NME: Doen is leren en leuk! Vanaf 1 februari dit jaar is het zogenaamde NME project weer van start gegaan PAG. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NME: Doen is leren en leuk! Vanaf 1 februari dit jaar is het zogenaamde NME project weer van start gegaan PAG. 6"

Transcriptie

1 dvrijwilligrskrant Vrijwilligrs Huis aan Huis in d Gmntn Vndam, Pkla n Mntrwold Jaargang 3 Nummr 1 Oplag: xmplarn Humanitas Afdling Vndam, Pkla n Mntrwold. Wrkgrop Thuisadministrati. NME: Don is lrn n luk! PAG. 11 Vanaf 1 fbruari dit jaar is ht zognaamd NME projct wr van start ggaan PAG. 6 HULP! "BRAAND NEUDIG" kom in d kas op 6 april Pag. 2 >>> talntntraining in Vndam groot succs Pag. 8 >>> Als r rgns in d buurt brand uitbrkt, n rnstig aanrijding plaatsvindt of n auto t watr raakt bl j d brandwr (alarmnummr 112). Maar ook als r n ontploffing plaatsvindt, bomn omwaain of dirn in nood rakn bl j d brandwr. D brandwr ropt zijn 'vrijwilligrs' op. Mnsn, di gwoon aan ht wrk zijn. Zij latn mtn alls n idrn achtr als hun pipr gaat, want vanaf dat momnt tlt lttrlijk lk scond. Gvaarlijk? Wi tw brandwrlidn mt admluchtmaskrs op, n brandnd huis binnn zit gaan om kindrn t rddn bwondrt hun mod, maar vraagt zich af of ht gn gkknwrk is. D vrijwillig brandwrman zit dat andrs. Als j wt wat j dot is ht nit gvaarlijk. J mot wtn wannr j wl n wannr j nit n brandnd huis in kunt. D modrn apparatuur n vooral d voortdurnd ofning makn dat j zo winig moglijk gvaar loopt. W hbbn gn bhoft aan lfgozrs. Di brngn j in gvaar. N, j mot altijd j kop rbij houdn. Wtn wat j dot. Dan is ht wrk van d brandwrvrijwilligr bij lang na nit zo gvaarlijk als ht r uit zit. Nit idrn kan ht aan waarin mn zich op vl manirn kan ontplooin. Zowl vrouwn als mannn vanaf 18 jaar, di sportif, gzond n nigszins tchnisch zijn ingstld kunnn hirvoor in aanmrking komn. En mdisch ondrzok bhoort tot d aanstllingsprocdur. Wl gldt als voorwaard dat j nit alln in d avondn n wkndn, maar ook ovrdag bschikbaar mot zijn n dat j j vrij kunt makn van j wrk. J mot dus tostmming vragn aan j wrkgvr om to t kunnn trdn tot d brandwr. Mnsn di wrkzaam zijn in plogndinst zijn ook van hart wlkom om t ragrn. Ht is wl n vrist dat u woont n wrkt binnn n afstand van 1500 mtr van d kazrn aan d Europawg, t Zuidbrok. D inspanning di door n brandwrmns mot wordn glvrd is nit gring. D wklijks training, d bijbhornd studi n als j nmaal brandwacht bnt, d uitruk'. In n mstal zr kort tijd wordt r n topprstati van j vrlangd. Bijna altijd gaat ht om n rac tgn d klok. Mnsn in nood. En... gn situati is htzlfd. Ht is dan ook voor j ign vilighid n di van d andr brandwrlidn, dat w bijzondr strng isn stlln aan d Informati brandwrman of -vrouw. Toch kan vrijwilligr Voor mr inforamti kunt u vontact opnmn bij d brandwr n intrssant hobby zijn, mt dhr. M. Prins, tl. (0598) nl Dot 2013 in mntrwold Pag. 12 >>> MET ONDER MEER: Gmnt Pkla Start mt: Wb in d Wijk pag. 03 Anniqu Panman: mijn scoutingavontuur pag. 08 In Zuidbrok komt n unik musum pag. 14 Bouwbdrijf P.G. Huisman Caravan- n Bootstalling Badwg BS Mdn Tlfoon: Mobil: Pklwrk 4 Niuw Pkla tlfoon Slochtrwg TA Noordbrok (Old) Tl.: fax mobil Niuwbouw Vrbouw Rnovati Ondrhoud Rstaurati Th.Grimm TRAKTOREN EN LANDBOUWWERKTUIGEN Oud vrlaat 5, 9649 JG MUNTENDAM Tlfoon

2 d VrijwilligrsKrant pagina 2 d VrijwilligrsKrant pagina 3 zin, Voln, Horn n ProVn Tijdns Kom in d Kas op 6 april Krkstraat Krkstraat 42b42b 9636 Zuidbrok 9636 AC AC Zuidbrok Postbus Postbus Zuidbrok 9636 ZG ZG Zuidbrok T (0598) T (0598) F (0598) F (0598) E E I I Opningstijdn: Opningstijdn: maandag dondrdag 8:00 16:30 maandag t/mt/m dondrdag vanvan 8:00 tot tot 16:30 vrijdag 8:00 12:00 vrijdag vanvan 8:00 tot tot 12:00 R R U U I I MM T T E E O O MM TTE E in Zuidbrok n Hoogzand-Sappmr PRSBRICHT - Zuidbrok/Hoogzand-Sappmr - Op zatrdag 6 april vindt d 36st diti van Kom in d Kas plaats. In 24 rgio s wordn jong n oud uitgnodigd om n kijkj achtr ht glas van d gron sctor t komn nmn. Mr dan 200 potplantn-, grontn- n snijblomnkwkrs zttn d durn van hun kas opn om bzokrs ovr d glastuinbouw t informrn n t vrrassn. Dz sctor staat bknd als één van d mst innovativ tr wrld. 1. Scrtaris m/v bij d Zonnblom D Zonnblom, afdling Muntndam/Mdn zokt n scrtaris. Bij dz bstuursfuncti zul j j bzighoudn mt ht bhandln van post, ht bijwonn van bstuursvrgadringn ht bijhoudn van ht vrijwilligrsarchif, ht rgln van bstllingn van drukwrk, mdnkn bij ht ontwikkln van niuw blid n ht gvn van richting aan d kors van d vrniging n samnwrkn n ovrlg vorn mt rgiobstuur. Vind j ht luk in n tam t wrkn n its voor d zik mdmns t btkn dan is dit n klus voor jou! 2. Bglidr bij oudrnactivititn WW O O N N E E N N Gzllighid in d kassn van Zuidbrok n wordt dan al bgonnn mt ht vindn van sponsorn di dz dag willn ondrstunn. Er wordt n bgrosappmr Uw blastingz akn zijn bij ons in vrtrou wd handn! WGH1204 Aanpassing A5_FC.indd GH1204 Aanpassing Adv Adv A5_FC.indd 1 1 Tijdns d Kom in d Kas -dag wordt ht publik uitgnodigd om in Zuidbrok n Sappmr d wondr wrld van 10 unik glastuinbouwbdrijvn t rvarn. D kwkrs: Bronsma, Smit Kwkrijn, Dallinga, D Bor, Minardi, Aards, Plogr, Andras Flowrs, Jongman n d Klimroos zttn op zatrdag 6 april a.s. van 10:00 uur tot 16:00 uur voor idrn hun kas durn opn : :37 Voor al uw dirkt n indirkt ADMINISTRATIE- & BELASTINGDESKUNDIGEN wrkzaamhdn op ht gbid Raadhuislaan JB Oud Pkla tl fax van accountancy, blasting advis n ovrig bdrijfsadvisring GRATIS IN LOO P UUR VOOR ST ARTENDE ONDERN EMERS Er zit ook n god blastingadvisur bij u in d buurt, waar u zondr afspraak trcht kunt!! Boomvrzorging Tuinontwrp, aanlg n ondrhoud WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN KOSTENBESPARENDE REPARATIES! Dinstvrlning n kwalitit staan bij ons voorop Wij bschikkn ovr modrn matril n vakkundig prsonl Uw wnsn wordn mt d grootst zorg uitgvord Mlding strfgvalln: (dag n nacht brikbaar) Bart van dr Horst Wddrwg 9, Postbus 10, 9665 ZG Oud Pkla Administrati: Tlfoon: Zokt vrijwilligrs! Fax: tr ondrstuning van gzinnn mt jong kindrn. Transportwg KX Vndam Hrwg AM Mdn tl: mob: ting gmaakt. Er wordt gkkn ho d publicitit vorm t ggvn. Waar advrtrn n wat mag dat kostn? Ook wordt r nagdacht ovr activititn voor d dag zlf. Wlk budgt is r? Wat willn w? Zoals u zit, voor dat d dag zlf r is, zijn r al aardig wat vrijwillig uurtjs in d organisati gstokn. Glukkig don z dit mt vl plzir n hopn z dat ht publik wr kan gnitn van n luk, gzllig n vrrassnd dag. Er kan volop gkkn, gvold, ghoord, grokn n gprofd wordn. Mn kan binnnlopn in Duurzaam n innovatif n z van blomn n plantn of D Ndrlands glastuinbouw is voortdurnd in ontwikkling. D gnitn van vrs asprgs, aardautomatisring, robotisring n bin n radijsjs. Daarnaast staat tchnologi n d bijbhornd gzllighid cntraal: r kan koffi, knnis di voor d Ndrlands th n ranja wordn gdronkn tuinbouwproductibdrijvn n r is liv muzik. D kindrn zijn ontwikkld, zijn wrldwijd zijn ook van hart wlkom; r zijn springkussns n andr vrmaak. toonaangvnd n n blangrijk Ht is dus volop gnitn voor jong n oud. Uitindlijk xportproduct op zich. kan idrn mt n of mrdr vrs productn naar Bovndin loopt dz sctor voorop op ht gbid van huis gaan. Voor mr informati ovr d dlnmnd duurzaamhid. bdrijvn kijk op d wbsit: Gnog rdn om ns n kijkj in n van d Ndrlands kassn t nmn. Kom in d Kas is n van d Vrijwilligrs Nt als bij vl andr vnmntn zijn ook bij d grootst publiksvnmntn van Ndrland. Jaarlijks organisati van Kom in d kas vrijwilligrs blangrijk. trkt ht vnmnt mr dan bzokrs. Zondr hun inzt kan n vnmnt als dit nit plaats vindn. Op d dag zlf makn sommig bdrijvn gbruik van vrijwilligrs. Maar ht mst wrk van d vrijwilligrs zit in ht voor trajct. Al in sptmbr bginnn d rst voorbridingn. Achtr d schrmn Holland Marsh 10a 9663 AV Niuw Pkla Tlfoon: UW UITVAARTWENSEN ONZE ZORG Kom in d Kas wordt moglijk gmaakt door ht Rabobank, Intrpolis, Hagluni, Dutch Produc Association (DPA), Frsh Produc Growrs (FPG) n FloraHolland. al uw camp En ijsbaan in d kas? Kwkrs wordn stds crativr om mnsn in d kas t krijgn. J kunt r n volkstuin hurn, kostbar plantn latn ovrwintrn n natuurlijk d Kom in d kas dag op 6 april bzokn. ns n w w w. h o m - s t a r t. n l d Akkrs JA Muntndam Tl.: Fax: Vrijwilligr bij dmntrnd oudrn van d Lijwikst in Noordbrok Bij d Lijwikst wordt individul activititnbgliding gbodn aan d bwonrs. Idr bwonr kan zlf kizn wat hij of zij wil don n d vrijwilligr gaat dus één op één aan d slag mt d bwonr. Dit kan bijvoorbld zijn n stukj lzn, samn n boodschap don, n ktting makn of in d gronttuin aan d slag. Hb j gduld n kun j god omgaan mt oudrn? D Lijwikst is n prachtig plk om t wrkn! 5. Vrijwilligr in d Hmtuin In d vorm van n vlindr ligt in d Hmtuin n prachtig gvarird kruidn-, blomn- n plantntuin, di bzocht wordt door talrijk vlindrs. Daglijks wordt d tuin ondrhoudn zorgn vrijwilligrs rvoor dat dz ht hl jaar aantrkklijk is voor d bzokrs n als n plaats waar n variëtit aan insctn kan lvn n ovrlvn. Wij vragn hirvoor imand di graag tuinwrkzaamhdn vrricht. Its voor jou? Hft u blangstlling voor één van dz vacaturs? Nmt u vrijblijvnd contact op mt d Vrijwilligrscntral Mntrwold, mw. H. Bumks, tl of loop binnn bij d Vrijwilligrscntral in d Gild aan d Domla Niuwnhuis wg 28 t Muntndam. Voor mr informati kunt u ook kijkn op K J I W E D N I B E W Op zok naar n (niuw) baan? Wij hlpn u mt ht opstlln van n CV n sollicitatibrif op basis van d niuwst inzichtn. Bl ons n vraag naar d moglijkhdn. Wij zijn actif door ghl Ndrland. Als j van wandln houdt, is dit misschin wl its voor j. Novo zokt vrijwilligrs di mt n cliënt willn gaan wandln. Hb jij ht gduld om mt mnsn mt n vrstandlijk bprking om t gaan n gnit jij nt zovl van luk activititn mt hn als zij, én bschik j ovr ht nodig vrantwoordlijkhidsgvol? Novo bidt j luk vrijwilligrswrk n god ondrstuning. mt: rt ta S la k P t n m G MEER DAN 50 JAAR PRAKTIJK BINNEN HANDBEREIK. Contactprsoon: Saskia Dijkhuis, Coördinator Hom Start T: E : 3. Wandlvrijwilligr bij NOVO Luk om t wtn! Mnsn di wtn waar z aan to zijn n wat r van z wordt vrwacht, zijn btr gmotivrd n lvrn mr n btr wrk. Ons bdrijfsspcifik prsonlshandbok, d systmn van prsonlsboordling n ht vorn van functionringsgsprkkn stlln u in staat duidlijk t zijn op dat punt. Voor ht hantrn van ons instrumntarium hoft u nit t hbbn doorglrd n kunt u ht na implmntati gmakklijk zlf tr hand nmn. r w Als vrijwillig bglidr bij d niuw t startn oudrnactivitit bglidt u oudrn bij activititn zoals Oud Hollands splln don, cratif bzig zijn, dia's kijkn of muzik makn. Sommig oudrn hbbn wat xtra aandacht nodig of hbbn andrszins bhoft aan dagbstding om r ns lkkr uit t zijn. Zt u zich graag in voor oudrn n hft u zlf nt zovl plzir bij d activititn als zij, mld u dan voor dit vrijwilligrswrk n wordt lid van ht tam in uw woonplaats. Kijk voor mr informati op Gspcialisrd op ht gbid van prsonlsblid, scholing n loopbaanbgliding in ht middn- n klinbdrijf. Voor Vacatur Top 5 Mntrwold Dhr. Adriaan van Baak van Andrá Flowrs in Zuidbrok gaat nog n stap vrdr. Hij wil op 6 n 7 april n hus ijsbaan latn aanlggn in zijn kas. Mt ht thma sport wil hij dat wknd d mnsn latn gnitn van ht schaatsn in d kas. Ht zou toch gwldig zijn als ons dit lukt. W zokn nog n of mrdr sponsors di ons willn hlpn dit unik vnmnt in d kas t krijgn, aldus Dhr. Van Baak. Dign di zich gropn volt kan contact opnmn mt: andras Flowrs, d akkrs 10 in Zuidbrok / dhr. adriaan van Baak ( ) Wil j lrn omgaan mt n computr of hb j juist hl vl vrstand van computrs. dan ZIJn wij OP ZOk naar JOu. Lijkt ht j luk om aan dit projct m t wrkn? Nm dan nu nog contact mt ons op. Stunpunt Vrijwilligrswrk d Badd Hans Strijbosch coördinator Tlfoon:

3 d VrijwilligrsKrant pagina 4 ErotikshopÊEr oshoppn Wb in d Wijk Holland Marsh 15 Niuw Pkla Wb in d Wijk is ook in 2013 lk vrijdag van uur tot uur in ht Vncompas aanwzig mt Inloopochtndn. In d ruimt van ht Activititnplin, ingang Ontmoting, kan idrn di knnis wil makn mt d computr of n vraag hft waar hulp bij nodig is binnnlopn. Er zijn gn kostn aan vrbondn, d Inloop n d hulp is gratis. RIJWIELHANDEL (29' vanaf 769,00) Mooi klurn, duits dglijkhid. Ondrdln di aan bod komn tijdns d cursus zijn: ho wrkt n computr, programma s n vnstrs, hardwar n softwar, tkstvrwrkn n bwrkn, bibliothkn, mappn n bstandn, intrnt, n n vilig gbruik van d PC. Als j last hbt van strss, dan kan hirovr pratn jou misschin hlpn inzicht gvn om jouw problm its mr t accptrn. Door d cursus krijgn d dlnmrs inzicht in d wrking n ht gbruik van d computr. D kostn voor 10 lssn, inclusif n cursusbok zijn 10,-. D cursus wordt op dinsdagochtnd van tot uur ggvn in dorpshuis Bijlvld in Wildrvank n op wonsdagochtnd van tot uur in d Mridiaan in Vndam. Evn voorstlln D Workshop Picasa bstaat uit 3 lssn, van 2 uur pr ls, Intrntbankirn n Blasting formulir downloadn is idr één ls van 1 ½ tot 2 uur Ook voor rprati ondrhoud van uw ATB/racfits kunt u bij ons trcht. Informati A mrkn (puch radius plus) Wij ruiln nog stds in op niuw fitsn. Ondrhoud/rparati/fitsplan/advis/haal n brngsrvic. Psychosocial hulpvrlning Omgaan mt pstn Vrlisvrwrking Psychotrauma E.F.T. (drukpuntmassag) Nazorg van d ngativ moti. Dz moti ontstaat als n gdacht gkoppld is aan n problm of gburtnis n n vrstoring in d lichaamsnrgi vroorzaakt. Onvrwrkt gburtnissn zttn zich vast in ht lichaam n d nrgi wordt gblokkrd. Dit kan allrli klachtn tot gvolg hbbn. Door EFT is ht moglijk om d ngativ moti op t lossn zodat oud pijn n vrdrit vrdwijnt n d nrgi wr kan gaan stromn. Hirdoor ontstaat r ruimt n zul j mrkn dat j mr ontspanning n zlfvrtrouwn rvaart. Dit laatst is blangrijk als j bijvoorbld vrogr bnt gpst of nu gpst wordt. Dit alls vindt plaats ondr dskundig bgliding. Hirbij krijgt ht problm all aandacht n wordt d moti losgkoppld van d gburtnis. Door dit samn mt n door d cliënt samngstld zinntj t vrwoordn komn motis vrij. Hirna wordt rust n ruimt rvarn. Enkl jarn gldn kwam ik zlf mt dz mthod in aanraking. Ik zag n rvor dat ik daarm nit alln mijn angstn maar ook allrli andr lichamlijk klachtn kon aanpakkn. Dit gburd door invlod uit t ofnn op ht ondrbwust. Dz is altijd actif, dag n nacht. Ht ondrbwust rglt al onz lichaamsfunctis automatisch zondr dat w na hovn dnkn. Door als ht war mijn ondrbwust t hrprogrammrn hb ik nu gn last mr van mijn klachtn n rvaar ik mindr strss n spanning. En mooi bijkomstighid is dat ik n whiplash had n hirvan bn gnzn door dz mthod. EFT is gschikt voor idrn, di d ign klachtn wil aanpakkn, zondr indloos t pratn of mdicijnn t gbruikn. Wil j mr informati? Nm dan grust contact mt mij op. Tl of pr mail: hubrts.nt of kijk op Uitgav maart UUR maandag-zatrdag uur. : W U E I N zondag uur. Zondr d inzt van vrijwilligrs zoudn vl activititn nit gburn, trwijl z toch rg blangrijk zijn. Klin dingn di voor jou zo hl normaal lijkn, zijn voor n andr hl spciaal. Gwoon in d stad n kop koffi drinkn of samn boodschappn don. D klachtn variërn van ovrgwicht, pstn, vrdrit, angst, buikpijn, hoofdpijn, hartkloppingn, bklmming, slaplooshid, knoop in d maag tot strss. Ik zi tussn d afsprakn door dat cliëntn zlf mt EFT aan d slag gaan. Zij bokn snllr rsultaat. Ht is ook nit its waar j in mot glovn, j hoft ht alln maar t don n j zit dat ht wrkt. Zlf gbruik ik ht naast andr intrvntis zoals Gstalt, om d cliënt t bglidn. Hubrts Nazorgadvis >>VOORWOORD<< ELKE ZONDAG Wil jij its btknn voor andrn? Ik bn Btsi Hubrts, psychosociaal thraput. Ik hb in d daglijks praktijk vl knnis n rvaring door EFT to t passn op d mst uitnlopnd problmn di mnsn in hun lvn tgn komn. Wagnborgn - Groningn Vndam - Winschotn n kom op afspraak bij u thuis. Vrijwilligrstam Wb in d Wijk Vndam Bndn Oostrdip Vndam - Tl: D strss zal its vrmindrn, maar pratn alln lost problmn nit op. Waarschijnlijk kn j ht wl: n naar gvol dat komt n gaat zondr dat j r mt j gzond vrstand control ovr hbt. J wordt inns znuwachtig, bang, j krijgt hartkloppingn, n naar gvol in j buik, borst, kl of j volt inns booshid opkomn di nit bij d situati past. D control lijkt vrdwnn. Vl mnsn dnkn dan dat mdicijnn hun klachtn kunnn oplossn. Maar nits is mindr waar. EFT staat voor Emotional Frdom Tchniqus, waarbij op drukpuntn van d mridiann (nrgibann in ons lichaam) gklopt wordt. EFT is n krachtig n ffctiv mthod di zich richt op ht dirct oplossn Wrkgbid: Voor mr informati of opgvn hirvoor: Jantina Hoving tl.: / of pr -mail: Elctrisch fitsn vanaf 1299,00 n kortdurnd n ffctiv mthod om vrij t komn van klachtn, ngativ gdachtn n motis. Ook wordt d cursus Knnismakn n omgaan mt d computr aangbodn. Dz cursus, gorganisrd door vrijwilligrs van ht projct Wb in d Wijk n ondrstund door Compan, is n groot succs. Opgav is nog stds moglijk, d cursus wordt aangbodn zolang r vraag naar is. Daarnaast gvn w rglmatig d gratis workshops Fotobwrkn mt Picasa n Intrntbankirn. En één kr pr jaar is r d workshop Blastingformulir downloadn n Digid cod aanvragn. Collcti Ghost 2013 atb vanaf 399,00 EFT: EEN EMOTIONELE SCHOONMAAK VOOR UW LEVEN Lijkt alls t vl of bn jij ovrdrvn bang? Maak jij j tvl zorgn of vol jij j nzaam? Sluit jij j af omdat jij nit d straat op durft, gpst wordt of moit hbt om voor jzlf op t komn? Ervaar jij allrli vag klachtn? Vanzlfsprknd wil jij j god voln om lk dag d dingn t kunnn don di jij wilt don. Jij wilt gnitn, maar ho do jij dat? Ik kan jou hirbij hlpn. Ht adrs is: Jan Salwaplin 3, Vndam. Er zijn laptops aanwzig n u kunt ook uw ign laptop mnmn. Spciaalzaak in rotisch artikln. Lingri, Fashion, Wllnss, Toys (spltjs) d VrijwilligrsKrant pagina 5 Compan Vndam/Summrfun organisrt n High Ta voor all bzokrs van ht oudrnwrk n activititnplin in hun gbouw, d lokaln Chr. basisschool t Haimst in Vndam krijgn n niuw klurtj, ht clubgbouw van Hobbysoos A12 in Niuw Pkla krijgt n complt faclift n in Noordbrok wil mn n bordr crërn rondom Zorgbordrij d R. Rinkshrd. Dit zijn maar n paar voorbldn van d in totaal aangmld klussn di aanstaand 15 n 16 maart in hl Ndrland zulln wordn uitgvord in ht kadr van NLDot Ook in d gmntn Vndam, Pkla n Mntrwold zal mn d handn inn slaan om dz grootst vrijwilligrsacti van Ndrland wr tot n groot succs t makn. Dit jaar zal GEOPEND VAN Mr wtn? Voor informati ovr vrijwilligrswrk in Vndam, Muntndam n Pkla: bl mt (0598) of kijk op NIEUW! NU OOK VOORZIEN VAN EEN PINAUTOMAAT : rs jus d orang tap zlf uw v vrsr kan nit T N PINAUTOMAA VOORZIEN VA r kopj koffi drink n lkk fitafl aan d Coop-kof Krkstraat 55 t MUNTENDAM Vrijwilligrswrk, its voor u? Stunpunt Vrijwilligrswrk Compan Jan Salwaplin 3, 9641 LN Vndam, Bij ht Stunpunt Vrijwilligrswrk kunt u op dinsdag n dondrdag tussn n binnnlopn. U kunt ook blln op (0598) of n mailtj sturn naar companvndam.nl Stunpunt Maatschapplijk Stags D Vrijwilligrscntral Domla Niuwnhuiswg 28 Tl.: d rdacti Ht Stunpunt Maatschapplijk Stags is alln op afspraak t bzokn, of pr -mail D vacaturs vrijwilligrswrk/mas staan op: Auto- Motorrijschool HR Rmmrswg EV Finstrwold Stunpunt Vrijwilligrswrk d Badd Raadhuislaan 41, 9665 JA Oud Pkla t: (0597) f: (0597) : AJ Muntndam Natuurlijk zult u in dz diti van d Vrijwilligrskrant vl informati vindn ovr dit projct n hoplijk bwgt ht u om samn mt ruim andr vrijwilligrs actif t zijn voor uw mdmns. Wij wnsn all vrijwilligrs alvast vl plzir n succs tijdns d NLDot dagn! Jan Salwaplin 3, 9641 LN Vndam Nm vrijblijvnd contact op mt d Vrijwilligrscntral! Vrijwilligrswrk luk om t don! ht Oranj Fonds voor d 9 kr hl Ndrland motivrn om d handn uit d mouwn t stkn bij maatschapplijk organisatis. Jong n oud blvn hiraan vl plzir n kunnn daarm its voor n andr btknn. Ht stunpunt is alln op afspraak t bzokn, Hans Strijbosch coördinator, tl D Badd bidt wlzijnswrk in Pkla: jugd- n jongrnwrk, maatschapplijk wrk, oudrnwrk n putrsplzaalwrk. T: E: Enmalig pr niuw lrling. Vind u n godkopr? Wij kunnn ht antwoord garandrn: NEE!

4 d VrijwilligrsKrant pagina 6 d VrijwilligrsKrant pagina 7 nm: don is lrn n luk! VEILIG EN VERTROUWD DOOR HEEL EUROPA NAAR DE MOOISTE BESTEMMINGEN. ONZE DAGTOCHTEN MunTndaM - Vanaf 1 fbruari dit jaar is ht zognaamd NME projct wr van start ggaan. NME is ondrdl van Stichting Mntrhm n vrzorgt natuur- n miliuducati voor basisscholn in opdracht van d gmntn Bllingwdd, Mntrwold, Oldambt, Pkla, Stadskanaal, Vndam n Vlagtwdd. Daarnaast lvrt NME d Hmtuin n bijdrag aan natuur- n miliuducati voor bzokrs van D Hmtuin. Kuknhof, Liss Za. 13 n Wo. 17 april ,50 incl. ntr Mga Piratn Fstijn Borgr Za. 20 april ,00 incl. ntr Wij garandrn u d bst kwalitit voor d laagst vast busprijs in onz rgio. Libll Zomrwkn Almr 13 t/m 19 mi ,50 incl. ntr Hbt u n bdrijfsuitj, n schoolrisj of wilt u n dagj rgns andrs hn? Zwart Markt Bvrwijk Wij bidn u d bst kwalitit voor d bst prijs. 2 maart / 20 april / 1 juni 20 juli / 14 sptmbr 2 novmbr ,50 incl. ntr Walibi Wo. 31 juli n 21 augustus ,50 incl. ntr Lill D grootst rommlmarkt van Europa Za. 7 sptmbr ,50 Hoofd, hart n handn NME d Hmtuin wordt glid door Quirin Buurk n Elly Drok, tw vast mdwrkrs. Daarnaast zijn r divrs vrijwilligrs bij btrokkn. Ht kantoor is ghuisvst in d Hmtuin in Muntndam, waar ook divrs activititn plaatsvindn. Andr locatis van NME d Hmtuin zijn: d Ennmaborg in Midwolda, d kindrbordrij in Winschotn n ht Pagdal in Stadskanaal. Ook vindn vl activititn plaats in d schoolomgving. Van 1 fbruari tot 1 dcmbr wordn zo n kindrn gprikkld door vrschillnd ducativ activititn di n brop don op hoofd, hart n handn. Quirin: Kindrn kunnn zich bwust wordn door allrli luk, nvoudig opdrachtn n profjs zlf uit t vorn n t rvarn. Doordat d kindrn hir vl plzir aan blvn, blijft d matri btr hangn. Contact: Oostrstraat PJ Tr Apl Tlfoon: of Tlfoon: ONTWERP AANLEG ONDERHOUD Grafisch vormgving Mailingn Drukwrk Ovrijssllaan HS Vndam Tlfoon: NME is n intgraal ondrdl van ht omgvingsondrwijs voor all kindrn in Oost- Groningn n vrtrkt vanuit d dirct lfomgving van kindrn. NME is laagdrmplig, vakovrstijgnd n rvaringsgricht n sluit aan bij maatschapplijk thma s. NME is opgzt vanuit passi, vakknnis n profssionalitit n stimulrt bwustwording door vrwondring n crativitit. NME garandrt all lrlingn van Oost-Groningn idr jaar n rijk rvaring in d natuur zodat kindrn zich actif inzttn voor hun ign lfomgving. onzkr of dit projct volgnd jaar n vrvolg op d niuw gnrati. krijgt, maar w blijvn natuurlijk optimistisch, aldus Quirin. Voor informati ovr dit projct kunt u Tlfoon: mail: Tandartsnpraktijk Stationsstraat Tandartsnpraktijk Stationsstraat t Schmda bidt zorg variërnd van rgulir tandhlkundig bhandlingn tot ht plaatsn van gbitsprothsn. Voor afsprakn, inlichtingn n vragn kunt u contact opnmn mt of mt ons cntral afspraknburau op ht gratis nummr Mt school dd ik al n aantal projctn n most zlf nog 24 uur makn. Ht was nit moilijk om n stagplk t vindn want via d stagmarkt bgin oktobr op school, hbt ik hir informati ovr vrzamld. Zlf vindt z dat maatschapplijk stag j d kans gft om na t dnkn ovr vrijwilligrswrk n ovr wat j latr wilt gaan don. Z vindt dat j Profssionl bgliding bij borstvoding Prnatal voorlichting n avondn voor modrs Vrhuur n vrkoop van borstkolvn...uw mondzorg is onz zorg! nog n b b Wij h oor niuw v ruimt tiëntn! pa contact opnmn mt: Hmtuin & Natuurpark Tussn D Vnn Niuwwg AD Muntndam Contactprsoon: Quirin Buurk n Elly Drok Tl: (ma t/m do van 8.30 tot 17.00u) Fax: mail: Sandra Rolfs nthousiast ovr haar maatschapplijk stag! VndaM - Canan Akcora is stagiair Sociaal Culturl Wrk bij Compan in Vndam. Tgnovr haar zit d 14-jarig Sandra Rolfs. Sandra woont in Vndam n is lrling van d Winklr Prins. Z mot 30 uur maatschapplijk stag don. Aan Canan vrtlt z ovr haar rvaringn. DTP wrkzaamhdn Wbsits Visi D ractis van zowl d kindrn als ook d lrkrachtn zijn zr positif. W haddn laatst n jongn mt ADHD. Gaandwg d morgn vrandrd hij n zag j hm gconcntrrd bzig n cht gnitn. Zijn juf had hm nog nit rdr op dz manir mgmaakt n was daarvan zr ondr d indruk. Of als j n kind hoort zggn dat hij of zij Duurzaam handln dit nog lukr vindt dan n schoolrisj dan Ht bhoud van d aard is n basisbhoft Bid dams zijn volldig ovrtuigd v/d wt j waar j ht voor dot, zgt Quirin. Elly: n daarom is ht van lvnsblang dat jong positiv uitwrking van Natuur,- n Miliu Ik bn ht hir hlmaal m ns n hoop mnsn wordn opglid tot duurzaam Educati. Door all bzuinighdn is ht nog mijn knnis nog lang t mogn ovrbrngn U kunt ook bokn bij: Hilda Stutvot, Raadhuiswg 1 Oud Pkla Bldbwrking handlnd burgrs. Dit kan wordn brikt door hn via rsthands rvaringn mt al hun zintuign aan t zttn tot vrwondring, rspct n rflcti. Mdwrkstr Elly Drok, woonachtig in Vlrvn is al sinds 1998 vrbondn mt d Hmtuin wlk ton wrd gcoördinrd door Stichting Mobil mt als dol mnsn zondr wrk n plk t kunnn bidn. Via d vrijwilligrsbank bn ik dstijds mt dit prachtig wrk in aanraking gkomn n hb ik al vl ups n downs mgmaakt in d loop dr tijd. W warn ton bst vooruitstrvnd op ht gbid van miliubhrsing,its wat nit dirct wrd bgrpn door d omgving, zgt Elly. Tgnwoordig zijn mnsn zich glukkig stds mr bwust v/h fit dat w zuinig motn zijn op d natuur. W hbbn d wrld pr slot van rkning in bruikln, vult collga Quirin aan. Tl: mot wtn wat vrijwilligrswrk inhoudt n stag glrd. Haar takn zijn hl vrschildat ht blangrijk is. lnd, mnsn ophaln van hun kamr n wr trugbrngn, hlpn tijdns d bingo of Sandra dot haar stag bij Huiz Sint Francis- filmactivitit, kniprtjs bakkn, koffi/th cus in Vndam n hft ook nog in oktobr inschnkn n n praatj makn. gholpn bij d grizltocht van Summrfun. Z vindt ht rg luk n blangrijk om n D omgang mt oudr mnsn bvalt haar maatschapplijk stag t don want z lrt hl god. Z wordt bglid door n activihirdoor ht wrk dat z latr graag wil don titnbglidstr n d andr vrijwilligrs. btr knnn. En krijgt zo t makn mt acti- Mt vragn kan z altijd bij z trcht. Ook vititn di z nog nit knd. Z hft tijdns haar mntor hlpt haar. haar MaS glrd ho z mot omgaan mt oudrn n wat r voor dz grop allmaal Inmiddls hft Sandra haar stag-urn gorganisrd wordt. gmaakt, maar als r nog activititn zijn Erdr durfd z nit zovl initiativn t waarbij z kan hlpn dan komt z graag. Z nmn, maar nu juist wl. Dat hft z op vindt ht r namlijk rg luk. Hlpn bij Summrfun was ook gzllig omdat z ht fijn vindt om mt kindrn t wrkn. Z wil latr naar d Pabo of Vrplgkund studrn. Tot slot vrtld z nog ovr n grappig situati di z hft mgmaakt. Er was n dmnt vrouw di lk kr tijdns d bingo zgt: Ik kan d cijfrs nit mr zin, maar vorig wk nog wl! Dat zgt z dus al vijf jaar lang. VrijWilligrs: BdanKT! zondr julli inzt zoudn w ht nit rddn!! vanbrstyn: n mooi thatr in hartj zijn binnn ht Cultuur- n Congrscntrum Vndam mt voorstllingn waar vl zoudn dat nooit alln kunnn. Dat kan bzokrs van komn gnitn. alln omdat w bschikkn ovr n gwldig tam van vrijwilligrs. Dz grop gaat vanbrstyn bschikt ovr n klin tam d laatst jarn n stds grotr n mr van profssionals om ht cultuur- n con- blangrijk rol spln. grscntrum mt d zr uitnlopnd Zo ontmot u onz vrijwillig hostn di u bij activititn daarin t latn draain: tonl, binnnkomst van ht thatr wlkom htn, concrtn, muzik, cabart, maar ook lzin- d wg wijzn n uw vragn bantwoordn. gn, congrssn, volksunivrsitit, d koopavondconcrtn, burzn n ga zo maar door. Sinds kort trft u ook nkln van hn aan achtr d thatrkassa tijdns d opningsdat alls stlt hog isn aan d organisati: urn ovrdag. En wist u dat d programmall ziln wordn bijgzt om alls god t ring n bgliding van ht Filmhuis bijna latn vrlopn. D mnsn di wrkzaam ghl op d schoudrs rust van n aantal bvlogn vrijwilligrs? En aantal mnsn is vanaf ht prill bgin, bijna tin jaar gldn vrijwilligr bij vanbrstyn n wij hopn dat z nog zkr tin jaar blijvn. Vrijwilligrs: bdankt!! Gint Vnma PR/Markting vanbrstyn Vndam

5 d VrijwilligrsKrant pagina 8 d VrijwilligrsKrant pagina 9 TalnTnTraining in Vndam groot succs Do m n zok n luk vrijwilligrsklus op NLdot! PRSBRICHT - Ndrland gaat massaal klussn op vrijdag 15 n zatrdag 16 maart. Dan organisrt ht Oranj Fonds wr NLdot. Tw dagn staat ons land hlmaal in ht tkn van vrijwilligrswrk. Vrijwilligrs zijn immrs ht kloppnd hart van vl social initiativn. Ht Oranj Fonds laat daarom mt NLdot zin ho blangrijk activ burgrs voor d samnlving zijn. Daarnaast draagt NLdot bij aan n god imago van ht vrijwilligrswrk. Ook laat NLdot zin ho luk vrijwilligrswrk kan zijn. Op d sit van NLdot staan mr dan 8000 klussn aangmld! Dit norm aantal btknt dat hondrd duizndn vrijwilligrs ovral in ht land gaan hlpn bij o.a. ht opknappn van d buurt of straat, ht clubgbouw n bij uitstapjs. Vrtgnwoordigrs van lokal bsturn stkn handn uit d mouwn n ldn van d koninklijk famili latn zich ook nit onbtuigd. D Prins van Oranj n Prinss Máxima zijn immrs bschrmpaar van ht Oranj Fonds. anniqu Panman: mijn scoutingavontuur Mooi basis voor d tokomst! VndaM - O, maar j krijgt hir nit voor btaald? En vraag di j soms van oudrs krijgt. N, ik krijg r nit voor btaald, ht is allmaal vrijwillig. Anniqu Panman is 18 jaar oud n zit officil 6 jaar bij Scouting Vndam. J wordt bsmt mt ht virus, mijn brortj n mijn vadr zittn r ook bij. Ik ging vaak m op zatrdagochtnd, hlpn bij d Bvrs. D Bvrs is d jongst spltak. Ik mocht d kindrn ondrstunn bij n activitit, uitlg gvn n activititn zlf uitvorn. Ik was ton nog maar 11 jaar oud. Omdat ik zlf nit bij n grop zat n alln maar liding was, wrd ik tijdns n wkndj van d Scouts uitgnodigd om m t don. Dit jaar zijn r ook wr klussn aangmld in Vndam, Wildrvank, Borgrcompagni, Oud Pkla n Niuw Pkla. Nog nit all klussn/organisatis hbbn voldond vrijwilligrs n wachtn mt smart op uw aanmlding. U kunt alln aan d slag gaan, maar ht is ook gzllig dat t don mt famili, vrindn of collga s. Mt lkaar hlpn n zorgn dat d klus gklaard wordt. En vooral blangrijk tijdns NLdot, dat idrn aan ht ind van d dag mt n tvrdn gvol huiswaarts krt. NLdot brngt immrs mnsn samn n slaan samn d handn inn om r n hl mooi n zinvoll dag van t makn. D organisatis zijn dan ook maar wat blij mt uw komst, dat staat als n paal bovn watr!! Informati Aanmldn n informati ovr NLdot op d sit of bij Bijka Scholtns, Stunpunt Vrijwilligrswrk Compan, of Hans Strijbosch, Stunpunt Vrijwilligrswrk d Badd, Ik wrd mtn luk opgnomn n vrvolgns idr vrijdagavond aanwzig in ht clubgbouw. Ton ik 15 wrd vloog ik ovr naar d Rowan Shrpa s, ondrtussn nog stds actif liding gvn bij d Bvrs. D sfr n gzllighid di r hangt binnn ht lidingtam is gwldig. D voorprt van n opkomst of n kamp is wl nt zo luk als d opkomst zlf. Cratif bzig zijn n kindrn n luk n activ ochtnd bzorgn, daar gaat ht om bij scouting. In sptmbr 2012 bn ik wr ovrgvlogn naar d Stam n naar d Wlpn. D Stam is d grop van 18 jaar n oudr. Aan d Wlpn gf ik liding, wl n pittig grop jongns om liding aan t gvn maar ondanks dat, vind ik ht ontzttnd luk. VndaM - Ik bn al jarn wrkloos, hirdoor hb ik zo n mindrwaardighidscomplx gkrgn dat ik bijna nit naar d Talntntraining durfd t komn. Ik bn zo blij dat ik toch ggaan bn, want nu pas kom ik rachtr dat ik nit alln bn n dat r mnsn naar mijn vrhaal willn luistrn. Ik kan nit wachtn tot ht wr wonsdag is. Zomaar n willkurig opmrking van één van d dlnmrs van d Talntntraining. Tijdns dz training gaan vrijwilligrs van ht ntwrkcafé, mt ondrstuning van Compan, aan d slag om, op n laagdrmplig gzllig manir, mnsn in hun ign kracht t zttn. Idrn is wlkom; van 18 tot 99, wl of gn baan, mt of zondr kindrn, allnstaand of gtrouwd, ht maakt nit uit. In zs wklijks bijnkomstn hbbn mnsn d ruimt om lkaar, maar vooral zichzlf t lrn knnn n t ontwikkln. Idr dlnmr hft zijn ign dol waar hij aan wil wrkn. Dat kan bijvoorbld W hbbn n gvarird programma, van ht bouwn n knopn mt houtn paln, vuur makn n klimmn n klautrn tot n ducativ opkomst, spurtocht n vrvn. W zijn n jong lidingtam n motn alls zlf don, maar di uitdaging is juist luk! Bij scouting hb ik mij god vrdr kunnn ontwikkln n ht is n god basis gwst voor mijn tokomst, want na d zomr ga ik Vrijtijdsmanagmnt studrn. Klinkt scouting j als muzik in d orn? W zijn altijd op zok naar niuw ldn n liding (vrijwilligrs). Kom grust n krtj kijkn op ons iland of bzok onz wbsit; zijn ht opkrikkn van j zlfvrtrouwn, j talntn (hr)ontdkkn, gzondr lvn, of gwoon vn n stuntj in d rug. Ht is magisch om t zin ho mnsn vanaf d rst minuut hun dipst gvolns n wnsn op tafl durvn t lggn n lkaar n hart ondr d rim stkn mt raad n daad. Idr mns dot dit vanuit zijn ign knnis n lvnsrvaring. Er wordt af n to n traantj wggpinkt, maar vooral vl glachn. D rst grop is nt mt succs afgrond n r zijn vrindschappn voor ht lvn gslotn. D twd grop is nt van start ggaan. En niuw grop, niuw talntn, n rst stap richting n niuw tokomst. Informati Voor mr informati ovr (dlnam aan) d talntntraining kunt u trcht bij Evlin Korf, Buurtwrkr Compan , companvndam.nl 1. Vrijwilligrs summrfun Zomrvakanti, 6 wkn, actif, sportif, cratif, kindrn, jongrn, oudr(s), zon, zand, watr, film, bingo, binnn, buitn, klimmn, boogschitn, vossnjacht, knutsln, sjoln, spurtocht, judo, kano, karat, biljartn, zandkastln, vissn n nog vl mr. Ht Funtam van Compan is bgonnn mt ht invulln van ht programma voor Bij d uitvoring van all activititn hbbn zij hulp nodig van vrijwilligrs, maar is Summrfun ook gschikt voor n (maatschapplijk) stag. Hb j tijd in d zomrvakanti, vind j ht luk om mt kindrn t wrkn, bn j n btj cratif n sportif n hl sociaal? Laat dan van j horn! 2. Vrzorgrs Knaagdirncntrum Ht Knaagdirncntrum Aa&Hunz zokt vrijwilligrs voor ht vrzorgn van allrli soortn knaagdirn di in d opvang ondrdak hbbn gvondn. Hlaas komn r ook dirn binnn in slcht conditi. Mooi aan dit vrijwiligrswrk is dat d dirn na n hrstlpriod wr n baasj vindn. Wrkzaamhdn zijn o.a. ht schoonmakn van d dirnvrblijvn, ht vorn van dirn n vachtvrzorging. J gaat wrkn in n gzllig afwisslnd tam. Dus j bnt nit bang voor viz handn, j hbt fling mt knaagdirn, j durft klantn aan t niuw Pkla - Woonzorgcntrum Clockstd, sinds 2005 ondrdl van Oostrlngt, is gbouwd in Er wonn 40 oudrn n r zijn 2 plkkn voor kortdurnd opnam. D komnd jarn zal r d.m.v. niuwbouw facilititn wordn gcrërd wlk gricht zijn op d vrplging. Als aanloop naar d tokomst zijn w bgonnn mt d zognaamd huiskamrprojctn, aldus Annk Akkrman. Zij is wlzijnsvrzorgstr/activititnbglidstr n wrkt daarvoor samn mt n hcht tam van vrijwilligrs. Zij zijn n aanvulling op d zorg di vrlnd wordt door d bropskrachtn, zij vrhogn ht wlzijn van onz bwonrs n cliëntn. Dz vrijwilligrs zijn dus onmisbaar, aldus Annk. Huiskamrprojct Naarmat j oudr wordt vrhoogd d kans op vrnzaming. Door zikt, n handicap of ovrlijdn v/d partnr sluipt ht gvaar dat oudrn in n isolmnt grakn. Vooral d huislijk gzllighid van vrogr wordt gmist. Juist daarom zijn wij dit projct gstart, zgt Annk. Door samn mt d bwonrs koffi t drinkn, Biljartn Maandag t/m dondrdagmiddag 13:00 17:00 uur in d Snikk Bridgn Maandagmorgn 09:30 12:00 uur in d Snikk Schildrs club mt Palt n Pnsl Maandagochtnd 9:00 11:30 uur in d Snikk Contact: Hrma Scholt / Sjoln Dinsdagmiddag 14:00 16:30 uur in d Snikk Vacatur Top 4 Vndam sprkn, j bnt lrgirig n j hbt n groot hart voor dirn. Dan is dit luk vrijwilligrswrk voor jouw! Dz vacatur is ook gschikt voor n maatschapplijk stag. Gymnastik Dinsdagmorgn 9:00 11:00 uur in d Snikk 3. Vrijwillig(st)r voor Huiz st. Franciscus Ht Stunpunt zokt voor Huiz St. Franciscus vrijwilligrs voor d dinsdagmiddag n d wonsdagochtnd. Op dinsdagmiddag assistr j d andr vrijwilligrs bij n activitit voor d bwonrs di varirt van knutsln tot zingn of splltjs don. Op d wonsdagochtnd drinkn d bwonrs mt lkaar n kopj koffi/th tijdns d wklijks koffiochtnd. Wrkzaamhdn zijn o.a. zaal klaarzttn, cliëntn haln n brngn, koffi schnkn, praatj makn mt cliëntn n opruimn. Bn j in ht bzit van god social vaardighdn n nit bang om d handn uit d mouwn t stkn. J bnadrt d dolgrop (oudrn) op rspctvoll wijz, rvaring is mooi, maar gn vrist, j bnt cratif, sociaal n rprsntatif dan is dit n luk klus! Dus ragr snl! 4. Vrijwilligrs vrplghuis mandr Ht stunpunt zokt voor ht vrplghuis Mandr vrijwilligrs di willn hlpn bij d warm maaltijd tussn d middag n s avonds bij d broodmaaltijd. Mt mr gzllighid n saamhorighid tijdns d maaltijdn wil t pratn, t ontbijtn of n maaltijd t nuttign komt di gzllighid trug. Dit is voor d bwonrs van onschatbar waard. Zij makn wr dl uit van d samnlving. Mld j aan Ht vrijwilligrstam bstaat momntl uit zo n 15 prsonn. Vooral voor in ht wknd zokn w xtra vrijwilligrs di tussn n uur willn hlpn bij d warm maaltijdn, koffirond n activititn. Uitraard hoort daar ook ht opruimn n afwassn bij, nt als bij n cht huishoudn, lacht Annk. W zokn volwassn mnsn (M/V) mt lvnsrvaring, oog voor hygiën n rspct voor oudrn. Mnsn di zich gropn voln, kunnn contact opnmn mt: woonzorgcntrum Clockstd Mvr. Annk Akkrman Prunuslaan CW Niuw Pkla Tl Mobil: Contact: Antj Kort / Wim van Huvln, Volksdansn Maandagmiddag n wonsdagavond Maandagmiddag van 14:00 15:00 in d Snikk Wonsdagavond van 19:30 21:00 in d Snikk Tvns kan r om d 14 dagn op dinsdagavond gdanst wordn ht vrplghuis d sfr vrhogn. Maar vooral is ht luk om mt lkaar t tn aan n mooi gdkt tafl, n hlpnd hand t bidn n ht aansprkpunt voor d cliëntn t zijn. En op d afdling rvalidati is ht avonds altijd gzllig mt n kopj koffi n wordn r gzlschapssplltjs gspld. Nit d hl avond, maar gwoon vn n uurtj om d avond t brkn. Bnt u sociaal vaardig, hft u affinitit mt d cliëntn van ht vrplghuis, kunt u god luistrn n bnt u btrouwbaar, nm dan contact op mt ht stunpunt voor n rst knnismaking. Informati Hb j blangstlling voor één van dz vacaturs! Nm dan vrijblijvnd contact op mt ht Stunpunt Vrijwilligrswrk Vndam, Jan Salwaplin 3 in Vndam. tl of stuur n -mail naar nl. Voor mr informati kun j ook kijkn op WoonzorgcnTrum clockstd zokt VrijWilligrs intrviw mt Vrijwilligstr Yvonn Bondragr D 55-jarig Yvonn Bondragr uit Niuw Pkla is nu ruim 4 jaar als vrijwilligrstr actif bij Woonzorgcntrum D Clockstd in Niuw Pkla. Vanwg haar zikt MS zocht z dstijds naar n manir om zichzlf nuttig t kunnn makn. Yvonn: Ik trok d stout schonn aan n bn bij D Clockstd naar binnn glopn n gvraagd of z mij kondn gbruikn. En gsprk mt vrijwilligrscoördinator Annk Akkrman volgd n al vrij snl wrd ik in ht vrijwilligrstam opgnomn. Op d vraag wat haar motivati is om dit wrk t don zgt zij: Wij wordn als vrijwilligrs door d vast mdwrkrs norm gwaardrd, w zijn n hcht tam n hbbn hl vl lol samn. Bovndin, als j zit dat d oudrn straln van dankbaarhid dan wt j waar j ht allmaal voor dot. Yvonn wrkt inmiddls zlf ook niuw vrijwilligrs in. In ht bgin bn ik nog wl n btj strng misschin maar dat is nkl omdat ht n vrantwoordlijk job is, aldus Yvonn. Ht is blangrijk dat r rspct, vrtrouwlijkhid n zwijgplicht wordt ghantrd door d vrijwilligrs. Yvonn hoopt zich nog hl wat jarn t kunnn inzttn voor D Clockstd. Op dit momnt is Yvonn druk mt n hus winkltj in ht woonzorgcntrum. Hir kunnn d bwonrs allrli daglijks n klin lux productn kopn. Hirdoor hovn z nit mr standaard n brop op andrn don. Ht gft z n stukj zlfstandighid trug, n dat is van onschatbar waard, zgt Yvonn. Activititn lijst d Snikk Handwrkn Wonsdagmiddag 13:30 15:30 uur in d Snikk Oudrn tpunt Wonsdagmiddag 12:00 13:00 uur in d Snikk Wijktpunt 2 vrijdag van d maandag 17:00 18:30 uur in d Snikk Fitsclub Wonsdagmiddag 13:30 tot ongvr 16:00 vanaf d Snikk Klavrjassn voor oudrn Dondrdagmiddag 13:30 16:30 uur in d Snikk Ontmotingsmiddag Dondrdagmiddag 13:30 15:30 uur in d Snikk Yvonn Bondragr Annk Akkrman t Trfhoukj Maandag, wonsdag n vrijdagochtnd 10:00 12:00 AZC Dinsdag n dondrdagochtnd Intgrati AZC in Ndrlands cultuur 09:30 11:30 Dz pagina is md moglijk gmaakt in samnwrking mt D g mnt VnD am Dz pagina is md moglijk gmaakt in samnwrking mt D g mnt p kla Vndam Pkla

6 Multiclan Autototaalsrvic Ht kan! hupn? Of mr spirn n mindr vt? J komt strakkr in j vl t zittn mt lktrotrai- Makklijk cntimtrs Stvig afvalln? Alln cntimtrs vrlizn op j vrlizn, hupn? Of mr spirn n mindr vt? J komt prcis waar strakkr in j vl t zittn mt lktrotraining van jij dat wilt. ning van Bailin. En wtnschapplijk ontwikkld j spirn gricht gtraind. W hlpn ook mt mthod uit Scandinavië. prsoonlijk vodingsadvizn, bwging n moti- Bailin. En wtnschapplijk ontwikkld mthod Stvig afvalln? Alln cntimtrs vrlizn op j uit Scandinavië. Trwijl j ontspannn ligt, wordn hupn? Of mr spirn n mindr vt? J komt strakkr in j vl t zittn mt lktrotraining van Bailin. En wtnschapplijk ontwikkld mthod Ondrhoudsburt vanaf 75, Vrdstin band al vanaf 48,50 p/s inclusif montag vati. Bailin is d snlst groind figuurstudio van Trwijl j ontspannn ligt,door wordn j spirn Ndrland. Voor vrouwn, vrouwn. Volggricht ons j spirn gricht gtraind. W hlpn ook mt gtraind. W hlpn ook mt prsoonlijk vodingsprogramma n wij garandrn succs! prsoonlijk vodingsadvizn, bwging n motiadvizn, bwging n motivati. Bailin is d snlst vati. Bailin is d snlst groind figuurstudio van groind figuurstudio van Ndrland. Ndrland. Voor vrouwn, door vrouwn. Volg ons Voor vrouwn, door vrouwn. Volg ons programma programma n wij garandrn succs! n wij garandrn succs! Ontdk ht ghim uit Scandinavië n bok n gratis profbhandling! uit Scandinavië. Trwijl j ontspannn ligt, wordn Ondrhoud n rparatis aan all mrkn, ook laswrk n hrstl van klin schads. Bij ons bnt u aan ht juist adrs voor btaalbaar n btrouwbaar ondrhoud. d VrijwilligrsKrant pagina 11 Stvig afvalln? Alln cntimtrs vrlizn op j Stvig afvalln? Alln cntimtrs vrlizn op j j spirn gricht gtraind. W hlpn ook mt hupn? Of mr spirn n mindr vt? J komt prsoonlijk vodingsadvizn, bwging n moti- strakkr in j vl t zittn mt lktrotraining van vati. Bailin is d snlst groind figuurstudio van Bailin. En wtnschapplijk ontwikkld mthod Ndrland. Voor vrouwn, door vrouwn. Volg ons uit Scandinavië. Trwijl j ontspannn ligt, wordn programma n wij garandrn succs! Hoofdstraat 21 Oostwold (Oldambt) Tlfoon: Koffi * Bd & Brakfast * Ptit Cart * Arrangmntn Ontdk ht ghim uit Scandinavië n bok n gratis profbhandling! t twd dl van ht showbizzp d Antilln d zon op. Andrn huis als di w in Colorado foto gdaan. FOTO: AMP MISSIE n afspraak. Bl of mail Susan voor n afspraak. BAILINE SCHEEMDA BAILINE SCHEEMDA BAILINE SCHEEMDA Colofon D VrijwilligrsKrant is n uitgav van Uitgvrij d Drf. Nits uit dz uitgav mag wordn vrvlvoudigd n/of opnbaar wordn gmaakt, op wlk wijz dan ook, zondr voorafgaand schriftlijk tostmming van Uitgvrij d Drf. Gratis bandnspanning control Wissln zomr/ wintrbandn n opslag Aan d informati in d VrijwilligrsKrant kunnn gn rchtn wordn ontlnd n Uitgvrij d Drf nmt gn vrantwoordlijkhid voor d consquntis van ht gbruik van d gbodn informati. APK Rmmn Distributi Uitlaat Bandn Vrlichting Gn lang wachttijdn n op afspraak ook s avonds opn. Rdactiadrs: Klin Vnn 10, 9649 GL Muntndam Op wrkdagn brikbaar van 9.00 uur tot uur Mt dz advrtnti 5% factuurkorting op uw ondrhoudsburt of rparati. Rdacti: Extrwg 2 D, Schmda, Tlfoon: Intrnt: Acquisiti: To d Haan m.m.v Gmnt Vndam n Pkla, Stunpuntn Vrijwilligrswrk Vndam n Pkla n Vrijwilligrscntral Mntrwold Janny Tppr, To d Haan Vormgving n wbsit: Richard Bijlholt Oplag: xmplarn Vrschijning: 4x pr jaar Druk: Drukkrij Hokstra-Boom Emmloord Vrspriding: Santibri Vrspridingsburau Ik vol m mr politiagnt dan Ho praat oudr ik mt mijn Gropstraining tinr? Voor oudrs van tinrs Voor mr informati ovr locatis n data van ht Positif Pdagogisch Opvodprogramma (Tripl P), ga naar of bl mt lkrhulp ( ). facbook.com/lkrgroningn Kijk voor opvodtips op * Elkr bidt ook gropstrainingn aan oudrs van kindrn 2-12 jaar. Jugd- n opvodhulp Gwondn door x winklcntrum har Oplost n hij vrog chtgnot Dnni n paar dagn voor ht blangrijk match hun zoon Sjonni t latn haln. Aan di opglgd kizrsnd dankt Johan, volgns mijn NSE -collga s, D vraag w wrd door ht BC-pro 76,2 procn dat d vad JE ZIET MEER MET EEN GELEIDEHOND. GIRO Humanitas afdling Vndam, Pkla n Mntrwold wrkgrop Thuisadministrati. Humanitas is n landlijk vrniging di zich tn dol stlt om door middl van ht vrrichtn van maatschapplijk dinstvrlning n bijdrag t lvrn aan d opbouw van d samnlving. D vrniging is n vrijwilligrsorganisati di ondrvrdld is in afdlingn waarvan d ldn n vrijwilligrs wrkzaam zijn in vrschillnd wrkgropn. Eén van d wrkgropn is d Thuisadministrati waarvan d vrijwilligrs d inwonrs (cliëntn) van Vndam, Pkla n Mntrwold hlpn di op d n of andr manir in financiël problmn zijn graakt. Dz mnsn wordn mstal door maatschapplijk hulpvrlningsorganisatis, gmnts n door bkndn doorvrwzn naar d wrkgrop Thuisadministrati. D rdn van doorvrwijzing is dat d profssionl hulpvrlnr nit d bschikking hft ovr d tijd di nodig is om dz mnsn individul in d thuissituati t bglidn. wordn gwaardrd. Er wordt n zkr mat van dskundighid gvraagd. Humanitas vrzorgt cursussn om d dskundighid t vrgrotn n organisrt maandlijks rlvant thma-avondn. Zoals bij lk vrijwilligrsorganisati is r bhoft aan mr vrijwilligrs omdat nrzijds ht aantal hulpvragn tonmt n andrzijds omdat vrijwilligrs om divrs rdnn na vrloop van tijd ht vrijwilligrswrk stopzttn. Dit kunnn d vrijwilligrs van Humanitas wl. D vrijwilligr zorgt rvoor dat d financiël administrati op ord komt n dat d rst noodzaklijk maatrgln wordn gtroffn zoals bijvoorbld ht btaln van d vast lastn. Humanitas afdling Vndam, Pkla n Mntrwold zokt vrijwilligrs di in staat zijn om mnsn t hlpn mt ht op ord krijgn van hun financiël administrati n di brid zijn hirvoor nkl urn pr maand bschikbaar t stlln. Ht uitgangspunt is dat mn na vrloop van tijd zlfstandig zijn/ haar financiën kan organisrn n bhrn. Ht aantal mnsn dat financil in d problmn komt nmt to, daarom wordt r mr n brop gdaan op d hulp van Humanitas. Informati Voor mr informati kunt u trcht bij d wbsit van Humanitas afdling Vndam, Pkla n Mntrwold n /of : Ina Wi Tlfoon: D vrijwilligrs van d Thuisadministrati don wrkzaamhdn di Dz uitgav is gdrukt op papir gmaakt van grcycld matriaal. Ht intrnational, onafhanklijk FSC-kurmrk vrzkrt dat grondstoffn voor hout- n papirproductn afkomstig zijn uit vrantwoord bhrd bossn, mt all aandacht voor d mnsn di van ht bos afhanklijk zijn. Positif Opvodn GRATIS Vanaf grop 8* Ovrdag, ondr schooltijd of in d avondurn Bij u in d buurt mt rport hij ht gh ni n d n Grtj. T stondn t maakt w Knokk, w mn n ho gn naar d d BN rs h O N S TW L E IJ KEN. OBST A K Bl of mail Susan voor n afspraak. Ontdk ht ghim uit Scandinavië Bl of mail Susan voor n bok n gratis profbhandling! uitgrknd tíjdns ht WK Votbal in juni... úitgrknd! D vraag waarvoor Rafal mot kizn, wrd door ht publik bantwoord in ht BC-programma NFA. Maar lifst 76,2 procnt van d bvolking vond dat d vadr gwoon bij d bvalling aanwzig most zijn: zo n blangrijk tornooi of nit. Wat ik nit wist, is dat hij zo n problm op zijn ghl ign wijz oplost. Voor vragn n-of opmrkingn kunt u mt bovnstaand tlfoonnummr contact opnmn. Bglidn van zorgintnsiv jongrn. Ondrstuning bij oa: ADHD ADD PDD-NOS ODD Asprgr Bordrlin Zorghotl d Vnkoloniën bstaat in sptmbr 2013 al wr 5 jaar! Gdurnd dz 5 jaar zijn vl cliëntn na hun onz cliëntn op n aangnam manir bzig d ziknhuisopnam n rvalidatipriod vanuit ons dag door t komn mt inspraak ovr d invulling. hotl, zr tvrdn wr naar huis ggaan. Moglijkhdn voor nit- bwonrs om hir aan dl t nmn hbbn wij natuurlijk ook. Onz dolgrop bstaat ook uit prsonn di door mantlzorgrs volldig vrzorgd wordn n di Informati ldrs ondrgbracht motn wordn omdat d Voor mr informati vrwijzn wij graag naar onz hulpvrlnr bijvoorbld mt vakanti gaat. Pr- wbsit of via Tlfoonnummr mannt bwoning is ook moglijk. In totaal hbbn staan w u graag t woord. wij 15 kamrs tr bschikking n r wordt inmiddls gwrkt aan n uitbriding mt 4 appartmntn. W zijn klinschalig n bidn profssionl zorg op maat in n huislijk sfr. In ht hotl is ook n brassri ondr gbracht, waar idrn wlkom is! Voor mr informati: Hoofdwg AG Schildwold Ink-Kizr.nl Voor n klin Tussndoortj van d kaart tot n mt n bufft voor gropn kunt u bij ons trcht. Via onz dagbstding voor sniorn houdn w 7 dagn pr wk ZORG:

7 d VrijwilligrsKrant pagina 12 d VrijwilligrsKrant pagina 13 nl dot 2013 in mntrwold, VrijWillig HulP THuis PROBLEMEN MET WONEN? ADMINISTRATIE EEN CHAOS? SOMBER? REGIE KWIJT? MunTndaM - Op 15 n 16 maart wordn wr d landlijk NL Dot dagn gorganisrd. Ook Mntrwold dot wr m. Op d sit zijn al klussn t vindn waar mnsn op in kunnn schrijvn. D sit is tvns bschikbaar voor ht mldn van klussn door organisatis maar ook voor ht vindn van n luk klus als j zlf m wilt don! D Vrijwilligrscntral is bschikbaar voor hulp n advis. Do r wat aan mt woonondrstuning aan huis van Zinn! Zinn ondrstunt mnsn aan huis in Groningn, Drnth n Frisland. Bl voor aanmlding of mr informati mt Zinn, ht tlfoonnummr is zoals n flink tuin of opruimklus. Ali Duin, vrijwillig hulp coördinator zgt van d VHD: W blijvn wrkn volgns dzlfd wrkwijz; w gaan rst op bzok om t kijkn of d aanvraag in aanmrking komt voor vrijwillig hulp, w gaan bijvoorbld gn klussn door vrijwilligrs latn uitvorn waar in fit Dit jaar zulln w gn grot NL Dot pro- n bdrijf bij zou motn komn. jctn coördinrn maar zttn w in op d klinschalig hulp bij mnsn thuis. aldus Enmaal togknd dan zal in ht kadr van Suz Elvld van d Vrijwilligrscntral. D NL Dot d hulp wl gratis zijn. Bnt of knt hulp di r cht to dot, n tuintj voor u n oudr di wl n n kr hulp kan imand op ord brngn of n boodschap gbruikn voor n klus waar u rg tgnop zit, mld u aan voor n NL Dot vrijwilligr, don, nom ht maar op. Hulpvragn di vaak bij d Vrijwillig Hulp- dat kan bijvoorbld ook n wthoudr of d dinst binnnkomn maar in ht kadr van NL burgmstr zijn, ho luk als di mt j m Dot mogn dat ook wat grotr klussn zijn, op boodschap gaat! lacht Ali. Dit jaar wordt r in Mntrwold gkozn voor xtra aandacht voor prsoonlijk dinstvrlning, hulp dirct bij mnsn thuis n ht vrijwilligrswrk bij oudrnactivititn als d dagopvang in Muntndam n d Lijkwikst in Noordbrok. Kijk voor mr informati ovr ons aanbod op TEGELTOKO Op rstantn tot wl 60 % korting Wandtgltjs 15x15 In vl klurn, idaal om m t mozaikn! Tgls Vlorvrwarming Tglzttn Natuurstn Schrp prijzn door ign import D niuwst trnds Groot assortimnt CBW Erknd Vl voorradig Exprt advis Vanaf 0,79/ st Wandtgls 25x44 Strakk mat witt wandtgl. Topkwalitit Nu slchts 14,99/ m2 Vlortgl Stin Gold 30x60. Topkwalitit. Doorgbakkn n vorstvast. Licht big klur mt natuurlijk ruw opprvlak Nu slchts 15,-/ m2 Ook als u zlf actif wilt mhlpn kunt u zich mldn of kijk op d wbsit van NL Dot voor nog mr klussn. Informati Informati kunt u vragn bij d Vrijwilligrscntral Mntrwold tl d zonnblom afdling muntndam-mdn Kan HT gld ook maar n Kr uitgvn MunTndaM - Gld is bijna altijd n schaars god. D laatst jarn rvarn wij dat wat wij voor onz gastn willn don nit alls altijd financil haalbaar is. Mt schaars middln motn w cratif omgaan n dat is soms bst moilijk. door d inzt van vrijwilligrs ht wlzijn t bvordrn van n hulp t bidn aan langdurig lichamlijk zikn, lichamlijk ghandicaptn n lichamlijk hulpbhovnd oudrn - vooral dignn ondr hn di drign t vrnzamn. Bovndin is daarbij ht ondrhoudn van god contact mt hun naastn n blangrijk aandachtspunt. vrniging uit t dragn. Om d indjs aan lkaar t kunnn knopn wordt r van onz vrijwilligrs vaak vl gvraagd om: - m t don mt d landlijk vrkoop van Zonnblomlotn - dl t nmn aan marktn of bradriën - dlnmn aan d jaarlijks zwrfvuilacti - n nu d vrkoop van graniums Ht mag ook wl ns gzgd wordn dat d National Vrniging gn subsidi vanuit Dn Haag krijgt n wij nit van d Gmnt Ndrland hft Zonnblom vrijwilli- Mntrwold. grs in ons land. In totaal hft d Zonnblom ongvr 145 rgional afdlingn n 1400 Ho is ht d laatst jarn financil ggaan bij plaatslijk afdlingn, waarvan Muntndam- d Muntndam-Mdn? Enkl voorbldn Mdn r één van is. willn wij u nit onthoudn: - ht aantal ondrstunnd ldn hbbn Dolstlling van d vrniging: wij drastisch zin afnmn D Vrniging stlt zich tn dol; mt nam - aankloppn bij d middnstandrs in ht Liv inwonrs van Muntndam n Mdn, dorp? Dat dot bijna idr vrniging n door inzt van onz vrijwilligrs makn zij ht als middnstandr mot j dan vaak n moglijk dat wij aan d gstld dolstlling kunnn voldon. vrkopn. Zo staan r voor d dolgrop in bid dorpn Wat staat j dan t don als plaatslijk vrni- nkl luk activititn in 2013 op ht proging? Mt andr woordn ho kom j aan d gramma, zoals ondr andr n bingomidbnodigd uro s om d afdling t runnn. dag op 8 maart n n bzok aan Aqua Zoo Glukkig hbbn wij nog n rdlijk aantal in Luwardn op 16 mi. vrijwilligrs di tijd n nrgi willn stkn Ingzondn door:harry Niuwnhuis om bovn gnomd dolstlling van d Gropstraining Positif opvodn van start in Vndam PRSBRICHT & Ralistisch houtimitati tgls D mooist natuurstnlooks Ralistisch houtimitati tgls D mooist tgls, altijd voor d laagst prijs! Assn Drontn Niuwlusn Niuwlusn Rollcat Muntndam Ralistisch houtimitati tgls VndaM - Elkr d spcialist in jugd- n opvodhulp in d provinci Groningn start in ht voorjaar van 2013 n gropstraining positif opvodn in Vndam. Dz training is bdold voor oudrs mt kindrn in d lftijd 2-12 jaar. D training is gricht op ht bvordrn van d comptntis n ht zlfvrtrouwn van oudrs. dn wr luk t makn. Zomaar n aantal uitsprakn waarin oudrs zich hrknnn: D kindrn willn nit luistrn, ik mot alls tin kr hrhaln. Alln als ik schruw ragrn z nog Ik vol m mr n politiagnt dan oudr Idr ochtnd mot ik n vldslag lvrn om mijn kindrn om half ngn op school t krijgn Voor wi? D training is bdold voor oudrs (kindrn Mijn zoon vraagt voortdurnd ngativ aandacht n als hij zijn zin nit krijgt ra2-12 jaar) di ht opvodn lastig vindn n grt hij mt ongloflijk driftbuin op zok zijn naar n middl om ht opvo- Ik do snl boodschappn als mijn dochtr naar school is, want mt n krijsnd kind bij d kassa.. Data n lokati Volgn zsm op d wbsit van lkr: Aanmlding n informati: Bij Elkr: (gratis) of via Kostn: r zijn gn kostn vrbondn aan dz training.

8 d VrijwilligrsKrant pagina 14 KOM IN DE KAS in zuidbrok KomT n unik musum Z atrdag in Sappmr, Harn 6 April 2013 ZuIdBROk - Ht voormalig stationsgbouw t Zuidbrok is sinds 2002 in handn van d stichting Noord-Ndrlands Trin & Tram Musum. D stichting gaat in ht voormalig stationsgbouw, dat in 2000 nog mt sloop wrd bdrigd, n noordlijk spoorwgmusum inrichtn. Ht NNTTM is n 100% vrijwilligrsorganisati mt naast ht stichtingsbstuur - ook bstaand uit vrijwilligrs - divrs wrkgropn. Er is n EEE- grop (d wrkgrop Expositi, Educati, Evnmntn) di mt nam zorgt voor d organisati van alls wat r straks in ht musum t zin is; n TDgrop (Tchnisch Dinst of 'bouwgrop') di nu n straks zorgt voor ht ondrhoud aan ht gbouw n r bstaat n Collctiwrkgrop. Dz grop bhrt d collcti n zorgt voor ht archif. Niuw voor n aantal vrijwilligrs wordt straks d praktijk om tijdns d opningstijdstippn (mt nam wknds) dinst t gaan don in ht musum zlf. Bij torburt bijvoorbld als rondlidr of als rcptimdwrkr. In idr gval als nthousiast vrijwilligr di ht d bzokrs vooral naar d zin willn makn! n Zuidbrok En gzllig dagj kijkn, gnitn n shoppn. DE KASDEUREN ZIJN OPEN VAN TOT UUR: HaRn Rinhart Orchidën, Wstrvn 16 WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN? - rondlidingn - div. vrkooppuntn - springkussns - klurwdstrijd - koffi, th & ranjacornr - plantnstukjs makn - n nog vl mr... SaPPMR Smit Kwkrijn, Sipwg 4 Kwkrij d Klimroos, D Vosholn 8 Graniumkwkrij, E. d Bor, Noordbrokstrstraat 29 Aardbinkwkrij Minardi, Rijkswg Oost 137 Jongman Boomkwkrij, Borgrcompagnistrstraat 29 Door aan d acti NLdot m t don hoopt ht NNTTM d bovnvrdiping t kunnn schildrn n structurl niuw vrijwilligrs t vrwlkomn. Mt nam dus voor klusgrop, want alhowl d stichting 45 vrijwilligrs hft, is r voor drglijk klusactivititn maar n bprkt aantal mnsn bschikbaar. Extra vrijwilligrsdag op 16 maart: NLdot Op zatrdag 16 maart organisrt d stichting n xtra vrijwilligrsdag, in ht tkn van NLdot. D stichting probrt di dag d bovnvrdiping (di in d tokomst als multifunctionl ruimt door divrs organisatis gbruikt kan wordn) t schildrn. Niuw vrijwilligrs n andr gïntrssrdn kunnn di dag vrijblijvnd ht station bzokn n d vordringn van d rstaurati bkijkn. En uitraard mag u ons hlpn. U bnt van hart wlkom tussn n uur. Ht bzokadrs is Stationsstraat 5 in Zuidbrok. D stichting hoopt nog mr vrijwilligrs t kunnn wrvn, bijvoorbld ook op voor d bmanning van d rcpti. Hft u W willn graag opn blangstlling, nmt u dan contact op mt Op dit momnt zijn w nog nit zovr d stichting via om opn t gaan. Daarvoor mot nog vl wrk vrzt wordn. Mt nam d Ht musum wordt gvstigd in ht voorafwrking vraagt hl vl tijd n inzt malig stationsgbouw t Zuidbrok. van d bprkt grop vrijwilligrs van d Dit gbouw datrt van 1865 n is ht tchnisch dinst. oudst station van d provinci Groningn. ZuIdBROk Aardbinkwkrij Dallinga, D Akkrs 1a Radijskwkr Plogr, D Akkrs 4 Cactuskwkrij Bronsma, D Akkrs 9 Andras Flowrs, D Akkrs 10 Aards orchidn, D Akkrs 23 Voor mr informati: Succsvoll afsluiting projct Vrstrking Vrijwilligrswrk Vndam Niuw album van Hans van Lir & th Sidkicks 'Blus and mor than blus nu vrkrijgbaar bij Ituns n Bol.com Bndn Oostrdip JA Vndam T (0598) E MEE maakt mdon moglijk Mijn zoontj van 8 is gk op basktbal, maar hij zit in n rolstol. Is r n club waar hij m kan don? (vadr van n zoontj mt n lichamlijk bprking) Ê THUIS THUIS Kijk voor mr informati n onz actul vacaturs op 24 MEE Groningn hlpt mnsn mt n bprking n hun omgving om wr grip op hun lvn t krijgn. Of ht nu gaat om vragn op ht gbid van opvoding n ontwikkling, lrn n wrkn, rglgving n gldzakn of samnlvn n wonn, u kunt altijd bij MEE Groningn trcht. Onz dinstvrlning is laagdrmplig, onafhanklijk n gratis. U hft gn doorvrwijzing nodig. Ê Ê DÊ bstê baanê Ê voorê jou! Ê 24 THUIS 24 VndaM - Op dinsdagmiddag 29 januari 2013 vond d ind- n xprtis t dln. D coördinator van ht stunpunt Vrijwilprsntati plaats van ht projct Vrstrking Vrijwilligrswrk ligrswrk van Compan zal d gmaakt afsprakn bwakn. Vndam. Tot slot van d middag wrd aan all bzokrs ht indvrslag Ondr ht tozind oog van ca 60 gnodigdn vanuit vrschillnd van ht projct uitgrikt n hft d wthoudr Klaas Stnhuis organisatis in Vndam n hun vrijwilligrs, mdwrkrs van d mt n druk op d knop d digital social kaart, gkoppld aan gmnt Vndam n mdwrkrs van Compan hbbn d d wbsit van ht Stunpunt Vrijwilligrswrk in wrking gstld. vrijwillig n profssionl zorgorganisatis hun plan van aanpak gprsntrd voor ht wrkn mt vrijwilligrs. U kunt ht vindn op: In dz plannn voor 2013 n vrdr hbbn z aanggvn zich in t willn zttn voor ht partnrschap mt collga organisatis om d ontwikklingn in d samnlving ht hoofd t kunnn bidn. Concrt rsultaat is o.a. d ondrling afsprakn di gmaakt zijn om rglmatig mt lkaar om tafl t gaan zittn d VrijwilligrsKrant pagina 15 - C O L U M N - Consulnt Saskia Bijlholt vrtlt aan d hand van vrhaln van cliëntn ovr haar wrk bij MEE Groningn. En rustig dag? Vandaag hb ik qua afsprakn n rustig wrkdag. Gnog tijd ovr om rapportags t schrijvn, -mails t bantwoordn n allrli tlfoontjs af t handln. Dnk ik. Vanochtnd hb ik rst n afspraak mt John. Di komt langs in ht Vncompasgbouw in Vndam, onz niuw wrkplk voor cliëntn uit Mntrwold, Pkla n Vndam. John hft fibromyalgi n hij is zwakbgaafd. Hij is op zok naar wrk. Zijn vorig baan is hij andrhalf jaar gldn kwijtgraakt. Zijn baas kon nit bgrijpn dat hij op momntn zovl pijn hft n zo vrmoid is dat hij zich soms mindr in kan zttn of zlfs priods nit kan wrkn. Hlaas lukt ht John nit om gschikt wrk t vindn n hij wil daarom graag hulp van MEE Groningn. Vrijwilligrswrk als opstapj In ons gsprk advisr ik John om als opstapj naar niuw btaald wrk op zok t gaan naar vrijwilligrswrk. Mt vrijwilligrswrk laat hij zin dat hij graag wil wrkn, komt hij wr in n wrkritm n lrt hij btr inschattn wat hij wl n nit kan qua blastbaarhid. Moglijk komt John zo ook in contact mt mnsn di n gschikt btaald baan voor hm wtn. John gft to dat d opti van vrijwilligrswrk nit in hm was opgkomn. Hij zit ht als n kans di hij mt bid handn wil aangrijpn. W gaan daarom samn op zok naar vrijwilligrswrk. W makn daarbij gbruik van d vacaturbank van ht Stunpunt Vrijwilligrswrk Vndam van Compan. Ondrtussn houdn w natuurlijk allbi onz ogn n orn opn om btaald wrk voor John t vindn. In acti tgn bslaglgging Na dz afspraak word ik gbld door n andr cliënt van m. Hij hft brivn ontvangn van n durwaardr, waarin z aangvn bslag t zulln lggn op zijn inbodl. Ik mot dus maar rst zorgn dat ik hirin actis ondrnm n ga daarom zijn budgtbhrdr blln om d bslaglgging t voorkomn. Dan morgn maar wr vrdr mt d ovrig plannn di ik voor vandaag had. Mr informati? Kijk op dochtr van 16 wil graag gaan sportn, maar z hft PDD-NOS. W zokn n maatj di mt haar m wil gaan. Onz (modr van n dochtr mt autism) Bl , mail of bzok onz wbsit: MEE maakt mdon moglijk

9 Jij zokt n uitdaging? Wij zokn mdwrkrs di d uitdaging aangaan. Vstiging Vndam (Gjaltmastadion) Langlgt 16a (op afspraak) t Abiant. Dat komt god. uitzndgrop Abiant Uitzndgrop, gwoon god Do maar gwoon. Di krt is Abiant Uitzndgrop op ht lijf gschrvn. In Oost-Groningn is Abiant actif mt vstigingn in Vndam, Schmda n Stadskanaal. Er is dus altijd n vstiging in d buurt. Abiant Uitzndgrop bidt wrk in d tchnik, producti n divrs andr branchs. Abiant lvrt btrokkn n vakkundig prsonl. Donrs waarop j kunt vrtrouwn n waarvan j wt: dat komt god. Daglijks zijn ruim 1500 uitzndmdwrkrs voor Abiant aan ht wrk. Abiant is zr rvarn in ht zorgvuldig slctrn van god prsonl. Bdrijvn kunnn op flxibl basis mdwrkrs van Abiant inhurn. Abiant is n prsonl dinstvrlnr di all facttn van ht uitzndn, dtachrn n payrolln van prsonl aanbidt. Uitzndwrk bij Abiant is hl afwisslnd. Er wordt srius naar mdwrkrs gluistrd, n r wordn rlijk, concrt afsprakn gmaakt. D sfr is gmodlijk n informl. En nit onblangrijk; uitzndmdwrkrs ontvangn n god bloning volgns d cao. Wat ons knmrkt is d informl wrksfr. Dat bgint al bij binnnkomst op kantoor. W nmn d tijd voor n knnismakingsgsprk. Wij vorn cht n gsprk om r achtr t komn wat w voor lkaar kunnn don. In Vndam is sinds kort n xtra moglijkhid om af t sprkn. Elk wonsdag om d 14 dagn (in d vn wkn) n op afspraak in ht Gjaltmastadion van SC Vndam van tot uur. Mr wtn? Op d wbsit staat all informati ovr Abiant Uitzndgrop n d actul vacaturs. Vstiging Schmda Stationsstraat 8 T Vstiging Stadskanaal Tinngitr 91 T Vstiging Vndam (Gjaltmastadion) Langlgt 16a (op afspraak) T Vol j thuis op n vlor van Dskundig advis Grot showroom Vl uit voorraad lvrbaar Schrp prijzn Gratis bzorging Natuurstn n sanitair Oudwg CG Siddburn tlfoon: OP MAANDAG GEOPEND! Ma. t/m do uur vrijdag uur zatrdag uur

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG Musum van d Twintigst Euw - Hoorn JAARVERSLAG 2013 1 Gwldig, hlmaal supr, n fst dr hrknning Hrknbaar. J jugd komt hlmaal trug. Mooi tntoonstllingn! Wat is ht luk hir, voor oudrn vl hrinnringn n voor jongrn

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? PAG. 8 www.devrijwilligerskrant.nl

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? PAG. 8 www.devrijwilligerskrant.nl [WT]OF NLdot postrs A0-ALmr.indd 1 07-01-14 14:47 dvrijwilligrskrant vrijwillig kok gzocht voor 't lgr PAG. 2 Huis aan Huis in d Gmnt Hoogzand-Sappmr jaargang 1 Nummr 2 oplag: 20.000 xmplarn op zok naar

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie