Maandelijks tijdschrift. Tijdschrift van de Brugse Kajak Club V.Z.W. Verschijnt maandelijks (niet in augustus) Datum: februari 2012 Brugge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandelijks tijdschrift. Tijdschrift van de Brugse Kajak Club V.Z.W. Verschijnt maandelijks (niet in augustus) Datum: februari 2012 Brugge"

Transcriptie

1 1 Tijdschrift van de Brugse Kajak Club V.Z.W. Verschijnt maandelijks (niet in augustus) Datum: Brugge V.U.: BRUGSE KAYAK KLUB vzw P/a: R. Delodder, Stokveldelaan 44, 8200 Sint-Michiels

2 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Desmet Ward Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Tulpenstraat 31, 8310 Assebroek Westernieuwweg 39, 8490 Varsenare Stokveldelaan 44, 8200 Sint-Michiels Lorreinenhoek 8, 8310 Assebroek Steenstraat 2A, 8680 Koekelare 050/ / / / / Vlakwater Wildwater Licht Wildwater Kano polo Canadees Varen Blontrock Dirk Tanghe Paul Desmet Ward Stokx Jan Beausaert Vicky Kasteeldreef 8, 8490 Snellegem Klaprozenlaan 18, 8210 Loppem Westernieuwweg 39, 8490 Varsenare Rubenslei 17, 9990 Maldegem Westernieuwweg 39, 8490 Varsenare 050/ / / / / Adres maatschappelijke zetel Dexia rekeningnummer Website V.U. Stokveldelaan 44, 8200 St-Michiels BRUGSE KAJAK KLUB vzw

3 3 Programma februari / maart 2011 Zat 11 feb Zwembad Bredene WE 11 & 17 feb Belgian boat Show Zat 3 maart recreatieve afvaart Lomme(derogatie) Zon 18 maart 22ste Brugse Kayak doortocht 31 maart/1 april 23ste Blankaerttocht Zodra er water is De Ardennen Als er golven zijn De zee Elke donderdag Kayakpolo training om 19u30 Editoriaal Vanaf (dit nummer dus), wordt het Brugs Kajaknieuws door mij, Danny Van Overstraeten gemaakt. Veel zullen jullie er waarschijnlijk niet van merken, aangezien ik de zaken voorlopig gewoon zal overnemen van Ward om mij in te werken. Heb je een (ont)spannend kayak/kano avontuur beleefd, heb je foto's, wil je iets organiseren of heb je iets in de media gelezen of gehoord rond de kayaksport, stuur het door naar: Het oude mailadres in jullie adressenboek verwijderen of wijzigen. Het Brugs Kajaknieuws verschijnt op het einde van elke maand. Stuur daarom je artikel(s) door ten laatste op de 26ste van elke maand

4 4 Vooruitblik activiteiten 2012 Belgium Boat Show Zoals ieder jaar nemen we terug deel aan de BBS, dit jaar is het terug op de zaterdag 11 en zondag 18 februari dat het doorgaat, telkens van 13u tot 15u dat we in het zwembad mogen, daarna staat een frisse duvel, vedetten, cola,... op ons te wachten. Waar: Belgium Boat Show Gent (expo hallen Gent) Wanneer: 11 en 18 februari van 13 tot 15 uur (ter plaatse) dwz afspraak om 11u aan de BKK gebouwen om gezamenlijk binnen te kunnen in BBS Wie: Iedereen die kan of WIL leren eskimoteren, polo spelen, varen in het zwembad Kosten plaatje: gratis + drank nadien Afspraken wie er deelneemt: mailen gsm /59,49,38 uiteraard wordt er verwacht dat de boten proper zijn Enjoy!

5 5 OOSTENRIJK 2012 Met Hemelvaart schikken we weer naar Mittenwald af te zakken om de gekende rivieren in Zuid-Duitsland en een aantal in Oostenrijk af te varen. We huren dezelfde vakantiewoning af in Mittenwald bij Herr Hornsteiner. Periodes : zondag 13 mei tot zondag 20 mei woensdag 16 mei tot zondag 20 mei Richtprijs woning : 15,00 euro/nacht/persoon Inschrijvingen : Ludo : 050/ Ludo Reeds geïnteresseerde deelnemers: Ludo, Danny, Geert D... Op dinsdag 10/01/2012 verdween het spatzeil - merk HIKO, zwarte kleur, size 75 - van Jeroen Vandroemme uit het sanitair van de BKK. Dit is dan ook een oproep naar alle leden. Heb je dat spatzeil gezien, of werd het per abuis meegenomen, laat het weten of hang het eventueel terug in het Sanitair. Dank U.

6 6 Lidgelden 2012 Aan de leden van 2011 die zich nog NIET in orde hebben gesteld met hun ledenbijdrage en het liggeld voor hun materiaal voor 2012 : ONMIDDELLIJK DOEN!! De bedragen van de lidgelden en liggelden, gebruik van clubmateriaal, enz. werden reeds gepubliceerd in het Brugs Kajaknieuws van december 2011!!! Dit om verscheidene redenen, nl. : Je bent NIET meer verzekerd! en je loopt dan ook risico bij deelname aan de clubactiviteiten, jouw materiaal in de loods is evenmin verzekerd; Het clubblad is namelijk het laatste dat je via wordt toegestuurd in functie van uw lidmaatschap 2011, vanaf maart 2012 val je dan ook figuurlijk «uit de boot»!!! ; Diegenen die om welke reden dan ook willen afzien van hun lidmaatschap en nog persoonlijk materiaal liggen hebben in de botenloods vragen wij dringend om vooraf contact op te nemen met het secretariaat teneinde af te spreken om hun sleutels in te leveren (uiteraard tegen terugbetaling van de borgtocht) en hun materiaal weg te halen. Tijdens de bestuursvergadering van 12 november 2007 werd beslist dat het bestuur van BKK vzw alle verantwoordelijkheid afwijst voor het materiaal van mensen die hun lidgeld niet hebben betaald en dit vanaf 1 maart, dit wat betreft beschadiging en verlies bij brand of diefstal! Voor die leden die het nog niet begrepen hebben, het huishoudelijk reglement dat hen werd ter hand gesteld alsnog niet gelezen hebben, aan wie het niet werd meegedeeld bij hun inschrijving, enz. enz. : Het boekjaar bij BKK loopt van 1 januari tot 31 december, dwz dat het lidgeld dient betaald per kalenderjaar!!!!! Zij die pakweg lid worden in juni moeten alsnog betalen voor het héle jaar, zij die lid worden in september betalen slechts de helft van het lidgeld en eventueel gebruik van het clubmateriaal!!!!! Betaling van het lidgeld kan steeds: - Ofwel contant aan de penningmeester Herwig Smissaert op donderdagavond in de cantine; Ofwel door overschrijving van het bedrag op rekening nr. BE bij DEXIA op naam van de Brugse Kajak Klub vzw, p/a Stokveldelaan SINT-MICHIELS met vermelding «lidgeld liggeld x aantal boten» ofwel «lidgeld gebruik clubmateriaal + bijz. bijdrage 2,50». Het Bestuur dankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking en vooral een vlotte uitvoering.

7 5 NB. Tijdens de Bestuursvergadering van 11 september 2000 werd beslist dat bij laattijdige betaling van het lidgeld, dit is vanaf 1/02/2012 er bovenop het lid- en liggeld een bijzondere bijdrage dient betaald te worden van 2,50 voor het bijkomend administratief werk en kosten veroorzaakt door de laattijdige betaling! In het verleden is reeds meermaals gebleken dat het secretariaat namen van leden van voorgaand jaar opgeeft aan de federatie, kwestie van in orde te zijn met de verzekering, en deze zien dan af van betaling van hun lidgeld. Het secretariaat huldigt dan ook de regel dat het lidgeld eerst dient betaald, ofwel persoonlijk aan de penningmeester ofwel dat het bedrag reeds moet gestort zijn op de rekening van BKK alvorens de naam wordt doorgeven aan de federatie. Het spreekt vanzelf dat het dan nog wel even duurt vooraleer de lidkaart kan in het bezit gesteld worden van betrokkene. ter herinnering: (terwijl het nog kan) Leden kunnen een gedeelte van het lidgeld terugbetaald krijgen via hun mutualiteit. Daartoe hoef je enkel een formulier (te bekomen bij je ziekenbond) te laten invullen door het secretariaat van de BKK (Roger Delodder). De tussenkomst kan 12 tot 30 euro bedragen, afhankelijk van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

8 7 Algemene vergadering BKK 2012 Verslag van de Algemene Vergadering van de Brugse Kajak Klub vzw Geachte dames, heren, leden BKK vzw, Overeenkomstig Titel V. Art. 12 van de Statuten heb ik vandaag, 26 januari 2012 om 20u30, de Algemene Vergadering bijeengeroepen in ons clublokaal ter Buiten Katelijnevest te Brugge. Op de agenda : Registratie van de aanwezige wettelijke leden ; Openingswoord door de voorzitter ; Wijzigingen in raad van Bestuur aanvaarden ontslag van & aannemen van een bestuurslid; Bevestigen van de verantwoordelijken voor de verschillende disciplines en de afgevaardigden bij de verschillende Besturen ; Verslag van het secretariaat ; Goedkeuren van het aangepast huishoudelijk reglement ; Verslag van de penningmeester; Verslagen van de verantwoordelijken van de commissies; Vraagstelling door de aanwezige leden. Ik meen te mogen overgaan tot de orde van de dag! Tekenen van de aanwezigheidslijst door de werkelijke leden ; Hebben getekend voor aanwezig: Ludo Smissaert, voorzitter BKK, aanwezig; Ward Desmet, ondervoorzitter; ontslagnemend & verontschuldigd; Herwig Smissaert, penningmeester, aanwezig; Roger Delodder, secretaris, aanwezig; Dirk Blontrock, commissaris-verificateur, aanwezig. Paul Tanghe, kandidaat bestuurslid. Openingswoord door de Voorzitter; 3. Wijzigingen in de raad van Bestuur; Geachte leden, totaal onvoorzien moest het secretariaat op 20 december noteren dat Ward Desmet, ondervoorzitter BKK, géén enkele verantwoordelijkheid meer wenst op te nemen binnen het Bestuur van BKK. Ward neemt ontslag als bestuurder èn als verantwoordelijke voor de werkgroep recreatief wild water, Ward vraagt tevens om een vervanger te zoeken voor de redactie van het Brugs Kajak Nieuws. Het Bestuur kan dus niet anders dan het ontslag aanvaarden en Ward bedanken voor zijn inzet gedurende de uitvoering van zijn functies, het is ook dank zij zijn inzet dat het Brugs Kajak Nieuws digitaal is gegaan. Bedankt Ward. Op 30 december ontvangt het secretariaat de kandidatuur van Paul Tanghe om de vacant gekomen plaats als bestuurder in de vzw in te nemen, hij blijft tevens verantwoordelijk voor de discipline sportief wildwater/rodeo. Bij deze vraag ik dan ook aan het Bestuur om Paul Tanghe op te nemen in de Raad van Bestuur en hem de functie van ondervoorzitter toe te vertrouwen.

9 8 Het ontslag van Ward als bestuurslid en het aanvaarden van Paul als bestuurslid moet nu nog bekrachtigd worden via een akte te deponeren bij de Rechtbank van Koophandel gevolgd door de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Waarvan akte. 4. Bevestigen van de verantwoordelijken voor de verschillende disciplines en de afgevaardigden bij de Besturen en federaties ; Beste Bestuursleden,verantwoordelijken en afgevaardigden, het secretariaat van de Brugse Kajak Klub vzw heeft jullie conform de statuten laten weten dat jullie elk in zijn functie uittredend en herkiesbaar waren en dat bij uitblijven van enig bericht van uw zijde tegen uiterlijk donderdag 23 december 2011, jullie zich automatisch herkiesbaar stelden in jullie huidige functie. Op 11 september reeds moest het secretariaat het ontslag noteren van Jan Stokx als verantwoordelijke van de werkgroep kajak-polo, ettelijke vergaderingen verder blijft Jan zijn ontslag nog steeds in beraad houden; Op 1 januari 2012 dan mocht het secretariaat het bericht ontvangen dat Jan terug zijn kandidatuur als verantwoordelijk voor de discipline kajak-polo wenst te handhaven. Tezelfdertijd met de ontslagname van Ward Desmet laat ook Vicky Beausaert weten af te zien van de verantwoordelijkheid voor de werkgroep recreatief canadese kano. Tevens kan ik de vergadering ook meedelen dat Danny Van Overstraeten de redactie van ons aller Brugs Kajak Nieuws zal verder zetten, het nieuw adres om berichten te posten is ondertussen reeds aangepast, nl. In laatste instantie heeft Jelle Buelinckx zich kandidaat gesteld als verantwoordelijke brandingvaren en als webmaster van de site Van de vertegenwoordigers bij federaties en Besturen wordt zoals gewoonlijk aangenomen dat zij, wegens het uitblijven van enige kennisgeving zich terug verkiesbaar stellen voor hun huidige functie. Tekenen uiteindelijk verantwoordelijk voor de hierna vermelde disciplines : Sportief wild water/rodeo Paul TANGHE Recreatief wild water.. Recreatief canadese kano Kajak-polo Jan STOKX Jongerenbegeleiding Sportieve recreatie/toertochten Public-relations/web-master Jelle Buelinckx Zeekajak/brandingvaren Jelle Buelinckx Vertegenwoordigen BKK als afgevaardigde bij : de Vlaamse Vereniging voor Watersport het Nederlandstalig Kano Verbond het Prov. Comité West-Vl. kano & kajak de Brugse Sportraad 5. Ludo SMISSAERT Roger DELODDER Dirk BLONTROCK Roger DELODDER Verslag van het secretariaat : De Raad van Bestuur kwam in het afgelopen jaar 8 maal bijeen, nl. 5 gewone Bestuursvergaderingen op respectievelijk 17 januari, 5 april, 6 juni, 6 september en 7 november, de AV op 27 januari en de Bijzondere Bestuursvergaderingen op respectievelijk 14 en 21 november.tijdens de Bestuursvergadering van 7 november heeft het Bestuur beslist om het lidgeld voor het werkjaar 2012 onveranderd te

10 9 behouden maar het liggeld voor de kajaks en kano s te verhogen dit gezien de voortdurende prijsstijging van de brandverzekering. Het werkjaar 2011 tenslotte werd afgesloten met 62 leden dit tegenover 64 leden in 2010 en 2 freelancers die géén effectief lid zijn van de club maar enkel komen om te trainen! Wat betreft de clubwerking kan ik jullie meedelen, dat alhoewel er niet steeds beweging is rond het clublokaal, er toch een heleboel activiteiten te noteren vielen. Een meer gedetailleerde lijst is op een andere plaats gepubliceerd in BKN. Bij deze zou ik willen vragen aan diegenen die de leiding nemen van een uitstap of en deelname aan een manifestatie of rally om steeds documenten van de verzekering mee te nemen, dit zowel van het VVW als van het NKV. Het formulier (NKV)dat de dokter moet invullen is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Duits, dit vergemakkelijkt het werk van het secretariaat dat anders steeds de feiten (in casu) ongevallen achterna holt! Activiteiten die doorgaan in 2012: Belgian Boat Show op zaterdag 11 & zondag 18 februari telkens van 13u00 tot 15u00; ste 22 Brugse Kajakdoortocht op zondag 18 maart. Watersportdag op zaterdag & zondag 19 & 20 mei. Ronde van West-Vlaanderen op bezoek op 19 juli. Dag van de Brugse Sportclubs zondag 9 september. 6. Goedkeuren van het aangepast huishoudelijk reglement (afgekort HR): Wegens het niet conform zijn met Art.14-2 kan het aangepast HR niet rechtsgeldig worden goedgekeurd door de algemene vergadering en wordt beslist de goedkeuring naar een volgende vergadering door te schuiven, daartoe wordt een tweede vergadering bijeengeroepen op maandag 20 dit conform Art Verslag van de penningmeester : Het kasverslag wordt toegelicht door de penningmeester. De rekeningen 2011 werden door de commissaris-verificateur Dirk Blontrock goedgekeurd en er wordt de algemene vergadering gevraagd het kasverslag te aanvaarden en kwijting te geven aan de penningmeester en de Raad van bestuur. Verslagen van de verantwoordelijken van de commissies ; Er werden door de verantwoordelijken géén verslagen ingediend. Vragen gesteld door de aanwezige leden. NIHIL. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Opgemaakt te Brugge op 27 januari 2012, (get.) Roger Delodder, secretaris BKK vzw. Secretariaat & Maatschappelijke Zetel : p/a Stokveldelaan 44, 8200 BRUGGE Sint-Michiels Clublokaal : Buiten Katelijnevest, 8000 BRUGGE

11 10 Clubwerking 2011 Wat betreft de clubwerking kan ik jullie meedelen, dat alhoewel er niet steeds beweging is rond het clublokaal, er toch een heleboel activiteiten te noteren vielen : 08 jan Nieuwjaarsduik in de Zee te Bredene; 20 jan Nieuwjaarssouper; 30 jan Afvaart van de Rivierbeek; Begin januari afvaart van de Roer te Monschau; 12 & 20 februari kajakdemonstraties tijdens de Belgian Boat Show ; 27 februari Afvaart van de Warche & Amblève; 12 maart Klusjesdag rondom de club-site; 18 maart de 21ste Brugse Kajakdoortocht; 15 mei was BKK aan zee in het kader van jeugdinitiatie; 21 mei deelname aan de Watersportdag op het domein Sint-Pietersplas; tijdens Paasweekend verbleven Danny & Roger te Kautenbach voor de Grande Croisière; Ward & Vicky nemen deel à een Kanoweekend op de Drôme in Frankrijk; juni het Familieweekend aan de Oise te Guise Noord-Frankrijk; 26 juni afvaart van de Canche in Noord-Frankrijk; 19 juli Ronde van West-Vlaanderen, BBK verzorgt een BBQ; juli BKK op Zomerkamp in Oostenrijk; augustus de Chalaux met VVW; 20 augustus was de VVW Arrassplash op de WW-piste te Arras; deelname aan de Rallye des Ascenseurs te Manage; 27 augustus de BKK BBQ eind van de vakantie; 11 september staat BKK met een stand op het Zand voor de Dag van de Brugse Sportclubs; oktober de Cure; november het Vesder-weekend te Eupen met speciale waterlossing; 26 december afdaling van de Amblève; Initiatie in het Zwembad te Bredene 2 zaterdagen in november en 2 in december; Het ganse jaar op dinsdag- & donderdagavond trainingen kajakpolo + de deelnames aan de Nationale kalender, ook deelnames aan de tornooien van Veurne & Ieper, enz; Deelname van leden aan toertochten in binnen- & buitenland, niet gemeld aan de secretariaat!

12 11 Bij deze zou ik willen vragen aan diegenen die de leiding nemen van een uitstap of en deelname aan een manifestatie of rally om steeds documenten van de verzekering mee te nemen, dit zowel van het VVW als van het NKV. Het formulier (NKV)dat de dokter moet invullen is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Duits, dit vergemakkelijkt het werk van het secretariaat dat anders steeds de feiten (in casu) ongevallen achterna holt! Reeds gekende activiteiten die doorgaan in 2012: Zaterdag 12 februari & zondag 19 februari Belgian Boatshow in Flanders Expo te Gent; Zondag 18 maart 22ste Brugse Kajakdoortocht op. zaterdag & zondag 19 & 20 mei Watersportdag op Sint-Pietersplas. Week van 16 tot 20 mei Oostenrijk (verblijf in Mittenwald); 19 juli Ronde van West-Vlaanderen op bezoek. Zondag 9 september Dag van de Brugse Sportclubs. Het secretariaat.

13 12 TOERTOCHT 2012

14 13

15 14

16 15

17 16 Tijdens de Algemene Vergadering van de stedelijke sportraad op maandag 12 december 2011 gehouden in de Rodenbachzaal van de Stadshallen heeft de Brugse schepen van Sport Annick Lambrecht 46 sportvrijwilligers gehuldigd. Ze kregen een gouden medaille en brevet voor hun inzet voor hun respectievelijke sportclub. In tien jaar tijd werden meer dan 500 vrijwilligers in de sport gehuldigd door de sportraad en het stadsbestuur. Kwamen in aanmerking voor BKK Ludo Smissaert (sedert als penningmeester, van als ondervoorzitter en sedert als voorzitter BKK). Herwig Smissaert (sedert als penningmeester BKK) en Roger Delodder (sedert als commissaris-verificateur en sedert als secretaris BKK).

18 17 Kalender toertochten 2012 Datum 3 mrt/ mrt/12 mrt/12 apr/12 apr/12 apr/12 apr/12 apr/12 apr/12 apr/12 mei/12 mei/12 mei/12 mei/12 Omschrijving recreatieve afvaart Lomme (derogatie) 22ste Brugse Kajakdoortocht 23ste Blankaerttocht 23ste Blankaerttocht Claire-Marais Claire-Marais Rally des Ascenseurs Binkentochten Binkentochten Binkentochten 19de Sinjorenweekend 19de Sinjorenweekend Canteclaertocht Canteclaertocht 17 mei/12 Leuven - Mechelen Ronde van Antwerpen Ronde van West Vlaanderen Ronde van West Vlaanderen Ronde van West Vlaanderen Ronde van West Vlaanderen Ronde van West Vlaanderen Kastelse Marathon (recreatie) Tochten der Netevallei Tochten der Netevallei Tochten der Netevallei Pallietertochten Pallietertochten Sneppentocht Sneppentocht Rodenbachtochten Rodenbachtochten Fakkeltocht door Gent 39ste Gent Deinze Gent 29ste Grachtentocht 29ste Grachtentocht Ieperleetochten Ieperleetochten Sluitingstocht Pompoenregatta jun/12 jul/12 jul/12 jul/12 jul/12 jul/12 jul/12 aug/12 aug/12 aug/12 aug/12 aug/12 aug/12 aug/12 aug/12 aug/12 sep/12 sep/12 sep/12 sep/12 sep/12 sep/12 okt/12 okt/12 Plaats Lesterny Rochefort Brugge Diksmuide Diksmuide Claire-Marais (FR) Claire-Marais (FR) Manage Turnhout Turnhout Turnhout Antwerpen Antwerpen Gent Gent kanaal Leuven Dijle Oelegem West Vlaanderen West Vlaanderen West Vlaanderen West Vlaanderen West Vlaanderen Kasterlee Kasterlee Kasterlee Kasterlee Lier Lier Niel Niel Roeselaere Roeselaere Gent Gent Oostkerke Oostkerke Ieper Ieper Lokeren Kasterlee Organisator KCCM BKK DKVB DKVB KKK KKK CNTM TKC TKC TKC LWK LWK DKC DKC KCCM AKKC PCWV PCWV PCWV PCWV PCWV KKK KKK KKK KKK KKCL KKCL KNRS KNRS RKV RKV GEKKO GEKKO DKVB DKVB IRWV IRWV CSR KKK

19 18 Koninklijke Cano Club Mechelen vzw 3 & 4 / 03 / 2012 AFDALINGS WEEKEND VOOR IEDEREEN Toertocht voor recreanten en wedstrijdvaarders Belgisch Kampioenschap Sprint Ploegen Sprint Springkasteel voor alle aanwezige kinderen Overheerlijke regionale worsten Overheerlijke regionale dranken 1. Toertocht Op zaterdag 3 maart is er om uur de massastart van een toertocht van Lesterny tot in Rochefort. Halverwege is er een rustplaats met gratis soep. De toertocht heeft een competitief tintje, er is een prijs voorzien voor de eerste drie aangekomen vaarders. Hoofdzaak is echter het genieten van een prachtige rivier, en een prachtige omgeving. Voor de toervaarders een unieke mogelijkheid om eens te varen op een rivier waar de rest van het jaar niet gevaren kan worden. Tevens een unieke gelegenheid om uw nieuwe vaarders kennis te laten maken met het rivier varen. Voor inschrijvingen : 2.50 via Inschrijvingen ter plaatse : 3.00 van 9.30 uur tot uur in het schooltje van Rochefort, Rue de la Passerelle, Rochefort. Start : onder de brug van Lesterny Forrieres Aankomst : schooltje van Rochefort.

20 19 2. Belgisch Kampioenschap Sprint Zondag 4 maart 2012 Deze wedstrijd verloopt volgens de reglementen van het KBKV. Voorvergadering om 9.00 uur in het schooltje van Rochefort. Indien er deelnemers dienen bij-ingeschreven te worden of forfait geven, gelieve deze informatie dan reeds vóór de voorvergadering aan de wedstrijdadministratie door te geven 1e Start om uur 2e Start om uur (kan wijzigen al gelang aantal deelnemers) Parcours Start : Trou Maulin Aankomst : Brug bij Jeugdherberg 3. Ploegen Sprint Zondag 4 maart 2012 Deze wedstrijd verloopt volgens de reglementen van het KBKV. Voorvergadering om 9.00 uur in het schooltje van Rochefort. Indien er deelnemers dienen bij-ingeschreven te worden of forfait geven, gelieve deze informatie dan reeds vóór de voorvergadering aan de wedstrijdadministratie door te geven 1e Start om uur 2e Start om uur (kan wijzigen al gelang aantal deelnemers) Parcours Start : Trou Maulin Aankomst : Brug bij Jeugdherberg

21 20 Inschrijvingen Einddatum voor reglementaire inschrijvingen en forfaits: 26. Inschrijvingsgelden: individuele wedstrijd: o R1 & C1: 2 euro o C2: 3 euro o laattijdig: 5 euro Scheidsrechters: aangesteld door het KBKV. Inschrijvingen / inscriptions Vermeld voor elke deelnemer: Specifiéz pour chaque participant: Voornaam Familienaam Wedstrijdvergunningsnummer Categorie Prénom Nom de famille Numéro de license Catégorie (we verkiezen dit / nous préférons) Fax Frank Schoeters, ESAT - systeemgroep 016 / Brieven / lettres Secretariaat KCCM Auwegemvaart 103/02, 2800 Mechelen Tijdens het gehele Weekend verzorgt het Mechelse Catering team een hapje en een drankje in het schooltje van Rochefort. Artisanale streekworsten en het bekende bier van Rochefort zullen niet ontbreken. Voor de kleineren zal er een springkasteel staan. Overnachtingen moet je zelf verzorgen maar hotels genoeg in Rochefort en een uitstekende jeugdherberg is er ook.

22 21 ECHT Wild water in de Ardennen 2 januari 2012 Roger Delodder Nadat ik reeds een tweetal keer had gesolliciteerd, m.a.w.vruchteloos mijn diensten had aangeboden als chauffeur kon ik op 2 januari toch mee naar de Ardennen. Na een doornatte eindejaar was er blijkbaar reeds voldoende water om eens getuige te zijn van het echte wild-water-varen. Volgens de mail van Ludo op Nieuwjaardag was het peil van de Eau-Rouge, een bijriviertje van de Boven-Amblève, 90 cm daar waar het minimumpeil 65cm is. Meer of voldoende dus. Op de heenreis zei Jan S nog dat het gewoontjes was, ie had die veenbeek al een paar keer gevaren maar eenmaal op de plaats waar zou gestart worden bleek de waterstand, althans volgens Danny, zware kost te zijn, iets wat later duidelijk zou blijken. Het water had een vaalbruine grondkleur en de beek was net niet buiten zijn oevers.

23 22 Dan maar op naar de samenloop waar de Eau-Rouge in de Afbleven stroomt, aan de toegang van het kampeerterreintje Camping de Challes werd de volgwagen gestald. Het weer klaarde op en de temperatuur was rond de 5, uitstekend kajakweer dus. Omkleden en op naar de startplaats langs de N62, iedereen in één auto en alle kajaks op de aanhangwagen. De Eau-Rouge liep vanaf de start dwars door het Circuit van Francorchamps en dat is volledig omheind. k Zag ze voor het eerst weer als ze vanonder de duiker van het circuit kwamen gespoeld, onmiddellijk na de duiker versperden een tweetal bomen de beek maar die bleken niet moeilijk te nemen. Vanaf daar liep de veenbeek ongeveer evenwijdig met de Route de l Eau-Rouge, het afslachten naar mijn volgende halte was duidelijk aangeduid en liep naar het brugje van de camping L Eau-Rouge, het was maar een tweetal km en het duurde nogal wat voor ze er waren, maar dat had zo zijn redenen bleek later. Mijn volgende afspraak aan de heb ik spijtig genoeg gemist, daar die had het niet begrepen met de barst. stuw onder de wegbrug onder de N68 was een enorme gladde schuiver en kajak van Jelle, resultaat een serieuze Aan het eindpunt in Challes hielden Ludo, Jyrki en Danny het voor bekeken, Jan en Jelle besloten nogmaals het stuk vanaf camping L Eau-Rouge af te varen, Jelle deze keer in de topo van Ludo. Na afloop bekende Jan dat deze wildbeek over de ganse lengte minstens een klasse III was met voor de helft passages van klasse IV er bovenop, althans gemeten naar de maatstaven beschreven in de bijbel van Gilbert Haesendonck, volgens dezelfde auteur één van de meest sportieve wildbeken van de Ardennen! De dag werd zoals steeds besloten met de klassieke Rochefort (niet voor iedereen echter) genuttigd in de plaatselijke horeca te Stavelot. Deelnemers: Ludo, Jan Stokx, Danny,Jyrki, Jelle en ondergetekende als chauffeur ter plaatse. NB. Wat betreft de zwempartijen, dat heb ik maar van horen vertellen, maar blijkbaar was het niet minnetjes. Zelfs het materiaal gaat dan een eigen leven leiden en dobbert alleen verder op de bruisende golven.

24 23 Zondag 8 januari 2012 was het dan zover, de wildbeek waar ik al jarenlang straffe stoten had over horen vertellen had water genoeg om over echt wild water te kunnen spreken. s Morgens nog 95 cm op de peilschaal te Monschau, op het moment van instappen al gedaald tot een goeie 80 cm. Met een 8-tal clubleden, volgens Paul da s nog eens een groooooooooote delegatie, vertrokken en twee die reeds een weekend ter plaatse waren. Paul had al laten weten dat er op zaterdag een schitterende waterstand was, dus de " real stuff "! Dat beloofde. Bedoeling was de Boven-Roer, een parcours behorend tot de meest sportieve van Ardennen en Eifel en een bergrivier waterrijker dan de gewone wildbeken, vanaf de wegbrug Kalterherberg tot voorbij Monschau over een afstand van 6 km is ze bij hoge waterstand ononderbroken klasse III en IV. Leuk detail, langs het volledig traject tussen Kalterherberg en Dreistegen kan langs beide kanten van de Roer gewandeld worden, er zijn enkele brugjes om de andere kant van het water te bereiken, ideaal ook voor het nemen van foto s en getuige te zijn van een zwempartij. Buitentemperatuur bij aankomst 0, dus verkleedpartij in de gietende regen, gelukkig kon even geschuild worden in de abri bedoeld voor wandelaars, 2 wagens naar de parking van Dreistegen gebracht en als de weerlicht terug naar boven. Vertrokken voor het gedeelte tot aan de wegbrug van Dreistegen, een traject zeer verblokt met heel veel drempels, brekers en golfpassages, noopte een tweetal leden tot een zwempartij. Commentaar van Danny achteraf: da was goe poeier! Aan de parking werd na rijp overleg besloten om toch door Monschau te varen en door te trekken tot aan de wegbrug te Hammer. De totale afstand van dit traject bedraagt ongeveer 10,5km. Daar hield Ludo het voor bekeken en waren ook Danny en Yirki dat van plan maar die lieten zich ompraten en tekenden ook present voor de tweede afdaling ( Danny na een vlugge verkleedpartij en het lenen van de broek van Jelle ) van Kalterherberg tot aan de camping van Monschau. Dit 2de parcours leverde géén noemenswaardige moeilijkheden op al is de passage door het stadje Monschau zeer spectaculair met een drietal stuwen variërend tussen 1,50 en 3,00meter, glad bevaarbaar met op het eind een sterke breker. Er werd besloten de sweater van Jef op te halen in het café Zum Treffpunkt in Eupen maar die was helaas gesloten, ook alle andere cafés rond de Markt waren dicht. Afzakken dan maar naar het wegrestaurant van Barchon, o ijdele hoop, Rochefort is ook daar onbekend.

25 Deelnemers aan deze uitstap: Ludo, Danny, Jan & Yirki Stokx, Jelle, Luc Baque, Johan Boven en Roger als chauffeur. Waren reeds ter plaatse Paul en Claire. Roger. 24

26 25 Technische Rivier Fiches

27 26

28 27 POLO Vooruitzichten polo kalenderjaar Een concreet plan is er nog niet, maar dat er dit jaar één en ander zal veranderen in de polo ploeg, is een feit. Liefst zou ik 2 ploegen opstellen: één in 3de en één in 4de klasse. Of het een haalbare kaart wordt, weet ik nog niet want enkelen wensen niet meer aan competitie deel te nemen. Een tweede plan is terug één ploeg, waar ik me afzijdig hou en coach aan de zijkant. Zodra mijn plaats vrij komt kan deze door een jonger iemand ingevuld worden. Let wel dat we dit jaar een stap terug nemen en dat zoals bij het opstarten van de polo ploeg, " FUN " de doelstelling zal zijn. Met respect voor iedereen zowel in ons eigen team als naar de andere teams toe. Vorig jaar vergaten enkele spelers dit gegeven tijdens de laatste speeldagen!! Het zal beslist opnieuw een druk polo jaar worden met veel matchen. Ik wens alvast iedereen veel succes De trainingen zijn ondertussen ook opnieuw gestart elke donderdag avond. Midden februari wordt een 2de training ingelast Jan S.

29 28 officïele kalender KBKV kajakpolo versie: 27/11/2011

30 29 officïele kalender KBKV kajakpolo versie: 27/11/2011

31 30

www.kajakbrugge.be Ondervoorzitter Wildwater Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift Website BRUGSE KAJAK KLUB vzw

www.kajakbrugge.be Ondervoorzitter Wildwater Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift Website BRUGSE KAJAK KLUB vzw 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tulpenstraat 3 8310 Assebroek 050/356709 Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Stokveldelaan

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/298399. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/298399. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tulpenstraat 3 8310 Assebroek 050/356709 Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Stokveldelaan

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. Ondervoorzitter. Wildwater. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift.

Brugs Kajaknieuws.  Ondervoorzitter. Wildwater. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift. 1 1 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tulpenstraat 3 8310 Assebroek 050/35670 Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Stokveldelaan

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/ Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren

Brugs Kajaknieuws.  Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/ Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tulpenstraat 3 8310 Assebroek 050/356709 Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Stokveldelaan

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift. Website. BRUGSE KAJAK KLUB vzw

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift. Website. BRUGSE KAJAK KLUB vzw 1 1 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tanghe Paul Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Tulpenstraat 3 Klaprozenlaan 18

Nadere informatie

Juni 2015 - 1 - tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum :

Juni 2015 - 1 - tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : Juni 2015 brugge v.u. : ludo smissaert, tulpenstraat 31, 8310 assebroek - 1 - K.NEIRYNCK Lidgeld 2015 Lidmaatschap

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/ Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren

Brugs Kajaknieuws.  Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/ Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tulpenstraat 3 8310 Assebroek 050/356709 Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Stokveldelaan

Nadere informatie

recreatief & sportief

recreatief & sportief Brugs Kajaknieuws Clublokaal Buiten Katelijnevest z/n 000 Brugge Ere-voorzitter Van Daele Hilaire Steenstraat A 0 Koekelare 0/ Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Verificateur

Nadere informatie

december tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum :

december tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : december 2015 Brugge v.u. : Dylan Van Meenen, Bloemendalestraat 95, 8730 Beernem - 1 - K.NEIRYNCK Lidgeld 2016

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift. Website. BRUGSE KAJAK KLUB vzw

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Maandelijks tijdschrift. Website. BRUGSE KAJAK KLUB vzw 1 1 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tanghe Paul Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Tulpenstraat 3 Klaprozenlaan 18

Nadere informatie

W magazine WATERRATJES WOS. Zonder woorden. Programma Watersportdag 21 mei Ronde van W-VL Een uitstervend ras??? Lachen is gezond.

W magazine WATERRATJES WOS. Zonder woorden. Programma Watersportdag 21 mei Ronde van W-VL Een uitstervend ras??? Lachen is gezond. 1 WATERRATJES WOS W magazine Jaargang 5 nr. 45 juni 2016 Zonder woorden. inhoud Programma Watersportdag 21 mei Ronde van W-VL Een uitstervend ras??? Lachen is gezond. 2 Programma juni 2016 4 juni: kajak

Nadere informatie

Tijdschrift van de Brugse Kajak Club V.Z.W. Verschijnt maandelijks (niet in augustus) Datum: november 2011 Brugge

Tijdschrift van de Brugse Kajak Club V.Z.W. Verschijnt maandelijks (niet in augustus) Datum: november 2011 Brugge Tijdschrift van de Brugse Kajak Club V.Z.W. Verschijnt maandelijks (niet in augustus) Datum: november 2011 Brugge V.U.: W. Desmet, Westernieuwweg 39, 8490 Varsenare Afzendadres: R. Delodder, Stokveldelaan

Nadere informatie

Oktober 2015 - 1 - tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum :

Oktober 2015 - 1 - tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : Oktober 2015 brugge v.u. : ludo smissaert, tulpenstraat 31, 8310 assebroek - 1 - K.NEIRYNCK Lidgeld 2015 Lidmaatschap

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

TOERTOCHTEN VLAANDEREN 2012

TOERTOCHTEN VLAANDEREN 2012 TOERTOCHTEN VLAANDEREN 2012 15 januari 18 e IJsberentocht 22 januari Coude Winther-tocht 18 maart 22 e Brugse Kajakdoortocht 31 maart & 1 april 23 e Blankaerttocht 7 & 8 april Claire Marais (Fr.) 21 april

Nadere informatie

oktober tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum :

oktober tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : tijdschrift van de Brugse Kajak Klub V.Z.W. verschijnt maandelijks (niet in augustus) datum : oktober 2015 Brugge v.u. : Dylan Van Meenen, Bloemendalestraat 95, 8730 Beernem - 1 - K.NEIRYNCK Lidgeld 2015

Nadere informatie

www.kajakbrugge.be Ondervoorzitter recreatief & sportief 0475/298399 Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren Maandelijks tijdschrift

www.kajakbrugge.be Ondervoorzitter recreatief & sportief 0475/298399 Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren Maandelijks tijdschrift 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tulpenstraat 3 8310 Assebroek 050/356709 Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Stokveldelaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 04-04-2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT JOGGINGCLUB HERZELE 1/6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE 1. DOELSTELLING VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT: Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

WSV HEIKNEUTERS VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUD

WSV HEIKNEUTERS VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUD WSV HEIKNEUTERS VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUD Artikel pagina 1: De vereniging 2 2: Samenstelling van de Algemene Vergadering 2 3. Taken van de Algemene Vergadering 2 4. Bijeenkomst van de Algemene

Nadere informatie

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM 21 en 22 september 2013

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM 21 en 22 september 2013 Blz. 1 KONINKLIJKE CANO CLUB MECHELEN vereniging zonder winstoogmerk gesticht in 1933 aangesloten bij het KBKV en bij het VKKF www.kccm.be Johan Coppens Auwegemvaart 103/02 2800 Mechelen clubgebouw : Auwegemvaart

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT I. ALGEMEEN 1. Naam vereniging De vereniging draagt de naam Gewestelijk Recreatief Volleybal Verbond Omgeving Turnhout, de verkorte naam is GERVVOT. (Art. 1 Statuten) 2. Doel GERVVOT

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 1 De Vlaamse Zaalvoetbalbond is de enige federatie die enkel zaalvoetbal aanbiedt en erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Tevens zijn wij erkend door BLOSO.

Nadere informatie

TRT Recreatie. Toertochten 2014

TRT Recreatie. Toertochten 2014 TRT Recreatie Toertochten 2014 Toertocht 11 Datum 17-18 May 2014 Plaats Gray (20km van Dijon) Afstand 48km Prijs 70 : avec hébergement comprenant 1 nuit et 3 repas Personal\Roeien\RandonAviron2014.pdf

Nadere informatie

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen.

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE NAAM VERENIGING : ERKENNING...... A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be ERKENNING BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19)

Contactpersoon: Mark De Somviele (e-mail: mark.de.somviele@skynet.be tel.: 09 374 61 19) Atletiek Club Halestra vzw Maatschappelijke zetel: Markettestraat 6 te 9881 Bellem Secretariaat: Sint-Gerolflaan 27 te 9880 Aalter Nieuwsbrief d.d. woensdag 30/09/2015 Contactpersoon: Mark De Somviele

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

Ruggeveldje januari 2016

Ruggeveldje januari 2016 Ruggeveldje januari 2016 Beste leden, ouders en schaatsvrienden, 2016 is daar In naam van het bestuur en mezelf wens ik jullie allen van harte een gezond, gelukkig, en sportief jaar toe! Een nieuw jaar,

Nadere informatie

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde. Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414. DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw Beneluxlaan 22 1800 Vilvoorde HOOFDSTUK 1: BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR Identificatienummer: 7519/77 Ondernemingsnummer: 417.414.853 De vereniging neemt

Nadere informatie

Infobrochure nieuwe clubs Nationale competitie

Infobrochure nieuwe clubs Nationale competitie Infobrochure nieuwe clubs Nationale competitie Waarom starten in de nationale competitie? Indien u als clubbestuurder samen met uw spelers de nodige ambitie koestert om te kijken waar uw sportieve grenzen

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

W magazine WATERRATJES WOS. Inhoud. Programma Loopcrossen Lidgelden Toertochtenkalender Lachen is gezond. Surfspots

W magazine WATERRATJES WOS. Inhoud. Programma Loopcrossen Lidgelden Toertochtenkalender Lachen is gezond. Surfspots 1 WATERRATJES WOS W magazine Jaargang 4 nr. 30 januari 2015 De 4 is vervangen door de 5, de kerstboom begint de naalden te verliezen en de kalkoen is al een tijdje verteerd. Het eerste nummer van 2015

Nadere informatie

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/298399. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren

Brugs Kajaknieuws. www.kajakbrugge.be. Ondervoorzitter. recreatief & sportief 0475/298399. Zeekajak / brandingvaren, Public relations & Jongeren 2 Brugs Kajaknieuws Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Ere-voorzitter Smissaert Ludo Tulpenstraat 3 8310 Assebroek 050/356709 Delodder Roger Smissaert Herwig Van Daele Hilaire Stokveldelaan

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012 Trophée Jean Haneffe Programma: Maandag 2 januari : Welkomsdrink 18.00 in Salle de Charvin Maandag

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie

DOSSIER 2012 VOOR CLUBS. Deze clubs dienen vóór 1 november 2011 de samenstelling van hun clubbestuur en hun ledenlijst met minimum 30 leden (zie DOSSIER 2012 VOOR CLUBS PROVINCIALE REKENINGNUMMERS Antwerpen: 393-0282004-17 IBAN BE61 3930-2820-0417 BIC BBRUBEBB Limburg: 393-0282005-18 IBAN BE50 3930-2820-0518 BIC BBRUBEBB Oost-Vlaanderen: 393-0282002-15

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers.

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. APZ Nieuws Vergadering van 25 september 2015 Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. Paardenwijding Op 08 november 2015

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team

Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Inschrijvingsformulier 2014 Castori MTB Team Achternaam Voornaam Adres Nr Postcode Gemeente Geboortedatum Geboorteplaats Rijksregisternummer Email Telefoon Wenst lid te worden van Castori MTB Team. Mountainbikeclub

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011. Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2010-2011 Trophée de Wallonie Trophée Jean Haneffe Programma: Zondag 2 januari : Koersvergadering 19.00 in

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW VABCO MOL ATLETIEK OPRICHTING BENAMING DOEL EN DUUR HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Art.1 Op 7 januari 1960 werd onze vereniging opgericht en als dusdanig aangesloten bij de

Nadere informatie

Officiële benaming van de vereniging :... Datum van oprichting... Afkorting ervan... Naam Adres Telefoon. Voorzitter... Secretaris...

Officiële benaming van de vereniging :... Datum van oprichting... Afkorting ervan... Naam Adres Telefoon. Voorzitter... Secretaris... 1 Stad Halle Toelagen ACTIVITEITENVERSLAG SPORTVERENIGINGEN SEIZOEN 2014-2015 ==================== 1500 Halle, 3 juni 2015 Onderhavig formulier, opgesteld aan de hand van het stedelijk subsidiereglement,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (aanvulling op de statuten)

Huishoudelijk reglement (aanvulling op de statuten) Korfbalclub AGO Aalst vzw http://www.agoaalst.be Ouden Dendermondse Steenweg 45 9300 Aalst ago.aalst@korfbal.be 053/78.88.94 BNP Paribas Fortis 001-1272204-28 1/8 Huishoudelijk reglement (aanvulling op

Nadere informatie

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant

Vlaamse Handbalvereniging vzw Regio Antwerpen Vlaams-Brabant vzw Secretariaat Erwin Dirkx Groenlaan 6 2950 Kapellen website www.handbal-avb.be Tel.: 03.651.58.39 Rek.Nr.: 068-9002194-39 GSM: 0474.524.420 IBAN: BE13 0689 0021 9439 email: secretaris@handbal-avb.be

Nadere informatie

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK Beste ouders en atleten, Op 1 november gaat het nieuwe atletiekseizoen van start. Hierbij willen wij u dan ook wat nuttige informatie meegeven om de samenwerking tussen clubbestuur, trainers, ouders en

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD LANAKEN INLICHTINGENFORMULIER PLAATSELIJKE CULTURELE ORGANISATIE

GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD LANAKEN INLICHTINGENFORMULIER PLAATSELIJKE CULTURELE ORGANISATIE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD LANAKEN INLICHTINGENFORMULIER PLAATSELIJKE CULTURELE ORGANISATIE 1. Naam van de organisatie (vereniging, instelling of dienst) Website : 2. Stichtingsdatum plaatselijke organisatie:

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

NELOS INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003

NELOS INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003 INFO nr. 73 Verzonden per mail op 2711.2003 Informatie door te geven aan de Duikschoolverantwoordelijken, de Secretarissen en 3*instructeurs. Beste duikvriend, Met het jaareinde in zicht geven we vlug

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN

NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus ANTWERPEN NATUURVRIENDENSPORTFEDERATIE vzw Boomgaardstraat 22 Bus 33 2600 ANTWERPEN GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE STATUTEN HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel, duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam : NatuurvriendenSportfederatie

Nadere informatie

VZW Mountainbike team Groot Leuven Tiensesteenweg 248 3001 Heverlee 0893643281. Rules of engagement. Algemeen

VZW Mountainbike team Groot Leuven Tiensesteenweg 248 3001 Heverlee 0893643281. Rules of engagement. Algemeen Rules of engagement Algemeen MTGL stelt zich de beoefening van het wielertoerisme in al zijn facetten ten doel. Ze tracht dit doel te bereiken door het inrichten van wieleruitstappen individueel of in

Nadere informatie

Paastornooi. Eendracht Hekelgem 2015 (U7, U9, U11, U13 & U15) (U6, U8, U10 & U 12)

Paastornooi. Eendracht Hekelgem 2015 (U7, U9, U11, U13 & U15) (U6, U8, U10 & U 12) Paastornooi Eendracht Hekelgem 2015 Zaterdag 04 April Maandag 06 April (U7, U9, U11, U13 & U15) (U6, U8, U10 & U 12) Voorwoord. Beste voetbalvrienden, Eendracht Hekelgem organiseert naar jaarlijkse gewoonte

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

VZW Mountainbike team Groot Leuven Zandstraat 2d 3390 Tielt-Winge Rules of engagement. Algemeen

VZW Mountainbike team Groot Leuven Zandstraat 2d 3390 Tielt-Winge Rules of engagement. Algemeen Rules of engagement Algemeen MTGL stelt zich de beoefening van het wielertoerisme in al zijn facetten ten doel. Ze tracht dit doel te bereiken door het inrichten van wieleruitstappen individueel of in

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

Welkom. Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015

Welkom. Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015 Welkom Overleg vergadering Antwerpen Noord 20.02.2015 Overzicht avond Planning regiowerking Thema organisatie wedstrijden Waarom? Getuigenis + ruimte voor vragen & opmerkingen nieuw in het seizoen 2014-2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement van Fotovrienden Rijkevorsel vzw, regelt de werking van de vereniging hetgeen niet is voorzien in de statuten en is

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden.

Verslag. Zie bijlage 1: de voorgestelde wijzigingen die goedgekeurd werden. Tornooicommissie Vergadering van maandag 07 april 2014 18:30 uur Lokaal: Huis van de Sport Aanwezig: Thierry Mullens (voorzitter), Paul Decroos Herman De Wael, Jean Stas, Marc Van Hoof, Marc Herssens,

Nadere informatie

TITEL I - ORGANIEK REGLEMENT (OR)...

TITEL I - ORGANIEK REGLEMENT (OR)... TITEL I - ORGANIEK REGLEMENT (OR)... Artikel 1 - Doel... Artikel 2 - Aanduiding effectieve leden van de KBHB... Artikel 3 - Toetreding en Uittreding van Clubs... Artikel 4 - Algemene Vergadering... Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement B.C.Peulis

Huishoudelijk reglement B.C.Peulis Artikel 1.Naam, zetel en duur 1.De vereniging draagt de naam B.C.Peulis 2.De vereniging heeft het statuut van feitelijke vereniging. 3.De zetel is gevestigd in café Paradijs te Peulis-Putte. 4.De zetel

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem

VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Art. 1 Dit reglement vormt een aanvulling op de statuten opgemaakt op 1 februari 2008. Het is bindend voor alle toegetreden leden,

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 4/2013. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Vernieuwing lidgeld 2014

Nieuwsbrief. Nummer 4/2013. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Vernieuwing lidgeld 2014 Nummer 4/2013 Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Vernieuwing lidgeld 2014 Nieuwsbrief 2. Nieuwe datum opleiding voor clubverantwoordelijken: Web 2.0 3. Gratis USB-stick te verkrijgen Lieven Bauwensstraat

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie