Horeca exploitatie in gebouw Platform van Park Spoor Noord tijdens het recreatieve seizoen van Informatiebundel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horeca exploitatie in gebouw Platform van Park Spoor Noord tijdens het recreatieve seizoen van 2013. Informatiebundel"

Transcriptie

1 Horeca exploitatie in gebouw Platform van Park Spoor Noord tijdens het recreatieve seizoen van Informatiebundel Generaal Lemanstraat Antwerpen Tel: Fax: AG VESPA Autonoom gemeentebedrijf Generaal Lemanstraat Antwerpen tel: fax: BE IBAN BE

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Situering en foto s Horeca-exploitatie Park Spoor Noord Samenvatting voornaamste voorwaarden Bezichtiging en verdere informatie Concessievoorwaarden 10 Bijlagen: I. Biedingsformulier II. grondplan III. parkreglement IV. infoplan Park spoor Noord Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 2

3 1. INLEIDING De stad Antwerpen heeft geïnvesteerd in een groot en modern stedelijk landschapspark in Antwerpen Noord op een voormalige industriële site met verlaten, oude spoorwegterreinen. Het gebied strekt zich als een groene oase uit tussen de wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek. Vijf jaar na de opening is het park een groot succes gebleken. Het wordt omarmd door de buurt als een grote tuin waar sport en spel mogelijk is. Ook als evenementensite is het een van de meest gegeerde locaties in de stad. De stad Antwerpen heeft van bij het begin geïnvesteerd in het ondersteunen van activiteiten in het park die er lokaal en bovenlokaal leven in blazen. Park Spoor Noord biedt veel ruimte voor ontmoeting, sport en spelactiviteiten en heeft ook nood aan een consumptiezone. De stad zoekt daarom gemotiveerde kandidaten om in het centraal gelegen gerenoveerde gebouw Platform (de parkshelter) een zomerbar met bijbehorend terras tijdelijk te exploiteren. De stad Antwerpen geeft opdracht aan AG Vespa om de concessie openbaar aan te bieden via biedingen onder gesloten omslag. De selectie van de kandidaten zal plaatsvinden op basis van zowel financiële als inhoudelijke criteria. Deze bundel bevat de projectinformatie en de voorwaarden waaronder de concessie zal worden verleend en de bieding georganiseerd. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 3

4 2. SITUERING EN FOTO S Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 4

5 terras aan de watertuin dansende fonteinen Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 5

6 Sfeerbeeld interieur Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 6

7 3. HORECA EXPLOITATIE PARK SPOOR NOORD UITGANGSPUNTEN Voorwerp concessie Centraal gelegen in het park ligt een industriële loods. De loods is gerenoveerd tot parkshelter met aanpalend een groot houten terras. Gebouw Platform heeft een open structuur maar is afsluitbaar. Het heeft een gedeeltelijk transparant dak waardoor er veel daglicht naar binnenvalt. Aansluitend is er een ondiepe waterspeeltuin voor kinderen en een speeltuin met originele speeltuigen. De stad Antwerpen verleent in concessie een gedeelte van de binnenruimte met een maximum van 500 m² alsook een gedeelte van het aanpalend terras eveneens met een maximum van 300 m². De ligging van deze oppervlakten ligt vast. Doel Het terrein wordt in concessie gegeven als consumptiezone. Het doelpubliek bestaat uit alle parkgebruikers met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen, gelet op de nabijgelegen speeltuin. Anderzijds mag dit terras s avonds een meer volwassen publiek aanspreken. De tijdelijke horeca exploitatie heeft als functie de levendigheid en sociale activiteiten van het park te ondersteunen en moet ertoe bijdragen dat het goed vertoeven is in het park voor iedereen. De stad Antwerpen draagt laagdrempeligheid hoog in het vaandel, zowel op vlak van beleving, prijszetting als toegankelijkheid. Het goed moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. Tijdelijk karakter De stad Antwerpen verleent een concessie voor een tijdelijk horecagebeuren, georganiseerd tijdens het recreatieve seizoen Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 7

8 4. SAMENVATTING BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN Termijn De concessie voor de tijdelijke uitbating loopt tijdens het recreatieve seizoen van De exploitatie start ten laatste bij aanvang van de paasvakantie op zaterdag 30 maart 2012 en eindigt ten laatste op 30 september Vergoeding De kandidaat-concessiehouder vermeldt in zijn bieding de maandelijkse vergoeding die hij bereid is aan AG VESPA te betalen voor het eerste jaar. De minimumvergoeding bedraagt 2 600,00 euro/maand. Bestemming Het goed wordt in concessie gegeven als een consumptiezone. De tijdelijke horeca exploitatie heeft als functie de levendigheid en sociale activiteiten van het park te ondersteunen. De concessiehouder staat zelf in voor de volledige inrichting (inclusief de sanitaire installatie) van de horeca-exploitatie. Beoordeling kandidaturen Bij de beoordeling van de kandidaturen houdt AG VESPA rekening met volgende criteria: 1. Voorstel tot maandelijkse vergoeding en relevante ervaring (35%) De kandidaten doen in hun bieding een voorstel inzake de maandelijkse vergoeding die zij AG VESPA aanbieden. De minimumvergoeding bedraagt 2 600,00 euro (excl. BTW) per maand. 2. Een conceptvoorstel voor de beeldkwaliteit, belevingswaarde en toegankelijkheid (40%) Volgende punten moeten deel uitmaken van dit voorstel: De opmaak en indeling van de infrastructuur die toegankelijkheid ten goede komt. Groepen die extra aandacht verdienen zijn: rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, kleurenblinden, ouderen, mensen met kinderwagens, (zie hoofdstuk 4 voor nuttige links over toegankelijkheid) Een goed systeem voor het beperken van glasscherven en afval in en rond het goed - en meer bepaald de waterfontein. 3. Aanbod en prijszetting van verkochte waren (25%) Een aanbod van fairtrade-producten is verplicht onderdeel van het totale aanbod, zowel voor drank als etenswaren. De toewijzing zal gebeuren op basis van de totaliteit van de criteria en elke kandidaat moet op elk van voorgaande criteria minstens de helft van de punten behalen. De beoordeling zal gebeuren door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van AG VESPA en het stedelijk bedrijf samen leven/ontmoeting. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 8

9 Concessieovereenkomst AG VESPA sluit met de aangeduide concessiehouder een concessieovereenkomst af op basis van: De uitgangspunten opgenomen in punt 4: samenvatting van de voornaamste voorwaarden. Het voorstel dat de concessiehouder indient bij zijn kandidaatstelling en zoals verfijnd na verdere onderhandelingen. De algemene en bijzondere voorwaarden opgenomen in de bijlagen. 5. VERDERE BEZICHTIGING EN INFORMATIE OVER TOEGANKELIJKHEID Voor verdere informatie omtrent de procedure en de voorwaarden, kan de kandidaat-concessiehouder contact opnemen met: Nini De Rycke Generaal Lemanstraat Antwerpen Tel. 03/ Fax. 03/ of Jan Nauwelaers Parkprogrammator Park Spoor Noord Stad Antwerpen Samen Leven/ ontmoeting/ ontmoetingsruimte-oude Badhuis Stuivenbergplein Antwerpen tel gsm Nuttige links over informatie toegankelijkheid: De volgende links bevatten informatie over toegankelijkheid. 1) > wenkenbladen, toegankelijkheid gebouwen en voorzieningen > restaurants en cafés 2) > welzijn > toegankelijkheid 3) > vrije tijd > zelf organiseren > evenementen toegankelijkheid Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 9

10 6. CONCESSIEVOORWAARDEN Artikel 1. Voorwerp AG VESPA geeft in concessie aan de concessiehouder die aanvaardt, volgende gedeelten van gebouw Platform, gelegen in park Spoor Noord: - Een gedeelte van de binnenruimte met een oppervlakte zoals opgegeven in de bieding (maximum 500m²) - Het aanpalend terras met een oppervlakte zoals opgegeven in de bieding (maximum 300m²) Deze gedeelten die het voorwerp uitmaken van de concessie worden verder aangeduid als het goed. Zij worden aangeduid op een plan dat aan de overeenkomst wordt gehecht. Artikel 2. Plaatsbeschrijvende staat Voor aanvang van de concessie wordt in het bijzijn van beide partijen een plaatsbeschrijvende staat opgemaakt door middel van foto s. De foto s worden bij de overeenkomst gevoegd. De concessiehouder verklaart het in concessie gegeven goed te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken die niet in de plaatsbeschrijvende staat zijn vermeld en verklaart tevens uitdrukkelijk dat voormelde staat geen aanleiding kan geven tot latere eisen tegenover AG VESPA voor eventuele schade veroorzaakt door wat dan ook. Mogelijk vastgestelde schade op het einde van de concessieperiode is ten laste van de concessiehouder. Artikel 3. Bestemming Het goed wordt in concessie gegeven als een consumptiezone. De tijdelijke horeca exploitatie heeft als functie de levendigheid en sociale activiteiten van het park te ondersteunen. Het is de concessiehouder verboden, zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van AG VESPA of de stad: - de bestemming van de exploitatie te veranderen; - het recht geheel of gedeeltelijk af te staan of door te verhuren. Wanneer de concessiehouder zonder toestemming van AG VESPA de bestemming wijzigt, is dit een grond tot de van rechtswege ontbinding van de concessieovereenkomst. De concessiehouder en hij alleen staat in voor het bekomen van de vereiste toelatingen. AG VESPA draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De concessiehouder kan dan ook op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding of wijziging aan de voorwaarden van deze overeenkomst, omwille van het niet of onder voorwaarden verkrijgen van de vereiste bestuurlijke toelatingen. De exploitatie moet van dien aard zijn dat ze een open en toegankelijk karakter uitstraalt (zie ook artikel 12 over vrije toegang) De uitbating zal in een aanbod van fairtrade-producten voorzien. De prijszetting is democratisch en mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. De voorgestelde prijslijst wordt contractueel vastgelegd. De concessiehouder staat zelf in voor de inrichting (inclusief de verplichte sanitaire installatie zie artikel 4 van deze voorwaarden) van het goed. De concessiehouder heeft een uitgebreide EHBO kit ter beschikking die goed zichtbaar wordt opgesteld. Deze EHBO-kit is beschikbaar voor alle parkbezoekers en wordt dagelijks aangevuld. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 10

11 Aanpassingswerken en inrichtingsplannen van de binnenruimte moeten vooraf goedgekeurd worden door stad Antwerpen. Het is de concessiehouder toegelaten om installaties (sanitair, kookplaatsen, tafels en stoelen, e.d.) te plaatsen in de binnenruimte van gebouw Platform die nodig zijn voor een degelijke uitbating. Bakken en braden met open vuur is evenwel niet toegestaan. De concessiehouder respecteert ten allen tijde het parkreglement, waarvan een samengevatte versie als bijlage aan de overeenkomst wordt gehecht. Het volledige reglement maakt deel uit van de code van gemeentelijke politiereglementen (zie Hoofdstuk 5: inrichtingen toegankelijk voor publiek en recreatie, Afdeling 2 over Recreatie, punt 1. Ontspanningsgebieden). De concessiehouder respecteert de reglementering met betrekking tot het gebouw. Een kopie van de reglementering wordt later aan onderhavige overeenkomst gehecht. Toegang tot het park voor gemotoriseerde voertuigen is enkel toegelaten voor laden en lossen en via de afgesproken route. Evenementen De stad Antwerpen sluit niet uit dat met de concessiehouder een bijkomende overeenkomst wordt afgesloten voor een tijdelijke winterbar tijdens de maanden december 2013 en januari Voor een tijdelijke winterbar wordt een aangepaste maandvergoeding aangerekend die 20% bedraagt van de basisvergoeding, zoals bepaald in artikel 7. De inschrijver heeft de mogelijkheid om bij de offerte reeds voorstellen in te dienen. De concessiehouder mag publieke evenementen organiseren. Deze moeten steeds vooraf worden besproken met en goedgekeurd door de parkprogrammator in functie van de globale kalender voor het park en gebouw Platform. Voor evenementen buiten de grenzen van het goed moet bovendien een aanvraag evenementen bij stad Antwerpen worden ingediend (www.antwerpen.be/evenementen). Het is absoluut verboden om het goed te gebruiken voor de organisatie van fuiven en aanverwante activiteiten. Er kunnen in gebouw Platform ook evenementen plaatsvinden van externe organisatoren. Zij zijn niet verplicht om samen te werken met de concessiehouder van het goed, zolang het evenement buiten de grenzen van het goed valt. Artikel 4. Sanitaire installatie De concessiehouder is verplicht om een sanitaire installatie te voorzien met minimum 3 damestoiletten en 3 urinoirs, die vrij toegankelijk is voor iedere parkbezoeker. De sanitaire installatie moet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. De sanitaire installatie moet kunnen aangesloten worden op de openbare riolering, vlak buiten het gebouw Platform. Chemische toiletten komen niet in aanmerking. De concessiehouder staat in voor het onderhoud van het sanitair. De concessiehouder mag hiervoor een democratische vergoeding vragen. Artikel 5. Duurtijd exploitatie, opkuis en afbraak De concessie loopt tijdens het recreatieve seizoen van 2013, zonder dat een stilzwijgende verlenging mogelijk is. De exploitatie start ten laatste bij aanvang van de paasvakantie op zaterdag 30 maart Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 11

12 Vóór de eerste exploitatiedag is een opbouwperiode van 12 kalenderdagen toegestaan. Na de laatste exploitatiedag is een afbraakperiode - inclusief opkuis - van maximum 8 kalenderdagen toegestaan. De exploitatie stopt ten vroegste op 24 september 2013 en eindigt ten laatste op 30 september Het gebouw moet volledig ontruimd en opgekuist zijn op donderdag 3 oktober Artikel 6. Openingsuren De concessiehouder is gehouden aan de verplichte opening van minimaal 6 dagen per week waarbij de gelegenheid minimaal dient open te zijn tussen s middags en s avonds, maximaal van s ochtends tot middernacht. De voorwaarden opgenomen in deze alinea zijn essentiële voorwaarden zonder dewelke AG VESPA deze overeenkomst niet zou hebben aangegaan. Artikel 7. Betaling vergoeding Het bedrag waarvoor de bieding wordt toegewezen in toepassing van artikel 4 van de biedingvoorwaarden geldt als basisvergoeding. De vergoeding is betaalbaar per maand en vooraf door overschrijving op rekening van AG VESPA op het rekeningnr Bij het overschrijden van de betalingsdatum is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, aan AG VESPA een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien kan, indien de concessiehouder na aanmaning door AG VESPA verder in gebreke blijft de vergoeding te voldoen, een einde worden gesteld aan de concessie. Artikel 8. Waarborg Tot waarborg van de goede naleving van zijn verplichtingen stelt de concessiehouder een bankwaarborg in speciën gelijk aan drie maanden vergoeding voorafgaand aan de exploitatie op rekeningnr van AG VESPA. In het geval de waarborg dient aangesproken en geheel of gedeeltelijk gebruikt, wordt hij, uiterlijk binnen de maand, terug aangevuld tot het bedrag van een kwartaal vergoeding. De waarborg kan worden gebruikt voor het vergoeden van de schade veroorzaakt aan het openbaar domein, beplantingen, bomen enz. en het betalen van de uitgaven die stad Antwerpen voor rekening van de concessiehouder gedaan heeft of van de vergoeding voor het gebruik van het terrein, onverminderd de vervolgingen tot invordering van hetgeen het bedrag van de waarborg overschrijdt. Indien de concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en geen schulden meer heeft uitstaan wordt de borgsom bij het einde van de concessie teruggegeven. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 12

13 Artikel 9.Lasten en kosten Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, gesteld of te stellen op de vergunde plaatsen, op de exploitatie zelf of op de opbrengst, zijn voor rekening van de concessiehouder. Deze wordt verondersteld vóór de verpachting alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen over de aard en het bedrag van deze belastingen en taksen; hij zal uit dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover AG VESPA, noch daarin aanleiding vinden om vermindering van de vergoeding of aanpassing van de overige voorwaarden te eisen. De kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit, enz zijn ten laste van de concessiehouder en zullen voor zover mogelijk, rechtstreeks door de maatschappijen aan hem gefactureerd worden. Een provisie van 1500,00 euro zal hiervoor gestort worden op een door AG VESPA aan te duiden rekeningnummer; een eindafrekening zal gemaakt worden op het einde van de concessieovereenkomst. Artikel 10. Veiligheidsvoorwaarden De concessiehouder moet zich stipt gedragen naar de bevelen en onderrichtingen die de politie, brandweer en afgevaardigden van stad Antwerpen hem geven. AG VESPA vestigt de aandacht op volgende reglementeringen van de stad Antwerpen, die hij moet respecteren in verband met de veiligheid. 1. De concessiehouder staat in voor zowel het openen van gebouw Platform op de middag als het sluiten van gebouw Platform s avonds. 2. De concessiehouder houdt zich aan de geluidsbeschikkingen van het Koninklijk Besluit van 24 februari 1977 over de naleving van de geluidsnormen in private en openbare instellingen, tenzij een bijkomende toelating werd verkregen van het college van burgemeester en schepenen; de rust der omwonenden mag niet verstoord worden. Tijdens weekdagen en op zondag mag hij muziek maken tot 22 uur, en op vrijdag en zaterdag tot 24 uur. Door de manier van opstellen van de luidsprekers zorgt hij ervoor dat ongewenste of buitensporige verspreiding van geluid naar de omgeving vermeden wordt. Hij dient de luidsprekers zodanig op te stellen dat zij gericht zijn naar het midden van de plaats van de activiteiten. Het geluidsteam van de politie/leefmilieu kan preventief de geluidsnormering verduidelijken. Als in de loop van de concessieperiode nieuwe geluidsnormen in een Koninklijk Besluit worden bekrachtigd, gelden deze laatste voor de verdere duurtijd van de concessie. 3. De concessiehouder mag op geen enkele wijze de voorbijgangers in het park hinderen. 4. De concessie dient zo georganiseerd te worden dat het geen aanleiding geeft tot diefstal of vandalisme; gebouw Platform moet bij sluitingstijd volledig afgesloten worden door de concessiehouder. 5. De infrastructuur mag geen gevaar vormen voor de omgeving; bij een ongeval met bijvoorbeeld brand dient de omgeving gevrijwaard te blijven. 6. De concessiehouder moet een vrije doorgang van minstens 4 meter voor hulp en veiligheidsdiensten waarborgen. 7. De concessiehouder mag andere manifestaties op eenzelfde plaats en datum niet storen. 8. In het gebouw Platform staan twee opslagcontainers met onderhoudsproducten voor de waterspeeltuin. De concessiehouder zorgt ervoor dat deze containers altijd toegankelijk blijven en respecteert de opgelegde periferie van minimum 2 meter rond de containers. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 13

14 De concessiehouder dient zijn voorstel vooraf ter goedkeuring aan de brandweer voor te leggen. Volgende reglementeringen voor brandveiligheid zijn van toepassing: 1. de richtlijnen uit de politiecodex, hoofdstuk 5, afdeling 1, voor de inrichting toegankelijk voor publiek dienen opgevolgd te worden in overleg met de brandweer; 2. de concessiehouder zal de nodige maatregelen treffen om in geval van brand, de eerste bluswerken te kunnen verrichten; 3. de watermonden in de buurt moeten steeds bereikbaar blijven; een bedrijfsklaar snelblustoestel van 6 kg poeder ABC (conform de norm NBN S ) dient evenwichtig verdeeld aangebracht a rato van 1 BE per 150 m². Verder dienen de onderrichtingen die door de Brandweer van Antwerpen zullen gegeven worden opgevolgd te worden. Artikel 11. Nazicht AG VESPA en de stad Antwerpen behoudt zich het recht voor het in concessie gegeven goed te allen tijde door hun afgevaardigden te doen nazien en de concessiehouder moet zich gedragen naar haar onderrichtingen. De aanwijzingen van de afgevaardigden van stad Antwerpen en AG VESPA dienen door de concessiehouder stipt opgevolgd te worden, voor alle kwesties die buiten het beheer, werking en beleid van zijn exploitatie vallen. Artikel 12. Toegang Om het laagdrempelige karakter van de exploitatie te garanderen moeten alle bezoekers vrije toegang krijgen. Artikel 13. Toegestane verkoopsartikelen De verkoop van andere artikelen dan eten of drank is uitdrukkelijk verboden. Artikel 14. Verkoopswaren De concessiehouder mag zijn waren slechts te koop aanbieden vanuit het in concessie gegeven goed. Hij zal steeds zuivere en onvervalste waren van eerste kwaliteit gebruiken. Hij zal zich moeten gedragen naar al de voorschriften betreffende de verkoop van producten die hij verwerkt en/of te koop stelt. Hij moet alle bestaande voorschriften naleven waaronder de reglementering over voedingsmiddelenhygiëne. Het is de concessiehouder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toelating reclame aan te brengen. Hij dient wel goed zichtbaar naam, wettelijk adres, handelsregister en BTW nummer te vermelden. Artikel 15. Milieu en aanbieden van afval De concessiehouder moet er voor zorgen dat het concessieterrein (inclusief het werkterrein zoals de keuken) en zijn omgeving (in een straal van 100 meter, dus ook aan de achterzijde van de uitbating) steeds in onberispelijke staat verkeren en papier en alle andere soorten afval steeds onmiddellijk verwijderen. De concessiehouder zal bovendien voldoende afvalcontainers plaatsen. De stadsdiensten staan in voor de dagelijkse reiniging van het wateroppervlak. De concessiehouder doet regelmatig een controleronde om randen, roosters en oppervlak van de watertuinen proper te houden wanneer klanten

15 consumpties en dergelijke meenemen naar de overkant van het watervlak. Op die manier blijft het netjes en veilig in en rond de waterspeeltuin. De concessiehouder staat zelf in voor de verwijdering van het afval. Artikel 16. Opkuis De concessiehouder staat zelf in voor de dagelijkse opkuis van het hem in concessie gegeven goed. Na afloop van de concessie dient het terrein netjes en in zijn oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. Met inbegrip van het verwijderen van alle afval en rondzwervend vuil, en het reinigen van alle afvoergoten en -putjes die aanwezig zijn in het gebouw. Indien de concessiehouder deze richtlijn niet respecteert zullen de onkosten voor de opkuis aan hem worden doorgerekend. Artikel 17. Exploitatiehinder De stad Antwerpen kan gelijkaardige concessies vergunnen in de onmiddellijke nabijheid van het goed, zonder dat de concessiehouder enig bezwaar kan doen gelden of aanspraak maken op enige schadevergoeding, vermindering van de vergoeding of verbreking van de concessieovereenkomst. De concessiehouder kan geen aanspraak maken op vergoeding of verlenging van de termijn wegens moeilijke exploitatie, hinder of schade van welke aard ook, weersomstandigheden of alle andere ongemakken waarmee de exploitatie gepaard gaat. Wanneer de exploitatie gedurende tien achtereenvolgende dagen gesloten blijft zonder dat AG VESPA of de De stad Antwerpen hiervan op de hoogte werd gebracht, dan beschikt de stad Antwerpen van rechtswege over deze plaats en kan zij de exploitatie ervan opnieuw in concessie geven volgens de door haar vast te stellen voorwaarden. De concessiehouder zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding. Artikel 18. Verzekeringen 18.1 Brandverzekering De gebouwen zijn vanwege de stad Antwerpen, vertegenwoordigd zoals gezegd, voor hun volle waarde opgenomen in een brandpolis bij Ethias en medeverzekeraars, houdende de verzekering in eerste risico tegen brand en tegen storm-, hagel-, ijs- en sneeuwdruk- en waterschade en glasbreuk, met een vrijstellingsbedrag dat thans ,45 euro bedraagt aan ABEX-index 711 en een afstand van verhaal op de gebruiker. De gebruiker zal zich behoorlijk verzekeren tegen de risico's, niet in voormelde brandpolis voorzien en voor dewelke hij zou kunnen verantwoordelijk gesteld worden, alsmede in eerste risico zoals vermeld in deze paragraaf, ten belope van voormeld vrijstellingsbedrag. Tevens zal de gebruiker zelf een verzekering afsluiten voor de inboedel, bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze; in dit verzekeringscontract zal ook de clausule "afstand van verhaal" worden voorzien. De gebruiker zal aan de gebruikverlener een afschrift van de polissen overmaken en op eerste verzoek een bewijs van betaling van de premies voorleggen. De verzekerde waarde dient regelmatig te worden aangepast aan de evolutie van de ABEX-index en aan de waardevermeerdering van het gebouw. De polis moet volgende bepalingen bevatten : "Ingeval van brand verbindt de verzekeringsmaatschappij zich, de op grond der verzekerde waarde vastgestelde schadevergoeding, algeheel aan de stad Antwerpen uit te betalen, als eigenares in wier voordeel het gevaarsartikel gedekt is, zonder dat de stad, handelend als openbaar bestuur, kan verplicht worden het schadebedrag voor heropbouwing of herstel aan te wenden. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 15

16 "De verzekeringsmaatschappij verbindt zich insgelijks de stad Antwerpen te verwittigen ingeval de premie niet zou betaald worden en onderhavige polis zal slechts kunnen vernietigd worden één maand na kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de verzekeringsmaatschappij aan de stad Antwerpen te richten". De gebruikverlener behoudt zich het recht voor de ter beschikking gestelde lokalen te allen tijde door haar afgevaardigden te doen nazien en de gebruiker moet zich gedragen naar hun onderrichtingen. Inboedel De gebruiker zal zelf een verzekering afsluiten voor zijn inboedel, bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze; in dit verzekeringscontract zal ook de clausule afstand van verhaal opgenomen worden. Informatieplicht De gebruiker zal aan AG Vespa op eerste verzoek een afschrift van de polis en het bewijs van betaling van de premie voorleggen Burgerlijke aansprakelijkheid De concessiehouder dient zijn aansprakelijkheid dienaangaande tegenover AG VESPA en tegenover derden te dekken door een verzekering, voor een voldoende hoog bedrag afgesloten. De concessiehouder moet een afschrift van de verzekeringspolis aan AG VESPA overhandigen en haar telkens wanneer zij het verlangt de kwijtschriften der verzekeringspremie voorleggen. De polis van de verzekering, die moet afgesloten worden vanaf de dag waarop de vergunning aanvangt, moet uitdrukkelijk vermelden dat de verzekering slechts kan vervallen of verbroken worden of de waarborg ervan slechts kan geschorst worden één maand nadat de verzekeraar AG VESPA hiervan per aangetekend schrijven heeft verwittigd. Artikel 19. Bewaking AG VESPA neemt geen bewakingsplicht op zich. De concessiehouder staat zelf in voor een degelijke en onafgebroken bewaking. De concessiehouder alleen is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks en aan om het even wie of wat veroorzaakt zouden worden als gevolg van de exploitatie. De concessiehouder moet zijn inrichting zo exploiteren dat hij geen schade toebrengt aan bomen en beplantingen en deze niet blootstelt aan schadelijke uitwasemingen of vochten. Artikel 20. Overdracht van rechten en plichten Indien de in concessie gegeven zone door stad Antwerpen in eigendom wordt overgedragen, zullen alle rechten en plichten van de huidige concessie overgaan op de nieuwe eigenaar. Artikel 21. Naleving voorwaarden contract De concessiehouder machtigt AG VESPA om op zijn kosten en gevaar te handelen indien hij nalatig blijft in het stipt naleven van één van de opgelegde voorwaarden. Hij zal al de daardoor veroorzaakte kosten onmiddellijk betalen, op eerste verzoek van AG VESPA. Indien de concessiehouder zich niet gedraagt naar de voorwaarden van de vergunning of naar de bevelen van AG VESPA of de stad Antwerpen in deze, wordt hem na een formele ingebrekestelling voor elke overtreding of nalatigheid, een schadevergoeding van 50,00 euro per dag aangerekend. Deze schadevergoeding is slechts opeisbaar na verloop van de termijn vermeld in de ingebrekestelling, met 1 maand als minimumtermijn. De termijn dient in verhouding te staan met de aard van de overtreding of nalatigheid en de tijd nodig om deze recht te zetten. De ingebrekestelling wordt per aangetekend schrijven gericht aan de concessiehouder of diens rechtsopvolgers. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 16

17 AG VESPA kan het bedrag van de schadevergoeding, zonder rechterlijke tussenkomst afhouden van de waarborg, die op eerste verzoek van stad Antwerpen moet worden vernieuwd of aangevuld. Zet de concessiehouder de overtreding of nalatigheid recht binnen de vooropgestelde termijn vermeld in de ingebrekestelling, dan vervalt de opeisbaarheid van de schadevergoeding. Bij herhaalde vastgestelde zwaarwichtige inbreuken heeft stad Antwerpen het recht de vergunning onmiddellijk te beëindigen, zonder recht op enige vergoeding voor de concessiehouder. Artikel 22. Einde overeenkomst Bij het beëindigen van de concessie zijn de volgende regels van toepassing. De concessiehouder moet het goed volledig ontruimd en in een degelijke staat van onderhoud, ter beschikking stellen van AG VESPA. De concessiehouder mag geen verontreiniging veroorzaken en dient bij de beëindiging van de concessie elke door zijn toedoen aanwezige vervuiling of gevaarlijke stof op zijn kosten en risico te verwijderen; de concessiehouder is eveneens aansprakelijk voor vervuiling die wordt vastgesteld na het beëindigen van de concessie en die aan hem kan worden toegeschreven. Artikel 23. Briefwisseling AG VESPA zendt alle mededelingen en briefwisseling in verband met de concessie naar het maatschappelijk adres van de vennootschap of het thuisadres van de concessiehouder. Artikel 24. Woonstkeuze Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen de partijen woonst: De concessiehouder: ( ) Voor AG VESPA: Generaal Lemanstraat 55 te 2018 Antwerpen Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 17

18 Bijlagen: I. BIEDINGFORMULIER Artikel 1. Voorwerp AG VESPA biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van een horecagelegenheid met aansluitend terras in gebouw Platform in park Spoor Noord. Geïnteresseerden stellen zich aan de hand van dit formulier kandidaat voor de concessie. Artikel 2. Geldigheid bieding De kandidaat zorgt voor een correcte invulling en ondertekening van het biedingformulier. Dit betekent dat: het gedagtekend is; het de volledige rechtsgeldige verschijning van de bieder vermeldt; de kandidaat verklaart de voorwaarden van de bieding en van de concessie te aanvaarden; elke bladzijde is geparafeerd; de geboden vergoeding vermeld staat in cijfers en letters; het bod voorzien is van geldige handtekeningen. Het biedingformulier is vergezeld van volgende bijlagen: een tweevoudig projectvoorstel van de inrichting dat toelaat de belevingswaarde en de beeldkwaliteit te beoordelen en dat aangeeft hoe de snackbar wordt georganiseerd; een lijst met het aanbod van de producten en de prijskaart; een verklaring op erewoord dat de kandidaat zich niet in één van de gevallen van uitsluiting vermeld in punt 3 van dit formulier bevindt. De vennootschappen die biedingen inzenden, zijn gehouden onder dezelfde omslag mededeling te bezorgen van een exemplaar van hun statuten en de stukken waaruit de machtiging van de ondertekenaars blijkt. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. De kandidaten bezorgen dit formulier met bijlagen in een omslag bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoed en Stadsprojecten (AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen (4de verdieping en alle werkdagen tussen 8.30 uur en uur), ten laatste op 23 januari 2012, om uur, vóór de opening van de biedingen en op één van de volgende wijzen. De bieding wordt tijdig aangetekend per post verzonden ten volle 48 uren vóór het uur van de opening der biedingen of wordt afgegeven op voorhand of uiterlijk bij het openen van de biedingen. De kandidaten vermelden buiten op de omslag duidelijk waarvoor zij een bod uitbrengen, namelijk bod op de concessie horeca-exploitatie in gebouw Platform van Park Spoor Noord tijdens het recreatieve seizoen van 2013 omslag niet openen. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 18

19 ! Aandacht! Worden als niet ontvankelijk beschouwd de inschrijvingen die niet op de voorgeschreven wijze worden ingediend. 3. Uitsluitingsgronden Volgende kandidaat kan uitgesloten worden in elk stadium van de procedure: 1. de kandidaat die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. de kandidaat die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is of die voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. de kandidaat die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. de kandidaat die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. de kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; 6. de kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7. de kandidaat die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. De kandidaat voegt een verklaring op erewoord bij dat hij zich niet in één van deze gevallen bevindt. 4. Verloop van de biedingen, beoordelingscriteria en toewijzing De inschrijvingen zullen in openbare zitting worden geopend en voorgelezen in de kantoren van AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55 te 2018 Antwerpen, op 23 januari 2012 om 14u00 stipt. De kandidaten mogen daarbij aanwezig zijn. Bij de beoordeling van de kandidaturen houdt AG VESPA rekening met volgende criteria: 1. Voorstel tot maandelijkse vergoeding en relevante ervaring (35%) De kandidaten doen in hun bieding een voorstel inzake de maandelijkse vergoeding die zij AG VESPA aanbieden. De minimumvergoeding bedraagt 2 600,00 euro (excl. BTW) per maand. 2. Een conceptvoorstel voor de beeldkwaliteit, belevingswaarde en toegankelijkheid (40%) Volgende voorzieningen moeten deel uitmaken van dit voorstel: De opmaak en indeling van de infrastructuur die toegankelijkheid ten goede komt. Groepen die extra aandacht verdienen zijn: rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, kleurenblinden, ouderen, mensen met kinderwagens, (zie hoofdstuk 4 voor nuttige links over toegankelijkheid) Een goed systeem voor het beperken van glasscherven en afval in en rond het goed - en meer bepaald de waterfontein. 3. Aanbod en prijszetting van verkochte waren (25%) Een aanbod van fairtrade-producten is een verplicht onderdeel van het totale aanbod, zowel voor drank als etenswaren. De toewijzing zal gebeuren op basis van de totaliteit van de criteria en elke kandidaat moet op elk van voorgaande criteria minstens de helft van de punten behalen. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 19

20 De concessie wordt toegewezen aan de kandidaat die in het totaal het hoogste aantal punten behaalt. De beslissing wordt bekendgemaakt uiterlijk binnen de 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de opening der biedingen. Het directiecomité van AG VESPA bepaalt bij de toewijzing van de concessie de ingangsdatum van de concessie. De uitslag van de oproep wordt voor goedkeuring aan het directiecomité van AG VESPA onderworpen. In geval de concessie niet goedgekeurd wordt, kan de voorlopige concessiehouder alleen aanspraak maken op teruggave van de waarborg, zonder schadevergoeding te mogen eisen uit hoofde van niet- goedkeuring. Uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf de mededeling dat zijn bod als hoogst regelmatig bod werd aangeduid, zal de kandidaat aan AG VESPA het bewijs bezorgen van de vestiging van de waarborg gelijk aan 3 maanden vergoeding, zoals bepaald in artikel 6 van de algemene voorwaarden van de concessie. AG VESPA behoudt zich het recht voor het bod als vervallen te beschouwen indien de kandidaat deze waarborg niet stelt binnen de voormelde termijn. Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 20

21 5. Kandidaatstelling Ondergetekende Rijksregisternummer. Ondernemingsnummer. hierna genoemd de bieder, heeft kennis te hebben genomen van de concessievoorwaarden en van de inhoud van dit formulier en verklaart ermee in te stemmen. De bieder stelt zich kandidaat om een concessie te verkrijgen voor de concessie van de horeca-exploitatie in gebouw Platform van Park Spoor Noord tijdens het recreatieve seizoen van 2013 omslag niet openen Voor een bedrag van: Bedrag in CIJFERS:..euro/maand (excl. BTW) Bedrag in LETTERS:.... euro/maand (excl. BTW) De minimumvergoeding bedraagt 2 600,00 euro/maand (excl. BTW) Bieder verklaart te weten dat AG VESPA het recht heeft om: de concessie niet toe te wijzen indien het bod ontoereikend is; het bod van de kandidaat waarvan de solvabiliteit niet is bewezen te weigeren; de oproep niet te laten doorgaan en er een andere uit te schrijven in geval van onregelmatigheden of betwistingen. Naam, datum en handtekening Bijlagen door de bieder te voegen bij dit formulier een verklaring op erewoord bij dat de kandidaat-concessiehouder zich niet in één van de gevallen opgesomd onder punt 3 de uitsluitingsgronden bevindt; de documenten gevraagd in punt 4 Verloop van de biedingen, beoordelingscriteria en toewijzing Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 21

22 II. Grondplan Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 22

23 Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 23

24 IV. Infoplan Park Spoor Noord Concessie horeca-uitbating Platform Park spoor Noord 24

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

infobrochure verpachting mobiele snackbar huisstijl 2015

infobrochure verpachting mobiele snackbar huisstijl 2015 infobrochure verpachting mobiele snackbar huisstijl 2015 openbare verpachting van een standplaats voor een tijdelijke mobiele snackbaruitbating op de ligweide van het openluchtzwembad De Molen op de Linkeroever

Nadere informatie

Stad zoekt uitbater voor ZOMERBAR Park Spoor Noord

Stad zoekt uitbater voor ZOMERBAR Park Spoor Noord Stad zoekt uitbater voor ZOMERBAR Park Spoor Noord De stad Antwerpen zoekt een concessiehouder voor de uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in Park Spoor Noord te 2060 Antwerpen Zicht op de

Nadere informatie

Exploitatie café t Schoon Verdiep tijdens het feestjaar 450 jaar stadhuis. 27 februari 2015 tot 27 februari 2016

Exploitatie café t Schoon Verdiep tijdens het feestjaar 450 jaar stadhuis. 27 februari 2015 tot 27 februari 2016 1 Exploitatie café t Schoon Verdiep tijdens het feestjaar 450 jaar stadhuis 27 februari 2015 tot 27 februari 2016 2 Voorwerp concessie Op 27 februari 2015 gaat het feestjaar ter gelegenheid van de 450

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor notenkraam Groenplaats 2000 Antwerpen

AG VESPA zoekt uitbater voor notenkraam Groenplaats 2000 Antwerpen AG VESPA zoekt uitbater voor notenkraam Groenplaats 2000 Antwerpen AG VESPA biedt onder de vorm van een concessieovereenkomst een standplaats aan voor de uitbating van een notenkraam op de Groenplaats.

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

openbare verpachting van 2 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs

openbare verpachting van 2 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs openbare verpachting van 2 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs De stad Antwerpen zoekt uitbaters voor de volgende 2 standplaatsen op het openbaar domein: Middelheimlaan en Park Spoor Noord

Nadere informatie

stad zoekt uitbater(s) voor marktkavels op de Vrijdagmarkt

stad zoekt uitbater(s) voor marktkavels op de Vrijdagmarkt infobrochure stad zoekt uitbater(s) voor marktkavels op de Vrijdagmarkt De stad Antwerpen zoekt uitbaters voor drie kavels voor de openbare veilingmarkt, de zogenaamde Vrijdagmarkt, gelegen op het middenplein

Nadere informatie

Stad zoekt uitbater voor publieke toiletten en fietsverhuur in historisch centrum Antwerpen, op het Steenplein

Stad zoekt uitbater voor publieke toiletten en fietsverhuur in historisch centrum Antwerpen, op het Steenplein Stad zoekt uitbater voor publieke toiletten en fietsverhuur in historisch centrum Antwerpen, op het Steenplein De stad Antwerpen zoekt een concessiehouder voor de uitbating van de publieke toiletten en

Nadere informatie

CONCESSIE TOILETTEN KONINKLIJK ATHENEUM

CONCESSIE TOILETTEN KONINKLIJK ATHENEUM CONCESSIE TOILETTEN KONINKLIJK ATHENEUM Franklin Rooseveltplaats 11 te 2060 Antwerpen Informatiebundel AG VESPA Gen. Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Inlichtingen : 03 259 28 10 AG VESPA Autonoom gemeentebedrijf

Nadere informatie

Tijdelijke mobiele snackbaruitbating op de ligweide van het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever Informatiebundel

Tijdelijke mobiele snackbaruitbating op de ligweide van het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever Informatiebundel Tijdelijke mobiele snackbaruitbating op de ligweide van het openluchtzwembad De Molen op Linkeroever Informatiebundel Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Tel: 03 259 28 10 Fax: 03 259 28 11 www.agvespa.be

Nadere informatie

Tijdelijke snackbaruitbating in de cafetaria van het paviljoen Ter Weyde op de openlucht tennisterreinen van Het Rooi te 2600 Berchem Informatiebundel

Tijdelijke snackbaruitbating in de cafetaria van het paviljoen Ter Weyde op de openlucht tennisterreinen van Het Rooi te 2600 Berchem Informatiebundel Tijdelijke snackbaruitbating in de cafetaria van het paviljoen Ter Weyde op de openlucht tennisterreinen van Het Rooi te 2600 Berchem Informatiebundel Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Tel: 03 259

Nadere informatie

AG VESPA zoekt UITBATER voor cafetaria zwembad De Schinde Oorderseweg 83 2180 Ekeren

AG VESPA zoekt UITBATER voor cafetaria zwembad De Schinde Oorderseweg 83 2180 Ekeren AG VESPA zoekt UITBATER voor cafetaria zwembad De Schinde Oorderseweg 83 2180 Ekeren AG VESPA biedt, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de uitbating van de cafetaria van het zwembad De Schinde

Nadere informatie

Uitbater voor zomerbar gezocht in park Sorhgvliedt te Hoboken

Uitbater voor zomerbar gezocht in park Sorhgvliedt te Hoboken Uitbater voor zomerbar gezocht in park Sorhgvliedt te Hoboken De stad Antwerpen zoekt een uitbater voor een zomerbar met terraszone in en aan het paviljoen van de oranjerie in park Sorghvliedt, gelegen

Nadere informatie

Contact voor info: Heleen Vanden Bergh, email Heleen.vandenbergh@stad.antwerpen.be, gsm 0486 27 80 71

Contact voor info: Heleen Vanden Bergh, email Heleen.vandenbergh@stad.antwerpen.be, gsm 0486 27 80 71 1 Criteria en contractuele bepalingen voor de aanstelling van een uitbater voor de sociaalartistieke gemeenschapstuin Biodroom op Linkeroever, Willem Gijsselstraat Het contract zal na toewijzing worden

Nadere informatie

leidraad concessie stationsgebouw Asch

leidraad concessie stationsgebouw Asch leidraad concessie stationsgebouw Asch I. Voorwoord en situering stationsgebouw Asch De stationsite van As is een bijzondere cultuurhistorische plaats in de gemeente. Een kleine decennia probeert het gemeentebestuur

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONTWERP CONCESSIEOVEREENKOMST Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. 1. De algemene voorwaarden Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

CONCESSIELEIDRAAD CONCESSIE VAN OPENBARE DIENST MET ALS VOORWERP DE UITBATING VAN DE CAFETARIA SPORTHAL GEMEENTE KAMPENHOUT

CONCESSIELEIDRAAD CONCESSIE VAN OPENBARE DIENST MET ALS VOORWERP DE UITBATING VAN DE CAFETARIA SPORTHAL GEMEENTE KAMPENHOUT CONCESSIELEIDRAAD CONCESSIE VAN OPENBARE DIENST MET ALS VOORWERP DE UITBATING VAN DE CAFETARIA SPORTHAL GEMEENTE KAMPENHOUT Concessie van openbare dienst Adres indiening voorstellen : Gemeentehuisstraat

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

CONCESSIE CAFETARIA. Zwembad Groenenhoek, Orpheusplein z/n te 2600 Berchem Informatiebundel AG VESPA Antwerpen. Inlichtingen :

CONCESSIE CAFETARIA. Zwembad Groenenhoek, Orpheusplein z/n te 2600 Berchem Informatiebundel AG VESPA Antwerpen. Inlichtingen : CONCESSIE CAFETARIA Zwembad Groenenhoek, Orpheusplein z/n te 2600 Berchem Informatiebundel AG VESPA Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Inlichtingen : 03 259 28 10 AG VESPA Autonoom gemeentebedrijf

Nadere informatie

openbare verpachting van de standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs

openbare verpachting van de standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs openbare verpachting van de standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs De stad Antwerpen zoekt uitbaters voor de volgende standplaatsen op het openbaar domein: Ernest Van Dijckkaai, de Wapper, het

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

klai VERKOOPSVOORWAARDEN WONING 91OO SINT-NIKL/tuAS VOSSEKOTSTR/A/AT 29, STAD SINT.NIKL/A/AS Bestek verkoop S iit

klai VERKOOPSVOORWAARDEN WONING 91OO SINT-NIKL/tuAS VOSSEKOTSTR/A/AT 29, STAD SINT.NIKL/A/AS Bestek verkoop S iit Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium e-mail : ellen.heyrman@s nt-niklaas.be tel. 03 778 3263,fax 03 766 08 82 S iit N klai STAD SINT.NIKL/A/AS

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Concessie horeca Parkloods, gelegen in het park Spoor Noord Te 2060 Antwerpen Informatiebundel

Concessie horeca Parkloods, gelegen in het park Spoor Noord Te 2060 Antwerpen Informatiebundel Concessie horeca Parkloods, gelegen in het park Spoor Noord Te 2060 Antwerpen Informatiebundel AG VESPA Autonoom gemeentebedrijf Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g D i r e ct i e Facilitair Beheer Administratie-Vastgoedmanagement Biedings- en beoordelingsvoorwaarden voor de concessie van de cafetaria t Kelshof in het provinciedomein

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE UITBATING VAN CAFETARIA SPORTHAL IVO VAN DAMME

OVEREENKOMST VOOR DE UITBATING VAN CAFETARIA SPORTHAL IVO VAN DAMME OVEREENKOMST VOOR DE UITBATING VAN CAFETARIA SPORTHAL IVO VAN DAMME Tussen: de gemeente Herent, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen en waarvoor optreden de Burgemeester Mr.

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor nieuwe horecagelegenheid aan het Munthof

AG VESPA zoekt uitbater voor nieuwe horecagelegenheid aan het Munthof AG VESPA zoekt uitbater voor nieuwe horecagelegenheid aan het Munthof Muntstraat 2 2000 Antwerpen AG VESPA biedt een nieuwe horecagelegenheid aan onder de vorm van een handelshuurovereenkomst. De polyvalente

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONTWERP OVEREENKOMST Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. 1. De algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Overeenkomst FUIVEN

Overeenkomst FUIVEN Overeenkomst FUIVEN Tussen: Naam: Jeugdhuis t Arsenaal (vzw). Adres: Baron Jean De Bethunestraat z/n 8510 Marke (Kortrijk) Ondernemingsnummer: 459.208.589 Mailadres: j h.arsenaal@hotmail.com Telefoonnummer:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE)

OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE) OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE BEZETTING (BEZETTING TER BEDE) Tussen de vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, en hierna genoemd de bezetter Deze overeenkomst regelt de tijdelijke bezetting van een woning

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling GR20111124 punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling DE RAAD, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

CONCESSIE OPROEP EN BIEDINGSFORMULIER OPDRACHTGEVER AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 'MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR' (AGB 'MAC') 2800 Mechelen

CONCESSIE OPROEP EN BIEDINGSFORMULIER OPDRACHTGEVER AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 'MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR' (AGB 'MAC') 2800 Mechelen CONCESSIE CULTUURCAFÉ AAN CULTUURPLEIN MECHELEN OPROEP EN BIEDINGSFORMULIER OPDRACHTGEVER AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 'MECHELEN ACTIEF IN CULTUUR' (AGB 'MAC') 2800 Mechelen Correspondentieadres: Onder den

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat BERLARE

LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat BERLARE LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat 36-9290 BERLARE CONCESSIE VOOR DE LEVERING VAN DRANKEN IN SCC DE VENNE KANDIDATUREN Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

De kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming zoals omschreven in de bieding is een essentiële voorwaarde van de overeenkomst zonder dewelke de stad

De kwaliteitsvolle realisatie van de bestemming zoals omschreven in de bieding is een essentiële voorwaarde van de overeenkomst zonder dewelke de stad ONTWERPOVEREENKOMST Artikel 1: Voorwerp De stad Antwerpen verleent toelating aan de bezetter ter bede, hierna genoemd de bezetter, die aanvaardt, om volgende onderdelen van het poortgebouw aan het kasteel

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

AG VESPA ZOEKT UITBATER VOOR DE KINDERBOERDERIJ

AG VESPA ZOEKT UITBATER VOOR DE KINDERBOERDERIJ AG VESPA ZOEKT UITBATER VOOR DE KINDERBOERDERIJ Lievevrouwkesbosweg 20 2610 Wilrijk AG VESPA biedt de uitbating van de kinderboerderij te Wilrijk aan, onder de vorm van een concessieovereenkomst. In opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

ONTWERPOVEREENKOMST. Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

ONTWERPOVEREENKOMST. Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. ONTWERPOVEREENKOMST Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. 1. De algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen (1) te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN

151117-Lastenboek Kampioenschappen van Vlaanderen LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN LASTENBOEK KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 1 KANDIDAATSTELLING EN TOEWIJZING VAN EEN KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN WIELRENNEN 1. De wielerclub, het gemeente- of stadsbestuur kiest welk kampioenschap het

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Concessie EcoCafé, gelegen in het Ecohuis Turnhoutsebaan 139 in Borgerhout Informatiebundel

Concessie EcoCafé, gelegen in het Ecohuis Turnhoutsebaan 139 in Borgerhout Informatiebundel Concessie EcoCafé, gelegen in het Ecohuis Turnhoutsebaan 139 in Borgerhout Informatiebundel AG VESPA Autonoom gemeentebedrijf Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen tel: 03 259 28 10 fax: 03 259 28 11

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie