Leren in de praktijk. Leerafdelingen in de verpleging. Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren in de praktijk. Leerafdelingen in de verpleging. Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland"

Transcriptie

1 Leren in de praktijk 1 Leerafdelingen in de verpleging Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland

2 Leren in de praktijk Omdat scholen samen met bedrijven in de regio met leren in de praktijk aan de slag willen heeft CINOP drie portretten gemaakt, die als good practice inspiratie kunnen geven. Te weten: IPD bedrijfsprojecten in de techniek, een portret van Fontys, ROC Eindhoven en Vanderlande Industries in de regio Zuidoost Brabant (bestelnummer: A00524). Leerafdelingen in de verpleging, een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland (bestelnummer: A00525). De Pasvorm, een portret van Rijn IJssel en Bristol kleding & schoenen in de regio Zuidoost Gelderland (bestelnummer: A00526). Ook is er een brochure waarmee u uw visie op leren in de praktijk aan kunt scherpen: Leren in de praktijk, basisprincipes voor effectief CGO in de praktijk (bestelnummer: A00527). 2 Colofon Titel: Leerafdelingen in de verpleging, een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland Auteurs: Ida Bontius, Jetske Tuinstra en Willem Maurits Redactie: Anja van Kleef Tekstverzorging: Daphne Doemges-Engelen Vormgeving: Evert van de Biezen Fotografie: Mark Terpstra Bestelnummer: A00526 Uitgave: CINOP, s-hertogenbosch ISBN: CINOP 2009 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Voorwoord Deze brochure bevat een portret van de leerafdelingen in een ziekenhuis. Het portret laat zien hoe bij het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans, leerlingen van het mbo leren in de praktijk. Er zijn drie van dergelijke portretten gemaakt, elk voor een andere doelgroep: een portret van IPD, gericht op hbo- en mbo-opleidingen in de Techniek; een portret van de Pasvorm, gericht op mbo-opleidingen op AKA-niveau; een portret van leerafdelingen in de verpleging, gericht op mbo-opleidingen niveau 3 en 4. De aanleiding voor het opstellen van deze drie portretten ligt in de actualiteit: de ontwikkeling van nieuwe vormen van leren in en samen met de beroepspraktijk krijgt steeds meer aandacht. Nu competentiegericht leren flink op gang begint te komen, hebben roc s en hbo s behoefte aan inspirerende voorbeelden. CINOP beweegt zich op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt en is van daaruit sinds jaar en dag betrokken bij leeractiviteiten die aan de beroepspraktijk zijn gerelateerd. CINOP staat onderwijsinstellingen in mbo, vmbo en hbo terzijde bij de ontwikkeling van modern, competentiegericht onderwijs, ook in de praktijk. CINOP zet daarvoor deze portretten in bij advisering, scholing en begeleiding, als inspiratiebron voor managers en docenten die ook iets dergelijks willen starten. Wij bedanken Janet de Haan, Lopke Holtrop, Femke Visser, Lenie Veen (mbo-leerlingen), Frank Nuninga, Marcel Hut, (praktijkbegeleiders, De Tjongerschans), Gezina Sloots (opleidingscoördinator, De Tjongerschans), Petra Hoekstra (werkbegeleider, De Tjongerschans), Alfons Huisinhetveld (praktijkdocent Friesland College), Ellis ten Have, Jan Nauta, Doutzen Ouderkerken (kennisgroep unit VenV Friesland College), Hans Doodkorte (directeur VenV Friesland College) en Oebele Helder (projectleider strategisch beleid Friesland College). Het concept van dit portret is op 30 maart 2009 besproken met enkele betrokkenen van het Friesland College en De Tjongerschans. Zij herkennen zich in dit verhaal. 3 Een portret als dit levert naar onze overtuiging de meeste inspiratie op, als wat goed gaat helder in beeld wordt gebracht en als tevens de dilemma s en vraagstukken die nog om verdere ontwikkeling vragen, benoemd worden. Daarom hebben wij niet geschuwd om soms wat rafelrandjes of scherpe kantjes voor het voetlicht te brengen. Het is onze intentie om dat met respect voor de direct betrokkenen te doen. Hun worsteling kan zodoende leerzaam zijn voor anderen. Om het portret van deze leerafdelingen te kunnen maken, voerden wij gesprekken met leerlingen en medewerkers van het Friesland College Verpleging en Verzorging (VenV) en van het ziekenhuis De Tjongerschans te Heerenveen. Het waren zeer boeiende en open gesprekken waarmee alle betrokkenen het mogelijk maakten om dit portret op te stellen.

4 Inhoudsopgave 1 Koers en strategie Wie 6 Wie zijn betrokken bij de ontwikkeling van de leerafdelingen? 1.2 Inhoudelijke koers 7 Hebben school en ziekenhuis een gezamenlijke inhoudelijke koers? 1.3 Samenwerkingsstrategie 8 Is er een gezamenlijke visie op de samenwerking als proces? 2 Ontwerpen en organiseren van leerafdelingen Wie 11 Hebben de managers van school en ziekenhuis een sturende rol op zich genomen? 2.2 Competenties 12 Leren is niet hetzelfde als werken. Welke competenties worden nagestreefd? 2.3 Ontwerpen en organiseren van de leerafdeling 13 Zijn school en ziekenhuis samen constructeur van het ontwerp? 2.4 Ontwerpen en organiseren van de begeleiding 16 Welke plaats heeft de begeleiding? Hoe georganiseerd? Welke rollen? 2.5 Ontwerpen en organiseren van de beoordeling 17 Hoe is de beoordeling in de leerafdeling ingericht? 3 Uitvoering in de praktijk Wie 19 Wordt het ontwikkelde ontwerp in praktijk gebracht? 3.2 Leerresultaten 20 Welke competenties verwerven leerlingen daadwerkelijk in de leerafdelingen? 3.3 Aan de slag in de leerafdelingen 21 Heeft het werken in een leerafdeling de motivatie van leerlingen, hun geloof in eigen kunnen, hun vermogen tot reflectie en tot zelfsturing versterkt? 3.4 Begeleiding en reflectie 23 Hoe krijgt in de begeleiding reflectie als cyclisch proces vorm? 3.5 Beoordelen leerresultaat 26 Hoe verloopt de beoordeling? 4 Netwerken bouwen en de voortgang volgen Bouwen aan het netwerk 29 Is er een bestuurlijk netwerk, een organisatorisch netwerk en een uitvoerend netwerk? Hebben de partijen het leren in de leerafdeling vormgegeven als keten? 4.2 Monitoren 30 Hoe monitoren school en ziekenhuis hun samenwerking? 5 Tot slot 31

5 Leeswijzer Waar gaat het over? Sinds een jaar of zes leiden het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans samen mbo-leerlingen op in leerafdelingen in het ziekenhuis. In dit portret staan deze leerafdelingen centraal, omdat ze zich hebben ontwikkeld tot een goed voorbeeld van één van de vormen van CGO in de praktijk die Nederland rijk is. Wat betekent het voor de leerling? Het ziekenhuis heeft vijf leerafdelingen, op elke afdeling zijn gemiddeld acht mbo-leerlingen actief. De leerlingen brengen een deel van de derde en de gehele vierde opleidingsfase door op een leerafdeling van het ziekenhuis. Ziekenhuis en school hebben zelf een beeld van de te verwerven competenties; die passen in het kwalificatiedossier. De leerling wordt in het ziekenhuis intensief begeleid door een vaste werkbegeleider, een praktijkbegeleider en een praktijkdocent. Er vindt voortdurend ontwikkelingsgerichte beoordeling plaats door de werkbegeleider; de kwalificerende beoordeling gebeurt in de vorm van een proeve van bekwaamheid. Hoe steekt de organisatie in elkaar? School en ziekenhuis hebben een gezamenlijke koers en samenwerkingsstrategie. Er is een sterk bestuurlijk, organisatorisch en uitvoerend netwerk, waarin beide partijen in nauwe samenwerking taken voor hun rekening nemen. Er is een stevig ontwerp van het leertraject, ontwikkeld in samenspraak tussen school en instelling. De begeleiding is ontworpen als werkbegeleiding, reflectie en instructie en beperkt zich niet tot procedurele begeleiding. De proeve van bekwaamheid garandeert de kwaliteit van de kwalificerende beoordeling. Hoe pakt dat uit in de uitvoering? Wat op strategisch niveau is ingezet, hebben de betrokkenen doordacht ontworpen en zetten ze in de uitvoering ook daadwerkelijk neer. De leerlingen voelen zich uitgedaagd en gaan gretig op zoek naar kennis en vaardigheden. Er is een balans tussen theorie en praktijk, een productieve spanning tussen leren en produceren. Er is groot ingezet op begeleiding en dat is dan ook de succesfactor van de leerafdelingen. Regelmatige ontwikkelingsgerichte beoordeling stuurt het leren, de proeve van bekwaamheid toetst de beoogde competenties. Zowel school als ziekenhuis hebben daarin een rol. 5

6 1 Koers en strategie Onderzoek laat zien dat innovaties aan kracht winnen als naast de uitvoering ook de koers en strategie (de strategische kant) en het ontwerp en de organisatie (de tactische kant) de nodige aandacht krijgen. 1 6 De eerste vraag van dit hoofdstuk is: wie zijn betrokken bij de ontwikkeling van de leerafdeling? Zijn dat voornamelijk uitvoerders of ook managers en bestuurders? Alleen de laatst genoemden beschikken immers over de bevoegdheden om met een uitgezette koers daadwerkelijk te sturen. Als we weten waar beide partijen school en ziekenhuis ieder voor zich naar streven, kan de vraag gesteld worden wat hen bindt. Hebben school en ziekenhuis een gezamenlijke inhoudelijke koers? En nog moeilijker: is er een gezamenlijke visie op de samenwerking als proces? Communiceren ze met elkaar over hun koers en de nagestreefde wijze van samenwerken en erkennen ze overeenkomsten en verschillen over en weer? 1.1 Wie? School Bij het Friesland College staat het werken met leerafdelingen in het kader van praktijkgestuurd leren, de roc-brede onderwijsvisie van het College. Het is zonder meer duidelijk wie dé actor is voor het uitzetten van koers en strategie voor praktijkgestuurd leren: dat is het College van Bestuur. Elke unit heeft een unitdirecteur die verantwoordelijk is voor de aansturing van praktijkgestuurd leren in de eigen eenheid. Bij de unitdirecteuren staan alle neuzen dezelfde kant uit. Zij bewaken het proces, aldus de projectleider strategisch beleid. De directeur van de unit Verpleging en Verzorging (VenV), die nu twee jaar werkzaam is bij het Friesland College, zegt dat hij in de eerste plaats een voorbeeldfunctie wil vervullen voor de medewerkers in zijn unit. Hij heeft een eigen weg gezocht en gevonden om met de visie van praktijkgestuurd leren aan de slag te gaan: Je moet het vertalen, het je eigen maken en verinnerlijken. Hij heeft een groep van zo n twintig medewerkers om zich heen verzameld die samen vormgegeven hebben aan een mission statement van de unit. Daar waren overigens ook leerlingen bij betrokken. Naast deze top-down beweging was er bij de unit VenV ook een bottom-up beweging die leidde tot het ontstaan van de leerafdelingen. Enkele enthousiaste docenten van het roc en medewerkers van het ziekenhuis namen vanaf 2002 het initiatief. Die ontwikkeling paste goed in het beeld dat de nieuwe unitdirecteur voor ogen stond. De directeur heeft bovendien de organisatie van de unit herzien en is gestart met resultaatverantwoordelijke teams. Er zijn nu zes teams voor verpleging, verzorging en voor helpende. De directeur: Ik merk dat docenten veel enthousiaster zijn dan in het verleden. Het eigenaarschap is terug. De unitdirecteur neemt zelf deel aan een stuurgroep van het Friesland College en De Tjongerschans ten behoeve van de leerafdelingen. 1 Zie bijvoorbeeld: Westerhuis, A. (2007). Samen met het bedrijfsleven werken aan innovatie van het beroepsonderwijs. s-hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.

7 Ziekenhuis In ziekenhuis De Tjongerschans heeft de directie op de achtergrond weliswaar een rol bij het ontwikkelen van leerafdelingen in het kader van praktijkgestuurd leren, samen met het Friesland College. De directie geeft veel ruimte aan de afdeling Opleidingen en de praktijkbegeleiders op de ziekenafdeling, om vorm te geven aan de leerafdelingen en aan de samenwerking met het Friesland College. Zij hebben met hun werk in de leerafdeling veel invloed op de koers van het ziekenhuis op het gebied van opleiden. De directie volgt de ontwikkelingen, geeft ruimte en schept condities. dus met de praktijk in bedrijven en instellingen, maar ook met het hbo, met interne leerbedrijven, vrijwilligersorganisaties en in de vorm van bijbaantjes. Units en teams hebben meer ruimte gekregen om op een eigen manier vorm te geven aan de (nieuwe) uitdagingen van praktijkgestuurd leren. De unit Verpleging en Verzorging heeft die ruimte benut om concreet handen en voeten aan praktijkgestuurd leren te geven passend bij de eigen branche. Met de aanpak van praktijkgestuurd leren wil het Friesland College twee overkoepelende strategische doelen bereiken: meer instroom en een hoger rendement. Positieve uitgangssituatie Bij beide organisaties Friesland College en De Tjongerschans is de strategische koers verankerd in de lijn. De betrokkenheid van de lijn is voor school en ziekenhuis een positieve uitgangssituatie. Hierin verschilden de leerafdelingen van veel andere situaties in het onderwijs, waarbij de koers voor nieuwe initiatieven in feite vaak uitsluitend ligt bij onbevoegden, zoals enthousiaste docenten. Bij de unit VenV en De Tjongerschans is hiermee voldaan aan een belangrijke conditie om koers en samenwerkingsstrategie te laten landen. In de experimentele fase van de leerafdeling, konden medewerkers op de werkvloer sterk hun stempel op de strategie zetten; de directies van beide organisaties hebben hen ruimte gegeven. Bij brede implementatie van de aanpak van leerafdelingen zowel in de eigen organisaties als bij andere instellingen in de regio kan het nodig zijn dat de directie een meer prominente rol op zich neemt dan in de experimentele fase nodig was. 1.2 Inhoudelijke koers Het Friesland College had zes jaar geleden een tekort aan stageplaatsen voor verpleegkundigen. Bij de zoveelste aanvraag bij het ziekenhuis De Tjongerschans voor nog één stageplaats is de vraag op een ander niveau getild. Het Friesland College is toen met De Tjongerschans overeengekomen dat er in plaats van individuele stages een groep leerlingen tegelijk stage zou komen lopen. Dit was de start van wat zich ontwikkeld heeft tot de huidige leerafdelingen. Dat had voor beide partijen voordelen. Samenwerking met ziekenhuizen en instellingen voor chronische zorg in de vorm van leerafdelingen staat sindsdien centraal in de inhoudelijke koers van de unit VenV. De praktijk in de zorg verandert snel van instellingszorg naar individuele zorg. De unitdirecteur wil met de opleidingen daar zo goed mogelijk op inspelen. De unitdirecteur heeft de ambitie met ziekenhuizen en instellingen voor chronische zorg samen te werken die een visie op leren hebben die aansluit bij de visie van het College. De unitdirecteur: Instellingen die denken: die theorie, dat komt later wel. Die accepteren dat leerlingen niet alles weten van pathologie en anatomie. Dat is het leerklimaat dat wij nodig hebben. Maar er zijn ook instellingen die zeggen: Bij jullie leren ze niets. Ga maar terug naar school. Dat is lastig. 7 School Op het niveau van het Friesland College als geheel is de inhoudelijke koers het praktijkgestuurd leren. De basis voor de onderwijsvisie ligt in de overtuiging dat leren het best tot zijn recht komt in levensechte situaties, die leervragen oproepen en waar veel aandacht is voor reflectie. Aanvankelijk werd vrij strikt omgegaan met de invoering van praktijkgestuurd leren. Er was weinig ruimte voor de units om er een eigen invulling aan te geven. Dit bleek echter eerder een blokkade dan een stimulans voor de realisatie te zijn. In 2008 heeft het Friesland College een aanscherping gemaakt van haar koers. Waar het eerst vooral ging om het intern vormgeven van praktijkgestuurd leren, komen in de nieuwe koers juist externe relaties meer op de voorgrond te staan. Relaties Toch heeft de unit zijn koers enigszins aangepast, mede als respons op de genoemde signalen uit de praktijk. De leerlingen krijgen nu eerst op school een basis aan kennis en vaardigheden bijgebracht en gaan dan pas de praktijk in. De directeur is op zoek naar de optimale synergie en die krijgt in zijn visie een kans bij instellingen die dezelfde visie hebben én een brede range aan opleidingsmogelijkheden. Automatisch kwam de unit daardoor bij de grotere instellingen terecht. In het toekomstbeeld van de unitdirecteur werkt de unit vooral samen met instellingen die ook kiezen voor leerafdelingen en die uitgaan van een leven lang leren. Hij wil het praktijkleren moderniseren door in samenwerking tussen school en instel-

8 8 lingen te bouwen aan leerafdelingen. Het gaat hem dan om een verbinding tussen opleidingsteams met de zorginstellingen in de regio: elk team gaat met enkele instellingen samenwerken om het gehele leertraject af te lopen. Voorbeelden van ziekenhuizen waar dat in 2008 al gelukt was zijn het MCL in Leeuwarden en De Tjongerschans in Heerenveen. Op deze wijze wil de unit het praktijkgestuurd leren uitbouwen naar de externe beroepspraktijk. De unit wil in de toekomst zoveel mogelijk alle stages in leerafdelingen plaatsen. De directeur streeft ernaar met instellingen waarmee deze intensieve samenwerking zich ontwikkelt, ook kennis te delen. Ziekenhuis Het ziekenhuis De Tjongerschans wil hoogwaardige verpleegkundige zorg bieden in eigen huis en in de regio en daar is goed opgeleid personeel een noodzakelijke voorwaarde bij. Borgen van een continue instroom van nieuwe verpleegkundigen is gezien de dreigende tekorten een voortdurend aandachtspunt. Werken met leerlingen is onderdeel van het personeelsbeleid en vanwege de afspraken met het Friesland College kan het ziekenhuis rekenen op een vaste instroom van leerlingen. Het ziekenhuis heeft bewust gekozen voor een langetermijninvestering door de leerafdeling op te zetten in samenwerking met het Friesland College. Zo wordt de gewenste continue instroom van leerlingen en daarmee potentiële nieuwe medewerkers gerealiseerd. De direct betrokken medewerkers bij de leerafdeling willen nog een stap verder gaan: zij streven ernaar met hun betrokkenheid bij het leren in de praktijk hoogwaardige beroepsbeoefenaren op te leiden die beschikken over lerend en innovatief vermogen. Het is de droom van de praktijkbegeleiders om een afdeling te starten, die volledig door leerlingen bevolkt wordt. Dat zou een experiment waard zijn, zeggen ze. Een andere ambitie, die daar al een beetje op vooruitloopt, is om in de zomervakantie door te gaan. Daarover zijn met het Friesland College al gesprekken gaande. Daarnaast is de aanwezigheid van (deels) boventallige stagiaires bedoeld om het personeel van het ziekenhuis zelf ruimte te geven om zich bij te scholen in de vrijgekomen tijd, bijvoorbeeld door een stage te doen op een andere afdeling. Een gedeelde visie op leren, een gedeelde inhoudelijke koers Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen tussen de inhoudelijke koers van het Friesland College en van De Tjongerschans. Beide organisaties zijn missiegedreven. Het Friesland College, unit VenV, laat zich leiden door haar visie op leren. De Tjongerschans vindt eveneens een drijfveer voor de samenwerking in de eigen visie op leren in relatie tot het beroep van verpleegkundige. De actielogica s van beide instellingen sluiten goed op elkaar aan; de visie op leren is hét samenbindende element in hun gedeelde koers. Het voornaamste verschil is het belang van De Tjongerschans bij het werven van personeel. Dit motief speelt bij het Friesland College nauwelijks een rol. Wel speelt een kwantitatief motief bij het Friesland College, omdat er voldoende stageplaatsen nodig zijn. Ook wil het Friesland College aansluiten bij ontwikkelingen in de zorg. De unit VenV heeft de ruimte genomen om een eigen invulling aan praktijkgestuurd leren te geven. In de inhoudelijke koers staat het streven naar leren in de leerafdelingen centraal. De unitdirecteur voerde een tweesporenbeleid om de implementatie te bevorderen. Hij heeft veel geïnvesteerd in zowel contacten met instellingen als in de interne organisatie en de cultuur. Er is in dit portret een gezamenlijke inhoudelijke koers zichtbaar waarover de beide partijen met elkaar communiceren. Hun ambitie is om samen het fenomeen leerafdeling in deze regio verder op de kaart te zetten. 1.3 Samenwerkingsstrategie School Het is de intentie van het Friesland College als geheel om nieuwe vormen van samenwerking met bedrijven op te bouwen, om zo tot gedeelde verantwoordelijkheid te komen met een groeiend aantal bedrijven. De directeur VenV heeft bewust gekozen voor een samenwerking met De Tjongerschans vanwege de op leren gerichte cultuur. Als je daar geen rekening mee houdt dan bereik je niets. Goodwill vanuit de instelling is erg belangrijk.

9 De projectleider strategisch beleid: Elkaar leren kennen, elkaar leren vertrouwen. Het unieke van elk bedrijf mag tot zijn recht komen. In elke relatie gebeuren dingen die spannend zijn. Die wel passen in het programma van eisen van de één maar niet van de ander. En in een samenwerkingsrelatie heb je het over die spanning. Je wilt die relatie behouden! De directeur VenV kijkt voor zijn unit actief om zich heen op zoek naar instellingen die sterk geloven in de visie van het roc en van daaruit samenwerking aan willen gaan. De unitdirecteur wil een uitgebreid netwerk opbouwen met de grotere instellingen in de regio en tot een convenant voor structurele samenwerking komen. Hij ziet het als zijn rol om het voortouw te nemen in de opbouw van deze samenwerking, met als inzet een netwerk van persoonlijke contacten met directeuren en bestuurders van de instellingen. Dat is een ondernemersrol, zegt hij: Bouwen vanuit het gegeven dat het voor de school én voor ziekenhuizen/instellingen voor chronische zorg van wezenlijk belang is samen goede werkrelaties te onderhouden. Naast het netwerk zet de directeur ook in op het stimuleren van verbindingen tussen docenten van school en praktijk. Hij streeft ernaar dat alle docenten contacten met de praktijk gaan onderhouden. Ziekenhuis De samenwerkingsstrategie van ziekenhuis De Tjongerschans is erop gericht zelf een actieve verantwoordelijkheid voor het opleiden te nemen. Het ziekenhuis streeft naar partnerschap waarbij het zelf het voortouw neemt. Wat beide partijen daarbij bindt is de visie op leren. In de beleving van de praktijkbegeleiders van De Tjongerschans vullen beide partners elkaar heel goed aan. Partnerschap Wat betreft de samenwerkingsstrategie zijn er, net als bij de inhoudelijke koers, overeenkomsten en verschillen tussen beide partijen zichtbaar. Het Friesland College, de unit VenV, heeft de ambitie om met het ziekenhuis als partner op te trekken, te werken in gedeelde verantwoordelijkheid, structureel en met een perspectief voor de lange termijn. Het is de ambitie van de unit VenV om een sterk, innovatief netwerk op te bouwen. Ook het ziekenhuis stuurt qua samenwerkings strategie op partnerschap aan. Medewerkers van het ziekenhuis vinden dat heel vanzelfsprekend. Er wordt zelfs gesproken over symbiose : een vorm van samenwerken waarin je je eigen identiteit opgeeft. Dat kan voordelen hebben, maar ook gevaren. De beide partijen communiceren met elkaar over hun samenwerkingstrategie, waarmee wordt voldaan aan een belangrijke conditie om daadwerkelijk tot partnerschap te komen. Het ziekenhuis richt haar blik wat betreft de samenwerkingsstrategie verder ook op collegainstellingen in de regio. Als die ook meer lerend gaan werken, kan dat voor het ziekenhuis een voordeel hebben. Ook de school richt haar blik op andere instellingen in de regio vanuit de intentie daar eveneens leerafdelingen te starten en leerlingen als groep te kunnen plaatsen. Het ziekenhuis en de school voeren samen als partners deze regionale samenwerkingsstrategie. 9 De praktijkbegeleider: Dat is het mooie van de symbiose tussen het Friesland College en ons. Het ziekenhuis wil de gekozen aanpak van de leerafdeling verbreden naar andere instellingen in de regio. Er is een start gemaakt met afstemming met die instellingen om tot een goed leerklimaat in alle settingen te komen. De Tjongerschans, De Moerborg en De Lindesteen vormen samen een cluster waarbij alle leerlingen uit Heerenveen van het Friesland College hun praktijkervaring opdoen.

10 Ontwerpen en organiseren van 2 leerafdelingen Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop de inhoudelijke koers herkenbaar is in het ontwerp en de organisatie van de leerafdelingen. Een eerste vraag is of er een ontwerp van de leerafdelingen beschikbaar is en of dat een expliciet of een meer impliciet ontwerp is. Om effectief te kunnen opleiden, is een ontwerp met competenties, fasering, programmering, begeleiding en beoordeling namelijk essentieel. Beschikken de leerafdelingen over zo n integraal ontwerp? 10 Als de Koninklijke weg gevolgd wordt, zijn de middenmanagers verantwoordelijk voor het ontwerp en voor de organisatie van een leerafdeling. Dat is nodig omdat zij over de bevoegdheden beschikken om hun medewerkers zodanig te sturen dat het ontwerp in alle leerafdelingen in de praktijk gebracht wordt. Hebben de managers van school inderdaad die sturende rol op zich genomen? Een eerste vraag is of er een ontwerp van de leerafdelingen beschikbaar is en of dat een expliciet of meer een impliciet ontwerp is. Om effectief te kunnen werken, is een ontwerp nodig met daarin: competenties, fasering, programmering, begeleiding en beoordeling. Beschikken de leerafdelingen over zo n integraal ontwerp? 2 Zie bijvoorbeeld: Poortman, C. en Visser, K. (2009). Leren door werk. De match tussen deelnemer en werkplek. s-hertogenbosch: ecbo. Nijhof, W.J., Nieuwenhuis, A.F.M. en Terwel, J. (2006). Het leerpotentieel van de werkplek. Themanummer 5 Pedagogische studiën.

11 Een volgende hamvraag: in welke mate zijn school en ziekenhuis samen constructeur van het ontwerp? En als dat zo is, geldt dat dan alleen voor het deel van het ontwerp dat gaat over het leren in de praktijk of gaat het over het gehele leertraject (binnensschools en buitenschools)? De beroepspraktijk vraagt brede competenties en zowel routines als flexibiliteit, het vermogen flexibel in te spelen op uitdagingen in het werk en op innovaties. Is het doel van het leerproces dat leerlingen brede competenties verwerven? Is het doel dat leerlingen zowel routines als een flexibele houding verwerven? Onderzoek laat zien dat participatie in een werkomgeving vooral resulteert in betere sociale beroepsvaardigheden, in versterking van de beroepsidentiteit en daarnaast in vaktechnische competenties. Om voldoende diepgang te bereiken bij het verwerven van met name de laatste competenties zijn ook andere leerprocessen als aanvulling op al doende leren nodig. 2 Anders gezegd: je leert ze niet automatisch door al doende te leren. Er zijn bij voorkeur uitgaande van leer vragen waar leerlingen in de praktijk tegen aan lopen verdiepende leerprocessen nodig (verklarend leren). 3 De werkomgeving kan aanzetten tot leervragen die tot deze verdiepende leerprocessen leiden. Er is een effectieve integratie van theorie en praktijk nodig. Zijn al doende leren en verklarend leren in samenhang in het ontwerp opgenomen? Een belangrijk aandachtspunt is vervolgens de begeleiding. Uit onderzoek blijkt dat begeleiding de cruciale succesfactor is voor effectief leren in de praktijk. 4 Welke plaats heeft begeleiding in het ontwerp gekregen, hoe wordt de begeleiding georganiseerd en welke verschillende rollen worden daarbij onderscheiden? Ten slotte wordt in dit hoofdstuk de plaats van de beoordeling in het ontwerp van de leerafdeling onder de loep genomen. Is de beoordeling goed ingebed in het ontwerp? Hoe is de verhouding tussen ontwikkelingsgericht beoordelen en de kwalificerende examinering vastgelegd in het ontwerp? Hoe gaat de school om met haar eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling en welke rol geeft het ontwerp aan het ziekenhuis bij de beoordeling van leerlingen die op de leerafdelingen hebben geleerd? 2.1 Wie? School Vanuit de unit VenV van het Friesland College is het vooral een praktijkdocent die de organisatie en het ontwerp van de leerafdelingen voor zijn rekening neemt. Deze docent heeft geen leidinggevende functie, maar opereert aan de schoolkant feitelijk wel als coördinator voor de leerafdelingen bij De Tjongerschans. Hij is de spin in het web. Vanuit zijn opleidingsteam is de betrokkenheid bij organisatie en ontwerp van de leerafdeling beperkt. Vanuit de unit VenV volgt de unitdirecteur als zijn direct leidinggevende de ontwikkelingen bij De Tjongerschans op afstand. Ziekenhuis Vanuit het ziekenhuis zijn de opleidingscoördinator en praktijkbegeleiders de belangrijkste actoren die het ontwerp gaandeweg gemaakt hebben. Zij hebben een coördinerende rol voor de leerafdeling en vervullen formeel geen leidinggevende positie. De direct leidinggevende volgt de ontwikkelingen en geeft de praktijkbegeleiders veel ruimte. Samen verantwoordelijk voor het ontwerp Het ontwerpen en organiseren van de leerafdelingen bij ziekenhuis De Tjongerschans ligt van de kant van het ziekenhuis én van de school voornamelijk bij actoren met een coördinerende rol en zonder lijnbevoegdheid. Het zijn dezelfde actoren die ook op strategisch niveau een bijdrage hebben. School en ziekenhuis ontwerpen de leerafdeling samen. Bij het ziekenhuis is er een brede groep bij de organisatie en het ontwerp betrokken. Bij de school ligt het, voor zover het het leren op de leerafdelingen betreft, voornamelijk bij één persoon. Het zal niet verbazen dat deze betrokkenen van school en ziekenhuis daadwerkelijk uitwerking geven aan de inhoudelijke koers, aangezien zij daar ook mede de actor van zijn. De verankering van het ontwerp bij het middenmanagement is in beide situaties aanwezig, maar niet heel sterk. Daarmee is in beperkte mate voorzien in een belangrijke conditie voor de invoering en vooral de verbreding van de leerafdelingen Zie bijvoorbeeld: Geerligs, J. (2009). Hoezo competenties? 4 Zie bijvoorbeeld: Blokhuis, F.T.L. en Nijhof, W.J. (2006). Effecten van een evidence-based design voor werkplekleren. In: Themanummer nummer 5 Pedagogische studiën.

12 Competenties School De school streeft ernaar leerlingen in de leerafdelingen op te leiden tot hoogwaardige verpleegkundigen met: verpleegkundige competenties wat betreft technische vaardigheden én wat betreft de theoretische kennis; het vermogen tot transfer van kennis en vaardigheden naar nieuwe situaties. Het is de visie van de praktijkdocent dat theoretische kennis die los van de praktijk verworven wordt, weinig leerrendement oplevert. Je hebt versteende kennis en wat kun je daarmee? Ze komen in de praktijk en dan lijkt het wel of ze alles kwijt zijn en je kunt weer opnieuw beginnen. De transfer wordt niet gemaakt. De school signaleert dat de competenties die in een ziekenhuis geleerd worden, dus die waar een ziekenhuis om vraagt, andere zijn dan in de chronische zorgverlening. In een ziekenhuis is het vaak voor leerlingen wel ingewikkeld omdat ze dan heel andere zorg geven dan de langdurige zorg die ze tot dan toe gewend zijn. In het ziekenhuis gaat alles snel, ze moeten snel kennis paraat hebben, sneller probleemoplossend leren werken. In de chronische zorgverlening ligt het tempo lager. De leerlingen nemen dat over. Met die houding kunnen zij zich in het ziekenhuis niet handhaven. Dan worden ze ondergesneeuwd, volgens de praktijkdocent. Het Friesland College VenV heeft een zogenaamd praktijkboek ontwikkeld, een handleiding die leerlingen en begeleiders informeert over de te verwerven competenties. Het praktijkboek is opgezet volgens de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier Verpleging. Aan de hand van het boek leggen de leerlingen per werkproces vast welke werkprocessen ze al beheersen. Docenten uit de kennisgroep VenV signaleren dat de wijze waarop het leerproces van leerlingen verloopt vaak niet eenvoudig te koppelen is aan de kerntaken en werkprocessen. Je weet vaak niet waar je zit in het kwalificatiedossier. De onduidelijkheid over wat mensen allemaal moeten weten, veroorzaakt ook dat mensen van hot naar her gaan. Ziekenhuis In het streven van het ziekenhuis staat voorop dat aanstaande beroepsbeoefenaren op de leerafdelingen breed opgeleid worden. Ze worden breed vakbekwaam en daarmee breed inzetbaar op een bepaalde tak van de verpleegkunde. Ze verwerven de inzet om zich te blijven ontwikkelen en bij te blijven bij nieuwe ontwikkelingen. Ze ontwikkelen nieuwsgierigheid en de wil om te blijven leren (loopbaancompetenties). Breed bekwaam Een praktijkbegeleider: Je wilt iemand krijgen die bij jouw organisatie past, breed is opgeleid en weet waarmee ze bezig is. Iemand die de skills heeft om zich op een bepaalde afdeling alles eigen te maken. Maar breed opgeleid blijkt een multi-interpretabel begrip. Volgens het kwalificatiedossier is de opleiding een brede opleiding omdat leerlingen met hun diploma zowel in de chronische zorgverlening als in het ziekenhuis terecht kunnen. Een praktijkbegeleider signaleert hier een dilemma omdat het werk in de chronische zorgverlening in zijn ogen eigenlijk totaal iets anders is dan in een ziekenhuis. Het is leuk breed opgeleid te zijn, maar eigenlijk moet je gaan kijken: wat wil je nu echt? Wat past het beste bij je? De leerling geeft aan in welke richting zij wil doorstromen; dan weten wij weer waar we aan toe zijn. De één past híér beter, de ander dáár. Deze verschillen in de invulling van het verpleegkundige werk komen voort uit de verschillende werkcontexten. Voor wie hulpbehoevend in een verpleeghuis verblijft, is de verpleegkundige de centrale zorgverlener. Wie in een ziekenhuis behandeld wordt, wil door een arts genezen worden. De rol van een verpleegkundige is dan een heel andere. Routine en flexibiliteit Er worden duidelijk routines geleerd in de leerafdelingen, ook omdat het competentieprofiel dat aangeeft. Ook leren leerlingen om te gaan met de vele protocollen die het ziekenhuis kent. De leerlingen leren in de leerafdelingen bovendien verpleegkundige keuzes te maken. Sommige keuzes liggen bij de artsen (zoals de duur van een opname), andere bij de verpleegkundigen. Een vraag is altijd: moet ik het zelf doen of moet ik er iemand anders bij inschakelen? Maar het ziekhuis wil meer, zoals leerlingen van de leerafdelingen betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Leerlingen par-

13 ticiperen in een soort kwaliteitscirkels van het ziekenhuis. Een mbo-v er zou de potentie moeten hebben door te stromen naar bijvoorbeeld de intensive care of spoedeisende hulp. Een praktijkbegeleider: Je ziet dat de goede mbo er die er een beetje bovenuit steekt, dingen oppakt, in werkgroepen zelf aan de slag gaat. Van het zittende personeel wordt ook innovatie verwacht. Blijven leren In de praktijkleercontext van het ziekenhuis De Tjongerschans leren leerlingen zelfstandigheid. Er wordt op ingezet om het reflecterend vermogen van de leerling te vergroten. Bij het ziekenhuis staat de competentie leren leren hoog in het vaandel. Anders dan in de klassieke bpv komt de leerling niet alleen om het werk te leren, maar juist om zichzelf te ontwikkelen. De visie op leren van ziekenhuis De Tjongerschans is levenslang leren : iemand blijft zich ontwikkelen, dus ook na het behalen van het diploma. De praktijkbegeleider: We willen mensen die zich willen ontwikkelen en niet iemand die een diploma heeft en denkt nou ga ik even twee uurtjes in de week werken en that s it. Nieuwsgierig zijn, willen leren en niet zo-zo. Dat is onze winst. Loopbaanontwikkeling is een duidelijk aandachtspunt. De praktijkbegeleider: Hoe houdbaar is je diploma? We leren de leerlingen van meet af aan dat het belangrijk is om keuzes te maken, niet alleen waar ze willen werken maar ook hóe ze willen werken. De Tjongerschans zou graag zien dat leren leren in de praktijk eerder aandacht krijgt binnen de chronische zorginstellingen en niet pas in het derde leerjaar. Leerlingen zijn als ze in de leerafdeling binnen komen (derde en vierde leerjaar) voor een deel al gevormd. In chronische zorgingsinstellingen hebben ze keihard leren werken maar niet leren leren. De praktijkbegeleider: Als we merken dat die aandacht voor het eigen leerproces ontbreekt, zeggen wij: je komt hier om te leren, als je dat eenmaal onder de knie hebt, kun je je verder verdiepen. Brede competenties zijn leidend voor school en ziekenhuis Het ontwerp voor de opleiding Verplegen in de leerafdelingen bij De Tjongerschans mikt op brede competenties en een hoog professioneel niveau voor de aanstaande beroepsbeoefenaren. School en ziekenhuis hebben een levendig beeld van een competente verpleegkundige. Het vermogen om te (blijven) leren heeft een belangrijke plaats in dit beeld. Zij voegen deze competenties toe aan het Kwalificatie Dossier, waar zij overigens goed mee uit de voeten kunnen. Naast routines, die voor een verpleegkundige van groot belang zijn, verwerven leerlingen ook een flexibele houding. Zij worden uitgedaagd om zich steeds af te vragen wat optimale zorg zou zijn in een bepaalde situatie en zich te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen. 2.3 Ontwerpen en organiseren van de leerafdeling Geschiedenis In het begin toen de samenwerking net van start ging was de school nog sterk gericht op het verkrijgen van zoveel mogelijk stageplaatsen. Vanuit de leiding van de unit VenV is toen het idee ontstaan om een docent van de school in de praktijk te stationeren. Dat was een cruciale stap om tot leerafdelingen te komen. Gaandeweg de zes jaren dat beide organisaties nu samenwerken, is al doende verder gebouwd aan het ontwerp van het leerproces dat leerlingen in de leerafdelingen doorlopen. Dat is in sterke mate in samenwerking gegaan. In het begin was het meer stapelen van theorie en praktijk, inmiddels zijn theorie en praktijk sterk in elkaar vervlochten. Het praktijkgestuurde leren, in de zin van binnenschools werken met prestaties, werd steeds meer teruggedrongen. Werkend leren in de echte beroepspraktijk kreeg steeds meer ruimte. Huiver voor te veel structuur Het ontwerp van het leerproces in de leerafdelingen is zo ingericht dat er een flexibel en vraaggestuurd programma is ontstaan; leerlingen wordt steeds weer gevraagd zelf hun leervragen in te brengen. De medewerkers uit de kennisgroep geven aan dat zij een spanning ervaren tussen praktijkgestuurd leren en het werken met een curriculum. Zodra je een curriculum hebt, gaan de docenten dat afvinken. Dan krijg je toch van dit moet er in en ik vind 13

14 Externe praktijk in gefaseerde opzet bol 4 opleiding verpleging Friesland College 1e en 2e jaar 3e jaar 4e jaar Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 10 weken externe praktijk 30 weken externe praktijk tweemaal 20 weken externe praktijk 40 weken externe praktijk dat en krijg je weer hobbyisme. Een leerling moet een nood tot leren hebben en dat staat haaks op een curriculum. In de praktijk is in de leerafdeling wel een soort structuur ontstaan, meer een processtructuur dan een inhoudelijke structuur. Een docent uit de kenniskring: We worden van de een naar de andere uiterste kant geslingerd en we komen nu weer een beetje richting het midden; sommige dingen moet je gewoon structureren en zorgen dat het aangeboden wordt. Dat is een proces van vijf jaar. We schoten helemaal door; er bestond op een gegeven moment niks meer. De term curriculum roept nog steeds een ongemakkelijk gevoel op. Ook de directeur VenV constateert: Er werd doorgeslagen naar het structuurloze; er berustte een taboe op structuur. Ziekenhuis en school bouwen samen aan het leertraject van de leerling in de leerafdelingen. De partners hebben afgesproken dat het mogelijk is gedurende het jaar bij te stellen. Het programma is niet dichtgetimmerd. De praktijkbegeleider van het ziekenhuis: We kunnen niets met vaststaande regeltjes. Dat werkt niet. Vanuit de school waren in het begin allerlei voorwaarden; verplicht dit, verplicht dat. Dat paste niet binnen de afdeling. Bijvoorbeeld hoe een POP eruit moet zien. Wij willen graag dingen die werkbaar zijn. We zijn wel eigenwijs. Als we er niets mee kunnen, gebruiken we het ook niet, dan gaan we het toch zo doen als het binnen onze instelling past. We hebben leerlingen die een geweldige POP schreven, maar het wordt een doel in plaats van een middel. Dan hebben we gelukkig docenten van het Friesland College die dat in hun team gooien. Het Friesland College haalt er weer ideeën uit die ze ook weer bij andere instellingen gebruiken. 14 Programmering derde en vierde opleidingsfase leerafdelingen Derde opleidingsfase Vierde opleidings fase Leerlingen lopen in de derde opleidingsfase tweemaal twintig weken stage op twee verschillende locaties, waarbij zij voor een ziekenhuis als De Tjongerschans kunnen kiezen. Bij de leerafdelingen vindt dan eerst een introductiegesprek plaats. Daarna volgt in het ziekenhuis een intensieve oriëntatie van drie weken waarin zij op zoek gaan naar hun leervragen en waarin veel verdiepende kennis aangeboden wordt. Vervolgens begint het ontwikkelingsproces van de leerling in de praktijk. Wat geleerd wordt, is leerlingafhankelijk. De leerlingen solliciteren voor hun fase-4 stage bij het ziekenhuis. In deze stage starten de leerlingen met vijf weken oriëntatie waarvan twee weken instructie over hoe ziekenhuizen werken; de overige tijd werken ze aan opdrachten: in de derde week doen ze een snuffelstage waarin ze leervragen ontwikkelen; op basis daarvan maken ze een planning en een POP met hun leerdoelen en -activiteiten; in de daarop volgende twee weken gaan ze met hun vragen aan de slag. De leerlingen werken in groepjes aan presentaties en individuele opdrachten; ook biedt de school op de locatie van het ziekenhuis in die periode scholing aan, zoals trainingen van vaardigheden in het skillslab. In week zes van deze stage bij De Tjongerschans starten de leerlingen op de leerafdeling. Ze hebben dan bovendien elke twee weken nog twee dagen theoretische scholing. Ook deze scholing is weer gericht op de leervragen waar zij tegenaan lopen. In deze opleidingsfase laten de leerlingen in de praktijk zien wat ze kunnen (kwalificerende beoordeling). Nadat ze hebben aangetoond dat ze bekwaam zijn worden de leerlingen in het laatste deel van deze vierde opleidingsfase productief voor het ziekenhuis. Ze zijn nu in staat zelfstandig te functioneren op de afdeling. In deze opleidingsfase schrijft de leerling bovendien een scriptie over een thema dat aansluit bij de situatie in de leerafdeling van het ziekenhuis.

15 De vier fasen en de programmering In de eerste twee opleidingsfasen wordt afwisselend geleerd op school en in de externe praktijk. Er vindt in deze fasen veel verdieping op school plaats. Hier wordt volgens de uitgangspunten van praktijkgestuurd leren met prestaties en workshops gewerkt in de interne en externe praktijkomgeving. Het streven is om een basis te leggen voor het leren in de praktijk in de daarop volgende jaren. De praktijk vraagt dat leerlingen over basiskennis beschikken. In de laatste twee opleidingsfasen staat de externe praktijkleercontext centraal. Maar ook in deze fasen blijft de inbreng van de school van belang. De leerling leert voor het beroep én werkt aan haar persoonlijke ontwikkeling en eventuele doorstroomkwalificaties. Daarom kan volgens een docent van het Friesland College het leren bij De Tjongerschans ook niet gelijk gesteld worden aan de vroegere inserviceopleiding. In de eerste opleidingsfase krijgt leren in de externe praktijk vorm in excursies naar chronische zorginstellingen. Bovendien doen leerlingen een snuffelstage in een chronische zorginstelling of een ziekenhuis. Ze lopen mee met een derde- of vierdejaars. De leerlingen doen in de eerste fase ook vrijwilligerswerk in de chronische zorgverlening. In de tweede opleidingsfase lopen de leerlingen dertig weken stage in verschillende zorgcontexten, bijvoorbeeld verpleeghuis en verstandelijk gehandicaptenzorg. Ze werken in deze stage aan prestaties waar ze vooraf op school voor intekenen. Op een afdeling met patiënten participeren is nog niet aan de orde; het gaat meer om het verkrijgen van een beeld van de verpleging. De leerlingen zijn immers nog erg jong. In de derde en vierde opleidingfase bestaat voor leerlingen de mogelijkheid om te participeren in de leerafdelingen van De Tjongerschans. Daar worden leerlingen geplaatst in een leerafde- ling waar zij vijf dagen per week lerend werken. In de meeste andere instellingen is het zo ingericht dat leerlingen de laatste twee opleidingsfasen vier dagen op stage zijn en één dag naar school komen voor ondersteunende theorie en dergelijke. De situatie bij De Tjongerschans is anders: daar zijn de leerlingen vijf dagen op de leerafdeling en wordt de ondersteunende theorie en de reflectie op de leerafdeling zelf verzorgd. Het ontwerp van het leerproces op deze leerafdelingen ziet er in die fases uit zoals op pagina 14 weergegeven. School en ziekenhuis ontwerpen samen De kern van de gezamenlijke strategische koers het gedeelde leerconcept is zeker terug te vinden in het ontwerp van de leerafdeling. School en ziekenhuis hebben het ontwerp doelbewust ingericht om leerlingen uit te dagen vraaggestuurd te leren. In de loop van de jaren waarin de leerafdeling op De Tjongerschans draait, heeft zich een ontwerp uitgekristalliseerd. Het is voornamelijk een impliciet ontwerp, dat verankerd is in de ervaringen van de betrokken uitvoerders. Medewerkers van de school én van het ziekenhuis hebben een zekere allergie ten opzichte van het vastleggen van een opleiding in een ontwerp en een curriculum. Het ontwerp is het resultaat van een levendig ontwikkelingsproces dat nog steeds doorgaat. Voor de eerste twee opleidingsfasen voor verplegenden bij het Friesland College heeft de school het ontwerp in eigen hand; het ziekenhuis heeft weinig betrokkenheid als constructeur bij dit deel van de opleiding. Dat ligt heel anders voor de derde en vierde opleidingsfase, voor zover zich die in de leerafdelingen van De Tjongerschans afspelen. De school en het ziekenhuis hebben voor de leerafdelingen duidelijk samen het ontwerp van dat deel van de opleiding ontwikkeld. Beiden zijn constructeur, beiden vervullen taken in de ontwikkeling en organisatie van de leerafdeling. Er is een keten tussen school en ziekenhuis ontstaan. Dit ontwerp voor de derde en vierde opleidingsfase is ingebed in het curriculum van de opleiding, het valt er in feite mee samen en biedt met zijn voortdurende appèl op leervragen de garantie dat werken in de beroepspraktijk primair leren is. Zowel ervarend leren als verklarend leren zijn in het ontwerp opgenomen, verbonden door regelmatige reflectiemomenten. 15

16 Ontwerpen en organiseren van de begeleiding De begeleidingsrollen Het ziekenhuis De Tjongerschans kent vijf leerafdelingen. De begeleiding in elke afdeling wordt verzorgd door praktijkbegeleiders en werkbegeleiders van De Tjongerschans en een stagedocent van het Friesland College. Bovendien heeft elke leerling een procescoach van het Friesland College. De begeleiders op de leerafdelingen bieden een samenhangend pakket van werkbegeleiding, leerbegeleiding en instructie. In de begeleidingsaanpak zijn verschillende gesprekken met de leerling opgenomen: een introductiegesprek of sollicitatiegesprek, voortgangsgesprekken, tussenevaluaties en beoordelingsgesprekken. De praktijkbegeleiders dragen zorg voor een soepele organisatie van de begeleiding. De begeleidingsrollen zien er uit zoals in onderstaande schema weergegeven. De begeleidingsaanpak Als onderdeel van de entree bij De Tjongerschans (introductiegesprek of sollicitatiegesprek) doet de leerling een leerstijlentest (denker, doener, bezinner en beslisser). Ook de werkbegeleiders hebben hun leerstijl in beeld. Geprobeerd wordt tot een zo goed mogelijke combinatie te komen wat betreft de leerstijlen van leerling en begeleiders. De begeleidingsmethodiek van de werkbegeleider is leerlinggericht en situatieafhankelijk. De leerlingen maken wekelijks een overzicht van de dingen die ze willen leren. Aan de hand daarvan gaan ze werken en ontvangen ze begeleiding. Een praktijkbegeleider: Het begeleidingsproces wordt gestructureerd. Alleen: de leerlingen kunnen zelf voor een groot deel de inhoud bepalen. Wekelijks worden de leerlingen besproken door de verschillende werkbegeleiders samen met de praktijkbegeleider, een vorm van intercollegiale feedback. Als iets niet goed gaat met een leerling, proberen zij het zo snel mogelijk aan te pakken. Ontwerp van de begeleiding in de leerafdeling Organisatie begeleiding in leerafdeling Werk-begeleiding Begeleiding bij reflectie en instructie Loopbaanbegeleiding Praktijkbegeleiders zorgen ervoor dat de leerafdeling en het leerproces van de leerlingen goed georganiseerd is. Zij coachen de werkbegeleiders op de werkvloer. Zij vervullen een achterwachtfunctie voor de werkbegeleiders. De praktijkbegeleider heeft in haar weekrooster twee dagen beschikbaar voor deze taak. De leerlingen werken op de leerafdeling samen met een verpleegkundige werkbegeleider. Dit zijn de directe begeleiders op de werkvloer bij de zorg voor de patiënt in het bed. Vanuit de school is bij De Tjongerschans een vaste praktijkdocent aanwezig gedurende drie dagen per week. De praktijkdocent vervult verschillende rollen: een begeleidende rol bij reflectie; een rol als vakdocent/beroepscoach; een rol als beoordelaar; een rol als mede-coach van de werkbegeleiders. Ook de praktijkbegeleiders van De Tjongerschans leveren een bijdrage aan doceren van vaardigheden aan leerlingen. Bovendien dragen ook de werkbegeleiders bij aan reflectie in de directe werksituatie. Een procescoach van het Friesland College heeft als taak de leerlingen te begeleiden in hun loopbaan. De procescoach is niet verbonden aan de leerafdeling. Elke leerling van de unit VenV heeft vanaf het tweede leerjaar tot het afstuderen een vaste procescoach.

17 Naast de begeleidingsgesprekken en het lerend werken op de afdeling krijgen de leerlingen tweewekelijks verdiepende kennis en vaardigheden aangeboden in het ziekenhuis. De praktijkdocent van het Friesland College, de praktijkbegeleider en soms specialisten van het ziekenhuis verzorgen de scholing. In deze scholingsmomenten, lessen en skillslab, wordt expliciet ingespeeld op de vragen van leerlingen. In de toekomst zouden de praktijkbegeleiders zelf deze scholingen meer ter hand willen nemen, samen met de docent van school, zodat de praktische kanten nog meer levensecht bij de theorie betrokken kunnen worden. 2.5 Ontwerpen en organiseren van de beoordeling De beoordeling vindt in de derde en vierde fase in het ziekenhuis plaats. Het is een gefaseerd proces: eerst onder toezicht (reproductief; de leerling kan werken volgens een protocol), dan begeleid (productief; de leerling is in staat inschattingen te maken wanneer en hoe een handeling te verrichten en welke afwijkingen van het protocol nodig, zinvol en verantwoord zijn) en ten slotte zelfstandig (zelfsturend; de leerling is in staat zich af te vragen: welke alternatieven zijn er in deze situatie, wie kan hier het best ingrijpen?). Begeleiding centraal in het ontwerp Er is in het ontwerp een prachtige oplossing gevonden voor de beperkingen van alleen al doende leren in de praktijk. De participatie in de werkcontext wordt expliciet gericht op het leerproces, het stellen van leervragen. De inzet is dat leerlingen vervolgens met die leervragen zowel in theorielessen als in een skillslab aan de slag gaan. Aangezien deze instrumenten rechtstreeks aan de werkvloer verbonden zijn, zijn de condities aanwezig voor een intensief leerproces met diepgang. In het ontwerp is tot een optimale afstemming van theorie en praktijk gekomen. De begeleiding heeft een centrale plaats in het ontwerp gekregen. Zowel de school als het ziekenhuis investeren hier veel in. Er zijn werkbegeleiding, begeleiding bij reflectie, instructie en loopbaanbegeleiding in het ontwerp opgenomen. Bovendien is voorzien in de rol van organisator van de leerafdeling en van het leerproces dat de leerlingen daar doormaken. In het praktijkboek staat wat van een leerling verwacht wordt conform het competentieprofiel. In de laatste stage werken leerlingen aan drie kerntaken. De Tjongerschans en de unit VenV hebben samen beoordelingslijsten opgesteld met achter elk werkproces reproductief, productief en zelfsturend. Wat nog lastig gevonden wordt, zijn de criteria, met name voor het zelfsturende niveau. Op basis hiervan wordt bepaald of iemand haar diploma ontvangt. De leerlingen registreren in die fase aan de hand van het boek de werkprocessen die ze beheersen. Ze leveren bewijzen aan voor elk werkproces en leggen die vast in hun portfolio of opbergkast. Er zijn meerdere ingeplande evaluatiemomenten in het leertraject opgenomen, zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend. Tijdens die gesprekken wordt bekeken of er al werkprocessen en de daarbij horende competenties behaald zijn. De werkbegeleider is tevens beoordelaar en neemt het voortouw bij de ontwikkelingsgerichte beoordeling. Het ontwerp van de beoordeling is in onderstaand schema weergegeven. 17 Ontwerp van de beoordeling in de leerafdeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Kwalificerend beoordelen Regelmatige besprekingen tussen leerling en begeleiders over de voortgang van de ontwikkeling van de leerling; de leerling maakt de ontwikkeling door van reproductief, naar productief naar zelfsturend. In het ontwikkelingsstadium bekwaam moeten de leerlingen laten zien dat ze vier patiënten kunnen verzorgen van opname tot ontslag. Er zijn drie praktijkobservaties. Op basis van observatie wordt beoordeeld in hoeverre ze handelingsbekwaam zijn. Als die goed doorlopen is, kan de afsluitende proeve van bekwaamheid gedaan worden. In de afsluitende proeve van bekwaamheid wordt een leerling door een medewerker van het ziekenhuis beoordeeld. De docent van het Friesland College beoordeeld of het proces correct is doorlopen. De leerling maakt na de proeve een reflectieverslag. In een afsluitend panelgesprek wordt het eindoordeel uitgesproken. Het panel bestaat uit de werkbegeleider, de praktijkbegeleider, de praktijkdocent en de coach. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de school om uit te spreken of een leerling wel of niet geslaagd is.

18 Als een bepaalde handeling is geëxamineerd, mag een leerling die zelfstandig uitvoeren (maar zolang de leerling niet gediplomeerd is alleen onder supervisie van de werkbegeleider). De verpleegkundige werkbegeleider blijft verantwoordelijk voor hun handelen. Pas als zij formeel gekwalificeerd zijn, kunnen zij zelf die verantwoordelijkheid op zich nemen. De werkbegeleider: Er moet dan iemand staan die zelfstandig de patiëntenzorg kan regelen. Competentiegerichte beoordeling Ook de beoordeling is in de leerafdeling gestructureerd georganiseerd, zowel de ontwikkelingsgerichte beoordeling als de kwalificerende examinering. Bij het proces van al doende leren en begeleiden past de ontwikkelingsgerichte beoordeling uitstekend. Met de proeve van bekwaamheid zetten de partners voor de kwalificerende beoordeling tevens een meer objectiverend instrument in. 18

19 Uitvoering op de leerafdelingen 3 In dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht hoe de inhoudelijke koers en het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd worden in het leerproces van de leerlingen in de leerafdelingen. Het gaat hier over het operationele niveau: de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer in het ziekenhuis. Slagen de managers erin zodanig te sturen dat het ontwikkelde ontwerp in de leerafdelingen gerealiseerd wordt en docenten en begeleiders er enthousiast mee werken? Heeft het werken in een leerafdeling de motivatie van leerlingen, hun geloof in eigen kunnen, hun vermogen tot reflectie en tot zelfsturing versterkt? Dit zijn namelijk allemaal factoren waarvan uit onderzoek gebleken is dat ze bepalen of een lerende leerrendement uit participatie in een werksituatie weet te halen. 5 In hoeverre vormt het gegeven dat leerlingen van het Friesland College vraaggestuurd leren een hefboom in hun leerproces? In het ontwerp is rekening gehouden met de noodzaak theorie en praktijk met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door middel van de mogelijkheid om in theorielessen en skillslabs op vragen in te gaan. Vindt verbinding tussen al doende leren en verdieping (verklarend leren) in de uitvoering daadwerkelijk plaats? Vervolgens gaat het er dan natuurlijk om welke competenties leerlingen daadwerkelijk verwerven. Verwerven zij sociale beroepscompetenties, een beroepsidentiteit en vaktechnische competenties? De beroepspraktijk vraagt zowel routines als flexibiliteit. Hoe ligt de verhouding tussen beide type competenties bij het leren in de leerafdelingen? Er wordt vandaag de dag veel verwacht van leren in de echte beroepspraktijk. 6 Toch blijven leren en werken twee verschillende dingen. Hanteren de begeleiders op een leerafdeling het spanningsveld tussen leren en werken in het ontwerp zodanig dat leerlingen er optimaal van leren? Functioneert de werkomgeving als krachtige leeromgeving? En zitten school en ziekenhuis daarbij op één lijn? Vervolgens is een belangrijke vraag hoe de begeleiding op de leerafdelingen vorm krijgt. Hanteren de begeleiders meer een procedurele aanpak van de begeleiding of meer een coachende aanpak? Past de begeleiding vanuit de school en vanuit het ziekenhuis bij elkaar? En hoe krijgt in de begeleiding reflectie als cyclisch proces vorm? Ten slotte is in dit hoofdstuk de vraag hoe de aanpak van de beoordeling zoals die in het ontwerp neergezet is in de praktijk gerealiseerd wordt. Verloopt de beoordeling goed en wordt met de rolverdeling tussen beoordelaars van de school en van het ziekenhuis transparant omgegaan? 3.1 Wie? School Op operationeel niveau is vanuit de school vooral de praktijkdocent, die ook op tactisch niveau een rol speelt, betrokken bij de uitvoering van de leerafdelingen van De Tjongerschans. De praktijkdocent is een sleutelfiguur. Zijn werkplek is overwegend het ziekenhuis. De praktijkdocent krijgt veel ruimte van zijn team en van zijn unitdirecteur. Eigenlijk heeft hij een dubbele thuisbasis: het opleidingsteam van de unit VenV, waar hij bij hoort, en het team binnen het ziekenhuis, waar hij in feite ook in opgenomen is Zie bijvoorbeeld: Poortman, C. en Visser, K. (2009). Leren door werk. De match tussen deelnemer en werkplek. s-hertogenbosch: ecbo. 6 Zie bijvoorbeeld: Onstenk, J. en Janmaat, H. (2006). Samen werken aan leren op de werkplek. Op weg naar co-desing en co-makership van scholen en bedrijven. s-hertogenbosch: CINOP Expertisecentrum.

20 Ziekenhuis Vanuit het ziekenhuis De Tjongerschans zijn bij de uitvoering van het opleiden verschillende actoren betrokken: de werkbegeleiders en de praktijkbegeleiders. De praktijkbegeleiders spelen ook op tactisch en strategisch niveau een rol. Betrokken bij de uitvoering Op het operationele niveau acteren in de leerafdeling deels dezelfde personen vanuit school en ziekenhuis die ook betrokken zijn bij ontwerp en organisatie van de leerafdeling. Nieuwe actoren vanuit het ziekenhuis zijn de werkbegeleiders; vanuit de school de procescoaches. Wat op strategisch niveau is ingezet, hebben de actoren doordacht ontworpen en op operationeel niveau daadwerkelijk neergezet Leerresultaten Leerlingen De leerlingen noemen een brede set van competenties die ze daadwerkelijk verworven hebben op de leerafdeling. Ze verwerven de nodige vaktechnische competenties en tegelijkertijd verwerven ze meta-competenties en sociale beroepscompetenties. De belangrijkste verworven competenties die uit hun verhaal spreken zijn: vaktechnische vaardigheden en kennis, omgaan met regels en protocollen, leren leren en het eigen leerproces aansturen, zelfstandigheid en initiatief nemen, samenwerken. Een leerling: Pas sinds een jaar weet ik echt wat het werk in een ziekenhuis inhoudt. Dat moet je ook langzaam leren. Vaktechnische competenties Het lerend werken op de afdeling prikkelt hen om in rap tempo hun kennis bij te spijkeren. Een van de leerlingen: Je bent heel druk met leren. Ik kom s morgens op de afdeling en dan hebben ze het over allerlei dingen die ik niet weet, maar die wil ik dan wel in de loop van de middag weten. Ik schrijf woorden waar ze het over hebben op. Ik pak een ziektebeeld van een patiënt erbij en lees het nog weer eens door. De ene keer heb je het zo door, de andere keer moet je stampen. Een ander vult aan: Ik denk dat ik in verhouding meer aan het leren ben dan aan het werken. Veel thuis ook; na een stagedag als je iets tegen bent gekomen en je weet het niet en je komt de volgende dag weer bij dezelfde patiënt, dan ben ik thuis nog wel alles aan het opzoeken. Ik zoek eerst op internet, googlen, dan heb ik tenminste een idee, en dan zoek ik verder in de boeken. Ik heb ook op de afdeling een zakwoordenboek bij me en als ik dan iets niet weet, dan kan ik dat vast opzoeken. In het ziekenhuis zeggen de leerlingen in vergelijking met de chronische zorgverlening waar ze in eerdere jaren stage liepen veel nieuwe dingen te leren. Regels en protocollen Protocollen, die ze op school al eens gezien hebben, blijken nu in het ziekenhuis sterk overeen te komen. Een inmiddels afgestuurde leerling vertelt: Eén keer in de drie jaar moet je alles weer een keer gedaan hebben. Je oefent de protocollen steeds weer. Dat wordt dan genoteerd in je kwaliteitspaspoort. Zelfsturend leren leren, zelfstandigheid en initiatief nemen In deze opleiding wordt de stof niet aangeboden zoals op de middelbare school, maar het moet allemaal uit jezelf komen, zeggen de leerlingen. Ook als je hele opleiding erop gericht is zelf met je leervragen te komen, kan het toch nog spannend zijn om die leervragen te stellen. Bij chirurgenbezoek op de afdeling. Je weet heel veel dingen gewoon niet. Als ik het dan echt wilde weten dan vroeg ik het gewoon aan ze en dat vonden ze ook leuk, maar dat moet je ook maar durven. Ook bij het periodieke voortgangsgesprek ligt er veel initiatief bij de leerling zelf. Er zitten drie mensen aan de tafel en het gaat om jou en dan moet je het ook nog zelf leiden. Ze willen weten hoe jij dat bekijkt, hoe jij dat ziet en zij bevestigen dat of juist niet. Ze zeggen: het is jullie leerproces, jullie moeten het doen. Gevraagd naar het leerrendement vergeleken met andere stages, zeggen de docenten van de kennisgroep VenV een beetje verbaasd dat ze daar geen zicht op hebben. Wij hebben dat nooit gemeten. Deze aanpak is gewoon onze missie.

Leren in de praktijk. Leerafdelingen in de verpleging. Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland

Leren in de praktijk. Leerafdelingen in de verpleging. Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland Leren in de praktijk 1 Leerafdelingen in de verpleging Een portret van het Friesland College en ziekenhuis De Tjongerschans in de regio Friesland Leren in de praktijk Omdat scholen samen met bedrijven

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Leren in de praktijk. De Pasvorm. Een portret van Rijn IJssel en Bristol kleding & schoenen in de regio Zuidoost Gelderland

Leren in de praktijk. De Pasvorm. Een portret van Rijn IJssel en Bristol kleding & schoenen in de regio Zuidoost Gelderland Leren in de praktijk 1 De Pasvorm Een portret van Rijn IJssel en Bristol kleding & schoenen in de regio Zuidoost Gelderland Leren in de praktijk Omdat scholen samen met bedrijven in de regio met leren

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Inleiding In deze brochure vind je informatie over de verpleegkundige opleidingen en de daarop

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april

Visie op examinering. Visie op examinering, 21 april Visie op examinering De Bve Raad en de AOC Raad willen met deze notitie hun visie op examinering uitdragen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de beide organisaties in een open dialoog met relevante

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Leren in de praktijk. IPD-bedrijfprojecten in de techniek. Een portret van Fontys, ROC Eindhoven en Vanderlande Industries

Leren in de praktijk. IPD-bedrijfprojecten in de techniek. Een portret van Fontys, ROC Eindhoven en Vanderlande Industries Leren in de praktijk 1 IPD-bedrijfprojecten in de techniek Een portret van Fontys, ROC Eindhoven en Vanderlande Industries Leren in de praktijk Omdat scholen samen met bedrijven in de regio met leren in

Nadere informatie

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 WERKBEGELEIDING Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 Klas: LV14-4ST2 Docentbegeleider: Jose Harmsen-Goossens Onderwijsonderdeel: 4500PWE13 Studieonderdeel: 4513OPWEOP Stage opdracht leerjaar

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond STELLINGEN 11 oktober 2011 Doelstellingen van de leerafdeling Circa tien mbo- en hbo-studenten runnen onder leiding van een professional een afdeling van een (zorg)instelling

Nadere informatie

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Het AMC wil met een beperkt aantal opleidingen structureel samenwerken bij het opleiden voor en in het AMC. Drie bij leren en werken betrokken partijen:

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn

Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn Zakboek Werkbegeleiden in Zorg en Welzijn Praktische handleiding voor de nieuwe rollen van de werkbegeleider in competentiegericht onderwijs Nicolien van Halem

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Beoordelen van competenties

Beoordelen van competenties Beoordelen van competenties Jos Geerligs Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 7 Deel I Beoordelen van niveau van competenties 2. Theorieën aan de basis van cgo 9 3. Leervragen centraal in cgo 13 4. De

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing Warming up Door de ervaringen als sociaal pedagogisch hulpverlener begreep

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Opleidingen in de sector Welzijn Pagina 5 Medewerker

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

voor het middelbaar beroepsonderwijs

voor het middelbaar beroepsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Leren in de praktijk. Meer leren van de praktijk. Leren en praktijk verbinden in de regio, een handreiking

Leren in de praktijk. Meer leren van de praktijk. Leren en praktijk verbinden in de regio, een handreiking Leren in de praktijk 1 Meer leren van de praktijk Leren en praktijk verbinden in de regio, een handreiking Leren in de praktijk De ontwikkeling van nieuwe vormen van leren in en samen met de beroepspraktijk

Nadere informatie

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018

samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 samen onderwijs maken BEDRIJFSPLAN 2015-2018 WOORD VOORAF De titel zegt alles. Samen onderwijs maken. Elke dag weer, samen met onze medewerkers, leerlingen en de regio. Daarin spelen wij als opleider een

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 - 2 - INLEIDING Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Visie op LOB van het Summa College

Visie op LOB van het Summa College Visie op LOB van het Summa College Datum: 21 mei 2013 Auteur(s): Linda van Steenhoven (manager onderwijs) en Claudine Hogenboom (Dienst O&S) Versie: 1.0 (definitief) Visie op LOB van het Summa College

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Volgspot 1: Zorgpact KAM

Volgspot 1: Zorgpact KAM Volgspot 1: Zorgpact KAM Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt 10 mei 2017 Waar werkt de regio aan? Regionale Zorgpactagenda Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt (BO AM): In 2008 is regio Kennemerland, Amstelland

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie