Gesticht in Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gesticht in 1897 - Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 BELEIDSPLAN 2010-2014"

Transcriptie

1 Gesticht in Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 BELEIDSPLAN Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 1

2 Inhoudstafel 1. Missie en visie van de club 1.1 Missie 1.2 Visie 2. Interne en externe analyse 2.1 Interne analyse Bestuursvorm en bestuurskader Trainers / coaches Financieel Verzekeringen Infrastructuur en materiaal Trainingen / lessen Wedstrijden Nevenactiviteiten Andere gymactiviteiten Promotionele activiteiten Interne communicatie Externe communicatie Ledenanalyse en ledenwerving 2.2 Externe analyse 3. Behoeften Demografische factoren Economische factoren Politieke factoren Sociaal-maatschappelijke factoren Technologische ontwikkeling Ecologische factoren Sporttechnische factoren/ concurrentie Publieksgroepen Besluit SWOT-analyse 4. Doelstellingen 4.1 Jaardoelstellingen 4.2 Doelstellingen op lange termijn 5. Actieplan 6. Evaluatie Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 2

3 Bijlagen: A. Huishoudelijk reglement leden B. Huishoudelijk reglement wedstrijd trampoline en DMT C. Huishoudelijk reglement trainers D. Huishoudelijk reglement hulptrainers / helpende handen E. Overzicht juryleden en brevet F. Vaste medewerkers club G. Persmedewerkers H. Prominenten/oud-lesgevers/oud-bestuursleden Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 3

4 1. Missie en visie van de club Opgesteld 2010 Evaluatie: jaarlijks in juli/laatste 2012 Verantwoordelijke: dagelijks bestuur 1.1 Missie De Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw wil gezonde, aangename en verantwoorde gymnastiek en dans aanbieden voor alle leeftijden, tegen tarieven die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. De club staat open voor alle leeftijden vanaf eerste kleuterklas. Gymnasten van beide geslachten kunnen in de club terecht. Wij staan open voor andere nationaliteiten, zonder onderscheid van taal of godsdienst. De club staat ook open voor samenwerking met scholen en stadsbestuur. Gymnasten die stoppen proberen wij te betrekken bij het lesgeven. De Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw bestaat uit 3 grote pijlers: Recreatief turnen Wedstrijd gerichte trampoline, dubbele mini trampoline en dans Dans/Hiphop 1.2 Visie Om deze missie te verwezenlijken bieden wij op een kwaliteitsvolle wijze turnen en dans aan. We proberen zoveel mogelijk te werken met gediplomeerde hoofdtrainers Er is een kwaliteitsopvolging vanuit het bestuur Er is een ruim aanbod aan turnmateriaal dat steeds gecontroleerd en aangevuld wordt Er wordt gewerkt in leeftijdsgroepen Jongens Meisjes Gemengd Jongens van 6-9j Jongens + 9j Meisjes1 6-8j Meisjes2 8-10j Meisjes j Meisjes 4 +13j Trampoline recreatief tot 13j en +13j. Airtrack Fit & fun Aerobics Conditiegym/figuurtraining Hip hop A & B Kleuterdans Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 4

5 Danskids 1 6-8j Danskids j Dans j Dans 4 +13j Kleuters G-dans (PoPFriS) Wedstrijd trampoline en DMT Wedstrijd dans Kleuterturnen (vanaf eerste kleuterklas) De algemene ontwikkeling en plezier beleven aan bewegen staan centraal. Het kind leert in de turnvereniging spelenderwijs motorische vaardigheden zoals klimmen, klauteren, tuimelen, hangen, slingeren. Bovendien krijgen de kleuters de kans om te gaan met andere kinderen, simpele richtlijnen te volgen, sociale vaardigheden te ontwikkelen,.. allemaal belangrijke aspecten die de opvoeding ondersteunen. Kleuterdans (vanaf de 2 de kleuterklas) De kleuters gaan op ontdekkingsreis in de wereld van de dans. Improviseren en bewegen op muziek vormen daarbij de basis van de lessen. Spelenderwijs leren kleuters de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam kennen. Kleuterdans is niet alleen geweldig leuk, het draagt bovendien zijn steentje bij aan de ontwikkeling van het kind. Niet alleen de muzikaliteit en het ruimtegevoel, maar ook de grove motoriek, coördinatie en concentratie worden gestimuleerd. Natuurlijk worden alle opdrachten muzikaal begeleid, zodat vanaf het begin muziek, beweging en dansplezier samengaan. Dans Kids Bij de Dans Kids wordt op een speelse manier de basispassen van het dansen aangeleerd op een aangepast muziekgenre. De nadruk wordt gelegd op het aanleren en verfijnen van de basistechniek. Dans 3 en 4 In de oudere groepen, dansgroep3 en 4, wordt al meer het accent gelegd op de afwerking en combinatie van de verschillende danspassen. Het muziekgenre wordt aangepast aan de leeftijd van de groep. Na een degelijke opwarming worden de verschillende basistechnieken aangeleerd. Ook wordt er stapsgewijs een volledige choreografie aangeleerd. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 5

6 Hip Hop In de Hip Hop lessen leren de dansers 13+ de typische spring-, draai-, en valtechnieken van deze eigentijdse stijl. Zo verhogen ze hun technische bekwaamheid en kunnen we streven naar een intense dansbeleving in meer gevorderde choreografieën. G-dans/PoPFriS G-dans staat voor aangepast dansen voor personen (kinderen en/of volwassenen) met een verstandelijke, fysieke, visuele, auditieve of psychische handicap. Dit doen we in samenwerking met FriS vzw. Basisgym Basisgym wordt aangeboden aan kinderen van 6 tot + 13j. Bij deze groepen staan plezierbeleving, motorische ontwikkeling, gymnastische basisvorming en sociale contacten centraal. Ze maken kennis met alle toestellen en kunnen op individuele basis en volgens eigen tempo gymnastiekvaardigheden aanleren. Trampoline en Airtrack Naast de traditionele turnlessen kunnen gymnasten terecht bij de groep trampoline (hier komen mini-, dubbele mini- en maxi- trampoline aan bod) en bij airtrack. Volwassenen Het aanbod voor volwassenen is ook uitgebreid. Hierbij zijn plezierbeleving, sociaal contact en fysieke fitheid belangrijk. De volwassenen kunnen op verschillende dagen komen: maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Bewegen staat op de voorgrond. De oefeningen zijn erop gericht de spieren en gewrichten soepel te houden en de conditie te verbeteren. Wedstrijdploeg Wie de ambitie en het talent heeft, kan na selectie doorgroeien naar de wedstrijd ploeg. We bieden maxi trampoline, DMT en dans aan en dit op verschillende niveaus. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 6

7 2. Interne en externe analyse 2.1. Interne analyse Bestuursvorm en bestuurskader De Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, aangesloten bij de Gymfederatie Vlaanderen. Ze wordt geleid door een raad van bestuur,bijgestaan door het Dagelijks bestuur. Deze neemt de algemene dagelijkse leiding op zich. Het dagelijks bestuur bestaat uit 12 leden. Taakomschrijvingen Voorzitter: vergadering bestuur, vergadering lesgevers voorbereiden en leiden, werking van de club in goede banen leiden, eindcontrole lesgeverswerking, nazicht sponsorwerking en public relations, lid van en contactpersoon met de stedelijke sportdienst, vertegenwoordiger van de club in alle omstandigheden. Secretaris: verslag van de vergadering, correspondentie met bestuur en lesgevers, contactpersoon met gymfederatie, redactie, opmaken en verzenden van alle briefwisseling, uitnodigingen en verslagen, archiveren inkomende stukken, opmaken jaarverslag, subsidiedossier opmaken. Ledenadministratie bijhouden en verwerken van het ledenbestand, contact met gymfederatie: doorgeven van de gegevens van de leden, brieven naar de leden, inschrijvingen + licentieaanvraag wedstrijdploeg trampoline en DMT, inschrijvingen juryleden wedstrijden trampoline en DMT, wedstrijdinfo trampoline en DMT aan ouders en gymnasten. Penningmeester: bijhouden boekhouding: inkomsten en uitgaven, raadgever uitgaven: onkosten lesgevers, materiaal, kledij, werkingskosten, ontvangen en beheren van de inkomsten, zorgen voor betaling van onkostenvergoeding van de vrijwilligers, begroting opstellen, contactpersoon van de club voor alle financiële zaken, Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 7

8 eindcontrole financiële toestand. Feestleider: hoofdorganisator nevenactiviteiten: eetfestijn, ontspanningsavond. Zorgen voor de catering bij nevenactiviteiten en sportactiviteiten, Leiden van de werkgroep feestelijkheden. Public Relations verantwoordelijke: contactpersoon plaatselijke pers: bekendmaken van de club, haar werking en haar activiteiten, samenstellen clubblad t Populairke. Sponsor verantwoordelijke: sponsoring: werving van sponsors, contactpersoon sponsors, correspondentie sponsors Website: actualiseren en uitbouwen van de website. Materiaalmeester: toezicht op, en onderhoud van het materiaal, bijhouden inventaris clubmateriaal, bestellen nieuw materiaal in samenspraak met voorzitter en lesgevers. Jeugdsportcoördinatoren: link tussen lesgevers en bestuur, kwaliteitshulp en controle lesgevers, lessen bijwonen en feedback geven. Algemene sportcoördinator: organiseren van vervangingen, opvolgen en organiseren bijscholingen, leiden technische vergadering, uitwerken jeugdbeleidsplan. Verantwoordelijke kledij: aan- en verkoop van de kledij verzorgen: nieuw en tweedehands. Fair-play coördinator: contact met Gymfederatie i.v.m. Coole Gymmanieren Coole Gymmanieren promoten in de club. Ik-gym coördinator: audit aanvragen, audit invullen en bijsturen, controle en opvolging jaarplannen. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 8

9 Trainers/coaches De sporttechnische leiding is in handen van ervaren en gediplomeerde trainers. De recreatieve werking beschikt over een trainersteam geleid door coördinatoren die zetelen in het bestuur. Alle trainers en hulptrainers worden 5x per jaar, door de Algemene Sportcoördinator, uitgenodigd op vergadering van technisch bestuur, Hier kunnen knelpunten worden gesignaleerd en suggesties omtrent de werking worden uitgewerkt. Op die manier wordt constant gewerkt aan de verdere kwalitatieve uitbouw van het aanbod. Op deze vergaderingen worden ook afspraken gemaakt voor turnfeest, clubkampioenschap, quiz, pensenkermis. Voor de praktische uitwerking van het turnfeest/clubkampioenschap wordt er een werkgroep opgericht. De competitieploeg trampoline heeft geen aparte deelwerking. De meer getalenteerde springers worden geselecteerd uit de recreatieve groepen. De leden van de recreatiegroepen kunnen als eerste doorstromen naar de wedstrijdgroep. De leiding van de wedstrijdgroep beslist hier gezamenlijk over. Dit gebeurt in overleg met de leiding van de recreatiegroep. Leden van andere verenigingen worden pas in 2de instantie toegelaten tot de wedstrijdgroep. Jongere kinderen tot 10 jaar hebben voorrang. Indien kinderen toch blijken niet over voldoende talent te beschikken, wordt, na evaluatie met Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 9

10 voorzitter en coördinator wedstrijdploeg, besloten de ouders in de lichten en met een passende oplossing voor afstroming te komen. Financieel De club vindt haar inkomsten in de opbrengsten van evenementen en lidgelden. De sponsoring wordt gebruikt om het clubblad te financieren. We krijgen ook subsidies van de stad. Om de 3 maanden wordt er een financieel verslag voorgelegd op de bestuursvergadering door de penningmeester. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 10

11 Voor alle groepen is het lidgeld vastgelegd als volgt:lidgeld + verzekering Kleuters/ Kleuterdans 50,00 Danskids 1 (6 en 7j)en danskids 2(8 t e m 10j) Hip hop en Dans +13j en dans 11j tem 13j 60,00 90, Turnen meisjes ( + 8jaar) 90,00 Turnen meisjes 1 ( 6-7jaar) 75,00 Verplichte Verzekering en lidgeld federatie Turnen jongens 6-9 jaar 75,00 Turnen jongens +9 jaar 90,00 Airtrack 75,00 (Verhoogde waarborg + 15) Trampoline recreatief groep 1 en 2 75,00 POPFris 25,00 Fit & Fun 75,00 Aerobics per uur dat gevolgd wordt/per jaar Aerobics proefkaart (4 beurten niet terug betaald) 60,00 20,00 Competitieploegen(licentie en wedstrijdgeld inbegrepen) Trampoline / DMT Competitie 4 uur 180,00 Trampoline / DMT Competitie 6 uur 240,00 wedstrijddans 120,00 Inschrijven voor meerdere disciplines? Eerste discipline wordt volledig betaald, 10 korting voor 2de discipline, 20 korting voor 3de discipline. Bij inschrijving van het 3 de lid binnen eenzelfde gezin, krijgt het jongste lid 50% korting op het lidgeld 5 Korting voor snelle betalers (tem 8 september) rek nr. BE Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 11

12 Verzekeringen Persoonlijke ongevallen verzekeringen BA langs de gymnastiek federatie. Voor de helpers op evenementen wordt er een verzekering BA afgesloten per evenement. Brandverzekering en contractuele aansprakelijkheid (Ethias). Infrastructuur en materiaal Wij beschikken niet over een eigen zaal. We huren de zaal van de stad Halle. Materiaal Aantal Kleine Materialen: Pittenzakken 18x4 Handen en voeten set 32 stuks Witte springtouwen Hoepels 31 Kegels 20 Stokken 14 Korfbalgoal 1 Magnesiumbak 1 Parachute diameter 6M 1 Motoriekset Weplay 1 Blokken magnesium????? Rupsband 1 Hockeysticks balletjes Volleybalnet 1 Badminton netten 3 Badminton steunen 3 Reuzenballon met losse hoes 1 Ballenpomp voor grote volumes 1 Velcrobanden voor gele mat 4 Handmicrofoon 1 Tamboerijn + stok 1 Draadloze microfoon 1 Gekleurde ringen 26 Landingsvlak 1 Muziekinstallatie 2 Toverkoord 1 Handsteuntjes (acro) 2 Salto gordel kl 1 Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 12

13 Afsluitrekje 1 Grote Materialen: DMT 2 Maxi trampoline 2 1 met zijvlakken Open mini trampoline 1 Volle mini trampoline 2 Herenbrug 1 Lage Brugjes 2 Turnpaddenstoel 60cm zonder beugel 1 Dames brug 1 Bok 1 Paard + 2 bogen 1 Lage balk 1 Oefenbalk 3m 1 oefenbalk 2,5m 1 Hoge balk 1 Balkverbreder 2 Plint 2 kopstuk met vulling 1 Mini legger voor kasten 2 Kast 33 cm 2 Kast 48 cm 2 Kast 63 cm 2 oefenrol 1 Transportwieltjes kasten 4 Sportraam 7 Kippenlader 1 Wip 1 Springplank 4 Airtrack + motor 1 Rekstokken 2 Ringenstel 1 Klimtouwen 2 Gymblok 75x45x60 2 Gymblok 90x75x60 cm 1 Flikflakker 1 Spiegelwand verrolbaar 2 Matten: Gele Matten 2 M 2 1,5 M 2 Yoga matjes 100 Groene matjes 6 Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 13

14 Groene matjes dun 7 Dikke valmatten 8 werpmat trampoline 170x110x10 2 Blauwe matjes 12 Ballen: Volley 1 Basket 5 Rugby 1 Vilten voetbal 3 Krachtbal 3kg 2 Kleine balletjes 40 Handbal 10 Gewichten: Gele 0,5 kg 44 Rode 1kg 73 Paarse 2kg 16 Steps: Groene pootjes Zwarte 14 Kleine 5 10 pootjes Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 14

15 Trainingen / lessen Maandag 17.30u-18.30u 18.30u 19.30u 18.00u u 20.00u u 21.00u 22.00u Keuterdans (2 de en 3 de kleuterklas) Danskids 1 ( 6-7j) Trampoline wedstrijd C/B wedstrijd DMT Figuurtraining/volwassenen Volwassenen Femke/Laetitia Femke/Evelien David, Gil,Tinneke Fien Patricia Anthony Dinsdag 14.00u 15.00u 17.00u u 18.30u 20.30u 18.30u 19.30u 19.30u 21.30u conditiegym/figuurtraining Trampoline recreatief Groep 1(1 ste 6 de lj.) Groep 2 (+13j) Meisjes jaar Danskids 2 (8-9-10j) Wedstrijd jazzdans Patricia Ann, Magda, Gil, Sarah Emily en Sigrid Valeria Julie Woensdag 14.00u-16.00u 15.00u-16.30u 16.30u-18.00u 18.00u-19.30u 18.00u-20.00u 20.00u-21.00u 21.00u 22.00u Meisjes 8-10 jaar Dans 3 ( jaar ) Dans 4 ( +13 jaar ) Jongens 6-9 jaar Jongens +9jaar Aero Combo/ Volwassenen BB/Step Magda / Riet Kelly Kelly Gil/ Riet Yannick Patricia Anthony Donderdag 17.00u-18.30u 18.30u-20.30u u Meisjes 6-8 jaar DMT wedstrijd B/C Fit & Fun Kirsten, Laura Kirsten en Tinneke Sven Vrijdag 17.00u 18.30u u 20.00u-21.30u Hip hop B Airtrack Hip Hop A Annelies Inès, Riet, Tessa Nico Zaterdag u u u u Kleuters Kleuters DMT wedstrijd B/C Trampoline wedstrijd B/C wedstrijd trampoline Sigrid, Elke, Mike, Emily, Kim, Sven Kirsten en David Gil Fien Zondag u 10.30u-11.30u Meisjes + 13 jaar POPFris Sarah Elke, Thijs, Jone, Elke,Thalia, Nadia. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 15

16 Wedstrijden wedstrijd gymnasten DMT van het recrea niveau (2 wedstrijden per jaar) Jade-Lyn Verelst juniors 4de op recreatornooi Ine Vervondel juniors behaalde de 5de en 6de op het recreatornooi Kim Vanhaelen seniors werd 2 maal knap 3de Wedstrijdgymnasten DMT C niveau Debremaeker Tine juniors 1ste trofee Vlaams Brabant 11de Brabants kampioenschap behaalde tijdens de voorronden een selectie voor het Vlaams kampioenschap waar ze 13de werd. Bekwé Myrthe juniors 4de op de trofee Vlaams Brabant 8ste Brabants kampioenschap Wyverkens Luka seniors 2de trofee Vlaams Brabant 4de Brabants kampioenschap behaalde tijdens de voorronden een selectie voor het Vlaams kampioenschap waar ze 8ste werd. Vankerckhoven Sarah seniors 6de trofee Vlaams Brabant 16de Brabants kampioenschap wedstrijdgymnasten B niveau DMT Kim Steenhouwer Belofte 1ste trofee Vlaams Brabant 1ste kampioenschap Vlaams Brabant behaalde tijdens de voorronden een selectie voor het Vlaams kampioenschap waar hij 11de werd. Kim behaalde ook een selectie voor het Belgisch en werd er 8ste. Maxi trampoline 1ste trofee Vlaams Brabant 4de kampioenschap Vlaams Brabant Stroobants Paulien Belofte 3de trofee Vlaams Brabant wedstrijd gymnasten maxi trampoline van het C niveau Spitaels Lore preminiemen 1ste trofee Vlaams Brabant 3de kampioenschap Vlaams Brabant behaalde tijdens de voorronden een selectie voor het Vlaams kampioenschap waar zij 10de werd. Janssens Sara miniemen 1ste trofee Vlaams Brabant 7de kampioenschap Vlaams Brabant Debraekeleer Tibo miniemen 1ste trofee Vlaams Brabant 3de kampioenschap Vlaams Brabant behaalde tijdens de voorronden een selectie voor het Vlaams kampioenschap waar hij 7de werd. Monseu Jelco Belofte 1ste trofee Vlaams Brabant 6de kampioenschap Vlaams Brabant Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 16

17 Nevenactiviteiten Receptie en BBQ bestuur en lesgevers (jaarlijks) Bezoek van Sinterklaas aan de kleuters Evaluatiebrevet Clubkampioenschap (tweejaarlijks) Turnfeest (jaarlijks) Deelname Dag van de gymnastiek (tweejaarlijks) Winterrestaurant Activiteiten voor bestuur en lesgevers (jaarlijks) Quiz Andere gymactiviteiten Wedstrijden: provinciale voorronden, Vlaams kampioenschap, coupe KBT. Promotionele activiteiten Opendeurweek van 10/09 tot 16/09/2012 Vrienden en vriendinnenweek (jaarlijks). Eerste week van oktober. Onthaal brochures uitdelen in scholen: Zilverberk, Helig Hart College Sint Rochus, lagere school Essenbeek, Gemeenteschool Buizingen, kleuterschool Buiteling Buizingen, kleuterschool Malheide, stedelijke kleuterschool t Parkske, H. Hart College Centrum. Flyers quiz, turnfeest, menu pensenkermis Flyers zomerfestiviteiten Interne communicatie is primaire bron van contact. postvakje in de materiaalschuur. prikbord clubblad t Populairke vergaderingen bestuur maandelijks. vergaderingen lesgevers 5x per jaar. Externe communicatie We hebben een eigen logo. Dit logo wordt gebruikt op alle brieven en omslagen. We hebben een eigen club T-shirt voor alle gymnasten. Deze is wenselijk voor alle leden en verplicht voor de wedstrijdploeg. Banner met logo, E mail adres en website. Het uniform voor: jongens: zwarte broek met zwarte T shirt meisjes tot 12j: fuchsia turnpak. meisjes +12j: fuchsia/zwart turnpak. Wedstrijdploeg: verplicht turnpak van de ploeg+ trainingvest. lesgevers: zwarte trainingsbroek met rode T shirt + sweater(niet verplicht) of trainingvest Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 17

18 Met de school Zilverberk hebben we goede betrekkingen. Gedurende hun sportdag dit jaar in juni zijn er trainers die daar een deel van de sportdag op zich namen Als tegenprestatie promoten zij onze club. Gebruik van een deel van ons materiaal door Zilverberk. Met de sponsors wordt persoonlijk contact opgenomen. Na wedstrijden worden de resultaten doorgegeven aan de lokale radio Victoria die zondagvoormiddag afgeroepen worden tijdens de Sporttafel. Voor turnfeest, pensenkermis, quiz worden de gegevens doorgegeven aan de lokale radio en aan Bij activiteiten worden affiches, folders verspreid. Ledenanalyse en ledenwerving Onze leden zijn voornamelijk afkomstig uit Halle, maar ook uit 29 verschillende gemeenten en dorpen rond Halle. Ook van aan de andere kant van de taalgrens (o.a. Bierghes, Rebecq, Saintes, Edingen, Lettelingen en Deux-Acren) hebben we leden. De vrouwelijke leden maken 75% uit van het totale ledenbestand. Onze leden zijn vrij jong ,5j tot 6j 6j tot 12j 12j tot 18j 18j tot 64j meisjes jongens 2.2. Externe analyse (SWOT-analyse: Strengths Weaknesses Opportunities Threaths) Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 18

19 Demografische factoren Halle en omstreken ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Halle Beersel Pepingen Tubeke Herne Halle Beersel Pepingen Tubize Herne Mannen Vrouwen Totaal 0-17j 18-64j +65j Het percentage mannen en vrouwen is in Halle en omliggende gemeenten ongeveer identiek, iets minder mannen dan vrouwen. In onze vereniging hebben we ¾ vrouwelijke leden en ¼ mannelijke leden. De leeftijd 18-64j maakt de grootste groep uit van de bevolking van Halle. Dit weerspiegelt zich eveneens bij onze leden. Toch zullen we binnen afzienbare tijd moeten rekening houden met de groep +65j. Economische factoren We voelen de huidige crisis in onze vereniging. Hoe spelen we daar op in? - We werken samen met OCMW voor betaling van sommige lidgelden. - Korting voor snelle inschrijvingen. - Korting voor 2 de en 3 de discipline. - 3 de lid van het gezin betaald 50% van het lidgeld. - Verkoop tweedehands turnpakken promoten. We stellen ons flexiebel op t.o.v. de werkende ouders door: - Lessen kleuterturnen op zaterdag. - Lidgelden worden aangepast naargelang het moment van inschrijving. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 19

20 - Politieke factoren We hangen af van politieke beslissingen van de stad voor: - Terbeschikkingstelling en onderhoud van de zaal. - Subsidiereglement. We scoren zwak op uitnodigingen van stedelijke activiteiten. Sociaal-maatschappelijke factoren In onze vereniging zijn er zeer weinig allochtonen. De meeste mensen zijn zich bewust van de noodzaak om meer te bewegen. De KTV Populaire is beperkt in het aanbieden van uren en dagen. Sporters willen steeds meer flexibiliteit in de uren, vandaar dat de fitnesscentra zeer populair zijn. We hebben veel concurrentie. In Halle zelf zijn er 3 centra: Quality Fitness Fit for Fun Sun en Fitness center Nijvelsesteenweg 339, Halle Bergensesteenweg 436, Halle Prinses Paolalaan 46, Halle Technologische ontwikkeling Tegenwoordig kan geen enkele vereniging zonder degelijke website, wij dus ook niet. Het is een manier om de club bekend te maken. Daarom is het best de website uit te breiden met: 1. een forum 2. wedstrijdverslagen 3. maandelijkse online poll up 4. Werken met facebook Ecologische factoren Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan de milieu problematiek. Om dit in de vereniging om te zetten in een positief punt, dient er meer aandacht geschonken worden aan recyclage van printer cartridge en van het sorteren van afval. Sporttechnische factoren/concurrentie De concurrentie binnen onze stad is zeer groot. In iedere deelgemeente van Halle is er een turnvereniging: Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 20

21 - Buizingen Start 65 (met eigen zaal) - Halle Centrum KSMG - Halle Sint-Rochus KTV Populaire Halle vzw - Lembeek Sint Veroons Turnkring (met eigen zaal) We moeten onze leden binnen de vereniging trachten te houden. In Halle en omgeving zijn ook verschillende dansgroepen: - Ballerino vzw, Halle - Jeugdballetgroep Limelight, Lembeek - Dansgroep Tempo - Dance vzw, Sint-Genesius-Rode - Jump Junkies, Sint-Genesius-Rode Publieksgroepen Lokale media, buurt, stad, lokale scholen. Deze publieksgroepen hebben een zekere invloed op de vereniging. De lokale media kan benut worden om mensen van de omgeving te bereiken. Dit kan een positieve invloed hebben op de vereniging. Maar deze media kunnen, door een slecht verhaal, de vereniging ook schaden. De lokale school kan door de samenwerking nieuwe leden bijbrengen. Besluit van de Swot-analyse Sterktes (stengths) - open voor iedereen, - aanbod verschillende disciplines, - prijs/kwaliteit, - financieel gezond, - voldoende materiaal, - acties + activiteiten, - subsidies, - goede contacten scholen en stad, - juryleden op wedstrijden (naambekendheid), - veel kleuters, - uitbreiding aanbod kleuters, - IK-gym+ label, - goede resultaten wedstrijdploeg. - Er wordt gewerkt aan opleidingsniveau trainers. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 21

22 - Er wordt gewerkt aan contacten tussen trainers. Zwaktes (weaknesses) - te weinig opgeleide trainers, - geen eigen zaal, - tijd- / energieverlies plaatsen en opruimen materiaal, - weinig jarigen, - weinig jongens na kleuters, - ontbreken grote sponsor, - betrokkenheid ouders. Mogelijkheden (opportunities) - behoefte aan meer bewegen, - begeleiding trainers / aanbieden opleiding, - competitie / kampioenschappen, - activiteiten onder begeleiding van de club (vb. megagym, gymgala), - groene vereniging, - meer gebruik maken lokale media, - scholen buiten Halle benaderen, - nieuwe technieken / internet. Bedreigingen (threaths) - concurrentie andere turnverenigingen en sportclubs, - minder jeugd, - steeds moeilijker trainers te vinden. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 22

23 NIET INGEVULD Helemaal oneens Mee oneens Noch eens, noch oneens Mee eens Volledig eens 3. Behoeften Uitvoeren behoefte onderzoek Bevraging ouders/leden 2010 leeftijd bevraagden: 6-12j: 15% ~ 12-18j: 15% ~ 18-40j: 20% ~ 40-50j: 30% ~ +50j: 5% band club: ouder en actief lid: 10% ~ ouder: 45% ~ actief lid: 40% ~ oma: 5% turnkring leren kennen: internet: 0% ~ vrienden: 45% ~ onze folder: 10% ~ andere: 40% IN WELKE MATE BENT U HET EENS MET DE VOLGENDE UITSPRAKEN? U mag hieronder uw oordeel geven over een aantal uitspraken over uw turnvereniging of deze van u kind. Volgens de mate waarin u het kan eens zijn met de uitspraak, kiest u het vakje onder de beoordeling die voor u het meest past. Naast elke uitspraak slechts 1 vakje aankruisen, a.u.b! De lesuren zijn aangepast aan de leeftijd van mijn kind. 40% 40% 5% 5% 0% 10% De lesuren die gegeven worden zijn voldoende. 45% 45% 10% 0% 0% De kostprijs is evenredig met de aangeboden lessen. 50% 35% 5% 5% 0% 5% Mijn kind komt /ik kom graag naar de turnkring. 65% 25% 0% 0% 0% 10% Mijn kind krijgt voldoende aandacht van de trainer. 70% 15% 5% 0% 0% 10% De trainer is vriendelijk en attent vol. 70% 25% 5% 0% 0% Er is voldoende afwisseling in de lessen. 50% 40% 10% 0% 0% Mijn kind/ik kan al mijn turntalenten ontwikkelen. 50% 25% 10% 0% 15% De wedstrijden worden goed georganiseerd. 25% 10% 35% 0% 0% 30% Mijn kind kent de afspraken die in de turnclub gelden. 50% 25% 10% 5% 10% Er is voldoende materiaal aanwezig. 65% 20% 15% 0% 0% Het aantal lesgevers per groep is voldoende. 65% 25% 5% 5% 0% Het clubkampioenschap of de brevettendag is ieder turnjaar nodig. 10% 25% 30% 10% 0% 25% Turnfeest vindt ieder jaar plaats. 40% 25% 25% 5% 0% 5% Ik kan altijd terecht met mijn vragen /problemen/klachten. 45% 45% 10% 0% 0% Ik word goed onthaald. 60% 25% 15% 0% 0% De gemaakte afspraken worden goed nageleefd. 45% 45% 10% 0% 0% Ik vind het clubblad t Populairke een goed idee. 50% 35% 5% 10% 0% Ik vind veel informatie op de website. 15% 25% 35% 0% 0% 25% Er is voldoende contact met de club. 30% 40% 30% 0% 0% Er is voldoende aandacht voor veiligheid. 45% 40% 15% 0% 0% Ik ben bereid te helpen bij onze nevenactiviteiten: pensenkermis/quiz/turnfeest. 20% 20% 35% 0% 15% 10% Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 23

24 Andere opmerkingen of suggesties: 1. Les 6-8 jarigen eindigen ten laatste 19u. 2. Beter meisjes 6-8j woensdag namiddag/ of vroeger starten. 3. Wordt als gescheiden man nauwelijks betrokken in de activiteiten van de club (zelfs geen uitnodiging eetfestijn). 4. De kwaliteit van de dansgroepen is laag (begeleiding). 5. Misschien opendeurdag voor iedereen inrichten. Bevraging bestuur/trainers Welke zijn de behoeften, ten aanzien van je club? 1. In een goed uitgeruste zaal lesgeven. 2. Duidelijke regels voor kinderen en trainers. 3. Goede groepssfeer tussen trainer en bestuur. 4. Algemeen niveau proberen te verhogen. Goeie gymnasten extra stimuleren. 5. Grote dansspiegel. 6. Muziekinstallatie. Welke zijn de wensen ten aanzien van je club? 1. Goed contact met andere trainers en bestuur activiteiten buiten lesgeven. 2. Tijdig betalen van lesgeld. 3. (meer) initiatieven om nieuwe leden aan te trekken (vb nieuwe discipline zoals seniorenturnen, kleuterdans, zumba..). 4. Zaal waarin zware materialen zoals trampoline brug, matten kunnen blijven staan. 5. Dat alle lesgevers evenveel verantwoordelijkheid voelen.t.o.v. clubgebeuren. 6. Grotere bekendheid verwerven bij het grote publiek. 7. Nieuwe dansspiegel misschien? Of reparatie van de wieltjes van de huidige spiegel. Welke zijn de verwachtingen ten aanzien van je club? 1. Onderhoud materiaal/zaal/aanbod nieuw materiaal. 2. Begeleiding trainers (vb aanbod cursussen). 3. Toffe sfeer onder trainers. 4. Met de opbrengst van festiviteiten nieuw materiaal kan aankopen. 5. Club blijven die voor iedereen toegankelijk is (lidgelden). 6. Ik verwacht veel enthousiasme, inzetting van de dansers en vooral plezier. Wat valt het meest op in de Populaire? 1. Zaal te klein op sommige momenten. 2. Weinig jongens onder de leden. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 24

25 3. Dans minder leden dan vroeger. 4. Sommige trainers hebben goede contacten, andere kennen we alleen van naam. 5. De harde kern van bestuur en lesgevers. 6. Prijs/ kwaliteit. 7. Groot aanbod van disciplines voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief. 8. Club gebondenheid. Trouwheid aan de club. 9. KTV Populaire Halle vzw is een turnkring waar iedereen terecht kan en welkom is! De behoeften die voortvloeien uit de Swot-analyse en bevraging ouders, leden, trainers, bestuur: - zaal waar toestellen kunnen blijven staan, - opgeleide trainers, - begeleiding trainers, - doorstroom kleuters naar jongens, - website bijsturen / bekend maken, - beter contact tussen alle lesgevers, - meer leden in de dansgroepen. 4. Doelstellingen 4.1. Jaardoelstellingen Deelnemen aan 1 stadsactiviteit tijdens turnjaar Tegen eind juni % meer opgeleide trainers. Eén maal per jaar afleggen van brevetten voor alle jeugdgymnasten in juni. Aantal kleuterdansers verhogen met 10% tegen eind juni Tegen mei 2013 infrastructuur verbeteren in samenspraak met Stad Halle. Selectieproeven wedstrijdploeg Doelstellingen op lange termijn Sponsoring activiteiten. Ledenbehoud. Eigen zaal. Trainers B. Nieuwe trainers aantrekken. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 25

26 5. Actieplan Beschrijving Timing Structuur Begroting 1. Deelnamen aan stadsactiviteiten Afhankelijk van de data voorgesteld door de stad. 2. De club heeft nood aan meer opgeleide trainers Starten in begin turnseizoen. voorzitster, bestuur 50 jeugdcoördinator opleidingen voorzien in de begroting evaluatiebrevet begin juni trainers + hulptrainers 4. Het aantal leden in kleuterdans Augustus tot juni Bestuur + trainers max 100 verhogen( flyers, vrienden/ vriendinnenweek, Nieuwsblad ) 5.Selectieproeven voor wedstrijd trampoline opstellen. September tot december Trainers wedstrijdploeg voorzitster en 6. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 26

27 7. Evaluatie Jaardoelstellingen In de maand juli worden de jaardoelstellingen één voor één geëvalueerd. 1. Deelname aan 1 organisatie stad: deelgenomen promotie schoolsport: scholenloop. 2. Jazzdans groepen met 5% verhogen: aantal is met 50% gestegen tegen vorig seizoen Uit deze grafiek blijkt dat dit doel bereikt werd 3. Meer opgeleide trainers: er zijn er meer dan vorig jaar trainers 15 opgeleide Eenmaal per jaar brevetten afnemen. We hebben besloten vanaf volgend seizoen dat iedere groep dit begin juni afneemt en meegeeft half juni. 5. Doorstroming van jongens kleuters naar jongensturnen en trampoline: van de 24 kleuters die moesten overgaan naar jongensturnen of trampoline zijn er 14 in de club gebleven 7 bij het jongensturnen en 7 naar trampoline. Dit is Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 27

28 58%. Het aantal jongens bij de kleuters is gestegen, daardoor meer jongens naar de groepen kleuterjongens jongensturnen trampolie jongens Doelstellingen op lange termijn De doelstellingen op lange termijn:selectieproeven wedstrijdploeg verschoven naar jaar doelstelling. Aan het ledenbehoud is vorig seizoen gewerkt. Het ledenaantal blijft ieder jaar stijgen ledenaantal Reeks1 Reeks2 Jaarlijkse evaluatie van de interne analyse. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 28

29 Bijlage A - Huishoudelijk reglement leden. (Zie ook website) Artikel 1: Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle is opgericht in 1897 en is sinds november 2010 een VZW. Ze is gevestigd te, Nijvelsesteenweg 96. Artikel 2: Leden 1. De vereniging bestaat uit: - turners: kleuters, pupillen,miniemen, beloften, junioren en senioren. - dansgroepen : kids, jongeren, tieners, G-dans, wedstrijddans - volwassenen: aerobics, fit&fun, conditiegym - wedstrijdgymnasten 2. Kleuter zijn toegelaten vanaf de 1 ste kleuterklas 3. Pupillen zijn die leden van 6 tot 8 jaar. 4. Miniemen zijn leden van 8 tot 10 jaar 5. Beloften zijn leden van 10 tot 12 jaar 6. Junioren en senioren zijn leden boven de 13 jaar 7. Wedstrijdgymnasten zijn toegelaten na selectie Artikel 3: Het lidmaatschap 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door een bestuurslid te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. 2. De kosten voor de aanmelding van leden(het lidgeld) worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan of door middel van overschrijving de dag die volgt op de inlevering van het aanmeldingsformulier. 3. Nieuwe leden mogen één les volgen op proef zonder inschrijfverplichting, met uitzondering voor de kleuters. Zij krijgen 2 proefbeurten. Wie na deze les nog geen lidgeld betaald heeft, kunnen wij niet meer aanvaarden in de les. Wij willen immers geen risico s lopen met niet aangesloten en dus niet-verzekerde leden. Train(st)ers mogen op de 3de les vragen naar een betalingsbewijs indien de gymnast niet genoteerd staat op de aanwezigheidslijst. 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert Artikel 4: Rechten en plichten van leden Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten: 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen. 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 29

30 3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen (ideeënbus). Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 4. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres 5. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie 6. De leden moeten steeds stipt aanwezig zijn: van gymnasten wordt verwacht dat ze minstens 5 min. voor het begin van de les klaar staan aan de zaal. Zij lopen zeker niet rond in de zaal of storen de vorige les niet! Wie meer dan 5 minuten te laat komt (zonder geldige reden), kan de toegang tot de les geweigerd worden. De opwarming is er om kwetsuren te voorkomen. Het plaatsen en wegbergen van materiaal is een taak voor alle gymnasten van een groep. Wie zich hieraan wil onttrekken kan de volgende les geweigerd worden. 6. De sportzaal beschikt over twee kleedkamers. Maak er dan ook gebruik van. Omkleden gebeurt in de kleedkamers en NIET in de zaal. Laat echter geen waardevolle zaken achter in de kleedkamers. Bij noodzaak kan je deze opbergen in een box in de materiaalschuur. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal. 7. Frisdranken en etenswaren worden niet toegelaten in de sportzaal noch in de bergruimte! Een flesje water kan je op de vensterbank in de zaal plaatsen. 8. Niet-leden(dus ook geen ouders) worden NIET TOEGELATEN tot de oefenzaal en bergruimte. Gelieve de kinderen af te zetten in de inkomhal en hen ook daar op te wachten na de les. Wie wil kijken kan dat steeds zonder verplichting doen vanuit de inkomhal, maar doet dit in stilte. 9. Gymnasten dragen steeds aangepaste kledij. Voor alle meisjes(behalve kleuters) is een turnpak aan van de club ten zeerste gewenst. 10. Ook voor alle jongens is een T shirt van de club gewenst. 11. Opgelet! De sportvloer mag NIET betreden worden met schoenen. 12. Juwelen zijn absoluut verboden en zelfs gevaarlijk, laat ze liefst thuis. 13. Ouders gaan akkoord dat foto s van gymnasten gebruikt worden voor publicatie(website, nieuwsbrieven ) tenzij niet akkoord expliciet bij de voorzitter vermeld wordt. 14. De verantwoordelijkheid van trainers stopt aan het einde van hun les! Spreek duidelijk af met jouw zoon of dochter of wees stipt om hen af te halen. Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 30

31 Bijlage B - Huishoudelijk reglement Wedstrijd Trampoline en DMT Zie reglement leden Artikel 4: Rechten en plichten van leden. 1. Het plaatsen en wegbergen van materiaal is een taak voor alle gymnasten van een groep. Opstellen van het materiaal mag maximum 10 minuten duren, zo niet wordt een kwartiertje extra kracht geoefend. Wie zich hieraan wil onttrekken kan de volgende les geweigerd worden. 2. Je bent altijd aanwezig in de les. Als je regelmatig trainingen mist word je uit de groep gezet. Bij afwezigheid of ziekte verwittig je steeds de trainer. 3.Er wordt van jou verwacht dat je deelneemt aan de wedstrijden. Indien je niet kan deelnemen moet je een doktersattest indienen, zo niet moet de club boete betalen. Bij afwezigheid tijdens een wedstrijd betaalt het lid het inschrijvingsgeld van de wedstrijd en de boete, aan de club terug. 4.Elk jaar zal gekeken worden of de leden van trampoline nog voldoen aan de gestelde eisen. Selectie zal gebeuren als volgt: o 2 x per jaar worden testen afgenomen wat betreft fysieke capaciteiten. Gemiddeld moet elke turn(st)er 70 % behalen over de 2 testafnames. Wel kan elke turn(st)er op eigen verzoek op elk moment herexamen aanvragen als bewijs dat hij/zij eraan gewerkt heeft. De fysieke testen zullen ter inzage beschikbaar zijn bij de trainers. o Deelname en inzet op wedstrijden/ demonstraties o Bij een clubkampioenschap trampoline en DMT, zullen de gymnasten door officiële juryleden van de gymfed gejureerd worden. o Inzet, vooruitgang, talent en aanwezigheid binnen de trampoline groep zullen voor elke turn(st)er individueel bekeken worden 5. Wij hebben een specifiek communicatiesysteem: je brengt voor 15 september een dun mapje mee, duidelijk voorzien van je naam met een balpen en een paar blanco bladen erin. In deze map kunnen eventuele wedstrijdreeksen of brieven naar ouders toe, verzameld worden. Elke training breng je dit mapje mee. In deze map bewaar je ook het huishoudelijk reglement. 6.Er worden enkel oefeningen geturnd die opgelegd zijn door trainers, andere circuskunsten oefen je thuis! De verzekering komt niet tussenbeide bij ongevallen veroorzaakt door onverantwoorde turnexperimenten. 7.Van turn(st)ers in deze selectiegroep verwachten wij veel inzet, doorzettingsvermogen,zelfstandig trainen en zelfs wat extra oefenen thuis! 8. Wedstrijdgymnasten laten gezondheidsverklaring invullen door een arts. 9. Licentiehouders vullen een aansluitingsformulier in. 10.Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting uit de selectiegroep. 11. Gymnasten dragen steeds aangepaste kledij. 12. Aankoop van een wedstrijdpak is verplicht Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 31

32 Bijlage C - Huishoudelijk reglement trainers Huishoudelijk reglement leden + 1. Train(st)ers moeten minstens 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn in de sportzaal. 2. Train(st)ers zien erop toe dat leden het huishoudelijk reglement volgen. 3. Op het einde van de les bergt elke trainer, samen met de gymnasten, het gebruikte materiaal op in de daarvoor voorziene bergruimte. Alle materiaal heeft zijn plaats, er wordt verwacht dat na de les alles terug op zijn plaats gezet wordt. Deze bergruimte moet op het einde van de dag afgesloten worden. Let er ook op dat de beschermhoezen voor airtrack aangebracht worden! 4. Sluit de deuren goed bij verlaten van de zaal en zorg dat de lichten uit zijn(ook in kleedkamers en toilet) 5. Elke trainer let erop dat er zorg wordt gedragen voor het materiaal. Bij eventuele defecten aan materiaal wordt dit onmiddellijk gemeld aan Sven, onze materiaalverantwoordelijke,of aan iemand van het bestuur. 6. Bij ongeval tijdens de les: indien nodig ouders/ziekenwagen bellen, verzekeringspapieren meegeven(liggen in postvakje). Lijst adressen kinderen ligt eveneens in je postvakje. 7. Van elke hoofdtrainer wordt verwacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs en aan het clubbestuur een kopie van zijn of haar diploma bezorgen. 8. Elke lesgever moet aan onderstaande lesverwachtingen voldoen: o jaarplanning opmaken (de minimumeisen per niveaugroep); o lesvoorbereiding maken ( in grote lijnen, organisatieschema); o aanwezigheidslijst leden invullen, en ingevuld bezorgen aan de verantwoordelijke Clarisse 9. Elke trainer bereidt zijn/haar groep voor op het turnfeest en/of het clubkampioenschap, is zelf bereid mee te helpen bij andere groepen op dit clubkampioenschap. 10. Vijf maal per jaar aanwezig zijn op de trainersvergadering van de club. Deze vinden plaats verdeeld over het jaar. 11. Helpen bij extra activiteiten van de club. 12. Begeleiden van de hulptrainers (Zie: afspraken met hulptrainers) 13. Methodiek / Didactiek. Om een eenvormige methodiek en didactiek te bereiken vragen wij onze trainers te werken volgens volgende boeken, brochures: gymrapport, gymtics, gymmatch, (nieuwe info wordt doorgespeeld aan alle trainers), Basisgym. Trainers worden ook op de hoogte gebracht hoe ze op de website van de gymnastiekfederatie turninformatie kunnen vinden.( startdag september) Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 32

33 Bijlage D - Huishoudelijk reglement hulptrainers/helpende handen 5 minuten voor het begin van de training aanwezig zijn; Na elke les wat extra tijd voorzien voor een korte nabespreking van de les en om een blik vooruit te werpen op de volgende les. We verwachten dat je meehelpt bij het opstellen en wegbergen van het materiaal. Aan de opwarming neem je zelf actief deel door gymnasten te observeren en waar nodig te corrigeren De hoofdtrainer mag aan jou als hulptrainer kleine opdrachten geven die hij een week vooraf meedeelt zodat jij je kan voorbereiden: een deel van de opwarming, het aanleren van een bepaalde beweging aan een deel van de groep enz.. Van de helpende handen wordt verwacht dat ze enthousiast zijn, de hoofdtrainer helpen en eventueel voorturnen als voorbeeld voor de groep. Je houdt je strikt aan de opdrachten van de lesgever en laat je niet verleiden door leden van de groep die al eens een te moeilijke oefening zouden willen uitproberen.(verzekering) We verwachten dat je niet zittend lesgeef, dat je haren verzorgd zijn, dat je niet aan het kauwen of aan het snoepen bent tijdens de les, dat je zelf sportkledij draagt en overbodige accessoires thuislaat. Je bent een voorbeeldfiguur voor de gymnasten. Indien de trainer je een opmerking geeft over je gedrag protesteer je niet maar pas jij je houding aan. Technische raadgevingen vraag je gerust aan je hoofdtrainer: hoe helpen, hoe bepaalde fouten verbeteren en zo Als je niet aanwezig kan zijn, verwittig je tijdig je lesgever (minimum één dag vooraf, liefst vroeger). Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 33

34 Bijlage E Overzicht juryleden en brevet Magda Steenhouwer Dubbele minitrampoline IV Kim Van Haelen Dubbele minitrampoline IV Kirsten Defrijn Dubbele minitrampoline IV Lise Colson Dubbele minitrampoline IV Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 34

35 Bijlage F - Vaste medewerkers club Pensenkermis en clubkampioenschap Michel Chokier Nijvelsesteenweg 96 Vik Leunens Biezeweide 42 Christine Leclair Acacialaan 28/2 Jan De Vulder Elbeekstraat 208 CarolinCottyne Elbeekstraat 208 Sandra Nerinckx Acacialaan28B/01 Martin de Ridder V. Demesmaeckerstraat 11 Maarten de Ridder V. Demesmaeckerstraat 11 Annelies Vastesaegers Zavelstraat 92 Bar bar dessert keuken keuken dessert keuken bar keuken keuken Rudi Steenhouwer Labbeekstraat 78 Wim De Vos Halleweg 229 Anne Molineaux Ilse Van Der Velde Tom Van de Moortele Veronique Deresteau Topstraat St-Pieters-Leeuw Maarten Stroobants Biezeweiede Leen(De cneef) Maasdal 87 Brice Van Overstraeten Ridderspoorlaan Anderlecht Nadia Marcelis Biezeweide 114 Patrick Monseu Nathalie (mama Tinne) keuken keuken keuken keuken Bar keuken zaal keuken Keuken keuken Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 35

36 Jean Ghislain Turnfeest Luc Walravens Neerstraat Heikruis Keuken chauffeur Marc Vankerckhoven Nijvelsesteenweg 45 Anne Molineaux Jenny Bouez Kouter 20 Rudi Steenhouwer Labbeekstraat 78 Maarten Stroobants Biezeweiede Michel Chokier Nijvelsesteenweg 96 Christophe Chokier Elbeekstraat 54 Patrick Monseu Vicky Bosmans Elbeekstraat 54 materiaal drankbonnen Bar bar Bar Presentator Materiaal presentator Quiz Annelies Adams Plattesteen 20 Wim De Bock Nijvelsesteenweg143 Rudi Steenhouwer Labbeekstraat 78 Michel Chokier Nijvelsesteenweg 96 Liesbet De Henau Kamerijkdelle Buizingen Lut(mevr Terrasse) Dorplaan 28 verbeteren Presentator bar/keuken Bar uitdelen bladen kassa Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 36

37 Sintfeest kleuters Marcel Hemels Rudi Steenhouwer Gil Steenhouwer Grensweg 1501 Buizingen Sinterklaas Zwarte Piet Zwarte Piet Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 37

38 Bijlage G - Persmedewerkers HET NIEUWSBLAD Gossetlaan Groot-Bijgaarden T Ingrid Depraetere Eikstraat 41a Pepingen (Beert) T privé F GSM T kantoor F DE STREEKKRANT - DE ZONDAG Volpestraat 32 - T F PASSE-PARTOUT Alain Sarteel Poststraat 23/4 - T privé PAS-UIT Rik Wouters Merellaan 7 - GSM EDITIE PAJOTTENLAND Felix Merckx Elbeekstraat 35 - T privé F GSM T kantoor F Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 38

39 RADIO VICTORIA (105.2 FM) Sport op zondag: De Sporttafel 11u 12u/zaalsporten Bergensesteenweg 61 - T F Persmedewerkers: Marc Sluys Lenniksesteenweg 71/3 - T privé F GSM T kantoor RING-TV Luchthavenlaan Vilvoorde T F Dirk Deweert T kantoor F Bjorn Van Laere T kantoor F Websites met informatie club Nuttige telefoon nummers Conciërge Vondel: 0498/ of 02/ Technisch verantwoordelijke Vondel: Christophe Jacobs: 02/ Patrimonium:02/ of 02/ Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 39

40 Bijlage H - Prominenten/oud-lesgevers/oud-bestuursleden De Heer Michel Bellemans Schepen Sport De Heer Dirk Pieters Burgemeester De Heer Dirk Deridder Schepen Nachtegaalstraat Buizingen Groeningenstraat 8 Arkenvest 13/6.4 De Heer Freddy Vercammen Debusscherstraat 49 Mevrouw Christine Deckx Voorzitster Kon. Sint Veroon Turnkring Lembeek Mevrouw Godelieve Van Leeuw Voorzitster KSMG Mevrouw Brigitte Secretaris KSMG Mevrouw Véronique Deresteau Oud lesgeefster De Heer G. Sablon Oud-lesgever Mevrouw Margot Marcelis Oud-bestuurslid De heer Jean Vanès Ere-secretaris Mevrouw Bea Paternot De Heer Marc Peeters Mevrouw Ann Everaert Klabbeeksesteenweg Lembeek Rodenemweg 170 Brusselbaan Sint-Pieters-Leeuw Topstraat Sint Pieters-Leeuw Pastoor Bernardstraat 48 Molenborre 12 bus 15 Halleweg 207 Stad Halle (PoPFriS) Friss vzw Sportdienst Halle Mevrouw Jenny Bouez(dans) Mevrouw Els Derycke(volwassenen) Katrien Swalus (Trampoline) Jessica Hermans(dans) Ine Dubois(dans) Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 40

Gesticht in 1897 - Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 BELEIDSPLAN 2010-2014

Gesticht in 1897 - Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 BELEIDSPLAN 2010-2014 Gesticht in 1897 - Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 www.populaire-halle.be BELEIDSPLAN 2010-2014 Beleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 1 Inhoudstafel 1.

Nadere informatie

SPONSORDOSSIER. V1.4 februari 2016. Gesticht in 1897 - Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230

SPONSORDOSSIER. V1.4 februari 2016. Gesticht in 1897 - Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 SPONSORDOSSIER V1.4 februari 2016 Beste sympathisant, In volgende brochure vindt U meer informatie over onze vereniging. De doelstelling van deze brochure is enerzijds de lezer een beeld te geven van het

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2010-2014

JEUGDBELEIDSPLAN 2010-2014 Gesticht in 1897 - Lid van Gymnastiek Federatie Vlaanderen - Stamnr 230 JEUGDBELEIDSPLAN 2010-2014 Jeugdbeleidsplan Koninklijke Turnvereniging Populaire Halle vzw Pagina 1 Inhoudstafel 1. Algemeen 1.1

Nadere informatie

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht

Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht Tot in de les!!! infobrochure 2015-2016 Ook afdeling in Verrebroek! Vzw Kieldrecht O NS AANBOD OUDER-PEUTERGYM KLEUTERGYM KLEUTERDANS DANCE KIDS RECREAGYM AIRTRACK GROEPSACRO FATBURNING STEP ACRO- recreawedstrijd

Nadere informatie

TRAMPOLINE A 50 JAAR INFOBROCHURE

TRAMPOLINE A 50 JAAR INFOBROCHURE TRAMPOLINE A 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep Trampoline van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte welkom en

Nadere informatie

De trainers en trainsters. Het bestuur. Adressen van de sporthallen

De trainers en trainsters. Het bestuur. Adressen van de sporthallen Onze werking Met een 35 tal trainers en 7 bestuursleden zetten wij ons jaarlijks in om op een evenwichtige en pedagogisch verantwoorde manier te zorgen voor de persoonlijke ontplooiing en de fysieke training,

Nadere informatie

50 JAAR INFOBROCHURE SEIZOEN

50 JAAR INFOBROCHURE SEIZOEN Wedstrijdgroep ACRO 50 JAAR INFOBROCHURE SEIZOEN 2015-2016 Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep ACRO van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte welkom

Nadere informatie

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking.

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking. Onze werking Onze club zet zich jaarlijks in om binnen de gymnastiek en dans verschillende disciplines aan te bieden. Dit gebeurt op recrea-, selectie- en wedstijdniveau. Een gymnast/danser die de vaardigheden

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie

infoavond op donderdag 1 juni 2017 om 20u

infoavond op donderdag 1 juni 2017 om 20u 1 2 Beste gymnasten en ouders, Woensdag 31 mei 2017 is de laatste les voor de recreatieve groepen. Voor de wedstrijdgroepen eindigt het turnseizoen op vrijdag 23 juni 2017. ORIËNTATIEGROEP OPGELET!!!:

Nadere informatie

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking.

Daarom is ook iedereen in onze club welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, mentale of geestelijke beperking of beperkte fysieke beperking. Onze werking Onze club zet zich jaarlijks in om binnen de gymnastiek verschillende disciplines aan te bieden. Dit gebeurt op recrea-, selectie- en wedstijdniveau. Een gymnast die de vaardigheden en het

Nadere informatie

Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas

Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas Beleidsplan JONG & BLIJ Nieuwkerken-Waas 2013-2018 Pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding 2 Missie 3 Visie 4 Swot Analyse 5 Organogram 6 Behoeften 7 Doelstellingen + Actieplan 8 Goedkeuring 1. INLEIDING

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding aan in een gezellige

Nadere informatie

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO Beste ouders, Beste turnster of turner, Het TURNFEEST komt eraan, het evenement waar de leden elk jaar naar uitkijken en wekenlang naartoe werken. Op zaterdag 20 februari om 18u brengen onze gymnasten

Nadere informatie

Wedstrijdgroep TOESTELTURNEN INFOBROCHURE

Wedstrijdgroep TOESTELTURNEN INFOBROCHURE Wedstrijdgroep TOESTELTURNEN INFOBROCHURE 2016-2017 Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep toestelturnen van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte

Nadere informatie

TRAMPOLINE B 50 JAAR INFOBROCHURE

TRAMPOLINE B 50 JAAR INFOBROCHURE TRAMPOLINE B 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep Trampoline van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte welkom en

Nadere informatie

TUMBLING A & B 50 JAAR INFOBROCHURE

TUMBLING A & B 50 JAAR INFOBROCHURE TUMBLING A & B 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep Tumbling van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte welkom en

Nadere informatie

Infobrochure 2015-2016

Infobrochure 2015-2016 Infobrochure 2015-2016 www.gskvolhardingvzw.be gskvolhardingvzw@gmail.com Basisgymnastiek Jazzdans Jazzdans volwassenen Bodyfit Volksdans Welkom Welkom bij GSK Volharding vzw Wuustwezel of kortweg GSK.

Nadere informatie

Welkom bij de tofste gymclub.

Welkom bij de tofste gymclub. Welkom bij de tofste gymclub. Wil je van turnen jouw sport maken? Bij Sterk en Lenig Drongen zit je zeker goed! We bieden onze leden een gezonde, zinvolle en sociale vrijetijdsbesteding in een gezellige

Nadere informatie

Algemeen clubmanagement Laatst bijgewerkt: 07-10-2013

Algemeen clubmanagement Laatst bijgewerkt: 07-10-2013 Algemeen clubmanagement Laatst bijgewerkt: 07-10-2013 1. Strategische planning en beleid 1.1. Missie en visie van de club en haar groepen. 1.1.1 Missie en visie van de club en haar groepen De club stelt

Nadere informatie

50 JAAR TALENTJES INFOBROCHURE WELKOM!!!

50 JAAR TALENTJES INFOBROCHURE WELKOM!!! TALENTJES 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 WELKOM!!! TALENTJES Misschien turn je al even bij de Talentjes van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder geval van harte welkom en

Nadere informatie

PROGRAMMA BROCHURE Vzw Kieldrecht

PROGRAMMA BROCHURE Vzw Kieldrecht PROGRAMMA BROCHURE 2016-2017 Vzw Kieldrecht ONS AANBOD OUDER-PEUTERGYM KLEUTERGYM KLEUTERDANS DANCE KIDS RECREAGYM AIRTRACK GROEPSACRO FATBURNING STEP ACRO- recreawedstrijd ZUMBA ZUMBA KIDS TOTAL BODY

Nadere informatie

Intern reglement

Intern reglement Intern reglement 2016-2017 Richtlijnen voor de gymnasten (m/v) Algemeen De gymnast is tenminste 5 minuten voor de les aanwezig. Indien er nog een andere groep aan het trainen is, wacht hij buiten tot wanneer

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

Wedstrijdgroep TOESTELTURNEN 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 WELKOM!

Wedstrijdgroep TOESTELTURNEN 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 WELKOM! Wedstrijdgroep TOESTELTURNEN 50 JAAR INFOBROCHURE 2015-2016 WELKOM! Misschien turn je al jaren bij de wedstrijdgroep toestelturnen van Gym Westerlo, of misschien ben je net nieuw. We wensen je in ieder

Nadere informatie

Organisatie GymClub Tienen

Organisatie GymClub Tienen SPORTJAAR 2015-2016 Organisatie GymClub Tienen Bestuur : Tom De Wit, voorzitter & penningmeester Ann Bouchet, secretaris Kurt Smets, gymcoördinator Philippe Walczynski, activiteiten feesten en PR Contactgegevens

Nadere informatie

ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN. Groepen en leeftijden:

ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN. Groepen en leeftijden: Betreft: ORGANISATIE RECREATIEVE GROEPEN Groepen en leeftijden: KLEUTERGYM: MEISJES A: KNAPEN: MEISJES B: JUFFERS: JONGELINGEN: TURNSTERS: TURNERS: DAMES: BODY-CONDITIEGYM: ONDERHOUDSGYM: BADMINTON: Jongens

Nadere informatie

E L T U R N C L U B S T A P A R A A T H A S S

E L T U R N C L U B S T A P A R A A T H A S S 2017-2018 E L T U R N C L U B S T A P A R A A T H A S S Sta Paraat-P.H.H. Hasselt Sta Paraat-P.H.H Hasselt behoort, met ruim 650 leden, tot één van de grootste sportclubs van Vlaanderen. We zijn aangesloten

Nadere informatie

VANAF NU ENKEL ONLINE INSCHRIJVEN!

VANAF NU ENKEL ONLINE INSCHRIJVEN! Tervuren, 27 mei 2016 Beste turners en ouders, Zondag 29 mei 2016 is de laatste les voor de recreatieve groepen. Voor de wedstrijdgroepen AGD en tumbling eindigt het turnseizoen op donderdag 23 2016. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art.1 Algemeen. Het lid is pas volwaardig lid van Artgym nadat hij/zij zijn/haar lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft. Aansluiting bij Artgym houdt ook in dat het lid (en indien

Nadere informatie

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring

Badmintonclub t PLÊMKE VZW Sponsoring Beste sympathisant, U maakt via deze aanvraagbrief voor sponsoring voor het eerst kennis met Badmintonclub t Plêmke vzw of toonde in het verleden interesse om onze badmintonvereniging te sponsoren? Dan

Nadere informatie

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving

SAMENVATTING TAKEN VOORZITTER Omschrijving Taakspecificaties SECRETARIS Omschrijving Taakspecificaties PENNINGMEESTER Omschrijving SAMENVATTING TAKEN Hier een summiere samenvatting van taken die betrekking hebben op het besturen van onze kring. Ik heb deze al aan een functie gelinkt. Sommige van deze functies zijn vast gelegd via

Nadere informatie

WELKOM BIJ TURNCLUB GYMPIC NEVELE

WELKOM BIJ TURNCLUB GYMPIC NEVELE De vereniging GYMPIC NEVELE Aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen Belgische Rope Skipping Federatie Vlaanderen Locaties: Sportzaal Oostbroek in Nevele Aantal leden: 250-tal WELKOM BIJ TURNCLUB

Nadere informatie

Antwerpsesteenweg Mechelen / (Tim Van Eyken)

Antwerpsesteenweg Mechelen / (Tim Van Eyken) A c r o I N F O B O E K J E S E I Z O E N 2 0 1 7-2 0 1 8 A e r o b i c d a n s T u m b l i n g g - d a n s T o e s t e l t u r n e n K l e u t e r t u r n e n H e d e n d a a g s e D a n s R i t m i s

Nadere informatie

T van turnen O van ontmoeten Z van zorg

T van turnen O van ontmoeten Z van zorg Missie en visie van TOZ Missie van de club De missie van Turnclub Olympia Zwijnaarde rust op 3 belangrijke pijlers: T van turnen O van ontmoeten Z van zorg TOZ geeft kinderen en jongeren vanaf 2,5j de

Nadere informatie

Activiteitenkalender Gymgroep Gymgroep Holsbeek/A.S.vzw

Activiteitenkalender Gymgroep Gymgroep Holsbeek/A.S.vzw Activiteitenkalender Gymgroep Gymgroep Holsbeek/A.S.vzw2014-2015 TURNEN SPORTSCHUUR HOLSBEEK-DORP Kleuterturnen, (M/J), 2e en 3e kleuterklas) Zaterdag 10u00-11u00 Kleuterturnen, (M/J), 1e kleuterklas (vanaf

Nadere informatie

Info en onthaalbrochure Turnkring Olympia

Info en onthaalbrochure Turnkring Olympia Info en onthaalbrochure Turnkring Olympia 1. Inleiding Beste sporter, ouder Wij zijn zeer blij u(w kind) als lid van onze vereniging te mogen begroeten. Velen onder jullie zijn reeds meerdere jaren lid

Nadere informatie

De trainers en het bestuur van SPORTIVA heten jullie van harte welkom bij turnclub SPORTIVA in Sint-Gillis-Waas.

De trainers en het bestuur van SPORTIVA heten jullie van harte welkom bij turnclub SPORTIVA in Sint-Gillis-Waas. Welkom Beste ouders en leden van SPORTIVA. De trainers en het bestuur van SPORTIVA heten jullie van harte welkom bij turnclub SPORTIVA in Sint-Gillis-Waas. In deze brochure vinden jullie heel wat informatie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 1 Visie Missie (waarvoor we staan) : Kinderen en jongeren leren zwemmen op hun eigen tempo en in een familiale sfeer. Visie (waarvoor we gaan): Kinderen en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN 2015-16 INSCHRIJVINGEN Uw inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het inschrijvingsgeld.

Nadere informatie

Geniet nog even van de vakantie! Wij zien je graag terug in september voor een nieuw turn- en dansjaar. In deze Gymnofoon :

Geniet nog even van de vakantie! Wij zien je graag terug in september voor een nieuw turn- en dansjaar. In deze Gymnofoon : België Belgique P.B. P.P BC 6265 Activiteitenblad van Vzw Dans- en Turnkring De Gympies Hoeilaart P309981 Secretariaat en afzendadres Brusselsesteenweg 87A Verantw. Uitg. Patrick Demaerschalk Boomgaardlaan

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Gemeentebestuur Nevele Sportdienst Aanvraagformulier voor een beleidssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? Om in aanmerking te komen voor een beleidssubsidie, moet de aanvragende

Nadere informatie

Sponsoringdossier. Turnkring Alken.

Sponsoringdossier. Turnkring Alken. Sponsoringdossier Turnkring Alken www.turnkringalken.be Even voorstellen! Turnkring Alken is een feitelijke vereniging en initieel aangesloten bij Turnsport Vlaanderen. Vanaf januari 2008 is de Turnkring

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 ü 10% KORTING bij inschrijving én betaling voor 1/7/2016 ü 2 GRATIS PROEFLESSEN in september voor iedereen! Start van dansseizoen vanaf 1/9/2016. ü Ook vooraf

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

LOODGIETER THEUNS KRIS

LOODGIETER THEUNS KRIS ZOMER 2015 Beste KidsTennisser, Beste ouders, Ken je mij al? Ik ben Kastaar. Ik ben de mascotte van alle KidsTennissers. Heb je al eens goed rondgekeken op de club? Dan zie je zeker een affiche van mij!

Nadere informatie

TURNEN dansen figure & form

TURNEN dansen figure & form Verantwoordelijke uitgever: Bart Sebreghts I Koekoekdreef 1 I 2980 Zoersel I editie augustus 2015 TURNEN dansen figure & form sport, cultuur en ontspanning online inschrijvingen OPENDEURDAG EN info inschrijvingen

Nadere informatie

SIRENE NIEUWS FEBRUARI 2017

SIRENE NIEUWS FEBRUARI 2017 SIRENE NIEUWS FEBRUARI 2017 MIDDELKERKSE TURNVERENIGING SIRENE vzw Aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen VU MTV Sirene vzw - C. Cools Steensedijk 625 8400 Oostende Tel 059 50 62 26 christiane.cools@turnclubsirene.be

Nadere informatie

Swimming Club Zaventem vzw!

Swimming Club Zaventem vzw! Welkom in de zwemschool van Swimming Club Zaventem vzw! INFORMATIEBROCHURE 03/12/2015 www.scz.be 0 Inhoud 1. Welkom! 2 2. Hoe inschrijven? 2 3. De zwemuren 3 4. Hoe verloopt de eerste les? 3 5. Het zwemseizoen

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB Van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs WEEK VAN DE

Nadere informatie

BESCHRIJVING OMKADERING.

BESCHRIJVING OMKADERING. BESCHRIJVING OMKADERING. A. ALGEMENE VERGADERING: De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE...1 2 INLEIDING...3 3 MISSIE DGC...3 4 DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 4.1 GYMNASTIEK...4 4.2 TURNEN...4 4.3 OVERIGE SPORT DGC...4 4.4 MOGELIJKE NIEUWE DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...5

Nadere informatie

Turnkring Palfit Paal

Turnkring Palfit Paal Turnkring Palfit Paal rope skipping dans turnen airtrack trampoline tumbling Voorwoord Turnkring Palfit Paal wil gezond, aangenaam en verantwoord sporten aanbieden voor alle leeftijden. Palfit streeft

Nadere informatie

ORGANOGRAM BESTUUR JONG & BLIJ 2013-2014 BESTUUR

ORGANOGRAM BESTUUR JONG & BLIJ 2013-2014 BESTUUR ORGANOGRAM BESTUUR JONG & BLIJ 2013-2014 BESTUUR VOORZITTER SECRETARIAAT REDACTIE LEDENBEHEER H.R./Aanwerving en VRIJWILLIGERS SPORTIEF BELEID OPLEIDINGEN KWALITEIT WERKGRO EPEN WEBSITE MULTIMEDIA SPONSOR-

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

Infomoment Demo, Competitie & Voorbereidende Competitie. Info-Moment. Lede 29 augustus 2011

Infomoment Demo, Competitie & Voorbereidende Competitie. Info-Moment. Lede 29 augustus 2011 Info-Moment Lede 29 augustus 2011 Agenda Structuur Club Kampioenschappen Competitie Demo Reglementen & Afspraken Medisch verantwoord sporten Verzekering Kalender Werkgroep communicatie Kledij Communicatie

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

- 1 - Beste clubleden, Beste ouders,

- 1 - Beste clubleden, Beste ouders, Informatiebrochure 2015-2016 Beste clubleden, Beste ouders, Voor u ligt de informatiebrochure van de Koninklijke Sint-Genesiusturngroep (KSGT), waarin wordt toegelicht wie we zijn, wat we doen, wie wat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Dance-Inn vzw

Huishoudelijk reglement Dance-Inn vzw Huishoudelijk reglement Dance-Inn vzw Maatschappelijke zetel: An Willaert voorzitter Grotestraat 17a 1540 Herne Mail: bestuur@dance-inn.be Dagelijks bestuur: Amy Bousard Lies Dedoncker Ine Dubois Tel:

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een opstartende G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Acrobatic Gymnastics Workplan V.1 01/11/2014 (Voorlopig)

Acrobatic Gymnastics Workplan V.1 01/11/2014 (Voorlopig) Acrobatic Gymnastics Workplan V.1 01/11/2014 (Voorlopig) Den Bosch, Nederland 14 mei t/m 17 mei 2015 http://www.iagsportevent.nl/ ACROBATIC GYMNASTICS WORKPLAN IAG 2015 Pagina 1 1. Algemene informatie

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/41.50.95 E-MAIL : tennisschool@keypointtennis.be Rek.nr. BE 56 1430 8880 2288 WWW.KEYPOINTTENNIS.BE LENTE (SEPTEMBER - APRIL) reeks van 22 lessen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Basissubsidie 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Acropolis kwaliteitsplan

Acropolis kwaliteitsplan Acropolis kwaliteitsplan 2017-2020 # medische omkadering # accommodatie # goed bestuur # scheidsrechters # trainers # ploegen # leden Doel van het Acropolisplan Rugby Vlaanderen wil zijn clubs kwalitatief

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

SPORTJAAR Datum uitgave : 01 augustus 2016

SPORTJAAR Datum uitgave : 01 augustus 2016 SPORTJAAR 2016-2017 Datum uitgave : 01 augustus 2016 Organisatie GymClub Tienen Bestuur : Tom De Wit, voorzitter & penningmeester Ann Bouchet, secretaris Kurt Smets, gym- en kwaliteitscoördinator Aukje

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MOVE

Huishoudelijk reglement MOVE Huishoudelijk reglement MOVE Hoofdstuk I 1. Wie kan lid worden? Elke kandidaat die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur, en het jaarlijks lidgeld betaald heeft. 2. Wie is een werkend lid? De werkende

Nadere informatie

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen

Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen Informatieboekje Afdeling gymnastiek DIO-Ugchelen 1 Voorwoord Wij heten u van harte welkom bij de afdeling gymnastiek van DIO- Ugchelen. U bent geïnteresseerd in gymnastiek en heeft misschien al een proefles

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Algemeenheden Missie & Visie Leden Lidgeld Rechten en

Nadere informatie

Winterlessen 2014-2015. Puur Sport VZW. Jeugdwerking Waregem Gaver Tennisclub

Winterlessen 2014-2015. Puur Sport VZW. Jeugdwerking Waregem Gaver Tennisclub Winterlessen 2014-2015 Puur Sport VZW Jeugdwerking Waregem Gaver Tennisclub Puur Sport: Speel tennis op je eigen ritme Puur Sport VZW verzorgt de volledige jeugdwerking van Waregem gaver tennisclub: tennislessen,

Nadere informatie

Algemene coördinatie. Contact (na 19u): bestuur@ojedegem.be. Annick Van Garsse 0479/45.15.99. Pablo Muys 0498/54.45.24.

Algemene coördinatie. Contact (na 19u): bestuur@ojedegem.be. Annick Van Garsse 0479/45.15.99. Pablo Muys 0498/54.45.24. Algemene coördinatie bestuur@ojedegem.be Contact (na 19u): Annick Van Garsse 0479/45.15.99. Pablo Muys 0498/54.45.24. P a g i n a 2 Geschiedenis van de club Op 15 oktober 1965 werd onder impuls van enkele

Nadere informatie

Informatie. Met meer dan 240 leden is De Greves een van de grootste (turn)clubs in Hamme.

Informatie. Met meer dan 240 leden is De Greves een van de grootste (turn)clubs in Hamme. I Informatie De aparte aanpak De specifieke aanpak van Turngroep De Greves, namelijk originele, leuke en experimenterende bewegingsvormen aanbieden en tegelijkertijd een hoog technisch niveau halen, is

Nadere informatie

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be VAN 13 T/M 21 SEPTEMBER 2014 Een organisatie van Bloso ism - De gemeentelijke sportdienst - De gemeentelijke sportraad - De Hamse sportclubs Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be

Nadere informatie

nieuw! nieuw! nieuw! ONLINE INSCHRIJVEN nieuw! nieuw! nieuw!

nieuw! nieuw! nieuw! ONLINE INSCHRIJVEN nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! nieuw! ONLINE INSCHRIJVEN nieuw! nieuw! nieuw! Gym-harop v.z.w. gaat mee met z n tijd! We gaan vanaf dit turnjaar gebruik maken van de online tool van Gymfed voor de inschrijvingen. M.a.w.

Nadere informatie

Informatie Brochure. We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie GymnastiekFederatie Vlaanderen, kortweg "GymFed".

Informatie Brochure. We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie GymnastiekFederatie Vlaanderen, kortweg GymFed. INFORMATIE BROCHURE VOORWOORD Turnkring Palfit Paal wil gezond, aangenaam en verantwoord sporten aanbieden voor alle leeftijden. Palfit streeft naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen,

Nadere informatie

Reglement A2G Basisgroepen - Pre-specialisatiegroepen Wedstrijdgroepen

Reglement A2G Basisgroepen - Pre-specialisatiegroepen Wedstrijdgroepen Inhoud 1 Missie en Visie van Acro2Gym vzw... 2 2 Basisgroepen... 2 2.1 Doelstelling van de basisgroepen binnen A2G... 2 3 Pre-specialisatiegroepen... 3 3.1 Doelstelling van de pre-specialisatiegroepen

Nadere informatie

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Zondag 17/apr 18/apr 19/apr 20/apr 21/apr 22/apr 23/apr 24/apr 25/apr 26/apr 27/apr 28/apr 29/apr 30/apr 1/mei 2/mei 3/mei 4/mei 5/mei 6/mei 7/mei 8/mei

Nadere informatie

WELKOM BIJ TURNCLUB GYMPIC NEVELE

WELKOM BIJ TURNCLUB GYMPIC NEVELE De vereniging GYMPIC NEVELE Aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw Locatie: Sportzaal Oostbroek in Nevele Aantal leden: 250-tal WELKOM BIJ TURNCLUB GYMPIC NEVELE Je hebt gekozen om van turnen

Nadere informatie

Er zijn snoepzakjes en sandwiches voorzien aan democratische prijzen.

Er zijn snoepzakjes en sandwiches voorzien aan democratische prijzen. TURNFEEST :25 november 2017. Hallo allemaal, Ons jaarlijks turnfeest gaat door op zaterdag 25 november in DIEPENDAL. Lindeboomstraat 30, 3080 Tervuren Het optreden begint stipt om 18u00. (einde voorzien

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidies voor sport

Gemeentelijke subsidies voor sport 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

PEGASUS INFORMATIEBROCHURE

PEGASUS INFORMATIEBROCHURE INFORMATIEBROCHURE Welkom in de turnclub Beste gymnasten, ouders en trainers/trainsters Het bestuur en de train(st)ers danken u voor het vertrouwen in onze turnclub. Een turnclub waar veel vrienden gemaakt

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING 11 de AKTIVA CUP Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING Beste turnvrienden, Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op onze 11 de AKTIVA Cup. Ook dit jaar wedstrijden tumbling, dubbel mini

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie