Sales Revenue Index (in US dollars) (3-month moving average) 350 RoodMicrotec. July July Jan 07

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales Revenue Index (in US dollars) (3-month moving average) 350 RoodMicrotec. July 2006. July 2007. Jan 07"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Zwolle, 31 augustus 2010 HALFJAARBERICHT 2010 ROODMICROTEC N.V. HERSTELT VOLGENS PLAN Kernpunten eerste halfjaar 2010 Sterke omzetgroei eerste halfjaar 2010 in test en supply chain management, zie grafiek. Vermindering netto rentedragende schulden met circa 7% ofwel EUR t.o.v. 31 december 2009 Verbetering van de cash flow van EUR naar EUR Reductie van de arbeidskosten van 2,8%. Herfinanciering van EUR 1,0 miljoen. Aanhoudende marktgroei in het fabless segment. Significante verhoging van de bezettingsgraad van een deel van het equipment. Tijdelijk lagere procentuele bruto marge (circa 75%) gedurende het eerste halfjaar. 400 Sales Revenue Index (in US dollars) (3-month moving average) 350 RoodMicrotec AsiaPacific Worldwide 50 0 Source: SIA/RoodMicrotec (Revenue in 2004 equal to 100) Europe Jan 04 July 2004 Jan 05 July 2005 Jan 06 July 2006 Jan 07 July 2007 Jan 08 July 2008 Jan 09 July 2009 Jan 10 Jul 10 Europe Asia Pacific Worldwide RoodMicrotec Financiële kernpunten eerste halfjaar Omzetstijging van 32% tot EUR 7,328 miljoen (H1 2009: EUR 5,547 miljoen) - Verbetering bedrijfsresultaat vóór afschrijving en amortisatie (EBITDA) tot EUR (H1 2009: EUR ) - Verbetering nettoresultaat van EUR 1,149 miljoen negatief naar EUR negatief. 1 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

2 Kerncijfers (EUR 1.000) H H Delta (%) 2009 Resultaat Netto-omzet % Totaal bedrijfsresultaat % Brutomarge % Bedrijfsresultaat/EBIT % EBITDA % 750 Kasstroom (nettoresultaat en afschrijving) % 312 Kasstroom uit operationele activiteiten % 213 Nettoresultaat % Bruto rentekosten % 440 Investeringen in materiële vaste activa % 288 Afschrijvingen op materiële vaste activa % Gegevens per aandeel (x EUR 1,-) Kapitaal en reserves 0,08 0,10-20% 0,09 Bedrijfsresultaat 0,00-0,03 100% -0,04 Cashflow 0,02 0,00 NVT 0,01 Nettoresultaat -0,01-0,03 67% -0,05 Koers: 30 juni ,17 0,17 0% 0,17 Koers: hoogste 0,19 0,22-14% 0,24 Koers: laagste 0,15 0,13 15% 0,13 Aantal FTE s (permanent) 30 juni % 126 Gemiddeld % 132 Omzet (jaar)/gemiddeld aantal FTE s (permanent) % Delta (%) Activa Totaal activa % Groepsvermogen % Converteerbare schuld % Groepsvermogen + converteerbare leningen % Groepsvermogen + converteerbare leningen als percentage van totale activa 22,5 31,0-27% Nettoschuld als percentage van het eigen vermogen 159,0 155,7 2% Nettoschuld als percentage van de totale activa exclusief converteerbare leningen 35,8 32,9 9% 2 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

3 Passiva Totale schuld (inclusief rekening courant) % EBITDA/ nettorente 3,6 1,7 111% Nettoschuld exclusief converteerbare leningen / EBITDA 3,2 5,5-42% (12 maanden voortschrijdend) Activa Materiële vaste activa % Vlottende activa % Kortlopende verplichtingen % Werkkapitaal % Hoewel in de eerste helft van het jaar de brutomarge door een uitzonderlijke mix van orders onder druk is komen te staan, kijken we terug op succesvolle verkopen in het eerste halfjaar. Voor de tweede helft verwachten we een andere samenstelling van de orders en daarmee een hogere brutomarge. Verder draagt onze onlangs aangekondigde samenwerking met een Russische partner bij aan versterking van onze marktpositie, aldus Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec. 3 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

4 Verslag van de Raad van Bestuur 1. ALGEMEEN Omzet In het eerste halfjaar 2010 lieten voornamelijk Test en Supply Chain Management een sterke tot zeer sterke groei zien van respectievelijke 42% en 176%. In deelsectoren binnen Test leidde dit zelfs tot overbezetting. De orderportefeuille nam hier in vergelijking met eind vorig jaar ook sterk toe. In de overige sectoren hadden wij in hoge mate te maken met opdrachten die werden uitgesteld als gevolg van traag lopende ontwikkelingen. Bij Failure & Technology Analysis en Test Engineering nam de omzet af, terwijl Qualification & Reliability Investigation een uiterst geringe toename liet zien. Wij verwachten dat deze opdrachten, weliswaar met uitstel, alsnog uitgevoerd zullen worden Personeel Het vaste personeelsbestand is ten opzichte van 30 juni 2009 met circa 9% afgenomen. Wij willen zowel onze groei als flexibiliteit deels realiseren met flexibele arbeidskrachten Cash flow In het eerste halfjaar hebben we een cash flow gerealiseerd van EUR (H EUR negatief) en een cash flow uit operationele activiteiten van EUR negatief (H EUR ). De cash flow uit operationele activiteiten werd sterk beïnvloed door de toegenomen omzet en de daarmee gepaard gaande toename van het debiteurensaldo met EUR 1,256 miljoen ten opzichte van juni Die omzet nam vooral in de laatste maanden toe (zie grafiek pagina 1) Break even point In 2009 lag het break even point op EUR 13 miljoen omzet per jaar, uitgaande van de toenmalige bruto marge van circa 87% (zie persbericht 31 augustus 2009). Bij de huidige bruto marge van circa 75% ligt dit break even point hoger, namelijk op circa EUR 15,5 miljoen omzet per jaar. De marge over de eerste helft van 2010 is uitzonderlijk, gebaseerd op tijdelijke orders met een relatief lage bruto marge. 2. TOELICHTING FINANCIËLE RESULTATEN 2.1. Omzet en resultaat RoodMicrotec realiseerde over de eerste zes maanden een netto omzet van EUR 7,328 miljoen, een stijging van 32% ten opzichte van de eerste helft van De bruto marge bedroeg EUR 5,502 miljoen, een stijging van 13% ten opzichte van eerste helft van Er zijn permanente maatregelen getroffen om de kosten, waaronder de personeelskosten, tot een minimum te beperken. De werktijdverkorting, een regeling die ook in 2011 nog van kracht is, heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De totale operationele kosten van EUR 5,556 miljoen zijn met circa 4% ten opzichte van de eerste helft van 2009 afgenomen. 4 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

5 Omzet RoodMicrotec H versus H (x EUR 1000) 1 e halfjr e halfjr 2010 Mut Test % Supply Chain Management % Failure & Technology Analysis % Test Engineering % Qualification & Reliability Investigation % Totaal Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving en amortisatie (EBITDA) bedroeg EUR (H1 2009: EUR ). Dit is 10,6% van de omzet. Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR negatief, terwijl het nettoresultaat EUR negatief bedroeg. Dit komt overeen met EUR 0,01 negatief per aandeel. De netto financieringslasten bedroegen EUR en zijn 1,4% minder dan in de eerste helft van Herfinanciering De converteerbare obligatie ter grootte van EUR en de achtergestelde lening van EUR , beide bij TIIN Capital (ICN Part Rood B.V.), zijn geherfinancierd. De einddatum van april 2012 is onveranderd. De aflossing vindt plaats in maandelijkse termijnen, waarbij in 2010 in totaal EUR en in 2011 in totaal EUR wordt afgelost. In april 2012 wordt het restbedrag van EUR eenmalig afgelost. De rente bedraagt 6% op jaarbasis. De calloptierechten van de oorspronkelijke converteerbare obligatie blijven onverkort van kracht. De lening ter grootte van EUR met de private investeerder, af te lossen in september 2010, wordt nu in 12 gelijke maandelijkse termijnen afgelost, te beginnen per september Deze financiering is na balans datum overeengekomen. Schuldherfinanciering in EUR x juni december 2009 Bankleningen met zekerheden* Bankleningen zonder zekerheden Converteerbare leningen Achtergestelde leningen Finance lease Andere leningen Totaal Waarvan af te lossen binnen één jaar Gebruikt deel van rekening courant Netto schuldpositie Kasmiddelen Totale rekening courant * inclusief de in juni 2009 ondertekende lange termijn rekening courant faciliteit van EUR / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

6 3. VOORUITZICHTEN 2010 De onzekerheid over de wereldwijde economische ontwikkelingen maken het moeilijk om concrete uitspraken te doen over de tweede helft van De toenemende vraag en orderportefeuille stemmen ons positief. Wij verwachten dan ook een verdere groei van onze omzet in de tweede helft van dit jaar en een circa 5% betere bruto marge dan in het eerste halfjaar. Wij rekenen derhalve op een positief operationeel resultaat over Deze verwachting is mede ingegeven door het feit dat historisch gezien de tweede helft van het jaar een beter resultaat laat zien dan de eerste helft van het jaar. Onze onlangs aangekondigde samenwerking met een Russische partij past uitstekend in onze strategie om met partners onze marktpositie te versterken. Onze klanten hechten steeds meer behoefte aan one-stop-shopping oplossingen. Dankzij diverse samenwerkingenverbanden kunnen wij hier adequaat op inspringen en flexibel reageren op veranderende omstandigheden. Op de lange termijn streeft RoodMicrotec ernaar haar groei van de afgelopen paar jaar (autonome groei van tussen de 5% en 15%) voort te zetten en de omzet, het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat te blijven verbeteren, alsmede de schuldpositie verder af te bouwen. 4. FINANCIËLE AGENDA 2010/ augustus 2010 Conference call pers en analisten 11 november 2010 Publicatie tussentijdse update 11 januari 2011 Publicatie jaaromzetcijfers februari 2011 Publicatie jaarcijfers februari 2011 Conference call pers en analisten 10 maart 2011 Publicatie jaarverslag maart 2011 Algemene vergadering van aandeelhouders 11 mei 2011 Publicatie tussentijdse update 7 juli 2011 Publicatie omzetcijfers 1 e halfjaar augustus 2011 Publicatie halfjaarbericht augustus 2011 Conference call pers en analisten 10 november 2011 Publicatie tussentijdse update Over RoodMicrotec Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM s en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- and electronicasectoren. 6 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

7 Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en endof-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart) en Nederland (Zwolle). Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO Telefoon: Fax: Correspondentieadres: RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle Web-site: 7 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

8 Financiële gegevens halfjaarbericht 2010 Pagina 1 Geconsolideerde balans 9 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 10 3 Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 11 4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 5 Toelichting op het geconsolideerde financieel halfjaarbericht 13 6 Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 14 7 Overzicht van rentedragende leningen 15 8 Liquide middelen 17 9 Handels- en andere debiteuren Netto-omzet Verklaring van de directie 20 8 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

9 1. Geconsolideerde balans Activa Vaste activa Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd Gecontrole erd Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Actieve latente belastingaanspraak Vlottende activa Voorraden Handels- en overige debiteuren Liquide middelen Totaal activa Eigen vermogen Eigen vermogen en reserves toekomend aan RoodMicrotec aandeelhouders Gewone aandelen Agioreserve Overige reserves Winstreserve Totaal eigen vermogen Passiva Langlopende verplichtingen Rentedragende leningen Converteerbare lening Latente belastingverplichtingen Pensioenvoorziening Kortlopende verplichtingen Rekening courant Kortlopend deel van langetermijnschuld Handels- en andere crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Totale passiva Totaal eigen vermogen en passiva / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

10 2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening Niet gecontrole Niet gecontrole Gecontrole erd erd erd H H Netto-omzet Wijzigingen in onderhanden werk gekapitaliseerd Kosten van grond- en hulpstoffen Brutomarge Personeelskosten Afschrijving en amortisatie Overige bedrijfskosten Totale bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiële kosten Resultaat voor belasting Belastingen naar de winst Nettoresultaat Winst per aandeel voor de winst toekomend aan aandeelhouders in de periode - gewoon -0,01-0,03-0,05 - verwaterd -0,01-0,03-0,05 10 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

11 3. Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen Toekomend aan aandeelhouders Aandelen Overige Winstreser Totaal eigen kapitaal reserves ve vermogen Stand per 1 januari Winst over de periode Totale baten en lasten verantwoord in de periode Optieregeling voor werknemers: - waarde van aan werknemers toegekende opties Aandelen uitgegeven ten behoeve van derden: - aandelen uitgegeven ihkv converteerbare lening Stand per 30 juni Stand per 1 juli Winst over de periode Totale baten en lasten verantwoord in de periode Optieregeling voor werknemers: - waarde van aan werknemers toegekende opties Aandelen uitgegeven ten behoeve van derden: - aandelen uitgegeven ihkv converteerbare lening aandelen uitgegeven ihkv rentebetaling op converteerbare lening Stand per 31 december Stand per 1 januari Winst eerste halfjaar Totale baten en lasten verantwoord in waarde van aan werknemers toegekende opties Stand per 30 juni / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

12 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht H H Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Betaalde rente Betaalde belasting Afschrijvingen Toename/afname van voorzieningen/opties in eigen vermogen Wijzigingen in werkkapitaal - voorraden handels- en overige debiteuren kortlopende verplichtingen Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aankoop van materiële vaste activa Netto kasstroom uit investerings activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opbrengst uit leningen Opbrengst uit pensioenactiva Aflossing van leningen Netto kasstroom gebruikt in financieringsactiviteiten Netto (afname)/toename van liquide middelen en rekening courant Liquide middelen en rekening courant primo Liquide middelen en rekening courant primo Wijziging in liquide middelen en rekening courant / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

13 5 Toelichting op het geconsolideerde financieel halfjaarbericht 5.1 Algemene informatie RoodMicrotec N.V. is gevestigd in Zwolle. Het geconsolideerde financiële halfjaarbericht van de vennootschap voor de periode aflopend op 30 juni omvat de onderneming en haar dochterondernemingen (gezamenlijk: de Groep ). De Groep omvat de 100% dochterondermingen RoodMicrotec Nördlingen GmbH + Co. KG (Nördlingen, Duitsland), RoodMicrotec Holding GmbH (Nördlingen, Duitsland), RoodMicrotec Beteiligungs GmbH (Nördlingen, Duitsland), RoodMicrotec Stuttgart GmbH (Stuttgart, Duitsland), RoodMicrotec Dresden GmbH (Dresden, Duitsland) en RoodMicrotec International B.V. (Zwolle). 5.2 Samenvatting van de voornaamste waarderingsgrondslagen Dit geconsolideerde financiële halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Interim Financial Reporting. Het bevat niet alle informatie die vereist is voor een volledige jaarrekening, en moet daarom gelezen worden tezamen met de geconsolideerde jaarrekening van de Groep op en voor het jaar eindigend op 31 december De door de Groep in dit geconsolideerde halfjaarbericht toegepaste waarderingsgrondslagen zijn identiek aan de grondslagen toegepast in de geconsolideerde jaarrekening van de Groep op en voor het jaar eindigend op 31 december Het geconsolideerde financiële halfjaarbericht en de toelichting in dit bericht en de appendices zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. 5.3 Gehanteerde grondslagen In de jaarrekening 2009 heeft de directie doelstellingen opgesteld als basis voor de waardering van de onderneming op het continuïteitsbeginsel. Dit was op basis van de resultaten in 2009 en een herstel van de markt in Dit herstel heeft inderdaad ingezet, gebaseerd op de sterke omzetgroei die wij hierin rapporteren. Voor de rest van het jaar verwachten wij verdere groei, en er is daarom geen aanleiding onze mening over de waardering van RoodMicrotec te herzien. 5.4 Gesegmenteerde informatie De Groep opereert in één bedrijfssegment. De omzet wordt gerapporteerd in verschillende product/servicegroepen en de omzet is essentieel voor RoodMicrotec s besluitvorming. Maandelijks wordt er een geconsolideerde winst- en verliesrekening opgesteld op basis waarvan er een analyse en een managementrapport wordt gecommuniceerd. Specifieke geconsolideerde rapportages per product/ servicegroep worden indien nodig op adhoc basis gemaakt en is daarmee geen onderdeel van de interne managementrapportage. Indien de directie zou besluiten maandelijkse rapporten per product/services groep op te stellen zou dat aanvullende lasten en procedurewijzigingen vereisen. Dit zou ons kostenniveau verhogen, en niet kosteneffectief zijn. 5.5 Financieel risicobeheer De activiteiten van de Groep zijn blootgesteld aan een aantal financiële risico s: marktrisico s (waaronder valutarisico en renterisico), kredietrisico s en liquiditeitsrisico s. Het totale risicobeheerprogramma van de Groep is gericht op de onvoorspelbaarheid van markten (debiteurenbeheer) en streeft ernaar mogelijke negatieve effecten op de financiële prestaties van de Groep te minimaliseren. De Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten om bepaalde risk exposures af te dekken. Deze financiële instrumenten omvatten onder meer US dollar hedges en interest rate swaps. Het risicobeheer wordt uitgevoerd door de financiële afdeling. 13 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

14 6. Overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 6.1 Aandelenkapitaal Aantal Gewone Agio aandelen aandelen reserve (x 1.000) Totaal Stand per 1 januari Aandelenopties uitgeoefend ihkv converteerbare lening Aandelenopties uitgeoefend ihkv rentebetaling converteerbare lening Aandelenopties toegekend aan werknemers Stand per 30 juni Stand per 1 juli Aandelenopties uitgeoefend ihkv converteerbare lening Aandelenopties uitgeoefend ihkv rentebetaling converteerbare lening Aandelenopties toegekend aan werknemers Stand per 31 december , Aandelenopties toegekend aan werknemers Stand per 30 juni , Op 30 juni 2010 bedroeg het maatschappelijk kapitaal gewone aandelen (2009: ). Deze aandelen hebben een nominale waarde van EUR 0,11 elk. Op 30 juni 2010 waren er 35,196,185 gewone aandelen in omloop (2009: 35,196,185). 14 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

15 7 Overzicht van rentedragende leningen Dit hoofdstuk biedt informatie over de contractvoorwaarden van de rentedragende leningen van de Groep. 7.1 Overzicht van rentedragende leningen Bankleningen met zekerheden Bankleningen zonder zekerheden Finance lease verplichtingen Achtergestelde leningen Overige leningen Af: kortlopend deel van langetermijnschulden Looptijd en aflossingsschema Totaal Kortlopende verplichtingen Langlopende verplichtingen 1 tot 2 jaar 2 tot 5 jaar Meer dan 5 jaar Bankleningen met zekerheden Finance lease verplichtingen Achtergestelde leningen Overige leningen Totaal Converteerbare leningen Totaal leningen Rekening courant Handels- en andere crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Totaal Looptijd analyses van de afgeleide financiele verplichtingen op basis van de rente dragende verplichtingen Kortlopende Langlopende 1 tot 2 2 tot 5 Meer dan Totaal verplichtingen verplichtingen jaar jaar 5 jaar Rentelasten De marktwaarde van de rentedragende leningen wijken niet wezenlijk af van de boekwaarde ervan. De rentedragende leningen hebben een vaste rente over de looptijd van de contracten. 15 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

16 7.3 Bankleningen met zekerheden De bankleningen en de kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen zijn gezekerd door een hypotheek op gebouwen en terreinen met een boekwaarde van EUR , met pandrecht op installaties en machines en op handelsdebiteuren en voorraden en een bedrijfsgarantie van EUR Nieuwe rentedragende leningen Andere lening van EUR In het eerste halfjaar van 2010 is er een achtergestelde euro kredietfaciliteit van EUR overeengekomen met ICN Part Rood B.V. (Bosch en Duin). Met deze lening zijn twee eerdere leningen met ICN Part Rood B.V. geherfinancierd. De looptijd van de lening is 2 jaar. De rentevoet bedraagt 6%. Deze faciliteit is volledig gebruikt. 7.5 Rente Alle langlopende leningen van de Groep hebben een vaste rente. De rekening courant heeft een variabele rente. De Groep gebruikt geen floating-to-fixed interest rate swaps of andere financiële instrumenten. Algemeen gesproken trekt de Groep nieuwe langlopende leningen aan tegen vaste rentepercentages. De leningenpositie van de Groep is als volgt: Vaste rente Variabele rente Langlopende leningen van banken Langlopende leningen van andere partijen Rekening courant Stand per ultimo De vastrentende leningen zijn gedefinieerd als leningen met een vaste rente gedurende de gehele looptijd. De volgende gemiddelde rentepercentages zijn betaald: H Rekening courant 6,70% - 6,70% - 10,50% 10,50% Bankleningen 6,70% - 7,90% 6,70% - 7,90% Finance lease verplichtingen 4,41% - 6,69% 4,41% - 6,69% Overige lening 5,00% - 6,00% 4,50% - 5,00% 7.6 Converteerbare lening Stand perprimo: Nieuwe lening Aflossing Stand per ultimo / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

17 8 Liquide middelen 8.1 Liquide middelen Kasmiddelen Rekening courant Totaal Liquiditeitsrisico Zorgvuldig liquiditeitsrisicobeheer veronderstelt het aanhouden van voldoende kasgeld en de beschikbaarheid van financiële middelen door middel van een adequate kredietfaciliteit. De directie volgt de voortschrijdende prognoses van de liquiditeitsreserve en kasmiddelen van de Groep nauwkeurig. Tevens is liquiditeitsplanning een van de hoofdelementen in de begrotingscyclus van de Groep. Gezien de gewijzigde marktomstandigheden als gevolg van de financiële crisis heeft de directie haar monitoringprocedures aangescherpt. Zowel de kaspositie als de omzetprognoses worden intensiever gecontroleerd. 17 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

18 9 Handels- en andere debiteuren 9.1 Handels- en overige debiteuren Handelsdebiteuren (netto) Belasting en sociale premies Overig Totaal Kredietrisico Binnen het klantenbestand van de Groep is de Groep blootgesteld aan kredietrisico s en valutarisico s. De directie heeft stringente kredietcontroleprocedures opgesteld om het kredietrisico en het valutarisico zoveel mogelijk te beperken. Verder wordt het valutarisico gemitigeerd door valutabepalingen in de meeste contracten en door de dollar hedges van de Groep. Ten slotte voeren sommige klanten die in US Dollar opereren hun inkoop uit in US dollars De uitstaande handelsdebiteurenposities van de Groep zijn als volgt: Niet achterstallig < 30 dagen uitstaand > 30 dagen en < 60 dagen uitstaand < 60 dagen uitstaand Totaal De gemiddelde credit rating van de klanten van de Groep is vergelijkbaar met die van de industrie. 18 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

19 10 Netto-omzet 10.1 Netto-omzet H H EU Buiten EU Totaal Valutarisico De Groep opereert internationaal en is blootgesteld aan valutarisico s die vooral aan de US Dollar gerelateerd zijn. De omzet in verschillende valuta is als volgt. H H Netto-omzet in euro s Netto-omzet in US dollar Stand per ultimo Commerciële transacties dragen valutarisico s in zich. Per 30 juni 2010 was de US Dollar ca. 15% in waarde gestegen ten opzichte van de euro in vergelijking met 31 december / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

20 11 Verklaring van de directie Deze verklaring is gebaseerd op Artikel 5:25c, paragraaf 2c van de Wet op het Financieel Toezicht. De verklaringen op grond van deze wet zijn verplicht voor tussentijdse financiële berichten. Naar onze mening geeft dit financiële halfjaarbericht een getrouw beeld van de activa, passiva, financiële positie en het resultaat van RoodMicrotec N.V. en van de ondernemingen die meegeconsolideerd worden. Dit financiële halfjaarbericht geeft een getrouw beeld van de situatie op de balansdatum en van de ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2009 van RoodMicrotec N.V. en de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in dit financieel bericht zijn opgenomen. De voornaamste risico s waaraan RoodMicrotec N.V. is blootgesteld worden uiteengezet in het jaarverslag 2009 en zullen in het tweede halfjaar van 2010 niet wezenlijk veranderen. De leden van de directie hebben het jaarverslag en de jaarrekening ondertekend ter vervulling van hun wettelijke verplichtingen op grond van Artikel 5:25c, paragraaf 2c van de Wet op het Financieel Toezicht. Zwolle, 31 augustus 2010 De directie Philip M.G. Nijenhuis, Chief Executive Officer 20 / 20 RoodMicrotec halfjaarbericht 2010 certified by RoodMicrotec.

ROOD TESTHOUSE INTERNATIONAL N.V. (ROODMICROTEC) BOUWT SCHULDPOSITIE AF*

ROOD TESTHOUSE INTERNATIONAL N.V. (ROODMICROTEC) BOUWT SCHULDPOSITIE AF* PERSBERICHT Zwolle, 31 augustus 2009 HALFJAARBERICHT 2009 ROOD TESTHOUSE INTERNATIONAL N.V. (ROODMICROTEC) BOUWT SCHULDPOSITIE AF* Kernpunten eerste halfjaar 2009 - Vermindering netto rentedragende schulden

Nadere informatie

(xeur 1.000) HY1 2013 HY1 2012. OMZET 5.504 5.688 Bruto marge als % van de omzet 82% 82% EBITDA 202 189 EBITDA als % van de omzet 4% 3%

(xeur 1.000) HY1 2013 HY1 2012. OMZET 5.504 5.688 Bruto marge als % van de omzet 82% 82% EBITDA 202 189 EBITDA als % van de omzet 4% 3% PERSBERICHT Zwolle, 29 augustus 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Samenvatting eerste halfjaar 2013 (xeur 1.000) HY1 2013 HY1 2012 OMZET 5.504 5.688 Bruto marge als % van de omzet 82% 82% EBITDA 202 189 EBITDA

Nadere informatie

PERSBERICHT. RoodMicrotec N.V. verbetert winst met 31% KERNPUNTEN 2011. Zwolle, 23 februari 2012

PERSBERICHT. RoodMicrotec N.V. verbetert winst met 31% KERNPUNTEN 2011. Zwolle, 23 februari 2012 PERSBERICHT Zwolle, 23 februari 2012 RoodMicrotec N.V. verbetert winst met 31% KERNPUNTEN 2011 Commercieel/operationeel - Versterking positie in Supply Chain Management. - Concentratie van test-activiteiten

Nadere informatie

Strategische wijziging inspelend op veranderende marktomstandigheden. De nieuwe aanpak vraagt enige aanlooptijd.

Strategische wijziging inspelend op veranderende marktomstandigheden. De nieuwe aanpak vraagt enige aanlooptijd. PERSBERICHT Zwolle, 28 augustus 2014 HALFJAARBERICHT 2014 Samenvatting eerste halfjaar 2014 (x EUR 1.000) H1 2014 H1 2013 Omzet 4.770 5.504 Brutomarge als % van de omzet 84% 82% EBITDA -112 202 EBITDA

Nadere informatie

PERSBERICHT. RoodMicrotec: Jaarcijfers 2014. Zwolle, 30 april 2015. KERNPUNTEN 2014 Commercieel/operationeel

PERSBERICHT. RoodMicrotec: Jaarcijfers 2014. Zwolle, 30 april 2015. KERNPUNTEN 2014 Commercieel/operationeel PERSBERICHT RoodMicrotec: Jaarcijfers 2014 Zwolle, 30 april 2015 KERNPUNTEN 2014 Commercieel/operationeel - De omzet daalde in 2014 met 11% naar EUR 9.971 miljoen (2013: EUR 11,180 miljoen) als gevolg

Nadere informatie

Totale omzet 3% hoger, en omzet in alle business units behalve Test tussen de 3% en 29% gestegen.

Totale omzet 3% hoger, en omzet in alle business units behalve Test tussen de 3% en 29% gestegen. PERSBERICHT Zwolle, donderdag 27 augustus 2015 HALFJAARBERICHT 2015 Samenvatting eerste halfjaar 2015 (x EUR 1.000) H1 2015 H1 2014 Omzet 4.912 4.770 Brutomarge als % van de omzet 83% 84% EBITDA -33-112

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Halfjaarbericht Source Group N.V.

Halfjaarbericht Source Group N.V. Halfjaarbericht 2016 Source Group N.V. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (Geen accountantscontrole toegepast) Periode 1 januari (x 1.000) 30 juni 2016 Periode 1 januari

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014

Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Persbericht Willemstad, Curaçao, 29 augustus 2014 Source behaalt hoger bedrijfsresultaat in 1 e halfjaar 2014 Over het 1 e halfjaar van 2014 is met de operationele activiteiten van Source een positief

Nadere informatie

Source realiseert verdere groei van marge en omzet

Source realiseert verdere groei van marge en omzet Persbericht Willemstad, Curaçao, 31 augustus 2015 Source realiseert verdere groei van marge en omzet Aantal gecontracteerde professionals groeit met 25% Hoofdpunten eerste halfjaar 2015 Positief en hoger

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Highlights 1e halfjaar 2011, forse stijging wpa verwacht na overname Corso

Highlights 1e halfjaar 2011, forse stijging wpa verwacht na overname Corso Persbericht Willemstad, Curaçao, 31 augustus Halfjaarverslag Resultaten AamigoO Group NV 1e halfjaar Highlights 1e halfjaar, forse stijging wpa verwacht na overname Corso Bruto-omzet steeg naar 71 miljoen

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

EIB (Elektrostatik Institut Berlin) geïntegreerd in Failure & Technology Analysis.

EIB (Elektrostatik Institut Berlin) geïntegreerd in Failure & Technology Analysis. PERSBERICHT Zwolle 27 februari 2014 RoodMicrotec: herstel EBITDA naar 9% en afname schuldenpositie KERNPUNTEN 2013 Commercieel/operationeel Positie in outsourcing versterkt (Atlas project). Outsourcingcontract

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2013 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Ctac continueert opgaande lijn van resultaat Netto resultaat stijgt in eerste halfjaar met ruim 40% s-hertogenbosch, 20 augustus 2015 ICT Solution Provider

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009

Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 27.07.09 08:25 Leeftijd: 2 hrs Resultaten Vivenda Media Groep 1ste halfjaar 2009 Categorie: Persberichten 2009 Highlights 1ste halfjaar 2009 Netto omzet steeg met 7,3% naar 1,9 miljoen (eerste helft 2008:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015

- Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor de periode eindigend op 30 juni 2015 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2015 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015

Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Financiën van Ondernemingen Jaarcijfers 2015 Periode 2015 Pagina 2 Verslagjaar Pagina 2 Algemeen Pagina 2 Buitenlandse zeggenschappen Pagina 2 Uiteindelijke zeggenschap wereldwijde ondernemingengroep Pagina

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro

Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Persbericht 28 mei 2014 Verwacht stijging operationele nettowinst over gehele boekjaar Operationele halfjaarwinst SnowWorld stijgt naar 4,0 miljoen euro Kernpunten: - Het aantal verkochte pistetickets

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014

HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 HAL Trust Verkort bericht over het eerste halfjaar 2014 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 7 Eerste halfjaar: nettowinst

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie