Nr. Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode Intern referentienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Materiaal of product Verrichting / Onderzoeksmethode Intern referentienummer"

Transcriptie

1 TLR Technisch Laboratorium B.V. Veevoedergrondstoffen en veevoeders: Fysisch chemische en instrumentele analyses 1 Diervoeders Bepalen het gehalte aan vocht (4 uur drogen bij 103 C); 2 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan vocht (4 uur drogen bij 103 C); TL312.01A conform EG 152/2009 Bijlage III-A conform VDLUFA III (3.1) TL312.01A 3 Graan, bloem, grutten en gries 4 Overige diervoeders en 5 Mengvoeders met een gehalte aan sacharose en lactose meer dan 4% en mengvoeders met meer dan 25% minerale zouten met kristalwater 6 Overige diervoeders en 7 Enkelvoudige diervoeders plantaardige oorsprong 8 Overige diervoeders en Bepalen het gehalte aan vocht (2 uur drogen bij 130 C); Bepalen het gehalte aan vocht (2 uur drogen bij 130 C); Bepalen het gehalte aan vocht (bij 80 C in een vacuüm-droogstoof); Bepalen het gehalte aan vocht (bij 80 C in een vacuüm-droogstoof); Bepaling het gehalte aan ruw vet (directe extractie); (Soxtherm) Bepalen het gehalte aan ruw vet (directe extractie); TL312.01C conform EG 152/2009 Bijlage III-A conform VDLUFA III (3.1) TL312.01C TL312.01D TL312.01B conform EG 152/2009 Bijlage III-A conform VDLUFA III (3.1) TL312.01D TL312.01B TL312.02A gelijkwaardig aan EG152/2009 Bijlage III-H, methode A gelijkwaardig aan VDLUFA III (5.1.1) methode A TL312.02A Deze bijlage is goedgekeurd door: Ir. J.C. der Poel Algemeen Directeur Raad voor Accreditatie Pagina 1 17

2 TLR Technisch Laboratorium B.V. 9 Enkelvoudige diervoeders dierlijke oorsprong, alle mengvoeders en producten waarbij het vetgehalte niet zonder zure hydrolyse verkregen kan worden 10 Overige diervoeders en Bepalen het gehalte aan vet (na zure hydrolyse); Bepalen het gehalte aan vet (na zure hydrolyse); TL312.02B conform EG 152/2009 Bijlage III-H, methode B conform VDLUFA III (5.1.1), methode B TL312.02B 11 Diervoeders Bepalen het gehalte aan ruw eiwit; titrimetrie 12 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan ruw eiwit; titrimetrie 13 Sojabonen en sojaproducten Bepalen Protein Dispersibility Index (PDI); titrimetrisch TL312.03A gelijkwaardig aan EG 152/2009 Bijlage III-C gelijkwaardig VDLUFA III (4.1.1) TL312.03A TL312.03B conform AOCS Official method Ba Diervoeders en Bepalen het gehalte aan ruwe celstof; TL312.04A conform NEN-EN-ISO 6865 gelijkwaardig aan EG 152/2009 Bijlage III-I gelijkwaardig VDLUFA III (6.1.1) 15 Bepalen het gehalte aan ruwe celstof volgens GAFTA; 16 Diervoeders Bepalen het gehalte aan ruwe as; 17 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan ruwe as; 18 Diervoeders Bepalen het gehalte aan zetmeel; polarimetrie 19 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan zetmeel; polarimetrie TL312.04B gelijkwaardig aan GAFTA 10:0 TL conform EG 152/2009 Bijlage III-M conform VDLUFA III (8.1) TL TL312.06A gelijkwaardig aan EG 152/2009 Bijlage III-L gelijkwaardig aan VDLUFA III (7.2.1) TL312.06A Raad voor Accreditatie Pagina 2 17

3 TLR Technisch Laboratorium B.V. 20 Diervoeders Bepalen het gehalte aan suikers; titrimetrie 21 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan suikers; titrimetrie 22 Diervoeders Bepalen het gehalte aan in zoutzuuronoplosbare as (zand/silica); 23 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan in zoutzuuronoplosbare as (zand/silica); TL conform EG 152/2009 Bijlage III-J conform VDLUFA III (7.1.1) TL TL conform EG 152/2009 Bijlage III-N TL Oliën en vetten plantaardige en dierlijke herkomst 25 Oliën en vetten plantaardige en dierlijke herkomst 26 Oliën en vetten plantaardige en dierlijke herkomst 27 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën Bepaling zuurgetal en zuurgehalte (FFA); titratie Bepalen vocht en vluchtige bestanddelen; Bepaling het joodgetal; titrimetrisch Bepalen het verzepingsgetal TL conform ISO 660 conform NEN-EN TL conform NEN-EN-ISO 662 TL conform ISO 3961 conform NEN-EN TL conform NEN-EN-ISO Sojaproducten Bepalen urease-activiteit; titrimetrie TL conform EG 71/ Overige diervoeders en Bepalen urease-activiteit; titrimetrie TL Diervoeders Bepalen het gehalte aan lactose; titrimetrie 31 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan lactose; titrimetrie TL conform EG 152/2009 Bijlage III-K TL Groenten en groenteproducten Bepalen nitraat met behulp de ionchromatograaf TL conform NEN-EN Raad voor Accreditatie Pagina 3 17

4 TLR Technisch Laboratorium B.V. 33 Fruit Bepalen nitraat met behulp de ionchromatograaf TL (uitvoering conform NEN-EN ) 34 Granen: tarwe en rogge en de hieruit bereide bloem Bepalen valgetal (Hagberg-Perten) TL conform NEN-EN-ISO Diervoeders Bepalen het gehalte aan blauwzuur (cyanide / waterstofcyanide); titrimetrie 36 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan blauwzuur (cyanide / waterstofcyanide); titrimetrie 37 Diervoeders Bepalen het gehalte aan totaal fosfor (P); spectrofotometrie 38 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan totaal fosfor (P); spectrofotometrie TL conform EG 71/250 TL TL conform EG 152/2009 Bijlage III-P TL Diervoeders en Bepalen het gehalte aan ijzer (Fe); AAS TL412.02C gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO Diervoeders Bepalen het gehalte aan kalium (K) en natrium (Na); AAS 41 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan kalium (K) en natrium (Na); AAS TL412.02A gelijkwaardig aan EG 71/250 TL412.02A 42 Diervoeders en Bepalen het gehalte aan calcium (Ca) en magnesium (Mg); AAS TL412.02B gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO Diervoedergrondstoffen, diervoeders en biomassa (hout, reststoffen voedings- en genotmiddelenindustrie t.b.v. energieopwekking) Bepalen het gehalte aan koper (Cu), mangaan (Mn) en zink (Zn); AAS 44 Bepalen het gehalte aan kwik (Hg); kwik-analyseapparaat 45 Voedingsmiddelen: zeewier Bepaling het gehalte aan anorganische arseen (As); hydridegeneratie atomaire absorptie spectrometrie (HGAAS) na zuurextractiemethode TL412.02C gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 6869 hout: TL (=Hg) TL412.01B conform NEN EN Raad voor Accreditatie Pagina 4 17

5 TLR Technisch Laboratorium B.V. 46 Oliën en vetten, gewassen 1,, diervoeders en biomassa (hout, reststoffen de voedings- en genotmiddelenindustrie t.b.v. energieopwekking) Bepalen het gehalte aan chroom (Cr); AAS TL412.02D 47 Voedingsmiddelen Bepalen het gehalte aan diverse metalen; na ontsluiting (HNO 3 ) en ICP-MS Cd, Pb, As 48 Bepalen het gehalte aan metalen; na ontsluiting (HNO 3 ) en ICP-MS V, Co, Ni TL ontsluiting: conform NEN-EN analyse: conform NEN-EN TL ontsluiting: conform NEN-EN analyse: 49 Diervoeders, Bepalen het gehalte aan metalen; na ontsluiting (HNO 3 ) en ICP-MS Cd, Pb, As, V, Co, Ni TL ontsluiting: analyse: 50 Bepalen het gehalte aan fluoride (F) en chloride (Cl); ionchromatografie 51 Granen, groenten en fruit Bepaling opgeloste bromide anionen; vloeistof-ionchromatografie TL TL (analyse conform EN ) gelijkwaardig aan NEN-EN Levensmiddelen, diervoeders en 53 Diervoeders en Bepaling natrium (Na), kalium (K), magnesium (Mg), zink (Zn), calcium (Ca), fosfor (P), mangaan (Mn), zwavel (S), aluminium (Al), ijzer (Fe), koper (Cu), chroom (Cr); ICP-MS Bepaling kwik (Hg); Kwikanalyser TL TL gelijkwaardig aan NEN EN Levensmiddelen Bepaling kwik (Hg); Kwikanalyser TL gelijkwaardig aan NEN EN Diervoedergrondstoffen Bepaling fluoride inhoud na zoutzuurbehandeling; ionselectieve electrode (ISE) TL conform NEN-EN Raad voor Accreditatie Pagina 5 17

6 TLR Technisch Laboratorium B.V. 56 Oliehoudende zaden Bepalen het gehalte aan bestrijdingsmiddelen (pesticiden); LC- MS/MS Bupirimaat Indoxacarb Carbaryl Carbendazim Carbofuran Carboxin Cyprodinil Dimefuron Imazalil Acrinathrin Chlorfluazuron Diflubenzuron Fipronil Fluazinam Flucloxuron (E+Z) Fludioxinil Linuron Metalaxyl Methomyl Monocrotophos Omethoaat Prochloraz Thiabendazol Flufenoxuron Hexaflumuron Lufenuron Noviflumuron Teflunezuron Triflumuron TL Peperkorrels en gemalen peperkorrels 58 Vetarme gewassen 1 en oliehoudende zaden Bepalen het gehalte aan bestrijdingsmiddelen (pesticiden); LC- MS/MS Carbaryl Metalaxyl Carbendazim Carbofuran Carboxin Imazalil Methomyl Monocrotophos Omethoaat Thiabendazole Bepalen het gehalte aan bestrijdingsmiddelen (pesticiden); GPC-LC- LVI-GCMS a-endosulfan a-hch Alachlor Aldrin Anthrachinon Atrazine Azinphos-ethyl Azinphos-methyl b-endosulfan b-hch Bifenox Bifenthrin Bromacil Bromophos-ethyl Bromophos-methyl Dieldrin Dimethoate Diphenylamine Disulfoton Endosulfansulfaat Endrin EPN Esfenvaleraat Ethion Ethoprophos Etrimphos Fenarimol Fenitrothion Fenpropathrin Fenthion TL TL : (extractie: conform NEN EN , clean up:, analyse: conform NEN EN ) Raad voor Accreditatie Pagina 6 17

7 TLR Technisch Laboratorium B.V. Broompropylaat Buprofezin Chloorbenzilaat Chloorbufam Chloorfenvinphos Chloormephos Chloorpropham Chloorpyriphos-ethyl Chloorpyriphos-methyl Chloorthalonil Chloridazon Chloroneb Cis-Chloordaan Cyanazine Cyanophenphos Cyfluthrin Cyhalothrin Cypermethrin d-hch Diallate Diazinon Dichlofluanide Dichlorvos Phosalone Phosphamidon Piperonyl-butoxide Pirimiphos-ethyl Pirimiphos-methyl Procymidon Profenophos Prometryn Propagite Propham Propoxur Propyzamide g-hch Heptachloor Heptachloor(endo)epoxide Heptenophos Hexachloorbenzeen Hexazinon Isodrin Malathion Metazachloor Methoxychloor Metolachloor Mevinphos Nonachloor-cis Nonachoor-trans o,p-ddd o,p-dde o,p-ddt p,p-ddd p,p-dde p,p-ddt Parathion-ethyl Parathion-methyl Permethrin Pyrifenox Simazine Sulfoteb Tecnazeen Terbutryn Tetradifon Thiometon Trans-Chloordaan Triallaat Triazophos Trifuralin Vinclozolin Raad voor Accreditatie Pagina 7 17

8 TLR Technisch Laboratorium B.V. 59 Diervoeders,, vetarme gewassen 1, oliehoudende zaden, vetten en oliën Bepalen het gehalte aan PAK s en PCB s; GPC-LC-LVI-GCMS Naphtalene PCB 28 Phenantrene PCB 52 Antracene PCB 101 Fluoranthene PCB 118 Chrysene PCB 153 Acenaphtene PCB 138 Acenaphthylene PCB 180 Fluorene Som benzo(k)- en benzo(b)fluoranthene Benzo(a)pyrene Benzo(ghi)perylene Benzo(a)anthracene Indeno(1,2,3-cd)pyrene Pyrene Dibenzo(a,h)antracene TL Gewassen 1 (uitgezonderd verse groenten), diervoeders, en premixen Bepalen het gehalte aan mycotoxinen; HPLC MS/MS Deoxynivalenol (DON) / Vomitoxine 3-acetyl-DON Fumonisin B1 Fumonisin B2 Aflatoxine B1 Aflatoxine B2 Aflatoxine G1 Aflatoxine G2 α-zearalenol β-zearalenol Diacetoxyscripenol (DAS) Zearalenon (ZEA) Ochratoxine A (OTA) Sterigmatocystin HT-2 Toxine T-2-Toxine TL Appels en appelproducten Bepalen gehalte aan patuline; HPLC- MS/MS 62 Kruiden en kruidenextracten Bepalen het gehalte aan kleurstoffen; HPLC-MS/MS Rhodamine B CAS Butter yellow CAS Fast Garnet GBC CAS Para Red CAS Toludine Red CAS Sudan Red G CAS Sudan Red7B CAS Sudan I CAS Sudan II CAS Sudan III CAS Sudan IV CAS TL TL Raad voor Accreditatie Pagina 8 17

9 TLR Technisch Laboratorium B.V. 63 Diervoeders, en melkpoeder 64 Diervoeders en Bepalen het gehalte aan melamine en cyanuurzuur; LC-MS/MS Bepalen dioxinen (PCDD s), dibenzofuranen (PCDF s), non-ortho-pcb s en mono-ortho PCB s; GC-HRMS Dibenzo-p-dioxinen (PCDD's): Non-ortho-PCB's 2,3,7,8-TCDD PCB 77 1,2,3,7,8-PeCDD PCB 81 1,2,3,4,7,8-HxCDD PCB 126 1,2,3,6,7,8-HxCDD PCB 169 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD Mono-ortho-PCB's OCDD PCB 105 PCB 114 Dibenzofuranen (PCDF's) PCB 118 2,3,7,8-TCDF PCB 123 1,2,3,7,8-PeCDF PCB 156 2,3,4,7,8-PeCDF PCB 157 1,2,3,4,7,8-HxCDF PCB 167 1,2,3,6,7,8-HxCDF PCB 189 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF TL TL512.10B conform NEN-EN conform EU 278/2012 Raad voor Accreditatie Pagina 9 17

10 TLR Technisch Laboratorium B.V. 65 Oliën en vetten plantaardige en dierlijke herkomst en eieren 66 Oliën en vetten plantaardige herkomst Bepalen dioxinen (PCDD s), dibenzofuranen (PCDF s), non-ortho-pcb s en mono-ortho PCB s; GC-HRMS Dibenzo-p-dioxinen (PCDD's): Non-ortho-PCB's 2,3,7,8-TCDD PCB 77 1,2,3,7,8-PeCDD PCB 81 1,2,3,4,7,8-HxCDD PCB 126 1,2,3,6,7,8-HxCDD PCB 169 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD Mono-ortho-PCB's OCDD PCB 105 PCB 114 Dibenzofuranen (PCDF's) PCB 118 2,3,7,8-TCDF PCB 123 1,2,3,7,8-PeCDF PCB 156 2,3,4,7,8-PeCDF PCB 157 1,2,3,4,7,8-HxCDF PCB 167 1,2,3,6,7,8-HxCDF PCB 189 1,2,3,7,8,9-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF Bepalen het gehalte aan minerale olie (C10-C40); GC-FID TL512.10B analyse conform NEN-EN en conform EG 252/2012 TL gelijkwaardig aan VVR-bundel diervoeder deel II OSP15 67 Bepalen het gehalte aan minerale olie (C10-C25); GC-FID 68 Diervoedergrondstoffen Bepalen het gehalte aan minerale olie (C10-C40); GC-FID 69 Vetarme gewassen Bepaling dithiocarbamaat- en thiuramdisulfide (als CS 2 ); gaschromatografische methode (GC-MS) TL (analyse: gelijkwaardig aan VVR-bundel diervoeder deel II OSP15) TL (analyse: gelijkwaardig aan VVR- bundel diervoeder deel II OSP15) TL conform NEN-EN Vetarme levensmiddelen plantaardige oorsprong 71 Diervoeders en Bepaling chloormequat en mepiquat; HPLC-MS/MS Bepaling chloormequat en mepiquat; HPLC-MS/MS TL conform NEN-EN TL (analyse: conform NEN-EN 15055) Raad voor Accreditatie Pagina 10 17

11 TLR Technisch Laboratorium B.V. Microbiologie 72 Diervoeders en voedingsmiddelen Bepalen het aantal Bacillus cereus bij 30 C; plaatmethode TL conform NEN-EN-ISO Bepalen het aantal β-glucuronidasepositieve Escherichia coli bij 44 C; plaatmethode TL conform NEN-ISO Aantonen Salmonella; grensreactie TL752.01A conform NEN-EN-ISO Aantonen Salmonella (grensreactie); Salmonella Rapid Test Oxoid 76 Aantonen Salmonella (grensreactie); Assurance GDS Salmonella, BioControl 77 Bepalen aëroob kiemgetal bij 30 C; plaatmethode 78 Bepalen het aantal Enterobacteriaceae bij 37 C; plaatmethode 79 Bepalen het aantal Enterobacteriaceae bij 37 C; Petrifilm, plaatmethode TL752.01B gelijkwaardig aan EN-ISO 6579: (AFNOR UNI 03/01-05/91) TL752.01D gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 6579: (AFNOR TRA 02/12-01/09) TL conform NEN-EN-ISO 4833 TL conform NEN ISO TL752.02B gelijkwaardig aan NEN-ISO : (AFNOR 3M 01/6-09/97) 80 Levensmiddelen en diervoeders 81 Diervoeders en voedingsmiddelen Het bepalen het aantal gisten en schimmels bij 25 o C, plaatmethode Bepalen het aantal gisten/schimmels bij 25 C; plaatmethode, voedingsbodem DG18- agar TL752.03C conform NEN ISO (producten met wateractiviteit >0,95) TL752.03B conform NEN ISO (producten met wateractiviteit 0,95) 82 Bepalen het aantal Staphylococcus aureus bij 37 C; plaatmethode 83 Bepalen het aantal Clostridium perfringens bij 37 C; plaatmethode 84 Bepalen melkzuurbacteriën bij 30 C; plaatmethode TL conform NEN-EN-ISO TL conform NEN-EN-ISO 7937 TL conform ISO Raad voor Accreditatie Pagina 11 17

12 TLR Technisch Laboratorium B.V. 85 Voedingsmiddelen (met uitzondering zuivelproducten en verse schaaldieren) Bepalen het aëroob kiemgetal bij 30 C in 48 uur, Petrifilm, telplaat TL752.04B gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 4833: (AFNOR 3M 01/1-09/89) 86 Voedingsmiddelen Bepalen het aantal ß-glucuronidasepositieve Escherichia coli bij 42 C; Petrifilm, plaatmethode TL752.06B gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO : (AFNOR 3M 01/08-06/01) 87 Voedingsmiddelen (met uitzondering verse schaaldieren) 88 Voedingsmiddelen en diervoeders 89 Vlees- en vleesproducten, aardappelen, groenten en fruit, zaden en bonen (uitgezonderd knoflook en citrusvruchten) Bepalen het aantal coliformen bij 37 C; Petrifilm, telplaat Bepalen het aantal Staphylococcus aureus bij 37 C; Petrifilm, plaatmethode Het aantonen Shigatoxine producerende Shigella en/of E. coli (STEC/EHEC) bacteriën; kwalitatieve real time PCRtechniek TL gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 4832: (AFNOR 3M 01/2-09/89A) TL752.09B gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO : (AFNOR 3M 01/09-04/03B) TL Grondstoffen, kruiden en bewerkte producten Allergenen in levensmiddelen Kwantitatieve bepaling gluten (gliadine maal 2); ELISA TL gelijkwaardig aan AOAC-methode Levensmiddelen De bepaling caseïne (grensreactie); ELISA TL eigenmethode Genetisch gemodificeerd voedsel en diervoerders 92 Enkelvoudige en zuivere grondstoffen (soja-, maïs-, rijst-, suikerbiet-, lijnzaad-, raapzaad-, aardappelproducten en katoen) Aantonen genetisch gemodificeerde gewassen (GGO); lightcycler instrument (PCR) TL752.07B 93 Sojaproducten Kwantitatieve analyse Roundup Ready Soya (GGO); lightcycler instrument (PCR) TL Raad voor Accreditatie Pagina 12 17

13 TLR Technisch Laboratorium B.V. Microscopie 94 Diervoedergrondstoffen en diervoeders Bepalen het gehalte aan steenschalen palm- en kokosproducten; TL Bepalen het gehalte aan Datura species; 96 Bepalen niet-producteigen bijmenging; 97 Bepalen het gehalte aan Ricinuszaadschillen; TL TL TL conform ISO Diervoeders Bepalen diermeel; microscopie TL conform EG 152/2009, Bijlage VI 99 Diervoedergrondstoffen Bepalen diermeel; microscopie TL (analyse conform EG Vaste brandstoffen: Fysisch/chemische parameters 152/2009, Bijlage VI) 100 Steenkool Bepalen het gehalte aan totaal vocht; 101 Bepalen het getal vrije zwelling (FSI) 102 Bepalen hardgrove grindability index (HGI); TL422.01B conform NEN-ISO 589, Method B1 TL conform NEN-ISO 501 TL conform ISO Vaste brandstoffen Bepalen het gehalte aan as; TL conform NEN-ISO Steenkool en cokes Bepalen het gehalte aan vluchtige bestanddelen; 105 Vaste brandstoffen Bepalen het gehalte aan koolstof (C), waterstof (H); element-analyser 106 Bepaling het gehalte aan stikstof (N); element-analyser 107 Bepalen het gehalte aan zwavel (S); element-analyser TL conform NEN-ISO 562 TL conform ASTM D 5373, conform NEN-ISO TL conform ASTM D 5373 gelijkwaardig met NEN-ISO TL Raad voor Accreditatie Pagina 13 17

14 TLR Technisch Laboratorium B.V. 108 Vaste brandstoffen Bepalen gehalte aan vocht in het analysemonster; 109 Bepalen de verbrandingswarmte en berekening de stookwaarde; de bomcalorimeter TL422.01A conform NEN-ISO TL conform NEN-ISO Monstervoorbehandeling vaste brandstoffen TL conform NEN-ISO 18283, conform NEN-ISO Biomassa (hout en reststoffen voedings- en genotsmiddelen industrie t.b.v. energieopwekking), vaste biobrandstoffen en vaste secundaire biobrandstoffen Monstervoorbehandeling biomassa TL conform NEN EN conform NEN EN Steenkool en cokes Bepalen het smeltverloop de as TL conform NEN-ISO Overige vaste brandstoffen Bepalen het smeltverloop de as TL Vaste brandstoffen Bepalen het gehalte aan fluoride (F) en chloride (Cl); ionchromatografie TL Vaste en secundaire biobrandstoffen, steenkool, cokes en vliegas Bepalen de assamenstelling; na verassen bij 815 o C, totale ontsluiting en ICP- MS Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, S, Ti, Fe, Mn TL Vaste biobrandstoffen en vaste secundaire biobrandstoffen Bepalen de metalen; na ontsluiting met HNO 3 en H 2 O 2 en ICP-MS Cd, Pb, As, V, Co, Ni TL ontsluiting en analyse: gelijkwaardig aan NEN-EN Bepaling kwik (Hg); Kwikanalyser TL conform NEN EN Vaste brandstoffen Bepaling kwik (Hg); Kwikanalyser TL conform ASTM D en gelijkwaardig aan ISO Raad voor Accreditatie Pagina 14 17

15 TLR Technisch Laboratorium B.V. 119 Biomassa (hout en reststoffen voedings- en genotsmiddelen industrie t.b.v. energieopwekking), vaste biobrandstoffen en vaste secundaire biobrandstoffen Bepalen het gehalte aan totaal vocht; TL422.01B conform NTA 8200, NEN-EN , NPR-CEN/TS Bepalen het gehalte aan vocht in het analysemonster; TL422.01A conform NTA 8200, NEN-EN , NEN-EN Bepalen gehalte aan as; TL conform NTA 8200, NEN-EN 14775, NEN-EN Bepalen het gehalte aan vluchtige bestanddelen; 123 Bepalen het gehalte aan koolstof (C), stikstof (N) en waterstof (H); elementanalyser 124 Bepalen het gehalte aan fluoride (F) en chloride (Cl); ionchromatografie 125 Bepalen het gehalte aan zwavel (S); element-analyser 126 Bepalen de verbrandingswarmte en berekening de stookwaarde; de bomcalorimeter TL conform NTA 8200, NEN-EN 15148, NEN-EN TL conform NTA 8200, NEN-EN 15104, NEN-EN TL conform NTA 8200 TL TL conform NTA 8200, NEN-EN 14918, NEN-EN Vliegas Bepalen de ph; potentiometrie TL Bepalen de fijnheid met behulp nat zeven; 129 Bepalen de L*a*b kleurruimte; colorimetrie 130 Bepalen minerale vulstoffen in bitumineuze mengsels: het bitumengetal; penetrometrie TL TL conform NEN-ISO TL conform NEN-EN Raad voor Accreditatie Pagina 15 17

16 TLR Technisch Laboratorium B.V. 131 Vliegas Bepalen het gehalte aan vrij calciumoxide; titrimetrie 132 Bepalen het gloeiverlies zonder correctie voor oxidatie sulfiden; TL conform NEN-EN TL conform EN Vaste biobrandstoffen en vaste secundaire biobrandstoffen Bepaling minst voorkomende elementen koper (Cu), mangaan (Mn), zink (Zn), chroom (Cr), molybdeen (Mo), antimoon (Sb), seleen (Se); ICP-MS TL gelijkwaardig aan NEN EN Bepaling minst voorkomende elementen barium (Ba) en ijzer (Fe); ICP-MS 135 Bepaling het totaal gehalte aan zwavel (S) en chloor (Cl); buisoven met IC 136 Bepaling het smeltverloop; karakteristieke temperatuurmethode 137 Bepaling de mechanische duurzaamheid (mechanical durability) pellets en briketten. Pellettester 138 Bepaling de bulkdichtheid (bulk density); standaard maatcilinder 139 Bepaling deeltjesgrootte-verdeling; vibratieschermmethode door gebruik zeefopeningen 3,15 mm en kleiner 140 Bepaling de deeltjesgrootteverdeling gedesintegreerde pellets; natte zeeftest 3,15 mm en kleiner TL (analyse conform NEN EN 15297) TL conform NEN EN TL432.01B conform NPR CEN/TS TL conform NEN EN Part 1 TL conform NEN EN TL272.05A conform NEN EN TL272.05B conform NEN EN conform NEN EN Bepaling lengte en diameter pellets TL conform NEN EN Overige pellets Bepaling lengte en diameter pellets TL (analysemethode conform NEN EN 16127) Raad voor Accreditatie Pagina 16 17

17 TLR Technisch Laboratorium B.V. Flexibele scope 143 Vetarme gewassen 1 Bepalen het gehalte aan bestrijdingsmiddelen (pesticiden); LC- MS/MS 144 Vetarme gewassen 1 Bepalen het gehalte aan bestrijdingsmiddelen (pesticiden); LVI-GC- MS/MS TL TL : (clean up: extractie en analyse: conform NEN EN 15662) 1 : Onder gewassen wordt verstaan: levensmiddelen- en diervoeders plantaardige herkomst. Raad voor Accreditatie Pagina 17 17

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-09-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-08-2015

Deze bijlage is geldig van: 22-10-2015 tot 01-09-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-08-2015 van NofaLab B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Jan van Galenstraat 51 3115 JG Schiedam Nederland Jan van Galenstraat 41 3115 JG Schiedam Nederland Monsterneming

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Bankwerkerstraat 16 3077 MB Rotterdam Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Groenten, fruit en kruiden Monstername t.b.v. residumonitoring

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: egistratienummer: L 059 van TL Technisch Laboratorium otterdam B.V. Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Bankwerkerstraat 16 3077 MB otterdam Nederland Locatie

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 10-12-2014 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 25-11-2014 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 07-12-2016 tot 01-02-2020 Vergt bijlage d.d.: 14-04-2016 Bankwerkerstraat 16 3077 MB Rotterdam Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 03-03-2015 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 19-02-2015 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van NofaLab B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Jan van Galenstraat 51 3115 JG Schiedam Nederland Jan van Galenstraat 41 3115 JG Schiedam Nederland Monsterneming

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 29-02-2016 tot 01-03-2018 Vergt bijlage d.d.: 22-06-2015 Leeuwarderstraatweg 129 8441 PK Heerenveen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater en koelwater Het

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : TLR Technisch Laboratorium Rotterdam B.V. Postadres : Postbus 91244 3007 ME Rotterdam Bezoekadres : Bankwerkerstraat 16, 3077

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Jan van Galenstraat 51 3115 JG Schiedam Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Locatie Afkorting Hoofdlocatie Jan van Galenstraat 51 3115 JG Schiedam Nederland

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Akkermaalsbos 2 6708 WB Wageningen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Organische verrichtingen 1 Melkvet Detectie vreemde vetten in melkvet door analyse

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van NutriControl B.V. N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische verrichtingen 1. Diervoeders,, 2. Diervoeders, 3.

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Akkermaalsbos 2 6708 WB Wageningen Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Organische verrichtingen 1 Melkvet Detectie vreemde vetten in melkvet door analyse

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Nutreco Nederland B.V. Veerstraat 38 5831 JN Boxmeer Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische verrichtingen 1 Diervoeders 1, premixen/ en concentraten

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Mérieux NutriSciences Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Deze bijlage is geldig : 21-05-2015 tot 01-06-2017 Vergt bijlage d.d.: 03-03-2015 N.C.B.- laan 52 5462 GE Veghel Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Nat-chemische

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 27 04 2010 tot 01 06 2014 Vergt bijlage d.d.: 01 04 2009 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012

Deze bijlage is geldig van: 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2012 Deze bijlage is geldig : 12-12-2012 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 12-11-2012 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek conform NEN 6265 b Monstername ten

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010

Deze bijlage is geldig van: 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vervangt bijlage d.d.: 16-11-2010 Deze bijlage is geldig : 25-02-2011 tot 01-02-2012 Vergt bijlage d.d.: 16-11-2010 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van ROBA Laboratorium B.V. Florijn 4 5751 PC Deurne Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Microbiologie 1 Voedingsmiddelen* en 2 Voedingsmiddelen* en 3 Voedingsmiddelen*

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Tata Steel IJmuiden B.V. Wenckebachstraat 1 1951 JZ Velsen-Noord Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Preparatie a IJzererts Preparatie t.b.v. IVN 1009,

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011

Deze bijlage is geldig van: 08-05-2012 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 21-12-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water Monstername ten behoeve microbiologische analyses LOGI003W conform ISO 19458 c Zwembadwater

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pieter Stuyvesantweg 1 8837 AC Leeuwarden Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming A Melk en producten B Oppervlakken C Kaas D Oppervlakken E

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8768 10 juni 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 juni 2010, nr. 127994, houdende

Nadere informatie

Vochtgehalte FOSFA FAPAS / Olie /

Vochtgehalte FOSFA FAPAS / Olie / OPGELET Alle informatie die via dit formulier wordt gecommuncieerd is onder de verantwoordelijkheid van het laboratorium. OVOCOM publiceert de gegevens van het laboratorium in de lijst zoals vermeld onde.

Nadere informatie

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30

Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon 048 143 26 79 Versie 08-07-2014, 14:10:30 Olijven konings knoflook op olie (G) (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 08072014, 14:10:30 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 25-02-2011

Deze bijlage is geldig van: 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vervangt bijlage d.d.: 25-02-2011 Deze bijlage is geldig : 21-12-2011 tot 01-01-2016 Vergt bijlage d.d.: 25-02-2011 Met vestigingen te: Monstername a Water Monstername ten behoeve Legionella onderzoek LOGI003W conform NEN 6265 b Water

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Van Wijk en Olthuis BV Postadres : Postbus 28, 8250 AA Dronten Bezoekadres : Pioniersweg 79, 8251 KT Dronten GMP+ registratienummer

Nadere informatie

Tomaat soet o zon gekruid op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 09:09:58

Tomaat soet o zon gekruid op olie (G) (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 09:09:58 Tomaat soet o zon gekruid op olie (G) (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 08122014, 09:09:58 Specificatie Algemeen Productnaam Artikelnummer Doelgroep

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : NutriControl B.V. Postadres : Postbus 107, 5460 AC Veghel Bezoekadres : NCB-laan 52, 5462 GE Veghel GMP+ registratienummer

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Belastingdienst / Douane Laboratorium Kingsfordweg 1 1043 GN Amsterdam Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Gravimetrie 1 Diervoeders, gluten en maïs

Nadere informatie

Productschap Diervoeder

Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Lijst van verrichtingen in het kader van Labcode erkenning Diervoedersector: Naam Laboratorium Postadres, postcode en woonplaats Locatie-adres PDV-registratienummer : Schothorst

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Tentego B.V. Postadres : Postbus 84, 3640 AB, Mijdrecht Bezoekadres : Nijverheidsweg 11, 3641 RP Mijdrecht GMP+ registratienummer

Nadere informatie

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41

Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 10:39:41 Toverkaas prei (Oliva) Auteur informatie Auteur han1 Email info@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 10022015, 10:39:41 Specificatie Algemeen Productnaam Toverkaas prei Artikelnummer Doelgroep Voor iedereen

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : K.B.B.L. Postadres : Industrieweg 16, 8131 VZ Wijhe Bezoekadres : Industrieweg 16, 8131 VZ Wijhe GMP+ registratienummer :

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Eemland 1A 9405 KD Assen Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monsterneming t.b.v. fysisch en chemisch onderzoek (alle

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Eurofins Food Testing Netherlands B.V. Postadres : Postbus 766, 8440 AT, Heerenveen Bezoekadres : Leeuwardersstraatweg 129,

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : De Heus Animal Nutrition BV Postadres : Postbus 142, 5460 AL, Veghel Bezoekadres : Leeuwenhoeckweg 7, 5466 AL, Veghel GMP+

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014 J.W. Lucasweg 2 2031 BE HAARLEM Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische-

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van Dr. A. Verwey B.V. Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Coolhaven 34 3024 AC Rotterdam Nederland Rederijweg 30 4906 CX Oosterhout Nederland Tankweg 4 3196

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Laboratorium Duynie Holding Postadres : Handelsweg 36-38, 6541 CT Nijmegen Bezoekadres : Handelsweg 36-38, 6541 CT Nijmegen

Nadere informatie

Productschap Diervoeder

Productschap Diervoeder Productschap Diervoeder Lijst van verrichtingen in het kader van Labcode erkenning Diervoedersector: Naam Laboratorium : Noba Vetveredeling B.V. Postadres, postcode en woonplaats : Postbus 107, 1160 AC

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Eurofins Food Testing Rotterdam BV (voormalig Labco BV) Postadres : Postbus 510, 2990 AM Barendrecht Bezoekadres : Blijdorpplein

Nadere informatie

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51

Tabel 1 van 4. Organische parameters - niet aromatisch S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 59 51 Tabel 1 van 4 Monsterreferenties monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 monster-4 = uw monsterreferentie nr. 4 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) Postadres : Zandbergsestraat 1-4569 TC - Graauw Bezoekadres : Zandbergsestraat 1-4569

Nadere informatie

# Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:10:01

# Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie. Telefoon Versie , 15:10:01 # Olijven Italia mix 150 (Oliva) Auteur informatie Auteur Joyce Quist Email Joyce@oliva.nl Telefoon 048 143 26 79 Versie 14042017, 15:10:01 Relevante wetgeving Specificatie Algemeen Productnaam Olijven

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Dr. A. Verwey B.V. Bezoekadres : Coolhaven 34, 3024 AC Rotterdam Telefoon : 010 8080450 Contactpersoon : Dhr. E. de Klerk

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium Postadres Bezoekadres GMP+ registratienummer : Cosun Food Technology Centre : 4700 BH : Oostelijke Havendijk 15, Roosendaal

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : ALcontrol Food & Water Postadres : Everdenberg 41, 4902 TT Oosterhout Bezoekadres : Everdenberg 41, 4902 TT Oosterhout GMP+

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Coolhaven 34 3034 AC Rotterdam Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Locatie Afkorting Hoofdlocatie Coolhaven 34 3024 AC Rotterdam Nederland Rederijweg

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : NutriControl B.V. Postadres : Postbus 107, 5460 AC Veghel Bezoekadres : NCB-laan 52, 5462 GE Veghel GMP+ registratienummer

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Nutreco Nederland BV - Masterlab Postadres : Postbus 1, 5830 MA, Boxmeer Bezoekadres : Veerstraat 38, 5831 JN, Boxmeer GMP+

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van FrieslandCampina Nederland B.V. Pieter Stuyvesantweg 1 8937 AC Leeuwarden Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming A Melk en producten B Oppervlakken

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : NofaLab B.V. Postadres : Jan van Galenstraat 41, 3115 JG Schiedam Bezoekadres : Jan van Galenstraat 51, 3115 JG Schiedam Contactpersoon

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Versie/Version/Fassung 5 Uitgiftedatum / Date d'émission / Issue 2015-07-01 date / Ausgabedatum: Geldigheidsdatum / Date limite de validité / Validity date / 2019-03-26 Gültigkeitsdatum: Bijlage bij accreditatie-certificaat

Nadere informatie

1 Vul de gegevens van de aanvrager, leverancier, producent en importeur van de te toetsen stof in. Vul de gegevens van de aanvrager in.

1 Vul de gegevens van de aanvrager, leverancier, producent en importeur van de te toetsen stof in. Vul de gegevens van de aanvrager in. Voorblad Voorstel afval- of reststof bestemd voor toepassing als meststof of grondstof voor meststofproductie opnemen in Bijlage Aa Vul de vragen in. Gebruik hierbij het Protocol Beoordeling Stoffen Meststoffenwet

Nadere informatie

Zonnebloemolie 20 liter blik

Zonnebloemolie 20 liter blik onnebloemolie 20 liter blik Levo onnebloemolie bevat maar liefst 60-65% meervoudige onverzadigde vetten. Dit maakt deze olie bij uitstek geschikt als basis voor koude bereidingen, zoals salades, fritessaus

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 13-11-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 13-07-2015

Deze bijlage is geldig van: 13-11-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 13-07-2015 van Delft Research Group B.V. Distributieweg 1 2645 EG Delfgauw Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Aardappelen, groenten b c Spoel- en

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIEBLAD. Artikelnaam: provencaalse saus a 5kg Artikelcode: Productontwikkelingscode:

PRODUCTINFORMATIEBLAD. Artikelnaam: provencaalse saus a 5kg Artikelcode: Productontwikkelingscode: Productontwikkelingscode: 006679 01 Dosering en/of toepassing: bekend bij klant Land van oorsprong: Nederland Statistieknummer: 21039090 Ingredienten: water groenten ui paprika (Capsicum annuum L.) tomatenpuree

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: PIT.BARMIX 2,5kg

Artikelnummer: EAN: PIT.BARMIX 2,5kg Daendels Mix van (gecoate) pinda's en rijstzoutjes EAN: 8710401500260 (CE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam Pittige barmix Mix van (gecoate) pinda's en rijstzoutjes Mix van

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Arachideolie blik

Artikelnummer: EAN: Arachideolie blik Levo Arachideolie bevat een hoog percentage enkelvoudig onverzadigde vetzuren en een relatief laag percentage meervoudig onverzadigde vetzuren. Hierdoor wordt arachideolie als een van de beste oliesoorten

Nadere informatie

Soja-olie met anti-schuim blik

Soja-olie met anti-schuim blik Levo De Sojaolie van Levo is een prima product voor diverse doeleinden en wordt veel gebruikt in de Oosterse keuken. Het is de meest gebruikte olie in de oliemengsels die slaolie, margarine, bak- en braadproducten

Nadere informatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie

Rouveen Kaasspecialiteiten. Productspecificatie Coöperative Zuivelfabriek "Rouveen" u.a. Oude Rijksweg 395 7954 GH Rouveen Tel: 0522-298 222 Fax: 0522-298 220 Rouveen Kaasspecialiteiten Productspecificatie Pagina's : 5 * incl. voorblad Copyright CZ

Nadere informatie

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen Specifieke chemische en microbiologische criteria voor bijzondere voeding of kleuters Maximale gehaltes verontreinigingen (Verordening 1881/2006) Nitraat 200 mg NO 3 /kg (a) 200 mg NO 3 /kg (a) Aflatoxine

Nadere informatie

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l

Tabel 1 van 2. Organische parameters - overig Q chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg/l Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-1 = uw monsterreferentie nr. 1 monster-2 = uw monsterreferentie nr. 2 monster-3 = uw monsterreferentie nr. 3 Opgegeven bemonsteringsdatum : Onbekend Onbekend Onbekend

Nadere informatie

Analysetabel samenstelling, authenticiteit en kwaliteit

Analysetabel samenstelling, authenticiteit en kwaliteit Brix Refractometer Deeltjesgrootteverdeling Laserdiffractie Densiteit (vloeibare producten) DX/densiteitsmeter Ja/ Eiwitpatroon SDS-PAGE Fysische stabiliteit bij bewaring Turbiscan Hardheid/textuur/TPA

Nadere informatie

Grenada Gold frituurolie Packzak

Grenada Gold frituurolie Packzak Levo Grenada Gold is een 100% plantaardige frituurolie die uitermate geschikt is voor langdurige verhitting op hogere temperaturen. Namen Artikelnummer: 143225 EAN: 8712154001230 Commerciele naam Wettelijke

Nadere informatie

Methode BNL-K-1: Bepaling van kalium, oplosbaar in water, in aanwezigheid van organische stof.

Methode BNL-K-1: Bepaling van kalium, oplosbaar in water, in aanwezigheid van organische stof. I protocol analyse stikstofgehalte, fosfaatgehalte en droge stofgehalte in meststoffen, niet zijnde zuiveringsslib of compost, alsmede de hoeveelheden overige nutriënten. 1. stikstof (N) Voor overige anorganische

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Kingsfordweg 1 1043 GN msterdam Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Locatie fkorting Hoofdlocatie Kingsfordweg 1 1043 GN msterdam Nederland Gravimetrie

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie maart 2013 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering

Nadere informatie

ZWANENBERG KN-AKWORST DIEPVRIES 50 X 40G

ZWANENBERG KN-AKWORST DIEPVRIES 50 X 40G ZWANENBERG KN-AKWORST DIEPVRIES 50 X 40G 1/2000G Zwanenberg Direct te gebruiken als broodbeleg of snack. Dit product is niet bedoeld voor een specifieke doelgroep. EAN: 8710581131698 (CE) Basisgegevens

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Pieter Stuyvesantweg 1 8937 AC Leeuwarden Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Locatie Afkorting Hoofdlocatie Pieter Stuyvesantweg 1 8937 AC Leeuwarden

Nadere informatie

Minimum bepaalbaarheidsgrens

Minimum bepaalbaarheidsgrens Stofnaam Type methode Te onderzoeken in Minimum bepaalbaarheidsgrens Vocht Gravimetrisch Mengvoeders uitgezonderd mineralenmengsels; diervoedergrondstoffen en enkelvoudige diervoeders uitgezonderd minerale

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015

Deze bijlage is geldig van: 23-12-2015 tot 01-01-2018 Vervangt bijlage d.d.: 18-12-2015 Locaties waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Locatie Afkorting Minervum 7002 4817 ZL Nederland Amperestraat 35 8013 PT Nederland lab Adres n.v.t. Businessunit Asbest 1. Lucht Het bepalen

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

G'ackie Gehaktbal. (Mora) Gehaktbal Voorgegaarde vleessnack, diepvries. Inhoud: 20 x 125 gram. Ingrediënten declaratie

G'ackie Gehaktbal. (Mora) Gehaktbal Voorgegaarde vleessnack, diepvries. Inhoud: 20 x 125 gram. Ingrediënten declaratie G'ackie Gehaktbal (ora) Gehaktbal Voorgegaarde vleessnack, diepvries. Inhoud: 20 x 125 gram. 9201 5410341031505 Ingrediënten declaratie 57% varkensvlees, water, varkensvet, 6% rundvlees, paneermeel (tarwebloem,

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van elementen

Methoden voor de bepaling van elementen Compendium voor analyse van water februari 2012 Pagina 1 van 8 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

Geldig van: 04 06 2008 tot 15 03 2009 Vervangt bijlage d.d.: 20 03 2008

Geldig van: 04 06 2008 tot 15 03 2009 Vervangt bijlage d.d.: 20 03 2008 Geldig : 04 06 2008 tot 15 03 2009 Vergt bijlage d.d.: 20 03 2008 Locatie Anorganische analyses (fysisch chemisch) 1 Veldvochtige grond 2 Slib en waterbodem Bepalen het gehalte aan droge stof; gravimetrie

Nadere informatie

Zalm broodsalade. (Johma) Zalmsalade Een rijkgevulde broodsalade met zalm in een milde saus met crème fraiche en groene kruiden.

Zalm broodsalade. (Johma) Zalmsalade Een rijkgevulde broodsalade met zalm in een milde saus met crème fraiche en groene kruiden. alm broodsalade (Johma) almsalade Een rijkgevulde broodsalade met zalm in een milde saus met crème fraiche en groene kruiden. 184110 8710506007930 Ingrediënten declaratie 40% gekookte zalm (zalm, zout),

Nadere informatie

Artikelnummer: EAN: Frisia frituurolie

Artikelnummer: EAN: Frisia frituurolie Levo Plantaardige vloeibare frituurolie Namen Commerciele naam Wettelijke benaming Functionele naam Frituurolie Frituurolie Keurmerken Verantwoord frituren Ingrediënten informatie raapolie, palmoleine,

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek SIKB Protocol 3140 Aanvullend III 1 2 3 40 Dit document, versie 1, is op april 06 vrijgegeven voor een openbare kritiekronde door

Nadere informatie

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit.

Tabellen met achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabellen met achtergrond en maximale voor grond en baggerspecie uit bijlage B, hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Tabel 1 geeft de norm voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem,

Nadere informatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie

Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Lijst van verrichtingen behorend bij GMP+ B10 certificatie Naam Laboratorium : Eurofins Lab Zeeuws-Vlaanderen (LZV) B.V. Postadres : Zandbergsestraat 1-4569 TC - Graauw Bezoekadres : Zandbergsestraat 1-4569

Nadere informatie

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen februari 2009 Pagina 1 van 6 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Richtlijn voor de conservering

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 132-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Gildeweg 44-46 3771 NB Barneveld Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Anorganische analyses (fysisch-chemisch) 1. Grond en waterbodem Bepalen het gehalte

Nadere informatie

Zonnebloemolie 3 liter

Zonnebloemolie 3 liter Levo Zonnebloemolie geschikt voor zowel koude als warme bereidingen. EAN: 8712154885403 (CE), 8712154400002 (HE) Basisgegevens Commerciële naam Wettelijke naam Functionele naam LEVO Zonnebloemolie plantaardige

Nadere informatie

Loempia speciaal kip. (Mora)

Loempia speciaal kip. (Mora) Loempia speciaal kip (ora) Loempia met kip Flensproduct gevuld met groenten en kip, diepvries. Inhoud: 12 x 175 gram. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen we u naar de verpakking. 9714 5410341971498

Nadere informatie

Combitray Portion Pack Vrije uitloop ei, Tonijn, Kip- Kerrie 3x4x50 gram (Johma)

Combitray Portion Pack Vrije uitloop ei, Tonijn, Kip- Kerrie 3x4x50 gram (Johma) Combitray Portion Pack Kerrie gebruiker of voor de nodige variëteit. Beter Leven 2 sterren Voedingswaarde en 100 g 100 g 100 g energie (kj) 1188 1059 1466 energie (kcal) 287 255 354 vet totaal (g) 26,7

Nadere informatie

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1

Voederwaarde-onderzoek Gras ingekuild Kuilkenner Excellent kuil 1 Onderzoek Onderzoek-/ordernummer: Datum verslag: 731267/002743994 22-07-2011 Oogstdatum: Datum monstername: Monster genomen door: Contactpersoon monstername: 16-05-2011 07-07-2011 Dick Huiberts: 0652002131

Nadere informatie

1 Voedingselementen Voedingselementen Zuurgraad Elektrische geleidbaarheid (EC) Afsluiting 14

1 Voedingselementen Voedingselementen Zuurgraad Elektrische geleidbaarheid (EC) Afsluiting 14 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Voedingselementen 9 1.1 Voedingselementen 9 1.2 Zuurgraad 12 1.3 Elektrische geleidbaarheid (EC) 13 1.4 Afsluiting 14 2 Kunstmeststoffen 15 2.1 Indeling kunstmeststoffen

Nadere informatie

(Z = zonder, M = met, K = kan bevatten, O = onbekend) 20% bitterbal Kaashapje Kiphapje Kipnugget

(Z = zonder, M = met, K = kan bevatten, O = onbekend) 20% bitterbal Kaashapje Kiphapje Kipnugget 871086105 Voedingswaarde 20% bitterbal Kaashapje Kiphapje Kipnugget 100 g 100 g 100 g 100 g energie (kj) 762 731 1380 986 eiwit totaal (g) 8,7 5,2 10 11 koolhydraten totaal (g) 19 24 21 19 waarvan suikers

Nadere informatie