Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb."

Transcriptie

1 JRVRSLG2009 Jaarverslag 2009 Studiekeuze123 Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Enquête naar oordeel studenten De Nationale Studentenenquête is in 2009 voor het eerst uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Het oordeel van bijna studenten over allerlei aspecten van hun opleiding is opgenomen in de Studiekeuzedatabase en voor studiekiezers beschikbaar op Studiekeuze123.nl. Gebruiksvriendelijk Studiekeuze Webformulier Chatten voor scholieren tijdens de Studiekeuze2daagse Ontvangst Studiekeuzeconferentie 2009 Instellingen kunnen opleidingsinformatie voor de Studiekeuzedatabase voortaan nog makkelijker aanleveren. Het nieuwe Studiekeuze Webformulier op Studiekeuzeinformatie.nl werkt makkelijk en is door meerdere redacteuren te gebruiken. Studiekeuze2daagse: chatten over je studiekeuze Scholieren hebben enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te chatten met studenten en studieadviseurs tijdens de eerste Studiekeuze2daagse. Tijdens deze dagen gaven 22 hogescholen, 10 universiteiten en 6 particuliere onderwijsinstellingen informatie over hun opleidingen. Studiekeuze123.nl trok unieke bezoekers in 2009 Record aantal bezoekers In 2009 trok de website Studiekeuze123.nl unieke bezoekers; een groei van 25% ten opzichte van het jaar daarvoor. Studiekeuze123.nl wordt steeds belangrijker in het studiekeuzeproces. Geslaagde Studiekeuzeconferentie Tijdens de drukbezochte Studiekeuzeconferentie, met als thema Help beter kiezen, is een verbinding gelegd tussen diverse studiekeuzeinstrumenten: loopbaanbegeleiding, decanaat, studiekeuzegesprekken, het Nationaal Actieplan e-learning en Studiekeuze123.

2 Over Studiekeuze123.nl en Studychoice.nl Met de websites Studiekeuze123.nl en Studychoice.nl neemt het hoger onderwijs haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor transparante, betrouwbare en onafhankelijke studiekeuzeinformatie. In enkele stappen kunnen studiekiezers een heldere vergelijking maken met specifieke criteria, zoals de prestaties van opleidingen, de faciliteiten, de toekomstperspectieven en de oordelen van de huidige studenten. Vernieuwing websites Studiekeuze123: maatwerk In 2009 zijn de nieuwe websites Studiekeuze123.nl en Studychoice.nl gebouwd. De sites gingen live in januari 2010 en sluiten beter aan bij het zoekgedrag van aankomende studenten, mede op basis van aanbevelingen van valsplat, bureau voor gebruikersonderzoek. Studies aan instellingen kunnen voortaan gezocht worden door het toepassen van verschillende filters. Ook heeft de nieuwe site een gebruiksvriendelijke bewaarfunctie voor zoekresultaten: Mijn Studiekeuze123. De mogelijkheid om studies en instellingen te vergelijken op basis van zelf gekozen criteria blijft bij de nieuwe site centraal staan. Uniek verbeterpunt is verder het ontbreken van drempels voor bezoekers Studychoice.nl: ook internationale student weet de weg Een toenemend aantal buitenlandse scholieren en studenten weet de website Studychoice.nl te vinden. In 2009 groeide het aantal bezoekers met circa 55% ten opzichte van < Studychoice.nl met een functionele beperking. Hiervoor heeft de site het Waarmerk drempelvrij.nl ontvangen van de gelijknamige stichting. Stichting Studiekeuze123 selecteerde via een Europese aanbesteding Conclusion voor het vernieuwen van de sites. De homepage van Studychoice.nl werd ongeveer keer geraadpleegd. De meeste buitenlandse bezoekers kwamen uit Duitsland, gevolgd door België, Engeland, China, Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen. Extra aandacht voor Antilliaanse scholieren Jaarlijks komen circa scholieren van de Antillen en Aruba naar Nederland voor hun vervolgopleiding. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Stichting Studiekeuze123 onderzocht welke specifieke informatiebehoefte Antilliaanse scholieren en decanen hebben, zodat de studieuitval in Nederland kan worden teruggedrongen. Meer dan een half miljoen bezoekers De waardering van scholieren en studenten blijkt uit het groeiende gebruik van de website Studiekeuze123.nl. Sinds de start van de website in 2006 maken steeds meer studiekiezers gebruik van de site. In 2009 is het gebruik van de website opnieuw toegenomen. In 2009 trok de site unieke bezoekers (tegenover in 2008 en in 2007). Deze bezoekers waren goed voor 3,5 miljoen pageviews. Ook is het gebruik van de verschillende vergelijkingsfuncties toegenomen. De doelgroepenpagina s zijn uitgebreid en worden beter geraadpleegd met name door Hiervoor zijn aanbevelingen aan OCW gedaan. Op Studiekeuze123.nl en Studychoice.nl is een speciale pagina gemaakt met informatie voor Antilliaanse scholieren, onder meer over studiefinanciering en studieverenigingen. Het bezoek aan de Antillen en Aruba in november heeft gezorgd voor een piek in de bezoekersaantallen van scholieren die woonachtig zijn op de Antillen. scholieren. Daarnaast is de site veel beter te vinden voor mensen die opleidingen zoeken via Google. Studiekeuze123.nl wordt steeds belangrijker in het studiekeuzeproces. Uit de Studentenmonitor 2008 van het ministerie van OCW blijkt dat 17% van de eerstejaars studenten Studiekeuze123.nl kent. Een ander onderzoek, de Startmonitor 2008 van ResearchNed, toont aan dat 19% van de ondervraagde studenten Studiekeuze123.nl heeft geraadpleegd. De Startmonitor volgt studenten tijdens het eerste jaar van de studie. Het aantal unieke bezoekers van Studiekeuze123.nl >

3 Over de Studiekeuzedatabase en de Nationale Studentenenquête De Studiekeuzedatabase vormt de basis voor de websites Studiekeuze123.nl en Studychoice.nl. De database wordt continue verbeterd en verrijkt om te voorzien in de behoeften van de studiekiezers. In de Nationale Studentenenquête (NSE) vraagt Studiekeuze123 studenten aan hogescholen en universiteiten naar hun oordeel over diverse aspecten van hun opleiding. De resultaten van de NSE maken deel uit van de Studiekeuzedatabase en staan op Studiekeuze123.nl en Studychoice.nl. Studiekeuzedatabase nu ook online beschikbaar De Studiekeuzedatabase is te raadplegen via Studiekeuzeinformatie.nl. Tot nu toe was de database op deze website alleen als Access-database te bestellen. Door de gegevens online beschikbaar te stellen, zijn ze beter toegankelijk en zijn de resultaten van een hogeschool of universiteit eenvoudig te filteren en te downloaden. De Studiekeuzedatabase bevat meer gegevens Aanleveren informatie gebruiksvriendelijk De meeste gegevens in de Studiekeuzedatabase worden verzameld met behulp van bestaande bestanden om de administratieve last voor de instellingen zoveel mogelijk te beperken. Een aantal gegevens moet echter door de participerende hogescholen en universiteiten worden aangeleverd, zoals aanvullende toelatingseisen en studietrajecten. Vanaf juli 2009 hebben de hogescholen en universiteiten de mogelijkheid deze informatie aan te leveren via HODEX of via het Studiekeuze Webformulier op Studiekeuzeinformatie.nl. Het nieuwe Webformulier is gebruiksvriendelijk en biedt meer mogelijkheden voor instellingen om toezicht te houden op de kwaliteit van de informatie. NSE Online Alle gegevens van de NSE zijn toegankelijk via de nieuwe webapplicatie NSE Online op Studiekeuzeinformatie.nl. Hiermee is het mogelijk om zelf tabellen samen te stellen uit het databestand, rapporten te maken en gegevens te downloaden. Zo kunnen hogescholen en universiteiten de eigen resultaten vergelijken met de landelijke cijfers. dan op Studiekeuze123.nl getoond worden, bijvoorbeeld alle accreditatiescores. De website Studiekeuze123.nl maakt gebruik van de Studiekeuzedatabase die vier keer per jaar wordt geactualiseerd met informatie van de participerende hogescholen en universiteiten en van erkende bronnen, waaronder het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de IB-Groep (DUO), de Nationale Studentenenquête (NSE), de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). ResearchNed en Q Delft, die de Studiekeuzedatabase in opdracht van Studiekeuze123 beheren, hebben in 2009 de structuur van de database verder verbeterd. Enquête onder studenten Met ingang van 1 januari 2009 kwam de Nationale Studentenenquête (NSE) onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. In de NSE geven studenten aan hogescholen en universiteiten hun oordeel over allerlei aspecten van hun opleiding. In 2009 zijn bijna studenten ondervraagd, een respons van 28%. De uitvoering van de NSE 2009 was in handen van ResearchNed en TNS NIPO. Hogescholen en universiteiten konden voor het eerst actief participeren in de NSE door alle studenten van hun instelling te bevragen. Hiervan maakte 31 instellingen gebruik. In 2009 is de enquête voor het eerst via internet afgenomen. Een commissie waarin universiteiten, hogescholen, het particuliere onderwijs, studentenorganisaties en methodologen zijn vertegenwoordigd, heeft het hele proces begeleid. Daarnaast zag het Deskundigenpanel van Studiekeuze123 toe op de kwaliteit van de data en de gebruikte methoden. De resultaten van de NSE 2009 zijn onderdeel van de Studiekeuzedatabase en opgenomen op Studiekeuze123.nl en Studychoice.nl. Poster NSE Samenvoeging STO en NSE In 2009 is met de HBO-raad, verantwoordelijk voor het Studenttevredenheidsonderzoek (STO), grondig onderzoek gedaan naar de integratie van het STO en de NSE. Beide instrumenten overlapten elkaar in hun doelstellingen. Uit efficiencyoverwegingen en om de bevragingslast van studenten te verminderen, hebben partijen besloten beide enquêtes vanaf 2010 te integreren.

4 Voor professionals Stichting Studiekeuze123 wil inbedding van de gelijknamige website verbeteren in de studiekeuzebegeleiding in het voortgezet onderwijs en in het gehele palet aan voorlichtingsactiviteiten van het hoger onderwijs. De website Studiekeuzeinformatie.nl is hierbij een belangrijk instrument, naast bijeenkomsten voor decanen, voorlichters en studiekeuzebegeleiders. Studiekeuzeconferentie voor 350 professionals De Studiekeuzeconferentie, die Studiekeuze123 samen met de VO-raad op 17 september 2009 organiseerde, was een succes. De conferentie had als thema Help beter kiezen en was met meer dan 350 deelnemers volledig volgeboekt. Sprekers als Daan Andriessen (Hogeschool INHolland), Roel van Asselt (NVS-NVL), Henno van Horssen (ISO), Tom Luken (Fontys Hogescholen), Bernard Nijstad (Rijksuniversiteit Groningen), Cees Terlouw (Saxion) en Ben Verhaaf (Arentheem College) namen de deelnemers mee door het studiekeuzelandschap. Centraal stonden de maatschappelijke en sociaalemotionele ontwikkelingen van jongeren, Kennisuitwisseling en -ontwikkeling Studiekeuze123 bood in 2009 een groot aantal workshops aan voor het hoger onderwijs over het gebruik van de Studiekeuzedatabase, het aanleveren van instellingsinformatie via het Studiekeuze Webformulier, de Studiekeuzedatabase Online en NSE Online. Met werkgeversorganisaties organiseerde Studiekeuze123 een expertmeeting Arbeidsmarktinformatie voor Studiekiezers en een expertmeeting 21plus Leven lang leren. Ook verzorgde Studiekeuze123 samen met deskundigen uit het hoger onderwijs presentaties en workshops op bijeenkomsten van anderen, onder andere op het DAIR-congres, Dhenim, de Masterbeurs, het Mastercongres en een persmeeting tijdens een bijeenkomst van Europese onderwijsministers in Leuven. de invloed daarvan op het keuzeproces en de consequenties van die ontwikkelingen voor voorlichting en begeleiding. In de workshops kwamen diverse studiekeuzeinstrumenten aan bod, zoals loopbaanbegeleiding, decanaat, studiekeuzegesprekken, het Nationaal Actieplan e-learning en Studiekeuze123. De waardering van de conferentie door de bezoekers met een 7,5 heeft Studiekeuze123 doen besluiten in mei 2010 een tweede Studiekeuzeconferentie te organiseren. Uitnodiging Studiekeuzeconferentie 2009 > Stichting Studiekeuze123 opgericht In 2009 werd Studiekeuze123 een zelfstandige stichting. Stichting SURF heeft op 14 september 2009 Studiekeuze123 officieel overgedragen aan de nieuwe stichting. Tijdens de feestelijke overdracht constateerde Wim Liebrand (directeur Stichting SURF en adviseur Studiekeuze123) dat Studiekeuze123 vier jaar na de start niet De website Studiekeuzeinformatie.nl is in 2009 flink uitgebreid met studiekeuzeinformatie voor professionals: de Studiekeuzedatabase Online, NSE Online, toegang tot het Studiekeuze Webformulier en informatie over de meer weg te denken is en volwassen is geworden. De leden van het bestuur van Stichting Studiekeuze123 worden benoemd door de vijf initiatiefnemers van Studiekeuze123: de onderwijskoepels HBO-raad, VSNU, PAEPON en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Studiekeuzeinformatie.nl Nationale Studentenenquête. Hiermee wordt de site steeds meer een kennisplatform voor professionals inzake studiekeuzeinformatie.

5 Studiekeuze123.nl in de les Ter ondersteuning van decanen en mentoren bij het gebruik van de website Studiekeuze123.nl in hun contact met scholieren biedt Studiekeuze123 een aantal instrumenten aan, zoals een voorlichtingsbrochure, een spel en lesbrieven. Daarnaast geeft Studiekeuze123 voorlichting aan decanen en mentoren tijdens bijeenkomsten. Veel chatters tijdens Studiekeuze2daagse Op 7 en 8 oktober 2009 konden havo- en vwo-scholieren en mbo-4 studenten chatten met studieadviseurs en studenten tijdens de eerste Nationale Studiekeuze2daagse van Studiekeuze123. Zij konden informatie verzamelen over meer dan 700 opleidingen. De participerende HO-instellingen (22 hogescholen, 10 universiteiten en 6 particuliere onderwijsinstellingen) boden informatie aan scholieren en studenten van 38 scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In twee dagen werden meer dan chats gevoerd. Gemiddeld gingen per chat 15 berichtjes heen en weer. Eenderde van de chats duurde langer dan 10 minuten. Veel leerlingen worstelen met de vraag wat ze na hun examen gaan doen. Om leerlingen te helpen bij hun studiekeuze heeft Studiekeuze123 een speciaal spel ontwikkeld: PrioriteitenPraat. Mentoren en decanen kunnen dit spel in de klas gebruiken. Met behulp van twee kaartspellen, Oriënteren en Kiezen, praten leerlingen in groepjes over wat Studiekeuze123 ontwikkelde een lesprogramma voor decanen en mentoren om de chatsessie te integreren in een les over studiekeuze. Uit de evaluatie bleek dat de deelnemende instellingen positief waren over de chatactie en dat meer dan de helft een volgende keer opnieuw mee zou doen. Ook tweederde van de ondervraagde decanen geeft aan dat zij hun leerlingen graag één of zelfs twee keer per jaar de chatmogelijkheid willen aanbieden. In 2009 organiseerde Studiekeuze123 de Studiekeuze2- daagse als alternatief voor de afgelaste Studie Beurs in Utrecht. Wegens het succes overweegt Studiekeuze123 om de Studiekeuze2daagse begin 2011 te herhalen. Studiekeuzespel PrioriteitenPraat zij belangrijk vinden bij hun studiekeuze en welke acties zij kunnen ondernemen om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze. Het spelpakket wordt geleverd met uitvoerige mentorinformatie en spelvarianten. Inmiddels zijn ruim 300 spelpakketten bij middelbare scholen in gebruik. Platform voor decanen Studiekeuze123 organiseerde in 2009 twee informatiemiddagen voor decanen en mentoren en verzorgde presentaties bij diverse regionale decanenkringen. Naast deze directe kennisuitwisseling ondersteunt Studiekeuze123 het gebruik van de site in de lessen loopbaanontwikkeling en begeleiding met zelf ontwikkeld voorlichtingsmateriaal, waaronder lesbrieven. Deze lesbrieven en het andere materiaal voor decanen en mentoren zijn centraal toegankelijk op de speciale pagina voor studiekeuzebegeleiders op Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Studiekeuze123 heeft in het begin van het schooljaar meer dan voorlichtingsbrochures verspreid op middelbare scholen. Deze geheel vernieuwde brochure, Jouw studie. Jouw keuze., staat vol informatie en tips die scholieren helpen bij het kiezen van een opleiding. Nieuw dit jaar zijn oefeningen en testjes die leerlingen zelf kunnen invullen en een bijbehorend lesprogramma voor decanen. Decanen spelen PrioriteitenPraat tijdens de Studiekeuzeconferentie 2009 De brochure Jouw studie. Jouw keuze.

6 Samenwerking * Bestuurswisseling in juni 2009 Een van de pijlers onder het succes van Studiekeuze123 is de actieve betrokkenheid van veel andere partijen in studiekeuzeland. Dat blijkt niet alleen uit de brede samenstelling van het Bestuur en het Deskundigenpanel. In drie informatiebijeenkomsten besprak een groot aantal deelnemers in wisselende Bestuur Namens HBO-raad: Drs. Ron Bormans, HAN Namens ISO: Judith Boschma / Daniël van der Ven* Namens LSVb: Jonathan Mijs / Jasmijn Koets* Namens VSNU: Drs. Paul Rullmann, TUD Namens PAEPON: Drs. Hanno Winkelman, NTI Voorzitter: Prof.dr. Taede Sminia Waarnemers: Drs. Ron Minnée / Drs. Adrie Steenbrink, ministerie van OCW Adviseur: Dr. Wim Liebrand, Stichting SURF Secretaris: Wilma de Buck Deskundigenpanel Prof.dr.ir. Rudy Derdelinckx, NVAO Dr. Uulkje de Jong, UvA en SCO Prof.dr. Jos van Hillegersberg, UT Prof.dr. Wouter Keller, UvA en M&I/Argitek Dr. Marijke Kral, HAN Dr. Marc Luwel, Hercules Stichting en CWTS Prof.dr. Dirk Sikkel, SIXTAT, Kwaliteitscollege OCW Dr. Ineke van der Veen, UvA en SCO-Kohnstamm Instituut Dr. Don Westerheijden, CHEPS, contactpersoon CHE Nederland Dr. Kees Zeelenberg, CBS Voorzitter: Prof.dr. Martin Valcke, Universiteit Gent Secretaris: Wilma de Buck samenstelling de vernieuwing van de website Studiekeuze123.nl, de (online) Studiekeuzedatabase, de Nationale Studentenenquête en de aanlevering van gegevens vanuit de instellingen. Het Gebruikersplatform sprak zich in 2009 een aantal malen uit over beoogde verbeteringen van de website. Met de studenten- en scholierenorganisaties (ISO, < Het bestuur van Studiekeuze123 vlnr: Paul Rullmann, Jasmijn Koets, Daniël van der Ven, Wim Liebrand, Ron Bormans, Hanno Winkelman, Taede Sminia Gebruikersplatform Centrum Studiekeuze / ECHO / handicap + studie / ISO / JOB / LAKS / LSVb / MBO-raad / Ministerie van OCW / NVS-NVL / Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie / Stichting de Nieuwe Generatie / Stichting Studiefinanciering Curaçao / VO-raad Deelnemers in de Klankbordgroepen Communicatie, Data en Studychoice Aeres Groep / Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / AVANS Hogeschool / Erasmus Universiteit Rotterdam / ESU / Haagse Hogeschool / HBO-raad / Hogeschool INHolland / Hogeschool Utrecht / Hogeschool voor Modemanagement / IB-Groep (DUO) / ISO / ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen / Kennisnet / LSVb / Marnix Academie / Noordelijke Hogeschool Leeuwarden / Nuffic / NVAO / PAEPON / ResearchNed / Universiteit Leiden / Universiteit Twente / Universiteit Utrecht / Vrije Universiteit Amsterdam / VSNU / Wageningen Universiteit Bureau Thora Arnadottir, Projectcoördinator Judith Boschma, Projectmedewerker Wilma de Buck, Programmamanager Hans van Driel, Projectmanager Constance Dutmer, Projectsecretaris Peter Fest, Projectadviseur Ellen van Hattem, Communicatie-adviseur Jacobijn Kiel, Projectmanager Marieke Loomans, Projectsecretaris/ Communicatie en Marketing Joeri Nortier, Projectmedewerker Anne van Voorthuizen, Projectcoördinator LSVb, JOB en LAKS) is overleg gevoerd over hun specifieke wensen voor de nieuwe site. Steeds meer medewerkers van hogescholen en universiteiten zijn actief in één van de Klankbordgroepen rond de Studiekeuzedatabase, Studiekeuze123.nl, Communicatie, de Nationale Studentenenquête en Studychoice.nl. Partners Conclusion / Crossing Channels / Q Delft / ResearchNed / TNS NIPO Eind 2009 heeft Studiekeuze123 afscheid genomen van programmamanager Wilma de Buck. Nu het samenwerkingsverband en team vaste vorm hebben gekregen en de websites, de Studiekeuzedatabase en de NSE in deskundige handen zijn, draagt zij de leiding over aan Tom Dousma, tot voor kort programmamanager ICT en Onderwijs bij SURFfoundation. Bestuur en bureau van Studiekeuze123 hebben veel waardering voor de gedreven en professionele wijze waarop Wilma de afgelopen drie jaar de opbouwfase van Studiekeuze123 heeft geleid. Stichting Studiekeuze123 p/a SURF Graadt van Roggenweg 340 Postbus GG Utrecht Meer informatie: Colofon: Uitgave van Stichting Studiekeuze123, april Met dank aan Ellen van Hattem hoge ogen communicatie, Annemiek van der Kuil Photo A, Robert Muda Spacebar, Anne van Voorthuizen

Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb.

Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. JRVRSLG2008 Jaarverslag 2008 Studiekeuze123 Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Website goed gewaardeerd

Nadere informatie

JRVRSLG2010. Missie Studiekeuze123

JRVRSLG2010. Missie Studiekeuze123 JRVRSLG2010 Jaarverslag 2010 Studiekeuze123 Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in HBO-raad, NRTO en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Studiekeuze123

Nadere informatie

Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed

Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed Studiekeuze123 maakt HO transparant Wilma de Buck, programmamanager Anja van den Broek, directeur ResearchNed Studiekeuze123.nl Waarom? Gevolgen van verkeerde keuze Lissabon doelstellingen en kenniseconomie

Nadere informatie

Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken

Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken Studiekeuze123 2009: helpen kiezen en transparant maken Hans van Driel, projectmanager Prof.dr. Michiel Westenberg (ontwikkelingspsycholoog) Jongeren zijn pas tegen het einde van de adolescentie, zo tussen

Nadere informatie

Studiekeuze Webformulier

Studiekeuze Webformulier Studiekeuze Webformulier Van opleidingsinformatie tot keuzeinformatie 18 juni 2010 Hans van van Driel, Driel projectmanager Studiekeuze123 13-10- 09 Spoorboekje Korte intro Studiekeuze123 Verhouding opleidingsinformatie

Nadere informatie

Studiekeuze123 is een onmisbare partner in het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 maakt hiermee het

Studiekeuze123 is een onmisbare partner in het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 maakt hiermee het Jaarverslag 2011 Studiekeuze123 is een onmisbare partner in het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van studiekeuzeinformatie. Studiekeuze123 maakt hiermee het studieaanbod van het hoger onderwijs

Nadere informatie

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten Studiekeuze123 Thora Arnadottir en Daphne Selhorst Wat is Studiekeuze123? Zelfstandige Stichting: samenwerkingsverband koepels hoger onderwijs (ISO, LSVb, HBO-raad, NRTO en VSNU) Financiering door ministerie

Nadere informatie

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI)

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Inleiding Voor u ligt het advies van het gebruikersplatform studiekeuze informatie. Dit gebruikersplatform bestaat uit een aantal belanghebbende

Nadere informatie

Een robuuste informatieinfrastructuur. voor studiekiezers in het hoger onderwijs. Meerjarenprogramma Studiekeuze123 2009-2012

Een robuuste informatieinfrastructuur. voor studiekiezers in het hoger onderwijs. Meerjarenprogramma Studiekeuze123 2009-2012 Een robuuste informatieinfrastructuur voor studiekiezers in het hoger onderwijs. Meerjarenprogramma Studiekeuze123 2009-2012 Over deze publicatie Tekst: Studiekeuze123 Ontwerp: Spacebar, Den Haag Drukwerk:

Nadere informatie

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps

De Studiekeuzedatabase. 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps De Studiekeuzedatabase 6 november, DAIR-Seminar Hanneke Ribberink Jules Warps Studiekeuzedatabase Landelijke database met studiekeuzeinformatie. Gegevens over alle geaccrediteerde opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123.nl Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke studie past goed bij jou? Misschien weet je al jaren

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA.DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA.DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze123

Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze123 Docentenhandleiding Digitale les Studiekeuze Elk jaar staan veel scholieren voor een belangrijke keuze in hun leven: welke studie ga ik volgen als ik mijn diploma straks op zak heb? Dit lespakket is ontwikkeld

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 360 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed Vernieuwing Nationale Studentenenquête Jessica Pass ResearchNed Aanleiding tot vernieuwing NSE Lange traditie (15 jaar geleden gestart, nadruk op continuïteit, marginale veranderingen) Veel vragenlijsten

Nadere informatie

Financiering Studiekeuze123 wordt geheel gefinancierd door het ministerie van OCW. Het subsidiebedrag is geoormerkt

Financiering Studiekeuze123 wordt geheel gefinancierd door het ministerie van OCW. Het subsidiebedrag is geoormerkt Stichting Studiekeuze123 De VSNU, HBO-raad (inmiddels: Vereniging Hogescholen), Paepon (inmiddels: NRTO), het ISO en de LSVb hebben in 2007 een bestuurlijke afspraak opgesteld waarin werd het belang uitgesproken

Nadere informatie

30-9-2015. LOB De weg naar een vervolgopleiding

30-9-2015. LOB De weg naar een vervolgopleiding LOB De weg naar een vervolgopleiding 1 Qompas Studeren Lesbrief 2015 2016, de online gids voor studiekeuze en loopbaanoriëntatie www.qompas.nl Qompas StudieKeuze http://studiekeuze.qompas.nl De online

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Programma LOB in klas 5 VWO

Programma LOB in klas 5 VWO Programma LOB in klas 5 VWO Nu het eindexamen al bijna in zicht komt, wordt het tijd om aan je vervolgopleiding te gaan denken. Wat wil je gaan doen? Wil je een universitaire opleiding volgen of liever

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Totale bezoekcijfers Studiekeuze123.nl per maand

Totale bezoekcijfers Studiekeuze123.nl per maand Activiteitenverslag Studiekeuze123 heeft voor het jaar een subsidiebedrag van 2.298.000 ontvangen voor de volgende activiteiten: a. het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de website Studiekeuze123.nl

Nadere informatie

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen??

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Decaan F. Kerkhof september 2015 Het keuzeproces : hoe zit dat in elkaar? Havo 4 en vwo 5 oriënteren door middel van: - www.studiekeuze123.nl - www.startstuderen.nl

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Programma Studiemiddag Studie in Cijfers

Programma Studiemiddag Studie in Cijfers Programma Studiemiddag Studie in Cijfers 14.00-14.10 Welkom en opening door dagvoorzitter IJmert van Muilwijk, voorzitter CNVjongeren 14.10-14.30 Resultaat van pilot Studie in Cijfers & visie vanuit de

Nadere informatie

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Ouderavond 5Havo 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Hallo,. 2 Programma Decanaat Oriënteren, verkennen, beslissen Aanmelding Studiefinanciering en kosten Dedecaan.net Tijdspad 3 Goed kiezen, waar loop je tegenaan?

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Ouderavond 5VWO 27 september Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

Ouderavond 5VWO 27 september Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs Ouderavond 5VWO 27 september 2017 1 Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs Aan wie richt u uw vragen dit jaar? Mentoren Dhr. I.R.D. Joubert MA Dhr. drs. O.P.A.

Nadere informatie

WELKOM. INFORMATIEAVOND 5 havo LOB

WELKOM. INFORMATIEAVOND 5 havo LOB WELKOM INFORMATIEAVOND 5 havo 2013-2014 LOB Inhoud goed kiezen is belangrijk! LOB in H5 Ouders en Studiekeuze Interessetesten Waar vind je de informatie? Open dagen en meeloopdagen Knoop doorhakken Aanmelden:

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo De juiste keuze? Het keuzeproces bij jongeren. LOB programma. Praktisch LOB = Het kiezen van een vervolgopleiding Van puber naar adolescent. Peergroup

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324 DeDecaan.net DeDecaan.net uw decanaat online Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld

Orange Carpet. SISLINK Conferentie 18 juni Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld Orange Carpet SISLINK Conferentie 18 juni 2010 Welmoed Lockefeer en Frits Gronsveld welmoed.lockefeer@vka.nl/ frits.gronsveld@vka.nl Eerste stappen Aanleiding Orange Carpet Verkennend onderzoek (Nuffic/

Nadere informatie

Bent u klaar voor veel meer klanten?

Bent u klaar voor veel meer klanten? Bent u klaar voor veel meer klanten? Dit is uw kans Op de markt van werk en opleiding is een nieuwe speler aan zet. Dat bent u, in samenwerking met Call Creatieve Communicatie. Dankzij onze diensten weten

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof!

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! Inhoud Hoe maak je een goede studiekeuze?... 3 Aanmelden... 3 Na je aanmelding:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m

Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor t/m Gebruik en invloed Studie in Cijfers Eindrapportage op basis van Startmonitor 2013-2014 t/m 2015-2016 Onderzoek in opdracht van Ministerie van OCW Jules Warps ResearchNed februari 2017 2017 ResearchNed

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016

Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016 Verslag Informatiebijeenkomst JOB-monitor 2016 Locatie: Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht Datum: 22 september 2015 Agenda: 10.30-11.00 Inloop met koffie en thee 11.00-11.20 Portefeuillehouder (Fatima

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Inhoud 1. Waarom decanaat? 2. MBO in Nederland 3. SBO op Curaçao 4. Havo-4 (Vespucci en lokaal) 5. Hoe maak je de keuze? 6 Studie- en Beroepenbeurs WTC Waarom decanaat?

Nadere informatie

DECANAAT OUDERAVOND 4 HAVO. 12 september 2017

DECANAAT OUDERAVOND 4 HAVO. 12 september 2017 DECANAAT OUDERAVOND 4 HAVO 12 september 2017 Even voorstellen. Decaan havo - vwo Wilfred Bardoul Het keuzeproces 3 havo: profielkeuze 4 havo: vooral oriëntatie op vervolgstudies 5 havo: Keuze vervolgstudie

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 5 havo en 6 vwo

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 5 havo en 6 vwo Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 5 havo en 6 vwo De juiste keuze? Het keuzeproces bij jongeren. LOB programma. Praktisch LOB = Het kiezen van een vervolgopleiding Van puber naar adolescent. Peergroup

Nadere informatie

Jouw studie. Jouw keuze.

Jouw studie. Jouw keuze. Jouw studie. Jouw keuze. Kijk, vergelijk en kies! Hoe kies je een studie? Opleidingen vergelijken alles over Alle open dagen op een rij doe de test Test jezelf Het maken van een studiekeuze begint bij

Nadere informatie

# JAARVERSLAG Studiekeuze123

# JAARVERSLAG Studiekeuze123 # JAARVERSLAG 2015 1 2 3 COLOFON Studiekeuze 123 Dit is een uitgave van Stichting, mei 2016 Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 600 3511 MJ Utrecht Postadres Postbus 243 3500 AE Utrecht Telefoon +31

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 8 april 2015 Betreft Derde kennismeting studievoorschot

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 8 april 2015 Betreft Derde kennismeting studievoorschot >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Programma LOB in klas 6 VWO

Programma LOB in klas 6 VWO Programma LOB in klas 6 VWO Naast je eindexamen moet je dit jaar ook een keus maken wat je na het behalen van je examen gaat doen. Je bent in voorafgaande jaren al begonnen met oriënteren op de studiebeurs

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Je diploma.. en dan??

Je diploma.. en dan?? Je diploma.. en dan?? Dan begint de studententijd, de mooiste tijd van je leven!! geen PTA s, profielwerkstukken, absentieregistratie in magister meer meer vrijheid en zelf je tijd indelen beschikken over

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Inhoud. Aanmelding HBO. Toestemmingsverklaring. Open dagen. Scholen Hogeschool Rotterdam. Scheepvaart- en transportcollege. InHolland Hogeschool

Inhoud. Aanmelding HBO. Toestemmingsverklaring. Open dagen. Scholen Hogeschool Rotterdam. Scheepvaart- en transportcollege. InHolland Hogeschool HBO Wijzer 1 Inhoud Aanmelding HBO Toestemmingsverklaring Open dagen Scholen Hogeschool Rotterdam Scheepvaart- en transportcollege InHolland Hogeschool De Haagse Hogeschool 2 Aanmelding Bron: www.studielink.nl

Nadere informatie

Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015

Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015 Welkom op de Tussenbijeenkomst NSE 2015 Terugblik; verloop veldwerk NSE 2015 - Qua uitvoering naar tevredenheid verlopen - Beperkt aantal technische issues Respons NSE2015: flinke verbetering 2012 2013

Nadere informatie

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen

Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Studiekeuze van Amsterdamse VWO-leerlingen Foto: FNWI (Interieur), fotograaf Harry van Veenendaal (2012) Projectnummer: 13156 Lotje Cohen MSc Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren drs. Jeroen

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Content Rich Recruitment Tool. 22 november 2011

Content Rich Recruitment Tool. 22 november 2011 Content Rich Recruitment Tool 22 november 2011 Studiekeuzeportal: CRRT Universiteit Leiden Technische Universiteit Delft Haagse Hogeschool Hogeschool Leiden Doel: ontsluiting verbeteren Eén loket in webaanbod

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit

Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Kwaliteit betekent nog geen kwantiteit Onderzoek naar de relatie tussen kwaliteitsoordeel en instroom bij universitaire bacheloropleidingen Eva de Haan, BSc Drs. José van Zwieten Maart 2013 Bijcollege

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123 EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS Studiekeuze123 27-10-2016 AGENDA o Welkom en introductie o Evaluatie Studie in Cijfers (aanleiding, algemene uitgangspunten, opzet, proces) o Stand van zaken herziening (per

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2016

Overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2016 Overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2016 Stichting Studiekeuze123, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door mevrouw I. Kolkhuis Tanke-Prinsenberg in de functie van directeur,

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

Voorlichtingsavond H5. 29 augustus 2017

Voorlichtingsavond H5. 29 augustus 2017 Voorlichtingsavond H5 29 augustus 2017 LOB H3 oriënteren Keuzebegeleidingslessen (Qompas) Profielkeuzedag H4 verkennen en verdiepen Qompas HBO-scholenmarkt Beroepenmarkt Amphion Open dagen/ meeloopdagen

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken

Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken T. van den Brink Beleidsmedewerker onderwijs tim@lsvb.nl Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Met dank aan Josephine Verstappen, beleidsmedewerker onderzoeksbureau.

Nadere informatie

Indienvragenlijst EduStandaard

Indienvragenlijst EduStandaard Indienvragenlijst EduStandaard 13 februari 2013 1. Om welke afspraak gaat het? Titel auteur(s) versie Uitwisseling voorlichtingsinformatie opleidingen in het HO Het projectteam bestond uit Bart de Jong,

Nadere informatie

LOB en studiesucces. Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013. Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps

LOB en studiesucces. Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013. Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps LOB en studiesucces Onderzoek naar de opbrengst van LOB op basis van de Startmonitor 2012-2013 Onderzoek in opdracht van de VO-Raad Jules Warps ResearchNed september 2013 2013 ResearchNed Nijmegen in opdracht

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

DeDecaan.net. uw decanaat online STUDIEKEUZEDAGEN

DeDecaan.net. uw decanaat online STUDIEKEUZEDAGEN STUDIEKEUZEDAGEN is met 600 aangesloten schoollocaties het grootste online netwerk voor keuzebegeleiding. Ruim 2.000 decanen, 11.000 mentoren, 260.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

Welkom bij LAB & RESEARCH

Welkom bij LAB & RESEARCH 2018-2019 Welkom bij LAB & RESEARCH Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine Welkom in jouw toekomst! Techniek College Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische of technologische opleiding.

Nadere informatie

GEZOCHT. denkers & doeners. studereninduitsland.nl

GEZOCHT. denkers & doeners. studereninduitsland.nl GEZOCHT denkers & doeners studereninduitsland.nl Weleens gedacht aan studeren in Duitsland? Studeren in Duitsland, nog niet zo veel Nederlanders doen het. Toch heeft Duitsland enorm veel te bieden: aan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 19 november 2008 HO&S/68752. Studiekeuze en studiesucces

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 19 november 2008 HO&S/68752. Studiekeuze en studiesucces De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 19 november 2008 HO&S/68752 Onderwerp Studiekeuze en studiesucces Hierbij doen wij u de brief toekomen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Betreft DatumInwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

De colleges van bestuur van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Betreft DatumInwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Qompas ProfielKeuze. De online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. Informatieavond voor ouders

Qompas ProfielKeuze. De online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie. Informatieavond voor ouders Qompas ProfielKeuze De online gids voor profielkeuze en loopbaanoriëntatie Informatieavond voor ouders www.qompas.nl Een online methode Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken. Leerlingen

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie