vakmanschap SVGB, Gerard Kooiman, voorzitter ondernemersvereniging bedrijventerrein Nieuw Overvecht en Abdel Harchaoui, wijkraadslid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vakmanschap SVGB, Gerard Kooiman, voorzitter ondernemersvereniging bedrijventerrein Nieuw Overvecht en Abdel Harchaoui, wijkraadslid"

Transcriptie

1 Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad Overvecht Donderdag 7 maart 2013 Dutch Health Tec Academy Thema: Ondernemerschap in Overvecht Aanwezig Voorzitter: Kaat Smulders (wijkregisseur Noordwest) Gemeenteraad: Xander van Asperen (D66), Selma Bas (D66, wijkcontactpersoon), Kees Geldof (VVD), Dimitri Gilissen (VVD), Arjan Kleuver (D66), Gerry Nalis (PvdA), Jan Ravesteijn (GroenLinks) en Sander van Waveren (CDA), Tim Schipper, Bouchra Dibi (eerste deel van de avond) Wijkbureau Overvecht: Liesbeth Maats, Marjan Wertwijn en anderen Gastsprekers: Rob Schenk, gastheer en vertegenwoordiger van het Kenniscentrum specialistisch vakmanschap SVGB, Gerard Kooiman, voorzitter ondernemersvereniging bedrijventerrein Nieuw Overvecht en Abdel Harchaoui, wijkraadslid Overige aanwezigen: wijkbewoners, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, ondernemers uit de wijk en overige geïnteresseerden Griffie: Brigitte Victoor Totaal aanwezig: ruim 60 personen Verslag: Jeannette Rinck (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Opening Wijkcontactpersoon voor de raad Selma Baş (D66) heet de aanwezigen welkom. Uit de volle zaal maakt zij op dat de betrokkenheid bij het onderwerp groot is! Om iedereen een zitplaats te bieden, moeten er zelfs stoelen worden bijgezet. Kaat Smulders, wijkregisseur van Noordwest, is vanavond gespreksleidster. Rob Schenk, Kenniscentrum specialistisch vakmanschap SVGB Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft Rob Schenk de aanwezigen rondgeleid in het schoolgebouw van de Dutch Health Tec Academy en het Kenniscentrum specialistisch vakmanschap SVGB. Deze locatie is met medewerking van de gemeente Utrecht tot stand gekomen en werd geopend in september Daarmee kwam het Kenniscentrum onder hetzelfde dak als drie beroepsopleidingen op het gebied van gezondheidstechniek en specialistisch vakmanschap. De school kent in totaal twintig beroepsopleidingen, van ambachtelijk schoenmaker tot zilversmid en van audicien tot orthopedisch- of tandtechnicus. Dit zijn 'kleine opleidingen,' veelal uniek in Nederland. Zo is er bijvoorbeeld één opleiding voor pianotechniek in Nederland.In dit gebouw zitten de vakopleidingen op mbo-niveau op het gebied van gezondheidstechniek. Voor de opleiding tot ambachtelijk schoenmaker kunnen zich jaarlijks ongeveer vijftig leerlingen inschrijven. De opleidingsvolumes worden in overleg met de brancheverenigingen vastgesteld. De Academie biedt een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) aan; één dag per week gaan de leerlingen naar school en vier dagen naar hun werk. Voor elke leerling is er een betaalde opleidingsplaats beschikbaar. Er zijn in totaal leerlingen ingeschreven, maar per dag zijn er nooit meer dan 300 aanwezig. De school is toegankelijk voor leerlingen met een VMBO-diploma (niveau 4), maar ook havisten en vwo ers kunnen zich aanmelden. Zelfs leerlingen van 40-plus zijn geen uitzondering. De combinatie van leren en werken en het gunstige arbeidsperspectief zal hier zeker een rol bij spelen. De opleidingen worden net als het Kenniscentrum via een rijksregeling bekostigd. De kosten voor de opleidingen zijn hoog omdat er relatief gezien maar weinig leerlingen worden opgeleid. Bovendien zijn de benodigde apparatuur en werkmaterialen duur. De naamsbekendheid van de Dutch Health Tec Academy is niet zo groot. Hoewel het arbeidsperspectief voor alle aangeboden opleidingen gunstig is en de school voor elke opleidingsplaats een betaalde 1

2 praktijkplek beschikbaar heeft, blijft het moeilijk om alle opleidingsplaatsen te vullen. Het gaat om onbekende opleidingen die bovendien niet zo zichtbaar zijn op internetzoeksites. De jaarlijkse instroom per opleiding blijft dus gering. Het opzetten van grootse wervings- en naamsbekendheidscampagnes heeft niet zoveel zin, want ook de grotere opleidingen hebben toch maar vijftig plaatsen per leerjaar beschikbaar. Gerard Kooiman, voorzitter Ondernemersvereniging bedrijventerrein Nieuw Overvecht Bedrijventerrein Nieuw Overvecht is inmiddels ruim vijftig jaar oud. Dit is zichtbaar en merkbaar; renovatie is nodig. Dit heeft de ondernemersvereniging opgepakt met behulp van een gemeentelijke en Europese subsidie. Naar aanleiding van de uitkomsten van een enquête onder de ondernemers heeft de vereniging een visie voor het gebied ontwikkeld. Samen met gemeente Utrecht en de Kamer van Koophandel. Men richt zich op verbetering van de veiligheid op het bedrijventerrein en op verbetering van de contacten met de woonwijk Overvecht. Dat wil men doen door meer aandacht te geven aan de integratie van wonen, werken en leren. Door deze ontwikkelingen is er nieuw elan op het bedrijventerrein ontstaan. Zo worden er bijvoorbeeld 'snuffelstages' aangeboden aan scholieren uit Overvecht. Steeds meer ondernemers doen daaraan mee, een positieve ontwikkeling! Ook is er grotere bereidheid gekomen om de uitstraling van het eigen pand te verbeteren. Er is een subsidieregeling in het leven geroepen voor ondernemers die het front van hun vestiging willen renoveren. De belangstelling hiervoor neemt toe. Via het Ondernemersfonds is er geld beschikbaar gekomen om de veiligheid in het gebied te vergroten. Met deze bijdrage wordt het cameratoezicht bekostigd (apparatuur en uitlezen van beelden). Gerard Kooiman benadrukt dat niet alle middelen op gaan aan het cameratoezicht; maar er blijft maar weinig geld beschikbaar voor andere initiatieven. De ondernemersvereniging wil de sterke punten van het bedrijventerrein zo goed mogelijk over het voetlicht brengen. Hier valt te denken aan de goede bereikbaarheid, het grote arbeidspotentieel in de directe omgeving en de diversiteit van het bedrijvenaanbod. De ondernemersvereniging is dan ook zeer teleurgesteld over het uitstel van de plannen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De heer Kooiman roept de gemeenteraad op om hiertegen op zijn minst in het geweer te komen. De heer Kooiman is positief over het Ondernemersfonds. Door de mogelijkheden die dit fonds biedt, is de bereidheid van ondernemers om in hun eigen pand te investeren, toegenomen. Wouter van Kuilenburg, eveneens ondernemer in Overvecht, is minder positief over de samenwerking met de gemeente. Hij vertelt dat zijn initiatief om een mobiliteitscentrum te ontwikkelen naast de vestiging van Gamma op niets is uitgelopen. (Volgens dhr Van Kuilenburg was de samenwerking met de gemeente hierbij lastig, wat de heer Van Kuilenburg zeer teleurstelde. Abdel Harchaoui, ondernemerscoach en wijkraadslid Met een werkloosheidscijfer van personen staat Overvecht na Lombok op de tweede plaats, maar de werkloosheid in de leeftijdsgroep is weer hoger dan in Lombok; het werkloosheidspercentage van 6,2% in die groep is het hoogste van de stad. Het is niet bekend hoeveel banen in Overvecht worden ingevuld door wijkbewoners; wél is bekend dat de ondernemers in Shopping Centre Overvecht veel jongeren uit de wijk aan een baantje helpen. Er zijn in Overvecht zo'n 500 zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) actief vanuit hun huis. Daarnaast kent Overvecht ondernemingen. De heer Harchaoui verwijst naar twee recente publicaties over wijkeconomie, onder andere van het Instituut voor MKB. Daarin wordt Overvecht nauwelijks genoemd. Ook op de website 'Echt Overvecht' is weinig te vinden over bedrijvigheid in de wijk. De website heeft geen aanbod van flexplekken in Overvecht, terwijl die er echt wel zijn, onder andere in het CNV-gebouw. Om de bedrijvigheid in de eigen wijk te stimuleren zijn dergelijke voorzieningen onontbeerlijk. Ook is er behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Ervaringen elders in het land tonen aan dat een vraag- en aanbodloket tussen zzp ers, ondernemers en leerlingen goede diensten 2

3 bewijst; Overvecht zou ook zo'n laagdrempelig loket moeten hebben. Hiervoor zou samengewerkt kunnen worden met onderwijsinstellingen, maar ook met verenigingen zoals Rotary. Ondernemers hebben behoefte aan 'bestemmingsvrije zones;' de heer Harchaoui pleit ervoor om daar eens wat mee te experimenteren. Kunnen kunstenaars (onder voorwaarden) misschien gebruik maken van leegstaande bedrijfsruimte? Kan Overvecht ook een Bewonersbedrijf krijgen, zoals Lombok dat heeft? Waarom krijgen ondernemers niet meer inspraak bij het invullen van vrijgekomen bedrijfsruimtes, zodat gestuurd kan worden op diversiteit in het aanbod? Bedrijvigheid is een belangrijke motor van de wijk! Daarom is het zo belangrijk dat de wijkeconomie een stevig duwtje in de rug krijgt. De wijkraad heeft 12 juni j.l. een bijeenkomst over dit thema georganiseerd. Met de uitkomsten van toen en van vanavond moeten we aan de slag. Terugkoppeling van de discussie in i vier rondetafelgesprekken Onderwijs, bedrijfsleven en ondernemerschap De betrokkenheid van docenten en leerkrachten is essentieel bij werkprojecten in het onderwijs. Om te beginnen moeten deze projecten goed worden begeleid. Werkprojecten zijn qua begeleiding intensiever dan schoolse leertrajecten. Er moet ruimte zijn om de leerlingen in kleine groepjes te begeleiden, maar dat is nu juist het probleem: extra uren zijn er niet. Er is eerder sprake van een omgekeerde ontwikkeling. Het aantal begeleidingsuren staat onder druk en de docent-leerlingratio stijgt. Ondernemers hebben soms de ervaring dat docenten zich terugtrekken in hun klaslokaal en niet openstaan voor concrete samenwerkingsprojecten. Tijdens het rondetafelgesprek wordt afgesproken om het samenwerkingsproject met betrekking tot het groenonderhoud bij station Overvecht opnieuw op te pakken. De vertegenwoordiger van de praktijkschool zal dit voorstel bij haar op school aan de orde stellen. De vertegenwoordiger van het Trajectum College doet verslag van het succesvolle project Rookmelders, waarbij wél extra begeleiding geregeld was. Bovendien was er bij de begeleiders voldoende flexibiliteit om een wisselend werkrooster te hanteren: de leerlingen waren zeer gemotiveerd en meer dan bereid om buiten schooluren voor het project op stap te gaan. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan ook worden gestimuleerd door ondernemers als gastdocent het klaslokaal binnen te halen. Tussen ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs ontstond een discussie over het onderwerp beloning. Verschillende ondernemers waren ervoor om de leerlingen meer te betalen dan een stagevergoeding alleen. Als de betaling meer in verhouding staat tot de werkzaamheden die worden verricht, dan kunnen ondernemers daar betere eisen aan stellen. Hiermee kunnen zij grotere zekerheden inbouwen. De docenten vonden dit geen goed plan: zij benadrukten dat het leren vooropstaat in de projecten; leerlingen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden. Zij moeten de ruimte hebben om te oefenen en om fouten te maken. In samenwerkingsprojecten waarbij sprake is van direct contact tussen leerlingen en wijkbewoners wordt in toenemende mate een onheuse en soms discriminatoire bejegening door wijkbewoners gesignaleerd. Dit punt verdient meer aandacht. Mogelijk kan hierover in de voorwaarden het een en ander worden opgenomen. In concrete gevallen betekent zo n incident dat de begeleidende docent op bezoek gaat de betreffende wijkbewoner om uit te leggen dat hetgeen is voorgevallen niet door de beugel kan. 3

4 Het is gebleken dat de actieve bemoeienis van raadsleden bijvoorbeeld in de vorm van een ambassadeurschap ondernemers stimuleert om stageplaatsen aan te bieden en/of samenwerkingsprojecten met het onderwijs aan te gaan. Het verdient aanbeveling om de afspraken omtrent social return verder te concretiseren. Zzp'ers bieden nog nauwelijks stageplaatsen aan. Er moet bekeken worden of en hoe hierin verandering kan worden aangebracht. Zzp ers Bij het inventariseren van stimuleringsmaatregelen voor zzp ers dringt de vraag zich op in hoeverre de overheid hierin een taak heeft. Moet de gemeente hiermee aan de slag of kan dit het beste aan de zzp ers zelf (particulier initiatief) worden overgelaten? Raadsleden veronderstellen dat zzp ers hierin toch vooral zelf een taak hebben. Er is behoefte aan netwerken en ontmoetingsplaatsen en aan betaalbare bedrijfsruimte en laagdrempelige flexibele werkplekken. Van het ondernemersloket Overvecht wordt een meer outreachende werkwijze verwacht om de verborgen armoede- en schuldenproblematiek bij ondernemers op te sporen. Indien nodig moet er doorverwezen worden naar de schuldhulpverlening. In het aanbestedingsbeleid van de gemeente moeten kleine lokale ondernemingen meer kansen krijgen. Aantrekkelijk lokaal ondernemersklimaat Er is geen ondernemersvereniging voor heel Overvecht. Deze schaalgrootte wordt soms gemist. Het verdient aanbeveling om dit punt met de bestaande ondernemingsverenigingen op te pakken. Voor een goed ondernemersklimaat is een goede inrichting en goed onderhoud van de openbare ruimte belangrijk. Veel ondernemers ergeren zich aan de hoeveelheid zwerfvuil op straat. Men vindt echter ook wel dat de negatieve kanten van het imago van de wijk te veel aandacht krijgen. Dat leidt af van wat wél mooi en positief is. Als de gemeente werkzaamheden uitvoert in de openbare ruimte moet hierover goed met de ondernemers worden gecommuniceerd. De huidige gang van zaken is voor ondernemers een toenemende bron van frustratie. Op dit punt kan veel worden verbeterd. De definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is veel ondernemers niet duidelijk. Aan welke criteria moeten ondernemingen voldoen om voor deze kwalificatie in aanmerking te komen? De toegenomen leegstand in Shopping Centre Overvecht is onder de aandacht van de gemeenteraadsleden gebracht. Zij zullen dit punt meenemen naar de commissievergadering. De NS is van plan om bij de onderdoorgang van het spoor op station Overvecht OV-chipdoorgangen te plaatsen waardoor de vrije doorgang tussen Tuindorp en Overvecht wordt belemmerd. Velen vinden dit een onwenselijke ontwikkeling. De raadsleden hebben toegezegd dat zij dit punt meenemen naar de commissievergadering. 4

5 Sociaal en cultureel ondernemerschap In de wijk zijn veel sociale en culturele clubjes actief in de vorm van niet-commerciële en informele bedrijvigheid. Vanuit deze clubs wordt de stap naar het ondernemerschap nog nauwelijks gemaakt, terwijl hier mogelijk wel kansen liggen. Samen met de Kamer van Koophandel kan gekeken worden hoe deze kansen het beste kunnen worden ingevuld. Te verwachten is dat hiervoor een brede aanpak moet worden ontwikkeld. Is het mogelijk om deze stap via de weg van beschut of beschermd ondernemerschap mogelijk te maken? Sluiting Raadslid Selma Baş (D66) constateert dat er vanavond veel zinvolle en belangrijke zaken naar voren zijn gekomen. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid. Het is duidelijk dat men niet snel uitgepraat is over dit onderwerp. Daarom is er nog gelegenheid om met een drankje erbij na te praten en vragen te stellen. 5

Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad Overvecht Woensdag 4 december 2013

Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad Overvecht Woensdag 4 december 2013 Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad Overvecht Woensdag 4 december 2013 Locatie: Creative College Thema: Stageplekken in Overvecht,, kansen voor de wijk Aanwezig Voorzitter: Andrea Berghuizen, Wijkregisseur

Nadere informatie

Kansen zien en grijpen

Kansen zien en grijpen Arbeidsmarkt- en onderwijsmonitor 2011-2012 Kansen zien en grijpen Consument zijn terughoudend in de aanschaf van luxeartikelen. Kansen liggen vooral in reparatie en restauratie 2 Arbeidsmarkt- en onderwijsmonitor

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - Besluitvormend

Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00156 Onderwerp Raadsmededelingen: Beantwoording motie ondernemerschap van de VVD - vormend Beknopte samenvatting Beantwoording van de motie

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk Datum: 25 oktober 2012 Wijkraad Leidsche Rijn vraagt aandacht voor verbetering ondernemersklimaat in Leidsche Rijn In de afgelopen jaren is de Wijkraad Leidsche Rijn vaak in contact gekomen met ondernemers

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Onderzoek Ondernemerspanel 4: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren en Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) Contactpersonen gemeente Nieuwegein: Team

Nadere informatie

Ongeveer 36 bewoners, raadsleden en belangstellenden in de Weggeefwinkel, 40 in Buurthuis De Bram en 72 in Zimihc theater Stefanus

Ongeveer 36 bewoners, raadsleden en belangstellenden in de Weggeefwinkel, 40 in Buurthuis De Bram en 72 in Zimihc theater Stefanus Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad Overvecht Woensdag 21 mei 2014 Thema: Bewonersinitiatieven in het sociale domein Aanwezig Wijkbureau Overvecht: Gemeenteraad: Griffie: Bewoners: Verslag: Marjan Wertwijn

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Plaatsvervangend griffier: mw. A.J.

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Motie van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid).

Motie van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid). Gemeenteraad 15 oktober 2014 1 oktober 2014 van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid). Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt gemeente Roermond uw nummer uw datum 21 maart 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/38314 2 april 2012-5 APR. 2012 AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

coaching en training aan zzp'ers onderzoeken en helpen hen een platform daartoe te geven.

coaching en training aan zzp'ers onderzoeken en helpen hen een platform daartoe te geven. Brainstormen over het Ondernemersplein Vertegenwoordigers van Utrechtse ondernemersloketten hielden op 1 november in de Kamer van Koophandel een visiebijeenkomst over dienstverlening aan ondernemers. Het

Nadere informatie

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP er 1x (alleen om te melden

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014 Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad Datum: 18 - nov - 2014 Aanwezig Aria CSA ERA JFR Jong Havenvereniging KASEUR KORF EFR Laurentius

Nadere informatie

Maassluise Onderwijs Raad

Maassluise Onderwijs Raad Maassluise Onderwijs Raad Concept verslag bijeenkomst MOR/Gemeenteraad op donderdag 17 september 2015 PLAATS : Albedacollege, De Vloot 68 TIJD : 20:00 21:30 uur Aanwezig: De heer A.J. Storm (voorzitter)

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Vierde gesprek over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Wijchen, 25 februari in de kern Wijchen Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Voorzitter: Gemeenteraad: Overigen: Verslag:

Voorzitter: Gemeenteraad: Overigen: Verslag: Wijkbijeenkomst Gemeenteraad in Overvecht Woensdag 20 mei 2015 Locatie: Wij 3.0, computerwijk, Stroyenborchdreef 12 Onderwerp: DigiTaal Aanwezig Voorzitter: Gemeenteraad: Overigen: Verslag: Martine Sluijter,

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

IN RAADSVERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2013 HEEFT DE RAAD BESLOTEN DEZE NOTULEN OPENBAAR TE MAKEN

IN RAADSVERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2013 HEEFT DE RAAD BESLOTEN DEZE NOTULEN OPENBAAR TE MAKEN G E H E I M 2012 IN RAADSVERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2013 HEEFT DE RAAD BESLOTEN DEZE NOTULEN OPENBAAR TE MAKEN Nr. 3 Bekrachtiging geheimhouding van geheime brief inzake portefeuilleonderdeel Openbare

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen

Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen procesverantw.-. S/Tl To INGEKOMEN Initiatiefvoorstel 1 2 DEC. 20" PSPMEENT^ NIJMEGEN da38.nr.: o}..st Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinks

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht U-Safe (die de kwaliteit van het cameratoezicht zal monitoren en aan de gebieden gaat rapporteren) zullen in 2016 zo n 63.000,- excl. BTW bedragen. n de algemene ledenvergaderingen van de SKR is elke keer

Nadere informatie

De stem van ouders. succesvolle samenwerking. voor. Sardes Special

De stem van ouders. succesvolle samenwerking. voor. Sardes Special De stem van ouders voor succesvolle samenwerking Sardes Special Nummer 22 november 2017 Arline Spierenburg De Staat van de Ouder in het primair en voortgezet onderwijs In het voorjaar van 2017 voerde Ouders

Nadere informatie

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers)

Majne van de Merwe (Rosenbaum Select, notulisten & verslaggevers) Ronde tafel primair onderwijs Overvecht Plaats: SPO, Kaap Hoorndreef Datum: 5 juni 2015 Deelnemers: Ger Roos, voorzitter Jeroen Kreijkamp, wijkwethouder Overvecht, portefeuillehouder Onderwijs Nelleke

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Gemeentebestuur 2014 2018

Gemeentebestuur 2014 2018 Gemeentebestuur 2014 2018 Gekozen Raad; na installatie maart 2014 Iedere gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging,

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad - Vleuten-De Meern Donderdag 6 februari 2014 Locatie: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern

Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad - Vleuten-De Meern Donderdag 6 februari 2014 Locatie: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern Verslag wijkbijeenkomst gemeenteraad - Vleuten-De Meern Donderdag 6 februari 2014 Locatie: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern Thema: Raadsleden in gesprek met bewoners over bewonersinitiatieven en de

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten

Onze partners - Gemeente / Wijkbureau Oost, HISA, Ondernemersfonds Utrecht, Leefbaarheidsbudgetten Floris Tyl Boswell Career Academy / Boswell Junior - Kennisvalorisatie - Missing Link - Welke vaardigheden nodig voor je eerste baan Ondernemersvereniging Puur Oost - Adriaen van Ostadelaan en Jan van

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015

Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Emancipatie: Ondersteuning Externe Initiatieven November 2015 Doel Externe initiatieven t.b.v. de LHBT-ers mogelijk maken die anders niet gehouden kunnen worden (stimulans voor doelgroep én voor de initiatiefnemer(s))

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Verkeer en parkeren Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA0.mhr Datum : 8 februari 2010 Auteur : mw. M.I. Huizer MSc dhr. ing. I.T.G.M. Martens Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Inleiding De raad heeft de regionaal economische agenda voor West-Friesland kaderstellend vastgesteld. De regionaal economische agenda vormt

Nadere informatie

Project Startersstimulering Sittard-Geleen

Project Startersstimulering Sittard-Geleen Project Startersstimulering Sittard-Geleen Eigen baas zijn in Sittard-Geleen met een duwtje in de rug dus pak die kans Eigen baas zijn Ondernemen is in. Steeds méér mensen beginnen een eigen bedrijf. Omdat

Nadere informatie

28 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. INTERVIEW Onderzoek naar invloed van wijkeconomie voor de leefbaarheid. Krachtwijken.

28 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. INTERVIEW Onderzoek naar invloed van wijkeconomie voor de leefbaarheid. Krachtwijken. 28 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 INTERVIEW Onderzoek naar invloed van wijkeconomie voor de leefbaarheid Ondernemer moet Krachtwijken steuntje in de rug geven secondant #3/4 juli-augustus

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Aanwezig: A. Tulmans, F. Verdonschot, P. Nouwen, J. op de Ven, M. Janssen-Tijssen, J. Lucassen, C. Verhaegh

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Aflevering 3: Werken en leren

Aflevering 3: Werken en leren Aflevering 3: Werken en leren Vragen vooraf: Heb je in je eigen land een beroepsopleiding gevolgd? Wil je in Nederland nog een opleiding volgen? Zo ja, welke? Spreek je al genoeg Nederlands voor het werk

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden.

1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 1. Het beeld van een eensgezind en sterk CDA wordt versterkt als alle afdelingen aan de drie aangereikte thema s aandacht besteden. 84,3 % 15,7 % 2. CDA Brabant moet afdelingen ondersteunen bij de campagne

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Working Apart Together

Working Apart Together Working Apart Together Een brede samenwerking van zelfstandig professionals onder één dak In deze startnotitie geeft de vereniging ZP Texel haar visie op de realisatie van een bedrijvenverzamelgebouw voor

Nadere informatie

VRIEND VAN HET. Ambachtsplein. voor jongeren die een vak willen leren voor ZZP ers en bedrijven met méér dan hart voor de zaak. Handen uit.

VRIEND VAN HET. Ambachtsplein. voor jongeren die een vak willen leren voor ZZP ers en bedrijven met méér dan hart voor de zaak. Handen uit. VRIEND VAN HET voor jongeren die een vak willen leren voor ZZP ers en bedrijven met méér dan hart voor de zaak e ling Handen ui Handen uit de mouwen de mouwen Leermeester Leerling/gezel www.ambachtspleinnijmegen.nl

Nadere informatie

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN

Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Eerste Huiskamerbijeenkomst PvdA in Amersfoort KANS OP EERLIJK WERK EN EEN VAK LEREN MET EEN LEERWERKBAAN Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

van het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over Woensel - West

van het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over Woensel - West gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6054 Inboeknummer 14bst01542 Beslisdatum B&W 28 oktober 2014 Dossiernummer 14.44.103 (2.7.1) Raadsvragen van het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over Woensel - West

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl

Wijkraad Overvecht p/a Zamenhofdreef 17 postbus 8395 3503 RJ Utrecht info@wijkraadovervecht.nl Notulen vergadering Wijkraad Overvecht Plaats: Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef Datum: donderdag 18 september 2014 Aanwezig: Jasper Fastl (voorzitter), Jade Besuyen, Job Haug, Mohammed Joemman, Fadoua

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE MACHINEFABRIEK A. RUINARD IN GEBRUIK GENOMEN

BEDRIJFSRUIMTE MACHINEFABRIEK A. RUINARD IN GEBRUIK GENOMEN Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bedrijfsruimte machinefabriek A. Ruinard in gebruik genomen Zaken gemeenschappelijk regelen: van start met oprichten Bedrijven Investeringszone Werkzaamheden op Cornelisland

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Recept voor stedelijk wonen in het A-kwartier in Groningen

Recept voor stedelijk wonen in het A-kwartier in Groningen Recept voor stedelijk wonen in het A-kwartier in Groningen Presentatie Informele bijeenkomst toekomst A-kwartier 30 april 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Programma vanavond Vanavond is de tweede bijeenkomst

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Een initiatief van Stichting Voorne-Putten inqbate. Voorne-Putten heeft te maken met vergrijzing en bevolkingskrimp. De beste manier

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

08UIT07661 010-2191112

08UIT07661 010-2191112 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Op 20 maart :16 schreef Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn)

Op 20 maart :16 schreef Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) Van: Fons Simon [mailto:fsi@scopescholen.nl] Verzonden: donderdag 2 april 2015 7:48 Aan: Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) Onderwerp: Re: in spreken bij de gemeenteraad Geachte Griffie, kunt u bijgaande

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Enquête bezoekers Stemwijzer

Enquête bezoekers Stemwijzer Enquête bezoekers Stemwijzer Dr. Marcel Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR POLITIEK EN BESTUUR Het onderzoek is uitgevoerd door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg,

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging

Memo. Gemeenteraad. College. Overweging Memo Datum: 15-5-2015 Onderwerp: Ter attentie van: Betrokkenheid van lokale en regionale bedrijven bij gemeentelijke aanbestedingen al dan niet in combinatie met alternatieve aanbestedingsmethoden (afdoening

Nadere informatie

29 mei: ONO viert haar 1e verjaardag

29 mei: ONO viert haar 1e verjaardag NieuwsBrief /04-2013 Vooraankondiging van het ONO verjaardagsfeest op 29 mei 2013 IN DEZE NIEUWSBRIEF o.a: Vooraankondiging ONO Verjaardagsfeest Nieuw gevestigd op ons bedrijventerrein Energiebesparing

Nadere informatie