ONTWIKKELING IN UITVOERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELING IN UITVOERING"

Transcriptie

1 INDIVIDUEEL ONTWIKKELTRAJECT ONTWIKKELING IN UITVOERING Naam: Michelle de Jong Studentnummer: Inlevercode: EH_HRM3OWPD1 0

2 Inhoudsopgave 1. Nulmeting beginsituatie en leerdoelen 2 2. Inleiding 5 3. Beginsituatie en aanleiding cliënt Situatieschets Aanleiding Doel Onderzoeksvraag Instrumenten Eerste loopbaangesprek cliënt Tweede loopbaangesprek cliënt Onderbouwing context, beleving & gedrag Loopbaancirkel 11 5.Plan van aanpak Theoretische onderbouwing Leerthema Identiteit en Persoonlijkheid Metaforen van Inkson Ontwikkelplan Instrumenten ontwikkeltraject cliënt Resultaten Contactmomenten mail naar aanleiding eerste gesprek mail verzoek maken tests mail situatie beschrijven Conclusie a.d.h.v. verdere gesprekken Beginsituatie en aanleiding cliënt Situatieschets Aanleiding Doel Onderzoeksvraag Instrumenten Individueel loopbaanbegeleidingstraject cliënt Eerste loopbaangesprek cliënt Tweede loopbaangesprek cliënt Onderbouwing context, beleving & gedrag Loopbaancirkel Plan van aanpak Theoretische onderbouwing Leerthema Planning & besluitvorming Metaforen van Inkson Ontwikkelplan Instrumenten ontwikkeltraject cliënt Resultaten Contactmomenten Conclusies a.d.h.v. verdere gesprekken Bibliografie Reflectie Eigen oordeel over theorieën Mijn rol Ontwikkeling leerdoelen Wat heb ik geleerd? Bijlagen Uitslag testen cliënt Contract: cliënt Uitslag studiekeuzetest cliënt

3 1. Nulmeting en leerdoelen Het blok Ontwikkelen vind ik het interessantste en leukste blok van de opleiding. Ontwikkeling actief bij jezelf en bij andere aansturen vind ik een heel mooi iets. Wat mij vooral aanspreekt bij de opdrachten die vanuit de opleiding hebben gekregen is dat je aan het einde van de opdracht echt iets teweeg hebt gebracht bij jezelf of bij een ander. Het heeft direct resultaat en het helpt mensen om iets te gaan ondernemen. Zo hebben we in het tweede jaar een training moeten ontwikkelen voor een bepaalde doelgroep. Mijn doelgroep was een groep van 6 Iranese ingenieurs die een hoogopgeleid zijn en de Nederlandse taalcursus hebben afgerond maar nu moeite ondervinden om een baan te vinden. Ik merkte al vrij snel dat ik het leuk vond om verschillende methodes op te zoeken om een zo goed mogelijk ontwikkelplan op te stellen voor deze doelgroep. Je moet je echt in gaan leven in een ander en dat spreekt mij zelf heel erg aan. Je hebt hier kennis gemaakt met het overbrengen van kennis op anderen en het opstellen van een ontwikkelplan. Met de loopbaanmethodiek waar we dit blok mee zijn gestart heb ik nog geen ervaring. de gesprekken die we moeten voeren aan de hand van sleutelvragen is een nieuw onderdeel waar ik nog niet mee in aanraking ben geweest. Ook de loopbaancirkel en leerthema s zijn nieuw voor mij. Het doorlopen van een individueel loopbaantraject is iets wat ik nog niet heb gedaan en ben benieuwd hoe dit gaat lopen. In de Performance opdracht heb ik met de sleutelvragen al een loopbaangesprek gevoerd en ik merkte dat dit een fijne methode is om mee te werken. Je moet proberen om echt goed door te vragen en de vraag achter de vraag proberen los te krijgen. Dit is niet gemakkelijk maar door goed te luisteren en in te leven in de persoon krijg je meestal al veel informatie. Hieronder een aantal voorbeelden van ervaringen van vorige jaren op het gebied van ontwikkelen: De lessen waarbij we zelf aan de slag zijn gegaan met de verschillende testen die er zijn op het gebied van persoonlijkheid, capaciteiten en beroepskeuze vond ik ook erg leerzaam. Je ging zelf aan de slag met deze testen waardoor een goed inzicht krijgt in jezelf als persoon. Dit is dus ook een goed middel om te zetten bij een ontwikkeltraject. Je ziet dat het gebruik van testen een toegevoegde en belangrijke waarde kan hebben bij het opstellen van een ontwikkeltraject. Mijn eigen ervaring met ontwikkelen is dat er vanuit de opleiding heel erg bewust wordt omgegaan met ontwikkeling. Je bent jezelf voortdurend aan het ontwikkelen op de opleiding en door middel van de reflecties die je moet maken zie je dit ook terug. Normaal gesproken denk je hier niet zo veel over na maar als je het opschrijft en terug kan lezen zie je de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Het mooie van het ontwikkelen is dat je mensen iets mee kan geven en ze kan helpen. Een voorbeeld hiervan is het Congres dat we hebben moeten organiseren vanuit de opleiding. Het thema wat we met ons team hadden was Employable vs. Employability. Hierbij werden ook weer verschillende didactische werkvormen gekozen voor de workshop. Aan het einde van de training wil je iets bijgebracht hebben bij de mensen en ze tot inzicht brengen. Als je hoort dat iemand echt iets heeft gehad aan jou training dan geeft dat een heel fijn gevoel. 2

4 1. 2 Leerdoelen De leerdoelen van de vorige opdracht als het gaat om gespreksvoering spelen bij deze opdracht ook nog een hele belangrijke rol. Om de loopbaanmethodiek zo goed mogelijk uit te voeren heb ik mijn leerdoelen hier ook op aangepast. Deze leerdoelen zijn dat ik open vragen moet stellen tijdens het gesprek en de gespreksleider moet zijn. Open vragen stellen Een belangrijk leerdoel voor mij is dat ik goede open vragen stel. Ik merk op dit moment als ik een professioneel gesprek moet voeren dat ik het soms moeilijk vind om actief te luisteren. Wat is nu echt belangrijk en relevant en waar moet ik precies op doorvragen? Een persoonlijk leerdoel voor mij is dat ik goed luister naar de persoon, even kort samenvat en op basis daarvan open vragen stel en doorvraag. (LSD) Verder wil ik in het gesprek gebruik gaan maken van de STAR-methode en sleutelvragen. Gespreksleider Een ander persoonlijk leerdoel voor mij is dat ik de rol van gespreksleider op me ga nemen. In vorige opdrachten voor school is het wel eens voorgevallen dat mijn gesprekspartner het gesprek helemaal overnam. Dit is natuurlijk niet de bedoeling als je de rol van loopbaanbegeleider op je gaat nemen. Je moet de cliënt natuurlijk ook veel laten spreken maar ik moet het gesprek wel zelf in de hand houden. Als dit gebeurt raak je het doel van het gesprek kwijt en kom je niet altijd achter de juiste informatie die je nodig hebt. Voor deze opdracht is het belangrijk dat je relevante informatie krijgt van je gesprekspartner. Dit heb je per slot van rekening nodig voor je productopdracht. Het is dus aan mij om de leider te blijven in het gesprek. Dit ga ik doen door regelmatig terug te koppelen naar doelen en duidelijke richtlijnen aan te geven. Mocht het gebeuren dat de gesprekspartner af gaat wijken van de doelen dan zal ik hem vriendelijk onderbreken en even terugkoppelen naar de doelen van dit gesprek. Dit ervaar ik altijd als lastig omdat je niemand wil onderbreken maar om achter de juiste informatie te komen is dit soms nodig. Als ik in het begin de juiste doelen als richtlijn aangeef is onderbreken wellicht niet eens nodig Begeleiding Ik heb al eens een soort van loopbaantraject moeten ontwikkelen en andere verschillende opdrachten waarbij je een ontwikkeling in je verslag verwerkt maar nog nooit dat je het ook echt daadwerkelijk gaat uitvoeren. Wat hierbij dus heel belangrijk is, is een goede begeleiding van je cliënt. Het is voor mij de eerste keer dat ik een cliënt zal gaan begeleiden. Zonder een goede begeleiding zal het ontwikkeltraject ook niet goed tot uiting kunnen komen. Wat ik zelf heel erg belangrijk vindt is dat ik mezelf ga inleven in de persoon die ik tegenover me heb. Door te kijken naar de belangen van mijn cliënt ga ik kijken naar wat voor diegene de beste begeleiding zou zijn. Hier heb ik eigenlijk nog vrij weinig ervaring in en wil me hier dus op gaan focussen. Aan de hand van deze opdracht hoop ik feedback te krijgen over mijn aanpak tijdens dit ontwikkeltraject en hoop ik mij hier verder in te ontwikkelen. 3

5 Planning Omdat het ontwikkeltraject in een heel kort tijdsbestek moet worden uitgevoerd is het natuurlijk van groot belang dat je een strakke planning aanhoudt. Als je aan het begin al merkt dat de cliënt een heel lang traject zal moeten doorlopen is het belangrijk om op tijd stappen te maken. Omdat je voor de eerste keer een ontwikkeltraject met een cliënt moet gaan doorlopen zal je zelf ook de nodige tijd erin moeten steken. Omdat ik zelf nog niet weet hoe een heel traject er precies van a tot z uit moet zien is het ook lastig om het goed te gaan plannen. Het is zoeken gaandeweg de opdracht. 4

6 2. Inleiding In dit verslag vindt u de uitwerking van twee individuele ontwikkeltrajecten. Ik ben een tweetal ontwikkeltrajecten aangegaan met cliënten met een specifieke loopbaanvraag. Hierbij wordt ingegaan op wat hun huidige situatie is, welke doelstellingen ze hebben en hoe ze deze kunnen behalen. De verhelderende vraag van de cliënten zijn achterhaald door gebruik te maken van loopbaangesprekken. Deze worden in het verslag toegelicht.. Vanwege de privacy wordt er steeds gesproken over cliënt 1 en cliënt 2. Met de cliënten zijn verschillende gespreksmomenten geweest. Aan de hand van de uitkomst van deze gesprekken heb ik voor beiden cliënten een ontwikkelplan opgesteld.. Dit ontwikkeltraject wordt samen met de cliënt vorm gegeven waardoor de cliënt zijn doelstelling kan bereiken en ook inzicht krijgt in zichzelf. De cliënt geeft eigenlijk zijn eigen ontwikkeltraject vorm, de rol van de loopbaanbegeleider is hier het goed begeleiden van de cliënt. De loopbaanbegeleider speelt hierin dus een belangrijke rol. De rol die de loopbaanbegeleider aan moet nemen voor dit onderzoek is een adviserende en coachende rol. 5

7 3. Beginsituatie en aanleiding 3.1 Situatieschets Cliënt 1 Er is voor deze opdracht gekozen voor een individueel ontwikkeltraject. In verband met de privacy van cliënt 1 is ervoor gekozen om de naam van de persoon niet te benoemen in het verslag. We spreken dus over cliënt 1. Cliënt 1 is me aangeraden door mijn stagebegeleider. Cliënt 1 zit in een hele nieuwe omgeving en moet haar plek en draai ook nog vinden. Ze doet haar werk erg goed maar is zelf nooit snel tevreden en kan maar moeilijk van haar succes genieten. Cliënt 1 gaf aan dat ze een loopbaanvraag had en graag mee zou willen werken aan de opdracht. Als je een goed ontwikkeltraject op wil gaan stellen is het van belang eerst de beginsituatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Dit doe ik doormiddel van het voeren van verschillende loopbaangesprekken met de cliënt om zo inzicht te krijgen in de beginsituatie en waar de cliënt graag naar toe wil. Cliënt 1 is een vrouw, 26 jaar en vestigingsmanager van een uitzendbureau in een grote stad. Ze is haar carrière begonnen op een kleinere vestiging in Boxtel. Voor haar lag de uitdaging meer in de grote stad waar ze de mogelijkheid had om door te groeien. Dit sprak cliënt 1 erg aan en vandaar de keuze om over te stappen. Eenmaal op deze nieuwe vestiging is ze begonnen als intercedent en daar is ze slechts in enkele maanden uitgegroeid tot senior-intercedente. Slechts een jaar later is ze uitgegroeid tot vestigingsmanager van de vestiging. Ze heeft al veel grote stappen gemaakt in haar carrière in een erg korte periode. Hier kun je uit opmaken dat ze een ambitieus persoon is en graag wil doorgroeien in haar functie. Ze is nog erg jong en heeft al veel bereikt in haar carrière. 3.2 Aanleiding De aanleiding van het aangaan van een ontwikkeltraject met cliënt 1 is om erachter te komen waar deze ambitie vandaan komt en wat drijfsferen zijn. Waar ligt voor haar de uitdaging en wat zou eventueel een volgende stap kunnen zijn in haar carrière? De cliënt kwam zelf met een loopbaanvraag/startvraag: Hoe kan ik het beste worden in de functie die ik op dit moment uitoefen? Uit deze startvraag zou je kunnen opvatten dat de cliënt het belangrijk vind om zichzelf te blijven ontwikkelen en misschien daarbij niet snel tevreden is. Doormiddel van het aangaan van een loopbaangesprek wordt de vraag achter de vraag van de cliënt in kaart gebracht. Aan de hand hiervan kan worden gekeken naar hoe het loopbaantraject er uit komt te zien voor de cliënt en misschien komen er wel hele andere vragen bij de cliënt naar boven dan voorheen gedacht. 3.3 Doel Het doel van het traject is om te kijken waar de ambitie van cliënt 1 vandaan komt en hoe ze dit heeft laten zien in haar loopbaan. Omdat ze nog niet heel lang deze nieuwe hoge functie heeft gekregen twijfelt ze af en toe nog over bepaalde zaken. Ze heeft nog veel assistentie nodig in haar nieuwe functie. Ze wil zich op haar plek voelen op haar baan en ook het gevoel krijgen dat ze de functie kan dragen. Een belangrijk doel is dan ook om in kaart te brengen waar deze onzekerheid van haar vandaan komt. 6

8 4. Onderzoeksvraag Voordat er een ontwikkeltraject zal worden uitgevoerd bij de cliënt is het van groot belang dat de verhelderende vraag van de cliënt goed in beeld wordt gebracht. De aanpak van dit traject is om ten eerste een beeld te krijgen van hoe de cliënt nu precies in elkaar zit. Waarom handelt diegene zoals hij handelt en waar komt dit vandaan? Vervolgens kijken naar waar voor de cliënt knelpunten liggen om te komen waar hij naar toe wil. Aan de hand van deze factoren kan een traject worden opgesteld voor de cliënt. Zonder deze informatie is het onmogelijk om een goed ontwikkeltraject voor iemand op te stellen. Vandaar dat de aanpak van het traject erg belangrijk is. Er kan zo een goede selectie worden gemaakt van instrumenten voor een ontwikkeltraject. Om de onderzoeksvraag (vraag achter de vraag) van cliënt 1 te achterhalen hebben er 2 loopbaangesprekken plaatsgevonden. Hieronder wordt de inhoud en wat is besproken tijdens het gesprek weergegeven. Na het eerste loopbaangesprek is er contact gehouden met cliënt 1. Er is haar gevraagd om een drietal tests te maken. In loopbaangesprek 2 worden deze besproken. Na het toelichten van de 2 gesprekken wordt de onderzoeksvraag van cliënt 1 geformuleerd. 4.1 Instrumenten Om een goed ontwikkeltraject met de cliënten te doorlopen zijn er verschillende instrumenten die de loopbaanbegeleider kan gebruiken als hulpmiddel. Van de volgende instrumenten is gebruik gemaakt tijdens het traject: Loopbaangesprek, een verhelderend gesprek waar in wordt gegaan op de loopbaanvraag/vragen van de cliënt Literatuuronderzoek om inzicht te krijgen in de cliënt is er voor dit onderzoek gebruikt gemaakt van verschillende tests. Deze tests hebben te maken met de capaciteiten, persoonlijkheid en waarden van de cliënten. De loopbaancirkel Werkvormen en hulpmodellen Om een goed beeld te vormen van je cliënt zijn loopbaangesprekken een hele belangrijke factor. Door gebruik te maken van sleutelvragen komt vaak de vraag achter de vraag naar boven bij een cliënt. Deze gesprekken zijn ook belangrijk om je cliënt beter te leren kennen en aan de hand van deze gesprekken kom je tot veel inzichten. De gesprekken met de cliënten dragen veel bij aan het ontwikkelen van een passend traject voor de cliënt. De literatuur wordt gebruik om kennis te vergaren over verschillende loopbaantechnieken. De informatie kan worden gebruikt bij het voeren van loopbaangesprekken met cliënten. Er zal ook een literatuuronderzoek gedaan worden naar de verschillende instrumenten die je kunt gebruiken bij ontwikkeltrajecten. 7

9 Na het voeren van het eerste gesprek met de cliënt heb ik verschillende tests opgezocht die aansluiten bij de loopbaanvraag. Door inzicht te krijgen in zichzelf weten ze waarom ze op een bepaalde manier handelen of ergens warm voor lopen. De loopbaancirkel wordt gebruikt tijdens het loopbaangesprek en is een groot uitgangspunt voor het ontwikkeltraject. De loopbaancirkel bestaat uit de motivatie, de leerhouding en opvattingen van de cliënt. Aan de hand van de loopbaangesprekken worden er een aantal werkvormen en/of hulpmodellen uitgekozen die het beste aansluiten bij de cliënt om zo ontwikkeling te sturen Het eerste loopbaangesprek cliënt 1 Na het bespreken welke cliënt passend zou zijn voor de opdracht is er contact opgenomen met cliënt 1. Door middel van een telefoontje heb ik gevraagd of ze mee zou willen werken aan een opdracht waarbij een individueel ontwikkeltraject wordt opgesteld. Ze gaf aan hier graag aan mee te werken en hebben een afspraak gemaakt. Om het doel van het gesprek duidelijk te maken voor cliënt 1 is er een mail gestuurd waarbij de informatie wordt beschreven wat er in het loopbaangesprek wordt besproken. In deze mail wordt verteld dat het gaat om een kennismakingsgesprek waarbij vragen gesteld worden over hoe ze op haar huidige baan terecht is gekomen en waar haar ambitie ligt. Omdat de loopbaanvraag van cliënt 1 bij voorhand nog niet helemaal duidelijk is, wordt het eerste loopbaangesprek gebruikt om erachter te komen waar de specifieke loopbaanvraag ligt. (De mail staat in het hoofdstuk contactmomenten) Tijdens het gesprek met cliënt is er gebruik gemaakt van sleutelvragen. Sleutelvragen zijn gericht op context, gedrag of beleving van de cliënt. Deze sleutelvragen zijn STAR geformuleerd in het gesprek. Hierdoor wordt een fijne structuur aangehouden in het gesprek. Dus wat was de situatie (vragen over context), wat heb jij gedaan/wat deed jij? (vragen over gedrag) en wat doet dat met jou/wat voor resultaat/wat voor gevoel geeft jou dat? (vragen over beleving) zijn vragen die tijdens het eerste gesprek veel gesteld zijn. Door deze methodiek toe te passen is de vraag achter de vraag achter de vraag aan het licht gekomen. Cliënt 1 wil graag alles perfect doen en dit geeft ze ook aan in verschillende situaties. Citaat: Ja drive in de zin van ik wil heel erg graag, ik vind ook dat ik altijd het beste van mezelf moet laten zien. En ik denk met name die motivatie zeg maar om alles zo goed mogelijk te willen doen, ik denk dat dat mijn sterkste punt is, aan de andere kant ook wel een valkuil natuurlijk. Cliënt 1 geeft zelf al aan dat het aan de ene kant een sterke eigenschap is maar van de andere kant ook een valkuil kan zijn. Ze is aan de andere kant niet snel tevreden en kan maar moeilijk van haar succes genieten. Voor haar gevoel haalt ze er nog steeds niet alles uit wat er in zit en ze wil altijd alles beter doen. Citaat: Het betekend dat ik ook niet zo snel tevreden ben, dus als ik resultaat heb, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld als doel gekregen allemaal vijf nieuwe klanten binnen te halen. Dat heb ik behaald maar in plaats van dat ik dan rond de tafel dans en zeg: yes! Ik heb er vijf binnen gehaald denk ik ah 8

10 shit had er misschien wel 7 binnen kunnen halen. Dus mijn lat ligt altijd hoog en dat is ook wel een gevaar voor mezelf denk ik. Hoe goed cliënt 1 ook haar best doet, ze wil altijd meer en het nog beter doen. Deze drive om er vol voor te gaan in haar werk geeft aan dat ze veel ambitie heeft en veel grote stappen kan maken in haar carrière. Maar van de andere kant is ze niet snel tevreden. Cliënt 1 geeft in het gesprek aan dat ze hier eigenlijk nog nooit zo over na heeft gedacht. Als loopbaanbegeleider geef ik het advies dat het goed is om succes te vieren en ook gewoon eens te kijken naar wat ze allemaal goed doet, en dat ze trots op zichzelf mag zijn. Dit was voor cliënt 1 een groot ontwikkelpunt. Hierbij geeft cliënt 1 ook aan dat het waarschijnlijk komt door hoe ze is opgegroeid. Citaat: ik kom uit een ondernemingsgezin Dus mijn ouders werken 24 uur per dag 7 dagen in de week. Dat is echt bijna letterlijk zo en dat is wat ik zie. ik denk dat dat mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben. En dat ik ook niet ga voor die eindstreep. Ik ga voor die eindstreep en het liefste nog honderd meter verder. Cliënt 1 gaf aan dat ze hier nooit echt zo over na had gedacht en dat het door dit gesprek in een keer naar voren kwam. Niet veel mensen weten over haar dat ze niet snel tevreden is, dit houdt ze meer voor zichzelf. 4.3 Het tweede loopbaangesprek cliënt 1 Een tijd later is er een tweede gesprek met cliënt 1. Ze heeft een vakantie gehad van 2 weken en in de periode daarvoor is er wat gebeurt in haar privésituatie. Ze is gescheiden van haar man. Hierdoor heeft ze op haar werk wel ervaren dat het soms een beetje te veel kan worden. Een scheiding kan veel stress met zich meebrengen waardoor het werk daarbij teveel kan worden. Ze merkt dat ze even wat gas terug moet nemen want anders zou het uit kunnen lopen op een burn-out. Ze gaf dan ook aan dat de vakantie van 2 weken als geroepen kwam en dat het heerlijk ontspannen was. Na deze vakantie gaf ze aan weer helemaal uitgerust te zijn en ook weer vol aan de slag kon. Tijdens dit gesprek worden twee onderdelen besproken: 1. De uitslag van de testen (mail staat in hoofdstuk contactmomenten) 2. Situaties beschrijven waar cliënt 1 trots op is (mail staat in hoofdstuk contactmomenten) Aan het begin van het gesprek spreken we de testen door die zijn gemaakt. De eerste test die wordt besproken is de carrièretest. Hierbij geeft cliënt 1 de meeste punten aan de rol Sociale contacten en daarna de meeste punten aan Zekerheid. De rol van Sociale contacten komt uiteraard terug in haar werk als intercedent waarbij het contact met mensen natuurlijk erg belangrijk is en voor haar ook erg belangrijk. De rol zekerheid heeft te maken met vastigheid van een baan voor cliënt 1. Citaat: ik vind het fijn dat zolang je goed functioneert en het naar je zin hebt, dat je ook niet bang hoeft te zijn om je baan kwijt te raken. Ik ben heel loyaal, ik ben geen jobhopper en ik zie mezelf ook niet zomaar weggaan dus ja ik vind zekerheid in een functie wel heel belangrijk. Hierdoor vind cliënt 1 het belangrijk om door te groeien en goed te functioneren. Het werk moet voor haar een uitdaging hebben en zolang ze dit heeft binnen Start People zit ze goed op haar plek. In het eerste gesprek wordt veel ingegaan op eventuele vervolgstappen in de carrière van cliënt 1. In 9

11 het tweede gesprek komt vooral naar voren dat de vervolgstappen voor haar liggen bij Start People en op haar werk zelf nog veel kan doorgroeien. De tweede test die was afgenomen was de Werkwaardentest. In deze test komen veel dingen terug uit de carrièretest. Zo komt naar voren dat ze veel waarde hecht aan een mensgerichte werkomgeving. Wat in haar functie natuurlijk erg belangrijk is. De waarde waar ze ook veel aan hecht is een onderzoekswerkomgeving. Hierbij vind iemand het belangrijk dat hij wordt aangesproken op zijn kennis en ervaring. Indien nodig wordt er extra kennis opgedaan via studie of onderzoek. Hierbij kaart ik aan dat er vanuit Start People veel cursussen en trainingen worden aangeboden. Ze geeft aan tijdens dat ze voorheen altijd 2 cursussen per jaar deed om zichzelf te blijven ontwikkelen maar hier nu geen tijd meer voor heeft. Door de drukte op haar werk en haar nieuwe functie merkt ze dat ze dit vaak vooruitschuift. Ze geeft aan dat ontwikkeling voor haar belangrijk is en dat ze graag feedback krijgt van iemand anders maar dat ze op dit moment het zo druk heeft dat ze zich niet goed kan blijven ontwikkelen. Vooral nu ze een nieuwe functie heeft gekregen krijgt ze te maken met hele andere casussen dan voorheen. Zo moet ze nu ook de beoordeling doen van werknemers. Als een werknemer niet goed functioneert, moet zij iemand daar op aanspreken. Ze merkt door gebrek aan kennis dat ze dit nog lastig vindt. Citaat: Ik heb nu toch de rol als leidinggevende en dat is een rol waar je aan moet wennen. Uit het bespreken van de testen komt belangrijke informatie boven. Ze hecht veel waarde aan kennis opdoen en ontwikkeling maar merkt dat ze hier nu te weinig mee doet. 4.4 Onderbouwing context, gedrag en beleving Cliënt 1 geeft niet snel op. Ze is een echte volhouder en wil zaken van de grond krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is dat ze met een tegenslag die ze had met een klant niet gelijk opgeeft. Dat niet opgeven zit ook echt in haar gedrag. Dit komt ook weer voort uit het feit dat ze alles goed wil doen en dat ze niet snel kan accepteren als iets niet gaat zoals ze wil. In haar beleving kan dit niet. Alles moet in goede banen verlopen volgens cliënt 1 anders kan ze hier ook dubbel zo hard van balen. Ze geeft zelf in het eerste gesprek al aan dat haar sterkste eigenschap haar drive is en alles wat ze doet en hoe ze handelt wordt bepaalt door deze drive. Uit het tweede gesprek met cliënt 1 blijkt dat ze al op veel dingen trots mag zijn en ze merkt dat ze dan ook het beste haar werk kan uitvoeren. Nu ze leidinggevende is geworden van de vestiging vindt ze zelf dat ze in een korte periode al veel heeft bereikt. Maar deze nieuwe functie legt de lat voor haar wel een stuk hoger want er komen nu ook andere zaken bij kijken, zoals het beoordelen van het personeel en het aansturen van het personeel. Dit vindt ze nog lastig en ze wil hier graag beter in worden maar ze weet niet goed hoe ze dit het beste aan kan pakken. Het zit nu eenmaal in cliënt 1 haar gedrag en persoonlijkheid dat ze alles goed wil doen en overal het beste uit wil halen. Gebeurt dit niet dan zit ze ook niet lekker in haar vel op haar werk. Tijdens het tweede gesprek komt naar voren dat ze op dit moment dus nog niet helemaal fijn voelt bij haar nieuwe functie. Hier heeft ze nog veel hulp van andere leidinggevende bij nodig en dat vindt erg fijn maar ze zou het graag zelf willen. 10

12 Verhelderende vraag: Cliënt 1 moet nog wennen aan haar nieuwe hogere functie. Ze doet haar werk nog steeds heel erg goed en legt de lat erg hoog. Cliënt 1 heeft veel ambitie en heeft dit al flink laten zien in haar baan. Ze wil altijd het beste worden in wat ze doet en op dit moment vind ze dat ze als leidinggevende nog tekortschiet op bepaalde zaken. De verhelderende vraag van cliënt 1 is: Hoe kan ik mezelf het beste ontwikkelen als het gaat om de rol van leidinggevende? 4.5 Loopbaancirkel Volgens Reynaert en Spijkerman (2009) komt loopbaankoers die je vaart tot stand door drie meer of minder expliciete processen: Je laat je leiden door je verstand en ontwikkelt op basis daarvan sturingsindicaties voor je loopbaan. Je volgt je hart en zoekt een weg tussen eventueel conflicterende waarden Je stelt je al dan niet open voor informatie en hebt een eigen leerhouding ontwikkeld. De drie factoren (motivatie, leerhouding, opvattingen) beïnvloeden elkaar wederzijds. Op deze wijze ontstaat de loopbaancirkel. Motivatie cliënt 1: Cliënt 1 geeft tijdens haar gesprekken aan dat haar drive haar sterkste punt is. Ze heeft een hoge motivatie en wil altijd tot het uiterste gaan. Haar motivatie komt voort uit dat ze graag met mensen werkt. mensen helpen aan een baan is het mooiste wat er is. Ze is graag verantwoordelijk. Ze wil graag succes boeken en resultaat zien. Opvattingen Cliënt 1: Als iets goed is kan het altijd nog beter. Ik wil overal keihard voor werken, ik ga liever over de eindstreep en het liefst nog 100 meter verder. ik wil altijd het beste worden in wat ik doe. Leerhouding Cliënt 1: Denker en doener. Een individu gebruikt zijn verstand om problemen op te lossen. Cliënt 1 handelt graag aan de hand van zijn opgedane kennis. Maar ze is ook een doener omdat ze niet graag stil zit en vaak gelijk actie onderneemt als er iets moet gebeuren.. 11

13 5. Plan van aanpak In het plan van aanpak wordt er een theoretische onderbouwing gekoppeld aan cliënt 1. Aan de hand van de theoretische onderbouwing wordt er een ontwikkelplan opgesteld met verschillende hulpmodellen/instrumenten die cliënt 1 helpen in haar ontwikkeling. 5.1 Theoretische onderbouwing cliënt Leerthema identiteit en persoonlijkheid Loopbaancompetentie heeft verschillende kanten die leiden tot verschillende leerthema s. Wat voor cliënt een verhelderende vraag is, is hoe kan ik voldoening halen uit mijn behaalde resultaat? Mijn cliënt vindt het moeilijk om hier bij stil te staan en ook al doet ze iets heel erg goed, als iets goed kan, kan het altijd beter. Het is voor haar dus belangrijk om een gericht te kijken naar wat ze nu echt goed doet en daar eens bij stil te staan. Het leerthema dat aansluit bij cliënt 1 is identiteit en persoonlijkheid. De vraag van de cliënt heeft te maken met haar identiteit. Hoe is de ontwikkeling van deze persoon tot stand gekomen? Cliënt 1 komt uit een ondernemingsgezin waarbij allebei de ouders ook altijd aan het werk waren en dat werk was er altijd. Dat heeft ze altijd vanuit huis uit meegekregen en dat merk je nu ook in haar eigen loopbaan. Als kind wilde ze op school ook altijd de beste zijn en het moest een 8 zijn of hoger anders was ze niet tevreden. De identiteitsontwikkeling komt tot stand via een creatief sociaal leerproces. Het is van belang dat de persoon zelf creatief betekenis kan geven aan de eigen loopbaan. Cliënt 1 geeft dus betekenis doordat ze altijd de beste wil zijn, het hoogste haalbare is voor haar het ultieme streven. De onderzoeksvraag van cliënt 1 is gaandeweg het traject veranderd. Door werkvormen toe te passen die de cliënt helpen stil te staan bij haar succes heeft er toe geleidt dat ze ook zelf inziet dat ze trots op zichzelf mag zijn. Haar werkzaamheden als intercedent voert ze uitstekend uit en heeft de organisatie veel nieuwe klanten geleverd, vandaar ook de constante groei in haar carrière. In het tweede loopbaangesprek is naar voren gekomen dat ze meer de rol van leidinggevende op zich wil nemen. Ze vindt dat ze hier nog veel in heeft te leren en dat is natuurlijk ook logisch. Dit is ook weer te koppelen aan hoe ze is als persoon. Cliënt 1 wil het altijd het beste worden in wat ze doet, want pas dan voelt ze zich volledig op haar plek Metaforen van Inkson Verder is er gekeken naar de metaforen van Inkson en de volgende drie metaforen heb ik toegekend aan mijn cliënt 1: - Loopbaan als erfenis - Loopbaan als actie - Loopbaan als match 12

14 1. Loopbaan als erfenis Loopbanen worden doorgegeven via generaties, net als erfenissen. Deze metafoor legt dus het verband tussen de beroepen van de ouders en het wereldbeeld. Cliënt 1 gaf aan in het gesprek dat ze is opgegroeid met ouders die altijd aan het werk waren. Het werk stond voor haar ouders centraal en waren hier ook erg succesvol in. Dit is wat zij altijd zag en vanuit huis heeft meegekregen. Dit zie je nu ook terug in haar huidige loopbaan. Ze wil graag alles goed doen en het werk is voor haar een heel belangrijk deel van haar leven. Ze houdt weinig pauze en het werk houdt voor haar nooit op. Je ziet op deze manier dat hoe iemand vorm geeft aan zijn loopbaan te maken kan hebben met hoe iemand is opgegroeid en wat de ouders je hebben meegegeven van jongs af aan. 2. Loopbaan als actie Deze metafoor gaat over het zelf kunnen beïnvloeden en sturen van de loopbaan. Een loopbaan is niet een passief proces dat je alleen maar ondergaat. Het is óók een gevolg van je eigen inspanningen en acties. We spannen ons allemaal in om invloed op onze loopbaan uit te oefenen. Een gebruikelijke manier om actief sturing te geven aan je loopbaan is zelfexpressie. Met zelfexpressie drukken veel mensen hun persoonlijkheid uit, dit doen ze ook in hun loopbaan. Cliënt 1 geeft aan dat ze graag met veel mensen in contact is en daarbij heeft ze graag verantwoordelijkheid. Als intercedent ben je natuurlijk heel de dag met mensen in contact en ben je verantwoordelijk voor de mensen die je aan gaat bieden bij een klant. Zij kan hier dus goed haar zelfexpressie in kwijt. Ze is begonnen als intercedent en uitgegroeid tot Unit Manager. Hieruit maak ik op dat ze actief sturing heeft gegeven aan haar eigen loopbaan. 3. Loopbaan als match Het uitgangspunt van de metafoor loopbaan als match is dat mensen het gevoel kunnen hebben dat de taken van een functie of beroep helemaal bij hun capaciteiten en interesses past. De passend werk - theorie (Dawis & Lofquist) is een belangrijke theorie rondom dit metafoor. Bij deze theorie draait het om de overeenkomsten tussen mensen en hun baan. Cliënt 1 is eigenlijk per toeval bij Start People terechtgekomen. Het past helemaal bij haar capaciteiten, dat zie je ook terug in het succes dat ze in de jaren al heeft geboekt bij de organisatie. Maar ook bij haar interesses en haar persoonlijkheid is het een perfecte match. Het is een commerciële functie en voordat ze deze baan begon wist ze niet dat dit commerciële in haar zat. Hier is ze gaandeweg achter gekomen en ze wil mensen gewoon heel graag helpen aan een baan. Ik vroeg haar: waar zie jij jezelf over 5 jaar? daarop antwoorden ze dat ze denk nog steeds bij Start People te werken en het beste te worden in wat ze nu doet. Om de match voor haar nog passender te maken in de functie waarin ze nu zit wil ze de nodige cursussen en trainingen gaan volgen. 1 1 Inkson, K. (2006). Understanding Careers, The metaphor of working lives. Sage Publications 13

15 6. Ontwikkelplan In het ontwikkelplan worden instrumenten/werkvormen toegekend aan cliënt 1. Deze werkvormen en instrumenten zijn gedurende het loopbaanbegeleidingstraject toegepast. 6.1 Instrumenten ontwikkeltraject Cliënt 1 Instrumenten die passend zijn voor de kandidaat is er gebruik gemaakt van de literatuur en de website: Op deze website staat een groot scala aan werkvormen die nuttig kunnen zijn voor het traject. Voor cliënt 1 zijn een paar hulpmodellen en werkvormen uitgekozen die kunnen helpen bij de ontwikkeling. Een verzameling van verschillende hulpmodellen en werkvormen: Training/cursus volgen Tests Sparren Vraag verhelderend gesprek o.b.v sleutelvragen Logboek bijhouden STARR Kwadranten van Ofman Happenstance Training volgen Een instrument dat de cliënt zelf in zal zetten is het volgen van een training op het gebied van Managen op de werkvloer. Tijdens het ontwikkeltraject is ze nog niet begonnen met de training maar deze gaat ze in de toekomst volgen. Door het volgen van de training zal ze zich beter gaan voelen in haar huidige functie. Tests Na het eerste verhelderende gesprek met cliënt 1 heb ik per mail gevraagd of ze een aantal tests zou willen maken. Het gaat hierbij om een drietal tests: de carrière test, de werkwaardentest en de persoonlijkheidstest. In deze mail staat beschreven waarom tests bij kunnen dragen bij het ontwikkeltraject. Aan de hand van de uitslagen die uit de tests komen doe ik een verzoek voor een tweede gesprek.(de mail staat in het hoofdstuk Contactmomenten) Sparren Een hulpmodel dat cliënt 1 zelf aangaf fijn ze te vinden waren de gesprekken waarin veel werd gespard. De cliënt wist zelf nog niet goed wat ze allemaal zou kunnen ondernemen om zich verder te ontplooien in de functie Manager. Door samen te brainstormen over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn om zich daar in te ontwikkelen gaf de cliënt meer zicht op de situatie. Tijdens de sessie kwam de cliënt zelf al met een idee om een training of cursus te gaan volgen waarin ze zich kan ontwikkelen. Door gebrek aan tijd en de drukte op haar werk zag ze niet in dat dit eigenlijk een hoge 14

16 prioriteit had, zeker voor zichzelf. Als begeleider ben ik er als ondersteuner en neem ik een coachende rol aan in het denkproces van de cliënt. Logboek bijhouden Een ander hulpmiddel is het bijhouden van een logboek of gewoon notities. Als begeleider heb ik haar gevraagd om verschillende situaties kort op te schrijven met daarin een beschreven waar ze die dag trots op is. Cliënt 1 geeft in gesprekken aan dat ze niet inziet wat ze goed doet maar vooral wat nog beter kan. Ze is ze niet snel tevreden en kan ze niet genieten van haar succes. Door kort op te schrijven waar ze die dag trots op is krijgt ze dit inzicht wellicht wel en ziet ze dit ook terug. De uitkomst hiervan is dat ze inziet in wat ze allemaal goed doet in haar loopbaan en ook wat voor sprongen ze maakt. Door dit later nog eens door te lezen ziet ze wat ze allemaal doet voor de organisatie en dat ze daar best eens trots op mag zijn en dit geeft een goed gevoel. STARR Vrijwel alle gesprekken zijn gevoerd met als uitgangspunt de STARR-methode. De cliënt bespreekt een situatie, zegt wat hij heeft gedaan en hoe hij dit beleefd heeft en wat het resultaat hier van was. Door gebruik te maken van de STARR-methode ziet de cliënt hoe hij handelt in bepaalde situaties. Kwadranten van Ofman Volgens Ofman (2006) bezit een individu kernkwaliteiten die het wezen uitmaken van iedere persoon. Deze kernkwaliteiten doordringen je handelen en geven kleur aan jou als persoon. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn bijvoorbeeld daadkracht, zorgzaamheid, moed etc. Bij cliënt 1 is haar kernkwaliteit bijvoorbeeld haar mensgerichtheid en haar drive. Iedere kernkwaliteit heeft ook een valkuil. Wat cliënt 1 ook al aangeeft. Haar drive is van de ene kant haar sterkste kant maar van de andere kant ook haar grootste valkuil. Om niet in de valkuil terecht te komen bestaat er voor iedere kernkwaliteit een uitdaging. Dit is het positief tegenovergestelde van de valkuil. Hier gaat het steeds om de beleving van de persoon. Wanneer je eenzijdig teveel van je uitdaging laat zien, kom je terecht bij de allergie. De laatste stap maakt het kernkwadrant rond. Volgens Ofman moet een geformuleerd kernkwadrant een persoon raken : hij ontdekt iets nieuws, iets wat eerste verborgen was. Tijdens de gesprekken is er wel een soort van kwadrant opgesteld. Cliënt 1 is zich bewust dat iets niet snel goed genoeg is voor haar. Alles moet helemaal goed zijn en het kan vaak beter. Maar hierdoor is haar valkuil ook gelijk dat ze niet snel tevreden is en perfectionistisch is. Een uitdaging voor haar is om te genieten van succes en stil te staan bij wat ze goed doet in haar werk. 15

17 Leerresultaten: Happenstance De wil om zich verder te ontwikkelen De cliënt kent eigen kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen De geneigdheid om op zoek te gaan naar tekorten van zichzelf waarvan men zich niet bewust De Happenstance Theory van John Krumboltz (Krumboltz, 2014) slaat op de geestelijke houding die iemand aanneemt ten opzichte van toevallige gebeurtenissen. Dit model kun je gebruiken om cliënten los te weken die vastzitten in een eenzijdig denkpatroon. Cliënt 1 denkt dat het altijd beter kan en wijkt hier dan ook nooit vanaf. Als ik 5 klanten binnenhaal kan ik er ook wel 6 binnenhalen. Dit is de gedachte van cliënt 1. Dit komt dus voort uit een eenzijdig denkpatroon. Door cliënt door middel van dit hulpmodel in te laten zien dat als iets goed is, het ook daadwerkelijk goed is dat ze best trots op zichzelf mag zijn en wat gas terug mag geven. Maar dit model helpt ook zoeken naar kansen. Cliënt 1 wil zich graag verder ontwikkelen maar door de drukte op haar werk komt ze hier maar moeilijk aan toe. Ze heeft nu dus nog de nodige begeleiding nodig. Ze wil graag een cursus gaan volgen zodat ze de kennis toe kan passen op haar werk omdat ze in haar nieuwe functie te maken krijgt met hele andere casussen. Hierbij moet de cliënt dus zelf gaan kijken hoe ze dit wil gaan invullen. Door dit type denken te doorbreken wordt ook het model van happenstance gebruikt. Leerresultaten: Situaties beter herkennen als kansen voor de eigen loopbaanontwikkeling Kansen opzoeken 2 2 Spijkerman & Reynaert (2009) Loopbaandilemma s, leer- en zoekprocessen op de arbeidsmarkt. LDC business Leeuwarden 16

18 7. Resultaten Tijdens de gesprekken met cliënt 1 kwam naar voren dat ze het allerbeste wil worden in wat ze nu doet. Als vestigingsmanager is ze er nog niet helemaal en heeft soms nog de nodige begeleiding nodig, wat ook logisch is. Ze heeft het idee dat als ze geen begeleiding meer nodig heeft en alles zelf kan uitvoeren dat ze helemaal goed op haar plek zit. Het zit nu eenmaal in haar persoonlijkheid dat ze alles graag goed wil doen en niet graag fouten maakt. Haar werkzaamheden gaan goed maar soms heeft ze nog moeite met het uitvoeren van de functie Manager. Ze vindt het nog lastig om boven haar werknemers te gaan staan en duidelijke taken te geven. Ook doet ze de beoordeling van deze medewerkers en daarbij merkt ze dat ze dit soms lastig vind. Ze heeft altijd met deze mensen samengewerkt en nu moet ze ineens de beoordeling doen over deze mensen. Ze wil natuurlijk een leuke samenwerking behouden met de collega s maar wil wel echt gezien worden als de vestigingsmanager van de vestiging. Het doel van cliënt 1 is een goede vestigingsmanager worden. Hoe kan ik het beste worden in het werk dat ik nu doe? Is een vraag die bij cliënt 1 naar voren kwam. Het resultaat is dat cliënt 1 nu zelf inziet dat ze vaak iets te hoge eisen aan zichzelf stelt en dat ze dit soms wat meer los mag laten. Door het hulpmiddel om eens stil te staan en op te schrijven waar ze trots op is op haar werk kwam ze erachter dat ze best trots mag zijn op wat ze allemaal al heeft bereikt op jonge leeftijd. Als het gaat om de leidinggevende rol wil ze nog een groei doormaken. Vooral op het gebied van Manager. Ze vindt het nog moeilijk om boven haar collega s te gaan staan omdat ze eerst deze rol niet had. Wat ik hier graag anders had willen doen is meer hulpmiddelen gebruiken. Je merkt nu dat er niet echt een duidelijk resultaat te zien is. Er is niet echt een vooruitgang. Het zijn vooral allemaal bevestigingen van hoe cliënt 1 als persoon in elkaar zit en dit bevestigt ze tijdens de gesprekken. Maar er is aan het einde van het traject niet echt iets veranderd bij cliënt 1. Ik kon van cliënt 1 natuurlijk niet verwachten dat ze bijv. een training Managen op de werkvloer ging doen in tijd van deze opdracht maar ik had gebruik moeten maken van meer hulpmiddelen. Zelf ben ik tijdens de gesprekken nog heel erg aan het zoeken naar welke kant het ontwikkeltraject toe zal gaan. Cliënt 1 had ook niet echt een loopbaanvraag aan de start van deze opdracht en daar is het misschien al mis op gegaan. In het vervolg zou ik kiezen voor iemand die meteen een duidelijke startvraag heeft en waar ik aan het einde van het traject dan ook een duidelijk resultaat kan zien. Het was nu heel erg zoeken naar haar verhelderende vraag en toen ik daar net achter was, moest de opdracht al ingeleverd worden. 17

19 8. Contactmomenten Met cliënt 1 is via de mail en telefonisch contact gehouden. Om haar extra informatie te verschaffen over wat er tijdens het loopbaangesprek besproken zal worden. In dit hoofdstuk staan de verschillende mails die naar cliënt 1 zijn verstuurd. 8.1 Mail naar aanleiding van het 1 ste gesprek Van: Michelle de Jong Verzonden: dinsdag 11 maart :26 Aan: Onderwerp: Gesprek donderdag Beste Deborah, Hierbij nog wat meer informatie over het gesprek van aanstaande donderdag. Ten eerste heel erg bedankt dat je dit gesprek met me wil aangaan. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een soort van intakegesprek. Ik ga je eerst vragen stellen over je werkverleden en hoe je bent gekomen waar je nu bent. Vanuit daar ga ik vragen stellen over waar jou passie en ambitie ligt en hoe jij jou zou willen blijven ontwikkelen in de toekomst. Zie jij mogelijkheden en hoe geef jij invulling aan jou eigen loopbaanvragen. Het gesprek zal ongeveer 3 kwartier/1 uur in beslag nemen en ik moet er een opname van maken voor school, dit blijft verder vertrouwelijk en wordt uitsluitend gebruikt voor school. Dus dat is een beetje de insteek van het gesprek, ik hoop je hiermee wat meer geïnformeerd te hebben. Als je hier vooraf nog vragen over hebt dan hoor ik het graag. Tot donderdag! Met vriendelijke groet, Start People Michelle de Jong Stagiaire Intercedente Midden- en Grootbedrijf Boxtel e.o. 18

20 8.2 Mail verzoek maken tests Van: Michelle de Jong Verzonden: donderdag 1 mei :56 Aan: Onderwerp: ontwikkelopdracht Hee Deborah, Ik heb de uitslag van de opdracht van ons gesprekje en uitwerking teruggekregen en heb hem behaald! Dus die heb ik al in de pocket;) Nu moet ik dus een individueel ontwikkeltraject met jou aangaan. Ik zou nog wel wat meer inzicht willen krijgen in jou als persoon en hoe dat zich vertaalt in jou werk. Nu weet ik dit al van je natuurlijk maar het is misschien fijn om dit ook nog op papier terug te zien en om dit ook te testen. Zo dat je ook weet waarom je zo handelt en de dingen doet zoals je ze doet. Ik dacht daarom is het misschien handig om een paar korte testen te maken. Deze heb ik gevonden op Hierbij zit de Carrièretest, de Jung Persoonlijkheidstest en de Werkwaardentest. Ik heb ze in de bijlage bijgevoegd, dus mocht je deze week of volgende week even tijd hebben zou je ze dan even willen maken? Kijk maar wanneer het beste uitkomt. Ik heb de testen zelf ook gedaan en het neemt per test ongeveer vijf minuutjes in beslag. zou je mij de uitslagen weer terug kunnen sturen als je ze hebt gemaakt? Aan de hand van de uitslagen zou ik graag nog een keer een gesprekje met je aangaan over wat voor ontwikkeltraject bij jou zou passen. Bedankt alvast! Met vriendelijke groet, Start People Michelle de Jong Stagiaire Intercedente Midden- en Grootbedrijf Boxtel e.o. 8.3 Mail verzoek situatie beschrijven Van: Michelle de Jong Verzonden: woensdag 4 juni :01 Aan: Onderwerp: RE: Contact Hee Deborah, Ik zou je willen vragen om voor deze week te onthouden of anders even kort een bepaalde situatie te noteren waar jij trots bent. Maar alleen waar je trots op bent en wat jij hebt gedaan zodat het goed verloopt. Dus niet kijken wat had er beter gekund maar alleen wat je goed hebt gedaan. Je mag er meerdere opschrijven en dan gaan we daar dinsdag mee aan de slag, probeer alleen de positieve 19

21 kanten in te zien. Je mag ook korte steekwoorden opschrijven elke keer als je vind dat je iets goed hebt gedaan. Dus dit zou je al een beetje kunnen voorbereiden. Dan zie ik je graag volgende week dinsdag om 14.00! Heel erg bedankt weer voor je medewerking. Met vriendelijke groet, Start People Michelle de Jong Stagiaire Intercedente Midden- en Grootbedrijf Boxtel e.o. 20

22 9. Conclusies a.d.h.v. verdere gesprekken cliënt 1 Van cliënt 1 kreeg ik veel positieve feedback. Door de gesprekken die zijn gevoerd met cliënt 1 kwam er vaak informatie bij haar boven waar ze zelf nooit over na had gedacht. Bijvoorbeeld dat ze graag alles goed wil en tot het uiterste wil gaan, dat dit voorkomt uit het feit dat ze uit een ondernemingsgezin komt. Omdat ze graag goed op haar plek wil zitten merkt ze dat ze als nieuwe vestigingsmanager nog wat dingen tekortschiet, althans dit vindt ze zelf. Door aan te kaarten dat er binnen Start People veel cursussen en trainingen zijn die aan zouden kunnen sluiten begon ze zelf na te denken om deze toch te gaan volgen. Ze merkt dat ze nog veel begeleiding nodig heeft van anderen, dit vindt ze prettig maar ze zou het graag zelf willen kunnen. De cursus neemt wat tijd in beslag dus ik kan nog niet zeggen of haar loopbaanvraag volledig is beantwoord. Dit zou pas kunnen als ze de training heeft afgerond en dit kan toepassen op haar werkplek. Een verder gesprek zou kunnen plaatsvinden als ze de training aan het volgen is en hoe het haar bevalt. En een gesprek als ze de training heeft afgerond en dit nu kan toepassen op haar werk. 21

23 10. Beginsituatie cliënt 2 en aanleiding In verband met de privacy van cliënt 2 is ervoor gekozen om de naam van de persoon niet te benoemen in het verslag. We spreken dus over cliënt 2. Cliënt 2 is een jonge vrouw van 20 jaar die wil stoppen met haar opleiding omdat het niveau te hoog ligt. Ze kwam binnen bij het uitzendbureau om zich in te schrijven voor werk. Ze wil gaan stoppen met haar huidige studie en werken totdat ze weer een nieuwe studie zal gaan volgen. De vraag met welke nieuwe studie ze nu zou willen volgen was een vraag die ze nog niet kon beantwoorden. Ze studeert Huidtherapie aan de hogeschool in Den Haag maar kwam er na een half jaar spijtig achter dat het niveau van de opleiding voor haar te hoog lag. De lange reisafstand die ze elke dag moest afleggen van Boxtel naar Den Haag heeft ook bijgedragen aan de keuze om te stoppen met de opleiding. Op kamers gaan was geen optie omdat ze daar geen geld voor heeft. Het werd eigenlijk allemaal te veel en haar motivatie werd ook steeds minder. Ze heeft destijds de keuze gemaakt voor deze studie omdat ze dacht dat dit echt precies was wat ze later wilde gaan doen. Op dit moment loopt ze vast en weet ze niet meer wat ze wil. De loopbaanvraag van deze cliënt: Hoe kom ik er achter wat ik nu echt wil en wat is de beste keuze als het gaat om mijn studie? 10.1 Aanleiding Cliënt 2 kwam binnen bij het Uitzendbureau Start People. Na een gesprek met haar gehad te hebben, vroeg ik haar later of ze mee zou willen werken aan een individueel ontwikkeltraject. Cliënt 2 was op het moment dat ze binnenkwam nog niet gestopt met haar opleiding maar was dit wel aan het overwegen. Ze wil tot de tijd dat ze iets nieuws heeft gevonden zichzelf alvast inschrijven voor vakantiewerk Doel Het doel van het loopbaanbegeleidingstraject van cliënt 2 is om te gaan kijken waar het op haar vorige studie is fout gegaan en waarom het fout is gegaan. Als de cliënt weet waar het mis is gegaan kan ze in een vervolgstudie voor zorgen dat het in de toekomst beter verloopt. Het doel is hierbij inzicht te geven waar de persoon nog meer interesse in heeft. 22

24 11. Onderzoeksvraag Voordat er een ontwikkeltraject zal worden uitgevoerd bij de cliënt is het van groot belang dat de verhelderende vraag van de cliënt goed in beeld wordt gebracht. Een ontwikkelplan zal worden opgesteld aan de hand van de onderzoeksvraag van de cliënt. De aanpak van dit traject is om ten eerste een beeld te krijgen van hoe de cliënt nu precies in elkaar zit. Waarom handelt diegene zoals hij handelt en waar komt dit vandaan? Vervolgens kijken naar waar voor de cliënt knelpunten liggen om te komen waar hij naar toe wil. Aan de hand van deze factoren kan een traject worden opgesteld voor de cliënt. De onderzoeksvraag (verhelderende vraag) is hierbij het uitgangspunt. Zonder deze informatie is het onmogelijk om een goed ontwikkeltraject voor iemand op te stellen. Vandaar dat de aanpak van het traject erg belangrijk is. Er kan zo een goede selectie worden gemaakt van instrumenten voor een ontwikkeltraject. De startvraag van cliënt 2 is in tegenstelling tot cliënt 1 op het begin vrij duidelijk. De startvraag van deze cliënt is: Hoe kom ik er achter wat ik nu echt wil en wat is de beste keuze als het gaat om mijn studie? 11.1 Instrumenten Om een goed ontwikkeltraject met de cliënten te doorlopen zijn er verschillende instrumenten die de loopbaanbegeleider gebruikt als hulpmiddel: Loopbaangesprek, een verhelderend gesprek waar in wordt gegaan op de loopbaanvraag/vragen van de cliënt Literatuuronderzoek om inzicht te krijgen in de cliënt is er voor dit traject gebruikt gemaakt van verschillende tests. Deze tests hebben te maken met de capaciteiten, persoonlijkheid en waarden van de cliënten. De loopbaancirkel Werkvormen en hulpmodellen Om een goed beeld te vormen van je cliënt zijn loopbaangesprekken een hele belangrijke factor. Door gebruik te maken van sleutelvragen komt vaak de vraag achter de vraag naar boven bij een cliënt. Deze gesprekken zijn ook belangrijk om je cliënt beter te leren kennen en aan de hand van deze gesprekken kom je tot veel inzichten. De gesprekken met de cliënten dragen veel bij aan het ontwikkelen van een passend traject voor de cliënt. De literatuur wordt gebruik om kennis te vergaren over verschillende loopbaantechnieken. De informatie kan worden gebruikt bij het voeren van loopbaangesprekken met cliënten. Er zal ook een literatuuronderzoek gedaan worden naar de verschillende instrumenten die je kunt gebruiken bij ontwikkeltrajecten. Na het voeren van het eerste gesprek met de cliënt heb ik verschillende tests opgezocht die aansluiten bij de loopbaanvraag. Door inzicht te krijgen in zichzelf weten ze waarom ze op een bepaalde manier handelen of ergens warm voor lopen. 23

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Diepteanalyse loopbaangesprekken Welk docentgedrag helpt?

Diepteanalyse loopbaangesprekken Welk docentgedrag helpt? Diepteanalyse loopbaangesprekken Welk docentgedrag helpt? Peter den Boer Esther Stukker Lectoraat keuzeprocessen ROC West-Brabant Opzet workshop 1. Introductie en voorstellen 2. U (kort) 3. Presentatie

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag. 26 november 2014 Frank Goijarts

Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag. 26 november 2014 Frank Goijarts Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag 26 november 2014 Frank Goijarts Programma Gedragsverandering: wat werkt? Weerstand tegen veranderen Motivatie 3.0 (intrinsiek) Kernpunten Motiverende benadering

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

De kracht van momentum

De kracht van momentum De kracht van momentum Wist je dat 95 % van de mensen die goede voornemens hebben, bijvoorbeeld rondom nieuwjaar, deze nooit waar gaan maken. De reden hiervoor is, dat de meeste mensen helemaal niet begrijpen

Nadere informatie

Persoonlijkheidstesten

Persoonlijkheidstesten Persoonlijkheidstesten De gratis korte persoonlijkheid test De eerste test die ik heb gemaakt is een gratis test. Deze test bestaat uit één vraag waar wordt gevraagd een van de negen figuren te kiezen.

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden

Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Werken vanuit authenticiteit geeft energie Ik help mensen hun eigen kracht te vinden Arbeidsverzuim door stress, werknemers die soms voor langere tijd uitvallen: een teken dat mensen veel, soms wel te

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf?

In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? In 2016 komt mijn boek uit: Leidinggeven is een werkwoord! Hoe creëer je (meer) ruimte voor jezelf? Het gaat om doen, om zichtbaar en hoorbaar gedrag. Gedrag is waar de omgeving op reageert en wat aanspreekt,

Nadere informatie

Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s

Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s Samenwerking tussen twee personen in het perspectief van metaprogramma s Tijdens het e NLP congres gaf Wil Princen een inkijk in de wereld van de Metaprofiel Analyse. Hij deed dit op een boeiende manier

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Boventallig? Pech. Of toch niet?

Boventallig? Pech. Of toch niet? Boventallig? Pech. Of toch niet? Op pad met onze Wandelcoach Tineke Franssen Harriët (37, foto) werkt drie jaar bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerst als projectleider ICT. Maar de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan

Persoonlijk Activiteiten Plan Persoonlijk Activiteiten Plan Junior Alves S1C 10045260 Studieloopbaan begeleider: E. Sengers Studentcoach: D. Oosterlaken Periode: Propedeuse / blok 4 / juni Inleiding Tijdens het maken van die Persoonlijke

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten)

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Programma Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Voorbereiding Sollicitatiegesprek Vacature Bedrijf website, social media

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Test denkprofiel jongeren

Test denkprofiel jongeren Test denkprofiel jongeren Wat is jouw denkprofiel? Mensen denken op verschillende manieren. Jongeren ook. Volgens de theorie van Sternberg kun je voorkeur hebben voor analytisch, praktisch of creatief

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs

Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs Een kernkwadrant laat jezelf en de ander heel» Francine Craeghs De positieve psychologie: grondlegger Martin Seligman. Psychologie is volgens hem veel te eenzijdig gericht op het onderzoeken van problemen

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011

Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Gespreksvaardigheden Naam: Nathalie Kombolitis Klas: VD-1H2 Docent: Osiriscode: VD-A240-07 Inleverdatum: 20-01-2011 Reflectieverslag eindpresentatie Handelen Gespreksvaardigheden Ik wilde door de geleerde

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder

COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN. Tim Veerman. Klas: IG_203 Studentnummer: Periode: Loopbaanadviseur: Alexander Mulder COMPETENTIE- ONTWIKKELPLAN Tim Veerman Klas: IG_203 Studentnummer: 500676694 Periode: 2015-2016 Loopbaanadviseur: Alexander Mulder Inhoudsopgave Visie op Studie en beroep... 2 Studievoortgang... 3 SWOT

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30 Workshops! Meer creativiteit in je werk Interactieve bijeenkomsten vormgeven Ideeën voor promotie van jouw onderneming Nieuwe producten voor jouw bedrijf Creatieve werkvormen (serie van 4 workshops) Wegens

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Jonge kinderen denken graag na over de wereld. Dat uit zich al heel vroeg in bijvoorbeeld de vragen die ze stellen: waarom,

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN Een professioneel gesprek moet je altijd voorbereiden! INLEIDING Je voert dagelijks gesprekken. En dat doe je vaak op de automatische piloot. Professionele

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands Kwaliteitenspel PLUS is een vereenvoudigde versie van het Kwaliteitenspel en is bestemd voor mensen die bijvoorbeeld begrippen als flexibel,

Nadere informatie

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009

Leren reflecteren. Jan Jacobs www.coachjan.be 27-1-2009 2009 Leren reflecteren Jan Jacobs 27-1-2009 Leren Reflecteren Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen moet en kan. Geef me het geduld om te accepteren wat ik niet veranderen kan. Geef me de

Nadere informatie

11 NIEUWE SPELVORMEN TE GEBRUIKEN BIJ DE TRAININGSTOOL CREATIEF COMMUNICEREN IN BEELD EN WOORD

11 NIEUWE SPELVORMEN TE GEBRUIKEN BIJ DE TRAININGSTOOL CREATIEF COMMUNICEREN IN BEELD EN WOORD 11 NIEUWE SPELVORMEN TE GEBRUIKEN BIJ DE TRAININGSTOOL CREATIEF COMMUNICEREN IN BEELD EN WOORD PAGINA SPELVORM 2 een heldere missie trekt klanten 3 een nieuwe achternaam 4 het beeld als talking piece 5

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7 SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7 SPEELWIJZE Kwaliteitenspel PLUS Versie in eenvoudig Nederlands KWALITEITENSPEL PLUS is een vereenvoudigde versie van het KWALITEITENSPEL en is bestemd

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie