Concept-voorstel beoordelingscriteria voor horeca 1, horeca 4 en daghoreca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-voorstel beoordelingscriteria voor horeca 1, horeca 4 en daghoreca"

Transcriptie

1 Directie Omgevingsmanagement Afdeling Realisatie Fysiek & Afdeling Vernieuwing Concept-voorstel beoordelingscriteria voor horeca 1, horeca 4 en daghoreca

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Problematiek 3 3 Naar nieuwe criteria Nieuwe criteria voor exploitaties op een horeca 4 bestemming 4 4 Toevoeging categorie daghoreca Inleiding Achtergrond categorie daghoreca Criteria voor bedrijven op de bestemming daghoreca 7 Bijlage 1 Voorbeelden beoordelingscriteria horeca 4 versus horeca 1 9 Bijlage 2 Praktijkvoorbeelden van uitstraling horeca 1, daghoreca en horeca

3 1 Inleiding Het dagelijks bestuur heeft het voornemen geuit om een nieuwe horecacategorie in te voeren in delen van het psotcodegebied Het voorstel voor (lichte) daghoreca gaat daar inhoudelijk op in. De achtergrond hiervan is dat er vanuit de straatgerichte aanpak behoefte is aan nieuwe formules die zich op dit moment alleen kunnen vestigen in dure panden met een horeca 4 bestemming. Voor het dagelijks bestuur is een voorwaarde om mee te werken aan een nieuwe categorie dat er expliciete aandacht wordt besteed aan de handhaafbaarheid van alle bestaande horecacategoriën. In de praktijk is er namelijk vaak discussie. Deze notitie heeft tot doel een helder onderscheid te kunnen maken tussen horeca 1 en horeca 4, om vervolgens ook voor de nieuwe categorie daghoreca beoordelingscriteria voor te stellen. Eerst worden de beoordelingscriteria van horeca 1 en horeca 4 uitgewerkt, daarna die voor daghoreca. 2 Problematiek Van sommige horecaconcepten is het lastig om te bepalen of deze voldoen aan de in het bestemmingsplan gestelde criteria. Deze lastig te beoordelen horecaconcepten worden in deze notitie grensgevallen genoemd. De grensgevallen zijn vaak horecaconcepten die zichzelf lunchroom noemen, gevestigd in panden waarop de bestemmingsplanaanduiding horeca 4 (restaurant) rust. De manier waarop een dergelijke lunchroom wordt geëxploiteerd lijkt in deze gevallen te vaak op een fastfood zaak (met een prominente plek voor de frituur, een kebab- of shoarmagrill etc.) die in principe alleen kan worden uitgebaat op een locatie met een bestemmingsplanaanduiding horeca 1 (gemaksvoedsel, fastfood). Andere voorbeelden in dit kader zijn de mengformules die een exploitatie voeren in een pand met de aanduiding gemengde doeleinden (winkel of consumentverzorgende dienstverlening), maar die wel warme gerechten bereiden en daar dan theoretisch een horeca 1 of 4 bestemmingsplanaanduiding voor nodig hebben. Om de verschillen tussen alle categorieën duidelijk uiteen te zetten zal in deze notitie zowel gebruik worden gemaakt van nieuwe beoordelingslijsten als van beeldmateriaal. De beoordelingslijsten (checklists) die op dit moment door Handhaving worden gehanteerd, bieden nu niet altijd heldere uitkomsten. Vragen die in de checklists alleen met ja of nee te beantwoorden zijn, kunnen soms helder meten of een ondernemer voldoet aan de gestelde eisen. Maar een groot aantal andere vragen is subjectief (zoals de vraag of drank- en/of etenswaren snel klaar te maken zijn) waardoor verschillende ongewenste situaties toch worden getolereerd en soms zelfs gewenste situaties onterecht worden bestreden. 3

4 3 Naar nieuwe criteria Aan de hand van voorbeelden van horecazaken heeft een werkgroep bestaand uit vertegenwoordigers van de afdelingen Handhaving, Realisatie Fysiek en projectgroep 1012 een nieuwe lijst met criteria opgesteld waaraan exploitaties op een horeca 4 bestemming minimaal moeten voldoen. Past een concept niet binnen deze criteria, dan zal in veel gevallen automatisch sprake zijn van een horeca 1 concept, waarvoor een horeca 1 bestemming verplicht is. Deze criteria zijn in paragraaf 2.3 getoetst aan twee bestaande horecazaken in de Amsterdamse binnenstad. De grens tussen horeca 1 (fastfood) en horeca 4 (restaurant) was bij deze twee voorbeelden lastig vast te stellen. De twee gebruikte voorbeelden verschillen qua uitstraling sterk maar voldoen beiden niet aan de kenmerken van de vigerende bestemmingsplanaanduiding horeca 4 (restaurant). 3.1 Nieuwe criteria voor exploitaties op een horeca 4 bestemming Om te kunnen controleren of de uitstraling van een exploitatie voldoet aan de voor het pand geldende aanduiding in het bestemmingsplan wordt een puntentellingsysteem voorgesteld. De handhaver weet via een puntentellingsysteem precies wanneer hij of zij moet handhaven op bepaalde ongewenste kenmerken. De checklist is bedoeld als hulpmiddel, het is uiteindelijk aan de inspecteur om te oordelen Nieuwe criteria voor horeca 4 In de tabel hieronder zijn twee soorten criteria aan exploitaties in panden met een horeca 4 aanduiding opgenomen: harde en zachte criteria. De eerste vijf criteria zijn de harde criteria. Wanneer één van deze vijf vragen niet met ja kan worden beantwoord, dan is de ondernemer hoe dan ook in overtreding. Naast de vijf harde eisen zijn er zeven zachte eisen. Deze zijn soms niet eenvoudig te beïnvloeden door de exploitant en daarom is gekozen voor een puntentellingsysteem. Een ondernemer moet met dit systeem op minstens vier van de zeven eisen een ja scoren. In de nieuwe checklists die gebruikt gaan worden bij de controles wordt een aparte kolom voor opmerkingen opgenomen, zodat eventuele nuanceringen of twijfels in de beoordeling kunnen worden meegenomen. HARDE CRITERIA HORECA 4 (aan alle criteria moet worden voldaan) 1. Zitplaatsen Voor publiek toegankelijke ruimte (dus niet de keuken, etc) is grotendeels gevuld met tafels en stoelen gericht op een langer verblijf van klanten. 2. Duurzaam servies, zijnde geen wegwerpservies Er wordt door klanten gebruik gemaakt van gewoon, herbruikbaar servies dat niet kan worden gezien als wegwerpservies. 4

5 3. Geen (volledig) open pui Er is geen sprake van een open pui, met andere woorden: er is een borstwering, duidelijke ingang, raam. 4. Horeca 1 keukenapparatuur niet prominent aanwezig in de onderneming Keukenapparatuur die behoort tot zaken die typisch tot de categorie horeca 1 behoren, zoals: een (kebab)grill, frituur, pizza- slice ovens etc. nemen geen prominente plek in de onderneming in. Indien toch aanwezig, dan vormen ze niet de belangrijkste bereidingsapparatuur. 5. Toiletten Er zijn voor gasten toegankelijke toiletten aanwezig (alleen als er ook een drank- en horecawetvergunning is afgegeven voor het pand) ZACHTE CRITERIA HORECA 4 (aan minimaal vijf van deze criteria moet worden voldaan) 1. Bediening aan tafel Gasten worden standaard aan tafel bediend (bestelling opnemen, eten opdienen) 2. Geen afbeeldingen van gerechten Er bevinden zich geen afbeeldingen van gerechten in de zaak, bijvoorbeeld aan de wand of boven de bar. 3. Bezetting gelimiteerd Aantal gasten is gelimiteerd door het aantal zitplaatsen. 4. Bereiding in aparte keuken Eten wordt bereid in een aparte keuken en dus niet op de plek waar wordt besteld en betaald, bijvoorbeeld achter een toonbank. 5. Eten en drinken wordt hoofdzakelijk ter plekke geconsumeerd Hoofdactiviteit is niet gericht op meenemen en elders nuttigen (op straat, thuis, etc) 6. Geen balie/toonbank achter het raam Direct achter het raam bevinden zich geen balies, toonbanken, etc., maar bij voorkeur zitplaatsen Checklists als beoordelingsinstrument Voorgesteld wordt om bovenstaande lijst met criteria te gebruiken als basis voor een nieuwe checklist voor Handhaving. Deze checklist vervangt dan de bestaande checklists. Sommige elementen die op de oude checklists stonden, zoals het criterium de snelheid waarmee een maaltijd wordt bereid, zijn bewust niet opgenomen in de nieuwe lijst. De reden hiervoor is dat sommige ondernemingen dan onterecht worden verklaard tot fastfoodzaak en omdat dit lastig is te meten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een salad- of sappenbar: Deze hebben een korte bereidingstijd, maar worden in de nieuwe indeling niet meer gezien als horeca 1. Zie ook hoofdstuk 4. 5

6 4 Toevoeging categorie daghoreca 4.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is een nieuwe beoordelingsmethode geïntroduceerd, gebaseerd op duidelijk toetsbare criteria. Deze houdt rekening met horecaconcepten die zich op de grens van beide categoriën bevinden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op beoordelingscriteria behorend bij de voorgestelde nieuwe bestemmingsplancategorie daghoreca. 4.2 Achtergrond categorie daghoreca Zoals in de notitie Concept-voorstel voor daghoreca 1012 wordt beschreven is het in het kader van de straatgerichte aanpak van groot belang dat de dagfunctie in bepaalde straten wordt versterkt. Een geïntensiveerde dagfunctie zal bijdragen aan doelstelling van de coalitie 1012 om het gebied aantrekkelijker te maken voor een gevarieerd publiek. Het gaat bijvoorbeeld om sappenbarren, luxe broodjeszaken, koffiebars, ijssalons, etc. Deze daghoreca brengt een zekere functiebalans en economische vernieuwing terug in het gebied en voldoet aan een vraag vanuit de markt. In hoofdstuk 2 zijn de verschillen tussen een fastfoodzaak en een restaurant duidelijk uiteen gezet met als doel het verschil tussen horeca 1 en horeca 4 helderder te maken. Er zijn echter horecazaken die in het kader van de gebiedsvisies voor project 1012 wel gewenst zijn, maar door deze criteria niet (meer) kunnen voldoen aan de gestelde eisen conform bestemmingsplan. Bijvoorbeeld horeca- of winkelconcepten die noch aan de mengformulecriteria voldoen, noch aan de eisen voor horeca 4. Een sappen- of soepenbar of luxe broodjeszaak zou in de praktijk tussen wal en schip kunnen vallen. Dit dit zou ondernemers in de problemen kunnen brengen of gewenste initiatieven afremmen. De toevoeging van een extra horecacategorie in het bestemmingsplan postcodegebied 1012 zou om de hierboven genoemde reden een uitkomst kunnen bieden voor de horecaondernemer wiens concept noch als restaurant gezien kan worden, noch als fastfoodzaak. In het kader van de opwaardering die door stadsdeel Centrum en coalitieproject 1012 wordt nagestreefd, zou de nieuwe categorie tevens een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de bestaande categorieën. In een pand waar de nieuwe bestemming daghoreca op rust, zal de exploitatie gericht zijn op bij voorkeur gezonde, kleine, snelle maaltijd, hapjes of dranken, waarbij de openingstijd is beperkt tot uur. Het assortiment bestaat bijvoorbeeld uit broodjes, taart, soep, sappen, koffie en thee en de ondernemer mag zitgelegenheid bieden en de maaltijden op wegwerpservies serveren. Alcohol schenken of verkopen is niet toegestaan (dit wordt als voorwaarde opgenomen bij de exploitatievergunning daghoreca). De daghoreca zou daarom kunnen worden beschouwd als een tussenvariant die de brug slaat tussen de bestemmingen horeca 1, horeca 4 en winkels met een mengformule. Daghoreca is in in het Concept-voorstel voor daghoreca 1012 omschreven met de volgende definitie: 6

7 Een inrichting die gericht is op het verstrekken van alcoholvrije dranken, dan wel van kleine etenswaren (niet vallend onder horecacategorie 1 en niet zijnde restaurant). Voorbeelden zijn belegde broodjes, soepen, vruchtensappen en ijswaren. Hieronder worden de beoordelingscriteria voorgesteld die gelden bij handhaving van exploitaties in een pand met een bestemming daghoreca. Let wel: deze bestemming is vooralsnog slechts voorzien voor een beperkt aantal panden in postcodegebied De bestemming komt pas op het pand nadat een initiatief is besproken in het gebiedsoverleg 1012 en na een aanvraag Omgevingsvergunning van de initiatiefnemer. Zo wordt in elk geval grip gehouden op de eerste exploitatie. Daaopvolgende exploitaties moeten voldoen aan een set beoordelingscriteria die specifiek gelden voor panden met de bestemming daghoreca. De beoordelingscriteria voor daghoreca overlappen voor een deel de eisen die voor horeca 4 zijn geïntroduceerd. Voor de exacte omschrijving van daghoreca, als nieuwe categorie, is het stuk Voorstel extra horeca in 1012 bijgevoegd als bijlage. 4.3 Criteria voor bedrijven op de bestemming daghoreca In onderstaand overzicht staan de zes criteria waaraan initiatieven voor een pand met de bestemming/aanduiding daghoreca geldt. Er is geen onderscheid tussen harde en zachte criteria. Aan alle criteria moet worden voldaan. CRITERIA DAGHORECA (aan alle criteria moet worden voldaan) 1. Geen volledig open pui Er is geen sprake van een open pui, met andere woorden: er is een borstwering, duidelijke ingang, raam. 2. Horeca 1 keukenapparatuur niet prominent aanwezig in de onderneming Keukenapparatuur die behoort tot zaken die typisch tot de categorie horeca 1 behoren, zoals: een (kebab)grill, frituur, pizza-slice ovens etc. nemen geen prominente plek in de onderneming in. Indien toch aanwezig, dan vormen ze niet de belangrijkste bereidingsapparatuur. 3. Sluitingstijd is gelijk aan winkeltijden De zaak is uiterlijk om uur gesloten. 4. Geen alcoholverkoop of consumptie Er wordt geen lichte en/of sterke alcohol verkocht, ook niet voor thuisgebruik. Dit wordt tevens in de vergunning vastgelegd. 5. Geen afbeeldingen van gerechten Er bevinden zich geen (stilstaande of bewegende) afbeeldingen van gerechten en/of producten aan de gevel of in de zaak, die duidelijk bedoeld zijn als voorbeeld van het assortiment. 6. Geen balie/toonbank achter het raam Direct achter het raam bevinden zich geen balies, toonbanken, etc., maar bij voorkeur zitplaatsen. 7

8 8

9 Bijlage 1 Voorbeelden beoordelingscriteria horeca 4 versus horeca 1 Horeca 4 Horeca 1 Daghoreca Zitplaatsen Voor publiek toegankelijke ruimte is grotendeels gevuld met tafels en stoelen. Niet persé tafels en stoelen aanwezig. Inrichting is gericht op snelle consumptie. Niet persé tafels en stoelen aanwezig. Inrichting is gericht op snelle consumptie. Geen wegwerpservies Er wordt door klanten geen gebruik gemaakt van wegwerpservies. Alle soorten servies, ook wegwerpvarianten, mogen worden gebruikt. Alle soorten servies, ook wegwerpvarianten, mogen worden gebruikt. 9

10 Geen volledig open pui Er is geen sprake van een open pui, met andere woorden: er is een borstwering, duidelijke ingang, raam Er mag sprake zijn van een volledig open pui (* alleen bestaande gevallen, geen nieuwe toegestaan). Geen volledig open pui Er is geen sprake van een open pui, met andere woorden: er is een borstwering, duidelijke ingang, raam. Horeca 1 keukenapparatuur niet prominent aanwezig in de onderneming Keukenapparatuur die behoort tot zaken die typisch tot de categorie horeca 1 behoren, zoals: een (kebab)grill, frituur, pizza-slice ovens etc. nemen geen prominente plek in de onderneming in. Indien toch aanwezig, dan vormen ze niet de belangrijkste bereidingsapparatuur. (Kebab)grill mag achter etalage of andere zichtbare plek in het eetgedeelte. Horeca 1 keukenapparatuur niet prominent aanwezig in de onderneming Keukenapparatuur die behoort tot zaken die typisch tot de categorie horeca 1 behoren, zoals: een (kebab)grill, frituur, pizza-slice ovens etc. nemen geen prominente plek in de onderneming in. Indien toch aanwezig, dan vormen ze niet de belangrijkste bereidingsapparatuur. Toiletten Er zijn voor gasten toegankelijke toiletten aanwezig. Aanwezigheid van voor gasten toegankelijke toiletten is niet verplicht Aanwezigheid van voor gasten toegankelijke toiletten is niet verplicht ZACHTE CRITERIA Bediening aan tafel Gasten worden standaard aan tafel bediend (bestelling opnemen, eten opdienen) Bediening aan tafel niet verplicht (gasten worden niet standaard aan tafel bediend) Bediening aan tafel niet verplicht (gasten worden niet standaard aan tafel bediend) 10

11 Geen afbeeldingen van gerechten Er bevinden zich geen afbeeldingen van gerechten aan de gevel of in de zaak. Afbeeldingen van gerechten zijn toegestaan, mits passend binnen reclamerichtlijnen (indien aan de gevel) Geen afbeeldingen van gerechten Er bevinden zich geen afbeeldingen van gerechten aan de gevel of in de zaak. Bezetting gelimiteerd Aantal gasten is gelimiteerd door het aantal zitplaatsen. Geen gelimiteerd aantal gasten. Geen gelimiteerd aantal gasten. Bereiding in aparte keuken Eten wordt bereid in een aparte keuken en dus niet op de plek waar wordt besteld en betaald, bijvoorbeeld achter een toonbank. Bereiding kan overal in de zaak plaatsvinden. Bereiding kan overal in de zaak plaatsvinden. 11

12 Eten en drinken wordt hoofdzakelijk ter plekke geconsumeerd Hoofdactiviteit is niet gericht op meenemen en elders nuttigen (op straat, thuis, etc) Hoofdactiviteit mag gericht zijn op meenemen. Hoofdactiviteit mag gericht zijn op meenemen. Geen balie/toonbank achter het raam Direct achter het raam bevinden zich geen balies, toonbanken, etc., maar bij voorkeur zitplaatsen. Ook grills, balies etc mogen achter het raam, zichtbaar vanaf de straat. Geen balie/toonbank achter het raam Direct achter het raam bevinden zich geen balies, toonbanken, etc., maar bij voorkeur zitplaatsen. N.v.t. N.v.t. Sluitingstijd is gelijk aan winkeltijden De zaak is uiterlijk om uur gesloten. N.v.t. N.v.t. Geen alcoholverkoop en/of consumptie Er wordt geen lichte en/of sterke alcohol verkocht, ook niet voor thuisgebruik. Dit wordt tevens in de vergunning vastgelegd. 12

13 Bijlage 2 Praktijkvoorbeelden van uitstraling horeca 1, daghoreca en horeca 4 Horeca 4 (restaurant) - Zitplaatsen - Geen wegwerpservies - Geen volledig open pui - Geen (kebab)grill achter het raam - Toiletten voor gasten - Bediening aan tafel - Geen afbeeldingen van gerechten - Gelimiteerde bezetting - Bereiding in aparte keuken - Meenemen niet mogelijk - Geen balie of toonbank achter raam - Gemiddelde maaltijdprijs meer dan 5 euro Horeca 1 (fastfood) - Zitplaatsen mag, hoeft niet - Wegwerpservies mag - Open pui mag - Grill achter raam mag - Toiletten mag, hoeft niet - Bediening aan tafel mag, hoeft niet - Afbeeldingen van gerechten mag - Bezetting niet gelimiteerd - Bereiding mag in hoofdgedeelte van de zaak - Meenemen toegestaan - Balie mag achter raam. - Gemiddelde prijs per item rond of onder de 5 euro. - Beperkte menukaart - Bereiding achter toonbank 13

14 Daghoreca - Bediening aan tafel is niet verplicht - Geen volledig open pui - Geen (kebab)grill achter het raam - Sluitingstijd gelijk aan winkeltijden - Geen verkoop alcohol - Geen afbeeldingen van eten en drinken - Geen balie/toonbank/counter achter het raam. - Gemiddelde prijs per item rond of onder de vijf euro. R:\Omgevingsmanagement\Realisatie Fysiek\Beleid\Horeca\Voorstel voor extra (dag)horeca\stukken voor besluitvorming Daghoreca\Concept voorstel beoordelingscriteria H1, H4 en Daghoreca.docx 14

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 1. Waar gaat deze beleidsregel over? Op welke wijze gaat de gemeente Bergen om met ondergeschikte (ondersteunende) horeca of

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 48 02 Fax 030-286 36 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras StadsOntwikkeling / Frontoffice & Vergunningen Balie Bouwen Wonen en Ondernemen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 37 09 Fax 030-286 3600 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Cafetaria Friet & zo, gevestigd aan de Engstraat 8 Heusden heeft het verzoek ingediend om de bestemming van het pand waarin de caftaria is gevestigd, om te zetten van detailhandel naar horeca. Samenvatting:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5556

ECLI:NL:RBAMS:2017:5556 ECLI:NL:RBAMS:2017:5556 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 02-08-2017 Datum publicatie 02-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AMS 17/3780 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 42/2013 Datum : 11 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : Onderwerp : beantwoording vragen gesteld in de RTG B&F/Ruimte d.d. 2 april 2013 inzake voorstel tot vaststellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Toelichting. Regels

Inhoudsopgave. Toelichting. Regels 2 Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Doelstelling bestemmingsplan Binnenstad 7 1.2 Korte Putstraat 1g en 24 in bestemmingsplan Binnenstad 8 1.3 Aanpassing aanduiding 8 Hoofdstuk 2 Juridisch-bestuurlijke

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706395 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming van de cafetaria Hoflandplein 17 naar cafe Adres: Hoflandplein 17

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT

Aanvraagformulier. Aan de burgemeester van de gemeente Zwijndrecht t.a.v. afdeling Gemeentewinkel Postbus AA ZWIJNDRECHT Aanvraagformulier Exploitatievergunning horecabedrijf Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening, dient u in het

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA

BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA Beleidsregels voor ondersteunende horeca in de gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Registratienummer: 2014013223 Augustus 2014 Inhoudsopgave Samenvatting beleidsregels

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg Beleid inzake sluitingstijden 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1 Juridisch kader 4 1.1 Algemene Plaatselijke Verordening 4 1.2 Beleid 4 2 Het sluitingstijdenbeleid

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. Kelfkensbos TB NIJMEGEN TE HUUR

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE. Kelfkensbos TB NIJMEGEN TE HUUR VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Kelfkensbos 52 6511 TB NIJMEGEN TE HUUR Algemeen: Te huur: representatieve, op goede stand gelegen winkelruimte. Door de hoekligging (Kelkensbos Derde Walstraat) biedt het

Nadere informatie

Vergunning Exploitatie Inrichting

Vergunning Exploitatie Inrichting Vergunning Exploitatie Inrichting 1. Vergunning wordt aangevraagd door: 2. Vergunning wordt aangevraagd ten behoeve van de inrichting: 3. De houder(s)/exploitant(en) van de inrichting: (indien meer houders/exploitanten

Nadere informatie

Aanvraagformulier horecavergunningen

Aanvraagformulier horecavergunningen Aanvraagformulier horecavergunningen Met dit formulier kunt u vergunningen aanvragen die betrekking hebben op openbare inrichtingen. Bij dit formulier hoort een toelichting waarin uitleg wordt gegeven

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning

Aanvraag exploitatievergunning Aanvraag exploitatievergunning Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand. Deze aanvraag zenden aan: Gemeente Asten Afdeling

Nadere informatie

Bedrijfsformules. Wat wordt er van je verwacht? Bedrijfsformule en de zes P s. Waar gaat deze kaart over?

Bedrijfsformules. Wat wordt er van je verwacht? Bedrijfsformule en de zes P s. Waar gaat deze kaart over? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over bedrijfsformules. De bedrijfsformule van een horecabedrijf kun je zien als het gezicht en het karakter van het horecabedrijf. Wat wordt er van je verwacht?

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan.

Datum uw brief. U heeft tijdens deze bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Hierbij treft u deze vragen met bijbehorend antwoord aan. Ingekomen stuk D (PA 13 april 2011) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Dobbelsteen Versie 1/09.10.2012 1 A. Beckers en Bergmans advocaten, de heer mr. A. Beckers, namens de heer P.R.J. Hendriks, p/a Paardestraat 29, 6131 HA Sittard, hierna

Nadere informatie

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier wijziging exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen of vernieuwen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

Nadere informatie

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid

Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid ** Concept Sectie RBL Economische Zaken Horeca; ontwerp nieuw locatiebeleid Pilot: horeca als eerste bouwsteen economische visie Juli 2013 Auteur: Martijn Schot 1 Aanleiding Sinds april 2008 zijn plannen

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING Commissie van Beheer Postbus 69 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel cvb@de-lichtkring.nl Doelstelling van de CvB bij het beschikbaar stellen van de ruimten in de kerk: De doelstelling van de Commissie van

Nadere informatie

Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord

Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord OBJECT PRESENTATIE Restaurant - Eetcafé De Kom - Eet Kometensingel 184-186, Amsterdam- Noord Objectpresentatie HB2195 Klaassen Horecamakelaardij restaurant De Kom - Eet 1 Omschrijving: Bij binnenkomst

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1)

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIE- VERGUNNING (D1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor het exploiteren

Nadere informatie

BTW TARIEVEN HORECA MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN

BTW TARIEVEN HORECA MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN MAALTIJDEN & DRANKEN EAT-IN Heropfrissing om te gebruiken bij het aanmaken van producten in de geregistreerde kassa met Fiscale Data Module Wat is het BTW-tarief van ter plaatse genuttigde maaltijden &

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels. Bijlagen bij regels

Inhoudsopgave. Regels. Bijlagen bij regels Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Aanvullende regels 5 Artikel 2 Kamergewijze verhuur 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 7 Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

Nadere informatie

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij gemeente Baarn Programma Fysiek Domein April 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan... 3 1.2 Procedure...

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Gemeente Renkum, september 2010 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 DEFINITIE BED AND BREAKFAST... 1 JURISPRUDENTIE RAAD VAN STATE... 1 BESTEMMINGSPLANNEN... 2 VOORWAARDEN

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

Plein 44 Tiel, Code: MIKL 3884

Plein 44 Tiel, Code: MIKL 3884 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Internet: E-mail: www.klaassenbv.nl info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Eric Blokland Telefoon: 06-53 802081 E-mail:

Nadere informatie

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven

Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Formulier melding vergunningvrije horeca & aanvraag drank- en horecavergunning horecabedrijven Melding als bedoeld in artikel 2:28b van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam en aanvraag van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca- exploitatievergunning

Aanvraagformulier Horeca- exploitatievergunning Aanvraagformulier Horeca- exploitatievergunning Aanvraag ingevolge artikel 2:28 van de geldende Algemene plaatselijke verordening Wageningen (APV) van een horeca- exploitatievergunning om al, dan niet

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Gemeente Alblasserdam t.a.v. afdeling Publiekszaken postbus 2 2950 AA Alblasserdam Aanvraagformulier Exploitatievergunning Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel

Nadere informatie

Objectpresentatie. Hotel B&B met winkel en Horeca Oude Centrum Peñiscola Spanje Code: HABE 2083

Objectpresentatie. Hotel B&B met winkel en Horeca Oude Centrum Peñiscola Spanje Code: HABE 2083 Objectpresentatie Hotel B&B met winkel en Horeca Oude Centrum Peñiscola Spanje Code: HABE 2083 1 LIGGING: OMZETINDICATIE: VRAAGPRIJS INVENTARIS/GOODWILL: HUURPRIJS Oude vesting centrum Peñiscola, Costa

Nadere informatie

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom. Betreft: procedures rond uitbreiding m 2 detailhandel de Zeeland

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom. Betreft: procedures rond uitbreiding m 2 detailhandel de Zeeland Aan het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom Betreft: procedures rond uitbreiding m 2 detailhandel de Zeeland Bergen op Zoom, 25 april 2017 Geacht College, De Zeeland breidt uit en lijkt niet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Deregulering in het fysiek domein

Deregulering in het fysiek domein Deregulering in het fysiek domein 4. Sluitingstijden horeca AFDELING 8: TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: a. de voor

Nadere informatie

ZELDZAAM FEESTEN. Zelf tappen en schenken? Onze ruimte op de 1e verdieping biedt u de ruimte tot 120 gasten INFO@ZELDZAAM.COM TEL 0318-510500

ZELDZAAM FEESTEN. Zelf tappen en schenken? Onze ruimte op de 1e verdieping biedt u de ruimte tot 120 gasten INFO@ZELDZAAM.COM TEL 0318-510500 ZELDZAAM FEESTEN Zelf tappen en schenken? Onze ruimte op de 1e verdieping biedt u de ruimte tot 120 gasten INFO@ZELDZAAM.COM TEL 0318-510500 INDELINGEN EN OPSTELLINGEN Er zijn diverse mogelijkheden op

Nadere informatie

Beleid inzake ondersteunende horeca in detailhandel. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk 638757, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Beleid inzake ondersteunende horeca in detailhandel. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk 638757, Gemeente Leidschendam-Voorburg Beleid inzake ondersteunende horeca in detailhandel 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Aanleiding en doelstelling van de totstandkoming van het beleid 4 Bevindingen

Nadere informatie

Hotel Braams, Brink 9 Gieten, Code: JAAB1212

Hotel Braams, Brink 9 Gieten, Code: JAAB1212 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Fax: 073 522 09 06 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Janscho van Abel Telefoon:

Nadere informatie

Horecawijzer. Goed geregeld

Horecawijzer. Goed geregeld Horecawijzer Goed geregeld Voor startende en zelfs ervaren horecaondernemers kan het lastig zijn om uit te vinden welke regels er zijn. In deze folder geeft stadsdeel Centrum u daarom een kijkje in de

Nadere informatie

Prijsvraag voor een horecazaak aan de Zeedijk 134

Prijsvraag voor een horecazaak aan de Zeedijk 134 Prijsvraag voor een horecazaak aan de Zeedijk 134 Toelichting en voorwaarden Datum: 3 november 2015 Inhoud: Aanleiding... 2 Omschrijving van de bedrijfsruimte... 2 Selectieprocedure... 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

RESTAURANT QUE PASA DORPSTRAAT 17 VELDHOVEN REDO5557

RESTAURANT QUE PASA DORPSTRAAT 17 VELDHOVEN REDO5557 RESTAURANT QUE PASA DORPSTRAAT 17 VELDHOVEN REDO5557 De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbende kunnen geen rechten aan de inhoud van deze presentatie of genoemde

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Ristorante Bellagio Kruisstraat 37 's-hertogenbosch

Ristorante Bellagio Kruisstraat 37 's-hertogenbosch Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Fax: 073 522 09 06 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Michael Klaassen Telefoon:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1)

AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) AANVRAAGFORMULIER PARACOMMERCIËLE DRANK- EN HORECAVERGUNNING (B1) Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen op grond van artikel 3 Drank- en

Nadere informatie

Dwaande met je bedrijf. Gemeentelijke regelgeving

Dwaande met je bedrijf. Gemeentelijke regelgeving Dwaande met je bedrijf Gemeentelijke regelgeving De rol van BWT Van scheidsrechter tot coach - Persoonlijke begeleiding - Gelijkwaardige relatie - Ondersteunend en adviserend - Meedenken in oplossingen

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT

EXPERTISECENTRUM HORECARECHT EXPERTISECENTRUM HORECARECHT Fairtradewinkel + bier- en wijnverkoop Tweede en derde tekstballon In deze factsheet wordt in de tweede en derde tekstballon de indruk gewekt dat hier sprake zou kunnen zijn

Nadere informatie

Staat van Horeca-inrichtingen

Staat van Horeca-inrichtingen Staat van Horeca-inrichtingen 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 ONDERSCHEID IN HORECAFUNCTIES... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Criteria en jurisprudentie... 3 1.3 Definities diverse vormen recreatie-inrichtingen... 4

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Algemeen. Verkoopvloeroppervlak: - Begane grond: circa 55 m² o Terras: circa 15 m² - Eerste verdieping: circa 100 m² Kelderruimte: circa.

Algemeen. Verkoopvloeroppervlak: - Begane grond: circa 55 m² o Terras: circa 15 m² - Eerste verdieping: circa 100 m² Kelderruimte: circa. Volledig ingericht horecabedrijf beschikbaar voor verhuur op toplocatie in het centrum van Bussum! Het betreft geen overname, inventaris in bruikleen. Ideaal voor gedreven horecaondernemers die direct

Nadere informatie

Werken bij Brood op de Plank Dit is het bakkerscafé Genieten in de horeca Ons adres is: Openingstijden: Samen succesvol

Werken bij Brood op de Plank Dit is het bakkerscafé Genieten in de horeca Ons adres is: Openingstijden: Samen succesvol Samen succesvol Brood van de bovenste plank Brood, lekker brood, daar draait het om bij bakkerscafé Brood op de Plank in Nijmegen. Ambachtelijk gebakken van biologische ingrediënten. Een halfje wit, desem,

Nadere informatie

EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544

EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544 EETCAFÉ DE BUREN PAST. SPIERINGSSTRAAT 10-A 5401 GT UDEN redo5544 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: Remo van Doorn e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Restaurant Partycentrum De Cranehoeve Sint Cornelisplein 2, 6028 RN Gastel ROBO 3143

Restaurant Partycentrum De Cranehoeve Sint Cornelisplein 2, 6028 RN Gastel ROBO 3143 Restaurant Partycentrum De Cranehoeve Sint Cornelisplein 2, 6028 RN Gastel ROBO 3143 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen (hoofdkantoor) Telefoon: 0495 76 4444 Internet: E-mail:

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

Vestigen/overnemen horecabedrijf

Vestigen/overnemen horecabedrijf Vestigen/overnemen horecabedrijf Wilt u een horecabedrijf beginnen of overnemen? U krijgt dan te maken met allerlei regels en vergunningen. In deze folder leest u waar u rekening mee moet houden en waar

Nadere informatie

Italiaans restaurant Trinacria Dorpsstraat 17 Helmond, Code: MIKL

Italiaans restaurant Trinacria Dorpsstraat 17 Helmond, Code: MIKL Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Internet: E-mail: www.klaassenbv.nl info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Eric Blokland Telefoon: 06-53 802081 E-mail:

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN Inleiding Met de vaststelling van een nieuwe verordening inzake de winkeltijden ontstaat de noodzaak tot het vaststellen van beleidsregels ten

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door M. van Dijk Doorkiesnummer 030-28 64569 Ons kenmerk 16.509975 E-mail

Nadere informatie

Partycentrum Kubbus Dorpsstraat 42 Afferden (Limburg)

Partycentrum Kubbus Dorpsstraat 42 Afferden (Limburg) Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Internet: E-mail: www.klaassenbv.nl info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Eric Blokland Telefoon: 06-53 802 081 E-mail:

Nadere informatie

Inventarisatie vooraanzichten omgeving Markt:

Inventarisatie vooraanzichten omgeving Markt: Inventarisatie vooraanzichten omgeving Markt: Situatie gebied Opdracht: Een inventarisatie op pandniveau van alle horecapanden en ondernemingen op de Markt en Kleine Markt wat er aan de voorkant ten aanzien

Nadere informatie

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R

HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING A A N V R A A G F O R M U L I E R Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2.3.1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Amersfoort

Nadere informatie

Eindopdracht CreatiefNivo mei 2010. Examen: projectarchitectuur

Eindopdracht CreatiefNivo mei 2010. Examen: projectarchitectuur Eindopdracht CreatiefNivo mei 2010 Examen: projectarchitectuur In dit document staat de opdracht voor het CreatiefNivo examen Projectarchitectuur. Je dient dit document te bestuderen en de opdrachten uit

Nadere informatie

IJSSALON/CHOCOLATERIE LILLY S THORBECKEPLEIN 8 BEUNINGEN REDO5561

IJSSALON/CHOCOLATERIE LILLY S THORBECKEPLEIN 8 BEUNINGEN REDO5561 IJSSALON/CHOCOLATERIE LILLY S THORBECKEPLEIN 8 BEUNINGEN REDO5561 De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbende kunnen geen rechten aan de inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Horeca gelegenheid met ruime woning van Emstweg BT APPELSCHA

Horeca gelegenheid met ruime woning van Emstweg BT APPELSCHA Vastgoedmakelaardij B.V. Horeca gelegenheid met ruime woning van Emstweg 85 8426 BT APPELSCHA Klaassen Vastgoedmakelaardij B.V. Wiekenweg 53a, 3815 KL Amersfoort Telefoon: 073 521 61 66 Internet: www.klaassenbv.nl

Nadere informatie

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen Gemeente Kaag en Braassem 26 februari 2013 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat 26 7009 KT Doetinchem

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42

RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42 RESPONSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Pannerden Deukerdijk 42 Bezoekadres Markt 5 6915 AH Lobith Postadres: Postbus 49 6916 ZG Tolkamer t. (0316) 56 56 00 f. (0316) 56 56 75 e. rijnwaarden@rijnwaarden.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Kerkbuurt 87 te Sliedrecht Code: PEKL 15.002

Kerkbuurt 87 te Sliedrecht Code: PEKL 15.002 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073-521 61 66 Fax: 073-522 09 06 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Peter Klaassen Telefoon:

Nadere informatie

SYNAGOGE. Fine dining. Deken van Miertstraat JN Veghel REDO 5582

SYNAGOGE. Fine dining. Deken van Miertstraat JN Veghel REDO 5582 SYNAGOGE Fine dining Deken van Miertstraat 1 5461 JN Veghel REDO 5582 Gelieve de verstrekte informatie discreet behandelen. De adviseur: e-mail: r.vandoorn@klaassenbv.nl mobiel: 06-20002530 Belanghebbenden

Nadere informatie

Ontwerp-bestemmingsplan Gastendonkstraat 39, Horst NL.IMRO.1507.HOGASTENDONKSTR39.BP. Zienswijzenrapport

Ontwerp-bestemmingsplan Gastendonkstraat 39, Horst NL.IMRO.1507.HOGASTENDONKSTR39.BP. Zienswijzenrapport Ontwerp-bestemmingsplan Gastendonkstraat 39, Horst NL.IMRO.1507.HOGASTENDONKSTR39.BP Zienswijzenrapport Afdeling Ruimte Team Vergunningen, januari 2014 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft een

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Kaaidijk 19 te Herkingen Code: PEKL pt

Kaaidijk 19 te Herkingen Code: PEKL pt Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111, 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073-521 61 66 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Horecamakelaar: Peter Klaassen Telefoon: 06-53 14 89 02

Nadere informatie

Geachte fractievoorzitter of lid van de Commissie Ruimte en Verkeer,

Geachte fractievoorzitter of lid van de Commissie Ruimte en Verkeer, Geachte fractievoorzitter of lid van de Commissie Ruimte en Verkeer, In de bijlage treft u een Q en A lijst met betrekking tot de Buccaneer Delft. Dit document zal tevens op de lijst met ingekomen stukken

Nadere informatie

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen.

In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat u in uw zaak wilt doen. Digitaal een Drank- en Horecavergunning aanvragen Hoe werkt dit aanvraag programma? In het eerste gedeelte van dit programma krijgt u vragen over het soort horecaonderneming dat u wilt beginnen en wat

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Wie in Den Haag een recreatie-inrichting zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, muziek/dansschool of een

Nadere informatie

Ondergetekende maakt hiermee zijn zienswijze kenbaar ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Ondergetekende maakt hiermee zijn zienswijze kenbaar ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. 1 GsmMrit Dnnvn«i»n Rag. nr. '.*!». iv. *# 2 9 JUNI 2015 Aangetekend Gemeenteraad van Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE Dtoma MA PZ OW MO 8 1 BftW PWiaJ Lage Zwaluwe, 28 juni 2015 Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Terrasbeleid Hattem 2016

Terrasbeleid Hattem 2016 Terrasbeleid Hattem 2016 Inleiding Het terrassenbeleid in Hattem valt in twee delen uiteen: 1. Het beleid voor het exploiteren van een gevelterras direct voor de voor- of zijgevel van een horecabedrijf;

Nadere informatie

Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine

Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine Richtlijnen Assortimentskeuze De 1 e Fase op weg naar de gezonde kantine Voorlopig achtergrond document tbv Criteria Brons voor de sportkantine februari 2014 Achtergrond Er zijn veel locaties die voedingsmiddelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 Ontwerp Locatievisie terrassen binnenstad Z.61961/D.32939 1 van 7 Inleiding Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van de horeca. Ze zorgen

Nadere informatie

Snackbar De Bambi Havenstraat 22 Huizen

Snackbar De Bambi Havenstraat 22 Huizen Klaassen Vastgoedmakelaardij B.V. Wiekenweg 56B, 3815 KL Amersfoort Telefoon: 033-2581330 Internet: www.klaassenbv.nl E-mail: info@klaassenbv.nl Bedrijfsmakelaar: Marije Brinkman Telefoon: 06-23 087 677

Nadere informatie

Theaterzaal Thorbeckepark

Theaterzaal Thorbeckepark Theaterzaal Thorbeckepark Utrecht Informatie zaalverhuur & catering Ontdek middenin de Utrechtse wijk Ondiep de theaterzaal Thorbeckepark, perfect voor uw feest, voorstelling, vergadering of bijeenkomst.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet;

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; b e s l u i t : 1. De Verordening Winkeltijden Loppersum

Nadere informatie

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 (Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie