intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT"

Transcriptie

1 intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT

2 JAARVERSLAG INTERMIXT 2006 INHOUDSTAFEL

3 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER PRESENTATIE VAN DE ORGANEN INTERMIXT DE ORGANEN VAN INTERMIXT INTERNATIONALE CONTEXT CEDEC CIRIEC CEEP AARDGASDISTRIBUTIE IN EUROPA EVOLUTIE VAN DE ENERGIESECTOR EEN FUSIE VAN SUEZ EN GAZ DE FRANCE? SYNERGRID EANDIS SIBELGA INDEXIS STROOMLIJN N-ALLO PARTICIPATIES IN TRANSPORTNETBEHEER PUBLI-T PUBLIGAS LIBERALISERING EN MARKTWERKING INRICHTING VAN DE WAALSE ENERGIEMARKT LIBERALISERING IN BRUSSEL HERSCHIKKING AANDEELHOUDERSSCHAP VLAAMSE DNB S UMIX MARKTFORUM MARKTMODEL TARIFICATIE DISTRIBUTIENETTARIEVEN KABELDISTRIBUTIE TELEDISTRIBUTIE IN WALLONIË TELENET RESULTATENREKENING

4 Boodschap van de voorzitter In 2006 werd zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel een aantal belangrijke bladzijden omgedraaid. In Wallonië en Brussel was 2006 het laatste jaar waarin de Waalse en Brusselse gemengde intercommunales nog over een captieve leveringsactiviteit beschikten. Vanaf 1 januari 2007 zijn de Waalse en de Brusselse energiemarkten immers volledig geliberaliseerd. De ontvlechting van de Waalse en de Brusselse distributienetbeheerders is dan ook reeds in belangrijke mate gerealiseerd en zal voorzover nodig in 2007 nog verder zijn beslag krijgen. In Vlaanderen is de energiemarkt sedert midden 2003 volledig vrij. De unbundling is er dan ook wellicht reeds het verst gevorderd en de Vlaamse energiemarkt heeft eveneens als referentiebasis gediend voor de Waalse en Brusselse regulatoren. Eind maart 2006 werd de unbundling in de Vlaamse gemengde sector verder doorgedreven en werd de operationele opdracht die Electrabel tot dusver in de Vlaamse gemengde verenigingen vervuld had toevertrouwd aan het eigen filiaal van de Vlaamse gemengde sector in casu Eandis. Begin september 2006 werd in uitvoering van dwingende bepalingen in het Vlaams DNBbesluit het aandeelhoudersbelang van Electrabel in de Vlaamse gemengde DNB van gemiddeld 60% naar het wettelijk maximum van 30% teruggebracht. De Vlaamse gemeenten kochten daartoe van Electrabel aan economische waarde de DNB-aandelen over die Electrabel niet meer mocht aanhouden. De Vlaamse gemeenten beschikken aldus sedert 4 september 2006 over 70% van de aandelen in de Vlaamse gemengde DNB s, waarvan de economische waarde op miljoen kan geraamd worden. 4

5 Door dit hernieuwd gemeentelijk engagement bevestigen de gemeenten de wil om: de DNB s verder lokaal te verankeren, omdat deze DNB s met hun distributieinfrastructuren zorgen voor een continue energievoorziening aan de lokale bedrijven en de huishoudens. via deze DNB s eveneens borg te staan voor het verstrekken van een volwaardige vitale energielevering aan de huishoudens die het moeilijker hebben. een pilootrol te vervullen in de uitbouw van een maatschappij die zo rationeel mogelijk met energie omgaat en dit onder meer via het maximaal uitvoeren van de openbare dienstverplichtingen die de DNB s inzake REG moeten halen. Voor de realisatie van deze opdrachten dienen de gemeenten te kunnen rekenen op een marktconforme vergoeding van de door hen ingezette financiële middelen. In dit kader wensen de gemeenten enkel dat de voorziene billijke vergoeding hen een correcte toegang tot de kapitaalmarkten toelaat met het oog op het verder nakomen van hun financiële engagement. Tevens gaan zij ervan uit dat hun DNB s als publiekrechtelijke overheden de kosten inherent aan de bovenvermelde openbare dienstverplichtingen in de tarieven vertaald zullen krijgen vermits deze kosten opgelegd worden door de Gewestelijke Overheden. In het najaar van 2007 zal er uitvoering moeten gegeven worden aan de invoering vanaf 2009 van meerjarentarieven in het distributienetbeheer. Wij roepen iedereen op om samen met ons te waken over de correcte vertaling van de voormelde principes in het tariefbesluit van de DNB s. 5

6 6

7 Presentatie van de organen Intermixt

8 De organen van Intermixt Om zijn opdracht te vervullen, heeft Intermixt zich voorzien van een aangepaste structuur, om de deelneming en de onafhankelijkheid van de gemeentemandatarissen in de gemengde intercommunales te waarborgen. Op federaal niveau beschikt Intermixt over de volgende organen (samenstelling op 31/12/2006): Erelidmaatschap MM. A. d ALCANTARA, G. DELEENHEER, A. DEMUYTER, W. GELDOLF, F. GUILLAUME, E. HENRY, E. HURTECANT, P. JONNART, K. ORTMANN, B. PEETERS, J. PIVIN, J.L. SERVAIS, A. VANSINA en C. VIAENE 1. De Algemene Vergadering: samengesteld uit alle vertegenwoordigers van de openbare sector van de gemengde intercommunales, vergadert ieder jaar en neemt kennis van het activiteitenverslag alsook van de rekeningen en van de begroting. De voorzitter deelt er traditioneel ook de hoofdlijnen inzake het beleid voor het lopende jaar mee. 2. Het Auditcomité: benoemd door de Algemene Vergadering, controleert de boeken en de rekeningen en keurt ze goed. Voorzitter: J. Fervaille 3. De Raad van Voorzitters: komt een keer per maand bijeen, bestuurt en beheert Intermixt. Hij is samengesteld uit de voorzitters van de aangesloten gemengde intercommunales. Voorzitter: J. Ansoms 1 ste vice-voorzitter: R. Urbain Vice-voorzitter: Ph. Pivin 8

9 Leden: de heren Y. BINON, R. BLOMMAERT, J. BOCK, M. BODSON, J. BRANDT, Cl. BULTOT, J.-C. CARPENTIER, mevrouw A. COOLSAET, J. CORTEN, de heer G. COURONNE, mevrouw M.-H. CROMBE-BERTON, de heren P. CRUTZEN, D. D OULTREMONT, W. DE BIE, mevrouw J. DE BOEVER, de heren J. DEBRAEL, J. DEGRE, J.-P. DEMACQ, J-P. DENIS, P. DENIS, D. DENYS, Y. DEPAUW, D. DERAEVE, J. DE RUYCK, P. DERVAUX, G. DESAEGHER, G. DESIR, E. DESIRON, M. DEVILLE, mevrouw E. DE WACHTER, de heren W. DRAPS, B. EECKHOUT, Cl. EMONTS, D. GELDOF, J. GOOS, S. GRYSOLLE, H. HASQUIN, mevrouw M. HAUSPIE, de heren J. HELLEMANS, R. HENRY, mevrouw M. HOORNAERT, de heren J. KEMPS, R. KOENIGS, G. LAMBRECHT, W. LECLERCQ, J. MARIEN, Ch. MASSY, P. MENSALT, Cl. MICHEZ, F. MINSART, P. MOENAERT, E. MONSIEUR, P. MUYLLE, G. PAUELS, Chr. PEETERS, J.-M. RAXHON, A. RONGVAUX, A. SANSEN, H. SCHOONJANS, F. SCHRÖDER, M. SEYNAEVE, mevrouw T. SMIT, D. STAQUET, de heren L. STEVENS, H. STOFFELS, mevrouw Ch. STORME, de heren D. TERMONT, W. TIMMERMANS, M. VALKENIERS, S. VANBERGEN, J. VANDENBERGHE, mevrouw M. VAN DEN BUSSCHE, de heren P. VAN DE CASTEELE, L. VANDE CAVEYE, M. VAN DER AUWERA, E. VAN DER HAEGHEN, A. VANDE VELDE, mevrouw J. VAN DYCK-HENDRICKX, de heren F. VAN EECKHOUT, R. VAN LIEFFERINGE, D. VAN ROY, H. VAN ROYEN, D. VANSINA, P. VAN HONACKER, P. VECHE, E. VERBIST, mevrouw S. VERHOEVEN, de heren R. VERTENUEIL, J. VERVLOESSEM en T. VERVOORT 4. Het Federaal Bureau: voorgezeten door de federale voorzitter van Intermixt, de leden worden benoemd door de Raad van Voorzitters, vergadert twee keer per maand en is belast met het dagelijkse beheer en de vertegenwoordiging van Intermixt. Voorzitter: J. Ansoms 1 ste Vice-voorzitter: R. Urbain Vice-voorzitter: P. Pivin 5. Het Strategisch Comité: heeft tot doel zich te ontwikkelen als overlegplatform voor de gemeentebestuurders in de bedrijven waarin de gemengde sector belangen heeft. Het Strategisch Comité heeft tot doel niet-dwingende en vrije onderhandelingen te organiseren op het gebied van alles wat de sectoren die tot de bevoegdheid van Intermixt behoren, aanbelangt of zou kunnen aanbelangen. Voorzitter: J. Ansoms Leden: Het Comité is samengesteld uit effectieve leden, in casu de leden van het Nationaal Bureau van Intermixt, en uit 14 gecoöpteerde leden. 9

10 6. Het Federaal Secretariaat: wordt geleid door de Secretaris-Generaal, staat in voor het dagelijkse beheer, voert onderzoeken en studies uit en vervult tegelijk de opdracht de gemeentemandatarissen over alle actuele vraagstukken voor te lichten. Secretaris-Generaal: M. Verschelde Adjunct-Secretaris-Generaal: F. Gennaux Adjunct-Secretaris-Generaal: A. Petit 7. Het Deskundigencollege: wordt voorgezeten door de Adviseur van Intermixt, de heer L. Hujoel. Het groepeert alle deskundigen van de gemengde intercommunales. Deze deskundigen hebben een fundamentele rol: zij formuleren technische adviezen over alle op alle niveaus van Intermixt onderzochte problemen. Leden: O. ADRIAENSEN Imewo P. BATS Iveka M. BURTOMBOY Igretec J. CALLENS Gaselwest en Figga P. CASTIAU Igretec J.-J. CAYEMAN Igretec M. CROUSSE Télélux M. DEBOIS Igretec Chr. DECLERCQ Ideg L. DE SCHEPPER Tevewest Ph. DEVAUX Simogel J. DONFUT I.G.H. W. DYCK Imea-dir.com. FM/TV D. GOUVERNEUR Igretec M. HERBIET Intermosane W. HOFKENS Imea, Igao sect. rég. L. ISEBAERT Gaselwest N. JOUCK Interest F. LEFEVRE Sédilec/Séditel W. LEGROS Intermosane R. MAES Iveka, Igao sect. rég. N. MERCHIERS Teveoost L. MODDERIE Imewo D. OFFERGELD Interlux G. PEETERS Iveka, Interteve G. ROTTHIER Igao A. VANDE VELDE Imewo M. VERSCHELDE Iverlek en Finilek Chr. VIAENE Sibelgas, Sibelga, Intergem M. VONCKX Imea 10

11 De Voorzitter, de Vice-voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Adviseur vertegenwoordigen Intermixt overal waar de problemen worden besproken en de beslissingen worden uitgewerkt die de gemengde intercommunales betreffen en leggen die voor aan het Bureau en aan de Raad van Voorzitters. In het kader van Intermixt wonen de Secretaris-Generaal en de Adviseur alle vergaderingen bij, zowel op federaal als op gewestelijk niveau, en verzekeren de samenhang tussen beide. Intermixt beschikt ook over gewestelijke organen, met name een Gewestelijke Raad voor ieder van de drie gewesten die een Gewestelijk Bureau kan benoemen. Iedere Gewestelijke Raad groepeert de voorzitters van de gemengde intercommunales van het betrokken Gewest. Zij behandelen op volstrekt autonome wijze geregionaliseerde materies en zorgen voor de follow-up van de toepassing van de federale maatregelen in hun Gewest. De Gewesten beschikken bovendien over een College van Deskundigen, dat op gewestelijk niveau een gelijksoortige rol uitoefent als het federale College van Deskundigen. Waalse gewestelijke raad: Bureau van de Waalse Gewestelijke Raad van Intermixt Voorzitter: R. Urbain Waalse Gewestelijke Raad van Intermixt: Voorzitter: R. Urbain Leden: de voorzitters van de Nationale Raad die een Waalse intercommunale vertegenwoordigen. Brusselse gewestelijke raad: Voorzitter: G. Désir Leden: De voorzitters van de Nationale Raad die een Brusselse intercommunale vertegenwoordigen. Vlaamse gewestelijke raad: Bureau van de Vlaamse Gewestelijke raad van Intermixt Voorzitter: S. Grysolle Vlaamse Gewestelijke Raad van Intermixt: Voorzitter: S. Grysolle Leden: de voorzitters van de Nationale Raad die een Vlaamse intercommunale vertegenwoordigen. Ook de voorzitters van de Vlaamse financieringsintercommunales zijn uitgenodigd. 11

12 8. Vertegenwoordiging van Intermixt bij andere organismen 8.a. Organismen waarvan het secretariaat door Intermixt wordt verzorgd: v.z.w. Comité Intermixt/Electrabel v.z.w. Comité wallon Intermixt/Electrabel v.z.w. Vlageov ECEM Publigaz Publi-T 8.b. Andere organismen waarin Intermixt vertegenwoordigd is: CREG Union professionnelle de Radio et Télédistribution (R.T.D.) Laborelec Synergrid CEDEC CEEP CIRIEC CSA ACM Le Câble BeTV 12

13 Internationale Context

14 CEDEC Intermixt is een van de stichtende leden van CEDEC (Confédération Européenne des Distributeurs d Energie publics Communaux). CEDEC ontstond in 1992 en brengt sindsdien op Europees vlak de nationale verenigingen van gemeentelijke energiedistributeurs samen. In een tijdperk waarin meer en meer competenties en beslissingen worden overgedragen van de nationale parlementen naar de instellingen van de Europese Unie is het onontbeerlijk dat de belangen van de gemeentebedrijven, d.w.z. van hun klanten en hun gemeentelijkeaandeelhouders, ook bij de Europese instanties worden verdedigd. Alleen dankzij een gemeenschappelijke en gecoördineerde vertegenwoordiging zal de gemeentelijke energiedistributie haar belangrijke positie in het gebied van de openbare diensten in Europa kunnen handhaven en uitbreiden. CEDEC heeft in dit kader als voornaamste doelstellingen: De gemeentelijke openbare distributeurs en nationale verenigingen van gemeentelijke energiedistributeurs te vertegenwoordigen en hun belangen tegenover de Europese instanties te verdedigen; De permanente communicatie met de Europese instellingen te verzekeren en een doeltreffende vertegenwoordiging bij de betrokken organen tot stand te brengen; 14

15 De uitwisseling van wetenschappelijke, technische en economische informatie met betrekking tot de problemen van de distributie en de lokale productie van energie te bevorderen tussen haar leden enerzijds en tussen CEDEC en de betrokken internationale organisaties anderzijds; De ontwikkeling van de gemeentelijke openbare distributie van energie in Europa bevorderen. In dit opzicht staat CEDEC open voor de kandidatuur van andere nationale verenigingen die gemeentelijke distributiebedrijven van elektriciteit, gas en warmte vertegenwoordigen. In 2006 hebben de werkzaamheden van CEDEC zich geconcentreerd op het Groenboek over energie-efficiëntie, de ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare energiebronnen, de transparantie van de prijzen, de noodzaak om diensten van algemeen belang te leveren, de gevolgen voor de gemeenten van de liberalisering van de energiemarkt, enz 15

16 CIRIEC CIRIEC, Centre International de Recherches et d Informations sur l Economie Publique, Sociale et Coopérative, waarvan Intermixt nu al vele jaren lid is, heeft tot doel de gegevensverzameling, het wetenschappelijk onderzoek en de publicatie van werken te verzekeren en te stimuleren die betrekking hebben op diensten van algemeen economisch belang: de actie van de overheid in de economische domeinen, de openbare diensten, de openbare en gemengde bedrijven op internationaal, regionaal en lokaal niveau, enz.: CIRIEC wil informatie over deze verschillende domeinen ter beschikking stellen van de deskundigen en de wetenschappers, hen mogelijkheden voor wederzijdse verrijking aanbieden en een internationale actie en beraadslaging bevorderen. Het ontwikkelt activiteiten die zowel de beheerders als de wetenschappelijke vorsers aanbelangen. Van 19 tot 21 juni 2006 vond in Istanboel het Internationaal congres plaats dat jaarlijks door CIRIEC wordt georganiseerd. De drie vorige congressen behandelden respectievelijk de strategieën en vormen van samenwerking van de ondernemingen en organisaties, het beleid voor welzijn en algemeen belang en het rekening houden met de behoeften van de individuen en van de maatschappij. Dit 26ste Congres wijdde CIRIEC aan de bijdragen van de openbare, sociale en coöperatieve economie aan de ontwikkeling van een meer verantwoordelijke en meer solidaire economie. 16

17 Verder vermelden we nog twee belangrijke Europese studies over sociale economie die in 2006 aan CIRIEC werden toevertrouwd. Het eerste project, gefinancierd door het DG «Ondernemingen en Industrie» van de Europese Commissie, bestaat uit de opstelling van een handboek waarin methodologische richtsnoeren worden voorgesteld voor de uitwerking van betrouwbare, nauwkeurige en vergelijkbare gegevens over de coöperaties en onderlinge maatschappijen dankzij de invoering van een satellietrekening, die het mogelijk zal maken hun gewicht in de economische en sociale wereld op zijn juiste waarde te schatten. Het tweede project is een studie over de sociale economie in de 25 landen van de Europese Unie voor rekening van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het doel is een beeld geven van de diverse concepten van de bestaande sector en een duidelijke conceptuele definitie geven van de sociale economie. Een tweede belangrijke doelstelling bestaat erin om op basis van deze heldere definitie een overzicht te geven van de verscheidenheid van de sector binnen de hele Europese Unie. 17

18 CEEP Intermixt is sinds 2005 lid van CEEP, een Europees centrum voor ondernemingen met publieke aandeelhouders en ondernemingen die instaan voor diensten van algemeen economisch belang, zoals nutsvoorzieningen, transport en huisvesting. Een van de prioriteiten van CEEP is de erkenning van het specifieke karakter van diensten van algemeen economisch belang, zowel naar de Europese concurrentieregels toe als met oog op de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie. Daartoe onderhoudt de organisatie contacten met verschillende instanties, waaronder de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Via CEEP neemt Intermixt deel aan de Europese debatten die een impact kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling van de positie van de lokale overheden in de energiesector. Dat gebeurt zowel via specifieke werkgroepen, plenaire zittingen als conferenties. Naast het verzorgen van verschillende internationale evenementen, publiceert het centrum regelmatig nieuwsbrieven en opinies. In het voorjaar van 2006 kwamen de leden van CEEP verschillende malen in Brussel bijeen om een mogelijke richtlijn voor diensten van algemeen economisch belang te bespreken. De besprekingen resulteerden in een CEEP-standpunt dat in september wereldkundig werd gemaakt en waarin het centrum aandringt op een specifieke richtlijn voor diensten van algemeen belang. Daarbij werd geargumenteerd dat de juridische context voor de aanbieders van dergelijke diensten momenteel te onzeker is om op een duurzame manier de organisatie en planning van deze diensten te verzorgen. 18

19 Om deze stelling kracht bij te zetten werd meteen ook een voorstel van richtlijn gepubliceerd met oog op het bereiken van vijf beleidsdoelen: een vrije keuze in de organisatie van de diensten, voldoende juridische zekerheid, respect voor het subsidiariteitsbeginsel, voldoende erkenning van de betrokken overheden op Europees niveau en een systematische verbetering van de diensten die wordt gekoppeld aan een lange termijnvisie. In 2006 ging de aandacht eveneens naar de discussies over publiek private samenwerking, concessies en in house -constructies. Daarbij lag de focus op de huidige juridische onzekerheid voor PPS in het algemeen en geïnstitutionaliseerde vormen van PPS in bijzonder. Het centrum publiceerde in het voorbije jaar ook talrijke andere standpunten, onder meer over het actieplan van de Europese Commissie voor biomassa, het Groenboek over energie-efficiëntie en het Groenboek over een strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie. Eind oktober organiseerde CEEP de negende Europese conferentie van lokale openbare ondernemingen waarop de voormelde onderwerpen uitgebreid aan bod kwamen. 19

20 Aardgasdistributie in europa In 2006 werd een uitvoerige Europese studie afgerond over de concessie-methodes voor lokale nutsbedrijven in het algemeen en aardgasdistributienetbeheers in het bijzonder. De studie kwam tot stand door een waarachtige internationale samenwerking: het onderzoek werd uitgevoerd door de Belgische divisie van de internationale organisatie CIRIEC in opdracht van en gefinancierd door de verenigingen CEDEC en ECEM. Intermixt is zowel lid van CIRIEC als van CEDEC en is tevens verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de VZW ECEM. Via deze studie wilden de opdrachtgevers een betere kijk hebben op de verschillende concessie-methodes die in Europa worden aangewend. Momenteel bestaat er immers bijzonder veel juridische onzekerheid over concessies, publiek private samenwerkingen, overheidsopdrachten en de zogenaamde in house -organisatie van diensten. Het finaal rapport van de studie bestaat uit vijf hoofdstukken. Een eerste hoofdstuk biedt een overzicht van de aardgasdistributie in de Europese Unie waarbij de nadruk komt te liggen op de distributienetbeheerders. In een tweede hoofdstuk wordt een algemene juridische analyse gemaakt van concessie-overeenkomsten. Een derde deel geeft een gedetailleerd overzicht van de organisatie van de aardgasdistributiemarkten in verschillende Europese landen en een vierde hoofdstuk maakt een vergelijkende analyse van de nationale systemen. Ten slotte wordt in een vijfde hoofdstuk een evaluatie gemaakt van de aangewende concessie-methodes en worden mogelijke toekomstige ontwikkelingen uitgediept. Een van de vaststellingen van het onderzoek is dat de Europese definitie van een concessie, zoals in een richtlijn van de Europese Commissie is vastgelegd, voor interpretatie vatbaar is en bovendien sterk kan afwijken van de nationale definities die de lidstaten hanteren. 20

21 Het onderzoek richt de aandacht ook op bijzondere aspecten van concessies, zoals de exclusiviteit van overeenkomsten, het opleggen van openbare dienstverplichtingen, de tarieven, de duur van de contracten en de gunningmethodes, waarbij achtereenvolgens administratieve beslissingen, in house -gunning en overheidsopdrachten gedetailleerd worden behandeld. De studie eindigt met het opsommen van verschillende aandachtspunten en beleidsoverwegingen. Daarbij wordt onder meer gewezen op het belang van een visie op lange termijn, intergemeentelijke samenwerkingen, controle van de concessiegevende overheden en kostenefficiëntie. In deze uitgebreide studie komen ook verschillende andere aspecten aan bod dan louter de problematiek van concessies. Zo worden de verschillende types van unbundling besproken, met name boekhoudkundige, functionele en structurele scheiding. Ook op het onderscheid tussen de geliberaliseerde en de gereguleerde segmenten van de aardgasmarkt wordt dieper ingegaan. 21

22 22

23 Evolutie van de energiesector

24 EEN FUSIE VAN SUEZ EN GAZ DE FRANCE? Begin 2006 werd al snel duidelijk dat de verschuivingen binnen de Belgische energiesector niet in een eindfase waren aanbeland met de overname van Electrabel door Suez. In februari maakte het Italiaanse Enel bekend interesse te hebben in Suez en nauwelijks een week later kondigden Suez en Gaz de France fusieplannen aan. Naar aanleiding van de overname van Electrabel door Suez in 2005 sloten de Belgische overheden een Pax Electrica met Suez waarin de groep zich ertoe verbond een aantal acties te ondernemen met oog op een betere werking van de Belgische elektriciteitsen aardgasmarkt en het bevorderen van de unbundling tussen de geliberaliseerde en de gereguleerde marktsegmenten. De aankondiging van een fusie tussen Suez en Gaz de France plaatste deze afspraken in een nieuwe context. Het samengaan van beide bedrijven zou de concentratie op de Belgische energiemarkt nog doen toenemen. Gaz de France participeert immers voor een kwart in SPE, de belangrijkste concurrent van Electrabel voor de productie van elektriciteit. Op de gasmarkt is Gaz de France veruit de belangrijkste concurrent van Distrigas, dat net als Electrabel tot de Suez-groep behoort. De geplande fusie zorgde dan ook voor een stroom van reacties van Belgische beleidsvoerders. Op vraag van de federale minister van Energie maakte de CREG in maart 2006 een studie over de mogelijke impact van de fusie op de Belgische energiemarkt. In deze studie formuleerde de regulator enkele aanbevelingen om de werking van de markt te bevorderen, waaronder de verkoop van het belang van Gaz de France in SPE, de afstoting van Distrigas en een verdere unbundling van de netbeheerders. 24

25 In juni 2006 besliste de Europese Commissie een diepgaand onderzoek in te stellen naar de fusie. Vervolgens maakte de Commissie in augustus diverse bezwaren bekend tegen de fusie, waarna Suez en Gaz de France in het najaar bekendmaakten verschillende toegevingen te willen doen om aan de bezwaren van de Commissie tegemoet te komen. Deze toegevingen hielden onder meer de verkoop van het belang van Gaz de France in SPE in, alsook een verkoop van het belang van Suez in Distrigas met uitzondering van de lange termijncontracten voor de bevoorrading van de productie- en leveringsactiviteiten van Electrabel-Suez. Beide groepen stelden ook herstructureringen voor in de Belgische gassector waardoor de impact van Suez op de gereguleerde activiteiten zou verminderen. Na kennis te nemen van deze toegevingen keurde de Commissie in november de fusie goed, waardoor deze toegevingen juridisch bindend werden. Ondertussen greep de Belgische federale overheid de geplande fusie aan om opnieuw met Suez aan tafel te zitten met oog op een zogenaamde Pax Electrica bis waarin bijkomende acties zouden worden afgesproken om de werking van de Belgische energiemarkt te verbeteren. Centraal in deze nieuwe overeenkomst was dat Suez-Electrabel ermee akkoord ging 30% van de totale Belgische productiecapaciteit van elektriciteit te verdelen over twee andere spelers, waaronder SPE. De groep stelde ook bereid te zijn de energieprijzen voor residentiële klanten voor een bepaalde periode niet te verhogen. Ze was naar eigen zeggen tevens bereid een eenmalige bijdrage aan de Belgische overheid te betalen van EUR 100 miljoen in het kader van de gaskorting die de overheid aan de verbruikers had toegekend. Ten slotte zou het beheer van de nucleaire fondsen worden gereorganiseerd zodat de Belgische overheid een versterkte controle op deze middelen kan uitoefenen. Van haar kant beloofde de overheid het regulatoire kader voor Suez stabiel te houden. Al deze afspraken werden echter gemaakt in de context van de fusie, terwijl deze eind 2006 nog steeds niet had plaatsgevonden. Het Franse grondwettelijke Hof oordeelde immers dat de fusie ten vroegste op 1 juli 2007 kan plaatsvinden bij het volledig openstellen van de Franse energiemarkt. Bovendien is de fusie op politiek niveau niet alleen in België maar ook in Frankrijk fel besproken. 25

26 SYNERGRID Synergrid, dat op 20 april 2005 ontstond uit het samengaan van de beroepsfederatie Figas voor de aardgassector en BFE voor de elektriciteitssector, is in 2006 uitgegroeid tot de volwaardige technische beroepsfederatie van de Belgische netbeheerders. Binnen de Raad van Bestuur van Synergrid wordt de werking opgevolgd van de technische comites elektriciteit en gas en van de anderen werkgroepen. Aldus werden in de loop van 2006 onder meer de volgende dossiers besproken: de vervanging van balgengasmeters evenals van de huishoudelijke LS-meters; de controle op de elektriciteitscabines en van betonnen palen, transformatoren en schakelmateriëel; de actualisatievergaderingen met de VREG en de CWAPE m.b.t. de Technische Reglementen Elektriciteit en Gas; de bepaling van SLP-profielen; de technische problemen inherent aan de invoering van het weekend-tarief; de evolutie van de wetgeving m.b.t. de sector; de verzameling van statistische gegevens; de voor-en nadelen van de invoering van smartmetering ; de aanpassing naar rijk gas van de zones die bevoorraad worden door laag calorisch gas; de technische implementatiemodaliteiten van de tarieven voor de beschermde klanten. 26

27 In het verlengde van de afspraken die gemaakt werden bij de oprichting van Synergrid legde de heer Peeraer, die het voorzitterschap van Synergrid als overgangsfunctie aanvaard had, zijn functie neer. Onder dankzegging aan de heer Peeraer voor de treffelijke wijze waarop hij de oprichting van Synergrid begeleid heeft, stelde de Raad van Bestuur op 2 oktober 2006 het Bureau van Synergrid als volgt samen: De heer D. Dobbeni, voorzitter De heer P. Coomans, L. De Bruycker en L. Hujoel, ondervoorzitters 27

28 EANDIS Sinds de oprichting van Eandis op 30 maart 2006 als operating-maatschappij van de 8 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, werd verder invulling gegeven aan de Eandis-structuren. In dit kader beschikt Eandis over een Raad van Bestuur die instaat voor het Algemeen Beleid van de onderneming. De Raad van Bestuur telt 20 leden en de mandaten worden voor 80% bekleed door vertegenwoordigers van de openbare sector binnen de distributienetbeheerders en voor 20% door vertegenwoordigers van de privé-sector binnen de distributienetbeheerders. De leden van het Managementcomité nemen deel aan de Raad van Bestuur met raadgevende stem. Verder laat de Raad van Bestuur zich adviseren door een HR-comité en een Auditcomité waarin de verdeling van de mandaten eveneens een 80/20-verhouding respecteert. Het Uitvoerend Comité speelt een belangrijke rol in de voorbereiding van de strategische en vertrouwelijke beslissingen binnen het distributienetbeheer. Het Uitvoerend Comité rapporteert rechtstreeks aan de bestuursorganen van de distributienetbeheerders. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de openbare sector in de gemengde distributienetbeheerders. De leden van het Managementcomité nemen deel aan de vergaderingen van het Uitvoerend Comité met raadgevende stem. Het Managementcomité van Eandis is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de onderneming en voor de uivoering van het Algemeen Beleid zoals bepaald door de Raad van Bestuur van Eandis. Het Managementcomité is samengesteld uit: een directeur-generaal, voorzitter ; een directeur-generaal, ondervoorzitter ; 28

29 de directeurs van de operationele entiteiten: - Netbeheer; - Netuitbating; - ICT-beheer; - Klantenbeheer; - Financieel en Administratief beheer; - Personeels- en Intern beheer; de directeurs van de stafdiensten: - Corporate Governance; - Communicatie en Externe relaties. Als operatingmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders dient Eandis in te staan voor de volgende werkzaamheden: Werken aan distributienetten: de aanleg en de dagelijkse exploitatie van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting. Werken aan aansluitingen: nieuwe aansluitingen maken, bestaande aansluitingen aanpassen, meters plaatsen of verzwaren, problemen met de energievoorziening oplossen. Oplossen van storingen en defecten: de distributienetten worden de klok rond bewaakt. Dag en nacht staan er interventieploegen klaar om storingen, defecten en gaslekken te herstellen. Oproepen voor gasgeur krijgen de hoogste prioriteit. Opnemen van de meterstanden en beheren van verbruiksgegevens Plaatsen van budgetmeters bij huishoudelijke klanten die hun verbruiksfacturen niet kunnen betalen en door hun energieleverancier werden opgezegd. Met een budgetmeter betalen de klanten vooraf het verbruik en beschikken ze over het volle elektrische vermogen. Tips voor rationeel energiegebruik: acties om rationeel energiegebruik te bevorderen en advies om zuining om te springen met energie. Wie investeert in bepaalde energiezuinige toepassingen kan een premie aanvragen. Een overzicht van acties en premies is terug te vinden op de website van Eandis. Het toegangsregister beheren 29

30 Sibelga Sibelga is de enige beheerder van de distributienetten van elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Europese richtlijnen van december 1996 en juni 2003, die aan de basis liggen van de nieuwe organisatie van de energiemarkt, zijn omgezet in drie ordonnanties die de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren. Met oog op de vereenvoudiging en optimalisering van het beheer van de Brusselse netten hebben de 19 gemeenten besloten om de activiteiten van Interelec, Interga en Sibelgas in één enkele entiteit met de naam Sibelga te verenigen. Deze groepering beantwoordt ook aan de verplichtingen van de ordonnanties die voorzien in één enkele beheerder van distributienetten voor het Brussels Gewest die - gas en elektriciteit samen - meer dan 9000 kilometer omvatten. Deze beheersopdracht bestaat uit: de financiering, het ontwerpen, de bouw van de elektriciteits- en gasnetten, inclusief de aansluitingen, hun onderhoud en hun werking; het beheer van de toegang tot het net, d.w.z. de relaties met de leveranciers en de eindverbruikers. Sibelga is ook actief op het vlak van openbare dienstverlening, te weten: het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de energietoevoer voor openbare verlichting langs de gemeentewegen; de bescherming van de zwakke gebruikers door de terbeschikkingstelling van een minimumlevering van elektriciteit en de toepassing van een specifiek sociaal tarief; het stimuleren van een zuinig energiegebruik, met name door in partnerschap met het Gewest en het BIM REG te bevorderen. 30

31 Sibelga draagt al vele jaren in een belangrijke mate bij tot een zuinig elektriciteitsen aardgasverbruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doet dit door de gecombineerde productie van energie, een programma van toekenning van premies voor energiezuinige investeringen of de gratis uitdeling van lampen via de OCMW s. Sibelga beheert tevens het grootste deel van de warmtekrachtinstallaties in het Brusselse Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn alleen aan de warmtekrachtinstallaties van Sibelga groenestroomcertificaten toegekend. 31

32 Indexis Index is werd op 24 juni 2002 door de gemengde intercommunales als meter reading company opgericht met als taak het verzamelen, valideren en verwerken van de energieverbruikgegevens om ze vervolgens te sturen naar de marktspelers in de vrije energiemarkt. Terwijl Index is initieel voorbestemd was om uit te groeien tot een autonoom federaal metering bedrijf, werd er zoals vermeld in het vorig jaarverslag van Intermixt in 2005, voor gekozen om de rol van Index is vanaf 1 januari 2006 te beperken tot de validering en verwerking van energieverbruikgegevens. In dit kader bestaan de activiteiten van Index is sedertdien vooral uit een federaal ITmeteringplatform, een beperkte Algemene Dienst en een Waals opnameplatform. In de Vlaamse gemengde sector gebeurt de fysische meteropname immers vanaf 2006 door Eandis, terwijl in Brussel Metrix de meters bij de klanten opneemt. Gelet op de volledige openstelling van de Waalse en Brusselse energiemarkt op 1 januari 2007, werd in 2006 beslist om voorlopig geen verdere definitieve oriëntatie aan Index is te geven. Index is concentreerde zich in 2006 dan ook op voortreffelijke wijze op de opdrachten en uitdagingen die zich in dit transitiejaar aanboden. Aldus heeft Index is actief bijgedragen tot het in productie nemen midden juli 2006 van de MIG (market implementation guide) 3.5 versie. 32

33 Tevens werd in 2006 de marktliberalisering in Brussel en Wallonië voorbereid zodanig dat de migratie van de 2,5 miljoen Waalse en Brusselse leveringspunten in de Index is systemen naadloos gebeurde en dit terwijl Index is reeds 4 miljoen Vlaamse geliberaliseerde punten beheerde. Het hoogstaand karakter van de voormelde IT-aanpak wordt nog bijkomend geaccentueerd door het feit dat in 2006 de IT-systemen eveneens bijkomend dienden aangepast te worden voor de invoering op 1 januari 2007 van de weekendtarieven en voor het doorvoeren van een IT-split, waarbij de onafhankelijkheid van de informatica van Index is t.o.v. Electrabel werd gefinaliseerd. 33

34 Stroomlijn De aanvankelijke verwevenheid van de Vlaamse gemengde DNB s met de privé-partner Electrabel en de snelheid waarmee de liberalisering in Vlaanderen werd voltrokken, werden vertaald in een afsprakenkader voor het bereiken van de volledige ontvlechtingsvereisten door de Vlaamse gemengde DNB s. In dit kader werd in september 2006 één van de laatste stappen in dit unbundlingsproces gezet door de oprichting van het telefonisch contactcenter de Stroomlijn. Door de oprichting van de Stroomlijn wordt beantwoord aan de vraag van de VREG om niet langer beroep te doen op het callcenter N-Allo, omdat dit laatste een dochter van Electrabel is. De Stroomlijn, waarvan de oprichting mede werd goedgekeurd door de acht Vlaamse gemengde DNB s, is een gemeenschappelijke werkvennootschap van Eandis en TMVW. Deze nieuwe onderneming beschikt over een eigen management en eigen personeel (circa 150 personeelsleden). Om redenen van kostenefficiëntie zullen bepaalde momenten van piekbezetting of permanentie buiten de diensturen door N-Allo opgevangen worden. Deze dienst van leveringsovereenkomst behelst enkel de behandeling van de vragen waarvoor een generiek antwoord kan volstaan, zoals bij netonderbrekingen en voor algemene informatie. N-Allo zal hierbij geen gebruik kunnen maken van de informatie uit het toegangsregister van de distributienetbeheerders. 34

35 35

36 N-Allo Conform het met Electrabel gesloten akkoord hebben de door Intermixt aangewezen vertegenwoordigers hun opdracht uitgevoerd door de activiteiten van het contactcenter N-Allo in 2006 van nabij te volgen werd vooral gekenmerkt door de voorbereidingswerken voor de vrijmaking van de energiemarkt in Wallonië vanaf 1 januari Bij het naderen van deze belangrijke datum moest N-Allo zijn medewerkers ervan bewust maken dat zij hun inspanningen moesten verdubbelen om de uitdaging waarvoor ze stonden aan te kunnen. Ze werden immers geconfronteerd met blijvende veranderingen die door de operatoren aan het liberaliseringsproces waren aangebracht, alsook met de wekelijkse komst van nieuwe groepen agenten van wie de opleiding in geen geval mocht worden verwaarloosd. Op het ogenblik dat dit jaarverslag werd opgesteld, begon de toestand te stabiliseren. De teams van N-Allo kunnen zich nu opnieuw concentreren op de blijvende verbetering van de kwaliteit van de dienst. In 2006 is de Raad van Bestuur vier keer bijeengekomen. De Raad van Bestuur van 3 april 2006 keurde de resultaten van 2005 en de begroting van 2006 goed. De werkzaamheden met betrekking tot de toepassingen voor de nieuwe Net en Supplyomgeving voor Wallonië, alsook de vooruitgang van de activiteiten voor de nieuwe klant SWDE, werden besproken. De Raad van Bestuur van 19 juni 2006 stemde in met het rapport over de evolutie van de ontwikkeling van het nieuwe IT-platform om een volledige splitsing tussen Net en Supply tot stand te brengen. Op die datum telde N-Allo 770 agenten. De Algemene Vergadering van 19 juni 2006 keurde de balans en de resultatenrekening van 2005 goed. Dit boekjaar werd afgesloten met een totaal van 26,2 miljoen euro en met een batig saldo van 359 k/ overgedragen naar het boekjaar Aan het eind van het boekjaar 2005 telde de onderneming 657,6 voltijdse equivalenten. 36

37 De Raad van Bestuur van 25 september 2006 heeft zich gebogen over de oprichting van een dochtermaatschappij van EANDIS om de onafhankelijkheidsregels na te komen die bepaald zijn in het reglement over de liberalisering van de markt in Vlaanderen. Overigens heeft de Raad ingestemd met de ligging van een nieuw gebouw in Eupen en met een uitbreiding van dit team. Eind augustus 2006 bedroeg het aantal agenten van N-Allo 910. Tijdens de Raad van Bestuur van 18 december 2006 werd vastgesteld dat de realisatie van het gebouw te Ieper volgens plan verliepen dat de actieplannen aangaande de voorbereiding van de liberalisering van de energiemarkten in Wallonië en Brussel ingevoerd waren. De Raad van Bestuur heeft tot 31 december 2007 de mogelijkheid verlengd voor de openbare sector om deel te nemen in het kapitaal van N-Allo. Tenslotte waren er eind november medewerkers, het personeel verbonden met de dochtermaatschappij Brucall niet inbegrepen 37

38 38

39 Participaties in transportnet- beheer

40 Publi-T Nadat in 2005 Elia naar de beurs werd gebracht en de groep tezelfdertijd twee kapitaalverhogingen doorvoerde, was 2006 eerder een jaar van consolidatie op niveau van de aandeelhoudersstructuur van de netbeheerder. Dankzij de intekening op de kapitaalverhogingen en enkele uitzonderlijke elementen kon Publi-T vorig jaar wel uitpakken met een forse winstgroei. In 2001 werd de CVBA Publi-T opgericht. Het secretariaat van Publi-T wordt door Intermixt waargenomen. Publi-T heeft als opdracht het beheer van het aandeel van de Belgische gemeenten in Elia, de nationale beheerder van het transportnet voor elektriciteit. Met een strategische participatie van 30% is Publi-T de belangrijkste aandeelhouder, gevolgd door Electrabel-Suez met 27,45% en Publipart met 2,55%. De resterende 40% is op de beurs genoteerd. In het najaar 2005 was in het kader van de zogenaamde Pax Electrica tussen de Belgische overheden en Suez overeengekomen dat Electrabel zijn belang in Elia met 3% zou verlagen. Publi-T speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien de vennootschap over een voorkooprecht beschikt indien Electrabel aan derden wenst te verkopen. De holding verrichtte dan ook het nodige studiewerk waarbij werd opgelijst welke juridische en financiële elementen een rol zouden kunnen spelen bij een eventuele nieuwe verschuiving binnen het aandeelhoudersschap van Elia. Publi-T nam in 2006 echter een afwachtende houding aan. Ten eerste maakten Suez en Gaz de France in het voorjaar fusieplannen bekend, waardoor de eerder afgesloten Pax Electrica in een nieuwe context werd geplaatst. Een context met veel onzekerheid, aangezien geleidelijk duidelijk werd dat een fusie tussen beide ondernemingen geenszins 40

41 een uitgemaakte zaak was en er zeker geen klaarheid in het dossier zou komen voor de Franse presidentsverkiezingen in Ten tweede werd in de loop van 2006 gestart met het ontwerpen van een Koninklijk Besluit dat voorziet in de introductie van een systeem van vierjaarlijkse nettarieven voor Elia vanaf 1 januari Dit nieuwe tariefsysteem, dat een belangrijke impact zou kunnen hebben op de werking en de winstgevendheid van Elia, was begin 2007 nog niet gekend. Elia keerde in 2006 aan Publi-T een totaal dividend uit van EUR 18,25 miljoen, te vergelijken met EUR 16,02 miljoen in Nochtans bleef het dividend per aandeel stabiel op EUR 1,27. De stijging is dus volledig te danken aan de bijkomende aandelen die Publi-T heeft verworven in het kader van de twee kapitaalverhogingen die Elia in 2005 doorvoerde. De totale winst van Publi-T steeg nog sneller dan de dividendopbrengst, wat te danken is aan enkele uitzonderlijke elementen. Zo viel vorig boekjaar een uitzonderlijke financiële last weg die het resultaat een jaar eerder onder druk zette. Bovendien realiseerde Publi- T enkele eenmalige opbrengsten. Al deze elementen brachten teweeg dat de holding op 30 september 2006 haar boekjaar afsloot met een winst van EUR 18 miljoen, tegen EUR 11,63 miljoen een jaar eerder. Aan de vennoten van Publi-T werd een bruto dividend per aandeel van EUR 19,80 uitgekeerd, te vergelijken met EUR 13,25 in het voorgaande boekjaar. Publi-T is voor 30% in handen van de financieringsintercommunales van de Vlaamse gemengde sector, voor 25% in handen van de Gemeentelijke Holding, voor 15% in handen van de Vlaamse zuivere intercommunales en de Vlaamse EnergieHolding, voor 12,5% in handen van SOCOFE, voor 10% in handen van de financieringsintercommunales van de Waalse intercommunales en voor 7,5% in handen van de financieringsintercommunales van de Brusselse gemengde sector 41

42 Publigas Het boekjaar van de c.v.b.a. Publigas loopt over de periode van 1 oktober 2005 tot 30 september Publigas is een holding met een kapitaal van ,19 EUR, dat vertegenwoordigd wordt door aandelen met elk een nominale waarde van 1.888,94 EUR. De aandelen worden zowel bij de gemengde als bij de zuivere gassector aangehouden in de verhoudingen die zijn vastgelegd in de conventie van 31 maart 1994 en volgens de modaliteiten van de aandeelhoudersovereenkomst van 3 juli De aandelen zijn, conform het artikel 7 van de statuten, opgedeeld in drie categorieën : de aandelen van categorie A voor de intercommunales van het Vlaams gewest en VEH vertegenwoordigen 55% van de uitgegeven aandelen; de aandelen van categorie B voor de intercommunales van het Waals gewest en Socofe vertegenwoordigen 30% van de uitgegeven aandelen; de aandelen van categorie C voor de intercommunales van het Brussels gewest vertegenwoordigen 15% van de uitgegeven aandelen. Wat de ondernemingen betreft waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, bezit Publigas twee participaties, gewaardeerd op ,92 EUR. De vennootschap bezit enerzijds een deelneming van 31,25% in het kapitaal van Fluxys en anderzijds 31,25% in het kapitaal van Distrigas (of aandelen op een totaal van aandelen in elk der vennootschappen). 42

43 Gedurende het voorbije boekjaar waren er geen wijzigingen in de financiële activa. Voor het betrokken boekjaar heeft de vennootschap ,30 EUR brutodividenden ontvangen: Fluxys: Distrigas: ,80 EUR ,50 EUR ,30 EUR Het huidig boekjaar sluit af met een nettowinst van ,58 EUR. De Algemene Vergadering heeft de volgende resultaatverdeling goegekeurd: Te bestemmen resultaat van het boekjaar Overgedragen resultaat van het vorig boekjaar Dotatie aan de wettelijke reserve Dotatie aan de beschikbare reserve Uit te keren dividend Saldo over te dragen naar het volgend boekjaar ,58 EUR ,85 EUR ,43 EUR 0,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,43 EUR ,43 EUR Er werd voorgesteld om een brutodividend uit te keren van 1.135,00 EUR/aandeel t.o.v ,00 EUR/aandeel het vorige boekjaar. Rekening houdend met het thesaurievoorschot van ,00 EUR (of 850,00 EUR per aandeel), dat reeds werd uitbetaald aan de aandeelhouders op 28 juni 2006, bleef er nog een bedrag van ,00 EUR te storten (of 285,00 EUR per aandeel). Dit saldo werd uitgekeerd aan de aandeelhouders op 1 december De leden van de Raad van Bestuur zijn aangeduid tot de statutaire Algemene Vergadering van november 2007, zoals beslist door de Algemene Vergadering van Het mandaat van het college van commissarissen liep tot aan de Algemene Vergadering van De Raad van Bestuur heeft aan de Algemene Vergadering voorgesteld om dat mandaat te verlengen tot 2009, wat werd aanvaard. Rekening houdend met de nog lopende onderhandelingen tussen Publigas en Suez- Tractebel i.v.m. het aandeelhouderschap in Fluxys en Distrigas is het op dit ogenblik moeilijk om concrete vooruitzichten omtrent de resultaten van Publigas voor volgend jaar te geven. 43

44 44

45 Liberalisering en marktwerking

46 Inrichting van de Waalse energiemarkt Tijdens het boekjaar 2006 hebben de Waalse instanties van Intermixt heel wat bijgedragen tot de inrichting van de Waalse energiemarkt. Het Waals Bureau van Intermixt boog zich in het bijzonder over de toekomst van Index is, van de organisatie Access & Transit en van IMDMS (toepassing voor het beheer van de meetgegevens). Het Waals Bureau heeft kennis genomen van de technische moeilijkheden enerzijds en van de kosten anderzijds die een reorganisatie van de bestaande structuur als gevolg kon hebben. De door IBM Consulting in 2006 begonnen studie wordt in 2007 voortgezet opdat de Waalse instanties van Intermixt zouden kunnen beschikken over alle nuttige en noodzakelijke elementen om een standpunt in te nemen over de kalender van een eventuele herstructurering alsook over het model van deze reorganisatie. Nog altijd in de context van de inrichting van een Waalse energiemarkt ondervroeg de heer André Antoine, Waals minister van Energie, de Waalse instanties van Intermixt over de discrepantie tussen de distributietarieven in Wallonië. Deze tariefdiscrepantie liet zich nog meer voelen in het kader van de volledige liberalisering van de markt, met een groot verschil tussen de landelijke zones en de stedelijke zones als gevolg. Dit is een verontrustende toestand en de Minister is van mening dat alleen de betrokken gemeenten ervoor kunnen zorgen dat er een oplossing of voorstel tot oplossing komt voor de opheffing van tariefdiscriminaties tussen de verschillende distributienetbeheerders. Overigens is hij van oordeel dat één enkele distributienetbeheerder het mathematisch mogelijk zou maken de problematiek van de discrepantie tussen de tarieven van de distributienetbeheerders op te lossen. 46

47 De Waalse instanties van Intermixt hebben beslist om de minister op de hoogte te brengen van de principes van een gemeenschappelijk project dat is uitgewerkt. Dit project bevat in eerste instantie de onontbeerlijke inrichting van een openbaar Waals competentiecentrum die de bestaande toestand kan analyseren en de nodige maatregelen kan nemen om de intercommunales en de gemeenten in staat te stellen te beraadslagen over de rationalisering van de distributienetbeheerders en over de toepassingsmodaliteiten van één enkel tarief. Het Waals competentiecentrum moet ook voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van onafhankelijkheid van het personeel van Access & Transit en van Index is. Dit in januari 2007 aan de minister gegeven antwoord was de eerste fase in een proces dat de gemeenten in staat zal stellen zich aan te sluiten bij een door de heer Philippe Courard, minister van binnenlandse zaken, gewenste rationelere visie van de organisatie van de intercommunales en een door de heer André Antoine, minister van Energie, gewenste hogere transparantie van de tarieven. Wat de eigenlijke opening van de markt betreft, stelden we op 1 maart 2007 vast dat 35% van de klanten een contract had ondertekend voor de levering van elektriciteit en 30% voor gas. Op 1 januari hadden voor elektriciteit honderdduizend klanten een effectieve overstap gedaan met andere woorden, zij verlieten de aangewezen leverancier. Op 1 maart zijn zij ongeveer met honderdvijftigduizend. Als we daar de klanten bijvoegen die in 2006 een contract hadden met een groene leverancier, komen we op tweehonderd vijftigduizend overstappen. Voor gas waren er op 1 januari dertigduizend effectieve overstappen en op 1 maart vijfenzestigduizend. Wat de professionele klanten betreft, stellen we vast dat de marktaandelen van de historische leveranciers groter blijven. Terloops merken we op dat de klanten in Wallonië zich de eerste maanden van de liberalisering actiever gedroegen dan de klanten in Vlaanderen. 47

48 Liberalisering in Brussel De in 1992 voltooide oprichting van een interne Europese markt zonder binnengrenzen had geen betrekking op de Europese energiesector. Omdat het openstellen van de energiemarkten voor concurrentie toch werd beschouwd als een essentiële factor om het concurrentievermogen en de groei van Europa te versterken, werd er later toe beslist. In 1996 en 1998 werden twee richtlijnen, een voor de elektriciteitsmarkt en een voor de gasmarkt, aangenomen. Zij betekenden een belangrijke stap naar de totstandbrenging van een interne markt voor deze twee sectoren. De Raad en het Parlement namen de nieuwe richtlijnen voor de elektriciteits- en de gasmarkten in juni 2003 aan. Deze richtlijnen proberen deze markten volledig open te stellen voor concurrentie met behoud van hoge normen voor de openbare diensten en de verplichtingen van openbare diensten. De Europese richtlijnen werden omgezet in nationaal recht (jongste wijzigingen zowel voor gas als elektriciteit op 1 juni 2005). Aangezien energie echter een gedeeltelijk geregionaliseerde materie is, moeten ze ook op regionaal niveau worden omgezet. Op Brussels niveau zijn de nog geldende teksten de ordonnanties betreffende de organisatie van de regionale elektriciteitsmarkt (2001) en gasmarkt (2004), waaraan wijzigingen werden aangebracht door de ordonnantie van 14 december 2006 houdende intrekking van de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op een minimumlevering van elektriciteit, alsook de ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik. 48

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 INSTELLING VAN OPENBAAR NUT

JAARVERSLAG 2005 INSTELLING VAN OPENBAAR NUT JAARVERSLAG 2005 INSTELLING VAN OPENBAAR NUT intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT Jaarverslag Intermixt 2005 INHOUDSTAFEL 4 7 8 13 14 16 18 21 22 24 26 29 30 32 35 36 38 40 42 44 47 48 50 53 54 56 59 Boodschap

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 1.0 De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 8 september 2008 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 2.0 Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 10 september 2009 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 september 2011 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Thema-analyse lokale financiën De energiesector

Thema-analyse lokale financiën De energiesector Thema-analyse lokale financiën De energiesector 1. Evoluties in de Belgische energiesector Door de zesde staatshervorming zijn gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven, naast het

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT

intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT JAARVERSLAG INTERMIXT 2004 INHOUDSTAFEL 4 7 8 13 14 17 18 20 23 24 26 29 30 32 34 36 38 40 43 44 46 48 50 52 55 56 58 60 62 65 66 69 70 72 75 76 78 83 Boodschap van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150714-210) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen;

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen; FAQ ALGEMEEN Welke entiteiten zijn bij de operatie betrokken? - de zes financieringsverenigingen (FIV) Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en IKA die als dienstverlenende verenigingen participaties beheren

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 INSTELLING VAN OPENBAAR NUT

JAARVERSLAG 2007 INSTELLING VAN OPENBAAR NUT JAARVERSLAG 2007 INSTELLING VAN OPENBAAR NUT intermixt STICHTING VAN OPENBAAR NUT JAARVERSLAG INTERMIXT 2007 INHOUDSTAFEL 4 7 13 19 20 22 24 27 28 30 32 34 36 39 40 42 44 46 48 50 52 55 56 58 60 63 64

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF...................................................... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPESE ENERGIERECHT EN -BELEID HEEL WAT LEKKERS IN DE EUROPESE PIJPLIJN Bram Delvaux en Tom Vanden

Nadere informatie

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING

PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING PERSBERICHT VAN DE RAAD VOOR DE MEDEDINGING De Raad voor de Mededinging kondigde op vrijdag 4 juli 2003 acht besluiten tot toelating af op voorwaarden die binnen het liberalisatieproces van de gas- en

Nadere informatie

Toespraak van de secretaris-generaal van Intermixt MARTIN VERSCHELDE. Algemene vergadering in Sint-Pieters-Woluwe 19 juni 2008

Toespraak van de secretaris-generaal van Intermixt MARTIN VERSCHELDE. Algemene vergadering in Sint-Pieters-Woluwe 19 juni 2008 Toespraak van de secretaris-generaal van Intermixt MARTIN VERSCHELDE Algemene vergadering in Sint-Pieters-Woluwe 19 juni 2008 Mijnheer de minister van Staat, Mijnheer de burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Woluwe

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/8 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting bij

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 1. Inleiding We wensen met deze nota op een overzichtelijke wijze inzicht te bieden in de samenstelling van het toegelaten inkomen

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING )

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (BRUGEL-BESLISSING ) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20170421-47) Betreffende de modaliteiten voor de voorstelling van de meetgegevens 21 04 2017 Kunstlaan

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/9 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012 Introductie en stand van zaken Atrias Agenda 1. Introductie Atrias 2. Atrias als facilitator: UMIX integratie 3. MIG6 a)historiek MIG b)doelstelling c) Governance d)planning e)scope & Aanpak Introductie

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Voorstel fusie distributienetbeheerders onder Eandis en bijhorende statutenwijziging

Voorstel fusie distributienetbeheerders onder Eandis en bijhorende statutenwijziging NOTA Datum: 19 november 2015 Betreft: Voorstel fusie distributienetbeheerders onder Eandis en bijhorende statutenwijziging 1 Inleiding Het voorstel betreft een fusie van de distributienetbeheerders (DNB

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S. 02.09.1998) Gelet

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring 13 november 2012 Bijgewerkt in juni 2014 E nergie is van vitaal belang in ons leven. Teneinde ons welzijn te garanderen en ten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Persbericht VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in FEBRUARI 2016 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Rationalisering en optimalisering van de gemeentelijke structuren en hun rol in de energievoorziening

Rationalisering en optimalisering van de gemeentelijke structuren en hun rol in de energievoorziening Rationalisering en optimalisering van de gemeentelijke structuren en hun rol in de energievoorziening Inhoud 1. Achtergrond... 1 1.1. De distributienetbeheerders... 1 1.2. De Financieringsverenigingen...

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-BESLISSING-20151030-27) Betreffende de klacht ingediend door mevrouw X tegen de distributienetbeheerder Sibelga

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1

WOORD VOORAF... v. Tom Schoors en Didier Pacquée... 1 WOORD VOORAF........................................................... v HET FEDERALE ENERGIERECHT IN 2009: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen Tom Schoors en Didier Pacquée...........................................

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/7 Notulen van de Algemene Vergadering van 30 oktober 2015 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

1 Inleiding. Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels.

1 Inleiding. Deze beschrijvende nota heeft als doel de argumenten toe te lichten die geleid hebben tot de keuze van voorgestelde verdeelsleutels. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. De (partieel) gesplitste distributienetbeheerders hebben respectievelijk een gedeelte dan wel

Nadere informatie

Voorzitter. Guy WILMART Anderlecht. Ondervoorzitter. Steve HUYGE Koekelberg. Bestuurders. Mustafa AMRANI Brussel.

Voorzitter. Guy WILMART Anderlecht. Ondervoorzitter. Steve HUYGE Koekelberg. Bestuurders. Mustafa AMRANI Brussel. 44 Corporate Governance Raad van bestuur op 01/01/2014 Voorzitter Guy WILMART Anderlecht Ondervoorzitter Steve HUYGE Koekelberg Bestuurders Mustafa AMRANI Brussel Alain BACK Elsene Rachid BARGHOUTI Vorst

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

30 september 2014. Pagina 1 van 8. 5 Toegevoegd bij consultatie van de VREG van 6 november 2015.

30 september 2014. Pagina 1 van 8. 5 Toegevoegd bij consultatie van de VREG van 6 november 2015. De gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders opereren zowel in het Vlaamse als het Waalse Gewest. [De (partieel) gesplitste distributienetbeheerders hebben respectievelijk een gedeelte dan wel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie