Leerlingen in mijn bedrijf! Uitleg, tips en tools voor beroepsoriënterend bedrijfsbezoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingen in mijn bedrijf! Uitleg, tips en tools voor beroepsoriënterend bedrijfsbezoek"

Transcriptie

1 Leerlingen in mijn bedrijf! Uitleg, tips en tools voor beroepsoriënterend bedrijfsbezoek

2 tptptptptpt9tpt9tptptptptpt9 tptptptptptptptptptptptptptp tptpt9tptpt9tpt9tptptptptpt9 t9t9tptptpt9t9t9t9tptptpt9t9 t9tpt9tptpt9tpt9tpt9tptptptp

3 Leerlingen in mijn bedrijf! Uitleg, tips en tools voor beroepsoriënterend bedrijfsbezoek 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Inleiding Praktische informatie 5 Wat wordt er van mij verwacht? Taken die op je pad komen. 5 Wie kan het beste de leerlingen begeleiden? Een profielschets. 5 Hoe maak ik een bedrijfsbezoek succesvol en leerzaam? De gouden regels. 6 Hoe stel ik een programma samen? Model voor het programma. 7 Wat kan ik de leerlingen laten doen? Suggesties voor doe- onderdelen. 7 Hoe kan ik het beste met de leerlingen omgaan? Enkele nuttige tips. 8 Achtergrondinformatie 9 Wat is het (v)mbo? En wat is een typische (v)mbo-er? Een uitleg. 10 Waarom komen er leerlingen in mijn bedrijf op bezoek? De redenen. 9 Waar zijn de gouden regels op gebaseerd? Een onderbouwing Bijlagen van de gouden regels. 11 Checklist voor de voorbereiding van een 4

5 beroepsoriënterend bedrijfsbezoek 12 Evaluatieformulier 13 Je bent door het kenniscentrum gevraagd om (v)mbo-leerlingen te ontvangen in je bedrijf voor een beroepsoriënterend De leerlingen willen graag het bedrijf en één of meerdere beroepen ervaren en leren kennen. Die ervaring helpt ze in hun keuzeproces voor een vervolgopleiding of toekomstig beroep. bezoek. Fijn dat je hier aan mee wilt werken. Het kan je bedrijf veel opleveren: denk aan naamsbekendheid, het tonen van je lokale betrokkenheid, personeel werven en selecteren, de loopbaanmogelijkheden in de branche promoten of een maatschappelijke bijdrage leveren. En het is vooral erg leuk om zo n bezoek te organiseren! Er zijn vier mogelijke keuzemomenten voor leerlingen: leerlingen uit vmbo 2 die een keuze voor een sector willen maken (sectororiëntatie); leerlingen uit vmbo 3 of 4 die een keuze voor een beroep/mbo-opleiding willen maken (beroepsoriëntatie); leerlingen uit het mbo die opnieuw een keuze voor een beroep/mbo-opleiding willen maken (beroepsheroriëntatie); omdat ze niet tevreden zijn met hun opleidingskeuze. Het bezoek dat je voor de leerling(en) organiseert, is voor deze keuzemomenten van groot belang. Zowel voor de toekomst van de individuele leerling als voor de maatschappij. Want ook de maatschappij is gebaat bij goede studie- en beroepskeuzes, dat vermindert immers drop-outs en werkloosheid onder jongeren. De informatie die je hier vindt, is voor jou als de voorlichtende beroepsbeoefenaar. Het helpt je bij het organiseren van succesvolle en leerzame beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken. Je vindt er enerzijds praktische informatie om het bezoek vorm te geven en uit te voeren. Anderzijds geeft het je achtergrondinformatie over het (v)mbo en de leerlingen en het waarom van de beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken. Heel veel succes en plezier met het organi- seren van bezoeken en het ontvangen van leerlingen! 5

6 Praktische informatie Wat wordt er van mij verwacht? Taken die op je pad komen. Jouw bedrijf verwacht van jou als voorlich- tende beroepsbeoefenaar dat je een goed bedrijfsbezoek organiseert, waarbij de leer- lingen zich op één of meerdere beroepen kunnen oriënteren en waarbij jij begelei- ding geeft. Hieronder zie je deze hoofdtaak opgesplitst in een aantal deeltaken. Zorg voor een goede afstemming met de school De school of het kenniscentrum neemt contact op om een afspraak voor een beroepsoriënterend bedrijfsbezoek te maken. Zorg ervoor dat je voorafgaand aan het bezoek met de school in elk geval een aantal zaken afstemt: of de leerlingen speciale (leer)doelen hebben met het bezoek; wat je aan voorbereiding van de leerlin- gen verwacht; of het adres en de route naar het bedrijf bekend is en met welk vervoer de leer- lingen komen. Zorg voor een goed programma De kern van je taak is het maken van een interessant programma voor de leerlingen. Een goed programma voldoet aan zeven gouden regels. Je vindt ze verderop in dit bulletin. Maak een draaiboek voor jezelf waarin je het programma van minuut tot minuut beschrijft. In de bijlage vind je een model voor het maken van een programma. is het goed om geïnformeerd te zijn dat er leerlingen komen. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. Zorg voor goede begeleiding van de leerlingen tijdens het bezoek Voor de orde in het bedrijf en voor het welslagen van het bedrijfsbezoek, is dit een belangrijke deeltaak: begeleid de leer- lingen tijdens het bezoek goed. Leerlingen hebben behoefte aan structuur, uitleg en duidelijkheid. Dat kun je ze met goede begeleiding bieden. Hoe je de begeleiding het beste vormgeeft, lees je verderop in het bulletin. Daar krijg je tips over het omgaan met leerlingen. datum van het bezoek; start- en eindtijd van het bezoek; welke leerling(en) er komen: namen en type (v)mbo (leerweg, niveau, sector); wat de leerlingen al aan praktijkonderwijs op de school doen; of er wel of geen begeleiding meekomt wat jouw voorkeur heeft; voor welk beroep of welke beroepen de leerlingen komen; Zorg voor een goede voorbereiding van intern betrokkenen Het is belangrijk om iedereen die je actief bij het bedrijfsbezoek betrekt, te informe- ren over het programma en hun bijdrage. Als de betrokkenen weten wat ze wanneer moeten doen, loopt jouw programma op rolletjes. Ook voor zijdelings betrokke- nen, zoals de receptionist, of de medewer- kers op de afdeling die je gaat bezoeken, Wie kan het beste de leerlingen begeleiden? Een profielschets. Niet iedereen is geschikt om leerlingen van het (v)mbo te begeleiden bij een beroepsoriënterend bedrijfsbezoek. De één heeft er geen feeling voor, anderen lijken ervoor gemaakt te zijn. Zorg ervoor dat je als leerbedrijf een goede voorlichtende beroepsbeoefenaar kiest; iemand die de juiste kennis, vaardigheden en houding heeft om de leerling(en) te kunnen begeleiden. Hieronder zie je welke dat zijn. De ideale voorlichtende beroepsbeoefenaar Zijn* houding: Hij is enthousiast over de organisatie. Hij laat passie zien voor het vak. Hij leeft zich in de leerlingen in (en is bij voorkeur jong). Hij stelt zich toegankelijk op. Hij is zich bewust van de verschillende niveaus waarop medewerkers in het bedrijf opereren. Hij spreekt de leerlingen aan en betrekt ze actief. Hij toont oprechte interesse in de leerlingen. 6 Zijn kennis: Hij weet veel van het vak. Hij is zelf beroepsbeoefenaar (geen manager). Hij kent de organisatie goed. Zijn vaardigheden: Hij kan goed organiseren. Hij kan inspelen op plotselinge veranderingen. Hij kan goed communiceren. * Overal waar zijn of hij staat kun je ook haar of zij lezen.

7 Hoe maak ik een bedrijfsbezoek succesvol en leerzaam? De gouden regels van een beroepsoriënterend bedrijfsbezoek. Hieronder vind je zeven gouden regels voor het organiseren van een beroepsoriënte- rend bedrijfsbezoek. Eronder staan tips en aanwijzingen om de regel in het bezoek toe te passen. Om een leerling een goede leerervaring te kunnen geven, laat je elke regel in het bezoek terug komen. Succes! 1. Zorg voor een goede voorbereiding Zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg dat je bedrijf en de medewerkers op de hoogte zijn van de komst van de leerling. Stem van te voren de doelen van het bedrijfsbezoek af met de docent en bespreek welk type leerling komt. Maak de docent duidelijk welke voorbe- reiding je van de leerling verwacht. Zorg voor duidelijke afspraken over tijdstip, tijdsduur en locatie. Bedenk van te voren goed waar je de leerlingen gaat ontvangen. 4. Laat de leerling veel doen Laat de leerling werkelijke of gesi- muleerde (deel)taken van het beroep verrichten. Geef de leerling praktische opdrachten. Laat de leerling zijn mobiele telefoon gebruiken om foto s of aantekeningen te maken. 5. Geef een eerlijk beroepsbeeld Laat zowel de voors als de tegens van een beroep aan de orde komen. Vertel welke opleiding(en) nodig zijn voor het beroep. Vertel welk startsalaris te verdienen is. Vertel welke contractvorm doorgaans aan starters wordt aangeboden. Vertel welke doorgroeimogelijkheden er in het bedrijf zijn. Vertel welke informele activiteiten of gebruiken het bedrijf kent. Vertel welke contacten je in dit beroep hebt buiten het bedrijf (klanten, leve- ranciers etc). 6. Laat jezelf zien Vertel over jezelf als beroepsbeoefenaar en vertel ook kort iets over jezelf als privépersoon. Gebruik humor. Vertel anekdotes van wat je hebt mee- gemaakt in het bedrijf/in dit beroep. Deel je enthousiasme en passie voor het bedrijf en beroep. 7. Geef de leerling aandacht Geef de leerling een hartelijke ontvangst. Zorg ook voor de inwendige mens (drinken&eten). Maak kennis met de leerling. Vraag wat de leerling van het bezoek en het beroep verwacht. Stel vragen aan de leerling. Geef de leerling ruimte om vragen te stellen. Geef de leerling een presentje van het bedrijf. Vraag wat de leerling van het bezoek vond. 2. Betrek collega s Laat een stagiaire vertellen wat hij bij het bedrijf doet en hoe het aansluit bij zijn opleiding. Laat een collega een praktijkverhaal, succesverhaal of succeservaring vertellen. Informeer de receptionist en zorg voor een hartelijke ontvangst (het liefst door jou zelf). 3. Laat de leerling veel zien Ontvang de leerlingen in een ruimte die representatief is voor het bedrijf. Geef een rondleiding door de relevante onderdelen van het bedrijf (breng de core business van het bedrijf en het beroep in beeld). Houd presentaties zo kort mogelijk en gebruik vooral beelden. Laat als dat mogelijk is iets spectacu- lairs, unieks, opvallends of spannends zien dat past bij het bedrijf of het beroep. Laat zien welke mensen er zoal in het bedrijf werken en wat zij doen. Vertel welke maatschappelijke functie het bedrijf vervult. 7

8 Hoe stel ik een programma samen? Model voor een programma. Tijdens de voorbereiding van een bedrijfs- bezoek bedenk je een goed en doortim- merd programma. Dat programma zet je op papier. Hieronder vind je een model daarvoor. Maar eerst tref je de vragen aan die je helpen om tot een goed programma te komen. Stel jezelf de volgende vragen: Welke eerste indruk wil ik maken met het bedrijf? Wat betekent dat voor de locatie waar ik de leerling(en) ontvang? Welk beroep staat centraal? Wat is de essentie van het beroep? Wat wil ik de leerling(en) laten zien? (afdelingen, beroep(en), andere interessante zaken)? Wat kan ik de leerling(en) laten doen? Bedenk (deel)taken van het beroep die je ze kunt laten doen, bedenk welke (deel)taken je eenvoudig kunt simuleren, bedenk praktische opdrachten. Kijk voor inspiratie naar suggesties voor doe-onderdelen. Hoe kan ik de leerlingen laten nadenken over het bezoek, het bedrijf en het beroep? Welk gevoel wil ik de leerling(en) geven over het bedrijf en het beroep? Indien het een groep leerlingen betreft: hoe pak ik dit aan? Het hele programma gezamenlijk, of werken in subgroepjes? Welke mensen wil en kan ik betrekken bij het bezoek? Wie geef ik welke rol? Welke benodigdheden ga ik gebruiken en moet ik verzamelen? Hoe kan ik aansluiten bij de voorbereiding van de leerling(en) op school? Hoe zorg ik voor interactie met de leerling(en)? Laat ik de leerling(en) zowel voelen, kijken, denken als doen? Heb ik de gouden regels voldoende toegepast? Zou ik dit bezoek zelf leuk vinden? En mijn kind/neef/nicht? Sluit het programma goed aan bij de leerwensen van de leerling(en)? Is er ruimte in het programma om vragen van de leerlingen te beantwoorden? Voorbeeld van een programmamodel Tijd Titel van het onderdeel Wat doen we? Hoe doen we dat? Wie of wat heb ik daarbij nodig? Wat kan ik leerlingen laten doen? Suggesties voor doe-onderdelen. Leerlingen willen een beroep graag ervaren. Ze willen weten wat een beroepsbeoefe- naar nou daadwerkelijk doet als hij aan het werk is. Daarom is het belangrijk dat je ze (deel)taken laat doen van het beroep, die al dan niet gesimuleerd zijn. Als dat in jouw bedrijf of beroep erg lastig is om te realiseren, kun je de leerlingen ook aan het werk zetten met praktijkgerichte opdrach- ten. Hieronder vind je ter inspiratie wat voorbeelden van taken en opdrachten. Suggesties voor werkelijke of gesimuleerde (deel)taken Uiteraard is het afhankelijk van het bedrijf en beroep welke taken je de leer- ling kunt laten doen. Om je te helpen bij het bedenken van deze taken, kun je jezelf de volgende vragen stellen: Wat was het eerste wat ik deed toen ik hier kwam werken? Wat laten we nieuwe medewerkers doen? Bij welke taken kan weinig misgaan? Wat is de essentie van het beroep? Wat kan ik eenvoudig nabootsen of simuleren? Hebben wij een oefen- of leeromgeving? Of een simulator? Hier volgen een aantal suggesties voor taken die je de leerling kunt laten doen: Laat de leerling achter de telefoon / toonbank / receptie / in de winkel / in het restaurant klanten helpen. Zet de leerling achter de computer en laat ze een eenvoudige computer- 8 taak doen met specifieke beroeps- of bedrijfssoftware. Simuleer een gesprek tussen de leerling en een klant. Laat de leerling een afspraak maken met een klant. Laat de leerling iets meten. Laat de leerling iets onderzoeken. Laat de leerling een machine bedienen. Laat de leerling werkzaamheden voor- bereiden door benodigdheden klaar te leggen. Suggesties voor praktijkgerichte opdrachten Als het niet mogelijk is om de leerling voldoende taken te laten doen, bedenk dan praktijkgerichte opdrachten die je de leerling kunt laten doen, zodat ze toch aspecten van het beroep ervaren. Je kunt

9 er ook voor kiezen om de taken aan te vullen met praktijkgerichte opdrachten. Hieronder vind je een aantal suggesties: Laat de leerling de werkkleding aantrekken die bij het beroep hoort. Laat de leerling een beroepsbeoefenaar interviewen. Zet een speurtocht uit in het bedrijf voor de leerling. Laat de leerling bestaande producten of diensten beoordelen. Laat de leerling nieuwe producten of diensten bedenken. Laat de leerling in het bedrijf / op een afdeling / bij een machine zoeken naar bepaalde onderdelen. Laat de leerling reageren op stellingen over het beroep of op dilemma s waar je als beroepsbeoefenaar tegenaan loopt. Laat de leerling een werkdag beschrijven. Laat de leerling (indien aanwezig) in de leeromgeving een e-learningmodule doen. Laat de leerling op een simulator werken (indien aanwezig). Laat de leerling iets maken dat hij mee naar huis kan nemen. Hoe kan ik het beste met de leerlingen omgaan? Enkele nuttige tips. Het begeleiden van een leerling is niet altijd gemakkelijk. Daarom vind je hieronder tips hoe je de leerling goed kunt begeleiden. Ook vind je tips om met groepen leerlingen om te gaan, want hoe krijg je aandacht van een groep en hoe hou je vervolgens de aandacht vast? Hoe geef je de leerling goede begeleiding? Maak contact Begroet de leerling, geef een hand en herhaal de naam van de leerling. Maak een naambordje zodat je de leer- ling bij naam kunt noemen. Laat zien dat je er zin in hebt en deel het enthousiasme van de leerling voor het beroep. Kijk de leerling aan en ga in op persoon- lijke verhalen. Gebruik je humor. Door de leerling te laten lachen, krijg je een positieve en ontspannen sfeer. Stem je woordgebruik en thema s op de leerling af. Verplaats je in de leerling. Denk bijvoorbeeld aan hoe je zelf naar de wereld keek toen je zo oud was en hoe je naar werk keek. Veroordeel de leerling niet. Het uiterlijk vertoon zegt in deze leeftijdsfase niet alles. Bespreek negatief gedrag van de leer- ling. Benoem wat je ziet of merkt en vraag de leerling hoe dat komt. Zoek samen naar een oplossing. Overweeg of je dit in de groep of persoonlijk doet. Vraag & luister Zorg dat je echt in gesprek komt met de leerling (zorg dus dat je niet alleen zelf aan het woord bent). Toon interesse en ontdek wat de verwachtingen van de leerling zijn bij het beroep, bezoek of het bedrijf. Heb geduld en laat de leerlingen uitspreken. Stel vragen of vraag door als je niet helemaal begrijpt wat een leerling bedoelt. Vat samen wat de leerling zegt en reageer erop. Vraag regelmatig of de leerling je begrijpt. Gebruik geen vaktaal als het niet hoeft. Leg specifieke begrippen uit. Vraag regelmatig of de leerling nog vragen heeft. Laat de leerling een opdracht of een boodschap samenvatten om te kijken of de leerling het begrijpt. Creëer duidelijkheid en structuur Bespreek het programma dat je voor de leerling hebt bedacht. Zorg voor korte pauzes tussendoor. Hou je aan de eindtijd. Vertel bij elk programmaonderdeel wat je van de leerling verwacht. Vertel de belangrijkste (bedrijfs)regels waar de leerling zich aan moet houden. Geef de leerling duidelijke instructies. Hoe krijg je de aandacht van een groep leerlingen? En hoe houd je de aandacht vast? Zorg voor een pakkende opening Stel een vraag of leg een stelling voor en laat de groep erover nadenken. Bijvoorbeeld: jullie zien hier dit (voorwerp), waar denken jullie dat we het voor gebruiken? Laat een vreemd of ietwat onherkenbaar voorwerp zien. Laat een illustratief filmpje zien van het bedrijf of het beroep. 9 Geef persoonlijke aandacht Nodig de groep uit in een geschikte ruimte. Laat ze met (gekleurde) stiften hun naam op een bordje schrijven en er (bijvoorbeeld) hun hobby bij tekenen. Doe een voorstelrondje en praat door over de tekening op het naambordje. Vraag naar de verwachtingen die de leerlingen hebben van het bedrijfsbe- zoek. Zo weet je wat er in een groep leeft en daar kun je tijdens het bezoek op inspelen. Betrek de leerlingen actief Geef beurten. Stel een vraag niet in het algemeen, maar zeg bijvoorbeeld Tim, wat viel jou net op bij deze machine?. Maak ruimte in het programma voor het beantwoorden van vragen. Dan kun je leerlingen erop wijzen dat ze vragen kunnen bewaren tot een later moment. Als je liever de vragen van leerlingen tussendoor beantwoordt, is dat natuur- lijk ook goed. Als leerlingen met elkaar blijven praten of niet goed meedoen, kun je ze op de volgende manieren betrekken: Vraag om stilte. Wacht even als het niet direct stil wordt, leerlingen corrigeren elkaar vaak zelf al. Praat niet te hard, hoe harder je zelf praat hoe meer de leerlingen ook de gelegenheid krijgen om te praten. Let op of er leerlingen afhaken, vraag wat ze wel interesseert of met welke vragen of twijfels ze zitten. Het be- spreekbaar maken, lost vaak al veel op. Praat naar de groep toe. Sta ervoor en verplaats jezelf regelmatig.

10 Achtergrondinformatie Waarom komen er leerlingen in het bedrijf op bezoek? De redenen. Waarom is het zo wenselijk dat leerlingen van het vmbo en mbo bedrijven bezoeken om zich te oriënteren op een of meerdere beroepen? Leerlingen kiezen een beroep of studie op basis van verkeerde beelden. Leerlingen willen een beroep ervaren, proeven en voelen. Leerlingen willen zelf ervaring in de beroepspraktijk opdoen. Leerlingen zijn beeldend ingesteld. Hieronder kun je een toelichting op deze redenen lezen. Leerlingen kiezen een beroep of studie op basis van verkeerde beelden Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kiezen teveel jongeren voor een beroep of studierichting op basis van onterechte verwachtingen en onjuiste beelden van het beroep of de sector. Dit zorgt voor veel uitval in het (v) mbo. Voortijdige schoolverlaters vormen een kwetsbare groep; bij een economische teruggang staan zij vaak als eerste op straat. Daarom is het verminderen van schooluitval een belangrijke doelstelling van de strategische agenda beroepsonder- wijs en volwasseneneducatie Werken aan vakmanschap. Het (v)mbo moet ervoor zorgen dat elk talent wordt benut en dat jongeren het onderwijs niet zonder startkwalifica- tie verlaten. Een beroepsoriënterend bedrijfsbezoek is een uitstekend middel om een bijdrage te leveren aan het creëren van een juist beroepsbeeld. Leerlingen willen een beroep ervaren, proeven en voelen Uit onderzoek naar effectieve loopbaan- oriëntatie (o.a. Voor de keuze: voorstellen voor een betere studie- en beroepskeu- zebegeleiding, RWI, 2008) blijkt dat het noodzakelijk is om contact met de beroepspraktijk te hebben om een goed beroepsbeeld te krijgen. Leerlingen willen beroepen zelf ervaren, proeven en voe- len, om te testen of het beroep aan hun verwachtingen voldoet. Daarbij zijn de fysieke beleving van het beroep, de soci- ale contacten van het beroep en de maat- schappelijke betekenis ervan belangrijk. Een beroepsoriënterend bedrijfsbezoek dat goed is ingericht, kan dit bieden. 9 Leerlingen willen zelf ervaring in de beroepspraktijk opdoen. Uit een onderzoek van JOB en L AKS (Kie- zen moet je (stimu)leren) is gebleken dat leerlingen de beroepspraktijk steeds meer betrekken bij een beroeps- of studiekeuze. Daarbij doen ze liever zelf ervaringen in de beroepspraktijk op dan dat ze er voorlich- ting over krijgen. Bovendien doen ze graag indrukken op van meerdere beroepen, dus hebben meerdere bedrijfsbezoeken de voorkeur. Dit pleit voor beroepsoriënte- rende bedrijfsbezoeken. Leerlingen zijn beeldend ingesteld Een groot gedeelte van de leerlingen op het (v)mbo, heeft moeite met tekstver- werking (uit: Kenmerkend (v)mbo, Hiteq). Leerlingen zijn vooral beeldend ingesteld. Oriëntatie op beroepen via informatiebro- chures, magazines of websites is daarom niet voldoende en te weinig aansprekend. Beelden zijn nodig om de leerlingen aan te spreken en te voeden met voldoende informatie. Via de beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken kunnen leerlingen die beelden uitstekend opdoen.

11 Wat is het (v)mbo? En wat is een typische (v)mbo-er? Een uitleg. Als je leerlingen ontvangt in het bedrijf, is het natuurlijk prettig om te weten wie er komen, hoe de opleiding die ze volgen eruit ziet en welke typische kenmerken de leerlingen hebben. In dit hoofdstuk lees je hoe het vmbo en het mbo georganiseerd zijn en hoe deze leerlingen getypeerd kun- nen worden. Het vmbo Het vmbo bestaat sinds 1999 en is een samenvoeging van het vroegere Voorbe- reidend Beroepsonderwijs (vbo) en het Middelbaar Algemeen Voortgezet Onder- wijs (mavo). Leerlingen met een diploma Voorbereidend Middelbaar Beroepsonder- wijs (vmbo) kunnen een beroep gaan leren in het middelbaar beroepsonderwijs of in sommige gevallen doorstromen naar de havo. In de eerste twee jaar van het vmbo krij- gen alle leerlingen dezelfde brede basis. Daarna kiest elke leerling voor een sector en een leerweg voor het derde en vierde jaar. Leerwegen Om tegemoet te komen aan de verschillen in leren tussen de leerlingen, zijn er vier leerwegen in het vmbo. Deze leerwegen hebben programma s die zich duidelijk van elkaar onderscheiden - meer theoretisch of juist meer praktisch, meer of minder omvangrijk - die passen bij de verschillen in capaciteiten, leerstijlen en motivatie van de leerlingen: Theoretische leerweg (vmbo-tl) Een leerling kan de theoretische leerweg kiezen als hij niet veel moeite heeft met studeren en nog geen specifieke beroeps- opleiding wil kiezen. De theoretische leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met de theoretische leerweg kan een leerling soms ook doorstromen naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Havo-scholen kunnen hiervoor zelf regels opstellen. Gemengde leerweg Een leerling kan de gemengde leerweg kiezen als hij weinig moeite heeft met studeren en zich gericht wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Kaderberoepsgerichte leerweg De kaderberoepsgerichte leerweg is vooral praktisch. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenka- deropleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg bereidt uitsluitend voor op de basisberoepsop- leidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg kan een leerling kiezen als hij heel praktisch is ingesteld. Een leerling kan in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Hierbij wordt een groot deel van het onderwijs buiten school gevolgd, in een leerbedrijf. Inspelen op de leerweg tijdens het bedrijfsbezoek Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zullen zich in hun oriëntatie rich- ten op beroepen op niveau 2. Leerlingen in de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg op beroepen op niveau 3 en 4. Speel hier op in tijdens het bedrijfsbezoek. Zorg dat je weet van welke leerweg de leerling komt en zorg dat je beroepen presenteert van het juiste niveau. Hou ook bij het kiezen van acti- viteiten die je tijdens het bedrijfsbezoek met de leerlingen doet, rekening met de leerweg en het daaraan verbonden niveau. Sectoren Binnen elke leerweg kan de leerling kiezen uit één van de maximaal vier sectoren die de school aanbiedt: Zorg en welzijn Techniek Economie De groene sector Binnen de sectoren biedt het onderwijs beroepsgerichte programma s, gegeven door verschillende afdelingen. Elke afde- ling biedt een eigen specialisatie aan. De sector Techniek heeft bijvoorbeeld de afdelingen bouw, metaal en elektrotech- niek. En binnen Zorg en Welzijn bestaat de afdeling uiterlijke verzorging. 10 Het mbo Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt mensen voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding. Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen, heb- ben scholen voor middelbaar beroepson- derwijs uitgebreide contacten met het regionale bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Bij alle opleidingen in het mbo staat de aanslui- ting met de praktijk voorop. Het mbo kent vier niveaus, twee leerwegen en vier sectoren. Niveaus Het middelbaar beroepsonderwijs heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de opleidingen loopt uiteen van een half jaar tot vier jaar. Niveau 1 Assistentenopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (0,5 tot 1 jaar) Niveau 2 Basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (2 tot 3 jaar) Niveau 3 Vakopleiding tot zelfstandig beroepsbe- oefenaar, zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid (2 tot 4 jaar) Niveau 4 Middenkaderopleiding (3 tot 4 jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van 1 tot 2 jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie. Leerwegen Het mbo heeft twee verschillende leerwe- gen. Bij alle opleidingen vormt de praktijk, de beroepspraktijkvorming (bpv), een belangrijk deel van de opleiding. De beroepsopleidende leerweg (bol) Leerlingen van een bol-opleiding hebben tijdens hun opleiding één of meerdere stageperiodes. De bpv vormt bij een bol- opleiding minimaal 20% en maximaal 60% van de totale opleidingstijd. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) Een bbl-opleiding bestaat voor minimaal 60% uit praktijk. Leerlingen die een bbl- opleiding volgen, werken met een arbeids- overeenkomst in een leerbedrijf en gaan

12 meestal één dag in de week naar school voor de theoretische onderbouwing. De typische (v)mbo er Uiteraard is een grote groep leerlingen niet over één kam te scheren, maar er kunnen wel wat algemene zaken over de typische (v)mbo-leerling gezegd worden. Zo krijg je toch een beetje een beeld van de kenmerken van leerlingen die je in het bedrijf gaat ontvangen. ze proberen graag dingen uit; ze werken graag samen; ze hebben liever beelden dan tekst; ze hebben behoefte aan structuur en instructie; ze voelen zich betrokken bij problemen dicht bij huis; ze worden beïnvloed door docenten en ouders; ze kiezen voor een baan of studie die past bij hun persoonlijkheid en die hen zekerheid biedt; ze willen zich graag op hun gemak voelen; ze vinden eerlijkheid erg belangrijk; ze vinden het belangrijk erkend te worden als persoon. Waar zijn de gouden regels op gebaseerd? Een onderbouwing van de gouden regels. Op pagina 7 is verteld over de gouden regels om het bedrijfsbezoek vorm te geven. Deze zijn gebaseerd op de manier waarop mensen leren en deze leerlingen in het bijzonder. Hieronder lees je daarover. te kijken wat het bedrijf en het beroep bedrijfsbezoek gebouwd is met bouwsteinhouden, na te denken over het bedrijf en nen uit elk onderdeel van de leercirkel. In het beroep en te doen wat de mensen in de cirkel hieronder zie je per onderdeel dit bedrijf en beroep ook doen. Dat bete- voorbeelden van dit soort bouwstenen. kent dat een effectief beroepsoriënterend KIJK! Leercirkel: voel - kijk denk - doe Iemand leert vooral: als het in een vorm gebeurt die de lerende aanspreekt en als de lerende op verschillende manie- ren met de materie bezig gaat. Als je deze twee uitgangspunten toepast op leerlingen van het (v)mbo, dan bete- kent dit dat ze veel willen kijken en doen, want dat heeft veelal hun voorkeur. Het betekent ook dat ze gestimuleerd moeten worden om ook te voelen en te denken, want dat zorgt ervoor er een leerervaring ontstaat die wat oplevert. Met andere woorden, om te leren moeten de leerlin- gen de leercirkel voel - kijk - denk - doe doorlopen. VOEL! hartelijke ontvangst anekdotes kennismaken rondleiding door het bedrijf beeldende presentatie praktijkverhaal van een medewerker DOE! DENK! verwachtingen uitspreken vragen stellen en beantwoorden het bezoek evalueren Als je dit toepast op het bedrijfsbezoek, dan betekent dit dat het een rijke leerervaring wordt voor de leerling als hij de gelegenheid krijgt om te voelen hoe het er in het bedrijf en het beroep aan toe gaat, 11 (deel)taken verrichten gesimuleerde (deel)taken verrichten opdrachten doen

13 Bijlage I Checklist voor de voorbereiding van een beroepsoriënterend bedrijfsbezoek Zijn de afspraken met de school helder? Datum van het bezoek Start- en eindtijd van het bezoek Welke leerling(en) er komen: namen en type (v)mbo (leerweg, niveau, sector) Wat er aan praktijkonderwijs op school wordt gedaan Of er wel of geen begeleiding meekomt en wat jouw voorkeur heeft Beroep of beroepen waarvoor de leerling(en) komen Speciale (leer)doelen van de leerling(en) Wat je aan voorbereiding van de leerling(en) verwacht Adres en route naar het bedrijf en vervoer van de leerlingen Is het programma van het bezoek doordacht en staat het op papier? Rekening gehouden met voel-kijk-denk-doe? De gouden regels toegepast? Zijn alle benodigdheden verzameld? Presentje bedrijf Film/foto s/presentatie Beamer/scherm/computer/geluid Eten/drinken Benodigdheden taken/opdrachten Pennen/stiften etc Zijn alle direct betrokkenen geïnstrueerd? Medebegeleiders Rondleiders Beroepsbeoefenaars Stagiaires Zijn alle indirect betrokkenen geïnformeerd? Collega s Receptionist Overige aanwezigen 12

14 Bijlage II Evaluatieformulier Dit formulier vul je in na afloop van het bedrijfsbezoek. Het is bedoeld om je ervaringen met de leerling(en) van de school vast te leggen en vast te houden. Bespreek de evaluatie met het kenniscentrum. Datum en duur van het bezoek Welk onderdeel was een groot succes en waarom? Naam van de school Aantal leerlingen en begeleiders (en eventueel namen) Wat heb je zelf aan dit bezoek gehad? Hoe was de houding, inzet en gedrag van de leerlingen? Wat heeft dit bezoek opgeleverd voor je bedrijf? Hoe was de houding, inzet en gedrag van de begeleiders? Welke conclusies trek je n.a.v. dit bezoek? Is de school de gemaakte afspraken nagekomen? Verdere opmerkingen: Wat doe je een volgende keer anders en waarom? 13

15

16 tptptptptpt9tpt9tptptptptpt9 tptptptptptptptptptptptptptp tptpt9tptpt9tpt9tptptptptpt9 t9t9tptptpt9t9t9t9tptptpt9t9

17

18 Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken ze aan thema s als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarmee optimaliseert SBB de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als doel: voldoende en deskundige vakmensen. Postbus AG Zoetermeer bb.nl Uitgave SBB, Zoetermeer, maart 2012 Redactie en vormgeving SBB, Zoetermeer Drukwerk Bestenzet, Zoetermeer Foto s Hollandse Hoogte

Kenniscentra als schakel. Informatie over beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken

Kenniscentra als schakel. Informatie over beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken Kenniscentra als schakel Informatie over beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken Kenniscentra als schakel Informatie over beroepsoriënterende bedrijfsbezoeken 3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Inleiding Praktische

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Zet uw deuren open voor een frisse wervelwind van enthousiaste mbo-studenten

Zet uw deuren open voor een frisse wervelwind van enthousiaste mbo-studenten Zet uw deuren open voor een frisse wervelwind van enthousiaste mbo-studenten Stages en leerbanen zijn voor u als leerbedrijf bekende kost. Daar voegen we graag iets aan toe: de korte bedrijfsbezoeken.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een Entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR VEILIGHEID MBOAMERSFOORT.NL JE HEBT EEN STERK KARAKTER JIJ HOUDT HET VEILIG Je voelt je goed. Je wil graag de samenleving veiliger maken. Geldt dit voor jou? Dan past een opleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN ER GOED UIT TE ZIEN Natuurlijk besteed jij zelf veel aandacht aan je uiterlijk. Mensen kijken toch of hun schoonheidsspecialist

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SPORTACADEMIE AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ KRIJGT IEDEREEN AAN HET SPORTEN Ben je sportief? En heb je een goede conditie? Maak van sport je werk! Je kunt bij allerlei verschillende bedrijven

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR SCHOONHEIDS- SPECIALISTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN ER GOED UIT TE ZIEN Natuurlijk besteed jij zelf veel aandacht aan je uiterlijk. Mensen kijken toch of hun schoonheidsspecialist

Nadere informatie

Tips voor het geven van een gastles

Tips voor het geven van een gastles Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) 1 Inleiding Geld wordt minder tastbaar en steeds meer toegankelijk. Dit heeft tot gevolg dat jongeren meer moeite hebben met het regelen van hun geldzaken. Daarom

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk! En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Opdracht 1, module 4, les 2 Tijdens hun puberteit maken kinderen verschillende veranderingen door en moeten zij keuzes maken die belangrijk zijn voor hun toekomst. Daarbij hebben

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT MENSEN DIE LEUKE DINGEN DOEN We hebben het steeds drukker. Dus is onze vrije tijd heel belangrijk. Daarom hebben

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL WERKEN ALS KAPPER OF EEN EIGEN SALON STARTEN Jij besteedt zelf veel aandacht aan je uiterlijk. En dat is goed. Want mensen kijken toch of hun kapper

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Kansen voor jongeren met een beperking WERKVERKENNER EN PRAKTIJKLOKET

Kansen voor jongeren met een beperking WERKVERKENNER EN PRAKTIJKLOKET Kansen voor jongeren met een beperking WERKVERKENNER EN PRAKTIJKLOKET Elk jaar komen 10.000 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs op de arbeidsmarkt. Deze jongeren zijn

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ LAAT MENSEN GENIETEN Jij let op alle details. Ligt het bestek perfect op tafel? Zijn de glazen goed gepoetst? Ziet elk gerecht er fantastisch uit?

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL KEUZE UIT 5 MHBO-OPLEIDINGEN MHBO-opleidingen zijn opleidingstrajecten op maat. Hierbij doorloop je sneller een opleiding en kun je je diploma dus extra snel

Nadere informatie

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE HOTELSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL JIJ LAAT MENSEN GENIETEN Jij let op alle details. Ligt het bestek perfect op tafel? Zijn de glazen goed gepoetst? Ziet elk gerecht er fantastisch uit?

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Inhoud 1. Waarom decanaat? 2. MBO in Nederland 3. SBO op Curaçao 4. Havo-4 (Vespucci en lokaal) 5. Hoe maak je de keuze? 6 Studie- en Beroepenbeurs WTC Waarom decanaat?

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

VMBOcarrousel CARROUSELWEEK: 19 T/M 22 JANUARI 2016 KENNISMAKEN MET BEROEPEN

VMBOcarrousel CARROUSELWEEK: 19 T/M 22 JANUARI 2016 KENNISMAKEN MET BEROEPEN inhoud vmbo Carrousel: wat is dat en waarom doe jij mee? Maak kennis met beroepen in de sector Groen, Techniek, Economie en Zorg & Welzijn VMBOcarrousel > leerlingenboekje > CARROUSELWEEK: 19 T/M 22 JANUARI

Nadere informatie

MBO gezondheidstechnische opleidingen HOREN ZIEN LACHEN BEWEGEN DUTCH HEALTHTEC ACADEMY: BETER LEVEN!

MBO gezondheidstechnische opleidingen HOREN ZIEN LACHEN BEWEGEN DUTCH HEALTHTEC ACADEMY: BETER LEVEN! MBO gezondheidstechnische opleidingen HOREN ZIEN LACHEN BEWEGEN DUTCH HEALTHTEC ACADEMY: BETER LEVEN! www.dhta.nl De Dutch HealthTec Academy (DHTA) is de school voor gezondheidstechniek. De techniek die

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

KiesWijzer. een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs

KiesWijzer. een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs KiesWijzer een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs Inleiding Met veel plezier presenteert Intermijn de les KiesWijzer. Uw leerlingen staan in het nieuwe schooljaar weer voor grote keuzes. Welk

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

mbo bloem Geef jouw creatieve passie voor bloemen de ruimte

mbo bloem Geef jouw creatieve passie voor bloemen de ruimte mbo bloem 2016 2017 Geef jouw creatieve passie voor bloemen de ruimte mbo bloem Bloemenvak zoekt creatieve bloembinders Vind jij het ook leuk om bloemen te schikken tot een adembenemend tafereel? Dan ben

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen

ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen ik ga voor de 2015-2016 school voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of

Nadere informatie

VMBOcarrousel. CARROUSELWEEK: 14 T/M 17 maaart 2016 KENNISMAKEN MET BEROEPEN

VMBOcarrousel. CARROUSELWEEK: 14 T/M 17 maaart 2016 KENNISMAKEN MET BEROEPEN inhoud vmbo Carrousel: wat is dat en waarom doe jij mee? Maak kennis met beroepen in de sector Groen, Techniek, Economie en Zorg & Welzijn VMBOcarrousel > leerlingenboekje > CARROUSELWEEK: 14 T/M 17 maaart

Nadere informatie

IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE KAPPERSSCHOOL AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL WERKEN ALS KAPPER OF EEN EIGEN SALON STARTEN Uiterlijk is belangrijk voor jou. Je ziet er graag mooi en verzorgd uit. Dat geldt ook voor de klanten

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet.

Leerwerktraject. Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. Leerwerktraject Je leert het pas ècht goed, als je het zelf doet. in vogelvlucht Leerwerktraject: leren terwijl je werkt Vmbo staat voor voorbereidend middel baar beroepsonderwijs. Het is de perfecte start

Nadere informatie

Presenteren. Oriëntatie

Presenteren. Oriëntatie Oriëntatie Dit ga je doen Je gaat een stand (marktkraam) inrichten om te laten zien wat je gedaan hebt tijdens dit project en wat je eindresultaat is. Je probeert jullie stand zo te maken dat het aantrekkelijk

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR TOERISME, RECREATIE EN EVENEMENTEN MBOAMERSFOORT.NL JIJ HELPT BIJ ONVERGETELIJKE ERVARINGEN Een ontspannen zomervakantie, actieve wintersport of gewoon lekker een weekendje weg.

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

MBO-OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSTECHNIEK

MBO-OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSTECHNIEK MBO-OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSTECHNIEK SCHOENEN HOREN ZIEN LACHEN BEWEGEN DUTCH HEALTHTEC ACADEMY: BETER LEVEN! www.dhta.nl De Dutch HealthTec Academy (DHTA) is de school voor gezondheidstechniek. De techniek

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Stap 2 D Check Jouw droom

Stap 2 D Check Jouw droom D-Check van: Stap 1 D Check Waar sta jij nu? Misschien weet jij al wat je na het VMBO wilt gaan doen, maar misschien heb je nog geen enkel idee. Dan is het best een lastige keuze, er zijn namelijk veel

Nadere informatie

Focussen: 2 x 2 vragen

Focussen: 2 x 2 vragen Focussen: 2 x 2 vragen Waar kun je het voor gebruiken? Als je iets wilt bereiken en daarvoor het nodige te doen hebt, dan is het van belang dat je wéét wat je doet. De 2x2-vragen helpen je bij het bedenken

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Diepteanalyse loopbaangesprekken Welk docentgedrag helpt?

Diepteanalyse loopbaangesprekken Welk docentgedrag helpt? Diepteanalyse loopbaangesprekken Welk docentgedrag helpt? Peter den Boer Esther Stukker Lectoraat keuzeprocessen ROC West-Brabant Opzet workshop 1. Introductie en voorstellen 2. U (kort) 3. Presentatie

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Met de fiets of met de bus

Met de fiets of met de bus Betrokk Wij doen er alles aan om je een zo fijn mogelijke tijd te bieden. Dat betekent ook dat we voor een goede en heldere structuur zorgen. Een rustige omgeving, aan de rand van Halsteren. Een vast rooster,

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie