge katten en honden last kunnen hebben

Nadere informatie

Van Hove FINE FOOD BROKER. Netto gewicht. CHP5258 1,15 kg 0,75 kg 3332290101011

Van Hove FINE FOOD BROKER. Netto gewicht. CHP5258 1,15 kg 0,75 kg 3332290101011 Productnaam: Leverancier Productomschrijving: Azijn champagne 75cl R. Van Hove NV Artikelnummer Bruto Netto Uitgelekt Barcode (EAN) CHP5258 1,15 kg 0,75 kg 3332290101011 R. VAN HOVE N.V./S.A INDUSTRIESTRAAT

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 2001L0015 10/02/2004 Aantal bladzijden: 9 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Verse kruidendip. Telefoon Versie , 15:57:33

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Verse kruidendip. Telefoon Versie , 15:57:33 Toverkaas prei (Oliva) Verse kruidendip Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 02012017, 15:57:33 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep

Nadere informatie

INKUILMANAGEMENT GRAS

INKUILMANAGEMENT GRAS INKUILMANAGEMENT GRAS iperen.com GEZOND RUWVOER Iedere boer weet dat goed en gezond ruwvoer belangrijk is voor probleemloos melken en een goede melkproductie. Ruwvoer afkomstig van 5 tot 1 hectare gras-

Nadere informatie

ANALLERGENIC DIET VOOR DE HOND

ANALLERGENIC DIET VOOR DE HOND ANALLERGENIC DIET VOOR DE HOND Bij de behandeling van voedselovergevoeligheid zal uw dierenarts uw hond een speciale dieetvoeding voorschrijven. Royal Canin Anallergenic Diet is speciaal ontwikkeld voor

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 61 Fabrikant van voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, voedingsmiddelen voor zuigelingen of

Nadere informatie